Hlavné menu UJS

Program Makovecz

Účel programu:

- podpora novej generácie maďarskej intelektuálnej vrstvy v zahraničí – a to rozširovaním mobility študentov medzi vysokoškolskými inštitúciami v Maďarsku a v zahraničí (samozrejme, s vyučovacím jazykom maďarským);

- cieľom programu je aj podpora procesov rozvoja kvality a internacionalizácie maďarského vysokoškolského vzdelávania v Maďarsku a v zahraničí.   

Možnosti v rámci programu:

Program v jednotlivých akademických rokoch poskytuje podporu pre zahraničných študentov, ktorí študujú na zahraničných vysokých školách s vyučovacím jazykom maďarským a pre študentov z Maďarska, ktorí majú záujem o zahraničné mobility.

Výber študentov vykonávajú participujúce inštitúcie v rámci vlastných kompetencií. Zjednodušene to znamená, že výber študentov sa vykonáva podľa vlastných  kritérií inštitúcie (napríklad: študijná a vedecká činnosť, sociálne aspekty, iné činnosti a pod.).

Partnerské inštitúcie

Výzvy

Správy študentov

Formuláre

Kontakty

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem