nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo
  • 1
  • 2
Prev Next

REKTORSKÉ VOĽNO

REKTORSKÉ VOĽNO

Rektor Univerzity J. Selyeho, doc. RNDr. János Tóth, PhD. udeľuje rektorské voľno pre študentov UJS na pondelok 31. októbra 2016.

Univerzita J. Selyeho si Vás dovoľuje informovať o výzve na podávanie prihlášok …

Univerzita J. Selyeho si Vás dovoľuje informovať o výzve na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom štúdia  v rámci programu Erasmus+ mobilita - štúdium v akademickom roku 2016/2017.

Podmienky: 1)   ukončený prvý ročník štúdia na UJS (odporúča sa pre budúcich študentov druhého ročníka prvého vysokoškolského "Bc." štúdia, a prvého ročníka        druhého stupňa vysokoškolského...

VÝROČNÁ SPRÁVA O STAVE VYSOKÉHO ŠKOLSTVA ZA ROK 2015

VÝROČNÁ SPRÁVA O STAVE VYSOKÉHO ŠKOLSTVA ZA ROK 2015

Vláda Slovenskej republiky dňa 28. septembra 2016 prerokovala Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2015. Súčasťou správy je aj Výkaz o publikačnej činnosti...

Príhovor rektora UJS na slávnostnom otvorení akademického roka 2016/17

Príhovor rektora UJS na slávnostnom otvorení akademického roka 2016/17

Akademická slávnosť pri príležitosti slávnostného otvorenia  akademického roka 2016/17 na Univerzite J. Selyeho 16. 9. 2016 Príhovor rektora doc. RNDr. Jánosa Tótha, PhD.          Vážení hostia! Po uplynutí ďalšieho roka...

Slávnostné otvorenie 13. akademického roka na UJS

Slávnostné otvorenie 13. akademického roka na UJS

V slávnostnej sále konferenčného centra Univerzity J. Selyeho sa dňa 16. septembra 2016 konala akademická slávnosť pri príležitosti slávnostného otvorenia 13. akademického roka, roka 2016/17...

Správa o Medzinárodnej vedeckej konferencii UJS – 2016 „Súčasné aspekty vedy a v…

Správa o Medzinárodnej vedeckej konferencii UJS – 2016 „Súčasné aspekty vedy a vzdelávania“

Medzinárodná vedecká konferencia našej univerzity, ktorá sa každoročne koná na začiatku akademického roka, sa tento rok uskutočnila 13.-14. septembra 2016 s podnázvom „Súčasné aspekty vedy a vzdelávania“...

Národný štipendijný program SR

Národný štipendijný program SR

Nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2016/2017 Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2016 do 16:00 hod. Pre viac informácií kliknite...

Univerzita J. Selyeho v znamení promócií

Univerzita J. Selyeho v znamení promócií

V mesiacoch jún a júl sa Univerzita J. Selyeho opäť stala dejiskom radostných a slávnostných udalostí ─ práve v tomto období sa konali promócie. Vďaka...

Prednáška profesora medicíny Dr. Sándora Szabóa

Prednáška profesora medicíny Dr. Sándora Szabóa

Pred 80 rokmi, v roku 1936 vyšiel vo vedeckom časopise Nature vedecký článok Hansa Selyeho s názvom Syndróm vyvolaný škodlivými činiteľmi, a pred 60 rokmi...

Návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka na UJS

Návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka na UJS

Dňa 23. februára navštívil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák našu univerzitu. Cieľom jeho návštevy bolo stretnutie so študentmi a vedením...

Návšteva Tibora Navracsicsa a Pála Csákyho na pôde Univerzity J. Selyeho

Návšteva Tibora Navracsicsa a Pála Csákyho na pôde Univerzity J. Selyeho

Veľký záujem sprevádzal prednášku Tibora Navracsicsa, eurokomisára Európskej komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport a Pála Csákyho, poslanca Európskeho parlamentu Slovenskej republiky. Politici na pôdu...

Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja UJS v obl…

Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja UJS v oblasti nanotechnológie a inteligentného priestoru

Na Univerzite J. Selyeho, sa realizuje projekt VaV v rámci výzvy OPVaV - 2015/1.1/03 - SORO Cieľom hlavnej aktivity projektu je modernizácia technickej infraštruktúry na...

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho „Univerzita J. Selyeho ukončila rušný jubilejný rok.” – konštatoval na úvod svojho prejavu rektor univerzity, doc. RNDr. János...

VII. Medzinárodná vedecká konferencia UJS

VII. Medzinárodná vedecká konferencia UJS

Inovácia a kreativita v oblasti vzdelávania a vedy – je názov konferencie, ktorú usporiadala Univerzita J. Selyeho.  Pri tejto príležitosti sa v Komárne zišli profesori a vedeckí pracovníci zo Slovenska i zo...

V znamení vzájomnej spolupráce a dôvery

V znamení vzájomnej spolupráce a dôvery

Univerzita má otvorené brány pred športovými družstvami v Komárne. Rektor Univerzity J. Selyeho doc. RNDr. Tóth János, PhD, a Ing. Ladislav Ferencz, manažér Volejbalového klubu...

Školné 2016 -2017

Školné 2016 -2017

Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite J. Selyeho na akademický rok 2016/2017 Ročné školné pre študentov v externej forme štúdia: Prvý stupeň, spojený prvý a druhý...

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.