ujs logo ujs logo ujs logoujs logo

PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.
Name: PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Informatics
Department: Department of Management
Position: Assistant Professor
Office: G315
E-mail:
Phone +421 35 32 60 654

University studies
J. Selye University Faculty of Economics
Business management
2007 - 2009
J. Selye University Faculty of Economics
Business economics and management
2004 - 2007
Examina rigorosa
J. Selye University Faculty of Economics
Management
2009 - 2012
PhD. study
Széchenyi István University Széchenyi István Egyetem MagyarAngolNémet Doctoral School of Regional-
Social Sciences
2010 -

Employment
J. Selye University Faculty of Economics
Assistant professor
2013 -
J. Selye University Faculty of Economics
Assistant
2009 - 2013


Research area Management, Knowledge management

Category A1 - Book publications of scientific monograph character (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Number of entries: 5
AAA Scientific/scholarly monographs published abroad (1)
AAB Scientific/scholarly monographs published inland (3)
ABD Chapters in scientific/scholarly monographs published inland (1)

Category A2 - Miscellaneous book publications (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Number of entries: 7
ACB University textbooks published inland (1)
BAA Specialised book-like publications published abroad (1)
BCI University teaching notes and resource materials (3)
FAI Book-like editorial works (bibliographies, encyclopaedias, catalogues, dictionaries, proceedings books etc.) (2)

Category B - Journals listed in international databases, author warrants, patents, and discoveries (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Number of entries: 0

Category C - Miscellaneous peer-reviewed publications (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Number of entries: 44
ACC Chapters in university textbooks published abroad (1)
ADE Scientific/scholarly papers published abroad in journals not registered in the Current Contents Connect database (6)
ADF Scientific/scholarly papers published inland in journals not registered in the Current Contents Connect database (7)
AEC Scientific/scholarly papers published abroad in peer-reviewed proceedings or monographs (1)
AED Scientific/scholarly papers published inland in peer-reviewed proceedings or monographs (1)
AFC Published conference articles presented at conferences abroad (13)
AFD Published conference articles presented at conferences inland (11)
AFG Published abstracts of conference articles presented at conferences abroad (1)
AFH Published abstracts of conference articles presented at conferences inland (1)
BBB Chapters in specialised books published inland (1)
BDE Specialised papers published abroad in journals not registered in the Current Contents Connect database (1)

Category N - Miscellaneous non peer-reviewed publications (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Number of entries: 3
ADM Scientific/scholarly papers published abroad in journals registered in the databases Web of Science or SCOPUS (3)

Category D - Miscellaneous publications not classified by the MESR
Number of entries: 1
DAI Dissertation and habilitation theses (1)

Total number of entries: 60

Citations:

[1] Citations and reviews which appeared in a foreign publication and are listed in an international database (WoS or Scopus). (2)
[3] Citations which appeared in a foreign publication and are not listed in any international database. (18)
[4] Citations which appeared in a domestic publication and are not listed in any international database. (7)
Total: 27

List of publications:

AAA Scientific/scholarly monographs published abroad
Number of entries: 1


AAA 001 BENCSIK, Andrea, Renáta MACHOVÁ a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Znalostný manažment v praxi: Metódy a postupy na príkladoch z praxe. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. 132 s. ISBN 978-80-263-0390-9.

Citations:
2018  [4] SKLENÁR, D. Nové manažérske tendencie v riadení podnikov. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 204-209.
AAB Scientific/scholarly monographs published inland
Number of entries: 3


AAB 001 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Monika BÁLINTOVÁ. Iparfejlődési sajátosságok Kelet-Szlovákiában. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 177 s. ISBN 978-80-8122-110-1.

Citations:
2016  [3] KARÁCSONY, P. - BÁLINT, F. Társadalmi és gazdasági tényezők hatása a Kassai kerület munkanélküliségének alakulására 1993-tól napjainkig. In Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923, 2016. vol. 30, no. 2, p. 70-80.AAB 002 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia. Účtovníctvo 3: Podvojné účtovníctvo podnikateľov podľa účtových tried 3 až 9. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 100 s. [6,29 AH]. ISBN 978-80-8122-142-2.

AAB 003 BENCSIK, Andrea a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Tudásmenedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 169 s. [10,26 AH]. ISBN 978-80-8122-179-8.

Citations:
2018  [4] ZSIGMOND, T. - CSEREOVÁ, A. A mesterséges intelligencia szerepe a tudás szervezés folyamatában. In Selye e-studies. ISSN 1338-1598, 2018, vol. 9/2018, no. 2, p. 35-42.
ABD Chapters in scientific/scholarly monographs published inland
Number of entries: 1


ABD 001 VOLOŠIN, Martin, József POÓR, Mártonné KAROLINY, Zoltán ŠEBEN a Silvia KOSÁR. Slovakia. In: Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2012, P. 264-302 [1,90]. ISBN 978-80-8122-047-0.


ACB University textbooks published inland
Number of entries: 1


ACB 001 KÚTNA, Angelika, Renáta MACHOVÁ a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Účtovníctvo 1. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 162 s. [8,1AH]. ISBN 978-80-8122-354-9.


ACC Chapters in university textbooks published abroad
Number of entries: 1


ACC 001 VOLOŠIN, Martin, Mártonné KAROLINY, József POÓR, Silvia KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. Szlovákia. In: Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2012, P. 215-253. ISBN 978-963-269-276-0.


ADE Scientific/scholarly papers published abroad in journals not registered in the Current Contents Connect database
Number of entries: 6


ADE 001 KOSÁR, Silvia. A vállalati sikeresség múltja és jelene a szlovák-magyar határtérségben. A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei. Évf. 2, sz. 1 (2010), p. 97-104. ISSN 20621396.

ADE 002 KOSÁR, Silvia a Zsuzsanna CSIBA. Az emberi erőforrás menedzsment jellemzőinek vizsgálata szlovákiai vállalatok körében. A virtuális intézet Közép-Európa kutatására közleményei. Roč. 2, č. 5-6 (2011), s. 342-351. ISSN 2062-1396.

ADE 003 POÓR, József, Silvia KOSÁR, Péter FODOR, Viktória TÓTH, Zoltán MAJÓ, Zsuzsanna CSIBA a Erika HUSZÁRIK. The impact of the crisis and recovery on HR and konwledge management in focus - a Hungarian-Slovakian comparison 2009. Periodica polytechnica, Social and Management Sciences. Vol. 20, no. 1 (2012), p. 29-44. ISSN 1416-3837. SCOPUS. SNIP (2013): 0,817.

Citations:
2017  [3] MACHOVÁ, R. - MURA, L. - HAVIERNIKOVÁ, K. et al. The Entrepreneur's Network as a Cooperation Form of Entrepreneurship: Case of Slovakia. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 2393-5162, 2017, vol. XII, no. 1 (47), p. 161, 169.ADE 004 KOSÁR, Silvia. Szlovákia geopolitikai elemzése, kiemelt tekintettel az Oroszországgal folytatott gazdasági kapcsolatokra. Geopolitika a 21. században. Roč. 3, č. 4 (2013), s. 163-169. ISSN 2062-0142.

ADE 005 POÓR, József, Györgyi LAKATOSNÉ SZUHAI, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta MACHOVÁ. A munkaerő fluktuáció összehasonlító elemzése a magyar és a szlovák munkaerőpiacon. Munkaügyi Szemle. Évf. 58, sz. 5 (2014), p. 23-32. ISSN 0541-3559.

Citations:
2016  [3] FENYVES, V. - KONDOROSI, F. - KEREZSI, D. et al. Vezetői döntést segítő információk a munkaerővándorlás sajátosságai alapján. In Controller Info. ISSN 2063-9309, 2016, 4. évf., 3. sz., 42-51. old.

2015  [3] FENYVES, V. - DAJNOKI, K. Controlling Opportunities in Area of the Human Resources Management. In Annals of the Oradea University. 1583-0691, vol. 2015, no. 1, p. 137-142.

2015  [4] FENYVES, V. - DAJNOKI, K. Controlling eszközök a humán erőforrás gazdálkodás területén. In Controller Info. ISSN 2063-9309, 2015, roč. III, č. 3., s. 68-73.ADE 006 MACHOVÁ, Renáta, Monika BÁLINTOVÁ a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Területi egyenlőtlenségek kutatási módszereinek alkalmazása Kelet-Szlovákia példáján. Tér - gazdaság - ember. Évf. 1, sz. 4 (2013), p. 46-60. ISSN 2064-1176.


ADF Scientific/scholarly papers published inland in journals not registered in the Current Contents Connect database
Number of entries: 7


ADF 001 KOSÁR, Silvia, József POÓR, Ingrid SZABÓ, Viktória TÓTH, Péter FODOR a Zoltán MAJÓ. Emberi erőforrás menedzsment a krízis és a kilábalás idején a Szlovák Köztársaságban: Egy empirikus felmérés tükrében. E-studies. Roč. 2, č. 1 (2011), s. 1-29. ISSN 1338-1598.

ADF 002 KOSÁR, Silvia. Znalostný manažment a znalostné projekty v praxi. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 1, č. 2 (2012), s. 99-106. ISSN 1338-6581.

ADF 003 KOSÁR, Silvia. PPP Projekt ismertetése és társadalmi játszmaként való jellemzése. Selye e-studies. Roč. 4, č. 3 (2013), s. 24-33. ISSN 1338-1598.

ADF 004 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Slovensko v srdci geopolitických síl: Slovakia in the heart of geopolitical forces. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Roč. 3, č. 1 (2014), p. 143-152. ISSN 1338-6581.

Citations:
2020  [4] FARAGÓ, B. Management of the sport career model in Hungary - Dual career research. In Selye e-study. ISSN 1338-1598, 2020, vol. 11, no.1, 55-66.ADF 005 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Lucia ANDOVÁ. Regionálny rozvoj v intenciách cestovného ruchu. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. Roč. 9, č. 1 (2018), s. 22-31 [online]. ISSN 1338-1598 (online).

ADF 006 GÓDÁNY, Zsuzsanna, Renáta MACHOVÁ, Lilla FEHÉR, Enikő KORCSMÁROS, Erika SERES HUSZÁRIK a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Játékosítás (gamifikáció) a felsőoktatásban. Eruditio - Educatio : Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Évf. 14, sz. 3 (2019), p. 101-108. ISSN 1336-8893.

ADF 007 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Zsuzsanna GÓDÁNY, Lilla FEHÉR, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. The Concept of Performance Evaluation of the Faculty of Economics at S. Selye University Through the BSC Method in the Context of Innovation. Selye e-studies : online recenzovaný vedecký časopis. online, roč. 10, č. 2 (2019), s. 4-10. ISSN 1338-1598 (online).


ADM Scientific/scholarly papers published abroad in journals registered in the databases Web of Science or SCOPUS
Number of entries: 3


ADM 001 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, József POÓR a Endre HEVESI. The analysis of labor fluctuation in the Nitra region of Slovakia. Problems and Perspectives in Management. Vol. 13, no. 1 (2015), p. 143-151. ISSN 1727-7051. SCOPUS. SNIP (2013): 0,148.

Citations:
2017  [3] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. Use of Phsychological Examinations of Employees and Job Applicants in Pesronnel Management. In Issues of Human Resource Management. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3228-8, p. 40.

2015  [1] OLŠOVSKÁ, A. - MURA, L. - ŠVEC, M. The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: what is next in human recource management?. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2015, vol. 13, no. 3, p. 47-54. SCOPUSADM 002 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia, Renáta MACHOVÁ a Monika ŠIMONOVÁ. Creativity in practice in the context of applied management methods and tools. DOI 10.21272/mmi.2017.2-17 Marketing and Management of Innovations. No. 2 (2017), p. 182-195. ISSN 2227-6718. WoS.

Citations:
2021  [3] ANDIKA - FADHILAH, M. - LUKITANINGSIH, A. Membangun Keunggulan Kompetitif Melalui Orientasi Pasar, Kreativitas Produk dan Inovasi Produk Pada IKM Kerajinan Kabupaten Bantul Yogyakarta. In Jurnal Manajemen dan Sains. ISSN 2541-688X, 2021, vol. 6, no. 2, 511-522.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [3] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.

2019  [3] ZSIGMOND, T. Milyen változást hoz a "service dominant logic" a marketingbe? In Prosperitas. ISSN 2064-759X, 2019, vol. V., no. 2, p. 116-131.

2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.ADM 003 BENCSIK, Andrea, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta MACHOVÁ. Corporate Culture in Service Companies that Support Knowledge Sharing. DOI 10.29036/jots.v9i16.41 Journal of tourism and services. Roč. 9, č. 16 (2018), s. 1-13. ISSN 1804-5650. WoS.

Citations:
2021  [1] ANTOŠOVÁ, G. - SABOGAL SALAMANCA, M. - PERALTA MEJÍA, M. An Innovation in Tourism Services in Colombia – Case Study of Bahía Solano. In Smart Innovation, Systems and Technologies. International Conference on Tourism, Technology and Systems, ICOTTS 2020. Cartagena : Springer Science and Business Media, 2021. ISBN 978-981334259-0, p. 76-85. SCOPUS

2020  [3] GRESAKOVA, E. - CHLEBIKOVA, D. Role of Planning in Non-profit Organizations in the Slovak Republic. In Advances in Economics, Business and Management Research. Fifth International Conference on Economic and Business Management (FEBM 2020). ISSN 2352-5428, vol. 159, p. 615.

2020  [3] YOUSIF, N. B. - GRONDYS, K. - GAD, S. - et al. Knowledge management in non-governmental organizations (NGOs). In Administratie si Management Public. ISSN 1583-9583, no. 35, p. 92.
AEC Scientific/scholarly papers published abroad in peer-reviewed proceedings or monographs
Number of entries: 1


AEC 001 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia. Tudásmenedzsment jellemzők a szlovák-magyar határtérségben. In: A falutipológiától a marketingföldrajzig. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2013, S. 205-216. ISBN 978-963-269-364-4.


AED Scientific/scholarly papers published inland in peer-reviewed proceedings or monographs
Number of entries: 1


AED 001 KOSÁR, Silvia. Tudásnövelés a rurális térben = Zveľaďovanie znalostí vo vydieckom regióne. In: Actual problems of modern education in 21st century: Aktuálne problémy moderného vzdelávania v 21. storočí. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 171-177. ISBN 978-80-8122-065-4.


AFC Published conference articles presented at conferences abroad
Number of entries: 13


AFC 001 KOSÁR, Silvia. A vállalati sikeresség titka. In: Tanulás, tudás, gazdasági sikerek: avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében. Győr: LIFELONG LEARNING Magyarország Alapítvány, P. 28-31. ISBN 978-963-06-9109-3.

Citations:
2012  [4] Mura, L. Aspekty manažérskeho rozhodovania o prieniku na zahraničné trhy. In Podnikanie v konkurenčnom prostredí, 2012, Zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012, ISBN 978-80-8122-025-8AFC 002 KOSÁR, Silvia. Skúmanie úspešnosti podnikov v slovensko-maďarskom pohraničí. In: Sborník příspěvků: III.Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Opava-Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2010, P. 334-340. ISBN 978-80-7248-620-5.

AFC 003 KOSÁR, Silvia. A tudás jelentősége a vállalatokban. In: VI. KHEOPS Tudományos Konferencia: "Paradigma- és stratégiaváltási kényszer a gazdaságban" - fiatal kutatók tudományos fóruma. Mór: KHEOPS, 2011, P. 128-133. ISBN 9789638755384.

AFC 004 KOSÁR, Silvia. A tudás szerepe a vállalatok versenyelőnyében. In: Magyarország társadalmi-gazdasági helyzete a 21. század első évtizedeiben: Kautz Gyula Emlékkonferencia. Győr: SZE, 2011, P. 1-6. ISBN 9789637175657.

AFC 005 POÓR, József, Silvia KOSÁR, Péter FODOR, Zoltán MAJÓ, Zsuzsanna CSIBA a Erika HUSZÁRIK. Fókuszban a válság és kilábalás hatása a HR-re és tudásmenedzselésre – magyar és szlovák összehasonlítás 2009. In: Kecskemét Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, 2011, P. 1-5. ISBN 978-963-7294-98-3.

AFC 006 KOSÁR, Silvia. Tudásprojektek jelenléte a vállalati környezetben. In: "Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság": Kautz Gyula Emlékkonferencia. Győr: SJE Kautz Gyula GTK, 2012, P. 1-7. ISBN 978-963-7175-78-7.

AFC 007 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia. Projektek a tudásmenedzsment világában.

AFC 008 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia. Znalosť, ako konkurenčný faktor. In: Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století: Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, P. 675-682. ISBN 978-80-87533-07-9.

AFC 009 VLACSEKOVÁ, Dominika a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. The Examination of Motivational Factors of Chosen Generations. In: RELIK 2016: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: VŠE, 2016, CD-ROM, s. 607-619. ISBN 978-80-245-2166-4.

Citations:
2017  [3] MURA, L. - ŠVEC, M. Human Resources in Public and Private Sector: A Comparative Study of Slovakia. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.

2016  [4] MURA, L. Determinants of quality of the Slovak business environment. In FERNSTAT 2016 : Conference Proceeding. Banská Bystrica : Slovak Statistical and Demografic Society, 2016. ISBN 978-80-88946-74-8, s. 125.AFC 010 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Generácia Z versus trh práce = Generation "Z" versus the Labour Market. In: RELIK 2017 - Conference Proceedings: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: VŠE, 2017, online, p. 274-285. ISBN 978-80-245-2238-8. WoS.

AFC 011 BENCSIK, Andrea, Adriana MEZEIOVÁ, Erika SERES HUSZÁRIK a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Higher Education Knowledge Transfer Based on Gamification. In: ICERI 2019 : conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019: conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019. eds. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2019, P. 3311-3320 [USB-key]. ISBN 978-84-09-14755-7. WoS.

AFC 012 MACHOVÁ, Renáta, Enikő KORCSMÁROS, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Erika SERES HUSZÁRIK. Gamification in the Focus of Innovative Education Methods. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-057 In: Hradec economic days : proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020: proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020. Pavel Jedlička, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020, P. 496-503. ISBN 978-80-7435-776-3. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-000. WoS.

Citations:
2020  [4] KÁLMÁN, B. - TÓTH, A. A COVID-19 hatása a felsőoktatásra oktatói vélemények kérdőíves felmérése alapján. In 12th International Conference of J. Selye University. Economics Section. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-375-4, p. 212.

2020  [3] CASTRO CRESPO, G. C. - HERRERA, D. G. - ERAZO ÁLVAREZ, J. C. Juego de roles: una metodología innovadora para la comprensión lectora Role-playing: an innovative methodology for reading comprehension. In Revista arbitrada interdisciplinaria Kiononia. ISSN 2542-3088, 2020, vol. V, no. 1 p. 28-46.AFC 013 KORCSMÁROS, Enikő, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Bence CSINGER. Higher Education Institution in the 21st Century – Key Factors for Prospective Students. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-038 In: Hradec economic days. Jan Mačí, Petra Marešová, Krzysztof Firlej. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, P. 378-386. ISBN 978-80-7435-822-7. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-000. WoS.


AFD Published conference articles presented at conferences inland
Number of entries: 11


AFD 001 HUSZÁRIKOVÁ, Erika a Silvia KOSÁR. Fogyasztói szokások kutatása a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán. In: Szellemi tőke, mint versenyelőny - Intelektuálny kapitál, ako konkurenčná výhoda: A tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben - Úloha manažmentu znalostí z aspektu trhovej konkurencieschopnosti. Komárno: Lifelong Learning Magyarország Alapítvány, 2010, P. [1-13]. ISBN 9789632162706.

AFD 002 KOSÁR, Silvia. Kis- és középvállalkozások célmegvalósítását támogató projektek. In: Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben: Szakmai nap és üzletember-találkozó, Komárom, 2012. március 22., tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 50-57. ISBN 978-80-8122-027-2.

AFD 003 KOSÁR, Silvia a Tünde SZABÓ. Magyar identitástudat Szlovákiában. In: Zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho -2012: "Vzdelávanie - identita - zdravie", Komárno 13.-14. september 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 124-136. ISBN 978-80-8122-044-9.

AFD 004 KOSÁR, Silvia. Térszerkezet és a tudás térbeni áramlása. In: Podnikanie v konkurečnom prostredí: Zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 247-254. ISBN 978-80-8122-025-8.

AFD 005 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Organizačná kultúra, leadership a znalostný manažment v praxi. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 202-221. ISBN 978-80-8122-074-6.

AFD 006 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia a Józsefné NÉMETH. Tudásmenedzsment jellemzők az egészségügyi intézményekben. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 350-361. ISBN 978-80-8122-105-7.

AFD 007 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia, Zsuzsanna GÓDÁNY a Tünde SZABÓ. Culture and Knowledge Management in Organizations in Slovakia. In: 5th Central European Conference in Regional Science: Conference Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2015, P. 1063-1073. ISBN 978-80-553-2015-1. WoS.

Citations:
2020  [3] MACHOVÁ, R. - ŠEBEN, Z. - ZSIGMOND, T. - et al. Knowledge Management – situation in Poland and Slovakia. In SHS Web of Conferences. [onilne]. 2020, vol. 83. [cit. 2021-01-18]. Dostupné na internete: . ISSN 2261-2424AFD 008 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia a Dominika BAKOVÁ. Városok versenyképességének vizsgálata Párkány (Štúrovo) és Esztergom példáján. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 127-150. ISBN 978-80-8122-143-9.

AFD 009 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Renáta PONGRÁCZOVÁ. Emberi erőforrás vezetése a motiváció gyakorlatának szempontjából. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 199-216. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 010 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia a Endre HEVESI. Tudás és tudásmenedzsment a vállalati gyakorlatban. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 532-547. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 011 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Lucia ANDOVÁ a Angelika CSEREOVÁ. Regional Development and Tourism from Consumer Perspective. In: The Poprad economic and management forum 2019 : conference proceedings from international scientific conference: conference proceedings from international scientific conference. Peter Madzík. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019, S. 349-357. ISBN 978-80-561-0671-6. WoS.


AFG Published abstracts of conference articles presented at conferences abroad
Number of entries: 1


AFG 001 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR a Endre HEVESI. The Management and Motivation of Human Resources in a Selected Multinational Corporation. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2017): Proceedings of abstract. Považská Bystrica: BCSS.L.L.C, 2017, P. [56]. ISBN 978-80-8154-208-4.


AFH Published abstracts of conference articles presented at conferences inland
Number of entries: 1


AFH 001 KOSÁR, Silvia. A vidéki tér tudásnövelése. In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. [75]. ISBN 978-80-8122-045-6.


BAA Specialised book-like publications published abroad
Number of entries: 1


BAA 001 MACHOVÁ, Renáta, Lilla FEHÉR, Zsuzsanna GÓDÁNY, Enikő KORCSMÁROS, Zoltán ŠEBEN, Erika SERES HUSZÁRIK, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Zsuzsanna TÓTH, Adriana MEZEIOVÁ, Tibor ZSIGMOND a Andrea BENCSIK. Gamifikácia a vzdelávanie manažérov: Inovatívne metódy vo vzdelávaní v teórii a v praxi. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2020. 194 s. [9,91AH]. ISBN 978-80-263-1575-9.

Citations:
2021  [3] MARINIČ, P. Expectation as Competence of Managers. In The current issues of business. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3, p. 87.
BBB Chapters in specialised books published inland
Number of entries: 1


BBB 001 KOSÁR, Silvia. A sikeresség titka: Vállalkozások a szlovák-magyar határ menti térség városaiban. In: Cégek célkeresztben: Vállalkozások a szlovák-magyar határ mentén. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, S. 123-155. ISBN 978-80-89234-89-9.


BCI University teaching notes and resource materials
Number of entries: 3


BCI 001 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia a Norbert GYURIÁN. Účtovníctvo 3. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 101 s. ISBN 978-80-8122-108-8.

BCI 002 GYURIÁN, Norbert a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Účtovníctvo 2. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 106 s. ISBN 978-80-8122-121-7.

BCI 003 MACHOVÁ, Renáta, Silvia TÓBIÁS KOSÁR, Annamária ZSIGMONDOVÁ a Henrieta CZIBOROVÁ. Zbierka úloh z účtovníctva 3 [elektronický zdroj] = Számvitel 3 feladatgyűjtemény. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 111 s. [4,72AH] [online]. ISBN 978-80-8122-360-0.


BDE Specialised papers published abroad in journals not registered in the Current Contents Connect database
Number of entries: 1


BDE 001 POÓR, József, Péter FODOR, Silvia KOSÁR, Zoltán SAJÓ, Ingrid SZABÓ a Viktória TÓTH. Emberi erőforrás-menedzsment a krízis és a kilábalás idején a Szlovák Köztársaságban - egy empirikus felmérés tükrében. Humánpolitikai Szemle. Sz. május (2010) s. 9-16. ISSN 0865-7009.


DAI Dissertation and habilitation theses
Number of entries: 1


DAI 001 KOSÁR, Silvia. Tudásprojektek a tudástranszfer szemszögéből: Rigorózna práca. 1. vyd. Komárno: UJS Komárno, 2012. 100.

Citations:
2013  [3] BENCSIK, A. Best practice a tudásmenedzsment rendszer kiépítésében. Harlow: Pearson, 2013. 128 p. ISBN 978-1-78236-167-1.

2013  [3] BENCSIK, A. - MACHOVÁ, R. - TÓBIÁS KOSÁR, S. Znalostný manažment v praxi : Metódy a postupy na príkladoch z praxe. Komárno: Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, 2013. 132 s. ISBN 978-80-263-0390-9.
FAI Book-like editorial works (bibliographies, encyclopaedias, catalogues, dictionaries, proceedings books etc.)
Number of entries: 2


FAI 001 MACHOVÁ, Renáta a Silvia TÓBIÁS KOSÁR. Iparfejlődési sajátosságok Kelet-Szlovákiában. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 177 s. ISBN 978-80-8122-110-1.

FAI 002 TÓBIÁS KOSÁR, Silvia. Változásmenedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. 211 s. ISBN 978-80-8122-111-8.

Počet výstupov spolu: 56


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 27

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 17

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 10


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z: počet ohlasov: 34

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 11

Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 1

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 17

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 5


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 61Menný zoznam publikácií:


V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 1


V1_001 Poór, József, Gyurián, Norbert, Szeiner, Zsuzsanna, Módosné Szalai, Szilvia Valéria, Antalík, Imrich, Jenei, Szonja, Tóbiás Kosár, Silvia, Berke, Szilárd, Suhajda, Csilla. Research and Analysis of the Employment Strategy of the V4 Countries in the Light of Individual Responses. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-491-1. [angličtina]


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 9


V2_001 Tóbiás Kosár, Silvia, Lovász, Veronika, Vasová, Kinga. Examining Students` Motivation Through Career Tracking Modelling In: RELIK 2022: reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2022, s. 777-789 [online]. ISBN 978-80-245-2466-5. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Seres Huszárik, Erika, Gódány, Zsuzsanna, Fehér, Lilla, Tóth, Zsuzsanna. A rugalmas munkavégzés lehetőségeinek hasznosítása a KKV-knál. DOI 10.36007/4782.2023.129 In: 15th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 129-138 [online]. ISBN 978-80-8122-478-2. [maďarčina]


V2_002 Korcsmáros, Enikő, Tóbiás Kosár, Silvia, Seres Huszárik, Erika, Zsigmond, Tibor, Gódány, Zsuzsanna. Skúmanie podnikovej konkurencie-schopnosti v sektore MSP na Slovensku a v Maďarsku In: Súčasnosť a perspektívy rodinného podnikania v regiónoch: zborník vedeckých prác. Praha: Panevropská univerzita, 2023, s. 47-56 [online] [tlačená forma]. ISBN 978-80-86847-94-8. [slovenčina]


V2_003 Tóbiás Kosár, Silvia, Csinger, Bence, Machová, Renáta. Közösségi média hatása a KKV-k munkaerőpiaci stratégiáira - elméleti szintű tanulmány. DOI 10.36007/4782.2023.148 In: 15th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 148-154 [online]. ISBN 978-80-8122-478-2. [maďarčina]


V2_004 Tóbiás Kosár, Silvia, Seres Huszárik, Erika, Zsigmond, Tibor, Poór, József. A vállalati/szervezeti stabilitás elemzése szlovákiai vállalatok körében, különös tekintettel a háború hatásaira. DOI 10.36007/4782.2023.155 In: 15th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 155-167 [online]. ISBN 978-80-8122-478-2. [maďarčina]


V2_005 Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika, Tóbiás Kosár, Silvia, Machová, Renáta. KKV helyzetkép Szlovákiában a közelmúlt gazdasági-társadalmi eseményeinek fényében - lehetséges jövőbeli kutatási területek. DOI 10.36007/4782.2023.74 In: 15th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 74-84 [online]. ISBN 978-80-8122-478-2. [maďarčina]


V2_006 Korcsmáros, Enikő, Machová, Renáta, Csereová, Angelika, Tóbiás Kosár, Silvia. Zmapovanie faktorov, ktoré napomáhajú a bránia inováciám v malých a stredných podnikoch IKT sektora na Slovensku [elektronický dokument] = Mapping of Factors that Help and Hinder Innovation in Small and Medium Enterprises of the ICT Sector in Slovakia In: RELIK 2023: reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023, s. 175-186 [online]. ISBN (online) 978-80-245-2499-3. [slovenčina]


V2_007 Poór, József, Kálmán, Botond, Tóth, Arnold, Módosné Szalai, Szilvia Valéria, Tóbiás Kosár, Silvia, Seres Huszárik, Erika, Szeles, Bence, Šeben, Zoltán. A háború első és második évének hatásai magyarországi szervezetek menedzsmentjére, HR és munkaerőgazdálkodási gyakorlatára = The Effects of the First and Second Year of the War on the Management, HR, and Labour Management Practices of Hungarian Organisations In: 15th International Conference of J. Selye University: Employment and Labor Market. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 149-173. ISBN 978-80-8122-486-7. [maďarčina]


V2_008 Szeiner, Zsuzsanna, Antalík, Imrich, Szabó, Dávid, Potháczky Rácz, Irma, Tóbiás Kosár, Silvia, Balázs, Klaudia. Munkaerőhiány - munkaerőmegtartás Szlovákiában - empirikus tapasztalatok tükrében = Labor Shortage - Labor Retention in Slovakia - in the Reflection of Empirical Experiences In: 15th International Conference of J. Selye University: Employment and Labor Market. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 41-57. ISBN 978-80-8122-486-7. [maďarčina]


V2_009 Antalík, Imrich, Tóbiás Kosár, Silvia, Potháczky Rácz, Irma, Szeiner, Zsuzsanna. Slovakia In: Research and analysis of the employment strategy of the V4 countries in the light of individual and organisational responses. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 68-74. ISBN 978-80-8122-490-4. [angličtina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 2


V3_001 Machová, Renáta, Fehér, Lilla, Korcsmáros, Enikő, Gódány, Zsuzsanna, Tóbiás Kosár, Silvia, Seres Huszárik, Erika. The positive benefits of the practical application of the simulation software [elektronický dokument]. DOI 10.2478/jolace-2021-0004 In: Journal of Language and Cultural Education. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta, 2021, Roč. 9, č. 1, 39-49 [tlačená forma] [online]. ISSN 1339-4045. ISSN (online) 1339-4584. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2023 [02/20] Minh, Duc, Duong, Dinh, Le, Cong. Simulation of electric truck brake system operating in industrial plants In: Journal of Science and Technology Issue on Information and Communications Technology. [s.l.]: The University of Danang, 2023, Roč. 21, č. 6.2, s. 45-51. ISSN 1859-1531. [angličtina]


V3_002 Seres Huszárik, Erika, Tóbiás Kosár, Silvia, Korcsmáros, Enikő, Gódány, Zsuzsanna, Csinger, Bence. Corporate competitiveness and communication practice in communication technologies – international comparison. DOI 10.15611/aoe.2023.2.01 In: Argumenta oeconomica. Wroclaw: Publishing house of Wroclaw University of economics and business, 2023, Roč. 51, č. 2, s. 5-32 [tlačená forma]. ISSN 1233-5835. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

Počet výstupov: 2


O2_001 Dudás, Tamás, Tóbiás Kosár, Silvia. E-kereskedelem és online marketing változásmenedzsmentje. DOI 10.36007/4119.2022.99 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 99-113 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


O2_002 Machová, Renáta, Zsigmond, Tibor, Zsigmondová, Annamária, Tóbiás Kosár, Silvia. Postavenie znalostného manažmentu v Českej Republike a v Maďarsku. DOI 10.36007/4119.2022.207 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 207-217 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [slovenčina]


AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


AAA_001 Bencsik, Andrea, Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia. Znalostný manažment v praxi: Metódy a postupy na príkladoch z praxe. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. ISBN 978-80-263-0390-9. [slovenčina]


Ohlasy:

2018 [04/12] SKLENÁR, D. Nové manažérske tendencie v riadení podnikov. In Mladí vedci 2018 - Zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-46-7, p. 204-209.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 3


AAB_001 Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia, Bálintová, Monika. Iparfejlődési sajátosságok Kelet-Szlovákiában [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-110-1. [maďarčina]


Ohlasy:

2016 [03/12] KARÁCSONY, P. - BÁLINT, F. Társadalmi és gazdasági tényezők hatása a Kassai kerület munkanélküliségének alakulására 1993-tól napjainkig. In Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923, 2016. vol. 30, no. 2, p. 70-80.. [s.l.] : [s.n.], 2016


AAB_002 Bencsik, Andrea, Tóbiás Kosár, Silvia. Tudásmenedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-179-8. [maďarčina]


Ohlasy:

2018 [04/12] ZSIGMOND, T. - CSEREOVÁ, A. A mesterséges intelligencia szerepe a tudás szervezés folyamatában. In Selye e-studies. ISSN 1338-1598, 2018, vol. 9/2018, no. 2, p. 35-42.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AAB_003 Tóbiás Kosár, Silvia. Účtovníctvo 3: Podvojné účtovníctvo podnikateľov podľa účtových tried 3 až 9. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-142-2. [slovenčina]


ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ABD_001 Vološin, Martin, Poór, József, Karoliny, Mártonné, Šeben, Zoltán, Tóbiás Kosár, Silvia. Slovakia In: Human Resource Management Issues and Challanges in Foreign Owned Companies : Central and Eastern Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 264-302 [1,9 AH] [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-047-0. [angličtina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ACB_001 Kútna, Angelika, Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia. Účtovníctvo 1 [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. ISBN 978-80-8122-354-9. [slovenčina]


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 3


ADE_001 Poór, József, Lakatosné Szuhai, Györgyi, Tóbiás Kosár, Silvia, Machová, Renáta. A munkaerő fluktuáció összehasonlító elemzése a magyar és a szlovák munkaerőpiacon In: Munkaügyi Szemle: Az emberi erőforrással foglalkozók szakfolyóirata. Budapest: Struktúra Munkaügyi Kiadó és Tanácsadó Kft., 2014, Roč. 58, č. 5, s. 23-32. ISSN 0541-3559. [maďarčina]


Ohlasy:

2016 [03/12] FENYVES, V. - KONDOROSI, F. - KEREZSI, D. et al. Vezetői döntést segítő információk a munkaerővándorlás sajátosságai alapján. In Controller Info. ISSN 2063-9309, 2016, 4. évf., 3. sz., 42-51. old.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2015 [04/12] FENYVES, V. - DAJNOKI, K. Controlling eszközök a humán erőforrás gazdálkodás területén. In Controller Info. ISSN 2063-9309, 2015, roč. III, č. 3., s. 68-73.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2015 [03/12] FENYVES, V. - DAJNOKI, K. Controlling Opportunities in Area of the Human Resources Management. In Annals of the Oradea University. 1583-0691, vol. 2015, no. 1, p. 137-142.. [s.l.] : [s.n.], 2015


ADE_002 Machová, Renáta, Bálint, Mónika, Tóbiás Kosár, Silvia. Területi egyenlőtlenségek kutatási módszereinek alkalmazása Kelet-Szlovákia példáján In: Tér - Gazdaság - Ember: a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának tudományos folyóirata: Academic journal of Széchenyi Isván University Kautz Gyula Faculty of Economics. Győr: Széchenyi István Egyetem. Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, 2013, Roč. 1, č. 4, s. 46-60 [tlačená forma]. ISSN 2064-1176. [maďarčina]


ADE_003 Poór, József, Tóbiás Kosár, Silvia, Fodor, Péter, Tóthová, Viktória, Majó-Petri, Zoltán, Csiba, Zsuzsanna, Seres Huszárik, Erika. The impact of the crisis and recovery on HR and konwledge management in focus - a Hungarian-Slovakian comparison 2009 [elektronický dokument] In: Periodica Polytechnica: Social and Management Sciences. Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2012, Roč. 20, č. 1, s. 29-44 [tlačená forma] [online]. ISSN 1416-3837. ISSN (online) 1587-3803. [angličtina]


Ohlasy:

2017 [03/12] MACHOVÁ, R. - MURA, L. - HAVIERNIKOVÁ, K. et al. The Entrepreneur's Network as a Cooperation Form of Entrepreneurship: Case of Slovakia. In Journal of Applied Economic Sciences. ISSN 2393-5162, 2017, vol. XII, no. 1 (47), p. 161, 169.. [s.l.] : [s.n.], 2017


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 5


ADF_001 Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia, Andová, Lucia. Regionálny rozvoj v intenciách cestovného ruchu [elektronický dokument] In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2018, Roč. 9, č. 1, s. 22-31 [online]. ISSN (online) 1338-1598. [slovenčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Korcsmáros, Enikő, Kinczerová, Adriana. The Role of Customer Orientation in the Operation of SMEs [elektronický dokument]. DOI 10.53465/ER.2644-7185.2023.2.72-80 In: Ekonomické rozhľady: vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023, Roč. 52, č. 2, s. 72-80 [tlačená forma] [online]. ISSN 0323-262X. ISSN (online) 2644-7185. [angličtina]


ADF_002 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Gódány, Zsuzsanna, Fehér, Lilla, Tóbiás Kosár, Silvia, Seres Huszárik, Erika. The Concept of Performance Evaluation of the Faculty of Economics at S. Selye University Through the BSC Method in the Context of Innovation [elektronický dokument] In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2019, Roč. 10, č. 2, s. 4-10 [online]. ISSN (online) 1338-1598. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Sárközi, Brigitta Szonja, Zsigmond, Tibor. Frissdiplomások érvényesülése a munkaerőpiacon. DOI 10.36007/4119.2022.293 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 293-303 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


ADF_003 Gódány, Zsuzsanna, Machová, Renáta, Fehér, Lilla, Korcsmáros, Enikő, Seres Huszárik, Erika, Tóbiás Kosár, Silvia. Játékosítás (gamifikáció) a felsőoktatásban In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2019, Roč. 14, č. 3, s. 101-108 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Sárközi, Brigitta Szonja, Zsigmond, Tibor. Frissdiplomások érvényesülése a munkaerőpiacon. DOI 10.36007/4119.2022.293 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 293-303 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


2022 [02/20] Kéri, Anita, Prónay, Szabolcs. Milyen a jó "komoly játék"? - játékfejlesztés, tesztelés és hallgatói visszajelzések In: Vezetéstudomány: Budapest Management Review. Budapešť: Országos Vezetőképző Központ, 2022, Roč. 53, č. 12, s. 30-44 [tlačená forma]. ISSN 0133-0179. [maďarčina]


ADF_004 Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia. Slovensko v srdci geopolitických síl [elektronický dokument]: Slovakia in the heart of geopolitical forces In: Acta Oeconomica Universitatis Selye: vedecký recenzovaný časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2014, Roč. 3, č. 1, s. 143-152 [tlačená forma] [online]. ISSN 1338-6581. ISSN (online) 2644-5212. [slovenčina]


Ohlasy:

2020 [04/12] FARAGÓ, B. Management of the sport career model in Hungary - Dual career research. In Selye e-study. ISSN 1338-1598, 2020, vol. 11, no.1, 55-66.. [s.l.] : [s.n.], 2020


ADF_005 Tóbiás Kosár, Silvia, Poór, József, Szabó, Ingrid, Tóth, Viktória, Fodor, Péter, Majó, Zoltán. Emberi erőforrás menedzsment a krízis és a kilábalás idején a Szlovák Köztársaságban [elektronický dokument]: Egy empirikus felmérés tükrében In: Selye e-studies: online recenzovaný vedecký časopis. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Ekonomická fakulta, 2011, Roč. 2, č. 1, s. 1-29 [online]. ISSN (online) 1338-1598. [maďarčina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 4


ADM_001 Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia, Hevesi, Endre. Management and Motivation of Human Resources in Case of Slovak Multinational Corporation [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2018.3-15 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy State University, 2018, Roč. 9, č. 3, s. 174-185 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2022 [02/20] Silva, Américo, Braga, José, Magalhães, Miguel, Mota, Catarina, Brás, Sandra. The Importance of Industry 4.0 for a Company. DOI 10.1007/978-981-16-9701-2_48 In: Advances in Tourism, Technology and Systems: Selected Papers from ICOTTS 2021. Singapur: Springer Nature. Springer, 2022, s. 585-593 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-981-16-9701-2. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Bilan, Svitlana, Šuleř, Petr, Krajňák, Emília, Vasilyeva, Tetyana, Skrinnyk, Olena. Systematic bibliometric review of artificial intelligence technology in organizational management, development, change and culture [elektronický dokument]. DOI 10.3846/btp.2022.13204 In: Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius Gediminas Technical University Press, 2022, Roč. 23, č. 1, s. 1-13 [tlačená forma] [online]. ISSN 1648-0627. ISSN (online) 1822-4202. [angličtina]. - SCO


2020 [02/20] Rinaldi, Justin. Extrinsic motivation within the workplace In: Motivation in Learning, Training, and Development: A Collection of Essays. Montréal: Pressbooks, 2020


2020 [02/20] Romero-Hall, Enilda. Motivation in Learning, Training, and Development: A Collection of Essays. Montréal: Pressbooks, 2020


2019 [02/12] Gallo, Peter, Mihalčová, Bohuslava, Végsöová, Oľga, Dzurov Vargová, Tünde, Bušová, Natália. Innovative trends in human resources management: evidence for the health care system [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2019.2-01. SIGN-PU FM-19 37/19, PBF-19 134/19. SIGN-TUKE 209453 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy State University, 2019, Roč. 10, č. 2, s. 11-20 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/01_MMI-02-2019_A241-2019_Gallo%20et%20al.pdf. [angličtina]. - WOS CC


ADM_002 Bencsik, Andrea, Tóbiás Kosár, Silvia, Machová, Renáta. Corporate Culture in Service Companies that Support Knowledge Sharing. DOI 10.29036/jots.v9i16.41 In: Journal of tourism and services. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, 2018, Roč. 9, č. 16, s. 1-13 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-5650. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2023 [02/20] Syah, Donny, Rustanto, Agung, Estiana, Ria, Utami, Rahayu, Susbiyantoro. Service strategy on tourism business development: emprical study on Purbalingga Panyatan waterfall tourism spot [elektronický dokument] In: International Journal of Professional Business Review. [s.l.]: Curitiba PR: Opens Access Publications Ltda., 2023, Roč. 8, č. 6, s. 1-16. ISSN (online) 2525-3654. [angličtina]


2022 [01/20] Androniceanu, Ane-Mari, Georgescu, Irina, Kinnunen, Jani. A new entrepreneurial motivations profile for starting new business by using a panel data analysis In: Management research and practice. Bukurešť: Academia de Studii Economice din Bucuresti, 2022, Roč. 14, č. 1, s. 5-16 [online]. ISSN 2067-2462. [angličtina]. - WOS CC


2022 [01/20] Wakudkar, Harsha, Jain, Sudhir. A holistic overview on corn cob biochar [elektronický dokument]: a mini-review. DOI 10.1177/0734242X211069741 In: Waste management and research: the official journal of ISWA. London: SAGE Publications, 2022, s. 1143-1155 [tlačená forma]. ISSN 0734-242X. ISSN (online) 1096-3669. ISSN (chybné) 0734-232X. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Marousek, Josef, Trakal, Lukas. Techno-economic analysis reveals the untapped potential of wood biochar [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.chemosphere.2021.133000 In: Chemosphere: chemistry, biology and toxicology as related to environmental problems. Oxford: Elsevier. Pergamon Press, 2022, č. 291, art. no. 133000, s. [1-11] [tlačená forma] [online]. ISSN 0045-6535. ISSN (online) 1879-1298. ISSN (zrušené) 0366-7111. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Maroušek, Josef, Gavurová, Beáta. Recovering phosphorous from biogas fermentation residues indicates promising economic results [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.chemosphere.2021.133008. SIGN-TUKE 303364 In: Chemosphere: chemistry, biology and toxicology as related to environmental problems. Oxford: Elsevier. Pergamon Press, 2022, č. 291, s. [1-7] [tlačená forma] [online]. ISSN 0045-6535. ISSN (online) 1879-1298. ISSN (zrušené) 0366-7111. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.133008. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Maroušek, Josef, Strunecký, Otakar, Bartoš, Vojtěch, Vochozka, Marek. Revisiting competitiveness of hydrogen and algae biodiesel [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.fuel.2022.125317 In: Fuel: the science and technology of fuel and energy. Oxford: Elsevier, 2022, č. 328, art. no. 125317, s. [1-8] [tlačená forma] [online]. ISSN 0016-2361. ISSN (online) 1873-7153. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2022 [01/12] Zinecker, Marek, Skalicka, Martina, Balcerzak, Adam P., Pietrzak, Michal Bernard. Identifying the impact of external environment on business angel activity [elektronický dokument]. DOI 10.1080/1331677X.2021.1888140 In: Ekonomska istraživanja: znanstveno-stručni časopis. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2022, Roč. 35, č. 1, s. 83-105 [tlačená forma] [online]. ISSN 1331-677X. ISSN (online) 1848-9664. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2021.1888140. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [02/20] Gao, Peng, Šuleř, Petr, Tang, Huiling. Will the luxury culture of the financial industry spread to non-financial companies? Based on empirical evidence of corporate financialization [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-8330.2022/15-2/16 In: Journal of International Studies. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2022, Roč. 15, č. 2, s. 248-267 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-8330. ISSN (online) 2306-3483. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Potkány, Marek, Závadský, Ján, Hlawiczka, Roman, Gejdoš, Pavol, Schmidtová, Jarmila. Quality management practices in manufacturing enterprises in the context of their performance [elektronický dokument]. DOI 10.7441/joc.2022.02.06 In: Journal of competitiveness: the scientific periodical published by the Faculty of Management and Economics of Tomas Bata University in Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022, Roč. 14, č. 2, s. 97-115 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-171X. ISSN (online) 1804-1728. https://www.cjournal.cz/files/446.pdf. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Lorincová, Silvia, Hitka, Miloš, Novotná, Andrea, Ďurian, Jozef, Štarchoň, Peter. Value preferences supporting company competitiveness in the field of corporate culture. DOI 10.17512/pjms.2022.26.1.11 In: Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Politechnika Czestochowska. Wydzial Zarzadzania, 2022, Roč. 26, č. 1, s. 172-188 [tlačená forma] [online]. ISSN 2081-7452. https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=233979. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85144992585&origin=resultslist. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000917948300001. [angličtina]. - ESCI ; WOS CC ; SCO


2022 [01/12] Zinecker, Marek, Skalicka, Martina, Balcerzak, Adam P., Pietrzak, Michal Bernard. Business angels in the Czech Republic: characteristics and a classification with policy implications [elektronický dokument]. DOI 10.1080/1331677X.2021.1890179 In: Ekonomska istraživanja: znanstveno-stručni časopis. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2022, Roč. 35, č. 1, s. 273-298 [tlačená forma] [online]. ISSN 1331-677X. ISSN (online) 1848-9664. [angličtina]. - SSCI ; WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/12] Marousek, Josef, Marouskova, Anna, Zoubek, Tomas, Bartoš, Petr. Economic impacts of soil fertility degradation by traces of iron from drinking water treatment [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10668-021-01636-1 In: Environment, development and sustainability. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2022, Roč. 24, č. 4, s. 4835-4844 [tlačená forma] [online]. ISSN 1387-585X. ISSN (online) 1573-2975. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Maloku, Sadik, Çera, Gentjan, Poleshi, Bekim, Lushi, Isuf, Metzker, Zdenko. The effect of relationship quality on contract farming: the mediating role of conflict between trading partners in albania [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-789X.2021/14-3/15 In: Economics & Sociology: Journal of Scientific Papers. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2021, Roč. 14, č. 3, 283-296 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-789X. ISSN (online) 2306-3459. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/12] Vasylieva, Tetyana, Pavlyk, Vladyslav, Bilan, Yuriy, Mentel, Grzegorz, Rabe, Marcin. Assessment of energy efficiency gaps [elektronický dokument]: the case for Ukraine. DOI 10.3390/en14051323 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 5, art. no. 1323 [online]. ISSN (online) 1996-1073. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


2021 [01/12] Kmecová, Iveta, Stuchlý, Jaroslav, Sagapova, Nikola, Tlustý, Michal. Sme human resources management digitization: Evaluation of the level of digitization and estimation of future developments. DOI 10.17512/pjms.2021.23.2.14 In: Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Politechnika Czestochowska. Wydzial Zarzadzania, 2021, Roč. 23, č. 2, 232-248 [tlačená forma] [online]. ISSN 2081-7452. - WOS CC ; SCO


2021 [01/12] Anh Tuan Hoang, Van Viet Pham, Xuan Phuong Nguyen. Integrating renewable sources into energy system for smart city as a sagacious strategy towards clean and sustainable process [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jclepro.2021.127161 In: Journal of Cleaner Production. Oxon: Elsevier, 2021, č. 305, [tlačená forma] [online]. ISSN 0959-6526. ISSN (online) 1879-1786. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/12] Witchayapong, Chonradee, Piromyou, Pongdet, Boontawan, Pailin, Tittabutr, Panlada, Boontawan, Apichat. Investigation of microbial community structure and its potential for biomethane production by co-digestion of cassava pulp and distillery stillage [elektronický dokument]. DOI 10.1002/ep.13695 In: Environmental Progress and Sustainable Energy: An Official Publication of the American Institute of Chemical Engineers, 2021, [tlačená forma]. ISSN 1944-7442. ISSN (online) 1944-7450. - WOS CC


2021 [01/12] Brabenec, Tomáš, Maroušková, Anna, Zoubek, Tomáš, Filip, Martin. Residues from water precipitation via ferric hydroxide threaten soil fertility [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su13084327 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 13, č. 8, art. no. 4327 [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/12] Simionescu, Mihaela, Wojciechowski, Adam, Tomczyk, Arkadiusz, Rabe, Marcin. Revised environmental Kuznets curve for V4 countries and Baltic states [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en14113302 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 11, art. no. 3302 [online]. ISSN (online) 1996-1073. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/12] Sharma, Gagan Deep, Tiwari, Aviral Kumar, Erkut, Burak, Mundi, Hardeep Singh. Exploring the nexus between non-renewable and renewable energy consumptions and economic development: Evidence from panel estimations [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.rser.2021.111152 In: Renewable & Sustainable Energy Reviews. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 146, [tlačená forma]. ISSN 1364-0321. ISSN (online) 1879-0690. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/12] Stavytskyy, Andriy, Kharlamova, Ganna, Komendant, Olena, Andrzejczak, Jaroslaw, Nakonieczny, Joanna. Methodology for calculating the energy security index of the state: taking into account modern megatrends [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en14123621 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 12, art. no. 3621 [online]. ISSN (online) 1996-1073. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/12] Marousek, Josef, Marouskova, Anna. Economic considerations on nutrient utilization in wastewater management [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en14123468 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 12, art. no. 3468 [online]. ISSN (online) 1996-1073. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [02/20] Androniceanu, Ane-Mari, Kinnunen, J., Georgescu, Irina. Entrepreneurial motivations to start new businesses: a panel data analysis In: PROCEEDINGS OF THE 15th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE: Managing People and Organizations in a Global Crisis. Bukarest: Academia de Studii Economice din Bucuresti, 2021. ISSN 2286-1440


2020 [01/20] Yousif, Nagwa Babiker Abdalla, Grondys, Katarzyna, Gad, Salah, Elsayed, Walaa. Knowledge management in non-governmental organizations (Ngos) [elektronický dokument]. DOI 10.24818/amp/2020.35-06 In: Administratie si Management Public. Bucharest: The Bucharest University of Economic Studies, 2020, Roč. 2020, č. 35, s. 90-108 [tlačená forma] [online]. ISSN 1583-9583. ISSN (online) 2559-6489. - SCO


2020 [01/12] Kotásková, Anna, Belás, Jaroslav, Bilan, Yuriy, Ajaz Khan, Khurram. Significant aspects of managing personnel risk in the SME sector [elektronický dokument]. DOI 10.2478/mmcks-2020-0013. PEVS 2020ADM0015 In: Management & marketing: challenges for the knowledge society. Varšava: De Gruyter, 2020, Roč. 15, č. 2, 203-218 [tlačená forma] [online]. ISSN 1842-0206. ISSN (online) 2069-8887. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Tari, Juan Jose, Pereira-Moliner, Jorge, Molina-Azorin, Jose F., Lopez-Gamero, Maria D. A Taxonomy of Quality Standard Adoption: Its Relationship with Quality Management and Performance in Tourism Organizations In Spain. DOI 10.29036/jots.v11i21.151 In: Journal of tourism and services. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, 2020, Roč. 11, č. 21, 22-37 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-5650. - WOS CC


2020 [01/12] Altyar, A. R., Habeeb, F. J., Sedeeq, M. M. THE IMPACT OF KNOWLEDGE AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ON THE ECONOMIC GROWTH OF ARAB COUNTRIES: A PANEL GMM AND ROBUST STANDARD ERROR APPROACH. DOI 10.17512/pjms.2020.21.1.04 In: Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Politechnika Czestochowska. Wydzial Zarzadzania, 2020, Roč. 21, č. 1, 48-60 [tlačená forma] [online]. ISSN 2081-7452. - WOS CC


2019 [01/12] Androniceanu, Armenia, Tvaronavičienė, Manuela. Developing a holistic system for social assistance services based on effective and sustainable partnerships [elektronický dokument]. DOI 10.24818/amp/2019.33-06 In: Administratie si Management Public. Bucharest: The Bucharest University of Economic Studies, 2019, Roč. 2019, č. 33, s. 103-118 [tlačená forma] [online]. ISSN 1583-9583. ISSN (online) 2559-6489. [angličtina]. - SCO


ADM_003 Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia, Poór, József, Hevesi, Endre. The analysis of labor fluctuation in the Nitra region of Slovakia [elektronický dokument] In: Problems and Perspectives in Management. Sumy: Business Perspectives, 2015, Roč. 13, č. 1, s. 143-151 [tlačená forma] [online]. ISSN 1727-7051. ISSN (online) 1810-5467. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2017 [03/12] OLŠOVSKÁ, A. - ŠVEC, M. Use of Phsychological Examinations of Employees and Job Applicants in Pesronnel Management. In Issues of Human Resource Management. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3228-8, p. 40.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2015 [01/12] OLŠOVSKÁ, A. - MURA, L. - ŠVEC, M. The most recent legislative changes and their impact on interest by enterprises in agency employment: what is next in human recource management?. In Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051, 2015, vol. 13, no. 3, p. 47-54.. [s.l.] : [s.n.], 2015


ADM_004 Tóbiás Kosár, Silvia, Machová, Renáta, Šimonová, Monika. Creativity in practice in the context of applied management methods and tools [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2017.2-17 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy State University, 2017, Roč. 8, č. 2, s. 182-195 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. Poznámka: Vyšiel aj abstrakt: UJS.Komárno.E005157: AFG : Creativity in Practice in the Context of Applied Management Methods and Tools / Tóbiás Kosár Silvia, Machová Renáta, Šimonová Monika, 2017. In: Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2017) : Proceedings of abstract : International Scientific Conference, Pula 5-9. July, 2017. - Považská Bystrica : BCSS.L.L.C, 2017. - ISBN 978-80-8154-208-4. - P. [48]. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2021 [03/12] ANDIKA - FADHILAH, M. - LUKITANINGSIH, A. Membangun Keunggulan Kompetitif Melalui Orientasi Pasar, Kreativitas Produk dan Inovasi Produk Pada IKM Kerajinan Kabupaten Bantul Yogyakarta. In Jurnal Manajemen dan Sains. ISSN 2541-688X, 2021, vol. 6, no. 2, 511-522.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2019 [03/12] ZSIGMOND, T. Milyen változást hoz a "service dominant logic" a marketingbe? In Prosperitas. ISSN 2064-759X, 2019, vol. V., no. 2, p. 116-131.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [03/12] SÁNDOR, B. - FEHÉR, D. J. Kiberbiztonsági bérek megoszlásának felmérése Magyarországon. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX. Budapest : Óbudai Egyetem, 2019. ISBN 978-963-449-165-1, p.226-237.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2017 [03/12] MURA, L. - ŠVEC, M. HUMAN RESOURCES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR: A COMPARATIVE STUDY OF SLOVAKIA. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.. [s.l.] : [s.n.], 2017


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 1


AEC_001 Tóbiás Kosár, Silvia. Tudásmenedzsment jellemzők a szlovák-magyar határtérségben In: A falutipológiától a marketingföldrajzig: tanulmányok Sikos T. Tamás tiszteletére. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2013, s. 205-216. ISBN 978-963-269-364-4. [maďarčina]


AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (kategória zrušená)

Počet výstupov: 1


AEE_001 Vološin, Martin, Karoliny, Mártonné, Poór, József, Tóbiás Kosár, Silvia, Seres Huszárik, Erika. Szlovákia In: Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2012, s. 215-253 [tlačená forma]. ISBN 978-963-269-276-0. [maďarčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 8


AFC_001 Bencsik, Andrea, Mezeiová, Adriana, Seres Huszárik, Erika, Tóbiás Kosár, Silvia. Higher Education Knowledge Transfer Based on Gamification In: ICERI2019 Proceedings: 12th International conference of education, research and innovation. Valencia: IATED, 2019. - CPCI-SSH, s. 3311-3320 [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-14755-7. ISSN 2340-1095. [angličtina]. - WOS CC


AFC_002 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Fehér, Lilla, Gódány, Zsuzsanna, Tóbiás Kosár, Silvia, Seres Huszárik, Erika. Gamification in the Focus of Innovative Education Methods [elektronický dokument]. DOI 10.36689/uhk/hed/2020-01-057 In: Hradec economic days: proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2020. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020. - CPCI-SSH, s. 496-503 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7435-776-3. ISSN 2464-6059. ISSN (online) 2464-6067. https://digilib.uhk.cz/bitstream/handle/20.500.12603/257/Machov%c3%a1%2c%20Korcsmaros.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2020 [02/20] Castro-Crespo, Glenda Catalina, Garcia-Herrera, Darwin Gabriel, Castro-Salazar, Ana Zulema, Erazo-Álvarez, Juan Carlos. Juego de roles: una metodología innovadora para la comprensión lectora Role-playing: an innovative methodology for reading comprehension. DOI 10.35381/r.k.v5i1.713 In: Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía. Santa Ana de Coro: Fundación Koinonía, 2020, Roč. 5, č. 1. ISSN 2542-3088. [španielčina]


2020 [02/20] Kálmán, Botond, Tóth, Arnold. A COVID-19 hatása a felsőoktatásra oktatói vélemények kérdőíves felmérése alapján. DOI 10.36007/3754.2020.209 In: 12th International Conference of J. Selye University: Economic Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, [online]. ISBN 978-80-8122-375-4. [maďarčina]


AFC_003 Korcsmáros, Enikő, Tóbiás Kosár, Silvia, Csinger, Bence. Higher Education Institution in the 21st Century – Key Factors for Prospective Students. DOI 10.36689/uhk/hed/2021-01-038 In: Hradec economic days. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021. - CPCI-SSH, s. 378-386 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7435-822-7. ISSN 2464-6059. ISSN 2464-6067. https://digilib.uhk.cz/bitstream/handle/20.500.12603/516/KORCSMAROS_Eniko_KOSAR_Bence_CSINGER.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [angličtina]. - WOS CC


AFC_004 Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia. Generation "Z" Versus the Labour Market = Generácia Z versus trh práce In: RELIK 2017 [elektronický zdroj]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2017, s. 274-285. ISBN 978-80-245-2238-8. http://relik.vse.cz/2017/download/pdf/113-Machova-Renata-paper.pdf. [slovenčina]. - WOS CC


AFC_005 Poór, József, Tóbiás Kosár, Silvia, Fodor, Péter, Majó, Zoltán, Csiba, Zsuzsanna, Seres Huszárik, Erika. Fókuszban a válság és kilábalás hatása a HR-re és tudásmenedzselésre – magyar és szlovák összehasonlítás 2009 In: Kecskemét Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola . Kertészeti Főiskolai Kar, 2011, s. 1-5. ISBN 9789637294983. [maďarčina]


AFC_006 Tóbiás Kosár, Silvia. Projektek a tudásmenedzsment világában In: Növekedés és egyensúly: Kautz Gyula Emlékkoferencia, 2013 június 11, Győr. Győr: Széchenyi István Egyetem, 2013, s. 1-8. ISBN 978-615-5391-11-8. [maďarčina]


AFC_007 Tóbiás Kosár, Silvia. Znalosť, ako konkurenčný faktor In: Znalosti pro tržní praxi 2014 : Médiá a komunikace v 21. století: sborník z mezinárodní vědecké konference konané 11. - 12. září 2014 v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta, 2014, s. 675-682. ISBN 978-80-87533-07-9. [slovenčina]


AFC_008 Vlacseková, Dominika, Tóbiás Kosár, Silvia. The Examination of Motivational Factors of Chosen Generations In: RELIK 2016 [elektronický zdroj]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Oeconomica Nakladatelstvi VŠE, 2016, s. 607-619. ISBN 978-80-245-2166-4. [angličtina]


Ohlasy:

2017 [03/12] MURA, L. - ŠVEC, M. Human Resources in Public and Private Sector: A Comparative Study of Slovakia. In Conference Proceedings. Praha : VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 335.. [s.l.] : [s.n.], 2017


2016 [04/12] MURA, L. Determinants of quality of the Slovak business environment. In FERNSTAT 2016 : Conference Proceeding. Banská Bystrica : Slovak Statistical and Demografic Society, 2016. ISBN 978-80-88946-74-8, s. 125.. [s.l.] : [s.n.], 2016


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 8


AFD_001 Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia, Andová, Lucia, Csereová, Angelika. Regional Development and Tourism from Consumer Perspective In: The Poprad economic and management forum 2019: conference proceedings from international scientific conference. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. - CPCI-SSH, s. 349-357 [tlačená forma]. ISBN 978-80-561-0671-6. [angličtina]. - WOS CC


AFD_002 Machová, Renáta, Korcsmáros, Enikő, Fehér, Lilla, Gódány, Zsuzsanna, Seres Huszárik, Erika, Tóbiás Kosár, Silvia. Az oktatás során alkalmazott játékosítás elméleti vizsgálata: "A gyönyörűségnek társa legyen a hasznosság". DOI 10.36007/3334.2019.225-232 In: 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 225-232 [online]. ISBN 978-80-8122-333-4. http://uk.ujs.sk/dl/3334/19Machova.html. [maďarčina]


Ohlasy:

2024 [02/20] Jeszenszki, Kornélia. Érdemes játékosan tanulni a történelmet? = Is it worth learning history with playful methods? In: I. Imre Sándor Neveléstudományi Konferencia - Oktatás egy változó világban. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2024, s. 90-95 [online]. ISBN 978-963-421-945-3. [maďarčina]


2022 [02/20] Kéri, Anita, Prónay, Szabolcs. Milyen a jó "komoly játék"? - játékfejlesztés, tesztelés és hallgatói visszajelzések In: Vezetéstudomány: Budapest Management Review. Budapešť: Országos Vezetőképző Központ, 2022, Roč. 53, č. 12, s. 30-44 [tlačená forma]. ISSN 0133-0179. [maďarčina]


AFD_003 Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia. Organizačná kultúra, leadership a znalostný manažment v praxi In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 202-221 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-074-6. [slovenčina]


AFD_004 Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia, Pongráczová, Renáta. Emberi erőforrás vezetése a motiváció gyakorlatának szempontjából In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 199-216 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-186-6. [maďarčina]


AFD_005 Tóbiás Kosár, Silvia, Németh, Józsefné. Tudásmenedzsment jellemzők az egészségügyi intézményekben In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 350-361 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-105-7. [maďarčina]


AFD_006 Tóbiás Kosár, Silvia, Gódány, Zsuzsanna, Szabó, Tünde. Culture and Knowledge Management in Organizations in Slovakia In: 5th Central European Conference in Regional Science. Conference proceedings. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015, s. 1063-1073. ISBN 978-80-553-2015-1. [angličtina]


Ohlasy:

2020 [03/12] MACHOVÁ, R. - ŠEBEN, Z. - ZSIGMOND, T. - et al. Knowledge Management – situation in Poland and Slovakia. In SHS Web of Conferences. [onilne]. 2020, vol. 83. [cit. 2021-01-18]. Dostupné na internete: . ISSN 2261-2424. [s.l.] : [s.n.], 2020


AFD_007 Tóbiás Kosár, Silvia, Baková, Dominika. Városok versenyképességének vizsgálata Párkány (Štúrovo) és Esztergom példáján In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, s. 127-150 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-143-9. [maďarčina]


AFD_008 Tóbiás Kosár, Silvia, Hevesi, Endre. Tudás és tudásmenedzsment a vállalati gyakorlatban In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 532-547 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-225-2. [maďarčina]


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet výstupov: 1


AFG_001 Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia, Hevesi, Endre. The Management and Motivation of Human Resources in a Selected Multinational Corporation In: Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System: Proceedings of abstracts. Považská Bystrica: BCSS, 2017, s. 56-56. ISBN 978-80-8154-208-4. [angličtina]


BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BAA_001 Machová, Renáta, Fehér, Lilla, Gódány, Zsuzsanna, Korcsmáros, Enikő, Šeben, Zoltán, Seres Huszárik, Erika, Tóbiás Kosár, Silvia, Tóth, Zsuzsanna, Mezeiová, Adriana, Zsigmond, Tibor, Bencsik, Andrea. Gamifikácia a vzdelávanie manažérov [textový dokument (print)] : Inovatívne metódy vo vzdelávaní v teórii a v praxi. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2020. ISBN 978-80-263-1575-9. [slovenčina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Hrušovská, Dana, Kmety Barteková, Mária, Trúchliková, Mária, Raková, Monika, Šlahor, Ľudomír, Rybárová, Daniela. The current issues of business [textový dokument (print)] : Proceedings of scientific papers. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3. [angličtina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 3


BCI_001 Tóbiás Kosár, Silvia, Gyurián, Norbert. Účtovníctvo 3. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-108-8. [slovenčina]


BCI_002 Gyurián, Norbert, Tóbiás Kosár, Silvia. Účtovníctvo 2. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-121-7. [slovenčina]


BCI_003 Machová, Renáta, Tóbiás Kosár, Silvia, Zsigmondová, Annamária, Cziborová, Henrieta. Zbierka úloh z účtovníctva 3 [elektronický dokument] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. ISBN 978-80-8122-360-0. http://uk.ujs.sk/dl/3600/SZAMVITEL_3_FELADATGYUJTEMENY.pdf. [slovenčina. maďarčina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 1


FAI_001 Tóbiás Kosár, Silvia. Változásmenedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-111-8. [maďarčina]Štatistika záznamov


Štatistika záznamov indexovaných v databázach Current Content Connect, Web of Science Core Collection, Scopus a ich podradených databázach:


Databáza WOS CC. Počet zaznamov spolu: 10

Hlavná databáza WOS CC: 10

Databáza SCO. Počet zaznamov spolu: 2

Hlavná databáza SCO: 2


Štatistika záznamovPodľa kategórie EPC od roku 2022

Počet všetkých záznamov: 14

V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok: 1

V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka: 9

V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu: 2

O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka: 2


Podľa kategórie EPC do roku 2021

Počet všetkých záznamov: 41

AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 3

ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách: 1

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 1

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 3

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 5

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: 4

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 1

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 8

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 8

AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií: 1

BAA - Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1

BCI - Skriptá a učebné texty: 3

FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...): 1


Podľa kategórie ohlasov

Počet ohlasovaných záznamov: 20

Počet jedinečných ohlasov: 61

Počet ohlasov zapísaných do roku 2021: 34

Z toho bez autocitácií: 34

01 - Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 17

Z toho bez autocitácií: : 17

02 - Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 1

Z toho bez autocitácií: : 1

03 - Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 11

Z toho bez autocitácií: : 11

04 - Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 5

Z toho bez autocitácií: : 5

05 - Recenzie v zahraničných publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

06 - Recenzie v domácich publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

Počet ohlasov zapísaných od roku 2022: 27

Z toho bez autocitácií: 27

01 - Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: 10

Z toho bez autocitácií: : 10

02 - Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: 17

Z toho bez autocitácií: : 17

03 - Recenzia a umelecká kritika v publikácii: 0

Z toho bez autocitácií: : 0


Podľa krajiny vydania

Počet domácich vydaní: 33

Počet zahraničných vydaní: 24

Počet bez krajiny vydania: 0


Podľa krajiny zverejnenia

Počet domácich zverejnení na podujatí: 0

Počet domácich zverejnení v inštitúcii: 0

Počet zahraničných zverejnení na podujatí: 0

Počet zahraničných zverejnení v inštitúcii: 0


Podľa oblasti výskumu

010 Pedagogické vedy: 2

080 Ekonómia a manažment: 53


Podľa študijného odboru

6213 ekonómia a manažment: 16


Podľa podujatia

Počet všetkých konferenčných publikácií a príspevkov: 18

Z toho na domácich podujatiach: 10

Z toho na zahraničných podujatiach: 8

Počet pozvaných konferenčných príspevkov: 0

Z toho na domácich podujatiach: 0

Z toho na zahraničných podujatiach: 0


Podľa projektov

Počet publikácií s naviazaným projektom: 6


Podľa databáz a citačných indexov

SCO SCOPUS: 2

SCO SCOPUS: 2

WOS CC Web of Science Core Collection: 10

WOS CC Web of Science Core Collection: 10


Podľa metrík

AIS: 1

CiteScore: 2

SJR: 2

SNIP: 2


Podľa kvartilov

Počet záznamov s kvartilom AIS: 1

Z toho Q4: 1

Education & educational research: 1
 

To help provide better efficiency and user experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection and use of cookies.

  
spam vedelem