SJE főmenü
ThDr. Lilla Szénási, PhD.
Név: ThDr. Lilla Szénási, PhD.
Dékánhelyettes
Kar: Református Teológiai Kar
Tanszék: Alkalmazott Tudományok Tanszéke
Beosztás: Adjunktus
Iroda: ***
E-mail:
Telefon: ***
A tanulmányi program profiltantárgyáért felelős személy:
Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás (1. szint, nappali képzés)
Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás (2. szint, nappali képzés)

Egyetemi tanulmányok
Calvin János Teológiai Akadémia
teológia
1995 - 2000
Selye János Egyetem
teológia
2004 - 2006
Rigorózus eljárás
Selye János Egyetem
teológia
2010 - 2011
Doktori képzés (PhD.)
Selye János Egyetem
teológia
2014 - 2017

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem
adjunktus
2017 -
Szlovákia Református Keresztyén Egyház
lelkész
2000 -


Kutatási terület  hitoktatás, valláspedagógia, katechetika történet Az önkéntesség megerősítése és elismerése a felsőoktatás tanterveiben és a munkaerőpiacon Kelet-Európában. Rövid magyarázó fogalomtár magyar nyelven ötnyelvű szakszótárral könyv-, CD-ROM- és Open Acces formában. Kétnyelvű e-learning kurzusok etikáról és etikai kérdésekről a főiskolák és egyetemek protestáns teológiai karain.    

Kutatási projektek Bevezetés az ugariti kultúrába
003UJS-4/2018
KEGA
2018 - 2020

Rövid magyarázó fogalomtár magyar nyelven ötnyelvű szakszótárral könyv-, CD-ROM- és Open Acces formában
006UJS-4/2021
KEGA
2021 - 2023

VOLEE - Az önkéntesség megerősítése és elismerése a felsőoktatás tanterveiben és a munkaerőpiacon Kelet-Európában
2020-1-RO01-KA203-079899
Erasmus+
2020 - 2022

Kétnyelvű e-learning kurzusok etikáról és etikai kérdésekről a főiskolák és egyetemek protestáns teológiai karain
005UJS-4/2022
KEGA
2022 - 2023

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 5
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (2)
BCB Általános- és középiskolai tankönyvek (3)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 13
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (4)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (3)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 4
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (3)
BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)

Bejegyzések száma összesen: 22

Hivatkozások:

[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (2)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (12)
Összesen 14

Publikációk listája

ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADE 001 SZÉNÁSI, Lilla. Szempontok a Z generáció katechéziséhez. Magyar Református Nevelés. Sz. 4 (2017), p. 15-29.

Hivatkozások:
2021  [4] SZÁSZI, A. Újragondolt katechézis: Szempontok és tapasztalatok a pandémia után. In 13th International Conference of J. Selye University:Theological Section. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-410-2, p. 137.

2021  [4] GÖRÖZDI, ZS. A konfirmációs előkészítő tanmenete. In 13th International Conference of J. Selye University:Theological Section. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-410-2, p. 24.

2021  [4] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. Komárom : Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3, p. 62.

2021  [4] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmációs munka anyaga. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2021, vol. 15, no. 1, p. 41.
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADF 001 SZÉNÁSI, Lilla. Differenciálás a Z generáció hitoktatásában a többszörös intelligencia elmélet segítségével. Teológiai Fórum. Évf. 9, sz. 2 (2015), p. 38-55. ISSN 1337-6519.

ADF 002 SZÉNÁSI, Lilla. Kihívások és lehetőségek a Digitális generáció oktatásban. Teológiai Fórum. Évf. 9, sz. 1 (2015), p. 17-27. ISSN 1337-6519.

Hivatkozások:
2021  [4] GÖRÖZDI, ZS. A konfirmációs előkészítő tanmenete. In 13th International Conference of J. Selye University:Theological Section. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-410-2, p. 41.

2021  [4] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. Komárom : Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3, p. 148.

2021  [4] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmációs munka anyaga. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2021, vol. 15, no. 1, p. 41.

