Hlavné menu UJS

Projekty EU

Projekt 1.1/03

Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja UJS v oblasti nanotechnológie a inteligentného priestoru

Informačná stránka projektu


Projekt 5.1/01

Podpora infraštruktúry Univerzity J. Selyeho v Komárne za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Informačná stránka projektu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt 5.1/05

Budovanie infraštruktúry a modernizácia vybavenia Univerzity J. Selyeho v Komárne

Informačná stránka projektu

BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY A MODERNIZÁCIA VYBAVENIA UNIVERZITY J. SELYEHO V KOMÁRNE

A SELYE JÁNOS EGYETEM INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KIÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem