ujs logo ujs logo ujs logoujs logo

ThDr. Lilla Szénási, PhD.
Name: ThDr. Lilla Szénási, PhD.
Vice-dean
Faculty: Reformed Theological Faculty
Department: Department of Applied Sciences
Position: Assistant Professor
Office: ***
E-mail:
Phone ***
Person responsible for the profile subjects of the study programme:
Missiology, Diakonia and Social Care (1st degree, full-time form)
Missiology, Diakonia and Social Care (2. degree, full-time form)

University studies
Calvin J. Theological Academy
theology
1995 - 2000
J. Selye University
theology
2004 - 2006
Examina rigorosa
J. Selye University
theology
2010 - 2011
PhD. study
J. Selye University
theology
2014 - 2017

Employment
J. Selye University
assistant professor
2017 -
Reformed Christian Church in Slovakia
pastor
2000 -


Research area catechetic, religious education, catechetics history Enhancing volunteering and its recognition in higher education curricula and on the labour market in Eastern Europa. A Concise Hungarian Language Encyclopaedia including a Specialised Dictionary in Five Languages with a CD-ROM and Open Access. Bilingual e-learning courses on ethics and ethical issues in Protestant theological faculties of colleges and universities.    

Research projects Guide to Ugaritic Language and Literature
003UJS-4/2018
KEGA
2018 - 2020

A Concise Hungarian Language Encyclopaedia including a Specialised Dictionary in Five Languages with a CD-ROM and Open Access
006UJS-4/2021
KEGA
2021 - 2023

VOLEE - Enhancing volunteering and its recognition in higher education curricula and on the labour market in Eastern Europa
2020-1-RO01-KA203-079899
Erasmus+
2020 - 2022

Bilingual e-learning courses on ethics and ethical issues in Protestant theological faculties of colleges and universities.
005UJS-4/2022
KEGA
2022 - 2023

Category A1 - Book publications of scientific monograph character (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Number of entries: 0

Category A2 - Miscellaneous book publications (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Number of entries: 5
BAB Specialised book-like publications published inland (2)
BCB Textbooks for primary and secondary schools (3)

Category B - Journals listed in international databases, author warrants, patents, and discoveries (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Number of entries: 0

Category C - Miscellaneous peer-reviewed publications (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Number of entries: 13
ADE Scientific/scholarly papers published abroad in journals not registered in the Current Contents Connect database (1)
ADF Scientific/scholarly papers published inland in journals not registered in the Current Contents Connect database (3)
AFA Published invited conference articles presented at conferences abroad (1)
AFC Published conference articles presented at conferences abroad (1)
AFD Published conference articles presented at conferences inland (4)
BDF Specialised papers published inland in journals not registered in the Current Contents Connect satabase (3)

Category N - Miscellaneous non peer-reviewed publications (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Number of entries: 0

Category D - Miscellaneous publications not classified by the MESR
Number of entries: 4
BEE Specialised papers published abroad in non-reviewed (conference and non-conference) proceedings books (3)
BEE Specialised papers published inland in non-reviewed (conference and non-conference) proceedings books (1)

Total number of entries: 22

Citations:

[3] Citations which appeared in a foreign publication and are not listed in any international database. (2)
[4] Citations which appeared in a domestic publication and are not listed in any international database. (12)
Total: 14

List of publications:

ADE Scientific/scholarly papers published abroad in journals not registered in the Current Contents Connect database
Number of entries: 1


ADE 001 SZÉNÁSI, Lilla. Szempontok a Z generáció katechéziséhez. Magyar Református Nevelés. Sz. 4 (2017), p. 15-29.

Citations:
2021  [4] SZÁSZI, A. Újragondolt katechézis: Szempontok és tapasztalatok a pandémia után. In 13th International Conference of J. Selye University:Theological Section. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-410-2, p. 137.

2021  [4] GÖRÖZDI, ZS. A konfirmációs előkészítő tanmenete. In 13th International Conference of J. Selye University:Theological Section. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-410-2, p. 24.

2021  [4] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. Komárom : Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3, p. 62.

2021  [4] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmációs munka anyaga. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2021, vol. 15, no. 1, p. 41.
ADF Scientific/scholarly papers published inland in journals not registered in the Current Contents Connect database
Number of entries: 3


ADF 001 SZÉNÁSI, Lilla. Differenciálás a Z generáció hitoktatásában a többszörös intelligencia elmélet segítségével. Teológiai Fórum. Évf. 9, sz. 2 (2015), p. 38-55. ISSN 1337-6519.

ADF 002 SZÉNÁSI, Lilla. Kihívások és lehetőségek a Digitális generáció oktatásban. Teológiai Fórum. Évf. 9, sz. 1 (2015), p. 17-27. ISSN 1337-6519.

Citations:
2021  [4] GÖRÖZDI, ZS. A konfirmációs előkészítő tanmenete. In 13th International Conference of J. Selye University:Theological Section. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-410-2, p. 41.

2021  [4] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. Komárom : Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3, p. 148.

2021  [4] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmációs munka anyaga. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2021, vol. 15, no. 1, p. 41.

2017  [3] JUHÁSZ, E. "Egy nyelven beszélünk...?" Különbség helyett közösség. In Könyvtári Figyelő. ISSN 0023-3773, 2017, vol. 27, no. Különszám, p. 39-46.ADF 003 SZÉNÁSI, Lilla. Új hittankönyvek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház használatában. Teológiai Fórum : Vedecký časopis Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho a Teologického inštitútu J. Calvína : A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Calvin J. Teológiai Akadémia tudományos folyóirata. Évf. 12, sz. 2 (2018), p. 57-67. ISSN 1337-6519.


AFA Published invited conference articles presented at conferences abroad
Number of entries: 1


AFA 001 SZÉNÁSI, Lilla. Digitális tartalmak az 5. és 7. évfolyam református katechézisében, különös tekintettel a Z generációra. In: IDK 2015. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, 2015, P. 301-315. ISBN 978-963-642-830-3.


AFC Published conference articles presented at conferences abroad
Number of entries: 1


AFC 001 SZÉNÁSI, Lilla. A digitális kor kognitív következményei a Z generáció tagjainál, és a református katechézis azokra adható válaszai. In: Uram, hogy lássak!. Budapest: Hittudományi Osztály, 2016, P. 104-119. ISBN 978-615-5586-05-7.


AFD Published conference articles presented at conferences inland
Number of entries: 4


AFD 001 SZÉNÁSI, Lilla. Differenciálás a többszörös intelligencia segítségével, mint a katechézis egyik lehetséges válasza a Z generáció kihívásaira. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája: Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 601-612. ISBN 978-80-8122-206-1.

AFD 002 SZÉNÁSI, Lilla. A gamifikáció lehetséges formái az iskolai katechézisben. DOI 10.36007/3327.2019.171-178 In: 11. International Conference of J. Selye University : Theological Sections: Theological Sections. Bukor József, Lévai Attila. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 171-178. ISBN 978-80-8122-332-7.

Citations:
2021  [3] BŐSZE, B. - DEVOSA, I. A digitális játékok oktatásban történő alkalmazásának lehetőségei. In Gradus. ISSN 2064-8014, 2021, vol. 8, no. 1, p. 85.AFD 003 SZÉNÁSI, Lilla. Trianon hatása az oktatásra és az iskolai katechézisre a Szlovenszkói és Kárpátaljai Református Egyházban. DOI 10.36007/3747.2020.59 In: 12th International Conference of J. Selye University : Theological Sections: Theological Sections. Somogyi Alfréd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 59-68. ISBN 978-80-8122-374-7.

AFD 004 SZÉNÁSI, Lilla. "Mert kell egy hely, egy vonzás, melyhez tartozunk" a serdülők egyházi életbe való bevonásának lehetőségeiről. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia teologických vied. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Teológiai szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, CD-ROM, s. 20-26. ISBN 978-80-8122-254-2.

Citations:
2021  [4] GÖRÖZDI, ZS. A konfirmációs előkészítő tanmenete. In 13th International Conference of J. Selye University:Theological Section. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-410-2, p. 29.

2021  [4] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. Komárom : Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3, p. 74.

2021  [4] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmációs munka anyaga. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2021, vol. 15, no. 1, p. 41.

2020  [4] HORNYÁK, E. A serdülők identitásának alakulása a konfirmációs oktatás ideje alatt. In 12th International Conference of J. Selye University. Pedagogical Sections. Conference Proceedings . Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-373-0, p. 14.
BAB Specialised book-like publications published inland
Number of entries: 2


BAB 001 BALÁZS, Lilla, Gabriella BLANÁR, Tímea CZINKE, Miklós KISS, Éva MOLNÁR a Lilla SZÉNÁSI. HŰ ha...: Vezetők kézikönyve. 1. vyd. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2017. 109 s. ISBN 978-80-89269-44-0.

BAB 002 BALÁZS, Lilla, Gabriella BLANÁR, Zsolt BUZA, Aranka BUZA BODNÁR, Éva MOLNÁR a Lilla SZÉNÁSI. Légy hű mindhalálig...: Játékos foglalkozások a felvidéki református hithősök életéből. 1. vyd. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2017. 94 s. ISBN 978-80-89269-45-7.


BCB Textbooks for primary and secondary schools
Number of entries: 3


BCB 001 BÖLCSFÖLDINÉ TÜRK, Emese, Lilla SZÉNÁSI a Andrea JAKAB-SZÁSZI. Isten tenyerén: református hit- és erkölcstan munkafüzet 1. osztályos tanulók részére. 1. vyd. Budapest: Református Pedagógiai Intézet, 2014. 72 s. ISBN 978-963-5582-518.

BCB 002 BÖLCSFÖLDINÉ TÜRK, Emese, Lilla SZÉNÁSI a Andrea JAKAB-SZÁSZI. Isten tenyerén: református hit- és erkölcstan tankönyv 1. osztályosok részére. 1. vyd. Budapest: Református Pedagógiai Intézet, 2014. 80 s. ISBN 978-963-5582-501.

BCB 003 SZÉNÁSI, Lilla. Isten tenyerén: Református hit- és erkölcstan tankönyv egyházi iskolák 1. osztályos tanulói számára. 1. vyd. Budapest: Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2018. 143 s. ISBN 978-96-35583-95-9.


BDF Specialised papers published inland in journals not registered in the Current Contents Connect satabase
Number of entries: 3


BDF 001 SZÉNÁSI, Lilla. Hozz egy jó döntést!. Kálvinista Szemle. Évf. 85, sz. 9 (2014), p. [10]. ISSN 1335-7298.

BDF 002 SZÉNÁSI, Lilla. Reformáció: hogy minden a helyére kerüljön. Kálvinista Szemle. Évf. 85, sz. 10 (2014), p. [10]. ISSN 1335-7298.

BDF 003 SZÉNÁSI, Lilla. Ne a bizonytalanba kapaszkodj!. Kálvinista Szemle. Évf. 86, sz. 1 (2015), p. [10]. ISSN 1335-7298.


BEE Specialised papers published abroad in non-reviewed (conference and non-conference) proceedings books
Number of entries: 3


BEE 001 SZÉNÁSI, Lilla. Digitális generáció: Kihívások és lehetőségek az oktatásukban. In: "A mi tendenciáink...": Szakkolégiumí tanulmányok 3.. Debrecen: Hatvani István Szakkolégium, 2015, P. 49-59.

BEE 002 SZÉNÁSI, Lilla. Differenciálás a Z generáció hitoktatásában a többszörös intelligencia elmélet segítségével. In: "A mi tendenciáink...": Szakkolégiumi Tanulmányok, 4.. Debrecen: Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiuma, 2016, P. 23-39.

BEE 003 MIKLYÁNÉ LUZSÁNYI, Mónika a Lilla SZÉNÁSI. Kamaszokkal az iskolában és a gyülekezetben. In: Együtt a hit útján : Gyülekezetpedagógiai kézikönyv: Gyülekezetpedagógiai kézikönyv. Siba Balázs, Szabóné László Lilla, Pángyánszky Ágnes. Budapest: A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2019, P. 245-271. ISBN 978-963-558-421-5.

Citations:
2021  [4] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. Komárom : Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3, p. 23.
BEE Specialised papers published inland in non-reviewed (conference and non-conference) proceedings books
Number of entries: 1


BEF 001 SZÉNÁSI, Lilla. Május. In: Bibliaolvasó kalauz a 2017. évre: a reformáció 500. jubileumi esztendejének minden napjára. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2016, P. 65-78. ISBN 978-80-89269-43-3.

Počet výstupov spolu: 35


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 14

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 12

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 2


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z: počet ohlasov: 12

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 1

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 11


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 26Menný zoznam publikácií:


V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 1


V1_001 Szénási, Lilla. "A neki megfelelő módon": Hittankönyvek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hittanoktatásában a rendszerváltást követő évtizedben. 1. vyd. Komárno: Calvin J. Teológiai Akadémia, 2022. ISBN 978-80-89899-12-8. [maďarčina]


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 4


V2_001 Szénási, Lilla. "Mert ahol KETTen vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.". DOI 10.36007/4102.2022.147 In: 13th International Conference of J. Selye University - Theological Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 147-156 [online]. ISBN 978-80-8122-410-2. [maďarčina]


V2_002 Szénási, Lilla. Az önkéntesség megjelenése a hittankönyvekben = The Emergence of Volunteering in Faith Books In: Önkéntesség és a krízis: Tudományos tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 7-18 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-435-5. [maďarčina]


V2_003 Szénási, Lilla. Közös hit, közös hittankönyv In: A magyarság megtartó ereje 5.: Tudomány - művészet - hit - erkölcs a Kárpát-medencében. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2022, s. 255-260. ISBN 978-615-5904-50-9. [maďarčina]


V2_004 Strédl, Terézia, Szénási, Lilla. Szociális munka mentális betegekkel In: Diakónia, szociális intézmények és szolgálatai. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 106-130 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-484-3. [maďarčina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 5


V3_001 Szénási, Lilla. A gardneri többszörös intelligencia és Franz Kett pedagógiájának metszéspontjai [elektronický dokument]. DOI 10.24193/subbtref.67.1.01 In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica. Cluj-Napoca: Universitatea Babes-Bolyai, 2022, Roč. 67, č. 1, s. 10-29 [tlačená forma] [online]. ISSN 1582-5418. ISSN (online) 2065-9482. [maďarčina]. - SCO


Ohlasy:

2023 [02/20] Horváth, András, Kövecsesné Gősi, Viktória, Pongrácz, Attila. Emkognia – az együttértés képessége In: Új irányok és lehetőségek a nevelés- humán- és társadalomtudományok területén: 26. Apáczai-napok Tudományos Konferencia tanulmánykötete. Győr: Széchenyi István Egyetem, 2023, s. 340-352 [tlačená forma]. ISBN 978-615-6443-22-9. [angličtina]


2023 [02/20] Hadisi, La, Qomariyah, Erni. Sinergi Manajemen Dan Pendidikan [elektronický dokument]: Model Pembelajaran yang Menunjang Potensi Siswa. DOI 10.35817/publicuho.v6i4.311 In: Journal Publicuho. Kendari: Universitas Halu Oleo, 2023, Roč. 6, č. 4, s. 1570-1583. ISSN 2621-1351. ISSN (online) 2685-0729. [indonézsky jazyk]


V3_002 Szénási, Lilla. Az önismeret helye a szociális gondoskodásban In: Teológiai Fórum: a Calvin J. Teológiai Akadémia tudományos folyóirata: vedecký časopis Teologického inštitútu J. Calvína. Komárno: Calvin J. Teológiai Akadémia, 2022, Roč. 16, č. 2, s. 106-114 [tlačená forma]. ISSN 1337-6519. [maďarčina]


V3_003 Szénási, Lilla. Mit tanítottak az egyház életéről a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban a rendszerváltást követően használt hittankönyvek? In: Teológiai Fórum: a Calvin J. Teológiai Akadémia tudományos folyóirata: vedecký časopis Teologického inštitútu J. Calvína. Komárno: Calvin J. Teológiai Akadémia, 2022, Roč. 16, č. 2, s. 36-47 [tlačená forma]. ISSN 1337-6519. [maďarčina]


V3_004 Szénási, Lilla. Hittanversenyek innen és túl: A Komáromi Református Egyházmegye bibliaismereti versenye In: Magyar Református Nevelés: Református pedagógiai folyóirat. Budapest: Református Pedagógiai Intézet, 2023, Roč. 1, č. 1, s. 65-72. ISSN 1585-7565. [maďarčina]


V3_005 Szénási, Lilla, Szénási, Levente. Gamifikáció a hitoktatásban [elektronický dokument]. DOI 10.24193/subbtref.68.11.13 In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica. Cluj-Napoca: Universitatea Babes-Bolyai, 2023, Roč. 68, č. 2, s. 206-220 [tlačená forma] [online]. ISSN 1582-5418. ISSN (online) 2065-9482. [maďarčina]. - SCO


O1 Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 1


O1_001 Szénási, Lilla, Csík, György, Görözdi, Zsolt, Kovács, Ábrahám, Lévai, Attila. A szociális munka rövid fogalomtára ötnyelvű szótárral [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-469-0. [slovenčina. angličtina. čeština. maďarčina. nemčina]


O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

Počet výstupov: 1


O2_001 Szénási, Lilla. "Ezeket hirdessed és tanítsad!": A felvidéki református hitoktatás száz éve, különös tekintettel a hittankönyvekre In: Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról: Egyháztörténeti tanulmányok. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2022, s. 375-382. ISBN 978-606-94847-9-1. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [01/20] Somogyi, Alfréd. Egyházi iskolák különbségei és azonosságai Erdélyben és Felvidéken a 19. és 20. század fordulóján In: Historia Ecclesiastica: časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2023, Roč. 14, č. 2, s. 78-89 [tlačená forma]. ISSN 1338-4341. http://www.historiaecclesiastica.sk/historia-ecclesiastica/archiv/46855/. [maďarčina]. - SCO


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 1


ADE_001 Szénási, Lilla. Szempontok a Z generáció katechéziséhez In: Magyar Református Nevelés: Református pedagógiai folyóirat. Budapest: Református Pedagógiai Intézet, 2017, č. 4, s. 15-29 [online]. ISSN 1585-7565. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [04/12] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmációs munka anyaga. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2021, vol. 15, no. 1, p. 41.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [04/12] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. Komárom : Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3, p. 62.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [04/12] GÖRÖZDI, ZS. A konfirmációs előkészítő tanmenete. In 13th International Conference of J. Selye University:Theological Section. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-410-2, p. 24.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [04/12] SZÁSZI, A. Újragondolt katechézis: Szempontok és tapasztalatok a pandémia után. In 13th International Conference of J. Selye University:Theological Section. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-410-2, p. 137.. [s.l.] : [s.n.], 2021


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 3


ADF_001 Szénási, Lilla. Új hittankönyvek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház használatában In: Teológiai Fórum: a Calvin J. Teológiai Akadémia tudományos folyóirata: vedecký časopis Teologického inštitútu J. Calvína. Komárno: Calvin J. Teológiai Akadémia, 2018, Roč. 12, č. 2, s. 57-67 [tlačená forma]. ISSN 1337-6519. [maďarčina]


ADF_002 Szénási, Lilla. Kihívások és lehetőségek a Digitális generáció oktatásban In: Teológiai Fórum: A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Calvin J. Teológiai Akadémia tudományos folyóirata: Vedecký časopis Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho a Teologického inštitútu J. Calvína. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, Roč. 9, č. 1, s. 17-27 [tlačená forma]. ISSN 1337-6519. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [04/12] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmációs munka anyaga. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2021, vol. 15, no. 1, p. 41.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [04/12] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. Komárom : Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3, p. 148.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [04/12] GÖRÖZDI, ZS. A konfirmációs előkészítő tanmenete. In 13th International Conference of J. Selye University:Theological Section. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-410-2, p. 41.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2017 [03/12] JUHÁSZ, E. "Egy nyelven beszélünk...?" Különbség helyett közösség. In Könyvtári Figyelő. ISSN 0023-3773, 2017, vol. 27, no. Különszám, p. 39-46.. [s.l.] : [s.n.], 2017


ADF_003 Szénási, Lilla. Differenciálás a Z generáció hitoktatásában a többszörös intelligencia elmélet segítségével In: Teológiai Fórum: A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Calvin J. Teológiai Akadémia tudományos folyóirata: Vedecký časopis Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho a Teologického inštitútu J. Calvína. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, Roč. 9, č. 2, s. 38-55 [tlačená forma]. ISSN 1337-6519. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Pólya, Katarína. A bibliai héber nyelv oktatásának egyes aspektusai In: Teológiai Fórum: a Calvin J. Teológiai Akadémia tudományos folyóirata: vedecký časopis Teologického inštitútu J. Calvína. Komárno: Calvin J. Teológiai Akadémia, 2022, Roč. 16, č. 1, s. 63-75 [tlačená forma]. ISSN 1337-6519. [maďarčina]


AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 1


AFA_001 Szénási, Lilla. Digitális tartalmak az 5. és 7. évfolyam református katechézisében, különös tekintettel a Z generációra In: IDK 2015. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, 2015, s. 301-315. ISBN 978-963-642-830-3. [maďarčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 1


AFC_001 Szénási, Lilla. A digitális kor kognitív következményei a Z generáció tagjainál, és a református katechézis azokra adható válaszai In: Uram, hogy lássak!. Budapest: Hittudományi Osztály, 2016, s. 104-119. ISBN 978-615-5586-05-7. [maďarčina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 4


AFD_001 Szénási, Lilla. A gamifikáció lehetséges formái az iskolai katechézisben. DOI 10.36007/3327.2019.171-178 In: 11. International Conference of J. Selye University: Theological Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 171-178 [online]. ISBN 978-80-8122-332-7. http://uk.ujs.sk/dl/3327/Szenasi.html/. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Bencéné Fekete, Anikó, Bence-Kiss, Krisztina. Tanító szakos hallgatók ismeretei a gamifikációról [elektronický dokument]. DOI 10.14232/kapocs.2023.1.148-159 In: Közösségi Kapcsolódások - tanulmányok kultúráról és oktatásról. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 2023, Roč. 3, č. 1, s. 148-159 [online]. ISSN (online) 2786-3484. [maďarčina]


2023 [02/20] Szilágyi, Beatrix, Kocsis, Zsófia. Az első lépések a Chem on! Mi a reakciód? – Saját készítésű társasjáték tesztelésének első eredményei. DOI 10.15170/KSZ.2023.05.04.09 In: Kultúratudományi Szemle. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2023, Roč. 5, [tlačená forma]. ISSN 2676-9158. [maďarčina]


2023 [02/20] Sógor, Csilla, Pap, Barbara. Játékosítás a kémia oktatásban. DOI 10.24193/PedActa.13.2.5 In: PedActa, 2023, Roč. 13, č. 2, s. 47-58. ISSN 2248-3527. [maďarčina]


2022 [02/20] Milu, Ildikó, Balogh, Bence, Nagy, Dávid, Kocsis, Zsófia. A kreatív tanulás és tanítás szolgálatában [elektronický dokument]: Gamifikációs értékelés a saját fejlesztésű MotivApp applikációval. DOI 10.17165/TP.2022.1-2.10 In: Képzés és gyakorlat: neveléstudományi folyóirat. Kaposvár: Kaposvári Egyetem. Pedagógiai kar, 2022, Roč. 19, č. 1-2, s. 110-121 [tlačená forma] [online]. ISSN 1589-519X. ISSN (online) 2064-4027. [maďarčina]


2021 [02/20] Bősze, Brigitta, Devosa, Iván. A digitális játékok oktatásban történő alkalmazásának lehetőségei [elektronický dokument]. DOI 10.47833/2021.1.ART.005 In: Gradus. Kecskemét: Kecskemét College, 2021, Roč. 8, č. 1, s. 80-89 [online]. ISSN (online) 2064-8014. [maďarčina]


AFD_002 Szénási, Lilla. A többszörös intelligencia elméleti alkalmazása a hitoktatásban In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 205-218 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-187-3. [maďarčina]


AFD_003 Szénási, Lilla. Differenciálás a többszörös intelligencia segítségével, mint a katechézis egyik lehetséges válasza a Z generáció kihívásaira In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016): Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 601-612. ISBN 978-80-8122-206-1. [maďarčina]


AFD_004 Szénási, Lilla. "Mert kell egy hely, egy vonzás, melyhez tartozunk" a serdülők egyházi életbe való bevonásának lehetőségeiről In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia teologických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 20-26 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-254-2. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [04/12] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmációs munka anyaga. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2021, vol. 15, no. 1, p. 41.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [04/12] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. Komárom : Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3, p. 74.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [04/12] GÖRÖZDI, ZS. A konfirmációs előkészítő tanmenete. In 13th International Conference of J. Selye University:Theological Section. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-410-2, p. 29.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2020 [04/12] HORNYÁK, E. A serdülők identitásának alakulása a konfirmációs oktatás ideje alatt. In 12th International Conference of J. Selye University. Pedagogical Sections. Conference Proceedings . Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-373-0, p. 14.. [s.l.] : [s.n.], 2020


BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


BAB_001 Balázs, Lilla, Blanár, Gabriella, Czinke, Tímea, Kiss, Miklós, Molnár, Éva, Szénási, Lilla. HŰ ha...: Vezetők kézikönyve. 1. vyd. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2017. ISBN 978-80-89269-44-0. [maďarčina]


BAB_002 Balázs, Lilla, Blanár, Gabriella, Buza, Zsolt, Buza Bodnár, Aranka, Molnár, Éva, Szénási, Lilla. Légy hű mindhalálig...: Játékos foglalkozások a felvidéki református hithősök életéből. 1. vyd. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2017. ISBN 978-80-89269-45-7. [maďarčina]


BCB Učebnice pre stredné a základné školy

Počet výstupov: 3


BCB_001 Szénási, Lilla. Isten tenyerén [textový dokument (print)] : Református hit- és erkölcstan tankönyv egyházi iskolák 1. osztályos tanulói számára. 1. vyd. Budapest: Kálvin János Kiadó, 2018. ISBN 978-96-35583-95-9. [maďarčina]


BCB_002 Bölcsföldiné Türk, Emese, Szénási, Lilla, Jakab-Szászi, Andrea. Isten tenyerén: református hit- és erkölcstan munkafüzet 1. osztályos tanulók részére. 1. vyd. Budapest: Református Pedagógiai Intézet, 2014. ISBN 978-963-5582-518. [maďarčina]


BCB_003 Bölcsföldiné Türk, Emese, Szénási, Lilla, Jakab-Szászi, Andrea. Isten tenyerén: református hit- és erkölcstan tankönyv 1. osztályosok részére. 1. vyd. Budapest: Református Pedagógiai Intézet, 2014. ISBN 978-963-5582-501. [maďarčina]


BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 3


BDF_001 Szénási, Lilla. Hozz egy jó döntést! In: Kálvinista Szemle: a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja, 2014, Roč. 85, č. 9, s. 10-10 [tlačená forma]. ISSN 1335-7298. [maďarčina]


BDF_002 Szénási, Lilla. Reformáció: hogy minden a helyére kerüljön In: Kálvinista Szemle: a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja, 2014, Roč. 85, č. 10, s. 10-10 [tlačená forma]. ISSN 1335-7298. [maďarčina]


BDF_003 Szénási, Lilla. Ne a bizonytalanba kapaszkodj! In: Kálvinista Szemle: a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja, 2015, Roč. 86, č. 1, s. 10-10 [tlačená forma]. ISSN 1335-7298. [maďarčina]


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 3


BEE_001 Miklyáné Luzsányi, Mónika, Szénási, Lilla. Kamaszokkal az iskolában és a gyülekezetben In: Együtt a hit útján: Gyülekezetpedagógiai kézikönyv. Budapest: Kálvin János Kiadó, 2019, s. 245-271 [tlačená forma]. ISBN 978-963-558-421-5. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Görözdi, Zsolt. A konfirmáció elmélete és gyakorlata [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3. ISBN (online) 978-80-8122-399-0. https://www.ujs.sk/documents/A%20konfirm%C3%A1ci%C3%B3%20elm%C3%A9lete%20%C3%A9s%20gyakorlata_Online-PDF%20final.pdf. [maďarčina]


2021 [02/20] Hodossi, Sándor. Siba Balázs, Szabóné László Lilla, Pángyánszki Ágnes (szerk.): Együtt a hit útján (gyülekezetpedagógiai kézikönyv), Kálvin Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-963-558-428-4, 399 oldal [elektronický dokument] In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica. Cluj-Napoca: Universitatea Babes-Bolyai, 2021, Roč. 66, č. 2, s. 339-344 [tlačená forma] [online]. ISSN 1582-5418. ISSN (online) 2065-9482. [maďarčina]


BEE_002 Szénási, Lilla. Digitális generáció: Kihívások és lehetőségek az oktatásukban In: "A mi tendenciáink...": Szakkolégiumí tanulmányok 3.. Debrecen: Hatvani István Szakkolégium, s. 49-59. ISSN 2063-6059. [maďarčina]


BEE_003 Szénási, Lilla. Differenciálás a Z generáció hitoktatásában a többszörös intelligencia elmélet segítségével In: "A mi tendenciáink...": Szakkolégiumi Tanulmányok, 4.. Debrecen: Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiuma, s. 23-39. ISSN 2063-6059. [maďarčina]


BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 2


BEF_001 Szénási, Lilla. Trianon hatása az oktatásra és az iskolai katechézisre a Szlovenszkói és Kárpátaljai Református Egyházban. DOI 10.36007/3747.2020.59 In: 12th International Conference of J. Selye University: Theological Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 59-68 [online]. ISBN 978-80-8122-374-7. http://uk.ujs.sk/dl/3747/Szenasi.html. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [01/20] Somogyi, Alfréd. Egyházi iskolák különbségei és azonosságai Erdélyben és Felvidéken a 19. és 20. század fordulóján In: Historia Ecclesiastica: časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2023, Roč. 14, č. 2, s. 78-89 [tlačená forma]. ISSN 1338-4341. http://www.historiaecclesiastica.sk/historia-ecclesiastica/archiv/46855/. [maďarčina]. - SCO


2022 [02/20] Petheő, Attila. A református tanítókat ért sérelmek a Trianon utáni Csehszlovákiában. DOI 10.36007/4102.2022.113 In: 13th International Conference of J. Selye University - Theological Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 113-119 [online]. ISBN 978-80-8122-410-2. [maďarčina]


2021 [02/20] Czinke, Zsolt. Református Egyház és Iskola 1921-1938. 1. vyd. Komárno: Calvin J. Teológiai Akadémia, 2021. ISBN 978-80-89899-08-1. [maďarčina]


BEF_002 Szénási, Lilla. Május In: Bibliaolvasó kalauz a 2017. évre: a reformáció 500. jubileumi esztendejének minden napjára. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2016, s. 65-78. ISBN 978-80-89269-43-3. [maďarčina]Štatistika záznamov


Štatistika záznamov indexovaných v databázach Current Content Connect, Web of Science Core Collection, Scopus a ich podradených databázach:


Databáza SCO. Počet zaznamov spolu: 2

Hlavná databáza SCO: 2


Štatistika záznamovPodľa kategórie EPC od roku 2022

Počet všetkých záznamov: 12

V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok: 1

V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka: 4

V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu: 5

O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok: 1

O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka: 1


Podľa kategórie EPC do roku 2021

Počet všetkých záznamov: 23

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 1

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 3

AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 1

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 1

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 4

BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách: 2

BCB - Učebnice pre stredné a základné školy: 3

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch: 3

BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 3

BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 2


Podľa kategórie ohlasov

Počet ohlasovaných záznamov: 9

Počet jedinečných ohlasov: 26

Počet ohlasov zapísaných do roku 2021: 12

Z toho bez autocitácií: 12

01 - Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

02 - Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

03 - Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 1

Z toho bez autocitácií: : 1

04 - Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 11

Z toho bez autocitácií: : 11

05 - Recenzie v zahraničných publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

06 - Recenzie v domácich publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

Počet ohlasov zapísaných od roku 2022: 14

Z toho bez autocitácií: 14

01 - Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: 2

Z toho bez autocitácií: : 2

02 - Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: 12

Z toho bez autocitácií: : 12

03 - Recenzia a umelecká kritika v publikácii: 0

Z toho bez autocitácií: : 0


Podľa krajiny vydania

Počet domácich vydaní: 21

Počet zahraničných vydaní: 10

Počet bez krajiny vydania: 4


Podľa krajiny zverejnenia

Počet domácich zverejnení na podujatí: 0

Počet domácich zverejnení v inštitúcii: 0

Počet zahraničných zverejnení na podujatí: 0

Počet zahraničných zverejnení v inštitúcii: 0


Podľa oblasti výskumu

020 Humanitné vedy: 34

240 Matematika a štatistika: 1


Podľa študijného odboru

1113 matematika: 1

6171 teológia: 11


Podľa podujatia

Počet všetkých konferenčných publikácií a príspevkov: 8

Z toho na domácich podujatiach: 5

Z toho na zahraničných podujatiach: 3

Počet pozvaných konferenčných príspevkov: 0

Z toho na domácich podujatiach: 0

Z toho na zahraničných podujatiach: 0


Podľa projektov

Počet publikácií s naviazaným projektom: 1


Podľa databáz a citačných indexov

SCO SCOPUS: 2

SCO SCOPUS: 2


Podľa metrík

CiteScore: 1

SJR: 1

SNIP: 1


Podľa kvartilov

Počet záznamov s kvartilom Scimago: 1

Z toho Q2: 1

Religious studies: 1Member of the editorial board of the Theological Forum, a scientific journal;
Member of the editorial board of the scientific journal Theological Journal Forum for Christian Dialogue.
Member of the editorial board of the Hungarian Reformed Education Journal;
Paper Szempontok a Z generáci katechesiis In. Reformed Pedagogical Journal 4, 15-29 p; is listed literature at the Protestant Theological Institute in Cluj-Napoca: https://www.proteo.cj.edu.ro/hu/oktatas/tantargyak/mp90;
Textbook on religious education: On the Palm of God, seeks to help change the perspective in which the information and digital age has placed religious education. It takes into account the specificities of the child and helps to differentiate religious education;
The study "With adolescents in School and in the Congregation" is a chapter of the handbook on congregational pedagogy entitled Together in the Way of Faith, which is compulsory reading for the Protestant theological training of pastors and catechists in Hungary and for the training of Reformed theologians in Romania;
Adaptation of religious education textbooks in the Reformed Christian Church in Slovakia.
 
 

 

To help provide better efficiency and user experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection and use of cookies.

  
spam vedelem