SJE főmenü

A SELYE JÁNOS EGYETEM KOMPLEX AKKREDITÁCIÓJA

2016. június 2-án kézbesítették a Selye János Egyetemnek a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportügyi minisztere, Peter Plavčan levelét a Selye János Egyetem komplex akkreditációjával kapcsolatban. Ez a levél a szlovák Akkreditációs Bizottság azon 2016. április 7-i ülésének döntéseire épül, ahol a Szlovák Kormány nevezett tanácsadó szerve foglalkozott a Selye János Egyetem (SJE) komplex akkreditációs anyagának értékelésével. Ebben az összetett értékelésben, amely az intézmény hatéves (2009-2014) időszakát érinti, az egyetemi besorolás kritériumai (röviden KZU) szerint az alábbi 3 összetett feltételnek kellett megfelelni:
KZU-1 - azon tudományterületek legalább 60%-ában, ahol mesterszintű és/vagy doktoranduszi végzős hallgatóink voltak az értékelt időszakban, a tudományterületek értékelésénél legalább B, azaz 2,75-nél magasabb értéket elérni. A SJE a komplex akkreditáció során az alábbi értékeléseket szerezte meg: a Gazdaságtudományi Kar (GTK) Közgazdaság és menedzsment tudományterületen B- (2,70), a Református Teológiai Kar (RTK) Humán tudományterületen A- (3,55), a Tanárképző Kar (TKK) Pedagógia tudományterületen B (3,00) és a Humán tudományterületen ugyancsak B (3,00) értékelést tudott felmutatni. Mivel az értékelt 4 tudományterületen belül sikerült 3 területen minimálisan B értékelést szereznünk, egyetemünk 75%-ra teljesítette ezt a feltételt.
KZU-2 - azon tudományterületek 60%-ában, ahol az értékelt időszakban akkreditált doktoranduszi tanulmányi programot valósított meg az intézmény, a doktoranduszok publikációs kimeneteinek legalább C+, azaz 2,25-ös értékelést kellett elérnie. Az értékelt két tudományterület közül a RTK Humán tudományterületen B (2,95) és a TKK Humán tudományterületén B (2,50) értékelést tudtunk felmutatni, s így 100%-ra teljesítettük ezt a feltételt.
KZU-3 - azon tudományterületek 60%-ában, amelyeken belül alap és/vagy mesterszintű akkreditált tanulmányi programot működtet az intézmény, az értékelt időszakban doktoranduszi tanulmányi programot kell megvalósítani. A SJE-en a komplex akkreditációs kérelem beadásának időpontjában 5 ilyen tudományterületet volt: Informatika, Közgazdaság és menedzsment a GTK-on, Humán a RTK-on, Pedagógia és Humán a TKK-on. 2015 februárjában, az akkreditációs önértékelés benyújtásának idején a SJE csupán két tudományterületen belül tudott doktoranduszi képzést megvalósítani, így ennek a feltételnek a komplex akkreditáció értékelése alapján a kérelem beadásának időpontjában nem tudtunk eleget tenni ─ ezt a kritériumot 40%-ra sikerült teljesíteni. Az Akkreditációs Bizottság azonban a komplex akkreditációs folyamatban a meglévő doktoranduszi képzések mellett jóváhagyott egy új doktoranduszi programot is, ezáltal a SJE ezt a kritériumot is teljesíteni tudja.

Tanulmányi programok akkreditációja:
A benyújtott akkreditációs kérelem alapján a SJE összesen 34 különböző, képzési formát nem figyelembe vevő tanulmányi program*  akkreditációját kérvényezte a komplex akkreditációs folyamatban. Minden jelenleg is megvalósított tanulmányi program újbóli akkreditációja sikeres volt, és két új tanulmányi program – a Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás mesterszintű és a Közgazdaságtan és vállalati menedzsment doktoranduszi szintű– akkreditációja is sikeres volt. A tanulmányi programok sikeres akkreditációja azt jelenti, hogy a már meglévő két doktoranduszi tanulmányi program mellett (TKK ─ Magyar nyelv és irodalom és RTK ─ Teológia) a GTK-on is hamarosan megnyílik a lehetőség doktoranduszi képzésben (Közgazdaság és vállalati menedzsment) részt venni. Így a Selye János Egyetem mint a szlovákiai magyarság egyetlen jogalanyisággal rendelkező felsőoktatási intézménye a továbbiakban 32 újra akkreditált tanulmányi programot (15 alapszintű, 13 mesterszintű, 1 összevont ─ ötéves ─ mesterszintű és 3 doktoranduszi tanulmányi programot) kínál a felsőoktatás iránt érdeklődőknek!  

Összegzés:
A szlovák Akkreditációs Bizottság értékelése alapján tehát a SJE az egyetemi besorolás kritériumai közül teljesítette KZU-1 és KZU-2 kritériumokat, a KZU-3 kritériumot a benyújtás pillanatában viszont nem. Ezen értékelés alapján az Akkreditációs Bizottság javaslata az oktatási miniszter irányában az, hogy egyetemünket a „nem besorolt” felsőoktatási intézmények közé javasolja besorolni. Az egyetemnek a felsőoktatási törvény idevonatkozó paragrafusai értelmében egy éven belül kell olyan intézkedéseket foganatosítania, hogy a KZU-3-as kritériumot is teljesítse. A tanulmányi programok akkreditációja eredményeképpen azonban már 3 doktoranduszi tanulmányi programot akkreditált sikeresen az egyetem, így a SJE a KZU-3 kritériumot is teljesíti. A Selye János Egyetem az akkreditációról szóló miniszteri döntések megérkezését követően a lehető legrövidebb időn belül elküldi a KZU-3 kritérium teljesítéséről szóló jelentését az oktatási miniszternek, jelezve, hogy az egyetemi besorolás minden kritériumát teljesíti. Semmi sem szab gátat tehát annak, hogy a SJE csakhamar elnyerje egyetemi besorolását, ami rangos előrelépést jelent intézményünk státuszában, megítélésében és tekintélyében egyaránt. A 2008-as akkreditációs megmérettetésben a SJE nem tudta teljesíteni az egyetemi besorolás kritériumait, ezért az utolsó (2015–ös) akkreditációban elért eredményeink kiválóan bizonyítják az elmúlt évek során megvalósult fejlődésünket és előrelépésünket, és azt, hogy a SJE-nek helye és létjogosultsága van az egyetemi besorolást kapott felsőoktatási intézmények rangsorában.
 

* Nappali és levelezős képzés szerinti bontás nélkül

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem