SJE főmenü
PhDr. Erika Seres Huszárik, PhD.
Név: PhDr. Erika Seres Huszárik, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi Kar
Tanszék: Közgazdaságtan Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: G306A
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 638

Egyetemi tanulmányok
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
közgazdaságtan és vállalati menedzsment
2004 - 2007
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
menedzsment
2007 - 2009
Rigorózus eljárás
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
menedzsment
2009 - 2010

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
tanársegéd
2009 - 2013
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
egyetemi adjunktus
2013 -


Kutatási terület marketing, kereskedelem

Kutatási projektek Az oktatás minőségének javítása tanulmányi programok kidolgozása, innovációja, valamint emberi erőfo
2611023010
Európai Szociális Alap
2013 - 2015

Az üzleti hálózat innovációs potenciáljának értékelése megalakulásuk korai szakaszában
VEGA 1/0381/13
A Szlovák Iskolaügyi Minisztérium és a Szlovák Tudományos Akadémia Tudományos Támogatása
2013 - 2015



A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 2
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (2)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 14
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (5)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (4)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (4)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 39
ACC Külföldi kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek (1)
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (6)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (10)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (11)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 7
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (7)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 3
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
DAI Disszertációs és habilitációs munkák (1)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (1)

Bejegyzések száma összesen: 65

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (14)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (14)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (16)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
Összesen 45

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 2


AAA 001 SERES HUSZÁRIK, Erika a Ladislav MURA. Új trendek a szlovák kiskereskedelemben = Nové trendy v slovenskom maloobchode. 1. vyd. Bučovice: Nakladatelství Martin Stříž, 2012. 136 s. ISBN 978-80-87106-59-4.

AAA 002 MACHOVÁ, Renáta, Ladislav MURA, Enikő KORCSMÁROS, Erika SERES HUSZÁRIK, Ján BULECA a Katarína HAVIERNÍKOVÁ. Inovačné podnikanie a hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľských sietí. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. 219 s. [10,95 AH]. ISBN 978-80-263-0598-9.

Hivatkozások:
2018  [4] RAFAJOVÁ, I. Inovácie a rodinné podnikanie. In Integrácia sociálnych médií, geolokačných služieb a mobilných zariadení v záujme podpory environmentálnych inovácií. Trnava : FMK, 2018. ISBN 978-80-8105-975-9, p. 164-169.

2018  [1] VALACH, M. Social function of agriculture sector in the Slovak Republic. In Scientific papers-series management economic engineering in agriculture and rural development. ISSN 2284-7995, 2018, vol. 18, no. 3, p. 475-481. WoS

2018  [4] BEDNÁRIK, J. Environmentálne vzdelávanie ľudských zdrojov z hľadiska a kruhovej ekonomiky. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied.. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 29-35.

2018  [4] IVANOVÁ, E. - MASÁROVÁ, J. Evaluation of innovation performance of Visegrad countries regions putting a stress on human capital. In Sociálno-ekonomická revue. ISSN 1336-3727, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 27-34.

2017  [4] ŠÚBERTOVÁ, E. Comparison of Business Environment in Czech Republic and in Slovak Republic. International Scientific Conference Current Problems of the Corporate Sector 2017. Bratislava : Ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, p. 1022.

2017  [3] ŠÚBERTOVÁ, E. - TÓTH, M. - TÓTHOVÁ, A. Factors of Increasing the Enterprises Efficiency and Performance. Praha : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-872-8, p. 189.

2016  [1] UBREZIOVA, I. - HORSKA, E. - MORAVCIKOVA, K. Socio-responsible behavior of small and medium sized companies. In Economic Science for Rural Development: Rural Development and entrepreneurship Bioeconomy Home Economics. Latvia : Latvia University of Agriculture, 2016. ISBN 978-9984-48-223-1, 156-163. WoS

2016  [1] VALACH, M. - BALAZOVA, E. Socioeconomic functions of agricultural sector in the regions of Slovak Republic. In Actual Problems of Economics. ISSN 1993-6788, 2016, vol. 185, no. 11, p. 238-247. SCOPUS

2016  [4] POLIAČIKOVÁ, E. Obchodné centrá na Slovensku - Minulosť, súčasnosť, budúcnosť. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 166.

2016  [1] MORAVCIKOVA, K. - KOVACSOVA, B. Socio-Responsible Behavior of Small and Medium Sized Companies. In Proceedings of the 2016 International Conference Economic Science for Rural Development no. 41. Jelgava : LLU ESAF, 2016. ISBN 978-9984-48-223-1, p. 156-163. WoS




ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 5


ACB 001 POÓR, József, Erika SERES HUSZÁRIK a Ladislav MURA. Vállalatok nemzetközivé válásának elméleti háttere = Teoretické východiská internacionalizácie podnikov: Vedecká monografia - Monográfia Research Report. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 96 s. ISBN 978-80-8122-048-7.

ACB 002 VÉGHOVÁ, Katarína a Erika SERES HUSZÁRIK. A marketing alapjai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. 157 s. [5,37 AH]. ISBN 978-80-8122-069-2.

Hivatkozások:
2015  [3] MURA, L. - LINCÉNYI, M. Základy marketingu. Brno : Tribun, 2015. ISBN 978-80-263-0887-4. s. 133, 136.



ACB 003 SERES HUSZÁRIK, Erika. Logisztika - feladatgyűjtemény. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 125 s. [3,13 AH]. ISBN 978-80-8122-193-4.

ACB 004 MURA, Ladislav, Nikoleta NAGYOVÁ, Andrej HEVESI, Erika SERES HUSZÁRIK, Dávid SZABÓ, Ádám SZOBI, Zsuzsanna TÓTH, Dominika VLACSEKOVÁ a Dániel HALASI. Bevezetés a vállalatgazdaságtanba [print] = Úvod do podnikového hospodárstva. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 131 s. [8,1AH]. ISBN 978-80-8122-212-2.

ACB 005 KORCSMÁROS, Enikő. Mikroökonómiai alapok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 164 s. [5,15AH]. ISBN 978-80-8122-283-2.


ACC Külföldi kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ACC 001 VOLOŠIN, Martin, Mártonné KAROLINY, József POÓR, Silvia KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. Szlovákia. In: Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2012, P. 215-253. ISBN 978-963-269-276-0.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


ADE 001 HUSZÁRIK, Erika. A szlovák kiskereskedelem fejlődése az ezredfordulótól napjainkig. A Virtuális Intézet Közép - Európa kutatására közleményei. roč. 2., č. 1. (2010), s. 83-89. ISSN 2062-1396.

ADE 002 HUSZÁRIK, Erika. Új trendek Szlovákia kiskereskedelmében. Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei. roč. III., č. 1-2. (2011), s. 317-324. ISSN 2062-1396.

ADE 003 POÓR, József, Silvia KOSÁR, Péter FODOR, Viktória TÓTH, Zoltán MAJÓ, Zsuzsanna CSIBA a Erika HUSZÁRIK. The impact of the crisis and recovery on HR and konwledge management in focus - a Hungarian-Slovakian comparison 2009. Periodica polytechnica, Social and Management Sciences. Vol. 20, no. 1 (2012), p. 29-44. ISSN 1416-3837. SCOPUS. SNIP (2013): 0,817.

Hivatkozások:
2017  [3] MACHOVÁ, R. - MURA, L. - HAVIERNIKOVÁ, K. et al. The Entrepreneur's Network as a Cooperation Form of Entrepreneurship: Case of Slovakia. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 2393-5162, 2017, vol. XII, no. 1 (47), p. 161, 169.



ADE 004 SERES HUSZÁRIK, Erika. A komáromi hipermarketek versenye a fogyasztókért. Földrajzi Közlemények. Évf. 137, sz.. 2 (2013), p. 201-208. ISSN 0015-5411.

ADE 005 BRÁNYI, Tamás, László JÓZSA a Erika SERES HUSZÁRIK. Domináns vállalat versenyképességének hatása az ellátási láncban. Vezetéstudomány. Évf. 46, sz. 3 (2015), p. 38-44. ISSN 0133-0179.

Hivatkozások:
2016  [1] KORCSMAROS, E. - MURA, L. - HEVESI, A. Selected aspects of business networks. In Actual Problems of Economics. ISSN 1993-6788, 2016, vol. 186, no. 12, p. 147-156.



ADE 006 JÓZSA, László, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Relationship Marketing on the Market of Advertising Agencies. GSTF Journal on Business Review (GBR). Vol. 5, no. 1 (2017), p. 17-20. ISSN 2010-4804.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADF 001 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Malé a stredné podniky v jednotlivých ekonomických odvetviach v SR. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 1, č. 2 (2012), s. 41-46. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2018  [4] VLACSEKOVÁ, D. Differences of motivation in public and private organizations. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 1077-1085.

2014  [3] LELKESOVÁ, B. Attitude of young Slovak people towards family enterprises in connection with women´s leadership. In Possibilities for development of business clustre network between SMEs from Visegrad countries and Serbia. Bor : University of Belgrade, 2014. ISBN 978-86-6305-023-5, s. 89.



ADF 002 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő DOBAI KORCSMÁROS. Tesco - a kiskereskedelmi piac legfőbb innovátora = Tesco - The Main Innovator of the Retail Market. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 2, č. 2 (2013), s. 195-204. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2018  [1] MURA, L. - MARCHEVSKA, M. - DUBRAVSKA, M. Slovak retail business across panel regression model. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2018, vol. 2018, no. 4, p. 203-211. WoS



ADF 003 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Vállalatok innovációs tevékenysége = Innovation activity of corporations. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 4, č. 2 (2015), s. 75-83. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2019  [3] MACHOVÁ, R. - ZSIGMOND, T. The mobile app usage habits among users and its possibilities in the tourism industry. In Development and transformation processes in the tourism industry under the conditions of globalization. Lithuania : Klaipeda State University, 2019. ISBN 978-609-454-384-5, p. 114-125.

2018  [3] LORINCOVÁ, S. Human resource and corporate culture: Gender-based differences in the assessment. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4542, 2018, vol. 1, no. 1, p. 28-45.

2018  [3] MURA, L. - MAZÁK, M. Innovative activities of family SMEs: Case study of the Slovak regions. In Modelling the New Europe. ISSN 2247-0514, no. 27, p. 132-147.

2018  [4] SZUJÓ, K. Az innováció és a kulcsfontosságú alaptechnológiák jelenléte a magyarországi vállalkozásoknál. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 305-316.

2018  [4] MACHOVÁ, R. - ZSIGMOND, T. Az X és Y generáció a mobilos alkalmazások tükrében. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 170-182.

2018  [1] HAVIERNIKOVÁ, K. - LEMAŃSKA-MAJDZIK, A. - MURA, L. Advantages and Disadvantages of the Participation of SME in Tourism Clusters. In Journal of Environmental Management and Tourism. ISSN 2068-7729, 2018, vol. 8, no. 6.




ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 7


ADM 001 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő DOBAI KORCSMÁROS. The expansion strategy of multinational chains. Scientific Papers of the University of Pardubice. Vol. 22, no. 30 (1/2014), p.84-94. ISSN 1211-555X. SCOPUS.

ADM 002 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Shockvertising in selected European countries: Hofstede’s dimensions analysis. Actual Problems of Economics. Vol. 173, no. 11 (2015), p. 32-42. ISSN 1993-6788. SCOPUS. SNIP (2015): 0,123.

ADM 003 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. The role of shockvertising in the context of various generations. Problems and Perspectives in Management. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 104-112. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Hivatkozások:
2018  [4] VINCZE, D. How does experience appear in young consumers´social media posting activites? In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 359-371.

2015  [3] ZAPLETALOVÁ, Š. Internationalization Process of Entrepreneurial Activities: A Comparative Study of Czech Companies. In Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research no. 18 [online]. [cit. 04.11.2015]. Dostupné z: http://www.iivopf.cz/images/Working_papers/WPIEBRS_18_Zapletalova.pdf

2015  [3] ZAPLETALOVÁ, Š. Internationalization of Czech Companies. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 120 s. ISBN 978-3-659-79233-5.



ADM 004 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Is advertising innovation the same as shocking?. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 11, no. 2 (2016), p. 247-250. ISSN 1843-6110. SCOPUS. SNIP (2015): 0,691.

Hivatkozások:
2017  [3] LINCÉNYI, M. Research of opinion of the Slovak citizens on the current political and economic problems in the European Union. In Proceedings of the International Scientific Conference : Economic policy in global environment. Havířov : Vysoká škola sociálně správní, 2017. ISBN 978-80-87291-20-7, p. 165-175.

2017  [1] LINCENYI, M. Enteroreneurship Ecosystem Facets: the European Migran Crisis and Public Opinion in Slovakia. In Entreprenurship and Sustainability Issues. ISSN 2345-0282, 2017, vol. 5, no. 2, p. 357-367. WoS

2017  [1] BACIK, R. - GAVUROVA, B. - GBUROVA, J. Social Media, Corporate Website and its Impact on Consumer Purchasing Decisions. In In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 2393-5162, 2017, vol. XII, no. 5, p. 1522. SCOPUS

2017  [1] BACIK, R. - GAVUROVA, B. - GBUROVA, J. Social Media, Corporate Website and its Impact on Consumer Purchasing Dimensions. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 2393-5162, 2017, vol. XII, no. 5, p. 1522. SCOPUS

2017  [3] LINCÉNYI, M. Možnosti využitia mediálnej a marketingovej komunikácie v sociálnej politike. In Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1170-6, p. 285.

2016  [4] LINCÉNYI, M. Prieskum názorov Slovákov na utečencov. In Zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Ekonóm Publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 779.



ADM 005 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Monika ŠIMONOVÁ. Selected aspects of innovation policy for small and medium sized enterprises. DOI 10.14254/2071-8330.2016/9-2/17 Journal of International Studies. Vol. 9, no. 2 (2016), p. 219-232. ISSN 2071-8330. SCOPUS.

Hivatkozások:
2018  [4] KORCSMÁROS, E. Malé a stredné podniky Nitrianskeho kraja z pohľadu foriem zamestnanosti. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 561-570.

2018  [1] MURA, L. - KLJUCNIKOV, A. Small businesses in rural tourism and agro tourism: Study from Slovakia. In Economics & Sociology. ISSN 2071-789X, 2018, vol. 11, no. 3, p. 286-299. SCOPUS

2017  [1] RUCHKINA, G. - MELNICHUK, M. V. - FRUMINA, S. -et al. Small and medium enterprises in the context of regional development and innovations. In. Journal of International Studies. ISSN 2071-8330, 2017, vol. 10, no. 4, p. 259-271. SCOPUS



ADM 006 SERES HUSZÁRIK, Erika, László JÓZSA a Andrej HEVESI. Client groups in the early stage of the lifecycle of business relationships on the advertising market. DOI 10.21272/mmi.2017.3-02 Marketing and Management of Innovations. No. 3 (2017), p. 23-32. ISSN 2218-4511. WoS.

ADM 007 SERES HUSZÁRIK, Erika, László JÓZSA a Zsuzsanna TÓTH. Factors Determining the Development of Business Relationships in the Advertising Market. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 14, no. 8 (2017), p. 65-82. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2016): 0,745. SNIP (2016): 0,869.

Hivatkozások:
2018  [3] BENCSIK, A. - TÓBIÁS KOSÁR, S. - MACHOVÁ, R. Corporate culture in service companies that support knowledge sharing. In Journal of tourism and services. ISSN 1804-5650, 2018, vol. IX, no. 16.




AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AEC 001 SERES HUSZÁRIK, Erika. A multinacionális üzletláncok telephelyválasztási stratégiája. A falutipológiától a marketingföldrajzig. S. 169-182.

AEC 002 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Inovačný potenciál malých a stredných podnikov. In: "Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete": Monografický zborník vedeckých prác. Brno: Tribun EU, S. 40-48. ISBN 978-80-8122-088-3.

Hivatkozások:
2015  [3] MURA, L. - MACHOVÁ, R. - TÓTH, Z. Evaluation of innovation performance of the business networks. In International Conference Hradec Economic Days 2015 Economic Development and Management of Regions Hradec Kráolvé, 3 - 4 February 2015 : Peer-Reviewed Conference Proceedings Vol. 5. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-550-9, p. 42.

2014  [4] ŠÚBERTOVÁ, E. - GAJDOVÁ, D. Výchova k podnikateľstvu pre farmy a firmy. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov III. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2014. ISBN 978-80-225-3859-6, p. 115.



AEC 003 SERES HUSZÁRIK, Erika. Vásárlás az interneten. In: A válság hatása a kiskereskedelemre. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2013, S. 181-194. ISBN 978-963-269-386-6.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AED 001 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Motivácia ako súčasť personálneho manažmentu podniku. In: Manažment podnikania a veci verejných - zborník vedeckých prác. Bratislava: Aldo, Roč. 2, č. 2 (2012), s. 127-131. ISBN 978-80-970759-2-7.

Hivatkozások:
2018  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUS

2018  [4] VLACSEKOVÁ, D. Az emberi erőforrás motivációja a közigazgatásban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 372-378.

2016  [1] BENCSIK, A. - MACHÓ, R. - TÓTH, T. Cheap and clever - symbiosis of frugal innovation and knowledge management. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2016, vol. 14, no. 1, p. 85-93. SCOPUS

2015  [4] ŠIMO, D. - MURA, L. Manažment organizácií. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 264 s. ISBN 978-80-8168-242-1.



AED 002 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő DOBAI KORCSMÁROS. Verseny a fogyasztókért - Struggle for consumers. Actual problems of modern education in 21st century. (2012), s. 83-89.

AED 003 SERES HUSZÁRIK, Erika. A bizalom szerepe a szervezetek életében. In: Mladí vedci 2017: Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. = Fiatal kutatók 2017 - Doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, p. 205-213. ISBN 978-80-8122-200-9.


AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEE 001 HUSZÁRIK, Erika. A multinacionális üzletláncok szerepe Komárom kiskereskedelmében. In: Gazdasági válság - regionális kitekintés. Csíkszereda: Státus Kiadó, (2011), s. 340-348. ISBN 978-606-8052-51-9.

Hivatkozások:
2012  [4] Mura, L. Aspekty manažérskeho rozhodovania o prieniku na zahraničné trhy. In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí, 2012, UJS EF, Komárno, ISBN 978-808122-025-8




AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 10


AFC 001 HUSZÁRIK, Erika. A kereskedelmi láncok szerepe Szlovákiában. Paradigma- és stratégiaváltási kényszer a gazdaságban. (2011), s. 266-275.

AFC 002 POÓR, József, Silvia KOSÁR, Péter FODOR, Zoltán MAJÓ, Zsuzsanna CSIBA a Erika HUSZÁRIK. Fókuszban a válság és kilábalás hatása a HR-re és tudásmenedzselésre – magyar és szlovák összehasonlítás 2009. In: Kecskemét Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, 2011, P. 1-5. ISBN 978-963-7294-98-3.

AFC 003 MACHOVÁ, Renáta, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Shockvertising to shock various generations. In: Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 478-489. ISBN 978-80-87533-07-9.

AFC 004 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Teoretické vymedzenie základných inovačných možnosti malých a stredných podnikov. In: Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015: Ekonomický rozvoj a management regionů - Sborník recenzovaných příspěvků Díl I.. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2015, P. 438-445. ISBN 978-80-7435-546-2.

AFC 005 SERES HUSZÁRIK, Erika a László JÓZSA. Üzleti kapcsolatok a reklámszakmában. In: Marketing hálózaton innen és túl, EMOK XXI. országos konferenciája. Budapest: BME, Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, 2015, P. 549-557. ISBN 978-963-313-189-3.

AFC 006 SERES HUSZÁRIK, Erika a László JÓZSA. A reklámügynökségek és ügyfeleik együttműködésére ható tényezők elemzése. In: Hitelesség és értékorientáció a marketingben: 22. országos konferencia - tanulmánykötet. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2016, P. 539-546. ISBN 978-963-472-850-4.

AFC 007 KORCSMÁROS, Enikő, Erika SERES HUSZÁRIK a Monika ŠIMONOVÁ. Measuring employee satisfaction at Projekt Market Company. In: Hradec Econom Days: Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016, S. 350-355. ISBN 978-80-7435-636-0.

AFC 008 SERES HUSZÁRIK, Erika, László JÓZSA a Zsuzsanna TÓTH. Customer Groups in the Course of Advertising Cooperations. In: Proceedings of 2017 China Marketing International Conference : Marketing Strategy in the Sharing Economy: Localization and Globalization: Marketing Strategy in the Sharing Economy: Localization and Globalization. Zaili Yang. Hong Kong: Asian Business Assoc., 2017, s. 289-304. WoS.

AFC 009 SERES HUSZÁRIK, Erika a László JÓZSA. Üzleti kapcsolatok sikerességének feltételei a reklámiparban. In: Tükröződés: Társadalomtudományok, trendek, fogyasztás. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2017, P. 463-471. ISBN 978-963-429-146-6.

AFC 010 CSEREOVÁ, Angelika a Erika SERES HUSZÁRIK. Zmeny produktov na trhu zábavnej elektroniky. In: RELIK 2018 = reproduction of human capital - mutual links and connections : the 11th international scientific conference: the 11th international scientific conference. Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. = reproduction of human capital - mutual links and connections Praha: Oeconomica Publishing House, 2018, S. 64-78. ISBN 978-80-245-2281-4.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 11


AFD 001 HUSZÁRIKOVÁ, Erika a Silvia KOSÁR. Fogyasztói szokások kutatása a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán. In: Szellemi tőke, mint versenyelőny - Intelektuálny kapitál, ako konkurenčná výhoda: A tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben - Úloha manažmentu znalostí z aspektu trhovej konkurencieschopnosti. Komárno: Lifelong Learning Magyarország Alapítvány, 2010, P. [1-13]. ISBN 9789632162706.

AFD 002 SERES HUSZÁRIK, Erika. A csomagolás szerepe az élelmiszerek értékesítésében. In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí: Zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, Ekonomická fakulta, 2012, P. 229-237. ISBN 978-80-8122-025-8.

AFD 003 SERES HUSZÁRIK, Erika. A hagyományos kiskereskedelem helyzete Észak-Komáromban. "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben". P. 113-121.

Hivatkozások:
2012  [4] Mura, L. Finančná analýza vybraných ukazovateľov stredného podniku v SR, Manažment a Ekonomika, ISSN 1337-9488



AFD 004 SERES HUSZÁRIK, Erika. Bevásárlóközpontok vásárlói szemmel. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 291-300. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 005 SERES HUSZÁRIK, Erika a Flórián SZAKÁL. Fogyasztói "ítélet" a saját márkás termékekről. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 300-310. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 006 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Innovációs tevékenység vizsgálata a komáromi járás kis- és középvállalatainál. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 66-77. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 007 SERES HUSZÁRIK, Erika, Enikő DOBAI KORCSMÁROS a Mónika SIMON. The Constantly Innovative Tesco. In: 5th Central European Conference in Regional Science: Conference Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2015, P. 837-848. ISBN 978-80-553-2015-1. WoS.

Hivatkozások:
2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.



AFD 008 JÓZSA, László, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Az üzleti kapcsolatok kialakulását befolyásoló tényezők faktorelemzése. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 158-168. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 009 SERES HUSZÁRIK, Erika a László JÓZSA. Ügyfélcsoportok az életgörbe együttműködési fázisában. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 433-441. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 010 TÓTH, Zsuzsanna, Erika SERES HUSZÁRIK, Veronika KELLER a László JÓZSA. Az üzleti viselkedés sajátosságai a szlovák üzleti környezetben. In: A hatékony marketing - EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. Józsa László, Korcsmáros Enikő, Seres Huszárik Erika. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 434-448 [online]. ISBN 978-80-8122-236-8.

AFD 011 SERES HUSZÁRIK, Erika a Angelika CSEREOVÁ. Termékváltások az elektronikai termékek piacán. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció : Sekcia ekonomických vied: Sekcia ekonomických vied. Bukor József, Korcsmáros Enikő. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 253-265 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFG 001 SERES HUSZÁRIK, Erika, László JÓZSA a Andrej HEVESI. Client Groups in the Early Stage of the Lifecycle of Business Relationships on the Advertising Market. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2017): Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS.L.L.C, 2017, P. [34]. ISBN 978-80-8154-208-4.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFH 001 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő DOBAI KORCSMÁROS. A multinacionális élelmiszer-üzletláncok telephelyválasztási stratégiája Szlovákiában. XXV. DIDMATTECH 2012.. (2012), s. 98.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAB 001 MURA, Ladislav, Enikő DOBAI KORCSMÁROS, Zoltán RÓZSA, Erika SERES HUSZÁRIK a Renáta MACHOVÁ. Obchodné podnikanie.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 4


BCI 001 VÉGHOVÁ, Katarína, Renáta MACHOVÁ, Enikő DOBAI KORCSMÁROS, Ingrid SZABÓ a Erika SERES HUSZÁRIK. Felvételi útmutató és segédanyag - Közgazdaságtan. 1. vyd. Komárno: UJS Komárno, 2012. 130 s. ISBN 978-80-8122-030-2.

BCI 002 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő, Zsuzsanna GÓDÁNY a Erika SERES HUSZÁRIK. Közgazdaságtan alapjai: feladatgyűjtemény. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 198 s. ISBN 978-80-8122-094-4.

Hivatkozások:
2014  [6] GYURIÁN, N. Recenzia na vysokoškolské skriptá "Közgazdaságtan alapjai - Feldatgyűjtemény". In Selye e-studies. ISSN 1338-1598, 2014, 5. roč., 3. č, s. 42.



BCI 003 MURA, Ladislav, Zoltán BODÓ, Ádám CZIBULA, Ádám SZOBI, Zsuzsanna TÓTH, Dániel HALASI, Andrej HEVESI, Andor MATUS, Nikoleta NAGYOVÁ, Mária PARÁDIOVÁ, Erika SERES HUSZÁRIK, Dávid SZABÓ, Florián SZAKÁL, Tímea SZÉNÁSSY a Dominika VLACSEKOVÁ. Üzleti terv = Podnikateľský plán: egyetemi jegyzet : vysokoškolské skriptá. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 199 s. ISBN 978-80-8122-214-6.

BCI 004 KORCSMÁROS, Enikő, Zsuzsanna GÓDÁNY a Erika SERES HUSZÁRIK. Válogatott feladatok közgazdaságtanból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 225 s. ISBN 978-80-8122-247-4.


DAI Disszertációs és habilitációs munkák
Bejegyzések száma: 1


DAI 001 SERES HUSZÁRIK, Erika. A szlovák kereskedelem változási folyamatai.


EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 1


EDI 001 HUSZÁRIK, Erika. Sikos T. Tamás (szerk.): Fenntartható fogyasztás és növekedés határai: Új trendek a kereskedelemben. Tér És Társadalom. roč. 25., č. 1. (2011), s. 137-139. ISSN 0237-7683.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 4


FAI 001 SERES HUSZÁRIK, Erika a Zsuzsanna CSIBA. Bevezetés a vállalati pénzügyekbe: Elméleti és gyakorlati alapok.

FAI 002 JUHÁSZ, György, Zoltán ŠEBEN, Enikő DOBAI KORCSMÁROS a Erika SERES HUSZÁRIK. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický zdroj]: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, [37 AH]. ISBN 978-80-8122-105-7.

FAI 003 JUHÁSZ, György, Enikő KORCSMÁROS a Erika SERES HUSZÁRIK. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. CD-ROM, 278 s. [19,60 AH]. ISBN 978-80-8122-186-6.

FAI 004 A hatékony marketing - EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 1014 s. [online]. ISBN 978-80-8122-236-8.




 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.