SJE főmenü
RNDr. Zoltán Fehér, PhD.
Név: RNDr. Zoltán Fehér, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi Kar
Tanszék: Matematika és Informatika Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: TP3B
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 651

Egyetemi tanulmányok
Konstantín Filozófus Egyetem, Nitra, Természettudományi Kar
matematika-fizika
1991 - 1996
Rigorózus eljárás
Konstantín Filozófus Egyetem, Nitra
matematika
1999 - 1999
Doktori képzés (PhD.)
Konstantín Filozófus Egyetem, Nitra
Matematika módszertan
1998 - 2001

Munkaviszonyok
Konstantín Filozófus Egyetem, Nitra
tanársegéd
1996 - 1997
Konstantín Filozófus Egyetem, Nitra
doktorandusz hallgató
1998 - 2001
Konstantín Filozófus Egyetem, Nitra
egyetemi adjunktus
2001 - 2006
Selye János Egyetem, Komárno
egyetemi adjunktus
2007 -


Kutatási terület matematika módszertan

Kutatási projektek A matematika oktatásának támogatása ingyenes matematikai szoftverek segítségével
001UJS-4/2011
KEGA
2011 - 2013

Interaktív elektronikus oktatási anyagok a modern technológiák implementálásának támogatására a mate
002UJS-4/2014
KEGA
2014 -A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 2
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 4
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (2)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 16
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (2)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (8)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 6
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (6)

Bejegyzések száma összesen: 28

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (1)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (2)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (4)
Összesen 7

Publikációk listája

ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABC 001 FEHÉR, Zoltán. Digitálne kompetencie študentov - štatistická analýza prieskumu. In: Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Szarka Katarína. Komárom: KOMPRESS Nyomdaipari Kft., 2018, s. 13-32 [print]. ISBN 978-615-00-2597-1.


ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABD 001 BUKOR, József, Peter CSIBA, Zoltán FEHÉR a Ladislav JARUSKA. Aplikácia GeoGebry v rôznych oblastiach. In: GeoGebra v praxi. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 32-113. ISBN 978-80-8122-067-8.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 2


ACB 001 ÁRKI, Zuzana, Peter CSIBA, Zoltán FEHÉR a János TÓTH. Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából nemcsak felvételizőknek. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 140 s. ISBN 978-80-8122-036-4.

ACB 002 FEHÉR, Zoltán a Ladislav JARUSKA. Valószínűségszámítás és statisztika alapjai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 152 s. ISBN 978-80-8122-147-7.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADE 001 FEHÉR, Zoltán. Počítačová simulácia vo vyučovaní náhodných javov. South Bohemia Mathematical Letters. Vol. 23, no. 1 (2015), p. 1-7. ISSN 2336-2081.

Hivatkozások:
2018  [4] JARUSKA, L. A GoConqr webes applikáció alkalmazásának lehetőségei a matematikaoktatás során. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 35-47.ADE 002 SZARKA, Katarína, Beáta BRESTENSKÁ, Zoltán FEHÉR, Ladislav JARUSKA, György JUHÁSZ a Anita TÓTH-BAKOS. Webové aplikácie v transdisciplinárnej príprave budúcich učiteľov. DOI DOI 10.5507/jtie.2018.004 Journal of Technology and Information Education = Časopis pro technickou a informační výchovu. Roč. 10, č. 2 (2018), s. 31-40 [print]. ISSN 1803-537X.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AED 001 FEHÉR, Zoltán. Alkalmazásorientált oktatás és valószínűségszámítás. Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie UJS "Vzdelávanie - Veda - Spoločnosť". s. 48-56.

AED 002 FEHÉR, Zoltán. A GeoGebra alkalmazási lehetőségei a valószínűségi változó nevezetes eloszlásainak oktatásában. Education for information and knowledge based society. S. 151-155.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFC 001 CSIBA, Peter a Zoltán FEHÉR. Supporting Learning Activities With LMS WeB WorK. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, Pedagogical Faculty, 2014, P. 45-52. ISBN 978-80-7464-561-7.

Hivatkozások:
2016  [1] BERKOVA, A. - KULICKA, J. Advantages and disadvantages of the involvement of computer-aided assessment system in mathematics. In EDULEARN Proceedings. Valencia : IATED, 2016. ISBN 978-84-608-8860-4, p. 8493-8500. WoSAFC 002 FEHÉR, Zoltán a Katarína SZARKA. Digitális technológiák használatának felmérése a tanárképzésben. In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye = Book of Selected Papers of the Hungarian Language Teacher Training Faculty ́s Scientific Conferences. Borsos Éva, Horák Rita, Námesztovszki Zsolt. Subotica: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2018, s. 349-357 [print]. ISBN 978-86-87095-81-6.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 8


AFD 001 FEHÉR, Zoltán. Poznámky o úrovni matematických kompetencií študentov Ekonomickej fakulty UJS. Acta Mathematica 12. (2009), s. 334.

AFD 002 FEHÉR, Zoltán. Pravdepodobnosť alebo šanca?. Acta Mathematica 13. (2010), s. 97-101.

AFD 003 FEHÉR, Zoltán. Nové možnosti motivácie - skúsenosti s používaním systému WebWork. Acta Mathematica 14. (2011), s. 83-89.

Hivatkozások:
2018  [4] VARGOVÁ, A. - SZARKA, K. Az online idővonalak használatának, lehetősége és előnye a gyakorlati oktatásban.. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 86-92.AFD 004 FEHÉR, Zoltán. Statisztikai hipotézisvizsgálat szemléltetése geogebra segítségével. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 425- 429 [0,20 AH]. ISBN 978-80-8122-073-9.

AFD 005 FEHÉR, Zoltán. Véletlen események szimulálása GeoGebrával. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 467-472. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 006 FEHÉR, Zoltán. Véletlen találkozásokkal kapcsolatos valószínűségszámítási feladatok számítógépes szimulációja. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 25-31. ISBN 978-80-8122-190-3.

Hivatkozások:
2018  [4] JARUSKA, L. A GoConqr webes applikáció alkalmazásának lehetőségei a matematikaoktatás során. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 35-48.AFD 007 FEHÉR, Zoltán. Felügyelt gépi tanulási módszerek összehasonlítása bináris osztályozás esetén. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 43-48. ISBN 978-80-8122-221-4.

AFD 008 FEHÉR, Zoltán. Hallgatói véleményfelmérés a Web-alapú applikációk használatáról. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Web-alapú alkalmazások az oktatásban szekció : Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. Szarka Katarína, Gubo Štefan, Bukor József. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 13-19 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFH 001 FEHÉR, Zoltán. A házi feladatok alkalmazásának új lehetőségeiről. Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások. (2012), s. 14.

AFH 002 FEHÉR, Zoltán. Applications of Geogebra in teaching probability distributions. XXV. DIDMATTECH 2012. (2012), s. 32.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAB 001 FEHÉR, Zoltán. Vybrané didaktické aspekty vyučovania kombinatoriky. 1. vyd. Komárno: UJS Komárno, 2012. 111 s. ISBN 978-80-8122-060-9.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 1


BCI 001 BUKOR, József, Zuzana ÁRKI a Zoltán FEHÉR. Valószínűségszámítás. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010. 125 s. ISBN 978-80-89234-94-3.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 6


BEE 001 FEHÉR, Zoltán. Modelovanie súvislostí z teórie pravdepodobnosti pomocou GeoGebry. In: Sborník příspevků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, S. 94-99. ISBN 978-80-7394-448-3.

Hivatkozások:
2018  [3] JARUSKA, L. - JUHÁSZ, GY. GeoGebra mint a matematika és fizika tantárgyak közti kapcsolatok szemléltetésének egyik eszköze. In A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciái tanulmánykötete. Szabadka : Újvidéki Egyetem, 2018. ISBN 978-86-87095-81-6, p. 385-396.BEE 002 FEHÉR, Zoltán. Online domáce úlohy v praxi. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2013: Sborník príspevků. Plzeň: Vydavatelský servis, S. 27-30. ISBN 978-80-86843-44-5.

Hivatkozások:
2018  [4] CSIBA, P. Automatikusan kiértékelődő geometriai feladatok készítése. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 8-12.BEE 003 FEHÉR, Zoltán. Simulácia náhodných javov pomocou GeoGebry. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2015: Sborník příspevků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2015, P. 108-111. ISBN 978-80-7290-843-1.

BEE 004 FEHÉR, Zoltán. Podpora vyučovania pravdepodobnostných úloh experimentovaním. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2016: Sborník příspevků. Praha: Univerzita Karlova, 2016, S. 16-20. ISBN 978-80-7290-894-3.

Hivatkozások:
2018  [3] JARUSKA, L. - JUHÁSZ, GY. GeoGebra mint a matematika és fizika tantárgyak közti kapcsolatok szemléltetésének egyik eszköze. In A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciái tanulmánykötete. Szabadka : Újvidéki Egyetem, 2018. ISBN 978-86-87095-81-6, p. 385-396.BEE 005 FEHÉR, Zoltán. K problematike vyučovania kombinatorických úloh. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2017 : Sborník příspevku: Sborník příspevku. Naďa Vondrová. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2017, S. 40-44. ISBN 978-80-7290-965-0.

BEE 006 FEHÉR, Zoltán. O digitálnej kompetencii učiteľov. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2018 : sborník příspěvků: sborník příspěvků. Naďa Vondrová. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2018, S. 34-38. ISBN 978-80-7603-012-1.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.