Odpočítavanie do ukončenia termínu podania prihlášky

Minority SafePack – milión podpisov na podprou rozmanitosti v Európe

Akademický senát Univerzity J. Selyeho svojím uznesením vyslovuje podporu celoeurópskej občianskej iniciatíve Minority SafePack – milión podpisov na podporu rozmanitosti v Európe. Cieľom tejto iniciatívy...

Podporte Univerzitu J. Selyeho 2% z dane

Vážení spolupracovníci, priaznivci a sympatizanti Univerzity J. Selyeho, dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o podporu našich aktivít formou darovania 2 %, resp. 3 % z...

Deň otvorených dverí 2018

Viac než 600 záujemcov navštívilo tento rok Deň otvorených dverí Univerzity J. Selyeho, kde sa  návštevníkom predstavili všetky tri fakulty univerzity. Úvodom podujatia sa návštevníkom prihovoril...

Výzva na podávanie prihlášok na krátkodobú mobilitu v rámci programu Makovecz

Univerzita J. Selyeho si Vás dovoľuje informovať o možnosti podania prihlášok na krátkodobú mobilitu v rámci programu Makovecz v akademickom roku 2017/2018. Podmienky: 1)   študent musí byť...

Pamätný deň Hansa Selyeho

Pri príležitosti 111. výročia narodenia Hansa Selyeho usporiadala Univerzita J. Selyeho (ďalej “UJS”) dňa 26. januára 2018 pamätný deň. Prednášateľov a účastníkov podujatia privítal rektor UJS, György Juhász. Do...

Ples UJS 2018

Zamestnanci UJS nepremeškali ani v tomto fašiangovom období príležitosť na radovánky a zábavu. V priestoroch jedálne nášho konferenčného centra sa 19. januára za účasti viac...

25 rokov Slovenskej rektorskej konferencie

Dňa 25. novembra 2017 uplynulo 25 rokov od založenia Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá je dnes jednou z troch reprezentácií vysokých škôl a ktorá združuje rektorky...

Úspechy študentov UJS na XII. kole ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK)

V dňoch 1.-2. decembra 2017 sa na pôde Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konalo XII. kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti pre...

Európsky informačný deň s poslanom EP Józsefom Nagyom

Kancelária Europe Direct Komárno v spolupráci s Informačnou kanceláriou EP na Slovensku dňa 4. decembra 2017 už po druhýkrát pripravila pre študentov našej univerzity Európsky...

„Ako ďalej kresťanská Európa?”

Dňa 29. novembra roku 2017. sa konal pódiový rozhovor v Aule  Konferenčného centra Univerzity J. Selyeho pod názvom „Ako ďalej kresťanská Európa?” Rozhovoru  sa zúčastnil Dr. Miklós Soltész, zodpovedný štátny tajomník pre...

Týždeň vedy a techniky na UJS

Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého občana a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj nášho užšieho regionu. Univerzita J. Selyeho má silný vedecký potenciál...

Prednáška Kálmána Petőcza o pluralizme a multikulturalizme

PhDr. Kálmán Petőcz, PhD., bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky pri OSN v Ženeve sa 7. novembra 2017 na pôde Univerzity J. Selyeho stretol s neobyčajne početným...

Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2016

Vláda Slovenskej republiky dňa 4. októbra 2017 prerokovala Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2016, predloženú MŠVVaŠ SR. Súčasťou správy je aj Výkaz...

Návšteva štátneho tajomníka Árpáda Jánosa Potápiho

Dňa 20. septembra v sprievode svojich spolupracovníkov navštívil našu univerzitu štátny tajomník Úradu predsedu vlády Maďarska, zodpovedný za národnú politiku Árpád János Potápi. Na stretnutí, ktorého...

Slávnostné otvorenie 14. akademického roka na UJS

Za účasti vedúcich predstaviteľov domácich a zahraničných vysokoškolských inštitúcií, verejného, vedeckého a kultúrneho života sa konalo otvorenie akademického roka 2017/18 na UJS. Výnimočnú atmosféru podujatia umocnil i slávnostný...

Správa z Medzinárodnej vedeckej konferencie 2017 Univerzity J. Selyeho

Medzinárodná vedecká konferencia našej univerzity, ktorá sa každoročne koná na začiatku akademického roka, sa tento rok uskutočnila  v dňoch 12.-13. septembra 2017 s podnázvom „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť...

Promócie na našej univerzite

Návštevníci, ktorí na UJS zavítali v mesiacoch jún a júl, mohli stretnúť spokojných mladých ľudí a ich príbuzných oblečených do sviatočných šiat, s rozžiareným a...

Metodický deň pre učiteľov chémie na UJS

Dňa 4. júla 2017 Katedra chémie UJS po prvýkrát organizovala metodický deň chémie, zameraný na odborné vzdelávanie učiteľov chémie nášho regiónu. Podujatie krátkym príhovorom otvorili rektor...

Letná škola o strese (26.-30. 6. 2017)

V roku 2017 si pripomíname 110. výročie narodenia Hansa Selyeho, „otca stresu“, ktorý vyrástol a zmaturoval na benediktínskom Gymnáziu v Komárne, a považoval Komárno za...

Záverečné podujatie projektu programu Erasmus+

23.-24. mája 2017 v Zlatnej na Ostrove, v Penzióne Zlatá ryba, sa uskutočnilo výjazdové rokovanie rozšíreného zasadnutia Kolégia rektora Univerzity J. Selyeho, ktoré bolo spojené so...

Úspešné ukončenie komplexnej akreditácie Univerzity J. Selyeho

S radosťou informujeme odbornú a širokú verejnosť, že Akreditačná komisia, poradný orgán Vlády SR (ďalej AK SR) na svojom zasadnutí konanom v dňoch 5.-6. apríla 2017 sa zaoberala...

Návšteva pedagógov zemepisu z Holandska na našej univerzite

Dňa 26. apríla 2017 pod vedením profesora Dr. Lea Paula navštívila Univerzitu J. Selyeho skupina pedagógov zemepisu z Utrechtu. Kolegovia, ktorí práve absolvujú  stredoeurópsku exkurziu...

Nový výberový predmet – „Biologické základy stresu, zvyšovanie efektívnosti

V letnom semestri akademického roka 2016/17 UJS rozšírila ponuku výberových predmetov typu C o nový predmet s názvom „Biologické základy stresu, zvyšovanie efektívnosti“. Predmet nadväzuje na podujatia organizované...

Beseda s Bélom Bugárom a Tiborom Bastrnákom

16. marca navštívil našu univerzitu podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár  a poslanec Národnej rady SR Tibor Bastrnák. Na stretnutí s vedením univerzity boli prerokované doterajšie výsledky, zámer rozvoja...

Oslavy pri príležitosti 110. výročia narodenia Jánosa Selyeho na UJS

Dňa 26. januára 2017 na počesť 110. výročia narodenia Jánosa Selyeho bola otvorená výstava v konferenčnom centre UJS s názvom János Selye: Vznik a základy stresu.  Hlavným cieľom...

Prezident vymenoval nového rektora UJS

V zmysle výkonu ústavnej funkcie prezidenta SR podľa čl. 102 ods. 1 písm. h/ Ústavy SR dňa 24. januára 2017 vymenoval prezident SR Andrej Kiska...

Ples UJS 2017

Vo výbornej nálade, za účasti takmer 150 zábavychtivých plesajúcich sa konal Ples UJS dňa 20. januára t.r. Tradičné podujatie, na ktorom sa spoločne zabávajú zamestnanci...

Prof. Dr. Kálmán Győry, DSc. - prvý „doctor honoris causa“ UJS

Aula UJS sa dňa 9. novembra 2016 stala dejiskom významného slávnostného akademického podujatia, ktoré viedol prorektor PaedDr. György Juhász, PhD. V rámci podujatia Týždeň vedy...

Slávnostné otvorenie 13. akademického roka na UJS

V slávnostnej sále konferenčného centra Univerzity J. Selyeho sa dňa 16. septembra 2016 konala akademická slávnosť pri príležitosti slávnostného otvorenia 13. akademického roka, roka 2016/17...

Univerzita J. Selyeho v znamení promócií

V mesiacoch jún a júl sa Univerzita J. Selyeho opäť stala dejiskom radostných a slávnostných udalostí ─ práve v tomto období sa konali promócie. Vďaka...

Prednáška profesora medicíny Dr. Sándora Szabóa

Pred 80 rokmi, v roku 1936 vyšiel vo vedeckom časopise Nature vedecký článok Hansa Selyeho s názvom Syndróm vyvolaný škodlivými činiteľmi, a pred 60 rokmi...

Návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka na UJS

Dňa 23. februára navštívil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák našu univerzitu. Cieľom jeho návštevy bolo stretnutie so študentmi a vedením...

Deň otvorených dverí na UJS

Univerzita J. Selyeho aj tento rok usporiadala jednotný Deň otvorených dverí, všetky tri fakulty sa spoločne predstavili pre záujemcov. Podujatie konané dňa 16. 2. 2016...

Ples UJS 2016

Vo výbornej nálade, za účasti viac ako 150 zábavychtivých plesajúcich sa konal Ples UJS dňa 22. januára t.r. Tradičné podujatie, na ktorom sa spoločne zabávajú...

Projekty zamerané na rozvoj UJS, implementované v období 2013-2015

Projekty zamerané na rozvoj UJS, implementované v období 2013-2015 V období 2013-2015 UJS realizovala tri projekty s podporou EÚ zamerané na rozvoj univerzity: 1. Projekt: Názov projektu: Budovanie infraštruktúry a modernizácia vybavenia...

VÝROČNÁ SPRÁVA O STAVE VYSOKÉHO ŠKOLSTVA ZA ROK 2014

Vláda Slovenskej republiky dňa 23. septembra 2015 prerokovala Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2014. Súčasťou správy je aj Výkaz o publikačnej činnosti...

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho „Univerzita J. Selyeho ukončila rušný jubilejný rok.” – konštatoval na úvod svojho prejavu rektor univerzity, doc. RNDr. János...

V znamení vzájomnej spolupráce a dôvery

Univerzita má otvorené brány pred športovými družstvami v Komárne. Rektor Univerzity J. Selyeho doc. RNDr. Tóth János, PhD, a Ing. Ladislav Ferencz, manažér Volejbalového klubu...

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.