SJE főmenü
Dr. habil. Károly Vajda, PhD.
Név: Dr. habil. Károly Vajda, PhD.
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Német Nyelv és Irodalom Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: T114
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 722

Egyetemi tanulmányok
Eötvös Loránd Tudományegyetem, BTK
germanisztika
1987 - 1994
Doktori képzés (PhD.)
Eötvös Loránd Tudományegyetem, BTK
irodalomtudomány
1994 - 2001
Habilitáció
Eötvös Loránd Tudományegyetem, BTK
irodalomelmélet és német irodalomtudomány
2012

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Komárom
docens
2013 -
Nyugat-magyarországi Egyetem
főiskolai docens
2002 - 2013
Miskolci Egyetem
tanársegéd
1998 - 2002
Piarista Gimnázium Budapest
német nyelvtanár
1993 - 1995


Kutatási terület hermeneutika, komparatisztika, irodalomelmélet, XX. századi német nyelvű próza, Paul Celan lírája

Kutatási projektek Identitás, migráció, internacionalizmus és interkulturalitás Közép-Európa irodalmaiban
11610022
International Visegrad Fund
2016 - 2016

Nőírók és publikációs fórumaik a századforduló Magyarországán
104264
OTKA
2014 - 2015

Történés - médium - nyilvánosság
81636
OTKA
2010 - 2014

A neológ zsidóság identitása és tudományfölfogása a dualizmus utolsó évtizedeiben (1877-1918)
4.2.2
TÁMOP
2013 - 2013A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 2
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (1)
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 2
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 15
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (4)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (3)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (2)
BBA Külföldi kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek (1)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 6
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (4)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (2)

Bejegyzések száma összesen: 25

Hivatkozások:

[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (12)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
Összesen 13

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 1


AAA 001 VAJDA, Károly. Prolegomena zur Literaturontologie. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012. 308 s. ISBN 978-3-631-63699-2.

Hivatkozások:
2013  [5] KULCSÁR-SZABÓ, Z. "Irodalomontológia" hermeneutika és teológia között (Vajda Károly: Kétségek és kettősségek). In Alföld. ISSN 0401-3174, 2013, 64. évf., 4. sz., p. 120.
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABC 001 VAJDA, Károly. Mythoepisches Sprechen in Celans Tenebrae. In: Spielarten der Sprache: Transgressionen des Medialen in der Literatur. Budapest: Osiris, 2004, P. 342 - 369. ISBN 963-389-692-4.

Hivatkozások:
2007  [3] LŐRINCZ, C. A költészet konstellációi : Adalékok a modern líra történetéhez és elméletéhez. Budapest : Ráció Kiadó, 2007. ISBN 978-963-9605-52-7, p. 315, 316, 317.

2007  [3] LŐRINCZ, C. Gedicht, Gebet, Performativität. In Intermedialität : Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa III. Berlin : Frank & Timme, 2007. ISBN 978-3-86596-022-1, p. 242.
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACB 001 VAJDA, Károly. Kurze Literaturgeschichte 1880-1945. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 143 s. [8,39 AH]. ISBN 978-80-8122-138-5.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADE 001 VAJDA, Károly. Ontikus kritika és ontológiai krízis. Holmi. Évf. 11, sz. 6 (1999), p. 792-801. ISSN 0865-2864.

Hivatkozások:
2013  [3] KECSKEMÉTI, G. A kora újkori magyarországi prédikációirodalom kutatásának eredményei és jövőbeni irányai. In Studia Litteraria. ISSN 0562-2867, 2013, LII. évf., 3-4. sz., p. 18.

2004  [3] FEHÉR, M. I. Hermeneutika és filológia - pietizmus és felvilágosodás. In Irodalomtörténeti Közlemények. ISSN 0021-1486, 2004, CVIII. évf., 1. sz., p. 57, 61.

2004  [3] FEHÉR, M. I. Hermeneutika és filológia - pietizmus és felvilágosodás. A humántudományok diskurzusának összefüggései egy esettanulmány tükrében. In Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet. Budapest : Osiris Kiadó, 2004. ISBN 963-389-694-0, p. 370, 375.

2003  [3] KECSKEMÉTI, G. Recepció, szövegaktus és kommunikáció a régi magyar irodalomtörténetben (Kontextusok és intenciók). In Irodalomtörténeti Közlemények. ISSN 0021-1486, 2003, CVII. évf., 6. sz., p. 710.

1999  [3] KULCSÁR-SZABÓ, Z. Bosszú és filológia. In Holmi. ISSN 0865-2864, 1999, XI. évf., 7. sz., p. 948.

1999  [3] KISBALI, L. A filológia bosszúja. In Holmi. ISSN 0865-2864, 1999, XI. évf., 7. sz., p. 920, 941.ADE 002 VAJDA, Károly. Diesseits, Jenseits, Abseits.: Zur Apokalyptik des Expressionismus. Jahrbuch der ungarischen Germanistik. P. 109-131. ISSN 1217-0216.

ADE 003 VAJDA, Károly. Identitäts- und Wissenschaftskonzept des konservativen Judentums im Ungarn der späten Donaumonarchie erläutert am Beispiel von Wilhelm Bacher. Donau-Institut Working Paper. No. 35 (2014), p. [28]. ISSN 2063-8191.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


ADF 001 VAJDA, Károly. A nemi státus és irodalmi ontológia: Irodalmi megfontolások Ricarda Huch első regénye kapcsán. Eruditio - Educatio. Évf. 11, sz. 1 (2016), p. 61-72. ISSN 1336-8893.

ADF 002 VAJDA, Károly. Positivismus, Poetologie und die gängigen Zeitbegriffe der Literaturwissenschaft. Eruditio - Educatio. Jahrg. 11, nr. 3 (2016), p. 105-118. ISSN 1336-8893.

ADF 003 VAJDA, Károly. A szellemesség mint a szellem kritikája: A romantika humora E.T.A. Hoffmann Arany virágcserepében. Eruditio - Educatio. Évf. 12, sz. 4 (2017), p. 55-67. ISSN 1336-8893.

ADF 004 VAJDA, Károly. Der universale Aspekt der Hermeneutik und die Idee der philologischen Hermeneutik. Eruditio - Educatio. Vol. 12, no. 3 (2017), p. 93-104. ISSN 1336-8893.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 3


AFC 001 VAJDA, Károly. Esemény, átlényegülés és az elbészélés performanciája. In: A forradalom ígérete?: Történelmi és nyelvi események kereszteződései. Budapest: Ráció, 2014, P. 305-317. ISBN 978-615-5047-65-7.

AFC 002 VAJDA, Károly. Áldás és áldozat: Teologémák Celan lírájában. Áldozat. P. 399-419.

AFC 003 VAJDA, Károly. Traumata auf gut Deutsch. In: Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa: Geschichtliche Grundlagen und aktuelle Einbettung. Regensburg: Friedrich Pustet, 2017, P. 679-693. ISBN 978-3-7917-2860-5.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFD 001 VAJDA, Károly. Linguistische Wende und sprachontologische Kehre. In: Germanistik interdisziplinär: Beiträge der 22. Linguistik- und Literaturtage. Hamburg: Dr. Kovač, 2016, S. 559-565. ISBN 978-3-8300-9148-6.

AFD 002 VAJDA, Károly. Die Verwindung von Kindheitstraumata in Monika Kompaníkovás Das fünfte Schiff. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 185-194. ISBN 978-80-8122-223-8.


BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAA 001 VAJDA, Károly. Das ungewisse Etwas: Das literarische Kunstwerk und seine Überwindung nach Heidegger. 1. vyd. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2014. 284 s. ISBN 978-3-8300-8062-6.


BBA Külföldi kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


BBA 001 VAJDA, Károly. Literaturontologische Überlegungen zu Arthur Schnitzlers Der Sohn. In: Signaturen des Geschehens: Ereignisse zwischen Öffentlichkeit und Latenz. Bielefeld: Transcript, 2014, P. 69-89. ISBN 978-3-8376-2606-3.


BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 2


BDE 001 VAJDA, Károly. Romananfang und Erzähleinsatz. Von den Grundsätzen der Poetologie im literaturtheoretischen Zusammenhang des Auftakts von Péter Esterházys Harmonia caelestis. Berliner Beiträge zur Hungarologie. Č. 7 (2012), s. 134-153. ISSN 0238-2156.

BDE 002 VAJDA, Károly. Archeotípusok és sztereotípiák: Néhány szó Celan képromboló képzavarához. Műhely. Évf. 37, sz. 5-6 (2014), p. 54-57. ISSN 0138-922X.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 4


BEE 001 VAJDA, Károly. Gondolatok A ló meghal a madarak kirepülnek krononómiai értelmezendőségéről. In: Újraolvasó: tanulmányok Kassák Lajosról. Budapest: Anonymus, 2000, P. 133-146. ISBN 963-7966-75-7.

Hivatkozások:
2012  [3] KAPPANYOS, A. Kassák Lajos : A ló meghal a madarak kirepülnek. (1922). In Literatura. ISSN 0133-2368, 2012, XXXVIII. évf., 2. sz., p. 147.

2008  [3] KAPPANYOS, A. Tánc az élen : Ötletek az avantgárdról. Budapest : Balassi Kiadó, 2008. ISBN 978-963-506-738-1, p. 96.

2007  [3] KÉKESI, Z. - SCHULLER, G. Magyar avantgárd : 1921 Megjelenik a Világanyám. ISBN 978-963-693-009-7, p. 28, 36.BEE 002 VAJDA, Károly. A zsidóság tudományának zunzi koncepciója a fiatal Scheiber Sándor írásértelmezésében: A zunzi koncepció általános érvénye. In: Papírhíd az egyetemes kultúra szolgálatában: Tanulmánykötet Scheiber Sándor születése századik évfordulójára. Budapest: Logos Kiadó, 2013, P. 259-273. ISBN 978-963-8159-31-1.

Hivatkozások:
2016  [3] TURÁN, T. - WILKE, C. Modern Jewish Scholarship in Hungary : The 'Science of Judaism' between East and West. Oldenbourg : De Gruyter, 2016. ISBN 978-3-11-033021-2, p. 397.BEE 003 VAJDA, Károly. Életszerűség és véletlenszerűség: Az irodalmi esemény fakticitása. In: Esemény - trauma - nyilvánosság. Budapest: Ráció Kiadó, 2012, S. 182-192. ISBN 978-615-5047-37-4.

BEE 004 VAJDA, Károly. Líra, liturgia, literalitás Turczi István költészetében: Az ima indiszponibilitásának ontológiai jelentősége. Tények melankóliája. S. 87-111.


EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 2


EDI 001 VAJDA, Károly. Seb és sebhely, sóhaj és sikoly. In: Trauma, gender, irodalom: A társadalmi nemi szerepek jelentősége a traumatikus tapasztalatok irodalmi értelmezésében. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2014, P. 273-281. ISBN 978-963-312-215-0.

EDI 002 VAJDA, Károly. Képlékenység, képletesség és képiség az irodalomban: Lőrincz Csongor: Költői képek testamentumai. Alföld. Évf. 68, sz. 3 (2017), p. 97-103. ISSN 0401-3174.Saját honlap: http://vajda.tk

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.