SJE főmenü
Ing. Zoltán Šeben, PhD.
Név: Ing. Zoltán Šeben, PhD.
Tanszékvezető
Kar: Gazdaságtudományi Kar
Tanszék: Menedzsment Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: G311
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 639

Egyetemi tanulmányok
Bél Mátyás Egyetem Besztercebánya, Gazdaságtudományi kar
Pénzügyi Menedzsment
2001 - 2006
Doktori képzés (PhD.)
Közgazdaságtudományi Egyetem Pozsony, Nemzetgazdasági kar
2007 - 2010

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem
Egyetemi adjunktus
2010 -
Selye János Egyetem
Menedzsment Tanszék vezető
2012 -
Selye János Egyetem
Selye e-studies online recenzált folyóirat felelős szerkesztője
2012 -


Kutatási terület Pénzügyi menedzsment, KontrolingA1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 4
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (4)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 9
BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (1)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (7)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 28
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (6)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (5)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (8)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (4)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 2
AGI Tudományos-kutató feladatok megoldásáról szóló híradások (1)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (1)

Bejegyzések száma összesen: 43

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (1)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (3)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (3)
Összesen 7

Publikációk listája

ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 4


ABD 001 VOLOŠIN, Martin, József POÓR, Mártonné KAROLINY, Zoltán ŠEBEN a Silvia KOSÁR. Slovakia. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 264-302 [1,90]. ISBN 978-80-8122-047-0.

ABD 002 MACHOVÁ, Renáta, József POÓR, Martin VOLOŠIN, Imola JÓZSA a Zoltán ŠEBEN. Slovakia. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign owned Companies: Central and Eastern Europe (2011-2013). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 125-151. ISBN 978-80-8122-151-4.

ABD 003 POÓR, József, Ildikó KOVÁCS a Zoltán ŠEBEN. HR befolyásolók vizsgálata. In: HRM a nemzetközi cégeknél: HR-funkci átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban 2011-2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 15-64. ISBN 978-80-8122-180-4.

ABD 004 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN, Martin VOLOŠIN, Barnabás AMBRUS a Ádám SZOBI. Slovakia [print]., 2017.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADE 001 ŠEBEN, Zoltán. Controlling Activities in Local Municipalities. Studia Mundi - Economica. Vol. 1, no. 1 (2015), p. 104-110. ISSN 2415-9395.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


ADF 001 ŠEBEN, Zoltán. Selected Aspects of Formal Education in Tourism. Technológia vzdelávania - Technology of education. roč. XIX., č. 10. (2011), s. 12-18. ISSN 1335-003X.

ADF 002 ŠEBEN, Zoltán. Výber dodávateľov. Selye e-studies [elektronický zdroj]. online, 9 s. ISSN 1338-1598.

ADF 003 POÓR, József, Jenő BEKE, Gyula LÁSZLÓ, Katalin ÓHEGYI, Zoltán ŠEBEN a Agneš SLAVIČ. Evolution of Cafeteria Systems - Past - Present and Future. Selye e-studies. Roč. 5, č. 1 (2014), online, s. 4-31. ISSN 1338-1598.

ADF 004 SZÉLES, Zsuzsanna, Zoltán ŠEBEN a Denisa FERENCZIOVÁ. Kontroling v miestnych samosprávach. Selye e-studies. Roč. 5, č. 3 (2014), online, s. 22-32. ISSN 1338-1598.

ADF 005 KORCSMÁROS, Enikő a Zoltán ŠEBEN. A globális pénzügyi rendszer alakulása az elmúlt évszázadban - áttekintés, összegzés. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. Roč. 9, č. 2 (2018), s. 43-50 [online]. ISSN 1338-1598 (online).

ADF 006 MACHOVÁ, Renáta, Zoltán ŠEBEN a Angelika KÚTNA. Z és Y generáció versus adók a 21. században. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. Roč. 9, č. 2 (2018), s. 4-15 [online]. ISSN 1338-1598 (online).


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


AEC 001 SZLÁVICZ, Ágnes, Györgyi KONTRA CSAPÓ, Kinga KEREKES a Zoltán ŠEBEN. Közép-Európai Régió. In: Rugalmas ösztönzés: rugalmas juttatások. Budapest: Wolters Kluwer, 2013, S. 199-219. ISBN 978 963 295 341 0.

AEC 002 POÓR, József a Zoltán ŠEBEN. Škoda átalakítása - tréning és személyzetfejlesztés. In: Nemzetköziesedés és globalizáció az emberi erőforrás menedzsmentben. Budapest: Complex Kiadó, 2013, P. 387-393. ISBN 978-963-295-287-1.

AEC 003 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia. Tudásmenedzsment jellemzők a szlovák-magyar határtérségben. In: A falutipológiától a marketingföldrajzig. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2013, S. 205-216. ISBN 978-963-269-364-4.

AEC 004 POÓR, József, Zoltán ŠEBEN, Agnes SLAVIĆ a Katalin ÓHEGYI. Trends and tendencies in flexible benefits in five Central and Eastern European countries. In: International context of business environment: Selected Evidence from CEE and SEE Countries. Gdańsk: Gdańsk University of Technology Publishing House, 2014, P. 103-114. ISBN 978-83-7348-548-6.

AEC 005 SZLÁVICZ, Ágnes, Marzena STOR, Ruth ALAS, Kinga KEREKES, Zoltán ŠEBEN a György KONTRA-CSAPÓ. Az FDI kelet-európai alakulása és sajátosságai. In: Nemzetközi menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, P. 79-95. ISBN 978 963 05 9536 0.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AED 001 DUDÁS, Ferenc, József POÓR a Zoltán ŠEBEN. The Modernization of HR in Civil Service in a Fictional Country. In: Research studies and case compilation on SHRM in transitional countries of Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 136-145. ISBN 978-80-8122-093-7.

AED 002 POÓR, József a Zoltán ŠEBEN. Kutatási modell. In: HRM a nemzetközi cégeknél: HR-funkció átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban 2011-2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 8-14. ISBN 978-80-8122-180-4.

AED 003 POÓR, József a Zoltán ŠEBEN. Melléklet. In: HRM a nemzetközi cégeknél: HR-funkció átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban 2011-2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 68-79. ISBN 978-80-8122-180-4.


AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFA 001 ANTALÍK, Imrich a Zoltán ŠEBEN. A versenyképesség és a vállakozói környezet kérdései Szlovákiában. In: 5. Báthory - Brassai Konferencia: "Kárpát-medencei (magyar) versenyképesség". Budapest: Óbudai Egyetem, 2014, P. 15-24. ISBN 978-615-5460-38-8.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 8


AFC 001 ŠEBEN, Zoltán. Konkurencieschopnosť cestovného ruchu v kontexte vybraných metód jej merania. Imea 2010, Seč, Chrudim, 26.-27. April 2010. (2010), s. 15.

Hivatkozások:
2011  [3] Ježek, J. - Kaňka, L. Konkurenceschopnosť a udržitelný rozvoj malých měst a venkovských regionů v České republice. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-261-0094-2AFC 002 GYURIÁN, Norbert a Zoltán ŠEBEN. Konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v kontexte vybraných aspektov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MEKON 2012. roč. 14 (2012), 7 s.

AFC 003 ŠEBEN, Zoltán. Vybrané aspekty merania konkurencieschopnosti podnikov. In: Znalosti pro tržní praxi 2011: Nová generace pracovníků (Generace Y)., Č. 1 (2011), s. 808-816. ISBN 978-80-87533-02-4.

Hivatkozások:
2013  [4] NOVOTNÝ, J. Význam a pozice CRM v řízení firem. In Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. ISSN 1338-1598, 2013, roč. 4, č. 4, s. 4-11.AFC 004 GYURIÁN, Norbert a Zoltán ŠEBEN. Az agrárvállalkozásokra kifejtett társasági adó hatásainak felmérése az érsekújvári járásban. "A jövő gazdasága, a jövő befektetése". (2012), s. 34-39.

AFC 005 ŠEBEN, Zoltán. Kontroling v manažmente ľudských zdrojov inštitúcie. In: Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století: Sborník z mezinárodní vědecké konferencie. Olomouc: Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 272-277. ISBN 978-80-87533-07-9.

AFC 006 ŠEBEN, Zoltán. Controlling activities in local municipalities. In: New Drivers in the Economy. Gödöllő, Hungary: Szent István University, 2015, CD-ROM, p. 289-296. ISBN 978-963-269-477-1.

AFC 007 KÚTNA, Angelika, Norbert GYURIÁN a Zoltán ŠEBEN. Hodnotenie vplyvu daňovej reformy dane z pridanej hodnoty na štátny rozpočet Slovenskej republiky = Evaluation of the Value Added Tax Reform Impact on the State Budget of the Slovak Republic. In: RELIK 2017 - Conference Proceedings: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2017, online, p. 243-254. ISBN 978-80-245-2238-8.

AFC 008 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. Slovakia after the Introduction of the Euro (overview of the period 2009-2011). In: Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1): Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2018, P. 439-446. ISBN 978-80-7435-700-8. WoS.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 4


AFD 001 ŠEBEN, Zoltán. Konkurencieschopní absolventi ako faktor znalostného cestovného ruchu. Szellemi tőke, mint versenyelőny - 2010. jún. 19. (2010), s. 1315-1332.

Hivatkozások:
2017  [3] OLÁH, J. - POPP, J. Az ellátási láncok operatív tervezésének kihívásai. In CONTROLLER INFO. ISSN 2063-9309, 2017, vol. 5, no. 4, p.15-25.

2015  [4] ČERNÁ, J. Nové trendy v cestovnom ruchu pre marketérov. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. 84 s. ISBN 978-80-8105-728-1.

2014  [1] ČERNÁ, J. Religiousness and religious tourism in Slovakia : case study. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, 2014, vol. 10, suppl. 1., p. 30. SCOPUS

2014  [3] ČERNÁ, J. Impact of Religious Tourism on Local Development. In Political sciences, law, finance, economics and tourism : conference proceedingsI. Sofia : STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-27-8, p. 255.

2010  [4] ČERNÁ, J. Znalostné aspekty cestovného ruchu. In: Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-217-0, s. 57.AFD 002 ŠEBEN, Zoltán. Destinácia cestovného ruchu. Podnikanie v konkurečnom prostredí. (2012), s. 321-327.

AFD 003 ŠEBEN, Zoltán. Priestorový aspekt a regióny cestovného ruchu. "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben". (2012), s. 195-202.

AFD 004 ŠEBEN, Zoltán. Kontroling v podnikovej praxi. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 283-290 [0,35 AH]. ISBN 978-80-8122-074-6.


AGI Tudományos-kutató feladatok megoldásáról szóló híradások
Bejegyzések száma: 1


AGI 001 POÓR, József, Ildikó CSAPÓ a Zoltán ŠEBEN. Evolution of Consulting Methods and Approaches - 2015. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 35 s. [1,6 AH]. ISBN 978-80-8122-169-9.


BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAA 001 MURA, Ladislav a Silvia ŠULTEROVÁ. Manažment rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu v regiónoch Slovenska a ich perspektívy.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 1


BCI 001 POÓR, József, Zoltán ŠEBEN, Zsuzsanna SZEINER a Róbert HEGYI. Juttatások - Szlovákia 2013 [elektronický zdroj] = Benefity - Slovensko 2013: Zmeny vo firemných benefitoch v roku 2013: A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 101 s. [4,65 AH]. ISBN 978-80-8122-155-2.


EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 1


EDI 001 ŠEBEN, Zoltán. Könyvismertető: Átalakuló emberierőforrás-menedzsment. Vezetéstudomány. Roč. 44, č. 5 (2013), s. 60-61. ISSN 0133-0179.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 7


FAI 001 POÓR, József a Zoltán ŠEBEN. Research Studies and Case Compilation on SHRM in Transitional Countries of Europe [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. CD-ROM, 146 s. ISBN 978-80-8122-093-7.

FAI 002 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied.

FAI 003 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia teologických vied.

FAI 004 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied.

FAI 005 JUHÁSZ, György, Zoltán ŠEBEN, Enikő DOBAI KORCSMÁROS a Erika SERES HUSZÁRIK. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický zdroj]: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, [37 AH]. ISBN 978-80-8122-105-7.

FAI 006 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015 [elektronický zdroj]: "Inovácia a kreativitia vo vzdelávaní a vede" - Sekcie teologických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 739 s. [35 AH]. ISBN 978-80-8122-145-3.

FAI 007 JUHÁSZ, György, Zoltán ŠEBEN a Zuzana ÁRKI. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015 [elektronický zdroj]: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 444 s. [15 AH]. ISBN 978-80-8122-143-9.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.