KÜLFÖLDÖN SZERZETT VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ OKIRATOK ELISMERÉSE

A külföldi oktatási intézményekben szerzett végzettséget igazoló okiratok elismerése a 422/2015 sz., a végzettséget igazoló okiratok és szakképesítések elismeréséről szóló többször módosított törvény (zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov) – továbbiakban csak „törvény“ - valamint az egyetem 4/2016 sz. irányelve alapján történik.

A Selye János Egyetem a külföldi végzettséget igazoló okiratokat csak továbbtanulási (akadémiai) céllal ismerhet el. Az okiratok más (pl. szakmai, munkavégzési) célokra való honosításában az illetékes szerv a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma.

Az elismerés kötelező eljárási illetéke:

A 145/1995 sz., Eljárási díjakról szóló törvény értelmében a kérvényezőnek az elismerési eljárásáért megszabott kötelező eljárási illetéket kell fizetnie az államnak, melynek összege: 5,- €.

Az illeték befizetésének módja:

 1. okmánybélyeg megvásárlásával a szlovák postahivatalok egyikén,
 2. elektronikus okmánybélyeg vásárlásával önkiszolgáló fizető terminálokon keresztül (ún. kiosk) a kijelölt postahivatalokban vagy egyéb, terminállal ellátott hivatalokban (http://www.e-kolky.sk/?page_id=50).

Az elismerés további illetéke:

Az egyetem 4/2016 sz. rektori irányelve alapján azoknak a kérvényezőknek, akik nem adták be jelentkezésüket a Selye János Egyetemre, és tanulmányaikat nem a Selye János Egyetemen tervezik folytatni, további kezelési illetéket kell fizetniük az egyetemnek, melynek összegét és befizetésének módját az aktuális akadémiai évre szóló Tandíjak és illetékek befizetéséről szóló rektori irányelv szabályozza.

 1. KÖZÉPISKOLAI ÉS FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ OKIRATOK
  AUTOMATIKUS ELISMERÉSE

A törvény 39 § 1. bekezdése értelmében a SJE jogosult dönteni azon végzettséget igazoló okiratok elismeréséről, melyek valamely tagállam vagy egy harmadik ország által elismert oktatási intézmény által lettek kibocsájtva, és az adott országnak nemzetközi szerződése van Szlovákiával a végzettséget igazoló okiratok kölcsönös elismeréséről, továbbtanulási céllal automatikusan elismerhetőek. Amennyiben a 33 § 1. bekezdés értelmében, olyan elismert oktatási intézmény által kibocsájtott végzettséget igazoló okiratok elismeréséről van szó továbbtanulási céllal, mely része az Európai Felsőoktatási Térségnek, a végzettség szintje automatikusan elismerhető.

Azon országok listája, melyekkel Szlovákiának nemzetközi megállapodása van a végzettséget igazoló okiratok kölcsönös elismeréséről: Csehország, Magyarország, Németországi Szövetségi Köztársaság, Ausztria, Horvátország, Lengyelország, Románia, Ukrajna.

Az Európai Felsőoktatási Térséghez tartozó országok listája megtalálható a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának honlapján az alábbi linken: http://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

A végzettséget igazoló okiratok automatikus elismerési folyamata:

1. Töltse ki a megfelelő formanyomtatványt:

a., KÖZÉPISKOLAI VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ OKIRAT AUTOMATIKUS ELISMERÉSE IRÁNTI KÉRELEM

(Kiskorú kérvényező esetén kérjük feltüntetni a törvényes képviselő személyes adatait is!)

b., FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ OKIRAT AUTOMATIKUS ELISMERÉSE IRÁNTI KÉRELEM

 1. Fizesse be a kötelező eljárási illetéket (5€).
 2. Amennyiben nem adta be jelentkezését a Selye János Egyetemre és tanulmányait nem az egyetemünkön kívánja folytatni, fizesse be az egyetem által meghatározott további kezelési illetéket is.
 3. A kérvényéhez csatolja a nyomtatványban feltüntetett kötelező mellékleteket és az illetékek befizetéséről szóló igazolásokat.
 4. Kitöltött kérvényét a mellékletekkel együtt postázza az illetékes kar Tanulmányi Osztályának vagy adja le személyesen az egyetem iktatóján keresztül.

Postacím:

Študijné oddelenie
Ekonomická / Pedagogická / Reformovaná teologická fakulta
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322
94501 Komárno

A kötelező mellékleteket és az illeték befizetéséről szóló igazolást kérjük a kérvényéhez mellékelve postázni! Amíg a hiányosságok pótlásra nem kerülnek az elismerési eljárás fel lesz függesztve. A teljes dokumentáció elküldését követően az illetékes kar dékánja 15 napon belül meghozza az automatikus elismerésről szóló határozatot, melyről értesítve lesz.

 1. KÖZÉPISKOLAI ÉS FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ OKIRATOK ELISMERÉSE NEM AUTOMATIKUS MÓDON

Automatikusan el nem ismerhető végzettségről szóló okiratok továbbtanulási célból történő elismerési folyamatát a törvény 33. § - 38. § - ai szabályozzák.  

Felsőfokú végzettséget igazoló okiratok nem automatikus elismerése:

A Selye János Egyetem a törvény 33. §- a értelmében jogosult továbbtanulási célból elismerni azon végzettséget igazoló okiratokat, melyek valamely tagállam vagy egy harmadik ország által elismert oktatási intézmény által lettek kibocsájtva, és amennyiben a SJE az okiraton feltüntetett tanulmányi szakkal azonos vagy ahhoz hasonló tanulmányi programokat kínál.

A végzettséget igazoló okiratok nem automatikus elismerési folyamata:

 1. Töltse ki a szükséges formanyomtatványt:

FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ OKIRAT ELISMERÉSE IRÁNTI KÉRELEM TOVÁBBTANULÁS CÉLJÁBÓL

 1. Fizesse be a kötelező eljárási illetéket (5€).
 2. Amennyiben nem adta be jelentkezését a Selye János Egyetemre és tanulmányait nem az egyetemünkön kívánja folytatni, fizesse be az egyetem által meghatározott további kezelési illetéket is.
 3. A kérvényéhez csatolja a formanyomtatványban feltüntetett kötelező mellékleteket és az illetékek befizetéséről szóló igazolásokat.
 4. Kitöltött kérvényét a mellékletekkel együtt postázza az illetékes kar Tanulmányi Osztályának vagy adja le személyesen az egyetem iktatóján keresztül.

Postacím:

Študijné oddelenie
Ekonomická / Pedagogická / Reformovaná teologická fakulta
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322
94501 Komárno

A kötelező mellékleteket és az illeték befizetéséről szóló igazolást kérjük a kérvényéhez mellékelve postázni! Amíg a hiányosságok pótlásra nem kerülnek az elismerési eljárás fel lesz függesztve. A teljes dokumentáció elküldését követően az illetékes kar dékánja 2 hónapon belül meghozza a határozatot, melyben:

 1. elismerheti a kérvényező végzettséget igazoló okiratának egyenértékűségét,
 2. különbözeti vizsgatételt szabhat meg a kérvényezőnek,
 3. elutasíthatja a kérvényező kérelmét.

Középfokú végzettséget igazoló okiratok nem automatikus elismerése:

Továbbtanulási céllal kérelmezett középiskolai végzettséget igazoló okiratok (érettségi bizonyítványok, záróvizsga-bizonyítványok) elismerésében, melyek valamely állam vagy egy harmadik ország által elismert oktatási intézmény által lettek kibocsájtva, az adott kerület székhelyén működő járási hivatal illetékes.

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.