SJE főmenü
PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.
Név: PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.
Tanszékvezető
Kar: Gazdaságtudományi Kar
Tanszék: Közgazdaságtan Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: G306A
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 632

Egyetemi tanulmányok
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
közgazdaságtan és vállalati menedzsment
2004 - 2007
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
menedzsment
2007 - 2009
Rigorózus eljárás
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
menedzsment
2009 - 2010
Doktori képzés (PhD.)
Közgazdaságtudományi Egyetem Pozsony
közgazdaságtan és vállalati menedzsment
2010 - 2016

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
tanársegéd
2009 - 2013
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
egyetemi adjunktus
2013 -


Kutatási terület kis- és középvállalatok gazdaságtana, vállalatgazdaság

Kutatási projektek Az oktatás minőségének javítása tanulmányi programok kidolgozása, innovációja, valamint emberi erőfo
26110230108
Európai Szociális Alap
2013 - 2015

Az üzleti hálózat innovációs potenciáljának értékelése megalakulásuk korai szakaszában
VEGA 1/0381/13
A Szlovák Iskolaügyi Minisztérium és a Szlovák Tudományos Akadémia tudományos támogatása
2013 - 2015

"Pénz, pénz, pénz" ( a magyar kisebbség gazdasági kultúrájának fejlesztése - ismeretterjesztő anyag
KNM-1132/2015/1.1.2
A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala
2015 - 2015A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 2
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (2)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 18
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (3)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (7)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (7)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 48
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (6)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (5)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (8)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (20)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 7
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (7)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 2
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
DAI Disszertációs és habilitációs munkák (1)

Bejegyzések száma összesen: 77

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (25)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (12)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (27)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
Összesen 65

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 2


AAA 001 MACHOVÁ, Renáta, Ladislav MURA, Enikő KORCSMÁROS, Erika SERES HUSZÁRIK, Ján BULECA a Katarína HAVIERNÍKOVÁ. Inovačné podnikanie a hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľských sietí. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. 219 s. [10,95 AH]. ISBN 978-80-263-0598-9.

Hivatkozások:
2018  [4] RAFAJOVÁ, I. Inovácie a rodinné podnikanie. In Integrácia sociálnych médií, geolokačných služieb a mobilných zariadení v záujme podpory environmentálnych inovácií. Trnava : FMK, 2018. ISBN 978-80-8105-975-9, p. 164-169.

2018  [1] VALACH, M. Social function of agriculture sector in the Slovak Republic. In Scientific papers-series management economic engineering in agriculture and rural development. ISSN 2284-7995, 2018, vol. 18, no. 3, p. 475-481. WoS

2018  [4] BEDNÁRIK, J. Environmentálne vzdelávanie ľudských zdrojov z hľadiska a kruhovej ekonomiky. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied.. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 29-35.

2018  [4] IVANOVÁ, E. - MASÁROVÁ, J. Evaluation of innovation performance of Visegrad countries regions putting a stress on human capital. In Sociálno-ekonomická revue. ISSN 1336-3727, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 27-34.

2017  [4] ŠÚBERTOVÁ, E. Comparison of Business Environment in Czech Republic and in Slovak Republic. International Scientific Conference Current Problems of the Corporate Sector 2017. Bratislava : Ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, p. 1022.

2017  [3] ŠÚBERTOVÁ, E. - TÓTH, M. - TÓTHOVÁ, A. Factors of Increasing the Enterprises Efficiency and Performance. Praha : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-872-8, p. 189.

2016  [1] UBREZIOVA, I. - HORSKA, E. - MORAVCIKOVA, K. Socio-responsible behavior of small and medium sized companies. In Economic Science for Rural Development: Rural Development and entrepreneurship Bioeconomy Home Economics. Latvia : Latvia University of Agriculture, 2016. ISBN 978-9984-48-223-1, 156-163. WoS

2016  [1] VALACH, M. - BALAZOVA, E. Socioeconomic functions of agricultural sector in the regions of Slovak Republic. In Actual Problems of Economics. ISSN 1993-6788, 2016, vol. 185, no. 11, p. 238-247. SCOPUS

2016  [4] POLIAČIKOVÁ, E. Obchodné centrá na Slovensku - Minulosť, súčasnosť, budúcnosť. In Acta Oeconomica Universitatis Selye. ISSN 1338-6581, 2016, roč. 5, č. 2, s. 166.

2016  [1] MORAVCIKOVA, K. - KOVACSOVA, B. Socio-Responsible Behavior of Small and Medium Sized Companies. In Proceedings of the 2016 International Conference Economic Science for Rural Development no. 41. Jelgava : LLU ESAF, 2016. ISBN 978-9984-48-223-1, p. 156-163. WoSAAA 002 KORCSMÁROS, Enikő a Helena MAJDÚCHOVÁ. Tvorba partnerských väzieb malých a stredných podnikov s regionálnymi inštitúciami [elektronický zdroj]: Poznatky na základe primárneho výskumu uskutočneného v Nitrianskom kraji. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2016. CD-ROM, 116 s. [6,33 AH]. ISBN 978-80-263-1053-2.

Hivatkozások:
2018  [4] BEDNÁRIK, J. Environmentálne vzdelávanie ľudských zdrojov z hľadiska a kruhovej ekonomiky. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 29-35.
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 3


ACB 001 KORCSMÁROS, Enikő. Vállalati pénzügyek alapfokon. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 190 s. [6,22 AH]. ISBN 978-80-8122-150-7.

ACB 002 KORCSMÁROS, Enikő. Közgazdaságtan alapok - Mikroökonómia. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 153 s. [4,78 AH]. ISBN 978-80-8122-202-3.

ACB 003 KORCSMÁROS, Enikő. Mikroökonómiai alapok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 164 s. [5,15AH]. ISBN 978-80-8122-283-2.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADE 001 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő. Helyzetjelentés: Kis- és középvállalatok az Érsekújvári járásban. A virtuális intézet Közép-Európa kutatására közleményei. (2011), s. 352-359. ISSN 2062-1396.

ADE 002 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Barriers to SMEs development. Actual Problems of Economics. Vol. 188, no. 2 (2017), p. 44-51. ISSN 1993-6788.

Hivatkozások:
2018  [4] SZUJÓ, K. Az innováció és a kulcsfontosságú alaptechnológiák jelenléte a magyarországi vállalkozásoknál. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 305-316.
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


ADF 001 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Malé a stredné podniky v jednotlivých ekonomických odvetviach v SR. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 1, č. 2 (2012), s. 41-46. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2018  [4] VLACSEKOVÁ, D. Differences of motivation in public and private organizations. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 1077-1085.

2014  [3] MAROSI, I. A családi vállalkozások megújulási lehetőségei szlovákiai fiatalok megítélése szerint. In Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IV. Budapest : Óbuda University, 2014. ISBN 9786155460043, p.157-173.

2014  [3] LELKESOVÁ, B. Attitude of young Slovak people towards family enterprises in connection with women´s leadership. In Possibilities for development of business clustre network between SMEs from Visegrad countries and Serbia. Bor : University of Belgrade, 2014. ISBN 978-86-6305-023-5, s. 89.ADF 002 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő DOBAI KORCSMÁROS. Tesco - a kiskereskedelmi piac legfőbb innovátora = Tesco - The Main Innovator of the Retail Market. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 2, č. 2 (2013), s. 195-204. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2018  [1] MURA, L. - MARCHEVSKA, M. - DUBRAVSKA, M. Slovak retail business across panel regression model. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2018, vol. 2018, no. 4, p. 203-211. WoSADF 003 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Vállalatok innovációs tevékenysége = Innovation activity of corporations. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 4, č. 2 (2015), s. 75-83. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2019  [3] MACHOVÁ, R. - ZSIGMOND, T. The mobile app usage habits among users and its possibilities in the tourism industry. In Development and transformation processes in the tourism industry under the conditions of globalization. Lithuania : Klaipeda State University, 2019. ISBN 978-609-454-384-5, p. 114-125.

2018  [4] LORINCOVÁ, S. Human resource and corporate culture: Gender-based differences in the assessment. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4542, 2018, vol. 1, no. 1, p. 28-45.

2018  [3] MURA, L. - MAZÁK, M. Innovative activities of family SMEs: Case study of the Slovak regions. In Modelling the New Europe. ISSN 2247-0514, no. 27, p. 132-147.

2018  [4] SZUJÓ, K. Az innováció és a kulcsfontosságú alaptechnológiák jelenléte a magyarországi vállalkozásoknál. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 305-316.

2018  [4] MACHOVÁ, R. - ZSIGMOND, T. Az X és Y generáció a mobilos alkalmazások tükrében. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 170-182.

2018  [1] HAVIERNIKOVÁ, K. - LEMAŃSKA-MAJDZIK, A. - MURA, L. Advantages and Disadvantages of the Participation of SME in Tourism Clusters. In Journal of Environmental Management and Tourism. ISSN 2068-7729, 2018, vol. 8, no. 6.ADF 004 KORCSMÁROS, Enikő a Zoltán ŠEBEN. A globális pénzügyi rendszer alakulása az elmúlt évszázadban - áttekintés, összegzés. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. Roč. 9, č. 2 (2018), s. 43-50 [online]. ISSN 1338-1598 (online).

ADF 005 KORCSMÁROS, Enikő. Factors Affecting the Development of SMEs (example from Slovakia based on primary research in Nitra Region). Acta Oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. Roč. 7, č. 1 (2018), s. 70-78. ISSN 1338-6581.

Hivatkozások:
2019  [1] HAVIERNIKOVÁ, K. - KORDOŠ, M. - SROVNALÍKOVÁ, P. Risks of SMEs entry into clusters in terms of some human resources. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018. Seville : International Business Information Management Association, IBIMA, 2019. ISBN 978-099985511-9, p. 5089-5099. SCOPUS

2018  [3] LAZIKOVA, J. - BANDLEROVA, A. - ROHACIKOVA, O. -et al. Regional disparities of small and medium enterprises in Slovakia. In Acta polytechnica hungarica. ISSN 1785-8860, 2018, vol. 15, no. 8, p. 227-246. WoS

2018  [1] MURA, L. - MARCHEVSKA, M. - DUBRAVSKA, M. Slovak retail business across panel regression model. In Marketing and management of innovations. ISSN 2218-4511, 2018, vol. 2018, no. 4, p. 203-211. WoSADF 006 KORCSMÁROS, Enikő. Malé a stredné podniky z pohľadu foriem zamestnanosti na Slovensku. Verejná správa a regionálny rozvoj = Public administration and regional development : vedecký časopis Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave : Ekonómia a manažment. = Public administration and regional development Roč. 14, č. 2 (2018), s. 80-88. ISSN 1337-2955.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 7


ADM 001 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő DOBAI KORCSMÁROS. The expansion strategy of multinational chains. Scientific Papers of the University of Pardubice. Vol. 22, no. 30 (1/2014), p.84-94. ISSN 1211-555X. SCOPUS.

ADM 002 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Innovative activities of small and medium-sized enterprises in Komarno District (Slovak Republic). Actual Problems of Economics. Vol. 178, no. 4 (2016), p. 111-119. ISSN 1993-6788. SCOPUS. SNIP (2015): 0,123.

Hivatkozások:
2019  [4] VLACSEKOVÁ, D. Comparitive analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration - case study of Slovakia. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4917, 2019, vol. 2, no. 1, p. 74-93.ADM 003 KORCSMÁROS, Enikő, Ladislav MURA a Andrej HEVESI. Selected aspects of business networks. Actual Problems of Economics. Vol. 186, no. 12 (2016), p. 147-156. ISSN 1993-6788. SCOPUS. SNIP (2015): 0,123.

Hivatkozások:
2019  [1] OLÁH, J. - KOVÁCS, S. - VIRGLEROVA, Z. -et al. Analysis and comparison of economic and financial risk sources in SMEs of the Visegrad Group and Serbia. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 1. SCOPUS

2018  [1] KLJUCNIKOV, A. - MAJKOVA, M. S. - VINCUROVÁ, Z. Credit standards and factors affecing their strictness in the segment of SMEs in the Slovakia. In Journal of international studies. ISSN 2071-8330, 2018, vol. 11, no. 1, p. 163-176. SCOPUS

2017  [3] DUDÁŠ, T. FOREIGH DIRECT INVESTMENTS AS A TOOL OF THE EXPANSION OF CHINESE CORPORATIONS IN V4 COUNTRIES. In Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha : Faculty of Business Administration University of Economics, 2017. ISBN 978-80-245-2216-6, p.157-168.

2017  [1] MAJKOVÁ, M. S. - KLUČNIKOV, A. - SOLÍK, J. Impact of age of the entrepreneur on the export financing. Case study from Slovakia. In Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. ISSN 1211-555X, 2017, vol. 24, no. 40, p. 199-209. SCOPUSADM 004 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Selected representatives of regional institutions to support small and medium enterprises in Slovakia. Journal of Applied Economic Science. Vol. 11, no. 3 (2016), p. 435-440. ISSN 2393-5162. SCOPUS. SNIP (2015): 0,691.

Hivatkozások:
2017  [1] SOBEKOVA MAJKOVA, M. - KLJUČNIKOV, A. Insolvency risk and problems with receivables payments in the environment of the Slovak small and medium-sized enterprises and young entrepreneurs. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 18436110, 2017, vol. 12, no. 7, p. 2028-2037. SCOPUSADM 005 KORCSMÁROS, Enikő, Ladislav MURA a Monika ŠIMONOVÁ. Identification of small and medium-sized enterprises development in Slovakia. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 12, no. 6 (2017), p. 1702-1712. ISSN 2393-5162. SCOPUS. SNIP (2016): 0,416.

Hivatkozások:
2019  [1] MUSTAFIN, A. N. - SHLYAKHTIN, A. E. - KOTULIČ, R. Role of public management in elimination regional disparities [Rola zarządzania publicznego w eliminacji nierówności regionalnych]. In Polish Journal of Management Studies. ISSN 2081-7452, 2019, vol. 19, no. 1, p. 260-270. SCOPUS

2018  [1] BELAS, J. - GAVUROVA, B. - TOTH, P. Impact of selected characteristics of SMEs on the capital structure. In Journal of business economics and management. ISSN 1611-1699, 2018, vol. 19, no. 4, p. 592-608. WoS

2018  [1] NOVOTNÁ, M. - VOLEK, T. Efficiency of production factors in the EU. In Deturope. ISSN 1821-2506, 2018, vol. 10, no. 2, p. 147-168. SCOPUS

2018  [4] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.

2018  [4] HALASI, D. Családi vállalkozások helyzete Szlovákiában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 128-140.ADM 006 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Factors affecting the business environment of SMEs in Nitra region in Slovakia. DOI 10.24136/oc.2018.016 Oeconomia Copernicana. Roč. 9, č. 2 (2018), s. 309-331 [print]. ISSN 2083-1277. WoS.

Hivatkozások:
2019  [1] KISEĽÁKOVÁ, D. - ŠOFRANKOVÁ, B. - GOMBÁR, M. -et al. Competitiveness and its impact on sustainability, business environment, and human development of EU (28) countries in terms of global multi-criteria indices. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 12. SCOPUS

2019  [3] DVOULETÝ, I. Development of entrepreneurial activity in the Czech Republic over the years 2005-2017. In Journal of open innovation: Technology, market, and complexity. ISSN ISSN 2199-8531, 2019, vol. 5, no. 3.

2019  [1] LORINCOVÁ, S. - ŠTARCHOŇ, P. - WEBEROVÁ, D. -et al. Employee motivation as a tool to achieve sustainability of business processes. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 13, p. 10-15. SCOPUS

2019  [1] MARJANSKI, A. - SULKOWSKI, L. The evolution of family entrepreneurship in Poland: Main findings based on surveys and interviews from 2009-2018. In Entrepreneurial business and economics review. ISSN 2353-883X, 2019, vol. 7, no. 1, p. 95-116. WoS

2018  [1] FABUS, M. - CSABAY, M. State AID and Investment: Case of Slovakia. In Entrepreneurship and sustainability issues. ISSN 2345-0282, 2018, vol. 6, no. 2, p. 480-488. WoSADM 007 KORCSMÁROS, Enikő. Forms of Employment is SME Sector - example from Slovakia based on primary research. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Vol. 8, no. 2 (2018), p. 131-134. ISSN 1804-7890. WoS.

Hivatkozások:
2019  [3] LORINCOVÁ, S. - ŠTARCHOŇ, P. - WEBEROVÁ, D. -et al. Employee motivation as a tool to achieve sustainability of business processes. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 13, p. 10-15.
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AEC 001 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Inovačný potenciál malých a stredných podnikov. In: "Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete": Monografický zborník vedeckých prác. Brno: Tribun EU, S. 40-48. ISBN 978-80-8122-088-3.

Hivatkozások:
2016  [1] MACHOVÁ, R. - HUSZÁRIK, E. S. - ŠIMONOVÁ, M. Selected aspects of innovation policy for small and medium sized enterprises. In Journal of International Studies. ISSN 2071-8330, 2016, vol. 9, no. 2, p. 219-232. SCOPUS

2015  [3] MURA, L. - MACHOVÁ, R. - TÓTH, Z. Evaluation of innovation performance of the business networks. In International Conference Hradec Economic Days 2015 Economic Development and Management of Regions Hradec Kráolvé, 3 - 4 February 2015 : Peer-Reviewed Conference Proceedings Vol. 5. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-550-9, p. 42.

2014  [4] ŠÚBERTOVÁ, E. - GAJDOVÁ, D. Výchova k podnikateľstvu pre farmy a firmy. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov III. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2014. ISBN 978-80-225-3859-6, p. 115.AEC 002 KORCSMÁROS, Enikő. Formy zamestnania v sektore malých a stredných podnikov na Slovensku = Forms of employment in Slovakian SME sector. In: Effects of small and medium-sized enterprises in rural areas : proceedings of scientific papers: proceedings of scientific papers. Michal Levický, Janka Beresecká, Vladimír Gozora. Białostok: Białostockie Wydawnictwo Naukowe, 2018, S. 40-46. ISBN 978-83-950152-8-1.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


AED 001 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő. Kis- és középvállalatok a Komáromi és Érsekújvári járásban. "A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában". (2011), s. 821-842.

Hivatkozások:
2012  [4] Kosár, Silvia. Kis- és Középvállalkozások célmegvalósítását támogató projektek. Szabó, Ingrid - Antalík, Imrich (szerk.): Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben - tanulmánykötet. Komárom, Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar; EDUTUS Főiskola Tatabánya, 2012. ISBN 978-80-8122-027-2AED 002 CSIBA, Zsuzsanna a Enikő DOBAI KORCSMÁROS. Vplyv hospodárskej krízy na konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov: Na základe výskumu v spoločnosti Madnet a. s.: The effect of economic slump to the competitiveness of sme sector (by the right of research in MadNet PLC.). In: Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy. Bratislava: Ekonom, 2011, P. 236-242. WoS.

Hivatkozások:
MURA, L. - PAFČO, M. - RAFAJOVÁ, L. Issues of family business in Slovakia. In Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture. Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2017. ISBN 978-86-80194-08-0, p.440-448.  [3]AED 003 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Motivácia ako súčasť personálneho manažmentu podniku. In: Manažment podnikania a veci verejných - zborník vedeckých prác. Bratislava: Aldo, Roč. 2, č. 2 (2012), s. 127-131. ISBN 978-80-970759-2-7.

Hivatkozások:
2018  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUS

2018  [4] VLACSEKOVÁ, D. Az emberi erőforrás motivációja a közigazgatásban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 372-378.

2016  [1] BENCSIK, A. - MACHÓ, R. - TÓTH, T. Cheap and clever - symbiosis of frugal innovation and knowledge management. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2016, vol. 14, no. 1, p. 85-93. SCOPUS

2015  [4] ŠIMO, D. - MURA, L. Manažment organizácií. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 264 s. ISBN 978-80-8168-242-1.AED 004 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő DOBAI KORCSMÁROS. Verseny a fogyasztókért - Struggle for consumers. Actual problems of modern education in 21st century. (2012), s. 83-89.

AED 005 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő. Význam malých a stredných podnikov z pohľadu rozvoja Nitrianskeho kraja: The importance os smes in terms of development of the Nitra region. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2012. P. 59-62. WoS.

Hivatkozások:
2018  [1] MURA, L. - KLJUCNIKOV, A. Small businesses in rural tourism and agro tourism: Study from Slovakia. In Economics & Sociology. ISSN 2071-789X, 2018, vol. 11, no. 3, p. 286-299. SCOPUS

2017  [4] RAFAJOVÁ, L. - PAFČO, M. Family Businesses in selected regions of Slovakia. In Managerial Trends in the Development of Enterprises in Globalization Era. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 202.

2012  [4] MURA, L. Finančná analýza vybraných ukazovateľov stredného podniku v SR. In Manažment a ekonomika 2012. 01, ISSN 1337-9488.
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEE 001 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő. A Komáromi járás helyzetének ismertetése a kis- és középvállalatok példáján. Gazdasági válság - regionális kitekintés. (2011), s. 329-339.


AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFA 001 KORCSMÁROS, Enikő. Költséghatékony foglalkoztatási formák?!. In: Annales Tomus XI : A (köz) pénzügyi kultúra - nemzeti és határon túli kutatási eredmények: A (köz) pénzügyi kultúra - nemzeti és határon túli kutatási eredmények. Németh Erzsébet. Budapest: Budapesti Metropoliten Egyetem, 2019, P. 115-124.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 8


AFC 001 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő a Andrej HEVESI. Analysis of Tv Program package services in the Komárno and Dunajská Streda districts of Slovakia. In: Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 33-42. ISBN 978-80-87533-07-9.

AFC 002 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő. Migrációs hajlandóság - hallgatói mobilitás. In: A felsőoktatás tudományos, módszertani és munkaerőpiaci kihívásai a XXI. században. Győr: Széchenyi István Egyetem, 2014, P. 209-224. ISBN 978-615-5391-32-3.

AFC 003 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Teoretické vymedzenie základných inovačných možnosti malých a stredných podnikov. In: Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015: Ekonomický rozvoj a management regionů - Sborník recenzovaných příspěvků Díl I.. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2015, P. 438-445. ISBN 978-80-7435-546-2.

AFC 004 KORCSMÁROS, Enikő, Erika SERES HUSZÁRIK a Monika ŠIMONOVÁ. Measuring employee satisfaction at Projekt Market Company. In: Hradec Econom Days: Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016, S. 350-355. ISBN 978-80-7435-636-0.

AFC 005 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. SMEs as the Key of Economic Development. In: Knowledge for Market Use 2017: People in economics - dicisions, behaviour and normative models: International Scientific Conference Proceedings. Olomouc: Palacký University, 2017, P. 401-408. ISBN 978-80-244-5233-3.

AFC 006 KORCSMÁROS, Enikő. Employment Patterns of Small and Medium-sized Enterprises - Primary Research in Nitra Region. In: Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1): Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2018, s. 436-446 [online]. ISBN 978-80-7435-700-8. WoS.

AFC 007 KORCSMÁROS, Enikő. Forms of employment in SME sector - example from Slovakia. In: Innovation management, entrepreneurship and sustainability 2018. Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš, Jan Mísař. Praha: Oeconomica Publishing House, 2018, S. 553-562. ISBN 978-80-245-2274-6. DOI 10.18267/pr.2018.dvo.2274.0. WoS.

Hivatkozások:
2019  [1] LORINCOVÁ, S. - ŠTARCHOŇ, P. - WEBEROVÁ, D. -et al. Employee motivation as a tool to achieve sustainability of business prosecces. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 13. SCOPUS

2019  [4] VLACSEKOVÁ, D. Comparitive analysis of motivation of civil servants and public servants in the local state administration - case study of Slovakia. In Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. ISSN 2644-4917, 2019, vol. 2, no. 1, p. 74-93.AFC 008 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. Slovakia after the Introduction of the Euro (overview of the period 2009-2011). In: Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1): Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic.Vol. 8 (1). Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2018, P. 439-446. ISBN 978-80-7435-700-8. WoS.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 20


AFD 001 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő a Virág MAITZ. Hallgatók - Erasmus - Oktatás. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho -2012: "Vzdelávanie - identita - zdravie", Komárno 13.-14. september 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, (2012), s. 294-302. ISBN 978-80-8122-044-9.

AFD 002 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő. Transformačný proces podniku - od vstupov po výstupy. Podnikanie v konkurenčnom prostredí. (2012), s. 45-54.

AFD 003 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő. Vplyv hospodárskej krízy na organizačnú štruktúru malých a stredných podnikov. "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben". (2012), s. 97-103.

AFD 004 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő. Malé a stredné podniky - Európska únia, Slovenská republika, okres Komárno. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 59-75. ISBN 978-80-8122-074-6.

Hivatkozások:
2016  [1] MACHOVÁ, R. - HUSZÁRIK, E. S. - ŠIMONOVÁ, M. Selected aspects of innovation policy for small and medium sized enterprises. In Journal of International Studies. ISSN 2071-8330, 2016, vol. 9, no. 2, p. 219-232. SCOPUSAFD 005 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő a Zsolt ALBERT. Ausztria és Szlovákia a megújuló energiaforrások tükrében. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 119-130. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 006 KORCSMÁROS, Enikő a Erika SERES HUSZÁRIK. Innovációs tevékenység vizsgálata a komáromi járás kis- és középvállalatainál. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 66-77. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 007 KORCSMÁROS, Enikő. Situácia malých a stredných podnikov - primárny výskum v Nitrianskom kraji = Situation of Sme - Primary Research in Nitra Region. In: Ekonomika, financie a manažment podniku IX.: Zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Bratislava: Ekonóm, 2015, S. 375-384. ISBN 978-80-225-4145-9.

AFD 008 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Small and Medium-sized Enterprises in Nitra Region. In: Conference Proceedings EDAMBA 2015 International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars: The era of science diplomacy: Implications for Economics, Business, Management and Related Disciplines. Bratislava: Ekonóm, 2015, P. 470-481. ISBN 978-80-225-4200-5. WoS.

Hivatkozások:
2018  [4] VLACSEKOVÁ, D. Differences of motivation in public and private organizations. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 - Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, p. 1077-1085.AFD 009 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő. Teoretické vymedzenie primárnych súvislostí podnikateľského prostredia. In: Zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky: "Ekonomika, financie a manažment podniku VIII.". Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2014, P. [1-7]. ISBN 978-80-225-3941-8.

Hivatkozások:
2015  [4] ŠÚBERTOVÁ, E. Kvalitné vzdelávanie ako základný predpoklad pozitívneho vzťahu študentov k podnikaniu a k úspešnému uplatneniu v živote. In Ekonomika, finance a manažment podniku IX. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, s. 721-728.AFD 010 SERES HUSZÁRIK, Erika, Enikő DOBAI KORCSMÁROS a Mónika SIMON. The Constantly Innovative Tesco. In: 5th Central European Conference in Regional Science: Conference Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2015, P. 837-848. ISBN 978-80-553-2015-1. WoS.

Hivatkozások:
2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.AFD 011 KARÁCSONY, Péter a Éva SZALKA. A globális folyamatok hatása az Európai Únióra. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 169-176. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 012 ANTALÍK, Imrich. A kis- és középvállalkozások támogatási formái Szlovákiában. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 19-26. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 013 JÓZSA, László, Erika SERES HUSZÁRIK a Zsuzsanna TÓTH. Az üzleti kapcsolatok kialakulását befolyásoló tényezők faktorelemzése. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 158-168. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 014 KORCSMÁROS, Enikő. Vybrané faktory podnikateľského prostredia so zreteľom na malé a stredné podniky. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 191-198. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 015 KORCSMÁROS, Enikő. Foglalkoztatási formák a nyitrai kerület kis- és középvállalatainak körében. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 188-195. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 016 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. The Main Barriers to the Development of SMEs. In: Managerial Trends in the Development of Enterprises in Globalization Era: International Scientific Conference. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2017, P. 145-151. ISBN 978-80-552-1739-0. WoS.

Hivatkozások:
2018  [4] HEVESI, A. A Probst modell folyamatainak jellemzői kis- és középvállalatokban. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 141-151.

2018  [4] HALASI, D. Családi vállalkozások helyzete Szlovákiában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia ekonomických vied. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6, p. 128-140.AFD 017 HORVÁTH, Daniella Dominika, Enikő KORCSMÁROS a Ariel Zoltán MITEV. Az innováció értelmezése és dimenziói az értékesítők nézőpontjából. In: A hatékony marketing - EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. Józsa László, Korcsmáros Enikő, Seres Huszárik Erika. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 816-826 [online]. ISBN 978-80-8122-236-8.

AFD 018 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Factors Affecting the Development os SMEs: Primary research in Nitra Region. In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava: International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava. Uhliar Miroslav, Kintler Jakub, Fetisovová. Bratislava: Bratislava Ekonóm, 2018, S. 573-580. ISBN 978-80-225-4536-5.

AFD 019 KORCSMÁROS, Enikő. Malé a stredné podniky Nitrianskeho kraja z pohľadu foriem zamestnanosti = Small and medium sized enterprises in Nitra Region from the point of forms of employment. In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava: International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava. Uhliar Miroslav, Kintler Jakub, Fetisovová. Bratislava: Bratislava Ekonóm, 2018, S. 561-570. ISBN 978-80-225-4536-5.

AFD 020 KORCSMÁROS, Enikő. Malé a stredné podniky Nitrianskeho kraja z pohľadu foriem zamestnanosti - výsledky primárneho výskum = Small and Medium Sized Enterprises in Nitra Region from the Point of Forms of Employment - Results of Primary Research. In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie: zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Dana Hrušovská. Bratislava: Bratislava Ekonóm, 2019, S. 216-224 [CD-ROM]. ISBN 978-80-225-4618-8.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFG 001 KORCSMÁROS, Enikő a Monika ŠIMONOVÁ. Factors Affecting the Business Environment of SMEs in Nitra Region, Slovakia. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2017): Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS.L.L.C, 2017, P. [47]. ISBN 978-80-8154-208-4.

AFG 002 KORCSMÁROS, Enikő, Renáta MACHOVÁ, Zoltán ŠEBEN a Lilla FEHÉR. The Euro Introduction in Slovakia - Conseqences Based on Primary Research. In: Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2019) : proceedings of abstract, international scientific conference, July, 3-6, 2019, Pula: proceedings of abstract, international scientific conference, July, 3-6, 2019, Pula. [bez zostavovateľa]. Považská Bystrica: BCSS. L.L.C (Považská Bystrica, Slovensko), 2019, P. [46]. ISBN 978-80-8154-269-5.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFH 001 SERES HUSZÁRIK, Erika a Enikő DOBAI KORCSMÁROS. A multinacionális élelmiszer-üzletláncok telephelyválasztási stratégiája Szlovákiában. XXV. DIDMATTECH 2012.. (2012), s. 98.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAB 001 MURA, Ladislav, Enikő DOBAI KORCSMÁROS, Zoltán RÓZSA, Erika SERES HUSZÁRIK a Renáta MACHOVÁ. Obchodné podnikanie.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 7


BCI 001 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő. Bevezetés a vállalati pénzügyekbe.

BCI 002 VÉGHOVÁ, Katarína, Renáta MACHOVÁ, Enikő DOBAI KORCSMÁROS, Ingrid SZABÓ a Erika SERES HUSZÁRIK. Felvételi útmutató és segédanyag - Közgazdaságtan. 1. vyd. Komárno: UJS Komárno, 2012. 130 s. ISBN 978-80-8122-030-2.

Hivatkozások:
2014  [4] MURA, L. Všeobecná ekonomická teória- základný kurz. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2014. 103 s. ISBN 978-80-8105-569-0.BCI 003 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő. Bevezetés a vállalati pénzügyekbe: Elméleti és gyakorlati alapok.

BCI 004 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő, Zsuzsanna GÓDÁNY a Erika SERES HUSZÁRIK. Közgazdaságtan alapjai: feladatgyűjtemény. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 198 s. ISBN 978-80-8122-094-4.

Hivatkozások:
2014  [6] GYURIÁN, N. Recenzia na vysokoškolské skriptá "Közgazdaságtan alapjai - Feldatgyűjtemény". In Selye e-studies. ISSN 1338-1598, 2014, 5. roč., 3. č, s. 42.BCI 005 ANTALÍK, Imrich a Enikő KORCSMÁROS. "Pénz, pénz, pénz". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 86 s. [3,88 AH]. ISBN 978-80-8122-161-3.

BCI 006 MURA, Ladislav, Dániel HALASI a Dominika VLACSEKOVÁ. Bevezetés a családi vállalkozásba = Úvod do rodinného podnikania: elektronikus oktatási segédanyag. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 160 s. [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-292-4.

BCI 007 KORCSMÁROS, Enikő, Zsuzsanna GÓDÁNY a Erika SERES HUSZÁRIK. Válogatott feladatok közgazdaságtanból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 225 s. ISBN 978-80-8122-247-4.


BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BED 001 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő. Globalizácia a kríza. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov „EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU V.“. (2011), 8 s.


DAI Disszertációs és habilitációs munkák
Bejegyzések száma: 1


DAI 001 DOBAI KORCSMÁROS, Enikő. A gazdasági válság kis- és középvállalatokra kifejtett hatása a Komáromi és az Érsekújvári járásban.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 7


FAI 001 VÉGHOVÁ, Katarína a Enikő DOBAI KORCSMÁROS. Felvételi útmutató és segédanyag - Közgazdaságtan.

Hivatkozások:
2014  [4] MURA, L. Všeobecná ekonomická teória - základný kurz - praktikum. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-569-0, s. 103.FAI 002 MACHOVÁ, Renáta a Enikő DOBAI KORCSMÁROS. A marketing alapjai.

FAI 003 JUHÁSZ, György, Zoltán ŠEBEN, Enikő DOBAI KORCSMÁROS a Erika SERES HUSZÁRIK. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický zdroj]: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, [37 AH]. ISBN 978-80-8122-105-7.

FAI 004 JUHÁSZ, György, Enikő KORCSMÁROS a Erika SERES HUSZÁRIK. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. CD-ROM, 278 s. [19,60 AH]. ISBN 978-80-8122-186-6.

FAI 005 BUKOR, József a Enikő KORCSMÁROS. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekció: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, 620 s. [47 AH]. ISBN 978-80-8122-225-2.

FAI 006 A hatékony marketing - EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 1014 s. [online]. ISBN 978-80-8122-236-8.

FAI 007 Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció: Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 380 s. [27,2AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6.2018. júniusától a Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztesületének tagja 2017. novemberétől a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács tagja 2016. májusától a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar Akadémiai Szenátusának tagja 2015. júniusától a Szlovákiai Felsőoktatási Intézmény Tanácsonak tagja 2012. októberétől a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar Fegyelmi Bizottságának tagja 2010-től a Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.