SJE főmenü

Álláshirdetések

 

Választás kihirdetése a Selye János Egyetem Tanárképző Kara dékánjelöltjének megválasztására

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Akadémiai Szenátusa (továbbiakban: SJE TKK ASZ) választást hirdet az SJE TKK dékáni tisztségének betöltésére az SJE Statútumának 37c cikkelyének 7. pontja, valamint az SJE belső előírása – Az SJE kara dékánjelöltje megválasztásának és a kar dékánja visszahívására tett javaslat elfogadásának alapelvei (SJE Statútuma 38. cikkely, 1. pont, n) bekezdés).

A választás időpontja: 2023. október 25.

A választás lefolyása és menetrendje:
Az SJE TKK dékánjelöltre javaslatot nyújthat be az SJE TKK akadémiai közösségének valamennyi tagja.

Az SJE TKK dékánjelöltre a javaslatot írásban névvel ellátva kell eljutatni az SJE TKK ASZ elnökének 2023. június 28-tól 2023. szeptember 25. 12:00 óráig az SJE iktatóján keresztül a megadott formanyomtatványon (a javaslat űrlapját lásd a mellékletben). A 2023. június 28. előtt, illetve 2023. szeptember 25. 12:00 óra után beérkezett javaslatokat figyelmen kívül hagyják.

A dékánjelöltnek legalább 3. fokozatú felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie, valamint aktív nyelvtudással (szóban és írásban) szlovák és magyar nyelven, amelyek az SJE oktatási nyelvei 465/2003 Tt. a komáromi Selye János Egyetemról szóló törvény alapján.

2023. október 5-ig az SJE TKK ASZ elnöke biztosítja a jelöltek írásos beleegyezését igazoló nyilatkozatot, amelyben vállalják a jelöltséget az SJE TKK dékáni tisztségére, a választások lebonyolításához szükséges személyes adatok kezeléséről szóló nyilatkozatot, (strukturált) szakmai életrajzot, az SJE TKK intézményfejlesztési tervét, valamint 3 hónapnál nem régibb erkölcsi bizonyítványt az érintett jelöltektől.

2023. október 10-ig az SJE TKK ASZ elnöke közzéteszi az SJE TKK dékánjelöltjeinek névsorát az SJE hirdetőtábláján és weboldalán.

A választási folyamat része az SJE TKK dékánjelöltjeinek nyilvános meghallgatása. A jelöltek nyilvános meghallgatására 2023. október 23-án kerül sor. A nyilvános meghallgatás során elsősorban az SJE TKK akadámiai közöségének tagjai, valamint a széles nyilvánosság is kérdezheti a jelölteket. A nyilvános meghallgatást élőben közvetítik és az elkészült felvételt legkésőbb 2023. október 24-én közzé teszik az SJE weboldalán. A nyilvános meghallgatás felvétele 2023. október 26-ig lesz elérhető.

A nyilvános meghallgatás során felmérik a jelöltek vezetői tapasztalatait és menedzseri képességeit, a felsőoktatáshoz, a tudományhoz és technikához, valamint az SJE TKK küldetéséhez és működési területéhez való viszonyát. A dékánjelölt végül bemutatja az SJE TKK általa javasolt fejlesztési tervét.

Az SJE TKK dékánjelöltjét az SJE TKK ASZ elnöke által legkésőbb 2023. október 15-ig összehívott választmányi gyűlés választja meg. Az SJE TKK dékánjelöltjének megválasztására 2023. október 25-re összehívott választmányi gyűlésen kerül sor. A választmányi gyűlést az SJE TKK Akadémiai Szenátusa és az SJE egyetem rektora által kinevezetett személyek alkotják, akik a választmányi gyűlés egynegyedét adják. Az SJE rektora a választmányi gyűlés általa delegált tagjait legkésőbb 2023. október 11-ig nevezi ki. A választmányi gyűlés tagja nem vehet részt jelöltként a dékánválasztáson, és nem lehet az SJE TKK megválasztott dékánjelöltje.

Az SJE TKK dékánjelöltjéről szóló választás eredményét az SJE TKK ASZ elnöke hirdeti ki.
Az SJE TKK dékánját az SJE rektora nevezi ki négyéves időszakra a választás eredménye alapján.

Komárom, 2023. június 9.

doc. PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
        az SJE TKK ASZ elnöke


Jelölőlap az SJE TKK dékánjelöltjének tisztére (pdf)

A felhívás szövege angol nyelven - Announcement in English

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem