SJE főmenü
prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc.
Név: prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc.
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Informatika Tanszék
Beosztás: Egyetemi tanár
Iroda: TP3C1
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 767
A tanulmányi programért felelős személy:
Informatika tanári szak (1. és 2. szint, nappali képzés)
Alkalmazott informatika (2. szint, nappali képzés)
Matematika és informatika oktatásának elmélete - Informatika szak (3. szint, nappali képzés)
A tanulmányi program profiltantárgyáért felelős személy:
Alkalmazott informatika (1. szint, nappali képzés)A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 1
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 1
ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 9
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (5)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (3)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 2
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 0

Bejegyzések száma összesen: 13

Hivatkozások:

[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (1)
Összesen 1

Publikációk listája

ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADC 001 SHABANI, Sevda, Saeed SAMADIANFARD, Mohammad Taghi SATTARI, Amir MOSAVI, Shahaboddin SHAMSHIRBAND, Tibor KMEŤ a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Modeling Pan Evaporation Using Gaussian Process Regression K-Nearest Neighbors Random Forest and Support Vector Machines; Comparative Analysis. DOI 10.3390/ATMOS11010066 Atmosphere. Vol. 11, no. 1 (2020), p. [1-17]. ISSN 2073-4433. CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q3


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADM 001 KMEŤ, Tibor a Mária KMEŤOVÁ. Bézier curve parametrisation and echo state network methods for solving optimal control problems of SIR model. DOI 10.1016/j.biosystems.2019.104029 BioSystems. Vol. 186, spec. issue (2019), art. no. 104029, p. [1-12]. ISSN 03032647. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q3

ADM 002 KMEŤOVÁ, Mária, Renáta VÁGOVÁ a Tibor KMEŤ. Investigation and Visual Explanation in Dynamic Geometry Environment. DOI 10.1564/tme_v26.2.03 International Journal for Technology in Mathematics Education. Vol. 26, no. 2 (2019), p. 65-71. ISSN 1744-2710. WoS.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AED 001 BUKOR, József, Tibor KMEŤ a Alena PILLANKOVÁ. On the elementary open question of Erdős Pál. In: Acta Mathematica 3. Nitra: Faculty of Natural Science, Constantine the Philosopher University, 1998, P. 67-71. ISBN 978-80-8050-202-1.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 5


AFC 001 KMEŤ, Tibor a Mária KMEŤOVÁ. Bezier curve parameterization methods for solving optimal control problems of SIR model. DOI 10.1007/978-3-319-71069-3_8 In: Theory and Practice of Natural Computing: 6th International Conference, TPNC 2017, Prague, Czech Republic, December 18-20, 2017, Proceedings. [s.l.]: Springer Verlag, 2017, P. 100-110. ISBN 978-331971068-6. SCOPUS. SNIP (2016): 0,552.

AFC 002 KMEŤ, Tibor a Mária KMEŤOVÁ. Radial basis function networks simulation of age-structure population. In: Theory and Practice of Natural Computing : 7th International Conference, TPNC 2018: 7th International Conference, TPNC 2018. David Fagan, Carlos Martín-Vide, Michael O ´Neil. Cham: Springer Nature, 2018, P. 414-425. ISBN 978-3-030-04069-7. SCOPUS.

AFC 003 KMEŤOVÁ, Mária a Tibor KMEŤ. A locus problem solving in dynamic geometry environment. In: ICERI 2019 : conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019: conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019. eds. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2019, s. 5060-5066 [USB-key]. ISBN 978-84-09-14755-7. WoS.

AFC 004 TUSOR, Balázs, Vojtek ALEXANDER, Tibor KMEŤ a János TÓTH. Augmented Smart Refrigerator—An Intelligent Space Application. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_17 In: Engineering for Sustainable Future : Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Várkonyi-Kóczy Annamária R.. Cham: Springer Nature, 2020, s. 171-178 [print]. ISBN 978-3-030-36840-1. WoS, SCOPUS.

AFC 005 KMEŤ, Tibor a Mária KMEŤOVÁ. Space-time RBF Method for Solving Hyperbolic Optimal Control Problems. DOI 10.1063/5.0026509 In: Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019. Theodore Simos, Charalambos Tsitouras. Melville: AIP Publishing, 2020, P. 1-4 [print, online]. ISBN 978-0-7354-4025-8. WoS, SCOPUS.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 3


AFD 001 KMEŤOVÁ, Mária a Tibor KMEŤ. Problem Solving in Dynamic Geometry Environment Using the Intercept Theorem. In: Aplimat 2019 : 18th conference on Applied mathematics proceedings: 18th conference on Applied mathematics proceedings. Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková, Peter Letavaj. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, P. 649-656 [USB-key]. ISBN 978-80-227-4884-1. SCOPUS.

AFD 002 ALEXANDER, Vojtek, Tibor KMEŤ, András MOLNÁR a Ondrej TAKÁČ. A Multi-range Approach for Cultural Heritage Survey: A Case Study of a Medieval Church in Slovakia. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108724 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : proceedings: proceedings. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, [USB-key], s. 117-122. ISBN 978-1-7281-3149-8. SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 5-17.AFD 003 TUSOR, Balázs, Vojtek ALEXANDER, Tibor KMEŤ, János TÓTH, József BUKOR, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. Building a Smart Refrigerator Using Affordable Smart Devices. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika" [elektronický zdroj]: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Kmeť Tibor, Gubo Štefan. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 43-50 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 1


FAI 001 KMEŤ, Tibor a Vojtek ALEXANDER. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 89 s. [online, CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6.

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)

Počet výstupov: 0


Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI)

Počet výstupov: 2

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (2)


Skupina B - Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registrované vo WoS a Scopus (ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, ADM, ADN, BDM, BDN)

Počet výstupov: 3

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1)

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (2)


Skupina P - Patenty (AGJ)

Počet výstupov: 0


Skupina D - Ostatné sledované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEE, BEF, BFA, BFB, CBA, CBB, CDE, CDF)

Počet výstupov: 7

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3)


Skupina O - Iné, nesledované publikácie (AFK, AFL, AGI, CAI, CAJ, CEC, CED, CGC, CGD, CIA, CIB, CJA, CJB, CKA, CKB, DAI, EDI, EDJ, GAI, GHG, GII)

Počet výstupov: 0


Ostatné - mimo kategórií MŠSR

Počet výstupov: 4

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok (1)

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu (3)


Počet výstupov spolu: 16


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 77

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 77


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 77Menný zoznam publikácií:


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 3


V3_001 Kmeť, Tibor, Kmeťová, Mária. Adaptive critic design and Hopfield neural network based simulation of time delayed photosynthetic production and prey-predator model [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.ins.2014.08.020 In: Information Sciences: an International Journal: Informatics and Computer Science Intelligent Systems Applications. New York: Elsevier. North-Holland, 2015, Roč. 294, s. 586-599 [tlačená forma] [online]. ISSN 0020-0255. ISSN (online) 1872-6291. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Gao, Peng, Xie, Jiaxing, Yang, Mingxin, Zhou, Ping, Liang, Gaotian, Chen, Yufeng, Sun, Daozong, Han, Xiongzhe, Wang, Weixing. Predicting the photosynthetic rate of chinese brassica using deep learning methods [elektronický dokument]. DOI 10.3390/agronomy11112145 In: Agronomy-Basel. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 11, č. 11, [online]. ISSN (online) 2073-4395


2021 [01] Liu, Tan, Yuan, Qing Yun, Wang, Yong Gang. Prediction model of photosynthetic rate based on sopso-lssvm for regulation of greenhouse light environment [elektronický dokument] In: Engineering Letters. Honkong: Newswood Ltd, 2021, Roč. 29, č. 1, s. 297-301 [tlačená forma]. ISSN 1816-093X. ISSN (online) 1816-0948


2020 [01] Yuan, Qing Yun, Liu, Tan, Wang, Yong Gang, Chen, Chunling. Photosynthetic Rate Prediction Model Based on PSO-LSSVM for Optimization and Control of Greenhouse Environment [elektronický dokument]. DOI 10.1109/CCDC49329.2020.9164824 In: Proceedings of the 32nd Chinese Control and Decision Conference, CCDC 2020. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 3028-3032 [online]. ISBN (online) 9781728158549


2019 [01] Chen, Xin, Wang, Wei, Cao, Weihua, Wu, Min. Gaussian-kernel-based adaptive critic design using two-phase value iteration [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.ins.2018.12.019 In: Information Sciences: an International Journal: Informatics and Computer Science Intelligent Systems Applications. New York: Elsevier. North-Holland, 2019, Roč. 482, s. 139-155 [tlačená forma] [online]. ISSN 0020-0255. ISSN (online) 1872-6291


2019 [01] Hu, Jin, Xin, Pingping, Zhang, Siwei, Zhang, Haihui, He, Dongjian. Model for tomato photosynthetic rate based on neural network with genetic algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.25165/j.ijabe.20191201.3127 In: International journal of agricultural and biological engineering. Roseville: Association of Overseas Chinese Agricultural, Biological and Food Engineers Chinese Society of Agricultural Engineering, 2019, Roč. 12, č. 1, s. 179-185 [tlačená forma] [online]. ISSN 1934-6344. ISSN (online) 1934-6352


2018 [01] Xin, Pingping, Zhang, Haihui, Hu, Jin, Wang, Z. Y., Zhang, Z., Tao, Y. R. An improved photosynthesis prediction model based on artificial neural networks intended for cucumber growth control [elektronický dokument]. DOI 10.13031/aea.12634 In: Applied Engineering in Agriculture. [s.l.]: American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2018, Roč. 34, č. 5, s. 769-788 [tlačená forma] [online]. ISSN 0883-8542. ISSN (online) 1943-7838


2017 [01] Zhang, Haihui, Zhang, Z., Zhang, Siwei, Hu, Jin, Xin, Pingping, Wang, Z. Y. Analysis of Main Influencing Factors and Modeling of Photosynthetic Rate for Cucumber at Initial Flowering Stage. DOI 10.6041/j.issn.1000-1298.2017.06.031 In: Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery. Beijing: Chinese Society of Agricultural Machinery, 2017, Roč. 48, č. 6, s. 242-248 [tlačená forma] [online]. ISSN 1000-1298


2017 [01] Xu, Changjin, Li, Peiluan. Global exponential convergence of neutral-type Hopfield neural networks with multi-proportional delays and leakage delays [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.chaos.2017.01.012 In: Chaos, Solitons & Fractals: an Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. Amsterdam: Elsevier. Elsevier Science, 2017, Roč. 96, s. 139-144 [tlačená forma] [online]. ISSN 0960-0779. ISSN (online) 1873-2887


2017 [01] Xin, Pingping, Hu, Jin, Zhang, Haihui, Zhao, J., Wang, L. N., Guo, H. P. An improved photosynthesis prediction model based on artificial neural networks intended for cucumber growth control. DOI 10.13031/aim.201700251 In: 2017 ASABE Annual International Meeting. Michigan: American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2017. ISBN (chybné) 2017 ASABE Annual International Meeting


2016 [01] Shi, Kaibo, Liu, Xinzhi, Tang, Yuanyan, Zhu, Hong, Zhong, Shouming. Some novel approaches on state estimation of delayed neural networks [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.ins.2016.08.064 In: Information Sciences: an International Journal: Informatics and Computer Science Intelligent Systems Applications. New York: Elsevier. North-Holland, 2016, Roč. 372, s. 313-331 [tlačená forma] [online]. ISSN 0020-0255. ISSN (online) 1872-6291


2016 [01] Yu, Xinghu, Ye, Chao, Xiang, Liangbi. Application of artificial neural network in the diagnostic system of osteoporosis [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.neucom.2016.06.023 In: Neurocomputing. Amsterdam: Elsevier B.V., 2016, Roč. 214, s. 376-381 [tlačená forma]. ISSN 0925-2312. ISSN (online) 1872-8286


2016 [01] Li, Chang, Liao, Xiaofeng. The Impact of Hybrid Quarantine Strategies and Delay factor on Viral Prevalence in Computer Networks [elektronický dokument]. DOI 10.1051/mmnp/201611408 In: Mathematical Modelling of Natural Phenomena. Les Ulis: EDP Sciences, 2016, Roč. 11, č. 4, s. 105-119. ISSN 09735348. ISSN (online) 17606101


2015 [01] Zhang, Haihui, Tao, Y. R., Hu, Jin. Photosynthetic rate prediction model of cucumber seedlings fused chlorophyll content. DOI 10.6041/j.issn.1000-1298.2015.08.036 In: Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery. Beijing: Chinese Society of Agricultural Machinery, 2015, Roč. 46, č. 8, [tlačená forma] [online]. ISSN 1000-1298


V3_002 Kmeť, Tibor, Straškraba, Milan. Feeding adaptations of filter feeders: Daphnia [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.ecolmodel.2004.03.008 In: Ecological Modelling: International Journal on Ecological Modelling and Systems Ecology. Amsterdam: Elsevier, 2004, Roč. 178, č. 3-4, s. 313-327 [tlačená forma]. ISSN 0304-3800. ISSN (online) 1872-7026. [angličtina]


Ohlasy:

2017 [01] Hayashi-Martins, L. H., Mansano, A. S., Hisatugo, K. F., Rocha, O., Seleghim, M. H.R. “In vitro” evaluation of the bacterivore potential of three Cladoceran species occurring in tropical and subtropical regions [elektronický dokument]. DOI 10.1590/1519-6984.02716 In: Brazilian Journal of Biology. Sao Carlos: Instituto Internacional de Ecologia, 2017, Roč. 77, č. 4, s. 840-847. ISSN 15196984. ISSN (online) 16784375


2016 [01] Lee, Byung Tae, Kim, Hyun A., Williamson, Jacob L., Ranville, James F. Bioaccumulation and in-vivo dissolution of CdSe/ZnS with three different surface coatings by Daphnia magna [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.chemosphere.2015.06.049 In: Chemosphere: chemistry, biology and toxicology as related to environmental problems. Oxford: Elsevier. Pergamon Press, 2016, Roč. 143, s. 115-122 [tlačená forma] [online]. ISSN 0045-6535. ISSN (online) 1879-1298. ISSN (zrušené) 0366-7111


2014 [01] Feniova, Irina Yu, Razlutskij, Vladimir I., Palash, Anna L., Tunowsky, Jacek, Sysova, Elena A., Dzialowski, Andrew R. Cladoceran community structure in three meso-eutrophic Polish lakes with varying thermal regimes [elektronický dokument] In: Limnetica. [s.n.]: Associacion Espanola de Limnologia, 2014, Roč. 33, č. 1, s. 13-30. ISSN 02138409. ISSN (online) 19891806


2011 [01] Hart, R. C., Bychek, E. A. Body size in freshwater planktonic crustaceans: An overview of extrinsic determinants and modifying influences of biotic interactions [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10750-010-0400-y In: Hydrobiologia: the International Journal of Aquatic Sciences. Dordrecht: Springer Nature, 2011, Roč. 668, č. 1, s. 61-108 [tlačená forma] [online]. ISSN 0018-8158. ISSN (online) 1573-5117


2008 [01] Wojtal, A., Bogusz, D., Menshutkin, V., Izydorczyk, K., Frankiewicz, P., Wagner-Lotkowska, I., Zalewski, M. A study of Daphnia-Leptodora-juvenile Percids interactions using a mathematical model in the biomanipulated Sulejow Reservoir [elektronický dokument]. DOI 10.1051/limn:2008025 In: Annales de Limnologie: International Journal of Limnology. Less Ulis: Édition Diffusion Presse Sciences, 2008, Roč. 44, č. 1, s. 7-23 [tlačená forma] [online]. ISSN 0003-4088. ISSN (online) 2100-000X


2007 [01] Peñalva-Arana, D. C., Moore, P. A., Feinberg, B. A., DeWall, J., Strickler, J. R. Studying Daphnia feeding behavior as a black box: A novel electrochemical approach [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10750-007-9080-7 In: Hydrobiologia: the International Journal of Aquatic Sciences. Dordrecht: Springer Nature, 2007, Roč. 594, č. 1, s. 153-163 [tlačená forma] [online]. ISSN 0018-8158. ISSN (online) 1573-5117


V3_003 Kmeť, Tibor, Straškraba, Milan, Mauersberger, Peter. A MECHANISTIC MODEL OF THE ADAPTATION OF PHYTOPLANKTON PHOTOSYNTHESIS [elektronický dokument]. DOI 10.1007/BF02460883 In: Bulletin of Mathematical Biology: A Journal Devoted to Research at the Junction of Computational, Theoretical and Experimental Biology Official Journal of The Society for Mathematical Biology. New York: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 1993, Roč. 55, č. 2, s. 259-275 [tlačená forma] [online]. ISSN 0092-8240. ISSN (online) 1522-9602. [angličtina]


Ohlasy:

2018 [01] Papacek, Stepan, Jablonsky, Jiri, Petera, Karel. Advanced integration of fluid dynamics and photosynthetic reaction kinetics for microalgae culture systems [elektronický dokument]. DOI 10.1186/s12918-018-0611-9 In: BMC Systems Biology. London: BMC, 2018, Roč. 12, s. ISSN (online) 17520509


2016 [01] Takkouk, Saddek, Casamitjana, Xavier. Application of the DYRESM-CAEDYM model to the Sau Reservoir situated in Catalonia, Spain [elektronický dokument]. DOI 10.1080/19443994.2015.1053530 In: Desalination and Water Treatment. Hopkinton: Desalination Publications, 2016, Roč. 57, č. 27, s. 12453-12466 [tlačená forma] [online]. ISSN 1944-3994. ISSN (online) 1944-3986


2013 [01] Tabatabai, Mohammad A., Eby, Wayne M., Bae, Sejong, Singh, Karan P. A FLEXIBLE MULTIVARIABLE MODEL FOR PHYTOPLANKTON GROWTH [elektronický dokument]. DOI 10.3934/mbe.2013.10.913 In: Mathematical Biosciences and Engineering. Springfield: American Institute of Mathematical Sciences, 2013, Roč. 10, č. 3, s. 913-923 [tlačená forma] [online]. ISSN 1547-1063. ISSN (online) 1551-0018


2012 [01] Papacek, Stepan, Matonoha, Ctirad, Stumbauer, Vaclav, Stys, Dalibor. Modelling and simulation of photosynthetic microorganism growth: random walk vs. finite difference method. DOI 10.1016/j.matcom.2011.07.006 In: Mathematics and Computers in Simulation: Transactions of IMACS. Amsterdam: Elsevier, 2012, Roč. 82, č. 10, s. 2022-2032 [tlačená forma]. ISSN 0378-4754


2010 [01] Celikovsky, Sergej, Papacek, Stepan, Cervantes-Herrera, Alejandro, Ruiz-Leon, Javier. Singular Perturbation Based Solution to Optimal Microalgal Growth Problem and Its Infinite Time Horizon Analysis [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TAC.2010.2040498 In: IEEE Transactions on Automatic Control: a Publication of the Control Systems Society. Piscataway: IEEE, 2010, Roč. 55, č. 3, s. 767-772 [tlačená forma]. ISSN 0018-9286. ISSN (online) 1558-2523


2010 [01] Papacek, Stepan, Celikovsky, Sergej, Rehak, Branislav, Stys, Dalibor. Experimental design for parameter estimation of two time-scale model of photosynthesis and photoinhibition in microalgae. DOI 10.1016/j.matcom.2009.06.033 In: Mathematics and Computers in Simulation: Transactions of IMACS. Amsterdam: Elsevier, 2010, Roč. 80, č. 6, s. 1302-1309 [tlačená forma]. ISSN 0378-4754


2008 [01] Celikovsky, Sergej, Papacek, Stepan, Herrera, Alejandro Cervantes, Leon, Javier Ruiz. Singular Perturbation Based Solution to Optimal Microalgal Growth Problem and its Infinite Time Horizon Analysis [elektronický dokument]. DOI 10.1109/CDC.2008.4738726 In: 47TH IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL, 2008 (CDC 2008). Piscataway: IEEE, 2008, s. 2662-2667. ISBN (online) 978-1-4244-3124-3. ISSN 0743-1546


2007 [01] Papacek, Stepan, Celikovsky, Sergej, Stys, Dalibor, Ruiz-Leon, Javier. Bilinear system as a modelling framework for analysis of microalgal growth In: Kybernetika: International journal published by Institute of Information Theory and Automation. Prague: Akademie věd České republiky. Ústav teorie informatizace a automatizace AV ČR, 2007, Roč. 43, č. 1, s. 1-20 [tlačená forma] [online]. ISSN 0023-5954


1997 [01] Hamilton, DP, Schladow, SG. Prediction of water quality in lakes and reservoirs .1. Model description [elektronický dokument]. DOI 10.1016/S0304-3800(96)00062-2 In: Ecological Modelling: International Journal on Ecological Modelling and Systems Ecology. Amsterdam: Elsevier, 1997, Roč. 96, č. 1-3, s. 91-110 [tlačená forma]. ISSN 0304-3800. ISSN (online) 1872-7026


1996 [01] Baumert, H. On the theory of photosynthesis and growth in phytoplankton .1. Light limitation and constant temperature. DOI 10.1002/iroh.19960810113 In: INTERNATIONALE REVUE DER GESAMTEN HYDROBIOLOGIE. Berlin: John Wiley & Sons. Wiley-VCH, 1996, Roč. 81, č. 1, s. 109-139. ISSN 0020-9309


1994 [01] PATTERSON, JC, Hamilton, DP, FERRIS, JM. MODELING OF CYANOBACTERIAL BLOOMS IN THE MIXED-LAYER OF LAKES AND RESERVOIRS In: AUSTRALIAN JOURNAL OF MARINE AND FRESHWATER RESEARCH. Clayton: CSIRO Publishing, 1994, Roč. 45, č. 5, s. 829-845. ISSN 0067-1940


P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 1


P1_001 Kmeť, Tibor, Kmeťová, Mária, Annuš, Norbert. Neurális hálózatok programi megvalósítása MATLAB-ban [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-812-2404-1. [maďarčina]


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet výstupov: 1


ADC_001 Shabani, Sevda, Samadianfard, Saeed, Sattari, Mohammad Taghi, Mosavi, Amir, Shamshirband, Shahaboddin, Kmeť, Tibor, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Modeling Pan Evaporation Using Gaussian Process Regression K-Nearest Neighbors Random Forest and Support Vector Machines; Comparative Analysis [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ATMOS11010066 In: Atmosphere. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 11, č. 1, art. no. 66, s. 1-17 [online]. ISSN (online) 2073-4433. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000516826200066. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Ehteram, Mohammad, Panahi, Fatemeh, Ahmed, Ali Najah, Huang, Yuk Feng, Kumar, Pavitra, Elshafie, Ahmed. Predicting evaporation with optimized artificial neural network using multi-objective salp swarm algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11356-021-16301-3 In: Environmental Science and Pollution Research. Heidelberg: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, Roč. 29, č. 7, 10675-10701 [tlačená forma] [online]. ISSN 0944-1344. ISSN (online) 1614-7499


2022 [01] Gupta, Sakshi, Sihag, P. Prediction of the compressive strength of concrete using various predictive modeling techniques [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00521-021-06820-y In: Neural Computing and Applications. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 0941-0643. ISSN (online) 1433-3058


2022 [01] Jahangir, Mohammad Sina, Biazar, Seyed Mostafa, Hah, David, Quilty, John, Isazadeh, Mohammad. Investigating the impact of input variable selection on daily solar radiation prediction accuracy using data-driven models: a case study in northern Iran [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00477-021-02070-5 In: Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, Roč. 36, č. 1, 225-249 [tlačená forma]. ISSN 1436-3240. ISSN (online) 1436-3259


2022 [01] Zhao, Ying, Li, Yue Lei, Yang, Fan. A state-of-the-art review on modeling the biochar effect: Guidelines for beginners [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.scitotenv.2021.149861 In: Science of the Total Environment: An International Journal for Scientific Research into the Environment and its Relationship with Humankind. Amsterdam: Elsevier, 2022, č. 802, [tlačená forma] [online]. ISSN 0048-9697. ISSN (online) 1879-1026


2022 [01] Başakın, Eyyup Ensar, Ekmekcioğlu, Ömer, Çıtakoğlu, Hatice, Özger, Mehmet. A new insight to the wind speed forecasting: robust multi-stage ensemble soft computing approach based on pre-processing uncertainty assessment [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00521-021-06424-6 In: Neural Computing and Applications. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, Roč. 34, č. 1, 783-812 [tlačená forma] [online]. ISSN 0941-0643. ISSN (online) 1433-3058


2022 [01] An, Haichao, Youn, Byeng D., Kim, Heung Soo. A methodology for sensor number and placement optimization for vibration-based damage detection of composite structures under model uncertainty [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.compstruct.2021.114863 In: Composite Structures. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 279, [tlačená forma] [online]. ISSN 0263-8223. ISSN (online) 1879-1085


2022 [01] Karbasi, Masoud, Karbasi, Maryam, Jamei, Mehdi, Malik, Anurag, Azamathulla, Hazi Mohammad. Development of a new wavelet-based hybrid model to forecast multi-scalar SPEI drought index (case study: Zanjan city, Iran) [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00704-021-03825-4 In: Theoretical and Applied Climatology. Viedeň: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, Roč. 147, 499-522 [tlačená forma] [online]. ISSN 0177-798X. ISSN (online) 1434-4483


2022 [01] Yapıcı, E., Akgün, H., Özkan, K., Günkaya, Z., Özkan, A., Banar, M. Prediction of gas product yield from packaging waste pyrolysis: support vector and Gaussian process regression models [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s13762-022-04013-1 In: International Journal of Environmental Science and Technology. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, [tlačená forma]. ISSN 1735-1472. ISSN (online) 1735-2630


2022 [01] Hassan, Syed Ahmad, Khan, Mehwish Shafi. Climatic variability impact on river flow modeling of Chitral and Gilgit stations, Pakistan [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40808-022-01364-z In: Modeling earth systems and environment. Heidelberg: Springer Nature. Springer, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 2363-6203. ISSN (online) 2363-6211


2022 [01] Garrido, M. Carmen, Cadenas, José M., Bueno-Crespo, Andrés, Martínez-España, Raquel, Giménez, José G., Cecilia, José M. Evaporation Forecasting through Interpretable Data Analysis Techniques [elektronický dokument]. DOI 10.3390/electronics11040536 In: Electronics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 11, č. 4, [online]. ISSN (online) 2079-9292


2022 [01] Khan, Mehwish Shafi, Hassan, Syed Ahmad. Hydrological peaks evaluation at Chitral and Tarbela stations, Pakistan, using combined Bayesian regularized neural network and signal difference average based variational mode decomposition method: A case study [elektronický dokument]. DOI 10.2166/ws.2021.347 In: Water science and technology: water supply. London: IWA Publishing, 2022, Roč. 22, č. 2, 1375-1387 [tlačená forma]. ISSN 1606-9749. ISSN (online) 1607-0798


2022 [01] Mohammadi, Mohammadreza, Safaie, Ammar, Nejatian, Amir, Iraji Zad, Azam, Tajrishy, Massoud. Lake Urmia Water Evaporation Suppression Using Self-Assembled Coating: Case Study of Pools Near the Lake [elektronický dokument]. DOI 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0002162 In: Journal of Hydrologic Engineering. Reston: American Society of Civil Engineers, 2022, Roč. 27, č. 3. ISSN 10840699. ISSN (online) 19435584


2022 [01] Hosseinzadeh, Mehdi, Hemmati, Atefeh, Rahmani, Amir Masoud. Federated learning-based IoT: A systematic literature review. DOI 10.1002/dac.5185 In: International journal of communication systems. [s.l.]: John Wiley & Sons, 2022, s. [online]. ISSN 1099-1131


2022 [01] Tao, Hai, Hameed, Mohammed Majeed, Marhoon, Haydar Abdulameer, Zounemat-Kermani, Mohammad, Heddam, Salim, Sungwon, Kim, Sulaiman, Sadeq Oleiwi, Tan, Mou Leong, Sa'adi, Zulfaqar, Mehr, Ali Danandeh, Allawi, Mohammed Falah, Abba, S. I., Zain, Jasni Mohamad, Falah, Mayadah W., Jamei, Mehdi, Bokde, Neeraj Dhanraj, Bayatvarkeshi, Maryam, Al-Mukhtar, Mustafa, Bhagat, Suraj Kumar, Tiyasha, Tiyasha, Khedher, Khaled Mohamed, Al-Ansari, Nadhir, Shahid, Shamsuddin, Yaseen, Zaher Mundher. Groundwater level prediction using machine learning models: A comprehensive review [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.neucom.2022.03.014 In: Neurocomputing. Amsterdam: Elsevier B.V., 2022, Roč. 489, s. 271-308 [tlačená forma]. ISSN 0925-2312. ISSN (online) 1872-8286


2022 [01] Yin, Changjun, Liu, Yunfei, Gui, Dongwei, Liu, Yi, Lv, Wengai. A study on evaporation calculations of agricultural reservoirs in Hyper-Arid Areas [elektronický dokument]. DOI 10.3390/agriculture12050612 In: Agriculture. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 12, č. 5, [online]. ISSN (online) 2077-0472


2022 [01] Ehteram, Mohammad, Graf, Renata, Ahmed, Ali Najah, El-Shafie, Ahmed. Improved prediction of daily pan evaporation using Bayesian Model Averaging and optimized Kernel Extreme Machine models in different climates [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00477-022-02235-w In: Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, s. [tlačená forma]. ISSN 1436-3240. ISSN (online) 1436-3259


2022 [01] Hanoon, Marwah Sattar, Ammar, Amr Moftah, Ahmed, Ali Najah, Razzaq, Arif, Birima, Ahmed H., Kumar, Pavitra, Sherif, Mohsen, Sefelnasr, Ahmed, El-Shafie, Ahmed. Application of soft computing in predicting groundwater quality parameters [elektronický dokument]. DOI 10.3389/fenvs.2022.828251 In: Frontiers in environmental science. Lausanne: Frontiers Media, 2022, Roč. 10, [online]. ISSN (online) 2296-665X


2022 [01] Zhang, Lei, Xie, Lun, Wang, Zhiliang, Huang, Chen. Cascade parallel random forest algorithm for predicting rice diseases in big data analysis [elektronický dokument]. DOI 10.3390/electronics11071079 In: Electronics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 11, č. 7, [online]. ISSN (online) 2079-9292


2022 [01] Alnuwaiser, Maha Abdallah, Javed, M. Faisal, Khan, M. Ijaz, Ahmed, M. Waqar, Galal, Ahmed M. Support vector regression and ANN approach for predicting the ground water quality. DOI 10.1016/j.jics.2022.100538 In: Journal of the Indian Chemical Society. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 99, č. 7, [tlačená forma]. ISSN 0019-4522


2021 [01] Sebbar, Abderrazek, Heddam, Salim, Djemili, Lakhdar. Kernel extreme learning machines (KELM): a new approach for modeling monthly evaporation (EP) from dams reservoirs [elektronický dokument]. DOI 10.1080/02723646.2020.1776087 In: Physical Geography. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2021, Roč. 42, č. 4, 351-373 [tlačená forma]. ISSN 0272-3646. ISSN (online) 1930-0557


2021 [01] Malik, Anurag, Tikhamarine, Yazid, Al-Ansari, Nadhir, Shahid, Shamsuddin, Sekhon, Harkanwaljot Singh, Pal, Raj Kumar, Rai, Priya, Pandey, Kusum, Singh, Padam, Elbeltagi, Ahmed, Sammen, Saad Sh. Daily pan-evaporation estimation in different agro-climatic zones using novel hybrid support vector regression optimized by Salp swarm algorithm in conjunction with gamma test [elektronický dokument]. DOI 10.1080/19942060.2021.1942990 In: Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics. [s.l.]: Hong Kong Polytechnic University, 2021, Roč. 15, č. 1, 1075-1094 [tlačená forma] [online]. ISSN 1994-2060. ISSN (online) 1997-003X


2021 [01] Almutairi, Azel, Alshawaf, Mohammad. Pan Evaporation Modelling With Artificial Neural Network And Multivariate Non-Linear Regression Compared To Empirical Methods Under An Arid Environment In: Indian Journal of Environmental Protection. Varanasi: Kalpana Corporation, 2021, Roč. 41, č. 9, 963-971. ISSN 02537141


2021 [01] Sangeeta, Haji Seyed Asadollah, Seyed Babak, Sharafati, Ahmad, Sihag, P., Al-Ansari, Nadhir, Chau, Kwok wing. Machine learning model development for predicting aeration efficiency through Parshall flume [elektronický dokument]. DOI 10.1080/19942060.2021.1922314 In: Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics. [s.l.]: Hong Kong Polytechnic University, 2021, Roč. 15, č. 1, 889-901 [tlačená forma] [online]. ISSN 1994-2060. ISSN (online) 1997-003X


2021 [01] Dong, Liming, Zeng, Wenzhi, Wu, Lifeng, Lei, Guoqing, Chen, Haorui, Kumar Srivastava, Amit, Gaiser, Thomas. Estimating the pan evaporation in northwest china by coupling catboost with bat algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.3390/w13030256 In: Water. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 13, č. 3, [online]. ISSN (online) 2073-4441


2021 [01] Rehamnia, Issam, Benlaoukli, Bachir, Jamei, Mehdi, Karbasi, Masoud, Malik, Anurag. Simulation of seepage flow through embankment dam by using a novel extended Kalman filter based neural network paradigm: Case study of Fontaine Gazelles Dam, Algeria [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.measurement.2021.109219 In: Measurement: journal of the International Measurement Confederation. London: Institute of Measurement and Control, 2021, Roč. 176, [tlačená forma] [online]. ISSN 0263-2241. ISSN (online) 1873-412X


2021 [01] Okonkwo, Clinton E., Olaniran, Abiola F., Adeyi, Oladayo, Adeyi, Abiola J., Ojediran, J. O., Adewumi, Adejoke D., Iranloye, Yetunde M., Erinle, Oluwakemi C. Drying characteristics of fermented-cooked cassava chips used in the production of complementary food: Mathematical and Gaussian process regression modeling approaches [elektronický dokument]. DOI 10.1111/jfpe.13715 In: Journal of Food Process Engineering. Hoboken: John Wiley & Sons, 2021, Roč. 44, č. 7, [tlačená forma] [online]. ISSN 0145-8876. ISSN (online) 1745-4530


2021 [01] Quiroga-Novoa, Pedro, Cuevas-Figueroa, Gabriel, Preciado, José Luis, Floors, Rogier, Peña, Alfredo, Probst, Oliver. Towards better wind resource modeling in complex terrain: A k-nearest neighbors approach [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en14144364 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 14, [online]. ISSN (online) 1996-1073


2021 [01] Rianjanu, Aditya, Hidayat, Shidiq Nur, Yulianto, Nursidik, Majid, Nurhalis, Triyana, Kuwat, Wasisto, Hutomo Suryo. Sensitivity prediction and analysis of nanofiber-based gas sensors using solubility and vapor pressure parameters [elektronický dokument]. DOI 10.35848/1347-4065/ac1a8e In: Japanese Journal of Applied Physics. Tokyo: Japan Society of Applied Physics, 2021, Roč. 60, č. 10, [tlačená forma] [online]. ISSN 0021-4922. ISSN (online) 1347-4065


2021 [01] Gâlmeanu, Honorius, Andonie, Răzvan. Concept drift adaptation with incremental–decremental svm [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app11209644 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 11, č. 20, [online]. ISSN (online) 2076-3417


2021 [01] Yang, Tiantian, Zhang, Lujun, Kim, Taereem, Hong, Yang, Zhang, Di, Peng, Qidong. A large-scale comparison of Artificial Intelligence and Data Mining (AI&DM) techniques in simulating reservoir releases over the Upper Colorado Region [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jhydrol.2021.126723 In: Journal of Hydrology. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 602, [tlačená forma] [online]. ISSN 0022-1694. ISSN (online) 1879-2707


2021 [01] Al-Mukhtar, Mustafa. Modeling of pan evaporation based on the development of machine learning methods [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00704-021-03760-4 In: Theoretical and Applied Climatology. Viedeň: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2021, Roč. 146, 961-979 [tlačená forma] [online]. ISSN 0177-798X. ISSN (online) 1434-4483


2021 [01] Ghasemi, Porya, Karbasi, Masoud, Zamani Nouri, Alireza, Sarai Tabrizi, Mahdi, Azamathulla, Hazi Mohammad. Application of Gaussian process regression to forecast multi-step ahead SPEI drought index [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.aej.2021.04.022 In: Alexandria Engineering Journal. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 60, č. 6, 5375-5392. ISSN 1110-0168. ISSN (online) 2090-2670


2021 [01] Nti, Isaac Kofi, Nyarko-Boateng, Owusu, Adekoya, Felix Adebayo, Weyori, Benjamin Asubam. An empirical assessment of different kernel functions on the performance of support vector machines [elektronický dokument]. DOI 10.11591/eei.v10i6.3046 In: Bulletin of Electrical Engineering and Informatics. [s.l.]: Institute of Advanced Engineering and Science (IAES), 2021, Roč. 10, č. 6, 3403-3411 [tlačená forma] [online]. ISSN 2089-3191. ISSN (online) 2302-9285


2021 [01] Kushwaha, Nand Lal, Rajput, Jitendra, Elbeltagi, Ahmed, Elnaggar, Ashraf Y., Sena, Dipaka Ranjan, Vishwakarma, Dinesh Kumar, Mani, Indra, Hussein, Enas E. Data intelligence model and meta‐heuristic algorithms‐based pan evaporation modelling in two different agro‐climatic zones: A case study from northern india [elektronický dokument]. DOI 10.3390/atmos12121654 In: Atmosphere. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 12, č. 12, [online]. ISSN (online) 2073-4433


2020 [01] Kawakita, Satoshi, Takahashi, Hidehiro, Moriya, Kazuyuki. Prediction and parameter uncertainty for winter wheat phenology models depend on model and parameterization method differences [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.agrformet.2020.107998 In: Agricultural and Forest Meteorology. Amsterdam: Elsevier. Elsevier Science, 2020, Roč. 290, [tlačená forma] [online]. ISSN 0168-1923. ISSN (online) 1873-2240


2020 [01] Le Chau, Ngoc, Tran, Ngoc Thoai, Dao, Thanh Phong. A multi-response optimal design of bistable compliant mechanism using efficient approach of desirability, fuzzy logic, ANFIS and LAPO algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.asoc.2020.106486 In: Applied Soft Computing: The Official Journal of the World Federation on Soft Computing (WFSC). Amsterdam: Elsevier, 2020, Roč. 94, [tlačená forma]. ISSN 1568-4946. ISSN (online) 1872-9681


2020 [01] Wang, Ran, Asghari, Vahid, Hsu, Shu Chien, Lee, Chia Jung, Chen, Jieh Haur. Detecting corporate misconduct through random forest in China's construction industry [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jclepro.2020.122266 In: Journal of Cleaner Production. Oxon: Elsevier, 2020, č. 268, [tlačená forma] [online]. ISSN 0959-6526. ISSN (online) 1879-1786


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 2


ADM_001 Kmeť, Tibor, Kmeťová, Mária. Bézier curve parametrisation and echo state network methods for solving optimal control problems of SIR model [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.biosystems.2019.104029 In: BioSystems. Oxford: Elsevier, 2019, Roč. 186, art. no. 104029, s. 1-12 [tlačená forma] [online]. ISSN 0303-2647. ISSN (online) 1872-8324. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Hezam, Ibrahim M. COVID-19 and Chikungunya: an optimal control model with consideration of social and environmental factors [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s12652-022-03796-y In: Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. [s.l.]: Springer Nature. Springer, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 1868-5137. ISSN (online) 1868-5145


2021 [01] Wang, Yantao, Yang, Zheng. Propagation and control improvement of flight operation risk network. DOI 10.12305/j.issn.1001-506X.2021.09.22 In: Xi Tong Gong Cheng Yu Dian Zi Ji Shu/Systems Engineering and Electronics. Peking: China International Book Trading, 2021, Roč. 43, č. 9, 2544-2552. ISSN 1001506X


2021 [01] Olivares, Alberto, Staffetti, Ernesto. Optimal control-based vaccination and testing strategies for COVID-19. DOI 10.1016/j.cmpb.2021.106411 In: Computer Methods and Programs in Biomedicine: an international journal devoted to the development, implementation and exchange of computing methodology and software systems in biomedical research and medical practice. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 211, [tlačená forma]. ISSN 0169-2607


2021 [01] Canaday, Daniel, Pomerance, Andrew, Gauthier, Daniel J. Model-free control of dynamical systems with deep reservoir computing [elektronický dokument]. DOI 10.1088/2632-072X/ac24f3 In: Journal of Physics: Complexity. Bristol: IOP Publishing, 2021, Roč. 2, č. 3. ISSN (online) 2632072X


ADM_002 Kmeťová, Mária, Vágová, Renáta, Kmeť, Tibor. Investigation and Visual Explanation in Dynamic Geometry Environment [elektronický dokument]. DOI 10.1564/tme_v26.2.03 In: International Journal for Technology in Mathematics Education. London: Research Information, 2019, Roč. 26, č. 2, 65-71. ISSN 1744-2710. ISSN (online) 2045-2519. [angličtina]


Ohlasy:

2020 [01] Fuchsová, Mária, Koreňová, Lilla. Modern technology in the form of mobile applications of augmented reality in human biology education for future school teachers [elektronický dokument]. SIGN-UKO PD DP/20 In: DIVAI 2020: 13th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics, Štúrovo September 21-23, 2020. Praha: Wolters Kluwer. Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 101-110 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7598-841-6. ISSN 2464-7470. ISSN (online) 2464-7489. http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/WOS:000675450500009. [angličtina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 4


AFC_001 Kmeť, Tibor, Kmeťová, Mária. Radial basis function networks simulation of age-structure population In: Theory and Practice of Natural Computing: 7th International Conference, TPNC 2018. Cham: Springer Nature, 2018, s. 414-425 [tlačená forma]. ISBN 978-3-030-04069-7. [angličtina]


AFC_002 Kmeťová, Mária, Kmeť, Tibor. A locus problem solving in dynamic geometry environment In: ICERI2019 Proceedings: 12th International conference of education, research and innovation. Valencia: IATED, 2019, s. 5060-5066 [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-14755-7. ISSN 2340-1095. [angličtina]


AFC_003 Tusor, Balázs, Gubo, Štefan, Kmeť, Tibor, Tóth, János. Augmented Smart Refrigerator—An Intelligent Space Application [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_17 In: Engineering for Sustainable Future: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Cham: Springer Nature, 2020, s. 171-178 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-36840-1. ISBN (online) 978-3-030-36841-8. [angličtina]


AFC_004 Kmeť, Tibor, Kmeťová, Mária. Space-time RBF Method for Solving Hyperbolic Optimal Control Problems. DOI 10.1063/5.0026509 In: Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019. Melville: AIP Publishing, 2020, Art. no. 420058, s. 1-4 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-0-7354-4025-8. [angličtina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 3


AFD_001 Kmeťová, Mária, Kmeť, Tibor. Problem Solving in Dynamic Geometry Environment Using the Intercept Theorem In: Aplimat 2019: 18th conference on Applied mathematics proceedings. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 649-656 [USB kľúč]. ISBN 978-80-227-4884-1. [angličtina]


AFD_002 Tusor, Balázs, Gubo, Štefan, Kmeť, Tibor, Tóth, János, Bukor, József, Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Building a Smart Refrigerator Using Affordable Smart Devices In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 43-50 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6. [angličtina]


AFD_003 Gubo, Štefan, Kmeť, Tibor, Molnár, András, Takáč, Ondrej. A Multi-range Approach for Cultural Heritage Survey: A Case Study of a Medieval Church in Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108724 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 117-122 [USB kľúč]. ISBN 978-1-7281-3149-8. ISBN (online) 978-1-7281-3148-1. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Zhang, Xiao, Ma, Rongqing, Gao, Ruoyi. Detection of changes of ancient buildings from terrestrial laser scanning and hyperspectral imaging [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2021/3760592 In: Scanning, 2021, Roč. 2021, [tlačená forma]. ISSN 0161-0457. ISSN (online) 1932-8745


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 2


FAI_001 Zakar, Piroska, Juhász, György, Tóth, János, Bukor, József, Liszka, József, Kmeť, Tibor. A Selye János Egyetem Évkönyve 2017/2018 [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-250-4. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


FAI_002 Kmeť, Tibor, Gubo, Štefan. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 [elektronický dokument] : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-342-6. [slovenčina. angličtina. maďarčina]

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem