SJE főmenü
RNDr. Zuzana Árki, PhD.
Név: RNDr. Zuzana Árki, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi Kar
Tanszék: Matematika és Informatika Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: TP 3B
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 651

Egyetemi tanulmányok
A Pozsonyi Komenský Egyetem, Matematika és Fizika Kar
Matematika és fizika tanári szak
1993 - 1998
Rigorózus eljárás
Konstatnín Filozófus Egyetem, Nyitra, Természettudományi Kar
Matematika
2002 - 2002
Doktori képzés (PhD.)
Konstantín Filozófus Egyetem, Nyitra, Természettudományi Kar
Matematika módszertan
1998 - 2003

Munkaviszonyok
Konstantín Filozófus Egyetem, Nyitra, Természettudományi Kar, Középeurópai tanulmányok Kara
adjunktus
2002 - 2005
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
adjunktus
2005 - 2011
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
adjunktus
2011 -


Kutatási terület Matematika tanítása, Elelmi számelméletA1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 19
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (2)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (2)
EAJ Publikációk szakmai fordításai (8)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (7)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 6
AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (3)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 0

Bejegyzések száma összesen: 25

Hivatkozások:

[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (5)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (1)
Összesen 6

Publikációk listája

ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 2


ACB 001 ÁRKI, Zuzana, Peter CSIBA, Zoltán FEHÉR a János TÓTH. Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából nemcsak felvételizőknek. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 140 s. ISBN 978-80-8122-036-4.

ACB 002 ÁRKI, Zuzana. Lineáris algebra. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 118 s. [4,24 AH]. ISBN 978-80-8122-217-7.


AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFB 001 ÁRKI, Zuzana. Etikai kérdések az informatika oktatásában. Az információbiztonság és tiktosítás etikai vonatkozásai. In: Etika az edukációban - tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 7-18. ISBN 978-80-8122-196-5.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 3


AFC 001 ÁRKI, Zuzana, Gábor KISS a Carlos Arturo TORRES-GASTELÚ. Students´ perceptions of their competencies in ICT: The Case of Óbuda University and J. Selye University. Turkish Online Journal of Educational Technology [elektronický zdroj]. online, special iss. August (2015), p. 504-514. ISSN 1303-6521. SCOPUS. SNIP (2014): 0,677.

Hivatkozások:
2016  [3] MARTÍNEZ-LÓPEZ, R. - REZNICHENKO, M. - YOT, C. et al. Inventory of Activities of Learning Technologies at University: Cross-Cultural Adaptation in the National Context of Russia. In Engineering Education : Journal of the Association for Engineering Education in Russia. ISSN 1810-2883, 2016, vol. 2016, no. 20, p. 56, 61.AFC 002 KISS, Gábor a Zuzana ÁRKI. Comparison of the ICT literacy level of the Slovakian and Hungarian students in the higher education. DOI 10.1051/shsconf/20162601093 In: ERPA International Congresses on Education (ERPA). Cedex a, France: E D P SCIENCES, 2016, Vol. 26 (2016), p. [1-9]. WoS.

AFC 003 KISS, Gábor a Zuzana ÁRKI. The influence of game-based programming education on the algorithmic thinking. DOI 10.1016/j.sbspro.2017.02.020 In: Education, Health and ICT for a Transcultural World: Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2017, Vol. 237 (2017), p. 613-617. WoS.

Hivatkozások:
2018  [3] SHETNEVA, V. A. - SHTEPA, J. P. Development of didactic fames for computer science and mathematics lessons based on information technology. In Постулат. ISSN 2414-4487, vol. 37, no. 12.

2018  [3] LUXTON-REILLY, A. - BECKER A., B. - OTT, L. -et al. Introductory programming: A systematic literature review. Larnaca : ITiCSE Companion, 2018. ISBN 978-1-4503-6223-8.

2017  [3] SHETNEVA, V. A. Intellectual game <> in the program Microsoft Office PowerPoint. In Postulat [online]. 2017, vol. 2017, no. 12 [cit. 2017-12-19]. Dostupné na internete: . ISSN 2414-4487.

2017  [3] DOLECK, T. – BAZELAIS, P. - LEMAY, D. J. Algorithmic thinking, cooperativity, creativity, critical thinking, and problem solving: exploring the relationship between computational thinking skills and academic performance. In Journal of Computers in Education. ISSN 2197-9987, 2017, vol. 4, p. 1-15.
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFD 001 KISS, Attila Elemér, Zuzana ÁRKI, Sándor LAKI, Gergő GOMBOS a Zoltán VINCELLÉR. Training data science in academic education. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 62-76. ISBN 978-80-8122-190-3.

Hivatkozások:
2017  [4] FEHÉR, Z. Felügyelt gépi tanulási módszerek összehasonlítása bináris osztálozás esetén. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-4, p. 43, 48.AFD 002 ÁRKI, Zuzana, Tünde BERTA a Ladislav JARUSKA. A SJE óvópedagógia szakos hallgatóinak matematikai készségei a Monitor 5 (2016) vizsgálat eredményeinek tükrében. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 7-26. ISBN 978-80-8122-221-4.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 2


BCI 001 BUKOR, József, Zuzana ÁRKI a Zoltán FEHÉR. Valószínűségszámítás. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010. 125 s. ISBN 978-80-89234-94-3.

BCI 002 ÁRKI, Zuzana. Možnosti skúmania schopnosti žiakov základných a stredných škôl riešiť problémové úlohy z teórie čísel [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. CD-ROM, 100 s. ISBN 978-80-8112-066-1.


EAJ Publikációk szakmai fordításai
Bejegyzések száma: 8


EAJ 001 ÁRKI, Zuzana. Matematika az alapiskola 5. osztálya számára: 1. rész.

EAJ 002 ÁRKI, Zuzana. Matematika az alapiskola 5. osztálya számára: 2. rész.

EAJ 003 ÁRKI, Zuzana. Matematika az alapiskola 6. osztálya és a nyolcosztályos gimnáziumok 1. osztálya számára: 1. rész.

EAJ 004 ÁRKI, Zuzana. Matematika az alapiskola 6. osztálya és a nyolcosztályos gimnáziumok 1. osztálya számára: 2. rész.

EAJ 005 ÁRKI, Zuzana. Matematika az alapiskola 7. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 2. osztálya számára: 2. rész.

EAJ 006 ÁRKI, Zuzana. Matematika az alapiskola 7. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 2. osztálya számára: 1. rész.

EAJ 007 ŽABKA, Ján, Pavol ČERNEK a Zuzana ÁRKI. Matematika az alapiskola 8. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára - 1.rész. 1. vyd. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2012. 144 s. ISBN 978-80-8120-124-0.

EAJ 008 ŽABKA, Ján, Pavol ČERNEK a Zuzana ÁRKI. Matematika az alapiskola 8. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára - 2. rész. 1. vyd. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2012. 144 s. ISBN 978-80-8120-153-0.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 7


FAI 001 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied.

FAI 002 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied.

FAI 003 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia teologických vied.

FAI 004 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Terézia STRÉDL a Zuzana ÁRKI. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický zdroj]: "Vzdelávanie a veda na začiatku na XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, [41 AH]. ISBN 978-80-8122-103-3.

FAI 005 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015 [elektronický zdroj]: "Inovácia a kreativitia vo vzdelávaní a vede" - Sekcie teologických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 739 s. [35 AH]. ISBN 978-80-8122-145-3.

FAI 006 JUHÁSZ, György, Zoltán ŠEBEN a Zuzana ÁRKI. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015 [elektronický zdroj]: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 444 s. [15 AH]. ISBN 978-80-8122-143-9.

FAI 007 JUHÁSZ, György, Zuzana ÁRKI a Peter CSIBA. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 [elektronický zdroj]: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. CD-ROM, 114 s. [6,40 AH]. ISBN 978-80-8122-190-3.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.