SJE főmenü
Dr. habil. PhDr. József Liszka, PhD.
Név: Dr. habil. PhDr. József Liszka, PhD.
Rektorhelyettes
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Neveléstudományi Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: T113
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 627

Egyetemi tanulmányok
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
néprajz - régészet
1975 - 1980
Rigorózus eljárás
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
néprajz
1986 - 1987
Doktori képzés (PhD.)
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
néprajz
2001 - 2003
Habilitáció
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
néprajz
2008

Munkaviszonyok
Érsekújvári Járási Múzeum
régész
1980 - 1991
Duna menti Múzeum Komárom
néprajzkutató
1991 - 1997
Fórum Kisebbségkutató Intézet
néprajzkutató
1997 - 2005
Selye János Egyetem, Komárom
egyetemi oktató
2005 -


Kutatási terület folklorisztika, népi vallásosság, interetnikus és interkulturális kapcsolatokA1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 17
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (2)
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (13)
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (2)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 27
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (5)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (20)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 68
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (10)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (19)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (9)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (12)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (2)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (3)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (10)
BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 1
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 84
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AEF Hazai, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (15)
BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (12)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (29)
GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók (23)

Bejegyzések száma összesen: 197

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (10)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (1)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (106)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (77)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (3)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
Összesen 198

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 2


AAA 001 LISZKA, József. A szlovákiai magyarok néprajza. 1. vyd. Budapest - Dunaszerdahely: Osiris Kiadó - Lilium Aurum, 2002. 542 s. ISBN 963-389-193-0.

Hivatkozások:
2019  [3] LUKÁCS, L. Ha még egyszer azt üzeni... In Hitel. ISSN 0238-9908, 2019, vol. 2019, no. 03, p. 31, 36.

2014  [3] GECSE, A. És nemzetközivé lett? "Angliában vagyok, de mindenki lengyelül beszél..." In BARNA G. (szerk.) : Kaposkelecsény. Kaposkelecsény : PROSPERITAS Alapítvány, 2014. ISBN 978-80-971630-0-6, p. 68, 83.

2014  [3] ÖRSI, J. Kaposkelecsény kapcsolatrendszere. In BARNA G. (szerk.) : Kaposkelecsény. Kaposkelecsény : PROSPERITAS Alapítvány, 2014. ISBN 978-80-971630-0-6, p., 25, 61.

2013  [3] VIGA, G. A tájak közötti gazdasági kapcsolatok néprajza : A Felföld népeinek gazdasági kapcsolatai a 18-20. században. Miskolc : Miskolci Egyetemi Kiadó, 2013. ISBN 978-615-5216-40-4, p. 14, 200.

2012  [3] LUKÁCS, L. Tárgyak, életformák, népszokások. Tematikus néprajzi tanulmányok. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2012. ISBN 978-963-9379-95-7, p. 216, 219, 221, 325.

2011  [4] PRESINSZKY, K. A szlovákiai magyar nyelvjárások területi egységei. In Magyarok Szlovákiában. VII. Nyelv. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-54-1, p. 202, 203, 205, 208, 215, 216, 217.

2011  [3] BORSOS, B. A magyar népi kultúra regionális struktúrája a Magyar néprajzi atlasz számítógépes feldolgozása fényében I. Budapest : MTA Néprajzi Kutatóintézete, 2011. ISBN 978-963-567-049-9, p. 298, 299, 301, 328, 547.

2011  [3] PALÁDI-KOVÁCS, A. Felföld. In Magyar néprajz nyolc kötetben I. 1. Táj, nép, történelem. Budapest : Akadémiai Kiadó, 2011. ISBN 978 963 05 9184 3, s. 705, 707, 708, 710, 980.

2011  [3] PALÁDI-KOVÁCS, A. Dunántúl. In Magyar néprajz nyolc kötetben I. 1. Táj, nép, történelem. Budapest : Akadémiai Kiadó, 2011. ISBN 978 963 05 9184 3, p. 499, 503, 980.

2011  [4] L. JUHÁSZ, I. A „tiszta forrástól” a „haladó hagyományokon” át a konstruált népi-nemzeti hagyományig. A szlovákiai magyarok példája 1948-tól napjainkig. In Acta Ethnologica Danubiana 13. Komárom-Somorja : Forum Institute, 2011. ISBN 978-80-89249-52-7, s. 33.

2011  [3] NOVÁK, L. F. A magyarság fejfája. Fejfák fejérben. In Alba Regia 40. ISSN 1216-7983, 2011, p. 191, 201.

2011  [3] BORSOS, B. A magyar népi kultúra régiói 1. Dunántúl, Kisalföld, Alföld. Budapest: Mérték Kiadó, 2011. ISBN 978-963-9889-98-9, s. 373, 378.

2010  [4] GECSE, A. „…megélünk – jól élünk – tönkrementünk.” Gazdálkodási szándékok és lehetőségek a Dudvág menti kistérségben. In Alsó- és Felsőszeli a 20. században I. Társadalomrajz két magyarlakta településről Szlovákiában. Somorja–Komárom : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-47-3, s. 183–184, 212.

2010  [4] SZARKA, L. A magyar „etnikai tér” változásai a Mátyusföldön. In Alsó- és Felsőszeli a 20. században I. Társadalomrajz két magyarlakta településről Szlovákiában. Somorja–Komárom : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-47-3, s. 101, 122.

2010  [4] L. JUHÁSZ, I. Neveitek e márványlapon. A háború jelei : Adalékok a világháborús emlékjelek etnológiai szempontú értelmezéséhez. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-48-0, p. 79, 248.

2010  [4] SIMON, A. Egy rövid esztendő krónikája : A szlovákiai magyarok 1938-ban. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-42-8, s. 57, 272.

2010  [4] CSÁKY, K. Falumúzeumok, tájházak, néprajzi gyűjtemények az Ipoly és a Garam mentén I. Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2010. ISBN 978-80-8062-423-1, p. 156.

2009  [4] MAGYAR, Z. A Rétiember : Bodrogközi népi elbeszélések. Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2009. ISBN 978 80 8062 392 0, s. 6, 213.

2009  [3] SZARKA, L. A szlovák és a magyar nyelv státusa a dél-szlovákiai kétnyelvűség gyakorlatában. In Magyar Tudomány. ISSN 0025-0325, 2009, 170. évf., 11. sz., p. 1335, 1341.

2009  [1] PETI, L. Collective visions in the Moldavian Csángó villages. In Acta Ethnographica Hungarica. ISSN 1216-9803, 2009, vol. 54, no. 2, p. 287-308. SCOPUS

2009  [3] LIMBACHER, G. A kereszt és a feszület. In Ethnographia. ISSN 0014-1798, 2009, 120. évf., 2. sz., p. 189.

2008  [4] SIPOS, S. A hagyományos lakodalmi étkek szerepe a magyar nép táplálkozási szokásaiban - Tradičné svadobné jedlá Maďarov na Slovensku. In Acta Museologica Hungarica 2. A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma Értseítője – Zborník Múzea kultúry Maďarov na Slovensku. Bratislava : Hagyományok és Értékek Polgári Társulás–A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, 2008. ISBN 978-80-969876-7-2, p. 172, 179.

2008  [1] PETI, L. Transnational Lifeforms and Sects: On the Possibilities of Interpreting new Religious Phenomena in Moldavian Csango Villages. In Szociológiai Szemle. ISSN 1216-2051, 2008, no. 4, p. 3-+. WoS

2008  [3] G. SZABÓ, E. - GRYNAEUS, T. Kápolnák, keresztek, képoszlopok. In Köztéri szakrális kisépítmények. Szeged–Budapest : Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék–Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége–Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2008. ISBN 978 963 482 870 9, p. 17.

2008  [3] BÁRDI, N. - FEDINEC, C. - SZARKA, L. et al. Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest : Gondolat Kiadó–MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008. ISBN 978-963-693-0820, p. 461.

2003  [3] ADAM, A. Die ungarische Gegenwartsliteratur in der Slowakei. Munich : GRIN Verlag, 2003. ISBN 978-3-640-28970-7, p. 33.AAA 002 LISZKA, József. Zwischen den Karpaten und der Ungarischen Tiefebene: Volkskunde der Ungarn in der Slowakei. 1. vyd. Passau: Lehrstuhl für Volkskunde, 2003. 505 s. ISSN 0936-675-22.

Hivatkozások:
2015  [3] LUKÁCS, L. Oberhirt Sankt Wendelin, Patron des Veihs...*. In Alba Regia : Annales Musei Stephani regis 43. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2015. ISSN 1216 8983, p. 304, 308.

2012  [3] L. JUHÁSZ, I. Fotos auf Grabmälern in der Südslowakei. In Andacht und Erinnerung. Gegenstand – Symbol – Handlung. Bamberg : Lehrstuhl für Europäische Ethnologie, 2012. ISBN 978-3-933949-50-9, p. 148, 155.

2011  [4] L. JUHÁSZ, I. Rítusok, jelek, szimbólumok : Tanulmányok az összehasonlító folklorisztika köréből. Somorja–Komárom : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-53-4, s. 106, 110, 198.

2011  [3] L. JUHÁSZ, I. Karácsony és a halottak emlékezete. In Alba Regia. ISSN 1216-7983, 2011, 40. sz., p. 212, 214.

2011  [3] LUKÁCS, L. Das Hühnerschlagen in Moha und andere traditionelle Faschingsumzüge in Westungarn : Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie 30. Regensburg : Verlag Ungarisches Institut, 2011. ISBN 3-929906-65-1, p. 137, 156.

2009  [3] PROSSER-SCHELL, M. Vom „dies sancti Urbani” zum „Orbán-napi Borünnep” in Hajós : Geschichte und Transformationen des Urbanfestes aus volkskundlicher Perspektive. Freiburg : Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde, 2009. ISBN 978-3-931905-48-9, p. 67, 95, 133, 292.

2004  [1] HORN, K. Between the Carpathian mountains and the Hungarian lowlands: Hungarian folklore in Slovakia. In Schweizerisches Archiv fur Volkskunde. ISSN 0036-794X, 2004, vol. 100, no. 2, p. 259-260. WoS
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 13


AAB 001 LISZKA, József. Populáris kultúra: Magyarok Szlovákiában VI. kötet. 1. vyd. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. 523. ISBN 978-80-89249-49-7.

Hivatkozások:
2018  [3] MAGYAR, Z. - VARGA, N. Ortutay Gyula zoborvidéki folklórgyűjtése. Budapest : Balassi Kiadó, 2018. ISBN 978-963-456-022-7, p. 278.

2014  [3] ILYÉS, Z. A nemzetiesítés néprajza/antropológiája. In Regio. ISSN 1219-1701, 2014, 22. évf., 2. sz. p. 74, 107.

2013  [3] BÁRDI, N. Otthon és haza : Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről. Jyväskylä–Pécs : University of Jyväskylä, 2013. ISBN 978-951-39-5396-6, p. 17, 18, 623.

2012  [4] ANGYAL, B. Kisalföldi tanyák : Gúta és vonzáskörzetének településnéprajza. Somorja–Komárom : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2012. ISBN 978-80-89249-60-2, p. 13, 248.

2011  [4] L. JUHÁSZ, I. Rítusok, jelek, szimbólumok : Tanulmányok az összehasonlító folklorisztika köréből. Somorja–Komárom : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-53-4, p. 111.

2011  [4] SIMON, A. A kettéosztott város : Az államhatár és az etnikumok közötti választóvonal által kettéosztott Komárom a két világháború között. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2011, 13. évf., 2. sz., p. 95.AAB 002 LISZKA, József. Átmenetek: Folklór és nem-folklór határán. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. 286 s. [13,7 AH]. ISBN 978-80-8122-090-6.

Hivatkozások:
2019  [3] ZSILÁK, M. A várnai csata (1444) utóélete írott forrásokban és a szóbeliségben. In Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. Budapest : Elte BTK, 2019. ISBN 978-963-489-162-8, p. 194-204.

2018  [3] MAGYAR, Z. - VARGA, N. Ortutay Gyula zoborvidéki folklórgyűjtése. Budapest : Balassi Kiadó, 2018. ISBN 978-963-456-022-7, p. 26, 278.

2018  [3] AMENT-KOVÁCS, B. " So viele menschen werden beliben, die unter einem baum platz haben...". In A magyarországi németek néprajza. ISSN 0324-3001, vol. 33, p. 81-121.

2018  [3] ŽILÁKOVÁ, M. Živé fenomény tradičnej kultúry Slovákov v mikroregióne Vérteš-Gereče (Vértes-Gerecse). In Slovenské inšpirácie z Tardoša. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2018. ISBN 978-615-5330-15-5, p. 13-62.

2015  [3] MIKOS, É. A népiesség fogalma a néprajztudományban. In Irodalomtörténeti Közlemények. ISSN 0021-1486, 2015, vol. CXIX, no. 1, p. 96,105.

2015  [5] LUKÁCS, L. Liszka József: Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán. In Alba Regia : Annales Musei Stephani regis 43. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2015. ISSN 1216 8983, p. 415-417.

2015  [3] KLAMÁR, Z. Határesetek - identitáskonstrukciók a határövezethez közeli szerbiai és romániai településeken. In Az identitás megnyilvánulási formái a 21. század kezdetén : Kulturális értékeink a Kárpát-medencében 1. : Válogatás a 2014-ben megrendezett konferencia előadásaiból. Szabadka : Grafoprodukt Nyomda, 2015. ISBN 978-86-88073-47-9, p. 154, 155.

2015  [3] TÓTH, A. Vőfélykönyvek és vőfélyversek a 19. században : Kéziratos vőfélykönyvek Északkelet-Magyarországon. Miskolc : Herman Ottó Múzeum, 2015. p. 592. ISBN 978-615-5525-08-7.

2014  [5] KLAMÁR, Z. Könyvismertetések : Liszka József: Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán. In Ethnographia. ISSN 0014-1798, 2014, 125. évf., 4. sz., p. 644-645.

2014  [4] KROPEJ, M. Narrative tradition about King Matthias in the process of transformation. In Slovak Ethonology - Slovenský národopis. ISSN 1335-1303, 2014, roč. 62., č. 2., s. 245, 255, 257.

2014  [3] KLAMÁR, Z. A vőfély mint rítuskoordinátor – egy szerepkör magyarkanizsai metamorfózisai. In HÍD. ISSN 0350-9079, 2014, LXXVIII. Évf., 6. sz., p. 71, 76.AAB 003 LISZKA, József. Szent Háromság egy Isten dicsőségére...: A Szentháromság kultusza a szlovákiai Kisalföld népi vallásosságában a szakrális kisemlékek tükrében. 1. vyd. Somorja - Komárno: Fórum Kisebbségkutató Intézet - Etnológiai Központ, 2015. 215 s. ISBN 978-80-89249-85-5.

AAB 004 LISZKA, József. Határvidékek: Határok és határtalanságok az összehasonlító folklorisztika és etnológia szempontjából. 1. vyd. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2016. 651 s. ISBN 978-80-89249-87-9.

Hivatkozások:
2017  [6] VOIGT, V. Liszka József: Határvidékek. Határok és határtalanságok az összehasonlító folklorisztika és etnolóogia szempontjából. In Slovenský národopis. ISSN 1335-1303, 2017, roč. 65, č. 1, s. 92-93.AAB 005 LISZKA, József. Ágas-bogas fa: néprajzi ismeretek alapfokon. 1. vyd. Bratislava: Madách Könyvkiadó, 1986. 108 s. ISBN 691-829-86.

Hivatkozások:
2010  [4] CSÁKY, K. Falumúzeumok, tájházak, néprajzi gyűjtemények az Ipoly és a Garam mentén I. Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2010. ISBN 978-80-8062-423-1, p. 156.

2009  [3] SELMECZI KOVÁCS, A. Elfeledett magyar mesterségek és népélet. Budapest : CSER Kiadó, 2009. ISBN 978-963-278-030-6, p. 315.AAB 006 LISZKA, József. Állíttatott keresztínyi buzgóságbul: tanulmányok a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékeiről. 1. vyd. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2000. 222 s. ISBN 80-8062-056-3.

Hivatkozások:
2019  [3] GYÖNGYÖSSY, O. Emlékezetformálás - identitásépítés. Nepomuki Szen János-szobrok rehabilitációoja a Dél-Alföldön(1989–2018). In Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról. Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019. ISBN 978-606-739-136-7, p. 217–235.

2015  [3] LUKÁCS, L. Oberhirt Sankt Wendelin, Patron des Veihs...*. In Alba Regia : Annales Musei Stephani regis 43. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2015. ISSN 1216 8983, p. 304, 305, 308.

2014  [3] SILLING, I. Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban. Újvidék-Zenta : Forum Könyvkiadó Intézet, 2014. ISBN 978-868-6469-76-2, p. 97.

2013  [1] LUKÁCS, L. Beschütze Unser Obst, Unsere Weinreben Vor Eis, Plagen... Die Verehrung des Heiligen Donatus. In Acta Ethnographoca Hungarica. ISSN 1216-9803, 2013, vol. 58, no. 2, p. 329-346. SCOPUS

2013  [4] KONCZ, K. Adalékok a halállal kapcsolatos hiedelmek és szokások ismeretéhez. Halálelőjelek (Kelenyei példa). In PhD-konferencia 2013 Balassi Intézet. Debrecen : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-615-5389-09-2, p. 237.

2013  [4] KONCZ, K. Adalékok a halállal kapcsolatos hiedelmek és szokások ismeretéhez. Halálelőjelek (Kelenyei példa). In Tér, idő, közösség : A felföldi magyarság a társadalomtudományok tükrében. Tornalja : Kulturális Antropológiai Műhely, 2013. ISBN 978-8-0968888-2-5, p. 22, 30.

2013  [4] TÓTH, Z. N. A perbetei remete kápolna bemutatása és kulturális vizsgálata. In Tér, idő, közösség : A felföldi magyarság a társadalomtudományok tükrében. Tornalja : Kulturális Antropológiai Műhely, 2013. ISBN 978-8-0968888-2-5, p. 16.

2012  [3] LUKÁCS, L. Tárgyak, életformák, népszokások : Tematikus néprajzi tanulmányok. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2012. ISBN 978-963-9379-95-7, p. 433, 443, 447.

2012  [4] KALMÁR, Z. Szakrális kisemlékek a Galga mentén. A katolikusok vallásos tájszervező és tájhasználó tevékenysége. In Acta Ethnologica Danubiana 14. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2012. ISBN 978-8089249-61-9, p. 169, 173, 178.

2012  [4] BENDÍKNÉ SZABÓ, M. Emlékjelek és szakrális kisemlékek Szetén. In Acta Ethnologica Danubiana 14. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2012. ISBN 978-8089249-61-9, p. 156.

2011  [4] POZSONY, F. Út menti keresztek Erdélyben. In VARGYAS, G. (szerk.) Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. Budapest : L’Harmattan – PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék, 2011. ISBN 978 963 236 469 8, p. 123, 149.

2011  [4] CSÁKY, K. Szakrális emlékeink nyomában IV. Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2011. ISBN 978-80-8062-432-3, p. 29, 143.

2011  [3] SOÓS, S. „Kontár ujjak faragdálták, de nem a kontár áhítat…” Út menti szakrális emlékek. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. Dunakanyar–Pilis. Budapest : Püski, 2011. ISBN 978-963-302-055-5, p. 23, 34, 269, 270, 275, 276, 280, 297, 301, 316, 318, 322, 326, 341.

2011  [4] TORNÓCZI NAGY, A. Gúta belterületének szakrális kisemlékei. In Acta Ethnologica Danubiana 13. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-52-7, p. 246, 271.

2010  [3] KÜRTI, L. - HAJDRIK, S. Út menti keresztek és szakrális kisemlékek Lajosmizsén. Kecskemét : Porta Egyesület, 2010. ISBN 978-963-88066-8-0, p. 9, 30.

2010  [3] FRAUHAMMER Krisztina: „Ha a testem már az enyészeté, az írásom ott marad". A votív graffitiről a pálosszentkúti példa kapcsán. In Ethnographia. ISSN 0014-1798, 2010, 121. évf., 3. sz., p. 259, 269.

2010  [4] GECSE, A. „Szent” tárgyak rendszere – profán tükörben. A vallásos érzés tárgyi megnyilvánulásai egy közösség életében. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2010, 12. évf., 2. sz., s. 179, 189.

2010  [4] L. JUHÁSZ, I. Neveitek e márványlapon. A háború jelei : Adalékok a világháborús emlékjelek etnológiai szempontú értelmezéséhez. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-48-0, p. 177, 192, 248.

2010  [4] KALMÁR, Z. A jó pásztor Domonyban : Két szakrális kisemlék az evangélikus templomkertben. In Acta Ethnologica Danubiana 12. Komárom-Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-45-9, p. 153, 156.

2010  [3] SILLING, I. Ünnepek és hétköznapok : Írások a vajdaságiak hajdani és mai népéletéből. Szabadka : Szabadegyetem, 2010. ISBN 978-86-87613-12-6, p. 40.

2010  [3] L. JUHÁSZ, I. Szakrális kisemlékek mint a háborúk jelei. In Szenvedély és szolgálat : Tanulmányok a hatvanesztendős Silling István tiszteletére. Szabadka : Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság, 2010. ISBN 978-86-88073-02-8, p. 288, 304.

2009  [4] GÉCIOVÁ-KOMOROVSKÁ, V. Ľudový kult svätých patrónov na západnom Slovensku. Bratislava : Lúč, 2009. ISBN 978-80-7114-778-7, p. 7, 36, 60–61, 114.

2009  [3] PROSSER-SCHELL, M. Vom „dies sancti Urbani” zum „Orbán-napi Borünnep” in Hajós : Geschichte und Transformationen des Urbanfestes aus volkskundlicher Perspektive. Freiburg : Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde, 2009. ISBN 978-3-931905-48-9, p. 67, 95–96, 133, 146–147, 151, 292.

2009  [3] LIMBACHER, G. A kereszt és a feszület. In Ethnographia. ISSN 0014-1798, 2009, 120. évf., 2. sz., p. 179, 189.

2009  [3] AGÓCSNÉ HALÁSZ, A. Szakrális kisemlékek Mezőkövesden. In Herman Ottó Múzeum Évkönyve. ISSN 0544-4225, 2009, 48. sz., p. 141, 153.

2009  [3] NOCIAROVÁ, D. Szakrális kisemlékek Nógrádban. In Neograd 2008 : A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 32. ISSN 0133-0802, 2009, p. 129, 144.

2009  [4] L. JUHÁSZ, I. Út menti haláljelek Dél-Szlovákiában : Tipológia, funkció, kultusz. In Acta Ethnologica Danubiana 10–11. Komárom-Somorja : Forum Institute, 2009. ISBN 978-80-89249-30-5, s. 99, 100, 109.

2009  [4] CSÁKY, K. Szakrális emlékeink nyomában II. Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2009. ISBN 978-80-8062-382-1, p. 126–127, 143.

2008  [4] CSÁKY, K. Szent Ivántól Erzsébet-napig. A nyári és az őszi ünnepkör szokásai, hiedelmei. Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2008. ISBN 978-80-8062-380-7, p. 169, 175, 207.

2008  [3] GLESZER, N. Óbecse szakrális kisemlékei. In Köztéri szakrális kisépítmények. Szeged–Budapest: Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék–Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége – Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2008. ISBN 978 963 482 870 9, p. 267, 297.

2008  [3] MAGYAR, N. Szakrális kisemlékek Szegváron. In Köztéri szakrális kisépítmények. Szerk. Grynaeus Tamás. Szeged–Budapest: Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék–Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége – Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2008. ISBN 978 963 482 870 9, p. 153, 166.

2008  [3] KERTÉSZ, P. A fehérvárcsurgói vaskereszt. In Köztéri szakrális kisépítmények. Szeged–Budapest : Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék–Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége–Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2008. ISBN 978 963 482 870 9, p. 54, 57, 58.

2008  [3] NÉMETH, T. Új kistáj a hazai szakrális kisemlékkutatás térképén : az Északi-Bakonyalja. In Köztéri szakrális kisépítmények. Szeged–Budapest : Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék–Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége–Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2008. ISBN 978 963 482 870 9, p. 37, 38, 41, 43, 44, 47.

2008  [3] KEPÉNÉ BIHAR, M. - LENDVAI KEPE, Z. A vendvidéki útmenti keresztek „kálváriája”. In Köztéri szakrális kisépítmények. Szeged–Budapest : Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék–Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége–Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2008. ISBN 978 963 482 870 9, p. 24, 30.

2008  [3] G. SZABÓ, E. - GRYNAEUS T. Kápolnák, keresztek, képoszlopok. In Köztéri szakrális kisépítmények. Szeged–Budapest: Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék–Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége–Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2008. ISBN 978 963 482 870 9, p. 17.AAB 007 LISZKA, József. Bevezetés a néprajzba: A magyar néprajz európai etnológia alapjai. 1. vyd. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2006. 233 s. ISBN 80-8062-313-9.

Hivatkozások:
2014  [4] LÉVAI, A. Az emberi élettel kapcsolatos hiedelmek némely vallásokban. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 60.

2011  [4] L. JUHÁSZ, I. Rítusok, jelek, szimbólumok : Tanulmányok az összehasonlító folklorisztika köréből. Somorja–Komárom : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-53-4, p. 54, 56, 198.

2009  [3] SELMECZI KOVÁCS, A. Elfeledett magyar mesterségek és népélet. Budapest : CSER Kiadó, 2009. ISBN 978-963-278-030-6, p. 315.

2009  [3] SZILÁGYI, M. Művek és életművek a múló időben : Mesterek, barátok, pályatársak. Budapest : MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2009. ISBN 978-963-567-038-3, p. 253–255.AAB 008 LISZKA, József. Magyar néprajzi kutatás Szlovákiában (1918-1938). 1. vyd. Bratislava: Madách Könyvkiadó, 1990. ISBN 80-7089-067-3.

Hivatkozások:
2010  [4] CSÁKY, K. Falumúzeumok, tájházak, néprajzi gyűjtemények az Ipoly és a Garam mentén I. Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2010. ISBN 978-80-8062-423-1, p. 156.AAB 009 LISZKA, József. Národopis Maďarov na Slovensku. 1. vyd. Komárno - Dunajská Streda: Fórum inštitút pre výskum menšín - Lilium Aurum, 2003. 495 s. ISBN 80-8062-052-0.

Hivatkozások:
2020  [1] NOVOTNÝ, M. Neškolení řemeslníci (tzv. náturisté) jako nositelé tradičních technologických postupů (s přihlédnutím k stavitelské tradici v oblastech nížinného domu na Moravě a na Slovensku). In Národopisná revue. ISSN 0862-8351, 2020, no. 3, p. 239. SCOPUS

2017  [3] VILČEKOVÁ, K. Germanismen als ein Untrennbarer Bestandteil des Slowakischen. In Motus in verbo. ISSN 1339-0392, 2015, vol. 4, no. 1, p. 19.

2015  [3] MAJO, J. Symbiosis in Diversity : The Specific Character of Slovakia´s Religious Landscape. In The Changing World Religion Map. New York : Springer, 2015. ISBN 978-94-017-9375-9, p. 415-438.

2011  [4] AGÓCS, A. Gyula Fábián – výskumník maďarského ľudového umenia severného Novohradu. In Etnologické rozpravy. ISSN 1335-5074, 2011, č. 18, s. 90, 92.

2011  [4] SZARKA, L. Status slovenského a maďarského jazyka v každodennom živote južného Slovenska. In Občianska spoločnosť [online]. 2011, č. 2 [cit. 2011-06-03]. Dostupné na internete: . ISSN 1335-2296.

2010  [4] JUROVÁ, A. Rómovia na južnom Slovensku na základe celouhorského súpisu z roku 1893 (problémy početnosti, národnostnej príslušnosti). In Človek a spoločnosť [online]. 2010, roč. 4, č. 2 [cit. 2013-09-01]. Dostupné na internete: . ISSN 1335-3608.

2008  [2] HOMISINOVA, M. Perception of Social Identity of Slovaks in Hungary and Hungarians in Slovakia. In Sociologia. ISSN 0049-1225, 2008, vol. 40, no. 5, p. 453-486. WoS

2007  [1] MAJO, J. - KUSENDOVA, D. The ethnic and religious situation in mid 19th century Slovakia according to the geographical dictionary of the Kingdom of Hungary by Elek Fenyes from 1851. In Historický časopis. ISSN 0018-2575, 2007, vol. 55, no. 4, p. 739-748. WoSAAB 010 LISZKA, József. Őrei a múltnak: magyar tájházak, vidéki néprajzi gyűjtemények Dél-Szlovákiában. 1. vyd. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 1994. 165 s. ISBN 80-85704-24-2.

Hivatkozások:
2010  [4] CSÁKY, K. Falumúzeumok, tájházak, néprajzi gyűjtemények az Ipoly és a Garam mentén I. Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2010. ISBN 978-80-8062-423-1, p. 5, 156.AAB 011 L. JUHÁSZ, Ilona a József LISZKA. Szakrális kisemlékeink: Jelek a térben 1.. 1. vyd. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006. 95 s. ISBN 80-8062-299-X.

Hivatkozások:
2012  [4] BENDÍKNÉ SZABÓ, M. Emlékjelek és szakrális kisemlékek Szetén. In Acta Ethnologica Danubiana 14. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2012. ISBN 978-8089249-61-9, p. 156.

2011  [4] POZSONY, F. Út menti keresztek Erdélyben. In VARGYAS, G. (szerk.) Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. Budapest : L’Harmattan – PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék, 2011. ISBN 978 963 236 469 8, p. 148.

2010  [3] KÜRTI, L. - HAJDRIK, S. Út menti keresztek és szakrális kisemlékek Lajosmizsén. Kecskemét : Porta Egyesület, 2010. ISBN 978-963-88066-8-0, p. 9, 30.

2008  [4] JÓZSA, A. A bősi Szentháromság-szobor. Tojičný stĺp v Gabčíkove. Bős–Gabčíkovo: Római Katolikus Plébánia – Rímskokatolícka cirkev, farnosť, 2008. ISBN 978-80-969997-9-8, p. 20.

2008  [3] G. SZABÓ, E. - GRYNAEUS T. Kápolnák, keresztek, képoszlopok. In Köztéri szakrális kisépítmények. Szeged–Budapest: Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék–Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége–Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2008. ISBN 978 963 482 870 9, p. 17.AAB 012 LISZKA, József. Termékeny homályban: egy néprajzkutató töprengései (Napló-jegyzetek: 1976-1995). 1. vyd. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2006. 236 s. ISBN 80-8062-303-1.

Hivatkozások:
2008  [3] TÓTH, L. A műveltség tágassága : Liszka József két könyvéről. In Új Forrás. ISSN 0133-5332, 2008, 40. évf., 6. sz., p. 50–58.AAB 013 LISZKA, József. Úton lenni...: egy néprajzkutató töprengései (Napló-jegyzetek: 1996-2000). 1. vyd. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2007. 252 s. ISBN 978-80-8062-353-1.

Hivatkozások:
2008  [3] TÓTH, L. A műveltség tágassága : Liszka József két könyvéről. In Új Forrás. ISSN 0133-5332, 2008, 40. évf., 6. sz., p. 50–58.
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 2


ABD 001 LISZKA, József. Az emberi erővel végzett teherhordás eszközei és módjai a Páris-patak völgyében. In: Új Mindenes Gyűjtemény 8.: Társadalomtudományi értekezések. Bratislava: Madách, P. 129-154. ISBN 80-7089-056-8.

Hivatkozások:
2009  [3] LUKÁCS, L. Sárfőtől Mezőföldig : Táj- és népkutatás Fejér megyében. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2009. ISBN 963-9279-73-0, p. 335.ABD 002 LISZKA, József. Farsangvégi maszkos alakoskodó felvonulások a Kisalföld északi felén. In: Új Mindenes Gyűjtemény 9: Társadalomtudományi értekezések. Bratislava: Madách, P. 105-126. ISBN 80-7089-110-6.

Hivatkozások:
2012  [3] GYÖKERES, G. - OZOGÁNY, E. Tejfalusi dőrejárás. H.n.: Méry Ratio Kiadó, 2012. ISBN 978-80-89286-87-4, p. 24.

2012  [3] LUKÁCS, L. Tárgyak, életformák, népszokások. Tematikus néprajzi tanulmányok. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2012. ISBN 978-963-9379-95-7, p. 320, 325.

2011  [3] LUKÁCS, L. Das Hühnerschlagen in Moha und andere traditionelle Faschingsumzüge in Westungarn : Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie 30. Regensburg : Verlag Ungarisches Institut, 2011. ISBN 3-929906-65-1, p. 137, 156.
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACB 001 LISZKA, József. Bevezetés a folklorisztikába: Szöveges foklór. 1. vyd. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2011. 267. ISBN 978-80-8062-443-9.

Hivatkozások:
2012  [3] VINCZE, K. Z. A népmesétől a reklámig : szemléletváltások a történeti-társadalmi kultúrakutatásban. In Korunk. ISSN 1222-8338, 2012, 2. sz., p. 121.
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 10


ADE 001 LISZKA, József. Kinderaustausch als Methode des Fremdsprachenerwerbs: Arumente und Gegenargumente zur Bewertug eines Phänomens. Grenzgebiet als Forschungsfeld. P. 77-84.

ADE 002 LISZKA, József. "... egyik lábán cipő, a másikon semmi ...": Adatok a monosandalos képzetkörhöz. HÍD. Évf. 78, sz. 6 (2014), p. 125-136. ISSN 0350-9079.

ADE 003 LISZKA, József. Na hraniciach populárnej literatúry a ľudovej slovesnosti: (k jednej maďarsko-slovensko-českej pútnickej legende a k jej medzižánrovým súvislostiam). Národopisná revue. Roč. 24, č. 2 (2014), p. 101-116. ISSN 0862-8351.

ADE 004 LISZKA, József. A farkaskereszt: Egy útmenti feszület és a hozzá kapcsolódó monda- és szokásanyag. Ethnographia. Évf. 104, sz. 104 (1993), p. 599-607. ISSN 0014-1798.

Hivatkozások:
2011  [3] SOÓS, S. „Kontár ujjak faragdálták, de nem a kontár áhítat…” Út menti szakrális emlékek. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. Dunakanyar–Pilis. Budapest : Püski, 2011. ISBN 978-963-302-055-5, p. 23, 34, 301, 341.

2009  [3] LIMBACHER, G. A kereszt és a feszület. In Ethnographia. ISSN 0014-1798, 2009, 120. évf., 2. sz., p. 147, 163, 169, 189.

2008  [3] G. SZABÓ, E. - GRYNAEUS T. Kápolnák, keresztek, képoszlopok. In Köztéri szakrális kisépítmények. Szeged–Budapest: Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék–Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége–Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2008. ISBN 978 963 482 870 9, p. 17.ADE 005 LISZKA, József. A folyók szerepe az árucsere - kapcsolatok lebonyolításában. Új Forrás. Évf. 27, sz. 8 (1995), p. 43-51. ISSN 0133-5332.

Hivatkozások:
2013  [3] VIGA, G. A tájak közötti gazdasági kapcsolatok néprajza : A Felföld népeinek gazdasági kapcsolatai a 18-20. században. Miskolc : Miskolci Egyetemi Kiadó, 2013. ISBN 978-615-5216-40-4, p. 14, 201.

2009  [3] LUKÁCS, L. Sárfőtől Mezőföldig : Táj- és népkutatás Fejér megyében. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2009. ISBN 963-9279-73-0, p. 28, 32.ADE 006 LISZKA, József. Kultúrák találkozása: adalékok a magyar-szlovák etnokulturális kapcsolatok ismeretéhez. Regio. Évf. 1, sz. 3 (1990), p. 220-230. ISSN 0865-557X.

Hivatkozások:
2009  [3] LUKÁCS, L. Sárfőtől Mezőföldig : Táj- és népkutatás Fejér megyében. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2009. ISBN 963-9279-73-0, p. 28, 32.ADE 007 LISZKA, József. Szent Vendel kultusza a kisalföldi néphagyományban. Ethnographia. Évf. 105, sz. 1 (1994), p. 101-127. ISSN 0014-1798.

Hivatkozások:
2015  [3] LUKÁCS, L. Oberhirt Sankt Wendelin, Patron des Veihs...*. In Alba Regia : Annales Musei Stephani regis 43. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2015. ISSN 1216 8983, p. 304, 308.

2011  [3] SOÓS, S. „Kontár ujjak faragdálták, de nem a kontár áhítat…” Út menti szakrális emlékek. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. Dunakanyar–Pilis. Budapest : Püski, 2011. ISBN 978-963-302-055-5, p. 23, 34, 341.

2010  [4] L. JUHÁSZ, I. Neveitek e márványlapon. A háború jelei : Adalékok a világháborús emlékjelek etnológiai szempontú értelmezéséhez. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-48-0, p. 192, 248.

2009  [4] GÉCIOVÁ-KOMOROVSKÁ, V. Ľudový kult svätých patrónov na západnom Slovensku. Bratislava : Lúč, 2009. ISBN 978-80-7114-778-7, p. 7, 114.

2008  [3] G. SZABÓ, E. - GRYNAEUS T. Kápolnák, keresztek, képoszlopok. In Köztéri szakrális kisépítmények. Szeged–Budapest: Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék–Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége–Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2008. ISBN 978 963 482 870 9, p. 17.ADE 008 LISZKA, József. Über volkskundliche Forschungen der ungarischen Minderheit in der Slowakei. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. Vol. 97, no. 3 (1994), p. 277-283. ISSN 0029-9669. WoS.

Hivatkozások:
2011  [3] LUKÁCS, L. Néprajzi látásmód az ezredfordulón. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2011. ISBN 978-963-9279-89-6, p. 74.

2009  [3] LUKÁCS, L. Sárfőtől Mezőföldig : Táj- és népkutatás Fejér megyében. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2009. ISBN 963-9279-73-0, p. 335.ADE 009 LISZKA, József. Újabb szempontok és közelítések az 1920 utáni magyarság néprajzi kutatásában. Néprajzi látóhatár. Évf. 9, sz. 1-2 (2000), p. 89-95. ISSN 1215-8097.

Hivatkozások:
2011  [4] L. JUHÁSZ, I. A „tiszta forrástól” a „haladó hagyományokon” át a konstruált népi-nemzeti hagyományig. A szlovákiai magyarok példája 1948-tól napjainkig. In Acta Ethnologica Danubiana 13. Komárom-Somorja : Forum Institute, 2011. ISBN 978-80-89249-52-7, s. 12, 33.ADE 010 LISZKA, József. Zur Ikonographie des heiligen Johannes von Nepomuk in der Kleinen Tiefebene (Südwest-Slowakei). Ostbairische Grenzmarken. P. 91-104.

Hivatkozások:
2009  [4] GÉCIOVÁ-KOMOROVSKÁ, V. Ľudový kult svätých patrónov na západnom Slovensku. Bratislava : Lúč, 2009. ISBN 978-80-7114-778-7, p. 7, 93, 114.
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 19


ADF 001 LISZKA, József. Humor a népköltészetben.: A falucsúfolótól a városi viccig, különös tekintettel a „szlovákiai magyar viccre”. Eruditio–Educatio. Roč. 3, č. 4 (2008), s. 3–10. ISSN 1336-8893.

ADF 002 LISZKA, József. Néprajzi vonatkozások Majer István népnevelő munkáiban. Eruditio-Educatio. Roč. 4, č. 1 (2009), s. 25-32. ISSN 1336-8893.

Hivatkozások:
2015  [4] HORVÁTH, K. Oktatásmenedzment. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. 200 s. ISBN 978-80-8122-136-1.ADF 003 LISZKA, József. Nepomuki Szent János és a szimbolikus tér: (Egy szakráliskisemlék-típus "üzeneteinek" változásai. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Roč. 14., č. 1. (2012), s. 63-71. ISSN 1335-4361.

Hivatkozások:
2019  [3] GYÖNGYÖSSY, O. Emlékezetformálás - identitásépítés. Nepomuki Szen János-szobrok rehabilitációoja a Dél-Alföldön(1989–2018). In Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról. Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019. ISBN 978-606-739-136-7, p. 217–235.ADF 004 LISZKA, József. A halhatatlan Békakirály: Adalékok az első számú Grimm-mese kelet-közép-európai adaptációihoz. Eruditio - Educatio. Évf. 8, sz. 1 (2013), p. 3-32. ISSN 1336-8893.

ADF 005 LISZKA, József. Persönliche und kollektive Selbstrepräsentation im Raum: Zu Errichtungsanlässen sakraler Kleindenkmäler im ethnischen Grenzgebiet. Eruditio - Educatio. Évf. 8, sz. 3 (2013), p. 89-113. ISSN 1336-8893.

ADF 006 LISZKA, József. Svätý Ján Nepomucký a symbolický priestor: Premeny "odkazov" jednej pamiatky sakrálneho typu. Fórum. S. 107-114. ISSN 1335-4361.

ADF 007 LISZKA, József. A Kőműves Kelemenné ballada változatai a szlovákiai magyar tankönyvekben: tanulságok és problémafelvetés. Eruditio - Educatio. Évf. 9, sz. 4 (2014), p. 33-43. ISSN 1336-8893.

ADF 008 LISZKA, József. Hol ringtak a bölcsők?: kérdések és válaszkísérletek a Kőműves Kelemenné balladájával kapcsolatban. Fórum. Évf. 16, sz. 1 (2014), p. 3-32. ISSN 1335-4361.

Hivatkozások:
2015  [3] MIKOS, É. A népiesség fogalma a néprajztudományban. In Irodalomtörténeti Közlemények. ISSN 0021-1486, 2015, vol. CXIX, no. 1, p. 95.ADF 009 LISZKA, József. Csodálatos szent Háromság...: A kisalföldi szakrális kisemlékek feliratai a Szentháromság-emlékek tükrében. Fórum. Évf. 17, sz. 3 (2015), p. 69-94. ISSN 1335-4361.

ADF 010 LISZKA, József. Mythos oder Wirklichkeit?: Über das "Pressburger ethnische Modell". Eruditio - Educatio. Vol. 10, no. 3 (2015), p. 5-19. ISSN 1336-8893.

ADF 011 LISZKA, József. Rozprávka bratov Grimmovcov žabí kráľ (ATU 440) v interetnickom kontexte. Slovenský národopis. Roč. 63, č. 1 (2015), s. 7-24. ISSN 1335-1303.

ADF 012 LISZKA, József. „Es war doch einmal ein Zeit...“ – Betrachtungen über friedliches oder weniger friedliches Zusammenleben der Ungarn, Deutschen und Slowaken: Historisch-etnologische Beispiele aus dem Gebiet der heutigen Südwest-Slowakei. Eruditio - Educatio. Jahrg. 11, nr. 3 (2016), p. 21-41. ISSN 1336-8893.

ADF 013 LISZKA, József. A bátyjait kereső leány meséjének közép-európai összefüggéseihez. Fórum. Évf. 18, sz. 3 (2016), p. 21-34. ISSN 1335-4361.

ADF 014 LISZKA, József. S botját ott lelte kivirulva...: (Egy motívum határtalanságairól - 1.). Fórum. Évf. 18, sz. 1 (2016), p. 3-26. ISSN 1335-4361.

ADF 015 LISZKA, József. S botját ott lelte kivirulva...: (Egy motívum határtalanságairól - 2.). Fórum. Évf. 18, sz. 2 (2016), p. 25-36. ISSN 1335-4361.

ADF 016 LISZKA, József. "Rastie (pribúda) ako šaty Pražského Jezuliatka...": (Pokus o vysvetlenie kultúrnej histórie jedného porekadla). Fórum. Č. 4 (2016), s. 65-70. ISSN 1335-4361.

ADF 017 LISZKA, József. Szent Péter muzsikája, avagy a Tüske fogta zsidó: A gyerekfolklórtól Auschwitzig?. Fórum. Évf. 19, sz. 2 (2017), p. 97-123. ISSN 1335-4361.

ADF 018 LISZKA, József. A füles fotel: Periferikus gondolatok Magyar Zoltán magyar történeti mondakatalógusa kapcsán. Fórum társadalomtudományi szemle = Fórum spoločenskovedná revue. = Fórum spoločenskovedná revue Évf. 22, sz. 2 (2020), p. 85-95. ISSN 1335-4361.

ADF 019 LISZKA, József. Az adventi koszorú: egy felmérés előzetes eredményei: a 60 éves Voigt Vilmosnak tanítványi tisztelettel. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Évf. 2, sz. 1 (2000), p. 147-156. ISSN 1335-4361.

Hivatkozások:
2015  [3] LUKÁCS, L. Szép karácsony szép zöld fája... : A karácsonyfa története és elterjedése Európában, a Kárpát-medencében. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2015. 395 s. ISBN 978-615-5413-06-3.

2012  [3] LUKÁCS, L. Tárgyak, életformák, népszokások. Tematikus néprajzi tanulmányok. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2012. ISBN 978-963-9379-95-7, p. 251, 253.

2011  [4] L. JUHÁSZ, I. Rítusok, jelek, szimbólumok : Tanulmányok az összehasonlító folklorisztika köréből. Somorja–Komárom : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-53-4, s. 106, 110, 198.

2011  [3] L. JUHÁSZ, I. Karácsony és a halottak emlékezete. In Alba Regia. ISSN 1216-7983, 2011, 40. sz., p. 212, 214.
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADM 001 LISZKA, József. Die Erforschung sakraler Kleindenkmäler in der ungarischen Ethnologie: Ergebnisse und Perspektiven. Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Vol.8 (2013), p. 55-84. ISSN 1868-131-X. SCOPUS.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 9


AEC 001 LISZKA, József. "...und dein Tröster will ich sein": Die Ausbreitung der Mariahilf-Verehrung im westlichen Teil des Karpatenbeckens. In: Passauer Jahrbuch: Beiträge zur Geschichte Ostbaierns. Passau: Verlag Des Vereins für Ostbairische Heimatforschung, P. 105-118.

AEC 002 LISZKA, József. From Multiplicity toward Homogenization?: Some Questions about the Ethnographic Structure of Slovakia´s Hungarians. In: A Multiethnic region and nation-state in East-Central Europe: Studies in the History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. New Jersey: Atlantic Research and Publications, 2011, P. 297-326. ISBN 978-0-88033-690-1.

AEC 003 LISZKA, József. Gedanken über das " Pressburger ethnische Modell ". In: Dialogische Begegnungen: Minderheiten - Mehrheiten aus hybridologischer Sicht. München: Waxmann, P. 273-288. ISBN 978-3-8309-2421-0.

AEC 004 LISZKA, József. "Csillámlik a szőke Duna": Adalékok a komáromi szekeresgazdák életmódjához és folklórjához. In: Néprajz - muzeológia: Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére. Miskolc: BAZ Megyei Múzeumi Igazgatóság, P. 368-386. ISBN 978-963-9271-94-4.

AEC 005 LISZKA, József. Osobná a kolektívna sebaprezentácia na príklade malých sakrálnych objektov na juhu Slovenska. In: Pamäť - národ - menšiny - marginalizace - identity I.. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, S. 123-134. ISBN 978-80-87398-43-2.

AEC 006 LISZKA, József. Aki a nőt, a bort, a dalt nem szereti...: adalékok a határtalan folklórhoz. In: Határjelek és hagyásfák: a hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. Baja: Türr István Múzeum, 2014, P. 721-728. ISBN 978-963-88482-8-4.

AEC 007 LISZKA, József. Die Ikonographie der Allerheiligsten Dreifaltigkeit bei den sakralen Kleindenkmälern im slowakischen Teil der Kleinen Tiefebene. In: Passauer Jahrbuch: Beiträge zur Geschichte, Geographie und Kultur Ostbaierns. Passau: Verlag des Vereins für Ostbairische Heimatforschung, 2015, Jahrg. 57 (2015), p. 203-218.

AEC 008 LISZKA, József. "Es war doch einmal eine Zeit...": Betrachtungen über friedliches oder weniger friedliches Zusammenleben der Ungarn, Deutschen und Slowaken. Historisch-etnologische Beispiele aus dem Gebiet der heutigen Südwestslowakei. In: Diversität und Konflikt im 19. und 20. Jahrhundert. Gerhard Seewann. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2019, P. 37-60. ISBN 978-3-7917-3035-6.

AEC 009 LISZKA, József. A (cseh)szlovákiai magyarság populáris kultúrája 1918-1998. In: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998 - I.: történelem - demográfia és szociológia - nyelvhasználat és nyelvfejlődés - a mindennapok kultúrája - vallás és egyház. Budapest: Ister, S. 168-206. ISBN 963-85870-1-6.

Hivatkozások:
2010  [4] SIMON, A. Egy rövid esztendő krónikája : A szlovákiai magyarok 1938-ban. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-42-8, s. 56, 272.

2008  [3] VIGA, G. A bodrogközi kultúra és társadalom változása a 19–20. században. Budapest : L’Harmattan, 2008. ISBN 978-963-236-068-3, p. 13-14, 201.
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 12


AED 001 LISZKA, József. Postavené z kresťanskej horlivosti?: Dodatky k poznatkom o príčinách stavania malých sakrálnych pamiatok. In: Maďarská literatúra a literárna veda na Slovensku v menšinovom a stredoeurópskom kontexte. Nitra: Univerzita Konšantína Filozofa, 2008, P. 149-161. ISBN 978-80-8094-409-4.

AED 002 LISZKA, József. A teátrális körmenettől a kimerevített teátrumig: Kálvária-együttesek a Kisalföld szlovákiai részén. In: Acta Ethnologica Danubiana 12: Az Etnológiai Központ Évkönyve 2010. Komárno - Šamorín: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010, P. 125-140. ISBN 978-80-89249-45-9.

Hivatkozások:
2011  [4] TORNÓCZI NAGY, A. Gúta belterületének szakrális kisemlékei. In Acta Ethnologica Danubiana 13. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-52-7, p. 271.AED 003 LISZKA, József. Etnikum a térben - tér az etnikumban. In: Interetnikus és interkulturális kapcsolatok Dél-Szlovákiában. Liszka József. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, P. 13-33. ISBN 978-80-89234-87-5.

AED 004 LISZKA, József. Zur Ehre Gottes ... oder?: Errichtungsanlässe sakraler Kleindenkmäler. In: Jahrbuch des Forschungszentrums für Europäische Ethnologie 2010. = Az Ethnológiai Központ Évkönyve 2010 Komárno - Šamorín: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010, P. 95-110. ISBN 978-80-89249-45-9.

Hivatkozások:
2011  [4] TORNÓCZI NAGY, A. Gúta belterületének szakrális kisemlékei. In Acta Ethnologica Danubiana 13. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-52-7, p. 271.AED 005 LISZKA, József. Nagy Mária Celli leány: Adalékok egy zoborvidéki ponyvaballada közép-európai összefüggéseihez. In: A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 239-269. ISBN 978-80-8122-053-1.

AED 006 LISZKA, József. A Szentháromság ikonográfiája a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékein. In: Acta Ethnologica Danubiana 16. Komárom - Somorja: Forum Minority Research Institute, 2014, P. 11-28. ISBN 978-80-89249-72-5.

AED 007 LISZKA, József. Népmese vagy műse?: Gondolatok egy Grimm-mese kapcsán. In: A párbeszéd eleganciája: Köszöntő kötet Erdélyi Margit tiszteletére. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, P. 99-114. ISBN 978-80-8122-120-0.

AED 008 LISZKA, József. Von der Bühne zum Museum: Konstruktionsversuche einer ungarischen Volkskultur in der Slowakei. In: Acta Ethnologica Danubiana 17. = Az Etnológiai Központ Évkönyve Komárom - Somorja: Forum Minority Research Institute, 2015, P. 133-139. ISBN 978-80-89249-86-2.

AED 009 LISZKA, József. A palicu svoju tam našiel rozkvitnutú ...: (O bezhraničnostiach jedného motívu). In: Fórum spoločenskovedná revue 2018 : Zborník štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitútu pre výskum menšín: Zborník štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitútu pre výskum menšín. Lampl Zsuzsanna. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2018, S. 83-112. ISBN 978-80-89978-02-1.

AED 010 SIMON, Szabolcs. Kultúrák találkozása - határesetek. In: Stílus - variativitás - műfordítás : Köszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjára: Köszöntő kötet Lőrincz Julianna 70. születésnapjára. Lőrincz Gábor, Domonkosi Ágnes. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 251-261. ISBN 978-80-8122-350-1.

AED 011 LISZKA, József. Medzi dvoma brehmi... Miesto a úloha ľudovej kultúry v jednej z kontaktových zón Európy. In: Fórum spoločenskovedná revue 2019 : súbor štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitút pre výskum menšín: súbor štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitút pre výskum menšín. Zuzana Lamplová. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2019, P. 79-99. ISBN 978-80-89978-10-6.

AED 012 LISZKA, József. A kurtaszoknyás hatfalu mint néprajzi csoport és helye népi kultúránk rendszerében. In: "Kurtaszoknyás hatfalu": dolgozatok Kéménd község néprajzából. Bratislava: Madách, P. 13-33. ISBN 691-921-88.


AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AEE 001 LISZKA, József. Áron vesszejétől a Katalin-ágig?: Kérdések egy bibliai motívum körül. In: Tisicum: Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve. Szolnok, 2009, Évf. 18 (2009), p. 487-494.

AEE 002 LISZKA, József. Két part között...: A népi kultúra helye és szerepe Európa egyik ütközési zónájában. In: Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Budapest: MTA, 2008, P. 17-35. ISBN 978-963-508-565-1.

Hivatkozások:
2009  [4] PÉTER, Á. Értékek a magyarságkutatásban. In Korunk. ISSN 1222-8338, 2009, 20. évf., 2. sz., p. 116-120.AEE 003 LISZKA, József. Néprajz. In: Magyarok a világban: Kárpát-medence: kézikönyv a Kárpát-medencében, Magyarország határain kívül élő magyarságról. Budapest: Ceba Kiadó, P. 101-116. ISBN 963-9089-82-6.

Hivatkozások:
2009  [3] PUSKÁS, T. „We Belong to Them” : Narratives of Belonging, Homeland and Nationhood in Territorial and Non-territorial Minority Settings. Bruxelles–Bern–Berlin–Frankfurt am Main–New York–Oxford–Wien : P.I.E Peter Lang, 2009. ISBN 978-90-5201-477-7, p. 240, 289.
AEF Hazai, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AEF 001 LISZKA, József. Kimerevített hagyomány: Gondolatok a kisalföldi farsang némely megnyilvánulási formáiról. Maszk, átváltozás, beavatás. P. 262-271.

AEF 002 LISZKA, József. Between cultural and geographical borders: Denomination of the Mátyusföld region. In: Social Networks in Movement: time, interaction and interethnic spaces in Central Eastern Europe. Šamorín - Dunajská Streda: Fórum Minority Research Institute, P. 155-164. ISBN 80-8062-179-9.

Hivatkozások:
2010  [4] SZARKA, L. A magyar „etnikai tér” változásai a Mátyusföldön. In Alsó- és Felsőszeli a 20. században I. Társadalomrajz két magyarlakta településről Szlovákiában. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-47-3, s. 101, 122.
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFA 001 LISZKA, József. Két kultúra árnyékában: A szlovákiai magyarok (népi) kultúrája az impériumváltások tükrében. In: Kultúrák között. Szeged: Csongrád Megyei Népművelők Egyesülete, 2009, P. 103-112. ISBN 978 963 06 6569 8.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFC 001 LISZKA, József. A szlovákiai magyar néprajzi tudományosságtól az európai etnológiáig: a kisebbségi magyar néprajzi tudományosság lehetőségei és feladatai az ezredfordulón. In: Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón: különlenyomat. Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum: Magyar Néprajzi Társaság, 2000, P. 51-58. ISBN 978-963-7376-29-0.

Hivatkozások:
2013  [1] VEREBÉLYI, K. Újabb fogalmak a szokások vizsgálatában. In Ethnographia. ISSN 0014-1798, 2013, 124. évf., 4. sz., p. 419-437. SCOPUSAFC 002 LISZKA, József. Vom Werden und Vergehen der (National) Symbole: Das Beispiel der ungarischen Volksgruppe in der Slowakei. In: Times, Places, Passages: Ethnological Approaches in the New Millennium., P. 152-163. ISBN 963-05-7919-7. WoS.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFH 001 LISZKA, József. Baťa-cipős magyarok?: A szlovákiai magyar önmeghatározás kérdései. In: Tudomány az oktatásért - oktatás a tudományért. Nitra: UKF v Nitre, 2010, P. [52]. ISBN 978-80-8094-687-6.


BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAA 001 LISZKA, József. Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából. 1. vyd. Budapest: OKTK Magyarságkutatás Program, 1992. 164 s. ISBN 963-8105-12-7.

Hivatkozások:
2012  [4] L. JUHÁSZ, I. Trauung und Hochzeit im Friedhof : Beiträge zum jüdischen Volksglauben. In Acta Ethnologica Danubiana 14. Komárom - Somorja : Forum Institute, 2012. ISBN 978-8089249-61-9, p. 89, 95.

2012  [4] ANGYAL, B. Kisalföldi tanyák : Gúta és vonzáskörzetének településnéprajza. Somorja–Komárom : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2012. ISBN 978-80-89249-60-2, p. 13, 248.

2011  [3] PALÁDI-KOVÁCS, A. Dunántúl. In Magyar néprajz nyolc kötetben I. Táj, nép, történelem. Budapest : Akadémiai Kiadó, 2011. ISBN 978-963-05-9184-3, p. 488, 489, 980.

2011  [4] L. JUHÁSZ, I. Esküvő és lakodalom a temetőben : Adalékok a zsidó néphithez. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2011, 13. évf., 4. sz., s. 9, 14.

2011  [3] LUKÁCS, L. Néprajzi látásmód az ezredfordulón. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2011. ISBN 978-963-9279-89-6, p. 74.

2009  [3] LUKÁCS, L. Sárfőtől Mezőföldig : Táj- és népkutatás Fejér megyében. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2009. ISBN 963-9279-73-0, p. 28, 32, 335.

2009  [4] L. JUHÁSZ, I. Út menti haláljelek Dél-Szlovákiában : Tipológia, funkció, kultusz. In Acta Ethnologica Danubiana 10–11. Komárom-Somorja : Forum Institute, 2009. ISBN 978-80-89249-30-5, s. 88, 108.
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 5


BAB 001 LISZKA, József. Nyitra vidéki népballadák: Arany A. László hagyatékából. 1. vyd. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. 199 s. ISBN 978-80-89249-29-9.

Hivatkozások:
2018  [3] LANCZENDORFER, Zs. A „bölénymaggal megétetett legény”. Egy újabb kisalföldi ballada nyomában. In A jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz új forrásai I. Szekszárd : Pécsi Tudományegyetem, 2018. ISBN ISBN 978-963-429-277-7, p. 251.

2011  [4] L. JUHÁSZ, I. A „tiszta forrástól” a „haladó hagyományokon” át a konstruált népi-nemzeti hagyományig. A szlovákiai magyarok példája 1948-tól napjainkig. In Acta Ethnologica Danubiana 13. Komárom-Somorja : Forum Institute, 2011. ISBN 978-80-89249-52-7, s. 11, 33.BAB 002 LISZKA, József. Emberek, ünnepek, hétköznapok = Ľudia, sviatky, všedné dni. 1. vyd. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2014. 167 s. ISBN 978-80-8062-483-5.

BAB 003 LISZKA, József. "Szent képek tisztelete": dolgozatok a népi vallásosság köréből. 1. vyd. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 1995. 169 s. ISBN 80-85704-53-9.

Hivatkozások:
2014  [3] SILLING, I. Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban. Újvidék-Zenta : Forum Könyvkiadó Intézet, 2014. ISBN 978-868-6469-76-2, p. 97.

2014  [3] BARNA, G. Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, feste, wallfahrten, bruderschaften. Szeged : Department of Ethnology and Cultural Anthropology, 2014. ISBN 978-963-306-327-9, p. 41, 45, 62.

2013  [1] LUKÁCS, L. Beschütze Unser Obst, Unsere Weinreben Vor Eis, Plagen... Die Verehrung des Heiligen Donatus. In Acta Ethnographoca Hungarica. ISSN 1216-9803, 2013, vol. 58, no. 2, p. 329-346. SCOPUS

2012  [3] LUKÁCS, L. Tárgyak, életformák, népszokások : Tematikus néprajzi tanulmányok. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2012. ISBN 978-963-9379-95-7, p. 443, 447.

2012  [4] SZILÁGYI, Z. J. A boldogasszonyi kálváriahegy In Acta Ethnologica Danubiana 14. Komárom-Somorja, Forum Isntitute, 2012. ISBN 978-8089249-61-9, p. 120.

2011  [4] POZSONY, F. Út menti keresztek Erdélyben. In VARGYAS, G. (szerk.) Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. Budapest : L’Harmattan – PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék, 2011. ISBN 978 963 236 469 8, p. 122, 149.

2010  [4] L. JUHÁSZ, I. Neveitek e márványlapon.. A háború jelei : Adalékok a világháborús emlékjelek etnológiai szempontú értelmezéséhez. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-48-0, p. 177, 192, 248.

2010  [3] SILLING, I. Ünnepek és hétköznapok : Írások a vajdaságiak hajdani és mai népéletéből. Szabadka : Szabadegyetem, 2010. ISBN 978-86-87613-12-6, p. 32, 40.

2010  [3] L. JUHÁSZ, I. Szakrális kisemlékek mint a háborúk jelei. In Szenvedély és szolgálat : Tanulmányok a hatvanesztendős Silling István tiszteletére. Szabadka : Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság, 2010. ISBN 978-86-88073-02-8, p. 268, 288, 304.

2009  [4] L. JUHÁSZ, I. Út menti haláljelek Dél-Szlovákiában : Tipológia, funkció, kultusz. In Acta Ethnologica Danubiana 10–11. Komárom-Somorja : Forum Institute, 2009. ISBN 978-80-89249-30-5, s. 100, 109.BAB 004 LISZKA, József. "Tudománynak kezdetiről": magyar néprajzkutatóként Szlovákiában - 1979-1998. 1. vyd. Budapest - Dunaszerdahely: ISTER - NAP, 1998. 206 s. ISBN 80-85509-70-9.

Hivatkozások:
2011  [4] LANSTYÁK, I. Végbement vagy elmaradt nyelvcserék nyelvi emlékei a magyar–szlovák nyelvhatáron. In Magyarok Szlovákiában VII. Nyelv. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-54-1, p. 253, 264.

2008  [3] VIGA, G. A bodrogközi kultúra és társadalom változása a 19–20. században. Budapest : L’Harmattan, 2008. ISBN 978-963-236-068-3, p. 201.BAB 005 LISZKA, József. Két Duna keríti...: tanulmányok a Csallóköz néprajzához. 1. vyd. Pozsony: Kalligram Kiadó, 2005. 288 s. ISBN 80-7149-741-X.

Hivatkozások:
2011  [3] PALÁDI-KOVÁCS A. Dunántúl. In Magyar néprajz nyolc kötetben I. 1. Táj, nép, történelem. Budapest : Akadémiai Kiadó, 2011. ISBN 978 963 05 9184 3, p. 497, 498, 980.

2009  [5] CSORBA, C. A Csallóközi Kiskönyvtár. In Honismeret. ISSN 0324-7627, 2009, 37. évf., 5. sz., p. 132.
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 3


BDE 001 LISZKA, József. Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről. Regio. Évf. 20, sz. 3 (2009), p. ISSN 0865-557X.

BDE 002 LISZKA, József. A felsőfokú néprajzoktatás mai helyzete Szlovákiában. Néprajzi Hírek. Évf. 38, sz. 1 (2009), p. 55-64. ISSN 0133-8021.

BDE 003 LISZKA, József. A szlovákiai magyar néprajzi gyűjteményekről. Honismeret. Évf. 13, sz. 1 (1985), p. 37-39. ISSN 0324-7627.

Hivatkozások:
2010  [4] CSÁKY, K. Falumúzeumok, tájházak, néprajzi gyűjtemények az Ipoly és a Garam mentén I. Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2010. ISBN 978-80-8062-423-1, p. 156.
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 10


BDF 001 LISZKA, József. A folklór, és ami mögötte van. Új Szó. Évf. 61, sz. 76 (2008), p. [13]. ISSN 1335-7050.

BDF 002 LISZKA, József. Európa kicsinyben. Új Szó. Évf. 61, sz. 265 (2008), p. [12]. ISSN 1335-7050.

BDF 003 LISZKA, József. IX. Közművelődési Nyári Egyetem: Hagyomány és modernitás. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Évf. 10, sz. 1 (2008), p. 191-192. ISSN 1335-4361.

BDF 004 LISZKA, József. A szülőföld igézetében: Lukács László hatvanadik születésnapjára. Új Szó: príl. Szalon. Új Szó: évf. 63, sz. 251 (2010), Szalon: évf. 4, sz. 42 (2010), p. [1]. ISSN 1335-7050.

BDF 005 LISZKA, József. Dva pokusy konštruovania ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku. Etnologické rozpravy. Roč. 17, č. 1-2 (2010), p. 117-121. ISSN 1335-5074.

BDF 006 LISZKA, József. Zmeravená tradícia: Úvahy o niektorých formách prejavu fašiangov na Podunajskej nížine. Fórum. P. 145-157. ISSN 1335-4361.

BDF 007 LISZKA, József. Egy sok- és egy egytémás asszony. Új Szó: príl. Szalon. Új Szó: évf. 64, sz. 164 (2011) Szalon: évf. 5, sz. 28 (2011), p. [19]. ISSN 1335-7050.

BDF 008 LISZKA, József. A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései: (Komárom, 2012. november 9-10). Eruditio - Educatio. Évf. 7, sz. 4 (2012), p. 137-138. ISSN 1336-8893.

BDF 009 LISZKA, József. A Selye János Egyetem Tanárképző Karán készült néprajzi tárgyú záródolgozatok (2007-2014). Eruditio - Educatio. Évf. 10, sz. 1 (2015), p. 121-130. ISSN 1336-8893.

BDF 010 LISZKA, József. Archív drobných sakrálnych pamiatok: dokumentácia drobných sakrálnych pamiatok vo výskumnom centre Európskej etnológie v Komárne. Slovenský národopis. Roč. 51, č. 4 (2003), s. 515-523. ISSN 1335-1303.

Hivatkozások:
2012  [4] BENDÍKNÉ SZABÓ, M. Emlékjelek és szakrális kisemlékek Szetén. In Acta Ethnologica Danubiana 14. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2012. ISBN 978-8089249-61-9, p. 125, 156.

2009  [4] GÉCIOVÁ-KOMOROVSKÁ, V. Ľudový kult svätých patrónov na západnom Slovensku. Bratislava : Lúč, 2009. ISBN 978-80-7114-778-7, p. 7, 114.
BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEC 001 LISZKA, József. "Mert háromban csak egy vagy...": A Szentháromság ikonográfiája a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékein. In: Szenvedély és szolgálat: Tanulmányok a hatvanesztendős Silling István tiszteletére. Szabadka: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság, 2010, P. 235-247. ISBN 978-86-88073-02-8.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 15


BEE 001 LISZKA, József. Kalvarienanlagen in der Slowakei. In: Szenische Gestaltungen christlicher Feste: Beiträge aus dem Karpatenbecken und aus Deutschland. Münster: Waxmann, P. 113-124. ISBN 978-3-8309-2499-9.

BEE 002 LISZKA, József. Thoughts about the "Bratislava ethnic model". In: Tolerance and Education in Multicultural Societies. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2011, P. 95-108. ISBN 978-3-631-60716-9.

BEE 003 LISZKA, József. Zur Internationalität der Grimm-Märchen. In: Historische Volkskunde in Niederbayern: Reflexionen auf Walter Hartinger. Passau: Dietmar Klinger Verlag, 2015, P. 26-29. ISBN 978-3-86328-137-3.

BEE 004 LISZKA, József. Revitalizáció és/vagy kitalált hagyomány?: Szokások és ünnepek a délnyugat-szlovákiai magyarok körében a 21. század elején. In: Hagyomány - szellemi kulturális örökség - népies rendezvény : Pillanatképek a mai népművészetről: Pillanatképek a mai népművészetről. Romsics Imre. Kalocsa: Viski Károly Múzeum, 2018, S. 83-95. ISBN 978-963-88362-6-7.

BEE 005 LISZKA, József. A (cseh)szlovákiai magyarság önmeghatározásának jelképrendszeréhez. In: Jeles jogok - jogos jelek: nyelvi jogok - társadalmi konfliktusok - multidiszciplináris tanulmányok., P. 149-158. ISBN 963-00-5725-5.

Hivatkozások:
2011  [4] L. JUHÁSZ, I. Rítusok, jelek, szimbólumok : Tanulmányok az összehasonlító folklorisztika köréből. Somorja–Komárom : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-53-4, s. 198.BEE 006 LISZKA, József. A szakrális kisemlékek állíttatásának társadalmi hátteréhez: (A szlovákiai Kisalföld példája). In: TISICUM: A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XI.. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok igazgatósága, 1999, P. 157-162.

BEE 007 LISZKA, József. Állíttatott keresztínyi buzgóságbul?: adalékok a szakrális kisemlékek állíttatási okainak ismeretéhez. In: Ünneplő: írások Verebélyi Kincső születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék, P. 269-276.

Hivatkozások:
2011  [4] L. JUHÁSZ, I. Rítusok, jelek, szimbólumok : Tanulmányok az összehasonlító folklorisztika köréből. Somorja–Komárom : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-53-4, s. 134, 142.

2010  [4] L. JUHÁSZ, I. Neveitek e márványlapon. A háború jelei : Adalékok a világháborús emlékjelek etnológiai szempontú értelmezéséhez. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-48-0, p. 219, 248.BEE 008 LISZKA, József. Az emberi élethez fűződő szokások a volt Esztergom- és Komárom vármegye mai szlovákiai részén. In: Paraszti élet a Duna két partján I.. Tatabánya: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, P. 109-121. ISBN 963-7190-21-X.

Hivatkozások:
2013  [3] KONCZ, K. Adalékok a halállal kapcsolatos hiedelmek és szokások ismeretéhez. Halálelőjelek (Kelenyei példa). In PhD-konferencia 2013 Balassi Intézet. Debrecen : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-615-5389-09-2, p. 224, 237.

2013  [3] KONCZ, K. Adalékok a halállal kapcsolatos hiedelmek és szokások ismeretéhez. Halálelőjelek (Kelenyei példa). In Tér, idő, közösség : A felföldi magyarság a társadalomtudományok tükrében. Tornalja : Kulturális Antropológiai Műhely, 2013. ISBN 978-8-0968888-2-5, p. 22, 30.BEE 009 LISZKA, József. Az emberi erővel végzett teherhordás eszközei és módjai a Kisalföld északkeleti részén. In: Paraszti élet a Duna két partján - II.. Tatabánya: Komárom - Esztergom Megyei Önkormányzat, P. 77-90. ISBN 963-7190-93-3.

Hivatkozások:
2009  [3] LUKÁCS, L. Sárfőtől Mezőföldig : Táj- és népkutatás Fejér megyében. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2009. ISBN 963-9279-73-0, p. 335.BEE 010 LISZKA, József. Geräte und Methoden der Güterbeforderung mit menschlicher Kraft im Tal des Páris-Baches. In: Ideen, Objekte und Lebensformen: Gedenkschrift für Zsigmond Bátky. Székesfehérvár: István Király Múzeum, P. 237-244. ISBN 978-963-731-884.

Hivatkozások:
2011  [3] LUKÁCS, L. Néprajzi látásmód az ezredfordulón. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2011. ISBN 978-963-9279-89-6, p. 74.

2009  [3] LUKÁCS, L. Sárfőtől Mezőföldig : Táj- és népkutatás Fejér megyében. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2009. ISBN 963-9279-73-0, p. 335.BEE 011 LISZKA, József. Mesterséges identitásaink. In: Literárna textovosť a identita postáv: Irodalmi szövegszerűség és szereplői identitás. Nitra: UKF v Nitre, P. 123-128. ISBN 978-80-8094-179-6.

Hivatkozások:
2011  [4] L. JUHÁSZ, I. A „tiszta forrástól” a „haladó hagyományokon” át a konstruált népi-nemzeti hagyományig. A szlovákiai magyarok példája 1948-tól napjainkig. In Acta Ethnologica Danubiana 13. Komárom-Somorja : Forum Institute, 2011. ISBN 978-80-89249-52-7, s. 26, 33.BEE 012 LISZKA, József. Szabadtéri szakrális kisemlékek és a hozzájuk kapcsolódó hagyomány a szlovákiai Kisalföld keleti felén. In: Paraszti élet a Duna két partján IV.. Tata: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, P. 97-116. ISBN 963-03-8322-5.

Hivatkozások:
2010  [4] GECSE, A. „Szent” tárgyak rendszere – profán tükörben. A vallásos érzés tárgyi megnyilvánulásai egy közösség életében. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2010, 12. évf., 2. sz., s. 108, 125.

2009  [3] LIMBACHER, G. A kereszt és a feszület. In Ethnographia. ISSN 0014-1798, 2009, 120. évf., 2. sz., p. 189.BEE 013 LISZKA, József. Ungarische Friedhöfe im nördlichen Teil der Kleinen Tiefebene (Südwest-Slowakei). In: Ostbairische Grenzmarken. Passau: Passavia Druckservice GmbH, 1998, P. 223-238.

Hivatkozások:
2015  [3] MAJO, J. Symbiosis in Diversity : The Specific Character of Slovakia´s Religious Landscape. In The Changing World Religion Map. New York : Springer, 2015. ISBN 978-94-017-9375-9, p. 415-438.

2011  [4] L. JUHÁSZ, I. Rítusok, jelek, szimbólumok : Tanulmányok az összehasonlító folklorisztika köréből. Somorja–Komárom : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-53-4, s. 173, 183.BEE 014 LISZKA, József. Világok határán: a népi kultúra helye és szerepe Európa egyik ütközési zónájában. In: Európai Uniós csatlakozásunk kulturális hatásai. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, P. 33-41. ISBN 963-9558-20-6.

Hivatkozások:
2011  [3] LUKÁCS, L. Néprajzi látásmód az ezredfordulón. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2011. ISBN 978-963-9279-89-6, p. 27.BEE 015 LISZKA, József. Warenaustausch und Wanderhändler in dem slowakischen Teil der Kleinen Tiefebene. In: Märkte und Warenaustausch im Pannonischen Raum. Székesfehérvár: István Király Múzeum, 1988, P. 64-68. ISBN 963-7131-87-6.

Hivatkozások:
2011  [3] LUKÁCS, L. Néprajzi látásmód az ezredfordulón. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2011. ISBN 978-963-9279-89-6, p. 74.

2009  [3] LUKÁCS, L. Sárfőtől Mezőföldig : Táj- és népkutatás Fejér megyében. Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum, 2009. ISBN 963-9279-73-0, p. 28, 32, 335.
BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 12


BEF 001 LISZKA, József. Latin ég alatt: Itáliai naplójegyzetek. In: Vámbéry Antológia 2008. Dunaszerdahely: Vámbéry Polgári Társulás, P. 151-167. ISBN 978-80-969963-0-8.

BEF 002 LISZKA, József. Muzeológia. In: Maďari na Slovensku (1989-2004): Súhrnná správa. Od zmeny režimu po vstup do Európskej únie. Šamorín: Fórum Inštitút pre výskum menšín, 2008, P. 483-486. ISBN 978-80-89249-16-9.

BEF 003 LISZKA, József. Budapesti napló. In: Vámbéry Antológia 2009. Dunaszerdahely: Vámbéry Polgári Társulás, P. 122-138. ISBN 978-80-969963-3-9.