2017  [3] JUHÁSZ, E. "Egy nyelven beszélünk...?" Különbség helyett közösség. In Könyvtári Figyelő. ISSN 0023-3773, 2017, vol. 27, no. Különszám, p. 39-46.ADF 003 SZÉNÁSI, Lilla. Új hittankönyvek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház használatában. Teológiai Fórum : Vedecký časopis Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho a Teologického inštitútu J. Calvína : A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Calvin J. Teológiai Akadémia tudományos folyóirata. Évf. 12, sz. 2 (2018), p. 57-67. ISSN 1337-6519.


AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFA 001 SZÉNÁSI, Lilla. Digitális tartalmak az 5. és 7. évfolyam református katechézisében, különös tekintettel a Z generációra. In: IDK 2015. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, 2015, P. 301-315. ISBN 978-963-642-830-3.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFC 001 SZÉNÁSI, Lilla. A digitális kor kognitív következményei a Z generáció tagjainál, és a református katechézis azokra adható válaszai. In: Uram, hogy lássak!. Budapest: Hittudományi Osztály, 2016, P. 104-119. ISBN 978-615-5586-05-7.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 4


AFD 001 SZÉNÁSI, Lilla. Differenciálás a többszörös intelligencia segítségével, mint a katechézis egyik lehetséges válasza a Z generáció kihívásaira. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája: Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P. 601-612. ISBN 978-80-8122-206-1.

AFD 002 SZÉNÁSI, Lilla. A gamifikáció lehetséges formái az iskolai katechézisben. DOI 10.36007/3327.2019.171-178 In: 11. International Conference of J. Selye University : Theological Sections: Theological Sections. Bukor József, Lévai Attila. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 171-178. ISBN 978-80-8122-332-7.

Hivatkozások:
2021  [3] BŐSZE, B. - DEVOSA, I. A digitális játékok oktatásban történő alkalmazásának lehetőségei. In Gradus. ISSN 2064-8014, 2021, vol. 8, no. 1, p. 85.AFD 003 SZÉNÁSI, Lilla. Trianon hatása az oktatásra és az iskolai katechézisre a Szlovenszkói és Kárpátaljai Református Egyházban. DOI 10.36007/3747.2020.59 In: 12th International Conference of J. Selye University : Theological Sections: Theological Sections. Somogyi Alfréd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 59-68. ISBN 978-80-8122-374-7.

AFD 004 SZÉNÁSI, Lilla. "Mert kell egy hely, egy vonzás, melyhez tartozunk" a serdülők egyházi életbe való bevonásának lehetőségeiről. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia teologických vied. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Teológiai szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, CD-ROM, s. 20-26. ISBN 978-80-8122-254-2.

Hivatkozások:
2021  [4] GÖRÖZDI, ZS. A konfirmációs előkészítő tanmenete. In 13th International Conference of J. Selye University:Theological Section. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-410-2, p. 29.

2021  [4] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. Komárom : Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3, p. 74.

2021  [4] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmációs munka anyaga. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2021, vol. 15, no. 1, p. 41.

2020  [4] HORNYÁK, E. A serdülők identitásának alakulása a konfirmációs oktatás ideje alatt. In 12th International Conference of J. Selye University. Pedagogical Sections. Conference Proceedings . Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-373-0, p. 14.
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 2


BAB 001 BALÁZS, Lilla, Gabriella BLANÁR, Tímea CZINKE, Miklós KISS, Éva MOLNÁR a Lilla SZÉNÁSI. HŰ ha...: Vezetők kézikönyve. 1. vyd. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2017. 109 s. ISBN 978-80-89269-44-0.

BAB 002 BALÁZS, Lilla, Gabriella BLANÁR, Zsolt BUZA, Aranka BUZA BODNÁR, Éva MOLNÁR a Lilla SZÉNÁSI. Légy hű mindhalálig...: Játékos foglalkozások a felvidéki református hithősök életéből. 1. vyd. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2017. 94 s. ISBN 978-80-89269-45-7.


