SJE főmenü
prof. Dr. József Poór, DSc.
Név: prof. Dr. József Poór, DSc.
Kar: Gazdaságtudományi Kar
Tanszék: Menedzsment Tanszék
Beosztás: Egyetemi tanár
Iroda: G314
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 614

Egyetemi tanulmányok
Marx Károly Közgazdaságtudmányi Egyetem, Budapest
Okleveles közgazda
1968 - 1972
Rigorózus eljárás
Marx Károly Közgazdaságtudmányi Egyetem, Budapest
PhDr. Ipari szervező
1973 -
Doktori képzés (PhD.)
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
Kandidátus közgazdász
1983 -
Habilitáció
Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs
Habil- egyetemi magántanár-közgazdaságtan-menedzsment
1994
Professzori-inaugurációs folyamat
Pécsi Janus PannoniusTudományegyetem, Pécs
Egyetemi tanár - közgazdaságtan-menedzsment
1998
DSc.
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
Magyar Tudományos Akadémia doktora
2014

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem
Egyetemi tanár
2007 -


Kutatási terület Emberi erőforrás menedzsment Nemzetközi Menedzsment

Kutatási projektek HR kompetenciák négy Kelet-európai országban

Osztrák Gazdasági Kamara Főiskola, Bécs
2014 -

Foglalkoztatás– atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén

Visegrad 4 Kisméretű Projekt
2014 - 2014

Foglalkoztatás– atipikus és szociális foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén

Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány
2012 - 2013A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 30
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (4)
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (2)
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (11)
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (13)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 23
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (2)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (20)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 1
ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 196
ACC Külföldi kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek (2)
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (51)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (9)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (31)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (19)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (3)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (22)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (24)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (8)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
BBA Külföldi kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek (13)
BBB Hazai kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek (3)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (5)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (1)
BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (2)
BFA Külföldi rendezvényeken jegyzett szakmai munkák absztraktjai (konferenciák...) (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 13
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (13)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 18
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AGI Tudományos-kutató feladatok megoldásáról szóló híradások (2)
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (9)
GHG Munkák, melyek hozzáférése széles tömegek számára biztosított ??? (2)
GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók (4)

Bejegyzések száma összesen: 281

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (104)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (45)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (8)
Összesen 157

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 4


AAA 001 POÓR, József. HR mozgásban: Nemzetköziesedés az emberi erőforrás menedzsmentben. 1. vyd. Budapest: MMPC, 2006. 345 s. [21,5 AH].

AAA 002 POÓR, József. Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment. 1. vyd. Budapest: CompLex, 2009. 690 s. ISBN 978 963 224 975 9.

Hivatkozások:
2018  [3] SZONDI, R. A globális karrier vizsgálatának lehetősége : The opportunity of analysing global career. In International Journal of Engineering and Management Sciences. ISSN 2229-6425, 2018, vol. 3 (2018), no. 4, p. 115-124.

2014  [4] RÁCZ, I. Területi koncentráció a regionális tudás, a területi identitás és a KFI tükrében (2008-2011). In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 290, 299.AAA 003 POÓR, József. Nemzetköziesedés és globalizáció az emberi erőforrás menedzsmentben. 3. prepr. vyd. Budapest: CompLex Kiadó, 2013. 499 s. ISBN 978 963 295 287 1.

Hivatkozások:
2018  [3] SZONDI, R. A globális karrier vizsgálatának lehetősége : The opportunity of analysing global career. In International Journal of Engineering and Management Sciences. ISSN 2229-6425, 2018, vol. 3 (2018), no. 4, p. 115-124.

2018  [1] MACHOVÁ, R. - BENCSIK, A. - ŠIMONOVÁ, M. THE DRIVING FORCES OF BUSINESS - INNOVATION, SUCCESS AND HUMAN RESOURCES. In Hradec Economic Days. ISSN 2464-6059, 2018, vol. 8, no. 1, p. 592. WoSAAA 004 POÓR, József, D. Allen ENGLE, Jana BLŠTÁKOVÁ a Zuzana JONIAKOVÁ. Internationalisation of Human Resource Management: Focus on Central and Eastern Europe. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, 2017. 354 s. ISBN 978-1-53612-632-7.


AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 2


AAB 001 POÓR, József, Ladislav MURA, Mártonné KAROLINY, Štefan VÍGH a Norbert SZAKÁCS. Az emberi erőforrás menedzsment gyakorlata: Magyarország - Szlovákia 2011. 1. vyd. Komárno: EFUJS Komárno, 2012. 102 s. ISBN 978-80-8122-062-3.

AAB 002 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, Ildikó Éva KOVÁCS, Imre MADARÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. Foglalkoztatás és atipikus foglalkoztatás Komárom-Komárno térségében. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. 256 s. ISBN 978-80-8122-079-1.

Hivatkozások:
2014  [3] OLÁH, J. - TERJÉK, L. A startmunka mintaprojekt elemzése Hajdúböszörmény városában. In A területi fejlődés dilemmái. Szeged : SZTE Gazdaságtudományi Kar, 2014. ISBN 978-963-306-344-6, p. 145, 151.
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 11


ABC 001 KOHONT, Andrej a József POÓR. Market Orientation and HRM. In: Human Resources Management Practices in the Organisations of the future. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2011, P. 103-135. ISBN 978-80-7380-326-1.

ABC 002 KAZLAUSKAITÉ, Rüta, Ilona BUČIUNIENÉ, József POÓR, Zsuzsa KAROLINY, Ruth ALAS, Andrej KOHONT a Ágnes SZLÁVICZ. Human resource management in the Central and Eastern European Region. DOI 10.1057/9781137304438 In: Global Trends in Human Resource Management. London: Palgrave Macmillan, 2013, P. 103-122. ISBN 978-0-230-35483-8. WoS.

Hivatkozások:
2018  [1] BERBER, N. - LEKOVIC, B. The impact of HR development on innovative performances in central and eastern European countries. In Employee relations. ISSN 0142-5455, 2018, vol. 40, no. 5, p. 762-786. SCOPUS

2018  [1] ALAS, R. - ELENURM, T. - KAARELSON, T. -et al. Management and leadership development needs: The case of Estonia. In Business and society: making management education relevant for the 21st century. Berlin : Springer., 2018. ISBN 978-331978855-5, p. 47-66. SCOPUS

2017  [1] DALTON, K. - BINGHAM, C. A social institutionalist perspective on HR diffusion: historical and cultural receptivity to HRM in a post-communist context. In International Journal of Human Resource Management. ISSN 0958-5192, 2017, vol. 28, no. 6, p. 825-851. WoS ; SCOPUS

2014  [1] KOHONT, A. - BREWSTER, C. The roles and competencies of HR managers in Slovenian multinational companies. In Baltic Journal of Management. ISSN 1746-5265, vol. 9, no. 3, p. 294-313, 2014. WoSABC 003 POÓR, József. International Human Resource Management (IHRM). In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 51-75. ISBN 978-963-269-439-9.

ABC 004 POÓR, József, Ferenc FARKAS a Andrew GROSS. Strategic and Organisational Aspects of IHRM. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 75-98. ISBN 978-963-269-439-9.

ABC 005 POÓR, József a Katalin SZABÓ. The Internationalisation Aspects of Training and Staff Development. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 126-145. ISBN 978-963-269-439-9.

ABC 006 BENCSIK, Andrea, Katalin DOBRAI, Renáta MACHOVÁ, József POÓR, Ildikó MAROSI, Tímea JUHÁSZ a Péter SZÁRMES. TM kutatási eredmények és további nyitott kérdések. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 285-320. ISBN 978 963 05 9589 6.

ABC 007 POÓR, József, Gábor ERDŐHEGYI, Ágnes KIRÁLY, Gábor KORNAI, Kálmán TORMA, Péter FODOR a Anikó ILIÁS. A tanácsadás alapjai. In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, P. 29-62. ISBN 978 963 05 9812 5.

ABC 008 POÓR, József, Zsuzsanna FARKASNÉ KURUCZ, Péter FODOR, Csaba KOLLÁR, Zsolt NEMESKÉRI a Ágnes TOKÁR-SZADAI. A tanácsadás folyamata. In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, P. 89-126. ISBN 978 963 05 9812 5.

ABC 009 POÓR, József, András KOVÁCS, Ágnes MILOVECZ, Gergő SZERTICS a Andrew GROSS. A tanácsadás menedzselése. In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, P. 152-177. ISBN 978 963 05 9812 5.

ABC 010 ERDŐHEGYI, Gábor, József POÓR, Ágnes SZLÁVICZ a Ágnes TOKÁR-SZADAI. A tanácsadás piaca, a tanácsadás szereplői. In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, P. 63-88. ISBN 978 963 05 9812 5.

ABC 011 POÓR, József, Iris KASSIM, Gergely NÉMETH a György SZRETYKÓ. HR-tanácsadás. In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, P. 457-476. ISBN 978 963 05 9812 5.


ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 13


ABD 001 POÓR, József. Appendices. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 303-308. ISBN 978-80-8122-047-0.

ABD 002 BARASIC, Anton, Mártonné KAROLINY, Györgyi KONTRA CSAPÓ a József POÓR. Croatia. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 54-89 [1,80 AH]. ISBN 978-80-8122-047-0.

ABD 003 ALAS, Ruth, József POÓR a Mártonné KAROLINY. Estonia. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 90-125 [1,75]. ISBN 978-80-8122-047-0.

ABD 004 POÓR, József. Hungary. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 126-171 [2,10]. ISBN 978-80-8122-047-0.

ABD 005 STOR, Marzena, Adam SUCHODOLSKI, József POÓR a Katalin DOBRAI. Poland. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 172-202 [1,50]. ISBN 978-80-8122-047-0.

ABD 006 KEREKES, Kinga, George PLESOIANU, Ferenc FARKAS a József POÓR. Romania. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 203-231 [1,10]. ISBN 978-80-8122-047-0.

ABD 007 NIKOLIČ, Milan, Ágnes SZLÁVICZ, Gizella SUSNYÁR STANGL a József POÓR. Serbia. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 232-263 [1,50]. ISBN 978-80-8122-047-0.

ABD 008 VOLOŠIN, Martin, József POÓR, Mártonné KAROLINY, Zoltán ŠEBEN a Silvia KOSÁR. Slovakia. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 264-302 [1,90]. ISBN 978-80-8122-047-0.

ABD 009 POÓR, József, Zsuzsa KAROLINY, Ruth ALAS, Katalin DOBRAI, D. Allen ENGLE a Ferenc FARKAS. Summary of the research. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 33-53. ISBN 978-80-8122-047-0.

ABD 010 POÓR, József, Katalin SZABÓ a Ildikó Éva KOVÁCS. Hungary. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 34-55. ISBN 978-80-8122-151-4.

ABD 011 MACHOVÁ, Renáta, József POÓR, Martin VOLOŠIN, Imola JÓZSA a Zoltán ŠEBEN. Slovakia. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 125-151. ISBN 978-80-8122-151-4.

ABD 012 POÓR, József, Ildikó KOVÁCS a Zoltán ŠEBEN. HR befolyásolók vizsgálata. In: HRM a nemzetközi cégeknél: HR-funkci átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban 2011-2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 15-64. ISBN 978-80-8122-180-4.

ABD 013 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Katalin SZABÓ, Ildikó Éva KOVÁCS a Mártonné KAROLINY. Hungary [print]., 2017.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACB 001 POÓR, József, Erika SERES HUSZÁRIK a Ladislav MURA. Vállalatok nemzetközivé válásának elméleti háttere = Teoretické východiská internacionalizácie podnikov: Vedecká monografia - Monográfia Research Report. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 96 s. ISBN 978-80-8122-048-7.


ACC Külföldi kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 2


ACC 001 VOLOŠIN, Martin, Mártonné KAROLINY, József POÓR, Silvia KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. Szlovákia. In: Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2012, P. 215-253. ISBN 978-963-269-276-0.

ACC 002 POÓR, József a Mártonné KAROLINY. Emberierőforrás - gazdálkodás. In: Vezetés a közjó szolgálatában: Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment. Budapest: Typotex, 2017, P. 281-317. ISBN 978-963-2799-42-1.


ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADC 001 BERBER, Nemanja, Michael J. MORLEY, Ágnes SLAVIC a József POÓR. Management compensation systems in Central and Eastern Europe: a comparative analysis. International Journal of Human Resource Management. Vol. 28, no. 12 (2017), p. 1661-1689. ISSN 0958-5192. WoS, SCOPUS. IF (2016): 1,650. SNIP (2015): 0,923.

Hivatkozások:
2018  [1] BERBER, N. - LEKOVIC, B. The impact of HR development on innovative performances in central and eastern European countries. In Employee relations. ISSN 0142-5455, 2018, vol. 40, no. 5, p. 762-786. SCOPUS
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 51


ADE 001 POÓR, József. Az irodaautomatizálás - a termelékenységnövelés egyik eszköze. Ipargazdasági Szemle. Évf. 18, sz. 1-2 (1987), p. 235-243. ISSN 0133-6452.

ADE 002 BANGERT, David a József POÓR. Foreign involvement in the Hungarian economy: its impact on human resource management. International Journal of Human Resource Management. Vol. 4, no. 4 (1993), p. 817-840. ISSN 1466-4399.

ADE 003 C. BANGERT, David a József POÓR. Foreign involvement in the Hungarian economy: its impact on human resource management. The International Journal of Human Resource Management. Vol. 4, no. 4 (1993), p. 817-840. ISSN 0958-5192.

Hivatkozások:
2014  [1] IWASAKI, I. - TOKUNAGA, M. Macroeconomic Impacts of FDI in Transition Economies: A Meta-Analysis. In World Development. ISSN 0305-750X, 2014, vol. 61, p. 53-69. WoS ; SCOPUS

2011  [1] VAIMAN, V. - HOLDEN, N. Talent management in Central and Eastern Europe. In Global Talent Management. London : Taylor & Francis, 2011. ISBN 978-1-13523-445-4, p. 178-193. WoS

2010  [1] ORYSHCHENKO, V. Does Foreign ownership matter for enterprise training? Empirical evidence from transition countries. In Global Exchange and Poverty: Trade, Investment and Migration. Cambridge : University of Cambridge, 2010. ISBN 978-184720833-0, p. 269-290. SCOPUS

2005  [1] ZUPAN, N. - KAŠE, R. Strategic human resource management in European transition economies: Building a conceptual model on the case of Slovenia. In International Journal of Human Resource Management. ISSN 0958-5192, 2005, vol. 16, no. 6, p. 882-906. WoS ; SCOPUS

2001  [1] SUUTARI, V. - RIUSALA, K. Leadership styles in Central Eastern Europe: Experiences of Finnish expatriates in the Czech Republic, Hungary and Poland. In Scandinavian Journal of Management. ISSN 0956-5221, 2001, vol. 17, no. 2, p. 249-280. SCOPUS

2000  [1] VICKERSTAFF, S. A. - THIRKELL, J. E. M. Instrumental rationality and European integration: Transfer or avoidance of industrial relations institutions in central and eastern Europe? In European Journal of Industrial Relations. ISSN 0959-6801, 2000, vol. 6, no. 2, p. 237-251. WoS ; SCOPUS

1997  [1] WHITLEY, R. - HENDERSON, J. - CZABAN, L. Ownership, control and the management of labour in an emergent capitalist economy: The case of Hungary. In Organization. ISSN 1350-5084, 1997, vol. 4, no. 3, p. 409-432. WoS ; SCOPUS

1996  [1] SIMON, L. - DAVIES, G. A contextual approach to management learning: The Hungarian case. In Organization Studies. ISSN 0170-8406, 1996, vol. 17, no. 2, p. 269-289. WoS ; SCOPUSADE 004 C. BANGERT, David a József POÓR. The Evolution of Multinational Participation in Eastern Europe. DOI 10.1002/tie.5060350205 The International Executive. Vol. 35, no. 2 (1993), p. 95-186. ISSN 1520-6874.

ADE 005 POÓR, József, Zsuzsanna BARTA a Mártonné KAROLINY. "A közigazgatás hatékonyságát segítő HR menedzsment technikák és módszerek". Humánpolitikai Szemle. Évf. 17, sz. 9 (2006), p. 3-22. ISSN 0865-7009.

Hivatkozások:
2010  [1] VILHELM, V. The energy balance of agricultural production and its political impacts. In Agrarian Perspectives. Prague : Czech University Life Sciences Prague, 2010. ISBN 978-80-213-2123-6, p. 181-199. WoSADE 006 POÓR, József, Zsuzsa KAROLINY a Ferenc FARKAS. Human Resource Management in Hungary in Light of Eastern European and Global Comparisons. EBS Review. No. 23 (2), 2007. ISSN 1406-0264.

Hivatkozások:
2013  [1] FESTING, M. - SAHAKIANTS, I. Path-dependent evolution of compensation systems in Central and Eastern Europe: A case study of multinational corporation subsidiaries in the Czech Republic, Poland and Hungary. In Eurpean Management Journal. ISSN 0263-2373, 2013, vol. 31, no. 4, p. 373-389. WoS ; SCOPUS

2011  [1] DEWETTINCK, K. - REMUE, J. Contextualizing HRM in comparative research : The role of the Cranet network. In Human Resource Management Review. ISSN 1053-4822, 2011, vol. 21, no. 1, p. 37-49. WoS ; SCOPUS

2010  [1] FESTING, M. - SAHAKIANTS, I. Compensation practices in central and eastern european eu member states-An analytical framework based on institutional perspectives, path dependencies, and efficiency considerations. In Thunderbird International Business Review. ISSN 1096-4762, 2010, vol. 52, no. 3, p. 203-216. SCOPUS

2010  [1] KAZLAUSKAITE, R. - BUČIUNIENE, I. HR function developments in Lithuania. In Baltic Journal of Management. ISSN 1746-5265, 2010, vol. 5, no. 2, p. 218-241. WoS ; SCOPUSADE 007 POÓR, József. Az átalakuló román közszolgálati emberierőforrás-menedzsment. Vezetéstudomány. Évf. 39, sz. 7-8 (2008), p. 46-60. ISSN 0133-0179.

ADE 008 POÓR, József, Katalin KISS, András GROSS a Anna FRANCSOVICS. Kis- és középvállalkozások fejlődésének vizsgálata egy empirikus felmérés tükrében. Vezetéstudomány. Évf. 38., sz. 12 (2007), p. 35-42. ISSN 0133-0179.

ADE 009 GROSS, Andrew C. a József POÓR. The Global Management Consulting Sector. DOI 10.2145/20080408 Business Economics. Vol. 43, no. 4 (2008), p. 59-68. ISSN 0007-666X. SCOPUS. SNIP (2013): 0,385.

Hivatkozások:
2018  [1] SAHIR, R - BRUTUS, S. A view of the role of expert in corporate consulting. In Consulting psyhology journal. ISSN 1065-9293, 2018, vol 70, no. 2, p. 95-112. SCOPUS

2018  [1] PEREIRA, L. F. - JERONIMO, C. M. - RAMOS, M. R. Management consulting business models a perspective of sustainability. In 2017 International Conference on Engineering, Technology and Innovation: Engineering, Technology and Innovation Management Beyond 2020: New Challenges, New Approaches, ICE/ITMC 2017 - Proceedings. Lisbon : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018, ISBN978-153860774-9, p. 29-35. SCOPUS

2017  [1] TKACZYK, B. A balanced approach to professional HRD consulting: Lessons from the field. In Global Business and Organizational Excellence. ISSN 1932-2054, 2017, vol. 36, no. 4, p. 6-16. SCOPUS

2016  [1] REINMOELLER, P. - ANSARI, S. The Persistence of a Stigmatized Practice: A Study of Competitive Intelligence. In British Journal of Management. ISSN 1045-3172, 2016, vol. 27, no. 1, p. 116-142. WoS ; SCOPUS

2016  [1] CIUMARA, T. - LUPU, I. Features and regional disparities of consultancy services in Romania. In Amfiteatru Economic. ISSN1582-9146, 2016, vol. 18, no. 41, p. 25-39. WoS ; SCOPUS

2014  [1] BOUSSEBAA, M. - STURDY, A. - MORGAN, G. Learning from the world? Horizontal knowledge flows and geopolitics in international consulting firms. In The International Journal of Human Resource Management. ISSN 0958-5192, 2014, vol. 25, no. 9, p. 1227-1242. WoS ; SCOPUS

2013  [1] ENGWALL, L. - KIPPING, M. Management Consulting: Dynamics, Debates, and Directions. In International Journal of Strategic Communication. ISSN 1553-118X , 2013, vol. 7, no. 2, p. 84-98. SCOPUS

2013  [1] RADNOR, Z. - O´MAHONEY, J. The role of management consultancy in implementing operations management in the public sector. In International Journal of Operations & Production Management. ISSN 0144-3577, 2013, vol. 33, no. 11-12, p. 1555-1578. WoS ; SCOPUS

2013  [1] STURDY, A. - WYLIE, N. -WIRGHT, C. Management consultancy and organizational uncertainty. In International Studies of Management and Organization. ISSN 0020-8825, vol. 43, no. 3, p. 58-73. SCOPUS

2012  [3] FRENKEL, M. - SHENHAV, Y. Management consulting in developing and emerging economies : towards a postcolonial perspective. In The Oxford Handbook of Management Consulting. New York : Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-923504-9, p. 510-511, 525.

2012  [3] STURDY, A. The future research agenda. In The Oxford Handbook of Management Consulting. New York : Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-923504-9, p. 471-472, 477.

2012  [1] BOUSSEVBAA, M. - MORGAN, G. - STURDY, A. Constructing Global Firms? National, Transnational and Neocolonial Effects in International Management Consultancies. In Organization Studies. ISSN 0170-8406, 2012, vol. 33, no. 4, p. 465-486. WOS ; SCOPUS

2012  [3] SAINT-MARTIN, D. Governments and management conultants : supply, demand, and effectiveness. In The Oxford Handbook of Management Consulting. New York : Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-923504-9, p. 449, 461

2011  [1] STURDY, A. Consultancy's consequences? A critical assessment of management consultancy's impact on management. In British Journal of Management. ISSN 1045-3172, 2011, vol. 22, no. 3, p. 517-530. SCOPUS

2011  [1] O´MAHONEY, J. Advisory Anxieties: Ethical Individualisation in the UK Consulting Industry. In Journal of Business Ethics. ISSN 0167-4544, 2011, vol. 104, no. 1, p. 101-113. WoS ; SCOPUS

2011  [1] BUONO, A. F. The Changing Paradigm of Consulting Adjusting to the Fast-Paced World INTRODUCTION. Charlotte : Information Age Publishing, 2011. p. IX-XXI. ISBN 978-1-61735-417-5. WoS

2008  [3] PEREIRA, L. F. - JERÓNIMO, C. M. - RAMOS, M. R. Management consulting business models. In The Global Management Consulting Sector. ISSN 0007-666X, 2008, vol. 43, no.4, 59-68.ADE 010 POÓR, József, Andrea BENCSIK, Iván FEKETE, Zoltán MAJÓ a Gyula LÁSZLÓ. Trendek és tendenciák a magyarországi állami egyetemek HR-rendszereinek továbbfejlesztése területén. Competitio. Évf. 7, sz. 2 (2008), p. 115-145. ISSN 1588-9645.

ADE 011 POÓR, József. Az emberierőforrás-menedzsment átalakulása a kelet-európai régióban. Vezetéstudomány. Évf. 40., sz. 7-8. (2009), p. 24-36. ISSN 0133-0179.

ADE 012 POÓR, József. Chindiai globális kihívások - hazai kilátások. Köz-gazdaság. Évf. 4., sz. 1. (2009), s 105-145. ISSN 1788-0696.

ADE 013 POÓR, József, Zsuzsa KAROLINY, Boróka V. MUSZTYNÉ BÁRTFAI, Zsuzsanna PÓTÓ a Ferenc FARKAS. Similarities and Differences of Human Resource Management in Private and Public Sector Organisations in the Light of New Public Management in International Comparison. Acta Oeconomica. Vol. 59, no. 2 (2009), p. 179-206. ISSN 0001-6373. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,531.

Hivatkozások:
2015  [3] SAKDIYAKORN, M. - VORAVIVATANA, S. New Public Management from a Human Resource Perspective: The Case of Thailand. In Thai Journal of Public Administration. ISSN 0859-418X, 2015. vol. 13, no. 1, 127, 128, 147.

2015  [1] SZÁSZ, L - DEMETER K. Business models along supply chain position and servitisation: An empirical investigation of European manufacturers. In Acta Oeconomica. ISSN 0001-6373, 2015, vol. 65, no. 3, p. 367-391. WoS ; SCOPUS

2013  [1] REES, C. J. Human resource management in the public sector in developing countries. In Human Resource Management in the Public Sector. Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2013. ISBN 978-08-579-3732-2. p. 37-60. WoS ; SCOPUS

2011  [1] BAARSPUL, H. C. - WILDEROM, C. P. M. Do Employees Behave Differently In Public-vs Private-sector Organizations? : A state-of-the-art review. In Public Management Review. ISSN 1471-9037, 2011, vol. 13, no. 7, p. 967-1002. WoS ; SCOPUS

2011  [1] DEWETTINCK, K. - REMUE, J. Contextualizing HRM in comparative research : The role of the Cranet network. In Human Resource Management Review. ISSN 1053-4822, 2011, vol. 21, no. 1, p. 37-49. WoS ; SCOPUSADE 014 POÓR, József, Kinga KEREKES, Zoltán MAJÓ a Péter FODOR. A globális gazdasági és pénzügyi válság hatása a humán erőforrásokra Magyarországon. Közgazdász Fórum. Évf. 12, sz. 9 (2009), p. 3-14. ISSN 1582-1986.

ADE 015 POÓR, József, Péter FODOR a Tibor KISS. A válság hatása a HR-re és a tudásmenedzsmentre: Négy kelet-európai ország szervezeteinek empirikus vizsgálata alapján. Vezetéstudomány. Évf. 41, sz. 10 (2010), p. 2-19. ISSN 0133-0179.

ADE 016 POÓR, József, Allen ENGLE a Andrew GROSS. Human Resource Management Practices of Large Multinational Firms in Hungary, 1988-2005. DOI 10.1556/AOecon.60.2010.4.4 Acta Oeconomica. Vol. 60, no 4, (2010), p. 427-460. ISSN 0001-6373. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,083. SNIP (2013): 0,531.

Hivatkozások:
2017  [3] POLJAŠEVIĆ, B. Z. - ILIĆ, G. - MILUNOVIĆ, D. Ownership Structure of the Organisation as a Determinant of Human Resource Management in the Context of Transition Countries. In Acta Economica. ISSN 1512-858X, 2017, vol. XV, no. 26, p. 75-101.

2017  [3]

2017  [1] AHWOREGBA, A. H. The Role of Local Context in Headquarters–Subsidiaries Relationships: A Global Analysis of the Literature. In Journal of East-West Business. ISSN 1066-9868, 2017, vol. 23, no. 1, p. 71-103. WoS ; SCOPUS

2017  [3] HASSAN, Z. - ABDUL-RAHMAN, A. - BASIT, ABDUL. The impact of psychological contract on organisational commitment: a study on public sector of Maldives. In Journal of Human Resource Management. ISSN 2453-7683, vol. XX, no. 2, p. 40.

2016  [1] GRILL, T. V. - MAHARJAN, M. P. - SEKIGUCHI, T. Human Resource Management of Japanese Companies in Hungary: How do Japanese and Hungarian Styles Blend?. In Journal of East-West Business. ISSN 10669868, 2016, vol. 22, no. 3, p. 145-167. SCOPUS

2015  [3] KOHONT, A. - SVETLIK, I. - BOGIČEVIĆ MILIKIĆ, B. The evolution of the personnel function in Slovenia and Serbia. In Teorija in Praksa. ISSN 0040-3598, 2015, vol. 52, no. 5, p. 925-941.

2015  [1] YI, X. - RONG, R. An international comparative study of the input-output efficiency of human resources of science and technology. In Acta Oeconomica. ISSN 0001-6373, 2015, vol. 65, p. 197-207. WoS ; SCOPUS

2015  [1] CSEH, M. - ROZANSKI, A. - NEMESKERI, Z. et al. HRD in Hungary and Poland. Oxford : Routledge, 2015. ISBN 978-0-203-38644-6, p. 492-504. WoS ; SCOPUS

2014  [1] KOHONT, A. - BREWSTER, C. The roles and competencies of HR managers in Slovenian multinational companies. In Baltic Journal of Management. ISSN 1746-5265, 2014, vol. 9, no. 3, p. 294-313. WoSADE 017 POÓR, József a George PLESOIANU. Human resource management under change in the Romanian civil service in an international context. Employee Relations. Vol. 32, no. 3 (2010), p. 281-309. ISSN 0142-5455. SCOPUS. SNIP (2013): 0,581.

Hivatkozások:
2018  [1] RABENU, E. - TZINER, A. - OREN, L. -et al. HR strength as a mediator or a moderator in the relationship between HR practices and organizational innovation? The Romanian study. In Journal of East European managements studies. ISSN 0949-9181, 2018, vol. 23, no. 2, p. 203-233. SCOPUSADE 018 KAROLINY, Zsuzsa, Ferenc FARKAS a József POÓR. In focus, Hungarian and Central Eastern European characteristics of human resource management - An international comparative survey. Journal For East European Management Studies. Vol. 14, no. 1 (2009), p. 9-47. ISSN 0949-6181. WoS, SCOPUS. IF (2015): 0,576. SNIP (2013): 0,846.

Hivatkozások:
2019  [3] SLAVIC, A. - BERBER, N. The role of training practice in improving organizational performance in selected countries of the Danube Region. In Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics. ISSN 1392-2785, 2019, vol. 30, no. 1, p. 81-93.

2017  [3] POLOŠKI VOKIĆ, N. - KOHONT, A. - SALVIĆ, A. Is there something as an ex-Yugoslavian HRM model? - sticking to the socialist heritage or converging with noeliberal practices. In Naše gospodarstvo our economy [online]. 2017, vol. 63, no. 4, p. 40-53. [cit. 2017-06-01]. Dostupné na internete: . ISSN 2385-8052.

2016  [3] COOKE, F. L. - VEEN, A. - WOOD, G. What do we know about cross-country comparative studies in HRM? A critical review of literature in the period of 2000-2014. In The International Journal of Human Resource Management. ISSN 0958-5192, 2016, vol. 28, no. 1, p. 196-233.

2016  [1] VOKIC, N.P. Fifteen Years of Strategic HRM Philosophy in Croatian Companies - has HR Department Evolved Into a Strategic Partner?. In Strategic Management. ISSN 1821-3448, 2016, vol. 21, no. 2, p. 37-44. WoS

2016  [1] ŠUŠNJAR, G. Š. - SLAVIC, A. - BERBER, N. et al. The role of human resource management in small and medium sized companies in Central-Eastern Europe. In Economic development and entrepreneurship in transition economies: Issues, obstacles and perspectives. Banja Luka : University of Banja Luka, 2016. ISBN 978-331928856-7, p. 205-229. SCOPUS

2016  [1] BERBER, N. - SLAVIC, A. Human resource (HR) outsourcing in European compensation management in the light of CRANET research. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2016, vol. 13, no. 3, p. 207-225. WoS ; SCOPUS

2015  [1] CSEH, M. - ROZANSKI, A. - NEMESKERI, Z. et al. HRD in Hungary and Poland. Oxford : Routledge, 2015. ISBN 978-0-203-38644-6, p. 492-504. WoS ; SCOPUS

2015  [1] BAUER, D. Successful leadership behaviours in Slovak organizations’ environment – An introduction to Slovak implicit leadership theories based on GLOBE study findings. In Journal for East European Management Studies. ISSN 0949-6181, 2015, vol. 20, no. 1, p. 9-35. WoS ; SCOPUS

2014  [1] BERBER, N. - SUSNJAR, G. S. - SLAVIC, A. et al. Relationship between Corporate Social Responsibility and Human Resource Management - as New Management Concepts – in Central and Eastern Europe. In Inzinerine Ekonomika - Engineering Economics. ISSN 1392-2785, 2014, vol. 25, no. 3, p. 360-369. WoS ; SCOPUS

2013  [1] ALAS, R. - VANHALA, S. Converging and Diverging Trends in HRM between the Nordic Countries and Estonia. In PARRY, E. - STAVROU, E. - LAZAROVA, M. (eds.) Global Trends in Human Resource Management. Basingstone : Palgrave Macmillan, 2013. ISBN: 978-1-137-30443-8, p. 122-146. WoS

2012  [1] MORLEY, M. J., MINBAEVA, D., MICHAILOVA, S. The transition states of Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. In BREWSTER, C. - MAYRHOFER, W. (eds.) Handbook of research on comparative human resource management. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2012. ISBN 978-1-84720-726-5, p. 550-575. WoS ; SCOPUS

2012  [1] DALTON, K. - DRUKER, J. Transferring HR concepts and practices within multinational corporations in Romania: The management experience. In European Management Journal. ISSN 0263-2373, 2012, col. 30, no. 6, p. 588-602. WoS ; SCOPUS

2011  [1] SZERB, L. - ULBERT J. A theoretical model of competitiveness and its application in the Hungarian SME sector. In RAPOSO, M (ed.) Entrepreneurship, growth and economic development : Frontiers in European entrepreneurship research. Cheltenham : Edward Elgar, 2011. ISBN 978-0-85793-467-3, p. 205-234. SCOPUS

2011  [1] FESTING, M. - SAHAKIANTS, I. Determinants of share-based compensation plans in Central and Eastern European public companies: An institutional analysis. In Journal for East European Management Studies. ISSN 0949-6181, 2011, vol. 16, no. 4, p. 338-357. WoS ; SCOPUS

2011  [1] MÜHLBACHER, J. - NETTEKOVEN, M. - KOVAC, J. Competency management in Slovenia: Paradoxes between development trends and drivers of change. In Journal for East European Management Studies. ISSN 0949-6181, 2011, vol. 16, no. 1, p. 75-90. SCOPUS

2011  [1] OMERZEL, D. G. - BILOSLAVO, R. - TRNAVČEVIČ, A. Knowledge management and organisational culture in higher education institutions. In Journal for East European Management Studies. ISSN 0949-6181, 2011, vol. 16, no. 2, p. 111-139. WoS ; SCOPUS

2011  [1] DEWETTINCK, K. - REMUE, J. Contextualizing HRM in comparative research : The role of the Cranet network. In Human Resource Management Review. ISSN 1053-4822, 2011, vol. 21, no. 1, p. 37-49. WoS ; SCOPUS

2010  [1] RICHBELL, S. - SZERB, L. - VITAI, Z. HRM in the Hungarian SME sector. In Employee Realations. ISSN 0142-5455, 2010, vol. 32, no. 3, p. 262-280. SCOPUSADE 019 GROSS, Andrew C., József POÓR, Zoltán SIPOS a Emeric SOLYMOSSY. The multiple mandates of national park systems. DOI 10.1057/pb.2009.20 Place Branding and Public Diplomacy. Vol. 5, no. 4, (2009), p. 276-289. ISSN 1751-8040. SCOPUS. SNIP (2013): 1,008.

Hivatkozások:
2018  [1] CHAN, C. - S. - MARAFA, L. M. - KONIJNENDIJK VAN DEN BOSCH, C. C. -et al. Starting conditions for the green branding of a city. In Journal of destination marketing and management. ISSN 2212-571X, 2018, vol. 10, p. 10-24. SCOPUS

2012  [1] BENNETT, N. - LEMELIN, R. H. - KOSTER, R. et al. A capital assets framework for appraising and building capacity for tourism development in aboriginal protected area gateway communities. In Tourism Management. ISSN 0261-517, 2012, vol. 33, no. 4, p. 752-766. WoS ; SCOPUS

2011  [1] GERTNER, D. Unfolding and configuring two decades of research and publications on place marketing and place branding. In Place Branding and Public Diplomacy. ISSN 1751-8040, 2011, vol. 7, no. 2, p. 91-106. SCOPUS

2011  [1] GERTNER, D. A (tentative) meta-analysis of the place marketing and place branding literature. In Journal of Brand Management. ISSN 1350-231X, 2011, vol. 19, no. 2, p. 112-131. SCOPUSADE 020 POÓR, József, Zsuzsa KAROLINY, Ruth ALAS a Elizabeta KIRILOVA VATCHHOVA. Comparative international human resource management (CIHRM) in the light of the Cranet Regional Research Survey in Transitional Economies. DOI 10.1108/01425451111142710 Employee Relations. Vol. 33, no. 4 (2011), p. 428-433. ISSN 0142-5455. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,581.

Hivatkozások:
2018  [1] FARNDALE, E. - BREWSTER, C. - LIGTHART, P. -et al. The effects of market economy type and foreign MNE subsidiaries on the convergence and divergence of HRM. In Journal of International Business Studies. ISSN 0047-2506, 2017, vol. 48, no. 9, p. 1065-1086. WoS ; SCOPUS

2017  [1] FARNDALE, E. - BREWSTER, C. -LIGTHART, P. -et al. The effects of market economy type and foreign MNE subsidiaries on the convergance and divergence of HRM. In Journal of international business studies. ISSN 0047-2506, 2017, vol. 48, no. 9, p. 1065-1086. WoS ; SCOPUS

2016  [3] KAUFMAN, B. E. Globalization and convergence-divergence of HRM across nations: News measures, expanatory theory, and non-standard predictions from bringing in economics. In Human Resource Management Review. ISSN 1053-4822, 2016, vol. 2016, no. 26, p. 338-351.

2016  [1] KAUFMAN, B. E. Globalization and convergence–divergence of HRM across nations: New measures, explanatory theory, and non-standard predictions from bringing in economics. In Human Resource Management Review. ISSN 1053-4822, 2016, vol. 26, no. 4, p. 338-351. WoS ; SCOPUS

2016  [3] BREWSTER, C. - MAYRHOFER, W. - SMALE, A. Crossing the strams: HRM in multinational enterprises and comparative HRM. In Human resource management review. ISSN 1053-4822, 2016, vol. 26, no. 4, p. 285-297.

2015  [3] KOHONT, A. - SVETLIK, I. - BOGIČEVIĆ MILIKIĆ, B. The evolution of the personnel function in Slovenia and Serbia. In Teorija in Praksa. ISSN 0040-3598, 2015, vol. 52, no. 5, p. 925-941.

2015  [1] CSEH, M. - ROZANSKI, A. - NEMESKERI, Z. et al. HRD in Hungary and Poland. Oxford : Routledge, 2015. ISBN 978-0-203-38644-6, p. 492-504. WoS ; SCOPUS

2014  [1] KOHONT, A. - BREWSTER, C. The roles and competencies of HR managers in Slovenian multinational companies. In Baltic Journal of Management. ISSN 1746-5265, 2014, vol. 9, no. 3, p. 294-313. WoS

2013  [1] ALAS, R. - VANHALA, S. Converging and Diverging Trends in HRM between the Nordic Countries and Estonia. Basingstoke : Palgrave, 2013. P. 122-146. ISBN 978-1-137-30443-8. WoS

2013  [1] KAZLAUSKAITE, R. - BUCIUNIENE, I. - POÓR, J. et al. Human Resource Management in the Central and Eastern European Region. Basingstoke : Palgrave, 2013. p. 103-121. ISBN 978-1-137-30443-8. WoSADE 021 POÓR, József, Péter FODOR a Tibor KISS. Focus on the Impact of the Economic and Financial Crisis on the Human Resource Function - Four Eastern European Countries in the Light of Empirical Research in 2009. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 8, no. 1 (2011), p. 81-104. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2012): 0,588. SNIP (2013): 0,828.

Hivatkozások:
2017  [1] GURKOV, I - MORGUNOV, E. - SAIDOV, Z. Robustness and flexibility of human resource management practices: The results of a repeated survey of Russian subsidiaries of multinational corporations. In Employee Relations. ISSN 0142-5455, 2017, vol. 39, no. 5, p. 594-625. WoS ; SCOPUS

2016  [3] GYENGE, B. - ZÉMAN, Z. - ZSARNÓCAI, S. J. Applying simulation in modelling a company´s economic processes. In Hungarian agricultural engineering. ISSN 0864-7410, 2016, vol. 2016, no. 29, p. 11-16.

2015  [1] CSEH, M. - ROZANSKI, A. - NEMESKERI, Z. et al. HRD in Hungary and Poland. Oxford : Routledge, 2015. ISBN 978-0-203-38644-6, p. 492-504. WoS ; SCOPUSADE 022 POÓR, József, Ferenc FARKAS, Katalin DOBRAI a Mártonné KAROLINY. Átalakuló emberierőforrás menedzsment a multinacionális vállalatok magyarországi leányvállalatainál 2008-2009. Vezetéstudomány. P. 18-28. ISSN 0133-0179.

ADE 023 POÓR, József. Evolution of HRM at foreign owned firms in Central and Eastern Europe (CEE) (2009-2010). Managerial Challenges of the Contemporary Society. Vol. 4 (2012), p. 97-101. ISSN 2069-4229.

Hivatkozások:
2015  [3] KOHONT, A. - SVETLIK, I. - BOGIČEVIĆ MILIKIĆ, B. The evolution of the personnel function in Slovenia and Serbia. In Teorija in Praksa. ISSN 0040-3598, 2015, vol. 52, no. 5, p. 925-941.

2014  [1] KOHONT, A. - BREWSTER, C. The roles and competencies of HR managers in Slovenian multinational companies. In Baltic Journal of Management. ISSN 1746-5265, vol. 9, no. 3, p. 294-313, 2014. WoS

2014  [1] OSOIAN, C. - ZAHARIE, M. Recruitment for competencies in public and private sectors. In Transylvanian Review of Administrative Sciences. ISSN 1842-2845, 2014, no. 41E, p. 129-145. WoSADE 024 POÓR, József, Martin VOLOŠIN, Allen ENGLE, Renáta MACHOVÁ a Mártonné KAROLINY. Human resource management under changes at foreign subsidiaries in Slovakia in light of regional comparison. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. Vol. 18, no. 24 (2012), p. 137-151. ISSN 1211-555X.

ADE 025 DOBRAI, Katalin, Ferenc FARKAS, Zsuzsa KAROLINY a József POÓR. Knowledge Transfer in Multinational Companies - Evidence from Hungary. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 9, no. 3 (2012), p. 149-161. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2015): 0,544. SNIP (2013): 0,828.

Hivatkozások:
2018  [1] STURDY, A. - O´MAHONEY, J. Explaining national variation in the use of management consulting knowledge : A framework. In Management Learning. ISSN 1350-5076, 2018, vol. 49, no. 5, p. 537-558. WoS ; SCOPUS

2017  [1] CAHYONO, E. - MUKHSAR, M. - ELASTIC, P. Dynamics of knowledge dissemination in a four-type population society. In Far east journal of mathematical sciences. ISSN 0972-0871, 2017, vol. 102, no. 6, p. 1065-1076. SCOPUS

2017  [1] CAHYONO, E. - MUKHSAR - ELASTIC, P. Dynamic of knowledge dissemination in a four-type population society. In Far East of Mathematical Sciences. ISSN 0972-0871, 2017, vol. 102, no. 6, p. 1065-1076. SCOPUS

2016  [1] BENGOA, D. S. - KAUFMANN, H. R. The Influence of Trust on the Trilogy of Knowledge Creation, Sharing, and Transfer. In Thunderbird International Business Review. ISSN 1096-4762, 2016, vol. 58, no. 3, p. 239-249. WoS ; SCOPUS

2016  [1] GRILL, T. V. - MAHARJAN, M. P. - SEKIGUCHI, T. Human Resource Management of Japanese Companies in Hungary: How do Japanese and Hungarian Styles Blend?. In Journal of East-West Business. ISSN 10669868, 2016, vol. 22, no. 3, p. 145-167. SCOPUS

2015  [3] ABDULAI, M. Transferring culture abroad: The case of vestas control systems. In Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences. ISSN 2052-6350, 2015, vol. 3, no. 8, p. 46-63.

2015  [1] CSEH, M. - ROZANSKI, A. - NEMESKERI, Z. et al. HRD in Hungary and Poland. Oxford : Routledge, 2015. p. 492-504. ISBN 978-0-203-38644-6. WoS

2015  [1] BENGOA, D. S. - CZINKOTA, M. R. - KAUFMANN, H. R. et al. A concerted effort to transfer knowledge within European MNCs. In European Journal of International Management. ISSN 1751-6757, 2015, vol. 9, no. 3, p. 288-305. WoS ; SCOPUS

2014  [1] JUCEVICIENE, P. - MOZURIUNIENE, V. The Organisation's Learning in the Multinational Company: What Kind of Knowledge Sources Does Influence It? In 5th European Conference on Knowledge Management (ECKM). Reading : Polytechnic Institute of Santarém, 2014. ISBN 978-1-910309-35-3, p. 499-507. WoS

2014  [3] HANNA, G. F. - HAMMOUD, M. S. The Impact of National Cultural Distance on Foreign Direct Investment in Iraq. In Global Journal of Management and Business Research. ISSN 0975-5853, 2014, vol. 14, no. 4, p. 1-7.

2014  [3] KILAR, W. Differentation of Visegrad Group International Corporations in Comparison to World´s Largest Corporations. In International Competitiveness in Visegrad Countries : Macro and Micro Perspectives. Graz : Fachhoschule Joanneum, 2014. ISBN 978-3-200-03673-4, p. 173, 185.

2013  [1] KABOK, J. - KIS, T. - CSULLOG, M. et al. Data Envelopment Analysis of Higher Education Competitiveness Indices in Europe. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2013, vol. 10, no. 3, p. 185-201. WoS ; SCOPUSADE 026 POÓR, József, Silvia KOSÁR, Péter FODOR, Viktória TÓTH, Zoltán MAJÓ, Zsuzsanna CSIBA a Erika HUSZÁRIK. The impact of the crisis and recovery on HR and konwledge management in focus - a Hungarian-Slovakian comparison 2009. Periodica polytechnica, Social and Management Sciences. Vol. 20, no. 1 (2012), p. 29-44. ISSN 1416-3837. SCOPUS. SNIP (2013): 0,817.

Hivatkozások:
2017  [3] MACHOVÁ, R. - MURA, L. - HAVIERNIKOVÁ, K. et al. The Entrepreneur's Network as a Cooperation Form of Entrepreneurship: Case of Slovakia. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 2393-5162, 2017, vol. XII, no. 1 (47), p. 161, 169.ADE 027 POÓR, József, Gyula LÁSZLÓ, Jenő BEKE, Katalin ÓHEGYI a Tamás KOLBE. A cafeteria-rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei: Múlt, jelen és jövő. Vezetéstudomány. Évf. 44, sz. 1.(2013), p. 2-29. ISSN 0133-0179.

ADE 028 POÓR, József, Renáta MACHOVÁ, Kinga KEREKES, Ágnes KIRÁLY a Taras VAS. Az X-Culture nemzetközi esettanulmány program tanulságai és tapasztalatai. Humánpolitika Szemle. Sz. szeptember-október, (2013), p. 13-23. ISSN 0865-7009.

Hivatkozások:
2016  [4] BENCSIK, A. - CSANADI, A. - HORVATH-CSIKOS, G. et al. Health-awareness of Youngsters among Slovakian University Students. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 18.ADE 029 POÓR, József, Agnes SLAVIĆ, Anna SLOCINSKA, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Sonja FERENCIKOVA, Sinikka VANHALA, Ruth ALAS, Imrich ANTALÍK, Nemanja BERBER a Péter KOLLÁR. International research results on business ethics position - idealism and relativism in seven European countries. Managerial challenges of the contemporary society. Vol. 6 (2013), p. 29-34. ISSN 2069-4229.

ADE 030 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Imrich ANTALÍK, Imre MADARÁSZ, Ingrid SZABÓ a Gabriella TAMÁSOVÁ. Traditional and Atypical Employment in Light of Empirical Data. Journal of Engineering Management and Competitiveness. Vol. 3, no. 2 (2013), pp. 50-55 [0,25 AH]. ISSN 2217-8147.

ADE 031 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, József POÓR, Ingrid SZABÓ a Peter PINNEL. Traditional and atypical employment in light of empirical data atypical employment - focus Hungary. Managerial challenges of the contemporary society. Vol. 5 (2013), pp. 1-5. ISSN 2069-4229.

ADE 032 POÓR, József, Katalin SZABÓ a Ildikó Éva KOVÁCS. A HR jellemzői külföldi tulajdonú cégek helyi leányvállalatainál.: öt kelet-európai országban végzett empirikus kutatás tükrében. Munkaügyi Szemle. Évf. 58, sz. 6 (2014), online, p. 38-47. ISSN 2064-3748.

ADE 033 POÓR, József, Györgyi LAKATOSNÉ SZUHAI, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta MACHOVÁ. A munkaerő fluktuáció összehasonlító elemzése a magyar és a szlovák munkaerőpiacon. Munkaügyi Szemle. Évf. 58, sz. 5 (2014), p. 23-32. ISSN 0541-3559.

Hivatkozások:
2016  [3] FENYVES, V. - KONDOROSI, F. - KEREZSI, D. et al. Vezetői döntést segítő információk a munkaerővándorlás sajátosságai alapján. In Controller Info. ISSN 2063-9309, 2016, 4. évf., 3. sz., 42-51. old.

2015  [3] FENYVES, V. - DAJNOKI, K. Controlling Opportunities in Area of the Human Resources Management. In Annals of the Oradea University. 1583-0691, vol. 2015, no. 1, p. 137-142.

2015  [4] FENYVES, V. - DAJNOKI, K. Controlling eszközök a humán erőforrás gazdálkodás területén. In Controller Info. ISSN 2063-9309, 2015, roč. III, č. 3., s. 68-73.ADE 034 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, József POÓR, Ingrid SZABÓ a Gabriella TAMÁS. Az atipikus foglalkoztatás gyakorlata szlovákiai és magyarországi munkavállalók körében végzett empirikus vizsgálat alapján. Munkaügyi Szemle. Évf. 58, sz. 1, (2014), online, p. 34-44. ISSN 0541-3559.

Hivatkozások:
2015  [3] DABIS, E. - FELEKY, G. - LŐRINCZI J. et al. Elemző tanulmány az új Munka Törvénykönyvének hatásvizsgálata. ,,A munkáért!" [online]. [cit. 03.02.2016]. Dostupné z: http://www.liganet.hu/news/8791/Az_uj_Mt._kutatas_osszefoglalo_tanulmany.pdf

2014  [3] SERES, A. Gazdasági szektorok, tevékenységek és a részmunkaidő alkalmazása közötti kapcsolat. In Munkaügyi Szemle. ISSN 0541-3559, 2014, 4. sz., LVIII. évf., 58-67. old.ADE 035 POÓR, József, Ildikó Éva KOVÁCS, Mártonné KAROLINY a Ágnes MILOVECZ. Külső HR-szolgáltatók összehasonlító vizsgálata a világ hat régiójában, közép-kelet-európai sajátosságokat keresve, két Cranet-felmérés alapján. Vezetéstudomány. Évf. 45, sz. október (2014), p. 17-30. ISSN 0133-0179.

ADE 036 GROSS, Andrew, József POÓR a Emeric SOLYMOSSY. The western ways of management consultancy:: shifting from credentials to competency and creativity. Pannon Management Review. Vol. 3, no. 3 (2014), p. 11-35. ISSN 2064-0188.

ADE 037 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Imre MADARÁSZ a Ingrid SZABÓ. Az atipikus foglalkoztatással szembeni attitűdök a gyermekkel rendelkező és a gyermektelen állástalan, szlovák és magyar nők körében. Munkaügyi Szemle. Évf. 59, sz. 5 (2015), online, p. 35-44. ISSN 2064-3748.

ADE 038 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Zsolt HORBULÁK a Imre MADARÁSZ. Az atipikus foglalkoztatással szembeni attitűdök vizsgálata a szlovák és a magyar állástalanok dimenziójában. Munkaügyi Szemle. Évf. 59, sz. 3 (2015). ISSN 2064-3748.

ADE 039 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Imre MADARÁSZ a Ingrid SZABÓ. Az atipikus foglalkoztatással szembeni attitűdök vizsgálata a magyar és szlovák állástalanok körében. Marketing & Menedzsment. Évf. 50, sz. 1 (2016), p. 14-23. ISSN 1219-0349.

ADE 040 POÓR, József, Péter SASVÁRI, Krzysztof NESTEROWICZ, Eszter MONDA, Fares Fawzi M. ELDURSSI a Milan NIKOLIC. E-learning Management - Focus on Hungary, Serbia and Slovakia. Journal of Management and Financial Sciences. Vol. 9, no. 23 (2016), p. 93-122. ISSN 1899-8968.

ADE 041 POÓR, József, Péter KOLLÁR a Katerina LEGNEROVÁ. Evaluation of Ethical Position in Eight CEE Countries and Finland - Results of an Empirical Research. Journal of Eastern European and Central Asian Research. Vol. 3, no. 2 (2016), p. [1-11]. ISSN 2328-8272.

ADE 042 STOR, Marzena, József POÓR, Katalin SZABÓ, Ágnes SLAVIC, Monica ZAHARIE a Renáta MACHOVÁ. The Emerging Outline of Selected HRM Business Practices in MNC in Central Europe - The Empirical Research Findings. DOI 10.1515/joim-2016-0019 Journal of Intercultural Management. Vol. 3, no. 3 (2016), p. 105-136. ISSN 2080-0150.

Hivatkozások:
2018  [3] STOR, M. Istotność i konfiguracja wybranych subfunkcji ZZL z perspektywy wyników uzyskiwanych przez polskie przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych. In Zarządzanie i Finanse. ISSN 2084-5189, 2018, vol. 16, no. 1, p. 153-171.ADE 043 BARIŠIČ, Anton Florijan, József POÓR, Ildikó CSAPÓ a Ferenc ZSIGRI. Determinants of Management Consulting in Croatia and Hungary – Similarities and Differences in light of Market and Organisational Culture. Education for Entrepreneurship. online, vol. 7, no. 2 (2017), p. 161-174. ISSN 1849-7845.

ADE 044 CSAPÓ, Ildikó, József POÓR, Tímea JUHÁSZ a Andrea VISZTENVELT. Flexible Employment Forms in Different Companies Located in Budapest. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC). online, vol. 7, no. 1 (2017), p. 20-27. ISSN 2217-8147.

ADE 045 STOR, Marzena, József POÓR a D. Allen ENGLE. Juxtaposition of Organizational Competitive Factors and Performance Evaluation in Conjuction with Their Implications for HRM in MNCs: Part One, Contextual Review and Comparison of Central European and Polish Findings. DOI 10.1515/joim-2017-0015 Journal of Intercultural Management. Vol. 9, no. 3 (2017), p. 79-118. ISSN 2543-831X.

ADE 046 STOR, Marzena, D. Allen ENGLE a József POÓR. Juxtaposition of Organizational Competitive Factors and Performance Evaluation in Conjuction with Their Implications for HRM in MNCs: Part Two, Statistical Correlation Analysis within the Polish Findings. Journal of Intercultural Management. Vol. 9, no. 3 (2017), p. 119-143. ISSN 2543-831X.

ADE 047 POÓR, József, Csaba KOLLÁR, Zoltán SZIRA, Taras VAS a Erika VARGA. Central and Eastern European Experience of the X-Culture Project in Teaching International Management and Cross-Cultural Communication. DOI 10.2478/joim-2018-0001 Journal of Intercultural Management. Roč. 10, č. 1 (2018), s. 6-41. ISSN 1075-4253.

ADE 048 HEGEDŰS, Henrik, József POÓR a Szilvia SZABÓ. Civil szakmai szervezetek szerepvállalása a közszolgálati humán tőke innovációjában. Tudás Menedzsment. Évf. 19, sz. 2 (2018), p. 13-27. ISSN 1586-0698.

ADE 049 BERBER, Nemanja, Michael J. MORLEY, Agnes SLAVIĆ a József POÓR. Management compensation system in Central and Eastern Europe: a comparative analysis. DOI 10.1080/09585192.2016.1277364 International Journal of Human Resource Management = IJHRM. = IJHRM Roč. 28, č. 12 (2017), s. 1661-1689. ISSN 0958-5192.

ADE 050 BLŠTÁKOVÁ, Jana, Mártonné KAROLINY, Ildikó CSAPÓ, Ádám SZOBI a József POÓR. Practices of human resource management in light of cranet empirical research 2015–2016. DOI 10.2478/joim-2018-0005 Journal of Intercultural Management. Vol. 10, no. 1 (2018), p. 101-142. ISSN 2080-0150.

ADE 051 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Tamás HÁMORI, Péter KARÁCSONY, Renáta MACHOVÁ a Ildikó CSAPÓ. A munkaerőhiány néhány kérdése a közép-magyarországi régióban - empirikus vizsgálat alapján. DOI 10.18392/metsz/2018/4/1 Metszetek = Cross-sections : Társadalomtudományi folyóirat. = Cross-sections Évf. 7, sz. 4 (2018), p. 7-23. ISSN 2063-6415.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 9


ADF 001 KOSÁR, Silvia, József POÓR, Ingrid SZABÓ, Viktória TÓTH, Péter FODOR a Zoltán MAJÓ. Emberi erőforrás menedzsment a krízis és a kilábalás idején a Szlovák Köztársaságban: Egy empirikus felmérés tükrében. E-studies. Roč. 2, č. 1 (2011), s. 1-29. ISSN 1338-1598.

ADF 002 VAS, Taras, Renáta MACHOVÁ a József POÓR. Skúsenosti z medzinárodného programu "X-Culture". Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 1, č. 2 (2012), s. 229-236. ISSN 1338-6581.

ADF 003 POÓR, József, Renáta MACHOVÁ, Kinga KEREKES a Monica ZAHARIE. The new trends of Human Resource Management at the local subsidiaries of multinational companies - in focus Hungary, Romania and Slovakia. Selye e-studies. Roč. 4, č. 3 (2013), s. 4-14. ISSN 1338-1598.

ADF 004 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. A magán és az állami szervezetek hozzáállása az atipikus foglalkoztatáshoz válság idején [elektronický zdroj] = Attitudes of privately and publicly owned organizations towards atypical employment in crisis time., 2014.

ADF 005 POÓR, József, Jenő BEKE, Gyula LÁSZLÓ, Katalin ÓHEGYI, Zoltán ŠEBEN a Agneš SLAVIČ. Evolution of Cafeteria Systems - Past - Present and Future. Selye e-studies. Roč. 5, č. 1 (2014), online, s. 4-31. ISSN 1338-1598.

ADF 006 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, Péter KOLLÁR, Ruth ALAS, Katalin SZABÓ, Kinga KEREKES a Agnes SLAVIĆ. Üzleti etika - fókuszban észak-dél és közép-kelet-európai összehasonlítások. Selye e-studies [elektronický zdroj]. Roč. 5, č. 1 (2014), online, s. 51-61. ISSN 1338-1598.

ADF 007 POÓR, József, Zsolt HORBULÁK, Helena STRÁŽOVSKÁ, Imrich ANTALÍK, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Tímea JUHÁSZ, Csaba KOLLÁR, Ildikó Éva KOVÁCS, Imre MADARÁSZ, Ľubomíra STRÁŽOVSKÁ, Ingrid SZABÓ, Katalin SZABÓ a Szergej VINOGRADOV. Atypické zamestnávanie na maďarsko-slovenskom pohraničí. Perspektívy - časopis o ekonomickom dianí. Roč. 1, č. 1 (2015), p. 22-37. ISSN 1339-8245.

ADF 008 POÓR, József, Ildikó Éva KOVÁCS, Imrich ANTALÍK, Tímea JUHÁSZ, Ingrid SZABÓ, Zsolt HORBULÁK, Imre MADARÁSZ, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV, Helena STRÁŽOVSKÁ, Miklós DÚS a Csaba KOLLÁR. Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás magyar és szlovák vállalatoknál longitudinális vizsgálatok tükrében = Employment - atypical employment by Hungarian and Slovak companies in the light of longitudinal analysis. Selye e-studies. online, č. 7 (2016), s. 37-53. ISSN 1338-1598.

ADF 009 POÓR, József, Erika VARGA, Renáta MACHOVÁ a Taras VAS. Nové formy vzdelávania prostredníctvom projektu "X-Culture" = New Forms of Education under Project "X-Culture". Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. = Economic review Roč. 47, č. 1 (2018), s. 7-23. ISSN 0323-262X.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 13


ADM 001 C. GROSS, Andrew, Mark HOLTZBLATT, Raj JAVALGI, József POÓR a Emeric SOLYMOSSY. Professional occupations, knowledge-driven firms, and entrepreneurship: A national and regional analysis. DOI 10.1057/be.2013.22 Business Economics. Vol. 48, no. 4 (2013), p. 246-259. ISSN 0007-666X. SCOPUS. SNIP (2013): 0,385.

Hivatkozások:
2016  [1] PANINA, D. Women in global professional services firms: The end of the gentlemen's club? In Handbook of Research on Impacts of International Business and Political Affairs on the Global Economy. Texas : IGI Global, 2016. ISBN 978-146669807-9, p. 23-41. SCOPUSADM 002 POÓR, József, Zsuzsa KAROLINY, Katalin DOBRAI, Agnes SLAVIĆ, Kinga KEREKES, Ferenc FARKAS a D. Allen ENGLE. Factors Influencing Human Resource Management Solutions at Subsidiaries of Multinational Companies in Central and Eastern Europe. DOI 10.1080/10669868.2014.897288 Journal of East-West Business. Vol. 20, no. 2 (2014), p. 93-119. ISSN 1066-9868. SCOPUS. SNIP (2013): 0,290.

Hivatkozások:
2018  [1] VOKOUN, M. - CAHA, Z. STRAKOVÁ, J. - et al. The strategic importance of human resources management and the roles of human capital investment and education. In Scientific papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of economics and administration. ISSN 1211-555X, 2018, vol. 25, no. 42, p. 258-268. SCOPUS

2016  [3] R. SCHMIDT, CH. - FARKAS, F. The Profability Puzzle: Integrating Sales and Product Development Improves Management's Ability to Control Future Profability. In Strategic Management. ISSN 2334-6191, 2016, vol. 21, no. 4, p. 11.

2016  [3] NOVITSKAYA, O. - BREWSTER, C. The Impact of National Context Effects on HRM Practices in Russian Susidiaries of Western MNCs. In Journal of East-West Business. ISSN 1066-9868, 2016, vol. 22, no. 1, p. 1-27.

2016  [1] DUSEK, G. A. - CLARKE, R. - YUROVA, Y. et al. Employee turnover in international brand hotels in Russia: A comparison of nationals and foreign nationals. In Journal of East-West Business. ISSN 1066-9868, 2016, vol. 22, no. 1, p. 51-75. SCOPUS

2016  [1] NOVITSKAYA, O. - BREWSTER, C. The impact of national context effects on HRM practices in Russian subsidiaries of western MNCs. In Journal of East-West Business. ISSN 1066-9868, 2016, vol. 22, no. 1, p. 1-27. SCOPUS

2016  [1] GRILL, T. V. - MAHARJAN, M. P. - SEKIGUCHI, T. Human Resource Management of Japanese Companies in Hungary: How do Japanese and Hungarian Styles Blend?. In Journal of East-West Business. ISSN 10669868, 2016, vol. 22, no. 3, p. 145-167. SCOPUS

2015  [3] AKBAR, Y. H. - KISILOWSKI, M. Managerial agency, risk, and strategic posture: Nonmarket strategies in the transitional core and periphery. In International Business Review. ISSN 0969-5931, 2015, vol.24, p. 984-996.

2015  [1] AKBAR, Y. H. - KISILOWSKI, M. Managerial agency, risk, and strategic posture: Nonmarket strategies in the transitional core and periphery. In International Business Review. ISSN 0969-5931, 2015, vol. 24, no. 6, p. 984-996. WoS ; SCOPUS

2015  [1] GURKOV, I. Russian Manufacturing Subsidiaries of Western Multinational Corporations : Support from Parents and Cooperation with Sister-Subsidiaries. In Journal of East-West Business. ISSN 1066-9868, 2015, vol. 21, no. 3, p. 157-181. SCOPUSADM 003 POÓR, József, D. Allen ENGLE, Ildikó Éva KOVÁCS, Ágnes SLAVIC, Geoffrey WOOD, Katalin SZABÓ, Marzena STOR, Kinga KEREKES, Zsuzsa KAROLINY, Ruth ALAS a Krisztina NÉMETHY. HR Management at Subsidiaries of Multinational Companies in CEE in Light of Two Surveys of Empirical Research in 2008 and 2013. DOI 10.12700/APH.12.3.2015.3.14 Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 12, no. 3 (2015), p. 229-249. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2015): 0,544. SNIP (2014): 1,280.

Hivatkozások:
2018  [1] ALAS, R. - ELENURM, T. - KAARELSON, T. -et al. Management and leadership development needs: The case of Estonia. In Business and society: making management education relevant for the 21st century. Berlin : Springer., 2018. ISBN 978-331978855-5, p. 47-66. SCOPUS

2017  [1] GURKOV, I - MORGUNOV, E. - SAIDOV, Z. Robustness and flexibility of human resource management practices: The results of a repeated survey of Russian subsidiaries of multinational corporations. In Employee Relations. ISSN 0142-5455, 2017, vol. 39, no. 5, p. 594-625. WoS ; SCOPUS

2016  [3] MURA, L. Human Resource Management in Global Entrepreneurial Environment. In RELIK 2016 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, p. 418-427.

2016  [1] DOLOBAC, M. - MURA, L. SVEC, M. Personnel management and the new system of dual education in Slovak Republic. In Actual Problems of Economics. ISSN 1993-6788, 2016, vol. 181, no. 7, p. 282-289. SCOPUS

2016  [1] MURA, L - ZULOVÁ, J. - MADLENÁK, A. Strategic management and management of personnel costs: Employing young people in the Slovak Republic. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2016, vol. 14, no. 1, p. 79-84. SCOPUS

2015  [1] DUBRAVSKÁ, M. - MURA, L. - KOTULIČ, R. et al. Internationalization of entrepreneurship - Motivating factors: Case study of the Slovak Republic. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2015, vol. 12, no. 5, p. 121-133. SCOPUSADM 004 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, József POÓR a Andrej HEVESI. The analysis of labor fluctuation in the Nitra region of Slovakia. Problems and Perspectives in Management. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 143-151. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Hivatkozások:
2017  [3] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. Use of Phsychological Examinations of Employees and Job Applicants in Pesronnel Management. In Issues of Human Resource Management. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3228-8, p. 40.

2015  [1] OLŠOVSKÁ, A. - MURA, L. - ŠVEC, M. The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: what is next in human recource management?. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2015, vol. 13, no. 3, p. 47-54. SCOPUSADM 005 POÓR, József a Imola JÓZSA. The evolution of the external consultant involvement in human resource management in Eastern Europe (1990-2007). DOI 10.15549/jeecar.v2i1.70 Journal of Eastern European and Central Asian Research. Vol. 2, no. 1 (2015), p. [1-10]. ISSN 2328-8272. SCOPUS.

ADM 006 POÓR, József, Ruth ALAS, Sinikka VANHALA, Péter KOLLÁR, Ágnes SLAVIC, Nemanja BERBER, Anna SLOCINSKA, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Sonja FERENCIKOVA a Anton BARASIC. Idealism and relativism in ethics: The results of empirical research in seven CEE countries & one North European country. DOI 10.1688/JEEMS-2015-04-Poor Journal for East European Management Studies. Vol. 20, no. 4 (2015), p. 484.505. ISSN 0949-6181. WoS, SCOPUS. IF (2015): 0,576. SNIP (2015): 0,845.

Hivatkozások:
2018  [1] PIROZEK, P. - KOMARKOVA, L. - SAFROVA DRASILOVA, A. Business ethics in subsidiaries of multinational companies in countries in the post-transition economic phase using the example of the Czech Republic. In Journal of East European Management Studies. ISSN 0949-6181, 2018, vol. 23, no. 2, p. 255-276. SCOPUSADM 007 MORLEY, Michael J., Ágnes SLAVIC, József POÓR a Nemanja BERBER. Training practices and organisational performance: A comparative analysis of domestic and international market oriented Organisations in Central & Eastern Europe. Journal for East European Management Studies. Vol. 21, no. 4 (2016), p. 406-432. ISSN 0949-6181. WoS. IF (2015): 0,576.

Hivatkozások:
2018  [1] OMAZIĆ, M. A. - SLIŠKOVĆ, T. - VLAHOV, R. D. -et al. Management and leadership development needs: The case of Croatia. In Business and Society: Making management education relevant for the 21st century. Berlin : Springer., 2018. ISBN 978-331978855-5, p. 27-46. SCOPUSADM 008 POÓR, József, Erika VARGA, Renáta MACHOVÁ a Vas TARAS. X-Culture: An International Project in the Light of Experience Gained over of the Years (2010-2016). DOI 10.15549/jeecar.v3i2.139 Journal of Eastern European and Central Asian Research. Vol. 3, no. 2 (2016), p. [1-10]. ISSN 2328-8272. SCOPUS.

ADM 009 POÓR, József, Szergej VINOGRADOV, Gábrielné Györgyi TŐZSÉR, Imrich ANTALÍK, Zsolt HORBULÁK, Tímea JUHÁSZ, Ildikó Éva KOVÁCS, Krisztina NÉMETHY a Renáta MACHOVÁ. Atypical Forms of Employment on Hungarian-Slovakian Border Areas in Light of Empirical Researches. DOI 10.12700/APH.14.7.2017.7.8 Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 14, no. 7 (2017), p. 123-141. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2016): 0,745. SNIP (2016): 0,869.

Hivatkozások:
2018  [1] BENCSIK, A. - HORVAT-CSIKOS, G. The role of knowledge management in developing quality culture. In Acta polytechnica hungarica. ISSN 1785-8860, 2018, vol. 15, no. 8, p. 209-226. WoS

2017  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUSADM 010 FOGARASSY, Csaba, Katalin SZABÓ a József POÓR. Critical issues of human resource planning, performance evaluation and long-term development on the central region and non-central areas: Hungarian case study for investors. DOI 10.1177/1847979016685338 International Journal of Engineering Busieness Management. Vol. 9 (2017), p. [1-9]. ISSN 1847-9790. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.ADM 011 KOVÁCS, Ildikó Éva, Hajnalka MÁZÁSNÉ DINNYÉS, Ádám MACK, János FEHÉR a József POÓR. Flexible benefits – Cafeteria plan how the characteristics of the firms affect the system of cafeteria plans. DOI 10.15549/jeecar.v5i1.190 Journal of Eastern European and Central Asian Research = JEECAR. = JEECAR Vol. 5, no. 1 (2018), p. 1-20. ISSN 2328-8272. SCOPUS.

ADM 012 KOVÁCS, Ildikó Éva, Mártonné KAROLINY a József POÓR. Global, regional and local similarities and differences in Human Resource Management. DOI 10.17649/TET.32.2.3030 Tér és társadalom = Space and society : az MTA Regionális Kutatások Központja folyóirata. = Space and society Évf. 32, sz. 2 (2018), p. 128-147. ISSN 0237-7683. WoS.

ADM 013 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Renáta MACHOVÁ, Andrea BENCSIK a Svetlana BILAN. Knowledge management in human resource management: Foreign-owned subsidiaries’ practices in four CEE countries. DOI 10.14254/2071-8330.2018/11-3/23 Journal of International Studies. Vol. 11, no. 3 (2018), p. 295-308. ISSN 2071-8330. SCOPUS.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 31


AEC 001 POÓR, József, Andrea BENCSIK, György SZRETYKÓ a Ferenc TERNOVSZKY. Személyzetfejlesztési rendszer. In: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Complex, 2010, P. 365-400. ISBN 978 963 295 108 9.

Hivatkozások:
2014  [3] SZRETYKÓ, GY. A tekintélyorientált és a teljesítményorientált felsőoktatási intézmények emberi erőforrás menedzsmentjének összehasonlító elemzése. In Quid est veritas? (Jn 18,38) - Teóriák, hipotézisek és az igazság viszonya. ISSN 978-963-334-258-9, vol. 18, no. 38, p. 176.AEC 002 POÓR, József, Katalin DOBRAI, Ferenc FARKAS a Zsuzsa KAROLINY. A tudásmenedzsment helyzete a nemzetközi vállalatok hazai leányvállalatainál egy empirikus felmérés tükrében. In: Tudásból várat...: Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben. Győr: N&B Kiadó, 2011, P. 61-74. ISBN 9789630812658.

AEC 003 ALAS, Ruth, József POÓR, Ingrid SZABÓ a Sinikka VANHALA. Ethics in finno-ugrian countries: ethical idealism and relativism. In: Organizacja i kierowanie. Warszawa: Komitet Nauk Organizacjí I Zarzadzania Polskiej Akademii Nauk, 2012, P. 71-87.

AEC 004 POÓR, József a Zsuzsa KAROLINY. Human resource management under changes in Central and Eastern European countries. In: Human Resource Management and Corporate Competitiveness. Gödöllő: Szent István University, 2012, P. 23-37. ISBN 978-963-269-327-9.

AEC 005 POÓR, József, Gizela S. SUSNJAR, Agnes SLAVIĆ a Zsuzsa KAROLINY. Training practice in central and eastern European companies based on cranet research. In: SMEs´ Management in the 21st Century: Challenges and Solutions. Czestochova: University of Technology, 2012, P. 271-283. ISBN 978-83-63500-16-0.

AEC 006 POÓR, József, Péter DOBAY, Anikó ILIÁS a Imre MADARÁSZ. E-learning a magyar gazdaságban egy empirikus kutatás tükrében. In: Talentum és értékteremtés: Tanulmányok a vezetés és humánmenedzsment témaköréből Nemes Ferenc 75. születésnapja tiszteletére. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2013, P. 141-149. ISBN 978-963-269-389-7.

AEC 007 MICHELIN, Aaron, László PITLIK a József POÓR. Stress test as a complex tool for supplier selection. In: "Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete: Monografický zborník vedeckých prác. Brno: Tribun EU, S. 3-14. ISBN 978-80-8122-088-3.

AEC 008 POÓR, József a Zoltán ŠEBEN. Škoda átalakítása - tréning és személyzetfejlesztés. In: Nemzetköziesedés és globalizáció az emberi erőforrás menedzsmentben. Budapest: Complex Kiadó, 2013, P. 387-393. ISBN 978-963-295-287-1.

AEC 009 JUHÁSZ, Tímea, József POÓR a Imrich ANTALÍK. Possible employment solutions in the economic crisis in hungarian organisations in the light of empirical research. In: New Trends in Management in the 21st Century. Czestochowa: Czestochowa University of Technology, 2014, P. 52-60. ISBN 978-83-63500-78-8.

AEC 010 POÓR, József, Zoltán ŠEBEN, Agnes SLAVIĆ a Katalin ÓHEGYI. Trends and tendencies in flexible benefits in five Central and Eastern European countries. In: International context of business environment: Selected Evidence from CEE and SEE Countries. Gdańsk: Gdańsk University of Technology Publishing House, 2014, P. 103-114. ISBN 978-83-7348-548-6.

AEC 011 POÓR, József. Compensation in the International Context. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 145-162. ISBN 978-963-269-439-9.

AEC 012 POÓR, József a Zsuzsa KAROLINY. HRM in Transition in the Countries of Central and Eastern Europe - Including Hungary: Past and Present. In: Human Resource Management Challenges and Changes: Business, Management and Technology. New York: NOVA, 2015, P. 95-113. ISBN 978-1-63463-744-2.

AEC 013 ROBERSON, Mike, Zsuzsanna VITAI a József POÓR. Human Resource Decisions for a New Joint Venture. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 200-206. ISBN 978-963-269-439-9.

AEC 014 POÓR, József a Zsuzsa KAROLINY. Human Resource Management (HRM) Basics. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 29-51. ISBN 978-963-269-439-9.

AEC 015 POÓR, József. Industrial Relations in the International Context. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 162-177. ISBN 978-963-269-439-9.

AEC 016 POÓR, József. International Aspects of Performance Management (PM). In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 117-125. ISBN 978-963-269-439-9.

AEC 017 ENGLE, D. Allen, Michel MORLEY a József POÓR. Internationalisation - Globalisation. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 14-29. ISBN 978-963-269-439-9.

AEC 018 POÓR, József. Nemzetközi emberierőforrás-menedzsment. In: Nemzetközi menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 282-299. ISBN 978 963 05 9536 0.

AEC 019 POÓR, József. Sourcing in the International Environment. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 98-116. ISBN 978-963-269-439-9.

AEC 020 POÓR, József. The Future. In: Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management - Focus on Central and Eastern Europe: Textbook and case compilation. Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 178-184. ISBN 978-963-269-439-9.

AEC 021 DOBRAI, Katalin, Renáta MACHOVÁ a József POÓR. Tudásmenedzsment a HR-ben nemzetközi vállalatok helyi leányvállalatainál - empirikus kutatások tükrében. In: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 285-293. ISBN 978 963 05 9589 6.

AEC 022 POÓR, József, Péter CSANÁDI, Gergely NÉMETH, Ágnes TOKÁR-SZADAI, György SZRETYKÓ, Ágnes MILOVECZ, György SZÜGYI a Béla KRISZTIÁN. A jövő - quo vadis konzultánsok. In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, P. 763-779. ISBN 978 963 05 9812 5.

AEC 023 KOLLÁR, Csaba a József POÓR. Átalakuló szakmai szolgáltatások a digitális korban: A tanácsadók és a coachok (nem csak) kommunikációs kihívásai a XXI. században. In: Vállalati kommunikációmenedzsment: tanulmánykötet. Budapest: L´Harmattan, 2016, P. 79-93. ISBN 978-963-414-267-6.

AEC 024 POÓR, József a Ildikó Éva KOVÁCS. Benchmarketing eset. In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, P. 838-839. ISBN 978 963 05 9812 5.

AEC 025 MORLEY, Michel, József POÓR, Noreen HERATY, Ruth ALAS a Aleksy POCZTOWSKI. Developments in Human Resource Management in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective. In: International Human Resource Management: Contemporary HR Issues in Europe, 3rd Edition. Oxford: [s.n.], 2016, P. 73-99. ISBN 978-1-138-77603-6. WoS.

Hivatkozások:
2018  [1] ALAS, R. - ELENURM, T. - KAARELSON, T. -et al. Management and leadership development needs: The case of Estonia. In Business and society: making management education relevant for the 21st century. Berlin : Springer., 2018. ISBN 978-331978855-5, p. 47-66. SCOPUS

2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.AEC 026 GÁSPÁR, Judit a József POÓR. Tanácsadói pályázat a MULTICOM Zrt.-nél. In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, P. 792-796. ISBN 978 963 05 9812 5.

AEC 027 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Ingrid SZABÓ, Imrich ANTALÍK, Ildikó Éva KOVÁCS, Miklós DÚS, Gábrielné Györgyi TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV a Csaba KOLLÁR. Trends and tendencies of atypical employment among hungarian and slovak unemployed people in light of empirical researches. In: Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses. Riga: ISMA University, 2016, online, p. 174-187.

AEC 028 POÓR, József, Erika VARGA, Renáta MACHOVÁ a Vas TARAS. X-Culture: a nemzetközi együttműködés egy példája. In: Vállalati kommunikációmenedzsment: tanulmánykötet. Budapest: L´Harmattan, 2016, P. 134-148. ISBN 978-963-414-267-6.

AEC 029 POÓR, József, Iris KASSIM a Lajos REICH. Hungary – An Online Game for Recruiting IT-Programmers at an American Subsidiary in Hungary. In: The Global Human Resource Management Casebook. Liza Castro Christiansen, Michal Biron, Elaine Farndale. New York: Taylor & Francis Group, 2018, P. 127-137. ISBN 978-1-138-94996-6. SCOPUS.

AEC 030 TIKHONOVA, Victoria, József POÓR, János FEHÉR a Valeria DVORNIKOVA. Talent Management in Central and Eastern Europe: Similarities and Differences. In: Talent Management in Global Organizations : A Cross-Country Perspective: A Cross-Country Perspective. Marina Latukha. Cham: Palgrave Macmillan, 2018, S. 89-93. ISBN 978-3-319-76417-7. DOI 10.1007/978-3-319-76418-4.

AEC 031 POÓR, József, Geoffrey WOOD, Zsuzsa KAROLINY, Ildikó Éva KOVÁCS, Andrew C. GROSS, Ágnes SZLÁVICZ, Nemanja BERBER a Katalin SZABÓ. The Changing Role of External Providers of HRM: Empirical Evidence from Consecutive Cranet Surveys. DOI DOI 10.1007/978-3-658-15170-6 In: Personalmanagement : Internationale Perspektiven und Implikationen für die Praxis: Internationale Perspektiven und Implikationen für die Praxis. Barbara Covarrubias Venegas, Katharina Thill, Julia Domnanovich. Wiesbaden: Springer Gabler, 2018, P. 57-76. ISBN 978-3-658-15169-0. DOI DOI 10.1007/978-3-658-15170-6.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 19


AED 001 KAISER, Bernhard. The Female Principle in Religion. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, S. 25-34. ISBN 978-80-89234-83-7.

AED 002 DOBRAI, Katalin, D. Allen ENGLE, Ferenc FARKAS, Mártonné KAROLINY a József POÓR. About the ceeirt research model. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 12-17. ISBN 978-80-8122-047-0.

AED 003 DUDÁS, Ferenc, József POÓR a Zoltán ŠEBEN. The Modernization of HR in Civil Service in a Fictional Country. In: Research studies and case compilation on SHRM in transitional countries of Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 136-145. ISBN 978-80-8122-093-7.

AED 004 POÓR, József, Katalin SZABÓ, Zsuzsa KAROLINY, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Renáta MACHOVÁ, Ágnes SZLÁVICZ a Allen ENGLE. The new trends of human resource management at the local subsidiaries of multinational companies - in focus Hungary, Romania and Slovakia. Research Studies and Case Compilation on SHRM in Transition Countries of Europe. S. 25-35.

AED 005 DOBRAI, Katalin, D. Allen ENGLE, Ferenc FARKAS, Mártonné KAROLINY, József POÓR a Renáta MACHOVÁ. Theoretical background: Socio-economic and cultural characteristics of countries surveyed. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 18-31. ISBN 978-80-8122-047-0.

AED 006 DOBRAI, Katalin, Allen D. ENGLE, Ferenc FARKAS, Mártonné KAROLINY a József POÓR. About the ceeirt research model. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 12-17. ISBN 978-80-8122-151-4.

AED 007 POÓR, József. Appendices. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 153-155. ISBN 978-80-8122-151-4.

AED 008 KEREKES, Kinga, Monica ZAHARIE, József POÓR a Ildikó Éva KOVÁCS. Romania. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 84-102. ISBN 978-80-8122-151-4.

AED 009 DOBRAI, Katalin, Allen D. ENGLE, Ferenc FARKAS, Mártonné KAROLINY, Ruth ALAS, József POÓR a Renáta MACHOVÁ. Theoretical background: Socio-economic and cultural characteristics of countries surveyed. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 17-31. ISBN 978-80-8122-151-4.

AED 010 POÓR, József a Zoltán ŠEBEN. Kutatási modell. In: HRM a nemzetközi cégeknél: HR-funkció átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban 2011-2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 8-14. ISBN 978-80-8122-180-4.

AED 011 POÓR, József a Zoltán ŠEBEN. Melléklet. In: HRM a nemzetközi cégeknél: HR-funkció átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban 2011-2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 68-79. ISBN 978-80-8122-180-4.

AED 012 ZARKIN SIMEONOVA, Tsvetelina a József POÓR. Bulgaria. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 57-76. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 013 POÓR, József a D. Allen ENGLE. Empirical Research. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 36-38. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 014 ABDRAZAKOVA, Ainur, Zoltán BUZÁDY a József POÓR. Kazakhstan. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 119-143. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 015 STOR, Marzena, Adam SUCHODOLSKI a József POÓR. Poland. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 144-170. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 016 ENGLE, D. Allen, József POÓR, Tímea JUHÁSZ, Katalin SZABÓ, Agnes SLAVIĆ a Ádám SZOBI. Research Summary. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 40-56. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 017 KEREKES, Kinga, Monica ZAHARIE a József POÓR. Romania. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 171-191. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 018 POÓR, József, Szergej VINOGRADOV, Igor BORISOV, Dmitry LINGE a Ádám SZOBI. Russia. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 193-215. ISBN 978-80-8122-218-4.

AED 019 ENGLE, D. Allen, József POÓR a Ildikó CSAPÓ. Theoretical Background. In: HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). Poór József, Engle Allen D., Brewster Chris. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, S. 21-35. ISBN 978-80-8122-218-4.


AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEE 001 POÓR, József, Andrea BENCSIK a Ildikó MAROSI. HR and knowledge management in higher education. In: Higher Education, Partnership, Innovation. Budapest: IHEPI, 2009, P. 19-29. ISBN 978-963-88332-5-9.


AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 3


AFA 001 POÓR, József a Anton Florian BARISIC. Similarities and differencies in HR consulting in Croatia and Hungary. In: MCD 2009 4th International Conference on Management Consulting - Conference CD: Conference Proceedings. Grossmann-Mayer. Ljubljana: IFF organization Development and Group Dynamics, S. [23].

AFA 002 POÓR, József, Péter KOLLÁR, Katalin SZABÓ, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Ágnes SZLÁVICZ, Ladislav MURA a Iveta UBREŽIOVÁ. Ethical research with statistical methods - focus on Hungary, Slovakia, Romania and Serbia. In: Certification of participation: Reproduction of Human Capital - mutual ties and interactions. Praha: University of economics, 2012, P. [10].

AFA 003 POÓR, József, Ladislav MURA a Zsuzsa KAROLINY. Human resource management under changes in Central and Eastern European countries - focus Hungary and Slovakia. In: Certification of participation: Reproduction of Human Capital - mutual ties and interactions. Praha: University of economics, 2012, P. [10].


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 22


AFC 001 POÓR, József. A HR-kulcsfontosságú fejlődési tendenciái a kelet-európai régióban - a professzionális szolgáltatók szemszögéből. In: A gazdasági környezet és a vállalati stratégiák: A IX. Ipar- és Vállalatgazdasági konferencia előadásai. Budapest: Printself, 2008, P. 460-471s. ISBN 9789635085668.

AFC 002 POÓR, József, Ferenc FARKAS a Zsuzsa KAROLINY. Human resource practices for sustainable employment - on the basis of the life-cycle model. In: 23rd WORKSHOP ON STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: Book of Abstratcts. Bled: EIASM, 2008, S. [1].

AFC 003 POÓR, József. HR fejlődésének szektorális sajátosságai - fókuszban a nagyvállalatok, a kkv-ék és a közszféra. In: Tanulás, tudás, gazdasági sikerek: avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében. Bencsik Andrea. Győr: LIFELONG LEARNING Magyarország Alapítvány, 2010, P. 308-313. ISBN 978-963-06-9109-3.

AFC 004 POÓR, József. Professional service providers in human resource management. In: KMO 2010 - Knowledge management in organizations. Lorna Uden - Lajos Szabó - Nora Obermayer-Kovács. Veszprém: University of Pannonia, Faculty of Economics, 2010, P. 194-204. ISBN 9789639696945.

AFC 005 POÓR, József, Katalin DOBRAI, Ferenc FARKAS a Zsuzsa KAROLINY. Analyzing Konwledge Processes - Knowledge Transfer in Theory and Practice. In: 9 th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking. Óbuda: Óbuda University, (2011), s. 187-198. ISBN 978-6155-018-12-1.

AFC 006 POÓR, József. Benchmarking: Application, validity of application and business ethics. In: International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2011. Zrenjanin: University of Novi Sad, 2011, P. 81-86. ISBN 978-86-7672-135-1.

AFC 007 POÓR, József, Silvia KOSÁR, Péter FODOR, Zoltán MAJÓ, Zsuzsanna CSIBA a Erika HUSZÁRIK. Fókuszban a válság és kilábalás hatása a HR-re és tudásmenedzselésre – magyar és szlovák összehasonlítás 2009. In: Kecskemét Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, 2011, P. 1-5. ISBN 978-963-7294-98-3.

AFC 008 POÓR, József, Zsuzsa MÁRTONNÉ KAROLINY, Ferenc FARKAS, Katalin DOBRAY a Allen ENGLE. HRM in Transition Practices of MNC-Subsidiary Mandates in Hungary – 2010. In: Global Management Conference: Globalization, Sustainability and Development. Gödöllő: Szent Isvtán Egyetemi Kiadó, 2011, P. 334-346. ISBN 978-963-269-2333.

AFC 009 POÓR, József, Ágnes SZLÁVICZ, Milan NIKOLIC a Gizella SUSNJAR. HRM under changes at foreign subsidiaries in Serbia in line with a Central and Eastern European Survey. In: HRM under changes at foreign subsidiaries in Serbia in line with a Central and Eastern European Survey. Cluj-Napoca: Editura RISOPRINT, 2011, P. 1-12.

AFC 010 POÓR, József, James PORTWOOD a János FEHÉR. Twenty years after political transitions: challenges and progress in creating coporate Human Resource Management systems in Hungary. In: Global Management Conference: Globalization, Sustainability and Development. Gödöllő: Szent Isvtán Egyetemi Kiadó, 2011, P. 316-322. ISBN 9789632692333.

AFC 011 POÓR, József a Katalin ÓHEGYI. The Cafeteria system in Hungary: development and new directions. In: II. International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2012. Novi Sad: Univerzitet v Novom Sadu, 2012, P. 188-193. ISBN 978-86-7672-165-8.

AFC 012 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. Magyarországi szervezetek véleménye az atipikus foglalkoztatásról válság idején: empirikus kutatás alapján. In: Gazdálkodás és menedzsment tudományos konferencia. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola, S. 491-495. ISBN 978-615-5192-20-3.

AFC 013 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Imrich ANTALÍK, Imre MADARÁSZ, Ingrid SZABÓ a Gabriella TAMÁSOVÁ. Traditional and atypical employment in light of empirical data. In: 3. International Symposium Engineering Management and Competitiveness: EMC2013. Zrenjanin: University of Novi Sad, 2013, P. 23-28. ISBN 978-86-7672-202-0.

AFC 014 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ a József POÓR. Attitudes of Privately and Publicly Owned Organizations towards Atypical Employment in Crisis Time. In: Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century. Budapest: Óbuda University, 2014, P. 185-194. ISBN 978-615-5460-06-7.

Hivatkozások:
2015  [3] CZEGLEDI, CS. - FONGER, J. - REICH, M. EU Policies to Support Small and Medium Sized Enterprises and the German Mittelstand. In Managerial Challenges of the Contemporary Society. ISSN 2069-4229, 2015, vol. 8, no. 1, p. 102-108.

2014  [4] BOTT DOMONKOS, L. Projekty cezhraničnej spolupráce EÚ a ich vplyv na podnikateľské prostredie a región na južnom Slovensku. In Horizonty podnikateľského prostredia III. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu. ISBN 978-80-223-3767-0, s. 11.

2014  [4] DOMONKOS, L. - FÖLDES, Z. - BARA, Z. Nők a munkaerőpiacon a Pons Danubii határmenti régióban. In Nőképek kisebbségben II. : Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Pozsony : Szlovákiai Magyarok Kerekasztala - Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku - Občianske združenie Phoenix - Centrum rodových štúdií UK Bratislava, 2014. ISBN 978-80-89748-02-0, s. 32-33.AFC 015 POÓR, József a Durdica KONTRA CAPO. Human resource management in transition. In: 2. Medunarodni znanstveni simpozij gospodarstvo istocne Hrvatske: Jucer, Danas, Sutra. Osijek, Croatia: Ekonomski Fakultet Osijeku, 2013, P. 131-137. WoS.

Hivatkozások:
2015  [1] MURA, L. - HORVATH, P. Some Aspects of Human Resource Management. In SGEM 2015, BOOK 1: Psychology and Psychiatry, sociology and Healthcare, Education Conference Proceedings, Vol. I. Bulgaria : STEF92 Technology LTD, 2015. ISBN 978-619-7105-44-5, p. 863-870.AFC 016 POÓR, József, Anna FRANCSOVICS a Györgyi LAKATOSNÉ SZUHAI. Labour Fluctuation in Hungary in Line of Empirical Research. In: Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century. Budapest: Óbuda University, 2014, P. 169-184. ISBN 978-615-5460-06-7.

AFC 017 POÓR, József, Zsolt HORBULÁK, Imre MADARÁSZ, Ingrid SZABÓ, Imrich ANTALÍK, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV a Ildikó Éva KOVÁCS. Atipikus foglalkoztatási formák a magyar-szlovák határ mentén. In: 6. Báthory - Brassai nemzetközi konferencia: Kárpát - medencei versenyképesség. Budapest: Óbudai Egyetem, 2015, P. 526-542. ISBN 978-615-5460-38-5.

AFC 018 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Ingrid SZABÓ, Imrich ANTALÍK, Ildikó Éva KOVÁCS, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV, Mohmed Fawzi MUATAZ a Csaba KOLLÁR. Examination of the attitudes towards atypical employment from the perspective of Slovak and Hungarian unemployed. DOI 10.17626/dBEM.ICoM.P00.2015.p040 In: 5th International Conference on Management (ICoM). Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 214-219. ISBN 978-963-269-492-4.

Hivatkozások:
2015  [3] NAGY, B. A Kelet-közép-európai KKV-k helyzete és nemzetközi szerepe. In Tanulmányok a gazdaság, a társadalom és a filozófia területéről : Kortárs gondolatok I.. Budapest : PREMA Consulting, 2015. ISBN 978-963-7044-80-9, p. 115, 121.AFC 019 SZOBI, Ádám a József POÓR. Human Resource Management at Multinational Companies in Light of Central an Eastern European Researches. In: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: VŠE, 2016, CD-ROM, s. 518-527. ISBN 978-80-245-2166-4.

AFC 020 POÓR, József, Péter FODOR, Péter KOLLÁR, Attila FARKAS, János FEHÉR a Patrick WOOD. Idealism and Relativism in Ethics: Comparing China and Central Eastern Europe (CEE). In: China - Central and Eastern Europe Cross-Cultural Dialogue: Society, Business and Education in Transition. Krakow: Jagiellonian University Press, 2016, P. 13-34. ISBN 978-83-233-4111-6.

AFC 021 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Katalin TÓTH a Ildikó CSAPÓ. Munkaerőhiány - Munkaerő megtartás Magyarországon 2016- 2017-ben elvégzett empirikus kutatásainak tükrében = Labor Shortage - Labor Retention in Hungary in Light of an Empirical Research in 2017. In: Ferenc Farkas International Scientific Conference = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018. Katalin Dobrai, Gyula László, Norbert Sipos. = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018 Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2018, S. 277-289. ISBN 978-963-429-238-8.

AFC 022 POÓR, József, Marzena STOR, Kinga KEREKES, Mártonné KAROLINY, Ágnes SZLÁVICZ, Monica ZAHARIE, Nemanja BERBER a D. Allen ENGLE. Változások a nemzetközi HRM-ben Közép-Kelet Európában a CEEIRT kutatások tükrében. In: Ferenc Farkas International Scientific Conference = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018. Katalin Dobrai, Gyula László, Norbert Sipos. = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018 Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2018, S. 263-276. ISBN 978-963-429-238-8.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 24


AFD 001 POÓR, József. International Human Resource Management under changes - Eastern European Perspectives. In: Striving for Competitive Advantige and Sustainability - New Challenges of Globalization: Proceedings of the 11th International Conference of SGBED. Bratislava, 2009, S. [15]. ISBN 9780979765957.

AFD 002 POÓR, József. Korszakváltás a vállalati globalizációban - hatása a személyzetfejlesztésre. In: Szellemi tőke, mint versenyelőny: avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben. Komárno: LIFELONG LEARNING Magyarország Alapítvány, 2010, P. 18-30. ISBN 978-963-216-270-6.

AFD 003 JOBBÁGY, István. Magyar vallási és kulturális intézményrendszer Szlovákiában (1990-2004). In: "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben": Szakmai nap és üzletember-találkozó, Komárom, 2012. március 22., tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 203-214. ISBN 978-80-8122-027-2.

AFD 004 SZABÓ, Ingrid, Péter KOLLÁR, Ildikó Éva KOVÁCS, Katalin SZABÓ a József POÓR. Üzleti etikai kutatás - a magyarországi és szlovákiai magyar hallgatók körében. In: "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben": Szakmai nap és üzletember-találkozó, Komárom, 2012. március 22., tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 162-170. ISBN 978-80-8122-027-2.

AFD 005 POÓR, József, Sonja FERENCIKOVA, Sinikka VANHALA, Ruth ALAS, Agnes SLAVIĆ, Imrich ANTALÍK, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE a Péter KOLLÁR. "Business Ethics - Focus on North and South and Central-Eastern European Comparisons". In: "Management Challenges in the 21st Century". Bratislava: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2013, S. 26-34. ISBN 978-80-89306-20-6.

Hivatkozások:
2014  [3] TASPINAR, Y. - SAHIN, A. The Relationship Between Ethical Climate and Ethic Positions in Public Institutions: A Field Stury. In WEI International Academic Conference. Budapest : West East Institute, 2014. ISSN 2167-3179, p. 198-210.AFD 006 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. A magyar és a szlovák szervezetek véleménye a válságról és annak hatásairól a foglalkoztatásban empirikus kutatás alapján. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 12-21 [0,45 AH]. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 007 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. A speciális tudást megkövetelő cégek közreműködése a gyermekgondozásról visszatérő nők tudásaktualizálásábam. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 43-49. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 008 MACHOVÁ, Renáta a Katarína VÉGHOVÁ. Az Euró bevezetésének hatása a gazdaság versenyképességére Szlovákiában. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 391-422. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 009 SERES HUSZÁRIK, Erika. Bevásárlóközpontok vásárlói szemmel. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 291-300. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 010 CSIBA, Zsuzsanna. Bizalom és együttműködés. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 50-58. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 011 ŠEBEN, Zoltán. Kontroling v podnikovej praxi. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 283-290 [0,35 AH]. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 012 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő. Malé a stredné podniky - Európska únia, Slovenská republika, okres Komárno. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 59-75. ISBN 978-80-8122-074-6.

Hivatkozások:
2016  [1] MACHOVÁ, R. - HUSZÁRIK, E. S. - ŠIMONOVÁ, M. Selected aspects of innovation policy for small and medium sized enterprises. In Journal of International Studies. ISSN 2071-8330, 2016, vol. 9, no. 2, p. 219-232. SCOPUSAFD 013 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Organizačná kultúra, leadership a znalostný manažment v praxi. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 202-221. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 014 PATAKY, Jozef a Norbert GYURIÁN. Pragmatické aspekty informácií podnikových informačných zdrojov v trhovej ekonomike. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 255-262 [0,35 AH]. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 015 GYURIÁN, Norbert. Zhodnotenie vývoja daňovej zaťaženosti vo vybraných sektoroch hospodárstva SR. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencieUJS - 2013: Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 98-105. ISBN 978-80-8122-074-6.

Hivatkozások:
2014  [4] KÚTNA, A. Dopad zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na ekonomiku vybraných daňových subjektov. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 217.AFD 016 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. Az atipikus munkavégzési formák térnyerése Komárno-Komárom térségében. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 60-79. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 017 BENCSIK, Andrea a Tímea JUHÁSZ. Innováció és tudásmenedzsment a szervezetekben. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 10-42. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 018 POÓR, József, Ingrid SZABÓ, Imre MADARÁSZ, Imrich ANTALÍK, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Zsolt HORBULÁK, Ildikó Éva KOVÁCS a Szergej VINOGRADOV. Atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határtérségben. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 92-109. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 019 POÓR, József, Ildikó KOVÁCS, Imrich ANTALÍK, Ingrid SZABÓ, Tímea JUHÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV, Helena STRÁŽOVSKÁ, Miklós DÚS a Csaba KOLLÁR. Employment and Atypical Employment in Slovakia and Hungary in 2013 and 2014. In: Central and Eastern Europe in the Changing Business environment: 15th International Scientific Conference. Bratislava: Ekonóm, 2015, P. 218-236. ISBN 978-80-225-4085-8. WoS.

AFD 020 BENCSIK, Andrea, Gabriella HORVÁTH CSIKÓS a Tímea JUHÁSZ. A mentori gyakorlat a munkavállalók szemszögéből, avagy hogyan vélekednek a kérdésről a nők és a férfiak- egy empirikus kutatás alapján. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 42-50. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 021 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta PONGRÁCZOVÁ. Emberi erőforrás vezetése a motiváció gyakorlatának szempontjából. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 199-216. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 022 SZOBI, Ádám, Zsuzsa KAROLINY a József POÓR. Az emberi erőforrás menedzsment gyakorlata Magyarországon és Szlovákiában 2015-2016. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 520-531. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 023 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a József POÓR. HR gyakorlatok Közép-Kelet Európában. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 20-32. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 024 KOVÁCSOVÁ, Ildikó, Zsuzsa KAROLINY a József POÓR. Képzés és fejlesztés vállalatoknál és intézményeknél nemzetközi empirikus kutatások tükrében. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció : Sekcia: "Project Life Management": Sekcia: "Project Life Management". Bukor József, Antalík Imrich. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 8-16 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-253-5.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 8


AFG 001 POÓR, József, Andrea BENCSIK, Zoltán MAJÓ, László HERCZEGH a Gyula LÁSZLÓ. Trends and tendencies in the field of improving the HR-systems of Hungarian public universities. HUman Resource Development in the Era of Global Mobility. (2010), s. 131-132.

AFG 002 POÓR, József. Human Resource Management Issues and Challenges in foreign owned companies: Central and Eastern Europe (2008-2009). In: Management Re-Imagined: Programme and Proceedings of the 11th World Congress of the International Federation of Scholarty Associations of Management. Dublin: Intersource Group School, 2012, S. [68]. ISBN 978-1-907300-04-2.

AFG 003 POÓR, József, Zsuzsa KAROLINY, Boróka V. MUSZTYNÉ BÁTFAI, Zsuzsanna POTÓ a Ferenc FARKAS. Similarities and Differences in Human Resource Management in private and public sector organisations in light of new public Management initiatives: International Comparisons using cranet 2088/09 survey data. Management Re-Imagined. (2012), s. 111.

AFG 004 SLAVIČ, Agneš, Gizela S. ŠUŠNJAR a József POÓR. The role of human resource management in serbian and hungarian companies: results from the cranet 2008/9 survey. Management Re-Imagined. (2012), s. 124.

AFG 005 POÓR, József, Katalin SZABÓ, Warzena STOR, Zsuzsa KAROLINY, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Agnes SLAVIĆ, Ruth ALAS, Allen ENGLE a Geoffrey WOOD. The new trends of human resource management at the local subsidiaries of multinational companies in light ot two consecutive research samples in CEE countries. In: Uncertaintz in a Flattening World: Challenges for IHRM. Cracow: Symposium Cracoviense, 2014, P. [25]. ISBN 978-83-914703-4-3.

AFG 006 MORLEY, Michael J., Agnes SLAVIĆ, József POÓR a Nemanja BERBER. Training practices and organisational outcomes: a comparative analysis of domestic and internationally focused companies operating in the transition economies of Cental & Eastern Europe. In: Uncertaintz in a Flattening World: Challenges for IHRM. Cracow: Symposium Cracoviense, 2014, P. [83]. ISBN 978-83-914703-4-3.

AFG 007 COVARRUBIAS VENEGAS, Barbara, József POÓR, Zdeňka KONEČNÁ, Martina RAŠTICOVÁ a Katharina THILL. Competencies for Human Resource Management in Foreign-Owned Firms. Focus on Three CEE: Countries and Austria. In: International Business and Research in the CEE Region - Why is it worth doing?. Warsaw: Warsaw School of Economics, 2015, P. 14-15. ISBN 978-83-8030-019-4.

AFG 008 POÓR, József, Péter SASVÁRI, Krzysztof NESTEROWICZ, Eszter MONDA, Fares Fawzi M. ELDURSSI a Milan NIKOLIC. E-Learning in Management: Focus on Hungary, Serbia and Slovakia. In: International Business and Research in the CEE Region - Why is it worth doing?. Warsaw: Warsaw School of Economics, 2015, P. 40-41. ISBN 978-83-8030-019-4.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFH 001 POÓR, József, Martin VOLOŠIN a Zsuzsa KAROLINY. Human resource management at foreign subsidiaries in Slovakia in line with a CEEIRT - survey. Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VI.. (2011), s. 4.


AGI Tudományos-kutató feladatok megoldásáról szóló híradások
Bejegyzések száma: 2


AGI 001 ANTALÍK, Imrich, József POÓR a Erik VOZÁK. Foglalkoztatás és foglalkoztatási formák: Magyarország - Szlovákia. In:. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, (2013), s. [77]. ISBN 978-80-8122-081-4.

AGI 002 POÓR, József, Ildikó CSAPÓ a Zoltán ŠEBEN. Evolution of Consulting Methods and Approaches - 2015. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 35 s. [1,6 AH]. ISBN 978-80-8122-169-9.


BBA Külföldi kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 13


BBA 001 STOR, Marzena, Adam SUCHODOLSKI, Katalin SZABÓ, Ildikó Éva KOVÁCS a József POÓR. Lengyelország. In: Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2015, P. 34-60. ISBN 978-963-642-866-2.

BBA 002 SZABÓ, Katalin, Ildikó Éva KOVÁCS, Mártonné KAROLINY a József POÓR. Magyarország. In: Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2015, P. 61-87. ISBN 978-963-642-866-2.

BBA 003 KEREKES, Kinga, Monica ZAHARIE a József POÓR. Románia. In: Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2015, P. 87-112. ISBN 978-963-642-866-2.

BBA 004 SZLÁVICZ, Ágnes, Nemanja BERBER, Milan NIKOLIC, Gizella SUSNYÁR STANGL a József POÓR. Szerbia. In: Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2015, P. 112-134. ISBN 978-963-642-866-2.

BBA 005 MACHOVÁ, Renáta, Norbert SZAKÁCS, József POÓR a Martin VOLOŠIN. Szlovákia. In: Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyei leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2015, P. 134-160. ISBN 978-963-642-866-2.

BBA 006 POÓR, József, Péter KOLLÁR, László PITLIK a Katalin SZABÓ. A HR jövője. In: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Wolters Kluwer, 2017, P. 465-491. ISBN 978 963 295 648 0.

BBA 007 POÓR, József, Imola CSEHNÉ PAPP, Péter KOLLÁR, Attila LAJOS, Ákos JARJABKA, Anette MÁRTA a Erika VARGA. Az emberi erőforrás menedzsment befolyásolói és mozgatórugói. In: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Wolters Kluwer, 2017, P. 61-95. ISBN 978 963 295 648 0.

BBA 008 POÓR, József a Mártonné KAROLINY. Esettanulmányok az EEM-rendszerek témaköreiből. In: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Wolters Kluwer, 2017, P. 494-560. ISBN 978 963 295 648 0.

BBA 009 POÓR, József, Gábor BALOGH, Brigitta BÁLINT, Péter DOBAY a Csaba KOLLÁR. Integrált és integráló EEM-rendszerek és eszközök. In: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Wolters Kluwer, 2017, P. 359-395. ISBN 978 963 295 648 0.

BBA 010 LÁSZLÓ, Gyula, József POÓR a Norbert SIPOS. Javadalmazásmenedzsment-rendszerek. In: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Wolters Kluwer, 2017, P. 244-282. ISBN 978 963 295 648 0.

BBA 011 POÓR, József, Mártonné KAROLINY a Aranka MÉSZÁROS. Módszertani segédletek az EEM-rendszerek témaköréből. In: Emberi erőforrás menedzsment kéziköny: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Wolters Kluwer, 2017, P. 561-603. ISBN 978 963 295 648 0.

BBA 012 POÓR, József, Ildikó BUDAVÁRI TAKÁCS, Aranka MÉSZÁROS a Andrea KLÉR. Munkakör- és kompetenciaelemzés. In: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Wolters Kluwer, 2017, P. 97-128. ISBN 978 963 295 648 0.

BBA 013 POÓR, József, György SZRETYKÓ, Ildikó BUDAVÁRI-TAKÁCS, Aranka MÉSZÁROS a Andrea KLÉR. Személyzetfejlesztési rendszerek. In: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Budapest: Wolters Kluwer, 2017, P. 283-317. ISBN 978 963 295 648 0.


BBB Hazai kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 3


BBB 001 HORBULÁK, Zsolt, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV, Helena STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra STRÁŽOVSKÁ a József POÓR. Fiatalok és a foglalkoztatás. In: Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno-Komárom és Párkány-Esztergom térségekben. = Zamestnávanie - atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí - v oblastiach Komárno-Komárom a Štúrovo-Ostrihom Gödöllő-Komárno: Szent István Egyetem - Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 90-141. ISBN 978-80-8122-116-3.

BBB 002 JUHÁSZ, Tímea, József POÓR a Imrich ANTALÍK. Munkanélküliek vizsgálata. In: Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno-Komárom és Párkány-Esztergom térségekben. = Zamestnávanie - atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí - v oblastiach Komárno-Komárom a Štúrovo-Ostrihom Gödöllő - Komárno: Szent István Egyetem - Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 44-89. ISBN 978-80-8122-116-3.

BBB 003 KOVÁCS, Ildikó Éva, Imrich ANTALÍK a József POÓR. Vállalati kutatás. In: Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno-Komárom és Párkány-Esztergom térségekben. = Zamestnávanie - atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí - v oblastiach Komárno-Komárom a Štúrovo-Ostrihom Gödöllő - Komárno: Szent István Egyetem - Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 142-179. ISBN 978-80-8122-116-3.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 2


BCI 001 POÓR, József, Pál BÓDAY a Zsuzsanna KISPÁL-VITAI. Trendek és tendenciák a kelet-európai emberi erőforrás menedzsmentben. Komárno: Selye János Egyetem, 2009. 344 s. ISBN 978-80-89234-76-9.

BCI 002 POÓR, József, Zoltán ŠEBEN, Zsuzsanna SZEINER a Róbert HEGYI. Juttatások - Szlovákia 2013 [elektronický zdroj] = Benefity - Slovensko 2013: Zmeny vo firemných benefitoch v roku 2013: A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 101 s. [4,65 AH]. ISBN 978-80-8122-155-2.


BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 5


BDE 001 POÓR, József, Péter FODOR, Silvia KOSÁR, Zoltán SAJÓ, Ingrid SZABÓ a Viktória TÓTH. Emberi erőforrás-menedzsment a krízis és a kilábalás idején a Szlovák Köztársaságban - egy empirikus felmérés tükrében. Humánpolitikai Szemle. Sz. május (2010) s. 9-16. ISSN 0865-7009.

BDE 002 MUSZTYNÉ BÁTFAI, Boróka, Zsuzsanna PÓTÓ, Ferenc FARKAS, Mártonné KAROLINY a József POÓR. A Cranet-panel adatfelvétel két fordulójának elemzése a privát és a közszféra vonatkozásában. Tudásmenedzsment. Roč. 14, č. 1 (2013), s. 145-155 [0,5 AH]. ISSN 1586-0698.

BDE 003 MURA, Ladislav, Norbert SZAKÁCS, Mártonné KAROLINY a József POÓR. Az átalakuló közép- és kelet-európai emberi erőforrás-menedzsment gyakorlata. Tudásmenedzsment. Évf. 14, sz. 1 (2013), p. 135-144 [0,45 AH]. ISSN 1586-0698.

BDE 004 POÓR, József, Zsuzsa KAROLINY, Katalin SZABÓ, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Renáta MACHOVÁ a Ágnes SZLÁVICZ. Az emberi erőforrás menedzsment legújabb trendjei a nemzetközi cégek helyi leány-vállalatainál: Fókuszban Magyarország, Románia és Szlovákia. Tudásmenedzsment. Roč. 14, č. 1 (2013), s. 179-202. ISSN 1586-0698.

BDE 005 POÓR, József. Útkeresések az emberierőforrás-menedzsmentben - a 2.0 HR. Humánpolitikai Szemle. Sz. november-december (2013), p. 46-49. ISSN 0865-7009.


BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BDF 001 POÓR, József, Martin VOLOŠIN a Zsuzsa KAROLINY. Human Resource Management at Foreign Subsidiaries in Slovakia in Line with CEEIRT-Survey. Transactions of the Universities of Kosice. roč. 1, č. 1 (2011), s. 81-87. ISSN 1335-2334.


BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 2


BEC 001 POÓR, József, Andrew GROSS a George PLESOIONU. Humán Resource Management in Central-East Europe. Policies and Practices. (2008), s. 60-69. ISSN 1018-046X.

BEC 002 SZABÓ, Ingrid. Közgazdászképzés Szlovákiában és a menedzsment oktatása a Selye János Egyetemen. Átalakuló emberi erőforrás menedzsment. (2012), s. 365-371.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 9


BEE 001 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, Péter KOLLÁR, Ruth ALAS a Katalin SZABÓ. Üzleti etika - fókuszban észak-dél és közép-kelet-európai összehasonlítások. In: Bizalom és etika a társadalmi és gazdasági életben: Szimpózium, 2013. május 15.., P. 27-40. ISBN 978-963-08-5685-0.

BEE 002 ANTALÍK, Imrich, Miklós DÚS a József POÓR. A kutatás célja, kérdései és hipotézisei. In: Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno-Komárom és Párkány-Esztergom térségekben. = Zamestnávanie - atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí - v oblastiach Komárno-Komárom a Štúrovo-Ostrihom Gödöllő-Komárno: Szent István Egyetem - Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 40-43. ISBN 978-80-8122-116-3.

BEE 003 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, Tímea JUHÁSZ a Ildikó Éva KOVÁCS. Atipikus foglalkoztatás trendjei és tendenciái hazánkban és Szlovákiában empirikus vizsgálatok tükrében. In: Életutak - generációk - ünnepek. Budapest, P. [8]. ISBN 978-963-9559-54-7.

BEE 004 POÓR, József. FDI and Employment in Eastern Europe. In: The 1st Sino-Hungarian International Forum: Society of Rule of Law, National Governance and Government Audit. Nanjing, China: Nanjing University, P. 54-59.

BEE 005 POÓR, József a Anikó ILIÁS. Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről. In: Innováció, Növekedés, Fenntarthatóság: VII. Országos Tanácsadói Konferencia tanulmánykötete. Budapest: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, 2014, P. 148-157. ISBN 978-963-89734-1-2.

BEE 006 POÓR, József, Katalin DOBRAI, Allen ENGLE, Ferenc FARKAS a Mártonné KAROLINY. A kutatás elméleti háttere. In: Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2015, P. 15-32. ISBN 978-963-642-866-2.

BEE 007 POÓR, József, Ágnes SZLÁVICZ, Ildikó KOVÁCS, Kinga KEREKES a Katalin SZABÓ. Összefoglaló következtetések. In: Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2015, P. 160-167. ISBN 978-963-642-866-2.

BEE 008 POÓR, József. Reinventing the External Management Consulting Services. In: X. International Value Engineering Conference: III. SAVE International Europe. Budapest: Poór Consulting, 2015, P. [25].

BEE 009 POÓR, József, Erika VARGA, Renáta MACHOVÁ a Taras VAS. Innovatív tanulási megoldások nemzetközi környezetben: az X-Culture projekt = Innovative Learning Solutions in International Surroundings: the X-Culture Project. In: Tradíció és innováció - 2016. = Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában Gödöllő: Szent István Kiadó, 2016, P. 19-32. ISBN 978-963-269-628-7.


BFA Külföldi rendezvényeken jegyzett szakmai munkák absztraktjai (konferenciák...)
Bejegyzések száma: 2


BFA 001 POÓR, József, Zsuzsa KAROLINY, Ildikó Éva KOVÁCS a Ágnes MILOVECZ BIRKÁZ. The changing role of HR-related Management Consultancy in Light of Two Consecutive Cranet Surveys. In: Sustainable Employability: Challenges for HRM Innovation: International Conference Guide. Nijmegen: Radboud Universitz Nijmegen, 2013, S. [37].

BFA 002 POÓR, József, Katalin SZABÓ, Marzena STOR, Zsuzsa KAROLINY, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Renáta MACHOVÁ, Ágnes SZLÁVICZ a Allen ENGLE. The new trends of human resource management at the local subsidiaries of multinational companies in five CEE countries. In: XI. CHEMNITZ EAST FORUM: "Corporate Governance in Central and Eastern Europe". Chemnitz: Chemnitz University of Technology, 2013, S. [61].


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 20


FAI 001 POÓR, József, Ferenc FARKAS a D. Allen ENGLE. Human Resource Management Issues and Challenges in Multinational Companies: Central and Eastern Europe.

FAI 002 POÓR, József, Pál BÓDAY a Zsuzsanna KISPÁL-VITAY. Trendek és tendenciák a kelet-európai emberierőforrás-menedzsmentben.

FAI 003 POÓR, József, Mártonné KAROLINY, Csaba BERDE a Sándor TAKÁCS. Átalakuló emberi erőforrás menedzsment. Budapest: Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2012. 538 s. ISBN 978-963-295-083-9.

FAI 004 POÓR, József a Ferenc FARKAS. Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2012. 255. ISBN 978-963-269-276-0.

Hivatkozások:
2018  [3] MACHOVÁ, R. - BENCSIK, A. - ŠIMONOVÁ, M. THE DRIVING FORCES OF BUSINESS - INNOVATION, SUCCESS AND HUMAN RESOURCES. In Hradec Economic Days. ISSN 2464-6059, 2018, vol. 8, no. 1, p. 592.FAI 005 POÓR, József a Ladislav MURA. Az emberi erőforrás menedzsment gyakorlata: Magyarország - Szlovákia 2011.

FAI 006 POÓR, József, Ferenc FARKAS a Allen D. ENGLE. Human Resource Management Issues and Challenges in foreign owned companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012. 315 s. ISBN 978-80-8122-047-0.

Hivatkozások:
2018  [3] BERBER, N. - SLAVIĆ, A. The development of compensation system in Serbia: A comparison of two successive cranet research rounds. In Economic themes. ISSN 2217-3668, 2018, vol. 56, no.1, p. 79-90.FAI 007 POÓR, József. Vállalatok nemzetközivé válásának elméleti háttere: Vedecká monografia.

FAI 008 POÓR, József a Zoltán ŠEBEN. Research Studies and Case Compilation on SHRM in Transitional Countries of Europe [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. CD-ROM, 146 s. ISBN 978-80-8122-093-7.

FAI 009 POÓR, József. Rugalmas ösztönzés: rugalmas juttatások.

Hivatkozások:
2018  [4] VLACSEKOVÁ, D. Az emberi erőforrás motivációja a közigazgatásban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 372-378.FAI 010 POÓR, József. Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno-Komárom és Párkány - Esztergom térségekben. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 243 s. ISBN 978-80-8122-116-3.

Hivatkozások:
2015  [3] NAGY, B. A Kelet-közép-európai KKV-k helyzete és nemzetközi szerepe. In Tanulmányok a gazdaság, a társadalom és a filozófia területéről : Kortárs gondolatok I.. Budapest : PREMA Consulting, 2015. ISBN 978-963-7044-80-9, p. 115, 121.FAI 011 KAROLINY, Mártonné a József POÓR. Az emberi erőforrás menedzsment gyakorlata: Magyarország - 2014/2015 - Kutatási zárójelentés. 1. vyd. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2015. 58 s. [3 AH]. ISBN 978-963-269-498-6.

FAI 012 POÓR, József, Ferenc FARKAS, Ágnes SZLÁVICZ, Kinga KEREKES a Katalin SZABÓ. Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013. 1. vyd. Gödöllő: Szent Isván Egyetem, 2015. 175 s. ISBN 978-963-642-866-2.

FAI 013 POÓR, József, Allen D. ENGLE, Ágnes SZLÁVICZ, Kinga KEREKES, Katalin SZABÓ, Ildikó Éva KOVÁCS a Imola JÓZSA. Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies [elektronický zdroj]: Central and Eastern Europe (2011-2013). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 156 s. ISBN 978-80-8122-151-4.

Hivatkozások:
2017  [3] POLJAŠEVIĆ, B. Z. - ILIĆ, G. - MILUNOVIĆ, D. Ownership Structure of the Organisation as a Determinant of Human Resource Management in the Context of Transition Countries. In Acta Economica. ISSN 1512-858X, 2017, vol. XV, no. 26, p. 75-101.FAI 014 BLAHÓ, András, Erzsébet CZAKÓ a József POÓR. Nemzetközi menedzsment. 1. vyd. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015. 431 s. ISBN 978 963 05 9536 0.

FAI 015 POÓR, József. HRM a nemzetközi cégeknél: HR-funkció átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban 2011-2013. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 89 s. [3 AH]. ISBN 978-80-8122-180-4.

FAI 016 POÓR, József. Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. 4. dopl. prepr. vyd. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016. 864 s. ISBN 978 963 05 9812 5.

FAI 017 KAROLINY, Mártonné a József POÓR. Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. 6. prepr. vyd. Budapest: Wolters Kluwer, 2017. 610 s. ISBN 978 963 295 648 0.

Hivatkozások:
2017  [4] HORVÁTH, SZ. Béremelés = motiváció = minőség?. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-222-1, p. 58, 62.FAI 018 LAKATOSNÉ SZUHAI, Györgyi a József POÓR. Tudatos életvezetés: projektszemlélet a magánéletben: kézikönyv. 1. vyd. Győr: Publio Kiadó, 2017. 656 s. ISBN 978-963-443-294-4.

FAI 019 HRM in Transition-Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015-2016). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 290 s. ISBN 978-80-8122-218-4.

FAI 020 A HR gyakorlata: Hasonló és eltérő jellemzők az emberierőforrás-menedzsment globális, regionális és hazai gyakorlatának alakulásában. 1. vyd. Budapest: Wolters Kluwer, 2018. 367 s. ISBN 978-963-295-766-1.


GHG Munkák, melyek hozzáférése széles tömegek számára biztosított ???
Bejegyzések száma: 2


GHG 001 POÓR, József a Ágnes MILOVECZ. Management Consulting in Human Resource Management: Central and Eastern European Perspectives in Light of Empirical Experiences. Journal of Service Science and Management. roč. 8, č. 1 (2011), s. 300-314. ISSN 1940-9907.

Hivatkozások:
2014  [3] CIUMARA, T. Contributions to the history of management consulting in communist Romania. In Procedia Economics and Finance. ISSN 2212-5671, 2014, vol. 8, p. 175-181.GHG 002 POÓR, József. Évértékelés: eltolódnak a hangsúlyok a HR-ben., 2013.


GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók
Bejegyzések száma: 4


GII 001 POÓR, József, Ágnes MILOVECZ a Ágnes KIRÁLY. Survey of the European Management Consultancy 2009/2010. Brussels: Feaco, 2010. 39 s.

Hivatkozások:
2013  [1] VON HUMBOLDT, S. - LEAL, I. - LANEIRO, T. et al. Examining occupational stress, sources of stress and stress management strategies through the eyes of management consultants: A multiple correspondence analysis for latent constructs. In Stress and Health. ISSN 1532-3005, 2013, vol. 29, no. 5, p. 410–420. SCOPUS

2012  [1] PABLOS-HEREDERO, C. - BOTELLA, J. L. M. - LOSSANTOS, I. S. The effectiveness of open innovation practices: an application to efficient replenishment. In 4th Conference on ENTERprise Information Systems (CENTERIS) - Aligning Technology, Organizations and People : International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies (HCIST). ISSN 2212-0173, 2012, vol. 5, p. 133-140. WoS

2011  [1] BENAZIĆ, D. The behaviour of croatian business customers in the purchase and use of management consulting services. In Ekonomski Pregled. ISSN 0424-7558, 2011, vol 62, no. 11, p. 662-692. SCOPUSGII 002 NEMESKÉRI, Zsolt a József POÓR. Bevezető helyett: a HR helyzete napjainkban. Tudásmenedzsment. Roč. 14, č. 1 (2013), s. 6-8. ISSN 1586-0698.

GII 003 MILOVECZ, Ágnes, Ágnes KIRÁLY a József POÓR. Hazai külföldi trendek a menedzsment tanácsadásban FEACO felmérések tükrében: Konferencia záró plenáris előadása. Innováció - megújulás - növekedés. 2013, s. 1.

GII 004 Juttatások - Magyarország 2018: A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2018-ban. 1. vyd. Gödöllő: Menedzsment és HR Kutató Központ, 2018. 43 s. ISBN 978-963-269-712-3.Kvalifikációk: USID  Eastern Washington University Menedzserképzés 1989   Menedzsment Tanácsadók Szövetsége, London Minősített menedzsment tanácsadó 1994   PE-Batalas Magyarország ISO auditor 1996   Master Trainer Institution, Franciaország Vezető tréner 1997-1998   Nemzeti Fejlesztési Ügynökség EU-projekt auditor 2004   Nemzeti HR Ügynökség Közigazgatási vizsgabiztos 2009  

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.