Logo
Dr. habil. Mgr. Ing. István Szőköl, PhD.
Név: Dr. habil. Mgr. Ing. István Szőköl, PhD.
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Neveléstudományi Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: Sirály B 106b
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 742

Egyetemi tanulmányok
Szlovák Műszaki Egyetem, Anyagtechnológiai Kar
Ipari mérnöki és management
1999 - 2004
Szlovák Műszaki Egyetem, Anyagtechnológiai Kar
Kiegészített tanári képzés
2002 - 2004
DTI Egyetem, Máriatölgyes
Közgazdász tanári tanulmányok
2019 - 2021
Doktori képzés (PhD.)
Szlovák Műszaki Egyetem, Anyagtechnológiai Kar
Szaktantárgyak oktatáselmélete
2006 - 2009
Habilitáció
Eszterházy Károly Egyetem
Neveléstudomány
2016

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
Egyetemi docens
2004 -


Kutatási terület Módszertan, Iskola management

Kutatási projektek New Education Technologies in Programming Teachings
3/3079/05
KEGA
2005 - 2007

Teaching Information Society
HU/06/B/F/PP-170033
Leonardo da Vinci
2006 - 2008

Elektronická podpora vyučovania programovania
3/6365/08
KEGA
2008 - 2011

Špecifické matematické poznatky učiteľov matematiky pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie
1/0534/11
VEGA
2011 - 2013

Vzdelávací portál pre učiteľov a študentov škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku,
004UJS-4/2012
KEGA
2012 - 2014

Terminologická kultúra v oblasti elektronického vzdelávania
3/7519/09
KEGA
2009 - 2011

Vyučovanie matematiky a prírodovedy na 1. st. ZŠ pomocou interaktívnej tabule
3/7027/09
KEGA
2009 - 2011

Internacionalizácia ŠP Predškolská a elementárna pedagogika pre II. Stupeň VŠ štúdia
005UJS-4/2015
KEGA
2015 -A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 5
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (2)
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (3)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 12
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (2)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (4)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (6)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 93
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (9)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (5)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (9)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (39)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (15)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (8)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)
BCK Tankönyvekben és tansegédletekben megjelent fejezetek (1)
BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 3
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
ADN A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett hazai folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 4
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)
DAI Disszertációs és habilitációs munkák (1)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (2)

Bejegyzések száma összesen: 117

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (16)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (59)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (116)
Összesen 191

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 2


AAA 001 SZŐKÖL, István. Educational evaluation in contemporary schools. 1. vyd. Szeged: Belvedere Meridionale, 2016. 159 s. ISBN 978-615-5372-60-5.

Hivatkozások:
2021  [3] BENDÍKOVÁ, E. - NOVOTNÁ, N. - ŠAGÁT, P. - et al. Current Health Status and Physical Activity of Schoolchildren in Slovakia. In INTED2021 Proceedings. 15th International Technology, Education and Development Conference. Valencia : IATED, 2021. ISBN 978-84-09-27666-0, , p. 10683.

2021  [3] BENDÍKOVÁ, E. - PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGORVÁ, I. Online Teaching of Physical and Sports Education During the COVID-19 Pandemic in Relation to Pain in the Muskuloskeletal System of Female Students (Pilot Study). In INTED2021 Proceedings. 15th International Technology, Education and Development Conference. Valencia : IATED, 2021. ISBN 978-84-09-27666-0, p. 10675.

2020  [3] PORUBČANOVÁ, D. - GEŠICOVÁ, Z. - BOČKOVÁ, K. - et al. Domácí vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. London : STS Science Centre, Ltd. in coedition with KEY Publishing s.r.o. ISBN 978-1-908235-15-2, p. 42.

2020  [4] BILČÍK, A. Uplatňovanie autoevalvácie v školskej praxi. In Socialium Actualis VIII. [CD-ROM]. Týn nad Vltavou - Malá Strana : Nová Forma, 2020. ISBN 978-80-7612-200-0, p. 110.

2020  [4] ČEPELOVÁ, S. - GABRHELOVÁ, G. Edukačný a socializačný kontext inkluzívnej školy. In Socialium Actualis VIII. [CD-ROM]. Týn nad Vltavou - Malá Strana : Nová Forma, 2020. ISBN 978-80-7612-200-0 , p. 9.

2020  [4] HASAJOVÁ, L. - PORUBČANOVÁ, D. - BILČÍK, A. Vybrané kapitoly z pedagogickej komunikácie v odbornom vzdelávaní. Dubnica nad Váhom : VŠ DTI, 2020. ISBN 978-80-8222-015-8, p. 150.

2020  [3] SZARKA, K. - FEHÉR, Z. - SOTÁKOVÁ, I. - et al. Prediction Cards as a Formative Assesment Tool in Chemistry Education in the Upper Grades of Primary School. In ICERI2020 Proceedings. Valencia : IATED, 2020. ISBN 978-84-09-24232-0, p. 3219.

2019  [4] SÜTŐ, É. Learning motivation and self-regulated learning at vocational training schools. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 261-270.

2019  [4] ORBÁNOVÁ, D. Hognotenie ako súčasť pedagogického procesu. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 253-259.

2019  [4] NAGY, Á. A magyar ifjúság kutatás két mélyfúrása: oktatás és problémaészlelés. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 245-251.

2019  [4] MEZEIOVÁ, A. - BENCSIK, A. A játékosított tudásátadás igénye a felsőoktatásban. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 233-243.

2019  [4] MACHOVÁ, R. - KORCSMÁROS, E. - FEHÉR, L. -et al. Az oktatás során alkalmazott játékosítás elméleti vizsgálata. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 225-232.

2019  [4] BORBÉLYOVÁ, D. A pedagógiai diagnosztika jelentősége az óvoda-iskola átmenet kontextusában.In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 211-224.

2019  [4] BERTÓK, R. Az erkölcsi szintvizsgálat tesztjeinek tapasztalatai. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 199-206.

2019  [4] BÁNNÉ MÉSZÁROS, A. - GÖRÖG, T. Mértékelünk - a református pedagógiai intézetben pedagógiai mérés-értékelés területen végzett munka bemutatása. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 179-198.

2018  [4] BENDÍKOVÁ, E. - NOVOTNÁ, B. - MARKO, M. Zdravie stredoškolákov z hľadiska pohybovej aktivity v ich životnom štýle. In Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. ISSN 2570-7612, 2018, vol. 2, no. 1, p. 5-16.

2018  [3] HRMO, R. - MISTINA, J. - JURINOVA, J. -et al. Software platform for the secondary technical school e-learning course. In The challanges of the digital transformation in education. Basel : Springer Nature, 2018. ISBN 978-3-030-11931-7, p. 855-865.

2018  [4] MARKO, M. - ROZIM, R. - KURKOVÁ, P. -et al. Level of students posture in adolescence in relation to physical activity. In European journal of physical education and sport. ISSN 2409-1952, 2018, vol. 6, no. 2, p. 61-67.

2018  [1] SMOLEŇÁKOVÁ, N. - BENDÍKOVÁ, E. Changes in the exercise regime affected by teaching the module "healthy lifestyle" [Promjene u režimu vježbanja pod uticajem podučavanja modula “zdravi stil života”]. In Sport Science. ISSN 1840-3662, 2018, vol. 11, no. 1, p. 16-22. SCOPUS

2018  [3] TÓTH-BAKOS, A. - TÓTH, P. A lemorzsolódás-kutatás pilot vizsgálatának eredményei a Selye János Egyetemen. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 717-731.

2018  [3] HORVÁTHOVÁ, K. A hallgatói elégedettség mérésének pilot vizsgálata a Selye János Egyetem Tanárképző Karán. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 648-666.

2018  [3] TÓTH-BAKOS, A. Výsledky analýzy hodnotenia vybraných webových aplikácií. In Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom : KOMPRESS Nyomdaipari Kft, 2018. ISBN 978-615-00-2597-1, p. 33-49.

2018  [3] BENDÍKOVÁ, E. - DOBAY, B. Health of adults through prism of physical activity. In Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. ISSN 2585-8777, 2018, vol. 58, no.1, p. 44-57.

2017  [4] VASS, V. Kompetenciafejlesztés a 21. században (értékteremtés és megújulás). Komárno : Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. 89 s. ISBN 978-80-8122-232-0.

2017  [1] HORVÁTHOVÁ, K. Redundancy in the verbal communication of teachers in primary education. In JOURNAL OF LANGUAGE AND CULTURAL EDUCATION. ISSN 1339-4045, 2017, vol. 5, no. 3, p. 93-107. WoS

2017  [4] TÓTH-BAKOS, A. – VARGOVÁ, A. – JARUSKA, L. et al. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov – hodnotenie ich didaktických aspektov. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-4, p. 119.

2017  [4] BENDÍKOVÁ, E. Vplyv kompenzačných cvičení na zmenu úrovne posturálnych svalových skupín u adolescentov. In Žiak, pohyb, edukácia. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISBN 978-80-223-4370-1, p. 22, 28.

2017  [3] KUČERA, D. - MAJEROVÁ, M. - HRMO, R. Social Climate in Class. In SCHOLA 2016. Prague : Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06112-1, p. 81.

2017  [3] PUSKÁS, A. Assessing young learners in the english language classroom. Szeged : Belvedere Meridionale, 2017. ISBN 978-615-5372-82-7, p. 134.

2016  [4] BENDÍKOVÁ, E. Zdravie a pohybová aktivita v životnom štýle adolescentov. Banská Bystrica : IPV, 2016. ISBN 978-80-89902-00-2, p. 79.

2016  [4] DOBAY, B. - BENDÍKOVÁ, E. Pohybová aktivita v životnom štýle dospelých z hľadiska zdravia. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-963-12-7613-8, s. 93.AAA 002 PORUBČANOVÁ, Dáša, Zuzana GERŠICOVÁ, Kateřina BOČKOVÁ, Silvia BARNOVÁ, Ivana ROCHOVSKÁ, Eva DOLINSKÁ, Mieczyszlaw DUDEK, Lenka PASTERNÁKOVÁ a István SZŐKÖL. Educational challenges in subject didactics education in the context of home education. 1. vyd. London: STS Science Centre, 2021. 185 s. [13,2AH]. ISBN 978-1-908235-19-0.


AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 3


AAB 001 SZŐKÖL, István. Modulárny systém výučby informatiky. Komárno: Univerzita J.Selyeho, 2010. 100 s. ISBN 978-80-89234-97-4.

Hivatkozások:
2012  [4] STOFFA, J. Spojovník a pomlčka v terminológií. In Actual Problems of Modern Education in 21th Century. Komárno : Univerita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-065-4, s. 218-227.AAB 002 HORVÁTHOVÁ, Kinga a István SZŐKÖL. Kontrola a hodnotenie žiackych výkonov: v národnostných školách na Slovensku. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. 119 s. [7,6 AH]. ISBN 978-80-8122-083-8.

Hivatkozások:
2020  [4] BORBÉLYOVÁ, D. Utváranie edukačného prostredia v prvom ročníku základnej školy v kontexte adaptácie žiaka. In In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 57-73.

2020  [3] SZARKA, K. - FEHÉR, Z. - SOTÁKOVÁ, I. - et al. Prediction Cards as a Formative Assesment Tool in Chemistry Education in the Upper Grades of Primary School. In ICERI2020 Proceedings. Valencia : IATED, 2020. ISBN 978-84-09-24232-0, p. 3219.

2020  [1] ZAHATŇANSKÁ, M. - NAGY, M. An attempt to identify problems in the behaviour of teenagers and adolescents in Slovakia in relation to their creativity and success in the school. In Journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 1, p. 326-329. WoS

2019  [4] BORBÉLYOVÁ, D. A pedagógiai diagnosztika jelentősége az óvoda-iskola átmenet kontextusában.In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 211-224.

2018  [4] BORBÉLYOVÁ, D. A grafomotoros képességek és kezdetleges írás fejlesztése az iskolaérettség kontextusában. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 25-36.

2017  [4] VASS, V. Kompetenciafejlesztés a 21. században (értékteremtés és megújulás). Komárno : Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. 89 s. ISBN 978-80-8122-232-0.

2017  [4] TÓTH-BAKOS, A. – VARGOVÁ, A. – JARUSKA, L. et al. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov – hodnotenie ich didaktických aspektov. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-4, p. 119.

2015  [4] STRÉDL, T. Befogadás és/vagy elfogadás. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : ,,Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede". Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-144-6, s. 214-227.

2015  [4] ALBERT, S. Problémák és a megoldást segítő elképzelések a közoktatásban. Komárno : Felnőttképzési Intézet Kht., 2015. ISBN 978-80-971750-1-6, s. 73.

2014  [4] SZABÓOVÁ, E. Horváthová, Kinga - Szőköl, István: Kontrola a hodnotenie žiackych výkonoch v národnostných školách na Slovensku. In Eruditio-Educatio. ISSN 1336-8893, 2014, 9. roč., 2. č., p. 127-129.

2014  [4] SZABÓOVÁ, E. Didaktické postupy učiteľa pre predprimárne vzdelávanie z perspektívy projektového prístupu. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 208, 215.

2014  [4] STRÉDL, T. A nevelés sajátosságai. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 432, 441.

2014  [4] SZARKA, K. - BRESTENSKÁ, B. - GANAJOVÁ, M. Nové pohľady na školské hodnotenie. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 217, 220.AAB 003 SZŐKÖL, István. Hatékony pedagógiai kommunikáció. 1. vyd. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2020. 104 s. ISBN 978-80-565-1450-4.

Hivatkozások:
2021  [4] HALÁSZOVÁ, E. Základné otázky efektívnej výučby slovenského jazyka a slovenskej literatúry a námety kreatívneho riešenia danej problematiky. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 36-45.

2021  [4] FARKAŠOVÁ, Z. Problém motivácie žiakov základných škôl pri učení sa predmetu SJaSL. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 28.

2021  [3] HASAJOVÁ, L. - GABRHELOVÁ, G. - PORUBČANOVÁ, D. Motívy školského podvádzania v kontexte školskej úspešnosti stredoškolákov. In Nové výzvy v príprave budúcich učiteľov v XXI. storočí. Krasnystaw : Polianna, 2021. ISBN 978-83959293-6-6, p. 272.

2021  [4] UBERMAN, M. - LAJČIN, D. - GABRHELOVÁ, G. - et al. Edukačná dimenzia klímy školy a pracovnej spokojnosti učiteľov. Týn nad Vltavou - Malá Strana : Nová Forma, 2021. ISBN 978-80-7612-307-6 , p. 172.

2021  [4] VICIANOVÁ, L. - BARNOVÁ, S. - GERŠICOVÁ, Z. - et al. Didaktické špecifiká vyučovania slovenského jazyka prostredníctvom edukačných hier. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 124.

2021  [4] STRÉDL, T. Az iskolaválasztás és a nyelvhasználat sajátosságai. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 87-95.

2021  [4] PÁLINKÁŠ, M. A Szlovák nyelv és szlovák irodalom tanításának problematikája az alapiskola alsó tagozatán a gyakorló pedagógus szemszögéből. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 70-78.

2020  [4] TÓTHOVÁ TAROVÁ, E. - HIMPÁN, V. - NAGY, M. - et al. Az alapiskolás diákok alvási szokásaira ható tényezők vizsgálata. In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 155-169.

2020  [4] PUSKÁS, A. Creative Teaching, Creative Assessment: Learner-Centred Assessment Tools in the EFL Classroom. In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 107-116.

2020  [4] DOBAY, B. Természetben végezhető sporttevékenységek lehetőségei a szlovákiai oktatásban. In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 75-82.

2020  [4] BORBÉLYOVÁ, D. Utváranie edukačného prostredia v prvom ročníku základnej školy v kontexte adaptácie žiaka. In In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 57-73.

2020  [4] BENDÍKOVÁ, E. - MIKOVIČOVÁ, A. The Current Level of the Body Posture in Pubescent Pupils of Sport and Non-Sport Classes. In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 45-56.
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 2


ACB 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga a István SZŐKÖL. A pedagógiai kommunikáció. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 137 s. [7,87 AH]. ISBN 978-80-8122-175-0.

Hivatkozások:
2021  [4] CSEHIOVÁ, A. Művészeti nevelés, tolerancia és kapcsolódási pontjaik a pedagógushallgatók szemszögéből. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 11.

2020  [1] KÉRI, K. Múlt a jövőben: neveléstörténet a digitális korban. In Civil Szemle. ISSN 1786-3341, 2020, no. 1. különszám, p. 23. WoS

2019  [3] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - ZAHATŇANSKÁ, M. - et al. A biológia szakos diákok elvárásainak vizsgálata a tanári kompetenciák, valamint a tananyagok és tankönyvek fejlesztése szempontjából. In Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül. Budapest : BME - Műszaki Pedagógia Tanszék, 2019. ISBN 978-963-421-810-4, p. 472-482.

2019  [4] MACHOVÁ, R. - KORCSMÁROS, E. - FEHÉR, L. -et al. Az oktatás során alkalmazott játékosítás elméleti vizsgálata. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 225-232.

2019  [4] STRÉDL, T. A pályaalkalmasság optimalizálásának lehetőségei. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 45-51.

2019  [4] NAGY, M. - SZABÓOVÁ, E. - KANCZNÉ NAGY, K. -et al. Természettudományokhoz köthető tanári kompetenciák a biológia szakos és más tanulmányi programokba beiratkozott hallgatóknál. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 35-43.

2019  [4] SZABÓOVÁ, E. A projektalapú oktatás értékelése a komáromi Selye János Egyetem óvodapedagógia szakot hallgatók szemszögéből. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 323-340.

2018  [4] SZABÓOVÁ, E. A játékpedagógia oktatásának erősségei a Selye János Egyetem hallgatói szemszögéből. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 81-90.

2017  [4] VASS, V. Kompetenciafejlesztés a 21. században (értékteremtés és megújulás). Komárno : Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. 89 s. ISBN 978-80-8122-232-0.ACB 002 SZŐKÖL, István a Anita TÓTH-BAKOS. Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov profesijných predmetov. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. 132 s. ISBN 978-80-8122-385-3.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 9


ADE 001 SZŐKÖL, István. Key Competences in Educating Teachers. Edukacja - Technika - Informatyka. = Education - Technology - Computer Science Vol. 11, no. 1 (2015), p. 249-253. ISSN 2080-9069.

Hivatkozások:
2020  [3] KRIŠTOFIAKOVÁ, L. Kvalita vyučovacieho procesu a emocionálna inteligencia žiakov stredných odborných škôl. In Media4u Magazine. ISSN 1214-9187, 2020, vol. 17, no. 2, p. 15-18.

2019  [3] KRIŠTOFIAKOVÁ, L. - HRMO, R. Emotional intelligence as a factor affecting the application of secondary vocational school graduates in practice. In Online journal for research and education. ISSN 2313-1640, 2019, no. 17, p. 185-189.

2016  [4] BENDÍKOVÁ, E. Zdravie a pohybová aktivita v životnom štýle adolescentov. Banská Bystrica : IPV, 2016. ISBN 978-80-89902-00-2, p. 78.

2016  [3] HRMO, R. - ŠKRABÁNKOVÁ, J. - KUČERA, D. et al. Kľúčové kompetencie v technických a prírodných predmetoch. Warszawa : Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie, 2016. ISBN 978-83-7520-204-5, p. 314.

2016  [3] MARQUÉS IBÁŇEZ, A. Development models for playgrounds in the contemporary urban fabric. In Képzés és gyakorlat. ISSN 2064-4027, 2016, vol. 14, no. 1-2, p. 86.

2016  [3] HRMO, R. - BILČÍK, A. - KRIŠTOFIAKOVÁ, L. Úloha ľudského faktora v manažérstve kvality vzdelávacej organizácie. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus, 2016. ISBN 978-80-7435-641-4, p. 53- 56.ADE 002 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. The dimensions of educational evaluation. DOI DOI: 10.17165/TP.2016.3-4.16 Képzés és Gyakorlat - Neveléstudományi folyóirat. = Training & Practice - Journal of Educational Sciences Évf. 14, sz. 3-4 (2016), online, p. 247-256.

Hivatkozások:
2019  [1] DOBAY, B. Measuring body composition among junior section schoolchildren in Slovakia. In Proceedings of the international conference of computational methods in sciences and engineering 2019. Paphos : AIP Publishing, 2019. ISBN 978-0-7354-1933-9. SCOPUS

2019  [3] DOBAY, B. Testösszetétel mérés lehetősége alsó tagozatos gyermekek körében Komárnóba. In "Mozgással az egészségért" a fizikai aktivitás jelentősége a jövő munkavállalóinak egészségmegőrzésében. Debrecen : Debreceni Egyetem, 2019. ISBN 978-963-490-074-0, p. 18-23.

2017  [4] DOBAY, B. - SZABÓ, P. - ŽIDEK, P. A SJE óvópedagógus hallgatóinak vízhez szoktatás módszertanának az elsajátítása egy úszótanfolyamon belül. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-222-1, p. 29, 36.ADE 003 SZŐKÖL, István. New Methods of Testing and Evaluation. R&E Source. online, spec. issue december (2017), p. [1-4]. ISSN 2313-1640.

ADE 004 SZŐKÖL, István. Modular structure and dynamic adaptive character of teaching. R&E-Source. Roč. 5, č. 13, Special Issue (2018), s. 1-15 [online]. ISSN 2313-1640 (online).

ADE 005 SZŐKÖL, István. Innovated State Educational Program for Primary Education. R&E-Source. online, no. 17, Special Issue (2019), p. 256-260. ISSN 2313-1640 (online).

ADE 006 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. Influence of Educational Quality on the Level of Information Literacy. R&E-Source. online, no. 18, Enter new engineering pedagogy curriculum (2020), p. 149-154. ISSN 2313-1640 (online).

Hivatkozások:
2020  [4] PUSKÁS, A. Creative Teaching, Creative Assessment: Learner-Centred Assessment Tools in the EFL Classroom. In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 107-116.ADE 007 SZŐKÖL, István. New Methods of Teaching in Primary Schools with Hungarian Language of Instruction. R&E-Source. online, no. 18, Enter new engineering pedagogy curriculum (2020), p. 155-160. ISSN 2313-1640 (online).

Hivatkozások:
2021  [4] PÁLINKÁŠ, M. A Szlovák nyelv és szlovák irodalom tanításának problematikája az alapiskola alsó tagozatán a gyakorló pedagógus szemszögéből. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 70-78.

2021  [4] KHERNOVÁ, V. - KUBAČKOVÁ, N. Analýza vybraných testových položiek a ich psychometrických vlastností z Testovania 9. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 46-64.

2021  [4] HALÁSZOVÁ, E. Základné otázky efektívnej výučby slovenského jazyka a slovenskej literatúry a námety kreatívneho riešenia danej problematiky. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 36-45.

2021  [4] FARKAŠOVÁ, Z. Problém motivácie žiakov základných škôl pri učení sa predmetu SJaSL. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 23-35.ADE 008 SZŐKÖL, István. A kisebbségi oktatásban tanítók helye a szlovák oktatási törvényekben. Civil Szemle. Vol. 18, no. 2 (2021), p. 65-78. ISSN 1786-3341.

ADE 009 SZŐKÖL, István a Ondrej KOVÁČ. Quality of the Educational Process. Journal of Applied Technical and Educational Sciences - jATES. Vol. 11, no. 3 (2021), p. [1-10]. ISSN 2560-5429 (online).


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADF 001 HORVÁTHOVÁ, Kinga a István SZŐKÖL. Funkcie a dimenzie pedaogického hodnotenia. Eruditio - Educatio. Roč. 8, č. 2 (2013), s. 71-84. ISSN 1336-8893.

Hivatkozások:
2021  [3] SZARKA, K. - JUHÁSZ, Gy. A trikolor-kvíz feladatlap fejlesztő/informatív értékelési eszköz gyakorlata a tanárképzésben. In Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények. ISSN 2786-1856, 2021, no. 1, p. 143.ADF 002 PORÁČOVÁ, Janka, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Mária ZAHATŇANSKÁ, Melinda NAGY, Vincent SEDLÁK, Zuzana GOGAĽOVÁ, Mária KONEČNÁ a István SZŐKÖL. Aplikácia technológie Vernier vo fyziológii človeka. Eruditio - Educatio. Roč. 11, č. 2 (2016), s. 5-15. ISSN 1336-8893.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADM 001 SZŐKÖL, István a Lucia KRIŠTOFIAKOVÁ. Introduction of Modular and Adaptive Teaching of Information and Communication Technologies. AD ALTA : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Vol. 11, no. 1 (2021), p. 322-327. ISSN 1804-7890. WoS.

ADM 002 SZARKA, Katarína a István SZŐKÖL. Options of Learning Process of Teaching Subject Information Society. AD ALTA : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Vol. 11, no. 1 (2021), p. 316-321. ISSN 1804-7890. WoS.


ADN A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett hazai folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADN 001 SZŐKÖL, István. Continuous Improvement of the Teaching Process in Primary Education. DOI 10.2478/jolace-2018-0004 Journal of Language and Cultural Education. Roč. 6, č. 1 (2018), s. 53-64 [print, online]. ISSN 1339-4045. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] BENDÍKOVÁ, E. - PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGORVÁ, I. Online Teaching of Physical and Sports Education During the COVID-19 Pandemic in Relation to Pain in the Muskuloskeletal System of Female Students (Pilot Study). In INTED2021 Proceedings. 15th International Technology, Education and Development Conference. Valencia : IATED, 2021. ISBN 978-84-09-27666-0, p. 10676.

2021  [4] STRÉDL, T. Az iskolaválasztás és a nyelvhasználat sajátosságai. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 87-95.

2021  [4] PUKÁNSZKY, B. Kirekesztés, befogadás, külön oktatás és együttnevelés a fogyatékosságügy és a gyógyító pedagógia történetében. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 79-86.

2021  [4] PÁLINKÁŠ, M. A Szlovák nyelv és szlovák irodalom tanításának problematikája az alapiskola alsó tagozatán a gyakorló pedagógus szemszögéből. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 70-78.

2021  [4] KLOKNEROVÁ, L. - ABSOLONOVÁ, J. ABSOLON, J. Špecifiká odborného vzdelávania a prípravy v koncepte inkluzívneho vzdelávania. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 65-69.

2021  [4] KHERNOVÁ, V. - KUBAČKOVÁ, N. Analýza vybraných testových položiek a ich psychometrických vlastností z Testovania 9. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 46-64.

2021  [4] HALÁSZOVÁ, E. Základné otázky efektívnej výučby slovenského jazyka a slovenskej literatúry a námety kreatívneho riešenia danej problematiky. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 36-45.

2021  [4] FARKAŠOVÁ, Z. Problém motivácie žiakov základných škôl pri učení sa predmetu SJaSL. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 27.

2021  [3] KORCSMÁROS, E. - MACHOVÁ, R. - FEHÉR, L. - et al. An Innovative Teaching Method and Its Practical Applicability – Focus on the Playful Interaction Among the Students . In Hradec Economic Days. ISSN 2464-6059, 2021, vol. 11, no. 1, p. 387.

2020  [3] PORUBČANOVÁ, D. - GEŠICOVÁ, Z. - BOČKOVÁ, K. - et al. Domácí vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. London : STS Science Centre, Ltd. in coedition with KEY Publishing s.r.o. ISBN 978-1-908235-15-2, p. 42.

2020  [4] BILČÍK, A. Uplatňovanie autoevalvácie v školskej praxi. In Socialium Actualis VIII. [CD-ROM]. Týn nad Vltavou - Malá Strana : Nová Forma, 2020. ISBN 978-80-7612-200-0, p. 110.

2020  [4] HASAJOVÁ, L. - PORUBČANOVÁ, D. - BILČÍK, A. Vybrané kapitoly z pedagogickej komunikácie v odbornom vzdelávaní. Dubnica nad Váhom : VŠ DTI, 2020. ISBN 978-80-8222-015-8, p. 183.

2020  [4] PUSKÁS, A. Creative Teaching, Creative Assessment: Learner-Centred Assessment Tools in the EFL Classroom. In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 107-116.

2020  [4] DOBAY, B. Természetben végezhető sporttevékenységek lehetőségei a szlovákiai oktatásban. In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 75-82.

2020  [4] BORBÉLYOVÁ, D. Utváranie edukačného prostredia v prvom ročníku základnej školy v kontexte adaptácie žiaka. In In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 57-73.

2020  [4] BENDÍKOVÁ, E. - MIKOVIČOVÁ, A. The Current Level of the Body Posture in Pubescent Pupils of Sport and Non-Sport Classes. In 12th International Conference of J. Selye University. Sections of Pedagogy and Informatics. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-377-8, p. 45-56.

2019  [4] PUSKÁS, A. Creativity in teaching english as a foreign language: Establishing a theoretical framework. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 139-148.
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


AEC 001 SZŐKÖL, István a Sándor ALBERT. Development of key competencies and ICT teaching at UJS in Komarno. In: Trends in Education 2009: Information Technologies and Technical Education. Olomouc: Palacky University, Olomouc, 2009, Vol. 1-2 (2009), p. 370-374. ISBN 978-80-7220-316-1. WoS.

AEC 002 SZŐKÖL, István. Modulárny systém vyučovania predmetu Informatika na Ekonomickej Fakulte UJS. In: Strategie technického vzdelávání v reflexi doby.. FVTM UJEP 2009. Ústí nad Labem: Fakulta výrobních technológií a managementu, Univerzita J. E. Purkyne v Ústí nad Labem, 2009, S. 7. ISBN 978-80-7414-126-3.

AEC 003 SZŐKÖL, István a Ildikó MAROSI. Rozvíjanie kompetencií študentov stredných škôl v oblasti IKT. In: XXI. DIDMATTECH 2008. Eger - Komárno: Eszterházy Károly College, 2009, Roč. XXI. (2009), s. 86-90. ISBN 978-963-9894-18-1.

AEC 004 SZŐKÖL, István. Rozvoj IKT z hľadiska kvality vzdelávania. In: Trendy ve vzdelávání 2008: Dil II.. Olomouc: Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, S. [4]. ISBN 978-80-7220-311-6.

Hivatkozások:
2009  [4] ARENDÁŠOVÁ, A. Multimedia Teaching Aids as Basic Presumption of educational Process Quality Increase. In SCHOLA 2009 : Inovácie vo výchove a vzdelávaní inžinierov. Trnava : Slovenská technická univerzita, 2009. ISBN 978-80-8096-106-0, s. 31-33.AEC 005 ALBERT, Sándor a István SZŐKÖL. The value orientation of Slovakian teachers. In: Trends in Education 2009: Information Technologies and Technical Education. Olomouc: Palacky University, Olomouc, 2009, Vol. 1-2 (2009), p. 14-17. ISBN 978-80-7220-316-1. WoS.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 9


AED 001 ALBERT, Sándor a István SZŐKÖL. Hodnoty a školy. In: Schola 2009. Kvasnica, O.. Trnava: Materiálovotechnologická Fakulta STU BA, 2009, S. 16-19. ISBN 978-80-8096-106-0.

AED 002 SZŐKÖL, István a Sándor ALBERT. Pohľad na kvalitu vzdelávania z hľadiska rozvoja informačnej gramotnosti. In: Schola 2009. Trnava: Materiálovotechnologická Fakulta STU BA, 2009, S. 414-418. ISBN 978-80-8096-106-0.

AED 003 TÓTH, Krisztina a István SZŐKÖL. Programovanie na základnej škole. In: XXII. DIDMATTECH 2009. Trnava-Komárno: Tribun - Univerzita J. Selyeho, 2010, P. 157-160. ISBN 978-80-8122-006-7.

Hivatkozások:
2018  [1] HORVATH, R. The past seven years of development of the framework for teaching programming and the students´ results. In 2018 16th International Conference on emerging elearning technologies and applications. New York: IEEE, 2018. ISBN 978-1-5386-7914-2, p. 185-189. WoSAED 004 CZAKÓOVÁ, Krisztina a István SZŐKÖL. Alkalmazásfejlesztés a leendő tanítók részére Imagine programkörnyezetben. In: New technologies in research, science and education. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 139-144. ISBN 978-80-8122-063-0.

Hivatkozások:
2021  [4] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - BALÁZS, P. - et al. Odovzdávanie poznatkov z farmakognózie a legislatívneho pozadia doplnkovej a ľudovej medicíny vo svetle nových štandardov vo vzdelávaní budúcich učiteľov na Slovensku. In Inovatívne metódy a formy vzdelávania. Zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou [Innovative Methods and Forms of Education. Proceedings of scientific contributions with international participation]. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-3886-6, p. 135.AED 005 SZŐKÖL, István. Model projektového vyučovania v podmienkach UJS. In: Actual problems of modern education in 21st century. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 159-164. ISBN 978-80-8122-065-4.

Hivatkozások:
2018  [3] DARVAY, S. - HILL, K. - NAGY, M. Az önreflexió szerepe a környezeti nevelés gyakorlatában. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 325-342.

2017  [3] NAGY, M. Projekt-elemek a környezetpedagógia oktatásban a komáromi Selye János Egyetemen. In Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban. Óbuda : Óbuda University, 2017. ISBN 978-963-449-024-1, p. 145, 150.AED 006 NAGY, Melinda, István SZŐKÖL a Mária ZAHATŇANSKÁ. Az egészséges környezet kialakítása az iskolai tanteremben = Creating a Healthy Environment in the School Classroom. In: Környezeti hatások és biológiai perspektívák: A SJE TKK Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. = Environmentálne vplyvy a biologické perspektívy Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 88-93. ISBN 978-80-8122-115-6.

AED 007 SZŐKÖL, István. A kisebbségi iskolák helye a szlovák oktatási törvényekben = The position of minority schools in the new school laws in Slovakia. In: Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vjm. Szőköl István. = Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, P. 112-121, [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-387-7.

AED 008 SZŐKÖL, István. Koncepcia a stratégia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským = The strategies, methods, teaching techniques, organizational, forms of teaching slovak language and slovak literature in schools with hungarian language of instruction. In: Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vjm. Szőköl István. = Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, P. 96-111, [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-387-7.

AED 009 SZŐKÖL, István. A kisebbségi iskolák és a kisebbségi identitás helye a szlovák oktatási törvényekben. In: Kisebbségi helyzet, identitás és műveltség : A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása: A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása. Horváth Kinga, Tóth Péter, Németh András. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, P. 38-47 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-309-9.

Hivatkozások:
2021  [4] STRÉDL, T. Az iskolaválasztás és a nyelvhasználat sajátosságai. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 87-95.

2021  [4] PUKÁNSZKY, B. Kirekesztés, befogadás, külön oktatás és együttnevelés a fogyatékosságügy és a gyógyító pedagógia történetében. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 79-86.

2021  [4] PÁLINKÁŠ, M. A Szlovák nyelv és szlovák irodalom tanításának problematikája az alapiskola alsó tagozatán a gyakorló pedagógus szemszögéből. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 70-78.

2021  [4] HALÁSZOVÁ, E. Základné otázky efektívnej výučby slovenského jazyka a slovenskej literatúry a námety kreatívneho riešenia danej problematiky. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 36-45.
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFA 001 SZŐKÖL, István a Melinda NAGY. The Quality of Education for the Development of Information and Communication Competencies of Teachers. In: R&E Source: SCHOLA 2015. New Approaches to engineering pedagogy. 11th International Scientific Conference., 2015, online, p. 1-4.

Hivatkozások:
2020  [1] TÓTH, P. - HORVÁTH, K. - JUHÁSZ, Gy. Examination of Teacher Student's Inductive Thinking Ability. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 2, p. 138. WoS
AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFB 001 NAGY, Melinda, Janka PORÁČOVÁ, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Mária ZAHATŇANSKÁ, Vincent SEDLÁK a István SZŐKÖL. Az egészségnevelés innovációja a téma etikai aspektusainak beiktatásával = The Innovation of Health Education by Including the Ethical Aspects of the Issue. In: Etika az edukációban - tanulmánykötet: Etika v edukácii - vedecký zborník. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 44-53. ISBN 978-80-8122-196-5.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 39


AFC 001 SZŐKÖL, István, Veronika STOFFOVÁ, Ladislav CSÍZI a Štefan GUBO. Modulárna štruktúra obsahu a dynamický adaptívny charakter vyučovania predmetu Informatika pre ekonómov = Modular Structure and Dynamic Adaptive Character of Teaching Subject Informatics for Economists. In: 24. International Colloquium on the Acquisition Process Management: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2006, CD-ROM, p. [1-7]. ISBN 80-7231-139-5.

AFC 002 SZŐKÖL, István. Počítačová gramotnosť v čase rozvinutého používania internetu = Computer Literacy in the Period of Progressive Usage of Internet. In: Trendy ve vzdělávaní: Technika a informační technologie: mezinárodní vědecko-odborná konference. Olomouc: Votobia, 2006, CD-ROM, p. 323-327. ISBN 80-7220-260-X.

AFC 003 SZŐKÖL, István a Krisztina TÓTH. Projektové vyučovanie Informatiky na UJS v Komárne. In: XXV. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2007, P. [1-4]. ISBN 978-80-7231-228-3.

Hivatkozások:
2017  [3] NAGY, M. Projekt-elemek a környezetpedagógia oktatásban a komáromi Selye János Egyetemen. In Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban. Óbuda : Óbuda University, 2017. ISBN 978-963-449-024-1, p. 145, 150.AFC 004 STOFFOVÁ, Veronika, István SZŐKÖL a Krisztina TÓTH. Propedeutika programovania pre učiteľov základných škôl. In: Medzinárodní vedecko-odborná konference. Olomouc: Pedagogick fakulta, 2007, S. 281-284.

AFC 005 TÓTH, Krisztina a István SZŐKÖL. Tvorba vlastných didaktických aplikácií. In: Infotech 2007: moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávaní. Olomouc: Votobia, 2007, P. 174-177. ISBN 978-80-7220-301-7.

AFC 006 STOFFOVÁ, Veronika a István SZŐKÖL. Elektronická učebnica o informačnej spoločnosti. In: Elektronická učebnica o informačnej spoločnosti.. Brno : Univerzita obrany: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2008, Roč. XXVI (2008), s. 4. ISBN 978-80-7231-511-6..

AFC 007 SZŐKÖL, István a Veronika STOFFOVÁ. Elektronická učebnica o informačnej spoločnosti: Information Societi - Electronical Course Book. In: XXVI. International Colloquium: on the Management of Educational Process. Brno: Brno University of Technology, 2008, S. 1-6. ISBN 978-80-7231-511-6.

AFC 008 TÓTH, Krisztina a István SZŐKÖL. Mikrosvet Imagine ako prostredie na vyučovanie programovania na základných školách. In: XXVII. International Coloquium the Management of Educational Process.. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2009, Roč. 27 (2009), s. 4. ISBN 978-80-7231-650-2.

AFC 009 SZŐKÖL, István a Krisztina TÓTH. Transformácia predmetového systému výučby na modulárny systém vyučovania. In: XXVII. International Coloquium the Management of Educational Process. Hájková, E. – Vémolová, R.. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2009, P. [6]. ISBN 978-80-7231-650-2.

Hivatkozások:
2012  [3] DOBAY, B. Felmérés a szlovákiai sportturizmus fejlődéséről és lehetőségéről. In Hungarian Sport Science Booklets - VII. : Rekreológia. ISSN 2062-9559, 2012, no. 2, p. 31-39.

2011  [4] DOBAY, B. Infraštruktúra Slovenska z pohľadu športového turizmu. In Šport a zdravie : Zborník vedeckých prác. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. ISBN 978-80-8094-962-4, s. 74-80.AFC 010 SZŐKÖL, István. Differenciális tanitási módszer az IKT oktatásában. In: V. Kárpát- medencei találkozó Apáczai emlékére. Kovátsné Németh Mária. Győr: Magyar Pedagógiai Társaság, 2010, S. 142-147. ISBN 978-963-7123-21-4.

Hivatkozások:
2015  [3] DETRE, ZS. Kreativitás és neuropedagógia. In Képzés és gyakorlat [online]. 2015, 13. évf, 3-4. sz. [cit. 2016-01-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-4027.AFC 011 SZŐKÖL, István. Kľúčové kompetencie vo vzdelávaní pedagógov. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických predmetu. Drtina, R. – Kotková, M.. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, 2010, S. 3. ISBN 978-80-7435-014-6..

AFC 012 SZŐKÖL, István. Kompetencie a štandardy učiteľa v informačnej spoločnosti. In: XXVIII. International Coloquium the Management of Educational Process.. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2010, Roč. XXVIII. (2010), s. [4]. ISBN 978-80-7231-722-6.

Hivatkozások:
2015  [4] HORVÁTH, K. Oktatásmenedzment. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. 200 s. ISBN 978-80-8122-136-1.AFC 013 SZŐKÖL, István. Az információs kompetencia fejlesztése. In: Apáczai-napok, Nemzetközi tudományos konferencia 2010: Európaiság, magyarság Közép-Európában. Győr: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, 2011, Roč. XIV (2011), s. 335-341. ISBN 978-963-334-030-1.

Hivatkozások:
2015  [3] FARNADY-LANDERL, V. Lelkesedés és inspiráció a nevelőtestületben. In Képzés és gyakorlat [online]. 2015, 13. évf, 3-4. sz. [cit. 2016-01-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-4027.

2015  [4] HORVÁTH, K. Oktatásmenedzment. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. 200 s. ISBN 978-80-8122-136-1.AFC 014 JARUSKA, Ladislav a István SZŐKÖL. Fyzikálne veličiny v prírodovede na 1. stupni ZŠ. In: XXIX. International Coloquium the Management of Educational Process.. Hájková, E. – Vémolová, R.. Brno: Univerzita obrany, 2011, Roč. XXIX. (2011), 4 s. ISBN 978-80-7231–779–0.

AFC 015 SZŐKÖL, István a Ladislav JARUSKA. Informačná gramotnosť a jej vplyv na kvalitu vzdelávania. In: DIDMATTECH XXIV. Krakow: UPIT, 2011, S. 343-348. ISBN 978-83-7271-678-1.

AFC 016 SZŐKÖL, István. Odborná kvalita učiteľa. In: XXIX. International Coloquium the Management of Educational Process.. Brno: Univerzita obrany, 2011, Roč. XXIX. (2011), 5 s. ISBN 978-80-7231–779–0.

Hivatkozások:
2012  [3] KRIŠTOFIAKOVÁ, L. - TÓBLOVÁ, E. Hodnotenie kvality odborného vzdelávania. In Trendy ve vzdělávámí 2012 : Sborník příspevků z mezinárodní konference TVV 2012. Olomouc : GEVAK, 2012. p. 146. ISBN 978-80-86768-36-6.AFC 017 SZŐKÖL, István a Zsuzsanna CSINTALAN. A 21. század minőségi iskolája. In: XV. APÁCZAI NAPOK - Nemzetközi tudományos konferencia 2011: A gazdasági és társadalmi átalakulás perspektívái Magyarországon. Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2012, Roč. 15. (2012), s. 45-51. ISBN 978-963-334-077-6.

Hivatkozások:
2015  [1] HORVÁTHOVÁ, K. Decentralization in the Sphere of Public Education (The Comparison of the Educational Systems of Slovakia and Hungary). In Proceedings of ICERI2015 Conference. Seville : IATED Academy, 2015. ISBN 978-84-608-2657-6, p. 868-875. WoSAFC 018 SZŐKÖL, István. Informačné kompetencie učiteľa. In: XXX. International Colloquium. Brno: Univerzita Obrany, 2012, 4 s. ISBN 978-80-7231-865-0.

AFC 019 SZŐKÖL, István. Information Competency of Teacher. In: XXX. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita Obrany, 2012, S. 167-172. ISBN 978-80-7231-867-4. WoS.

AFC 020 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. Differenciális tanítási módszer az információs társadalom oktatásában. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: Educational technologies in the information - and knowledge - based society. Győr - Komárno: University of West Hungary - J. Selye University, P. 253-259. ISBN 978-963-334-185-8.

Hivatkozások:
2016  [1] TÓTH-BAKOS, A. Music Education and Music Therapy. In INTED2016 Proceedings. Valencia : IATED Academy, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, p. 1643-1652. WoSAFC 021 HORVÁTHOVÁ, Kinga a István SZŐKÖL. Proces, metódy a formy pedagogického hodnotenia. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: Educational technologies in the information - and knowledge - based society. Győr - Komárno: University of West Hungary - J. Selye University, 2014, P. 131-137. ISBN 978-963-334-185-8.

AFC 022 SZŐKÖL, István. Quality Management System in Educational Process. In: Proceedings of ICERI2015 Conference. Seville: IATED Academy, 2015, P. 7282-7285. ISBN 978-84-608-2657-6. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] BENDÍKOVÁ, E. - NOVOTNÁ, N. - ŠAGÁT, P. - et al. Current Health Status and Physical Activity of Schoolchildren in Slovakia. In INTED2021 Proceedings. 15th International Technology, Education and Development Conference. Valencia : IATED, 2021. ISBN 978-84-09-27666-0, , p. 10683.

2021  [3] BENDÍKOVÁ, E. - PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGORVÁ, I. Online Teaching of Physical and Sports Education During the COVID-19 Pandemic in Relation to Pain in the Muskuloskeletal System of Female Students (Pilot Study). In INTED2021 Proceedings. 15th International Technology, Education and Development Conference. Valencia : IATED, 2021. ISBN 978-84-09-27666-0, p. 10676.

2020  [4] BENDÍKOVÁ, E. - NOVOTNÁ, B. -ROZIM, R. -et al. Analysis of physical activity status and functional posture in Slovakia's young school-aged children with different body weight. In Zdravotnícke listy. ISSN 2644-4909, vol. 8, no. 2, p. 71-81.

2019  [1] DOBAY, B. Measuring body composition among junior section schoolchildren in Slovakia. In Proceedings of the international conference of computational methods in sciences and engineering 2019. Paphos : AIP Publishing, 2019. ISBN 978-0-7354-1933-9. SCOPUS

2018  [4] MARKO, M. - ROZIM, R. - KURKOVÁ, P. -et al. Level of students posture in adolescence in relation to physical activity. In European journal of physical education and sport. ISSN 2409-1952, 2018, vol. 6, no. 2, p. 61-67.

2018  [4] BENDÍKOVÁ, E. - MARKO, M. - ROZIM, R. Physical program supporting health in teaching of physical and sport education. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 18-24.

2018  [3] BENDÍKOVÁ, E. - DOBAY, B. Health of adults through prism of physical activity. In Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. ISSN 2585-8777, 2018, vol. 58, no.1, p. 44-57.

2017  [3] PUSKÁS, A. Assessing young learners in the english language classroom. Szeged : Belvedere Meridionale, 2017. ISBN 978-615-5372-82-7, p. 134.

2016  [3] HRMO, R. - ŠKRABÁNKOVÁ, J. - KUČERA, D. et al. Kľúčové kompetencie v technických a prírodných predmetoch. Warszawa : Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie, 2016. ISBN 978-83-7520-204-5, p. 314.

2016  [3] MARQUÉS IBÁŇEZ, A. Development models for playgrounds in the contemporary urban fabric. In Képzés és gyakorlat. ISSN 2064-4027, 2016, vol. 14, no. 1-2, p. 87.

2016  [3] HRMO, R. - BILČÍK, A. - KRIŠTOFIAKOVÁ, L. Úloha ľudského faktora v manažérstve kvality vzdelávacej organizácie. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus, 2016. ISBN 978-80-7435-641-4, p. 53- 56.

2016  [4] ŠMIDA, L. - BENDÍKOVÁ, E. Pohybové programy vo vyučovaní telesnej a športovej výchovy ako prostriedok prevencie zdravia žiaka. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu V. : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie Telesná výchova, šport a olympizmus. Ružomberok : VERBUM, 2016. ISBN 978-80-561-0339-5, s. 169-179.

2016  [4] BENDÍKOVÁ, E. Vplyv pohybového programu pilates na dynamickú funkciu chrbtice žiačok stredných skôl. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu V. : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie Telesná výchova, šport a olympizmus. Ružomberok : VERBUM, 2016. ISBN 978-80-561-0339-5, s. 55-65.

2016  [4] BENDÍKOVÁ, E. - SZARK-ECKARDT, M. - ZUKOWSKA, H. et al. Záujem a obľúbenosť o telesnú a športovú výchovu medzi žiakmi šiestych ročníkov základných škôl. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu V. : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie Telesná výchova, šport a olympizmus. Ružomberok : VERBUM, 2016. ISBN 978-80-561-0339-5, s. 44-54.

2016  [4] DOBAY, B. Zdravie z pohľadu realizácie rekreačných pohybových aktivít v životnom štýle dospelých. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu V. : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie Telesná výchova, šport a olympizmus. Ružomberok : VERBUM, 2016. ISBN 978-80-561-0339-5, s. 36-43.

2016  [4] BENDÍKOVÁ, E. Zdravie a pohybová aktivita v životnom štýle adolescentov. Banská Bystrica : IPV, 2016. ISBN 978-80-89902-00-2, p. 79.

2016  [4] DOBAY, B. - BENDÍKOVÁ, E. Pohybová aktivita v životnom štýle dospelých z hľadiska zdravia. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-963-12-7613-8, s. 93.

2015  [3] DETRE, ZS. Kreativitás és neuropedagógia. In Képzés és gyakorlat [online]. 2015, 13. évf, 3-4. sz. [cit. 2016-01-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-4027.

2015  [3] FARNADY-LANDERL, V. Lelkesedés és inspiráció a nevelőtestületben. In Képzés és gyakorlat [online]. 2015, 13. évf, 3-4. sz. [cit. 2016-01-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-4027.AFC 023 SZŐKÖL, István. Application development for future Teachers in the Programming environment Imagine. In: INTED 2016 Proceedings: 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia: IATED, 2016, USB kľúč, p. 5420-5424. ISBN 978-84-608-5617-7. WoS.

Hivatkozások:
2018  [3] TÓTH-BAKOS, A. Výsledky analýzy hodnotenia vybraných webových aplikácií. In Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom : KOMPRESS Nyomdaipari Kft, 2018. ISBN 978-615-00-2597-1, p. 33-49.

2017  [4] TÓTH-BAKOS, A. – VARGOVÁ, A. – JARUSKA, L. et al. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov – hodnotenie ich didaktických aspektov. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-4, p. 119.AFC 024 SZŐKÖL, István, Kinga HORVÁTHOVÁ a Beáta DOBAY. The Human Factor in the Teaching Process. DOI 10.21125/inted.2016 In: INTED 2016: Conference Proceedings. Valencia, Spain: IATED Academy, 2016, CD-ROM, p. 5425-5428. ISBN 978-84-608-5617-7. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] SÁNTA, K. - MACHOVÁ, R. Knowledge and Habits of the Workforce Regarding the Preparation of Job Application Documents. In EDULEARN21 Proceedings. Valencia : IATED, 2021. ISBN 978-84-09-31267-2, p. 10699.

2019  [1] ŠENKÁR, P. Cultural and literary concretizations of language specifics from the national minority aspect. In AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2019, vol. 9, no. 1, p. 259-262. WoS

2018  [4] TÓTH-BAKOS, A. On-line nástenky a aplikácia padlet vo vzdelávaní budúcich pedagógov. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 62-77.

2016  [4] PUSKÁS, A. The Challenges and Practices of Teaching Young Learners. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-178-1, s. 88.AFC 025 SZŐKÖL, István. Information Gathering Stage, the Choice of Methods, Instruments, Tools to Assess the Phenomenon of Educational Reality. DOI 10.21125/inted.2017 In: INTED 2017 Proceedings. [s.l.]: IATED, 2017, CD-ROM, p. 9888-9896. ISBN 978-84-617-8491-2. WoS.

Hivatkozások:
2017  [3] PUSKÁS, A. Assessing young learners in the english language classroom. Szeged : Belvedere Meridionale, 2017. ISBN 978-615-5372-82-7, p. 134.AFC 026 NAGY, Melinda, Janka PORÁČOVÁ, Marta MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Mária ZAHATŇANSKÁ a István SZŐKÖL. Teaching competences in relation to internationalization and modernization of teacher training study programmes. In: 29. DIDMATTECH 2016: New methods and technologies in education and practice - 2nd part. Budapest: ELTE, 2016, P. 116-124. ISBN 978-963-284-800-6.

Hivatkozások:
2018  [4] TÓTH-BAKOS, A. On-line nástenky a aplikácia padlet vo vzdelávaní budúcich pedagógov. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 62-77.AFC 027 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. The Communication Competence of Teachers and ist Importance. In: Pedagogy and Didactics in Technical Education: Schola 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017, P. 203-211. ISBN 978-80-01-06112-1.

AFC 028 SZŐKÖL, István. The Concepts of Evaluation in Relation to the Concepts of Education. In: ICERI 2017: Conference Proceedings. Seville: IATED Academy, 2017, P. 7517-7522. ISBN 978-84-697-6957-7. WoS.

Hivatkozások:
2019  [1] DOBAY, B. Measuring body composition among junior section schoolchildren in Slovakia. In Proceedings of the international conference of computational methods in sciences and engineering 2019. Paphos : AIP Publishing, 2019. ISBN 978-0-7354-1933-9. SCOPUS

2019  [3] DOBAY, B. Testösszetétel mérés lehetősége alsó tagozatos gyermekek körében Komárnóba. In "Mozgással az egészségért" a fizikai aktivitás jelentősége a jövő munkavállalóinak egészségmegőrzésében. Debrecen : Debreceni Egyetem, 2019. ISBN 978-963-490-074-0, p. 18-23.

2018  [3] HORVÁTHOVÁ, K. A hallgatói elégedettség mérésének pilot vizsgálata a Selye János Egyetem Tanárképző Karán. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 648-666.

2017  [4] VASS, V. Kompetenciafejlesztés a 21. században (értékteremtés és megújulás). Komárno : Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. 89 s. ISBN 978-80-8122-232-0.AFC 029 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. The Teacher´s Personality in Relation to the Educational Concept. DOI 10.21125/inted.2017 In: INTED 2017 Proceedings. [s.l.]: IATED, 2017, CD-ROM, p. 9897-9901. ISBN 978-84-617-8491-2. WoS.

AFC 030 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. Monitoring the Level of Teaching Slovak Language and Slovak Literature in Primary Schools with Hungarian Language of Instruction. In: EDULEARN18 : conference proceedings : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies: conference proceedings : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Luis Goméz Chova, Augustín López Martínez, I. Candel Torres. [Valencia]: IATED : International Academy of Technology, Education and Development, 2018, S. 54-58 [CD-ROM]. ISBN 978-84-09-02709-5. WoS.

AFC 031 SZŐKÖL, István, Peter ŽIDEK a Beáta DOBAY. Quality Improvement of the Teaching Process in Primary Education. In: EDULEARN18 : conference proceedings : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies: conference proceedings : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Luis Goméz Chova, Augustín López Martínez, I. Candel Torres. [Valencia]: IATED : International Academy of Technology, Education and Development, 2018, S. 40-53 [CD-ROM]. ISBN 978-84-09-02709-5. WoS.

AFC 032 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. Introducing of New Teaching Methods in Teaching Informatics: Informational Competences in Educating Teachers. DOI 10.1007/978-3-030-11932-4_52 In: The Challenges of the Digital Transformation in Education. 916 : proceedings of the 21st International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2018) : volume 2: proceedings of the 21st International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2018) : volume 2. Michael Auer, Thrasyvoulos Tsiatsos. Bern: Springer International Publishing AG, 2020, P. 542-551. ISBN 978-3-030-11934-8. DOI 10.1007/978-3-030-11935-5. SCOPUS.

Hivatkozások:
2020  [3] HRMO, R. - KRIŠTOFIAKOVÁ, L. - BARNOVÁ, S. Internal System of Quality Management in the Context of Ensuring the Quality of Preparation of Managers for Future Practice. In Littera Scripta. ISSN 1805-9112, 2020, vol. 13, no. 2, p. 73.AFC 033 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. The Social and Personality Dimension of Educational Evaluation. In: EDULEARN19 : 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain). 1st - 3rd of July, 2019: 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain). 1st - 3rd of July, 2019. Luis Gómez Chova, Agustín López Martínez, Agustín López. Valencia: IATED : International Academy of Technology, Education and Development, 2019, s. 114-119 [CD-ROM]. ISBN 978-84-09-12031-4. DOI 10.21125/edulearn.2019. WoS.

AFC 034 SZŐKÖL, István a Norbert BETÁK. A tanítási módszerek modern értelmezése. In: Befogadó óvoda, befogadó iskola. Bíró Violetta. Baja: Eötvös József Főiskola, 2020, P. 143-151. ISBN 978-615-5429-30-9.

AFC 035 SZŐKÖL, István. Control and Evaluation in Teaching. In: EDULEARN20 : 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca 6th - 7th of July, 2020: 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca 6th - 7th of July, 2020. Luis Gómez Chova, Agustín López Martínez. Valencia: IATED, 2020, s. 6313-6318 [USB-key]. ISBN 978-84-09-17979-4. DOI doi.org/10.21125/edulearn.2020.

Hivatkozások:
2021  [4] KLOKNEROVÁ, L. - ABSOLONOVÁ, J. ABSOLON, J. Špecifiká odborného vzdelávania a prípravy v koncepte inkluzívneho vzdelávania. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 65-69.

2021  [4] KHERNOVÁ, V. - KUBAČKOVÁ, N. Analýza vybraných testových položiek a ich psychometrických vlastností z Testovania 9. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 46-64.

2021  [4] HALÁSZOVÁ, E. Základné otázky efektívnej výučby slovenského jazyka a slovenskej literatúry a námety kreatívneho riešenia danej problematiky. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 36-45.

2021  [4] FARKAŠOVÁ, Z. Problém motivácie žiakov základných škôl pri učení sa predmetu SJaSL. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 23-35.

2021  [3] SZARKA, K. - FEHÉR, Z. - JARUSKA, L. - et al. Results of Analysis of Specific Elements of Scientific Thinking Through Chemical Tasks. In Scientific Thinking in Science Education. Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021. ISBN 978-83-8084-574-9, p. 77.

2020  [4] DORIČKOVÁ, M. Neurodidaktika, neuropedagogika a mozgovokompatibilné učenie (sa). In Socialium Actualis VIII. [CD-ROM]. Týn nad Vltavou - Malá Strana : Nová Forma, 2020. ISBN 978-80-7612-200-0, p. 61.AFC 036 SZŐKÖL, István a Melinda NAGY. The Qualitative Transformation of Understanding the Essence of the Education Process and Learning. In: EDULEARN20 : 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca 6th - 7th of July, 2020: 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca 6th - 7th of July, 2020. Luis Gómez Chova, Agustín López Martínez. Valencia: IATED, 2020, s. 6319-6325 [USB-key]. ISBN 978-84-09-17979-4. DOI doi.org/10.21125/edulearn.2020.

Hivatkozások:
2021  [1] TÓTH, P. - HORVÁTH, K. - KÉRI, K. Development Level of Engineering Students’ Inductive Thinking. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2021, vol. 18, no. 5, p. 107-129. WoS ; SCOPUSAFC 037 BETÁK, Norbert a István SZŐKÖL. Felkészültek-e a pedagógusok a 21. századi digitális készségfejlesztésre?. In: Kihívások a 21. századi nevelésben-oktatásban. Fehér Agóta. Vác: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 2021, P. 36-45. ISBN 978-963-7306-65-5.

AFC 038 SZŐKÖL, István. The Concept of Non-Competition in Educational Evaluation. In: INTED Proceedings 2021 : 15th International Technology, Education and Development Conference: 15th International Technology, Education and Development Conference. Luis Goméz Chova, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2021, online, p. 90-95. ISBN 978-84-09-27666-0.

Hivatkozások:
2021  [4] PÁLINKÁŠ, M. A Szlovák nyelv és szlovák irodalom tanításának problematikája az alapiskola alsó tagozatán a gyakorló pedagógus szemszögéből. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 70-78.

2021  [4] FARKAŠOVÁ, Z. Problém motivácie žiakov základných škôl pri učení sa predmetu SJaSL. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 23-35.AFC 039 SZŐKÖL, István a S. BENKOVÁ. Traditional Evaluation Methods. In: INTED Proceedings 2021 : 15th International Technology, Education and Development Conference: 15th International Technology, Education and Development Conference. Luis Goméz Chova, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2021, online, p. 96-103. ISBN 978-84-09-27666-0.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 15


AFD 001 SZŐKÖL, István a Krisztina TÓTH. Modulárne vyučovanie Informačných Komunikačných Technológií v podmienkach UJS v Komárne. In: Informatika v škole a v praxi: zborník 2. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok: Pedagogická fakulta Košickej univerzity v Ružomberku, 2006, P. 150-153. ISBN 80-8084-112-8.