BEF 004 LISZKA, József. Inštitucionálne zázemie vedy a výskumu, vedecký život a vedecká literatúra. In: Maďari na Slovensku (1989-2004): Súhrná správa od zmeny režimu po vstup do Európskej únie. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2008, P. 423-430. ISBN 978 80 89249 16 9.

BEF 005 LISZKA, József. "Amiről Voigt Vilmos nem tud, az nincs is...": A hetven éves Voigt Vilmos köszöntése. In: Acta Ethnologica Danubiana 12. Komárom - Somorja: Forum Institute, P. 181-184. ISBN 978-80-89249-45-9.

BEF 006 LISZKA, József. Hatvan éves a legdélebbi palóc!: Silling István köszöntése. In: Acta Ethnologica Danubiana 12. Komárno - Somorja: Forum Institute, P. 197-199. ISBN 978-80-89249-45-9.

BEF 007 LISZKA, József. Köszöntő sorok Lukács László hatvanadik születésnapja alkalmából. In: Acta Ethnologica Danubiana 12. Komárom-Somorja: Forum Institute, P. 199-201. ISBN 978-80-89249-45-9.

BEF 008 LISZKA, József. Soňa Kovačevičová. In: Acta Ethnologica Danubiana 12. Komárom - Somorja: Forum Institute, P. 209-210. ISBN 978-80-89249-45-9.

BEF 009 LISZKA, József. A megtermelt javak cseréje. In: Gúta hagyományos gazdálkodása a XX. század első felében. Komárom: Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, P. 145-156.

Hivatkozások:
2013  [3] VIGA, G. A tájak közötti gazdasági kapcsolatok néprajza : A Felföld népeinek gazdasági kapcsolatai a 18-20. században. Miskolc : Miskolci Egyetemi Kiadó, 2013. ISBN 978-615-5216-40-4, p. 14, 200.BEF 010 LISZKA, József. A szakrális kisemlékek kutatása a közép-európai térségben. In: Acta Ethnologica Danubiana 8-9. Komárom - Somorja: Forum Institute, P. 17-36. ISBN 978-80-89249-14-5.

Hivatkozások:
2011  [4] TORNÓCZI NAGY, A. Gúta belterületének szakrális kisemlékei. In Acta Ethnologica Danubiana 13. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-52-7, p. 271.

2010  [3] KÜRTI, L. - HAJDRIK, S. Út menti keresztek és szakrális kisemlékek Lajosmizsén. Kecskemét : Porta Egyesület, 2010. ISBN 978-963-88066-8-0, p. 9, 30.

2010  [4] GECSE, A. „Szent” tárgyak rendszere – profán tükörben. A vallásos érzés tárgyi megnyilvánulásai egy közösség életében. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2010, 12. évf., 2. sz., s. 108, 126.BEF 011 LISZKA, József. A szakrális kisemlékek kutatása a német nyelvterületen. In: Acta Ethnologica Danubiana 1. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, P. 131-136. ISBN 80-8062-045-8.

Hivatkozások:
2011  [4] POZSONY, F. Út menti keresztek Erdélyben. In VARGYAS, G. (szerk.) Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. Budapest : L’Harmattan – PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék, 2011. ISBN 978 963 236 469 8, p. 122, 149.BEF 012 LISZKA, József. Halál és temetés Kéménden. In: "Kurtaszoknyás hatfalu": dolgozatok Kéménd község néprajzából. Bratislava: Madách, P. 118-125. ISBN 691-921-88.

Hivatkozások:
2013  [3] KONCZ, K. Adalékok a halállal kapcsolatos hiedelmek és szokások ismeretéhez. Halálelőjelek (Kelenyei példa). In PhD-konferencia 2013 Balassi Intézet. Debrecen : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-615-5389-09-2, p. 224, 237.

2013  [4] KONCZ, K. Adalékok a halállal kapcsolatos hiedelmek és szokások ismeretéhez. Halálelőjelek (Kelenyei példa). In Tér, idő, közösség : A felföldi magyarság a társadalomtudományok tükrében. Tornalja : Kulturális Antropológiai Műhely, 2013. ISBN 978-8-0968888-2-5, p. 22, 30.

2011  [4] L. JUHÁSZ, I. Rítusok, jelek, szimbólumok : Tanulmányok az összehasonlító folklorisztika köréből. Somorja–Komárom : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-53-4, p. 128, 142.
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 29


EDI 001 LISZKA, József. A kolozsvári Néprajzi Egyetemi Jegyzetek első három kötetéről. Eruditio–Educatio. Évf. 3, sz. 4 (2008), p. 76–78. ISSN 1336-8893.

EDI 002 LISZKA, József. Csokonai a néphagyományban, azaz Népköltészeti kutatásaink fehér foltjai. Eruditio–Educatio. Évf. 3, sz. 3 (2008), p. 110–112. ISSN 1336-8893.

EDI 003 LISZKA, József. Ein Aufklärer des Alltags. Der Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger im Gespräch mit Wolfgang Kaschuba, Gudrun M. König, Dieter Langewiesche und Bernhard Tschofen. Mit einem Vorwort von Bernd Jürgen Warneken. In: Acta Ethnologica Danubiana 10-11. Komárom - Somorja: Forum Institute, P. 204-205. ISBN 978-80-89249-30-5.

EDI 004 LISZKA, József. Hahn, H. - Mannová, E.: Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung... Fórum Társadalomtudományi Szemle. Évf. 11, sz. 3 (2009), p. 159-162. ISSN 1335-4361.

EDI 005 LISZKA, József. Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Im Auftrag der Görres-Gesellschaft herausgegeben von: Heidrun Alzheimer, Sabine Doering-Manteuffel, Daniel Drascek, Angela Treiber. In: Acta Ethnologica Danubiana 10-11. Komárno - Šamorín: Forum Institute, P. 215-217. ISBN 978-80-89249-30-5.

EDI 006 LISZKA, József. Quietzsch, Harald: La Passione nel paesaggio. Bibliografia dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali. Bibliografia tedesca. Passion in der Landschaft. Bibliographie der Sacri Monti, Kalvarienberge und Andachtsstätten. Deutschsprachige Bibliographie. In: Acta Ethnologica Danubiana 10-11. Komárom - Somorja: Forum Institute, P. 222-223.

EDI 007 LISZKA, József. Schroubek, R. Georg: Studien zur böhmischen Volkskunde. Herausgegeben und eingeleitet von Petr Lozoviuk. In: Acta Ethnologica Danubiana 10-11. Komárom - Somorja: Forum Institute, P. 230-232. ISBN 978-80-89249-30-5.

EDI 008 LISZKA, József. Veres Emese-Gyöngyvér szerk.: Evangélikus múltunk - evangélikus jelenünk. In: Acta Ethnologica Danubiana 10-11. Komárom - Somorja: Forum Institut, P. 236-237. ISBN 978-80-89249-30-5.

EDI 009 LISZKA, József. Viga Gyula: A bodrogközi kultúra és társadalom változása a 19-20. században. In: Acta Ethnologica Danubiana 10-11. Komárom - Somorja: Forum Institute, P. 238-240. ISBN 978-80-89249-30-5.

EDI 010 LISZKA, József. Voigt Vilmos: Europäische Linien. Studien zur Finnougristik, Folkloristik und Semiotik. In: Acta Ethnologica Danubiana 10-11. Komárom - Somorja: Forum Institute, P. 241-243. ISBN 978-80-89249-30-5.

EDI 011 LISZKA, József. Voigt Vilmos: Magyar, magyarországi és nemzetközi. Történeti folklorisztikai tanulmányok. In: Acta Ethnologica Danubiana 10-11. Komárom - Somorja: Forum Institut, P. 240-241. ISBN 978-80-89249-30-5.

EDI 012 LISZKA, József. Botíková, Marta: K antropológii životného cyklu. Kultúra a spôsob života ženskými očami na Slovensku v 20. storočí. In: Acta Ethnologica Danubiana 12. Komárom - Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010, P. 171-172. ISBN 978-80-89249-45-9.

EDI 013 LISZKA, József. Keményfi Róbert (szerk.): Voigt Vilmos könyvészete. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. Somorja: Forum Institute, Évf. 12, sz. 1 (2010), p. 152-155.

EDI 014 LISZKA, József. Leščák Milan: Humoristické rozprávanie na Spiši (1962-1967): Pokus o výskum frekvencie a výskytu. In: Acta Ethnologica Danubiana 12. Komárom - Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, P. 172-173. ISBN 978-80-89249-45-9.

EDI 015 LISZKA, József. Lukács László: Sárfőtől Mezőföldig. Táj- és népkutatás Fejér megyében. In: Acta Ethnologica Danubiana 12. Komárom - Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, P. 174-175. ISBN 978-80-89249-45-9.

EDI 016 LISZKA, József. Ortutay Gyula: Napló 1. 1938-1954, 812 p.; Uő: Napló 2. 1955-1966, 644 p.; Uő: Napló 3. 1967-1977, 646 p. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Évf. 12, sz. 3 (2010), p. 154-159. ISSN 1335-4361.

EDI 017 LISZKA, József. Prosser.Schell Michael: Vom "dies sancti Urbani" zum "Orbán-napi Borünnep" in Hajós. In: Acta Ethnologica Danubiana 12. Komárom - Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, P. 175-177. ISBN 978-80-89249-45-9.

EDI 018 LISZKA, József. Botík Ján: Dolnozemskí Slováci. Tri storočia vysťahovaleckých osudov, spôsobu života a identity Slovákov v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. In: Acta Ethnologica Danubiana 13. Komárom - Somorja: Forum Institute, 2011, P. 199-200. ISBN 978-8089249-61-9.

EDI 019 LISZKA, József. Géciová-Komorovská Veronika: Ľudový kult svätých patrónov na západnom Slovensku. In: Acta Ethnologica Danubiana 13. Komárom - Somorja: Forum Institute, P. 301-304. ISBN 978-80-89249-52-7.

EDI 020 LISZKA, József. Hála József - G. Szabó Zoltán: "Dudásoknak, kanászoknak közzibül..." A dudáról és dudásokról az ipolysági kanászhangverseny századik évfordulója alkalmából. In: Acta Ethonologica Danubiana 13. Komárom - Somorja: Forum Institute, 2011, P. 306-37. ISBN 978-80-89249-52-7.

EDI 021 LISZKA, József. Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Dritte Folge 4-2009 Tschechien. Im Auftrag der Görres-Gesellschaft herausgegeben von Heidrun Alzheimer, Sabine Doering-Manteuffel, Daniel Drascek, Angela Treiber. In: Acta Ethnologica Danubiana 13. Komárom - Somorja: Forum Institute, 2011, P. 310-312. ISBN 978-80-89249-52-7.

EDI 022 LISZKA, József. Lidová kultúra. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek: Bibliografická část; 2-3. svazek: Věčná část. In: Acta Ethnologica Danubiana 13. Komárom - Somorja: Forum Institute, 2011, P. 318-319. ISBN 978-80-89249-52-7.

EDI 023 LISZKA, József. Paládi-Kovács Attila - Flórián Mária: Magyar néprajz nyolc kötetben I. 2.: Táj, nép, történelem. A magyar népi műveltség korszakai. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Évf. 13, sz. 4 (2011), p. 165-169. ISSN 1335-4361.

EDI 024 LISZKA, József. Droppová Ľubica - Krekovičová Eva: Počujte panny, aj vy mládenci ... Letákové piesne zo slovenských tlačiarní. In: Acta Ethnologica Danubiana 14. Komárom - Somorja: Forum Institute, 2012, P. 203-205. ISBN 978-80-969259-3-3.

EDI 025 LISZKA, József. Ethnologica Slovaca et Slavica. An International Rewiew of Slovak an Slavic Ethnology. Tomus 34. In: Acta Ethnologica Danubiana 14. Komárom - Somorja: Forum Institute, 2012, P. 205-206. ISBN 978-8089249-61-9.

EDI 026 LISZKA, József. Hlôšková Hana ed. Stretnutie s rozprávkou. Pohľad do života a diela etnologičky PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc. In: Acta Ethnologica Danubiana 14. Komárom - Somorja: Forum Institute, 2012, P. 206-207. ISBN 978-8089249-61-9.

EDI 027 LISZKA, József. Novotný, Jiří-Secká, Milena-Sedlická, Kateřina-Woitsch, Jiří: Český lid. Etnologický časopis 1946-2000. Bibliografie. In: Acta Ethnologica Danubiana 14. Komárom - Somorja: Forum Institute, P. 217-218. ISBN 978-80-89249-61-9.

EDI 028 LISZKA, József. Uther, Hans-Jörg: Handbuch zu den "Kinder- und Hausmärchen" der Brüder Grimm. Entstehung-Wirkung-Interpretation. In: Acta Ethnologica Danubiana 14. Komárom - Somorja: Forum Institute, 2012, P. 221-224. ISBN 978-8089249-61-9.

EDI 029 LISZKA, József. Kasten, Tilman Hg.: "Jánošík & Co". Die Slowakei in Selbst- und Fremdwahrnehmung. Eruditio - Educatio. Évf. 10, sz. 4 (2015), p. 109-117. ISSN 1336-8893.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 20


FAI 001 LISZKA, József. Acta Ethnologica Danubiana 12: Az Etnológiai Központ Évkönyve 2010.

FAI 002 LISZKA, József. Interetnikus és interkulturális kapcsolatok Dél-Szlovákiában. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009. 152. ISBN 978-80-89234-87-5.

FAI 003 LISZKA, József. Kürt egének tündöklő csillaga: Emlékkönyv Danczi József Villebald OSB születésének 100. évfordulója alkalmából. Komárno-Šamorín: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. 135 s. ISBN 978-80-89249-41-1.

FAI 004 LISZKA, József. Szenvedély és szolgálat: Tanulmányok a hatvanesztendős Silling István tiszteletére. Szabadka: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság, 2010. 512 s. ISBN 978-86-88073-02-8.

FAI 005 LISZKA, József. Acta Ethnologica Danubiana 13 = Az Etnológiai Központ Évkönyve. 1. vyd. Komárom - Somorja: Forum Institute, 2011. 328 s. ISBN 978-80-89249-52-7.

FAI 006 LISZKA, József. Az Etnológiai Központ Évkönyve: Acta Ethnologica Danubiana 13. Komárom - Somorja: Forum Institute, 2011. 331 s. ISBN 978-80-89249-52-7.

FAI 007 LISZKA, József. L. Juhász Ilona: Rítusok, Jelek, Szimbólumok: Tanulmányok az összehasonlító folklorisztika köréből.

FAI 008 LISZKA, József. Acta Ethnologica Danubiana 14 = Az Etnológiai Központ Évkönyve. 1. vyd. Komárom - Somorja: Forum Institute, 2012. 266 s. ISBN 978-80-89249-61-9.

FAI 009 LISZKA, József. Acta Ethnologica Danubiana 15 = Az Etnológiai Központ Évkönyve. 1. vyd. Komárom - Somorja: Forum Minority Research Institute, 2013. 240 s. ISBN 978-80-89249-69-5.

FAI 010 LISZKA, József. Acta Ethnologica Danubiana 16: Az Etnológiai Központ Évkönyve. 1. vyd. Komárom - Somorja: Forum Minority Research Institute, 2014. 255 s. ISBN 978-80-89249-72-5.

FAI 011 LISZKA, József. Acta Ethnologica Danubiana 17: Az Etnológiai Központ Évkönyve. 1. vyd. Komárom: Forum Minority Research Institute, 2015. 335 s. ISBN 978-80-89249-86-2.

FAI 012 ZAKAR, Piroska, György JUHÁSZ, János TÓTH, József BUKOR a József LISZKA. A Selye János Egyetem Évkönyve 2016/2017: Ročenka Univerzity J. Selyeho 2016/2017. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 168 s. ISBN 978-80-8122-210-8.

FAI 013 NAGY, Péter, Gergely BUGÁR, Zsolt GÖRÖZDI, József KESERŰ, József LISZKA a Barnabás VAJDA. A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016): Tanulmánykötet. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 755 s. ISBN 978-80-8122-206-1.

FAI 014 LISZKA, József. Acta Ethnologica Danubiana 18-19: Az Etnológiai Központ Évkönyve. 1. vyd. Komárom: Forum Minority Research Institute, 2017. 403 s. ISBN 978-80-89249-95-4.

FAI 015 A Selye János Egyetem Évkönyve 2017/2018 = Ročenka Univerzity J. Selyeho 2017/2018. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 204 s. ISBN 978-80-8122-250-4.

FAI 016 Acta Ethnologica Danubiana 20 = Ročenka výskumného centra európskej etnológie: Az Etnológiai Központ Évkönyve. 1. vyd. Komárno: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2018. 372 s. ISBN 978-80-89978-03-8.

FAI 017 LISZKA, József. Az Etnológiai Központ Évkönyve 2019 = Ročenka Výskumného centra európskej etnológie. 1. vyd. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2019. 304 s. ISBN 978-80-89978-08-3.

FAI 018 LISZKA, József. "Kurtaszoknyás hatfalu": Dolgozatok Kéménd község néprajzából. 1. vyd. Bratislava: Madách, 1988. 224+32 s. [18,74 AH]. ISBN 691-921-88.

FAI 019 LISZKA, József. Bibliografia etnografie a folkloristiky maďarskej národnosti na Slovensku: (od začiatku 19. storočia do konca roku 1986). 1. vyd. Bratislava: Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied, 1988. 233 s.

Hivatkozások:
2011  [4] AGÓCS, A. Gyula Fábián – výskumník maďarského ľudového umenia severného Novohradu. In Etnologické rozpravy. ISSN 1335-5074, 2011, č. 18, s. 90, 91.FAI 020 LISZKA, József. Thain János - Tichy Kálmán: Kisalföldi és gömöri népi építészet.


GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók
Bejegyzések száma: 23


GII 001 LISZKA, József. I. Tudományos és ismeretterjesztő irodalmi konferencia: Ipolyszalka, 2008. november 21. Eruditio - Educatio. Évf. 3, sz. 4 (2008), p. 80-81. ISSN 1336-8893.

GII 002 LISZKA, József. Konferencia a cseh, szlovák és német tudományos együttműködés lehetőségeiről: (Prága, 2008. május 21-23.). Eruditio - Educatio. P. [113]. ISSN 1336-8893.

GII 003 LISZKA, József. Néprajz az oktatásban II. Eruditio - Educatio. Évf. 3, sz. 4 (2008), p. 81-82. ISSN 1336-8893.

GII 004 LISZKA, József. "... a nemzetiség és nyelv pallérozása szent céljára ...": (Gondolatok a Magyar Tudomány Ünnepe kapcsán). Katedra. Roč. 17, č. 2. (2009), s. 3. ISSN 1335-6445.

GII 005 LISZKA, József. A 70 éves Ján Botík köszöntése legújabb könyve kapcsán. Néprajzi Hírek. Évf. 37, sz. 3-4 (2008), p. 75–77. ISSN 0133-8021.

GII 006 LISZKA, József. Hengartner, Thomas - Moser, Johannes (Hg.): Grenzen & Differenzen. Zur Macht sozialer und kultureller Grenzziehungen. In: Acta Ethnologica Danubiana 10-11., P. 211-213. ISBN 978-80-89249-30-5.

GII 007 LISZKA, József. Hoffmann Tamás (1931-2007). In: Acta Ethnologica Danubiana 10-11. Komárom - Somorja: Forum Institute, 2009, P. [284]. ISBN 978-80-89249-30-5.

GII 008 LISZKA, József. Környező országok magyar nyelven felsőoktatást végző intézményeinek fóruma: Debrecen, 2009 február 7. Eruditio - Educatio. Évf. 4., sz. 1. (2009), p. [109]. ISSN 1336-8893.

GII 009 LISZKA, József. Vargyas Lajos (1914-2007). In: Acta Ethnologica 10-11. Komárom - Somorja: Forum Institute, 2009, P. 283-284. ISBN 978-80-89249-30-5.

GII 010 LISZKA, József. Podujatie pri príležitosti sedemdesiatin Vilmosa Voigta. In: Slovenský národopis., Č. 58 (2010), p. 227-228.

GII 011 LISZKA, József. Vajda László halálára. In: Acta Ethnologica Danubiana 12. Komárom - Somorja: Forum Institute, P. 211-212. ISBN 978-80-89249-45-9.

GII 012 LISZKA, József. A Kőrösmező - Kamenyec-Podolszkij-i deportálás 70. évfordulója: (Budapest, 2011.10.12-13.). In: Acta Ethnologica Danubiana 13., P. 279-280. ISBN 978-80-89249-52-7.

GII 013 LISZKA, József. Egy sok- és egy egytémás asszony: (Futamok T. Erdélyi Ilona és Erdélyi Zsuzsanna munkásságáról). In: Acta Ethnologica Danubiana 13., P. 276-279. ISBN 978-80-89249-52-7.

GII 014 LISZKA, József. Györffy István Emlékérem L. Juhász Ilonának és Méry Margitnak. In: Acta Ethnologica Danubiana 13., P. [276]. ISBN 978-80-89249-52-7.

GII 015 LISZKA, József. II. Forum Hungaricum. Nemzetiségek - kisebbségek a Kárpát-medencében: (Budapest, 2011.10.15-16.). In: Acta Ethnologica Danubiana 13., P. [280]. ISBN 978-80-89249-52-7.

GII 016 LISZKA, József. "Porozumenie zmyslu života - nášho vlastného i tých druhých...": rozhovor s prof. Martou Botikovou, vedúcou Katedry etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. In: Acta Ethnologica Danubiana 14., P. 236-239. ISBN 978-80-89249-61-9.

GII 017 LISZKA, József. Ki a magyar? Mi a magyar? Milyen a magyar?. Új Szó: príl. Szalon. Évf. 65, sz. (2012), p. [9]. ISSN 1335-7050.

GII 018 LISZKA, József. Naplójegyzetek az elnök ablaka alól. Új Szó. ISSN 1335-7050.

GII 019 LISZKA, József. Viga Gyula hatvanadik születésnapjára. In: Acta Ethnologica Danubiana 14., P. 229-230. ISBN 978-8089249-61-9.

GII 020 LISZKA, József. Záverečné práce z etnológie na pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho v Komárne. Slovenský národopis. Roč. 60, č. 4 (2012), p. 465-469. ISSN 1335-1303.

GII 021 LISZKA, József. Az örökifjú gömörológus köszöntése: szubjektív sorok egy, Kelet-Közép-Európában kereknek tartott évforduló kapcsán - 60 éves lett B. Kovács István. In: Új Szó: príl. Szalon., Évf. 66, sz. 155 (2013), p. [21].

GII 022 LISZKA, József. Verein für Ungarische Volkskunde in der Tschechoslowakei. dgv - Informationen, Deutsche Gesellschaft für Volkskunde. P. [15]. ISSN 0044-3700.

Hivatkozások:
1991  [1] LUKACS, I. Folklore in Hungary - on the present state of folklore institutions. In Zeitschrift für Volkskunde. ISSN 0044-3700, 1991, vol. 87, no. 2, p. 263-268. WoSGII 023 LISZKA, József. Záchranné výskumy a prieskumy v Nových Zámkoch. In: AVANS 1983: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1983., P. 147-149.

Hivatkozások:
2012  [4] BARTÍK, J. Odlievacie formy mohylových kultúr zo Slovenska = The Casting Moulds of the Tumulus Cultures in Slovakia. In Václav Furmánek a doba bronzová : Zborník k sedemdesiatym narodeninám. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2012. ISBN 978-80-89315-41-3, p. 41.

1995  [1] OSLANSKY, F. Continuous Settlements in the Southernmost Regions of Slovakia Near the Danube up to the Late 14th-century. In Historický Časopis. ISSN 0018-2575, 1995, vol. 43, no. 4, p. 609-627. WoS

Tudományos és szakmai egyesületekben betöltött funkciók: A SJE TK Kiadói Tanácsa elnöke (Komárom) A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága  tagja (Budapest) A Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatónácsa tagja (Somorja) A SJE TK Tudományos Tanácsa tagja (Komárom)   Szerkesztőpbizottsági tagságok: Acta Ethnographica Hungarica (Budapest) Acta Ethnologica Danubiana (Komárom) – főszerkesztő Eruditio–Educatio (Komárom) – 2009-től főszerkesztő Ethnographia (Budapest) Fórum Társadalomtudományi Szemle (Somorja) További aktivitások: A SJE Akadémiai Szenátusa tagja (Komárom) A SJE TK Akadémiai Szenátusa tagja (Komárom)   Díjak, kitüntetések: - Jankó János Díj (Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1988) - A Szlovák Néprajzi Társaság nívódíja a „Kurtaszoknyás hatfalu“ c. könyvért  (Pozsony, 1988) - A Magyar Néprajzi Társaság külföldi tiszteleti tagja (Budapest, 1994) - Bibliotheca Hungarica Díja (Bibliotheca Hungarica Alapítvány – Somorja, 1995) - Komárom polgármestere díja (1995) - Fábry Zoltán Díj (Kassa, 1997) - Nyitott Európáért Díj (Márai Sándor Alapítvány – Pozsony, 1999) - Jedlik Ányosa Díj (Szímő, 2002) - Posonium Irodalmi Díj (Madách Egyesület – Pozsony, 2003) - Szlovákia Néprajzi Társasága tudományszervezési díja (Pozsony, 2003) - Arany János Díj (Magyar Tudományos Akadémia – Budapest, 2005)

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.