SJE főmenü

Díjazottak

Rektori Díj 2023

Elismert kiadóban megjelent tudományos monográfiáért vagy tudományos publikációért, mely a Web of Scince adatbázisban jegyzett Q1-Q4 kvartilis besorolású (a "Journal Citation Reports" szerint) tudományos folyóiratban jelent meg:

1.      prof. Dr. Ambrus Attila Józsefné Katalin, DSc.
2.      PaedDr. Baka Patrik, PhD.
3.      prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.
4.      doc. RNDr. Bukor József, PhD.
5.      Dr. habil. RNDr. Csiba  Peter, PhD.
6.      doc. RNDr. Filip Ferdinánd, PhD.
7.      prof. Ing. Gazda Vladimír, PhD.
8.      doc. Ing. Hegedűs Ondrej, PhD.
9.      Mgr. Hevesi Endre, PhD.
10.   Dr. habil. PaedDr. Horváth  Kinga, PhD.
11.   Mgr. Istók Vojtech , PhD.
12.   prof. Dr. Józsa László, CSc.
13.   Dr. habil. Kókai-Nagy Viktor, PhD.
14.   PhDr. Kahler Korcsmáros Enikő, PhD.
15.   Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD.
16.   Dr. habil. Kiss Attila Elemér, CSc.
17.   prof. RNDr. Kmeť Tibor, CSc.
18.   Mgr. Lőrincz Gábor, PhD.
19.   Ing. Makovický Pavol, PhD.
20.   prof. Dr. Mészáros Róbert, DSc.
21.   prof. Molnár András, PhD.
22.   Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
23.   prof. Dr. Poór József, DSc.
24.   PhDr. Seres Huszárik Erika, PhD.
25.   prof. Szalay László, DSc.
26.   Mgr. Szarka Katarína, PhD.
27.   Ing. Szencziová Iveta, PhD.
28.   PhDr. Szeiner Zsuzsanna, PhD.
29.   prof. RNDr. Tóth János, PhD.
30.   prof. dr. Tóth Péter, PhD.
31.   RNDr. Tóthová Tarová Eva, PhD.
32.   Mgr. Tóth Zsuzsanna, PhD.
33.   Mgr. Vargová  Andrea, PhD.
34.   PaedDr. Végh Ladislav, PhD.

Rektori Díj 2022

Elismert kiadóban megjelent tudományos monográfiáért vagy tudományos publikációért, mely a  Web of Scince adatbázisban jegyzett Q1-Q4 kvartilis besorolású tudományos folyóiratban jelent meg:

1.      PhDr. Antalík Imrich, PhD.
2.      PaedDr.  Borbélyová Diana, PhD.
3.      doc. RNDr. Bukor József, PhD.
4.      doc. RNDr. Filip. Ferdinánd, PhD.
5.      PhDr. Gódány Zsuzsanna, PhD.
6.      doc. Ing. Hegedűs Ondrej, PhD.
7.      prof. ThDr. Karasszon István, PhD.
8.      Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD.
9.      Kardos Attila, PhD.
10.   PhDr. Kahler Korcsmáros Enikő, PhD.
11.   Dr. habil.  Kiss Attila Elemér, CSc.
12.   Dr. habil. Kiss Gábor, PhD.
13.   Dr. habil. Ing. Machová Renáta, PhD.
14.   Ing. Makovický Pavol, PhD.
15.   prof. Dr.  Mészáros Róbert, DSc.
16.   doc. RNDr. Mišík Ladislav, CSc.
17.   Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
18.   Prof. Dr. Németh András, DSc.
19.   Mgr. Orsovics  Yvette, PhD.
20.   doc. PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
21.   prof. Dr. Szabó András, DSc.
22.   prof. Szalay László, DSc.
23.   doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD.
24.   prof. RNDr.Tóth  János, PhD.
25.   Dr. habil. Tóthné Litovkina Anna, PhD.
26.   prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc.
27.   Mgr. Zsigmond Tibor, PhD.

