Hlavné menu UJS

Ponuka práca - archív

24.10.2022 

Rektor Univerzity J. Selyeho

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho a dokumentom Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite J. Selyeho

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie pracovných a funkčných miest vysokoškolských učiteľov: čítajte viac

OSOBNÝ DOTAZNÍK
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
FEI UJS - Splnenie kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania


22.04.2022 

Rektor Univerzity J. Selyeho  

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho a dokumentom Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite J. Selyeho

v y h l a s u j e  

výberové konanie na obsadenie pracovných a funkčných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov: čítajte viac.
OSOBNÝ DOTAZNÍK

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby

PF UJS prílohy: Podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

FEI UJS prílohy: Podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

RTF UJS prílohy: Podmienky na obsadzovanie funkcií docentov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania


Výsledok výberového konania zo dňa 17.08.2022 v študijných odboroch 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, 11. Filológia, 3. Biológia

Výsledok výberového konania zo dňa 17.08.2022 v študijných odboroch 18. Informatika, 22. Matematika

Výsledok výberového konania zo dňa 17.08.2022 v študijných odboroch 8. Ekonómia a manažment, 37. Teológia

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem