SJE főmenü
doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD.
Név: doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Menedzsment Tanszék
Beosztás: Egyetemi tanár
Iroda: G204B
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 865

Egyetemi tanulmányok
Szlovák Műszaki Főiskola Bratislava, Kémiai-Technológiai Kar
Élelmiszer-tartósítás és hústechnológia
1972 - 1977
Doktori képzés (PhD.)
Szlovák Műszaki Főiskola Bratislava, Kémiai-Technológiai Kar
Élelmiszerkémia és technológia
1983 - 1988
Habilitáció
Szlovák Mezőgazdasági Egyetem Nyitra, Biotechnológia és Élelmiszertudományi Kar
Mezőgazdasági termékek feldolgozása
2010

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Menedzsment Tanszék
Egyetemi docens
2015 -
Regionális Közegészségügyi Intézet, Nyitra
Laboratóriumi osztály vezetője
2005 - 2017
Közegészségügyi Tanszék, IFBLR UCM, Trnava
egyetemi docens
2013 - 2015
Kémia Tanszék, Természettudományi Kar, UKF Nyitra
adjunktus
2004 - 2010


Kutatási terület Élelmiszerek, mezőgazdasági termékek bioaktív összetevői, vizsgáló laboratóriumok minőségbiztosítása

Kutatási projektek Audiovizuális technikák az instrumentális analitikai módszerek tanításában
KEGA 3/7428/09
UKF Nitra
2009 - 2012

A termőtalajok szelén fortifikációja kultúrnövények termesztésében
VEGA 1/3540/06
UKF Nitra
2006 - 2008

Zöldségfélék szeléntartalmának tanulmányozása
VaV „Potraviny – kvalita, bezpečnosť“, č.ú. 19
Výskumný ústav zeleninársky, Nové Zámky
2003 - 2005


VEGA 1/0087/17
SPU Nitra - UJS Komárno
2017 -A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 4
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (4)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 4
ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (4)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 20
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (5)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (2)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (3)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 8
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)
ADN A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett hazai folyóiratokban megjelent tudományos munkák (5)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 0

Bejegyzések száma összesen: 36

Hivatkozások:

[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (4)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (1)
Összesen 5

Publikációk listája

ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


ADC 001 HEGEDŰS, Ondrej, Daniela ČEPELOVÁ a Alžbeta HEGEDŰSOVÁ. The Evaluation of Titrimetric Method for Determination of Fats in Foodstuffs. Chemické listy. Vol. 109, no. 9 (2015), p. 710-713. ISSN 0009-2770. WoS. IF (2014): 0,272.

ADC 002 HEGEDŰSOVÁ, Alžbeta, Ondrej HEGEDŰS, Tomáš TÓTH, Alena VOLLMANNOVÁ, Alena ANDREJIOVÁ, Miroslav ŠLOSÁR, Ivana MEZEYOVÁ a Tímea PERNYESZI. Adsorption Processes of Lead Ions on the Mixture Surface of Bentonite and Bottom Sediments. DOI 10.1007/s00128-016-1950-0 Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. Vol. 97, no. 6 (2016), p. 876-880. ISSN 0007-4861. WoS, SCOPUS. IF (2015): 1,191. SNIP (2015): 0,780.

Hivatkozások:
2017  [3] ISHAQ, M. SULTAN, S. AHMAD, I. -et al. Removal of brilliant green dye from aqueous medium by untreated acid treated and magnetite impregnated bentonite adsorbents. In Journal of the chemical society of Pakistan. ISSN 0253-5106, 2017, vol. 39, no. 05, p. 780-787.ADC 003 HEGEDŰS, Ondrej, Zuzana ŠMOTLÁKOVÁ, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Jarmila DUBAJOVÁ, Alena ANDREJIOVÁ, Silvia JAKABOVÁ, Ágnes TONK SZENDE, Róbert SZÉP a Tímea PERNYESZI. Determination of isocyanates in workplace atmosphere by HPLC. Revista de Chimie. Roč. 69, č. 2 (2018), s. 533-538 [print]. ISSN 0034-7752. WoS, SCOPUS.

ADC 004 HEGEDŰS, Ondrej, Katarína SZARKA, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Zsuzsanna GÓDÁNY, Miroslav ŠLOSÁR, Aurelia Cristina NECHIFOR a Ágnes TONK SZENDE. Validation and Quality Assurance of Ascorbic Acid Determination in Agricultural Products. Revista de Chimie. Vol. 70, no. 7 (2019), p. 2308-2314. ISSN 0034-7752. CCC, WoS, SCOPUS.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADE 001 ŠLOSÁR, Miroslav, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Ivana MEZEYOVÁ, Mária TIMORACKÁ a Ondrej HEGEDŰS. Evaluation of selected qualitative parameters of sweet potato in dependency on its cultivar in Slovakia. International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences. Vol. 2, no. 2 (2018), p. 62-65. ISSN 2602-4381.

ADE 002 MEZEYOVÁ, Ivana, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Ondrej HEGEDŰS, Ján FARKAŠ a Miroslav ŠLOSÁR. Qualitative parameters of less grown basils depending on nutrition in the form of selenium. International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences. Vol. 2, no. 2 (2018), p. 164-170. ISSN 2602-4381.

ADE 003 MEZEYOVÁ, Ivana, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Ondrej HEGEDŰS, Ján FARKAŠ, Miroslav ŠLOSÁR a Ján MEZEY. Effect of foliar application of selenium on its uptake and yields in basils. DOI 10.7251/AGRENG1903111M AGROFOR. Roč. 4, č. 341 (2019), s. 111-119. ISSN 2490-3434.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADF 001 GOLIAN, Marcel, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Marianna TROCHCOVÁ, Eva SZABOVÁ a Ondrej HEGEDŰS. The effect of sodium selenate application on growth of the fruiting bodies in the first flush of mushroom Pleurotus ostreatus(JACQ.) P. Kumm. Acta Horticulturae et Regiotecturae : vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinné inžinierstvo, architekrúru a ekológiu : The Scientific Journal for Horticulture, Landscape Engineering and Architecture. Vol. 21, no. 1 (2018), s. 25-28 [online]. ISSN 1335-2563.

ADF 002 MAŤOVÁ, Adriana, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Alena ANDREJIOVÁ, Ondrej HEGEDŰS a Magdaléna HUGYIVÁROVÁ. Dynamics of changes in total carotenoids and antioixdant activity in fruits of selected varieties of Cucurbita moschata Duch. during storage. DOI 10.5219/1187 Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences = Slovak Journal of Food Sciences : vedecký časopis pre potravinárstvo. Roč. 13, č. 1 (2019), s. 823-830. ISSN 1338-0230.

ADF 003 ANDREJIOVÁ, Alena, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Samuel ADAMEC, Ondrej HEGEDŰS a Ivana MEZEYOVÁ. Increasing of selenium content and qualitative parameters in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) after its foliar application. DOI 10.5219/1097 Potravinárstvo : vedecký časopis pre potravinárstvo : Scientific Journal for Food Industry. Roč. 13, č. 1 (2019), s. 351-358. ISSN 1338-0230.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADM 001 HEGEDŰSOVÁ, Alžbeta, Ivana MEZEYOVÁ, Ondrej HEGEDŰS, Alena ANDREJIOVÁ, Tünde JURÍKOVÁ, Marcel GOLIAN a Tomáš LOŠÁK. Increasing of selenium content and qualitative parameters in garden pea (Pisum sativum L.) after its foliar application. DOI 10.24326/asphc.2017.6.1 Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus. Vol. 16, no. 6 (2017), p. 3-17. ISSN 1644-0692. WoS, SCOPUS. IF (2016): 0,523. SNIP (2016): 0,609.

ADM 002 MEZEYOVÁ, Ivana, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Ondrej HEGEDŰS, Andrea VARGOVÁ, Mária TIMORACKÁ, Miroslav ŠLOSÁR, Alena ANDREJIOVÁ, Tünde JURÍKOVÁ a Ján MEZEY. Basil seeds as a source of antioxidants affected by fortification with selenium. DOI 10.2478/fhort-2020-0002 Folia horticulturae. Vol. 32, no. 1 (2020), p. [1-10]. ISSN 0867-1761. SCOPUS.

ADM 003 ŠLOSÁR, Miroslav, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Ondrej HEGEDŰS, Ivana MEZEYOVÁ a Mária TIMORACKÁ. The effect of cultivar on selected quantitative and qualitative parameters of sweet potatoes (Ipomoea batatas l.) grown in Slovak Republic: Vplyv odrody na vybrané kvantitatívne a kvalitatívne parameter batátov (Ipomoea batatas l.) pestovaných v Slovenskej Republike. DOI 10.5513/JCEA01/21.2.2684 Journal of Central European Agriculture. Vol. 21, no. 2 (2020), p. 344-355. ISSN 1332-9049 (online). SCOPUS.


ADN A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett hazai folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


ADN 001 HEGEDŰSOVÁ, Alžbeta, Ivana MEZEYOVÁ, Ondrej HEGEDŰS, Janette MUSILOVÁ a Oleg PAULEN. Selenium Content Increasing in the Seeds of Garden Pea After Foliar Biofortification. DOI 10.5219/559 Potravinarstvo. Vol. 9, no. 1 (2015), p. 435-441. ISSN 1337-0960. SCOPUS. SNIP (2014): 0,035.

ADN 002 HEGEDŰS, Ondrej, Miroslav ŠLOSÁR, Ivana MEZEYOVÁ a Alžbeta HEGEDŰSOVÁ. Quantitative and qualitative parameters in Acorn squash cultivar in the conditions of the Slovak Republic. DOI 10.5219/851 Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences : vedecký časopis pre potravinárstvo. Roč. 12, č. 1 (2018), s. 91-98 [print, online]. ISSN 1338-0230. SCOPUS.

ADN 003 GOLIAN, Marcel, Marianna TROCHCOVÁ, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Eva SZABOVÁ, Ondrej HEGEDŰS, Eva BARÁTOVÁ a Lukáš HLEBA. Elimination of infection pressure of the bacteria Pseudomonas tolaasii during the cultivation of pleurotus ostreatus. DOI 10.15414/jmbfs.2019.8.4.1080-1083 The journal of microbiology, biotechnology and food sciences. Roč. 8, č. 4 (2019), s. 1080-1083 [online]. ISSN 1338-5178 (online). SCOPUS.

ADN 004 ŠLOSÁR, Miroslav, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Ondrej HEGEDŰS, Ivana MEZEYOVÁ, Ján FARKAŠ a Marcel GOLIAN. The evaluation of selected qualitative parameters of sweet potato (Ipomoea batatas L.) in dependence on its cultivar. DOI 10.5219/1036 Potravinárstvo : vedecký časopis pre potravinárstvo : Scientific Journal for Food Industry. Roč. 13, č. 1 (2019), s. 131-137. ISSN 1338-0230. SCOPUS.

ADN 005 MAŤOVÁ, Adriana, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Alena ANDREJIOVÁ, Ondrej HEGEDŰS a Magdaléna HUGYIVÁROVÁ. Dynamics of changes in total carotenoids and antioixdant activity in fruits of selected varieties of Cucurbita moschata Duch. during storage. DOI 10.5219/1187 Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences = Slovak Journal of Food Sciences : vedecký časopis pre potravinárstvo. Roč. 14, č. 1 (2020), s. 823-830. ISSN 1338-0230. SCOPUS.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AEC 001 JUHÁSZ, György, Ondrej KYSEĽ a Ondrej HEGEDŰS. Molekulové modelovanie v príprave budúcich učiteľov. In: Mezinárodní seminář - Soudobé trendy v chemickém vzdělávání. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006, S. 85-89. ISBN 80-7041-560-6.

Hivatkozások:
2016  [3] SZARKA, K. Didaktické aspekty interaktívneho molekulového modelovania na ZŠ. In XXIX. DidMatTech 2016 Conference. Budapest : Eötvös Loránd University, 2016. ISBN 978-963-284-816-7.AEC 002 MEZEYOVÁ, Ivana, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Alena ANDREJIOVÁ, Ondrej HEGEDŰS a Marcel GOLIAN. Phytomass and Content of Essential Oils in Ocimum Basilicum after Foliar Treatment with Selenium. Agriculture & Food. online, vol. 4 (2016), p. 19-27. ISSN 1314-8591.

Hivatkozások:
2017  [3] PUCCINELLI, M. - MALORGIO, F. - PEZZAROSSA, B. Selenium enrichment of horticultural crops. In Molecules. ISSN 1420-3049, vol. 22, no. 5.
AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFB 001 SZARKA, Katarína, Magdaléna HUGYIVÁROVÁ, Ondrej HEGEDŰS a Nikoleta NÉMETHOVÁ. Az egy tövön növő zöldpaprikák C-vitamin tartalmának elemzése. In: Trendy a výsledky v biologických vedách a v edukácii biológie: vedecký zborník. = Trends and Results in Biological Sciences and Education - scientific proceedings Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 137-142. ISBN 978-80-8122-197-2.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 5


AFC 001 HEGEDŰSOVÁ, Alžbeta, Ondrej HEGEDŰS, Alena VOLLMANNOVÁ, Ivana MEZEYOVÁ a Alena ANDREJIOVÁ. The selenium transfer from the soil into the agricultural plants in Nitra region of Slovakia. DOI 10.5593/sgem2016B32 In: SGEM 2016: 16th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016. Sofia: STEF92 Technology, 2016, S. 425-431. ISBN 978-619-7105-62-9.

Hivatkozások:
2017  [3] PHOUNG, L. M. - LACHMAN, J. - KOTÍKOVÁ, Z. -et al. Selenium in colour-grained winter whear and spring tritordeum. In Plant Soil Environ. ISSN 1214-1178, 2017, vol. 63, no. 7, p. 315-321.AFC 002 HEGEDŰS, Ondrej, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Miroslav ŠLOSÁR, Adriana MAŤOVÁ a Katarína SZARKA. Antioxidant activity determination of horticultural crops. In: SGEM 2019. Nano, bio and green - technologies for a sustainable future. Micro and nano technologies, advances in biotechnology : 19th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019, 30 June - 6 July, 2019, Albena, Bulgaria. 19: 19th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019, 30 June - 6 July, 2019, Albena, Bulgaria. 19. [bez zostavovateľa]. Albena: STEP92, 2019, P. 543-550. ISBN 978-619-7408-88-1.

AFC 003 ADAMEC, Samuel, Alena ANDREJIOVÁ, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Ondrej HEGEDŰS a Janette MUSILOVÁ. Application effect of selected plant biostimulants on the quantitative and qualitative parameters of sweet pepper (Capsicum annuum L.) in the organic farming system. In: SGEM 2019. Nano, bio and green - technologies for a sustainable future. Micro and nano technologies, advances in biotechnology : 19th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019, 30 June - 6 July, 2019, Albena, Bulgaria. 19: 19th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019, 30 June - 6 July, 2019, Albena, Bulgaria. 19. [bez zostavovateľa]. Albena: STEP92, 2019, P. 551-558. ISBN 978-619-7408-88-1. SCOPUS.

AFC 004 ANDREJIOVÁ, Alena, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Adriana MAŤOVÁ, Ondrej HEGEDŰS a Andrea VARGOVÁ. Determination of physical and chemical parameters of selected varieties of butternut squash (Cucurbita moschata Duch. ex Poir.). In: AgroSym 2019 : book of proceeding, X International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, October 03-06, 2019: book of proceeding, X International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, October 03-06, 2019. editor Dusan Kovacevic. Bosna: University of East Sarajevo (Sarajevo, Bosna Hercegovina), 2019, S. 486-496. ISBN 978-80-99976-787-2-0.

AFC 005 ŠLOSÁR, Miroslav, Ondrej HEGEDŰS, Ivana MEZEYOVÁ, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ a Ján FARKAŠ. Effect of cultivar on the yield and antioxidant activity of okra (Abelmoschus esculentus L. Moench) grown in Slovak Republic. In: AgroSym 2019 : book of proceeding, X International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, October 03-06, 2019: book of proceeding, X International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, October 03-06, 2019. editor Dusan Kovacevic. Bosna: University of East Sarajevo (Sarajevo, Bosna Hercegovina), 2019, S. 96-101. ISBN 978-80-99976-787-2-0.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFD 001 HUGYIVÁROVÁ, Magdaléna, Ondrej HEGEDŰS a Katarína SZARKA. Úlohy učiteľa chémie v procese manažovania školského chemického laboratória. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 115-121. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 002 JAKABOVÁ, Silvia, Zuzana ŠEBŐKOVÁ, Alica BOBKOVÁ, Jozef ČURLEJ, Ľubomír BELEJ, Marek BOBKO, Dagmar KOZELOVÁ, Ján DUREC a Ondrej HEGEDŰS. Vplyv selenizácie na hrach záhradný pestovaný v olovom kontaminovanej pôde = Effect of selenium fertilization on the garden pea grown in the presence of lead contaminated soil. In: Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác z XVI. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 28. - 29. marec 2019: zborník prác z XVI. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 28. - 29. marec 2019. editori Jozef Golian, Jozef Čapla ; recenzenti Mária Angelovičová, Jozef Golian, Marcela Capcarová. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, S. 84-88. ISBN 978-80-552-1978-3. DOI 2019.9788055219783.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFG 001 HEGEDŰSOVÁ, Alžbeta, Alena ANDREJIKOVÁ, Ivana MEZEYOVÁ a Ondrej HEGEDŰS. Multimédiás taneszközök felhasználása a bioaktív anyagok műszeres elemzésében. In: 12. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia: Összefoglalók. = 12th Environmental Science Conference of the Carpathian Basin [s.l.]: PTE TTK, 2016, P. [113]. ISBN 978-963-429-050-6.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 3


AFH 001 REMÉNYSÉG, Dániel, Ondrej HEGEDŰS, Katarína SZARKA, Andrea VARGOVÁ a Miroslav ŠLOSÁR. Evaluation of antioxidation capacity of selected vegetable species. In: 18th International Symposium and Summer School on Bioanalysis : Program and Abstract Book: Program and Abstract Book. Kilár Ferenc, Juhász György, Bucseková Ildikó, Dibó Gábor, Kocsis Gergely, Szarka Katarína, Vargová Andrea. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 68-68 [print]. ISBN 978-80-8122-241-2.

AFH 002 NÉMETHOVÁ, Nikoleta, Ondrej HEGEDŰS, Katarína SZARKA a Magdaléna HUGYIVÁROVÁ. Evaluation of the semi-quantitative method determination of vitamin C. In: 18th International Symposium and Summer School on Bioanalysis : Program and Abstract Book: Program and Abstract Book. Kilár Ferenc, Juhász György, Bucseková Ildikó, Dibó Gábor, Kocsis Gergely, Szarka Katarína, Vargová Andrea. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 65-65 [print]. ISBN 978-80-8122-241-2.

AFH 003 MEZEYOVÁ, Ivana, Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, Ondrej HEGEDŰS a Erika MŇAHONČÁKOVÁ. Kvalitatívne parametre osiva Tulsi. In: Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi : zborník abstraktov: zborník abstraktov. [bez zostavovateľa]. [Stará Ľubovňa]: [Grafické štúdio GAIA], 2019, S. [41]. ISBN 978-80-969749-4-8.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 4


BCI 001 HEGEDŰSOVÁ, Alžbeta, Ondrej HEGEDŰS a Silvia JAKABOVÁ. Zabezpečenie kvality v chemických laboratóriách. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008. 105 s. ISBN 978-80-8094-389-9.

Hivatkozások:
2016  [4] HUGYIVÁROVÁ, M. - SZARKA, K. Manipulácia s nebezpečnými chemickými faktormi v školských laboratóriách. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban". Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Informatikai tudományok és IKT szekciója. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-190-3, s. 51, 52.BCI 002 BAJČAN, Daniel, Mária TIMORACKÁ, Ondrej HEGEDŰS a Radovan STANOVIČ. Návody na cvičenia z analytickej chémie. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 84 s. ISBN 978-80-552-1749-9.

BCI 003 HEGEDŰSOVÁ, Alžbeta, Miroslav ŠLOSÁR, Ivana MEZEYOVÁ, Ondrej HEGEDŰS, Alena ANDREJIOVÁ a Katarína SZARKA. Methods for estimation of selected biologically active substances. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. 95 s. ISBN 978-80-552-1928-8.

BCI 004 HEGEDŰSOVÁ, Alžbeta a Ondrej HEGEDŰS. Bezpečnosť pestovania poľnohospodárskych plodín. 2. dopl. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020. 94 s. ISBN 978-80-552-2163-2.Iroda: G204

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.