SJE főmenü

Az egyetemről

A Selye János Egyetem

A komáromi Selye János Egyetemet 2003. október 23-án a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa hozta létre a 465/2003 T. t. sz. törvény alapján. A törvény 2004. január 1-jén lépett hatályba. A Selye János Egyetem az egyetlen önálló jogalanyisággal rendelkező, a nemzeti kisebbség nyelvén - magyarul - oktató felsőoktatási közintézmény Szlovákiában és egyben az óvodától az egyetemig tartó oktatási-nevelési intézményrendszer legmagasabb szintű egysége. Az egyetem megalapítása nemcsak Szlovákia felsőoktatásának egyedülálló és történelmi pillanata, hanem az Európai Unió történetének is.

A Selye János Egyetem az európai térség részeként hivatásának tekinti az alap- és mesterképzés, valamint a doktori képzés szintjein megvalósuló minőségi oktatási és tudományos tevékenység folytatását, a tudásalapú társadalom, az erkölcsi értékek, a harmonikus személyiség és alkotás fejlesztését, a szabad gondolkodás és a tudományos kutatómunka ápolását. Egyetemünk azzal a reménnyel nyit teret a magyar nyelvű felsőfokú képzésnek Szlovákiában, hogy fokozatosan növekszik a felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar fiatalok száma és a szlovákiai magyarság iskolázottsági szintje. A jobb képzettség megteremtheti a magyar fiatalok munkaerő-piaci esélyegyenlőségét, amely magával vonhatja a munkanélküliség csökkenését és a magyarok által lakott térségek  gazdasági fellendülését. Intézményünk ily módon kíván a térség társadalmi és gazdasági felemelkedésének előmozdítójává válni.

A Selye János Egyetem elősegíti a magyar értelmiségi réteg kialakulását, amely nemzeti közösségünk tartópillérévé válhat, amelynek tagjai nyelvtudásuk révén nemzetközi viszonylatban is érvényesülni tudnak. Az egyetem nyitott típusú felsőoktatási intézmény, melyben a multikulturalitás, a gondolat szabadsága, az önállóság, a felelősségtudat, a humanizmus, a demokrácia, az alkotóképesség, a tudományos kutatás eredetisége, ill. az oktató és diák közötti párbeszéd elvei érvényesülnek. Az egyetem az oktatás mellett fejleszti a tudományosságot; a szlovákiai magyar tudóstársadalmat bekapcsolja a tudományok nemzetközi vérkeringésébe, kapcsolatot teremt a tudományos intézmények nemzetközi hálózatával. A tudományosság regionális központjának szerepét tölti be, aktív szerepet vállal a régió társadalmi, gazdasági és kulturális életében.

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem