Hlavné menu UJS

Disciplinárna komisia

Zloženie Disciplinárnej komisie:    
     
Mgr. Yvette Orsovics, PhD.   zamestnanecká časť PF UJS
Ing. Zoltán Šeben, PhD. predseda zamestnanecká časť FEI UJS
ThDr. Lilla Szénási, PhD.   zamestnanecká časť RTF UJS
Noémi Fóthy   študentská časť FEI UJS
Ágnes Slezinger   študentská časť PF UJS
Máté Somogyi   študentská časť RTF UJS
Ing. Eva Kováčová Kaczová   tajomníčka

Funkčné obdobie členov Disciplinárnej komisie trvá od 1. apríla 2021 ( v prípade zamestnancov 4 roky, v prípade študentov 2 roky). 


Disciplinárny poriadok Univerzity J. Selyeho
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity J. Selyeho

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem