Hlavné menu UJS

Kultminor

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2020 :

Číslo projektu

Názov projektu

Dotácia

(v eurách)

20-220-00271

Eruditio–Educatio 2020

5000

20-230-00356

Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969-1989) (Hospodárstvo južného Slovenska v období normalizácie (1969-1989))

2850

20-230-00352

Léva és környéke az irodalomban (Levice a okolie v literatúre)

2800

20-130-00186

Literatúra a veda

1805

20-214-00298

Budovanie, skvalitnenie knižničného fondu Univerzitnej knižnice UJS

2000

20-130-00181

Az 1918/20-as államhatalmi változások és következményeik Komáromra és környékére - Štátoprávne zmeny v rokoch 1918/20 a jeho dôsledky na okolie Komárna

2185

Konferencia a výstava o záchrancovi matiek na Univerzite J. Selyeho

Na pôde našej univerzity sa stretli maďarskí lekári a zdravotníci z Karpatskej kotliny dňa 9. júna 2018, aby si pripomenuli 200. výročie narodenia záchrancu matiek, lekára Ignáca Semmelweisa. Pri tejto príležitosti bola zásluhou Veľvyslanectva Maďarska v Bratislave otvorená výstava v predsieni Konferenčného centra UJS, ktorá bude širokej verejnosti prístupná do 15. júla 2018.

Projekt

Projekt 1.2/05

Zvyšovanie kvality vzdelávania tvorbou a inováciou študijných programov, rozvojom ľudských zdrojov a podporou kariérneho poradenstva

Informačná stránka projektu

http://projektyujs.ujs.sk/
 

BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY A MODERNIZÁCIA VYBAVENIA UNIVERZITY J. SELYEHO V KOMÁRNE

A SELYE JÁNOS EGYETEM INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KIÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE

Projekt

ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA TVORBOU A INOVÁCIOU  ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV, ROZVOJOM ĽUDSKÝCH ZDROJOV A PODPOROU KARIÉRNEHO PORADENSTVA

AZ OKTATÁS MINŐSÉGÉNEK NÖVELÉSE A TANULMÁNYI PROGRAMOK KIALAKÍTÁSÁVAL ÉS INNOVÁCIÓJÁVAL, AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK ÉS A KARRIER-TANÁCSADÁS FEJLESZTÉSÉVEL

Informačná stránka projektu

http://projektyujs.ujs.sk/

Operačný program vzdelávanie


Zvyšovanie kvality vzdelávania tvorbou a inováciou študijných programov, rozvojom ľudských zdrojov a podporou kariérneho poradenstva
ITMS: 26110230108


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Prijímateľ: Univerzita J. Selyeho
Kód výzvy: OPV-2012/1.2/05-SORO
Druh projektu: Dopytovo orientovaný
Obdobie realizácie aktivít projektu: 10/2013 – 9/2015
Celkové oprávnené výdavky: 857 233,80 EUR

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem