SJE főmenü

Rektor

Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD.

Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. 1969. október 10-én született Érsekújvárban. Nős, három gyermek édesapja. Tardoskedden nevelkedett, itt végezte el a magyar tanítási nyelvű alapiskolát, majd tanulmányait az érsekújvári gimnázium magyar részlegén folytatta. 1987-ben érettségizett, majd felvételt nyert a pozsonyi Comenius Egyetem Természettudományi Karára. Matematika-kémia-szakos tanári oklevelét 1992-ben vehette át. Ezek után egy rövid ideig a Tardoskeddi Szemerényi Károly Magyar Tannyelvű Alapiskolában tanított, majd egy sikeres pályázat után tanársegédi állást kapott a Pedagógiai Karból alakult Nyitrai Egyetem Kémia Tanszékére. 2000-ben rigorózus vizsgát tett a Nyitrai Konstantin Egyetem Természettudományi Karán és elnyerte a  „PaedDr.“, „a pedagógia doktora“ címet. Doktori tanulmányait Fizikai kémia szakon kezdte meg 1998-ban ebben az intézményben. A disszertációs vizsga sikeres abszolválása után 2004-ben védte meg doktori disszertációs munkáját: A TCNE és a π-elektron-donorok közti komplexek elméleti és experimentális vizsgálata címmel. 2016-ban habilitált az egri Eszterházy Károly Egyetemen neveléstudományból.

2012 szeptemberéig a Konstantin Egyetem Természettudományi Karának Kémia Tanszékén oktatott adjunktusként, 2012-szeptemberétől főállásban, Komáromban, a Selye János Egyetemen vesz részt a szlovákiai magyar kémia-tanárképzésben adjunktusként, 2017 februárjától pedig egyetemi docensként. 2004 és 2010 között megszakításokkal a Szlovák Köztársaság parlamenti képviselője, 2006-2010 között Tardoskedd polgármestere.

Publikációs tevékenysége két tudományterületre határolható be, elméleti kémiával és a kémiatanítás módszertanával foglalkozott. Több, nemzetközi adatbázisokban is jegyzett tanulmánya jelent meg a molekulák közti gyenge kölcsönhatások vizsgálatának témakörében. A kémiatanítás módszertana témakörében egy monográfiát, egy könyvrészletet és több tudományos közleményt jegyez. A könyvtári adatbázisban jegyzett összes publikációinak a száma a mai naphoz 92, hivatkozásainak száma 75. Hazai és nemzetközi kapcsolatai is kiterjedtek, ezt közös publikációk is bizonyítják például a pozsonyi Comenius Egyetem Matematika-fizika és Informatikai Kara Biofizika és Kémiai Fizika Tanszékével, de az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratóriumával is.

Elnökségi tagja volt a Szlovákiai Felsőoktatási Intézmények Tanácsának, tagja a Selye János Egyetem, az Eperjesi Egyetem, valamint a Selye János Egyetem Tanárképző Kara Tudományos Tanácsának, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanácsnak, a Szlovák Kémikusok Egyesületének, valamint az MTA Külső Köztestületének. Tagja a Collegium Talentum Ösztöndíjbizottságának és a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanácsnak.   Szerkesztőbizottsági tagja az Eruditio-Educatio tudományos folyóiratnak. Több nemzetközi konferencia szervező- és programbizottságában is tevékenykedett, legutoljára például a DidSci 2020 Krakkóban megrendezett nemzetközi természettudományos tantárgymódszertani konferencia Tudományos Bizottságának tagja volt. A Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Konferenciájának szervezőbizottsági elnöke volt 2013 és 2016 között, a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia ügyvezető elnöke 2014-ben és 2016-ban is. 2014-ben a Selye János Egyetem díszérmének ezüst fokozatával díjazták, továbbá a nyitrai magyar kémiatanár-képzésért végzett munkájáért 2009-ben a Konstantin Egyetem emlékérmét vehette át. Több kutatási–fejlesztési projektben vett részt. Ezek közül említésre méltó a Selye János Egyetem nanotechnológiai és intelligens robotikai központjának kiépítését elősegítő európai uniós projekt, amelynek az összértéke megközelítette a 2,4 millió eurót. Jelenleg helyettes vezetője a Középiskolai természettudományos és matematikai műveltség analízise, és a tantárgydidaktikák tartalmi innovációja című VEGA projektnek, valamint a Teaching and Learning Bioanalysis CEEPUS mobilitási hálózat egyetemi koordinátora.  

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2018. augusztus 20-án, a nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntette ki Juhász Györgyöt a felvidéki magyar felsőoktatás területén végzett magas színvonalú munkája, valamint a helyi közéletben betöltött szerepe elismeréseként.

Juhász György 2013-tól 2017. január 31-ig a Selye János Egyetem tudományért, kutatásért és az akkreditációért felelős rektorhelyettese volt, így egyik felelőse is a 2016-ban lezáródó komplex akkreditációs folyamatnak, amely során a Selye János Egyetem teljesítette az egyetemi besoroláshoz szükséges kritériumokat.

A SJE Akadémiai Szenátusának döntése alapján a Szlovák Köztársaság elnöke 2017. február 1-i hatállyal kinevezte a SJE rektorává. 2021. február 1-től a második négyéves megbízatási ciklusát tölti rektori tisztségében.

Személyi adatlap


A rektori iroda vezetője
PaedDr. Zakar Piroska
Személyi adatlap

Rektori asszisztens
Mgr. Kacz Mészárosová Alžbeta
Személyi adatlap

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem