ujs logo ujs logo ujs logoujs logo

Kultminor

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2020 :

Číslo projektu

Názov projektu

Dotácia

(v eurách)

20-220-00271

Eruditio–Educatio 2020

5000

20-230-00356

Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969-1989) (Hospodárstvo južného Slovenska v období normalizácie (1969-1989))

2850

20-230-00352

Léva és környéke az irodalomban (Levice a okolie v literatúre)

2800

20-130-00186

Literatúra a veda

1805

20-214-00298

Budovanie, skvalitnenie knižničného fondu Univerzitnej knižnice UJS

2000

20-130-00181

Az 1918/20-as államhatalmi változások és következményeik Komáromra és környékére - Štátoprávne zmeny v rokoch 1918/20 a jeho dôsledky na okolie Komárna

2185

Projekt

Projekt 1.2/05

Zvyšovanie kvality vzdelávania tvorbou a inováciou študijných programov, rozvojom ľudských zdrojov a podporou kariérneho poradenstva

Informačná stránka projektu

http://projektyujs.ujs.sk/
 

BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY A MODERNIZÁCIA VYBAVENIA UNIVERZITY J. SELYEHO V KOMÁRNE

A SELYE JÁNOS EGYETEM INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KIÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE

Projekt

ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA TVORBOU A INOVÁCIOU  ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV, ROZVOJOM ĽUDSKÝCH ZDROJOV A PODPOROU KARIÉRNEHO PORADENSTVA

AZ OKTATÁS MINŐSÉGÉNEK NÖVELÉSE A TANULMÁNYI PROGRAMOK KIALAKÍTÁSÁVAL ÉS INNOVÁCIÓJÁVAL, AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK ÉS A KARRIER-TANÁCSADÁS FEJLESZTÉSÉVEL

Informačná stránka projektu

http://projektyujs.ujs.sk/

Operačný program vzdelávanie


Zvyšovanie kvality vzdelávania tvorbou a inováciou študijných programov, rozvojom ľudských zdrojov a podporou kariérneho poradenstva
ITMS: 26110230108


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Prijímateľ: Univerzita J. Selyeho
Kód výzvy: OPV-2012/1.2/05-SORO
Druh projektu: Dopytovo orientovaný
Obdobie realizácie aktivít projektu: 10/2013 – 9/2015
Celkové oprávnené výdavky: 857 233,80 EUR

To help provide better efficiency and user experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection and use of cookies.

  
spam vedelem