SJE főmenü
Dr. habil. PaedDr. Keserű József, PhD.
Név: Dr. habil. PaedDr. Keserű József, PhD.
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: T211
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 725

Egyetemi tanulmányok
Konstantin Filozófus Egyetem, Humán Tudományok Kara
magyar nyelv és irodalom - filozófia és társadalomismeret
1993 - 1998
Rigorózus eljárás
2000 - 2001
Doktori képzés (PhD.)
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Bölcsészettudományi Kar
Általános irodalomtudomány
2001 - 2009
Habilitáció
Pécsi Tudományegyetem
Irodalomtudomány
2016

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Komárom, Tanárképző Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
docens
2005 -
Selye János Gimnázium, Komárom
középiskolai tanár
2004 - 2005
Munka Utcai Alapiskola, Komárom
alapiskolai tanító
1998 - 2003


Kutatási projektek Az irodalom és annak kontextusai (Három irodalmi szeminárium)
KNM 1371/2011/1.1.8

2011 - 2011A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 5
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (4)
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 19
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (4)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (2)
EAJ Publikációk szakmai fordításai (1)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (12)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 4
ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
ADD Hazai karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
BDD Hazai karentált folyóiratokban megjelent szakmai munkák (2)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 58
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (8)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (14)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (15)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (1)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (13)
BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 13
AEF Hazai, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (2)
BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (5)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (3)
GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók (2)

Bejegyzések száma összesen: 99

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (1)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (6)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (16)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (8)
Összesen 32

Publikációk listája

AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 4


AAB 001 BAKA, Patrik. Függőhidak: Fejezetek a kortárs spekulatív fikció irodalmából. 1. vyd. Dunaszerdahely: Media Nova M, 2016. 200 s. ISBN 978-80-89734-16-0.

AAB 002 PUSKÁS, Andrea. Teaching English Creatively in the Primary Classroom [elektronický zdroj]. 1. vyd. [s.l.]: Tomáš Katona - bymoon, 2017. CD-ROM, 108 s. [3,7 AH]. ISBN 978-80-972711-0-7.

Hivatkozások:
2019  [4] KÁSA, V. Az értő olvasás fejlesztése a gyakorlatban. In Katedra. ISSN 1335-6445, 2019, vol. XXVI, no. 9, p. 27-28.

2017  [1] HORVÁTHOVÁ, K. Redundancy in the verbal communication of teachers in primary education. In JOURNAL OF LANGUAGE AND CULTURAL EDUCATION. ISSN 1339-4045, 2017, vol. 5, no. 3, p. 93-107. WoSAAB 003 BAKA, Patrik. Kristályszilánkok: A világépítő történelmi mintázatok irodalmi manifesztációinak nyomában. 1. vyd. Dunaszerdahely: NAP Kiadó, 2018. 216 s. ISBN 978-80-8104-070-2.

AAB 004 NAGY, Péter. Médiumközi relációk. 1. vyd. Dunaszerdahely: NAP Kiadó, 2018. 192 s. ISBN 978-80-8104-072-6.


ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABC 001 KESERŰ, József. Hogyan olvassunk rémtörténeteket?: Közelítések Edgar Allan Poe Az áruló szív című elbeszéléséhez. In: Az irodalomkutatás új kihívásai. Budapest: Gondolat, 2014, P. 102-122. ISBN 978 963 693 539 9.

Hivatkozások:
2018  [3] VIDA, B. A kozmikus rettegés magyar csápjai. Intertextualitás, műfajköziség és medialitás Veres Attila odakint sötétebb című regényében. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 603-616.

2018  [3] BAKA L., P. A Talio-elv uralta héterdő (Doboztankönyv-fejezet). In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 144-161.

2018  [4] VIDA, B. A weird fiction térnyerése a kortárs magyar spekulatív fikciós irodalomban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-255-9, p. 190-204.

2017  [3] VIDA, B. Szakítás a horgonyokkal. Moskát Anita: Horgonyhely (Doboztankönyv-fejezet). In Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban. Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 2017. ISBN 978-963-449-073-9, p.628-640.

2016  [3] BAKA L., P. A szlovákiai magyar irodalomtanítás legújabb perspektívái. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2016, 2016/6, p. 110, 113.
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 4


ACB 001 NAGY, Péter. Öt modern költő. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 162 s. ISBN 978-80-8122-135-4.

Hivatkozások:
2018  [4] HEGEDŰS, O. H. Nagy Péter: Öt modern költő. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8897, 2018, vol. 13, no. 4, p. 110-113.

2016  [6] BAKA L., P. H. Nagy Péter: Öt modern költő. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2015, 162 p. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2016, XVIII. évf., 2 sz., p. 170-172.ACB 002 KESERŰ, József. Bevezetés az irodalomtudományba. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 91 s. [5,29 AH]. ISBN 978-80-8122-174-3.

Hivatkozások:
2018  [6] BAKA L., P. Irodalomdiagnosztika (Keserű József: Bevezetés az irodalomtudományba ). In Kristályszilánkok. Dunaszerdahely : NAP Kiadó, 2018. ISBN 978-80-8104-070-2, p. 186-192.

2018  [6] HEGEDŰS, O. Alapok - Keserű József: Bevezetés az irodalomtudományba. In OPUS. ISSN 1338-0265, 2018, vol. 10, no. 2, p.91-93.

2017  [6] BAKA L., PATRIK Keserű József: Bevezetés az irodalomtudományba. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2017, vol. XIX, p. 168-171.

2017  [6] VIDA, B. Amit az irodalomtudományról tudni illik (Keserű József: Bevezetés az irodalomtudományba). In Partitúra. ISSN 1336-7307, 2017, vol. XII., no.1, p. 97-100.ACB 003 PUSKÁS, Andrea. Teaching Young Learners [print]: A textbook for EFL teacher trainees. 1. vyd. Žihárec: Tomáš Katona - bymoon, 2018. 178 s. [9,55AH]. ISBN 978-80-972711-1-4.

ACB 004 PUSKÁS, Andrea. An Introduction to Literature: a textbook for university students of English as a foreign language. 1. vyd. Žihárec: Tomáš Katona - bymoon, 2019. 152 s. ISBN 978-80-972711-2-1.


ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADC 001 KESERŰ, József. Műveltség és nevelés. Iskolakultúra. Ročník: XVII, č. 3 (2007), s. 149-151. ISSN 1215 5233.


ADD Hazai karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADD 001 NAGY, Péter a József KESERŰ. The interaction of canons: conflict or symbiosis?: Rereading and relativity of traditions in David Gemmell´s "Troy Series" and Dan Simmon´s "Hyperion Cantos". World Literature Studies. = Časopis pre výskum svetovej literatúry Vol. 7, no. 3 (2015), p. 87-99. ISSN 1337-9275. WoS.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 8


ADE 001 KESERŰ, József. Térképek a fantasy-irodalomban. Prae. Sz. 3 (2014), p. 6-22. ISSN 1585-5112.

ADE 002 KESERŰ, József. Brandek a magyar fantasy-irodalomban. Alföld. Évf. 67, sz. 12 (2016), p. 91-97. ISSN 0401-3174.

ADE 003 NAGY, Péter a József KESERŰ. Kánonok interakciója: konfliktus vagy szimbiózis?: A hagyományok újraolvasása és viszonylagossága David Gemmel Trója- és Dan Simmons Hyperioni énekek-ciklusában. Filológiai Közlöny. Évf. 62, sz. 3 (2016), p. 202-222. ISSN 0015-1785.

ADE 004 KESERŰ, József. Macondo na Wyspie Zytniej. Literatura na świecie. No. 9-10 (2016), p. 138-145. ISSN 0324-8305.

ADE 005 KESERŰ, József. A Falon innen, a papíron túl: A tűz és jég dala transzmediális világa. Prae. Évf. 19, sz. 2 (2017), p. 23-30. ISSN 1585-5112.

ADE 006 KESERŰ, József. Határesetek: Ironikus történelemszemlélet és mágikus realizmus Grendel Lajos Nálunk, New Hontban és Hunčík Péter Határeset című regényeiben. Hungarológiai Közlemények. Évf. 48, sz. 3 (2017), p. 76-89. ISSN 0350-2430.

ADE 007 KESERŰ, József. A popkultúra-kutatás újabb eredményei: H. Nagy Péter Alternatívák. A popkultúra kapcsolatrendszeri című könyvéről. Prae = Prae Literary Journal : irodalmi és kultúratudományos folyóirat. = Prae Literary Journal Roč. 19, č. 4 (2017), s. 84-90. ISSN 1585-5112.

ADE 008 KESERŰ, József. A térképezés gyakorlata a Prae-ban. Tempevölgy : kultúra, művészet, tudomány. Évf. 10, sz. 1 (2019), p. 83-91. ISSN 1789-9265.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 14


ADF 001 KESERŰ, József. Nietzsche, Rousseau, Schwarzenegger. Partitúra. Roč. 1, č. 1 (2006), s. 131-139. ISSN 1336-7307.

ADF 002 KESERŰ, József. Krúdy és a kísérteties (Krúdy a príšerný). Partitúra. Évf. 3,sz. 1 (2008), p. 11-48. ISSN 1336-7307.

ADF 003 KESERŰ, József. Krúdy és a kísérteties - Krúdy a strašidelné. Partitúra. Évf. 3, sz. 1. (2008), p. [38]. ISSN 1336-7307.

ADF 004 KESERŰ, József. Tükrök egymással szemben - Zrkadlá oproti sebe: Vladimir Nabokov regényeiről - Romány V. Nabokova. Szőrös Kő. Évf. 13., sz. 6. (2008), p. 63-68. ISSN 1335-6321.

ADF 005 KESERŰ, József. "Amikor beszélek, a halál beszél belőlem": Halál és megnevezés Maurice Blanchot Halálos ítélet című művében. Kalligram. Évf. 20 (2011), p. 138-144. ISSN 1335-1826.

ADF 006 KESERŰ, József. Elképzelt terek: Elbeszélői hang és térbeliség Gazdag József, N. Tóth Anikó és Bárczi Zsófia műveiben. OPUS 12. Évf. 3, sz. 3. (2011), p. 75-94. ISSN 1338-0265.

ADF 007 KESERŰ, József. Különös idők: Idő, emlékezés és képzelet Krúdy Gyula Nagy kópé című regényében. Kalligram. roč. XX. (2011), s. 76-83. ISSN 1335-1826.

ADF 008 KESERŰ, József. Testtől testig: Test és interszubjektivitás Nádas Péter párhuzamos történetek című művében. OPUS. roč. 3., č. 5 (2011), s. 80-93. ISSN 1338-0265.

ADF 009 KESERŰ, József. Az újraértett Krúdy. Irodalmi Szemle. P. 81-91. ISSN 1336-5088.

Hivatkozások:
2015  [4] ANTAL, A. Kísérletek a megragadhatatlan megragadására : Tanulmányok Krúdy Gyuláról. In Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. ISSN 1219-092X, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 202, 203.ADF 010 KESERŰ, József. Narrativitás és rekontextualizáció David Gemmel és Stella Gemmel Trója-trilógiájában. Opus. Évf. 6, sz. 2 (2014), p. 64-76. ISSN 1338-0265.

ADF 011 KESERŰ, József. A logó árnyékában: Jan van den Boomen: Tűzön, vízen, árnyékban. Opus. Évf. 7, sz. 6 (2015), p. 74-79. ISSN 1338-0265.

ADF 012 KESERŰ, József. Újabb kalandozások a térelméletekben. Opus. Évf. 8, sz. 6 (2016), p. 81-84. ISSN 1338-0265.

ADF 013 NAGY, Péter a József KESERŰ. Alternative Canons in Popular Literature, Reading David Gemmell and Dan Simmons. Eruditio - Educatio : Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Roč. 13, č. 13 (2018), s. 85-104 [print]. ISSN 1336-8893.

ADF 014 NAGY, Péter a József KESERŰ. Alternative Canons in Popular Literature. Reading David Gemmel and Dan Simmons. Eruditio - Educatio : Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Roč. 13, č. 3 (2018), s. 85-103. ISSN 1336-8893.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AEC 001 KESERŰ, József. When the Face Speaks. In: The Europe of Regions. Székesfehérvár: Kodolányi János University College, 2007, s. 81-85. ISBN 978-963-9558-77-9.

AEC 002 PUSKÁS, Andrea. What is a woman?: Female Identity in the Mirror of Feminist Criticism. Narrative construction of identity in female writing. S. 9-38.

AEC 003 KESERŰ, József. Az olvasó test: (Proust/Barthes). In: Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában. Budapest: Gondolat, 2014, P. 52-63. ISBN 978-963-693-579-5.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AED 001 KESERŰ, József. Regény és tapasztalat - Román a skúsenosť. In: Maďarská literatúra a literárna veda na Slovensku v menšinovom a stredoeurópskom kontexte - A szlovákiai magyar irodalom és irodalomtudomány kisebbségi és közép-európai kontextusban. Editor: prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD.. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2008, S. 119-137. ISBN 978-80-8094-409-4.

AED 002 KESERŰ, József. Szélmalom a skanzenben: Tőzsér Árpád költészetéről, különös tekintettel a Léggyökerek című kötetre. In: A tudomány vonzásában: Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 217-223. ISBN 978-80-8122-053-1.

AED 003 KESERŰ, József. Adalékok a fantasztikus világok építésének kérdéséhez. In: A párbeszéd eleganciája: Köszöntő kötet Erdélyi Margit tiszteletére. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, P. 129-135. ISBN 978-80-8122-120-0.


AEF Hazai, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEF 001 KESERŰ, József. A képzelet ráfogásai: N. Tóth Anikó: Fényszilánkok. In: Szeberényi-album. Nyitra: Arany A. László Polgári Társulás, 2011, P. 89-97. ISBN 978-80-8094-991-4.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 15


AFD 001 KESERŰ, József. A módszertől az olvasásig. In: Somorjai disputa 2. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2006, P. 94-99. ISBN 978-80-89249-09-1.

AFD 002 KESERŰ, József. Miért nem lehet tanítani a (cseh)szlovákiai magyar irodalmat?. In: A (cseh)szlovákiai magyar irodalom oktatása. Šamorín: Fórum Társadalomtudományi Intézet, 2006, s. 15-18. ISBN 978-80-89249-07-7.

AFD 003 LŐRINCZ, Julianna. A nyelvi variativitás és a nyelvhasználat. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, S. 176-185. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 004 KESERŰ, József. Prózaszüret 2007.: Értékelő beszámoló a 2007-es év prózaterméséről. Szőrös Kő. Évf. 14., sz. 1. (2009), p. 53-58. ISSN 1335-6321.

AFD 005 SIMON, Szabolcs. Az akció lexéma jelentésszerkezete az írott sajtóban. In: Zborník II.Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Spoločenské javy a zmeny": A Selye János Egyetem "Társadalmi jelenségek és változások" II.Nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, S. 705-720. ISBN 978-80-8122-008-1.

AFD 006 TÖRÖK, Tamás. Településnevek az Alsó-Ipoly mentén. In: Zborník II. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho "Spoločenské javy a zmeny" - A Selye Jénos Egyetem "Társadalmi jelenségek és változások" II. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. 729-736. ISBN 978-80-8122-008-1.

AFD 007 LŐRINCZ, Julianna. A motívumok jelentés- és alakzatképző funkciója József Attila-versekben, valamint angol és orosz fordításaikban. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie teologických vied a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 273-282. ISBN 978-80-8122-104-0.

AFD 008 NAGY, Péter. Ideológiakritikai világépítés vagy retorika?: Az orwelli modell/allegória. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie teologických vied a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 203-208. ISBN 978-80-8122-104-0.

AFD 009 PUSKÁS, Andrea. Narrative Constructions of Victimization in I stand here ironing by Tillie Olsen. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie teologických vied a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 308-316. ISBN 978-80-8122-104-0.

AFD 010 HORVÁTH, Kornélia. Petri a költészetről és a költői formáról. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie teologických vied a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, CD-ROM, p. 225-230. ISBN 978-80-8122-104-0.

AFD 011 KESERŰ, József. Szempontok a fantasy elméleti megközelítéséhez. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie teologických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 247-251. ISBN 978-80-8122-104-0.

AFD 012 ISTÓK, Vojtech a Ilona SZERDIOVÁ. Az internetes nyelvhasználat napjainkban: Di(gi)glosszia, minimalektus, netsztenderd?. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie teologických a humanitných vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Teológiai és Humántudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 58-74. ISBN 978-80-8122-188-0.

Hivatkozások:
2018  [3] PORKOLÁB, Á. Webnapló és blogbiznisz. Pécs : Lingua Franca Csoport, 2018. ISBN 978-963-429-278-4, p. 14, 15, 23, 32, 33, 135.

2018  [3] LŐRINCZ, J. A nyelvi variativitás kérdései az anyanyelvkönyvekben. In Nyelv - nyelvközösség - közösségi perspektíva. Nagyvárad : Partium Kiadó, 2018. ISBN 978-606-8156-85-9, p. 129-138.

2017  [4] PLONICKÝ, T. Az internetes olvasás - mit böngésznek diákjaink a világhálón? . In A helyesírás-tanítás tartalma és szempontjai szlovákiai magyar középiskolai anyanyelvtankönyvekben. In A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. Komárom : Selye János Egyetem, 2017. ISBN 978-80-8122-230-6, p. 250-265.AFD 013 BAKA, Patrik. Gőz, kávé, kolbász és a világ nagy építőmestere(i): Lakatos István: Dobozváros vs. Óraverzum - Tisztítótűz. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie teologických a humanitných vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Teológiai és Humántudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 12-28. ISBN 978-80-8122-188-0.

AFD 014 NAGY, Péter. John Keats tudata - az aktív kánon: Dan Simmons Hyperioni énekek-ciklusának metakanonikus olvasata. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie teologických a humanitných vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Teológiai és Humántudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 29-38. ISBN 978-80-8122-188-0.

AFD 015 KESERŰ, József. A fény a sötétség balkeze: Transzkulturális kérdések Ursula K. Le Guin A sötétség balkeze című regényében. In: Transzkulturalizmus és bilingvizmus a közép-európai irodalmakban = Transkulturalizmus a bilingvizmus v literatúrach strednej Európy. Németh Zoltán, Roguska Magdaléna. = Transkulturalizmus a bilingvizmus v literatúrach strednej Európy Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, P. 71-83. ISBN 978-80-558-1338-7.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 2


BAB 001 KESERŰ, József. Az össze nem függő parkok. Dunajská Streda: NAP Kiadó, 2011. 218. ISBN 978-80-8104-038-2.

Hivatkozások:
2013  [4] BAKA L., P. A pad pedig tizennégy parkban áll : Keserű József: Az össze nem függő parkok. In Opus. ISSN 1338-0265, 2013, č. 3, s. 95-97.

2012  [4] HEGEDŰS, N. Kérdések és variációk - irodalomtudomány és multidiszciplinaritás. In OPUS. ISSN 1338-0265, 2012, 16. évf., 1. sz., s. 86-88.BAB 002 NAGY, Péter. Piknik az aknamezőn: médiaszövegek 1993-2013. 1. vyd. Dunaszerdahely: Media Nova M, 2014. 200 s. ISBN 978-80-89734-02-3.

Hivatkozások:
2015  [5] BAKA L., P. ,,Valószínűleg- magától- nem fog felrobbanni". In PRAE. ISSN 1585-5112, 2015/1, p. 105-109.
BDD Hazai karentált folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 2


BDD 001 KESERŰ, József. Sodom and environment. Homosociality, friendship rhetoric and queer referrals of hungarian poetry. World Literature Studies. Vol. 8, no. 2 (2016), p. 107-109. ISSN 1337-9275. WoS.

BDD 002 KESERŰ, József. Alternatives. Pop culture relations. World Literature Studies. Vol. 9, no. 4 (2017), p. 151-153. ISSN 1337-9275. WoS.


BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BDE 001 KESERŰ, József. "valahogy mindig lemaradunk a jelöltről": Vida Gergely: Babits-olvasatok. Alföld. Évf. 62, sz. 5 (2011), p. 119-125. ISSN 0401-3174.


BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 13


BDF 001 KESERŰ, József. A test költészete és az olvasás fenomenológiája (Poézia tela a fenomenológia čítania): Bagi Zsolt: A körülírás (Zsolt Bagi: Vylíčenie). Partitúra. Évf. 2, sz. 2-3 (2007), p. 230-234. ISSN 1336-7307.

BDF 002 KESERŰ, József. A nyelv anarchistája: Céline magyarul megjelent regényeiről. Kalligram. Évf. 17, sz. 10 (2008), p. 99-103. ISSN 1335-1826.

BDF 003 KESERŰ, József. Narratíva és etika összefüggései Krúdy Gyula: Az útitárs című regényében. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Évf. 10, sz. 4 (2008), p. 27-43. ISSN 1335-4361.

BDF 004 KESERŰ, József. Tükrök egymással szemben: Vladimir Nabokov regényéről. Szőrös Kő. Évf. 13, sz. 6 (2008), p. 63-67. ISSN 1335-6321.

BDF 005 KESERŰ, József. A kútba néző: Duba Gyulának, nyolcvanadik születésnapjára. Irodalmi Szemle. Évf. 53, sz. 6. (2010), p. 25-31. ISSN 1336-5088.

BDF 006 KESERŰ, József. Irodalom, kultúra, identitás. Partitúra. Sz. 2 (2009), p. 142-147. ISSN 1336-7307.

BDF 007 KESERŰ, József. Kisebbségi irodalom?. Partitúra. Sz. 1 (2010), p. 77-83. ISSN 1336-7307.

BDF 008 KESERŰ, József. A valóság iránti szenvedély: Alain Badiou: A század. OPUS. Évf. 3, sz. 2 (2011), p. 92-95. ISSN 1338-0265.

BDF 009 KESERŰ, József a Attila MERVA. A szigetvilág: Szalay Zoltán: A kormányzó könyvtára. OPUS. Évf. 4, sz. 5, (2012), p. 92-98. ISSN 1338-0265.

BDF 010 KESERŰ, József. Költészet és térbeliség: Gaston Bachelard: A tér poétikája. OPUS. Évf. 4, sz. 5 (2012), p. 30-36. ISSN 1338-0265.

BDF 011 KESERŰ, József. A város és az emlékezet. Irodalmi Szemle. Évf. 56, sz. 6 (2013), p. 50-56. ISSN 1336-5088.

Hivatkozások:
2015  [4] HEGEDŰS, N. Az urban fantasy klisérendszerei. In Partitúra. ISSN 1336-7307, 2015, roč. X., č. 1, s. 99.BDF 012 KESERŰ, József. Kézirat-hamisítók a regényirodalomban. OPUS. Évf. 5, sz. 2 (2013), p. 36-42. ISSN 1338-0265.

BDF 013 KESERŰ, József. "Változtass a paradigmán!": Pierce Brown Vörös lázadás-trilógiája. Opus. Évf. 9, sz. 6 (2017), p. 72-74. ISSN 1338-0265.


BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BED 001 KESERŰ, József. A tér kísértetiessége Krúdy Gyula N.N. című regényében (Cudzosť priestoru v románe Gyula Krúdy N.N.). In: Irodalmi szövegszerűség és szereplői identitás - Literárna textovosť a identita postáv. Nitra: UKF Nitra, 2007, P. 70-80. ISBN 978-80-8094-179-6.

Hivatkozások:
2009  [4] KÖLES, I. Irodalmi szövegszerűség és szereplői identitás (Literárna textovosť a identita postáv). In Partitúra. ISSN 1336-7307, 2009, roč. IV, č. 1, s. 142.
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 2


BEE 001 KESERŰ, József. Teatralitás Krúdy Gyula Napraforgó című regényében. In: Születésnapi kalandok: A Krúdy Gyula születésének 135. évfordulója alkalmából rendezett konferencia szerkesztett előadásai. Budapest: Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2014, P. 167-174. ISBN 978-963-89580-2-0.

Hivatkozások:
2015  [4] ANTAL, A. Kísérletek a megragadhatatlan megragadására : Tanulmányok Krúdy Gyuláról. In Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. ISSN 1219-092X, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 202, 203.BEE 002 KESERŰ, József. Theatricality in Sunflower, a Novel by Gyula Krúdy. In: The Hungarian Writer of The Lost Time: Memory and Poetical Imitation in Gyula Krúdy´s Works. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2015, P. 73-84. ISBN 978-951-39-6267-8.


BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 5


BEF 001 KESERŰ, József. "Aminek meg kell történnie, úgyis megtörténik...": Beszélgetés Mészáros Andrással. In: A fejek és a kalap: Dialógusok a kultúrá(k)ról. Pozsony: SZMíT, 2012, P. 45-51. ISBN 978-80-971166-0-6.

BEF 002 KESERŰ, József. Az újraértett Krúdy. In: Szerző - Szöveg - Olvasat: Irodalmi szövegek elemzése és tanítása. Pozsony: Madách Posonium, 2012, P. 87-103. ISBN 978-80-7089-530-6.

BEF 003 KESERŰ, József. Működés vagyunk: Beszélgetés Tőzsér Árpáddal. A fejek és a kalap. (2012), s. 29-36.

BEF 004 KESERŰ, József. Ősanyák eltörölhetetlen lábnyomai a sárga agyagú mezei utak porában.: Beszélgetés Kovács Magdával. A fejek és a kalap. (2012), s. 83-86.

BEF 005 KESERŰ, József. Költészet és térbeliség. In: Költészet és.... Pozsony: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2014, P. 117-126. ISBN 978-80-971166-6-8.


EAJ Publikációk szakmai fordításai
Bejegyzések száma: 1


EAJ 001 KESERŰ, József. Miroslav Marcelli: A Barthes-példa.


EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 3


EDI 001 KESERŰ, József. Testtapasztalat, alteritás, etika. Erduditio - Educatio. roč. 3, č. 3 (2008), s. 105-110. ISSN 1336-8893.

EDI 002 KESERŰ, József. A nyelv és a dolgok. Új Szó. Évf. 65, sz. 162 (2012), s. [20]. ISSN 1335-7050.

EDI 003 KESERŰ, József. Benyovszky Krisztián: A Morgue utcától a Baker streetig - és tovább. Eruditio - Educatio. Évf. 12, sz. 1 (2017), p. 145-146. ISSN 1336-8893.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 12


FAI 001 NAGY, Péter, Margit ERDÉLYI a József KESERŰ. Lírai versek a magyar irodalomból: Szöveggyűjtemény - 2. rész. Komárno: Selye János Egyetem - Tanárképző Kar, 2008. 248 s. ISBN 978 80 89234 40 0.

FAI 002 KESERŰ, József a Péter NAGY. Kontrafaktumok: Spekulatív fikció és irodalom. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011. 120 s. ISBN 978-80-8122-014-2.

Hivatkozások:
2018  [6] BAKA L., P. Múltvariánsok (Keserű József - H. Nagy Péter: [szerk.]: Kontrafaktumok. Spekulatív fikció és irodalom). In Kristályszilánkok. Dunaszerdahely : NAP Kiadó, 2018. ISBN 978-80-8104-070-2, p. 108-116.

2016  [4] BAKA L., P. Teljes gőzzel - Steampunk kalauz : Doboztankönyv-fejezet. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2016, 11. évf., 4. szám, p. 69.

2016  [4] BAKA L., P. Hús és fém: Scott Westerfeld steampunk trilógiája. In Eruditio - Education. ISSN 1336-8893, 2016, 11. évf., 1. sz., p. 96.

2016  [4] BAKA, L. P. A magyar steampunk hajnala I. - Alternatív államéletrajzok. In OPUS. ISSN 1338-0265, 2016, roč. 8, č. 2, s. 66.

2015  [4] BAKA L., P. Teljes gőzzel: Steampunk kalauz. In Partitúra. ISSN 1336-7307, roč. X, č. 1, s. 73.

2014  [6] BAKA L., P. A mindenség variánsai. Kontrafaktumok. In Opus. ISSN 1338-0265, 2014, roč. VI., č. 2, s. 76-83.

2014  [4] BAKA L., P. Mi lett volna ha. Magyar földön Afrikában.... In Partitúra. ISSN 1336-7307, 2014. roč. IX, č. 1, s. 103.

2012  [4] N. JUHÁSZ, T. A "mi lett volna, ha" világai: Kontrafaktumok. In OPUS, ISSN 1338-0265, 2012, č. 1., s. 89-92.FAI 003 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied.

FAI 004 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied.

FAI 005 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia teologických vied.

FAI 006 JUHÁSZ, György, Patrik ŠENKÁR, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK a Attila LÉVAI. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický zdroj]: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie teologických vied a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, [34 AH]. ISBN 978-80-8122-104-0.

FAI 007 NAGY, Péter a József KESERŰ. A párbeszéd eleganciája. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 290 s. ISBN 978-80-8122-120-0.

Hivatkozások:
2018  [6] BAKA L., P. Tudománytisztelet, tisztelgő tudomány (Keserű József - H. Nagy Péter: [szerk.]: A párbeszéd eleganciája. Köszöntő kötet Erdélyi Margit tiszteletére). In Kristályszilánkok. Dunaszerdahely : NAP Kiadó, 2018. ISBN 978-80-8104-070-2, p. 193-199.FAI 008 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015 [elektronický zdroj]: "Inovácia a kreativitia vo vzdelávaní a vede" - Sekcie teologických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 739 s. [35 AH]. ISBN 978-80-8122-145-3.

FAI 009 JUHÁSZ, György, József KESERŰ, Sándor János TÓTH, Szabolcs SIMON a Alfréd SOMOGYI. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Teológiai- és Humántudományi szekciók: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie teologických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. CD-ROM, 221 s. [17 AH]. ISBN 978-80-8122-188-0.

FAI 010 NAGY, Péter, Gergely BUGÁR, Zsolt GÖRÖZDI, József KESERŰ, József LISZKA a Barnabás VAJDA. A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016): Tanulmánykötet. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 755 s. ISBN 978-80-8122-206-1.

FAI 011 A személyiségfejlesztés új kihívásai a nemzetiségi óvodákban és iskolákban = Nové výzvy rozvíjania osobnosti v materských a základných školách s VJM. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 161 s. ISBN 978-80-8122-282-5.

FAI 012 Dél-Szlovákia az irodalomban = Južné Slovensko v literatúre (Stereotypy a interetnické súvislosti): (Sztereotípiák és interetnikus összefüggések). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 282 s. ISBN 978-80-8122-279-5.


GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók
Bejegyzések száma: 2


GII 001 KESERŰ, József. Petr Šámal: Hogyan váljunk szocialista realistává, avagy saját magunk átdolgozott kiadása. Korunk. roč. 24, č. 2 (2013), s. 42-60. ISSN 1222-8338.

GII 002 KESERŰ, József. René Bílik: Vonalak konstruálása: Az irodalomkritika helyzete és funkciói a 20. század negyvenes-ötvenes éveinek fordulóján. Korunk. roč. 24, č. 2 (2013), s. 28-41. ISSN 1222-8338.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.