BCB Általános- és középiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 3


BCB 001 BÖLCSFÖLDINÉ TÜRK, Emese, Lilla SZÉNÁSI a Andrea JAKAB-SZÁSZI. Isten tenyerén: református hit- és erkölcstan munkafüzet 1. osztályos tanulók részére. 1. vyd. Budapest: Református Pedagógiai Intézet, 2014. 72 s. ISBN 978-963-5582-518.

BCB 002 BÖLCSFÖLDINÉ TÜRK, Emese, Lilla SZÉNÁSI a Andrea JAKAB-SZÁSZI. Isten tenyerén: református hit- és erkölcstan tankönyv 1. osztályosok részére. 1. vyd. Budapest: Református Pedagógiai Intézet, 2014. 80 s. ISBN 978-963-5582-501.

BCB 003 SZÉNÁSI, Lilla. Isten tenyerén: Református hit- és erkölcstan tankönyv egyházi iskolák 1. osztályos tanulói számára. 1. vyd. Budapest: Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2018. 143 s. ISBN 978-96-35583-95-9.


BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 3


BDF 001 SZÉNÁSI, Lilla. Hozz egy jó döntést!. Kálvinista Szemle. Évf. 85, sz. 9 (2014), p. [10]. ISSN 1335-7298.

BDF 002 SZÉNÁSI, Lilla. Reformáció: hogy minden a helyére kerüljön. Kálvinista Szemle. Évf. 85, sz. 10 (2014), p. [10]. ISSN 1335-7298.

BDF 003 SZÉNÁSI, Lilla. Ne a bizonytalanba kapaszkodj!. Kálvinista Szemle. Évf. 86, sz. 1 (2015), p. [10]. ISSN 1335-7298.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 3


BEE 001 SZÉNÁSI, Lilla. Digitális generáció: Kihívások és lehetőségek az oktatásukban. In: "A mi tendenciáink...": Szakkolégiumí tanulmányok 3.. Debrecen: Hatvani István Szakkolégium, 2015, P. 49-59.

BEE 002 SZÉNÁSI, Lilla. Differenciálás a Z generáció hitoktatásában a többszörös intelligencia elmélet segítségével. In: "A mi tendenciáink...": Szakkolégiumi Tanulmányok, 4.. Debrecen: Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiuma, 2016, P. 23-39.

BEE 003 MIKLYÁNÉ LUZSÁNYI, Mónika a Lilla SZÉNÁSI. Kamaszokkal az iskolában és a gyülekezetben. In: Együtt a hit útján : Gyülekezetpedagógiai kézikönyv: Gyülekezetpedagógiai kézikönyv. Siba Balázs, Szabóné László Lilla, Pángyánszky Ágnes. Budapest: A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2019, P. 245-271. ISBN 978-963-558-421-5.

Hivatkozások:
2021  [4] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. Komárom : Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3, p. 23.
BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEF 001 SZÉNÁSI, Lilla. Május. In: Bibliaolvasó kalauz a 2017. évre: a reformáció 500. jubileumi esztendejének minden napjára. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2016, P. 65-78. ISBN 978-80-89269-43-3.

Menný zoznam publikácií:


V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 1


V1_001 Szénási, Lilla. "A neki megfelelő módon": Hittankönyvek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hittanoktatásában a rendszerváltást követő évtizedben. 1. vyd. Komárno: Calvin J. Teológiai Akadémia, 2022. ISBN 978-80-89899-12-8. [maďarčina]


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 3


V2_001 Szénási, Lilla. "Mert ahol KETTen vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.". DOI 10.36007/4102.2022.147 In: 13th International Conference of J. Selye University - Theological Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 147-156 [online]. ISBN 978-80-8122-410-2. [maďarčina]


V2_002 Szénási, Lilla. Az önkéntesség megjelenése a hittankönyvekben = The Emergence of Volunteering in Faith Books In: Önkéntesség és a krízis: Tudományos tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 7-18 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-435-5. [maďarčina]


V2_003 Szénási, Lilla. Közös hit, közös hittankönyv In: A magyarság megtartó ereje 5.: Tudomány - művészet - hit - erkölcs a Kárpát-medencében. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2022, s. 255-260. ISBN 978-615-5904-50-9. [maďarčina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 4


V3_001 Szénási, Lilla. A gardneri többszörös intelligencia és Franz Kett pedagógiájának metszéspontjai [elektronický dokument]. DOI 10.24193/subbtref.67.1.01 In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica. Cluj-Napoca: Universitatea Babes-Bolyai, 2022, Roč. 67, č. 1, s. 10-29 [tlačená forma] [online]. ISSN 1582-5418. ISSN (online) 2065-9482. [maďarčina]


V3_002 Szénási, Lilla. Az önismeret helye a szociális gondoskodásban In: Teológiai Fórum: a Calvin J. Teológiai Akadémia tudományos folyóirata: vedecký časopis Teologického inštitútu J. Calvína. Komárno: Calvin J. Teológiai Akadémia, 2022, Roč. 16, č. 2, s. 106-114 [tlačená forma]. ISSN 1337-6519. [maďarčina]


V3_003 Szénási, Lilla. Mit tanítottak az egyház életéről a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban a rendszerváltást követően használt hittankönyvek? In: Teológiai Fórum: a Calvin J. Teológiai Akadémia tudományos folyóirata: vedecký časopis Teologického inštitútu J. Calvína. Komárno: Calvin J. Teológiai Akadémia, 2022, Roč. 16, č. 2, s. 36-47 [tlačená forma]. ISSN 1337-6519. [maďarčina]


V3_004 Szénási, Lilla. Hittanversenyek innen és túl: A Komáromi Református Egyházmegye bibliaismereti versenye In: Magyar Református Nevelés: Református pedagógiai folyóirat. Budapest: Református Pedagógiai Intézet, 2023, Roč. 1, č. 1, s. 65-72. ISSN 1585-7565. [maďarčina]


O1 Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 1


O1_001 Szénási, Lilla, Csík, György, Görözdi, Zsolt, Kovács, Ábrahám, Lévai, Attila. A szociális munka rövid fogalomtára ötnyelvű szótárral [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-469-0. [slovenčina. angličtina. čeština. maďarčina. nemčina]


O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

Počet výstupov: 1


O2_001 Szénási, Lilla. "Ezeket hirdessed és tanítsad!": A felvidéki református hitoktatás száz éve, különös tekintettel a hittankönyvekre In: Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról: Egyháztörténeti tanulmányok. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2022, s. 375-382. ISBN 978-606-94847-9-1. [maďarčina]


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 1


ADE_001 Szénási, Lilla. Szempontok a Z generáció katechéziséhez In: Magyar Református Nevelés: Református pedagógiai folyóirat. Budapest: Református Pedagógiai Intézet, 2017, č. 4, s. 15-29 [online]. ISSN 1585-7565. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [04/12] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmációs munka anyaga. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2021, vol. 15, no. 1, p. 41.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [04/12] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. Komárom : Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3, p. 62.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [04/12] GÖRÖZDI, ZS. A konfirmációs előkészítő tanmenete. In 13th International Conference of J. Selye University:Theological Section. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-410-2, p. 24.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [04/12] SZÁSZI, A. Újragondolt katechézis: Szempontok és tapasztalatok a pandémia után. In 13th International Conference of J. Selye University:Theological Section. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-410-2, p. 137.. [s.l.] : [s.n.], 2021


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 3


ADF_001 Szénási, Lilla. Új hittankönyvek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház használatában In: Teológiai Fórum: a Calvin J. Teológiai Akadémia tudományos folyóirata: vedecký časopis Teologického inštitútu J. Calvína. Komárno: Calvin J. Teológiai Akadémia, 2018, Roč. 12, č. 2, s. 57-67 [tlačená forma]. ISSN 1337-6519. [maďarčina]


ADF_002 Szénási, Lilla. Kihívások és lehetőségek a Digitális generáció oktatásban In: Teológiai Fórum: A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Calvin J. Teológiai Akadémia tudományos folyóirata: Vedecký časopis Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho a Teologického inštitútu J. Calvína. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, Roč. 9, č. 1, s. 17-27 [tlačená forma]. ISSN 1337-6519. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [04/12] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmációs munka anyaga. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2021, vol. 15, no. 1, p. 41.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [04/12] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. Komárom : Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3, p. 148.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [04/12] GÖRÖZDI, ZS. A konfirmációs előkészítő tanmenete. In 13th International Conference of J. Selye University:Theological Section. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-410-2, p. 41.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2017 [03/12] JUHÁSZ, E. "Egy nyelven beszélünk...?" Különbség helyett közösség. In Könyvtári Figyelő. ISSN 0023-3773, 2017, vol. 27, no. Különszám, p. 39-46.. [s.l.] : [s.n.], 2017


ADF_003 Szénási, Lilla. Differenciálás a Z generáció hitoktatásában a többszörös intelligencia elmélet segítségével In: Teológiai Fórum: A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Calvin J. Teológiai Akadémia tudományos folyóirata: Vedecký časopis Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho a Teologického inštitútu J. Calvína. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, Roč. 9, č. 2, s. 38-55 [tlačená forma]. ISSN 1337-6519. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Pólya, Katarína. A bibliai héber nyelv oktatásának egyes aspektusai In: Teológiai Fórum: a Calvin J. Teológiai Akadémia tudományos folyóirata: vedecký časopis Teologického inštitútu J. Calvína. Komárno: Calvin J. Teológiai Akadémia, 2022, Roč. 16, č. 1, s. 63-75 [tlačená forma]. ISSN 1337-6519. [maďarčina]


AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 1


AFA_001 Szénási, Lilla. Digitális tartalmak az 5. és 7. évfolyam református katechézisében, különös tekintettel a Z generációra In: IDK 2015. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, 2015, s. 301-315. ISBN 978-963-642-830-3. [maďarčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 1


AFC_001 Szénási, Lilla. A digitális kor kognitív következményei a Z generáció tagjainál, és a református katechézis azokra adható válaszai In: Uram, hogy lássak!. Budapest: Hittudományi Osztály, 2016, s. 104-119. ISBN 978-615-5586-05-7. [maďarčina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 4


AFD_001 Szénási, Lilla. A gamifikáció lehetséges formái az iskolai katechézisben. DOI 10.36007/3327.2019.171-178 In: 11. International Conference of J. Selye University: Theological Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 171-178 [online]. ISBN 978-80-8122-332-7. http://uk.ujs.sk/dl/3327/Szenasi.html/. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Bencéné Fekete, Anikó, Bence-Kiss, Krisztina. Tanító szakos hallgatók ismeretei a gamifikációról [elektronický dokument]. DOI 10.14232/kapocs.2023.1.148-159 In: Közösségi Kapcsolódások - tanulmányok kultúráról és oktatásról. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 2023, Roč. 3, č. 1, s. 148-159 [online]. ISSN (online) 2786-3484. [maďarčina]


2022 [02/20] Milu, Ildikó, Balogh, Bence, Nagy, Dávid, Kocsis, Zsófia. A kreatív tanulás és tanítás szolgálatában [elektronický dokument]: Gamifikációs értékelés a saját fejlesztésű MotivApp applikációval. DOI 10.17165/TP.2022.1-2.10 In: Képzés és gyakorlat: neveléstudományi folyóirat. Kaposvár: Kaposvári Egyetem. Pedagógiai kar, 2022, Roč. 19, č. 1-2, s. 110-121 [tlačená forma] [online]. ISSN 1589-519X. ISSN (online) 2064-4027. [maďarčina]


2021 [02/20] Bősze, Brigitta, Devosa, Iván. A digitális játékok oktatásban történő alkalmazásának lehetőségei [elektronický dokument]. DOI 10.47833/2021.1.ART.005 In: Gradus. Kecskemét: Kecskemét College, 2021, Roč. 8, č. 1, s. 80-89 [online]. ISSN (online) 2064-8014. [maďarčina]


AFD_002 Szénási, Lilla. A többszörös intelligencia elméleti alkalmazása a hitoktatásban In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 205-218 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-187-3. [maďarčina]


AFD_003 Szénási, Lilla. Differenciálás a többszörös intelligencia segítségével, mint a katechézis egyik lehetséges válasza a Z generáció kihívásaira In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016): Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 601-612. ISBN 978-80-8122-206-1. [maďarčina]


AFD_004 Szénási, Lilla. "Mert kell egy hely, egy vonzás, melyhez tartozunk" a serdülők egyházi életbe való bevonásának lehetőségeiről In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia teologických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 20-26 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-254-2. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [04/12] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmációs munka anyaga. In Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519, 2021, vol. 15, no. 1, p. 41.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [04/12] GÖRÖZDI, Zs. A konfirmáció elmélete és gyakorlata. Komárom : Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3, p. 74.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2021 [04/12] GÖRÖZDI, ZS. A konfirmációs előkészítő tanmenete. In 13th International Conference of J. Selye University:Theological Section. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-410-2, p. 29.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2020 [04/12] HORNYÁK, E. A serdülők identitásának alakulása a konfirmációs oktatás ideje alatt. In 12th International Conference of J. Selye University. Pedagogical Sections. Conference Proceedings . Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN 978-80-8122-373-0, p. 14.. [s.l.] : [s.n.], 2020


BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


BAB_001 Balázs, Lilla, Blanár, Gabriella, Czinke, Tímea, Kiss, Miklós, Molnár, Éva, Szénási, Lilla. HŰ ha...: Vezetők kézikönyve. 1. vyd. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2017. ISBN 978-80-89269-44-0. [maďarčina]


BAB_002 Balázs, Lilla, Blanár, Gabriella, Buza, Zsolt, Buza Bodnár, Aranka, Molnár, Éva, Szénási, Lilla. Légy hű mindhalálig...: Játékos foglalkozások a felvidéki református hithősök életéből. 1. vyd. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2017. ISBN 978-80-89269-45-7. [maďarčina]


BCB Učebnice pre stredné a základné školy

Počet výstupov: 3


BCB_001 Szénási, Lilla. Isten tenyerén [textový dokument (print)] : Református hit- és erkölcstan tankönyv egyházi iskolák 1. osztályos tanulói számára. 1. vyd. Budapest: Kálvin János Kiadó, 2018. ISBN 978-96-35583-95-9. [maďarčina]


BCB_002 Bölcsföldiné Türk, Emese, Szénási, Lilla, Jakab-Szászi, Andrea. Isten tenyerén: református hit- és erkölcstan munkafüzet 1. osztályos tanulók részére. 1. vyd. Budapest: Református Pedagógiai Intézet, 2014. ISBN 978-963-5582-518. [maďarčina]


BCB_003 Bölcsföldiné Türk, Emese, Szénási, Lilla, Jakab-Szászi, Andrea. Isten tenyerén: református hit- és erkölcstan tankönyv 1. osztályosok részére. 1. vyd. Budapest: Református Pedagógiai Intézet, 2014. ISBN 978-963-5582-501. [maďarčina]


BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 3


BDF_001 Szénási, Lilla. Hozz egy jó döntést! In: Kálvinista Szemle: a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja, 2014, Roč. 85, č. 9, s. 10-10 [tlačená forma]. ISSN 1335-7298. [maďarčina]


BDF_002 Szénási, Lilla. Reformáció: hogy minden a helyére kerüljön In: Kálvinista Szemle: a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja, 2014, Roč. 85, č. 10, s. 10-10 [tlačená forma]. ISSN 1335-7298. [maďarčina]


BDF_003 Szénási, Lilla. Ne a bizonytalanba kapaszkodj! In: Kálvinista Szemle: a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja, 2015, Roč. 86, č. 1, s. 10-10 [tlačená forma]. ISSN 1335-7298. [maďarčina]


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 3


BEE_001 Miklyáné Luzsányi, Mónika, Szénási, Lilla. Kamaszokkal az iskolában és a gyülekezetben In: Együtt a hit útján: Gyülekezetpedagógiai kézikönyv. Budapest: Kálvin János Kiadó, 2019, s. 245-271 [tlačená forma]. ISBN 978-963-558-421-5. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [02/20] Görözdi, Zsolt. A konfirmáció elmélete és gyakorlata [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-398-3. ISBN (online) 978-80-8122-399-0. https://www.ujs.sk/documents/A%20konfirm%C3%A1ci%C3%B3%20elm%C3%A9lete%20%C3%A9s%20gyakorlata_Online-PDF%20final.pdf. [maďarčina]


2021 [02/20] Hodossi, Sándor. Siba Balázs, Szabóné László Lilla, Pángyánszki Ágnes (szerk.): Együtt a hit útján (gyülekezetpedagógiai kézikönyv), Kálvin Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-963-558-428-4, 399 oldal [elektronický dokument] In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica. Cluj-Napoca: Universitatea Babes-Bolyai, 2021, Roč. 66, č. 2, s. 339-344 [tlačená forma] [online]. ISSN 1582-5418. ISSN (online) 2065-9482. [maďarčina]


BEE_002 Szénási, Lilla. Digitális generáció: Kihívások és lehetőségek az oktatásukban In: "A mi tendenciáink...": Szakkolégiumí tanulmányok 3.. Debrecen: Hatvani István Szakkolégium, s. 49-59. ISSN 2063-6059. [maďarčina]


BEE_003 Szénási, Lilla. Differenciálás a Z generáció hitoktatásában a többszörös intelligencia elmélet segítségével In: "A mi tendenciáink...": Szakkolégiumi Tanulmányok, 4.. Debrecen: Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiuma, s. 23-39. ISSN 2063-6059. [maďarčina]


BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 2


BEF_001 Szénási, Lilla. Trianon hatása az oktatásra és az iskolai katechézisre a Szlovenszkói és Kárpátaljai Református Egyházban. DOI 10.36007/3747.2020.59 In: 12th International Conference of J. Selye University: Theological Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 59-68 [online]. ISBN 978-80-8122-374-7. http://uk.ujs.sk/dl/3747/Szenasi.html. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Petheő, Attila. A református tanítókat ért sérelmek a Trianon utáni Csehszlovákiában. DOI 10.36007/4102.2022.113 In: 13th International Conference of J. Selye University - Theological Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 113-119 [online]. ISBN 978-80-8122-410-2. [maďarčina]


2021 [02/20] Czinke, Zsolt. Református Egyház és Iskola 1921-1938. 1. vyd. Komárno: Calvin J. Teológiai Akadémia, 2021. ISBN 978-80-89899-08-1. [maďarčina]


BEF_002 Szénási, Lilla. Május In: Bibliaolvasó kalauz a 2017. évre: a reformáció 500. jubileumi esztendejének minden napjára. Komárno: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2016, s. 65-78. ISBN 978-80-89269-43-3. [maďarčina]
A Teológiai Fórum című tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja;
A Nagyszombati Egyetem Teologický časopis Fórum pre kresťanský dialóg tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.A Magyar Református Nevelés című oktatási folyóirat szerkesztőbizottságának tagja;
A Szempontok a Z generáci katechéziséhez című tanulmánya  In: Magyar Református Nevelés. Református Pedagógiai Folyóirat 4, 15-29 p. ajánlott irodalomként szerepel a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben: https://www.proteo.cj.edu.ro/hu/oktatas/tantargyak/mp90;
Az Isten tenyerén című kittanoktatási tankönyve arra törekszik, hogy segítsen megváltoztatni azt a perspektívát, amelybe az információs és digitális korszak a vallásoktatást helyezte. A bibliaiságon kívül figyelembe veszi a gyermek sajátosságait, és segít differenciálni a vallásoktatásban.;
A Kamaszokkal az iskolában és a gyülekezetben című tanulmánya az Együtt a hit útján című gyülekezetpedagógiai kézikönyv egyik fejezete, amely kötelező olvasmány a magyarországi lelkészek és katekéták protestáns teológiai képzéséhez és a romániai református teológusképzásben.;
Nevéhez fűződik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hittanoktatási tankönyveinek adaptációja.
 
 
 

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem