SJE főmenü
Ing. Zoltán Šeben, PhD.
Név: Ing. Zoltán Šeben, PhD.
Tanszékvezető
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Menedzsment Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: G311
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 639

Egyetemi tanulmányok
Bél Mátyás Egyetem Besztercebánya, Gazdaságtudományi kar
Pénzügyi Menedzsment
2001 - 2006
Doktori képzés (PhD.)
Közgazdaságtudományi Egyetem Pozsony, Nemzetgazdasági kar
2007 - 2010

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem
Egyetemi adjunktus
2010 -
Selye János Egyetem
Menedzsment Tanszék vezető
2012 -
Selye János Egyetem
Selye e-studies recenzált folyóirat felelős szerkesztője
2012 - 2017


Kutatási terület Pénzügyi menedzsment, Kontroling

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 4
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (4)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 4
BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (1)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (2)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 49
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (6)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (4)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (4)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (20)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (8)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (3)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 3
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 2
AGI Tudományos-kutató feladatok megoldásáról szóló híradások (1)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (1)

Bejegyzések száma összesen: 62

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (1)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (9)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (5)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
Összesen 16

Publikációk listája

ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 4


ABD 001 VOLOŠIN, Martin, József POÓR, Mártonné KAROLINY, Zoltán ŠEBEN a Silvia KOSÁR. Slovakia. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 264-302 [1,90]. ISBN 978-80-8122-047-0.

ABD 002 MACHOVÁ, Renáta, József POÓR, Martin VOLOŠIN, Imola JÓZSA a Zoltán ŠEBEN. Slovakia. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 125-151. ISBN 978-80-8122-151-4.

ABD 003 POÓR, József, Ildikó KOVÁCS a Zoltán ŠEBEN. HR befolyásolók vizsgálata. In: HRM a nemzetközi cégeknél: HR-funkci átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban 2011-2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 15-64. ISBN 978-80-8122-180-4.

ABD 004 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Martin VOLOŠIN, Barnabás AMBRUS a Ádám SZOBI. Slovakia [print]., 2017.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADE 001 ŠEBEN, Zoltán. Controlling Activities in Local Municipalities. Studia Mundi - Economica. Vol. 1, no. 1 (2015), p. 104-110. ISSN 2415-9395.

ADE 002 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN a Angelika KÚTNA. Generation Z and Y versus Tax Literacy in the 21st Century. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 14, no. 2 (2019), p. 433-439. ISSN 1843-6110.

ADE 003 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán ŠEBEN, Lilla FEHÉR a Zsuzsanna TÓTH. Developing the Competences of Generation Z with Innovative Teaching Methods in the Context of the Requirement of Labour Market by Industry 4.0. International Journal of Advanced Corporate Learning. Vol. 14, no. 2 (2021), p. 17-26. ISSN 1867-5565 (online).


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


ADF 001 ŠEBEN, Zoltán. Selected Aspects of Formal Education in Tourism. Technológia vzdelávania - Technology of education. roč. XIX., č. 10. (2011), s. 12-18. ISSN 1335-003X.

ADF 002 ŠEBEN, Zoltán. Výber dodávateľov. Selye e-studies [elektronický zdroj]. online, 9 s. ISSN 1338-1598.

ADF 003 POÓR, József, Jenő BEKE, Gyula LÁSZLÓ, Katalin ÓHEGYI, Zoltán ŠEBEN a Agneš SLAVIČ. Evolution of Cafeteria Systems - Past - Present and Future. Selye e-studies. Roč. 5, č. 1 (2014), online, s. 4-31. ISSN 1338-1598.

ADF 004 SZÉLES, Zsuzsanna, Zoltán ŠEBEN a Denisa FERENCZIOVÁ. Kontroling v miestnych samosprávach. Selye e-studies. Roč. 5, č. 3 (2014), online, s. 22-32. ISSN 1338-1598.

ADF 005 KORCSMÁROS, Enikő a Zoltán ŠEBEN. A globális pénzügyi rendszer alakulása az elmúlt évszázadban - áttekintés, összegzés. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. Roč. 9, č. 2 (2018), s. 43-50 [online]. ISSN 1338-1598 (online).

ADF 006 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN a Angelika KÚTNA. Z és Y generáció versus adók a 21. században. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. Roč. 9, č. 2 (2018), s. 4-15 [online]. ISSN 1338-1598 (online).


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADM 001 KORCSMÁROS, Enikő, Zoltán ŠEBEN, Renáta MACHOVÁ a Lilla FEHÉR. Promotion of Euro Introduction in Slovakia: Financial Literacy of Generation X and Y. DOI 10.21272/mmi.2019.3-01 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 3 (2019), p. 11-21. ISSN 2218-4511. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] SIDELNYK, N. Analysis Of Key Indicators Of The Insurance Market Of Western Europe. In SocioEconomic Challenges. ISSN 2520-6621, 2021, vol. 5, no. 3, p. 116-125.

2021  [3] DIDENKO, I. - SIDELNYK, N. Insurance Innovations as a Part of the Financial Inclusion. In Business Ethics and Leadership. ISSN 2520-6311, vol. 5, no. 1, p. 135.

2020  [5] SADIGOV, M. - PAKHNENKO, O. - LYEONOV, S. Linking between financial literacy and extending of fintech services. In Economic and social development. ISSN 1849-7535, 2020, vol. 1/4, p. 915-924.ADM 002 ZSIGMOND, Tibor, Enikő KORCSMÁROS, Renáta MACHOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club - Experience in Slovakia. DOI 10.21272/mmi.2020.2-16 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 2 (2020), p. 221-234. ISSN 2218-4511. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] MURA, L. - HAJDUOVÁ, Z. Small and Medium Enterprises in Regions - Empirical and Quantitative Approach. In Insights into Regional Development. ISSN 2669-0195, 2021, vol. 3, no. 2, p. 263.ADM 003 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Tibor ZSIGMOND. The regional innovations governance: Slovakia with regard to convergence criteria. DOI 10.21272/mmi.2021.1-13 Marketing and Management of Innovations = Marketyng i menedžment innovacij. = Маркетинг і менеджмент інновацій No. 1 (2021), p. 170-180. ISSN 2218-4511. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] BOTHOVÁ, F. Impact of the Coronavirus Epidemic on Erasmus+. In Teadmus. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices. ISSN 2733-2942, 2021, p. 46-47.
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


AEC 001 SZLÁVICZ, Ágnes, Györgyi KONTRA CSAPÓ, Kinga KEREKES a Zoltán ŠEBEN. Közép-Európai Régió. In: Rugalmas ösztönzés: rugalmas juttatások. Budapest: Wolters Kluwer, 2013, S. 199-219. ISBN 978 963 295 341 0.

AEC 002 POÓR, József a Zoltán ŠEBEN. Škoda átalakítása - tréning és személyzetfejlesztés. In: Nemzetköziesedés és globalizáció az emberi erőforrás menedzsmentben. Budapest: Complex Kiadó, 2013, P. 387-393. ISBN 978-963-295-287-1.

AEC 003 POÓR, József, Zoltán ŠEBEN, Agnes SLAVIĆ a Katalin ÓHEGYI. Trends and tendencies in flexible benefits in five Central and Eastern European countries. In: International context of business environment: Selected Evidence from CEE and SEE Countries. Gdańsk: Gdańsk University of Technology Publishing House, 2014, P. 103-114. ISBN 978-83-7348-548-6.

AEC 004 SZLÁVICZ, Ágnes, Marzena STOR, Ruth ALAS, Kinga KEREKES, Zoltán ŠEBEN a György KONTRA-CSAPÓ. Az FDI kelet-európai alakulása és sajátosságai. In: Nemzetközi menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 79-95. ISBN 978 963 05 9536 0.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


AED 001 DUDÁS, Ferenc, József POÓR a Zoltán ŠEBEN. The Modernization of HR in Civil Service in a Fictional Country. In: Research studies and case compilation on SHRM in transitional countries of Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 136-145. ISBN 978-80-8122-093-7.

AED 002 POÓR, József a Zoltán ŠEBEN. Kutatási modell. In: HRM a nemzetközi cégeknél: HR-funkció átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban 2011-2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 8-14. ISBN 978-80-8122-180-4.

AED 003 POÓR, József a Zoltán ŠEBEN. Melléklet. In: HRM a nemzetközi cégeknél: HR-funkció átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban 2011-2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 68-79. ISBN 978-80-8122-180-4.

AED 004 SLAVICA, Agnes, József POÓR, B. Csaba ILLÉS, Szergej VINOGRADOV, Zoltán ŠEBEN, Ildikó CSAPÓ a Michael J. MORLEY. Benchmarking in HR Management. In: Global, Regional and Local Trends of HR Practices. Poór József, Morley Michael J., Karoliny Zsuzsa, Kovács Ildikó, Illés B. Csaba, Jepsen Denise. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 9-29. ISBN 978-80-8122-379-2.


AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFA 001 ANTALÍK, Imrich a Zoltán ŠEBEN. A versenyképesség és a vállakozói környezet kérdései Szlovákiában. In: 5. Báthory - Brassai Konferencia: "Kárpát-medencei (magyar) versenyképesség". Budapest: Óbudai Egyetem, 2014, P. 15-24. ISBN 978-615-5460-38-8.

Hivatkozások:
2020  [4] HORBULÁK, Zs. Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969-1989). Komárom : Selye János Egyetem, 2020. ISBN 978-80-8122-359-4, p. 16.
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 20


AFC 001 ŠEBEN, Zoltán. Konkurencieschopnosť cestovného ruchu v kontexte vybraných metód jej merania. Imea 2010, Seč, Chrudim, 26.-27. April 2010. (2010), s. 15.

Hivatkozások:
2011  [3] Ježek, J. - Kaňka, L. Konkurenceschopnosť a udržitelný rozvoj malých měst a venkovských regionů v České republice. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-261-0094-2AFC 002 ŠEBEN, Zoltán. Vybrané znalostné procesy v cestovnom ruchu. Udržitelný rozvoj v evropských regionech. roč. 1 (2010), s. 162-170.

AFC 003 GYURIÁN, Norbert a Zoltán ŠEBEN. Konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v kontexte vybraných aspektov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MEKON 2012. roč. 14 (2012), 7 s.

AFC 004 ŠEBEN, Zoltán. Vybrané aspekty merania konkurencieschopnosti podnikov. In: Znalosti pro tržní praxi 2011: Nová generace pracovníků (Generace Y)., Č. 1 (2011), s. 808-816. ISBN 978-80-87533-02-4.

Hivatkozások:
2013  [4] NOVOTNÝ, J. Význam a pozice CRM v řízení firem. In Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. ISSN 1338-1598, 2013, roč. 4, č. 4, s. 4-11.AFC 005 GYURIÁN, Norbert a Zoltán ŠEBEN. Az agrárvállalkozásokra kifejtett társasági adó hatásainak felmérése az érsekújvári járásban. "A jövő gazdasága, a jövő befektetése". P. 34-39.

AFC 006 ŠEBEN, Zoltán. Controlling in Human Resource Management of Institution. In: Knowledge for Market Use 2014: Media and Communication in the 21. Century. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 272-277. ISBN 978-80-87533-07-9. WoS.

AFC 007 ŠEBEN, Zoltán. Kontroling v manažmente ľudských zdrojov inštitúcie. In: Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století: Sborník z mezinárodní vědecké konferencie. Olomouc: Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 272-277. ISBN 978-80-87533-07-9.

AFC 008 ŠEBEN, Zoltán. Controlling activities in local municipalities. In: New Drivers in the Economy. Gödöllő, Hungary: Szent István University, 2015, CD-ROM, p. 289-296. ISBN 978-963-269-477-1.

AFC 009 KÚTNA, Angelika, Norbert GYURIÁN a Zoltán ŠEBEN. Hodnotenie vplyvu daňovej reformy dane z pridanej hodnoty na štátny rozpočet Slovenskej republiky = Evaluation of the Value Added Tax Reform Impact on the State Budget of the Slovak Republic. In: RELIK 2017 - Conference Proceedings: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2017, online, p. 243-254. ISBN 978-80-245-2238-8. WoS.

AFC 010 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Enikő KORCSMÁROS a Lilla FEHÉR. Daňová gramotnosť generácie Y a Z v kontexte zavedenia Eura = The Tax Literacy of the Generations Y and Z in the Context of the Introduction of the Euro. In: RELIK 2019 : the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections: the 12th international scientific conference : reproduction of human capital - mutual links and connections. Jitka Langhamrová, Tomáš Löster, Jana Vrabcová Langhamrová. Praha: Oeconomica Publishing House, 2019, online, s. 313-324. ISBN 978-80-245-2329-3. WoS.

AFC 011 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. Slovakia after the Introduction of the Euro (overview of the period 2009-2011). In: Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1): Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2018, P. 439-446. ISBN 978-80-7435-700-8. WoS.

AFC 012 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. The euro celebrates 10 years in Slovakia - a brief economic background. In: KNOWCON 2019 : Knowledge on economics and management: profit or purpose : conference proceedings: Knowledge on economics and management: profit or purpose : conference proceedings. Tomáš Talášek, Jan Stoklasa, Pavla Slavíčková. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, P. 77-83. ISBN 978-80-244-5543-3 (online).

AFC 013 BENCSIK, Andrea, Tímea JUHÁSZ a Zoltán ŠEBEN. The Importance of Informal Knowledge Sharing (Workplace Gossip) in Organizations. In: Economic and Social Development : 38th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Book of Proceedings: 38th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Book of Proceedings. Khalid Hammes, Mustapha Machrafi, Ante Samodol. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, s. 46-57 [CD-ROM]. WoS.

AFC 014 SÁNTA, Kamilla, Renáta MACHOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Analýza preferencií štýlov učenia sa podľa demografických charakteristík u študentov ekonómov = The Examination of the Learning Style of Economic Students Based on Demographic Characteristics. In: RELIK 2020 : Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings: Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2020, online, p. 466-477. ISBN 978-80-245-2394-1. WoS.

AFC 015 BENCSIK, Andrea, Gabriella HORVÁTH-CSIKÓS, Tímea JUHÁSZ a Zoltán ŠEBEN. Generations on Labour Market in Slovakia. In: Academic World International Conference : International Conference on Management and Information Technology: International Conference on Management and Information Technology. Ranjan Prusty Manas. Khandagiri: Institute of Research and Journals, 2019, P. [1-6]. ISBN 978-93-87405-18-9.

Hivatkozások:
2020  [3] ERDŐS, Á. - MAGASVÁRI, A. - MOLNÁR, K. -et al. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának utánpótlása, felkészítésük gyakorlati kérdései. In Magyar Rendészet. ISSN 1586-2895, 2020, vol. 20, no. 1, p. 149-175.AFC 016 KÚTNA, Angelika, Imrich ANTALÍK, Norbert GYURIÁN a Zoltán ŠEBEN. Tax Licence of a Legal Entity - Pros and Cons. DOI 10.12955/cbup.v7.1361 In: CBU International Conference Proceedings 2019 : Innovations in Science and Education : March 20-22, 2019, Prague, Czech Republic: Innovations in Science and Education : March 20-22, 2019, Prague, Czech Republic. Petr Hájek, Ondřej Vít. Praha: CBU Research Institute, 2019, S. 193-199. ISBN 978-80-907722-0-5.

AFC 017 BENCSIK, Andrea, Lilla CSÓKÁS a Zoltán ŠEBEN. What is the role of ethics in an ideal leadership style?. DOI 10.34190/MLG.19.093 In: Proceedings of the 15th European Conference on Management, Leadeship and Governance. [bez zostavovateľa]. Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International, 2020, P. 63-72. ISBN 978-1-912764-47-1. SCOPUS.

AFC 018 KOVÁCS, Ádám, József POÓR, Zoltán ŠEBEN a György SZRETYKÓ. A koronavírus-válság hatása a munkaerőpiacra és a humán erőforrásokra. In: Kizökkent világ - szokatlan és különleges élethelyzetek: a nemkonvenciális, nem "normális", nem kiszámítható jelenségek korszaka. Makkos Anikó, Kecskés Petra, Kövecsesné Gősi Viktória. Győr: Széchenyi István Egyetem, 2021, s. 134-144 [online]. ISBN 978-615-5837-91-3.

AFC 019 ZSIGMOND, Tibor, Renáta MACHOVÁ, Kinga VASOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Slovak consumer behaviour in the smartphone market. In: KNOWCON 2021 : Knowledge on economics and management : conference proceedings: Knowledge on economics and management : conference proceedings. Pavla Slavíčková, Jan Stoklasa. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, online, p. 74-80. ISBN 978-80-244-6032-1. DOI 10.5507/ff.21.24460321.

AFC 020 KÚTNA, Angelika, Norbert GYURIÁN a Zoltán ŠEBEN. Impact of the Vat Reverse-Charge Mechanism on the Cash Flows of Construction Companies in the Slovak Republic. DOI 10.12955/cbup.v6.1318 In: CBU International Conference Proceedings 2018: Innovations in Science and Education. Praha: CBU Research Institute, 2018, Vol. 6, p. 522-528. ISBN 978-80-270-5038-3. WoS.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 8


AFD 001 ŠEBEN, Zoltán. Konkurencieschopní absolventi ako faktor znalostného cestovného ruchu. In: Szellemi tőke, mint versenyelőny - 2010. jún. 19: "avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben". Komárno: Univerzita J. Selyeho, P. 1315-1332. ISBN 978-963-216-270-6.

Hivatkozások:
2017  [3] OLÁH, J. - POPP, J. Az ellátási láncok operatív tervezésének kihívásai. In CONTROLLER INFO. ISSN 2063-9309, 2017, vol. 5, no. 4, p.15-25.

2015  [4] ČERNÁ, J. Nové trendy v cestovnom ruchu pre marketérov. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. 84 s. ISBN 978-80-8105-728-1.

2014  [1] ČERNÁ, J. Religiousness and religious tourism in Slovakia : case study. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, 2014, vol. 10, suppl. 1., p. 30. SCOPUS

2014  [3] ČERNÁ, J. Impact of Religious Tourism on Local Development. In Political sciences, law, finance, economics and tourism : conference proceedingsI. Sofia : STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-27-8, p. 255.

2010  [4] ČERNÁ, J. Znalostné aspekty cestovného ruchu. In: Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-217-0, s. 57.AFD 002 ŠEBEN, Zoltán. Destinácia cestovného ruchu. In: Podnikanie v konkurečnom prostredí: Zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, Ekonomická fakulta, S. 321-327. ISBN 978-80-8122-025-8.

AFD 003 ŠEBEN, Zoltán. Priestorový aspekt a regióny cestovného ruchu. "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben". (2012), s. 195-202.

AFD 004 ŠEBEN, Zoltán. Kontroling v podnikovej praxi. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 283-290 [0,35 AH]. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 005 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Enikő KORCSMÁROS a Lilla FEHÉR. Az európai monetáris únió, az Euró 10 éve, és Szlovákia Európa szívében. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció : Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku": Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku". Šeben Zoltán. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 35-41 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-339-6.

AFD 006 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Tibor ZSIGMOND a Annamária ZSIGMONDOVÁ. Knowledge Management - situation in Poland and Slovakia. DOI 10.1051/shsconf/20208301042 In: SHS Web of conferences 83. Dana Hrušovská, Mária Kmety Barteková, Mária Kozáková. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020, online, s. 1-11.

AFD 007 ŠEBEN, Zoltán, Enikő KORCSMÁROS, Renáta MACHOVÁ a Lilla FEHÉR. Slovak Experience After 10 Years from the Introduction of the Euro as Globalization Factor. DOI 10.1051/shsconf/20207406027 In: Globalization and its socio-economic consequences : sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings]: sustainability in the global-knowledge economy : 19th international scientific conference : [conference proceedings]. Tomáš Klieštik. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2019, online, s. [1-8]. WoS.

Hivatkozások:
2021  [4] ZSIGMOND, T. Társadalmi globalizáció és a szlovák nemzet identitása. In Mladí vedci 2021. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho, Fakultou ekonómie a informatiky a s Odborom ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2021. ISBN 978-80-89453-94-8, p. 168, 169.AFD 008 SZEINER, Zsuzsanna, Ladislav MURA, Zoltán ŠEBEN, Lukáš SMEREK a József POÓR. Slovak Businesses in times of coronavirus pandemic in light of an empirical research. In: The Poprad Economic and Management Forum 2021. Peter Madzík, Mária Janošková. Ružomberok: VERBUM Publishing, 2021, online, s. 324-337. ISBN 978-80-561-0888-8 (online).


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 3


AFG 001 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. The Euro Introduction in Slovakia - Conseqences Based on Primary Research. In: Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2019) : proceedings of abstract, international scientific conference, July, 3-6, 2019, Pula: proceedings of abstract, international scientific conference, July, 3-6, 2019, Pula. [bez zostavovateľa]. Považská Bystrica: BCSS. L.L.C (Považská Bystrica, Slovensko), 2019, P. [46]. ISBN 978-80-8154-269-5.

AFG 002 ZSIGMOND, Tibor, Enikő KORCSMÁROS, Renáta MACHOVÁ a Zoltán ŠEBEN. Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club - Experience in Slovakia. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems : Proceedings of abstract: Proceedings of abstract. Eva Belásová. Považská Bystrica: BCSS, 2020, P. [75]. ISBN 978-80-973642-0-5.

AFG 003 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Tibor ZSIGMOND. Slovakia with regard to convergence criteria. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems : Proceedings of abstract: Proceedings of abstract. Eva Belásová. Považská Bystrica: BCSS, 2020, P. [46]. ISBN 978-80-973642-0-5.


AGI Tudományos-kutató feladatok megoldásáról szóló híradások
Bejegyzések száma: 1


AGI 001 POÓR, József, Ildikó CSAPÓ a Zoltán ŠEBEN. Evolution of Consulting Methods and Approaches - 2015. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 35 s. [1,6 AH]. ISBN 978-80-8122-169-9.


BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAA 001 MACHOVÁ, Renáta, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán ŠEBEN, Erika SERES HUSZÁRIK, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Zsuzsanna TÓTH, Adriana MEZEIOVÁ, Tibor ZSIGMOND a Andrea BENCSIK. Gamifikácia a vzdelávanie manažérov: Inovatívne metódy vo vzdelávaní v teórii a v praxi. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2020. 194 s. [9,91AH]. ISBN 978-80-263-1575-9.

Hivatkozások:
2021  [3] MARINIČ, P. Expectation as Competence of Managers. In The current issues of business. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3, p. 87.
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 1


BCI 001 POÓR, József, Zoltán ŠEBEN, Zsuzsanna SZEINER a Róbert HEGYI. Juttatások - Szlovákia 2013 [elektronický zdroj] = Benefity - Slovensko 2013: Zmeny vo firemných benefitoch v roku 2013: A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 101 s. [4,65 AH]. ISBN 978-80-8122-155-2.


EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 1


EDI 001 ŠEBEN, Zoltán. Könyvismertető: Átalakuló emberierőforrás-menedzsment. Vezetéstudomány. Roč. 44, č. 5 (2013), s. 60-61. ISSN 0133-0179.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 2


FAI 001 POÓR, József a Zoltán ŠEBEN. Research Studies and Case Compilation on SHRM in Transitional Countries of Europe [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. CD-ROM, 146 s. ISBN 978-80-8122-093-7.

FAI 002 ŠEBEN, Zoltán. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció: Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 80 s. [5,7AH] [online, CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-339-6.

Menný zoznam publikácií:


V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 1


V1_001 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika, Šeben, Zoltán, Mezeiová, Adriana. 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-411-9. http://uk.ujs.sk/dl/4119/Zbornik_UJS_2021_ekonomia.pdf. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 2


V2_001 Hámori, Tamás, Barna, Zsolt, Balog, Katalin, Šeben, Zoltán, Poór, József. Amerikai világítástechnikai cég Közép-Kelet-Európában In: Nemzetközi menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2021, s. 504-517 [tlačená forma]. ISBN 978-963-454-653-5. [maďarčina]


V2_002 Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Zsigmondová, Annamária, Šeben, Zoltán. Sport Consumption Habits in Terms of Generations. DOI 10.36689/uhk/hed/2022-01-095 In: Hradec Economic Days: Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2022. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2022, s. 987-998 [online]. ISBN 978-80-7435-855-5. ISSN 2464-6067. ISSN 2464-6059. [angličtina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 3


V3_001 Machová, Renáta, Zsigmond, Tibor, Zsigmondová, Annamária, Šeben, Zoltán. Employee Satisfaction and Motivation of Retail Store Employees [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2022.1-05 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2022, č. 1, s. 67-83 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [01] Lo, Wei-Yuan, Lin, Yu-Kai, Lin, Chun-Yu, Lee, Hsiang-Ming. Invisible erosion of human capital: The impact of emotional blackmail and emotional intelligence on nurses' job satisfaction and turnover intention [elektronický dokument]. DOI 10.3390/bs13010037 In: Behavioral sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 13, č. 1, s. [online]. ISSN (online) 2076-328X. [angličtina]


2022 [01] Hitka, Miloš, Lorincová, Silvia, Gejdoš, Miloš, Lipoldová, Martina. Employee motivation during the time of the crisis in agricultural and forestry organizations: case study [elektronický dokument]. DOI 10.17221/71/2022-AGRICECON In: Agricultural Economics: an international journal published by the Czech Academy of Agricultural Sciences and with the promotion of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. Praha: Česká akademie zemědělských věd, 2022, Roč. 68, č. 7, s. 271-281 [tlačená forma] [online]. ISSN 0139-570X. ISSN (online) 1805-9295. https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/71_2022-AGRICECON.pdf. [angličtina]


2022 [01] Lee, Byunghyun, Lee, Changjae, Choi, Ilyoung, Kim, Jaekyeong. Analyzing determinants of job satisfaction based on Two-Factor Theory [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su141912557 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 19, s. [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]


2022 [01] Andrejic, Milan, Kilibarda, Milorad, Pajic, Vukasin. Job satisfaction and labor fluctuation: a case study in the logistics sector in Serbia [elektronický dokument]. DOI 10.3390/logistics6030050 In: Logistics. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 6, č. 3, s. [online]. ISSN (online) 2305-6290. [angličtina]


2022 [02] Kisillés, Hajnalka, Berke, Szilárd. A vezetői mindset jelentősége egy adott szervezet példáján In: Vállalkozásfejlesztés a XXI. században XII./1.. Budapest: Óbudai Egyetem, 2022, s. 182-200. ISBN 978-963-449-310-5. [maďarčina]


2022 [01] Ribeiro, Olga Maria Pimenta Lopes, Coimbra, Vania Maria Oliveira, Pereira, Soraia Cristina de Abreu, Faria, Ana da Conceicao Alves, Teles, Paulo Joao Figueiredo Cabral, da Rocha, Carla Gomes. Impact of COVID-19 on the environments of professional nursing practice and nurses' job satisfaction [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijerph192416908 In: International journal of environmental research and public health: open access journal. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 19, č. 24, s. [online] [tlačená forma]. ISSN 1661-7827. ISSN (online) 1660-4601. [angličtina]


2022 [01] Haryanto, Haryanto, Suharman, Harry, Koeswayo, Poppy Sofia, Umar, Haryono. Enhancing employee engagement in Indonesian logistics and forwarders Industry: the moderating role of a democratic leadership style. DOI 10.3390/economies10110284 In: Economies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 10, č. 11, s. ISSN 2227-7099. [angličtina]


V3_002 Poór, József, Lankašová, Radka, Engle, Allen D., Szabó, Katalin, Budavári-Takács, Ildikó, Šeben, Zoltán, Korényi, Róbert, Szitás, Péter, Juhász, Tímea. The use of commercial mediation as alternative dispute resolution tool in the Czech Republic, Hungary and Slovakia. DOI 10.5937/AnEkSub2145003P In: Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 2021, Roč. 57, č. 45, s. 3-26 [tlačená forma]. ISSN 0350-2120. [angličtina]


V3_003 Machová, Renáta, Zsigmond, Tibor, Bakó, Ferenc, Šeben, Zoltán. Az organikus termékekkel kapcsolatos fogyasztói szokások a dunaszerdahelyi lakosok körében In: Tér - Gazdaság - Ember: a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának tudományos folyóirata: Academic journal of Széchenyi Isván University Kautz Gyula Faculty of Economics. Győr: Széchenyi István Egyetem. Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, 2022, Roč. 10, č. 2, s. 33-52 [tlačená forma]. ISSN 2064-1176. [maďarčina]


O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

Počet výstupov: 1


O2_001 Machová, Renáta, Zsigmond, Tibor, Zsigmondová, Annamária, Šeben, Zoltán. Employee satisfaction and motivation of retail store employees In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System. Považská Bystrica: BCSS, 2022, s. 34-34 [online]. ISBN 978-80-973642-3-6. [angličtina]


ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 3


ABD_001 Poór, József, Kovács, Ildikó, Šeben, Zoltán. HR befolyásolók vizsgálata In: HRM a nemzetközi cégeknél: HR-funkci átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban 2011-2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 15-64. ISBN 978-80-8122-180-4. [maďarčina]


ABD_002 Machová, Renáta, Poór, József, Vološin, Martin, Józsa, Imola, Šeben, Zoltán. Slovakia In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 125-151. ISBN 978-80-8122-151-4. [angličtina]


ABD_003 Vološin, Martin, Poór, József, Karoliny, Mártonné, Šeben, Zoltán, Kosár, Silvia. Slovakia In: Human Resource Management Issues and Challanges in Foreign Owned Companies : Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 264-302 [1,9 AH] [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-047-0. [angličtina]ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 3


ADE_001 Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Kútna, Angelika. Generation Z and Y versus Tax Literacy in the 21st Century [elektronický dokument] In: Journal of Applied Economic Sciences. Craiova: Association for Sustainable Education Research and Science - ASERS Publishing, 2019, Roč. 14, č. 2, s. 433-439 [tlačená forma] [online]. ISSN 2393-5162. ISSN (online) 1843-6110. [angličtina]


ADE_002 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Šeben, Zoltán, Fehér, Lilla, Tóth, Zsuzsanna. Developing the Competences of Generation Z with Innovative Teaching Methods in the Context of the Requirement of Labour Market by Industry 4.0 [elektronický dokument] In: International Journal of Advanced Corporate Learning, 2021, Roč. 14, č. 2, s. 17-26 [online]. ISSN (online) 1867-5565. [angličtina]


ADE_003 Šeben, Zoltán. Controlling Activities in Local Municipalities In: Studia Mundi - Economica. [s.l.]: Szent István Egyetem, 2015, Roč. 1, č. 1, s. 104-110 [online]. ISSN 2415-9395. [angličtina]


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 6


ADF_001 Korcsmáros, Enikő, Šeben, Zoltán. A globális pénzügyi rendszer alakulása az elmúlt évszázadban - áttekintés, összegzés [elektronický dokument] In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2018, Roč. 9, č. 2, s. 43-50 [online]. ISSN (online) 1338-1598. [maďarčina]


ADF_002 Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Kútna, Angelika. Z és Y generáció versus adók a 21. században [elektronický dokument] In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2018, Roč. 9, č. 2, s. 4-15 [online]. ISSN (online) 1338-1598. [maďarčina]


ADF_003 Poór, József, Beke, Jenő, László, Gyula, Óhegyi, Katalin, Šeben, Zoltán, Slavič, Agneš. Evolution of Cafeteria Systems - Past - Present and Future [elektronický dokument] In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2014, Roč. 5, č. 1, s. 4-31 [online]. ISSN (online) 1338-1598. http://www.selyeuni.sk/ef/e-studies/. [angličtina]


ADF_004 Šeben, Zoltán. Selected Aspects of Formal Education in Tourism In: Technológia vzdelávania: vedecko-pedagogický časopis s prílohou Slovenský učiteľ: professional journal on education. Nitra: Združenie SlovDidac, 2011, s. 12-18 [tlačená forma]. ISSN 1335-003X. [angličtina]


ADF_005 Šeben, Zoltán. Výber dodávateľov [elektronický dokument] In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2012, s. 9-9 [online]. ISSN (online) 1338-1598. [slovenčina]


ADF_006 Széles, Zsuzsanna, Šeben, Zoltán, Ferencziová, Denisa. Kontroling v miestnych samosprávach [elektronický dokument] In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2014, Roč. 5, č. 3, s. 22-32 [online]. ISSN (online) 1338-1598. [slovenčina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 4


ADM_001 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Fehér, Lilla. Changing in Consumer Loyality as a Reaction for Eu Integration in Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2019.2-18 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2019, č. 2, s. 206-216 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000483018000018. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Dán, Petra, Zsigmondová, Annamária. Az Apple marketingtevékenysége és fogyasztói szokásainak változása a Covid-19 világjárvány idején. DOI 10.36007/4119.2022.89 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 89-98 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


ADM_002 Korcsmáros, Enikő, Šeben, Zoltán, Machová, Renáta, Fehér, Lilla. Promotion of Euro Introduction in Slovakia: Financial Literacy of Generation X and Y [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2019.3-01 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2019, č. 3, s. 11-21 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000488243600001. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Kálmán, Botond. Effect of environmental crises on the stress level and financial behaviour of university students. DOI 10.36007/4119.2022.161 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 161-182 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [angličtina]


2020 [01] Mihalčová, Bohuslava, Gallo, Peter, Lukáč, Jozef. Management of innovations in finance education: Cluster analysis for OECD countries [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2020.1-19. SIGN-PU FM-20 21/20 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2020, č. 1, s. 235-244 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. [angličtina]


2020 [01] Sedliačiková, Mariana, Kocianová, Anna, Dzian, Michal, Drábek, Josef. Product sampling as a sale promotion tool [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2020.1-11 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2020, č. 1, s. 136-148 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/A353-2020_Sedliacikova.pdf. [angličtina]


2020 [01] Vasylieva, Tetiana, Jurgilewicz, Oktawia, Poliakh, Sergii, Tvaronavičiené, Manuela, Hydzik, Paweł. Problems of measuring country's financial security [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-8330.2020/13-2/22 In: Journal of International Studies. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2020, Roč. 13, č. 2, s. 329-346 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-8330. ISSN (online) 2306-3483. https://www.jois.eu/?620,en_problems-of-measuring-countrys-financial-security. [angličtina]


2020 [02] Lazíková, Jarmila, Rumanovská, Ľubica, Takáč, Ivan. Evaluation of the effectiveness of EU Intellectual property course at SAU in Nitra. DOI 10.15414/meraa.2020.06.01.31-39 In: Mathematics in education, research and applications: online scientific mathematical journal. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu, 2020, Roč. 6, č. 1, s. 31-39 [online]. ISSN 2453-6881. https://doi.org/10.15414/meraa.2020.06.01.31-39. [angličtina]


ADM_003 Zsigmond, Tibor, Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán. Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club - Experience in Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2020.2-16 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2020, č. 2, s. 221-234 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000545377200016. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Dán, Petra, Zsigmondová, Annamária. Az Apple marketingtevékenysége és fogyasztói szokásainak változása a Covid-19 világjárvány idején. DOI 10.36007/4119.2022.89 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 89-98 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


2022 [01] Solanellas, Francesc, Muñoz, Joshua, Petchamé, Josep. An examination of ticket pricing in a multidisciplinary sports Mega-Event. DOI 10.3390/economies10120322 In: Economies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 10, č. 12. ISSN 2227-7099. [angličtina]


2022 [01] François, Aurélien, Scelles, Nicolas, Valenti, Maurizio. Gender inequality in European football: Evidence from competitive balance and competitive intensity in the UEFA men’s and women’s champions league. DOI 10.3390/economies10120315 In: Economies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 10, č. 12. ISSN 2227-7099. [angličtina]


ADM_004 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Zsigmond, Tibor. The regional innovations governance: Slovakia with regard to convergence criteria [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2021.1-13 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2021, č. 1, s. 170-180 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2021/1/170-180. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000659279400013. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Galabova, Borislava. The impact of innovations on modern economic and industrial development In: WayScience: 1st international scientific and practical internet conference. Dnipro: WayScience, 2022. ISBN 978-617-95218-5-0


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 4


AEC_001 Poór, József, Šeben, Zoltán, Slavić, Agnes, Óhegyi, Katalin. Trends and tendencies in flexible benefits in five Central and Eastern European countries In: International context of business environment: Selected Evidence from CEE and SEE Countries. Gdańsk: Gdańsk University of Technology Publishing House, s. 103-114. ISBN 978-83-7348-548-6. [angličtina]


AEC_002 Szlávicz, Ágnes, Stor, Marzena, Alas, Ruth, Kerekes, Kinga, Šeben, Zoltán, Kontra-Csapó, György. Az FDI kelet-európai alakulása és sajátosságai In: Nemzetközi menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, s. 79-95. ISBN 978 963 05 9536 0. [maďarčina]


AEC_003 Poór, József, Šeben, Zoltán. Škoda átalakítása - tréning és személyzetfejlesztés In: Nemzetköziesedés és globalizáció az emberi erőforrás menedzsmentben. Budapest: CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató, s. 387-393. ISBN 978 963 295 287 1. [maďarčina]


AEC_004 Szlávicz, Ágnes, Kontra Csapó, Györgyi, Kerekes, Kinga, Šeben, Zoltán. Közép-Európai Régió In: Rugalmas ösztönzés: rugalmas juttatások. Budapest: Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2013, s. 199-219. ISBN 978-963-295-341-0. [maďarčina]


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 4


AED_001 Slavica, Agnes, Poór, József, Illés, B. Csaba, Vinogradov, Szergej, Šeben, Zoltán, Csapó, Ildikó, Morley, Michael J. Benchmarking in HR Management In: Global, Regional and Local Trends of HR Practices. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 9-29 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-379-2. [angličtina]


AED_002 Poór, József, Šeben, Zoltán. Kutatási modell In: HRM a nemzetközi cégeknél: HR-funkció átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban 2011-2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 8-14. ISBN 978-80-8122-180-4. [maďarčina]


AED_003 Poór, József, Šeben, Zoltán. Melléklet In: HRM a nemzetközi cégeknél: HR-funkció átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban 2011-2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 68-79. ISBN 978-80-8122-180-4. [maďarčina]


AED_004 Dudás, Ferenc, Poór, József, Šeben, Zoltán. The Modernization of HR in Civil Service in a Fictional Country In: Research Studies and Case Compilation on SHRM in Transitional Countries of Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 136-145 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-093-7. [angličtina]


AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 1


AFA_001 Antalík, Imrich, Šeben, Zoltán. A versenyképesség és a vállakozói környezet kérdései Szlovákiában In: 5. Báthory - Brassai Konferencia: "Kárpát-medencei (magyar) versenyképesség". Budapest: Óbudai Egyetem, 2014, s. 15-24. ISBN 978-615-5460-38-8. [maďarčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 17


AFC_001 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Fehér, Lilla. Slovakia after the Introduction of the Euro (overview of the period 2009-2011) [elektronický dokument] In: Hradec Economic Days: Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference: January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2018, s. 439-446 [online]. ISBN 978-80-7435-700-8. ISSN 2464-6059. ISSN (online) 2464-6067. [angličtina]


AFC_002 Bencsik, Andrea, Juhász, Tímea, Šeben, Zoltán. The Importance of Informal Knowledge Sharing (Workplace Gossip) in Organizations In: Economic and Social Development: 38th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Book of Proceedings. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, s. 46-57 [CD-ROM]. ISSN 1849-6903. [angličtina]


AFC_003 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Fehér, Lilla. The euro celebrates 10 years in Slovakia - a brief economic background [elektronický dokument] In: KNOWCON 2019: Knowledge on economics and management: profit or purpose: conference proceedings. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, s. 77-83 [online]. ISBN (online) 978-80-244-5543-3. [angličtina]


AFC_004 Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Korcsmáros, Enikő, Fehér, Lilla. Daňová gramotnosť generácie Y a Z v kontexte zavedenia Eura = The Tax Literacy of the Generations Y and Z in the Context of the Introduction of the Euro In: RELIK 2019: the 12th international scientific conference: reproduction of human capital - mutual links and connections: 12. ročník mezinárodní vědecké konference RELIK 2019. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2019, s. 313-324 [online]. ISBN 978-80-245-2329-3. [slovenčina]


AFC_005 Bencsik, Andrea, Csókás, Lilla, Šeben, Zoltán. What is the role of ethics in an ideal leadership style? [elektronický dokument]. DOI 10.34190/MLG.19.093 In: Proceedings of the 15th European Conference on Management, Leadership and Governance. Sonning Common : Academic Conferences and Publishing International, 2020, s. 63-72 [CD-ROM] [tlačená forma]. ISBN 978-1-912764-47-1. ISBN (online) 978-1-912764-46-4. ISSN 2048-9021. ISSN (online) 2048-903X. [angličtina]


AFC_006 Bencsik, Andrea, Horváth-Csikós, Gabriella, Juhász, Tímea, Šeben, Zoltán. Generations on Labour Market in Slovakia In: Proceedings of Academic World International Conference: International Conference on Management and Information Technology. Khandagiri: Institute of Research and Journals, 2019, s. 1-6 [tlačená forma]. ISBN 978-93-87405-18-9. [angličtina]


AFC_007 Sánta, Kamilla, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán. Analýza preferencií štýlov učenia sa podľa demografických charakteristík u študentov ekonómov = The Examination of the Learning Style of Economic Students Based on Demographic Characteristics In: RELIK 2020: Reproduction of human capital - mutual links and connections: conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2020, s. 466-477 [online]. ISBN 978-80-245-2394-1. https://relik.vse.cz/2020/download/pdf/316-MACHOVA-RENATA-paper.pdf. [slovenčina]


AFC_008 Kútna, Angelika, Antalík, Imrich, Gyurián, Norbert, Šeben, Zoltán. Tax Licence of a Legal Entity - Pros and Cons [elektronický dokument]. DOI 10.12955/cbup.v7.1361 In: CBU International Conference Proceedings 2019: Innovations in Science and Education. Praha: CBU Research Institute, 2019, s. 193-199 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-907722-0-5. ISBN (online) 978-80-907722-1-2. ISSN 1805-997X. ISSN (online) 1805-9961. [angličtina]


AFC_009 Kovács, Ádám, Poór, József, Šeben, Zoltán, Szretykó, György. A koronavírus-válság hatása a munkaerőpiacra és a humán erőforrásokra In: Kizökkent világ - szokatlan és különleges élethelyzetek: a nemkonvenciális, nem "normális", nem kiszámítható jelenségek korszaka. Győr: Széchenyi István Egyetem, 2021, s. 134-144 [online]. ISBN 978-615-5837-91-3. [maďarčina]


AFC_010 Zsigmond, Tibor, Machová, Renáta, Vasová, Kinga, Šeben, Zoltán. Slovak consumer behaviour in the smartphone market In: KNOWCON 2021: Knowledge on economics and management: conference proceedings. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, s. 74-80 [online]. ISBN 978-80-244-6032-1. [angličtina]


AFC_011 Šeben, Zoltán. Vybrané znalostné procesy v cestovnom ruchu In: Udržitelný rozvoj v evropských regionech. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2010, s. 162-170. ISBN 978-80-86708-90-4. [slovenčina]


AFC_012 Gyurián, Norbert, Šeben, Zoltán. Konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v kontexte vybraných aspektov In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MEKON 2012. Ostrava: VŠB-TU of Ostrava, Faculty of Economics, 2011. ISBN 978-80-248-2552-6. [slovenčina]


AFC_013 Šeben, Zoltán. Vybrané aspekty merania konkurencieschopnosti podnikov: - In: Znalosti pro tržní praxi 2011 : Nová generace pracovníků (Generace Y) (CD ROM). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 808-816. ISBN 978-80-87533-02-4. [slovenčina]


AFC_014 Gyurián, Norbert, Šeben, Zoltán. Az agrárvállalkozásokra kifejtett társasági adó hatásainak felmérése az érsekújvári járásban In: "A jövő gazdasága, a jövő befektetése". Gödöllő: Szent István Egyetem, 2012, s. 34-39. ISBN 978-963-269-326-2. [maďarčina]


AFC_015 Šeben, Zoltán. Kontroling v manažmente ľudských zdrojov inštitúcie In: Znalosti pro tržní praxi 2014 : Médiá a komunikace v 21. století: sborník z mezinárodní vědecké konference konané 11. - 12. září 2014 v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta, 2014, s. 272-277. ISBN 978-80-87533-07-9. [slovenčina]


AFC_016 Šeben, Zoltán. Controlling activities in local municipalities In: New Drivers in the Economy. Gödöllő, Hungary: Szent István Egyetem, 2015, s. 289-296. ISBN 978-963-269-477-1. [angličtina]


AFC_017 Kútna, Angelika, Gyurián, Norbert, Šeben, Zoltán. Hodnotenie vplyvu daňovej reformy dane z pridanej hodnoty na štátny rozpočet Slovenskej republiky = Evaluation of the Value Added Tax Reform Impact on the State Budget of the Slovak Republic In: RELIK 2017 [elektronický zdroj]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2017, s. 243-254. ISBN 978-80-245-2238-8. elik.vse.cz/2017/download/pdf/137-Kutna-Angelika-paper.pdf. [slovenčina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 7


AFD_001 Šeben, Zoltán, Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Fehér, Lilla. Slovak Experience After 10 Years from the Introduction of the Euro as Globalization Factor. DOI 10.1051/shsconf/20207406027 In: The 19th International scientific conference Globalization and its socio-economic consequences 2019 – Sustainability in the global-knowledge economy. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2020, s. 1-8 [online]. [angličtina]


AFD_002 Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Korcsmáros, Enikő, Fehér, Lilla. Az európai monetáris únió, az Euró 10 éve, és Szlovákia Európa szívében In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 35-41 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-339-6. [maďarčina]


AFD_003 Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Zsigmond, Tibor, Bakulár, Annamária. Knowledge Management - situation in Poland and Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.1051/shsconf/20208301042 In: Current problems of the corporate sector 2020. Paris: Édition Diffusion Presse Sciences, 2020, s. 1-11 [online]. ISSN (online) 2261-2424. [angličtina]


AFD_004 Szeiner, Zsuzsanna, Mura, Ladislav, Šeben, Zoltán, Smerek, Lukáš, Poór, József. Slovak Businesses in times of coronavirus pandemic in light of an empirical research In: The Poprad Economic and Management Forum 2021. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021, s. 324-337 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-561-0888-8. [angličtina]


AFD_005 Šeben, Zoltán. Kontroling v podnikovej praxi In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 283-290 [0,35 AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-074-6. [slovenčina]


AFD_006 Šeben, Zoltán. Priestorový aspekt a regióny cestovného ruchu In: "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben". Komárom: Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Komárom; EDUTUS Főiskola, Tatabánya, 2012, s. 195-202. ISBN 978-80-8122-027-2. [slovenčina]


AFD_007 Šeben, Zoltán. Destinácia cestovného ruchu In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí: Zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 321-327. ISBN 978-80-8122-025-8. [slovenčina]


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet výstupov: 3


AFG_001 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Fehér, Lilla. The Euro Introduction in Slovakia - Conseqences Based on Primary Research In: Economics, management, finance and social attributes of economic system (EMFSA 2019): proceedings of abstract[s]: international scientific conference, July, 3-6, 2019, Pula. Považská Bystrica: BCSS, 2019, s. 46-46 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8154-269-5. [angličtina]


AFG_002 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán, Zsigmond, Tibor. Slovakia with regard to convergence criteria In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems: Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS, 2020, s. 46-46 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973642-0-5. [angličtina]


AFG_003 Zsigmond, Tibor, Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Šeben, Zoltán. Interconnection of Consumer Behaviour of Different Generations and Marketing Strategy of a Football Club - Experience in Slovakia In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems: Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS, 2020, s. 75-75 [tlačená forma]. ISBN 978-80-973642-0-5. [angličtina]


AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

Počet výstupov: 1


AGI_001 Poór, József, Csapó, Ildikó, Šeben, Zoltán. Evolution of Consulting Methods and Approaches - 2015. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-169-9. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [angličtina]


BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BAA_001 Machová, Renáta, Fehér, Lilla, Gódány, Zsuzsanna, Korcsmáros, Enikő, Šeben, Zoltán, Seres Huszárik, Erika, Tóbiás Kosár, Silvia, Tóth, Zsuzsanna, Mezeiová, Adriana, Zsigmond, Tibor, Bencsik, Andrea. Gamifikácia a vzdelávanie manažérov [textový dokument (print)] : Inovatívne metódy vo vzdelávaní v teórii a v praxi. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2020. ISBN 978-80-263-1575-9. [slovenčina]


Ohlasy:

2021 [02] Hrušovská, Dana, Kmety Barteková, Mária, Trúchliková, Mária, Raková, Monika, Šlahor, Ľudomír, Rybárová, Daniela. The current issues of business [textový dokument (print)] : Proceedings of scientific papers. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3. [angličtina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 1


BCI_001 Poór, József, Šeben, Zoltán, Szeiner, Zsuzsanna, Hegyi, Róbert. Juttatások - Szlovákia 2013: A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-155-2. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Počet výstupov: 1


EDI_001 Šeben, Zoltán. Könyvismertető: Átalakuló emberierőforrás-menedzsment In: Vezetéstudomány: budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata: budapest management review. Budapešť: Országos Vezetőképző Központ, 2013, Roč. 44, č. 5, s. 60-61 [tlačená forma]. ISSN 0133-0179. [maďarčina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 8


FAI_001 Šeben, Zoltán. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 [elektronický dokument] : Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-339-6. [slovenčina. maďarčina]


FAI_002 Juhász, György, Šeben, Zoltán, Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_003 Juhász, György, Horváth, Kinga, Árki, Zuzana, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-073-9. Poznámka: Podujatie: "$a "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $3 "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $4 other, $e Komárno, $f 17.-18. september 2013". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_004 Juhász, György, Horváth, Kinga, Árki, Zuzana, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia teologických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-075-3. Poznámka: Podujatie: "$a "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $3 "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $4 other, $e Komárno, $f 17.-18. september 2013". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_005 Horváth, Kinga, Juhász, György, Árki, Zuzana, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-074-6. Poznámka: Podujatie: "$a "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $3 "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $4 other, $e Komárno, $f 17.-18. september 2013". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_006 Poór, József, Šeben, Zoltán. Research Studies and Case Compilation on SHRM in Transitional Countries of Europe. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-093-7. [angličtina]


FAI_007 Juhász, György, Horváth, Kinga, Árki, Zuzana, Keserű, József, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativitia vo vzdelávaní a vede" - Sekcie teologických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-145-3. Poznámka: Podujatie: "$a Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede, $3 Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede, $4 other, $e Komárno, $f 16-17. september, 2015". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_008 Juhász, György, Šeben, Zoltán, Árki, Zuzana. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-143-9. Poznámka: Podujatie: "$a Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede, $3 Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede, $4 other, $e Komárno, $f 16-17. september, 2015". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem