SJE főmenü
doc. Dr. Ivan Halász, PhD.
Név: doc. Dr. Ivan Halász, PhD.
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: Sirály B 107b
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 753

Egyetemi tanulmányok
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK
szlovák nyelv és irodalom
1995 - 1999
Eötvös Loránd Tudományegyetem, ÁJTK
jog
1990 - 1995
Eötvös Loránd Tudományegyetem, BTK
történelem
1989 - 1994
Doktori képzés (PhD.)
Eötvös Lorand Tudományegyetem (ELTE) BTK
történettudomány
1995 - 2001
Károly Egyetem, ÁJTK
közjog
2007 - 2012
Habilitáció
Károly Egyetem, BTK, Prága
szlavisztika
2012
ELTE
állam- és jogtudomány
2012

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, TK
docens
2013 -
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
tudományos főmunkatárs
1999 -
Budapesti Corvinus Egyetem, KiK
docens
2002 - 2011
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK
docens
1996 - 2009
Erdészeti és mezőgazdasági szakközépiskola, Piliscsaba
történelem tanár
1995 - 1996


Kutatási terület a 19. és 20. századi szlovák irodalom, regionalizmus, a Közép-Európa történeteA1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 5
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (2)
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (2)
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 3
BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 15
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (5)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (1)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (1)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 1
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 0

Bejegyzések száma összesen: 24

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (1)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (1)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (4)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (3)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
Összesen 10

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 2


AAA 001 HALÁSZ, Ivan. Cirkev, národ, štát: Daniel Bachát a jeho budapeštianske roky (1873-1906). 1. vyd. Esztergom - Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2003. 118 s. ISBN 963 9296 80 5.

Hivatkozások:
2014  [3] KOVÁČOVÁ, A. Po stopách slovenskej minulosti Budapešti. Budapešť - Békešská Čaba : Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2014. ISBN 978-615-5330-03-02, p. 48, 99, 115, 234.

2012  [3] KOVÁČOVÁ, A. Ľudovít Izák : Emblematická postava peštianskej slovenskej spoločnosti. Budapešť - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2012. ISBN978-963-88583-8-2, p. 36.AAA 002 HALÁSZ, Ivan. Bevezetés a modern Szlovákia tanulmányozásába: a modern Szlovákia kézikönyve. 1. vyd. Piliscsaba - Esztergom: Pázmány Péter Katolikus Egyetem - BTK, 2008. 84 s. ISBN 978-963-9206-58-8.


AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 2


AAB 001 HALÁSZ, Ivan. Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2011. 233 s. ISBN 978-80-8101-435-2.

Hivatkozások:
2014  [5] HAJDÚ, A. Ivan Halász : Uhorsko a podoby sovenskej identity v dlhom 19. storočí. In Kor/Ridor. ISSN 2064-6410, 2014, 1. roč., 4. č., s. 44-48.

2013  [1] KOBYLIŃSKA, A. Brothers Hungarians... Ján Palárik's Attemt at Renegotiating the Slovak-Hungarian Relations on the Thereshold of the 1860s. In Acta Poloniae Historica. ISSN 0001–6892, 2013, no. 108, p. 126. WoS ; SCOPUS

2013  [4] DENCI, M. Vybrané aspekty pôsobenia jazykových bariér na sociálno-ekonomickú situáciu národnostných menšín. In S & PA : Sociálne a politické analýzy. ISSN 1337-5555, 2013, roč. 7, č. 1, s. 25, 40.

2012  [4] MOLDA, R. "... kde Maďarka, tam hnev; kde Nemkyňa, tam faleš; kde Cigánka, tam krádež". Utváranie stereotypov o "iných" v slovenskej cestopisnej a národopisnej literatúre 19. storočia. In Forum Historiae. ISSN 1337-6861, 2012, r. 2, s. 158.

2011  [2] DORUĽA, J. Hornouhorsko-košický Uhromaďar Sándor Márai v osídlach karpatsko-uhorskej slovansko-slovenskej traumy. In Slavica Slovaca. ISSN 0037-6787, 2011, roč. 46, č. 2, p. 105, 106, 110. SCOPUSAAB 002 HALÁSZ, Ivan. Dél-Szlovákia az irodalomban = Južné Slovensko v literatúre (Stereotypy a interetnické súvislosti): (Sztereotípiák és interetnikus összefüggések). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 282 s. ISBN 978-80-8122-279-5.


ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABC 001 HALÁSZ, Ivan. A pesti szlovák evangélikusok. In: Közép-európai irodalmak. Budapest: Szent István Társulat, 2007, P. 161-200. ISBN 978-963-361-999-5.

Hivatkozások:
2012  [3] KOVÁČOVÁ, A. Ľudovít Izák : Emblematická postava peštianskej slovenskej spoločnosti. Budapešť - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2012. ISBN978-963-88583-8-2, p. 18, 50.
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADE 001 SCHWEITZER, Gábor, Ivan HALÁSZ, Károly VÖRÖS a Andor MÉSZÁROS. The Rule of Sándor Petőfi in the Memory Policy of Hungarians, Slovaks and the Members of the Hungarian Minority, Group in Slovakia in the Last 150 Years. DOI 10.14746/ht.2016.11.07 Historia@Teoria. Vol. 1, no. 1 (2016), p. 121-143. ISSN 2450-8047.

ADE 002 HALÁSZ, Ivan. Vázlat az orosz államiság fejlődéséről és a hatalomgyakorlás formáiról. Magyar Sion. Új folyam 10 (52), sz. 1 (2016), p. 111-122. ISSN 1337-2491.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADF 001 HALÁSZ, Ivan. Spoločnosť na polceste medzi konzervatívnym monarchistickým konglomerátom a demokratickou republikou?: Rakúsko - Uhorsko a Československo v desaťročí pred a po prvej svetovej vojne. Eruditio - Educatio. Roč. 9, č. 2 (2014), p. 5-20. ISSN 1336-8883.

ADF 002 HALÁSZ, Ivan. Uhorské voľby a slovenská literatúra. Eruditio - Educatio. Roč. 10, č. 2 (2015), s. 62-76. ISSN 1336-8893.

ADF 003 HALÁSZ, Ivan. Karol Ketzer: "Šarišská" novela Janka Jesenského. Eruditio - Educatio. Roč. 12, č. 2 (2017), s. 65-73. ISSN 1336-8893.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADM 001 HALÁSZ, Ivan. The Slovak literature and the literature of the Hungarian minority in the interwar Hungarian lexicon = Slovenská literatúra a maďarský menšinový literárny život v maďarskom medzivojnovom lexikóne. Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Roč. 65, č. 3 (2018), s. 198-206 [print]. ISSN 0037-6973. WoS.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


AEC 001 HALÁSZ, Ivan. Slovenskí evanjelici a katolíci v New Yorku = Szlovák evangélikusok és katolikusok New Yorkban. In: Cirkevná kultúra Slovákov v Maďarsku. = A magyarországi szlovákok egyházi kultúrája Békešská Čaba: VÚSM, S. 302-310. ISBN 978-963-88583-4-4.

AEC 002 HALÁSZ, Ivan. Szlovák kisnemes irodalmárok és irodalmi hősök: Kisnemesek a 19. századi szlovák irodalomban. In: Kelet-Európai sorsfordulók: tanulmányok a 80 éves Palotás Emil tiszteletére. Budapest: L´Harmattan, 2016, P. 125-134. ISBN 978-963-414-139-6.

AEC 003 HALÁSZ, Ivan. Ureinwohner, Neusiedler und Zöllner: Das Bild der südlichen Slowakei in der slowakischen Literatur. In: Grenzüberschreibungen : Identität, Migration und Interkulturalität in den Literaturen Mitteleuropas: Identität, Migration und Interkulturalität in den Literaturen Mitteleuropas. Mártonffy Marcell, Vajda Károly. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2018, P. 79-92. ISBN 978-3-8487-5030-6.

AEC 004 HALÁSZ, Ivan. Vysoké školstvo s maďarským vyučovacím jazykom po roku 1989 v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. In: Menšiny, vysoké školy a právo. Halász Ivan, Petráš René. Praha: Auditorium, 2018, S. 121-137. ISBN 978-80-87284-71-1.

AEC 005 HALÁSZ, Ivan. Ruszinok Szlovákiában. In: Ruszin voltam, vagyok, leszek... : Népismereti olvasókönyv: Népismereti olvasókönyv. Csilla Fedinec, István Csernicskó. Budapest: Gondolat Kiadó, 2019, P. 196-207. ISBN 978-963-693-792-8.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AED 001 HALÁSZ, Ivan. Tzv. lojální Slováci v dualistickom Uhorsku ("dobrí Slováci", "úradní Tóti", uhorskí vlastenci, maďaróni a tí druhí...). In: Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18.-20. storočia. Prešov: Universum, 2007, P. 91-103. ISBN 978-80-89046-43-0.

Hivatkozások:
2017  [4] GABZDILOVÁ, S. Možnosti a obmedzenia. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. ISBN 978-80-972693-3-3, p.145-149.

2014  [3] KOVÁČOVÁ, A. Po stopách slovenskej minulosti Budapešti. Budapešť - Békešská Čaba : Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2014. ISBN 978-615-5330-03-02, p. 166.AED 002 HALÁSZ, Ivan. "Ľudovosť" a "dedinskosť" slovenskej literatúry: stereotyp alebo realita?. In: Imagológia ako výskum obrazov kultúry : (k reflexii etnických stereotypov krajín V4): (k reflexii etnických stereotypov krajín V4). Miloš Zelenka, Lenka Tkáč-Zabáková. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, S. 45-50. ISBN 978-80-558-1294-6.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFD 001 HALÁSZ, Ivan. Uhorské voľby a slovenská literatúra na príklade diela Petra Kompiša. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie teologických vied a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 138-144. ISBN 978-80-8122-104-0.


BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAA 001 MÉSZÁROS, Andor, Ivan HALÁSZ a Pál Attila ILLÉS. Visegrádi kézikönyv: Történelem - politika - társadalom. 1. vyd. Esztergom: Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, 2017. 405 s. ISBN 978-963-89709-4-7.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAB 001 HALÁSZ, Ivan. Léva és környéke az irodalomban = Levice a ich okolie v literatúre (Pre školskú, odbornú a laickú verejnosť): Az iskolai, szakmai és laikus közönség számára. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 270 s. ISBN 978-80-8122-362-4.


BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BDE 001 HALÁSZ, Ivan. A "Megtalált eszme", avagy a New Hont diszkrét bája?: Grendel Lajos trilógiájának margójára. Alföld. Évf. 66, sz. 2 (2015), p. 88-92. ISSN 0401-3174.


BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BDF 001 HALÁSZ, Ivan. Premeny mesta v literatúre: Levice v "sociografických" románoch Gézu Féju a Antona Hykischa. Slovenské pohľady. Roč. 4 + 133, č. 6 (2017), p. 40-58. ISSN 1335-7786.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 1


FAI 001 HALÁSZ, Ivan a René PETRÁŠ. Menšiny, vysoké školy a právo. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2018. 176 s. ISBN 978-80-87284-71-1.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.