Rektori Díj 2021

Web of Scince adatbázisban jegyzett Q1-Q4 kvartilis besorolású tudományos folyóiratban megjelent tudományos publikációért

1. prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.
2. doc. RNDr. Bukor József, PhD.
3. PaedDr. Borbélyová Diana, PhD.
4. Dr. habil. RNDr. Csiba Peter, PhD.
5. doc. RNDr. Filip Ferdinánd, PhD.
6. doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD.
7. doc. Ing. Hegedűs Ondrej, PhD.
8. Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
9. Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD.
10. Kardos Attila
11. prof. Kató József Zoltán, DSc.
12. Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin
13. Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD.
14. PhDr. Korcsmáros Enikő Kahler, PhD.
15. Dr. habil. Machová Renáta, PhD.
16. Ing. Makovický Pavol, PhD.
17. prof. Dr. Mészáros Róbert, DSc.
18. doc. RNDr. Mišík Ladislav, CSc.
19. prof. Szalay László, DSc.
20. Dr. habil. Szénási Sándor, PhD.
21. Mgr. Szarka Katarína, PhD.
22. prof. RNDr. Tóth János, PhD.
23. prof. Dr. Tóth Péter, PhD.
24. Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD.
25. PaedDr. Vargová Andrea, PhD.
26. prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc.


Rektori Díj 2020

Web of Science  adatbázisban jegyzett Q1-Q4 kvartilis-besorolású tudományos publikációért

1. doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD.
2. Kardos Attila
3. Dr. habil. Kontra Miklósné Hegybiró Edit Ágnes, PhD.
4. Ing. Makovický Pavol, PhD.
5. prof. Dr. Mészáros Róbert, DSc.
6. Mgr. Szarka Katarína, PhD.
7. PaedDr. Dobay Beáta, PhD.
8. Tóth Sándor János, PhD.
9. PaedDr. Vargová Andrea, PhD.
10. doc. RNDr. Bukor József, PhD.
11. Dr. habil. RNDr. Csiba Peter, PhD.
12. doc. RNDr. Filip Ferdinánd, PhD.
13. PhDr. Gódány Zsuzsanna
14. doc. Ing. Hegedűs Ondrej, PhD.
15. prof. RNDr. Kmeť Tibor, CSc.
16. Dr. habil. Machová Renáta, PhD.
17. prof. Dr. Poór József, DSc.
18. Prof. Szalay László, DSc.
19. Dr. habil. Szénási Sándor, PhD.
20. prof. RNDr. Tóth János, PhD.
21. Tusor Balázs
22. prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc.

Neves külföldi kiadónál megjelent tudományos monográfiáért

23.        Dr. habil. Anna Tóthné Litovkina, PhD.


Rektori Díj 2019

Karentált adabázisban jegyzett tudományos publikációért
1. doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD.
2. Kardos Attila
3. Ing. Makovický Pavol, PhD.
4. prof. Dr. Mészáros Róbert, DSc.
5. doc. RNDr. Mišík Ladislav, CSc.
6. Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
7. prof. Dr. Ormos Mihály, PhD.
8. prof. Szalay László, DSc.
9. prof. RNDr. Tóth János, PhD.
10. Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD.

Web of Science vagy Scopus adatbázisban jegyzett tudományos publikációért

1. prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.
2. PaedDr. Borbélyová Diana, PhD.
3. doc. RNDr. Bukor József, PhD.
4. RNDr. Csiba Peter, PhD.
5. doc. RNDr. Filip Ferdinánd, PhD.
6. doc. Halász Ivan, PhD.
7. Ing. Gyurián Norbert, PhD.
8. doc. Ing. Hegedűs Ondrej, PhD.
9. Mgr. Hevesi Andrej, PhD.
10. prof. Dr. Józsa László, CSc.
11. Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD.
12. PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD.
13. prof. Kovács Ábrahám, PhD.
14. Mgr. Lévai Attila, PhD.
15. Dr. habil. Ing. Machová Renáta, PhD.
16. Dr. habil. Molnár András, PhD.
17. prof. Dr. Németh András, DSc.
18. prof. Dr. Poór József, DSc.
19. prof. Dr. Pukánszky Béla, DSc.
20. doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD.
21. Dr. habil. Simon Attila, PhD.
22. Dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD.
23. PhDr. Tóbiás Kosár Silvia, PhD.
24. Tóth Sándor János, PhD.
25. prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc.
26. prof. Xeravits Géza György, PhD.

Rektori Díj 2018

Külföldi karentált adabázisban jegyzett tudományos publikációért
1. doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD., mim. prof.
2. Dr. habil. PaedDr. Keserű József, PhD.
3. Ing. Makovický Pavol, PhD.
4. prof. Mészáros Róbert, DSc.
5. Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
6. Mgr. Szarka Katarína, PhD.
7. Dr. habil. Szinetár Csaba, CSc.
8. Dr. habil. Varga Imre, PhD.
9. prof. Xeravits Géza György, PhD.

Web of Science vagy Scopus adatbázisban jegyzett külföldi tudományos publikációért

1. Dibó Gábor, PhD.
2. PaedDr. Dobay Beáta, PhD.
3. doc. Dr. Halász Ivan, PhD.
4. Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
5. prof. Dr. Nemcsók János, DSc.
6. prof. Dr. Németh András, DSc.
7. Dr. habil. Nagy Ádám István, PhD.
8. doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD.
9. Dr. habil. Tóthné Litovkina Anna, PhD.
10. PhDr. Antalík Imrich, PhD.
11. doc. Ing. Hegedűs Ondrej, PhD.
12. Mgr. Hevesi Andrej
13. prof. Dr. Józsa László, CSc.
14. Dr. habil. Karácsony Péter, PhD.
15. prof. Kató József Zoltán, DSc.
16. PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD.
17. PhDr. Tóbiás Kosár Silvia, PhD.
18. Dr. habil. Ing. Machová Renáta, PhD.
19. Dr. habil. Molnár András, PhD.
20. prof. Dr. Poór József, DSc.
21. PhDr. Seres Huszárik Erika, PhD.
22. prof. Szalay László, DSc.
23. Mgr. Tóth Zsuzsanna
24. prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc.

Külföldi kiadónál megjelent tudományos monográfiáért

1. Dr. habil. Horváth Kornélia, PhD.
2. PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
3. Dr. habil. Kókai Nagy Viktor, PhD.

Rektori Díj 2017

2017. szeptember 14-én a 2017/18-as akadémiai év ünnepélyes megnyitóján Rektori Díjban részesült:
karentált adabázisban jegyzett tudományos publikációért
Dr. habil. Szalay László, DSc. mim. prof.
Dr. habil. Kató József Zoltán, DSc., mim. prof.
prof. Xeravits Géza György, PhD.
prof. Mészáros Róbert, DSc.
doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD., mim. prof.
Dibó Gábor, PhD.
Nagy Péter, PhD.
Mgr. Szarka Katarína, PhD.
Ing. Makovický Pavol, PhD.

Web of Science vagy Scopus adatbázisban jegyzett tudományos publikációért

Dr. habil. Karácsony Péter, PhD.
Dr. habil. Ing. Machová Renáta, PhD.
Mgr. Šimonová Monika
prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc.
PaedDr. Végh Ladislav
PaedDr. Dobay Beáta, PhD.
PaedDr. Nagy Melinda, PhD.

külföldi és hazai kiadónál megjelent tudományos monográfiáért

ThDr. Somogyi Alfréd, PhD.
Dr. habil. Tóthné Litovkina Anna, PhD.
doc. PaedDr. Šenkár Patrik, PhD.
Dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD.

Rektori Díj 2016

2016. szeptember 16-án a 2016/17-es akadémiai év ünnepélyes megnyitóján Rektori Díjban részesült:

külföldi karentált adabázisban jegyzett tudományos publikációért

prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc.
Dr. habil. Kató József Zoltán, DSc., mim. prof. 
prof. Xeravits Géza György, PhD.
Dr. habil. Mészáros Róbert, DSc., mim. prof. 
doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD., mim. prof.
Dibó Gábor, PhD.
Ing. Makovický Pavol, PhD.
Nagy Péter, PhD.
Dr. habil. PaedDr. Keserű József, PhD.
Dr. habil. Simon Attila, PhD.

Web of Science vagy Scopus adatbázisban jegyzett külföldi tudományos publikációért

Dr. habil. Szalay László, DSc., mim. prof.
prof. Dr. Józsa László, CSc.
Ing. Macho Renáta, PhD.
prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.
Mgr. Tóth Zsuzsanna
PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD.
Mgr. Šimon Mónika
Dr. habil. Kaiser Bernhard, D. Th.
PaedDr. Zolczer Peter
Dr. habil. Nagy Ádám István, PhD.

külföldi kiadónál megjelent tudományos monográfiáért

Mgr. Lévai Attila, PhD.
Dr. habil. Drahota-Szabó Erzsébet, PhD.
Dr. habil. Dr. Németh Mária Magdolna, CSc.
Dr. habil. Horváth Kornélia, PhD.

Rektori Díj 2015

2015. szeptember 18-án a 2015/16-os akadémiai év ünnepélyes megnyitóján Rektori Díjban részesült:

külföldi karentált adabázisban jegyzett tudományos publikációért

doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD.
Dr. habil. Mészáros Róbert, DSc.
prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annnamária, DSc.
PaedDr. Juhász György, PhD.
Ing. Makovický Pavol, PhD.
PaedDr. Nagy Melinda, PhD.

Web of Science vagy Scopus adatbázisban jegyzett külföldi tudományos publikációért

prof. Dr. Poór József, DSc.
prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.
prof. Dr. Józsa László, CSc.
Ing. Machová Renáta, PhD.
RNDr. Csiba Peter, PhD.
RNDr. Filip Ferdinánd, PhD.
PhDr. Tóbiás Kosár Szilvia
Mgr. Tóth Zsuzsanna
PhDr. Seres Huszárik Erika
Mgr. Hevesi Andrej

külföldi kiadónál megjelent tudományos monográfiáért

prof. Dr. Németh András, DSc.
doc. PhDr. Molnár János
doc. Bernhard Kaiser, D. Th.
prof. Xeravits Géza, PhD.
prof. ThDr. Karasszon István, PhD.
PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
PaedDr. Dobay Beáta

hazai kiadónál megjelent tudományos monográfiáért

Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD.
Ďurdík Ladislav, PhD.
Mgr. Popély Árpád, PhD.

Rektori Díj 2014

2014. október 17-én, a SJE létrejöttének 10. évfordulója alkalmából rendezett alkalmazotti ünnepségen Rektori Díjban részesült:

külföldi karentált adabázisban jegyzett tudományos publikációért

Mgr. Görözdi Zsolt, Th.D. 
doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD. 
PaedDr. Juhász György, PhD. 
doc. Ing. Karácsony Péter, PhD.  

Web of Science vagy Scopus adatbázisban jegyzett külföldi tudományos publikációért

prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.
RNDr. Bukor József, PhD.
Ing. Makovický Pavol, PhD.
PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
Szénási Sándor, PhD.
prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc.

külföldi vagy hazai kiadónál megjelent tudományos monográfiáért

prof. Dr. Németh András, DrSc.
doc. Dr. Németh Mária Magdolna, CSc.
prof. Dr. Pukánszki Béla István, DSc.
prof. Dr. Szabó András, DSc.
prof. PhDr. Erdélyi Margit, CSc. 
Dr. habil. PhDr. Liszka József, PhD.
doc. Dr. Lőrincz Julianna, PhD.

Rektori Díj 2013

2013. szeptember 20-án a 2013/14-es akadémiai év ünnepélyes megnyitóján Rektori Díjban részesült:

prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.
doc. RNDr. Gyepes Róbert, PhD. 
Dr. habil. Horváth Kornélia, PhD.
prof. ThDr. Karasszon István, PhD. 
doc. PhDr. Molnár János
Ing. Mgr. Mura Ladislav, PhD.
Nagy Péter, PhD.
Dr. habil. Simon Attila, PhD.
PaedDr. Strédl Terézia, PhD.
prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc. 
prof. Dr. Németh András, DSc.
prof. Dr. Poór József, DSc.

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem