SJE főmenü
Ing. Mgr. Zsolt Horbulák, PhD.
Név: Ing. Mgr. Zsolt Horbulák, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Közgazdaságtan Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: G401
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 ***

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 2
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 12
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (4)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (2)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (2)
BBB Hazai kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 1
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 0

Bejegyzések száma összesen: 15

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (3)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (2)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (1)
Összesen 6

Publikációk listája

ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


ADE 001 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Imre MADARÁSZ a Ingrid SZABÓ. Az atipikus foglalkoztatással szembeni attitűdök a gyermekkel rendelkező és a gyermektelen állástalan, szlovák és magyar nők körében. Munkaügyi Szemle. Évf. 59, sz. 5 (2015), online, p. 35-44. ISSN 2064-3748.

ADE 002 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Zsolt HORBULÁK a Imre MADARÁSZ. Az atipikus foglalkoztatással szembeni attitűdök vizsgálata a szlovák és a magyar állástalanok dimenziójában. Munkaügyi Szemle. Évf. 59, sz. 3 (2015). ISSN 2064-3748.

ADE 003 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Imre MADARÁSZ a Ingrid SZABÓ. Az atipikus foglalkoztatással szembeni attitűdök vizsgálata a magyar és szlovák állástalanok körében. Marketing & Menedzsment. Évf. 50, sz. 1 (2016), p. 14-23. ISSN 1219-0349.

ADE 004 SZEINER, Zsuzsanna, Ladislav MURA, Zsolt HORBULÁK a József POÓR. Menedzsmenttanácsadási trendek a szomszédos Szlovákiában = Trends and Tendencies in Management Consulting in Neighboring Slovakia - in Light of Global and Regional Trends: Globális és regionális tendenciák tükrében. Vezetéstudomány : budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata : budapest management review. Évf. 51, sz. 1 (2020), p. 71-82. ISSN 0133-0179.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADF 001 POÓR, József, Zsolt HORBULÁK, Helena STRÁŽOVSKÁ, Imrich ANTALÍK, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Tímea JUHÁSZ, Csaba KOLLÁR, Ildikó Éva KOVÁCS, Imre MADARÁSZ, Ľubomíra STRÁŽOVSKÁ, Ingrid SZABÓ, Katalin SZABÓ a Szergej VINOGRADOV. Atypické zamestnávanie na maďarsko-slovenskom pohraničí. Perspektívy - časopis o ekonomickom dianí. Roč. 1, č. 1 (2015), p. 22-37. ISSN 1339-8245.

ADF 002 POÓR, József, Ildikó Éva KOVÁCS, Imrich ANTALÍK, Tímea JUHÁSZ, Ingrid SZABÓ, Zsolt HORBULÁK, Imre MADARÁSZ, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV, Helena STRÁŽOVSKÁ, Miklós DÚS a Csaba KOLLÁR. Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás magyar és szlovák vállalatoknál longitudinális vizsgálatok tükrében = Employment - atypical employment by Hungarian and Slovak companies in the light of longitudinal analysis. Selye e-studies. online, č. 7 (2016), s. 37-53. ISSN 1338-1598.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADM 001 POÓR, József, Szergej VINOGRADOV, Gábrielné Györgyi TŐZSÉR, Imrich ANTALÍK, Zsolt HORBULÁK, Tímea JUHÁSZ, Ildikó Éva KOVÁCS, Krisztina NÉMETHY a Renáta MACHOVÁ. Atypical Forms of Employment on Hungarian-Slovakian Border Areas in Light of Empirical Researches. DOI 10.12700/APH.14.7.2017.7.8 Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 14, no. 7 (2017), p. 123-141. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2016): 0,745. SNIP (2016): 0,869.

Hivatkozások:
2019  [4] KOVÁCS, Á Munkaerőpiaci rendek hét kelet-európai országban és Ausztriában. In Sekcia "pracovný trh a manažment ľudských zdrojov" - Zborník XI. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019, 2019. ISBN 978-80-8122-340-2, p. 88-99.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [1] REMEIKIENE, R. - GASPARENIENE, L. - GINEVICIUS, R. - et al. The Links between Unemployment and Self-Employment: Evidence from the EU Countries. In Acta polytechnica hungarica. ISSN 1785-8860, 2019, vol. 16, no. 5, p. 235-246. WoS

2018  [1] BENCSIK, A. - HORVAT-CSIKOS, G. The role of knowledge management in developing quality culture. In Acta polytechnica hungarica. ISSN 1785-8860, 2018, vol. 15, no. 8, p. 209-226. WoS

2017  [1] MURA, L. - VLACSEKOVÁ, D. Motivation of public employees: case study of Slovak teaching and professional staff. In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, 2018, vol. 2018, no. 31, p. 67-80. SCOPUS
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEC 001 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Ingrid SZABÓ, Imrich ANTALÍK, Ildikó Éva KOVÁCS, Miklós DÚS, Gábrielné Györgyi TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV a Csaba KOLLÁR. Trends and tendencies of atypical employment among hungarian and slovak unemployed people in light of empirical researches. In: Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses. Riga: ISMA University, 2016, online, p. 174-187.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFC 001 POÓR, József, Zsolt HORBULÁK, Imre MADARÁSZ, Ingrid SZABÓ, Imrich ANTALÍK, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV a Ildikó Éva KOVÁCS. Atipikus foglalkoztatási formák a magyar-szlovák határ mentén. In: 6. Báthory - Brassai nemzetközi konferencia: Kárpát - medencei versenyképesség. Budapest: Óbudai Egyetem, 2015, P. 526-542. ISBN 978-615-5460-38-5.

AFC 002 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Ingrid SZABÓ, Imrich ANTALÍK, Ildikó Éva KOVÁCS, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV, Mohmed Fawzi MUATAZ a Csaba KOLLÁR. Examination of the attitudes towards atypical employment from the perspective of Slovak and Hungarian unemployed. DOI 10.17626/dBEM.ICoM.P00.2015.p040 In: 5th International Conference on Management (ICoM). Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 214-219. ISBN 978-963-269-492-4.

Hivatkozások:
2015  [3] NAGY, B. A Kelet-közép-európai KKV-k helyzete és nemzetközi szerepe. In Tanulmányok a gazdaság, a társadalom és a filozófia területéről : Kortárs gondolatok I.. Budapest : PREMA Consulting, 2015. ISBN 978-963-7044-80-9, p. 115, 121.
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFD 001 POÓR, József, Ingrid SZABÓ, Imre MADARÁSZ, Imrich ANTALÍK, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Zsolt HORBULÁK, Ildikó Éva KOVÁCS a Szergej VINOGRADOV. Atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határtérségben. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 92-109. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 002 POÓR, József, Ildikó KOVÁCS, Imrich ANTALÍK, Ingrid SZABÓ, Tímea JUHÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV, Helena STRÁŽOVSKÁ, Miklós DÚS a Csaba KOLLÁR. Employment and Atypical Employment in Slovakia and Hungary in 2013 and 2014. In: Central and Eastern Europe in the Changing Business environment: 15th International Scientific Conference. Bratislava: Ekonóm, 2015, P. 218-236. ISBN 978-80-225-4085-8. WoS.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAB 001 ANDRÁSSY, Zsuzsanna, Imrich ANTALÍK, Károly BÖDŐK, Attila CZÍRIA, Iván FARKAS, Miklós DURAY, Csaba HORVÁTH, Gábor LELKES, Gábor MIHÓK, Zsolt HORBULÁK, Zuzana PALENČÍKOVÁ, Péter RAJKOVICS, Péter VARGA, Gyula SLOVÁK, Lajos VITÁRIUS, Péter ŐRY a Erzsébet POGÁNY. Baross Gábor Terv: Dél-Szlovákia/Felvidék regionális gazdasági fejlesztési terve. 1. vyd. Győr: Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság, 2014. [8 AH]. ISBN 978–80–971604–7-0.


BBB Hazai kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


BBB 001 HORBULÁK, Zsolt, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV, Helena STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra STRÁŽOVSKÁ a József POÓR. Fiatalok és a foglalkoztatás. In: Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno-Komárom és Párkány-Esztergom térségekben. = Zamestnávanie - atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí - v oblastiach Komárno-Komárom a Štúrovo-Ostrihom Gödöllő-Komárno: Szent István Egyetem - Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 90-141. ISBN 978-80-8122-116-3.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 1


FAI 001 Kárpát-medence, mint gazdasági tér: Tanulmányok az 1. Szlovákiai Magyar Közgazdász Találkozó előadásaiból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 207 s. ISBN 978-80-8122-277-1.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.