SJE főmenü

Új orgonája lett a Református Teológiai Karnak

A hat regiszteres, közel négyszáz sípot tartalmazó Walcker-orgona 1967-ben épült a berlini Evangélikus Zuflucht-und-Jeremia templomban. Mivel ez évtől a gyülekezet bezárja templomát, szerették volna, ha a hangszer továbbra is betöltheti eredeti küldetését, hogy kísérve az énekszót Istent dicsőíti. 2022-ben a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyházzenei Osztályát vezető Süll Kinga, egyetemi oktatónk sikeres pályázata folytán az Egyházzenei Osztály elnyerte az orgonát azzal, hogy az SJE Református Teológiai Kara használatára bocsátja. A hangszer szétszedését, szállítását, újraépítését és intonálását március elején a budapesti Meggyesi orgonaépítő Kft. végezte az Egyházzenei Osztály finanszírozásával. Hisszük, hogy a teológiai karon a rendszeres reggeli áhitatokon, az egyházi énekórákon, hangszerjátékon megszólaló orgona hangja lelkünk épülésére és Isten dicsőítésére szolgál. A hivatalos átadásra 2023. május 5-én kerül sor a kar első egyházzenei konferenciáján. Az ünnepélyes átadón az orgona hangja mellett felcsendül Kristóf Réka énekben mondott hitvallása is.

ÉRTESÍTÉS

A SELYE JÁNOS EGYETEM KÉPVISELŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSA A FELSŐOKTATÁSI DIÁKTANÁCSBA
(2023. 3. 22.)

A FELSŐOKTATÁSI DIÁKTANÁCSBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK JELÖLTLISTÁJA

Értesítem az akadémiai közösséget, hogy az SJE Felsőoktatási Diáktanácsba delegált hallgatói jelölt:

Maczik František 2MJ-HIdb15


A választások időpontja és helyszíne: 2023. március 22.
09.00-12.00 a Konferencia Központ előcsarnokában
13.00-15.00 a Konferencia Központ előcsarnokában

 

2023. március 10.

Bc. Mészáros János
a Választási Bizottság elnöke

 

 

2. SJE-MOL egyetemi nap

Immár másodízben jelentős érdeklődő hallgatósággal 2023. február 21-én került megszervezésre a második SJE-MOL EGYETEMI NAP a Selye János Egyetem Konferencia-központjában. A rendezvény keretein belül a MOL csoport, mint a kar egyik kiemelt stratégiai partnere ismertette a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar hallgatóival nyári szakmai gyakorlatának lehetőségét, ill. annak feltételeit. A rendezvényen nyitó előadóként Dr. Bauer Dávid a MOL csoport HR igazgatója tartotta meg előadását a vállalatról, s annak vállalati stratégiáját kiemelve hangsúlyozta, hogy többek között nagy figyelmet fordítanak a tehetséges fiatalok felkarolására, a karrierépítésre azáltal, hogy a szakmai gyakorlatok lehetőségét felkínálva folyamatosan lehetőséget biztosítsanak egyetemista hallgatók számára közelebbről megismerni a MOL csoportot és annak munkamódszereit, s így akár leendő munkáltatójukat.

A MOL GBS Üzleti Szolgáltatások jelen lévő csapata részletezte, hogy milyen szerteágazó IT vagy éppen közgazdasági vonalon van lehetőség szakmai gyakorlatot végezni a vállalatnál. A szakmai gyakorlattal kapcsolatos további részleteket tudhattak meg a hallgatók az előadást követően a MOL standon, ahol további MOL-os szakértőkkel is találkozhattak, beszélgethettek.

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY

A Selye János Egyetem Akadémiai Szenátusának felhívása

A SELYE JÁNOS EGYETEM KÉPVISELŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSA A FELSŐOKTATÁSI DIÁKTANÁCSBAN

(1 hely)

A választások meghirdetésének időpontja: 2023. február 22.
A választások időpontja és helyszíne: 2023. március 22.
09.00-12.00 a Konferencia Központ előcsarnokában
13.00-15.00 a Konferencia Központ előcsarnokában

A jelöltre vonatkozó nem anonim javaslatokat a választási bizottság elnökének címezve az iktatón keresztül adhatják le legkésőbb 2023. március 10., 12:00 óráig.

A jelöltek listájának közzététele: 2023. március 13-ig az egyetemi weboldalon.

A választások eredményét a választási bizottság elnöke hirdeti ki legkésőbb 2023. március 24-ig az SJE hivatalos faliújságain és az egyetem honlapján.

A választási bizottság tagjai:
Bc. Mészáros János – a Választási Bizottság elnök
GIK, SJE, Hradná ul. 21., Komárom, 94501
E-mail: 
Žemlička Adrián –
Kellermajer András Bendegúz –

Doc. PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
az SJE ASZ elnöke

Nagy volt az érdeklődés az SJE Nyílt Napja iránt

Több év kihagyást követően ismét jelenléti formában tartotta 2023. február 14-én egyetemünk a tömegeket vonzó Nyílt Napját. A hagyományok szerint intézményünk az idén is gazdag programkínálattal várta a gimnazistákat és a középiskolásokat. A konferencia-központban a három kar bemutatóján túl helyet kapott a Spartak SJE Komárom szlovák bajnok- és kupagyőztes röplabdacsapat és a Jókai Színház standja is.

Az érdeklődők megtekinthették az egyetem épületeit, a felújított Sirály Kollégiumot, az egyetemi könyvtárat, és színes kísérőprogramok útján ismerkedhetett a tanszékeken zajló munkával is. 

Megnyitójában Juhász György rektor fontosnak tartotta kiemelni, hogy az egyetemen külső felmérések által igazolt, nemzetközi szintű tudományos munka folyik a gyakorlati tudást adó képzés mellett. Hangsúlyozta, hogy azok, akik a szlovákiai magyar felsőoktatási intézményben tanulnak tovább, lehetőséget kapnak arra is, hogy aktívan bekapcsolódjanak az Erasmus+, a Ceepus és a Makovecz hallgatói- és oktatói csereprogramokba, így nemzetközi ösztöndíjak segítségével nyitott, világot látott értelmiségiek váljanak belőlük.

A Selye János Egyetem közössége reményét fejezi ki, hogy a félezer érdeklődő közül szeptemberben sokukkal újra találkozhatunk, immáron hallgatókként.

Egyetemünkön a Tanárképző Kar és a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar képzéseire 2023. március 31., míg a Református Teológiai Kar képzéseire 2023. május 31. a jelentkezési határidő. Bővebb információval a felveteli.ujs.sk oldalon találkozhatnak az érdeklődők.

A kutatási, fejlesztési és művészeti tevékenységek időszakos értékelései az SJE-n

A szlovák Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium az állami egyetemek és a Szlovák Tudományos Akadémia tudományos minőségének értékelését követően közzétette a 2014-2019 közötti időszakra vonatkozó kutatási, fejlesztési, művészeti és egyéb kreatív tevékenységének időszakos értékelésének eredményeit.

A felsőoktatási intézmények az egyes tudományterületeken belül 25, az intézmény szakmai munkájáról átfogó képet adó tudományos vagy egyéb kreatív munkát nyújtottak be értékelésre.  Az egyetemek saját hatáskörébe tartozott, hogy az egyes tudományterületekre vonatkozó kérelmet a karok szintjén vagy összegyetemi szinten nyújtják-e be. Az értékelés eredményeként kapott minőségi profil tükrözi a benyújtott kimenet világszínvonalú, jelentős nemzetközi, nemzetközi, nemzeti vagy alacsony (ún. rangsorolatlan eredmények) minősítését. A felhívásra 308 pályázó kar vagy munkahely jelentkezett, a bizottságok összesen 7 700 tudományos dolgozatot értékeltek. Az értékelésbe 10 036 egyetemi alkalmazottat vontak be. A kimeneteket a világ rangos egyetemeinek szakértői értékelték.

A Selye János Egyetem nyolc pályázatot nyújtott be a kutatási, fejlesztési és művészeti tevékenysége értékelésére azon tudományterületeken belül, amelyekben tudományos tevékenységet folytat. Az egyes tudományterületeken dolgozó kutatók viszonylag alacsony létszáma ellenére egyetemünk kiváló eredményeket ért el a tudományos értékelésben. A filozófia és teológia tudományterületen az értékelt intézmények közül a Református Teológiai Kar kapta országosan a legjobb minősítést. Az információs és kommunikációs tudományok területén az összértékelés első negyedébe kerültünk. A gazdaságtudományok, történettudományok, kémiai tudományok, matematikai tudományok és neveléstudományok kutatási területek szerinti rangsorolásban elért eredményünk összevethető a többi értékelt szlovák felsőoktatási intézmény eredményeivel. Ezen kutatási területek némelyikében szerepelnek olyan tudományos kimenetek is, amelyek az értékelést végző szakértők szerint jelentősen meghaladták a nemzeti szintű minősítést.

Az elért kutatási eredmények igazolják, hogy a Selye János Egyetemen nem csupán a szlovák, de a nemzetközi szabványoknak is megfelelő színvonalas tudományos kutatás folyik, amely szilárd alapot jelent a kimagasló tudományos tevékenységhez és egyetemi oktatóink igényes munkájához.

 

Három évvel ezelőtt alakult a szlovákiai egyetemek első konzorciuma, amelynek alapító tagja a Selye János Egyetem is

Az U10+ Konzorcium harmadik éve működik a szlovákiai felsőoktatási közegben. Az U10+ Konzorciumot 2021. január 22-én vették fel a felsőoktatási intézmények konzorciumainak nyilvántartásába.

A Konzorcium fő célkitűzései a tagegyetemek hazai, nemzetközi és uniós státuszának javítása, az oktatás, a tudomány, a kutatás és a művészeti tevékenységek minőségének biztosítása és javítása, az emberi és pénzügyi erőforrások hatékony megszerzése és felhasználása, az aktív együttműködés más egyetemi szövetségekkel és más, az oktatási és tudományos tevékenységet támogató szervezetekkel Szlovákiában és külföldön.

A konzorcium elnöksége 2023. január 26-i ülésén, amelyet a pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemen tartott, jóváhagyta a konzorciumnak egy új taggal, a besztercebányai Művészeti Akadémiával való bővítését. A U10+ Konzorcium elnökének újabb két évre Dr. h.c. prof. Ing. Rudolf Kropilt, PhD. a zólyomi Műszaki Egyetem rektorát választották.

Pro Meritis Interfacultatis díj egyetemünk rektorának

2023. január 13-án a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara a kar kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett kimagasló munkája elismeréseként Pro Meritis Interfacultatis díjat adományozott egyetemünk rektorának, Juhász Györgynek. 

Open Doors

2022. szeptember 12-én „Open Doors” címmel zajlott a Selye János Egyetemen multiplikációs rendezvény a VOLEE projekt (2020-1-RO01-KA203-079899) keretein belül. A rendezvény célja, hogy a csatolt program alapján hazai és külföldi résztvevők bevonásával új szakmai módszereket ismerjenek meg és hasznos gyakorlati tapasztalatokat adjanak át egymásnak a résztvevők.

 

Karácsonyi és újévi rektori üdvözlet

 

Rektori karácsonyi üdvözlet 2022

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kíván az SJE akadémiai és alkalmazotti közössége nevében: Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD., rektor

Értesítés - szabadság

Az SJE alkalmazotti közössége

2022. december 24. és 2023. január 8. között

üzemi szabadságát tölti,

ezért a jelzett időben az egyetem létesítményei

a nyilvánosság számára zárva tartanak.

A szabadságot követő első munkanap 2023. január 9.

 

 

 

 

 

Az SJE karácsonyi ünnepsége

Két év kihagyást követően 2022. december 15-én újra együtt ünnepelhette a közelgő karácsonyt a Selye János Egyetem alkalmazotti közössége. A rendezvény rektori évértékelővel vette kezdetét, amely során Juhász György rektor felelevenítette a 2022-es év legfontosabb eseményeit és mozzanatait. A visszatekintés után az egyetem női karának, a Cantus Iuventusnak köszönhetően igazi adventi hangulatban volt része az ünnepségen megjelenőknek. A kórust felkészítette Orsovics Yvette tanszékvezető, karnagy, közreműködtek a Tanárképző Kar oktatói Csehi Ágota és Tóth-Bakos Anita, valamint a kar hallgatói. Az ünnepség közös karácsonyi vacsorával zárult.

Pallas Athéné kiválósági ösztöndíjak átadása

2022. december 12-én került sor a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karán a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram díjátadó ünnepségére. A rendezvény keretein belül a sikeres pályázók átvehették az okleveleiket. Beszédet mondott a Selye János Egyetem rektora Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD., a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar dékánja Dr. habil. RNDr. Csiba Peter, PhD, valamint Dr. Dubéczi Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöki főtanácsadója.
 
A díjátadó után Lehmann Kristóf, az MNB nemzetközi monetáris politikai és gazdaságtudományi ismeretterjesztési igazgatójának és Sándor Márk, az MNB humánerőforrás-menedzsment igazgatójának előadását hallhatták a megjelentek. A hallgatók nevében Balázs Klaudia, az SJE GIK Közgazdaságtan és menedzsment tanulmányi programjának mesterszakos hallgatója köszönte meg a lehetőséget, melyet az ösztöndíj jelent. Az ösztöndíjprogramot a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány támogatja.

Az SJE GIK hallgatói nemzetközi esetmegoldó projekt részesei

A Gazdaságtudományi és Informatikai Kar mesterképzésben részt vevő hallgatói idén 18. alkalommal vettek részt az amerikai Greensboro Egyetem által szervezett nemzetközi esetmegoldó projektben. Az idei résztvevőkkel immár 99 hallgatónk végezte el sikeresen a hathetes nemzetközi programot, amelyben más országokban és kontinenseken szintén üzleti szakirányokon tanuló egyetemistákkal, nemzetközi munkacsoportokban dolgoztak együtt. Hallgatóink ez alkalommal is sikeresen szerepeltek a megmérettetésen. Miközben új készségekre és kompetenciákra tettek szert, nemzetközi környezetben szerzett magabiztossággal gazdagodva megtapasztalhatták, hogy tudásban, kreativitásban és felkészültségben is versenyképesek. Az okleveleket a program egyetemi koordinátorai, Poór József és Szeiner Zsuzsanna adták át 2022. december 12-én.

 

A Cantus Iuventus adventi koncertje

A 2022. december 8-án került sor a Selye János Egyetem Cantus Iuventus női karának adventi koncertjére a komáromi Szent Rozália-templomban. A koncert fővédnöke Juhász György rektor volt. Közreműködtek: Csehi Ágota - zongora, Tóth-Bakos Anita - fuvola, pikolo, Židek Alexandra és Orlai Boglárka - szóló ének, Čulák Nikolett - narrátor. Vezényelt: Orsovics Yvette - karnagy.

A Selye János Egyetem adventi műsora

2022. december 6-án több száz néző jelenlétében zajlott a Selye János Egyetem és Hallgatói Önkormányzatának adventi rendezvénye az Egressy Béni Városi Művelődési Központban. Juhász György rektor és Keszegh Béla polgármester beszéde után fellépett a Komárom Táncműhely, Emmer Péter, Derzsi György és zenekara, valamint a Pusztaszer zenekar.

Határon átnyúló együttműködés

A Selye János Egyetemmel is megújította határon átnyúló együttműködését az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Az erről szóló dokumentumot Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona és Dr. Juhász György rektorok látták el kézjegyükkel november 30-án, az egri Líceumban. A dokumentumban leszögezik, hogy az oktatási-kutatási projektek fejlesztésében különösen fontosak a két intézmény számára a bölcsészettudományi, a gazdaságtudományi, neveléstudományi, számítástudományi és társadalomtudományi szakterületek.

Promoting and Improving Existing Methods of Youth Participation (PRIME) - „Diákból állampolgár“

Kétéves képzési programot indít partnereivel a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) európai uniós támogatással. Az Erasmus+ finanszírozásában megvalósuló projekt lehetőséget ad többek között tanárok és közszolgálati tisztségviselők képzésére, egy tudásközpont és információs portál létrehozására.

A cél, hogy több száz Kárpát-medencei fiatal tanuljon „demokráciát”, vagyis sajátítson el mások tiszteletén alapuló vitakultúrát, álljon ki a saját és diáktársai jogaiért érdekképviseleti keretrendszereken belül.

A projektindító találkozónak Székesfehérvár adott otthont 2022. november 26-án és itt került sor a szerződések aláírására a konzorciumi partnerek között.

A „Promoting and Improving Existing Methods of Youth Participation” (röviden: PRIME) című pályázatot a 2022 és 2024 közötti időszakban a Nemzeti Ifjúsági Tanács fogja össze, és olyan szakmai szervezetekkel és egyetemekkel dolgozik majd együtt, mint a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata, a Pécsi Tudományegyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Selye János Egyetem, illetve önkormányzati szervezetek - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kovászna Megye Tanácsa – és az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala.

A PRIME program célja, hogy olyan akkreditált továbbképzések induljanak, amelyekben elsősorban a fiatalokkal foglalkozó tanárokat és önkormányzati tisztségviselőket képeznek és fejlesztenek majd. Cél továbbá egy megerősödő, határokon is átnyúló diákvezetői képzési rendszer kialakítása, illetve egy tudásközpont és információs portál létrehozása is. A program keretében összegyűjtik és terjesztik az ifjúság részvételét támogató pedagógusok, közszolgálati tisztviselők munkavégzéséhez kapcsolódó gyakorlati ismereteket, valamint feltárják és értékelik a létező jó gyakorlatokat, és ezek alapján dolgozzák ki az ágazati szakmai tudásbázist.

A program során elkészülő tudásközpont és információs portálon a képzés anyagai mellett alapszabály minták és jogi dokumentumok is elérhetőek lesznek, amelyek az alakuló diákönkormányzatok munkája mellett az érdeksérelmet szenvedett diákok és szülők panaszbejelentéseit is segíti majd.

XVII. FELVIDÉKI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

2022. november 24-én zajlott intézményünkben a XVII. Felvidéki tudományos Diákköri Konferencia. A rendezvény a Jedlik Ányos Polgári Társulás (JAPT), a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával, a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT), a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (KFE KETK) és a Selye János Egyetem (SJE) szervezői közreműködésével, továbbá az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SJE HÖK), a Diákhálózat (DH) és tagszervezete, a Jókai Mór Diákkör (JóMóD), valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége alatt valósult meg.

Az idei évben 22 résztvevő 4 szekcióban adott számot a kutatási területéről.

A XVII. FTDK eredményei 

Danubius Young Scientist Award 2022 díj az SJE oktatójának

Az Osztrák Oktatási, Tudományos és Kutatási Minisztérium (Austrian Federal Ministry for Education, Science and Research), valamint a Duna Régió és Közép-Európa Intézet (Institute for Danube Region and Central Europe) által közösen meghirdetett “Danubius Young Scientist Award 2022” elnevezésű díját a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar Menedzsment Tanszékének adjunktusa, Mgr. Zsigmond Tibor, PhD. nyerte el Szlovákiából.

Zsigmond Tibor 2021 augusztusában védte meg disszertációs munkáját, melynek témája „A KKV-k tudás-szervezési folyamatai az érzelmi intelligencia és az etika tükrében”. A díjat főként ennek, illetve további, a témához kapcsolódó kutatásainak köszönheti.

A „Danubius Young Scientist Award” célja, hogy támogassa a Duna-menti régióval kapcsolatos kérdések kutatását és a fiatal tudósok fejlődését. Az említett régió mind a 14 országának tudósai jelölhettek a díjra.

A nyertesek egy ünnepélyes átadó keretén belül vehették át a díjat 2022. november 10-én, Szlovéniában a Maribori Egyetem dísztermében. Az átadó a Duna-menti Rektori Konferencia (Danube Rectors’ Conference) által szervezett program része volt, így egyetemünk rektora, Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. is részt vett rajta, akit elkísért egyetemünk tanulmányi ügyekért és külkapcsolatokért felelős rektorhelyettese, Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD., aki egyben a díjazott disszertációs munkájának témavezetője volt.

A rangos díj elnyeréséhez gratulálunk!

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem