nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Výzva na predkladanie prihlášok Erasmus+ KA107 mobility do partnerských krajín

Výzva na predkladanie prihlášok Erasmus+ KA107 mobility do partnerských krajín

Univerzita J. Selyeho vyhlasuje výberové konanie na mobilitu zamestnancov za účelom výučby v rámci programu Erasmus+ KA107 medzi krajinami programu a&nb...

CENA KNIEŽAŤA ARPÁDA PRE UNIVERZITU J. SELYEHO

CENA KNIEŽAŤA ARPÁDA PRE UNIVERZITU J. SELYEHO

Univerzita J. Selyeho bola ocenená Cenou kniežaťa Arpáda na slávnostnom akte udeľovania cien nadácie „A Magyar Művészetért Díjrendszer&ld...

Prednáška profesora medicíny Dr. Sándora Szabóa

Prednáška profesora medicíny Dr. Sándora Szabóa

Pred 80 rokmi, v roku 1936 vyšiel vo vedeckom časopise Nature vedecký článok Hansa Selyeho s názvom Syndróm vyvolaný škodlivými činiteľmi, a ...

Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho – 2016

Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho – 2016

Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho – 2016 „Súčasné aspekty vedy a vzdelávania“ Konferencia sa bude kon...

Návšteva Tibora Navracsicsa a Pála Csákyho na pôde Univerzity J. Selyeho

Návšteva Tibora Navracsicsa a Pála Csákyho na pôde Univerzity J. Selyeho

Veľký záujem sprevádzal prednášku Tibora Navracsicsa, eurokomisára Európskej komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a &s...

Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja UJS v obl…

Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja UJS v oblasti nanotechnológie a inteligentného priestoru

Na Univerzite J. Selyeho, sa realizuje projekt VaV v rámci výzvy OPVaV - 2015/1.1/03 - SORO Cieľom hlavnej aktivity projektu je modernizácia technickej infrašt...

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho „Univerzita J. Selyeho ukončila rušný jubilejný rok.” – konštatoval na &uacut...

VII. Medzinárodná vedecká konferencia UJS

VII. Medzinárodná vedecká konferencia UJS

Inovácia a kreativita v oblasti vzdelávania a vedy – je názov konferencie, ktorú usporiadala Univerzita J. Selyeho.  Pri tejto príležito...

Informácie o komplexnej akreditácii Univerzity J. Selyeho

Informácie o komplexnej akreditácii Univerzity J. Selyeho

Vedenie Univerzity J. Selyeho vzhľadom na zvýšený záujem médií týmto informuje mediálnych pracovníkov, že komplexná akredit&aac...

V znamení vzájomnej spolupráce a dôvery

V znamení vzájomnej spolupráce a dôvery

Univerzita má otvorené brány pred športovými družstvami v Komárne. Rektor Univerzity J. Selyeho doc. RNDr. Tóth János, PhD, a Ing. Ladislav F...

Školné 2016 -2017

Školné 2016 -2017

Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite J. Selyeho na akademický rok 2016/2017 Ročné školné pre študentov v exte...