SJE főmenü
prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc.
Név: prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc.
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Neveléstudományi Tanszék
Beosztás: Egyetemi tanár
Iroda: Sirály B 106a
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 755

Egyetemi tanulmányok
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar,
Pedagógia
1976 - 1980
1976 - 1980
Rigorózus eljárás
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
pedagógia
1983 - 1983
neveléstudomány
1983 - 1983
Doktori képzés (PhD.)
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
neveléstudomány
1989 - 1989
Habilitáció
Debreceni Egyetem, Debrecen
neveléstudomány
2000
Professzori-inaugurációs folyamat
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
Pedagógia
2005
DSc.
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
Neveléstudomány
2004

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
professzor
2008 -
Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Tanszék
docens, professzor
1992 - 2007
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged,
asszisztens, adjunktus, docens
1985 - 1992


Kutatási terület összehasonlító pedagógiai kutatások a reformpedagógia, a gyógypedagógia és az oktatástörténet terüle

Kutatási projektek A magyar neveléstörténet-írás története a neveléstörténeti monográfiák, tankönyvek tükrében (1848-19
OTKA
OTKA
2003 - 2006


FP7 SSH.2013.3.2.-2 ECEC
Universita Catolica del Sacro Cuore, Milano
2013 -A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 17
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (14)
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (2)
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 10
BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (9)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 1
ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 31
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (6)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (4)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (2)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (7)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)
BBB Hazai kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek (1)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (3)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 2
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 6
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (4)

Bejegyzések száma összesen: 67

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (19)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (1)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (59)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (18)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (4)
Összesen 101

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 14


AAA 001 PUKÁNSZKI, Béla István a András NÉMETH. Neveléstörténet. 1. vyd. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. 581 s. ISBN 963 18 5716 6.

Hivatkozások:
2014  [4] FÁYNÉ DOMBI, A. - KOVÁCS, K. A kulturális emlékezet, mint a pedagógiai professzió - történet kerete. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-103-3, p. 88.

2012  [3] KOVÁCS, K. "Az iskola lelke a tanító." : Tanítókép Peres Sándor neveléstan könyvének tükrében. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2012, 22. évf., 4. sz., p. 85.

2005  [3] PÁLVÖLGYI F. Don Bosco öröksége. In Mester és Tanítvány. ISSN 1785–4342, 2005, vol. 2, no 5, p. 117-126.AAA 002 PUKÁNSZKI, Béla István a András NÉMETH. Neveléstörténet. 1. vyd. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. 676 s. ISBN 963 19 0195 5.

Hivatkozások:
2017  [1] GUNČAGA, J. - AMBRUS, G. About the rechenunterricht at the volksschulen in Austria - Hungary around the XIXth Century. In History of education and children´s literature. ISSN 1971-1093, 2017, vol. 12, no.2, p. 611-626. SCOPUS

2017  [2] GUNČAGA, J. - LANG, L. Teacher´s institutes in spišská kapitula and eger and their importance for mathematics and primary education teaching. In Kulturne Dejiny. ISSN 1338-2209, 2017, vol. 8, no. 2, p. 200-212. SCOPUS

2016  [1] GOSZTONYI, K. Mathematical Culture and Mathematics Education in Hungary in the XXth Century. In Mathematical Cultures. Basel : Birkhauser Verlag, 2016. ISBN 978-3-319-28580-1, p. 71-89. WoS

2016  [1] FENYO, I. The Reception of John Dewey in Hungary. In Espacio, Tiempo y Educacion. ISSN 2340-7263, 2016, vol. 3, no. 2, p. 183-205. WoS

2015  [1] SZOLAR, E. Change, continuity and path-dependency in Hungarian public education. In European educational research journal. ISSN 1474-9041, 2015, vol.14, no. 3-4, p. 331-346. WoS

2006  [1] PALLÓ, G. Encyclopedia as textbook. In Science and Education. ISSN 0926-7220, 2006, vol. 15, no. 7-8, p. 779-799. SCOPUSAAA 003 PUKÁNSZKI, Béla István a András NÉMETH. Neveléstörténet. 5. prepr. vyd. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. 676 s. ISBN 963-18-7718-3.

Hivatkozások:
2015  [1] SZOLAR, E. Change, continuity and path-dependency in Hungarian public education. In European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041, 2015, vol. 14, no. 3-4, p. 331-346. WoS

2012  [1] KOZMA, T. - TŐZSÉR, Z. A Forgotten Moment in Education Policy : A Hungarian-Swedish Case Study from the Early 1970s. In CEPS Journal. ISSN 1855-9819, 2012, vol. 2, no. 2, p. 55-69. SCOPUS

2006  [3] GÉCZI, J. A tudásátadás történelmi formái és az iskola. In Új pedagógiai szemle. ISSN 1215-1807, 2006, vol. 56, no. 9, p. 3-25.AAA 004 MÉSZÁROS, István, András NÉMETH a Béla István PUKÁNSZKI. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. 1. vyd. Budapest: Osiris Kiadó, 1999. 479 s. ISBN 9633793432.

Hivatkozások:
2019  [4] CSEHI, Á. Az élménypedagógia helye és szerepe a felsőoktatásban. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 362-373.

2017  [3] MIKONYA, Gy. Szempontok az egyetemi nációk kutatásához. Gyermekek, tanárok, iskolák - egykoron és ma. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2017. ISBN 978-963-284-855-6, p. 52-64.

2012  [3] HÜBER, G. M. „A szivárvány színei”- Az Erdélyi Muzéum pedagógiai üzenete. In Képzés és Gyakorlat. ISSN 1589-519-x, 2012, vol. 10, no. 3-4, p. 74.

2006  [3] NAGY, P. T. Neveléstörténetírás és oktatáspolitika. In Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez. Pécs : Bölcsész Konzorcium, 2006. ISBN 963 9704 25 3, p. 80-112.

2005  [4] MIHALOVICSNÉ LENGYEL, A. August Hermann Francke pedagógiai öröksége. In Neveléstörténet folyóirat. ISSN 1785-5519, 2005, vol. 2005, no. 1-2, p. 1-4.

2004  [3] GOLNHOFER, E. Hazai pedagógiai nézetek 1945–1949. Pécs : Iskolakultúra, 2004. ISBN 963 217 032 6, p. 29, 126-127.

2001  [3] NÓBIK, A. A reformpedagógigai irányzatok kialakulása : Értelmezési szempontok. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2001, 11. évf., 4. sz., p. 72.AAA 005 PUKÁNSZKI, Béla István a András NÉMETH. Neveléstörténet. 7. vyd. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. ISBN 963-19-0195-5.

AAA 006 PUKÁNSZKI, Béla István. A gyermekkor története. 1. vyd. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 2001. 201 s. ISBN 963-16-2782-9.

Hivatkozások:
2016  [3] NÉMETH, A. The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position. In Espacio, Tiempo y Educación. ISSN 2340-7263, 2016, vol. 3, no. 1, p. 85-110.

2016  [4] BACSÓ, B. A gyermekvédelmi szakellátásban élők iskolai problémái. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 231, 239.

2014  [3] KAPRONCZAY, K. Weszprémi István orvosdoktor tudománytörténeti kutatásainak nyelvészeti vonatkozásai. In Kaleidoscope. ISSN 2062-2597, 2014, 3. évf, 4. sz., p. 10.

2014  [4] MAGYAR, A. A korai fejlesztés közelmúltjának története és a fogyatékos gyermekről alkotott kép változásai. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 338.

2013  [3] TANCZ, T. Az olvasóvá válás első lépései - A könyvek szerepe a kora gyermekkorban. In Tanulmányok a gyermekkultúráról. Szekszárd : PTE IGYK és Gyermekkultúra Kutatócsoport, 2013. ISBN 978-963-7305-59-7, p. 102, 121.

2013  [3] BÚS, I. A gyermekkultúra vázlata : A gyermekkultúra értelmezése. In Tanulmányok a gyermekkultúráról. Szekszárd : PTE IGYK és Gyermekkultúra Kutatócsoport, 2013. ISBN 978-963-7305-59-7, p. 12, 23.

2013  [3] PORTIK, E. E. A gyermekszemlélet képi ábrázolása a Cimbora című gyermekfolyóiratban. In Magiszter. ISSN 1583-6436, 2013, Tél, p. 113, 120.

2013  [3] SOMOGYVÁRI, L. Pedagógusképek és -szerepek az 1960-as évek Magyarországán. In Magyar Pedagógia. ISSN 0025-0260, 2013, 113. évf., 1. sz., p. 51.

2012  [3] NAGY, P. T. Oktatás -történet, -szociológia. Budapest : Gondolat Kiadó, 2012. ISBN 978-963-693-238-1, p. 60.

2011  [3] SZABOLCS, É. Gyermekből tanuló : Az iskolás gyermek, 1868-1906. Budapest : Gondolat, 2011. ISBN 978-963-693-226-8, p. 10, 168.

2010  [3] GÉCZI, J. - DARVAI, T. A gyermek képe az 1960-1980-as évek magyar nevelésügyi szaksajtóban. In Új Pedagógiai Szemle. ISSN 1215-1807, 2010, 60. évf., 3-4. sz., p. 236.

2008  [3] DONÁTH, P. A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből : 1868-1958. Budapest : Trezor Kiadó, 2008. ISBN 978-963-8144-25-6, p. 715.

2008  [3] SÁSKA, G. A reformpedagógia alakváltozásai az 1945-ös "kis" és az 1947 utáni "nagy" rendszerváltást követő időszakban. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2008, 1-2. sz., p. 22.

2008  [3] GÉCZI, J. Ikonológia-ikonográfia mint a történeti pedagógia segédtudománya. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2008, 1-2. sz., p. 119.

2007  [3] KÉZI, E. A család változásának történelmi dimenziói. In Zempléni múzsa. ISSN 1585-7182, 2007, 7. évf., 1. (25. sz.), p. 38, 40, 43.

2006  [3] GÉCZI, J. A szocialista gyermekfelfogás a túlkorosok és a felnőttek oktatásának ikonográfiai megjelenítése. 1956-1964. Köznevelés. In Magyar Pedagógia. ISSN 0025-0260, 2006, 106. évf., 2. sz., p. 166.

2006  [3] VARGA, L. A Kisdednevelés című folyóirat gyermekképe, avagy az engedelmesség pedagógiai dilemmái. In Neveléstörténet. ISSN 1785-5519, 2006, 2006. évf., 1-2. sz., p. 5, 7.

2005  [3] NÉMETH, A. A magyar pedagógia tudománytörténete. Budapest : Gondolat Kiadó, 2005. ISBN 963-9567-85-X, p. 379.

2005  [3] GOLNHOFER, E. - SZABOLCS, É. Gyermekkor : nézőpontok, narratívák. Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2005. ISBN 963-7338-24-1, p. 119.

2005  [3] PRÓKAI, M. Fogalmi választás és nyelvi vonzás a tárgyszavas információkereső nyelvi modellekben. In Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. ISSN 0041-3917, 2005, 52. évf., 5. sz., p. 5.

2004  [3] HEGEDŰS, J. A gyermekkor-történet a hazai neveléstörténeti kutatásokban. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2004, 3. sz., p. 86, 90.

2004  [3] NAGY, P. T. Az alternativitás formái a magyar oktatástörténetben. In Educatio. ISSN 1216-3384, 2004, 1. sz., p. 97.

2003  [5] FEHÉR, K. Az elmúlt korok gyermekei. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2003, 3. sz., p. 126-127.

2003  [5] VAJDA, Z. A gyermekkor története. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2003, 8. sz., p. 140-143.

2002  [3] NÉMETH, A. A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete : Nemzetközi tudományfejlődési és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés. Budapest : Osiris, 2002. ISBN 978-963-389-334-8, p. 384.

2002  [5] DEÁK, F. I. Korok és gyermekek. In Új Pedagógiai Szemle. ISSN 1215-1807, 2002, 52. évf., 6. sz., p. 113-115.AAA 007 NÉMETH, András a Béla István PUKÁNSZKI. A pedagógia problématörténete. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2004. 555 s. ISBN 963-9567-18-3.

Hivatkozások:
2020  [3] ZAHATŇANSKÁ, M. - NAGY, M. An attempt to identify problems in the behaviour of teenagers and adolescents in Slovakia in relation to their creativity and success in the school. In Journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 1, p. 326-329.

2019  [3] MAKK, G. A tanulásfelfogás változásai az ókortól napjainkig a kommunikációs technológiákhoz történő adaptivitás függvényébenIn Történelemtanítás – Online történelemdidaktikai folyóirat [online]. 2019, vol. 10, no. 3-4 [cit. 2021-02-08]. Dostupné na internete: . ISSN 2061-6260.

2017  [3] MIKONYA, Gy. Szempontok az egyetemi nációk kutatásához. Gyermekek, tanárok, iskolák - egykoron és ma. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2017. ISBN 978-963-284-855-6, p. 52-64.

2017  [4] FAYNÉ DOMBI, A. Az ideális és hétköznapi nevelő narratív megjelenítése a 19. századi források tükrében. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-222-1, p. 48, 55.

2017  [3] RÉTHY, E. Peter Rosegger (1843-1918) a méltányos, inkluzív pedagógia előfutára. In Pedagógiatörténeti Szemle. ISSN 2415-9093, 2017, vol. 3, no. 3-4, p. 29-54.

2016  [3] BICSÁK, Zs. Á. Valt(ak)ozó olvasatok Johann Friedrich Herbart pedagógiájának hazai recepciójában. Buddapest : Gondolat Kiadó, 2016. ISBN 978 963 693 719 5, p. 147, 150.

2014  [4] FAYNÉ DOMBI, A. - KOVÁCS, K. A kulturális emlékezet, mint a pedagógiai professziótörténet kerete. In A komáromi Selye János Egyetem 2014-es ,,Oktatás és tudomány a XXI. század elején" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Kománo : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-103-3, s. 87.

2006  [3] GÉCZI, J. A tudásátadás történelmi formái és az iskola. In Új pedagógiai szemle. ISSN 1215-1807, 2006, vol. 56, no. 9, p. 3-25.

2006  [3] MIHALOVCSNÉ LENGYEL, A. A filantropizmus pedagógiája. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2006, vol. 2006, no. 4, p. 111-120.

2006  [3] KOZMA, T. Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Budapest : Új Mandátum Kiadó, 2006. ISBN 9639609323, p. 7-26.

2005  [3] SÁSKA, G. Tehetség-felfogások. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2005, vol. 2005, no. 10, p. 127-136.

2005  [4] MIHALOVICSNÉ LENGYEL, A. August Hermann Francke pedagógiai öröksége. In Neveléstörténet folyóirat. ISSN 1785-5519, 2005, vol. 2005, no. 1-2, p. 1-4.

2005  [3] GOLNHOFER, E. - SZABOLCS, É. Gyermekkor: nézőpontok, narratívák. Budapest : Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt., 2005. ISBN 963 7338 24 1, p. 118.AAA 008 PUKÁNSZKI, Béla István. A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben. 1. vyd. Pécs: Molnár Nyomda és Kiadó, 2005. 252 s. ISBN 963-86745-2-0.

Hivatkozások:
2016  [3] NÉMETH, A. The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position. In Espacio, Tiempo y Educación. ISSN 2340-7263, 2016, vol. 3, no. 1, p. 85-110.

2014  [4] FÁYNÉ DOMBI, A. - KOVÁCS, K. A kulturális emlékezet, mint a pedagógiai professzió - történet kerete. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 88.

2012  [3] KOVÁCS, K. "Az iskola lelke a tanító." : Tanítókép Peres Sándor neveléstan könyvének tükrében. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2012, 22. évf., 4. sz., p. 80, 85.AAA 009 PUKÁNSZKI, Béla István. A nőnevelés évezredei: Fejezetek a lányok nevelésének történetéből. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2006. 189 s. ISBN 963-9610-51-8.

Hivatkozások:
2016  [3] NÉMETH, A. The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position. In Espacio, Tiempo y Educación. ISSN 2340-7263, 2016, vol. 3, no. 1, p. 85-110.

2015  [4] MAGYAR, A. Egy lezárű-szintetizáló és új utakat kereső reformer : Philippe Pinel (1745-1825). In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : ,,Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede". Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-144-6, s. 201-213.

2014  [1] FÉNYES, H. Gender Role Attitudes among Higher Education Students in a Borderland Central-Eastern European Region called 'Partium'. In CEPS Journal : Center for Educational Policy Studies Journal. ISSN 1855-9719, 2014, vol. 4, no. 2, p. 49-70. SCOPUSAAA 010 PUKÁNSZKI, Béla István. A nőnevelés története. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. 228 s. ISBN 978-963-693-222-0.

Hivatkozások:
2014  [3] TÓTH-BAKOS, A. Cécile Chaminade munkássága. In Nőképek kisebbségben II. : Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Bratislava : OZ Phoenix, 2014. ISBN 978-80-89748-02-0, s. 45-47.

2013  [3] NÉMETH, A. Abhandlungen zur Geschichte der ungarischen Pädagogik und Schule von dem 18. bis zum 19. Jahrhundert. Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-190-2, p. 84.

2013  [3] NÉMETH, A. Erziehungswissenschaft in Ungarn (1870-1952). Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-206-0, p. 78.AAA 011 PUKÁNSZKI, Béla István. Pädagogische Innenmission oder Sehnsucht nach der Freiheit?. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. 102 s. ISBN 978-963-693-492-7.

Hivatkozások:
2013  [3] NÉMETH, A. Abhandlungen zur Geschichte der ungarischen Pädagogik und Schule von dem 18. bis zum 19. Jahrhundert. Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-190-2, p. 84.

2013  [3] NÉMETH, A. Erziehungswissenschaft in Ungarn (1870-1952). Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-206-0, p. 78.AAA 012 PUKÁNSZKI, Béla István. Pedagógiai eszmetörténet. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. 168 s. ISBN 978-963-693-228-2.

Hivatkozások:
2013  [3] NÉMETH, A. Abhandlungen zur Geschichte der ungarischen Pädagogik und Schule von dem 18. bis zum 19. Jahrhundert. Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-190-2, p. 84.

2013  [3] NÉMETH, A. Erziehungswissenschaft in Ungarn (1870-1952). Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-206-0, p. 78.AAA 013 PUKÁNSZKI, Béla István. Iskola és pedagógusképzés. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014. 182 s. ISBN 978-963-693-544-3.

Hivatkozások:
2016  [3] NÉMETH, A. The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position. In Espacio, Tiempo y Educación. ISSN 2340-7263, 2016, vol. 3, no. 1, p. 85-110.

2015  [1] HORVÁTHOVÁ, K. Decentralization in the Sphere of Public Education : The Comparison of the Educational Systems of Slovakia and Hungary. In Proceedings of ICERI2015 Conference. Seville : IATED Academy, 2015. ISBN 978-84-608-2657-6, p. 868-875. WoSAAA 014 GEJDOŠ, Miroslav, Ján GUNČAGA, Katalin LESTYAN, Tamás MIZERA a Béla István PUKÁNSZKI. Pedagogická činnosť Juraja Páleša (1753-1833) v stredoeurópskom kontexte = Juraj Páleš (1753-1833) pedagógiai tevékenysége közép-európai kontextusban. 1. vyd. Békéscsaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku - Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2016. 165 s. ISBN 978-615-5330-09-4.


AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 2


AAB 001 PUKÁNSZKI, Béla István. A magyar iskolatörténet és pedagógusképzés paradigmái. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 119 s. [7,3 AH]. ISBN 978-80-8122-096-8.

Hivatkozások:
2016  [3] NÉMETH, A. The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position. In Espacio, Tiempo y Educación. ISSN 2340-7263, 2016, vol. 3, no. 1, p. 85-110.

2016  [4] SZABÓOVÁ, E. Oktatási stratégiák az óvodapedagógusok képzésében a komáromi Selye János Egyetemen. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 422.

2016  [4] EGED, A. Az alsó tagozaton idegen nyelvet tanítók képzésének rendszere Magyarországon. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 311, 317.

2013  [3] NÉMETH, A. Abhandlungen zur Geschichte der ungarischen Pädagogik und Schule von dem 18. bis zum 19. Jahrhundert. Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-190-2, p. 84.

2013  [3] NÉMETH, A. Erziehungswissenschaft in Ungarn (1870-1952). Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-206-0, p. 78.AAB 002 PUKÁNSZKI, Béla István. Gyermekkép és nevelés: Felfogások a gyermekről és a nevelésről a pedagógia történetében. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 182 s. ISBN 978-80-8122-290-0.


ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABC 001 PUKÁNSZKI, Béla István. Tizenkilencedik századi magyar neveléstani kézikönyvek és tankönyvek gyermekszemlélete. In: Két évszázad gyermekei. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 2003, P. 27-146. ISBN 963-9316-65-2.


ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADC 001 PUKÁNSZKI, Béla István. Life reform and talent care in Tarhos. The failure of a promising Hungarian school experiment in the early 1950s. History of Education & Children's Literature. Vol. 14, no. 2 (2019), p. 749-761. ISSN 1971-1093. CCC, WoS, SCOPUS.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


ADE 001 NÉMETH, András a Béla István PUKÁNSZKI. Paradigmatikus irányzatok a magyar neveléstudomány fejlődéstörténetében. Magyar Pedagógia. Évf. 97, sz. 3-4, p. 303-317. ISSN 0025-0260.

Hivatkozások:
2001  [3] NÓBIK, A. A reformpedagógiai irányzatok kialakulása. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2001, vol. 11, no. 4, p. 65-72.ADE 002 NÉMETH, András a Béla István PUKÁNSZKI. Paradigmen in der Geschichte der Ungarischen Pädagogik. DOI 10.1080/00309230.1998.11434889 Pedagogica Historica. Supplementary Series, vol. 34 (1998), p. 275-292. ISSN 0030-9230. SCOPUS.

ADE 003 PUKÁNSZKI, Béla István. Nőkép, női szerepek és iskoláztatás a második világháború után. Educatio. Évf. 16, sz. 4 (2007), p. 552-566. ISSN 1216-3384.

ADE 004 PUKÁNSZKI, Béla István. Szent-Györgyi Albert az egyetempedagógiáról. Iskolakultúra. Évf. 24, sz. 4 (2014), p. 81-91. ISSN 1789-5170.

ADE 005 PUKÁNSZKI, Béla István. A 19. századi magyar pedagógiai kézikönyvek gyermekképének belső ellentmondásai. Pedagógiatörténeti Szemle. Évf. 1, sz. 2 (2015), online, p. 12-20. ISSN 2415-9093.

ADE 006 PUKÁNSZKI, Béla István. Német egyetemi filozófiai hatások Schneller István morálpedagógiai rendszerében. DOI 10.29116/gerundium/2018/1/2 Gerundium : egyetemtörténeti közlemények. Évf. 9, sz. 1 (2018), p. 23-33. ISSN 2061-5132.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADF 001 PUKÁNSZKI, Béla István. Zrod viacročníkového ústavu stredného stupňa na prípravu učiteľov v Egri: Egerský /Jágerský/ učiteľský ústav Jána Ladislava Pyrkera = The Birth of the Multi-grade Elementary Teacher Training Institution in Eger: László János Pyrker ́s Praeparandia. Notitiae Historiae Ecclesiasticae : vedecký recenzovaný časopis : scientific peer-reviewed journal. Roč. 9, č. 2 (2020), s. 22-39. ISSN 1338-9572.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADM 001 NÉMETH, András a Béla István PUKÁNSZKI. Life reform efforts in the Austro-Hungarian monarchy and their impact on Hungarian cultural and pedagogical reforms. DOI 10.1080/00309230.2019.1586736 Paedagogica historica : international journal of the history of education. P. 1-18. ISSN 0030-9230. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Education & Educational Research Q4, History of Social Sciences Q3

ADM 002 NÉMETH, András a Béla István PUKÁNSZKI. Life reform, educational reform and reform pedagogy from the turn of the century up until 1945 in Hungary. DOI 10.14516/ete.284 Espacio, Tiempo y Educación. Vol. 7, no. 2 (2020), p. 157-176. ISSN 2340-7263. WoS.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


AEC 001 PUKÁNSZKI, Béla István. Pedagógia és pszichológia: Educational Science and Psychology. In: A Szegedi Tudományegyetem múltja és jelene 1921-1998. Szeged: JATE, 1999, P. 215-227. ISBN 963-482-382-3.

Hivatkozások:
2009  [1] PATAKI, M. - POLYÁK, K. - NÉMETH, D. 80 Years' History of psychology in the university of szeged. In Magyar Pszichológiai Szemle. ISSN 0025-0279, 2009, vol. 64, no. 4, p. 671-676. SCOPUSAEC 002 PUKÁNSZKI, Béla István. A gyermek évszázadának hajnalán. In: A gyermek évszázada. Budapest: Osiris Kiadó, 2000, P. 9-20. ISBN 963-379-770-5.

Hivatkozások:
2001  [3] NÓBIK, A. A reformpedagógiai irányzatok kialakulása. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2001, vol. 11, no. 4, p. 65-72.AEC 003 AMBRUS ATTILA JÓZSEFNÉ, Katalin, András NÉMETH, Béla István PUKÁNSZKI a Éva SZABOLCS. Neveléstörténeti tartalmak a magyar neveléstudományi doktori iskolák programjaiban. In: A neveléstörténet változó arcai: A múlt értékei, a jelen kihívásai és a jövő. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013, S. 29-37. ISBN 978-963-312-168-9.

AEC 004 PUKÁNSZKI, Béla István. Adalékok a pedagógiai naturalizmus történetéhez. In: Oktatás - Gazdaság - Társadalom. Juhász Erika, Endrődy Orsolya. Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2019, P. 75-88. ISBN 978-615-5657-03-0.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AED 001 PUKÁNSZKI, Béla István. Die veränderungen Derstruktur und des inhaltesder Lehrerausbildungin ungarn nach Bologna. Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2012, Medzinárodná konferencia, 25.-26.10.2012, Levoča. (2012), s. 13-19.

AED 002 PUKÁNSZKI, Béla István. Paradigmatikus viták a tanárképzésről Magyarországon: Múlt és jelen. In: Vzdelávanie, výskum a metodológia. = (Oktatás, kutatás és módszertan) Komárno: International Research Institute, 2013, S. 591-604. ISBN 978-80-971251-1-0.

AED 003 PUKÁNSZKI, Béla István. A szlovákiai pedagógus identitásvizsgálat történeti forrásai. In: Kisebbségi helyzet, identitás és műveltség : A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása: A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása. Horváth Kinga, Tóth Péter, Németh András. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, P. 31-37 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-309-9.


AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AEE 001 NÉMETH, András a Béla István PUKÁNSZKI. Tendencies and Reforms in the Hungarian School System in Historical Perspective. In: Education and the Values Crisis in Central and Eastern Europe. Frankfurt: Peter Lang, 1994, P. 37-56. ISBN 3-631-46409-6.

Hivatkozások:
2003  [1] FLANAGAN, CA. - CAMPBELL, B. - BOTCHEVA, L. et al. Social class and adolescents' beliefs about justice in different social orders. In Journal of Social Issues. ISSN 0022-4537, 2003, vol. 59, no. 4, p. 711-732. WoS

2001  [1] LISOVSKAYA, E. - KARPOV, V. The perlexed world of Russian Private schools: findings from field research. In Comparative Education. ISSN 0305-0068, 2001, vol. 37, no. 1, p. 43-64. WoSAEE 002 PUKÁNSZKI, Béla István. Professionalizzazione dei maestri e immagine del bambino nella scuola elementare ungherese del XIX secolo. La scuola degli Asburgo. (2012), s. 229-239.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFC 001 PUKÁNSZKI, Béla István. A középiskolai tanárképzés egyetemi intézményesülésének sarkalatos mozzanata:: az egyetemi tanárképző intézetek megteremtése. In: Egyetem. Eszme és valóság: Tanulmányok az egyetemi kultúráról. Eger: Líceum, 2017, P. 99-119.

AFC 002 PUKÁNSZKI, Béla István. Magyar neveléstudomány - protestáns pedagógiai hagyományok. In: Reformáció 500 : A Partiumi Keresztény Egyetem által 2017. október 5-6. között szervezett konferencia előadásainak gyűjteménye: A Partiumi Keresztény Egyetem által 2017. október 5-6. között szervezett konferencia előadásainak gyűjteménye. Kulcsár Árpád. Nagyvárad: Partiumi Keresztény Egyetem, 2018, P. 175-187. ISBN 978-606-8156-99-6.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 7


AFD 001 PUKÁNSZKI, Béla István. Három paradigmatikus "gyermekideológia" a nevelés eszmetörténetéből. Egymás mellett vagy együtt?. (2011), s. 5-27.

Hivatkozások:
2013  [3] KICSÁK, M. Romantikus gyermekkép motívumok Andersen néhány meséjében. In Könyv és nevelés. 2013, 15. évf., 2. sz. [cit. 2013-02-01]. Dostupné na internete: . ISSN 0454-3475.AFD 002 PUKÁNSZKI, Béla István. A tanárképzés szerkezeti és tartalmi változásai Magyarországon. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 12-24. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 003 PUKÁNSZKI, Béla István. Tehetségmentés és életreform: Tarhos példája. In: Továbbélő utópiák: reformpedagógia és életreform a 20. század első felében. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014, P. 328-348. ISBN 978-963-693-580-1.

AFD 004 PUKÁNSZKI, Béla István. Egyenlőség helyett csorbuló jogok - nőkép és nőnevelés a 18-19. századi Európában. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 139-151. ISBN 978-80-8122-144-6.

AFD 005 PUKÁNSZKI, Béla István. A fekete pedagógia gyermekalattvalói - eszmetörténeti vázlat egy "provokatív könyv" margójára. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Pedagógiai szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 156-163. ISBN 973-80-8122-187-3.

AFD 006 PUKÁNSZKI, Béla István. Esélyegyenlőtlenség és hátrányos helyzet: nőnevelés a romantika korában. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieshopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 351-360. ISBN 978-80-8122-222-1.

AFD 007 PUKÁNSZKI, Béla István. A magyar neveléstudomány protestáns gyökerei. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Teológiai szekció : Sekcia teologických vied: Sekcia teologických vied. Bukor József, Görözdi Zsolt. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Teológiai szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 53-61 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-254-2.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFG 001 PUKÁNSZKI, Béla István. A hazai népiskolai tanítóképzés intézményesülési és szakmásodási folyamatainak kezdetei és a korabeli tanítói kézikönyvek iskolásgyermek-képe. In: 17. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet. Nyíregyháza: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, 2017, P. [246]. ISBN 978-963-508-863-8.

AFG 002 PUKÁNSZKI, Béla István. Gyógypedagógia-történet vagy fogyatékosság-történet? Egy diszciplináris paradigmaváltás okai és következményei. In: 16. Országos Neveléstudományi Konferencia: A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése. Szeged: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, 2016, P. [267]. ISBN 978-963-306-513-6.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFH 001 PUKÁNSZKI, Béla István. Tehetségmentés és életreform - Tarhos példája. In: Továbbélő utópiák II.: Életreform - törekvések a 20. század első felében. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. [23]. ISBN 978 9636 931025.

AFH 002 PUKÁNSZKI, Béla István. Fogyatékosság-történet vagy gyógypedagógia-történet?: Régi és új tudományágak útkeresése és vitája. In: 5. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia. Komárno: International Research Institute, 2017, P. [74]. ISBN 978-80-89691-39-5.


BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAA 001 GÁCSER, József a Béla István PUKÁNSZKI. Egy nagy szegedi neveléstudós Tettamanti Béla élete és pedagógiai munkássága. 1. vyd. Szeged: SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1992. 139 s. ISBN 963-7171-09-6.

Hivatkozások:
2009  [1] PATAKI, M. - POLYÁK, K. - NÉMETH, D. 80 Years' History of psychology in the university of szeged. In Magyar Pszichológiai Szemle. ISSN 0025-0279, 2009, vol. 64, no. 4, p. 671-676. SCOPUS
BBB Hazai kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


BBB 001 PUKÁNSZKI, Béla István. A tanári kompetenciák problématörténete. In: A tanári kompetenciákról. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 29-65. ISBN 978-80-8122-015-9.

Hivatkozások:
2017  [4] BACSÓ, B. Tanári motiváció, nevelőszülőknél élő gyermekek kitörési esélyeiben. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívása”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-223-1, p. 14, 17.

2015  [4] HORVÁTH, K. Oktatásmenedzment. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. 200 s. ISBN 978-80-8122-136-1.

2014  [4] HORVÁTHOVÁ, K. A pedagógusképzésben történő változások előzményei és a paradigmaváltás. In A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie. Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne, 2014. ISBN 978-80-8122-114-9, s. 6, 13.

2014  [4] MÁTÉNÉ HOMOKI, T. Terepgyakorlatok a szegedi gyógypedagógus-hallgatók pályaszocializációjában. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 358, 366.
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 3


BDE 001 NÉMETH, András a Béla István PUKÁNSZKI. Paradigmatikus irányzatok a magyar neveléstudomány fejlődéstörténetében. Magyar pedagógia. Évf. 97, sz. 3-4 (1997), p. 303-317. ISSN 0025-0260.

BDE 002 PUKÁNSZKI, Béla István. A gyermek mint alattvaló. Educatio. Évf. 21, sz. 4 (2012), p. 665-671. ISSN 1216-3384.

BDE 003 PUKÁNSZKI, Béla István. Párhuzamok és ellenpontok: Gondolatok a magyar gyógypedagógus-képzés története című kötet olvasása közben. Emlékkötet. Évf. 41, sz. különszám (2013), p. 13-21. ISSN 0133-1108.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 4


BEE 001 PUKÁNSZKI, Béla István. A tanárképzés történeti hagyományai Magyarországon. In: A tanárképzés jövőjéről. Pécs: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2013, P. 103-128. ISBN 978-963-682-790-8.

BEE 002 PUKÁNSZKI, Béla István. Paradigmák, viták és szervezeti legitimáció: A tanárképző központ történeti előzményei. In: Sokszínű pedagógiai kultúra. Eger: Eszterházy Főiskola Eger, 2014, P. 132-143. ISBN 978-80-89691-05-0.

BEE 003 PUKÁNSZKI, Béla István. A testi-fizikai nevelésre, illetve az egészségnevelésre vonatkozó ismeretek megjelenése és kanonizálódása a 19. század első évtizedeinek magyar neveléstani kézikönyveiben. In: Gyermekek, tanárok, iskolák - egykoron és ma: Tanulmányok a 90 éves Mészáros István tiszteletére. Budapest: Elte Eötvös Kiadó, 2017, P. 126-136. ISBN 978-963-284-855-6.

Hivatkozások:
2020  [4] DOBAY, B. Természetben végezhető sporttevékenységek lehetőségei a szlovákiai oktatásban. In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 76.BEE 004 PUKÁNSZKI, Béla István. Gyermekkép és romantika = Image of the Child and romanticism. In: Tanulmányok Budapest múltjából 43 = Picturing Childhood - The Child in Hungarian Art : Gyerek/kor/kép: Gyerek/kor/kép. Molnárné Aczél Eszter, Dománszky Gabriella. = Picturing Childhood - The Child in Hungarian Art Budapest: Budapesti történeti múzeum, 2019, P. 223-234.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 9


FAI 001 VAJDA, Zsuzsanna a Béla István PUKÁNSZKI. A gyermekkor története: Szöveggyűjtemény. 1. vyd. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 1998. 345 s. ISBN 963 9024 49 X.

Hivatkozások:
2011  [1] MILLEI, Z. Governing through early childhood curriculum, "the child,": Ideologies of socialist hungary and neoliberal Australia. In European Education. ISSN 1056-4934, 2011, vol. 43, no. 1, p. 33-55. SCOPUSFAI 002 PUKÁNSZKI, Béla István. A gyermek évszázada. 1. vyd. Budapest: Osiris Kiadó, 2000. 164 s. ISBN 963-379-770-5.

Hivatkozások:
2011  [1] MILLEI, Z. Governing through early childhood curriculum, "the child" and "community": Ideologies of socialist hungary and neoliberal Australia. In European Education. ISSN 1056-4934, 2011, vol. 43, no. 1., p. 33-55. SCOPUS

2007  [3] KÉZI, E. A család változásának történelmi dimenziói. In Zempléni múzsa. ISSN 1587-1762, 2007, vol. 7, no. 1. (25.), p. 38-43.FAI 003 PUKÁNSZKI, Béla István. Két évszázad gyermekei: A tizenkilencedik-huszadik század gyermekkorának története. 1. vyd. Budapest: Eötvös József Kiadó, 2003. 304 s. ISBN 963-9316-65-2.

Hivatkozások:
2016  [3] NÉMETH, A. The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position. In Espacio, Tiempo y Educación. ISSN 2340-7263, 2016, vol. 3, no. 1, p. 85-110.

2013  [1] MILLEI, Z. The "cosmopolitan" project and Hungarian kindergarten education: Re-reading socialism. In Prospects. ISSN 0033-1538, 2013, vol. 43, no. 2, p. 133-149. SCOPUS

2007  [3] KÉZI, E. A család változásának történelmi dimenziói. In Zempléni múzsa. ISSN 1587-1762, 2007, vol. 7, no. 1. (25.), p. 38-43.FAI 004 MÉSZÁROS, István, András NÉMETH a Béla István PUKÁNSZKI. Neveléstörténet. 1. vyd. Budapest: Osiris, 2004. 420 s. ISBN 978 963 3895917.

Hivatkozások:
2014  [4] BENCÉNÉ FEKETE, A. Egyéni differenciálás a Montessori módszerben. In Sokszínű pedagógiai kultúra. Komárno : International Research Institute s.r.o., 2014. ISBN 978-80-89691-05-0, p. 461.

2013  [1] MILLEI, Z. The "cosmopolitan" project and Hungarian kindergarten education: Re-reading socialism. In Prospects. ISSN 0033-1538, 2013, vol. 43, no. 2, p. 133-149. SCOPUS

2011  [1] MILLEI, Z. Governing through early childhood curriculum, "the child," and "community": Ideologies of socialist hungary and neoliberal Australia. In European Education. ISSN 1056-4934, 2011, vol. 43, no. 1, p. 33-55 WoS,SCOPUSFAI 005 PUKÁNSZKI, Béla István a Attila NÓBIK. Normalität, Abnormalität und Devianz: Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwälzungen in der Moderne. Frankfurt: Peter Lang, 2010. 267. ISBN 978-3-631-60015-3. ISSN 1861-9770.

Hivatkozások:
2011  [1] VILLO, P. Normality, Abnormality and Deviancy: Social construction processes and their transformations in Modernity. Education in Science and Practice. In History of Education & Children´s Literature. ISSN 1971-1093, 2011, vol. 6, no. 1, p. 507-511. WoSFAI 006 NÉMETH, András, Béla István PUKÁNSZKI a Veronika PIRKA. Továbbélő utópiák: reformpedagógia és életreform a 20. század első felében. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014. 357 s. ISBN 978-963-693-580-1.

Hivatkozások:
PÁSZTOR, E. Továbbépő utópiák. In Pedagógiatörténeti Szemle. ISSN 2415-9093, 2015, vol. 1, no. 3, p. 46-49.  [5]FAI 007 NÉMETH, András a Béla István PUKÁNSZKI. Gyermekek, tanárok, iskolák - egykoron és ma: Tanulmányok a 90 éves Mészáros István tiszteletére. 1. vyd. Budapest: Elte Eötvös Kiadó, 2017. 203 s. ISBN 978-963-284-855-6.

FAI 008 Továbbélő utópiák - magyar életreform-törekvések és nemzetközi recepciós határok. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017. 214 s. ISBN 978-963-693-738-6. ISSN 1588-905X.

FAI 009 József BUKOR, Melinda NAGY, Béla István PUKÁNSZKI, Agáta CSEHIOVÁ, Krisztián JÓZSA a István SZŐKÖL. 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. online, 276 s. ISBN 978-80-8122-333-4.2011- Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága Pedagógiai-Pszichológiai Szakosztálya Gyógypedagógiai Munkabizottságának elnöke 2005- Az MTA Művelődéstörténeti Bizottságának tagja 2004 _ 2010 A Nemzeti Bologna Bizottság Pedagógusképzési Albizottságának tagja 2004 - 2010 A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének választott (doktori képviselő) tagja 1999- A MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának tagja, 2003 és 2006 között elnöke 1997 - Az Internationale Akademie zur Humanisierung der Bildung tagja 1992- Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága Pedagógiai-Pszichológiai Szakosztálya Neveléstörténeti Munkacsoportjának tagja A Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztályának tagja, elnôke A Magyar Comenius Társaság Tagja 1990- A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottságának Tagja, 1999-ig titkára, 2005-től alelnöke, 2014-től elnöke  

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.