SJE főmenü
PaedDr. Krisztina Czakóová, PhD.
Név: PaedDr. Krisztina Czakóová, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi Kar
Tanszék: Matematika és Informatika Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: TP3C
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 751

Egyetemi tanulmányok
Konstantín Filozófus Egyetem (Nyitra), Természettudományi Kar
1.1.1 Akadémiai (általános nevelési) tantárgyak oktatása, szak: matematika-informatika tanár
1992 - 1997
Rigorózus eljárás
Selye János Egyetem (Komárom), Tanárképző Kar
1.1.1 Akadémiai tantárgyak oktatása (informatika módszertana)
2007 - 2008
Doktori képzés (PhD.)
Comenius Egyetem (Pozsony), Matematika - fizika és informatika Tanszék
9.2.3 informatika oktatás elmélete
2010 - 2015

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Komárom, GTK, Matematika és Informatika Tanszék
egyetemi adjunktus
2005 -


Kutatási terület Számítógépes és Informatikai tudományok (Informatika okatatás elmélete)

Kutatási projektek Modellezés, szimuláció és animáció az oktatásban
010UJS-4/2014
KEGA
2014 -

Modellezés és animáció-szimulációs modellek az elektronikus oktatásban
004UJS-4/2011
KEGA
2011 - 2013

Az elektronikus oktatás szakterminológiai kultúrája
3/7519/09
KEGA
2009 - 2011

Programozás oktatásának elektronikus támagotása
3/6365/08
KEGA
2008 - 2011

Új oktatási technológiák a programozás tanításában
3/3079/05
KEGA
2005 - 2008

A matematika és természetismeret tanítása az általános iskola első évfolyamában interaktív tábla tám
3/7027/09
KEGA
2009 - 2011A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 5
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (2)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (3)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 49
ACD Hazai kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek (4)
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (4)
AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (15)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (16)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (4)
BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 2
DAI Disszertációs és habilitációs munkák (1)
GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók (1)

Bejegyzések száma összesen: 56

Hivatkozások:

[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (14)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (15)
Összesen 29

Publikációk listája

ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 2


ACB 001 STOFFOVÁ, Veronika, Krisztina CZAKÓOVÁ a Ladislav VÉGH. Programozás a gyakorlatban: Algoritmizáció és programozás II.. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 124 s. ISBN 978-80-8122-146-0.

ACB 002 TAKÁČ, Ondrej. Modellezés és szimuláció. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 235 s. [7,3 AH]. ISBN 978-80-8122-203-0.


ACD Hazai kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 4


ACD 001 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Veronika STOFFOVÁ. Kreativitást és az aktív tanulást támogató programkörnyezetek. In: Mikrovilág alkalmazások. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 12-34. ISBN 978-80-8122-191-0.

ACD 002 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Veronika STOFFOVÁ. Prostredie na učenie sa bádaním. In: Úvod do programovania v prostredí mikrosvetov: vysokoškolská učebnica. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, S. 8-33. ISBN 978-80-8122-170-5.

ACD 003 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Saját alkalmazás fejlesztése Imagine programkörnyezetben. In: Mikrovilág alkalmazások. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 35-106. ISBN 978-80-8122-191-0.

ACD 004 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Tvorba vlastných aplikácií v Imagine. In: Úvod do programovania v prostredí mikrosvetov: vysokoškolská učebnica. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, S. 34-55. ISBN 978-80-8122-170-5.

Hivatkozások:
2018  [3] STOFFOVÁ, V. Computer games as a tool for the development of algorithmic thinking. In 9th ICEEPSY 2018 - International Conference on Education and Educational Psychology. ISSN 2357-1330, 2018.
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADE 001 STOFFOVÁ, Veronika a Krisztina CZAKÓOVÁ. Prostredie mikrosveta v práci učiteľa 1. stupňa základnej školy. Edukacja - Technika - Informatyka. = Education - Technology - Computer Science Vol. 11, no. 1 (2015), p. 281-286. ISSN 2080-9069.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AEC 001 TÓTH, Krisztina a Veronika STOFFOVÁ. Integrácia mikrosvetov (IKT) do vyučovania na ZŠ = Integration of ICT and micro-worlds into the education at elementary school. In: XXI.Didmattech 2008: 1st part. Eger-Komárno: EKC Eger, Univerzita J. Selyeho Komárno, 2009, P. 203-209. ISBN 978-963-9894-17-4.

Hivatkozások:
2016  [3] KOREŇOVÁ, L. Možnosti mobilých technológií v predprimárnom vzdelávaní. In XXIX. DIDMATTECH 2016. Budapest : Eötvös Loránd University, 2016. ISBN 978-963-284-799-3, 225-230.

2016  [3] PŠENÁKOVÁ, I. - HORVÁTH, R. - SZABÓ, T. Interaktívna tabuľa vo vzelávaní budúcich pedagógov. In Edukacja - Technika - Informatyka : XXVIII. DIDMATTECH 2015. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. ISSN 2080-9069, p. 224-229.

2015  [4] KOREŇOVÁ, L. Digitálne technológie v školskej matematike. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. 112 s. ISBN 978-80-8147-026-4.AEC 002 SZARKA, Katarína. Didaktické aspekty interaktívneho molekulového modelovania na ZŠ. In: New methods and technologies in education and practice: 19. DIDMATTECH 2016. Budapest: Eötvös Loránd University, 2016, P. 207-212. ISBN 978-963-284-799-3.

Hivatkozások:
2017  [3] JARUSKA, L. Aplikovanie dynamického modelovania vo vyučovaní geometrie. In Dva dny s didaktikou matematiky 2017. Praha : Univerzita Karlova, 2017. ISBN 978-80-7290-965-0, 64-70.

2017  [4] ÁRKI, Z. - BERTA, T. - JARUSKA, L. A SJE óvópedagógia szakos hallgatóinak matematikai készségei a Monitor 5 (2016) vizsgálat eredményeinek tükrében. In A SJE Nemzetközi Tudományos Konferenciája : „Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-4, p. 20, 25.
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


AED 001 TÓTH, Krisztina. Mikrovilágok és a programozás bevezetése. In: Zborník z I.medzinárodnej konferencie Univerzity J. Selyeho: "Vzdelávanie - veda - spoločnosť". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, CD-ROM, p. 93-95. ISBN 978-80-89234-83-7.

AED 002 TÓTH, Krisztina a István SZŐKÖL. Programovanie na základnej škole. In: XXII. DIDMATTECH 2009. Trnava-Komárno: Tribun - Univerzita J. Selyeho, 2010, P. 157-160. ISBN 978-80-8122-006-7.

AED 003 CZAKÓOVÁ, Krisztina a István SZŐKÖL. Alkalmazásfejlesztés a leendő tanítók részére Imagine programkörnyezetben. In: New technologies in research, science and education. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 139-144. ISBN 978-80-8122-063-0.

AED 004 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Ladislav VÉGH. Folyamatábrák készítése on-line rajztáblák használatával. In: New technologies in research, science and education. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 132-204. ISBN 978-80-8122-063-0.

Hivatkozások:
2013  [4] STOFFA, V. Elektronické učebnice a elektronické vzdelávanie. E-text books and e-learning. In XXVI. Didmattech 113 : Abstracts - Abstrakty. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. s. 32-34. ISBN 978-80-8122-086-9.
AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFB 001 ÁRKI, Zuzana. Etikai kérdések az informatika oktatásában. Az információbiztonság és tiktosítás etikai vonatkozásai = Ethical Questions in Teaching Informatics. Ethical Aspects of Information Security and Encryption. In: Etika az edukációban - tanulmánykötet. = Etika v edukácii - vedecký zborník Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 7-18. ISBN 978-80-8122-196-5.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 15


AFC 001 SZŐKÖL, István a Krisztina TÓTH. Projektové vyučovanie Informatiky na UJS v Komárne. In: XXV. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2007, P. [1-4]. ISBN 978-80-7231-228-3.

Hivatkozások:
2017  [3] NAGY, M. Projekt-elemek a környezetpedagógia oktatásban a komáromi Selye János Egyetemen. In Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban. Óbuda : Óbuda University, 2017. ISBN 978-963-449-024-1, p. 145, 150.AFC 002 STOFFOVÁ, Veronika, István SZŐKÖL a Krisztina TÓTH. Propedeutika programovania pre učiteľov základných škôl. In: Medzinárodní vedecko-odborná konference. Olomouc: Pedagogick fakulta, 2007, S. 281-284.

AFC 003 TÓTH, Krisztina a István SZŐKÖL. Tvorba vlastných didaktických aplikácií. In: Infotech 2007: moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávaní. Olomouc: Votobia, 2007, P. 174-177. ISBN 978-80-7220-301-7.

AFC 004 TÓTH, Krisztina a Veronika STOFFOVÁ. Testovanie poznatkov o informačnej spoločnosti v prostredí Moodle. In: International Colloquium: on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2008, P. [1-6]. ISBN 978-80-7231-511-6.

Hivatkozások:
2011  [3] SZŐKÖL, I. - JARUSKA, L. Algoritmy v počítačovom testovaní vedomostí. In XXIV. DIDMATTECH 2011. Krakow : Uniwersytet Pedagogiczny - Istytut Techniki UP, 2011. ISBN 978-83-7271-678-1, p. 210-217.AFC 005 TÓTH, Krisztina a István SZŐKÖL. Mikrosvet Imagine ako prostredie na vyučovanie programovania na základných školách. In: XXVII. International Coloquium the Management of Educational Process.. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2009, Roč. 27 (2009), s. 4. ISBN 978-80-7231-650-2.

AFC 006 SZŐKÖL, István a Krisztina TÓTH. Transformácia predmetového systému výučby na modulárny systém vyučovania. In: XXVII. International Coloquium the Management of Educational Process. Hájková, E. – Vémolová, R.. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2009, P. [6]. ISBN 978-80-7231-650-2.

Hivatkozások:
2012  [3] DOBAY, B. Felmérés a szlovákiai sportturizmus fejlődéséről és lehetőségéről. In Hungarian Sport Science Booklets - VII. : Rekreológia. ISSN 2062-9559, 2012, no. 2, p. 31-39.

2011  [4] DOBAY, B. Infraštruktúra Slovenska z pohľadu športového turizmu. In Šport a zdravie : Zborník vedeckých prác. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. ISBN 978-80-8094-962-4, s. 74-80.AFC 007 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Imagine v príprave budúcich učiteľov ZŠ. In: DIDMATTECH XXIV: Problemy edukacji nauczycieli. Krakow: UPIT, 2011, P. 488-494. ISBN 978-83-7271-678-1.

Hivatkozások:
2012  [4] STOFFOVÁ, V. - KIS-TÓTH, L. - HAUSER, Z. Laptop-based classroom instruction and personalized e-learning environments. In New Technologies in Science, Research and Education - Nové technológie vo vede, výskume a v edukácii. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-063-0, s. 88-100.AFC 008 STOFFOVÁ, Veronika a Krisztina CZAKÓOVÁ. Animačné modely v didaktických aplikáciách vytvorených v LogoMotion. In: XXX. International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceeding of electronic version of reviewed contributions. Brno: Univerzita obrany, 2012, P. [6]. ISBN 978–80-7231-865-0.

Hivatkozások:
2016  [3] PŠENÁKOVÁ, I. - BAGANJ, I. Možnosti využitia prostriedkov virtuálneho sveta vo vzelávaní. In Edukacja - Technika - Informatyka : XXVIII. DIDMATTECH 2015. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. ISSN 2080-9069, p. 212-218.AFC 009 STOFFOVÁ, Veronika a Krisztina CZAKÓOVÁ. Propedeutika programovania a nová školská reforma = Propedeutic of programming and new school reform. In: Trendy ve vzdělávání 2012: Informační technologie a technické vzdělávání. DÍL II.. Olomouc: Gevak, 2012, P. 588-594. ISBN 978-80-86768-36-6.

Hivatkozások:
2015  [4] KOREŇOVÁ, L. Digitálne technológie v školskej matematike. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. 112 s. ISBN 978-80-8147-026-4.AFC 010 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Programové prostredia na rozvoj tvorivosti. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: New technologies science and education. Győr - Komárno: University of West Hungary, J. Selye University, 2014, P. 155-158. ISBN 978-963-334-184-1.

Hivatkozások:
2014  [4] VÉGH, L. Programozás alapjainak oktatása az LSL szkriptnyelv használatával. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 510.AFC 011 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Skúmanie prístupu a postoja budúcich učiteľov k tvorbe vlastnej aplikácie. In: XXVII. DIDMATTECH 2014: Sborník z mezinárodní konference. Olomouc: Agentúra Gevak, 2014, P. 15-18. ISBN 978-80-86768-88-5.

AFC 012 STOFFOVÁ, Veronika a Krisztina CZAKÓOVÁ. A pedagógiai gyakorlat fontosságáról - Az informatika tanításának gyakorlata Szlovákiában. In: INFODIDACT 2016: 9. Informatika Szakmódszertani Konferencia. Budapest: Webdidaktika az Oktatásért és az Információs Társadalomért Alapítvány, 2016, DVD, p. [1-6]. ISBN 978-615-80608-0-6.

AFC 013 GUBO, Štefan. Az MS Excel táblázatkezelő alkalmazása maximális folyamproblémák megoldásánál. In: 29. DIDMATTECH 2016: New methods and technologies in education and practice. Budapest: ELTE, 2016, P. 156-161. ISBN 978-963-284-799-3.

AFC 014 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Felfedezésen alapuló aktív tanulás mikrovilág környezetben. In: New methods and technologies in education and practice: 29. DIDMATTECH 2016. Budapest: Eötvös Loránd University, 2016, P. 168-173. ISBN 978-963-284-799-3.

AFC 015 VÉGH, Ladislav. Interaktív algoritmus animációk az oktatásban = Interactive algorithm animations in education. In: New methods and technologies in education and practice: 29. DIDMATTECH 2016. Budapest: Eötvös Loránd University in Budapest, 2016, P. 95-100. ISBN 978-963-284-799-3.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 16


AFD 001 SZŐKÖL, István a Krisztina TÓTH. Modulárne vyučovanie Informačných Komunikačných Technológií v podmienkach UJS v Komárne. In: Informatika v škole a v praxi: zborník 2. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok: Pedagogická fakulta Košickej univerzity v Ružomberku, 2006, P. 150-153. ISBN 80-8084-112-8.

AFD 002 SZŐKÖL, István a Krisztina TÓTH. IKT ako nevyhnutná zložka Informačnej gramotnosti. In: XIX. DIDMATTECH 2006. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007, P. 205-208. ISBN 978-80-89234-23-3.

Hivatkozások:
2009  [4] STOFFOVÁ, V. A nyelvtanítás információs technológiákkal és multimédiákkal való támogatása. In Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho "Vzdelanie - Veda - Spoločnosť" (A Selye János Egyetem "Oktatás - Tudomány - Társadalom" I. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete). Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2009. ISBN 978-80-89234-83-7, s. 81-84.AFD 003 SZŐKÖL, István, Jozef MEZEI a Krisztina TÓTH. Projektová práca študentov na stredných školách v rámci predmetu informatika. In: SCHOLA. Trnava: AlumniPress, 2007, CD-ROM, p. 1-5. ISBN 978-80-8096-038-4.

Hivatkozások:
2017  [3] NAGY, M. Projekt-elemek a környezetpedagógia oktatásban a komáromi Selye János Egyetemen. In Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban. Óbuda : Óbuda University, 2017. ISBN 978-963-449-024-1, p. 145, 150.AFD 004 SZŐKÖL, István, Krisztina TÓTH a Miroslava BOŠŇÁKOVÁ. Význam riadenia samostatnej práce študentov v získavaní počítačových zručností. In: Informatika v škole a v praxi. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2007, s. 150-153.

AFD 005 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Prieskum názorov budúcich učiteľov na zavedenie mikrosvetov do prípravy učiteľov na ZŠ. In: Didinfo 2011. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2011, P. 72-78. ISBN 978-80-557-0142-4.

Hivatkozások:
2013  [4] STOFFOVÁ, V. Ideálny učiteľ v predstavách budúcich učiteľov informatiky. In DidInfo 2013 : 19. ročník národnej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied, 2013. ISBN 978-80-557-0527-9. s. 222-228.AFD 006 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Tvorba aplikácií v Imagine pre budúcich učiteľov 1. stupňa ZŠ. In: Didinfo 2012: 18. ročník národnej konferencie o vyučovaní informatiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2012, P. 66-69. ISBN 978-80-557-0342-8.

Hivatkozások:
2012  [4] STOFFOVÁ, V. - KIS-TÓTH, L. - HAUSER, Z. Laptop-based classroom instruction and personalized e-learning environments. In New Technologies in Science, Research and Education - Nové technológie vo vede, výskume a v edukácii. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-063-0, s. 88-100.AFD 007 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Imagine - prostriedok na tvorbu vlastných aplikácií k predmetom na 1. stupni ZŠ. DidInfo 2013. S. 70-76.

AFD 008 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Interaktív alkalmazások és oktatóprogramok fejlesztése. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 462-466. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 009 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Veronika STOFFOVÁ. Semantický diferenciál v pedagogickom výskume. In: DidInfo 2015: 21. ročník národnej konferencie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2015, P. 150-154. ISBN 978-80-557-0852-2.

AFD 010 JUHÁSZ, György a Katarína SZARKA. Aplikácie podporujúce výučbu štruktúry molekúl. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Koferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 58-61. ISBN 978-80-8122-190-3.

Hivatkozások:
2017  [3] JARUSKA, L. Aplikovanie dynamického modelovania vo vyučovaní geometrie. In Dva dny s didaktikou matematiky 2017. Praha : Univerzita Karlova, 2017. ISBN 978-80-7290-965-0, 64-70.AFD 011 TAKÁČ, Ondrej a Krisztina CZAKÓOVÁ. Riadenie Roomba robotov a určenie presnej pozície pomocou multikamerového systému. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 91-97. ISBN 978-80-8122-190-3.

AFD 012 VÉGH, Ladislav. Second Life virtuális világban kialakított oktatási környezet felhasználási lehetőségei. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 107-114. ISBN 978-80-8122-190-3.

AFD 013 SZARKA, Katarína a Andrea VARGOVÁ. Web-alapú alkalmazások a tanárképzésben. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 20: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 85-90. ISBN 978-80-8122-190-3.

Hivatkozások:
2018  [3] TÓTH-BAKOS, A. Výsledky analýzy hodnotenia vybraných webových aplikácií. In Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom : KOMPRESS Nyomdaipari Kft, 2018. ISBN 978-615-00-2597-1, p. 33-49.

2018  [4] PUSKÁS, A. Using information and communication technology in the training of future english teachers. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 49-55.

2018  [4] JARUSKA, L. A GoConqr webes applikáció alkalmazásának lehetőségei a matematikaoktatás során. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 35-48.

2017  [4] TÓTH-BAKOS, A. – VARGOVÁ, A. – JARUSKA, L. et al. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov – hodnotenie ich didaktických aspektov. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-4, p. 107, 119.AFD 014 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Élmény alapú programozás oktatás. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 27-33. ISBN 978-80-8122-221-4.

AFD 015 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Márk CSÓKA. Raspberry Pi az oktatásban. In: New Methods and Technologies in Education and Practice: 30. DIDMATTECH 2017. Trnava: Tranava University in Trnava, 2017, P. 120-125. ISBN 978-80-568-0029-4.

AFD 016 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Digitalizáció az oktatásban és hatása a társadalomra. In: Kárpát-medence, mint gazdasági tér : Tanulmányok az 1. Szlovákiai Magyar Közgazdász Találkozó előadásaiból: Tanulmányok az 1. Szlovákiai Magyar Közgazdász Találkozó előadásaiból. Antalík Imrich, Horbulák Zsolt. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 155-164. ISBN 978-80-8122-277-1.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFG 001 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Mini-languages - programming environment for development of creativity. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, P. [50]. ISBN 978-80-8122-086-9.

Hivatkozások:
2014  [4] VÉGH, L. Programozás alapjainak oktatása az LSL szkriptnyelv használatával. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 510.
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 4


AFH 001 CZAKÓOVÁ, Krisztina a István SZŐKÖL. Applications development for the upcoming teachers in imagine. In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 1-34. ISBN 978-80-8122-045-6.

AFH 002 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Ladislav VÉGH. Using Online Whiteboards in Teaching Algorithms. In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. [36]. ISBN 978-80-8122-045-6.

Hivatkozások:
2013  [4] STOFFA, V. Az algoritmusok és programozás elsajátításának vizualizált modellekkel való támogatása. In XXVI. Didmattech 113 : Abstracts - Abstrakty. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. s. 46-47. ISBN 978-80-8122-086-9.AFH 003 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Creation small educational software in the micro-world of small languages. Teaching Mathematics and Computer Science. Vol. 14, no. 1 (2016), p. [117]. ISSN 1589-7389.

Hivatkozások:
2018  [3] CHRÁSKA, M. Typology of czech and polish grammar school students by computer game addiction. In 9th ICEEPSY 2018 - International Conference on Education and Educational Psychology. ISSN 2357-1330, 2018.

2018  [3] STOFFOVÁ, V. Computer games as a tool for the development of algorithmic thinking. In 9th ICEEPSY 2018 - International Conference on Education and Educational Psychology. ISSN 2357-1330, 2018.AFH 004 STOFFOVÁ, Veronika a Krisztina CZAKÓOVÁ. How to prepare and introduce a new subject into the teacher training curriculum. Teaching Mathematics nad Computer Science. Vol. 14, no. 1 (2016), p. [127]. ISSN 1589-7389.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 3


BCI 001 STOFFOVÁ, Veronika, Ladislav CSÍZI, István SZŐKÖL, Krisztina TÓTH a Ladislav VÉGH. Az informatika alapjai I.. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007. 269 s. ISBN 80-89234-29-5.

BCI 002 STOFFOVÁ, Veronika, Ladislav CSÍZI, Krisztina TÓTH a István SZŐKÖL. Informačné a komunikačné technológie v praxi II.. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007. 313 s. ISBN 978-80-89234-42-4.

Hivatkozások:
2010  [3] NAGY, M. Vplyv školskej reformy na študijné programy učiteľstva akademických predmetov a učiteľstva umelecko-výchovných a výchovných predmetov na pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho. In Education and technology. Radom : Institute for Sustainable Technologies, 2010. ISBN 978-83-7204-915-5, p. 516-521.BCI 003 STOFFOVÁ, Veronika, Ladislav CSÍZI, Krisztina TÓTH a István SZŐKÖL. Információs és kommunikációs technológiák a gyakorlatban II.. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2008. 323 s. ISBN 978-80-89234-69-1.


BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEC 001 SZŐKÖL, István a Krisztina TÓTH. Introduction to modular system of teaching. In: Education and technology. Radom: Monograph, 2010, P. 426-430. ISBN 978-83-7204-915-5.


DAI Disszertációs és habilitációs munkák
Bejegyzések száma: 1


DAI 001 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Mikrosvety v príprave učiteľov primárneho vzdelávania: Dizertačná práca. Bratislava, 2015. 175 s.


GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók
Bejegyzések száma: 1


GII 001 TÓTH, Krisztina. Mikrosvety v propedeutike programovania = Mikrovilág-környezetek a programozás bevezetésében: Rigorózna práca. Komárno, 2008. 66 s.Konzultációs idöpontok: Hétfő: 15:00-15:45 (TP, MIT, C3 / INFO2) Csütörtök: 11:15-12:00 (TKK, T409)

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.