SJE főmenü
Dr. habil. Kornélia Horváth, PhD.
Név: Dr. habil. Kornélia Horváth, PhD.
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: T212
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 761

Egyetemi tanulmányok
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
magyar nyelv és irodalom - ororsz nyelv és irodalom
1989 - 1994
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
olasz nyelv és irodalom
1990 - 1996
Doktori képzés (PhD.)
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
magyar irodalom
- 2000
Habilitáció
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba
modern magyar irodalom, irodalomelmélet
2009

Munkaviszonyok
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba
egyetemi oktató - docens
1994 -
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, omárno
egyetemi oktató - docens
2010 -


Kutatási terület 1. Líraelmélet 2. XX. századi és a kortárs magyar irodalom 3. olasz irodalom (főként Dante és LeopA1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 10
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (5)
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (2)
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (3)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 7
BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (3)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (4)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 60
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (11)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (8)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (13)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (2)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (9)
BBA Külföldi kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek (1)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (11)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (1)
BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 23
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (20)
GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók (1)

Bejegyzések száma összesen: 100

Hivatkozások:

[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (72)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (11)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (8)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (5)
Összesen 96

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 5


AAA 001 HORVÁTH, Kornélia. Tűhegyen: versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből (József Attila, Pilinszky János, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Petri György). 1. vyd. Budapest: Krónika Nova Kiadó, 1999. 197 s. ISBN 963-9128-43-0.

Hivatkozások:
2015  [3] Z.URBÁN, P. Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében. Budapest : Ráció, 2015. ISBN 9786155047824.

2015  [3] Z. URBÁN, P. Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében. Budapest : Ráció Kiadó, 2015. ISBN 978-615-5047-82-4, p. 28, 68, 69, 70, 73, 150, 179.

2015  [3] S. BÉRES, B. Körtánc : A rondó verstípus a kortárs magyar költészetben. Budapest : Gondolat, 2015. ISBN 978 963 693 610 5, p. 10, 50, 72, 73, 135.

2015  [3] BOROS, O. ,,Weöresiáda" : A líranyelvi, filozófiai és zenei tradíció elemei a Weöres-életműben és annak utóéletében. Budapest : Ráció Kiadó, 2015. ISBN 978-615-5047-83-1, p. 11, 43, 103, 201.

2013  [3] KULCSÁR-SZABÓ, Z. Érthető morgás. In Irodalomtörténet. ISSN 0324-4970, 2013, 94. évf., 4. sz., p. 557.

2013  [3] STEINBACHNÉ BOBOK, A. Állatok Nemes Nagy Ágnes verseiben. In Szövegek között 18. [online]. 2013, vol. 18 [cit. 2016-10-06]. Dostupné na internete: . ISSN 1418-0480.

2013  [3] BOROS, O. Filozófiai és költői nyelv : Diskurzusrendek a Weöres-lírában. In "Az ideál mindazonáltal megőrződik" : Tanulmányok Bécsy Ágnes tiszteletére. Budapest : Gondolat, 2013. ISBN 978-963-693-520-7, p. 23.

2013  [3] BOROS, O. Filozófiai és költői nyelv : Diskurzusrendek a Weöres-lírában. In "Az ideál mindazonáltal megőrződik" : Tanulmányok Bécsy Ágnes tiszteletére. Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-520-7, p. 23.

2012  [3] ÉRFALVY, L. Kosztolányi írásművészete : poétikai monográfia. Budapest : Gondolat Kiadó, 2012. ISBN 978-963-693-388-3, p. 164.

2011  [3] HERNÁDI, M. Tárgyírás : A tárgyiasság hagyományának jelenléte Rakovszky Zsuzsa, Szabó T. Anna és Lackfi János költészetében. In Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában. Budapest : Ráció Kiadó, 2011. ISBN 978-615-5047-17-6, p. 257.

2011  [3] KISS, A. A kettősség poétikája : Látvány és szó Imreh András Fehér törzsű fák című művében. In Nyelv, irodalom, esztétikum. Piliscsaba : Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2011. ISBN 978-963-920-698-4, p. 162.

2010  [3] EISEMANN, G. A későromantikus magyar líra. Budapest : Ráció Kiadó, 2010. ISBN 978-615-504-701-5, p. 313.

2010  [3] URBÁN, P. "Itt bent a vatta-némaság" : Önreflexív motívumok Nemes Nagy Ágnes költészetben. In Kortárs. ISSN 0023-415X, 2010, 54. évf., 5. sz. p. [1-15].

2009  [3] PALKÓ, G. Közél és távol között. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2004, 9. sz., p. 111, 116.

2008  [3] SZITÁR, K. Dolgok - jelek - jelenlét : Az írás az Apokrifben. In Apokrif. Szombathely : Savaria University Press, 2008. ISBN 978-963-988-206-5, p. 113.

2008  [3] N. HORVÁTH, B. A líra logikája József Attila. Budapest : Akadémiai Kiadó, 2008. ISBN 978-963-05-8657-3, p. 468.

2006  [3] BENDA, M. "Kitől a nép tisztább értelmű szót veszen" : Mallarmé hatása Weöres Sándor a Medve-ős című szóversére. In Vers - ritmus - szubjektum : műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. Budapest : Kijárat Kiadó, 2006. ISBN 963-9529-38-9, p. 634, 646.

2006  [3] BÉRES, B. A versformától a verszubjektumig. In Vers - ritmus - szubjektum : műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. Budapest : Kijárat Kiadó, 2006. ISBN 963-9529-38-9, p. 469, 481.

2006  [3] BÉRES, B. "Áthallások" Weöres Sándor Rondo című versében. In Vers - ritmus - szubjektum : műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. Budapest : Kijárat Kiadó, 2006. ISBN 963-9529-38-9, p. 422, 431.

2006  [3] BOVIER, H. Ritmus és keletkezés. In Vers - ritmus - szubjektum : műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. Budapest : Kijárat Kiadó, 2006. ISBN 963-9529-38-9, p. 410, 420.

2006  [3] OSZTROLUCZKY, S. A saját magá(ny)ról beszélő szöveg. In Vers - ritmus - szubjektum : műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. Budapest : Kijárat Kiadó, 2006. ISBN 963-9529-38-9, p. 294, 278.

2006  [3] PALATINUS, L. D. Az (ön-)újraolvasás retorikája (Az esti kérdés alakzatai). In Vers - ritmus - szubjektum : műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. Budapest : Kijárat Kiadó, 2006. ISBN 963-9529-38-9, p. 218, 234.

2005  [3] GYŐRFI, L. A tükör által születő szubjektum : Kosztolányi Dezső A játék című verséről. In Alföld. ISSN 1586-698X, 2005, 56. évf., 8. sz., p. 98, 101.

2005  [3] LAPIS, J. "Az értelemre merőlegesen" : Weöres Sándor: Harmadik szimfónia. In Alföld. ISSN 1586-698X, 2005, 56. évf., 2. sz., p. 66, 80, 82.

2005  [3] SZÁVAI, D. Bűn és imádság : A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról. Budapest : Akadémiai Kiadó, 2005. ISBN 963-05-8325-9, p. 348.

2004  [3] BÉRES, B. Személy és szemantika : Versnyelv és szubjektum viszonya Petri György Csak egy személy című versében. In Személyiség és változás. Piliscsaba : Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2004. ISBN 963-9296-86-4, p. 118, 119.

2004  [3] BURITS, E. Lét, mítosz, írás : Nemes Nagy Ágnes Között című versének elemzése. In Személyiség és változás. Piliscsaba : Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2004. ISBN 963-9296-86-4, p. 73.

2003  [3] JENEY, É. A végtelen vers nyomában (Húsz év múlva). In Látókörök metszése : Írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Budapest : Gondolat Kiadó, 2003. ISBN 963-950-044-5, p. 209.

2001  [5] FINTA, G. Horváth Kornélia: Tűhegyen. versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből. In Irodalomtörténeti Közlemények. ISSN 0021-1486, 2001, CV. évf., 5-6. sz., p. 744-748.

2001  [5] SZILÁGYI, Z. A vers születése : Horváth Kornélia: Tűhegyen. versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből. In Alföld. ISSN 0401-3174, 2001, 52. évf., 8. sz., p. 109-112.AAA 002 HORVÁTH, Kornélia. A versről. 1. vyd. Budapest: Kijárat Kiadó, 2006. 245 s. ISBN 963-9529-47-8.

Hivatkozások:
2015  [3] KAPPELER, R. Versszemlélet és műfajjáték Kányádi Sándor lírájában. In "...kettős, egymást tükröző világban". Budapest : Gondolat Kiadó, 2015. ISBN 978 963 693 612 9, p. 69.

2015  [3] Z. URBÁN, P. Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében. Budapest : Ráció Kiadó, 2015. ISBN 978-615-5047-82-4, p. 25, 44, 73, 81.

2015  [3] S. BÉRES, B. Körtánc : A rondó verstípus a kortárs magyar költészetben. Budapest : Gondolat, 2015. ISBN 978 963 693 610 5, p. 135.

2015  [3] Z.URBÁN, P. Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében. Budapest : Ráció, 2015. ISBN 9786155047824.

2014  [3] KAPELLER, R. Szó, hangzás, szemantikum Weöres Sándor Dob és tánc című versében. In Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában. Budapest : Gondolat Kiadó, 2014. ISBN 978-963-693-556-6, p. 187.

2013  [3] S. BÉRES, B. A formából születő gondolat - Imre Flóra: Rondó. In "Az ideál mindazonáltal megőrződik" : Tanulmányok Bécsy Ágnes tiszteletére. Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-520-7, p. 253.

2012  [3] ÉRFALVY, L. Kosztolányi írásművészete : poétikai monográfia. Budapest : Gondolat Kiadó, 2012. ISBN 978-963-693-388-3, p. 164.

2010  [4] HALMAI, T. Újraírt emlékezet : Kritikák, esszék 1998-2010. Dunaszerdahely : NAP Kiadó, 2010. ISBN 978-808-1040-26-9, p. 138, 141.

2008  [3] HALMAI, T. Versnyelvtanok : Elemző esszék kortárs versekről. Budapest : Vigilia, 2008. ISBN 978-963-9920-01-9, p. 128.

2008  [4] HALMAI, T. Elmélet és elemzés. In Partitúra. ISSN 1336-7307, 2008, III. évf., 1. sz., p. 139-140.AAA 003 HORVÁTH, Kornélia. Irodalom, retorika, poétika. 1. vyd. Budapest: EditioPrinceps Kiadó, 2009. 248 s. ISBN 978-963-06-8497-2.

Hivatkozások:
2016  [4] ŽILKA, T. Poetika. In Podoby literárnej vedy : Teórie - Metódy - Smery. Bratislava : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016. ISBN 978-80-224-1524-8., p. 11-18.

2015  [3] Z.URBÁN, P. Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében. Budapest : Ráció, 2015. ISBN 9786155047824.

2015  [3] KERESZTURY, T. Petri György. Budapest : Magvető Kiadó, 2015. ISBN 978 963 14 3264 0, p. 279.

2015  [3] GYŐRFI, A. A tumor poétikája. In "...kettős, egymást tükröző világban". Budapest : Gondolat Kiadó, 2015. ISBN 978 963 693 612 9, p. 298.

2015  [3] Z. URBÁN, P. Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében. Budapest : Ráció Kiadó, 2015. ISBN 978-615-5047-82-4, p. 45, 46, 50.

2015  [3] S. BÉRES, B. Körtánc : A rondó verstípus a kortárs magyar költészetben. Budapest : Gondolat, 2015. ISBN 978 963 693 610 5, p. 135.

2014  [3] OSZTROLUCZKY, S. "...megbonthatatlan rend szerint". In "Veszem a szót..." : A "keletkező szó" poétikája József Attila költészetében. Budapest : Ráció, 2014. ISBN 9786155047732, p. 121.

2014  [3] EISEMANN, Gy. Epikus cselekvés - lírai újságírás (Pilinszky-versek Dosztojevszkij-idézéseiről). In Esemény és költészet. Veszprém : Pannon Egyetem, 2014. ISBN 978-963-396-019-6, p. 271-278.

2011  [3] BENDA, M. A csend hangjai, avagy ritmus és vizualitás Tatár Sándor Vissza nem fojtható levél egy KöltőelőDhöz című versében. In Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában. Budapest : Ráció Kiadó, 2011. ISBN 978-615-5047-17-6, p. 71.

2010  [6] NAGY, M. K. Egy teljesebb poétika felé. In Kalligram. ISSN 1335-1826, 2010, 19. évf., November, p. 102-104.AAA 004 HORVÁTH, Kornélia. Letteratura italiana e forme poetiche. 1. vyd. Budapest: Gondolat, 2015. 142 s. ISBN 978 963 693 635 8.

AAA 005 HORVÁTH, Kornélia. Petri György költészete: verselméleti és líratörténeti megközelítésben. 1. vyd. Gondolat: Budapest, 2017. 270 s. ISBN 978 963 693 798 0.


AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 2


AAB 001 HORVÁTH, Kornélia. Fejezetek a kortárs magyar líráról. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 126 s. ISBN 978-80-8122-185-9.

AAB 002 HORVÁTH, Kornélia. On Prose and Narrative. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 78 s. ISBN 978-80-8122-274-0.


ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 3


ABC 001 HORVÁTH, Kornélia. A versértelmezés ritmikai aspektusáról. In: Vers - Ritmus - Szubjektum: műértelmezések a XX. századi líra köréből. Budapest: Kijárat Kiadó, 2006, P. 11-45. ISBN 963-9529-389.

Hivatkozások:
2015  [3] S. BÉRES, B. Körtánc : A rondó verstípus a kortárs magyar költészetben. Budapest : Gondolat, 2015. ISBN 978 963 693 610 5, p. 10, 135.

2015  [3] BOROS, O. ,,Weöresiáda" : A líranyelvi, filozófiai és zenei tradíció elemei a Weöres-életműben és annak utóéletében. Budapest : Ráció Kiadó, 2015. ISBN 978-615-5047-83-1, p. 25, 203.

2014  [3] OSZTROLUCZKY, S. "...megbonthatatlan rend szerint". In "Veszem a szót..." : A "keletkező szó" poétikája József Attila költészetében. Budapest : Ráció, 2014. ISBN 9786155047732, p. 64.

2014  [3] KAPELLER, R. Szó, hangzás, szemantikum Weöres Sándor Dob és tánc című versében. In Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában. Budapest : Gondolat Kiadó, 2014. ISBN 978-963-693-556-6, p. 176.

2012  [3] SZÁNTÓ, D. Metaforák Lackfi János Tengerszem című versében. In Bárka. ISSN 1217-3053, 2012, vol. XX., no. 6, p. 73, 75.

2011  [3] ZSUPPÁN, K. Az emlékezés nyelve mint belső beszéd Oravecz Imre 1972. szeptember című művében. In Nyelv, irodalom, esztétikum. Békéscsaba : PPKE BTK, 2011. ISBN 978 963 9206 98 4, p. 136.

2011  [3] BENDA, M. A csend hangjai, avagy ritmus és vizualitás Tatár Sándor Vissza nem fojtható levél egy KöltőelőDhöz című versében. In Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában. Budapest : Ráció Kiadó, 2011. ISBN 978-615-5047-17-6, p. 64, 65, 71.

2010  [3] KOVÁCS, G. A történetképző versidom : Arany János elbeszélő költészete. Budapest : Argumentum, 2010. ISBN 978-963-446-568-3, p. 53.ABC 002 HORVÁTH, Kornélia. Aposztrophé, artikuláció és irónia Petri György Erotikusában. In: Vers - ritmus - szubjektum: műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. Budapest: Kijárat Kiadó, 2006, P. 211-243. ISBN 963-9529-389.

Hivatkozások:
2011  [3] SZENTPÁLY, M. A képzettársítás mint retorikai alapelv Ijjas Tamás verseiben. In Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában. Budapest : Ráció Kiadó, 2011. ISBN 978-615-5047-17-6, p. 338.ABC 003 HORVÁTH, Kornélia. A poétikai szempontú novellaelemzés taníthatósága: (Ottlik Géza: Minden megvan). In: Az irodalomkutatás új kihívásai. Budapest: Gondolat, 2014, P. 125-145. ISBN 978 963 693 539 9.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 11


ADE 001 HORVÁTH, Kornélia. A Kettő és az Egy: Weöres Sándor: Keleti elégia. Bár. Évf. 4, sz. 2 (1999), p. 73-97. ISSN 1416-6496.

Hivatkozások:
2013  [3] BOROS, O. Filozófiai és költői nyelv : Diskurzusrendek a Weöres-lírában. In "Az ideál mindazonáltal megőrződik" : Tanulmányok Bécsy Ágnes tiszteletére. Budapest : Gondolat, 2013. ISBN 978-963-693-520-7, p. 23.ADE 002 HORVÁTH, Kornélia. Kötetkompozíció és versszerkezet: Filológiai és strukturális fordulat Dante Az Új Élet című művének kutatásában. Irodalomismeret. Sz. 2 (2015), p. 76-84. ISSN 0865-6886.

ADE 003 HORVÁTH, Kornélia. Tóth Krisztina lírája és a Síró ponyva című kötet. Hungarológiai Közlemények. Évf. 46, sz. 3 (2015), Új Folyam 16, sz. 3, p. 1-15. ISSN 0350-2430.

ADE 004 HORVÁTH, Kornélia. A versbeszéd egzisztenciál-ontológiai elköteleződéséről: (József Attila - Pilinszky János - Petri György). Iskolakultúra. Évf. 26, sz. 11 (2016), p. 71-81. ISSN 1215-5233.

ADE 005 HORVÁTH, Kornélia. Szakítás és folytonosság: A költői forma elméletének és történetének kérdéséhez - Octavio Paz meglátásai nyomán. Filológiai Közlöny. Évf. 62, sz. 1-2 (2016), p. 17-25. ISSN 0015-1785.

ADE 006 HORVÁTH, Kornélia. Versnyelvi virtuozitás: Kovács András Ferenc költészetének és az Adventi fagyban angyalok című kötetének poétikai sajátosságáról. Kortárs. Sz. 4 (2016), p. 60-67. ISSN 0023-415X.

ADE 007 HORVÁTH, Kornélia. Szonettvariációk Petri György Valami ismeretlen című kötetében. Hungarológiai Közlemények. Évf. 18, sz. 1 (2017), p. 1-22. ISSN 0350-2430.

ADE 008 HORVÁTH, Kornélia. Petri és a "játék". Ex Symposion : irodalom, művészet, filozófia, reflexió. Sz. 100 (2018), p. 86-89. ISSN 1215-7546.

ADE 009 HORVÁTH, Kornélia. "Egység" és alakulás: Kányádi Sándor Sörény és koponya című verséről. Irodalmi Magazin. Évf. 7, sz. 2 (2019), p. 16-20. ISSN 2063-8019.

ADE 010 HORVÁTH, Kornélia. A "hallgatás" mint szövegformálás, nyelvhasználat és beszédmód: József Attila, Pilinszky János és Petri György. Prae = Prae Literary Journal : irodalmi és kultúratudományos folyóirat. = Prae Literary Journal Évf. 21, sz. 2 (2019), p. 40-48. ISSN 1585-5112.

ADE 011 HORVÁTH, Kornélia. On Interpretative Theories of Rhythm. Transcultural Studies : Journal in Transdisciplinary Research. Vol. 15 (2019), p. 81-90. ISSN 1930-6253.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADF 001 HORVÁTH, Kornélia. A "szó mint olyan" Oszip Mandelstam költészetfelfogásában. Eruditio - Educatio. Évf. 9, sz. 4 (2014), p. 13-23. ISSN 1336-8893.

ADF 002 HORVÁTH, Kornélia. O poézii Jánosa Gécziho a o jeho básnickej zbierke Jutunk, de mire, édes úr?. Eruditio - Educatio. Roč. 10, č. 2 (2015), s. 91-97. ISSN 1336-8893.

ADF 003 HORVÁTH, Kornélia. Kányádi Sándor Sörény és koponya című verseskönyvének poétikai tanulságai. Irodalmi Szemle. Évf. 59, sz. 7-8 (2016), p. 43-62. ISSN 1336-5088.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 8


AEC 001 HORVÁTH, Kornélia. Béla Hamvas´s Theory of Novel and Imre Kertész´ Fatelles. In: La littérature & ses marges. Literature & its margins: Rencontres doctorales franco-hongroises. Franco-Hungarian Doctoral Conference. Cergy-Pontoise: Université de Cergy-Pontoise, S. 123-135.

AEC 002 HORVÁTH, Kornélia. A szó mint test Oszip Mandelstam költészetszemléletében. In: Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014, P. 64-74. ISBN 978 963 693 556 6.

AEC 003 HORVÁTH, Kornélia. Weöres Sándor és a "forma". In: Esemény és költészet: tanulmányok Kovács Árpád hetvenedik születésnapjára. Veszprém: Pannon Egyetem, 2014, P. 199-210. ISBN 978-963-396-019-6.

AEC 004 NÉMETHOVÁ, Csilla. "Perverz gépezet": Németh Zoltán: A perverzió méltósága. In: "... kettős, egymást tükröző világban". Poétikai formációk a késő- és posztmodern magyar lírában. Budapest: Gondolat, 2015, P. 281-293. ISBN 978-963-693-612-9.

AEC 005 HORVÁTH, Kornélia. Poesia e prosa, epopea e romanzo. In: Atti del convegno internazionale: Commentare Dante oggi. Budapest: Eötvös, 2015, P. 41-47. ISBN 978-963-312-241-9.

AEC 006 HORVÁTH, Kornélia. Sulla poetica leopardiana: teoria e lirica. In: L´Italia e la cultura Europea. Firenze, Italy: Franco Cesati Editore, 2015, P. 101-106. ISBN 978-88-7667-520-1.

AEC 007 HORVÁTH, Kornélia. Rewriting as Semantic Innovation by Alessandro Baricco. In: Romans européens depuis 1960: Réécritures et regard sur une histoire partagée. Paris: Honoré Champion, 2016, P. 145-154. ISBN 978-2-7453-3105-2.

AEC 008 HORVÁTH, Kornélia. Problemi di genere letterario, narrazione e identita nel romanzo di Imre Kertész Essere senza destino. In: Grenzüberschreibungen : Identität, Migration und Interkulturalität in den Literaturen Mitteleuropas: Identität, Migration und Interkulturalität in den Literaturen Mitteleuropas. Mártonffy Marcell, Vajda Károly. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2018, P. 171-180. ISBN 978-3-8487-5030-6.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 13


AED 001 LŐRINCZ, Julianna. A műfordítások mint szövegvariánsok. In: A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 145-163. ISBN 978-80-8122-053-1.

AED 002 NAGY, Péter. Az animáció néhány mesterművének titka: Shrek, WALL.E, Rango. In: A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 209-217. ISBN 978-80-8122-053-1.

Hivatkozások:
2013  [4] Vízkeleti, L.: A Tudomány bűvöletében. In Opus : Szlovákiai Magyar Írók Folyóirata. ISSN 1338-0265, 2013, 5. évf., 2. sz. pp. 96.AED 003 LISZKA, József. Nagy Mária Celli leány: Adalékok egy zoborvidéki ponyvaballada közép-európai összefüggéseihez. In: A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 239-269. ISBN 978-80-8122-053-1.

AED 004 SIMON, Szabolcs. Nyelvtervezés - névtervezés: Személynévhasználat és a szlovákiai magyarok. In: A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 25-41. ISBN 978-80-8122-053-1.

Hivatkozások:
2016  [3] BAUKO, J. Sztenderd és kétnyelvű tulajdonnév-használat. In Standard- nem standard : Variációk egy nyelv változataira. Lakitelek : ANTOLÓGIA Kiadó, 2016. ISBN 978 615 5428 52 4, p. 44.

2015  [4] LANSTYÁK, I. Nyelvalakítás - névalakítás : A tulajdonnevekkel kapcsolatos nyelvi problémák kezelése a nyelvmenedzselés-elmélet keretében. In O jazykovej geografie ku geografií mien V. : zborník prednášok. Pozsony : Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2015. ISBN 978-80-971983-0-5, s. 55, 74.

2015  [4] BAUKO, J. A keresztnévadást befolyásoló tényezők a rendszerváltozás utáni Szlovákiában. In O jazykovej geografie ku geografií mien V. : zborník prednášok. Pozsony : Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2015. ISBN 978-80-971983-0-5, s. 218, 226.

2013  [4] BAUKO, J. A keresztnevek használata magyar-szlovák kétnyelvű környezetben. In Tulajdonnevek a fordítás és a kétnyelvűség kontextusában. Nitra : Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2013. ISBN 978-80-558-0473-6, s. 9, 26.AED 005 VAS, Kinga. Pár gondolat a meseolvasás fontosságáról. A tudomány vonzásában. (2012), s. 195-207.

AED 006 KESERŰ, József. Szélmalom a skanzenben: Tőzsér Árpád költészetéről, különös tekintettel a Léggyökerek című kötetre. In: A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 217-223. ISBN 978-80-8122-053-1.

AED 007 SIMON, Szabolcs. A szlovákiai középiskolai magyarnyelv-tankönyvek - néhány szempontból. In: Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről: a 2012-es tankönyvkutató szimpózium tanulmányainak szerkesztett anyaga. Bratislava: Terra, 2014, P. 125-134. ISBN 978-80-8098-136-5.

AED 008 SZABÓ, Tünde. Didaktikai és ideológiai-szemléleti változások a magyarnyelvtankönyvekben. In: Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata [elektronický zdroj]. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 169-178. ISBN 978-80-8122-107-1.

AED 009 SIMON, Szabolcs. Ideológia a tankönyvekben és a tantervekben. In: Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 4-11. ISBN 978-80-8122-107-1.

AED 010 SZABÓ, Tünde. Magyarnyelvtankönyv az I. Csehszlovák Köztársaságban és ma. In: Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata [elektronický zdroj]. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 160-168. ISBN 978-80-8122-107-1.

AED 011 SIMON, Szabolcs. Szempontok, irányzatok a tankönyvek és egyéb iskolai dokumentumok elemzésével kapcsolatos szlovákiai magyar szakirodalomban. In: Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről: a 2010-es tankönyvkutató szimpózium tanulmányainak szerkesztett anyaga. Bratislava: Terra, 2014, P. 27-38. ISBN 978-80-8098-136-5.

Hivatkozások:
2016  [3] LŐRINCZ, G. Nyelvi variativitás a szlovákiai magyar nyelvváltozatokban. Eger : Líceum Kiadó, 2016. ISBN 978-615-5621-27-7, p. 75, 137-139, 142, 173, 174, 182, 183, 194, 198, 217, 220, 221.AED 012 HORVÁTH, Kornélia. Műfajiság és retorika Boccaccio Dekameronjában. In: A párbeszéd eleganciája: Köszöntő kötet Erdélyi Margit tiszteletére. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, P. 85-98. ISBN 978-80-8122-120-0.

AED 013 LŐRINCZ, Julianna. Stilisztikai ismeretek az új szlovákiai középiskolai magyar nyelvtan könyvekben. In: Odbornosť a metodické otázky učebníc: Zborník z medzinárodného sympózia o výskume učebníc. = Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, P. 85-94. ISBN 978-80-8122-107-1.

Hivatkozások:
2015  [4] SZABÓMIHÁLY, G. Az anyanyelv oktatása kétnyelvű környezetben : Oktatási segédlet. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. ISBN 978-80-558-0937-3, p. 140.
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AEE 001 HORVÁTH, Kornélia. Mítosz, versbeszéd és "Szerelem". Ki viszi át a Szerelmet. (2011), s. 85-92.

AEE 002 HORVÁTH, Kornélia. Osservazioni a margine della poetica dantesca nella Vita Nuova. Leggere Dante Oggi. (2011), s. 103-110.

Hivatkozások:
2012  [3] SCIACOVELLI, A. D. Explanatio non petita? : Spiegazioni e commenti da Dante a György Petri. In Quaderni Vergeriani (Duino Auritiva). ISSN 1827-2126, 2012, vol. 8, no. 8, p. 77-81.
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFC 001 HORVÁTH, Kornélia. Líratörténeti hagyományvonalak a kortárs magyar költészetben. In: Magyar-lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás - I. kötet. Poznań: ProDruk, 2012, P. 223-231. ISBN 978-83-61607-90-8.

AFC 002 HORVÁTH, Kornélia. The Material in Artistic Form: Bakhtin in Conjunction with Russian and Hungarian Theorists of the Early 20th Century. DOI 10.1163/23752122-01601008 The Dostoevsky Journal. online, vol. 16, no. 1 (2015). ISSN 1535-5314.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 9


AFD 001 ERDÉLYI, Margit. A mese exegézise. In: Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről: a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai kutatócsoport konferenciáinak anyagai. Bratislava: Terra, 2013, P. 225-233. ISBN 978-80-8098-136-5.

AFD 002 LŐRINCZ, Julianna. Variativitás és tankönyvkutatás. In: Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről: a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai kutatócsoport konferenciáinak anyagai. Bratislava: Terra, 2013, S. 17-26. ISBN 978-80-8098-136-5.

AFD 003 HORVÁTH, Kornélia. Petri a költészetről és a költői formáról. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie teologických vied a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, CD-ROM, p. 225-230. ISBN 978-80-8122-104-0.

AFD 004 VRÁBEL, Tünde. Szenci Molnár Albert a szlovákiai középiskolás magyar irodalom tankönyvekben. In: Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, P. 218-235. ISBN 978-80-8122-107-1.

AFD 005 BAKA, Patrik. (A) János vitéz színeváltozása: Petőfi Sándor: János vitéz vs. Csurgó Csaba: Kukoricza. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016): Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 184-198. ISBN 978-80-8122-206-1.

AFD 006 PLONICKÝ, Tomáš. A komáromi diákok olvasási szokásai. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016): Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 119-131. ISBN 978-80-8122-206-1.

AFD 007 BUGÁR, Gergely. Emlékiratok modelljei - önéletírások modorai: (Határátlépések). In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016): Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 132-141. ISBN 978-80-8122-206-1.

AFD 008 SZITÁS, Andrea. Gróf Gvadányi József és Fábián Julianna diskurzusának elemzése verses levelezésük tükrében. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája: Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 76-88. ISBN 978-80-8122-206-1.

AFD 009 SZITÁS, Andrea. Gróf Gvadányi József és Fábián Julianna diskurzusának elemzése verses levelezésük tükrében: (Határátlépések). In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016): Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 76-88. ISBN 978-80-8122-206-1.


BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 3


BAA 001 HORVÁTH, Kornélia. Petri György költői nyelvéről: Poétikai monográfia. Budapest: Ráció Kiadó, 2012. 174 s. ISBN 978-615-5047-27-5.

Hivatkozások:
2014  [5] VARRÓ, A. Nyelvre és poétikára koncentrálva. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2014, XXIV. évf., 10. sz., p. 125-127.

2014  [5] KAPPELLER, R. A szöveg beszél : Horváth Kornélia: Petri György költői nyelvéről. Poétikai monográfia. In Palócföld. ISSN 0555-8867, 2014, LX. évf., 2. sz., p. 87-90.

2013  [5] VARGA, B. Horváth Kornélia: Petri György költői nyelvéről. Poétikai monográfia. In Irodalomtörténet. ISSN 0324-4970, 2013, vol. 94, no. 1. p. 172-175.

2013  [5] VARGA, B. Horváth Kornélia: Petri György költői nyelvéről. Poétikai monográfia. In Irodalomtörténet. ISSN 0324-4970, 2013, 94. évf., 1. sz., p. 172-175.

2013  [3] KAPPELLER, R. Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában. In Kortárs, ISSN 1418-1592, 2013, 9. sz., p. 98-100.

2013  [5] MÁRTONFFY, M. Az artikulált hangsortól a szöveguniverzumig : Horváth Kornélia: Petri György költői nyelvéről. In Irodalomismeret. ISSN 0865-6886, 2013, 3. sz., p. 96-101.

2013  [6] HRBÁCSEK-NOSZEK, M. Petri György poétikájáról. In Kultúra a súčasnosť 13. Nitra : UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0374-6, p. 157, 158.

2013  [5] PATAKY, A. Petri-monográfia héjról héjra : Horváth Kornélia Petri György költői nyelvéről : poétikai monográfia. In Kortárs. [cit. 2013-10-21]. Dostupné na internete: ISSN 1418-1592.BAA 002 HORVÁTH, Kornélia. Verselméleti tradíció és a modern magyar líra: Ritmus és interpretáció kérdéseiről.

Hivatkozások:
2015  [4] H.NAGY, P. Öt modern költő. Komárom : Selye János Egyetem, 2015. 160 s. ISBN 978-80-8122-135-4.

2015  [4] GYŐRFI, A. A tumor poétikája. In "...kettős, egymást tükröző világban". Budapest : Gondolat Kiadó, 2015. ISBN 978 963 693 612 9, p. 297.

2013  [6] MEDGYES, S. Olvasható ritmus - ritmikai olvasatok. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2013, 8. évf., 1. sz., p. 140-142.

2013  [3] SZITÁR, K. Hiány-jelek : Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Krúdy Gyula írásművészetéről. Budapest : Gondolat, 2013. ISBN 978-963-693-102-5, p. 15.

2013  [3] EISEMANN, G. A zörejtől a próféciáig : Poétika és fonotechnika Edgar Allan Poe The Raven című költeményében. In Filológiai közlöny. ISSN 0015-1785, 2013, 59. évf., p. 11, 30.

2013  [6] SZÁMEL, P. Ritmus és interpretáció. In Kultúra a súčasnosť 13. Nitra : UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0374, p. 156, 157.

2013  [6] SZÁMEL, P. Ritmus és interpretáció : Gondolatok Horváth Kornélia Verselméleti tradíció és a modern magyar líra című könyvéről. In Katedra. ISSN 1335-6445, 2013, XX. évf., 8. sz., p. 28.BAA 003 HORVÁTH, Kornélia. Költészet és forma: Líraszemléleti kérdések a modern magyar irodalomban. 1. vyd. Budapest: Gondolat, 2014. 89 s. ISBN 978 963 693 579 5.


BBA Külföldi kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


BBA 001 HORVÁTH, Kornélia. Metafora és költői nyelv. In: Szó - Elbeszélés - Metafora: Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. Budapest: Kijárat Kiadó, 2003, P. 11-56. ISBN 963-9529-09-5.

Hivatkozások:
2015  [3] S. BÉRES, B. Körtánc : A rondó verstípus a kortárs magyar költészetben. Budapest : Gondolat, 2015. ISBN 978 963 693 610 5, p. 71.

2014  [3] KAPELLER, R. Szó, hangzás, szemantikum Weöres Sándor Dob és tánc című versében. In Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában. Budapest : Gondolat Kiadó, 2014. ISBN 978-963-693-556-6, p. 179.

2012  [3] SZÁNTÓ, D. Metaforák Lackfi János Tengerszem című versében. In Bárka. ISSN 1217-3053, 2012, vol. XX., no. 6, p. 71.
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 11


BDE 001 HORVÁTH, Kornélia. Realitás, imagináció és elbeszélői nyelv Ottlik regényében: még egyszer a Trieszti öbölről. Kortárs. Évf. 54, sz. 4 (2010), p. 67-73. ISSN 0023-415X.

BDE 002 HORVÁTH, Kornélia. "Magyarázatok": Dante Alighieri, Szabó Lőrinc, Petri György. Palócföld. roč. LVII., č. 2011/2. (2011), s. 56-65. ISSN 0555-8867.

Hivatkozások:
2013  [3] KAPPELLER, R. Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában. In Kortárs, ISSN 1418-1592, 2013, 9. sz., p. 98-100.

2012  [3] SCIACCOVELLI, A. D. Explanatio non petita? Spiegazioni e commenti da Dante a György Petri. In Quaderi Vergeriani. ISSN 1827-2126, 2012, anno VIII., u. 8., p. 79.BDE 003 HORVÁTH, Kornélia. A "mintha" poétikai alakzatáról. PoLíSz. roč. 138., č. szeptember (2011), s. 20-23. ISSN 0865-4182.

BDE 004 HORVÁTH, Kornélia. A nyelvhez való viszony kérdései az Iskola a határon-ban. Kortárs. roč. 55., č. 7-8. (2011), s. 133-139. ISSN 0023-415X.

BDE 005 HORVÁTH, Kornélia. Turczi István költői nyelvéről. Palócföld. roč. LVII., č. 2011/4. (2011), s. 60-66. ISSN 0555-8867.

BDE 006 HORVÁTH, Kornélia. A belső beszédtől az elbeszélő szövegig: (Ottlik Géza: Iskola a határon). Palócföld. roč. LVIII. (2012), s. 42-51. ISSN 0555-8867.

BDE 007 HORVÁTH, Kornélia. A személyes emlékezéstől a narratív szövegig. Szépirodalmi Figyelő. č. 3, (2012), s. 43-50. ISSN 1585-3829.

BDE 008 HORVÁTH, Kornélia. Líratörténeti hagyományvonalak a kortárs magyar költészetben. Iskolakultúra. Roč. 22., č. január (2012), s. 63-70. ISSN 1215-5233.

BDE 009 HORVÁTH, Kornélia. Weöres Sándor és a "forma". Palócföld. Évf. 60, sz. 2 (2014), p. 48-60. ISSN 0555-8867.

BDE 010 HORVÁTH, Kornélia. Géczi János költészetéről és a Jutunk, de mire, édes úr? című verséről. Palócföld. Évf. 61, sz. 1 (2015), p. 64-76. ISSN 0555-8867.

BDE 011 HORVÁTH, Kornélia. Gondolatok a versciklus és verseskötet elméleti, történeti és műfajpoétikai jelentőségéről. Irodalomismeret. Sz. 4 (2015), p. 5-15. ISSN 0865-6886.


BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BDF 001 HORVÁTH, Kornélia. Költészet és retorika. OPUS. Roč. 6, č. 5 (2014), p. 51-67. ISSN 1338-0265.


BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BED 001 HORVÁTH, Kornélia. Jazyková komika a viacjazyčnosť: (K. Mikszáth: Dáždnik svätého Petra). In: Poetika humoru: Vedecký zborník. Nitra: UKF v Nitre, (2011), s. 96-105. ISBN 978-80-558-0026-4.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 20


BEE 001 HORVÁTH, Kornélia. Versnyelv és műfajváltás József Attila Rejtelmek című versében. In: Tanulmányok József Attiláról. Budapest: Anonymus, 2001, P. 142-157. ISBN 963-7966-81-1.

Hivatkozások:
2014  [3] OSZTROLUCZKY, S. "...megbonthatatlan rend szerint". In "Veszem a szót..." : A "keletkező szó" poétikája József Attila költészetében. Budapest : Ráció, 2014. ISBN 9786155047732, p. 137.

2013  [3] S. BÉRES, B. A formából születő gondolat - Imre Flóra: Rondó. In "Az ideál mindazonáltal megőrződik" : Tanulmányok Bécsy Ágnes tiszteletére. Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. ISBN 978-963-693-520-7, p. 253.BEE 002 HORVÁTH, Kornélia. A kettősség retorikája: Arany János: Szondi két apródja. In: Szondi két apródja: A 12 legszebb magyar vers 3.., P. 189-202. ISBN 963-988-224-0.

Hivatkozások:
2018  [4] LŐRINCZ, G. Az írói szótárak hasznáról és alkalmazhatóságáról az anyanyelvoktatásban, különös tekintettel az Arany-szótárra. In Aranyul - magyarul. Komárom : Selye János Egyetem, 2018. ISBN 978-80-8122-240-5, p. 71-94.BEE 003 HORVÁTH, Kornélia. Hagyománytör(tén)és: Petri és Kosztolányi. In: Hagyomány és kánon: a Nyugat első száz éve., P. 65-73. ISBN 963-988-230-5.

BEE 004 HORVÁTH, Kornélia. Versnyelv és emlékezet: Babits Mihály: Esti kérdés. In: Esti kérdés: A 12 legszebb magyar vers 4.. Szombathely: Savaria University Press, 2009, P. 129-143. ISBN 963-988-235-6.

BEE 005 HORVÁTH, Kornélia. (Sem) emlék, (sem) varázslat?: A "józanság" értelmezési lehetőségei a Levél a hitveshez című versben. In: Levél a hitveshez: A 12 legszebb magyar vers 5.., P. 131-142. ISBN 963-988-249-6.

BEE 006 HORVÁTH, Kornélia. (Vers)nyelv és lírai narratíva Kosztolányi Hajnali részegségében. In: Hajnali részegség: A 12 legszebb magyar vers. Szombathely: Savaria University Press, 2010, P. 287-295. ISBN 963-988-258-5.

BEE 007 HORVÁTH, Kornélia. Egy poétikai antikapcsolat?: Petri és Kosztolányi. In: "...friss szellő eleven virágból...: versértelmezések Sipos Lajos tiszteletére., P. 176-184. ISBN 978-963-308-002-3.

Hivatkozások:
2015  [3] KERESZTURY, T. Petri György. Budapest : Magvető Kiadó, 2015. ISBN 978 963 14 3264 0, p. 279.BEE 008 HORVÁTH, Kornélia. Retorika és poétika viszonyáról. In: Retorika - Irodalom - Poétika. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2011, P. 87-102. ISBN 978-963-308-003-0.

BEE 009 HORVÁTH, Kornélia. Turczi István költői nyelvéről. Tények melankóliája. (2012), s. 203-209.

BEE 010 HORVÁTH, Kornélia. A lírai én kérdésének néhány megközelítése a magyar irodalomtudományban. In: "Az ideál mindazonáltal megőrződik": Tanulmányok Bécsy Ágnes tiszteletére., S. 118-121. ISBN 978-963-693-520-7.

BEE 011 HORVÁTH, Kornélia. A nyelv reflexiója az irodalmi szövegben: (Ottlik Géza Minden megvan). Pázmány nyomában. (2013), s. 193-198.

BEE 012 HORVÁTH, Kornélia. Az elbeszélés ereje: a boccacciói novellaciklus műfajelméleti megközelítésben. Helikon. roč. 58, č. 3-4 (2012), s. 549-558. ISSN 0017-999X.

Hivatkozások:
2014  [3] KAPOSI, K. Bűnök és szenvedélyek retorikája: egy boccacciói történet metamorfózisa a régi magyar irodalomban. In Osservatorio Letterario. ISSN 2036-2412, 2014, vol. XVIII, no. 99/100, p. 125, 131.BEE 013 HORVÁTH, Kornélia. Költészet és retorika. In: Költészet és retorika. Bratislava: SzMÍT, 2014, P. 9-32. ISBN 978-80-971166-6-8.

BEE 014 HORVÁTH, Kornélia. Géczi János költészetéről és a Jutunk-e, s mire, édes úr? című verséről. In: "... kettős, egymást tükröző világban": poétikai információk a késő- és posztmodern magyar lírában. Budapest: Gondolat, 2015, P. 96-108. ISBN 978 963 693 612 9.

BEE 015 HORVÁTH, Kornélia. Questioni poetiche e retoriche del Decamerone. In: Italianistica Debreceniensis XX.: A Debreceni Egyetem Olasz Tanszékének Évkönyve. Debrecen: Printart-Press, 2014, P. 53-60.

BEE 016 HORVÁTH, Kornélia. Sobre el problema de la forma poética. In: La tradición de las rupturas en las literaturas hispánicas. Budapest: Departemento de Espaňol, ELTE, 2015, P. 193-202. ISBN 978-963-284-575-3.

BEE 017 HORVÁTH, Kornélia. Kovács András Ferenc Adventi fagyban angyalok című kötetének néhány orosz vonatkozásáról. In: Ad vitam aeternam: Tanulmánykötet Nagy István 70. születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 2017, P. 131-137. ISBN 978-963-284-886-0.

BEE 018 HORVÁTH, Kornélia. Petri és a szonett, avagy a műfajforma "szakralitásának" megszüntetve megőrzése. In: Lelkiség és irodalom: Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Budapest: MTA - PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2017, P. 208-212. ISBN 978-963-508-856-0.

BEE 019 HORVÁTH, Kornélia. The Power of Narration Questions of Genre in Boccaccio´s Decameron. In: Genres et identité dans la tradition littéraire européenne. Paris: Orizons, 2017, P. 157-168. ISBN 979-10-309-0088-0.

BEE 020 HORVÁTH, Kornélia. Weöres Sándor és a "forma". In: "Beszélhetnek a kortársak": Esszék és tanulmányok Weöres Sándorról. Budapest: Ráció Kiadó, 2017, P. 109-119. ISBN 978-615-5675-10-2.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 4


FAI 001 HORVÁTH, Kornélia. Elbeszélés és prózanyelv. 1. vyd. Budapest: Ráció, 2010. 290 s. ISBN 978-615-5047-08-4.

Hivatkozások:
2013  [3] KAPPELLER, R. Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában. In Kortárs, ISSN 1418-1592, 2013, 9. sz., p. 98-100.FAI 002 HORVÁTH, Kornélia, Catherine MAYAUX, Joanna NOWICKI a Dorottya SZÁVAI. La littérature & ses marges. Literature & its margins: Rencontres doctorales franco-hongroises. Franco-Hungarian Doctoral Conference. Cergy-Pontoise: Université de Cergy-Pontoise, 2011. 248.

FAI 003 HORVÁTH, Kornélia, Oszkár BOROS a Lívia ÉRFALVY. Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában.

Hivatkozások:
2013  [3] KAPPELLER, R. Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában. In Kortárs, ISSN 1418-1592, 2013, 9. sz., p. 98-100.

2012  [3] SCIACOVELLI, A. D. Explanatio non petita? : Spiegazioni e commenti da Dante a György Petri. In Quaderni Vergeriani (Duino Auritiva). ISSN 1827-2126, 2012, vol. 8, no. 8, p. 77-81.FAI 004 HORVÁTH, Kornélia a Sarolta OSZTROLUCZKY. "Az ideál mindazonáltal megőrződikÉ: Tanulmányok Bécsy Ágnes tiszteletére. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. 338 s. ISBN 978-963-693-520-7.


GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók
Bejegyzések száma: 1


GII 001 HORVÁTH, Kornélia. Szabó András hatvanéves. Eruditio - Educatio. P. 133-134. ISSN 1336-8893.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.