AFD 002 SZŐKÖL, István a Krisztina TÓTH. IKT ako nevyhnutná zložka Informačnej gramotnosti. In: XIX. DIDMATTECH 2006. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007, P. 205-208. ISBN 978-80-89234-23-3.

Hivatkozások:
2009  [4] STOFFOVÁ, V. A nyelvtanítás információs technológiákkal és multimédiákkal való támogatása. In Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho "Vzdelanie - Veda - Spoločnosť" (A Selye János Egyetem "Oktatás - Tudomány - Társadalom" I. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete). Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2009. ISBN 978-80-89234-83-7, s. 81-84.AFD 003 SZŐKÖL, István, Jozef MEZEI a Krisztina TÓTH. Projektová práca študentov na stredných školách v rámci predmetu informatika. In: SCHOLA. Trnava: AlumniPress, 2007, CD-ROM, p. 1-5. ISBN 978-80-8096-038-4.

Hivatkozások:
2017  [3] NAGY, M. Projekt-elemek a környezetpedagógia oktatásban a komáromi Selye János Egyetemen. In Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban. Óbuda : Óbuda University, 2017. ISBN 978-963-449-024-1, p. 145, 150.AFD 004 SZŐKÖL, István, Krisztina TÓTH a Miroslava BOŠŇÁKOVÁ. Význam riadenia samostatnej práce študentov v získavaní počítačových zručností. In: Informatika v škole a v praxi. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2007, S. 150-153.

AFD 005 SZŐKÖL, István a Sándor ALBERT. Vplyv kvality vzdelávania na úroveň informačnej gramotnosti. In: Školský manažment a príprava manažérov na jeho realizáciu ako faktory reformy školy. Nitra: Ústav technológie vzdelávania UKF, 2008, P. [1-4]. ISBN 978-80-8094-276-2.

AFD 006 SZŐKÖL, István. Zvýšenie efektívnosti vyučovacieho predmetu Informatika. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Nagy Melinda. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, S. 90-93. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 007 NAGY, Melinda, Edita SZABÓOVÁ a István SZŐKÖL. Aplikácia výsledkov formy školstva v študijných programoch predškolskej a elementárnej pedagogiky na PF UJS. In: "A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában": III. Nemzetközi Tudományos Konferencia SJE. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, S. 539-555. ISBN 978-80-8122-017-3.

Hivatkozások:
2014  [4] HORVÁTHOVÁ, K. A szlovákiai közoktatás-irányítás. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 105, 114.AFD 008 SZŐKÖL, István. Inovácia študijného programu predškolskej a elementárnej pedagogiky na pedagogickej fakulte UJS. In: SCHOLA 2014: Inovácie vo výchove a vzdelávaní - Trendy v odborovej didaktike. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014, P. 465-473. ISBN 978-80-89732-15-9.

AFD 009 HORVÁTHOVÁ, Kinga a István SZŐKÖL. A pedagógiai kommunikáció és a pedagógus kommunikációs kompetenciája. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied., CD-ROM, p. 268-280. ISBN 978-80-8122-144-6.

Hivatkozások:
2020  [1] KÉRI, K. Múlt a jövőben: neveléstörténet a digitális korban. In Civil Szemle. ISSN 1786-3341, 2020, no. 1. különszám, p. 23. WoS

2018  [3] TÓTH-BAKOS, A. Výsledky analýzy hodnotenia vybraných webových aplikácií. In Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom : KOMPRESS Nyomdaipari Kft, 2018. ISBN 978-615-00-2597-1, p. 33-49.

2017  [4] TÓTH-BAKOS, A. – VARGOVÁ, A. – JARUSKA, L. et al. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov – hodnotenie ich didaktických aspektov. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-4, p. 109, 118.

2016  [1] TÓTH-BAKOS, A. Music Education and Music Therapy. In INTED2016 Proceedings. Valencia : IATED Academy, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, p. 1643-1652. WoSAFD 010 NAGY, Melinda, István SZŐKÖL a Mária ZAHATŇANSKÁ. A pedagógus jogtudatos magatartása az egészséges iskolai környezet kialakításában = Právne vedomie učiteľa pri vytváraní zdravého školského prostredia. In: A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része. = Právne vedomie ako súčasť zdravého životného štýlu Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 76-81. ISBN 978-80-8122-157-6.

AFD 011 SZŐKÖL, István. Modern elképzelések, szemléletmódok alkalmazása a tanításban. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 158-163. ISBN 978-80-8122-144-6.

Hivatkozások:
2021  [3] BENDÍKOVÁ, E. - NOVOTNÁ, N. - ŠAGÁT, P. - et al. Current Health Status and Physical Activity of Schoolchildren in Slovakia. In INTED2021 Proceedings. 15th International Technology, Education and Development Conference. Valencia : IATED, 2021. ISBN 978-84-09-27666-0, , p. 10683.

2021  [3] BENDÍKOVÁ, E. - PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGORVÁ, I. Online Teaching of Physical and Sports Education During the COVID-19 Pandemic in Relation to Pain in the Muskuloskeletal System of Female Students (Pilot Study). In INTED2021 Proceedings. 15th International Technology, Education and Development Conference. Valencia : IATED, 2021. ISBN 978-84-09-27666-0, p. 10676.

2019  [1] DOBAY, B. Measuring body composition among junior section schoolchildren in Slovakia. In Proceedings of the international conference of computational methods in sciences and engineering 2019. Paphos : AIP Publishing, 2019. ISBN 978-0-7354-1933-9. SCOPUS

2018  [4] BENDÍKOVÁ, E. - MARKO, M. - ROZIM, R. Physical program supporting health in teaching of physical and sport education. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 18-24.

2016  [4] ŠMIDA, L. - BENDÍKOVÁ, E. Pohybové programy vo vyučovaní telesnej a športovej výchovy ako prostriedok prevencie zdravia žiaka. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu V. : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie Telesná výchova, šport a olympizmus. Ružomberok : VERBUM, 2016. ISBN 978-80-561-0339-5, s. 169-179.

2016  [4] BENDÍKOVÁ, E. Vplyv pohybového programu pilates na dynamickú funkciu chrbtice žiačok stredných skôl. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu V. : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie Telesná výchova, šport a olympizmus. Ružomberok : VERBUM, 2016. ISBN 978-80-561-0339-5, s. 55-65.

2016  [4] BENDÍKOVÁ, E. - SZARK-ECKARDT, M. - ZUKOWSKA, H. et al. Záujem a obľúbenosť o telesnú a športovú výchovu medzi žiakmi šiestych ročníkov základných škôl. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu V. : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie Telesná výchova, šport a olympizmus. Ružomberok : VERBUM, 2016. ISBN 978-80-561-0339-5, s. 44-54.

2016  [4] DOBAY, B. Zdravie z pohľadu realizácie rekreačných pohybových aktivít v životnom štýle dospelých. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu V. : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie Telesná výchova, šport a olympizmus. Ružomberok : VERBUM, 2016. ISBN 978-80-561-0339-5, s. 36-43.

2015  [3] FARNADY-LANDERL, V. Lelkesedés és inspiráció a nevelőtestületben. In Képzés és gyakorlat [online]. 2015, 13. évf, 3-4. sz. [cit. 2016-01-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-4027.AFD 012 SZŐKÖL, István. Zvýšenie produktivity človeka v závislosti od pracovného prostredia = Az emberi teljesítőképesség növelése a munkakörnyezet függvényében. In: A beiskolázás optimális feltételei. = Podmienky optimálnej školskej pripravenosti Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 106-109. ISBN 978-80-8122-156-9.

AFD 013 SZŐKÖL, István. Continual Improvement of the Educational Process. In: Physical Activity, Health and Prevention III. : International Scientific Conference - Conference Textbook: International Scientific Conference - Conference Textbook. Elena Bendíková, Peter Mičko. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2018, S. 60-65. ISBN 978-80-89902-10-1.

Hivatkozások:
2021  [4] UBERMAN, M. - LAJČIN, D. - GABRHELOVÁ, G. - et al. Edukačná dimenzia klímy školy a pracovnej spokojnosti učiteľov. Týn nad Vltavou - Malá Strana : Nová Forma, 2021. ISBN 978-80-7612-307-6, p. 32.AFD 014 SZŐKÖL, István a Mónika TAKÁCS. Modern elképzelések a tanításban. DOI 10.36007/3778.2020.117 In: 12th International Conference of J. Selye University : Sections of Pedagogy and Informatics: Sections of Pedagogy and Informatics. Szőköl István, Horváth Kinga, Tóth Péter, Gubo Štefan. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 117-123. ISBN 978-80-8122-377-8.

AFD 015 SZŐKÖL, István a Mónika TAKÁCS. Sledovanie úrovne vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s VJM. DOI 10.36007/3778.2020.125 In: 12th International Conference of J. Selye University : Sections of Pedagogy and Informatics: Sections of Pedagogy and Informatics. Szőköl István, Horváth Kinga, Tóth Péter, Gubo Štefan. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 125-134. ISBN 978-80-8122-377-8.

Hivatkozások:
2021  [4] VICIANOVÁ, L. - BARNOVÁ, S. - GERŠICOVÁ, Z. - et al. Didaktické špecifiká vyučovania slovenského jazyka prostredníctvom edukačných hier. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 126.
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 8


AFG 001 STOFFOVÁ, Veronika a István SZŐKÖL. Modular and adaptive teaching of Information and communication technologies. In: Third Central European Multimedia and Virtual Reality Conference. Veszprém: Pannonia University Press, 2006, P. 211-213. ISBN 963 9495 89 1.

AFG 002 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. Quality of Education Focused to the Development of IC Competencies of Teacher. In: XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzity Obrany, 2013, S. 46. ISBN 978-80-7231-923-7.

AFG 003 SZŐKÖL, István. New Trends and Forms of Teaching in the Informatics = Nové trendy a formy vyučovania predmetu Informatika. In: XXXII. International Colloquium on the Management of Educational Process: on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2014, P. 29-30. ISBN 978-80-7231-958-9.

AFG 004 SZŐKÖL, István. The Methods and the Ways of Pedagogical Evaluation = Metódy a formy pedagogického hodnotenia. In: 33. International Colloquium: on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [22]. ISBN 978-80-7231-995-4.

Hivatkozások:
2019  [3] KRIŠTOFIAKOVÁ, L. - HRMO, R. Emotional intelligence as a factor affecting the application of secondary vocational school graduates in practice. In Online journal for research and education. ISSN 2313-1640, 2019, no. 17, p. 185-189.

2018  [4] TÓTH-BAKOS, A. On-line nástenky a aplikácia padlet vo vzdelávaní budúcich pedagógov. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 62-77.

2017  [3] PUSKÁS, A. Assessing young learners in the english language classroom. Szeged : Belvedere Meridionale, 2017. ISBN 978-615-5372-82-7, p. 134.

2016  [4] PUSKÁS, A. The Challenges and Practices of Teaching Young Learners. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-178-1, s. 88.

2016  [3] MARQUÉS IBÁŇEZ, A. Development models for playgrounds in the contemporary urban fabric. In Képzés és gyakorlat. ISSN 2064-4027, 2016, vol. 14, no. 1-2, p. 87.

2016  [3] HRMO, R. - BILČÍK, A. - KRIŠTOFIAKOVÁ, L. Úloha ľudského faktora v manažérstve kvality vzdelávacej organizácie. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus, 2016. ISBN 978-80-7435-641-4, p. 53- 56.

2016  [4] ŠMIDA, L. - BENDÍKOVÁ, E. Pohybové programy vo vyučovaní telesnej a športovej výchovy ako prostriedok prevencie zdravia žiaka. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu V. : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie Telesná výchova, šport a olympizmus. Ružomberok : VERBUM, 2016. ISBN 978-80-561-0339-5, s. 169-179.

2016  [4] BENDÍKOVÁ, E. Vplyv pohybového programu pilates na dynamickú funkciu chrbtice žiačok stredných skôl. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu V. : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie Telesná výchova, šport a olympizmus. Ružomberok : VERBUM, 2016. ISBN 978-80-561-0339-5, s. 55-65.

2016  [4] BENDÍKOVÁ, E. - SZARK-ECKARDT, M. - ZUKOWSKA, H. et al. Záujem a obľúbenosť o telesnú a športovú výchovu medzi žiakmi šiestych ročníkov základných škôl. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu V. : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie Telesná výchova, šport a olympizmus. Ružomberok : VERBUM, 2016. ISBN 978-80-561-0339-5, s. 44-54.

2016  [4] DOBAY, B. Zdravie z pohľadu realizácie rekreačných pohybových aktivít v životnom štýle dospelých. In Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu V. : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie Telesná výchova, šport a olympizmus. Ružomberok : VERBUM, 2016. ISBN 978-80-561-0339-5, s. 36-43.

2015  [3] DETRE, ZS. Kreativitás és neuropedagógia. In Képzés és gyakorlat [online]. 2015, 13. évf., 3-4. sz. [cit. 2016-01-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-4027.AFG 005 SZŐKÖL, István. Kontinuálne zlepšovanie vyučovacieho procesu v primárnom vzdelávaní. In: Book of Abstracts - International Conference on Language, Literature and Culture in Education 2017. Florence, Italy: [s.n.], 2017, P. [85]. ISBN 978-80-89864-04-1.

AFG 006 SZŐKÖL, István. Faktory podporujúce osvojovanie slovenského jazyka na prvom stupni základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. DOI DOI 10.5507/PDF.18.24453187 In: Trendy ve vzdělávaní 2018 : Technika, informatika a inovace ve vzdělávaní. Sborník abstraktů z mezinárodní konference, Slatinice u Olomouce, 16. - 18. 5. 2018: Technika, informatika a inovace ve vzdělávaní. Sborník abstraktů z mezinárodní konference, Slatinice u Olomouce, 16. - 18. 5. 2018. Jiří Dostál. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, S. 64-65. ISBN 978-80-244-5318-7. DOI DOI 10.5507/pdf.18.24453187.

Hivatkozások:
2021  [4] VICIANOVÁ, L. - BARNOVÁ, S. - GERŠICOVÁ, Z. - et al. Didaktické špecifiká vyučovania slovenského jazyka prostredníctvom edukačných hier. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 126.AFG 007 SZŐKÖL, István a Andrea PUSKÁS. Basic Pillars of the Concept and Strategy of Teaching Slovak Language and Slovak Literature in Primary Schools with Hungarian as the Language of Instruction. In: LLCE2020 = International Conference Language, Literature and Culture in Education 2020 : book of abstracts : 10.-12.12.2020 Rome, Italy: book of abstracts : 10.-12.12.2020 Rome, Italy. Silvia Pokrivčáková. = International Conference Language, Literature and Culture in Education 2020 Nitra: SlovakEdu, 2020, ónline, p. [48]. ISBN 978-80-89864-21-8.

AFG 008 HUSZÁR, Zsuzsanna a István SZŐKÖL. Kutatási előzmények a szlovákiai magyar pedagógusok identitásának vizsgálatához. In: Család a nevelés és az oktatás fókuszában : absztraktkötet: absztraktkötet. [bez zostavovateľa]. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2020, P. [439]. ISBN 978-963-490-258-4.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFH 001 CZAKÓOVÁ, Krisztina a István SZŐKÖL. Applications development for the upcoming teachers in imagine. In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 1-34. ISBN 978-80-8122-045-6.

AFH 002 SZŐKÖL, István. The Application of modern concept of the learning process. In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 81. ISBN 978-80-8122-045-6.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 4


BCI 001 STOFFOVÁ, Veronika, Ladislav CSÍZI, István SZŐKÖL, Krisztina TÓTH a Ladislav VÉGH. Az informatika alapjai I.. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007. 269 s. ISBN 80-89234-29-5.

BCI 002 STOFFOVÁ, Veronika, Ladislav CSÍZI, Krisztina TÓTH a István SZŐKÖL. Informačné a komunikačné technológie v praxi II.. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007. 313 s. ISBN 978-80-89234-42-4.

Hivatkozások:
2010  [3] NAGY, M. Vplyv školskej reformy na študijné programy učiteľstva akademických predmetov a učiteľstva umelecko-výchovných a výchovných predmetov na pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho. In Education and technology. Radom : Institute for Sustainable Technologies, 2010. ISBN 978-83-7204-915-5, p. 516-521.BCI 003 STOFFOVÁ, Veronika, Ladislav CSÍZI, Krisztina TÓTH a István SZŐKÖL. Információs és kommunikációs technológiák a gyakorlatban II.. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2008. 323 s. ISBN 978-80-89234-69-1.

BCI 004 KVETKOVÁ, Adriana, Jana MEDVECOVÁ, Mária PIRKOVSKÁ, Eva SUCHOŽOVÁ, István SZŐKÖL, Viera ŠÁNDOROVÁ, Teťana USTOHALOVÁ a Jana VEREŠOVÁ. Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov a pedagogických asistentov: Pedagogicko-psychologický základ. 1. vyd. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2021. 110 s. ISBN 978-80-565-1472-6.


BCK Tankönyvekben és tansegédletekben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


BCK 001 SZŐKÖL, István. Excel. In: Az informatika alapjai I.. Stoffa Veronika, Csízi László, Szőköl István, Tóth Krisztína, Végh László. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007, s. 163-238. ISBN 80-89234-29-5.


BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEC 001 SZŐKÖL, István a Krisztina TÓTH. Introduction to modular system of teaching. In: Education and technology. Radom: Monograph, 2010, P. 426-430. ISBN 978-83-7204-915-5.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEE 001 SZŐKÖL, István a Kinga HORVÁTHOVÁ. Quality of Education Focused to the Development of IC Competencies of Teacher: Kvalita vzdelávania z hľadiska rozvoja informačných a komunikačných kompetencií učiteľa. In: XXXI. International Colloquium: on the Management of Educational Process. Brno: University of Defence, 2013, S. 241-247 [0,30 AH]. ISBN 978-80-7231-924-4.

Hivatkozások:
2015  [3] HRMO, R. - KRIŠTOFIAKOVÁ, L. Engineering Pedagogy and its role in quality assurance in higher education. In R&E-Source. ISSN 2313-1640, 2015, Special Issue #4, p. 97-101.
DAI Disszertációs és habilitációs munkák
Bejegyzések száma: 1


DAI 001 SZŐKÖL, István. The Theory of Educational Evaluation. Eger, 2016. 103 s.


EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 2


EDI 001 SZŐKÖL, István. Problémy bezpečnosti v 21.storočí. In: Medzinárodní vedecko-odborná konference. Olomouc: Pedagogick fakulta, 2007, s. 434-435.

EDI 002 SZŐKÖL, István. Pomôcka pre adeptov vedy. Eruditio - Educatio. Roč. 4., č. 2. (2009), s. 89-90. ISSN 1336-8893.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 6


FAI 001 József BUKOR, Melinda NAGY, Béla István PUKÁNSZKY, Agáta CSEHIOVÁ, Krisztián JÓZSA a István SZŐKÖL. 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. online, 276 s. ISBN 978-80-8122-333-4.

FAI 002 SZŐKÖL, István, Kinga HORVÁTHOVÁ, Péter TÓTH a Štefan GUBO. 12th International Conference of J. Selye University: Sections of Pedagogy and Informatics. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. online, 239 s. ISBN 978-80-8122-377-8.

FAI 003 SZŐKÖL, István, Gabriela ROZVADSKÝ GUGOVÁ, Slávka ČEPELOVÁ a Alexander BILČÍK. Socialium Actualis 8. 1. vyd. Týn nad Vltavou - Malá strana: Nová Forma, 2020. 121 s. ISBN 978-80-7612-200-0.

FAI 004 SZŐKÖL, István, Gabriela ROZVADSKÝ GUGOVÁ, Slávka ČEPELOVÁ a Alexander BILČIK. Socialium Actualis 9: Recenzovaný sborník vědeckých prací a vědeckých studií. 1. vyd. Týn nad Vltavou - Malá strana: Nová Forma, 2020. 141 s. [CD-ROM]. ISBN 978-80-7612-292-5.

FAI 005 SZŐKÖL, István a Ľuboslav ŠIŠKA. Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu X: Zborník odborných a vedeckých prác. 1. vyd. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021. 99 s. ISBN 978-80-561-0878-9.

FAI 006 SZŐKÖL, István. Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vjm = Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. 129 s. [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-387-7.
 

Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem - J. Selye University

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.