SJE főmenü
Mgr. Ladislav Ďurdík, PhD.
Név: Mgr. Ladislav Ďurdík, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi Kar
Tanszék: Közgazdaságtan Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: G306
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 694

Egyetemi tanulmányok
Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pozsony
Szociológia
1981 - 1985
Doktori képzés (PhD.)
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
Szociológia
1995 - 2002

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem Komárom
adjunktus
2005 -


Kutatási terület népesedésszociológia,demográfiaA1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 10
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (6)
ABA Külföldi kiadóknál jegyzett folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent tudományos monográfia jellegű tanulmányok (2)
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (2)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 4
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (2)
BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (2)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 1
ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 30
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (8)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (6)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (4)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (3)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (4)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (3)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 8
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AEF Hazai, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (2)
BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)

Bejegyzések száma összesen: 53

Hivatkozások:

[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (15)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (18)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (2)
Összesen 35

Publikációk listája

AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 6


AAB 001 ĎURDÍK, Ladislav. Magyar Mérleg: a szlovákiai magyarság a népszámlálási és a népmozgalmi adatok tükrében. 1. vyd. Pozsony: Kalligram, 1994. 208 s. ISBN 978-80-7149-053-9.

Hivatkozások:
2011  [4] MENYHÁRT, J. Katolikus nyelvpolitika Szlovákiában. In Magyarok Szlovákiában VII. kötet. Somorja : Fórum Kisebbségkutató INtézet, 2011. ISBN 978-80-89249-54-1, p. 29, 36.

2011  [4] LANSTYÁK, I. - SIMON, SZ. A magyar és a szlovák nyelv választása három szlovákiai magyar településen. In Magyarok Szlovákiában VII. kötet. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-54-1, p. 358, 367.

2011  [4] SZABÓMIHÁLYI, G. Variabilitás a helységnevek körében - okok és megoldási lehetőségek. In Magyarok Szlovákiában VII. kötet. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-54-1, p. 439, 450.

2010  [4] SZARKA, L. A magyar "etnikai tér" változásai a Mátyusföldön. In Alsó- és Felsőszeli a 20. században I. : Társadalomrajz két magyarlakta településről. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-47-3, p. 104, 123.

2010  [4] SIMON, A. Egy rövid esztendő krónikája : A szlovákiai magyarok 1938. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-42-8, p. 14.

2010  [4] SIMON, SZ. Nyelvi szondázások : Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok a szlovákiai magyar nyelvhasználat köréből. Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2010. ISBN 978-80-8062-418-7, p. 54, 62.AAB 002 ĎURDÍK, Ladislav. Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében. 1. vyd. Pozsony: Kalligram, 2004. 152 s. ISBN 978-80-7149-668-5.

Hivatkozások:
2015  [3] HARRACH, G. A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai 1989-től 2011-ig. In Kisebbségkutatás. ISSN 1215-2684, 2015, vol. 24, no. 1, p. 145.

2013  [3] BAUER, B. - PILLÓK, P. A MOZAIK2011 kutatás legfontosabb eredményei. In MOZAIK2011 - Magyar Fiatalok a Kárpát-medencében : Kutatási jelentés. Szeged - Budapest : Belvedere Meridionale - Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2013. ISBN 978-963-9573-99-4, p. 15, 27.

2013  [3] MORVAI, T. Felvidék - Szlovákia. In MOZAIK2011 - Magyar Fiatalok a Kárpát-medencében : Kutatási jelentés. Szeged - Budapest : Belvedere Meridionale - Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2013. ISBN 978-963-9573-99-4, p. 68, 70.

2013  [3] BÁRDI, N. Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után. In Metszetek. ISSN 2063-6415, 2013, 2-3. sz., p. 51, 78.

2011  [3] LAJKÓ, B. Asszimilációkutatás a szabadkai magyar végzős középiskolák között. In Iskolakultúra. ISSN 1215-5233, 2011, 2-3. sz., p. 40, 44.

2009  [4] BICZÓ, G. Hasonló a hasonlónak... : Filozófiai antropológiai vázlat az asszimilációról. Pozsony : Kalligram, 2009. ISBN 978-80-8101-194-8, p. 76, 444.

2009  [3] TÓTH, E. F. - MORVAI, T. Identitás és anyanyelvhasználat a szlovákiai magyar egyetemisták körében. In Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században : Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye. Ungvár : PoliPrint, 2009. p. 171, 175.AAB 003 ĎURDÍK, Ladislav. Népszámlálás 2001: a szlovákiai magyarság demográfiai, valamint település- és társadalomszerkezetének változásai az 1990-es években. 1. vyd. Pozsony: Kalligram, 2006. 232 s. ISBN 978-80-7149-813-0.

Hivatkozások:
2018  [4] BAUMGARTNER, G. Az ausztriai magyarság a szovjet megszállástól napjainkig (1945-2005). In Nova Posoniensia VIII. Bratislava : Comenius University, 2018. ISBN 978-80-971983-6-7, p.131-152.

2013  [3] MORVAI, T. Felvidék - Szlovákia. In Mozaik 2011 : Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Szeged-Budapest : Belvedere Meridionale-Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Családpolitikai és Kutatási Igazgatóság, 2013. ISBN 978-963-9573-99-4, p. 43, 70.

2011  [4] SÁNDOR, A. A magyar nyelvjárások helyzete és kutatása Szlovákiában. In Magyarok Szlovákiában : VII. kötet: Nyelv. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-54-1, p. 184, 189.

2011  [4] PRESINSZKY, K. Vélekedések a nyelvről egy nyelvcserehelyzetben lévő közösségben. In Magyarok Szlovákiában : VII. kötet: Nyelv. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-54-1, p. 229, 240.

2011  [3] SÁNDOR, A. Régi források - új lehetőségek a szlovákiai magyar nyelvjáráskutatásban. In Hangok-helyek : Tanulmányok a dialektológiai adattárak és helynévtárak számítógépes feldolgozásáról. Budapest : ELTE, 2011. ISBN 978-963-284-229-5, p. 144, 150.

2010  [4] GECSE, A. "...megélünk - jól élünk - tönkrementünk." : Gazdálkodói szándékok és lehetőségek a Dudvág menti kistérségben. In Alsó- és Felsőszeli a 20. században I. : Társadalomrajz két magyarlakta településről. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-47-3, p. 186, 212.

2010  [3] CSETE, Ö. - PAPP Z., A. - SETÉNYI, J. Kárpát-medencei magyar oktatás az ezredfordulón. In Határon túli magyarság a 21. században. Budapest : Köztársasági Elnöki Hivatal, 2010. ISBN 978-963-06-8928-1, p. 131, 164.AAB 004 ĎURDÍK, Ladislav. A szlovákiai magyarság népesedési folyamatai a 20. században: (1918-tól 2001-ig). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. 116 s. [5 AH]. ISBN 978-80-8122-085-2.

AAB 005 ĎURDÍK, Ladislav. A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai 1989-től 2011-ig: különös tekintettel a 2001-től napjainkig tartó időszakra. 1. vyd. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2014. 220 s. ISBN 978-80-89249-77-0.

Hivatkozások:
2018  [4] SÁPOSOVÁ, Z. - JELEŇOVÁ, I. Používanie materinského jazyka maďarskou menšinou v Košiciach v úradnom styku. In Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafarika, 2018. ISBN 978-80-8152-701-2, p. 129-137.

2018  [4] LAMPL, ZS. Niektoré aspekty národdnej identity slovenských Maďarov podľa vekových skupín. In Fórum spoločenskovedná revue 2018. Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2018. ISBN 978-80-89978-02-1, p. 82.

2016  [3] RÁKÓCZI, K. Autonómia helyett önkrományzatiság. In Századvég. ISSN 0237-5206, 2016, vol. 82, no. 4, p. 87-97.

2015  [3] KOCSIS, K. - TÁTRAI, P. A Kárpát-medence etnikai térszerkezetének változásai a rendszerváltást követően. In Otthon a Kárpát-medencében. Sopron : Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2015. ISBN 978-963-334-276-3, p. 75-91.

2015  [5] HARRACH, G. A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai 1989-től 2011-ig. In Kisebbségkutatás. ISSN 1215-2684, 2015, vol. 24, no. 1, p. 144-146.

2015  [5] BALIZS, D. A szlovákiai magyarokról - volt már jobb is. In Regio. ISSN 2415-959X, 2015, vol.23, no. 4, p. 206-210.AAB 006 ĎURDÍK, Ladislav. Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi összetétele az 1970. és az 1980. évi népszámlálás adatai alapján. 1. vyd. Somorja: Fórum Régiófejlesztési Központ, 2017. 205 s. ISBN 978-80-89249-96-1.


ABA Külföldi kiadóknál jegyzett folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent tudományos monográfia jellegű tanulmányok
Bejegyzések száma: 2


ABA 001 ĎURDÍK, Ladislav. A szlovákiai magyarság szerkezeti összetételének változásai. In: Pro Minoritate. Budapest: Tavasz, 2007, Nyár-Ősz (2006), s. 20-36.

ABA 002 ĎURDÍK, Ladislav. Nemzetiség és anyanyelv szerinti hovatartozás a szlovákiai nemzeti, és etnikai közösségek életében. In: Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2005. = Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2005 Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2006, P. 77-93. ISBN 80-89249-06-X.


ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 2


ABD 001 ĎURDÍK, Ladislav. A magyarság demográfiai, település- és társadalomszerkezetének változásai. In: Magyarok Szlovákiában (1989-2004): összefoglaló jelentés - A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig - I. kötet. Somorja - Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet - Lilium Aurum Könyvkiadó, P. 141-182. ISBN 80-8062-2353.

Hivatkozások:
2016  [3] RÁKÓCZI, K. Autonómia helyett önkrományzatiság. In Századvég. ISSN 0237-5206, 2016, vol. 82, no. 4, p. 87-97.

2011  [3] JOBBÁGY, I. A szlovákiai magyar kisebbség oktatási intézményrendszere (1990-2004). In Közép-Európai Közlemények : Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. ISSN 1789-6339, 2011, 4. évf., 2. sz., p. 126, 134.ABD 002 ĎURDÍK, Ladislav. Zmeny v demografickej, sídelnej a a sociálnej štruktúre Maďarov na Slovensku. In: Maďari na Slovensku (1989-2004): Súhrnná správa. Od zmeny režimu po vstup do Európskej únie. József Fazekas Péter Hunčík. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 493 s. ISBN 978-80-89249-16-9.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 2


ACB 001 JOBBÁGY, István. Gazdaságtörténet [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. CD-ROM, 120 s. ISBN 978-80-8122-080-7.

ACB 002 JOBBÁGY, István. A világgazdaság története [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 135 s. [8,25 AH]. ISBN 978-80-8122-165-1.


ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADC 001 ĎURDÍK, Ladislav. Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében. Pro Minoritate. Tavasz (2007), s. 92-105. ISSN 1216/9927.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADE 001 ĎURDÍK, Ladislav. Kik vagytok, ismeretlenek?: A szupersztár ismeretlen - a népszámlálási adatok tükrében. Pro Minoritate. (2012), s. 39-53. ISSN 1216-9927.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 8


ADF 001 ĎURDÍK, Ladislav. Demografický vývoj maďarskej menšinovej komunity na Slovensku v 20. storočí: Príčiny a dôsledky úbytku populácie. FORUM. Č. 5 (2011), s. 75-90. ISSN 1335-4361.

ADF 002 ĎURDÍK, Ladislav. Demografický vývoj maďarskej menšinovej komunity na Slovensku v 20. storočí.: Príčiny a dôsledky úbytku populácie. Fórum. S. 75-90. ISSN 1335-4361.

ADF 003 ĎURDÍK, Ladislav. Népszámlálás 2011. Kik vagytok, ismeretlenek?. Fórum Társadalomtudományi Szemle. č. 2 (2012), s. 3-14. ISSN 1335-4361.

ADF 004 ĎURDÍK, Ladislav. A magyar nemzetiségűek településszerkezeti változásai az ezredfordulót követő évtizedben az ismeretlen nemzetiségűek adatainak a hátterében. Fórum. Évf. 16, sz. 4 (2014), p. 57-63. ISSN 1335-4361.

ADF 005 ĎURDÍK, Ladislav. A vegyes házasságok (házasságkötések) alakulása Szlovákiában, különös tekintettel a magyar lakosságra. Fórum. Évf. 16, sz. 2 (2014), p. 21-38. ISSN 1335-4361.

ADF 006 ĎURDÍK, Ladislav. A 2011. évi népszámlálás lakossági mikroadatai. Fórum. Évf. 17, sz. 3 (2015), p. 123-126. ISSN 1335-4361.

ADF 007 ĎURDÍK, Ladislav. A szlovákiai nemzetiségek településszerkezetének változásai az 1970. és az 1980. évi népszámlálás adatai alapján. Fórum. Évf. 18, sz. 4 (2016), p. 33-50. ISSN 1335-4361.

ADF 008 ĎURDÍK, Ladislav. Vývoj zmiešaných manželstiev (sobášov) na Slovensku, s osobitným zreteľom na maďarské obyvateľstvo. Fórum. Č. 4 (2016), s. 5-21. ISSN 1335-4361.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


AEC 001 ĎURDÍK, Ladislav. A kisebbségi magyar közösségek népesedési folyamatai 1989 után. Kisebbségi magyar közösségek a 20.században. (2008), s. 376-384.

AEC 002 ĎURDÍK, Ladislav. A kisebbségi magyar közösségek népesedési folyamatai. Demogrfické procesy maďarských minoritných spoločenstiev. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Minoritné maďarské spoločenstvá v 20. storočí. Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László. Budapest: Gondolat-MTA Kisebbségkutató Intézet, S. 376-383. ISBN 9789636930820.

AEC 003 ĎURDÍK, Ladislav a Gábor RUDA. A szlovákiai magyarok számának változásai és várható alakulása a 2011. évi népszámlálás időpontjában. In: Nemzetiségi iskolák Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában. Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kultúrális Egyesület, (2011), s. 121-129. ISBN 978-615-5026-09-6.

AEC 004 ĎURDÍK, Ladislav. Demographic processes in Minority Hungarian communities. In: Minority Hungarian communities in the twentieth century. Budapest: MTA, (2011), s. 468-479. ISBN 978-0-88033-677-2.

AEC 005 ĎURDÍK, Ladislav. II. Időszerű kérdések a szlovákiai kisebbségi oktatásügyben. Nemzetiségi iskolák Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában. (2011), s. 121-129.

AEC 006 ĎURDÍK, Ladislav. The Demographic Development of the Hungarian Minority: Community of Slovakia in the 20th century. In: A Multiethnic region in East-Central Europe: Studies in the History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. Budapest: MTA, (2011), s. 403-429. ISBN 978-0-88033-690-1.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


AED 001 ĎURDÍK, Ladislav. A szlovákiai magyar lakosság korösszetételének változásai 1921 és 2001 között. Interetnikus és interkulturális kapcsolatok Dél-Szlovákiában. (2009), s. 55-77.

AED 002 ĎURDÍK, Ladislav. Kik vagytok, ismeretlenek?. A tudomány vonzásában. (2012), s. 223-239.

AED 003 ĎURDÍK, Ladislav. Egy csökkenés anatómiája - a szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai az 1990-es évektől napjainkig. In: Nyelvi jogok 1.: Jogsegélyszolgálat 2009-2011 - A kisebbségi és nyelvi jogok helyzete Szlovákiában. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, S. 137-147. ISBN 978-80-89249-70-1.

Hivatkozások:
2018  [4] LAMPL, ZS. Niektoré aspekty národdnej identity slovenských Maďarov podľa vekových skupín. In Fórum spoločenskovedná revue 2018. Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2018. ISBN 978-80-89978-02-1, p. 82.AED 004 ĎURDÍK, Ladislav. Zmeny sídelnej štruktúry národností na Slovensku na základe údajov sčítania ľudu v rokoch 1970 a 1980. In: Fórum spoločenskovedná revue 2018 : Zborník štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitútu pre výskum menšín: Zborník štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitútu pre výskum menšín. Lampl Zsuzsanna. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2018, S. 7-22. ISBN 978-80-89978-02-1.


AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AEE 001 ĎURDÍK, Ladislav. A szlovákiai magyar lakosság természetes népmozgalmi folyamatai a 90-es évektől napjainkig. Prírodzený pohyb Maďarov na Slovensku v 90.rokoch. Ami rejtve van s ami látható - Čo je skryté a čo je vyditeľné. (2008), s. 239-252.

AEE 002 ĎURDÍK, Ladislav. A szlovákiai magyar lakosság településszerkezetének változásai különös tekintettel a szórványosodás kérdésére. In: A felszívódás veszélye, a fennmaradás esélyei: Magyar szórványok Európában, Amerikában, Ausztráliában. Wien: Sodalitas, S. 107-121. ISBN 3-9501286-5-4.

AEE 003 ĎURDÍK, Ladislav. A szlovákiai magyar lakosság természetes népmozgalmi folyamatai a ˇ90-es évektől napjainkig. Ami rejtve van s ami látható. (2008), s. 239-253. ISSN 1787-2960.


AEF Hazai, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AEF 001 ĎURDÍK, Ladislav. A (cseh)szlovákiai magyarság demográfiai, valamint település- és társadalomszerkezetének alakulása 1918-1998. In: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998: történelem, szociológia, demográfia, nyelvfejlődés, nyelvhasználat, a mindennapok kultúrája, egyház és vallás. Budapest: Ister, P. 81-121. ISBN 963-85870-1-6.

Hivatkozások:
2013  [3] BÁRDI, N. Otthon és haza : Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről. Jyväskylä - Pécs : University of Jyväskylä, 2013. In Spectra Hungarologicum. Vol. 6., p. 265, 635.

2010  [4] SIMON, A. Egy rövid esztendő krónikája : A szlovákiai magyarok 1938. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-42-8, p. 19, 271.AEF 002 ĎURDÍK, Ladislav. A szlovákiai magyar lakosság demográfiai változásai 1949 és 1963 között, különös tekintettel a népmozgalmi folyamatokra. Magyarok a sztálinista Csehszlovákiában 1948-1963. (2011), s. 26-42.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFC 001 ĎURDÍK, Ladislav. A szlovákiai magyarok számának várható alakulása a 2011. évi népszámlálás időpontjában. In: Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában: Nemzetközi földrajzi konferencia, Beregszász, 2012. március 29-30.. Beregszász: Kálvin Nyomda, (2012), s. 261-267. ISBN 978-617-596-066-0.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 3


AFD 001 ĎURDÍK, Ladislav. Népszámlálás után: A szlovákiai magyarok számának változásai év várható alakulása a 2011. évi népszámlálás időpontjában. In: Egymás mellett vagy együtt?: Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Szimpóziuma - Tanulmánykötet. Komárno: UJS Komárno, (2011), s. 45-52. ISBN 978-80-8122-024-1.

Hivatkozások:
2014  [4] ILLÉS, A. Tollhibás nevek Csilizköz mai utónévanyagában. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 241, 246.AFD 002 STRÉDL, Terézia. A nevelés sajátosságai. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 430-443. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 003 ĎURDÍK, Ladislav. A (cseh)szlovákiai magyarság felekezeti megoszlásának alakulása 1921 és 2011 között. In: A hit és a közösség szolgálatában : Életutak a szlovákiai református keresztyén egyházban: Életutak a szlovákiai református keresztyén egyházban. Tömösközi Ferenc. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, P. 28-44. ISBN 978-80-8122-273-3.


BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 2


BAA 001 ĎURDÍK, Ladislav. A szlovákiai magyar lakosság kormegoszlása: A 2001-es és a korábbi népszámlálások adatai alapján. Budapest: EÖK!K, 2007. 65 s. ISSN 1785-5551.

BAA 002 ĎURDÍK, Ladislav a Tamás KISS. Párhuzamok és különbségek: A második világháború utáni erdélyi és szlovákiai magyar népességfejlődés összehasonlító elemzése. Budapest: EÖKIK, 2010. 321. ISBN 978-963-87999-7-5.


BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 4


BDE 001 ĎURDÍK, Ladislav. Katolikus magyarok Szlovákiában. REGIO. Roč. 91, č. 3 (1991), s. 131-140. ISSN 0865-557X.

Hivatkozások:
2011  [4] MENYHÁRT, J. Katolikus nyelvpolitika Szlovákiában. In Magyarok Szlovákiában : VII. kötet: Nyelv. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-54-1, p. 27.BDE 002 ĎURDÍK, Ladislav. A szlovákiai magyarok társadalomszerkezete a 90-es években. Régió. roč. 19., č. 4. (2008), s. 77-102. ISSN 0865-557X.

Hivatkozások:
CSETE, Ö. - PAPP Z., A. - SETÉNYI, J. Kárpát-medencei magyar oktatás az ezredfordulón. In Határon túli magyarság a 21. században. Budapest : Köztársasági Elnöki Hivatal, 2010. ISBN 978-963-06-8928-1, p. 126, 164.  [3]BDE 003 ĎURDÍK, Ladislav. Quo vadis, szlovákiai magyarok?: A szlovákiai magyarság demográfiai helyzete és lehetséges népesedéspolitikai alternatívái. Pro minoritate. (2010), s. 33-47. ISSN 1216-9927.

Hivatkozások:
2014  [4] ILLÉS, A. Tollhibás nevek Csilizköz mai utónévanyagában. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 241, 246.BDE 004 ĎURDÍK, Ladislav. Egy csökkenés anatómiája: A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai az 1990-es évektől napjainkig. KOMMENTÁR - Közösség, hagyomány, szabadság. č. 3 (2012), s. 25-35. ISSN 1787-6974.


BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 3


BDF 001 ĎURDÍK, Ladislav. Népszámlálás 2011 - Quo vadis, szlovákiai magyarok?. Új Szó. roč. 62., č. 94. (2009), s. 16. ISSN 1335-7050.

BDF 002 ĎURDÍK, Ladislav. A szlovákiai magyar kisebbségi közösség 20. századi demográfiai fejlődése: A népességfogyás okai és következményei. Fórum Társadalomtudományi Szemle. roč. XIII., č. 3. (2011), s. 63-80. ISSN 1335-4361.

BDF 003 ĎURDÍK, Ladislav. Az 1970-es és az 1980-as évi népszámlálások községsoros adatai. Fórum. Évf. 18, sz. 3 (2016), p. 129-131. ISSN 1335-4361.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 2


BEE 001 ĎURDÍK, Ladislav. The demographic trends of the ethnic Hungarian population of Slovakia in light of the 2011 census to the present. In: Minority Studies. Budapest: Lucidus Kiadó, 2013, P. 53-66.

BEE 002 ĎURDÍK, Ladislav. A vegyes házasságok, házasságkötések alakulása a szlovákiai magyarok körében. In: Tanulmánykötet a 7. BBK előadásaiból. Budapest: Óbudai Egyetem, 2016, P. 617-629. ISBN 978-615-5460-97-5.


BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEF 001 ĎURDÍK, Ladislav. A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai a kilencvenes évektől napjainkig, különös tekintettel az ezredforduló utáni évekre. In: Hatékony érdekérvényesítést: A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala előadásai és dokumentumai. Šamorín: FORUM Institute, 2009, S. 31-41. ISBN 978-80-89249-26-8.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.