ujs logo ujs logo ujs logoujs logo

Kultminor

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2022 :

 

Číslo projektu

Názov projektu

Dotácia

(v eurách)

22-220-00489

Eruditio–Educatio 2022

5000

22-230-01040

UMENIE – EDUKÁCIA – TERAPIA. Inšpirácie, vzájomné vzťahy, interdisciplinárne prístupy MŰVÉSZET – EDUKÁCIÓ – TERÁPIA. Inspirációk, kölcsönhatások, interdiszciplináris megközelítések

3000

22-214-00848

Akvizícia knižničného fondu Univerzitnej knižnice UJS

2000

22-110-01741

Dvojdňový denný tábor speváckeho zboru Cantus Iuventus

1500

22-110-01742

Univerzitný totem

5000

22-140-01916

Zvyšovanie právneho vedomia študentov maďarskej národnosti v oblasti dobrovoľníctva / A nemzetiségi diákok jogtudatának emelése az önkéntesség területén

1000

Projekt

Projekt 1.2/05

Zvyšovanie kvality vzdelávania tvorbou a inováciou študijných programov, rozvojom ľudských zdrojov a podporou kariérneho poradenstva

Informačná stránka projektu

http://projektyujs.ujs.sk/
 

BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY A MODERNIZÁCIA VYBAVENIA UNIVERZITY J. SELYEHO V KOMÁRNE

A SELYE JÁNOS EGYETEM INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KIÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE

Projekt

ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA TVORBOU A INOVÁCIOU  ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV, ROZVOJOM ĽUDSKÝCH ZDROJOV A PODPOROU KARIÉRNEHO PORADENSTVA

AZ OKTATÁS MINŐSÉGÉNEK NÖVELÉSE A TANULMÁNYI PROGRAMOK KIALAKÍTÁSÁVAL ÉS INNOVÁCIÓJÁVAL, AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK ÉS A KARRIER-TANÁCSADÁS FEJLESZTÉSÉVEL

Informačná stránka projektu

http://projekty.ujs.sk/

Operačný program vzdelávanie


Zvyšovanie kvality vzdelávania tvorbou a inováciou študijných programov, rozvojom ľudských zdrojov a podporou kariérneho poradenstva
ITMS: 26110230108


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Prijímateľ: Univerzita J. Selyeho
Kód výzvy: OPV-2012/1.2/05-SORO
Druh projektu: Dopytovo orientovaný
Obdobie realizácie aktivít projektu: 10/2013 – 9/2015
Celkové oprávnené výdavky: 857 233,80 EUR

To help provide better efficiency and user experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection and use of cookies.

  
spam vedelem