ujs logo ujs logo ujs logoujs logo

PhDr. Imrich Antalík, PhD.

PhDr. Imrich Antalík, PhD.
Name: PhDr. Imrich Antalík, PhD.
Vice-dean
Faculty: Faculty of Economics and Informatics
Department: Department of Economics
Position: Associate Professor
Office: G304b | G306
E-mail:
Phone +421 35 32 60 685

University studies
Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration
Corporate Finance
2002 - 2007
Examina rigorosa
J. Selye University, EF
Management
2009 - 2010
PhD. study
Szent István University
Regional Science
2011 - 2015

Employment
J. Selye University, Faculty of Economics
lecturer
2007 - 2022
J. Selye University, Faculty of Economics and Informatics
Associate Professor
2022 -


Research projects x
KJM 33022
KÖZÖSEN A JÖVŐ MUNKAHELYEIÉRT ALAPÍTVÁNY
2012 - 2013

x
KNM-584/2013/1.1.10
SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYHIVATALA
2013 - 2013

EMPLOYMENT – ATYPICAL EMPLOYMENT IN CROSS-BORDER AREAS OF HUNGARY AND SLOVAKIA
11410052
International Visegrad Fund
2014 - 2014

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA A HATÁR MENTI TÉRSÉGEKB
2013
Magyar Tudományos Akadémia
2013 - 2014

Employment strategies in V4 countrie
1/0688/21
VEGA
2021 -

x
1/0568/20
VEGA
2020 -

Project Life Management
2018
Professional Project Life Nonprofit Ltd.
2018 - 2019

x
FPKNM-18-170-00522
SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYHIVATALA
2018 - 2018

x
138/2019
Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány
2020 - 2022

Category A1 - Book publications of scientific monograph character (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Number of entries: 2
AAB Scientific/scholarly monographs published inland (2)

Category A2 - Miscellaneous book publications (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Number of entries: 22
ACB University textbooks published inland (2)
BAB Specialised book-like publications published inland (2)
BCI University teaching notes and resource materials (5)
FAI Book-like editorial works (bibliographies, encyclopaedias, catalogues, dictionaries, proceedings books etc.) (13)

Category B - Journals listed in international databases, author warrants, patents, and discoveries (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Number of entries: 0

Category C - Miscellaneous peer-reviewed publications (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Number of entries: 56
ACC Chapters in university textbooks published abroad (1)
ADE Scientific/scholarly papers published abroad in journals not registered in the Current Contents Connect database (7)
ADF Scientific/scholarly papers published inland in journals not registered in the Current Contents Connect database (5)
AEC Scientific/scholarly papers published abroad in peer-reviewed proceedings or monographs (6)
AED Scientific/scholarly papers published inland in peer-reviewed proceedings or monographs (4)
AFA Published invited conference articles presented at conferences abroad (2)
AFC Published conference articles presented at conferences abroad (12)
AFD Published conference articles presented at conferences inland (14)
BBB Chapters in specialised books published inland (3)
BDE Specialised papers published abroad in journals not registered in the Current Contents Connect database (1)
BFB Abstracts of specialised papers presented at academic events (conferences, etc.) published inland (1)

Category N - Miscellaneous non peer-reviewed publications (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Number of entries: 3
ADM Scientific/scholarly papers published abroad in journals registered in the databases Web of Science or SCOPUS (3)

Category D - Miscellaneous publications not classified by the MESR
Number of entries: 11
AEE Scientific/scholarly papers published abroad in not peer-reviewed proceedings and monographs (1)
AEF Scientific/scholarly papers published inland in not peer-reviewed proceedings or monographs (1)
AGI Reports of scientific research tasks (1)
BEE Specialised papers published abroad in non-reviewed (conference and non-conference) proceedings books (3)
DAI Dissertation and habilitation theses (1)
GHG Published works easily available for the public (1)
GII Miscellaneous publications which don't belong into any of the categories above (3)

Total number of entries: 94

Citations:

[1] Citations and reviews which appeared in a foreign publication and are listed in an international database (WoS or Scopus). (2)
[2] Citations and reviews which appeared in a domestic publication and are listed in an international database (WoS or Scopus). (3)
[3] Citations which appeared in a foreign publication and are not listed in any international database. (12)
[4] Citations which appeared in a domestic publication and are not listed in any international database. (16)
Total: 33

List of publications:

AAB Scientific/scholarly monographs published inland
Number of entries: 2


AAB 001 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, Ildikó Éva KOVÁCS, Imre MADARÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. Foglalkoztatás és atipikus foglalkoztatás Komárom-Komárno térségében. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. 256 s. ISBN 978-80-8122-079-1.

Citations:
2014  [3] OLÁH, J. - TERJÉK, L. A startmunka mintaprojekt elemzése Hajdúböszörmény városában. In A területi fejlődés dilemmái. Szeged : SZTE Gazdaságtudományi Kar, 2014. ISBN 978-963-306-344-6, p. 145, 151.AAB 002 ANTALÍK, Imrich, Péter KARÁCSONY a Norbert GYURIÁN. Vállalkozói környezet Szlovákiában. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 114 s. [6AH]. ISBN 978-80-8122-347-1.


ACB University textbooks published inland
Number of entries: 2


ACB 001 ANTALÍK, Imrich. Pénzügyi piacok és befektetések. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 112 s. [5 AH]. ISBN 978-80-8122-181-1.

ACB 002 ANTALÍK, Imrich a Zsolt HORBULÁK. A Kis-és középvállalkozások szektora Szlovákiában. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 184 s. [8,8AH]. ISBN 978-80-8122-378-5.


ACC Chapters in university textbooks published abroad
Number of entries: 1


ACC 001 ANTALÍK, Imrich. A Dél-Szlovákia területi fejlődését meghatározó természeti, gazdasági és társadalmi tényezők főbb összefüggései. In: Regionális gazdaságtan a Kárpát-medencében. Horváth Péter. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2020, P. 6-37. ISBN 978-963-9822-78-8.


ADE Scientific/scholarly papers published abroad in journals not registered in the Current Contents Connect database
Number of entries: 7


ADE 001 ANTALÍK, Imrich a Annamária DÓCS. A szociális vállalkozások és az inkluzív piac szerepe a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatásában. Munkaügyi Szemle. Évf. 57., sz. 3 (2013), p. 63-71. ISSN 0541-3559.

ADE 002 POÓR, József, Agnes SLAVIĆ, Anna SLOCINSKA, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Sonja FERENCIKOVA, Sinikka VANHALA, Ruth ALAS, Imrich ANTALÍK, Nemanja BERBER a Péter KOLLÁR. International research results on business ethics position - idealism and relativism in seven European countries. Managerial challenges of the contemporary society. Vol. 6 (2013), p. 29-34. ISSN 2069-4229.

ADE 003 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Imrich ANTALÍK, Imre MADARÁSZ, Ingrid SZABÓ a Gabriella TAMÁSOVÁ. Traditional and Atypical Employment in Light of Empirical Data. Journal of Engineering Management and Competitiveness. Vol. 3, no. 2 (2013), pp. 50-55 [0,25 AH]. ISSN 2217-8147.

ADE 004 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, József POÓR, Ingrid SZABÓ a Peter PINNEL. Traditional and atypical employment in light of empirical data atypical employment - focus Hungary. Managerial challenges of the contemporary society. Vol. 5 (2013), pp. 1-5. ISSN 2069-4229.

ADE 005 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, József POÓR, Ingrid SZABÓ a Gabriella TAMÁS. Az atipikus foglalkoztatás gyakorlata szlovákiai és magyarországi munkavállalók körében végzett empirikus vizsgálat alapján. Munkaügyi Szemle. Évf. 58, sz. 1, (2014), online, p. 34-44. ISSN 0541-3559.

Citations:
2020  [4] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atipikus foglalkoztatási formák ismerete Szlovákiában - vélemények tükrében. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 173-182.

2020  [3] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atypical forms of Employment in Slovakia Based on the Survey of Slovak Responsidents of Generations X, Y and Z. In The 13th International Scientific Conference RELIK 2020. Prague : Prague University of Economics and Business, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 88.

2015  [3] DABIS, E. - FELEKY, G. - LŐRINCZI J. et al. Elemző tanulmány az új Munka Törvénykönyvének hatásvizsgálata. ,,A munkáért!" [online]. [cit. 03.02.2016]. Dostupné z: http://www.liganet.hu/news/8791/Az_uj_Mt._kutatas_osszefoglalo_tanulmany.pdf

2014  [3] SERES, A. Gazdasági szektorok, tevékenységek és a részmunkaidő alkalmazása közötti kapcsolat. In Munkaügyi Szemle. ISSN 0541-3559, 2014, 4. sz., LVIII. évf., 58-67. old.ADE 006 ANTALÍK, Imrich, Ildikó CSAPÓ, Péter KARÁCSONY, Ádám KOVÁCS a József POÓR. A magyarországi munkaerőpiac átalakulásának okai egy hazai empirikus kutatás tükrében. DOI 10.3311/ope.407 Opus et Educatio : online szakmai folyóirat. Vol. 7, no. 4 (2020), p. [1-12]. ISSN 2064-9908.

Citations:
2021  [3] BALOGH, R. - KARDOS, M. V. - BÁCSNÉ BÁBA, É. Az y és z generáció munkahelyválaztásának szempontjai. In Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok. ISSN 1788-7593, 2021, vol. 16, no. 1–2, p. 59.ADE 007 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, D. Allen ENGLE, Tímea JUHÁSZ, Vilmante KUMPIKAITE-VALIUNIENE, Zivile STANKEVICIUTE, Ádám KOVÁCS, Péter KARÁCSONY, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Agnes SLAVICA, Nemanja BERBER, Zsuzsanna SZEINER, Zdeněk CAHA, Barbara COVARRUBIAS VENEGAS, Zsolt HORBULÁK, Endre HEVESI a Péter SZITÁS. Labor shortage in seven central and eastern european countries in transition: before and during COVID 19. Journal of Corporate Governance Research. Vol. 5, no. 1 (2021), p. 62-92. ISSN 1948-4658.


ADF Scientific/scholarly papers published inland in journals not registered in the Current Contents Connect database
Number of entries: 5


ADF 001 FEKETE, Pavol a Imrich ANTALÍK. A "KAP" támogatási rendszerének reformja. Acta Oeconomica Universitatis Selye. (2012), s. 71-80. ISSN 1338-6581.

ADF 002 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. A magán és az állami szervezetek hozzáállása az atipikus foglalkoztatáshoz válság idején [elektronický zdroj] = Attitudes of privately and publicly owned organizations towards atypical employment in crisis time., 2014.

ADF 003 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, Péter KOLLÁR, Ruth ALAS, Katalin SZABÓ, Kinga KEREKES a Agnes SLAVIĆ. Üzleti etika - fókuszban észak-dél és közép-kelet-európai összehasonlítások. Selye e-studies [elektronický zdroj]. Roč. 5, č. 1 (2014), online, s. 51-61. ISSN 1338-1598.

ADF 004 POÓR, József, Zsolt HORBULÁK, Helena STRÁŽOVSKÁ, Imrich ANTALÍK, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Tímea JUHÁSZ, Csaba KOLLÁR, Ildikó Éva KOVÁCS, Imre MADARÁSZ, Ľubomíra STRÁŽOVSKÁ, Ingrid SZABÓ, Katalin SZABÓ a Szergej VINOGRADOV. Atypické zamestnávanie na maďarsko-slovenskom pohraničí. Perspektívy - časopis o ekonomickom dianí. Roč. 1, č. 1 (2015), p. 22-37. ISSN 1339-8245.

ADF 005 POÓR, József, Ildikó Éva KOVÁCS, Imrich ANTALÍK, Tímea JUHÁSZ, Ingrid SZABÓ, Zsolt HORBULÁK, Imre MADARÁSZ, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV, Helena STRÁŽOVSKÁ, Miklós DÚS a Csaba KOLLÁR. Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás magyar és szlovák vállalatoknál longitudinális vizsgálatok tükrében = Employment - atypical employment by Hungarian and Slovak companies in the light of longitudinal analysis. Selye e-studies. online, č. 7 (2016), s. 37-53. ISSN 1338-1598.


ADM Scientific/scholarly papers published abroad in journals registered in the databases Web of Science or SCOPUS
Number of entries: 3


ADM 001 POÓR, József, Szergej VINOGRADOV, Gábrielné Györgyi TŐZSÉR, Imrich ANTALÍK, Zsolt HORBULÁK, Tímea JUHÁSZ, Ildikó Éva KOVÁCS, Krisztina NÉMETHY a Renáta MACHOVÁ. Atypical Forms of Employment on Hungarian-Slovakian Border Areas in Light of Empirical Researches. DOI 10.12700/APH.14.7.2017.7.8 Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 14, no. 7 (2017), p. 123-141. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2016): 0,745. SNIP (2016): 0,869.

Citations:
2020  [1] KOVÁCS, A. - ZSIGMOND, T. Economic Effects of COVID-19 on the V4 Countries. In RELIK 2020: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections. Prague : Oeconomica Publishing House, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 288-302. WoS

2020  [4] KOVÁCS, Á. - ZSIGMOND, T. A COVID 19 világjárvány hatásai a V4 országainak gazdaságára. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 259-272.

2020  [4] ZABELINA, O. - SHUBENKOVA, E. - MIRZABALAEVA, F. - et al. Lifelong education: challenges of digital economy. Komárno : J. Selye University, 2020. 185 s. ISBN 978-80-8122-355-6.

2019  [4] KOVÁCS, Á Munkaerőpiaci rendek hét kelet-európai országban és Ausztriában. In Sekcia "pracovný trh a manažment ľudských zdrojov" - Zborník XI. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019, 2019. ISBN 978-80-8122-340-2, p. 88-99.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.ADM 002 HITKA, Miloš, Silvia LŐRINCOVÁ, Milota VETRÁKOVÁ, Iveta HAJDÚCHOVÁ a Imrich ANTALÍK. Factors Related to Gender and Education Affecting the Employee Motivation. DOI 10.9770/jesi.2020.7.4(43) Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vol. 7, no. 4 (2020), p. 3226-3241. ISSN 2345-0282 (online). WoS, SCOPUS.

Citations:
2021  [2] STAREČEK, A. - GYURÁK BABEĽOVÁ, Z. - MAKYŠOVÁ, H. - et al. Sustainable human resource management and generations of employees in industrial enterprises. In Acta Logistica. ISSN 1339-5629, 2021, vol. 8, no. 1, p. 45-53. SCOPUS

2020  [1] URBANCOVÁ, H. - VRABCOVÁ, P. Factors influencing the setting of educational processes in the context of age management and CSR. In Economics and Sociology. ISSN 2071-789X, 2020, vol. 13, no. 3, p. 218-229. WoS ; SCOPUS

2020  [2] SZOSTEK, D. - BALCERZAK, A. P. - ROGALSKA, E. The relationship between personality, organizational and interpersonal counterproductive work challenges in industry 4.0. In Acta Montanistica Slovaca. ISSN 1335-1788, 2020, vol. 25, no. 4, p. 576-592. WoS

2020  [4] ZABELINA, O. - SHUBENKOVA, E. - MIRZABALAEVA, F. - et al. Lifelong education: challenges of digital economy. Komárno : J. Selye University, 2020. 185 s. ISBN 978-80-8122-355-6.ADM 003 KARÁCSONY, Péter, Mikhail Vasilievich VINICHENKO, Imrich ANTALÍK, Lóránt Dénes DÁVID a László VASA. Analysis of cross-border commuters’ spatial mobility between western regions of Hungary and Slovakia. DOI 10.21163/GT_2021.161.11 Geographia Technica. Vol. 16, no. 1 (2021), p.128-140. ISSN 1842-5135. WoS, SCOPUS.

Q Scopus=Q2


AEC Scientific/scholarly papers published abroad in peer-reviewed proceedings or monographs
Number of entries: 6


AEC 001 ANTALÍK, Imrich. "A KKV-szektor finanszírozásának jellemzői - eszközök, trendek, szlovákiai sajátosságok. VIII. KHEOPS Tudományos Konferencia, 2013.ápr. 26. P. 4-14.

AEC 002 ANTALÍK, Imrich. Versenyképesség és vállalkozói környezet - trendek és folyamatok Szlovákiában. In: A falutipológiától a marketingföldrajzig: tanulmányok Sikos T. Tamás tiszteletére. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2013, P. 9-24. ISBN 978-963-269-364-4.

AEC 003 JUHÁSZ, Tímea, József POÓR a Imrich ANTALÍK. Possible employment solutions in the economic crisis in hungarian organisations in the light of empirical research. In: New Trends in Management in the 21st Century. Czestochowa: Czestochowa University of Technology, 2014, P. 52-60. ISBN 978-83-63500-78-8.

AEC 004 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Ingrid SZABÓ, Imrich ANTALÍK, Ildikó Éva KOVÁCS, Miklós DÚS, Gábrielné Györgyi TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV a Csaba KOLLÁR. Trends and tendencies of atypical employment among hungarian and slovak unemployed people in light of empirical researches. In: Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses. Riga: ISMA University, 2016, online, p. 174-187.

AEC 005 ANTALÍK, Imrich. A területi egyenlőtlenségek sajátosságai Dél-Szlovákiában. In: Regionális gazdaságtan a Kárpát-medencében. Horváth Péter. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2020, P. 81-87. ISBN 978-963-9822-78-8.

AEC 006 ANTALÍK, Imrich. A területi politika főbb irányvonalai, megjelenési formái, összefüggései Szlovákiában. In: Regionális gazdaságtan a Kárpát-medencében. Horváth Péter. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2020, P. 144-149. ISBN 978-963-9822-78-8.


AED Scientific/scholarly papers published inland in peer-reviewed proceedings or monographs
Number of entries: 4


AED 001 ANTALÍK, Imrich. A kis- és középvállalkozások trendjei és folyamatai Szlovákiában. "A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában". (2011), s. 773-781.

AED 002 ANTALÍK, Imrich. A versenyképesség fogalmának értelmezése a szakirodalomban. Podnikanie v konkurenčnom prostredí. (2012), s. 14-25.

AED 003 ANTALÍK, Imrich a József POÓR. Kutatásmódszertani alapok. In: Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban. Poór József, Antalík Imrich, Karácsony Peter, Allen D. Engle. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 29-32. ISBN 978-80-8122-346-4.

AED 004 ANTALÍK, Imrich. Románia. In: Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban. Poór József, Antalík Imrich, Karácsony Peter, Allen D. Engle. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 98-111. ISBN 978-80-8122-346-4.


AEE Scientific/scholarly papers published abroad in not peer-reviewed proceedings and monographs
Number of entries: 1


AEE 001 ANTALÍK, Imrich. Kis- és középvállalkozások helyzete, trendjei, támogatási rendszere Szlovákiában. Gazdasági válság - regionális kitekintés. (2011), s. 319-327.

Citations:
2012  [4] SZABÓ, I. Humán tényező, mint erőforrás a Dél-szlovákiai régióban. In ANTALÍK, I. - SZABÓ, I. (szerk.): Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben, Komárno: SJE GTK - EDUTUS Főiskola, 2012, ISBN 978-80-8122-027-2. pp. 41-49.
AEF Scientific/scholarly papers published inland in not peer-reviewed proceedings or monographs
Number of entries: 1


AEF 001 SZABÓ, Ingrid a Imrich ANTALÍK. A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának fejlődési folyamata és fejlesztési lehetőségei. Fórum Társadalomtudományi Szemle. roč. 10., č. 4. (2008), s. 147-157. ISSN 1335-4361.

Citations:
2011  [3] JAKAB, A. Vergődésben : Magyar kisebbségek történelmi egyházai az átalakuló Európában. Budapest: Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, 2009. ISBN 978-963-87999-5-1. pp. 189.

2011  [3] SIKOS, T. T. Selye János Egyetem : egy dinamikusan fejlődő felsőoktatási központ a Felvidéken. In Eirópai Tükör, ISSN 1416-6151, 2011, XVI. évf., I. sz., pp. 97-73.

2009  [3] MORVAI, T. Szlovákiai magyar közgazdasági diplomával a szlovák és magyar munkaerőpiacon. In SZARKA, L. - KOTÉL, E. Határhelyzetek II. Budapest: Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2009. ISBN 978-963-87866-6-1, pp. 110-127.
AFA Published invited conference articles presented at conferences abroad
Number of entries: 2


AFA 001 ANTALÍK, Imrich. A kis- és középvállalkozások szektorának trendjei Szlovákiában a rendszerváltástól napjainkig. VI. KHEOPS Tudományos Konferencia. (2011), s. 400-409.

Citations:
2012  [4] SZABÓ, I. Humán tényező, mint erőforrás a Dél-szlovákiai régióban. In ANTALÍK, I. - SZABÓ, I. (szerk.): Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben, Komárno: SJE GTK - EDUTUS Főiskola, 2012, ISBN 978-80-8122-027-2. pp. 46.AFA 002 ANTALÍK, Imrich a Zoltán ŠEBEN. A versenyképesség és a vállakozói környezet kérdései Szlovákiában. In: 5. Báthory - Brassai Konferencia: "Kárpát-medencei (magyar) versenyképesség". Budapest: Óbudai Egyetem, 2014, P. 15-24. ISBN 978-615-5460-38-8.

Citations:
2020  [4] HORBULÁK, Zs. Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969-1989). Komárom : Selye János Egyetem, 2020. ISBN 978-80-8122-359-4, p. 16.
AFC Published conference articles presented at conferences abroad
Number of entries: 12


AFC 001 ANTALÍK, Imrich. Formy a črty využívania podpory sektora MSP v okresoch Komárno a Rimavská Sobota. Sborník příspěvku. (2010), s. 27-35.

AFC 002 ANTALÍK, Imrich a Ingrid SZABÓ. A munkaerőpiaci folyamatok és a gazdasági szerkezet változásai Dél-Szlovákia járásaiban 2001-2010 között. "Aktuális gazdasági és társadalmi attitűdök Magyarországon" - fiatal kutatók tudományos fóruma - Mór, 2012. május 16.. S. 54-62.

Citations:
2020  [4] HORBULÁK, Zs. Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969-1989). Komárom : Selye János Egyetem, 2020. ISBN 978-80-8122-359-4, p. 16.AFC 003 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. Magyarországi szervezetek véleménye az atipikus foglalkoztatásról válság idején: empirikus kutatás alapján. In: Gazdálkodás és menedzsment tudományos konferencia. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola, S. 491-495. ISBN 978-615-5192-20-3.

AFC 004 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Imrich ANTALÍK, Imre MADARÁSZ, Ingrid SZABÓ a Gabriella TAMÁSOVÁ. Traditional and atypical employment in light of empirical data. In: 3. International Symposium Engineering Management and Competitiveness: EMC2013. Zrenjanin: University of Novi Sad, 2013, P. 23-28. ISBN 978-86-7672-202-0.

AFC 005 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ a József POÓR. Attitudes of Privately and Publicly Owned Organizations towards Atypical Employment in Crisis Time. In: Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century. Budapest: Óbuda University, 2014, P. 185-194. ISBN 978-615-5460-06-7.

Citations:
2020  [4] ZABELINA, O. - SHUBENKOVA, E. - MIRZABALAEVA, F. - et al. Lifelong education: challenges of digital economy. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-355-6, p. 169.

2015  [3] CZEGLEDI, CS. - FONGER, J. - REICH, M. EU Policies to Support Small and Medium Sized Enterprises and the German Mittelstand. In Managerial Challenges of the Contemporary Society. ISSN 2069-4229, 2015, vol. 8, no. 1, p. 102-108.

2014  [4] BOTT DOMONKOS, L. Projekty cezhraničnej spolupráce EÚ a ich vplyv na podnikateľské prostredie a región na južnom Slovensku. In Horizonty podnikateľského prostredia III. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu. ISBN 978-80-223-3767-0, s. 11.

2014  [4] DOMONKOS, L. - FÖLDES, Z. - BARA, Z. Nők a munkaerőpiacon a Pons Danubii határmenti régióban. In Nőképek kisebbségben II. : Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Pozsony : Szlovákiai Magyarok Kerekasztala - Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku - Občianske združenie Phoenix - Centrum rodových štúdií UK Bratislava, 2014. ISBN 978-80-89748-02-0, s. 32-33.AFC 006 ANTALÍK, Imrich. Dél - Szlovákia járásainak demográfiai helyzete és trendjei. In: IX. KHEOPS előadáskötet: Szervezetek és vállalatok aktuális kérdései. Mór: KHEOPS Automobil-Kutató Intézet, 2014, P. 5-16. ISBN 978-963-89779-2-2.

AFC 007 POÓR, József, Zsolt HORBULÁK, Imre MADARÁSZ, Ingrid SZABÓ, Imrich ANTALÍK, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV a Ildikó Éva KOVÁCS. Atipikus foglalkoztatási formák a magyar-szlovák határ mentén. In: 6. Báthory - Brassai nemzetközi konferencia: Kárpát - medencei versenyképesség. Budapest: Óbudai Egyetem, 2015, P. 526-542. ISBN 978-615-5460-38-5.

AFC 008 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Imre MADARÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Ingrid SZABÓ, Imrich ANTALÍK, Ildikó Éva KOVÁCS, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV, Mohmed Fawzi MUATAZ a Csaba KOLLÁR. Examination of the attitudes towards atypical employment from the perspective of Slovak and Hungarian unemployed. DOI 10.17626/dBEM.ICoM.P00.2015.p040 In: 5th International Conference on Management (ICoM). Gödöllő: Szent István University, 2015, P. 214-219. ISBN 978-963-269-492-4.

Citations:
2015  [3] NAGY, B. A Kelet-közép-európai KKV-k helyzete és nemzetközi szerepe. In Tanulmányok a gazdaság, a társadalom és a filozófia területéről : Kortárs gondolatok I.. Budapest : PREMA Consulting, 2015. ISBN 978-963-7044-80-9, p. 115, 121.AFC 009 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Péter KARÁCSONY, Imrich ANTALÍK, Zsuzsanna SZEINER, Ildikó CSAPÓ, Zsolt HORBULÁK, Péter SZITÁS, Ádám KOVÁCS a Endre HEVESI. A szervezeti jellemzők hatása a munkaerőhiány kialakulását előidéző okokra egy hazai empirikus kutatás tükrében = The effect of organizational characteristics on the causes of labor deficiency in the light of a domestic empirical research. In: 2. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020) = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020). Gábor Balogh, Gyula László, Norbert Sipos. = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2020, P. 99-120. ISBN 978-963-429-586-0.

AFC 010 KÚTNA, Angelika, Imrich ANTALÍK, Norbert GYURIÁN a Zoltán ŠEBEN. Tax Licence of a Legal Entity - Pros and Cons. DOI 10.12955/cbup.v7.1361 In: CBU International Conference Proceedings 2019 : Innovations in Science and Education : March 20-22, 2019, Prague, Czech Republic: Innovations in Science and Education : March 20-22, 2019, Prague, Czech Republic. Petr Hájek, Ondřej Vít. Praha: CBU Research Institute, 2019, S. 193-199. ISBN 978-80-907722-0-5.

AFC 011 ANTALÍK, Imrich, Ján MORVAI, Mihály ORMOS, Adam PÁLDI a Barnabás SZABÓ. Financial Literacy in Slovakia and Hungary in Relation to Age. In: RELIK 2021 : conference proceedings: conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, online, s. 12-21. ISBN 978-80-245-2429-0.

AFC 012 SZEINER, Zsuzsanna, Imrich ANTALÍK, Péter KARÁCSONY, Norbert GYURIÁN, Ádám KOVÁCS, Dávid SZABÓ a József POÓR. Trends and Tendencies in Labor Markets of V4 Countries - Past Present and Future. In: RELIK 2021 : conference proceedings: conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, online, s. 682-691. ISBN 978-80-245-2429-0.


AFD Published conference articles presented at conferences inland
Number of entries: 14


AFD 001 ANTALÍK, Imrich a Antal KISS. A kis- és középvállalkozások támogatási formái és kihasználtságuk jellemzői a Komáromi és Rimaszombati járásokban. Szellemi tőke, mint versenyelőny. (2010), s. 54-67.

AFD 002 ANTALÍK, Imrich. Innovációs kultúra a kis- és középvállalkozásoknál egy Zselíz és Isaszeg kisvállalkozóinak körében elvégzett felmérés tükrében. "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben". (2012), s. 68-73.

AFD 003 POÓR, József, Sonja FERENCIKOVA, Sinikka VANHALA, Ruth ALAS, Agnes SLAVIĆ, Imrich ANTALÍK, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE a Péter KOLLÁR. "Business Ethics - Focus on North and South and Central-Eastern European Comparisons". In: "Management Challenges in the 21st Century". Bratislava: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2013, S. 26-34. ISBN 978-80-89306-20-6.

Citations:
2014  [3] TASPINAR, Y. - SAHIN, A. The Relationship Between Ethical Climate and Ethic Positions in Public Institutions: A Field Stury. In WEI International Academic Conference. Budapest : West East Institute, 2014. ISSN 2167-3179, p. 198-210.AFD 004 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. A magyar és a szlovák szervezetek véleménye a válságról és annak hatásairól a foglalkoztatásban empirikus kutatás alapján. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 12-21 [0,45 AH]. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 005 ANTALÍK, Imrich, Tímea JUHÁSZ, József POÓR a Ingrid SZABÓ. Az atipikus munkavégzési formák térnyerése Komárno-Komárom térségében. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 60-79. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 006 ANTALÍK, Imrich a Gábor LELKES. Határmenti térségekben működő kis- és középvállalkozások versenyképességét befolyásoló tényezők az idegenforgalomban. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 52-60. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 007 POÓR, József, Ingrid SZABÓ, Imre MADARÁSZ, Imrich ANTALÍK, Miklós DÚS, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Zsolt HORBULÁK, Ildikó Éva KOVÁCS a Szergej VINOGRADOV. Atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határtérségben. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 92-109. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 008 POÓR, József, Ildikó KOVÁCS, Imrich ANTALÍK, Ingrid SZABÓ, Tímea JUHÁSZ, Zsolt HORBULÁK, Györgyi GÁBRIELNÉ TŐZSÉR, Szergej VINOGRADOV, Helena STRÁŽOVSKÁ, Miklós DÚS a Csaba KOLLÁR. Employment and Atypical Employment in Slovakia and Hungary in 2013 and 2014. In: Central and Eastern Europe in the Changing Business environment: 15th International Scientific Conference. Bratislava: Ekonóm, 2015, P. 218-236. ISBN 978-80-225-4085-8. WoS.

Citations:
2020  [4] ZABELINA, O. - SHUBENKOVA, E. - MIRZABALAEVA, F. - et al. Lifelong education: challenges of digital economy. Komárno : J. Selye University, 2020. 185 s. ISBN 978-80-8122-355-6.AFD 009 ANTALÍK, Imrich. A kis- és középvállalkozások támogatási formái Szlovákiában. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 19-26. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 010 ANTALÍK, Imrich. A vállalkozói versenyképességet alakító, szlovák-magyar határ menti térségben mutatkozó jelenségek. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 11-19. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 011 ANTALÍK, Imrich. Rövidtávú pénzügyi döntések meghozatala az egyén életében. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció : Sekcia: "Project Life Management": Sekcia: "Project Life Management". Bukor József, Antalík Imrich. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 35-42 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-253-5.

AFD 012 POÓR, József, Imrich ANTALÍK a Krisztina NÉMETHY. A mesterséges intelligencia és a robotizáció hatása a munkaerőpiacra. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Munkaerőpiac- és humánerőforrás-menedzsment" szekció : "Sekcia Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov" [elektronický zdroj]: "Sekcia Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov". József Poór, Peter Karácsony, Imrich Antalík. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Munkaerőpiac- és humánerőforrás-menedzsment" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 116-122 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-340-2.

AFD 013 ANTALÍK, Imrich. Az EUR/HUF árfolyam alakulásának hatásai a szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági folyamataira - üzemanyag-turizmus. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció : Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku": Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku". Šeben Zoltán. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Tíz éve Euró Szlovákiában" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 6-15 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-339-6.

AFD 014 ANTALÍK, Imrich. Párhuzamos munkavégzés két EU-tagállamban. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Adó- és járulékrendszerek" szekció : Sekcia "Daňové a odvodové systémy": Sekcia "Daňové a odvodové systémy". Norbert Gyurián, Imrich Antalík. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Adó- és járulékrendszerek" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 6-12 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-341-9.


AGI Reports of scientific research tasks
Number of entries: 1


AGI 001 ANTALÍK, Imrich, József POÓR a Erik VOZÁK. Foglalkoztatás és foglalkoztatási formák: Magyarország - Szlovákia. In:. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, (2013), s. [77]. ISBN 978-80-8122-081-4.


BAB Specialised book-like publications published inland
Number of entries: 2


BAB 001 ANDRÁSSY, Zsuzsanna, Imrich ANTALÍK, Károly BÖDŐK, Attila CZÍRIA, Iván FARKAS, Miklós DURAY, Csaba HORVÁTH, Gábor LELKES, Gábor MIHÓK, Zsolt HORBULÁK, Zuzana PALENČÍKOVÁ, Péter RAJKOVICS, Péter VARGA, Gyula SLOVÁK, Lajos VITÁRIUS, Péter ŐRY a Erzsébet POGÁNY. Baross Gábor Terv: Dél-Szlovákia/Felvidék regionális gazdasági fejlesztési terve. 1. vyd. Győr: Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság, 2014. [8 AH]. ISBN 978–80–971604–7-0.

BAB 002 ORMOS, Mihály, Imrich ANTALÍK, Norbert GYURIÁN, Nikoleta NAGYOVÁ a Dániel HALASI. Gazdasági kultúra. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 100 s. [5AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-284-9.


BBB Chapters in specialised books published inland
Number of entries: 3


BBB 001 ANTALÍK, Imrich. A kis- és középvállalati (KKV) szektor helyzete Komárom-Komárno térségében. Cégek célkeresztben. (2010), s. 81-107.

BBB 002 JUHÁSZ, Tímea, József POÓR a Imrich ANTALÍK. Munkanélküliek vizsgálata. In: Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno-Komárom és Párkány-Esztergom térségekben. = Zamestnávanie - atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí - v oblastiach Komárno-Komárom a Štúrovo-Ostrihom Gödöllő - Komárno: Szent István Egyetem - Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 44-89. ISBN 978-80-8122-116-3.

BBB 003 KOVÁCS, Ildikó Éva, Imrich ANTALÍK a József POÓR. Vállalati kutatás. In: Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno-Komárom és Párkány-Esztergom térségekben. = Zamestnávanie - atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí - v oblastiach Komárno-Komárom a Štúrovo-Ostrihom Gödöllő - Komárno: Szent István Egyetem - Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 142-179. ISBN 978-80-8122-116-3.


BCI University teaching notes and resource materials
Number of entries: 5


BCI 001 ANTALÍK, Imrich, Anna SIROTKOVÁ, Helena STRÁŽOVSKÁ a Ľubomíra STRÁŽOVSKÁ. Malý a stredný podnikateľ: A kis- és középvállalkozó. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2008. 205 s. ISBN 978-80-89234-56-1.

BCI 002 ANTALÍK, Imrich. Bevezetés a kis- és középvállalkozások gazdaságtanába. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 81 s. ISBN 978-80-8122-038-8.

Citations:
2018  [4] MEZEIOVÁ, A. A kis és középvállalkozások marketingjának gamifikációja. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 147-168.

2017  [2] MURA, L. Current situation in family businesses. In Managerial Trends in the Development od Enterprises in Globalization Era. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 184. WoSBCI 003 ANTALÍK, Imrich. Kis- és középvállalkozások menedzsmentjének alapjai. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 91 s. ISBN 978-80-8122-037-1.

Citations:
2018  [4] MEZEIOVÁ, A. A kis és középvállalkozások marketingjának gamifikációja. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 147-168.BCI 004 ANTALÍK, Imrich a Enikő KORCSMÁROS. "Pénz, pénz, pénz". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 86 s. [3,88 AH]. ISBN 978-80-8122-161-3.

BCI 005 KARÁCSONY, Péter. Menedzsment ismeretek az új évezredben. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 165 s. [7,3AH]. ISBN 978-80-8122-299-3.


BDE Specialised papers published abroad in journals not registered in the Current Contents Connect database
Number of entries: 1


BDE 001 ANTALÍK, Imrich. A kis- és középvállalkozói szféra fejlődése és jellemzőinek alakulása Szlovákiában. A virtuális intézet Közép-Európa kutatására. roč. III., č. 1-2. (2011), s. 333-341. ISSN 2062-1396.


BEE Specialised papers published abroad in non-reviewed (conference and non-conference) proceedings books
Number of entries: 3


BEE 001 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, Péter KOLLÁR, Ruth ALAS a Katalin SZABÓ. Üzleti etika - fókuszban észak-dél és közép-kelet-európai összehasonlítások. In: Bizalom és etika a társadalmi és gazdasági életben: Szimpózium, 2013. május 15.., P. 27-40. ISBN 978-963-08-5685-0.

BEE 002 ANTALÍK, Imrich, Miklós DÚS a József POÓR. A kutatás célja, kérdései és hipotézisei. In: Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno-Komárom és Párkány-Esztergom térségekben. = Zamestnávanie - atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí - v oblastiach Komárno-Komárom a Štúrovo-Ostrihom Gödöllő-Komárno: Szent István Egyetem - Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 40-43. ISBN 978-80-8122-116-3.

BEE 003 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, Tímea JUHÁSZ a Ildikó Éva KOVÁCS. Atipikus foglalkoztatás trendjei és tendenciái hazánkban és Szlovákiában empirikus vizsgálatok tükrében. In: Életutak - generációk - ünnepek. Budapest, P. [8]. ISBN 978-963-9559-54-7.


BFB Abstracts of specialised papers presented at academic events (conferences, etc.) published inland
Number of entries: 1


BFB 001 ANTALÍK, Imrich a Ingrid SZABÓ. Applying information and communication Tools in teaching economics-related subjects. Modern education in the renewable energies for the Visegrad region, February, 9 - February, 11, 2012, Podkylava, Slovakia. P. [0,45 AH].


DAI Dissertation and habilitation theses
Number of entries: 1


DAI 001 ANTALÍK, Imrich. Kis- és középvállalkozások versenyképességének vizsgálata a délnyugat-szlovákiai határrégióban. Gödöllő, 2015. 192 s.


FAI Book-like editorial works (bibliographies, encyclopaedias, catalogues, dictionaries, proceedings books etc.)
Number of entries: 13


FAI 001 SIKOS T., Tamás, Imrich ANTALÍK a Piroska SZALAI. Szellemi tőke, mint versenyelőny: avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben.

FAI 002 ANTALÍK, Imrich a Ingrid SZABÓ. Társadalmi - gazdasági kihívások a határ menti térségekben -Tanulmánykötet: szakmai nap és üzletember találkozó.

FAI 003 ANTALÍK, Imrich a Ingrid SZABÓ. Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben - Absztraktkötet: szakmai nap és üzletember találkozó.

FAI 004 ANTALÍK, Imrich. Foglalkoztatás és foglalkoztatási formák: Magyarország - Szlovákia.

FAI 005 Kárpát-medence, mint gazdasági tér: Tanulmányok az 1. Szlovákiai Magyar Közgazdász Találkozó előadásaiból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 207 s. ISBN 978-80-8122-277-1.

FAI 006 József BUKOR a Imrich ANTALÍK. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció: Sekcia: "Project Life Management". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 73 s. [4,5AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-253-5.

FAI 007 ANTALÍK, Imrich. Gazdasági kultúra. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 100 s. [5AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-284-9.

FAI 008 "Térerő - erőtér": Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 212 s. ISBN 978-80-8122-336-5.

FAI 009 HORVÁTH, Bálint, Péter FÖLDI, Zsombor KÁPOLNAI a Imrich ANTALÍK. International Conference of Economics PhD Students and Researchers in Komárno. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. CD-ROM, 213 s. ISBN 978-80-8122-348-8.

FAI 010 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, Péter KARÁCSONY a D. Allen ENGLE. Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 144 s. [6AH]. ISBN 978-80-8122-346-4.

FAI 011 ORMOS, Mihály a Imrich ANTALÍK. Tőkepiaci befektetések a V4 országokban. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 106 s. [5,6AH]. ISBN 978-80-8122-344-0.

FAI 012 GYURIÁN, Norbert a Imrich ANTALÍK. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Adó- és járulékrendszerek" szekció: Sekcia "Daňové a odvodové systémy". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 62 s. [3,5AH] [online, CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-341-9.

FAI 013 POÓR, József, Péter KARÁCSONY a Imrich ANTALÍK. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Munkaerőpiac- és humánerőforrás-menedzsment" szekció: "Sekcia Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 173 s. [12,9AH] [online, CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-340-2.


GHG Published works easily available for the public
Number of entries: 1


GHG 001 ANTALÍK, Imrich. Energetika. Energetika. (2008), s. 24s.


GII Miscellaneous publications which don't belong into any of the categories above
Number of entries: 3


GII 001 ANTALÍK, Imrich. Éjjeli nappal. Szőrös kő. roč. 13, č. 4 (2008), s. 23-27s.

GII 002 ANTALÍK, Imrich. Kis- és középvállalkozások támogatási rendszere Szlovákiában - különös tekintettel az intézményi támogatásra. VI. Országos Tanácsadási Konferencia, BKIK. 2013, s. 12.

Citations:
2018  [4] SZEINER, ZS. Menedzsment tanácsadás a KKV szektorban. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 237-269.GII 003 Bálint HORVÁTH, Péter FÖLDI, Zsombor KÁPOLNAI a Imrich ANTALÍK. International Conference of Economics PhD Students and Researchers in Komárno. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 32 s. [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-334-1.

Počet výstupov spolu: 113


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 23

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 6

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 17


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z: počet ohlasov: 25

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 7

Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 3

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 1

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 14


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 48Menný zoznam publikácií:


V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 4


V1_001 Antalík, Imrich, Ormos, Mihály, Veress, Attila, Harsányi, Gergely. Current Issues in Asset Pricing. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-437-9. [angličtina. maďarčina]


V1_002 Antalík, Imrich, Poór, József, Szeiner, Zsuzsanna, Berke, Szilárd, Majó, Zoltán. 15th International Conference of J. Selye University [elektronický dokument] : Employment and Labor Market. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-486-7. DOI 10.36007/4867.2023. [angličtina. maďarčina]


V1_003 Poór, József, Gyurián, Norbert, Szeiner, Zsuzsanna, Módosné Szalai, Szilvia Valéria, Antalík, Imrich, Jenei, Szonja, Tóbiás Kosár, Silvia, Berke, Szilárd, Suhajda, Csilla. Research and Analysis of the Employment Strategy of the V4 Countries in the Light of Individual Responses. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-491-1. [angličtina]


V1_004 Poór, József, Szeiner, Zsuzsanna, Gyurián, Norbert, Módosné Szalai, Szilvia Valéria, Antalík, Imrich, Varga, Erika, Berke, Szilárd, Suhajda, Csilla. Research and analysis of the employment strategy of the V4 countries in the light of individual and organisational responses. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-490-4. [angličtina]


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 8


V2_001 Kovács, Ildikó, Antalík, Imrich. Korona HR Testing with Statistical Methods In: Coronavirus Crisis Challenges and HR Responses in Six Countries of Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 112-127. ISBN 978-80-8122-424-9. [angličtina]


V2_002 Poór, József, Caha, Zdeněk, Szeiner, Zsuzsanna, Antalík, Imrich, Módosné Szalai, Szilvia Valéria, Kőműves, Zsolt, Szabó, Dávid, Karácsony, Péter. Employee Retention in Light of Organizational Responses of Czech and Hungarian Companies In: RELIK 2022: reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2022, s. 625-635 [online]. ISBN 978-80-245-2466-5. [angličtina]


V2_003 Kőműves, Zsolt, Caha, Zdeněk, Szeiner, Zsuzsanna, Antalík, Imrich, Módosné Szalai, Szilvia Valéria, Szabó, Dávid, Karácsony, Péter, Poór, József. Munkaerő megtartás csehországi és magyarországi jellemzői - szervezeti válaszok tükrében. DOI 10.36007/4492.2023.95 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 95-108 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. http://uk.ujs.sk/dl/4492/KOMUVES.pdf. [maďarčina]


V2_004 Poór, József, Szeiner, Zsuzsanna, Antalík, Imrich, Balázs, Klaudia, Suhajda, Csilla, Varga, Erika. Changes in the HR Activities of SMEs During the Third Wave of Covid-19 in Hungary and Slovakia In: Súčasnosť a perspektívy rodinného podnikania v regiónoch: zborník vedeckých prác. Praha: Panevropská univerzita, 2023, s. 104-115 [online] [tlačená forma]. ISBN 978-80-86847-94-8. [angličtina]


V2_005 Szeiner, Zsuzsanna, Antalík, Imrich, Szabó, Dávid, Potháczky Rácz, Irma, Tóbiás Kosár, Silvia, Balázs, Klaudia. Munkaerőhiány - munkaerőmegtartás Szlovákiában - empirikus tapasztalatok tükrében = Labor Shortage - Labor Retention in Slovakia - in the Reflection of Empirical Experiences In: 15th International Conference of J. Selye University: Employment and Labor Market. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 41-57. ISBN 978-80-8122-486-7. [maďarčina]


V2_006 Hajmási, Kitti, Antalík, Imrich, Machová, Renáta. Central Bank Digital Currency - Challenges and expectations from the perspective of central banks In: Economics, finance and business management 2023: Economics, management and entrepreneurship in digital age 2023. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2023, s. 51-59 [online]. ISBN 978-80-225-5058-1. https://fpm.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/zborniky-fakultne/18.1._Fina%CC%81lny_zborni%CC%81k_EFAM_2023_1.pdf. [angličtina]


V2_007 Karácsony, Péter, Szabó, Dávid, Antalík, Imrich. A Study of the Factors Influencing the Turnover of Slovakian Small and Medium-Sized Enterprises [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-031-44131-8_22 In: Lecture Notes in Networks and Systems. Cham: Springer Science and Business Media, 2024, s. 214-223 [online] [tlačená forma]. ISBN 9783031441301. ISSN 23673370. ISSN (online) 23673389. [angličtina]. - SCO


V2_008 Antalík, Imrich, Tóbiás Kosár, Silvia, Potháczky Rácz, Irma, Szeiner, Zsuzsanna. Slovakia In: Research and analysis of the employment strategy of the V4 countries in the light of individual and organisational responses. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 68-74. ISBN 978-80-8122-490-4. [angličtina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 4


V3_001 Karácsony, Péter, Krupánszki, Kornél, Antalík, Imrich. Analysis of the Impact of the COVID-19 Crisis on the Hungarian Employees [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14041990 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 4, art. no. 1990, s. [1-14] [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2023 [01/20] Mioduchowska-Jaroszewicz, Edyta, Chybowska, Wiktoria, Jedynak, Bartosz, Magac, Marcin. Accrual and cash financial performance of information technology companies during the COVID-19 pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.2478/foli-2023-0031 In: Folia Oeconomica Stetinensia. Štetín: Uniwersytet Szczeciński, 2023, Roč. 23, č. 2, s. 275-293 [tlačená forma] [online]. ISSN 1730-4237. ISSN (online) 1898-0198. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Dumitrescu, Alina Ligia. Challenges of the unemployment pressure and the employment policies in Romania during the Covid-19 pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.1080/07360932.2023.2205575 In: Forum for Social Economics. Cham: Springer Nature. Springer, 2023, Roč. 52, č. 4, s. 387-397 [tlačená forma] [online]. ISSN 0736-0932. ISSN (online) 1874-6381. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Zhen, Jie, Dong, Kunxiang, Xie, Zongxiao, Chen, Lin. Factors influencing employees’ information security awareness in the telework environment [elektronický dokument]. DOI 10.3390/electronics11213458 In: Electronics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 11, č. 21, [online]. ISSN (online) 2079-9292. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Zieliński, Mariusz. The effect of the COVID-19 pandemic on the labor markets of the Visegrad countries [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14127386 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 12, s. 73-86 [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


V3_002 Karácsony, Péter, Morvai, Ján, Cziborová, Henrieta, Poór, József, Antalík, Imrich. A Study of the Motivation of Employees Working in the Financial Sector in Slovakia [elektronický dokument] In: Transylvanian Review. Bukurešť: Academia Romana, 2022, Roč. 30, č. 1, s. 15898-15906 [tlačená forma] [online]. ISSN 1221-1249. ISSN (online) 1584-9422. [angličtina]


V3_003 Morvai, Ján, Ormos, Mihály, Antalík, Imrich, Mura, Ladislav, Páldi, Adam, Szabó, Barnabás. Financial planning in Slovakia: results of empirical research [elektronický dokument]. DOI 10.9770/jesi.2022.10.2(36) In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2022, Roč. 10, č. 2, s. 572-589 [online]. ISSN (online) 2345-0282. https://jssidoi-1org-1gltygdpa10c2.erproxy.cvtisr.sk/jesi/issue/38. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2023 [01/20] Machyniak, Ján, Mikuš, Dalibor, Dzureková, Kristína, Srovnalíková, Paulína. Smart City Strategies in Slovak Cities [elektronický dokument]. DOI 10.24818/ejis.2023.14 In: European Journal of Interdisciplinary Studies. Bukurešť: The Bucharest University of Economic Studies, 2023, Roč. 15, č. 2, s. 17-33 [online]. ISSN (online) 2067-3795. [angličtina]. - SCO


V3_004 Bóta, Gábor, Ormos, Mihály, Antalík, Imrich. Oil Price and Stock Returns in Europe [elektronický dokument]. DOI 10.9770/jesi.2023.10.3(22) In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2023, Roč. 10, č. 3, s. 329-339 [online]. ISSN (online) 2345-0282. [angličtina]. - WOS CC


O1 Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 2


O1_001 Csiba, Peter, Antalík, Imrich, Puzsér, Cyntia, Szabó, Dávid. 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia - Közgazdaságtudományi Szekció: Rezümékötet. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-453-9. https://kozgotdk2023.gik.ujs.sk/wp-content/uploads/2023/05/REZUMEKOTET_36_OTDK_KOZGAZDASAGTUDOMANYI_SZEKCIO.pdf. [maďarčina]


O1_002 Antalík, Imrich, Csiba, Peter, Szabó, Dávid, Takácsné György, Katalin, Wimmer, Ágnes. Litera Oeconomiae 4. [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Ifjú tudósok tudományos eredményei - Válogatás a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció első helyezett pályamunkáiból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-473-7. ISBN (online) 978-80-8122-474-4. ISSN 2630-8673. ISSN (online) 2786-2577. DOI 10.36007/4744.2023. [maďarčina]


O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

Počet výstupov: 2


O2_001 Antalík, Imrich, Karácsony, Péter, Szeiner, Zsuzsanna, Gyurián, Norbert, Kovács, Ádám, Szabó, Dávid, Poór, József. A V4 országok aktuális munkaerőpiaci trendjeinek összehasonlítása. DOI 10.36007/4119.2022.09 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 9-29 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


O2_002 Szeiner, Zsuzsanna, Antalík, Imrich, Kerekes, Kinga, Dobre, Eleonora. Current Problems and Solutions of Employee Provision: Comparison of Romanian and Slovakian Companies In: International Conference on Economics and Business Management: Book of abstracts. Cluj-Napoca: Casa cartii de stiinta, 2023, s. 36-37. ISBN 978-606-17-2252-5. [angličtina]


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


AAB_001 Antalík, Imrich, Juhász, Tímea, Kovács, Ildikó, Madarász, Imre, Poór, József, Szabó, Ingrid. Foglalkoztatás és atipikus foglalkoztatás Komárom-Komárno térségében. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-079-1. [maďarčina]


Ohlasy:

2014 [03/12] OLÁH, J. - TERJÉK, L. A startmunka mintaprojekt elemzése Hajdúböszörmény városában. In A területi fejlődés dilemmái. Szeged : SZTE Gazdaságtudományi Kar, 2014. ISBN 978-963-306-344-6, p. 145, 151.. [s.l.] : [s.n.], 2014


AAB_002 Antalík, Imrich, Karácsony, Péter, Gyurián, Norbert. Vállalkozói környezet Szlovákiában [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. ISBN 978-80-8122-347-1. [maďarčina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


ACB_001 Antalík, Imrich, Horbulák, Zsolt. A Kis-és középvállalkozások szektora Szlovákiában [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. ISBN 978-80-8122-378-5. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Kinczerová, Adriana. A KKV-k helye és szerepe a nemzetgazdaságokban kiemelten Szlovákia és Magyarország terén = The Place and Role of SMEs in National Economies with a Special Focus on Slovakia and Hungary In: Mladí vedci 2023: zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta, 2023, s. 94-108 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8275-015-0. [maďarčina]


ACB_002 Antalík, Imrich. Pénzügyi piacok és befektetések. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-181-1. [maďarčina]


ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ACC_001 Antalík, Imrich. A Dél-Szlovákia területi fejlődését meghatározó természeti, gazdasági és társadalmi tényezők főbb összefüggései In: Regionális gazdaságtan a Kárpát-medencében. Debrecen: Debreceni Egyetem, s. 6-37 [tlačená forma]. ISBN 978-963-9822-78-8. [maďarčina]


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 7


ADE_001 Antalík, Imrich, Csapó, Ildikó, Karácsony, Péter, Kovács, Ádám, Poór, József. A magyarországi munkaerőpiac átalakulásának okai egy hazai empirikus kutatás tükrében. DOI 10.3311/ope.407 In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2020, Roč. 7, č. 4, s. 105-117 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/407/710. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Balogh, Renátó, Kardos, Magdolna Valentina, Bácsné Bába, Éva. Az y és z generáció munkahelyválasztásának szempontjai [elektronický dokument]. DOI 10.14232/jtgf.2021.1-2.59-67 In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok: az SZTE Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetének tudományos folyóirata, 2021, Roč. 16, č. 1-2, s. 59-67 [online]. ISSN (online) 1788-7593. [maďarčina]


ADE_002 Poór, József, Antalík, Imrich, Engle, Allen D., Juhász, Tímea, Kumpikaite-Valiuniene, Vilmante, Stankeviciute, Zivile, Kovács, Ádám, Karácsony, Péter, Kerekes, Kinga, Zaharie, Monica, Slavica, Agnes, Berber, Nemanja, Szeiner, Zsuzsanna, Caha, Zdeněk, Covarrubias Venegas, Barbara, Horbulák, Zsolt, Hevesi, Endre, Szitás, Péter. Labor shortage in seven central and eastern european countries in transition: before and during COVID 19 In: Journal of Corporate Governance Research. Las Vegas: Macrothink Institute, 2021, Roč. 5, č. 1, s. 62-92 [online]. ISSN 1948-4658. [angličtina]


Ohlasy:

2024 [02/20] Das, Sumon, Paul, Ripon. Exploring the employment opportunities in East European countries for less-skilled, semi-skilled and skilled migrant workers of Bangladesh: prospects, challenges & way forward [elektronický dokument]. DOI 10.53808/KUS.2024.21.01.1096-mb In: Khulna University Studies. Khulna: Khulna University, 2024, Roč. 21, č. 1, s. 1-18. ISSN 1563-0897. ISSN (online) 2789-2697. [angličtina]


2024 [01/20] Juska, Arunas, Lazutka, Romas. Labour markets in a moral crisis: structural unemployment and the employment service reform in Lithuania [elektronický dokument]. DOI 10.1080/21599165.2024.2309663 In: East European Politics. Oxon: Taylor & Francis Group. Routledge, 2024, [tlačená forma] [online]. ISSN 2159-9165. ISSN (online) 2159-9173. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Kapsdorferová, Zuzana, Zábojníková, Veronika, Čereš, Matej, Švikruhová, Petronela, Fronc, Karol. Innovation Activities to Reduce Food Losses and Food Waste in the Slovak Republic [elektronický dokument]. DOI 10.5755/j01.erem.79.4.33604 In: Environmental research, engineering and management. Kaunas: Kauno Technologijos Universitetas, 2023, Roč. 79, č. 4, s. 57-66 [online] [tlačená forma]. ISSN 1392-1649. ISSN (online) 2029-2139. https://doi.org/10.5755/j01.erem.79.4.33604. [angličtina]. - SCO


ADE_003 Antalík, Imrich, Juhász, Tímea, Madarász, Imre, Poór, József, Szabó, Ingrid, Pinnel, Peter. Traditional and atypical employment in light of empirical data atypical employment - focus Hungary In: Managerial challenges of the contemporary society, 2013, č. 5, s. 1-5 [tlačená forma]. ISSN 2069-4229. [angličtina]


ADE_004 Poór, József, Slavic, Agnes, Slocinska, Anna, Kerekes, Kinga, Zaharie, Monica, Ferencikova, Sonja, Vanhala, Sinikka, Alas, Ruth, Antalík, Imrich, Berber, Nemanja, Kollár, Peter. International research results on business ethics position - idealism and relativism in seven European countries In: Managerial challenges of the contemporary society, 2013, č. 6, s. 29-34 [tlačená forma]. ISSN 2069-4229. [angličtina]


ADE_005 Poór, József, Juhász, Tímea, Antalík, Imrich, Madarász, Imre, Szabó, Ingrid, Tamásová, Gabriella. Traditional and Atypical Employment in Light of Empirical Data [elektronický dokument] In: Journal of Engineering Management and Competitiveness, 2013, Roč. 3, č. 2, s. 50-55 [0,25 AH] [tlačená forma] [online]. ISSN 2334-9638. ISSN (online) 2217-8147. [angličtina]


ADE_006 Antalík, Imrich, Juhász, Tímea, Madarász, Imre, Poór, József, Szabó, Ingrid, Tamás, Gabriella. Az atipikus foglalkoztatás gyakorlata szlovákiai és magyarországi munkavállalók körében végzett empirikus vizsgálat alapján In: Munkaügyi Szemle: Az emberi erőforrással foglalkozók szakfolyóirata. Budapest: Struktúra Munkaügyi Kiadó és Tanácsadó Kft., 2014, Roč. 58, č. 1, s. 34-44. ISSN 0541-3559. [maďarčina]


Ohlasy:

2020 [03/12] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atypical forms of Employment in Slovakia Based on the Survey of Slovak Responsidents of Generations X, Y and Z. In The 13th International Scientific Conference RELIK 2020. Prague : Prague University of Economics and Business, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 88.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [04/12] GÓDÁNY, Zs. - SZÉKELY, M. Atipikus foglalkoztatási formák ismerete Szlovákiában - vélemények tükrében. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 173-182.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2015 [03/12] DABIS, E. - FELEKY, G. - LŐRINCZI J. et al. Elemző tanulmány az új Munka Törvénykönyvének hatásvizsgálata. ,,A munkáért!" [online]. [cit. 03.02.2016]. Dostupné z: http://www.liganet.hu/news/8791/Az_uj_Mt._kutatas_osszefoglalo_tanulmany.pdf. [s.l.] : [s.n.], 2015


2014 [03/12] SERES, A. Gazdasági szektorok, tevékenységek és a részmunkaidő alkalmazása közötti kapcsolat. In Munkaügyi Szemle. ISSN 0541-3559, 2014, 4. sz., LVIII. évf., 58-67. old.. [s.l.] : [s.n.], 2014


ADE_007 Antalík, Imrich, Dócs, Annamária. A szociális vállalkozások és az inkluzív piac szerepe a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatásában In: Munkaügyi Szemle: Az emberi erőforrással foglalkozók szakfolyóirata. Budapest: Struktúra Munkaügyi Kiadó és Tanácsadó Kft., 2013, Roč. 57, č. 3, s. 63-71. ISSN 0541-3559. [maďarčina]


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 6


ADF_001 Poór, József, Antalík, Imrich, Kollár, Peter, Alas, Ruth, Szabó, Katalin, Kerekes, Kinga, Slavić, Agnes. Üzleti etika - fókuszban észak-dél és közép-kelet-európai összehasonlítások [elektronický dokument] In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2014, Roč. 5, č. 1, s. 51-61 [online]. ISSN (online) 1338-1598. http://www.selyeuni.sk/ef/e-studies/. [maďarčina]


ADF_002 Antalík, Imrich, Juhász, Tímea, Madarász, Imre, Poór, József, Szabó, Ingrid. A magán és az állami szervezetek hozzáállása az atipikus foglalkoztatáshoz válság idején [elektronický dokument] In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2014, Roč. 5, č. 2, s. 29-37 [online]. ISSN (online) 1338-1598. http://www.selyeuni.sk/ef/e-studies/. [maďarčina]


ADF_003 Poór, József, Horbulák, Zsolt, Strážovská, Helena, Antalík, Imrich, Dús, Miklós, Gábrielné Tőzsér, Györgyi, Juhász, Tímea, Kollár, Csaba, Kovács, Ildikó Éva, Madarász, Imre, Strážovská, Ľubomíra, Szabó, Ingrid, Szabó, Katalin, Vinogradov, Szergej. Atypické zamestnávanie na maďarsko-slovenskom pohraničí In: PERSPECTIVES: journal on economic issues. Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2015, Roč. 1, č. 1, s. 22-37 [tlačená forma]. ISSN 1339-8245. [slovenčina]


ADF_004 Poór, József, Kovács, Ildikó Éva, Antalík, Imrich, Juhász, Tímea, Szabó, Ingrid, Horbulák, Zsolt, Madarász, Imre, Gábrielné Tőzsér, Györgyi, Vinogradov, Szergej, Strážovská, Helena, Dús, Miklós, Kollár, Csaba. Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás magyar és szlovák vállalatoknál longitudinális vizsgálatok tükrében [elektronický dokument] In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2016, Roč. 7, č. 1, s. 37-53 [online]. ISSN (online) 1338-1598. [maďarčina]


ADF_005 Fekete, Pál Győző, Antalík, Imrich. A "KAP" támogatási rendszerének reformja [elektronický dokument] In: Acta Oeconomica Universitatis Selye: vedecký recenzovaný časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2012, s. 71-80 [tlačená forma] [online]. ISSN 1338-6581. ISSN (online) 2644-5212. [maďarčina]


ADF_006 Poór, József, Horbulák, Zsolt, Kovács, Ildikó, Antalík, Imrich, Szabó, Ingrid, Juhász, Timea, Gábrielné Tőzsér, Györgyi, Vinogradov, Szergej, Strážovská, Helena, Dús, Miklós, Kollár, Csaba. Atypical forms of employment in light empirical researches in Hungarian and Slovakian cross-border area (2013-2014) [elektronický dokument] In: Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie: cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj: Vedecký časopis: Scientific Journal. Bratislava: Mercury, 2015, Roč. 7, č. 3, s. 60-82 [tlačená forma] [online]. ISSN 1337-9313. ISSN (online) 2453-9988. [angličtina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 3


ADM_001 Hitka, Miloš, Lorincová, Silvia, Vetráková, Milota, Hajdúchová, Iveta, Antalík, Imrich. Factors related to gender and education affecting the employee motivation [elektronický dokument]. DOI 10.9770/jesi.2020.7.4(43) In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2020, Roč. 7, č. 4, s. 3226-3241 [online]. ISSN (online) 2345-0282. https://jssidoi.org/jesi/uploads/articles/28/Hitka_Factors_related_to_gender_and_education_affecting_the_employee_motivation.pdf. http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/WOS:000542031600040. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85088778652&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Factors+related+to+gender+and+education+affecting+the+employee+motivation&st2=&sid=9419d41b37571082de072cc86f4efc83&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE-ABS-KEY%28Factors+related+to+gender+and+education+affecting+the+employee+motivation%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000542031600040. [angličtina]. - ESCI ; WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2021 [02/12] Stareček, Augustín, Gyurák Babeľová, Zdenka, Makyšová, Helena, Cagáňová, Dagmar. Sustainable human resource management and generations of employees in industrial enterprises [elektronický dokument]. DOI 10.22306/al.v8i1.201 In: Acta logistica. Košice: 4S go, 2021, Roč. 8, č. 1, s. 45-53 [online]. ISSN (online) 1339-5629. http://www.actalogistica.eu/issues/2021/I_2021_06_Starecek_Gyurak-Babelova_Makysova_Caganova.pdf. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000850715100006. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104294462&origin=resultslist. [angličtina]. - ESCI ; WOS CC ; SCO


2020 [02/20] Sankova, Larisa, Pilipchuk, Nadezhda. Lifelong Education: Challenges of Digital Economy [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. ISBN 978-80-8122-355-6. [angličtina]


2020 [01/20] Urbancová, Hana, Vrabcova, Pavla. FACTORS INFLUENCING THE SETTING OF EDUCATIONAL PROCESSES IN THE CONTEXT OF AGE MANAGEMENT AND CSR [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-789X.2020/13-3/13 In: Economics & Sociology: Journal of Scientific Papers. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2020, Roč. 13, č. 3, 218-229 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-789X. ISSN (online) 2306-3459. - WOS CC ; SCO


2020 [02/12] SZOSTEK, Dawid, BALCERZAK, Adam P., Rogalska, Elzbieta. The relationship between personality, organizational and interpersonal counterproductive work challenges in industry 4.0 [elektronický dokument]. DOI 10.46544/AMS.v25i4.11 In: Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, 2020, Roč. 25, č. 4, 577-592 [tlačená forma] [online]. ISSN 1335-1788. ISSN (online) 1339-3103. - WOS CC


ADM_002 Karácsony, Péter, Viničenko, Michail Vasilievič, Antalík, Imrich, Dávid, Lóránt Dénes, Vasa, László. Analysis of cross-border commuters’ spatial mobility between western regions of Hungary and Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.21163/GT_2021.161.11 In: Geographia Technica. Cluj-Napoca: "Geographia Technica" Association, 2021, Roč. 16, č. 1, 128-140 [tlačená forma] [online]. ISSN 1842-5135. ISSN (online) 2065-4421. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Kézai, Petra Kinga, Dömötör, Mihály, Fekete, Dávid. Economic development opportunities in the Hungarian-Slovakian Cross-Border Area - Szigetköz and Csallóköz (Žitný ostrov) according to development documents and local stakeholders perceptions [elektronický dokument]. DOI 10.32725/det.2022.005 In: Deturope: the Central European Journal of Regional Development and Tourism. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022, Roč. 14, č. 1, s. 87-110 [online]. ISSN (online) 1821-2506. https://deturope.eu/pdfs/det/2022/01/05.pdf. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000822887000005. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85134490474&origin=resultslist. [angličtina]. - ESCI ; WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Haist, Joshua, Novotný, Lukáš. Moving across Borders: The Work Life Experiences of Czech Cross-border Workers during the COVID-19 Pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.1111/jcms.13362 In: Journal of Common Market Studies. New York: John Wiley & Sons, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 0021-9886. ISSN (online) 1468-5965. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


ADM_003 Poór, József, Vinogradov, Szergej, Gábrielné Tőzsér, Györgyi, Antalík, Imrich, Horbulák, Zsolt, Juhász, Tímea, Kovács, Ildikó, Némethy, Krisztina, Machová, Renáta. Atypical forms of employment on Hungarian-Slovakian border areas in light of empirical researches [elektronický dokument]. DOI 10.12700/APH.14.7.2017.7.8 In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2017, Roč. 14, č. 7, s. 123-141 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2023 [01/20] Gyarmati, Gabor, Komoroczki-Steiner, Henriette. The importance of teleworking, home office, and education for people with disabilities [elektronický dokument]. DOI 10.1109/CINTI59972.2023.10381971 In: 2023 IEEE 23rd International Symposium on Computational Intelligence and Informatics. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 335-340 [online] [USB kľúč]. ISBN (online) 979-8-3503-4294-9. ISBN (online) 979-8-3503-4293-2. [angličtina]. - SCO


2022 [02/20] Kovács, Ádám, Zsigmond, Tibor. A Covid-19 járvány gazdasági és munkaerőpiaci hatásai a V4 országok viszonylatában In: Két év új normalitás: A koronavírus-járvány (Covid-19) gazdasági és társadalmi hatásai. Szombathely: Savaria University Press, 2022, s. 21-46 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5753-93-0. ISBN (série) 2631-133X. [maďarčina]


2021 [01/20] Szabó, Dávid, Karácsony, Péter. Analysis of Employee Motivation in Small and Medium-Sized Companies in Western Slovakia Region [elektronický dokument]. DOI 10.9770/jesi.2021.9.2(33) In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2021, Roč. 9, č. 2, 508-520 [online]. ISSN (online) 2345-0282. [angličtina]. - WOS CC


2020 [01/20] Gódány, Zsuzsanna, Székely, Melinda. Atypical Forms of Employment in Slovakia based on the Survey of Slovak Respondents of Generations X, Y and Z In: RELIK 2020: Reproduction of human capital - mutual links and connections: conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2020. - CPCI-SSH, s. 88-96 [online]. ISBN 978-80-245-2394-1. https://relik.vse.cz/2020/download/pdf/333-Godany-Zsuzsanna-paper.pdf. [angličtina]. - WOS CC


2020 [01/20] Mura, Ladislav, Zsigmond, Tibor, Kovács, Ádám, Baloghová, Éva. Unemployment and GDP relationship analysis in the Visegrad four countries [elektronický dokument]. DOI 10.24193/OJMNE.2020.34.06. PEVŠ 2020ADM0011 In: Online Journal Modelling the New Europe: interdisciplinary studies. Kluž: Universitatea Babes-Bolyai, 2020, č. 34, s. 118-134 [online]. ISSN (online) 2247-0514. [angličtina]. - SCO


2020 [04/12] ZABELINA, O. - SHUBENKOVA, E. - MIRZABALAEVA, F. - et al. Lifelong education: challenges of digital economy. Komárno : J. Selye University, 2020. 185 s. ISBN 978-80-8122-355-6.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [04/12] KOVÁCS, Á. - ZSIGMOND, T. A COVID 19 világjárvány hatásai a V4 országainak gazdaságára. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 259-272.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [01/12] KOVÁCS, A. - ZSIGMOND, T. Economic Effects of COVID-19 on the V4 Countries. In RELIK 2020: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections. Prague : Oeconomica Publishing House, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 288-302.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2019 [01/20] Remeikiene, Rita, Gaspareniene, Ligita, Ginevicius, Romualdas, Patak, Milan. The links between unemployment and self-employment: Evidence from the EU countries [elektronický dokument]. DOI 10.12700/APH.16.5.2019.5.13 In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2019, Roč. 16, č. 5, s. 235-246 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2019 [03/12] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [04/12] KOVÁCS, Á Munkaerőpiaci rendek hét kelet-európai országban és Ausztriában. In Sekcia "pracovný trh a manažment ľudských zdrojov" - Zborník XI. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019, 2019. ISBN 978-80-8122-340-2, p. 88-99.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2018 [01/20] Mura, Ladislav, Vlacseková, Dominika. Motivation of public employees: Case study of Slovak teaching and professional staff [elektronický dokument]. DOI 10.24818/amp/2018.31-05. TUTPR signatúra E074240. PEVŠ 2018ADM0035 In: Administratie si Management Public. Bucharest: The Bucharest University of Economic Studies, 2018, č. 31, s. 67-80 [tlačená forma] [online]. ISSN 1583-9583. ISSN (online) 2559-6489. http://www.ramp.ase.ro/en/_data/files/articole/2018/31-05.pdf. [angličtina]. - SCO


2018 [01/20] Bencsik, Andrea, Horváth-Csikós, Gabriella. The Role of Knowledge Management in Developing Quality Culture [elektronický dokument]. DOI 10.12700/APH.15.8.2018.8.11 In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2018, Roč. 15, č. 8, s. 209-226 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 6


AEC_001 Juhász, Tímea, Poór, József, Antalík, Imrich. Possible employment solutions in the economic crisis in hungarian organisations in the light of empirical research In: New trends in management in the 21st century - Cross-Atlantic perspective. Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej, s. 52-60. ISBN 978-83-63500-78-8. [angličtina]


AEC_002 Antalík, Imrich. "A KKV-szektor finanszírozásának jellemzői - eszközök, trendek, szlovákiai sajátosságok In: VIII. KHEOPS Tudományos Konferencia: "Sokszínűség a közgazdaságtanban" - fiatal kutatók tudományos fóruma. Mór: KHEOPS Automobil-Kutató Intézet, 2013, s. 4-14. ISBN 978-963-89779-0-8. Poznámka: Podujatie: "$a VIII. KHEOPS Nemzetközi Tudományos Konferencia, $3 VIII. KHEOPS Nemzetközi Tudományos Konferencia, $4 other, $e Mór, $f 2013. április 26". [maďarčina]


AEC_003 Antalík, Imrich. Versenyképesség és vállalkozói környezet - trendek és folyamatok Szlovákiában In: A falutipológiától a marketingföldrajzig: tanulmányok Sikos T. Tamás tiszteletére. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2013, s. 9-24. ISBN 978-963-269-364-4. [maďarčina]


AEC_004 Antalík, Imrich. A területi politika főbb irányvonalai, megjelenési formái, összefüggései Szlovákiában In: Regionális gazdaságtan a Kárpát-medencében. Debrecen: Debreceni Egyetem, s. 144-149 [tlačená forma]. ISBN 978-963-9822-78-8. [maďarčina]


AEC_005 Antalík, Imrich. A területi egyenlőtlenségek sajátosságai Dél-Szlovákiában In: Regionális gazdaságtan a Kárpát-medencében. Debrecen: Debreceni Egyetem, s. 81-87 [tlačená forma]. ISBN 978-963-9822-78-8. [maďarčina]


AEC_006 Poór, József, Juhász, Tímea, Madarász, Imre, Horbulák, Zsolt, Szabó, Ingrid, Antalík, Imrich, Kovács, Ildikó Éva, Dús, Miklós, Gábrielné Tőzsér, Györgyi, Vinogradov, Szergej, Kollár, Csaba. Trends and tendencies of atypical employment among Hungarian and Slovak unemployed people in light of empirical researches In: Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses. Riga: ISMA University, 2016, s. 174-188. ISSN 1849-5214. [angličtina]


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 4


AED_001 Antalík, Imrich. A kis- és középvállalkozások trendjei és folyamatai Szlovákiában In: "Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti": Zborník III. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, s. 773-781. ISBN 978-80-8122-017-3. [maďarčina]


AED_002 Antalík, Imrich. A versenyképesség fogalmának értelmezése a szakirodalomban In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí: Zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 14-25. ISBN 978-80-8122-025-8. [maďarčina]


AED_003 Antalík, Imrich, Poór, József. Kutatásmódszertani alapok In: Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 29-32 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-346-4. [maďarčina]


AED_004 Antalík, Imrich. Románia In: Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 98-111 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-346-4. [maďarčina]


AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (kategória zrušená)

Počet výstupov: 1


AEE_001 Antalík, Imrich. Kis- és középvállalkozások helyzete, trendjei, támogatási rendszere Szlovákiában In: Gazdasági válság - regionális kitekintés. Csíkszereda: Status Kiadó, 2011, s. 319-327 [tlačená forma]. ISBN 978-606-8052-51-9. [maďarčina]


Ohlasy:

2012 [04/12] SZABÓ, I. Humán tényező, mint erőforrás a Dél-szlovákiai régióban. In ANTALÍK, I. - SZABÓ, I. (szerk.): Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben, Komárno: SJE GTK - EDUTUS Főiskola, 2012, ISBN 978-80-8122-027-2. pp. 41-49.. [s.l.] : [s.n.], 2012


AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 2


AFA_001 Antalík, Imrich. A kis- és középvállalkozások szektorának trendjei Szlovákiában a rendszerváltástól napjainkig In: Paradigma- és stratégiaváltási kényszer a gazdaságban. Mór: KHEOPS Automobil-Kutató Intézet, 2011, s. 400-409. ISBN 978-963-87553-8-4. [maďarčina]


Ohlasy:

2012 [02/20] Szabó, Ingrid. Humán tényező, mint erőforrás a dél-szlovákiai régióban In: "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 41-49. ISBN 978-80-8122-027-2. [maďarčina]


AFA_002 Antalík, Imrich, Šeben, Zoltán. A versenyképesség és a vállakozói környezet kérdései Szlovákiában In: 5. Báthory - Brassai Konferencia: "Kárpát-medencei (magyar) versenyképesség". Budapest: Óbudai Egyetem, 2014, s. 15-24. ISBN 978-615-5460-38-8. [maďarčina]


Ohlasy:

2020 [04/12] HORBULÁK, Zs. Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969-1989). Komárom : Selye János Egyetem, 2020. ISBN 978-80-8122-359-4, p. 16.. [s.l.] : [s.n.], 2020


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 13


AFC_001 Poór, József, Juhász, Tímea, Karácsony, Péter, Kovács, Ádám, Antalík, Imrich, Szeiner, Zsuzsanna, Csapó, Ildikó, Horbulák, Zsolt, Szitás, Péter, Hevesi, Endre. A szervezeti jellemzők hatása a munkaerőhiány kialakulását előidéző okokra egy hazai empirikus kutatás tükrében = The effect of organizational characteristics on the causes of labor deficiency in the light of a domestic empirical research In: 2. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2020, s. 99-120 [tlačená forma]. ISBN 978-963-429-586-0. [maďarčina]


AFC_002 Kútna, Angelika, Antalík, Imrich, Gyurián, Norbert, Šeben, Zoltán. Tax Licence of a Legal Entity - Pros and Cons [elektronický dokument]. DOI 10.12955/cbup.v7.1361 In: CBU International Conference Proceedings 2019: Innovations in Science and Education. Praha: CBU Research Institute, 2019, s. 193-199 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-907722-0-5. ISBN (online) 978-80-907722-1-2. ISSN 1805-997X. ISSN (online) 1805-9961. [angličtina]


AFC_003 Szeiner, Zsuzsanna, Antalík, Imrich, Karácsony, Péter, Gyurián, Norbert, Kovács, Ádám, Szabó, Dávid, Poór, József. Trends and Tendencies in Labor Markets of V4 Countries - Past Present and Future In: RELIK 2021: conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, s. 682-691 [online]. ISBN 978-80-245-2429-0. [angličtina]


AFC_004 Antalík, Imrich, Morvai, Ján, Ormos, Mihály, Páldi, Adam, Szabó, Barnabás. Financial Literacy in Slovakia and Hungary in Relation to Age In: RELIK 2021: conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, s. 12-21 [online]. ISBN 978-80-245-2429-0. [angličtina]


AFC_005 Poór, József, Juhász, Tímea, Antalík, Imrich, Madarász, Imre, Szabó, Ingrid, Tamásová, Gabriella. Traditional and atypical employment in light of empirical data In: Engineering management and competitiveness (EMC 2013): III international symposium: Zrenjanin, 21-22nd June 2013: proceedings. Zrenjanin: University of Novi SAD, Faculty of technology, 2013, s. 23-28. ISBN 978-86-7672-202-0. [angličtina]


AFC_006 Antalík, Imrich, Juhász, Tímea, Poór, József, Szabó, Ingrid. Magyarországi szervezetek véleménye az atipikus foglalkoztatásról válság idején: empirikus kutatás alapján In: Gazdálkodás és menedzsment: Tudományos konferencia. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola . Kertészeti Főiskolai Kar, 2013, s. 491-495. ISBN 978-615-5192-20-3. [maďarčina]


AFC_007 Antalík, Imrich, Juhász, Tímea, Poór, József. Attitudes of Privately and Publicly Owned Organizations towards Atypical Employment in Crisis Time In: Management, enterprise and benchmarking in the 21st century. Budapest: Óbudai Egyetem. Keleti Faculty of Business and Management, 2014, s. 185-194 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5460-06-7. [angličtina]


Ohlasy:

2020 [04/12] ZABELINA, O. - SHUBENKOVA, E. - MIRZABALAEVA, F. - et al. Lifelong education: challenges of digital economy. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-355-6, p. 169.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2015 [03/12] CZEGLEDI, CS. - FONGER, J. - REICH, M. EU Policies to Support Small and Medium Sized Enterprises and the German Mittelstand. In Managerial Challenges of the Contemporary Society. ISSN 2069-4229, 2015, vol. 8, no. 1, p. 102-108.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2014 [04/12] DOMONKOS, L. - FÖLDES, Z. - BARA, Z. Nők a munkaerőpiacon a Pons Danubii határmenti régióban. In Nőképek kisebbségben II. : Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Pozsony : Szlovákiai Magyarok Kerekasztala - Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku - Občianske združenie Phoenix - Centrum rodových štúdií UK Bratislava, 2014. ISBN 978-80-89748-02-0, s. 32-33.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2014 [04/12] BOTT DOMONKOS, L. Projekty cezhraničnej spolupráce EÚ a ich vplyv na podnikateľské prostredie a región na južnom Slovensku. In Horizonty podnikateľského prostredia III. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu. ISBN 978-80-223-3767-0, s. 11.. [s.l.] : [s.n.], 2014


AFC_008 Poór, József, Kovács, Ildikó, Antalík, Imrich, Szabó, Ingrid, Juhász, Tímea, Horbulák, Zsolt, Gábrielné Tőzsér, Györgyi, Vinogradov, Szergej, Strážovská, Helena, Dús, Miklós, Kollár, Csaba. Employment and Atypical Employment in Slovakia and Hungary in 2013 and 2014 In: Central and Eastern Europe in the changing business environment: proceedings : 15th international scientific conference : Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia, 29th may 2015. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 2015, s. 218-236 [tlačená forma]. ISBN 978-80-225-4085-8. https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2015.pdf. https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000448760600020. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2020 [04/12] ZABELINA, O. - SHUBENKOVA, E. - MIRZABALAEVA, F. - et al. Lifelong education: challenges of digital economy. Komárno : J. Selye University, 2020. 185 s. ISBN 978-80-8122-355-6.. [s.l.] : [s.n.], 2020


AFC_009 Poór, József, Juhász, Tímea, Madarász, Imre, Horbulák, Zsolt, Szabó, Ingrid, Antalík, Imrich, Kovács, Ildikó Éva, Dús, Miklós, Gábrielné Tőzsér, Györgyi, Vinogradov, Szergej, Muataz, Mohmed Fawzi, Kollár, Csaba. Examination of the attitudes towards atypical employment from the perspective of Slovak and Hungarian unemployed. DOI 10.17626/dBEM.ICoM.P00.2015.p040 In: Management, Leadership and Strategy for SMEs` Competitiveness: 5th International Conference on Management (ICoM 2015). Gődőllő: Szent István Egyetem, 2015, s. 214-219 [online]. ISBN 978-963-269-492-4. [angličtina]


AFC_010 Poór, József, Horbulák, Zsolt, Madarász, Imre, Szabó, Ingrid, Antalík, Imrich, Dús, Miklós, Gábrielné Tőzsér, Györgyi, Vinogradov, Szergej, Kovács, Ildikó Éva. Atipikus foglalkoztatási formák a magyar-szlovák határ mentén In: Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból. Budapest: Óbudai Egyetem, 2015, s. 526-542. ISBN 978-615-5460-38-5. http://www.bbk.alfanet.eu/userspace/6bbk2015_minden/6BBK2015_Tanulmany_kotetek/6BBK_konyv-2.pdf. [maďarčina]


AFC_011 Antalík, Imrich. Formy a črty využívania podpory sektora MSP v okresoch Komárno a Rimavská Sobota In: Sborník příspěvků: III. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků: 3rd international scientific conference for Ph.D. students nad young scientists. Karviná: Slezská univerzita v Opavě. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2010, s. 27-35. ISBN 978-80-7248-620-5. [slovenčina]


AFC_012 Antalík, Imrich, Szabó, Ingrid. A munkaerőpiaci folyamatok és a gazdasági szerkezet változásai Dél-Szlovákia járásaiban 2001-2010 között In: Aktuális gazdasági és társadalmi attitűdök Magyarországon: VII. Kheops Tudományos Konferencia - előadáskötet. Mór: KHEOPS Automobil-Kutató Intézet, 2012, s. 54-62. ISBN 978-963-87553-9-1. [maďarčina]


Ohlasy:

2020 [04/12] HORBULÁK, Zs. Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969-1989). Komárom : Selye János Egyetem, 2020. ISBN 978-80-8122-359-4, p. 16.. [s.l.] : [s.n.], 2020


AFC_013 Antalík, Imrich. Dél - Szlovákia járásainak demográfiai helyzete és trendjei In: IX. KHEOPS előadáskötet: Szervezetek és vállalatok aktuális kérdései. Mór: KHEOPS Automobil-Kutató Intézet, 2014, s. 5-16. ISBN 978-963-89779-2-2. [maďarčina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 13


AFD_001 Antalík, Imrich. Rövidtávú pénzügyi döntések meghozatala az egyén életében In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia: "Project Life Management". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 35-42 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-253-5. [maďarčina]


AFD_002 Antalík, Imrich. Párhuzamos munkavégzés két EU-tagállamban In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Daňové a odvodové systémy". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 6-12 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-341-9. [maďarčina]


AFD_003 Poór, József, Antalík, Imrich, Némethy, Krisztina. A mesterséges intelligencia és a robotizáció hatása a munkaerőpiacra In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: "Sekcia Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 116-122 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-340-2. [maďarčina]


AFD_004 Antalík, Imrich. Az EUR/HUF árfolyam alakulásának hatásai a szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági folyamataira - üzemanyag-turizmus In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Desať rokov Eura na Slovensku". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 6-15 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-339-6. [maďarčina]


AFD_005 Antalík, Imrich, Juhász, Tímea, Poór, József, Szabó, Ingrid. A magyar és a szlovák szervezetek véleménye a válságról és annak hatásairól a foglalkoztatásban empirikus kutatás alapján In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 12-21 [0,45 AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-074-6. [maďarčina]


AFD_006 Antalík, Imrich, Juhász, Tímea, Poór, József, Szabó, Ingrid. Az atipikus munkavégzési formák térnyerése Komárno-Komárom térségében In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 60-79 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-105-7. [maďarčina]


AFD_007 Antalík, Imrich, Lelkes, Gábor. Határmenti térségekben működő kis- és középvállalkozások versenyképességét befolyásoló tényezők az idegenforgalomban In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 52-60 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-105-7. [maďarčina]


AFD_008 Antalík, Imrich. A kis- és középvállalkozások támogatási formái Szlovákiában In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 19-26 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-186-6. [maďarčina]


AFD_009 Poór, József, Ferencikova, Sonja, Vanhala, Sinikka, Alas, Ruth, Slavic, Agnes, Antalík, Imrich, Kerekes, Kinga, Zaharie, Monica, Kollár, Peter. "Business Ethics - Focus on North and South and Central-Eastern European Comparisons" In: Management Challenges in the 21st Century: managing the intangible : ethics and values changes in business, education and research : conference proceedings. Trenčín: Vysoká škola manažmentu, 2013, s. 26-34. ISBN 9788089306206. [angličtina]


Ohlasy:

2014 [03/12] TASPINAR, Y. - SAHIN, A. The Relationship Between Ethical Climate and Ethic Positions in Public Institutions: A Field Stury. In WEI International Academic Conference. Budapest : West East Institute, 2014. ISSN 2167-3179, p. 198-210.. [s.l.] : [s.n.], 2014


AFD_010 Poór, József, Szabó, Ingrid, Madarász, Imre, Antalík, Imrich, Dús, Miklós, Gábrielné Tőzsér, Györgyi, Horbulák, Zsolt, Kovács, Ildikó Éva, Vinogradov, Szergej. Atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határtérségben In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, s. 92-109 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-143-9. [maďarčina]


AFD_011 Antalík, Imrich, Kiss, Antal. A kis- és középvállalkozások támogatási formái és kihasználtságuk jellemzői a Komáromi és Rimaszombati járásokban In: Szellemi tőke, mint versenyelőny avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességében. Budapest: LifeLong Learning Magyarország Alapítvány, 2010, s. 54-67. ISBN 978-963-216-270-6. [maďarčina]


AFD_012 Antalík, Imrich. Innovációs kultúra a kis- és középvállalkozásoknál egy Zselíz és Isaszeg kisvállalkozóinak körében elvégzett felmérés tükrében In: "Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségben". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 68-73. ISBN 978-80-8122-027-2. [maďarčina]


AFD_013 Antalík, Imrich. A vállalkozói versenyképességet alakító, szlovák-magyar határ menti térségben mutatkozó jelenségek In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 11-19 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-225-2. [maďarčina]


AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

Počet výstupov: 1


AGI_001 Antalík, Imrich, Poór, József, Vozák, Erik. Foglalkoztatás és foglalkoztatási formák: Magyarország - Szlovákia. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-081-4. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


BAB_001 Ormos, Mihály, Antalík, Imrich, Gyurián, Norbert, Nagyová, Nikoleta, Halasi, Dániel. Gazdasági kultúra [elektronický dokument] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-284-9. [maďarčina]


BAB_002 Andrássy, Zsuzsanna, Antalík, Imrich, Bodok, Károly, Czíria, Atila, Farkas, Iván, Duray, Milós, Horbulák, Zsolt, Horváth, Csaba, Lelkes, Gábor, Mihók, Gábor, Nagy, Péter, Ory, Péter, Palenčíková, Zuzana, Pogány, Erzsébet, Rajkovics, Péter, Slovák, Gyula, Varga, Péter, Vitárius, Lajos. Baross Gábor Terv [textový dokument (print)] : Dél-Szlovákia/felvidék regionális gazdasági fejlesztési terve. 1. vyd. Dunajská Streda: SZMKT-ZMES -Združenie maďarských ekonómov na Slovensku, 2014. ISBN 978-80-971604-7-0. [maďarčina]


BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 3


BBB_001 Juhász, Tímea, Poór, József, Antalík, Imrich. Munkanélküliek vizsgálata In: Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno-Komárom és Párkány-Esztergom térségekben. Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 44-89 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-116-3. [maďarčina]


BBB_002 Kovács, Ildikó Éva, Antalík, Imrich, Poór, József. Vállalati kutatás In: Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno-Komárom és Párkány-Esztergom térségekben. Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 142-179 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-116-3. [maďarčina]


BBB_003 Antalík, Imrich. A kis- és középvállalati (KKV) szektor helyzete Komárom-Komárno térségében In: Cégek célkeresztben: Vállalkozások a szlovák-magyar határ mentén. Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 81-107. ISBN 978-80-89234-89-9. [maďarčina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 4


BCI_001 Antalík, Imrich. Bevezetés a kis- és középvállalkozások gazdaságtanába. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-038-8. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


Ohlasy:

2018 [04/12] MEZEIOVÁ, A. A kis és középvállalkozások marketingjának gamifikációja. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 147-168.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2017 [02/12] MURA, L. Current situation in family businesses. In Managerial Trends in the Development od Enterprises in Globalization Era. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017. ISBN 978-80-552-1739-0, p. 184.. [s.l.] : [s.n.], 2017


BCI_002 Antalík, Imrich. Kis- és középvállalkozások menedzsmentjének alapjai. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-037-1. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


Ohlasy:

2018 [04/12] MEZEIOVÁ, A. A kis és középvállalkozások marketingjának gamifikációja. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 147-168.. [s.l.] : [s.n.], 2018


BCI_003 Antalík, Imrich, Korcsmáros, Enikő. "Pénz, pénz, pénz". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-161-3. [maďarčina]


BCI_004 Antalík, Imrich, Veszprémi Sirotková, Anna, Strážovská, Helena, Strážovská, Ľubomíra. Malý a stredný podnikateľ [textový dokument (print)] . 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2008. ISBN 978-80-89234-56-1. [slovenčina. maďarčina]


BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 1


BDE_001 Antalík, Imrich. A kis- és középvállalkozói szféra fejlődése és jellemzőinek alakulása Szlovákiában In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei, 2011, s. 333-341 [tlačená forma]. ISSN 2062-1396. [maďarčina]


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 4


BEE_001 Poór, József, Antalík, Imrich, Kollár, Peter, Alas, Ruth, Szabó, Katalin. Üzleti etika - Fókuszban észak-dél és közép-kelet-európai összehasonlítások In: Bizalom és etika a társadalmi és gazdasági életben: Szimpózium, 2013. május 15.. Budapest: Óbuda University (Budapešť, Maďarsko), 2013, s. 27-40. ISBN 978-963-08-5685-0. [maďarčina]


BEE_002 Poór, József, Antalík, Imrich, Juhász, Tímea, Kovács, Ildikó Éva. Atipikus foglalkoztatás trendjei és tendenciái hazánkban és Szlovákiában empirikus vizsgálatok tükrében In: Életutak - generációk - ünnepek. Budapest: N/A, s. 8-8. ISBN 978-963-9559-54-7. [maďarčina]


BEE_003 Antalík, Imrich, Dús, Miklós, Poór, József. A kutatás célja, kérdései és hipotézisei In: Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno-Komárom és Párkány-Esztergom térségekben. Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 40-43 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-116-3. [maďarčina]


BEE_004 Poór, József, Horbulák, Zsolt, Madarász, Imre, Juhász, Timea, Szabó, Ingrid, Antalík, Imrich, Strážovská, Helena, Kovácz, Ildikó Éva, Tőzsér, Györgyi Gábrielné, Vinogradov, Szergej, Dús, Csaba. Atypical employment in light of Hungarian and Slovak research comparison In: Leadership and governance OF and IN public and private organizations in CEE countries: XII. Chemnitz East Forum. Chemnitz: Technische Universitat Chemnitz, 2015, s. 77-81. [angličtina]


BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)

Počet výstupov: 1


BFB_001 Antalík, Imrich, Szabó, Ingrid. Applying information and communication Tools in teaching economics-related subjects In: Modern education in the renewable energies for the Visegrad region: international science conference and workshop, 9 - 11 February, 2012. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012, [CD-ROM]. ISBN 978-80-552-0800-8. [angličtina]


DAI Dizertačné a habilitačné práce

Počet výstupov: 1


DAI_001 Antalík, Imrich. Kis- és középvállalkozások versenyképességének vizsgálata a délnyugat-szlovákiai határrégióban. 1 vyd. Gödöllő: N/A, 2015. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 13


FAI_001 Antalík, Imrich, Bukor, József. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 [elektronický dokument] : Sekcia: "Project Life Management". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-253-5. [angličtina]


FAI_002 Antalík, Imrich, Horbulák, Zsolt. Kárpát-medence, mint gazdasági tér [textový dokument (print)] : Tanulmányok az 1. Szlovákiai Magyar Közgazdász Találkozó előadásaiból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-277-1. [maďarčina]


FAI_003 Antalík, Imrich. Gazdasági kultúra [elektronický dokument] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-284-9. [maďarčina]


FAI_004 Antalík, Imrich. "Térerő - erőtér" [textový dokument (print)] : Tanulmányok a Kárpát-medencei geopolotikai konferencia előadásaiból. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-336-5. [maďarčina]


FAI_005 Gyurián, Norbert, Antalík, Imrich. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 [elektronický dokument] : Sekcia "Daňové a odvodové systémy". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-341-9. [slovenčina. maďarčina]


FAI_006 Poór, József, Karácsony, Péter, Antalík, Imrich. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 [elektronický dokument] : "Sekcia Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-340-2. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


FAI_007 Ormos, Mihály, Antalík, Imrich. Tőkepiaci befektetések a V4 országokban [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. ISBN 978-80-8122-344-0. http://selyetudkonf.ujs.sk/wp-content/uploads/2020/05/tokepiaci_befektetesek_a_V4.pdf. [maďarčina]


FAI_008 Poór, József, Antalík, Imrich, Karácsony, Péter, Engle, Allen D., Mészáros, Aranka, Szretykó, György. Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. ISBN 978-80-8122-346-4. [maďarčina]


FAI_009 Horváth, Bálint, Földi, Péter, Kápolnai, Zsombor, Antalík, Imrich, Bencsik, Andrea, Józsa, László, Ormos, Mihály. International Conference of Economics PhD Students and Researchers in Komárno. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. ISBN 978-80-8122-348-8. [angličtina]


FAI_010 Szabó, Ingrid, Antalík, Imrich. Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben: SZAKMAI NAP ÉS ÜZLETEMBER TALÁLKOZÓ. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-028-9. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


FAI_011 Antalík, Imrich. Foglalkoztatás és foglalkoztatási formák: Magyarország - Szlovákia. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-081-4. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_012 Sikos, Tamás, Antalík, Imrich, Szalai, Piroska. Szellemi tőke, mint versenyelőny: avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben. 1 vyd. Komárno: LifeLong Learning Magyarország Alapítvány, 2010. ISBN 978-963-216-260-6. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


FAI_013 Szabó, Ingrid. Társadalmi - gazdasági kihívások a határ menti térségekben -Tanulmánykötet: szakmai nap és üzletember találkozó. 1 vyd. Komárno: EF UJS - EDUTUS Tatabánya, 2012. ISBN 978-80-8122-027-2. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

Počet výstupov: 1


GHG_001 Antalík, Imrich. Energetika In: Energetika: Budapesti Közgazdasági Napok 2008. mkt.uni-corvinus.hu/request.php?136: MKT Corvinus, 2008, s. 24-24. [maďarčina]


GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Počet výstupov: 2


GII_001 Horváth, Bálint, Földi, Péter, Kápolnai, Zsombor, Antalík, Imrich. International Conference of Economics PhD Students and Researchers in Komárno: book of abstracts. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-334-1. [angličtina]


GII_002 Antalík, Imrich. Kis- és középvállalkozások támogatási rendszere Szlovákiában - különös tekintettel az intézményi támogatásra In: Innováció - megújulás - növekedés: VI. Országos Tanácsadói Konferencia. Budapest: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, 2013, s. 12-12. ISBN 978-963-89734-0-5. [maďarčina]


Ohlasy:

2018 [04/12] SZEINER, ZS. Menedzsment tanácsadás a KKV szektorban. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 237-269.. [s.l.] : [s.n.], 2018Štatistika záznamov


Štatistika záznamov indexovaných v databázach Current Content Connect, Web of Science Core Collection, Scopus a ich podradených databázach:


Databáza WOS CC. Počet zaznamov spolu: 7

Hlavná databáza WOS CC: 7

Podradená databáza ESCI: 1

Databáza SCO. Počet zaznamov spolu: 5

Hlavná databáza SCO: 5

Databáza CCC. Počet zaznamov spolu: 1

Hlavná databáza CCC: 1


Štatistika záznamovPodľa kategórie EPC od roku 2022

Počet všetkých záznamov: 20

V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok: 4

V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka: 8

V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu: 4

O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok: 2

O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka: 2


Podľa kategórie EPC do roku 2021

Počet všetkých záznamov: 92

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 2

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 2

ACC - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 7

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 6

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: 3

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 6

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 4

AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 2

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 13

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 13

AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách: 1

BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách: 2

BBB - Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách: 3

BCI - Skriptá a učebné texty: 4

BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch: 1

BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 4

BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...): 1

DAI - Dizertačné a habilitačné práce: 1

FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...): 13

GHG - Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup: 1

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií: 2


Podľa kategórie ohlasov

Počet ohlasovaných záznamov: 20

Počet jedinečných ohlasov: 48

Počet ohlasov zapísaných do roku 2021: 25

Z toho bez autocitácií: 25

01 - Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 1

Z toho bez autocitácií: : 1

02 - Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 3

Z toho bez autocitácií: : 3

03 - Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 7

Z toho bez autocitácií: : 7

04 - Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 14

Z toho bez autocitácií: : 14

05 - Recenzie v zahraničných publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

06 - Recenzie v domácich publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

Počet ohlasov zapísaných od roku 2022: 23

Z toho bez autocitácií: 23

01 - Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: 17

Z toho bez autocitácií: : 17

02 - Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: 6

Z toho bez autocitácií: : 6

03 - Recenzia a umelecká kritika v publikácii: 0

Z toho bez autocitácií: : 0


Podľa krajiny vydania

Počet domácich vydaní: 63

Počet zahraničných vydaní: 35

Počet bez krajiny vydania: 15


Podľa krajiny zverejnenia

Počet domácich zverejnení na podujatí: 0

Počet domácich zverejnení v inštitúcii: 0

Počet zahraničných zverejnení na podujatí: 0

Počet zahraničných zverejnení v inštitúcii: 0


Podľa oblasti výskumu

080 Ekonómia a manažment: 103


Podľa študijného odboru

6213 ekonómia a manažment: 26


Podľa podujatia

Počet všetkých konferenčných publikácií a príspevkov: 27

Z toho na domácich podujatiach: 16

Z toho na zahraničných podujatiach: 11

Počet pozvaných konferenčných príspevkov: 0

Z toho na domácich podujatiach: 0

Z toho na zahraničných podujatiach: 0


Podľa projektov

Počet publikácií s naviazaným projektom: 13


Podľa databáz a citačných indexov

CCC Current Content Connect: 1

CCC Current Content Connect: 1

SCO SCOPUS: 5

SCO SCOPUS: 5

WOS CC Web of Science Core Collection: 7

ESCI Emerging Sources Citation Index: 1

WOS CC Web of Science Core Collection: 7


Podľa metrík

AIS: 5

CiteScore: 4

IF: 4

Nordic List: 1

SJR: 4

SNIP: 6


Podľa kvartilov

Počet záznamov s kvartilom AIS: 5

Z toho Q2: 1

Business: 1

Z toho Q3: 2

Business: 1

Environmental sciences: 1

Z toho Q4: 3

Environmental studies: 1

Geography, physical: 1

Green & sustainable science & technology: 1

History: 1

Počet záznamov s kvartilom JCI: 3

Z toho Q2: 1

Environmental sciences: 1

Z toho Q3: 2

Business: 1

Environmental studies: 1

Green & sustainable science & technology: 1

Z toho Q4: 1

History: 1

Počet záznamov s kvartilom JCR: 1

Z toho Q2: 1

Environmental sciences: 1

Environmental studies: 1

Z toho Q3: 1

Green & sustainable science & technology: 1

Počet záznamov s kvartilom Scimago: 3

Z toho Q1: 1

Geography, planning and development: 1

Z toho Q2: 2

Computer networks and communications: 1

Cultural studies: 1

Energy engineering and power technology: 1

Environmental science (miscellaneous): 1

Hardware and architecture: 1

History: 1

Management, monitoring, policy and law: 1

Renewable energy, sustainability and the environment: 1

Z toho Q3: 1

Computers in earth sciences: 1

Earth-surface processes: 1

Geography, planning and development: 1x


 

To help provide better efficiency and user experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection and use of cookies.

  
spam vedelem