SJE főmenü
prof. Dr. Annamária Várkonyiné Kóczy, DSc.
Név: prof. Dr. Annamária Várkonyiné Kóczy, DSc.
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Informatika Tanszék
Beosztás: Egyetemi tanár
Iroda: TP3D
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 653
A tanulmányi programért felelős személy:
Alkalmazott informatika (1. szint, nappali képzés)
A tanulmányi program profiltantárgyáért felelős személy:
Alkalmazott informatika (2. szint, nappali képzés)
Matematika és informatika oktatásának elmélete - Informatika szak (3. szint, nappali képzés)

Egyetemi tanulmányok
Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar
Műszer- és Irányítástechnika Szak
1975 - 1981
Budapesti Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar
Gépészmérnök-tanár Szak
1978 - 1983
Doktori képzés (PhD.)
Budapesti Műszaki Egyetem
Informatika
- 1996
Habilitáció
Széchenyi István Egyetem, Győr
Informatikai Tudományok
2017
Professzori-inaugurációs folyamat
Óbudai Egyetem
Informatika
2010
DSc.
Magyar Tudományos Akadémia
Informatika
2010

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Informatika Tanszék
egyetemi tanár
2013 -
Óbudai Egyetem, Mechatronika és Járműtechnikai Intézet
kutatóprofesszor
2009 - 2020
Budapesti Műszaki Egyetem, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
tanársegéd, 1991-1996, adjunktus, 1996-1998, docens, 1998-2009
1991 - 2009
Magyar Tudományos Akadémia
tudományos munkatárs
1987 - 1991
Távközlési Kutatóintézet
tudományos segédmunkatárs, 1981, tudományos munkatárs, 1982-1987
1982 - 1987
Óbudai Egyetem, Szoftver tervezés és -fejlesztés Intézet
egyetemi tanár
2020 -


Kutatási terület Digitális kép- és jelfeldolgozás, modellezés és diagnosztika, lágyszámítási módszerek, anytime és hibrid technikák alkalmazása intelligens mérő-, diagnosztikai és vezérlőrendszerekben

Kutatási projektek Járműipari felsőoktatási és kutatási együttműködés, nemzetköziesítés főirány
TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
2013 - 2015

Intelligens tér, intelligens robot
OTKA K 105846
Országos Tudományos Kutatási Alap
2012 - 2017

Intelligens és lágyszámítási módszerek a digitális jel- és képfeldolgozásban
OTKA K 78576
Országos Tudományos Kutatási Alap
2009 - 2013

Intelligens 3D modellező, felügyelő és elemző rendszer
GVOP-3.3.1-05/1.2005-05-0160/3.0
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
2006 - 2007

Intelligens jármű-ütközés elemző rendszer
OTKA T 049519
Országos Tudományos Kutatási Alap
2005 - 2009

Lágyszámítási módszerek alkalmazása modell alapú intelligens adaptív és asszociatív jelfeldolgozási
P-24/03
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
2004 - 2005

Hibrid és lágy számítási módszerekre épülő intelligens navigációs modellek és algoritmusok
OTKA T 035190
Országos Tudományos Kutatási Alap
2001 - 2004

Szoft számítási módszerek rendszer modellek és számítási algoritmusok komplexitás csökkentésére
P-16/99
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
2000 - 2002

'Anytime' algoritmusok a digitális jelfeldolgozásban
OTKA T 026254
Országos Tudományos Kutatási Alap
1998 - 2001

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 1
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 8
ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (8)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 69
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (59)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (7)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 8
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (7)
BDM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent szakcikkek (1)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 2
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (2)

Bejegyzések száma összesen: 88

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (29)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (2)
Összesen 31

Publikációk listája

ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 8


ADC 001 TÓTH-LAUFER, Edit a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. A Soft Computing-Based Hierarchical Sport Activity Risk Level Calculation Model for Supporting Home Exercises. DOI 10.1109/TIM.2014.2299523 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. Vol. 63, no. 6 (2014), p. 1400-1411. ISSN 0018-9456. WoS. IF (2012): 1,357. SNIP (2013): 2,157.

Hivatkozások:
2021  [1] ZHU, R. Real-time monitoring of the athlete's musculoskeletal health based on an embedded processor. In Microprocessors and Microsystems. ISSN 0141-9331, 2021, vol. 81. WoS ; SCOPUS

2015  [1] MACIS, S. - LOI, D. - PANI, D. et al. Home Telemonitoring of Vital Signs Through a TV-based Application for Elderly Patients. In IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MEMEA) Proceedings. New York : IEEE, 2015. ISBN 978-1-4799-6476-5, p. 169-174. WoS ; SCOPUSADC 002 TÓTH-LAUFER, Edit a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Personal-Statistics-Based Heart Rate Evaluation in Anytime Risk Calculation Model. DOI 10.1109/TIM.2014.2376111 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. Vol. 64, no. 8 (2015), p. 2127-2135. ISSN 0018-9456. WoS, SCOPUS. IF (2014): 1,790. SNIP (2014): 2,004.

Hivatkozások:
2019  [1] KIM, S. - LEE, K.- K. Low-complexity joint extrapolation-MUSIC-beaed 2-D parameter estimatior for vital FMCW radar. In IEEE sensors journal. ISSN 1530-437X, 2019, vol. 19, no. 6, p. 2205-2216. SCOPUS

2016  [1] SHIRMOHAMMADI, S. - BARBE, K. - GRIMALDI, D. et al. Instrumentation and Measurement in Medical, Biomedical, and Healthcare Systems. In IEEE Instrumentation & Measurement Magazine. ISSN 1094-6969, 2016, vol. 19, no. 5, p. 6-12. WoS ; SCOPUSADC 003 SHAMSHIRBAND, Shahaboddin, Masoud HADIPOOR, Alireza BAGHBAN, Amir MOSAVI, József BUKOR a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Developing an ANFIS-PSO model to predict mercury emissions in combustion flue gases. DOI 10.3390/math7100965 Mathematics. Vol. 7, no. 10 (2019), art. no. 965, p. 1-16. ISSN 2227-7390. CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q1

ADC 004 MOSAVI, Amir, Mohsen SALIMI, Sina Faizollahzadeh ARDABILI, Timon RABCZUK, Shahaboddin SHAMSHIRBAND a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. State of the art of machine learning models in energy systems, a systematic review. DOI 10.3390/en12071301 Energies : an open access journal of related scientific research, technology development, engineering, and the studies in policy and management. online, vol. 12, no. 7 (2019), p. 1301-1342. ISSN 1996-1073 (online). CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q3

ADC 005 ARAM, Farshid, Ebrahim SOLGI, Esther Highueras GARCIA, Amir MOSAVI a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. The Cooling Effect of Large-Scale Urban Parks on Surrounding Area Thermal Comfort. DOI 10.3390/en12203904 Energies. Vol. 12, no. 20 (2019), p. 1-21 [online]. ISSN 1996-1073 (online). CCC, WoS, SCOPUS.

ADC 006 HOMAEI, Mohammad Hossein, Faezeh SOLEIMANI, Shahaboddin SHAMSHIRBAND, Amir MOSAVI, Narjes NABIPOUR a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. An Enhanced Distributed Congestion Control Method for Classical 6LowPAN Protocols Using Fuzzy Decision System. DOI 10.1109/ACCESS.2020.2968524 IEEE Access : practical innovations, open solutions. online, vol. 8 (2020), p. 20628-20645. ISSN 2169-3536 (online). CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q1

ADC 007 KHAKIAN, Reza, Mehrdad KARIMIMOSHAVER, Farshid ARAM, Zoroufchi BENIS SOGHRA, Amir MOSAVI a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Modeling Nearly Zero Energy Buildings for Sustainable Development in Rural Areas. DOI 10.3390/en13102593 Energies. online, Vol. 13, no. 10 (2020), p. [1-19]. ISSN 1996-1073 (online). CCC, WoS, Scopus.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2

ADC 008 SHABANI, Sevda, Saeed SAMADIANFARD, Mohammad Taghi SATTARI, Amir MOSAVI, Shahaboddin SHAMSHIRBAND, Tibor KMEŤ a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Modeling Pan Evaporation Using Gaussian Process Regression K-Nearest Neighbors Random Forest and Support Vector Machines; Comparative Analysis. DOI 10.3390/ATMOS11010066 Atmosphere. Vol. 11, no. 1 (2020), p. [1-17]. ISSN 2073-4433. CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q3


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 7


ADM 001 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária. Fuzzy approaches in anytime systems., 2013. DOI 10.1007/978-3-642-35644-5-43.

ADM 002 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a József BUKOR. Improving the Model Convergence Properties of Classifier Feed-Forward MLP Neural Networks. DOI 10.1007/978-3-319-06323-2 Studies in Fuzziness and Soft Computing. Vol. 317 (2014), p. 281-293. ISSN 1434-9922. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,149.

ADM 003 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a Imre RUDAS. Knowledge representation in ISpace based man-machine communication. DOI 10.1007/978-3-319-03674-8-23 Studies in Fuzziness and Soft Computing. No. 312 (2014), p. 241-251. ISSN 1434-9922. SCOPUS.

ADM 004 MOUSAVI, Seyedmajid, Amir MOSAVI, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a Gábor FAZEKASI. Dynamic Resource Allocation in Cloud Computing. DOI 10.12700/APH.14.4.2017.4.5 Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 14, no. 4 (2017), p. 83-104. ISSN 1785-8860. WoS. IF (2016): 0,745.

Hivatkozások:
2019  [1] REHMAN, A. - HUSSAIN, S. S. - ur REHMAN, Z. -et al. Multi-objective approach of energy efficient workflow scheduling in cloud environments. In Concurrency computation. ISSN 1532-0626, 2019, vol. 31, no. 8. SCOPUSADM 005 TUSOR, Balázs, János TÓTH a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. SIT-based Functional Dependency Extraction. Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol. 16, no. 10 (2019), p. 65-81. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2018): 1,286.

Q WoS=Q3

ADM 006 ARDABILI, Sina Faizollahzadeh, Amir MOSAVI, Pedram GHAMISI, Ferdinánd FILIP, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY, Uwe REUTER, Timon RABCZUK a Peter M. ATKINSON. COVID-19 Outbreak Prediction with Machine Learning. DOI 10.3390/a13100249 Algorithms. Vol. 13, no. 10 (2020), p. [1-36]. ISSN 1999-4893. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q3

ADM 007 TUSOR, Balázs a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Fast Regular and Interval-based Classification, using parSITs. DOI 10.12700/APH.18.6.2021.6.6 Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol. 18, no. 6 (2021), p. 107-125. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AEC 001 TAR, József K., János F. BITÓ, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a Adrienn Alexandra DINEVA. Symbiosis of RFPT-based Adaptivity and the Modified Adaptive Inverse Dynamics Controller. In: Advances in Soft Computing, Intelligent Robotics and Control. Berlin: Springer, 2014, Vol. 8. ISBN 978-3-319-05944-0.

AEC 002 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Sándor HANCSICSKA a József BUKOR. Fuzzy information measure for improving HDR imaging. DOI 10.1007/978-3-319-32229-2_9 Studies in Fuzziness and Soft Computing. Vol. 342 (2016), p. 113-126. ISSN 1434-9922. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,132.

Hivatkozások:
2021  [1] KIRAN, B. R. - KUMARI, V. V. - RAJU, K. V. S. V. N. Model for High Dynamic Range Imaging System Using Hybrid Feature Based Exposure Fusion. In Journal of Intelligent Systems. ISSN 0334-1860, 2021, vol. 30, no. 1, p. 346-360. WoS ; SCOPUSAEC 003 DINEVA, Adrienn Alexandra, József K. TAR, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY, János TÓTH a Vincenzo PIURI. Non-conventional Control Design by Sigmoid Generated Fixed Point Transformation Using Fuzzy Approximation. DOI 10.1007/978-3-319-78437-3_1 In: Practical Issues of Intelligent Innovations. Vassil Sgurev, Vladimir Jotsov, Janusz Kacprzyk. Cham: Springer Nature, 2018, S. 1-15. ISBN 978-3-319-78436-6. SCOPUS.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 59


AFC 001 VÁRKONYI, Teréz A., Vincenzo PIURI, József K. TAR, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a Imre J. RUDAS. Agile online-trained neural network models by using Robust Fixed Point Transformations. DOI 10.1109/WISP.2013.6657481 In: 2013 IEEE 8th International Symposium on Intelligent Signal Processing, WISP 2013 - Proceedings. Budapest: IEEE, 2013, P. 48-53. ISBN 978-1-4673-4544-6. WoS, SCOPUS.

AFC 002 TÓTH-LAUFER, Edit a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Anytime sport activity risk level calculation using HOSVD based hierarchical fuzzy models. DOI 10.1109/MeMeA.2013.6549756 In: MeMeA 2013 - IEEE International Symposium on Medical Measurement and Applications., Art. no. 6549756 (2013), p. 300-305. ISBN 978-146735-196-6. WoS, SCOPUS.

AFC 003 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a Adrienn Alexandra DINEVA. Determination of the complexity fitted model structure of Radial Basis Function Neural Networks. DOI 10.1109/INES.2013.6632818 In: INES 2013 - IEEE 17th International Conference on Intelligent Engineering Systems., Art. no . 6632818 (2013), p. 237-242. ISBN 978-1479-90828-8. SCOPUS.

AFC 004 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a Adrienn Alexandra DINEVA. Fuzzy approaches in anytime systems. INES 2013: IEEE 17th International Conference on Intelligent Engineering Systems: proceedings. P. 237-242. SCOPUS.

AFC 005 NAGY, István, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a Adrienn Alexandra DINEVA. GA optimization and parameter tuning at the mobile robot map building process. DOI 10.1109/ICCCyb.2013.6617613 In: ICCC 2013 - IEEE 9th International Conference on Computational Cybernetics, Proceedings., Art. no 6617613 (2013), p. 333-338. ISBN 978-1479-90063-3. SCOPUS.

Hivatkozások:
2014  [1] PUHEIM, M. - MADARÁSZ, L. Normalization of Inputs and Outputs of Neural Network Based Robotic Arm Controller in Role of Inverse Kinematic Model. In IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI). New York : IEEE, 2014. ISBN 978-1-4799-3442-3, p. 35-38. WoS ; SCOPUS

2013  [1] PUHEIM, M. - BUNDZEL, M. - MADARÁSZ, L. Forward Control of Robotic Arm Using the Information from Stereo-vision Tracking System. In 14th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI). New York : IEEE, 2013. ISBN 978-1-4799-0194-4, p. 57-62. WoS ; SCOPUSAFC 006 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, István NAGY, Edit TÓTH-LAUFER a Ingrid LANGER. Intelligent Space: New challenges in research and education. DOI 10.1109/INES.2013.6632841 INES 2013 - IEEE 17th International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings. Art. no. 6632841 (2013), pp. 357-364. SCOPUS.

Hivatkozások:
2014  [1] MOLNAR, G. Modern ICT Baced Teaching and Learning Support Systems and Solutions in Higher Education Practice. In DIVAI 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-497-2, p. 421-430. WoS

2007  [1] REKLAITIS, G. V. R. Perspectives on Process Systems Engineering R&D in Support of Pharmaceutical Product/Process Development and Manufacturing. In 17th European Symposium on Computer Aided Process Engineering. Amsterdam : Elsevier Science BV, 2007. ISBN 978-0-444-53157-5, p. 35-38. WoS

2006  [1] CACHA, L. A. Shifting gears: Dimensions of research and communication behavior in the sphere of academic freedom. In Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice. Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University, 2006. p. 496-502. WoSAFC 007 TÓTH-LAUFER, Edit a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. A personal profile based patient-specific anytime risk calculation model. DOI 10.1109/MeMeA.2014.6860085 In: IEEE MeMeA 2014: IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, Proceedings. Lisbon, Portugal: IEEE, 2014, P. 1-6. ISBN 978-147992920-7. WoS, SCOPUS.

AFC 008 DINEVA, Adrienn Alexandra, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a József K. TAR. Wavelet-based technique for feedback control of uncertain systems - A case study. DOI 10.1109/CINTI.2013.6705206 In: CINTI 2013: 14th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. [s.l.]: [s.n.], 2013, Article number 6705206 (2013), p. 281-285. ISBN 978-147990197-5. WoS, SCOPUS.

AFC 009 TUSOR, Balázs a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. A rule-based filter network for multiclass data classification. DOI 10.1109/I2MTC.2015.7151425 In: Conference Record - IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference. Pisa, Italy: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2015, Volume 2015-July, 6 July 2015, Article number 7151425, p. 1102-1107. ISBN 978-147996113-9. SCOPUS. SNIP (2014): 0,281.

AFC 010 NAGY, Gabriella, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a János TÓTH. An Anytime Voice Controlled Ambient Assisted Living System for motion disabled persons. DOI 10.1109/MeMeA.2015.7145192 2015 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2015 - Proceedings. Article number 7145192 (2015), p. 163-168. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [1] KOGAWA, A. - ONDA, M. - KAI, Y. Development of a Remote-Controlled Drone System by Using Only Eye Movements: Design of a Control Screen Considering Operability and Microsaccades. In Journal of Robotics and Mechatronics. ISSN 0915-3942, 2021, vol. 33, no. 2, p. 301-312. WoS ; SCOPUS

2021  [1] KOGAWA, A. - ONDA, M. - KAI, Y. - et al. Development of a Remote-Controlled Drone System by Using Only Eye Movements for Bedridden Patients. In CISM International Centre for Mechanical Sciences, Courses and Lectures. ISSN 0254-1971, 2021, vol. 601, p. 92-99. SCOPUS

2018  [1] ADACHI, Y. - KAI, Y. - YUYAMA, T. -et al. A UAV System Using an Eye-Tracking Device for patients with limb disabilities: Design of its control screen. In 2018 57th annual conference of the society of instrument and control engineers of Japan (SICE). New York : Institute of electrical and electronics engineers Inc, 2018. ISBN 978-490776460-9, p. 854-859. WoS ; SCOPUSAFC 011 DINEVA, Adrienn Alexandra, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a József K. TAR. Fuzzy expert system for automatic wavelet shrinkage procedure selection for noise suppression. DOI 10.1109/INES.2014.6909361 In: INES 2014 - IEEE 18th International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2014, 24 September (2014), Article number 6909361l, p. 163-168. ISBN 978-147994615-0. SCOPUS.

Hivatkozások:
2018  [1] RUSSO, F. On the Accuracy of Denoising Algorithms in Medical Imaging: A Case Study. In MeMeA 2018 - 2018 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, Proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. ISBN 978-153863391-5. SCOPUSAFC 012 DINEVA, Adrienn Alexandra, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a József K. TAR. Improved denoising with robust fitting in the wavelet transform domain. DOI 10.1007/978-3-319-16766-4_19 In: IFIP Advances in Information and Communication Technology. Berlin: Springer, 2015, Vol. 450 (2015), p. 179-187. ISBN 978-331916765-7. SCOPUS.

AFC 013 BAKUCZ, Péter, József Zoltán SZABÓ a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. A non-iterative robust-Gaussian filtering algorithm for roughness measurements. DOI 10.1109/SACI.2015.7208172 In: SACI 2015 - 10th Jubilee IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. [s.l.]: IEEE, 2015, Art. no. 7208172 (2015), p. 69-72. ISBN 978-147999911-8. SCOPUS.

Hivatkozások:
2019  [1] HUANG, J. - ZHENG, H. - JIANG, L. -et al. Design of Gaussian filters based on odd and even functions used for non-closed circular profile. In Proceedings of SPIE - The international society for optical engineering. ISSN 0277-786X, vol. 11053, art. no. 110534K. SCOPUSAFC 014 DINEVA, Adrienn Alexandra, József K. TAR, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a Vincenzo PIURI. Adaptive controller using fixed point transformation for regulating propofol administration through wavelet-based anesthetic value. DOI 10.1109/MeMeA.2016.7533813D In: 2016 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2016 - Proceedings. [s.l.]: IEEE, 2016, Art. no. 7533813 (2016), p. 522-527. ISBN 978-146739172-6. SCOPUS.

Hivatkozások:
2018  [1] KUTI, J. - GALAMBOS, P. Tensor Product model based PID controller optimisation for propofol administration. In IFAC-PapersOnLine. ISSN 2405-8963, 2018, vol. 51, no. 4, p. 645-650. SCOPUS

2018  [1] MENDEZ, J. A. - LEON, A. - MARRERO, A. -et al. Improving the anesthetic process by a fuzzy rule based medical decision system. In Artifical intelligence in medicine. ISSN 0933-3657, vol. 84, p. 159-170. SCOPUSAFC 015 DINEVA, Adrienn Alexandra, József K. TAR, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a Vincenzo PIURI. Adaptive controller using fuzzy modeling and Sigmoid Generated Fixed Point Transformation. DOI 10.1109/IS.2016.7737472 In: 2016 IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems, IS 2016 - Proceedings. Piscataway, USA: IEEE, 2016, Art. no. 7737472, p. 522-527. ISBN 978-1-5090-1353-1. SCOPUS.

AFC 016 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a János TÓTH. Classification with fuzzy hypermatrices. In: Conference Record - IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference. [s.l.]: IEEE, 2016, Art. no. 7520502 (2016), p. 990-995. ISBN 978-146739220-4. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,439.

AFC 017 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a József BUKOR. Data classification based on fuzzy-RBF networks. DOI 10.1007/978-3-319-18416-6_65 Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 357 (2016), p. 829-840. ISSN 2194-5357. SCOPUS. SNIP (2014): 0,154.

Hivatkozások:
2018  [1] KUMAR, R. - SRIVASTAVA, S. - GUPTA, J. R. P. Online modeling and adaptive control of robotic manipulators using Gaussian radial basis function networks. In Neural computing and applications. ISSN 0941-0643, vol. 30, no. 1, p. 223-239. SCOPUSAFC 018 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária a János TÓTH. Improving color sensing by applying fuzzy information measurement based spectral power distribution filtering. DOI 10.1109/MeMeA.2016.7533812 In: 2016 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2016 - Proceedings. [s.l.]: IEEE, 2016, Art. no 7533812 (2016), p. [1-6]. ISBN 978-146739172-6. WoS, SCOPUS.

AFC 019 DINEVA, Adrienn Alexandra, József K. TAR a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Novel Generation of Fixed Point Transformation for the Adaptive Control of a Nonlinear Neuron Model. DOI 10.1109/SMC.2015.179 In: Proceedings . 2015 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, SMC 2015. Kowloon Tong: IEEE, 2015, P. 987-992. ISBN 978-147998696-5. SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [1] FELDE, I. Simplified Computation of The Heat Transfer Coefficient in Quenching. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2021, vol. 18, no. 10, p. 245-256. WoS ; SCOPUSAFC 020 DINEVA, Adrienn Alexandra, József K. TAR, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a Vincenzo PIURI. Replacement of parameter tuning with simple calculation in adaptive control using "Sigmoid generated fixed point transformation". DOI 10.1109/SISY.2015.7325374 SISY 2015 - IEEE 13th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Proceedings. Article no. 7325374 (2015), p. 173-178. SCOPUS.

AFC 021 DINEVA, Adrienn Alexandra, József K. TAR, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a Vincenzo PIURI. Sigmoid generated fixed point transformation control scheme for stabilization of Kapitza's pendulum system. DOI 10.1109/INES.2016.7555122 In: INES 2016 - 20th Jubilee IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings. Budapest: IEEE, 2016, Art. no. 7555122 (2016), p. 213-218. ISBN 978-150901216-9. SCOPUS.

AFC 022 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a János TÓTH. A Multi-attribute Classification Method to Solve the Problem of Dimensionality. DOI 10.1007/978-3-319-46490-9_54 In: Recent Global Research and Education: Technological Challenges. Berlin: Springer, 2017, P. 403-409. ISBN 978-3-319-46490-9. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,176.

AFC 023 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a János TÓTH. Active problem workspace reduction with a fast fuzzy classifier for real-time applications. DOI 10.1109/SMC.2016.7844927 In: 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, SMC 2016 - Conference Proceedings. Piscataway: IEEE, 2017, Article number 7844927, p. 4423-4428. ISBN 978-1-5090-1819-2. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2019  [1] IBARRA, L. - BALDERAS, D. - PONCE, P. -et al. Fast execution of black-bocx algorithms through a pice-wise linear interpolation technique. In Arabian journal for science and engineering. ISSN: 2193-567X, 2019, vol. 44, no. 11, p. 9443-9453. WoSAFC 024 SIMON-NAGY, Gabriella a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Distance Metric for Speech Commands of Dysarthric Users in Smart Home Systems. DOI 10.1007/978-3-319-46490-9_44 In: Recent Global Research and Education: Technological Challenges. Berlin: Springer, 2017, P. 325-330. ISBN 978-331946489-3. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,176.

AFC 025 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a Emil SEGATTO. Fuzzy logic supported 3D modeling based orthodontics. DOI 10.1109/MeMeA.2017.7985868 In: 2017 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2017 - Proceedings. [s.l.]: IEEE, 2017, Art. no. 7985868 (2017), p. 159-164. ISBN 978-150902983-9. SCOPUS.

Hivatkozások:
2018  [1] TARABINI, M. - MARZAROLI, P. - CHADEFAUX, D. -et al. Measurement of the force exchanged by orthodontic masks and patients. In MeMeA 2018 - 2018 IEEE International symposium on medical measurements and applications, proceedings. Rým : IEEE, 2018. ISBN 978-1538633991-5. SCOPUSAFC 026 MOSAVI, Amir a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Integration of Machine Learning and Optimization for Robot Learning. DOI 10.1007/978-3-319-46490-9_47 In: Recent Global Research and Education: Technological Challenges. Berlin: Springer, 2017, P. 349-355. ISBN 978-331946489-3. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,176.

Hivatkozások:
2021  [1] SEO, W. - CHA, S. - KIM, Y. - et al. SLO-Aware Inference Scheduler for Heterogeneous Processors in Edge Platforms. In ACM Transactions on Architecture and Code Optimization. ISSN 1544-3566, 2021, vol. 18, no. 4. WoS ; SCOPUS

2020  [1] ROMEO, L. - PETITTI, A. - MARANI, R. - et al. Internet of Robotic Things in Industry 4.0: Applications, Issues and Challenges. In 7th International Conference on Control, Decision and Information Technologies, CoDIT 2020. New York : IEEE, 2020. ISBN 978-172815953-9, 2020, p. 177-182. WoS ; SCOPUSAFC 027 DINEVA, Adrienn Alexandra, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY, József K. TAR a Vincenzo PIURI. Performance Enhancement of Fuzzy Logic Controller Using Robust Fixed Point Transformation. DOI 10.1007/978-3-319-46490-9_55 In: Recent Global Research and Education: Technological Challenges. Berlin: Springer, 2017, P. 411-418. ISBN 978-3-319-46490-9. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,176.

Hivatkozások:
2021  [1] MILIAUSKAITÉ, J. - KALIBATIENE, D. Complexity in Data-Driven Fuzzy Inference Systems: Survey, Classification and Perspective. In Baltic Journal of Modern Computing. ISSN 2255-8942, 2021, vol. 8, no. 4, p. 572-596. WoS ; SCOPUSAFC 028 TUSOR, Balázs, Gabriella SIMON-NAGY, János TÓTH a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Personalized dietary assistant - An intelligent space application. DOI 10.1109/INES.2017.8118575 In: INES 2017 - IEEE 21st International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings. New York: IEEE, 2017, P. 27-32. ISBN 978-147997677-5. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2019  [1] MULLA, N. - KURHADE, S. - NAIK, M. -et al. An itelligent application for healthcare recommendation using fuzzy logic. In Proceedings of the 3rd International Conference on Electronics and Communication and Aerospace Technology. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2019. ISBN 978-172810167-5, p. 466-472. SCOPUSAFC 029 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a János TÓTH. Robust variable length data classification with extended sequential fuzzy indexing tables. DOI 10.1109/I2MTC.2017.7969971 In: I2MTC 2017 - 2017 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Proceedings. Torino: IEEE, 2017, Art. no. 7969971 (2017), p.[1-6]. ISBN 978-150903596-0. WoS, SCOPUS.

AFC 030 TUSOR, Balázs, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a József BUKOR. A fast line extraction method based on basic segment grouping. DOI 10.1109/I2MTC.2018.8409852 In: I2MTC 2018 - 2018 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference: Discovering New Horizons in Instrumentation and Measurement, Proceedings. Casey Henshaw. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 1-6 [print]. ISBN 9781538622223. SCOPUS.

AFC 031 TUSOR, Balázs, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a János TÓTH. A fuzzy data structure for variable length data and missing value classification. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_37 In: Advances in Intelligent Systems and Computing : Recent Advances in Technology Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education. Dumitru Luca, Lucel Sirghi, Claudiu Costin. Cham: Springer International Publishing AG, 2018, s. 297-304 [print]. ISBN 978-33-19674-58-2. DOI DOI 10.1007/978-3-319-67459-9. SCOPUS.

AFC 032 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a János TÓTH. A fuzzy shape extraction method. DOI DOI 10.1007/978-3-319-75408-6_29 In: Studies in Fuzziness and Soft Computing. Janusz Kacprzyk. [s.l.]: Springer, 2018, Vol. 361 (2018), p. 383-395. DOI DOI 10.1007/978-3-319-75408-6_29. SCOPUS. SNIP (2018): 0,541.

AFC 033 MOUSAVI, Seyedmajid, Amir MOUSAVI a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. A load balancing algorithm for resource allocation in cloud computing. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_36 In: Advances in Intelligent Systems and Computing : Recent Advances in Technology Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education. Dumitru Luca, Lucel Sirghi, Claudiu Costin. Cham: Springer International Publishing AG, 2018, s. 289-296 [print]. ISBN 978-33-19674-58-2. DOI DOI 10.1007/978-3-319-67459-9. SCOPUS.

AFC 034 TUSOR, Balázs, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a József BUKOR. An iSpace-based Dietary Advisor. DOI 10.1109/MeMeA.2018.8438705 In: MeMeA 2018 - 2018 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, Proceedings. Emanuele Piuzzi. Piscataway: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2018, S. 1035-1041. ISBN 978-15-3863-391-5. SCOPUS.

AFC 035 MOSAVI, Amir, Rami BENKREIF a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Comparison of Euler-Bernoulli and Timoshenko beam equations for railway system dynamics. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_5 In: Advances in Intelligent Systems and Computing : Recent Advances in Technology Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education. Dumitru Luca, Lucel Sirghi, Claudiu Costin. Cham: Springer International Publishing AG, 2018, s. 32-40 [print]. ISBN 978-33-19674-58-2. DOI DOI 10.1007/978-3-319-67459-9. SCOPUS.

AFC 036 MOSAVI, Amir, Alvaro LOPEZ a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Industrial applications of big data: State of the art survey. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_29 In: Advances in Intelligent Systems and Computing : Recent Advances in Technology Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education. Dumitru Luca, Lucel Sirghi, Claudiu Costin. Cham: Springer International Publishing AG, 2018, s. 225-232 [print]. ISBN 978-33-19674-58-2. DOI DOI 10.1007/978-3-319-67459-9. SCOPUS.

Hivatkozások:
2018  [1] PIERONI, A. - SCARPATO, N. - BRILLI, M. Industry 4.0 revolution in autonomous and connected vehicle a nonconventional approach to manage big data. In Journal of theoretical and applied information technology. ISSN 1992-8645, 2018, vol. 96, no. 1, p. 10-18. SCOPUSAFC 037 BARANYAI, Marcell, Amir MOSAVI, István VAJDA a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Optimal design of electrical machines: State of the art survey. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_27 In: Advances in Intelligent Systems and Computing : Recent Advances in Technology Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education. Dumitru Luca, Lucel Sirghi, Claudiu Costin. Cham: Springer International Publishing AG, 2018, s. 209-216 [print]. ISBN 978-33-19674-58-2. DOI DOI 10.1007/978-3-319-67459-9. SCOPUS.

Hivatkozások:
2020  [1] CREDO, A. - FABRI, G. - VILLANI, M. - et al. A Robust Design Methodology for Synchronous Reluctance Motors. In IEEE Transactions on Energy Conversion. ISSN 0885-8969, 2020, vol. 35, no. 4, p. 2095-2105. WoS ; SCOPUSAFC 038 DINEVA, Adrienn Alexandra, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY, Vincenzo PIURI a József K. TAR. Point cloud processing with the combination of fuzzy information measure and wavelets. DOI 10.1007/978-3-319-62521-8_39 In: Advances in Intelligent Systems and Computing : Recent Advances in Technology Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education. Dumitru Luca, Lucel Sirghi, Claudiu Costin. Cham: Springer International Publishing AG, 2018, S. 455-461. ISBN 978-33-19674-58-2. DOI DOI 10.1007/978-3-319-67459-9. SCOPUS.

AFC 039 MOSAVI, Amir, Yatish BATHLA a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Predicting the future using web knowledge: State of the art survey. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_42 In: Advances in Intelligent Systems and Computing : Recent Advances in Technology Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education. Dumitru Luca, Lucel Sirghi, Claudiu Costin. Cham: Springer International Publishing AG, 2018, s. 341-349 [print]. ISBN 978-33-19674-58-2. DOI DOI 10.1007/978-3-319-67459-9. SCOPUS.

Hivatkozások:
2018  [3] HAJIKHODAVERDIKHAN, P. - NAZARI, M. - MOHSENIZADEH, M. -et al. Earthquake prediction with meteorological data by particle filterbased support cector regression. In Engineering applications of computational fluid mechanics. ISSN 1994-2060, 2018, vol. 12, no. 1, p. 679-688.

2018  [3] MOAZENZADEH, R. - MOHAMMADI, B. - SHAMSHIRBAND, S. -et al. Coupling a firefly algorithm with support vector regression to predict evaporation in northern Iran. In Engineering applications of computational fluid mechanics. ISSN 1994-2060, 2018, vol. 12, no. 1, p. 584-597.AFC 040 GOBOR, Zoltán, Péter ÓDRY a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Preliminary Considerations in the Design of a Sensor for Improving the Reference Trajectory Calculation for the Individual Leg of a Hexapod. DOI 10.1109/SISY.2018.8524858 In: SISY 2018 : IEEE 16th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, 13. - 15. 9. 2018, Subotica, Serbia: IEEE 16th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, 13. - 15. 9. 2018, Subotica, Serbia. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, S. 57-62. ISBN 978-1-5386-6841-2. WoS, SCOPUS.

AFC 041 MOSAVI, Amir, Rituraj RITURAJ a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Review on the usage of the multiobjective optimization package of modeFrontier in the energy sector. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_28 In: Advances in Intelligent Systems and Computing : Recent Advances in Technology Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education. Dumitru Luca, Lucel Sirghi, Claudiu Costin. Cham: Springer International Publishing AG, 2018, s. 217-224 [print]. ISBN 978-33-19674-58-2. DOI DOI 10.1007/978-3-319-67459-9. SCOPUS.

AFC 042 MOSAVI, Amir, Timon RABCZUK a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Reviewing the novel machine learning tools for materials design. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_7 In: Advances in Intelligent Systems and Computing : Recent Advances in Technology Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education. Dumitru Luca, Lucel Sirghi, Claudiu Costin. Cham: Springer International Publishing AG, 2018, s. 50-58 [print]. ISBN 978-33-19674-58-2. DOI DOI 10.1007/978-3-319-67459-9. SCOPUS.

AFC 043 TORABI, Mehmoosh, Amir MOSAVI, Pinar OZTURK, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a István VAJDA. A Hybrid Machine Learning Approach for Daily Prediction of Solar Radiation. DOI 10.1007/978-3-319-99834-3_35 In: Recent advances in technology research and education : proceedings of the 17th international conference on global research and education: proceedings of the 17th international conference on global research and education. Giedrius Laukaitis. Cham: Springer Nature, 2019, P. 266-275. ISBN 978-3-319-99833-6. SCOPUS.

AFC 044 TUSOR, Balázs, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a József BUKOR. A Parallel Fuzzy Filter Network for Pattern Recognition. DOI 10.1007/978-3-319-99834-3_36 In: Recent advances in technology research and education : proceedings of the 17th international conference on global research and education: proceedings of the 17th international conference on global research and education. Giedrius Laukaitis. Cham: Springer Nature, 2019, P. 275-282. ISBN 978-3-319-99833-6. SCOPUS.

AFC 045 TUSOR, Balázs, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a József BUKOR. Fuzzy Lookup Tables in Classification. In: WConsC 2018, 7th World Conference on Soft Computing. Berlin: Springer, 2018, P. [1-6].

AFC 046 TUSOR, Balázs, József BUKOR a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Parallelized fuzzy RBF and FHM based color filtering for real-time image processing. DOI 10.1109/I2MTC.2019.8826831 In: 2019 International Instrumentation and Measurement Technology Conference. [bez zostavovateľa]. Auckland: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 1-6. ISBN 978-15-38634-60-8. WoS, SCOPUS.

AFC 047 ARDABILI, Sina Faizollahzadeh, Amir MOSAVI a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Advances in Machine Learning Modeling Reviewing Hybrid and Ensemble Methods. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_21 In: Engineering for Sustainable Future : Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Várkonyi-Kóczy Annamária R.. Cham: Springer Nature, 2020, s. 215-227 [print]. ISBN 978-3-030-36840-1. WoS, SCOPUS.

AFC 048 TUSOR, Balázs, János TÓTH a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Approximate Functional Dependency Mining with Sequential Indexing Tables. DOI 10.1109/CINTI-MACRo49179.2019.9105179 In: IEEE Joint CINTI-MACRo 2019 : IEEE Joint 19th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 7 th International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Sciences and Robotics: IEEE Joint 19th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 7 th International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Sciences and Robotics. [bez zostavovateľa]. Szeged: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, P. 119-124. ISBN 978-17-28156-25-5. WoS, SCOPUS.

AFC 049 ARDABILI, Sina Faizollahzadeh, Amir MOSAVI a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Building Energy Information: Demand and Consumption Prediction with Machine Learning Models for Sustainable and Smart Cities. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_19 In: Engineering for Sustainable Future : Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Várkonyi-Kóczy Annamária R.. Cham: Springer Nature, 2020, s. 191-201 [print]. ISBN 978-3-030-36840-1. WoS, SCOPUS.

AFC 050 ARDABILI, Sina Faizollahzadeh, Amir MOSAVI, Majid DEHGHANI a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Deep Learning and Machine Learning in Hydrological Processes Climate Change and Earth Systems a Systematic Review. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_5 In: Engineering for Sustainable Future : Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Várkonyi-Kóczy Annamária R.. Cham: Springer Nature, 2020, s. 52-64 [print]. ISBN 978-3-030-36840-1. WoS, SCOPUS.

AFC 051 TUSOR, Balázs, János TÓTH a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Functional Dependency Detection with Sequential Indexing Tables. DOI 10.1109/INES46365.2019.9109488 In: INES 2019 : 23rd International Conference on Intelligent Engineering Systems: 23rd International Conference on Intelligent Engineering Systems. [bez zostavovateľa]. Piscataway, New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 307-312 [print]. ISBN 978-1-7281-1213-8. WoS, SCOPUS.

AFC 052 MOSAVI, Amir, Sina Faizollahzadeh ARDABILI a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. List of Deep Learning Models. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_20 In: Engineering for Sustainable Future : Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Várkonyi-Kóczy Annamária R.. Cham: Springer Nature, 2020, s. 202-214 [print]. ISBN 978-3-030-36840-1. WoS, SCOPUS.

AFC 053 TUSOR, Balázs a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Memory Efficient Exact and Approximate Functional Dependency Extraction with ParSIT. DOI 10.1109/INES49302.2020.9147187 In: INES 2020 - IEEE 24th International Conference on Intelligent Engineering Systems. [bez zostavovateľa]. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, P. 133-138. ISBN 978-17-28110-59-2. WoS, SCOPUS.

AFC 054 ARDABILI, Sina Faizollahzadeh, Amir MOSAVI, Asghar MAHMOUDI, Tarahom Mestri GUNDOSHMIAN, Saeed NOSTRATABADI a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Modelling Temperature Variation of Mushroom Growing Hall Using Artificial Neural Networks. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_3 In: Engineering for Sustainable Future : Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Várkonyi-Kóczy Annamária R.. Cham: Springer Nature, 2020, s. 33-45 [print]. ISBN 978-3-030-36840-1. WoS, SCOPUS.

AFC 055 TUSOR, Balázs, János TÓTH a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Parallelized sequential indexing tables for fast high-volume data processing. DOI 10.1109/I2MTC43012.2020.9128637 In: I2MTC 2020 - International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Proceedings. [bez zostavovateľa]. Dubrovnik: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2020, P. [1-6]. ISBN 9781728144603. SCOPUS.

AFC 056 GUNDOSHMIAN, Tarahom Mestri, Sina Faizollahzadeh ARDABILI, Amir MOSAVI a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Prediction of Combine Harvester Performance Using Hybrid Machine Learning Modeling and Response Surface Methodology. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_34 In: Engineering for Sustainable Future : Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Várkonyi-Kóczy Annamária R.. Cham: Springer Nature, 2020, s. 345-360 [print]. ISBN 978-3-030-36840-1. WoS, SCOPUS.

AFC 057 ARDABILI, Sina Faizollahzadeh, Amir MOSAVI a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Systematic Review of Deep Learning and Machine Learning Models in Biofuels Research. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_2 In: Engineering for Sustainable Future : Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Várkonyi-Kóczy Annamária R.. Cham: Springer Nature, 2020, s. 19-32 [print]. ISBN 978-3-030-36840-1. WoS, SCOPUS.

AFC 058 BENHAMIDA, Abdallah, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a Miklós KOZLOVSZKY. Traffic Signs Recognition in a mobile-based application using TensorFlow and Transfer Learning technics. DOI 10.1109/SoSE50414.2020.9130519 In: 2020 IEEE 15th International Conference of System of Systems Engineering. [bez zostavovateľa]. Budapešť: IEEE Biometrics Council, 2020, P. 537-541. ISBN 978-1-7281-8050-2. WoS, SCOPUS.

AFC 059 MOHAMMADZADEH, Danial, Nader KARBALLAEEZADEH, Morteza MOHEMMI, Amir MOSAVI a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Urban Train Soil-Structure Interaction Modeling and Analysis. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_35 In: Engineering for Sustainable Future : Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Várkonyi-Kóczy Annamária R.. Cham: Springer Nature, 2020, s. 361-381 [print]. ISBN 978-3-030-36840-1. WoS, SCOPUS.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 7


AFD 001 DINEVA, Adrienn Alexandra, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a József K. TAR. Combination of RFPT-based adaptive control and classical model identification. DOI 10.1109/SAMI.2014.6822401 In: SAMI 2014: IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings. [s.l.]: IEEE Computer Society, 2014, Article number 6822401 (2014), p. 173-178. ISBN 978-147993442-3. SCOPUS.

AFD 002 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a János TÓTH. A fuzzy hypermatrix-based skin color filtering method. DOI 10.1109/INES.2015.7329701 INES 2015 - IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings. Article no 7329701 (2015), p. 173-178. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2019  [1] IBARRA, L. - BALDERAS, D. - PONCE, P. -et al. Fast execution of black-bocx algorithms through a pice-wise linear interpolation technique. In Arabian journal for science and engineering. ISSN: 2193-567X, 2019, vol. 44, no. 11, p. 9443-9453. WoSAFD 003 DINEVA, Adrienn Alexandra, József K. TAR, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a Vincenzo PIURI. Adaptive control of underactuated mechanical systems using improved "sigmoid Generated Fixed Point Transformation" and scheduling strategy. DOI 10.1109/SAMI.2016.7423006 In: SAMI 2016 - IEEE 14th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics - Proceedings. Budapest: IEEE, 2016, Article no. 7423006, p. 193-197. ISBN 978-146738740-8. SCOPUS.

AFD 004 DINEVA, Adrienn Alexandra, József K. TAR, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a Vincenzo PIURI. Generalization of a sigmoid generated Fixed Point Transformation from SISO to MIMO systems. DOI 10.1109/INES.2015.7329694 In: INES 2015 - IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings. Budapest: IEEE, 2015, Article no. 7329694 (2015), p. 135-140. ISBN 978-146737939-7. SCOPUS.

AFD 005 DINEVA, Adrienn Alexandra, József K. TAR, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a Vincenzo PIURI. Application of fixed point transformation to classical model identification using new tuning rule. DOI 10.1109/SAMI.2017.7880315 In: SAMI 2017 - IEEE 15th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings. Piscataway: IEEE, 2017, P. 265-270. ISBN 978-150905654-5. WoS, SCOPUS.

AFD 006 RITURAJ, Rituraj a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Advantages of Anytime Algorithm for Multi-Objective Query Optimization. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108713 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : proceedings: proceedings. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, [USB-key], s. 141-144. ISBN 978-1-7281-3149-8. SCOPUS.

AFD 007 TUSOR, Balázs, Ondrej TAKÁČ, András MOLNÁR, Gubo ŠTEFAN a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Shape Recognition in Drone Images Using Simplified Fuzzy Indexing Tables. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108735 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : proceedings: proceedings. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, [USB-key], s. 129-134. ISBN 978-1-7281-3149-8. WoS, SCOPUS.


BDM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent szakcikkek
Bejegyzések száma: 1


BDM 001 BALAS, Valentina Emilia, János FODOR a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Preface. Studies in Computational Intelligence. Vol. 417 (2013), p. V-VIII. ISSN 1860-949X. SCOPUS. SNIP (2013): 0,427.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 2


BEE 001 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Sándor HANCSICSKA a József BUKOR. Fuzzy Information Measure for Improving HDR Imaging. In: 4th World Conference on Soft Computing. Berkeley, USA: University of California at Berkeley, 2014, P. 491-497.

BEE 002 BALAS, Valentina Emilia, János FODOR, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY, József DOMBI a Lakhmi C. JAIN. Preface. DOI 10.1007/978-3-642-33941-7 In: Soft Computing Applications: Proceedings of the 5th International Workshop Soft Computing Applications., p. V-VI. ISBN 978-3-642-33940-0. SCOPUS. SNIP (2014): 0,376.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 1


FAI 001 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária. Engineering for Sustainable Future: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. 1. vyd. Cham: Springer Nature, 2020. 385 s. ISBN 978-3-030-36840-1.

Menný zoznam publikácií:


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 20


V2_001 Tabrizchi, Hamed, Mosavi, Amir, Vamossy, Zoltan, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Densely connected convolutional networks (DenseNet) for Diagnosing Coronavirus Disease (COVID-19) from Chest X-ray Imaging. DOI 10.1109/MeMeA52024.2021.9478715 In: 2021 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2021 - Conference Proceedings. Lausanne: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, art. no. 9478715, s. [1-6]. ISBN 9781665419147. [angličtina]. - SCO


V2_002 Rituraj, Rituraj, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Load Frequency Control Analysis of PV System Using PID and ANFC Controller [elektronický dokument]. DOI 10.1109/INES52918.2021.9512913 In: 2021 IEEE 25th international conference on intelligent engineering systems. Budapest: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, art. no. 9512913, s. 195-200. ISBN (online) 978-1-6654-4499-6. ISSN 1562-5850. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


V2_003 Tusor, Balázs, Tóth, János, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Intelligent Pantry: A Low Cost Smart Storage Manager for Food Spoilage Prevention. DOI 10.1007/978-981-19-0379-3_10 In: Research and Education: Traditions and Innovations: Proceedings of the 19th International Conference on Global Research and Education (Inter-Academia 2021). Singapur: Springer Nature. Springer, 2022, s. 91-101. ISBN 9789811903786. [angličtina]. - SCO


V2_004 Tusor, Balázs, Gubo, Štefan, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Fuzzy Inference Speed Enhancement for Low Budget Computers using Hash Indices. DOI 10.1109/MeMeA54994.2022.9856503 In: 2022 IEEE international symposium on medical measurements and mpplications. [Piscataway]: Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2022, s. 1-2 [online]. ISBN 978-1-6654-8299-8. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


V2_005 Abdolalizadeh, Leila, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Investigating Urban Sustainability by Emphasizing on the Approaches for Reducing Fuel Consumption. DOI 10.1007/978-981-19-0379-3_1 In: Research and Education: Traditions and Innovations: Proceedings of the 19th International Conference on Global Research and Education (Inter-Academia 2021). Singapur: Springer Nature. Springer, 2022, s. 3-14. ISBN 9789811903786. [angličtina]. - SCO


V2_006 Abdolalizadeh, Leila, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Environmental Risk Management by Achieving Sustainable Development Goals in Architecture and Urban Engineering. DOI 10.1007/978-981-19-0379-3_2 In: Research and Education: Traditions and Innovations: Proceedings of the 19th International Conference on Global Research and Education (Inter-Academia 2021). Singapur: Springer Nature. Springer, 2022, s. 15-27. ISBN 9789811903786. [angličtina]. - SCO


V2_007 Ghorbani, Hamzeh, Ghorbani, Parvin, Ghorbani, Simin, Khlghatyan, Nina, Babayan, Bella G., Várkonyiné Kóczy, Annamária. A Robust Approach for Estimation of the Bone Age. DOI 10.1109/SISY56759.2022.10036283 In: SISY 2022: IEEE 20th Jubilee International Symposium on Intelligent Systems and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 385-390 [online]. ISBN 978-1-6654-8988-1. [angličtina]. - SCO


V2_008 Tusor, Balázs, Gubo, Štefan, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Parallel Compound Index Arrays for Flexible Classification. DOI 10.1109/SISY56759.2022.10036303 In: SISY 2022: IEEE 20th Jubilee International Symposium on Intelligent Systems and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 349-354 [online]. ISBN 978-1-6654-8988-1. [angličtina]. - SCO


V2_009 Atinga, Awudu, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tar, József. Application of Abstract Rotations for Forecasting the Signals of Nonlinear Dynamic Systems [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ICCC202255925.2022.9922881 In: 2022 IEEE 10th Jubilee International Conference on Computational Cybernetics and Cyber-Medical Systems: proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 389-394 [online]. ISBN (online) 978-1-6654-8177-9. [angličtina]. - SCO


V2_010 Tyagi, Suryakant, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Szénási, Sándor. A Comprehensive Investigation into The Noise Reduction Techniques for Speech [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI58000.2023.10044486 In: IEEE 21st World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 207-212 [online]. ISBN 979-8-3503-1987-3. ISBN (online) 979-8-3503-1986-6. [angličtina]. - SCO


V2_011 Dimitrova Kucarov, Marianna, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Molnár, Béla, Kozlovszky, Miklós. Single Cell Position Determination and Transformation from Static High-resolution Digital Image to Laser-microdissector Coordinate System Using Image Processing Techniques. DOI 10.1109/SACI58269.2023.10158647 In: SACI 2023 - 17th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 195-201. ISBN 979-8350-321-10-4. [angličtina]. - SCO


V2_012 Rituraj, Rituraj, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Modeling and Optimization of a Microgrid for a Midrise Apartment and Industry In: Research and Education: Traditions and Innovations: Proceedings of the 19th International Conference on Global Research and Education (Inter-Academia 2021). Singapur: Springer Nature. Springer, 2022, s. 301-316. ISBN 9789811903786. [angličtina]. - SCO


V2_013 Asádová, Farida, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Kertész, Gábor, Lovas, Róbert. A Survey of Usage of Anytime Algorithm in Fault detection in Cloud Systems [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI58000.2023.10044521 In: IEEE 21st World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 69-74 [online]. ISBN 979-8-3503-1987-3. ISBN (online) 979-8-3503-1986-6. [angličtina]. - SCO


V2_014 Rituraj, Rituraj, Ecker, Diana, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Smart and Sustainable Grids Using Data-Driven Methods; Considering Artificial Neural Networks and Decision Trees. DOI 10.1109/SISY56759.2022.10036258 In: SISY 2022: IEEE 20th Jubilee International Symposium on Intelligent Systems and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 409-416 [online]. ISBN 978-1-6654-8988-1. [angličtina]. - SCO


V2_015 Rituraj, Rituraj, Ecker, Diana, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Data-Driven Methods of Machine Learning in modeling the Smart Grids. DOI 10.1109/SISY56759.2022.10036268 In: SISY 2022: IEEE 20th Jubilee International Symposium on Intelligent Systems and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 89-96 [online]. ISBN 978-1-6654-8988-1. [angličtina]. - SCO


V2_016 Tusor, Balázs, Gubo, Štefan, Várkonyiné Kóczy, Annamária. A Personal Home Office Helper. DOI 10.1109/MeMeA57477.2023.10171889 In: International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2023. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 1-6. ISBN 978-16-65493-84-0. [angličtina]. - SCO


V2_017 Tyagi, Suryakant, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Marta, Takacs, Szénási, Sándor. A Review on Emotion Based Harmful Speech Detection Using Machine Learning [elektronický dokument]. DOI 10.1109/CINTI-MACRo57952.2022.10029592 In: IEEE Joint 22nd International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 8th IEEE International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Science and Robotics: proceedings. Budapešť: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 17-23. ISBN 979-8-3503-9882-3. ISBN (online) 979-8-3503-9881-6. [angličtina]. - WOS CC


V2_018 Salehgohari, Ali, Mirhosseini, Mina, Tabrizchi, Hamed, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Abusive Language Detection on Social Media using Bidirectional Long-Short Term Memory [elektronický dokument]. DOI 10.1109/INES56734.2022.9922628 In: INES 2022: 26th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems 2022. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 243-247. ISBN 978-1-6654-9209-6. ISBN (online) 978-1-6654-9208-9. [angličtina]. - SCO


V2_019 Tabrizchi, Hamed, Razmara, Jafar, Mosavi, Amir, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Deep Learning Applications for COVID-19: A Brief Review. DOI 10.1007/978-981-19-0379-3_12 In: Research and Education: Traditions and Innovations: Proceedings of the 19th International Conference on Global Research and Education (Inter-Academia 2021). Singapur: Springer Nature. Springer, 2022, s. 117-130. ISBN 9789811903786. [angličtina]. - SCO


V2_020 Tusor, Balázs, Takáč, Ondrej, Gubo, Štefan, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Fuzzy Inference with Sequential Fuzzy Indexed Search Trees [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-031-54450-7_33 In: Recent Advances in Technology Research and Education: 20th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia. Cham: Springer Nature, 2024, s. 294-310 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-031-54449-1. ISBN (online) 978-3-031-54450-7. ISSN 2367-3370. ISSN (online) 2367-3389. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-54450-7_33. [angličtina]. - SCO


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 5


V3_001 Tian, Man-Wen, Mohammadzadeh, Ardashir, Tavoosi, Jafar, Mobayen, Saleh, Asad, Jihad H., Castillo, Oscar, Várkonyiné Kóczy, Annamária. A Deep-learned Type-3 Fuzzy System and Its Application in Modeling Problems [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2022, Roč. 19, č. 2, 151-172 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


V3_002 Várkonyiné Kóczy, Annamária. A Recursive Fast Fourier Transformation Algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.1109/82.466641 In: IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs: a Publication of the IEEE Circuits and Systems Society. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1995, Roč. 42, č. 9, s. 614-616 [tlačená forma]. ISSN 1549-7747. ISSN (online) 1558-3791. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2021 [01/20] Cao, Zhaoyang, Kong, Xuan, Zhu, Qiang, Cao, Siying, Peng, Zhenming. Infrared dim target detection via mode-k<inf>1</inf>k<inf>2</inf> extension tensor tubal rank under complex ocean environment [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.isprsjprs.2021.09.007 In: ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing: Official Publication of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS). Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 181, s. 167-190 [tlačená forma] [online]. ISSN 0924-2716. ISSN (online) 1872-8235. - SCO


2020 [01/20] Gao-Xiang, Xing, Tian-Qi, Yin. High efficient real-time calculation method of here large FFT with high overlapping rate [elektronický dokument]. DOI 10.1088/1742-6596/1607/1/012081 In: Journal of Physics: Conference Series. London: Institute of Physics Publishing, 2020. ISSN 17426588. ISSN (online) 17426596. - SCO


2019 [01/20] Xing, Gaoxiang, Yao, Zhixiang. Real Time Recursive Very Large FFT on Multicore DSP Platforms. DOI 10.1109/CISP-BMEI48845.2019.8966003 In: Proceedings - 2019 12th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics, CISP-BMEI 2019. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. ISBN 9781728148526. - SCO


2018 [01/20] Li, Jun, Li, Jun, Zhao, Xunbo, Wang, Xuewei, Wang, Yingchun, Wang, Qi. DFT interpolation using a non-integer delayed bandpass filter. DOI 10.13543/j.bhxbzr.2018.04.016 In: Beijing Huagong Daxue Xuebao (Ziran Kexueban)/Journal of Beijing University of Chemical Technology (Natural Science Edition). Beijing: Beijing University of Chemical Technology, 2018, Roč. 45, č. 4, s. 86-93. ISSN 16714628. - SCO


2016 [01/20] Bahtat, Mounir, Belkouch, Said, Elleaume, Philippe, Le Gall, Philippe. Instruction scheduling heuristic for an efficient FFT in VLIW processors with balanced resource usage [elektronický dokument]. DOI 10.1186/s13634-016-0336-0 In: Eurasip Journal on Advances in Signal Processing. New York: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2016, Roč. 2016, č. 1. ISSN 16876172. ISSN (online) 16876180. - WOS CC ; SCO ; CCC


2015 [01/20] Boussaid, Abdlfettah, Nemmour, Ahmed Lokmane, Louze, Lamri, Khezzar, Abdelmalek. A novel strategy for shunt active filter control. DOI 10.1016/j.epsr.2015.02.008 In: Electric power systems research: an international journal devoted to research and new applications in generation, transmission, distribution and utilization of electric power. Amsterdam: Elsevier, 2015, Roč. 123, s. 154-163 [tlačená forma]. ISSN 0378-7796. - WOS CC ; SCO ; CCC


2014 [01/20] Chen, Li Bing, Shi, Li Ping, Xia, Zheng Long, Wang, Pan Pan. A reference current detection method based on synchronous reference frame transformation and DFT for SVG In: Dianli Xitong Baohu yu Kongzhi/Power System Protection and Control. Beijing: Power System Protection and Control Press, 2014, Roč. 42, č. 13, s. 21-27. ISSN 16743415. - SCO


2012 [01/20] Algnabi, Yazan Samir, Aldaamee, Furat A., Teymourzadeh, Rozita, Othman, Masuri, Islam, Md Shabiul. Novel architecture of pipeline Radix 2<sup>2</sup> SDF FFT Based on digit-slicing technique. DOI 10.1109/SMElec.2012.6417188 In: 2012 10th IEEE International Conference on Semiconductor Electronics, ICSE 2012 - Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 470-474. ISBN 9781467323963. - SCO


2011 [01/20] Yu, Yu Hsiang, Sun, Tsung Ying. Pseudo-Radix FFT for multi-core embedded platform. DOI 10.1109/ISCE.2011.5973843 In: Proceedings of the International Symposium on Consumer Electronics, ISCE. Piscataway: IEEE, 2011, s. 331-334. ISBN 9781612848433. - SCO


2010 [01/20] Algnabi, Yazan Samir, Teymourzadeh, Rozita. The effect of the digit slicing architecture on the FFT Butterfly. DOI 10.1109/ISSPA.2010.5605507 In: 10th International Conference on Information Sciences, Signal Processing and their Applications, ISSPA 2010. New York: IEEE, 2010, s. 802-805. ISBN 9781424471676. - SCO


2010 [01/20] Zarandy, Akos, Foldesy, Peter, Carmona, Ricardo, Rekeczky, Csaba, Bean, Jeffrey A., Porod, Wolfgang. Cellular multi-core processor carrier chip for nanoantenna integration and experiments. DOI 10.1007/978-1-4419-1011-0_7 In: Cellular Nanoscale Sensory Wave Computing. New York: Springer Publishing Company, 2010, s. 147-162. ISBN 9781441910103. - WOS CC ; SCO


2009 [01/20] Marti-Puig, Pere, Reig Bolaño, Ramon. Radix-4 FFT algorithms with ordered input and output data. DOI 10.1109/ICDSP.2009.5201151 In: DSP 2009: 16th International Conference on Digital Signal Processing, Proceedings. New York: IEEE, 2009. ISBN 9781424432981. - SCO


2009 [01/20] Sun, Tsung Ying, Yu, Yu Hsiang. Memory usage reduction method for FFT implementations on DSP based embedded system. DOI 10.1109/ISCE.2009.5156962 In: Digest of Technical Papers - IEEE International Conference on Consumer Electronics. Piscataway: IEEE, 2009, s. 812-815. ISBN 9781424429769. ISSN 0747668X. - SCO


2009 [01/20] Marti-Puig, Pere. Two families of radix-2 FFT algorithms with ordered input and output data [elektronický dokument]. DOI 10.1109/LSP.2008.2003993 In: IEEE Signal Processing Letters: a Publication of the IEEE Signal Processing Society. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Signal Processing Society, 2009, Roč. 16, č. 2, s. 65-68 [tlačená forma]. ISSN 1070-9908. ISSN (online) 1558-2361. - WOS CC ; SCO ; CCC


2008 [01/20] Hsu, Yi Pin, Lin, Shin Yu. Implementation of low-memory reference FFT on digital signal processor [elektronický dokument] In: Journal of computer science. Dubai: Science Publications, 2008, Roč. 4, č. 9, s. 697-701. ISSN 1549-3636. ISSN (online) 1552-6607. - SCO


2008 [01/20] Hsu, Yi Pin, Lin, Shin Yu. Implementation of low-memory reference FFT on digital signal processor [elektronický dokument]. DOI 10.3844/jcssp.2008.545.549 In: Journal of computer science. Dubai: Science Publications, 2008, Roč. 4, č. 7, s. 547-551. ISSN 1549-3636. ISSN (online) 1552-6607. - SCO


2007 [01/20] Li, Min, Bougard, Bruno, Lopez-Estraviz, Eduardo, Bourdoux, Andre, Van Der Perre, Liesbet, Catthoor, Francky. The quality-energy scalable OFDMA modulation for low power transmitter and VLIW processor based implementation. DOI 10.1109/GLOCOM.2007.548 In: GLOBECOM - IEEE Global Telecommunications Conference. New York: IEEE, 2007, s. 2894-2898. ISBN 1424410436. ISBN 9781424410439. - SCO


2007 [01/20] Wang, Yuke, Tang, Yiyan, Jiang, Yingtao, Chung, Jin Gyun, Song, Sang Seob, Lim, Myoung Seob. Novel memory reference reduction methods for FFT implementations on DSP processors. DOI 10.1109/TSP.2007.892722 In: IEEE Transactions on Signal Processing: a Publication of the IEEE Signal Processing Society, 2007, Roč. 55, č. 5 II, s. 2338-2349 [tlačená forma]. ISSN 1053-587X. - WOS CC ; SCO ; CCC


2006 [01/20] Malik, Mohammad Bilal, Hakeem, Mohammad Umar, Ghazi, Imran, Hassan, Ata Ul Basit. Recursive least squares spectrum estimation. DOI 10.1109/ISIE.2006.295527 In: IEEE International Symposium on Industrial Electronics. New York: IEEE, 2006, s. 599-602. ISBN 1424404975. ISBN 9781424404971. - WOS CC ; SCO


2004 [01/20] Tang, Yiyan, Wang, Yuke, Chung, Jin Gyun, Song, Sang Seob, Lim, Myoung Seob. High-speed assembly FFT implementation with memory reference reduction on DSP processors In: 11th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, ICECS 2004. Piscataway: IEEE, 2004, s. 547-550. ISBN 0780387155. - SCO


2003 [01/20] Tang, Yiyan, Qian, Lie, Wang, Yuke, Savaria, Yvon. A new memory reference reduction method for FFT implementation on DSP In: Proceedings - IEEE International Symposium on Circuits and Systems. Piscataway: IEEE, 2003. ISSN 02714310. - SCO


2003 [01/20] Rechka, Sanae, Ngandui, Éloi, Xu, Jianhong, Sicard, Pierre. Analysis of harmonic detection algorithms and their application to active power filters for harmonics compensation and resonance damping. DOI 10.1109/CJECE.2003.1426073 In: Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering. Piscataway: IEEE, 2003, Roč. 28, č. 1, s. 41-51. ISSN 08408688. - SCO


2002 [01/20] Jiang, Yingtao, Zhou, Ting, Tang, Yiyan, Wang, Yuke. Twiddle-factor-based FFT algorithm with reduced memory access. DOI 10.1109/IPDPS.2002.1015572 In: Proceedings - International Parallel and Distributed Processing Symposium, IPDPS 2002. Washington: Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Computer Society, 2002, s. 653-660. ISBN 0769515738. ISBN 9780769515731. - SCO


2002 [01/20] Tang, Yiyan, Jiang, Yingtao, Wang, Yuke. Reduce FFT memory reference for low power applications. DOI 10.1109/ICASSP.2002.5745331 In: ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings. Piscataway: IEEE, 2002, Roč. 3, s. 3204-3207. ISSN 15206149. - SCO


2000 [01/20] Mariscotti, Andrea. Discussion ona “Power Quality Indices for Aperiodic Voltage and Currents” [elektronický dokument]. DOI 10.1109/61.891549 In: IEEE Transactions on Power Delivery. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2000, Roč. 15, č. 4, s. 1333-1334. ISSN 08858977. ISSN (online) 19374208. - SCO


1999 [01/20] Yisheng, Zhu, Jianhua, Zhou, Hong, G. U. 2-D sliding DFT algorithm and array processor architecture In: Chinese Journal of Electronics. Bejiing: Chinese institute of elektronics, 1999, Roč. 8, č. 4, s. 411-412. ISSN 10224653. - SCO


V3_003 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Rövid, András, Hashimoto, Takeshi. Gradient-based synthesized multiple exposure time color HDR image [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TIM.2008.925715 In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement: a Publication of the IEEE Instrumentation and Measurement Society. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2008, Roč. 57, č. 8, s. 1779-1785 [tlačená forma]. ISSN 0018-9456. ISSN (online) 1557-9662. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2022 [01/20] Simon, Gyula, Vakulya, Gergely, Rátosi, Márk. The Way to Modern Shutter Speed Measurement Methods: A Historical Overview [elektronický dokument]. DOI 10.3390/s22051871 In: Sensors. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 22, č. 5, [online] [tlačená forma]. ISSN 1424-3210. ISSN (online) 1424-8220. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Tan, Xiao, Chen, Huaian, Xu, Kai, Xu, Chunmei, Jin, Yi, Zhu, Changan, Zheng, Jinjin. High Dynamic Range Imaging for Dynamic Scenes with Large-Scale Motions and Severe Saturation [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TIM.2022.3144205 In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement: a Publication of the IEEE Instrumentation and Measurement Society. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, Roč. 71, [tlačená forma]. ISSN 0018-9456. ISSN (online) 1557-9662. - SCO


2022 [01/20] Kumar, Mohit, Bhandari, Ashish Kumar. No-Reference Metric Optimization-Based Perceptually Invisible Image Enhancement [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TIM.2021.3132086 In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement: a Publication of the IEEE Instrumentation and Measurement Society. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, Roč. 71, [tlačená forma]. ISSN 0018-9456. ISSN (online) 1557-9662. - SCO


2021 [01/20] Chaudhary, Vishal, Kumar, Vinay. Target based image fusion using multi-scale feature selection in three regions [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11042-020-09940-0 In: Multimedia Tools and Applications: An International Journal. [s.l.]: Springer Nature, 2021, Roč. 80, č. 8, s. 11959-11984 [tlačená forma] [online]. ISSN 1380-7501. ISSN (online) 1573-7721. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Gunawan, Irwan Prasetya, Cloramidina, Ocarina, Syafa’ah, Salmaa Badriatu, Febriani, Rizcy Hafivah, Kuntarto, Guson Prasamuarso, Santoso, Berkah Iman. A Review on High Dynamic Range (HDR) Image Quality Assessment [elektronický dokument]. DOI 10.21307/ijssis-2021-010 In: International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems. Palmerston: INT JOURNAL SMART SENSING & INTELLIGENT SYSTEMS, 2021, Roč. 14, č. 1, s. 1-17. ISSN (online) 11785608. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Lin, Huei Yung, Kao, Chung Chieh. Hierarchical Bit-Plane Slicing for High Dynamic Range Image Stereo Matching [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TIM.2021.3113941 In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement: a Publication of the IEEE Instrumentation and Measurement Society. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, Roč. 70, s. 1-11 [tlačená forma]. ISSN 0018-9456. ISSN (online) 1557-9662. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Liu, Yun, Yu, Hongwei, Huang, Baoqing, Yue, Guanghui, Song, Baoyan. Blind Omnidirectional Image Quality Assessment Based on Structure and Natural Features [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TIM.2021.3102691 In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement: a Publication of the IEEE Instrumentation and Measurement Society. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, Roč. 70, [tlačená forma]. ISSN 0018-9456. ISSN (online) 1557-9662. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Singh, Neha, Bhandari, Ashish Kumar. Principal Component Analysis-Based Low-Light Image Enhancement Using Reflection Model [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TIM.2021.3096266 In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement: a Publication of the IEEE Instrumentation and Measurement Society. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, Roč. 70, [tlačená forma]. ISSN 0018-9456. ISSN (online) 1557-9662. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Chaudhary, Vishal, Kumar, Vinay. Fusion of multi-exposure images using recursive and Gaussian filter [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11045-019-00655-6 In: Multidimensional Systems and Signal Processing. Dordrecht: Springer Publishing Company, 2020, Roč. 31, č. 1, s. 157-172. ISSN 09236082. ISSN (online) 15730824. - WOS CC ; SCO ; CCC


2019 [01/20] Gunawan, Irwan Prasetya, Cloramidina, Ocarina, Syafa'Ah, Salmaa Badriatu, Kuntarto, Guson Prasamuarso, Santoso, Berkah Iman. Evaluation of High Dynamic Range Reduced-Reference Image Quality Assessment based on Spatial Features. DOI 10.1109/ISRITI48646.2019.9034626 In: 2019 2nd International Seminar on Research of Information Technology and Intelligent Systems, ISRITI 2019. New York: IEEE, 2019, s. 284-289. ISBN 9781728145204. - SCO


2019 [01/20] Que, Yue, Yang, Yong, Lee, Hyo Jong. Exposure Measurement and Fusion via Adaptive Multiscale Edge-Preserving Smoothing [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TIM.2019.2896551 In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement: a Publication of the IEEE Instrumentation and Measurement Society. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, Roč. 68, č. 12, s. 4663-4674 [tlačená forma]. ISSN 0018-9456. ISSN (online) 1557-9662. - WOS CC ; SCO ; CCC


2019 [01/20] Hsia, Shih Chang, Kuo, Ting Tseng, Chen, Tzu Hsiung. Wide Range Dynamic Imaging Techniques with one Time Exposure [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ICUFN.2019.8806050 In: International Conference on Ubiquitous and Future Networks, ICUFN. New York: IEEE, 2019, s. 224-227. ISBN 9781728113395. ISSN 21658528. ISSN (online) 21658536. - WOS CC ; SCO


2019 [01/20] Leo Joseph, L. M.I., Rajarajan, S. Reconfigurable hybrid vision enhancement system using tone mapping and adaptive gamma correction algorithm for night surveillance robot [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11042-018-6321-x In: Multimedia Tools and Applications: An International Journal. [s.l.]: Springer Nature, 2019, Roč. 78, č. 5, s. 6013-6032 [tlačená forma] [online]. ISSN 1380-7501. ISSN (online) 1573-7721. - WOS CC ; SCO


2017 [01/20] Kondo, T., Banluesanoh, M. An automated mean square image fusion for generating HDR image based on saturation. DOI 10.1109/ECTICon.2017.8096375 In: ECTI-CON 2017 - 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology. New York: IEEE, 2017, s. 865-867. ISBN 9781538604496. - WOS CC ; SCO


2017 [01/20] Song, Zhan, Jiang, Hualie, Lin, Haibo, Tang, Suming. A high dynamic range structured light means for the 3D measurement of specular surface. DOI 10.1016/j.optlaseng.2017.03.008 In: Optics and lasers in engineering, 2017, Roč. 95, s. 8-16 [tlačená forma]. ISSN 0143-8166. - WOS CC ; SCO ; CCC


2017 [01/20] Mares, C., Barrientos, B., Valdivia, R. Three-dimensional displacement in multicolored objects [elektronický dokument]. DOI 10.1364/OE.25.011652 In: Optics Express. Washington, D. C.: American Institute of Physics. The Optical Society, 2017, Roč. 25, č. 10, s. 11652-11672 [online]. ISSN (online) 1094-4087. - SCO


2017 [01/20] Kimura, Daiki, Kondo, Akira, Yoshida, Taichi, Iwahashi, Masahiro. High dynamic range imaging based on camera response estimation and multi-gradients fusion. DOI 10.1109/APSIPA.2016.7820884 In: 2016 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference, APSIPA 2016. New York: IEEE, 2017. ISBN 9789881476821. - SCO


2016 [01/20] Hsia, Shih Chang, Chen, C. J., Yang, W. C. Improvement of face recognition using light compensation technique on real-time imaging. DOI 10.1080/13682199.2016.1219117 In: The imaging science journa. Oxon: Taylor & Francis Group, 2016, Roč. 64, č. 6, s. 334-340 [tlačená forma]. ISSN 1368-2199. - SCO


2016 [01/20] Mun, Junwon, Jang, Yunseok, Kim, Jaeseok. Exposure fusion algorithm for scenes with an extremely high dynamic range [elektronický dokument]. DOI 10.1109/IWSSIP.2016.7502703 In: International Conference on Systems, Signals, and Image Processing. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Computer Society, 2016. ISBN 9781467395557. ISSN 21578672. ISSN (online) 21578702. - SCO


2016 [01/20] Nam, Giljoo, Lee, Haebom, Oh, Sungsoo, Kim, Min H. Measuring color defects in flat panel displays using HDR imaging and appearance modeling [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TIM.2015.2485341 In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement: a Publication of the IEEE Instrumentation and Measurement Society. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, Roč. 65, č. 2, s. 297-304 [tlačená forma]. ISSN 0018-9456. ISSN (online) 1557-9662. - WOS CC ; SCO ; CCC


2015 [01/20] Sakai, Takao, Kimura, Daiki, Yoshida, Taichi, Iwahashi, Masahiro. Hybrid method for multi-exposure image fusion based on weighted mean and sparse representation. DOI 10.1109/EUSIPCO.2015.7362495 In: 2015 23rd European Signal Processing Conference, EUSIPCO 2015. New York: IEEE, 2015, s. 809-813. ISBN 9780992862633. - WOS CC ; SCO


2015 [01/20] Hsia, Shih Chang, Kuo, Ting Tseng. High-performance high dynamic range image generation by inverted local patterns [elektronický dokument]. DOI 10.1049/iet-ipr.2014.0853 In: IET Image Processing. Londýn: The Institution of Engineering and Technology, 2015, Roč. 9, č. 12, s. 1083-1091 [tlačená forma] [online]. ISSN 1751-9659. ISSN (online) 1751-9667. - WOS CC ; SCO ; CCC


2015 [01/20] Keerativittayanun, Suthum, Kondo, T., Kotani, Kazunori, Phatrapornnant, Teera. An innovative of pyramid-based fusion for generating the HDR images in common display devices. DOI 10.1109/MVA.2015.7153131 In: Proceedings of the 14th IAPR International Conference on Machine Vision Applications, MVA 2015. New York: IEEE, 2015, s. 53-56. ISBN 9784901122153. - WOS CC ; SCO


2015 [01/20] Yang, Longpei, Jiang, Chunhua, Rao, Yunbo, Lu, Linlin, Chen, Ping, Shao, Jun. A new multi-exposure image fusion method. DOI 10.12733/jcis14197 In: Journal of Computational Information Systems. Nakhon Pathom: Binary Information Press, 2015, Roč. 11, č. 9, s. 3245-3256. ISSN 15539105. - SCO


2014 [01/20] Yoo, Yoonjong, Im, Jaehyun, Paik, Joonki. Flicker removal for CMOS wide dynamic range imaging based on alternating current component analysis. DOI 10.1109/TCE.2014.6937311 In: IEEE Transactions on Consumer Electronics: a Publication by the IEEE Consumer Electronics Society, 2014, Roč. 60, č. 3, s. 294-301 [tlačená forma]. ISSN 0098-3063. - WOS CC ; SCO ; CCC


2014 [01/20] Shen, Jianbing, Zhao, Ying, Yan, Shuicheng, Li, Xuelong. Exposure fusion using boosting Laplacian pyramid [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TCYB.2013.2290435 In: IEEE Transactions on Cybernetics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, Roč. 44, č. 9, s. 1579-1590 [tlačená forma] [online]. ISSN 2168-2267. ISSN (online) 2168-2275. - WOS CC ; SCO ; CCC


2013 [01/20] Li, Xiaoguang, Li, Fenghui, Zhuo, Li, Feng, David Dagan. Layered-based exposure fusion algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.1049/iet-ipr.2012.0494 In: IET Image Processing. Londýn: The Institution of Engineering and Technology, 2013, Roč. 7, č. 7, s. 701-711 [tlačená forma] [online]. ISSN 1751-9659. ISSN (online) 1751-9667. - WOS CC ; SCO ; CCC


2012 [01/20] Karadaǧ, Gökdeniz, Akyüz, Ahmet Oǧuz. Color preserving HDR fusion for dynamic scenes [elektronický dokument] In: Journal of WSCG: an international journal of algorithms, data structures and techniques for computer graphics and visualization, modeling, CAD & GIS systems, computer vision, image processing and pattern recognition, human computer interaction, animation and virtual reality, multimedia systems and applications in parallel, distributed and mobile environment, 2012, Roč. 20, č. 2, s. 155-160 [tlačená forma]. ISSN 1213-6972. ISSN (online) 1213-6964. - SCO


2012 [01/20] Gu, Bo, Li, Wujing, Wong, Jiangtao, Zhu, Minyun, Wang, Minghui. Gradient field multi-exposure images fusion for high dynamic range image visualization [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jvcir.2012.02.009 In: Journal of Visual Communication and Image Representation. San Diego: Academic Press in Elsevier Science, 2012, Roč. 23, č. 4, s. 604-610. ISSN 10473203. ISSN (online) 10959076. - WOS CC ; SCO ; CCC


2011 [01/20] Wang, Hua, Cao, Jianzhong, Tang, Linao, Tang, Yao. HDR image synthesis based on multi-exposure color images [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-642-25899-2_16 In: Lecture Notes in Electrical Engineering. Berlin: Springer Publishing Company, 2011, s. 117-123. ISBN 9783642258985. ISSN 18761100. ISSN (online) 18761119. - SCO


2011 [01/20] Yang, Bin, Wang, Yanchang, Li, Peihong, Liu, Jilin. HDR CCD image sensor system through double-A/D convertors [elektronický dokument]. DOI 10.4028/www.scientific.net/AMM.66-68.2241 In: Applied Mechanics and Materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2011, s. 2241-2247. ISBN 9783037851852. ISSN 16609336. ISSN (online) 16627482. - WOS CC ; SCO


2010 [01/20] Li, Zhaoqi, Niu, Ling, Gao, Chengying. Histogram-based detail preserving tone reproduction for high dynamic range image. DOI 10.1109/CISP.2010.5646856 In: Proceedings - 2010 3rd International Congress on Image and Signal Processing, CISP 2010. Piscataway: IEEE, 2010, s. 830-834. ISBN 9781424465149. - SCO


2010 [01/20] Liu, Li, Yang, Yongyi. High dynamic range imaging using vector space projection. DOI 10.1109/CISP.2010.5646930 In: Proceedings - 2010 3rd International Congress on Image and Signal Processing, CISP 2010. Piscataway: IEEE, 2010, s. 2039-2042. ISBN 9781424465149. - SCO


2010 [01/20] Vavilin, A., Deb, K., Kim, T. H., Jo, K. H. Road sign detection method based on fast HDR image generation technique [elektronický dokument]. DOI 10.1109/IVCNZ.2010.6148848 In: International Conference Image and Vision Computing New Zealand. Piscataway: IEEE, 2010. ISBN 9781424496303. ISSN 21512191. ISSN (online) 21512205. - SCO


2010 [01/20] Zhu, Zijian, Wu, Shiqian, Rahardja, Susanto, Fränti, Pasi. Real-time ghost removal for composing high dynamic range images. DOI 10.1109/ICIEA.2010.5514764 In: Proceedings of the 2010 5th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, ICIEA 2010. Piscataway: IEEE, 2010, s. 1627-1631. ISBN 9781424450466. - SCO


2009 [01/20] Wang, Jinhua, Xu, De, Li, Bing. Exposure fusion based on steerable pyramid for displaying high dynamic range scenes [elektronický dokument]. DOI 10.1117/1.3265712 In: Optical Engineering: reporting on research and development in optical science and engineering: the Journal of the Society of Photo-optical Instrumentation Engineers. Bellingham : The International Society for Optics and Photonics, 2009, Roč. 48, č. 11, [tlačená forma] [online]. ISSN 0091-3286. ISSN (online) 1560-2303. - WOS CC ; SCO ; CCC


2009 [01/20] Jung, Seung Won, Park, Chun Su, Ha, Le Thanh, Ko, Sung Jea. Adaptive quarter-pel motion estimation and motion vector coding algorithm for the H.264/AVC standard [elektronický dokument]. DOI 10.1117/1.3257262 In: Optical Engineering: reporting on research and development in optical science and engineering: the Journal of the Society of Photo-optical Instrumentation Engineers. Bellingham : The International Society for Optics and Photonics, 2009, Roč. 48, č. 11, [tlačená forma] [online]. ISSN 0091-3286. ISSN (online) 1560-2303. - WOS CC ; SCO ; CCC


2009 [01/20] Lee, Joohyun, Jeon, Gwanggil, Jeong, Jechang. Chromatic adaptation-based tone reproduction for high-dynamic-range imaging [elektronický dokument]. DOI 10.1117/1.3250245 In: Optical Engineering: reporting on research and development in optical science and engineering: the Journal of the Society of Photo-optical Instrumentation Engineers. Bellingham : The International Society for Optics and Photonics, 2009, Roč. 48, č. 10, [tlačená forma] [online]. ISSN 0091-3286. ISSN (online) 1560-2303. - WOS CC ; SCO ; CCC


2009 [01/20] Li, Jing, Wang, Chunyan. Multiple-filtering process and its application in edge detection. DOI 10.1109/MWSCAS.2009.5235999 In: Midwest Symposium on Circuits and Systems. New York: IEEE, 2009, s. 703-706. ISBN 9781424444793. ISSN 15483746. - WOS CC ; SCO


2009 [01/20] Zhong, P., Zhang, T. T., Song, C. J. Design of a novel micro-detection system based on image dynamic range enhancement. DOI 10.1117/12.838027 In: Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. Bellingham: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2009. ISBN 9780819478993. ISSN 0277786X. - SCO


2009 [01/20] Liu, Ning, Li, Zhaoqi, Gao, Chengying. A new tone reproduction method based on imaging model In: Journal of Information and Computational Science. Nakhon Pathom: Binary Information Press, 2009, Roč. 6, č. 5, s. 1939-1944. ISSN 15487741. - SCO


2009 [01/20] Lee, Joohyun, Jeon, Gwanggil, Jeong, Jechang. Piecewise tone reproduction for high dynamic range imaging. DOI 10.1109/TCE.2009.5174474 In: IEEE Transactions on Consumer Electronics: a Publication by the IEEE Consumer Electronics Society, 2009, Roč. 55, č. 2, s. 911-918 [tlačená forma]. ISSN 0098-3063. - WOS CC ; SCO ; CCC


2009 [01/20] Vavilin, A., Jo, K. H. Graph-based approach for robust road guidance sign recognition from differently exposed images [elektronický dokument] In: Journal of Universal Computer Science. Graz: Graz University of Technology, 2009, Roč. 15, č. 4, s. 786-804 [tlačená forma] [online]. ISSN 0948-695X. ISSN (online) 0948-6968. - WOS CC ; SCO ; CCC


V3_004 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs. Human-Computer Interaction for Smart Environment Applications Using Fuzzy Hand Posture and Gesture Models [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TIM.2011.2108075 In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement: a Publication of the IEEE Instrumentation and Measurement Society. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, Roč. 60, č. 5, s. 1505-1514 [tlačená forma]. ISSN 0018-9456. ISSN (online) 1557-9662. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2022 [01/20] Saif, Yazid, Yusof, Yusri, Latif, Kamran, Abdul Kadir, Aini Zuhra, Ahmad, Maznah binti Iliyas, Adam, Anbia, Hatem, Noor. Development of a smart system based on STEP-NC for machine vision inspection with IoT environmental [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00170-021-08095-y In: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Berlin: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, Roč. 118, s. 4055-4072 [tlačená forma] [online]. ISSN 0268-3768. ISSN (online) 1433-3015. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Kowdiki, Manisha, Khaparde, Arti. Adaptive hough transform with optimized deep learning followed by dynamic time warping for hand gesture recognition [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11042-021-11469-9 In: Multimedia Tools and Applications: An International Journal. [s.l.]: Springer Nature, 2022, Roč. 81, č. 2, s. 2095-2126 [tlačená forma] [online]. ISSN 1380-7501. ISSN (online) 1573-7721. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Faltaous, Sarah, Gruenefeld, Uwe, Schneegass, Stefan. Towards a Universal Human-Computer Interaction Model for Multimodal Interactions. DOI 10.1145/3473856.3474008 In: ACM International Conference Proceeding Series. New York: Association for Computing Machinery, 2021, s. 59-63. ISBN 9781450386456. - SCO


2021 [01/20] Kowdiki, Manisha, Khaparde, Arti. Automatic hand gesture recognition using hybrid meta-heuristic-based feature selection and classification with Dynamic Time Warping. DOI 10.1016/j.cosrev.2020.100320 In: Computer Science Review. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 39. ISSN 15740137. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Crescitelli, Viviana, Kosuge, Atsutake, Oshima, Takashi. POISON: Human Pose Estimation in Insufficient Lighting Conditions Using Sensor Fusion [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TIM.2020.3043872 In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement: a Publication of the IEEE Instrumentation and Measurement Society. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, Roč. 70, [tlačená forma]. ISSN 0018-9456. ISSN (online) 1557-9662. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Bellitti, Paolo, Angelis, Alessio De, DIonigi, Marco, Sardini, Emilio, Serpelloni, Mauro, Moschitta, Antonio, Carbone, Paolo. A Wearable and Wirelessly Powered System for Multiple Finger Tracking [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TIM.2020.2969089 In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement: a Publication of the IEEE Instrumentation and Measurement Society. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, Roč. 69, č. 5, s. 2542-2551 [tlačená forma]. ISSN 0018-9456. ISSN (online) 1557-9662. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Gao, Yongqiang, Lu, Xiong, Sun, Junbin, Tao, Xianglin, Huang, Xiaomei, Yan, Yuxing, Liu, Jia. Vision-based hand gesture recognition for human-computer interaction—a survey [elektronický dokument]. DOI 10.19823/j.cnki.1007-1202.2020.0020 In: Wuhan University Journal of Natural Sciences. Wuhan: Editorial Board of Medical Journal of Wuhan University, 2020, Roč. 25, č. 2, s. 169-184. ISSN 10071202. ISSN (online) 19934998. - SCO


2019 [01/20] Lokhande, Netra. Real time static gesture recognition using time of flight camera [elektronický dokument]. DOI 10.35940/ijeat.A1232.109119 In: International Journal of Engineering and Advanced Technology. Piplani: Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication, 2019, Roč. 9, č. 1, s. 1426-1432 [online]. ISSN (online) 2249-8958. - SCO


2019 [01/20] Dong, Jiaqi, Xia, Zeyang, Yan, Weiwu, Zhao, Qunfei. Dynamic gesture recognition by directional pulse coupled neural networks for human-robot interaction in real time [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jvcir.2019.102583 In: Journal of Visual Communication and Image Representation. San Diego: Academic Press in Elsevier Science, 2019, Roč. 63. ISSN 10473203. ISSN (online) 10959076. - WOS CC ; SCO ; CCC


2019 [01/20] Wang, Xiuhui, Yan, Ke. Immersive human–computer interactive virtual environment using large-scale display system. DOI 10.1016/j.future.2017.07.058 In: Future Generation Computer Systems. [s.l.]: Elsevier, 2019, Roč. 96, s. 649-659 [tlačená forma]. ISSN 0167-739X. - WOS CC ; SCO ; CCC


2019 [01/20] Hu, Nan, Chappell, Paul H., Harris, Nick R. Finger Displacement Sensing: FEM Simulation and Model Prediction of a Three-Layer Electrode Design [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TIM.2018.2884545 In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement: a Publication of the IEEE Instrumentation and Measurement Society. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, Roč. 68, č. 5, s. 1432-1440 [tlačená forma]. ISSN 0018-9456. ISSN (online) 1557-9662. - WOS CC ; SCO ; CCC


2019 [01/20] Bargellesi, Nicoló, Carletti, Mattia, Cenedese, Angelo, Susto, Gian Antonio, Terzi, Matteo. A Random Forest-based Approach for Hand Gesture Recognition with Wireless Wearable Motion Capture Sensors [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.ifacol.2019.09.129 In: IFAC-PapersOnLine. Amsterdam: Elsevier, 2019, s. 128-133. ISSN (online) 24058963. - WOS CC ; SCO


2019 [01/20] Rasch, Robin, Sprute, Dennis, Portner, Aljoscha, Battermann, Sven, Konig, Matthias. Tidy up my room: Multi-agent cooperation for service tasks in smart environments [elektronický dokument]. DOI 10.3233/AIS-190524 In: Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, 2019, Roč. 11, č. 3, s. 261-275 [tlačená forma]. ISSN 1876-1364. ISSN (online) 1876-1372. - SCO ; CCC


2018 [01/20] Yongda, Deng, Fang, Li, Huang, Xin. Research on multimodal human-robot interaction based on speech and gesture. DOI 10.1016/j.compeleceng.2018.09.014 In: Computers & Electrical Engineering: International Journal. Amsterdame: Elsevier, 2018, Roč. 72, s. 443-454 [online]. ISSN 0045-7906. - SCO


2018 [01/20] Al-Shamayleh, Ahmad Sami, Ahmad, Rodina, Abushariah, Mohammad A.M., Alam, Khubaib Amjad, Jomhari, Nazean. A systematic literature review on vision based gesture recognition techniques [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11042-018-5971-z In: Multimedia Tools and Applications: An International Journal. [s.l.]: Springer Nature, 2018, Roč. 77, č. 21, s. 28121-28184 [tlačená forma] [online]. ISSN 1380-7501. ISSN (online) 1573-7721. - WOS CC ; SCO ; CCC


2018 [01/20] Song, Eungyeol, Lee, Hyeongmin, Choi, Jaesung, Lee, Sangyoun. AHD: Thermal image-based adaptive hand detection for enhanced tracking system [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ACCESS.2018.2810951 In: IEEE access: practical innovations, open solutions. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, Roč. 6, s. 12156-12166 [online]. ISSN (online) 2169-3536. - WOS CC ; SCO ; CCC


2018 [01/20] Chakraborty, Biplab Ketan, Sarma, Debajit, Bhuyan, M. K., MacDorman, Karl F. Review of constraints on vision-based gesture recognition for human-computer interaction [elektronický dokument]. DOI 10.1049/iet-cvi.2017.0052 In: IET Computer Vision. Hertford: Institution of Engineering and Technology, 2018, Roč. 12, č. 1, s. 3-15 [tlačená forma] [online]. ISSN 1751-9632. ISSN (online) 1751-9640. - WOS CC ; SCO ; CCC


2018 [01/20] Lee, Donq Liang, You, Wei Shiuan. Recognition of complex static hand gestures by using the wristband-based contour features [elektronický dokument]. DOI 10.1049/iet-ipr.2016.1139 In: IET Image Processing. Londýn: The Institution of Engineering and Technology, 2018, Roč. 12, č. 1, s. 80-87 [tlačená forma] [online]. ISSN 1751-9659. ISSN (online) 1751-9667. - WOS CC ; SCO ; CCC


2017 [01/20] Bao, Yanyan, Sun, Fuchun, Hua, Xinfeng, Wang, Bin, Yin, Jianqin. Operation action recognition using wearable devices with inertial sensors. DOI 10.1109/MFI.2017.8170376 In: IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems. New York: IEEE, 2017, s. 536-541. ISBN 9781509060641. - WOS CC ; SCO


2017 [01/20] El Sibai, Rayane, Jaoude, Chady Abou, Demerjian, Jacques. A New Robust Approach for Real-Time Hand Detection and Gesture Recognition. DOI 10.1109/COMAPP.2017.8079780 In: 2017 International Conference on Computer and Applications, ICCA 2017. New York: IEEE, 2017, s. 18-25. ISBN 9781538627525. - WOS CC ; SCO


2017 [01/20] Mahesh, More Madhura, Jerry, Moraes Savio, Wadala, Dattatray Sujay Bade. FPGA based hand sign recognition system. DOI 10.1109/RTEICT.2017.8256604 In: RTEICT 2017 - 2nd IEEE International Conference on Recent Trends in Electronics, Information and Communication Technology, Proceedings. New York: IEEE, 2017, s. 294-299. ISBN 9781509037049. - WOS CC ; SCO


2017 [01/20] Qi, Jing, Xu, Kun, Ding, Xilun. Vision-Based Hand Gesture Recognition for Human-Robot Interaction: A Review. DOI 10.13973/j.cnki.robot.2017.0565 In: Jiqiren/Robot. Beijing: Chinese Academy of Sciences, 2017, Roč. 39, č. 4, s. 565-584. ISSN 10020446. - SCO


2017 [01/20] Liu, Honghai, Ju, Zhaojie, Ji, Xiaofei, Chan, Chee Seng, Khoury, Mehdi. Introduction. DOI 10.1007/978-3-662-53692-6_1 In: Studies in Computational Intelligence. Berlin: Springer Publishing Company, 2017, s. 1-34. ISSN 1860949X. - SCO


2016 [01/20] Badi, Haitham, Fadhel, Mohammed, Sabry, Sana, Jasem, Mohamed. RETRACTED ARTICLE: A survey on human–computer interaction technologies and techniques [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s41060-016-0018-x In: International Journal of Data Science and Analytics. London: Springer Publishing Company, 2016, Roč. 2. ISSN 2364415X. ISSN (online) 23644168. - SCO


2016 [01/20] Du, Guanglong, Lei, Yingyi, Shao, Hengkang, Xie, Zhenfeng, Zhang, Ping. A human–robot interface using particle filter, Kalman filter, and over-damping method [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11370-016-0202-9 In: Intelligent Service Robotics, 2016, Roč. 9, č. 4, s. 323-332 [tlačená forma]. ISSN 1861-2776. ISSN (online) 1861-2784. - WOS CC ; SCO ; CCC


2016 [01/20] Gupta, Hari Prabhat, Chudgar, Haresh S., Mukherjee, Siddhartha, Dutta, Tanima, Sharma, Kulwant. A Continuous Hand Gestures Recognition Technique for Human-Machine Interaction Using Accelerometer and Gyroscope Sensors [elektronický dokument]. DOI 10.1109/JSEN.2016.2581023 In: IEEE Sensors Journal: a Publication of the IEEE Sensors Council. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Sensors Council, 2016, Roč. 16, č. 16, s. 6425-6432 [tlačená forma] [online]. ISSN 1530-437X. ISSN 2379-9153. ISSN (online) 1558-1748. - WOS CC ; SCO ; CCC


2016 [01/20] Pham, Trieu H., Pathirana, Pubudu N., Fay, Pearse, Evans, Robin. Quantification of the Finger Functional Range via Explicit Descriptions of Reachable Subspaces [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TIM.2016.2518360 In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement: a Publication of the IEEE Instrumentation and Measurement Society. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, Roč. 65, č. 6, s. 1412-1422 [tlačená forma]. ISSN 0018-9456. ISSN (online) 1557-9662. - WOS CC ; SCO ; CCC


2016 [01/20] Du, Guanglong, Zhang, Ping. A novel human-manipulators interface using hybrid sensors with Kalman filter and particle filter [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.rcim.2015.10.007 In: Robotics and computer integrated manufacturing: an international journal of manufacturing and product and process development. Amsterdam: Elsevier, 2016, Roč. 38, s. 93-101 [tlačená forma]. ISSN 0736-5845. ISSN (online) 1879-2537. - WOS CC ; SCO ; CCC


2016 [01/20] Plouffe, Guillaume, Cretu, Ana Maria. Static and dynamic hand gesture recognition in depth data using dynamic time warping [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TIM.2015.2498560 In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement: a Publication of the IEEE Instrumentation and Measurement Society. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, Roč. 65, č. 2, s. 305-316 [tlačená forma]. ISSN 0018-9456. ISSN (online) 1557-9662. - WOS CC ; SCO ; CCC


2016 [01/20] Naresh Kumar, M., Suresh, D., Ganesan, P., Sathish, B. S. A novel approach to low cost multi language speaker sign recognition system [elektronický dokument] In: Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences: An International Research Online Journal. [s.n.]: Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2016, Roč. 7, č. 1, s. 829-835 [online]. ISSN (online) 0975-8585. - SCO


2015 [01/20] Wang, Mei, Lin, Jzau Sheng, Meng, Guo Qing. Fingertip Detection and Gesture Recognition Based on Contour Approximation [elektronický dokument]. DOI 10.1142/S0218001415550162 In: International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence. Singapore: World Scientific Publishing, 2015, Roč. 29, č. 7, [tlačená forma] [online]. ISSN 0218-0014. ISSN (online) 1793-6381. - WOS CC ; SCO ; CCC


2015 [01/20] Zhang, Ping, Liu, Xin, Du, Guanglong, Liang, Bin, Wang, Xueqian. A markerless human-manipulators interface using multi-sensors [elektronický dokument]. DOI 10.1108/IR-03-2015-0057 In: Industrial Robot: an International Quarterly Journal on Industrial Robot Technology: the International Journal of Robotics Research and Application. Bingley: Emerald Group Publishing, 2015, Roč. 42, č. 6, s. 544-553 [tlačená forma]. ISSN 0143-991X. ISSN (online) 1758-5791. - WOS CC ; SCO ; CCC


2015 [01/20] Lim, Chern Hong, Vats, Ekta, Chan, Chee Seng. Fuzzy human motion analysis: A review. DOI 10.1016/j.patcog.2014.11.016 In: Pattern recognition: the journal of the Pattern Recognition Society, 2015, Roč. 48, č. 5, s. 1773-1796 [tlačená forma]. ISSN 0031-3203. - WOS CC ; SCO ; CCC


2015 [01/20] Abid, Muhammad Rizwan, Petriu, Emil M., Amjadian, Ehsan. Dynamic sign language recognition for smart home interactive application using stochastic linear formal grammar [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TIM.2014.2351331 In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement: a Publication of the IEEE Instrumentation and Measurement Society. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, Roč. 64, č. 3, s. 596-605 [tlačená forma]. ISSN 0018-9456. ISSN (online) 1557-9662. - WOS CC ; SCO ; CCC


2015 [01/20] Zhang, Ping, Du, Guanglong, Liang, Bin, Wang, Xueqian. Human-Manipulator interface using hybrid sensors via CMAC for dual robots [elektronický dokument]. DOI 10.15837/ijccc.2015.2.987 In: International Journal of Computers, Communications & Control: With Emphasis on the Integration of Three Technologies. Oradea: International Journal of Computers, Communications & Control, 2015, Roč. 10, č. 2, s. 280-290 [tlačená forma]. ISSN 1841-9836. ISSN (online) 1841-9844. - SCO


2015 [01/20] Rautaray, Siddharth S., Agrawal, Anupam. Vision based hand gesture recognition for human computer interaction: a survey [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10462-012-9356-9 In: Artificial Intelligence Review: An International Science and Engineering Journal . Cham: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2015, Roč. 43, č. 1, s. 1-54 [tlačená forma]. ISSN 0269-2821. ISSN (online) 1573-7462. - WOS CC ; SCO ; CCC


2015 [01/20] Hikawa, Hiroomi, Kaida, Keishi. Novel FPGA implementation of hand sign recognition system with SOM-Hebb classifier [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TCSVT.2014.2335831 In: IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. Piscataway: IEEE, 2015, Roč. 25, č. 1, s. 153-166. ISSN 10518215. ISSN (online) 15582205. - WOS CC ; SCO ; CCC


2014 [01/20] Chan, Kit Yan, Dillon, Tharam S. Traffic flow prediction using orthogonal arrays and Takagi-Sugeno neural fuzzy models. DOI 10.1109/IJCNN.2014.6889374 In: Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks. New York: IEEE, 2014, s. 35-41. ISBN 9781479914845. - WOS CC ; SCO


2014 [01/20] Badi, Haitham, Abdul-Kareem, Sameem. Human–computer interaction using vision-based hand gesture recognition systems: A survey [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00521-013-1481-0 In: Neural Computing and Applications. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2014, Roč. 25, č. 2, s. 251-261 [tlačená forma] [online]. ISSN 0941-0643. ISSN (online) 1433-3058. - SCO


2014 [01/20] Gong, Yanchao, Wan, Shuai, Yang, Kaifang, Chen, Hao, Li, Bo. Real-time 3D bare-hand gesture recognition using binocular vision videos. DOI 10.3969/j.issn.1001-2400.2014.04.023 In: Xi'an Dianzi Keji Daxue Xuebao/Journal of Xidian University. Beijing: Science press, 2014, Roč. 41, č. 4, s. 130-136. ISSN 10012400. - SCO


2014 [01/20] Yanik, Paul M., Manganelli, Joe, Merino, Jessica, Threatt, Anthony L., Brooks, Johnell O., Green, Keith Evan, Walker, Ian D. A gesture learning interface for simulated robot path shaping with a human teacher [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TSMC.2013.2291714 In: IEEE Transactions on Human-Machine Systems. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, Roč. 44, č. 1, s. 41-54 [tlačená forma]. ISSN 2168-2291. ISSN (online) 2168-2305. - WOS CC ; SCO ; CCC


2014 [01/20] Guanglong, D. U., Zhang, Ping. Human-manipulator interface using hybrid sensors with Kalman filters and adaptive multi-space transformation [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.measurement.2014.05.021 In: Measurement: journal of the International Measurement Confederation. London: Institute of Measurement and Control, 2014, Roč. 55, s. 413-422 [tlačená forma] [online]. ISSN 0263-2241. ISSN (online) 1873-412X. - WOS CC ; SCO ; CCC


2014 [01/20] Shirmohammadi, Shervin, Ferrero, Alessandro. Camera as the instrument: the rising trend of vision based measurement. DOI 10.1109/MIM.2014.6825388 In: IEEE Instrumentation and Measurement Magazine. Piscataway: IEEE, 2014, Roč. 17, č. 3, s. 41-47. ISSN 10946969. - WOS CC ; SCO ; CCC


2014 [01/20] Elakkiya, R., Selvamani, K., Kanimozhi, S. A framework for recognizing and segmenting sign language gestures from continuous video sequence using boosted learning algorithm. DOI 10.1109/ICICICT.2014.6781333 In: Proceedings of the 2014 International Conference on Issues and Challenges in Intelligent Computing Techniques, ICICT 2014. New York: IEEE, 2014, s. 498-503. ISBN (chybné) Proceedings of the 2014 International Conference on Issues and Challenges in Intelligent Computing Techniques, ICICT 2014. - WOS CC ; SCO


2014 [01/20] Du, Guanglong, Zhang, Ping, Wang, Xueqian. Human-manipulator interface using particle filter [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2014/692165 In: The Scientific World Journal. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2014, Roč. 2014, [tlačená forma]. ISSN 2356-6140. ISSN (online) 1537-744X. - WOS CC ; SCO


2014 [01/20] Du, Guanglong, Zhang, Ping. Markerless human-robot interface for dual robot manipulators using Kinect sensor [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.rcim.2013.09.003 In: Robotics and computer integrated manufacturing: an international journal of manufacturing and product and process development. Amsterdam: Elsevier, 2014, Roč. 30, č. 2, s. 150-159 [tlačená forma]. ISSN 0736-5845. ISSN (online) 1879-2537. - WOS CC ; SCO ; CCC


2013 [01/20] Cheng, Sheng Tzong, Hsu, Chih Wei, Li, Jian Pan. Combined hand gesture - Speech model for human action recognition [elektronický dokument]. DOI 10.3390/s131217098 In: Sensors. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2013, Roč. 13, č. 12, s. 17098-17129 [online] [tlačená forma]. ISSN 1424-3210. ISSN (online) 1424-8220. - WOS CC ; SCO


2013 [01/20] Kar, Reshma, Chakraborty, Aruna, Konar, Amit, Janarthanan, Ramadoss. Emotion recognition system by gesture analysis using fuzzy sets [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-03756-1_32 In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Berlin: Springer Nature. Springer Verlag, 2013, s. 354-363. ISBN 9783319037554. ISSN 03029743. ISSN (online) 16113349. - WOS CC ; SCO


2013 [01/20] Jin, Shuai, Yang, Zhong, Zheng, Yang, Li, Yi, Chen, Weidong, Zheng, Xiaoxiang. Mixed hand gesture recognition system and its application In: International Journal of Innovative Computing, Information and Control. [s.l.]: ICIC International, 2013, Roč. 9, č. 12, s. 4711-4723 [tlačená forma]. ISSN 1349-4198. - WOS CC ; SCO


2013 [01/20] Elakkiya, R., Selvamani, K., Kannan, A. An intelligent framework for recognizing sign language from continuous video sequence using boosted subunits. DOI 10.1049/ic.2013.0329 In: IET Seminar Digest. London: Institution of Engineering and Technology, 2013, s. 297-304. ISBN (chybné) IET Seminar Digest. - SCO


2013 [01/20] Guoqing, Meng, Wang, Mei. Hand gesture recognition based on fingertip detection. DOI 10.1109/GCIS.2013.23 In: Proceedings - 2013 4th Global Congress on Intelligent Systems, GCIS 2013. New York: IEEE, 2013, s. 107-111. ISBN (chybné) Proceedings - 2013 4th Global Congress on Intelligent Systems, GCIS 2013. - WOS CC ; SCO


2013 [01/20] Yu, Chong, Chen, Xiong. Stepping robotic system based on cellular grid map [elektronický dokument]. DOI 10.1504/IJWMC.2013.054024 In: International Journal of Wireless and Mobile Computing. Geneva: Inderscience Publishers, 2013, Roč. 6, č. 2, s. 131-142. ISSN 17411084. ISSN (online) 17411092. - SCO


2013 [01/20] Chan, Kit Yan, Dillon, Tharam S. On-road sensor configuration design for traffic flow prediction using fuzzy neural networks and taguchi method [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TIM.2012.2212506 In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement: a Publication of the IEEE Instrumentation and Measurement Society. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, Roč. 62, č. 1, s. 50-59 [tlačená forma]. ISSN 0018-9456. ISSN (online) 1557-9662. - WOS CC ; SCO ; CCC


2012 [01/20] Yanik, Paul M., Manganelli, Joe, Merino, Jessica, Threatt, Anthony L., Brooks, Johnell O., Green, Keith Evan, Walker, Ian D. Use of kinect depth data and growing neural gas for gesture based robot control. DOI 10.4108/icst.pervasivehealth.2012.248610 In: 2012 6th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare and Workshops, PervasiveHealth 2012. New York: IEEE, 2012, s. 283-290. ISBN 9781936968435. - SCO


2012 [01/20] Elakkiya, R., Selvamani, K., Kanimozhi, S., Kannan, A., Rao, Velumadhava. Intelligent system for human computer interface using hand gesture recognition. DOI 10.1016/j.proeng.2012.06.369 In: Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier. Elsevier Science, 2012, s. 3180-3191. ISSN 18777058. - WOS CC ; SCO


V3_005 Rituraj, Rituraj, Shoaib, Ali, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Modeling of a Microgrid System with Time Series Analysis using HOMER Grid Software and it’s Prediction using SARIMA Method. DOI 10.19080/RAEJ.2022.05.555660 In: Robotics and Automation Engineering journal. Irvine: Juniper Publishers, 2022, Roč. 5, č. 2, s. 1-21. ISSN 2577-2899. https://juniperpublishers.com/raej/pdf/RAEJ.MS.ID.555660.pdf. [angličtina]


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet výstupov: 12


ADC_001 Mosavi, Amir, Salimi, Mohsen, Ardabili, Sina Faizollahzadeh, Rabczuk, Timon, Shamshirband, Shahaboddin, Várkonyiné Kóczy, Annamária. State of the art of machine learning models in energy systems, a systematic review [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en12071301 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 12, č. 7, s. 1301-1342 [online]. ISSN (online) 1996-1073. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000465561400118. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85065016714&origin=resultslist. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2023 [01/20] Rolnick, David, Donti, Priya L., Kaack, Lynn H., Kochanski, Kelly, Lacoste, Alexandre, Sankaran, Kris, Ross, Andrew Slavin, Milojevic-Dupont, Nikola, Jaques, Natasha, Waldman-Brown, Anna, Luccioni, Alexandra Sasha, Maharaj, Tegan, Sherwin, Evan D., Mukkavilli, S. Karthik, Kording, Konrad P., Gomes, Carla P., Ng, Andrew Y., Hassabis, Demis, Platt, John C., Creutzig, Felix, Chayes, Jennifer, Bengio, Yoshua. Tackling climate change with machine learning [elektronický dokument]. DOI 10.1145/3485128 In: ACM Computing Surveys. New York: Association for Computing Machinery, 2023, Roč. 55, č. 2, [tlačená forma] [online]. ISSN 0360-0300. ISSN (online) 1557-7341. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Pizarroso, Jaime, Portela, Jose, Munoz, Antonio. NeuralSens: sensitivity analysis of neural networks. DOI 10.18637/jss.v102.i07 In: JOURNAL OF STATISTICAL SOFTWARE. Los Angeles: University of California, Los Angeles, 2022, Roč. 102, č. 7, s. 1-36. ISSN 1548-7660. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Zhang, Wenyong, Li, Qingwei, He, Qifeng. Application of machine learning methods in photovoltaic output power prediction: A review [elektronický dokument]. DOI 10.1063/5.0082629 In: Journal of Renewable and Sustainable Energy. [s.l.]: American Institute of Physics, 2022, Roč. 14, č. 2. ISSN (online) 19417012. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Nejad, Mohammad Chavosh, Hadavandi, Esmaeil, Nakhostin, Mohammad Masoud, Mehmanpazir, Farhad. A data-driven model for energy consumption analysis along with sustainable production: A case study in the steel industry [elektronický dokument]. DOI 10.1080/15567036.2022.2064943 In: Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects. [S.l.]: Taylor & Francis Group, 2022, Roč. 44, č. 2, s. 3360-3380. ISSN 1556-7036. ISSN (online) 1556-7230. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Grobelna, Iwona, Szcześniak, Paweł. Interpreted Petri nets applied to autonomous components within electric power systems [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app12094772 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 12, č. 9, [online]. ISSN (online) 2076-3417. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Chiu, Ming Chuan, Wen, Chih Yuan, Hsu, Hsin Wei, Wang, Wei Cheng. Key wastes selection and prediction improvement for biogas production through hybrid machine learning methods [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.seta.2022.102223 In: Sustainable energy technologies and assessments. [s.l.]: Elsevier, 2022, Roč. 52, [tlačená forma] [online]. ISSN 2213-1388. ISSN (online) 2213-1396. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Forootan, Mohammad Mahdi, Larki, Iman, Zahedi, Rahim, Ahmadi, Abolfazl. Machine learning and deep learning in energy systems: A review [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14084832 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 8, [online]. ISSN (online) 2071-1050. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Sushmi, N. B., Subbulekshmi, D. Performance analysis of FFBP-LM-ANN based Hourly GHI prediction using environmental variables: A case study in Chennai [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2022/1713657 In: Mathematical Problems in Engineering. London: Hindawi Limited, 2022, Roč. 2022, s. [tlačená forma] [online]. ISSN 1024-123X. ISSN (online) 1563-5147. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Jain, Shruti. A computational model for detection of lung diseases due to forkhead transcription factors [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-981-16-8774-7_7 In: Emergent Converging Technologies and Biomedical Systems: Select Proceedings of ETBS 2021. [s.l.]: Springer Nature, 2022, s. 71-81 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-981-16-8773-0. ISBN (online) 978-981-16-8774-7. - SCO


2022 [01/20] Singh, Risha, Memon, Shebaz A., Shaikh, Rehan, Upadhyay, Darshit S. A review of artificial intelligence applied for the solution of issues in the extensive adaption of solar and wind energy [elektronický dokument]. DOI 10.1080/01430750.2022.2063384 In: International Journal of Ambient Energy. [s.l.]: Taylor & Francis Group, 2022. ISSN 01430750. ISSN (online) 21628246. - SCO


2022 [01/20] Vennila, C., Titus, Anita, Sudha, T. Sri, Sreenivasulu, U., Reddy, N. Pandu Ranga, Jamal, K., Lakshmaiah, Dayadi, Jagadeesh, P., Belay, Assefa. Forecasting solar energy production using machine learning [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2022/7797488 In: International Journal of Photoenergy. Londýn: Hindawi Publishing Corporation, 2022, Roč. 2022, [tlačená forma]. ISSN 1110-662X. ISSN (online) 1687-529X. - SCO


2022 [01/20] Li, Jingyun, Zhao, Hong. Construction of an optimal scheduling method for campus energy systems based on deep learning models [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2022/5350786 In: Mathematical Problems in Engineering. London: Hindawi Limited, 2022, Roč. 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 1024-123X. ISSN (online) 1563-5147. - SCO


2022 [01/20] Sadeghifar, T., Lama, G. F.C., Sihag, P., Bayram, A., Kisi, O. Wave height predictions in complex sea flows through soft-computing models: Case study of Persian Gulf. DOI 10.1016/j.oceaneng.2021.110467 In: Ocean Engineering. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 245, [tlačená forma]. ISSN 0029-8018. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Bahadar, Ali, Kanthasamy, Ramesh, Sait, Hani Hussain, Zwawi, Mohammed, Algarni, Mohammed, Ayodele, Bamidele Victor, Cheng, Chin Kui, Wei, Lim Jun. Elucidating the effect of process parameters on the production of hydrogen-rich syngas by biomass and coal Co-gasification techniques: A multi-criteria modeling approach [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.chemosphere.2021.132052 In: Chemosphere: chemistry, biology and toxicology as related to environmental problems. Oxford: Elsevier. Pergamon Press, 2022, č. 287, [tlačená forma] [online]. ISSN 0045-6535. ISSN (online) 1879-1298. ISSN (zrušené) 0366-7111. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Alanne, Kari, Sierla, Seppo. An overview of machine learning applications for smart buildings [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.scs.2021.103445 In: Sustainable cities and society. [Amsterdam]: Elsevier, 2022, Roč. 76, [tlačená forma] [online]. ISSN 2210-6707. ISSN (online) 2210-6715. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] López, Germánico, Arboleya, Pablo. Short-term wind speed forecasting over complex terrain using linear regression models and multivariable LSTM and NARX networks in the Andes Mountains, Ecuador [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.renene.2021.10.070 In: Renewable Energy: An International Journal: The Official Journal of WREN - The World Renewable Energy Network. Amsterdam: Elsevier, 2022, č. 183, 351-368 [tlačená forma] [online]. ISSN 0960-1481. ISSN (online) 1879-0682. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Malhan, Priyanka, Mittal, Monika. A novel ensemble model for long-term forecasting of wind and hydro power generation [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.enconman.2021.114983 In: Energy Conversion and Management: An International Journal. Oxford: Elsevier. Pergamon Press, 2022, Roč. 251, [tlačená forma] [online]. ISSN 0196-8904. ISSN (online) 1879-2227. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Hossain, SK Safdar, Ali, Syed Sadiq, Rushd, Sayeed, Ayodele, Bamidele Victor, Cheng, Chin Kui. Interaction effect of process parameters and Pd-electrocatalyst in formic acid electro-oxidation for fuel cell applications: Implementing supervised machine learning algorithms [elektronický dokument]. DOI 10.1002/er.7602 In: International journal of energy research. New York: John Wiley & Sons, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 0363-907X. ISSN (online) 1099-114X. - SCO


2022 [01/20] Malik, Pooja, Gehlot, Anita, Singh, Rajesh, Gupta, Lovi Raj, Thakur, Amit Kumar. A Review on ANN Based Model for Solar Radiation and Wind Speed Prediction with Real-Time Data [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11831-021-09687-3 In: Archives of Computational Methods in Engineering. Amsterdam: Springer Nature, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 1134-3060. ISSN (online) 1886-1784. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Chauhan, Ritu, Yafi, Eiad. Applicability of classifier to discovery knowledge for future prediction modelling [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s12652-022-03694-3 In: Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. Heidelberg: Springer Nature. Springer, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 1868-5137. ISSN (online) 1868-5145. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Alraddadi, Ghaidaa Hamad, Othman, Mohamed Tahar Ben. Development of an Efficient Electricity Consumption Prediction Model using Machine Learning Techniques [elektronický dokument]. DOI 10.14569/IJACSA.2022.0130147 In: International Journal of Advanced Computer Science and Applications. Bradford: Science and Information (SAI) Organization, 2022, Roč. 13, č. 1, 376-384 [tlačená forma] [online]. ISSN 2158-107X. ISSN (online) 2156-5570. - SCO


2022 [01/20] Zhang, Shuai, Chen, Shi Jun, Ma, Guang wen, Huang, Wei bin, Li, Bin. Generation hybrid forecasting for frequency-modulation hydropower station based on improved EEMD and ANN adaptive switching [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00202-022-01526-3 In: Electrical Engineering: Archiv für Elektrotechnik. Berlin: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 0948-7921. ISSN (online) 1432-0487. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Shnain, Zainab Y., Alwaiti, Asawer A., Rashed, Musaab K., Shakor, Zaidon Mohsin. Experimental and Data-driven approach of investigating the effect of parameters on the fluid flow characteristic of nanosilica enhanced two phase flow in pipeline [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.aej.2021.06.017 In: Alexandria Engineering Journal. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 61, č. 2, 1159-1170 [tlačená forma] [online]. ISSN 1110-0168. ISSN (online) 2090-2670. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Musbah, Hmeda, Ali, Gama, Aly, Hamed H., Little, Timothy A. Energy management using multi-criteria decision making and machine learning classification algorithms for intelligent system. DOI 10.1016/j.epsr.2021.107645 In: Electric power systems research: an international journal devoted to research and new applications in generation, transmission, distribution and utilization of electric power. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 203, [tlačená forma]. ISSN 0378-7796. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Valdivia, A. Diaz, Balcell, M. Poblet. Connecting the grids: A review of blockchain governance in distributed energy transitions. DOI 10.1016/j.erss.2021.102383 In: Energy research and social science. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 84, [tlačená forma] [online]. ISSN 2214-6296. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Światowiec-Szczepańska, Justyna, Stępień, Beata. Drivers of Digitalization in the Energy Sector—The Managerial Perspective from the Catching Up Economy [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en15041437 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 15, č. 4, [online]. ISSN (online) 1996-1073. - SCO


2022 [01/20] Wenninger, Simon, Kaymakci, Can, Wiethe, Christian. Explainable long-term building energy consumption prediction using QLattice. DOI 10.1016/j.apenergy.2021.118300 In: Applied Energy. Amsterdam: Elsevier, 2022, č. 308, [tlačená forma] [online]. ISSN 0306-2619. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Ascher, Simon, Watson, Ian, You, Siming. Machine learning methods for modelling the gasification and pyrolysis of biomass and waste [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.rser.2021.111902 In: Renewable & Sustainable Energy Reviews. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 155, [tlačená forma]. ISSN 1364-0321. ISSN (online) 1879-0690. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Salcedo-Sanz, S., Casillas-Pérez, D., Del Ser, J., Casanova-Mateo, C., Cuadra, L., Piles, M., Camps-Valls, G. Persistence in complex systems [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.physrep.2022.02.002 In: Physics Reports: Review Section of Physics Letters. Amsterdam: Elsevier, 2022, č. 957, 1-73 [tlačená forma] [online]. ISSN 0370-1573. ISSN (online) 1873-6270. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Hossain, S. K. Safdar, Ali, Syed Sadiq, Rushd, Sayeed, Ayodele, Bamidele Victor, Cheng, Chin Kui. Interaction effect of process parameters and Pd-electrocatalyst in formic acid electro-oxidation for fuel cell applications: Implementing supervised machine learning algorithms [elektronický dokument]. DOI 10.1002/er.7602 In: International journal of energy research. New York: John Wiley & Sons, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 0363-907X. ISSN (online) 1099-114X. - WOS CC


2022 [01/20] Alraddadi, Ghaidaa Hamad, Ben Othman, Mohamed Tahar. Development of an Efficient Electricity Consumption Prediction Model using Machine Learning Techniques [elektronický dokument] In: International Journal of Advanced Computer Science and Applications. Bradford: Science and Information (SAI) Organization, 2022, Roč. 13, č. 1, 376-384 [tlačená forma] [online]. ISSN 2158-107X. ISSN (online) 2156-5570. - WOS CC


2021 [01/20] Lafuente-Lechuga, Matilde, Cifuentes-Faura, Javier, Faura-Martínez, Ursula. Sustainability, big data and mathematical techniques: A bibliometric review [elektronický dokument]. DOI 10.3390/math9202557 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 9, č. 20, [online]. ISSN (online) 2227-7390. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Mitrovic, Katarina, Milosevic, Danijela. Classification of Malaria-Infected Cells using Convolutional Neural Networks [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465636 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 323-328. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Chen, Lei, Li, Yangluxi. A state-of-art method for solar irradiance forecast via using fisheye lens [elektronický dokument]. DOI 10.1093/ijlct/ctaa087 In: International Journal of Low-Carbon Technologies. Oxford: Oxford University Press, 2021, Roč. 16, č. 2, 555-569 [tlačená forma] [online]. ISSN 1748-1317. ISSN (online) 1748-1325. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Condori, Helarf Calsina, De La Cruz, Jose Cruz, MacHaca, Wilson Mamani. ResNet neural network hyperparameter tuning for Rigid Pavement Failure Assessment [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465547 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 317-322. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Adeyemo, Adedeji Charles, Bogdandy, Bence, Toth, Zsolt. Machine Learning based Prediction of GDP using FAO Agricultural Data Set for Hungary [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465608 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 473-478. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Bordin, Chiara, Mishra, Sambeet, Safari, Amir, Eliassen, Frank. Educating the energy informatics specialist: opportunities and challenges in light of research and industrial trends [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s42452-021-04610-8 In: SN Applied Sciences. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2021, Roč. 3, č. 6, [tlačená forma] [online]. ISSN 2523-3963. ISSN (online) 2523-3971. - SCO


2021 [01/20] Alkhayat, Ghadah, Mehmood, Rashid. A review and taxonomy of wind and solar energy forecasting methods based on deep learning [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.egyai.2021.100060 In: Energy and AI. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 4, [online]. ISSN (online) 26665468. - SCO


2021 [01/20] Amparore, Elvio G., Cinus, Federico, Maestri, Cristiano, Petrocchi, Leonardo, Polinelli, Dario, Scarpa, Fabio, Perotti, Alan, Panisson, Andre, Bajardi, Paolo. Forecast of Distributed Energy Generation and Consumption in a Partially Observable Electrical Grid: A Machine Learning Approach. DOI 10.1109/PowerTech46648.2021.9494887 In: 2021 IEEE Madrid PowerTech, PowerTech 2021 - Conference Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers. ISBN 9781665435970. - SCO


2021 [01/20] Parvathy Thampi, P. T.M.S., Raghavendra, G. Modelling of Automated System based on Hybrid Learning and Ensemble Mechanism for Forecasting Future Solar Energy Generation. DOI 10.1109/ICDI3C53598.2021.00024 In: Proceedings - 2021 International Conference on Design Innovations for 3Cs Compute Communicate Control, ICDI3C 2021. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 78-83. ISBN 9781665425698. - SCO


2021 [01/20] Aslam, Sheraz, Herodotou, Herodotos, Mohsin, Syed Muhammad, Javaid, Nadeem, Ashraf, Nouman, Aslam, Shahzad. A survey on deep learning methods for power load and renewable energy forecasting in smart microgrids [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.rser.2021.110992 In: Renewable & Sustainable Energy Reviews. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 144, [tlačená forma]. ISSN 1364-0321. ISSN (online) 1879-0690. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Román-Portabales, Antón, López-Nores, Martín, Pazos-Arias, José Juan. Systematic review of electricity demand forecast using ann-based machine learning algorithms [elektronický dokument]. DOI 10.3390/s21134544 In: Sensors. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 21, č. 13, [online] [tlačená forma]. ISSN 1424-3210. ISSN (online) 1424-8220. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Shiji, Chu, Dhakal, Sagar, Ou, Chuanqi. Greening small hydropower: A brief review. DOI 10.1016/j.esr.2021.100676 In: Energy Strategy Reviews. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 36, [online]. ISSN 2211-467X. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Bosisio, Alessandro, Moncecchi, Matteo, Morotti, Andrea, Merlo, Marco. Machine learning and GIS approach for electrical load assessment to increase distribution networks resilience [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en14144133 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 14, [online]. ISSN (online) 1996-1073. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Tseng, Fang Mei, Palma Gil, Eunice Ina N., Lu, Louis Y.Y. Developmental trajectories of blockchain research and its major subfields [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.techsoc.2021.101606 In: Technology in society: an international journal. Amsterdam: Elsevier, 2021, č. 66, [online]. ISSN 0160-791X. ISSN (online) 1879-3274. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Guher, A. Burak, Tasdemir, Sakir, Yaniktepe, Bulent. Determining of solar power by using machine learning methods in a specified region [elektronický dokument]. DOI 10.17559/TV-20200425151543 In: Tehnički Vjesnik. Slavonski Brod: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Strojarski fakultet, 2021, Roč. 28, č. 5, s. 1471-1479 [tlačená forma] [online]. ISSN 1330-3651. ISSN (online) 1848-6339. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Mousazadeh, Fatemeh, Naeem, Mohammad Hossein Towfighi, Daneshfar, Reza, Soulgani, Bahram Soltani, Naseri, Maryam. Predicting the condensate viscosity near the wellbore by ELM and ANFIS-PSO strategies [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.petrol.2021.108708 In: Journal of Petroleum Science and Engineering. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 204, [tlačená forma]. ISSN 0920-4105. ISSN (online) 1873-4715. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Lai, Chun Sing, Zhong, Cankun, Pan, Keda, Ng, Wing W.Y., Lai, Loi Lei. A deep learning based hybrid method for hourly solar radiation forecasting [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.eswa.2021.114941 In: Expert Systems with Applications: An International Journal. Oxford: Elsevier. Pergamon Press, 2021, č. 177, [tlačená forma] [online]. ISSN 0957-4174. ISSN (online) 1873-6793. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Balderrama, Sergio, Lombardi, Francesco, Stevanato, Nicolo, Peña, Gabriela, Colombo, Emanuela, Quoilin, Sylvain. Surrogate models for rural energy planning: Application to Bolivian lowlands isolated communities [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.energy.2021.121108 In: Energy: the International Journal. Londýn: Elsevier, 2021, Roč. 232, [tlačená forma] [online]. ISSN 0360-5442. ISSN (online) 1873-6785. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Bento, Pedro, Pombo, José, Calado, Maria do Rosário, Mariano, Sílvio. Ocean wave power forecasting using convolutional neural networks [elektronický dokument]. DOI 10.1049/rpg2.12258 In: IET Renewable Power Generation. Hoboken: John Wiley & Sons, 2021, Roč. 15, č. 14, 3341-3353 [tlačená forma]. ISSN 1752-1416. ISSN (online) 1752-1424. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Feng, Cong, Liu, Yuanzhi, Zhang, Jie. A taxonomical review on recent artificial intelligence applications to PV integration into power grids. DOI 10.1016/j.ijepes.2021.107176 In: International journal of electrical power & energy systems: the international journal for power systems computation. Oxford: Elsevier. Elsevier Science, 2021, Roč. 132, [tlačená forma]. ISSN 0142-0615. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Murugesan, Karuppasamypandiyan, Jeyanthy P, Aruna, Durairaj, Devaraj, Velusamy, Agnes Idhaya Selvi. Probabilistic day ahead dynamic available transfer capability estimation in solar integrated deregulated power system [elektronický dokument]. DOI 10.1002/2050-7038.13081 In: International Transactions on Electrical Energy Systems. Hoboken: John Wiley & Sons, 2021, Roč. 31, č. 11, [online]. ISSN (online) 2050-7038. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Abdolrasol, Maher G.M., Suhail Hussain, S. M., Ustun, Taha Selim, Sarker, Mahidur R., Hannan, Mahammad A., Mohamed, Ramizi, Ali, Jamal Abd, Mekhilef, Saad, Milad, Abdalrhman. Artificial neural networks based optimization techniques: A review [elektronický dokument]. DOI 10.3390/electronics10212689 In: Electronics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 10, č. 21, [online]. ISSN (online) 2079-9292. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Matsumoto, Takuji, Yamada, Yuji. Comprehensive and comparative analysis of gam-based pv power forecasting models using multidimensional tensor product splines against machine learning techniques [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en14217146 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 21, [online]. ISSN (online) 1996-1073. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Häring, Tobias, Kull, Tuule Mall, Ahmadiahangar, Roya, Rosin, Argo, Thalfeldt, Martin, Biechl, Helmuth. Microgrid Oriented modeling of space heating system based on neural networks [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jobe.2021.103150 In: Journal of Building Engineering. [s.l.]: Elsevier, 2021, Roč. 43, [online]. ISSN (online) 2352-7102. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Vasallo, Manuel Jesús, Cojocaru, Emilian Gelu, Gegúndez, Manuel Emilio, Marín, Diego. Application of data-based solar field models to optimal generation scheduling in concentrating solar power plants. DOI 10.1016/j.matcom.2021.07.009 In: Mathematics and Computers in Simulation: Transactions of IMACS. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 190, 1130-1149 [tlačená forma]. ISSN 0378-4754. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Condemi, Claudia, Mastroeni, Loretta, Vellucci, Pierluigi. The impact of Clean Spark Spread expectations on storage hydropower generation [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10203-021-00355-6 In: Decisions in Economics and Finance. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2021, Roč. 44, č. 2, 1111-1146. ISSN 15938883. ISSN (online) 11296569. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Ayodele, Bamidele Victor, Alsaffar, May Ali, Mustapa, Siti Indati, Adesina, Adesoji, Kanthasamy, Ramesh, Witoon, Thongthai, Abdullah, Sureena. Process intensification of hydrogen production by catalytic steam methane reforming: Performance analysis of multilayer perceptron-artificial neural networks and nonlinear response surface techniques [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.psep.2021.10.016 In: Process Safety and Environmental Protection: Official Journal of the European Federation of Chemical Engineering: Part B. London: Institution of Chemical Engineers, 2021, Roč. 156, 315-329 [tlačená forma] [online]. ISSN 0957-5820. ISSN (online) 1744-3598. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Verwiebe, Paul Anton, Seim, Stephan, Burges, Simon, Schulz, Lennart, Müller-Kirchenbauer, Joachim. Modeling energy demand—a systematic literature review [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en14237859 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 23, art. no. 7859, s. 1-58 [online]. ISSN (online) 1996-1073. https://www.mdpi.com/1996-1073/14/23/7859. - SCIE ; SSCI ; WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/12] Klimas, Maciej, Grabowski, Dariusz, Bula, Dawid. Application of Decision Trees for Optimal Allocation of Harmonic Filters in Medium-Voltage Networks [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en14041173 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 4, [online]. ISSN (online) 1996-1073. - WOS CC


2021 [01/12] Farzaneh, Hooman, Malehmirchegini, Ladan, Bejan, Adrian, Afolabi, Taofeek, Mulumba, Alphonce, Daka, Precious P. Artificial Intelligence Evolution in Smart Buildings for Energy Efficiency [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app11020763 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 11, č. 2, [online]. ISSN (online) 2076-3417. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/12] Furlani Bastos, Alvaro, Santoso, Surya. Optimization Techniques for Mining Power Quality Data and Processing Unbalanced Datasets in Machine Learning Applications [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en14020463 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 2, [online]. ISSN (online) 1996-1073. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


2021 [01/20] Bucur, Cristian, Tudorica, Bogdan George, Oprea, Simona Vasilica, Nancu, Dumitru, Dusmanescu, Dorel Mihail. Insights into Energy Indicators Analytics towards European Green Energy Transition Using Statistics and Self-Organizing Maps [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ACCESS.2021.3075175 In: IEEE access: practical innovations, open solutions. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, Roč. 9, 64427-64444 [online]. ISSN (online) 2169-3536. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Nti, Isaac Kofi, Adekoya, Adebayo Felix, Weyori, Benjamin Asubam, Nyarko-Boateng, Owusu. Applications of artificial intelligence in engineering and manufacturing: a systematic review [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10845-021-01771-6 In: Journal of Intelligent Manufacturing. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2021, [tlačená forma] [online]. ISSN 0956-5515. ISSN (online) 1572-8145. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Al Rayess, Hesham, Ülke Keskin, Asli. Forecasting the hydroelectric power generation of gcms using machine learning techniques and deep learning (Almus dam, Turkey) [elektronický dokument]. DOI 10.15233/gfz.2021.38.4 In: Geofizika. Zagreb: Geofizički zavod, 2021, Roč. 38, č. 1, 1-14 [tlačená forma] [online]. ISSN 0352-3659. ISSN (online) 1846-6346. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Meliani, Meryem, Barkany, Abdellah El, Abbassi, Ikram El, Darcherif, Abdel Moumen, Mahmoudi, Morad. Energy management in the smart grid: State-of-the-art and future trends [elektronický dokument]. DOI 10.1177/18479790211032920 In: International Journal of Engineering Business Management. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2021, Roč. 13, [online]. ISSN (online) 1847-9790. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Xing, Yuanzhi, Zheng, Zile, Sun, Yike, Agha Alikhani, Masoome. A Review on Machine Learning Application in Biodiesel Production Studies [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2021/2154258 In: International Journal of Chemical Engineering. Londýn: Hindawi Publishing Corporation, 2021, Roč. 2021, [tlačená forma]. ISSN 1687-806X. ISSN (online) 1687-8078. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Pedretti, André, Santini, Mariana, Scolimoski, Josnei, de Queiroz, Mauro Henrique Brito, Toshioka, Frank, de Paula Rocha Junior, Eloy, de Pauli Júnior, Nelson, Yomura, Marcio Takashi, da Costa, Clayton Hilgemberg, Guerra, Fabio Alessandro, Mulinari, Bruna Machado, Grando, Flavio Lori, Mumbelli, Joceleide Dalla Costa, Costa, Cláudio Inácio Almeida, Torres, Germano Lambert, Ramos, Milton Pires. Robotic Process Automation Extended with Artificial Intelligence Techniques in Power Distribution Utilities [elektronický dokument]. DOI 10.1590/1678-4324-75YEARS-2021210217 In: Brazilian archives of biology and technology. Paraná: Instituto de Tecnologia do Parana, 2021, Roč. 64, č. Special Issue, 1-12 [tlačená forma]. ISSN 1516-8913. ISSN (online) 1678-4324. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Stojiljković, Mirko M., Vučković, Goran D., Ignjatović, Marko G. CLASSIFICATION OF RETROFIT MEASURES FOR RESIDENTIAL BUILDINGS ACCORDING TO THE GLOBAL COST [elektronický dokument]. DOI 10.2298/TSCI200825306S In: Thermal Science: an International Scientific Journal. Belehrad: Univerzitet u Beogradu. Vinča : Institut za nuklearne nauke, 2021, Roč. 25, č. 4 Part A, 2677-2689 [tlačená forma] [online]. ISSN 0354-9836. ISSN (online) 2334-7163. - SCO


2021 [01/20] Sobhanam, Ajitha Priyadarsini, Mary, Paulraj Melba, Mariasiluvairaj, Willjuice Iruthayarajan, Wilson, Rajeev Davy. Automatic Generation Control Using an Improved Artificial Electric Field in Multi-Area Power System [elektronický dokument]. DOI 10.1080/03772063.2021.1958076 In: IETE journal of research. Naí Dillí: Institution of Electronics and Telecommunication Engineers, 2021, [tlačená forma] [online]. ISSN 0377-2063. ISSN (online) 0974-780X. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Kumar, Krishna, Saini, R. P. Application of Artificial Intelligence for the Optimization of Hydropower Energy Generation [elektronický dokument]. DOI 10.4108/EAI.6-8-2021.170560 In: EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems. Gent: European Alliance for Innovation, 2021, Roč. 8, č. 28, 1-12 [online]. ISSN (online) 2410-0218. - SCO


2021 [01/20] Bagdatli, Muhammed Emin Cihangir, Dokuz, Ahmet Sakir. Vehicle delay estimation at signalized intersections using machine learning algorithms [elektronický dokument]. DOI 10.1177/03611981211036874 In: Transportation Research Record. California: SAGE Publications, 2021, 110-126. ISSN 03611981. ISSN (online) 21694052. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Pai, Saeel S., Visaria, Dhvaneel, Weibel, Justin A. A Machine-Learning-Based Surrogate Model for Internal Flow Nusselt Number and Friction Factor in Various Channel Cross Sections. DOI 10.1109/ITherm51669.2021.9503289 In: InterSociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems, ITHERM. New York: IEEE, 1024-1029. ISBN 9781728185392. ISSN 19363958. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Klimas, Maciej, Grabowski, Dariusz, Buła, Dawid. Application of decision trees for optimal allocation of harmonic filters in medium-voltage networks [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en14041173 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 4, [online]. ISSN (online) 1996-1073. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Donti, Priya L., Kolter, J. Zico. Machine Learning for Sustainable Energy Systems. DOI 10.1146/annurev-environ-020220-061831 In: Annual Review of Environment and Resources. California: Annual Reviews, 2021, 719-747. ISSN 15435938. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Mohsenimanesh, Ahmad, Entchev, Evgueniy, Lapouchnian, Alexei, Ribberink, Hajo. A Comparative Study of Deep Learning Approaches for Day-Ahead Load Forecasting of an Electric Car Fleet [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-87101-7_23 In: Communications in Computer and Information Science. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2021, 239-249. ISBN 9783030871000. ISSN 18650929. ISSN (online) 18650937. - WOS CC ; SCO


2021 [01/12] Guo, Yi Ming, Huang, Zhen Ling, Guo, Ji, Guo, Xing Rong, Li, Hua, Liu, Meng Yu, Ezzeddine, Safa, Nkeli, Mpeoane Judith. A bibliometric analysis and visualization of blockchain. DOI 10.1016/j.future.2020.10.023 In: Future Generation Computer Systems. [s.l.]: Elsevier, 2021, Roč. 116, 316-332 [tlačená forma]. ISSN 0167-739X. - WOS CC ; SCO


2021 [01/12] Khoshnevisan, Ladan, Hourfar, Farzad, Alhameli, Falah, Elkamel, Ali. Combining design of experiments, machine learning, and principal component analysis for predicting energy consumption and product quality of a natural gas processing plant [elektronický dokument]. DOI 10.1002/er.6217 In: International journal of energy research. New York: John Wiley & Sons, 2021, Roč. 45, č. 4, 5974-5987 [tlačená forma] [online]. ISSN 0363-907X. ISSN (online) 1099-114X. - WOS CC ; SCO


2021 [01/12] Li, Lanyu, Wang, Xiaonan. Design and operation of hybrid renewable energy systems: current status and future perspectives [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.coche.2021.100669 In: Current opinion in chemical engineering. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 31, [online]. ISSN (online) 2211-3398. [angličtina]. - SCO


2021 [01/12] Rahman, Md Mijanur, Shakeri, Mohammad, Tiong, Sieh Kiong, Khatun, Fatema, Amin, Nowshad, Pasupuleti, Jagadeesh, Hasan, Mohammad Kamrul. Prospective methodologies in hybrid renewable energy systems for energy prediction using artificial neural networks [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su13042393 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 13, č. 4, 1-28 [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/12] Jung, Dahee, Choi, Yosoon. Systematic review of machine learning applications in mining: Exploration, exploitation, and reclamation [elektronický dokument]. DOI 10.3390/min11020148 In: Minerals. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 11, č. 2, 1-20 [online]. ISSN (online) 2075-163X. - WOS CC ; SCO


2021 [01/12] Trigo-Gonzalez, M., Cortés, Marcelo, Alonso-Montesinos, J., Martínez-Durbán, M., Ferrada, Pablo, Rabanal, J., Portillo, C., López, G., Batlles, F. J. Development and comparison of PV production estimation models for mc-Si technologies in Chile and Spain [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jclepro.2020.125360 In: Journal of Cleaner Production. Oxon: Elsevier, 2021, č. 281, [tlačená forma] [online]. ISSN 0959-6526. ISSN (online) 1879-1786. - WOS CC ; SCO


2021 [01/12] Kumari, Pratima, Toshniwal, Durga. Extreme gradient boosting and deep neural network based ensemble learning approach to forecast hourly solar irradiance [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jclepro.2020.123285 In: Journal of Cleaner Production. Oxon: Elsevier, 2021, č. 279, [tlačená forma] [online]. ISSN 0959-6526. ISSN (online) 1879-1786. - WOS CC ; SCO


2021 [01/12] Mageed, Alyaa K. Modeling photocatalytic hydrogen production from ethanol over copper oxide nanoparticles: a comparative analysis of various machine learning techniques [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s13399-021-01388-y In: Biomass conversion and biorefinery. Berlin : Springer Nature, 2021, [tlačená forma] [online]. ISSN 2190-6815. ISSN (online) 2190-6823. - SCO


2021 [01/12] Wenninger, Simon, Wiethe, Christian. Benchmarking Energy Quantification Methods to Predict Heating Energy Performance of Residential Buildings in Germany [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s12599-021-00691-2 In: Business and Information Systems Engineering. [s.l.]: Springer Nature, 2021, [tlačená forma] [online]. ISSN 2363-7005. ISSN (online) 1867-0202. [angličtina]. - SCO


2021 [01/12] Liu, Zhang, Zhong, Zheng, Kaitian, Zhang, Xinyue, Shen, Yongzhou, Wang. Prediction Model of Converter Oxygen Consumption Based on Recursive Classification and Feature Selection [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-65257-9_10 In: Minerals, Metals and Materials Series. [s.l.] : [s.n.], 2021, 95-110. ISSN 23671181. ISSN (online) 23671696. - SCO


2021 [01/12] Ipek, Eymen, Yilmaz, Murat. A novel method for SOC estimation of Li-ion batteries using a hybrid machine learning technique [elektronický dokument]. DOI 10.3906/ELK-1912-42 In: Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences. Ankara: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2021, Roč. 29, č. 1, 18-31 [tlačená forma]. ISSN 1300-0632. ISSN (online) 1303-6203. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/12] Ayodele, Bamidele Victor, Mustapa, Siti Indati, Kanthasamy, Ramesh, Zwawi, Mohammed, Cheng, Chin Kui. Modeling the prediction of hydrogen production by co-gasification of plastic and rubber wastes using machine learning algorithms [elektronický dokument]. DOI 10.1002/er.6483 In: International journal of energy research. New York: John Wiley & Sons, 2021, [tlačená forma] [online]. ISSN 0363-907X. ISSN (online) 1099-114X. - WOS CC ; SCO


2021 [01/12] Thrampoulidis, Emmanouil, Mavromatidis, Georgios, Lucchi, Aurelien, Orehounig, Kristina. A machine learning-based surrogate model to approximate optimal building retrofit solutions. DOI 10.1016/j.apenergy.2020.116024 In: Applied Energy. Amsterdam: Elsevier, 2021, č. 281, [tlačená forma] [online]. ISSN 0306-2619. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/12] Ayodele, Bamidele Victor, Alsaffar, May Ali, Mustapa, Siti Indati, Cheng, Chin Kui, Witoon, Thongthai. Modeling the effect of process parameters on the photocatalytic degradation of organic pollutants using artificial neural networks [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.psep.2020.07.053 In: Process Safety and Environmental Protection: Official Journal of the European Federation of Chemical Engineering: Part B. London: Institution of Chemical Engineers, 2021, Roč. 145, 120-132 [tlačená forma] [online]. ISSN 0957-5820. ISSN (online) 1744-3598. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/12] Alsaffar, May Ali, Mageed, Alyaa K., Abdel Ghany, M. A.R., Ayodele, Bamidele Victor, Mustapa, Siti Indati. Elucidating the non-linear effect of process parameters on hydrogen production by catalytic methane reforming: An artificial intelligence approach. DOI 10.1088/1757-899X/991/1/012078 In: 12th International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering for PhD. Students and Young Scientists. Bristol: IOP Publishing, 2020, [online]. - SCO


2020 [01/12] Murillo-Yarce, Duberney, Alarcón-Alarcón, José, Rivera, Marco, Restrepo, Carlos, Muñoz, Javier, Baier, Carlos, Wheeler, Patrick. A review of control techniques in photovoltaic systems [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su122410598 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 12, č. 24, 1-22 [online]. ISSN (online) 2071-1050. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Zhang, Yizhuo, Liu, Yiwei, Chen, Chi Hua. Survey on blockchain and deep learning. DOI 10.1109/TrustCom50675.2020.00272 In: Proceedings - 2020 IEEE 19th International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications, TrustCom 2020. [s.l.] : [s.n.], 2020, 1989-1994. ISBN 9780738143804. - SCO


2020 [01/12] Vivas, Eliana, Allende-Cid, Héctor, Salas, Rodrigo. A systematic review of statistical and machine learning methods for electrical power forecasting with reported mape score [elektronický dokument]. DOI 10.3390/e22121412 In: Entropy. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 22, č. 12, 1-24 [online]. ISSN (online) 1099-4300. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Jopri, Mohd Hatta, Ab Ghaiii, Mohd Ruddin, Abdullah, Abdul Rahim, Manap, Mustafa, Sutikno, Tole, Too, Jingwei. K-nearest neighbor and naïve bayes based diagnostic analytic of harmonic source identification [elektronický dokument]. DOI 10.11591/eei.v9i6.2685 In: Bulletin of Electrical Engineering and Informatics. [s.l.]: Institute of Advanced Engineering and Science (IAES), 2020, Roč. 9, č. 6, 2650-2657 [tlačená forma] [online]. ISSN 2089-3191. ISSN (online) 2302-9285. [angličtina]. - SCO


2020 [01/12] Widjonarko, Avian, Cries, Utomo, Satrio Budi, Setiawan, Andi, Rudiyanto, Bayu. A control strategy for hybrid energy source in backbone base transceiver station using artificial neural network: a case study of Penajam, Indonesia [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40095-020-00348-y In: International Journal of Energy and Environmental Engineering. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2020, Roč. 11, č. 4, 405-416 [tlačená forma]. ISSN 2008-9163. ISSN (online) 2251-6832. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Rahaman, Habibur, Rubaith Bashar, T. M., Munem, Mohammad, Hasib, Md Hasibul Hasan, Mahmud, Hasan, Alif, Arifin Nur. Bayesian optimization based ANN model for short term wind speed forecasting in Newfoundland, Canada. DOI 10.1109/EPEC48502.2020.9320075 In: 2020 IEEE Electric Power and Energy Conference, EPEC 2020. [s.l.] : [s.n.], 2020. ISBN 9781728164892. - SCO


2020 [01/12] Ecer, Fatih, Ardabili, Sina, Band, Shahab S., Mosavi, Amir. Training multilayer perceptron with genetic algorithms and particle swarm optimization for modeling stock price index prediction [elektronický dokument]. DOI 10.3390/e22111239 In: Entropy. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 22, č. 11, 1-20 [online]. ISSN (online) 1099-4300. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Guijo-Rubio, D., Durán-Rosal, A. M., Gutiérrez, P. A., Gómez-Orellana, A. M., Casanova-Mateo, C., Sanz-Justo, J., Salcedo-Sanz, S., Hervás-Martínez, C. Evolutionary artificial neural networks for accurate solar radiation prediction [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.energy.2020.118374 In: Energy: the International Journal. Londýn: Elsevier, 2020, Roč. 210, [tlačená forma] [online]. ISSN 0360-5442. ISSN (online) 1873-6785. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/12] Orosz, Tamás, Rassõlkin, Anton, Kallaste, Ants, Arsénio, Pedro, Pánek, David, Kaska, Jan, Karban, Pavel. Robust design optimization and emerging technologies for electrical machines: Challenges and open problems [elektronický dokument]. DOI 10.3390/APP10196653 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 10, č. 19, [online]. ISSN (online) 2076-3417. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Gholami, M., Barbaresi, A., Torreggiani, D., Tassinari, P. Upscaling of spatial energy planning, phases, methods, and techniques: A systematic review through meta-analysis [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.rser.2020.110036 In: Renewable & Sustainable Energy Reviews. Amsterdam: Elsevier, 2020, Roč. 132, [tlačená forma]. ISSN 1364-0321. ISSN (online) 1879-0690. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Rehman, Hassam ur, Korvola, Timo, Abdurafikov, Rinat, Laakko, Timo, Hasan, Ala, Reda, Francesco. Data analysis of a monitored building using machine learning and optimization of integrated photovoltaic panel, battery and electric vehicles in a Central European climatic condition [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.enconman.2020.113206 In: Energy Conversion and Management: An International Journal. Oxford: Elsevier. Pergamon Press, 2020, Roč. 221, [tlačená forma] [online]. ISSN 0196-8904. ISSN (online) 1879-2227. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Joyokusumo, Irfan, Fatchurrahman, Rifqi, Putra, Handika, Maulana, Rendhi. Performance evaluation of naïve-bayes classifier in predicting the energy not served (ENS) class of electric power distribution system. DOI 10.1109/ICT-PEP50916.2020.9249933 In: The 2nd International Conference on Technology and Policy in Electric Power & Energy (ICT-PEP) 2020: September 23-24, 2020, Indonesia: Proceedings. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, 214-218 [tlačená forma] [online]. ISBN 9781728188355. ISBN 1728188350. [angličtina]. - SCO


2020 [01/12] Telle, Jan Simon, Maitanova, Nailya, Steens, Thomas, Hanke, Benedikt, Von Maydell, Karsten, Grottke, Matthias. Combined PV Power and Load Prediction for Building-Level Energy Management Applications. DOI 10.1109/EVER48776.2020.9243026 In: 15th International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies, EVER 2020. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020. - CPCI-S, [online]. ISBN 9781728156415. [angličtina]. - SCO


2020 [01/12] Lopez-Martinez, Roberto E., Sierra, Gerardo. Research trends in the international literature on natural language processing, 2000-2019 - A bibliometric study [elektronický dokument]. DOI 10.5530/JSCIRES.9.3.38 In: Journal of Scientometric Research. Bengaluru: Pharmacognosy Network Worldwide, 2020, Roč. 9, č. 3, 310-318 [tlačená forma] [online]. ISSN 2321-6654. ISSN (online) 2320-0057. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Lai, Jung Pin, Chang, Yu Ming, Chen, Chieh Huang, Pai, Ping Feng. A survey of machine learning models in renewable energy predictions [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app10175975 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 10, č. 17, [online]. ISSN (online) 2076-3417. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Gue, Ivan Henderson V., Ubando, Aristotle T., Tseng, Ming Lang, Tan, Raymond R. Artificial neural networks for sustainable development: a critical review [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10098-020-01883-2 In: Clean Technologies and Environmental Policy: Focusing on Technology Research, Innovation, Demonstration, Insights and Policy Issues for Sustainable Technologies. Berlín: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2020, Roč. 22, č. 7, 1449-1465 [online] [tlačená forma]. ISSN 1618-954X. ISSN (online) 1618-9558. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Nishant, Rohit, Kennedy, Mike, Corbett, Jacqueline. Artificial intelligence for sustainability: Challenges, opportunities, and a research agenda [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.ijinfomgt.2020.102104 In: International Journal of Information Management: The Journal for Information Professionals. Amsterdam: Elsevier, 2020, Roč. 53, [tlačená forma] [online]. ISSN 0268-4012. ISSN (online) 0143-6236. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/12] Wu, Zhe, Rincon, David, Christofides, Panagiotis D. Incorporating Structural Process Knowledge in Recurrent Neural Network Modeling of Nonlinear Processes. DOI 10.23919/ACC45564.2020.9147519 In: 2020 American Control Conference: Sheraton Denver Downtown Hotel, Denver, CO, USA. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020. - CPCI-S, 2413-2418 [tlačená forma] [online]. ISBN 9781538682661. ISBN 1538682664. ISSN 07431619. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Ma, Minhua, Jin, Bingjie, Luo, Shuxin, Guo, Shaoqing, Huang, Hongwei. A novel dynamic integration approach for multiple load forecasts based on Q-learning algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.1002/2050-7038.12146 In: International Transactions on Electrical Energy Systems. Hoboken: John Wiley & Sons, 2020, Roč. 30, č. 7, [online]. ISSN (online) 2050-7038. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Haiqi, Omer Al, Nour, Abdurahman Hamid, Ayodele, Bamidele Victor, Bargaa, Rushdi. Bayesian Regularization-Trained Multi-layer Perceptron Neural Network Predictive Modelling of Phenol Degradation using ZnO/Fe<inf>2</inf>O<inf>3</inf> photocatalyst. DOI 10.1088/1742-6596/1529/5/052058 In: The 2nd Joint International Conference on Emerging Computing Technology and Sports 2019: 25-27 November 2019, Bandung, Indonesia. Bristol: IOP Publishing, 2020, [online]. [angličtina]. - SCO


2020 [01/12] Smetanin, Sergey, Ometov, Aleksandr, Komarov, Mikhail, Masek, Pavel, Koucheryavy, Yevgeni. Blockchain evaluation approaches: State-of-the-art and future perspective [elektronický dokument]. DOI 10.3390/s20123358 In: Sensors. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 20, č. 12, 1-20 [online] [tlačená forma]. ISSN 1424-3210. ISSN (online) 1424-8220. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Smetanin, Sergey, Ometov, Aleksandr, Kannengieser, Niclas, Sturm, Benjamin, Komarov, Mikhail, Sunyaev, Ali. Modeling of Distributed Ledgers: Challenges and Future Perspectives. DOI 10.1109/CBI49978.2020.00025 In: 2020 IEEE 22nd Conference on Business Informatics: CBI 2020: Antwerp, Belgium, 22-24 June 2020: Proceedings. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, 162-171 [tlačená forma] [online]. ISBN 9781728199269. ISBN 1728199263. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Ascencio-Vásquez, Julián, Bevc, Jakob, Reba, Kristjan, Brecl, Kristijan, Jankovec, Marko, Topič, Marko. Advanced PV performance modelling based on different levels of irradiance data accuracy [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en13092166 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 13, č. 9, [online]. ISSN (online) 1996-1073. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Luo, Chengcheng, Ning, Shaowu, Liu, Zhanli, Zhuang, Zhuo. Interactive inverse design of layered phononic crystals based on reinforcement learning [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.eml.2020.100651 In: Extreme Mechanics Letters. Oxford: Elsevier, 2020, Roč. 36, [online]. ISSN (online) 2352-4316. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Pirhooshyaran, Mohammad, Scheinberg, Katya, Snyder, Lawrence V. Feature engineering and forecasting via derivative-free optimization and ensemble of sequence-to-sequence networks with applications in renewable energy [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.energy.2020.117136 In: Energy: the International Journal. Londýn: Elsevier, 2020, Roč. 196, [tlačená forma] [online]. ISSN 0360-5442. ISSN (online) 1873-6785. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Loy-Benitez, Jorge, Heo, Sung Ku, Yoo, Chang Kyoo. Soft sensor validation for monitoring and resilient control of sequential subway indoor air quality through memory-gated recurrent neural networks-based autoencoders. DOI 10.1016/j.conengprac.2020.104330 In: Control Engineering Practice: a journal of IFAC, the International Federation of Automatic Control. Amsterdam: Elsevier, 2020, Roč. 97, [tlačená forma]. ISSN 0967-0661. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Tehseen, Rabia, Farooq, Muhammad Shoaib, Abid, Adnan. Earthquake prediction using expert systems: A systematic mapping study [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su12062420 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 12, č. 6, [online]. ISSN (online) 2071-1050. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Jopri, Mohd Hatta, Abdullah, Abdul Rahim, Manap, Mustafa, Shah, Mohd Badril Nor, Sutikno, Tole, Too, Jingwei. Linear discriminate analysis and K-nearest neighbor based diagnostic analytic of harmonic source identification [elektronický dokument]. DOI 10.11591/eei.v10i1.2686 In: Bulletin of Electrical Engineering and Informatics. [s.l.]: Institute of Advanced Engineering and Science (IAES), 2020, Roč. 10, č. 1, 171-178 [tlačená forma] [online]. ISSN 2089-3191. ISSN (online) 2302-9285. [angličtina]. - SCO


2020 [01/12] Sun, Mao Lei, Liu, Yun, Liu, Guomin, Cui, Dan, Heidari, Ali Asghar, Jia, Wen Yuan, Ji, Xuan, Chen, Huiling, Luo, Yungang. Application of machine learning to stomatology: A comprehensive review [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ACCESS.2020.3028600 In: IEEE access: practical innovations, open solutions. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, Roč. 8, 184360-184374 [online]. ISSN (online) 2169-3536. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Pano-Azucena, Ana Dalia, Tlelo-Cuautle, Esteban, Ovilla-Martinez, Brisbane, Fraga, Luis Gerardo De La, Li, Rui. Pipeline FPGA-Based Implementations of ANNs for the Prediction of up to 600-Steps-Ahead of Chaotic Time Series [elektronický dokument]. DOI 10.1142/S0218126621501644 In: Journal of Circuits Systems and Computers. Singapur: World Scientific Publishing, 2020, [tlačená forma]. ISSN 0218-1266. ISSN (online) 1793-6454. [angličtina]. - SCO


2020 [01/12] de Oliveira, Danilo G., da Silva, Eliton M., Miranda, Fabiano J.F., Filho, José F.S., Parpinelli, Rafael S. Artificial Neural Network Model for Steel Strip Tandem Cold Mill Power Prediction. DOI 10.1007/978-3-030-61702-8_3 In: Applied Informatics: Third International Conference, ICAI 2020, Ota, Nigeria, October 29–31, 2020, Proceedings. [s.l.]: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2020, 29-42 [tlačená forma] [online]. ISBN 9783030617011. ISBN 3030617017. [angličtina]. - SCO


2020 [01/12] Delage, Remi, Nakata, Toshihiko. Machine learning for modeling energy systems complexity In: ECOS 2020 - Proceedings of the 33rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. [s.l.] : [s.n.], 2020, 2405-2414. [angličtina]. - SCO


2020 [01/12] Serban, Andreea Claudia, Lytras, Miltiadis D. Artificial intelligence for smart renewable energy sector in europe - Smart energy infrastructures for next generation smart cities [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ACCESS.2020.2990123 In: IEEE access: practical innovations, open solutions. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, Roč. 8, 77364-77377 [online]. ISSN (online) 2169-3536. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Barrrionuevo, Germán O., Ramos-Grez, Jorge A. Machine Learning for Optimizing Technological Properties of Wood Composite Filament-Timberfill Fabricated by Fused Deposition Modeling [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-42520-3_10 In: Communications in Computer and Information Science. [s.l.] : [s.n.], 2020. - CPCI-S, 119-132. ISBN 9783030425197. ISSN 18650929. ISSN (online) 18650937. - SCO


2020 [01/12] Maitanova, Nailya, Telle, Jan Simon, Hanke, Benedikt, Grottke, Matthias, Schmidt, Thomas, Von Maydell, Karsten, Agert, Carsten. A machine learning approach to low-cost photovoltaic power prediction based on publicly available weather reports [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en13030735 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 13, č. 3, [online]. ISSN (online) 1996-1073. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Abbasi, Tabassum, Abbasi, Tasneem, Luithui, Chirchom, Abbasi, S. A. A model to forecast methane emissions from topical and subtropical reservoirs on the basis of artificial neural networks [elektronický dokument]. DOI 10.3390/w12010145 In: Water. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 12, č. 1, [online]. ISSN (online) 2073-4441. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Nosratabadi, Saeed, Mosavi, Amir, Keivani, Ramin, Ardabili, Sina, Aram, Farshid. State of the Art Survey of Deep Learning and Machine Learning Models for Smart Cities and Urban Sustainability [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_22 In: Engineering for Sustainable Future: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Cham: Springer Nature, 2020. - CPCI-S, s. 228-238 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-36840-1. ISBN (online) 978-3-030-36841-8. - SCO


2020 [01/12] Leonori, Stefano, Paschero, Maurizio, Frattale Mascioli, Fabio Massimo, Rizzi, Antonello. Optimization strategies for Microgrid energy management systems by Genetic Algorithms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.asoc.2019.105903 In: Applied Soft Computing: The Official Journal of the World Federation on Soft Computing (WFSC). Amsterdam: Elsevier, 2020, Roč. 86, [tlačená forma] [online]. ISSN 1568-4946. ISSN (online) 1872-9681. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Ruiz, Carlos, Alaiz, Carlos M., Dorronsoro, Jose R. Multitask Support Vector Regression for Solar and Wind Energy Prediction [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en13236308 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 13, č. 23, [online]. ISSN (online) 1996-1073. - WOS CC


2020 [01/12] Hirose, Kei, Wada, Keigo, Hori, Maiya, Taniguchi, Rin-ichiro. Event Effects Estimation on Electricity Demand Forecasting [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en13215839 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 13, č. 21, [online]. ISSN (online) 1996-1073. - WOS CC


2020 [01/12] Tharani, Kusum, Kumar, Neeraj, Srivastava, Vishal, Mishra, Sakshi, Pratyush Jayachandran, M. Machine learning models for renewable energy forecasting [elektronický dokument]. DOI 10.1080/09720510.2020.1721636 In: Journal of Statistics & Management Systems. [s.l.]: Taylor & Francis Group, 2020, Roč. 23, č. 1, 171-180 [tlačená forma] [online]. ISSN 0972-0510. ISSN (online) 2169-0014. - WOS CC


2020 [01/20] Hirose, Kei, Wada, Keigo, Hori, Maiya, Taniguchi, Rin Ichiro. Event effects estimation on electricity demand forecasting [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en13215839 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 13, č. 21, [online]. ISSN (online) 1996-1073. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Ruiz, Carlos, Alaíz, Carlos M., Dorronsoro, José R. Multitask support vector regression for solar and wind energy prediction [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en13236308 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 13, č. 23, [online]. ISSN (online) 1996-1073. - WOS CC ; SCO ; CCC


2019 [01/12] Baghban, Alireza, Shamshirband, Shahaboddin. On the estimation of higher heating value of municipal wastes using soft computing approaches [elektronický dokument]. DOI 10.1080/15567036.2019.1645764 In: Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects. [S.l.]: Taylor & Francis Group, 2019. ISSN 1556-7036. ISSN (online) 1556-7230. [angličtina]. - WOS CC


2019 [01/12] Dineva, Adrienn, Mosavi, Amir, Ardabili, Sina Faizollahzadeh, Vajda, Istvan, Shamshirband, Shahaboddin, Rabczuk, Timon, Chau, Kwok-Wing. Review of Soft Computing Models in Design and Control of Rotating Electrical Machines [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en12061049 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 12, č. 6, [online]. ISSN (online) 1996-1073. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2019 [01/12] Bickel, Manuel W. Reflecting trends in the academic landscape of sustainable energy using probabilistic topic modeling [elektronický dokument]. DOI 10.1186/s13705-019-0226-z In: Energy, Sustainability and Society, 2019, Roč. 9, č. 1, [online]. ISSN (online) 2192-0567. - WOS CC ; SCO


2019 [01/12] Brahimi, Tayeb. Using artificial intelligence to predict wind speed for energy application in Saudi Arabia [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en12244669 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 12, č. 24, [online]. ISSN (online) 1996-1073. - WOS CC ; SCO


2019 [01/12] Weigel, Paul, Fischedick, Manfred. Review and categorization of digital applications in the energy sector [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app9245350 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 9, č. 24, [online]. ISSN (online) 2076-3417. - WOS CC ; SCO


2019 [01/12] Dineva, Adrienn, Mosavi, Amir, Gyimesi, Mate, Vajda, Istvan, Nabipour, Narjes, Rabczuk, Timon. Fault diagnosis of rotating electrical machines using multi-label classification [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app9235086 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 9, č. 23, art. no. 5086 [online]. ISSN (online) 2076-3417. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2019 [01/12] Fan, Shixiong, Lin, Jinghuai, Zhang, Tiance, Dong, Genyuan, Liu, Xingwei. Temporal and Spatial Distribution of Power System Voltage based on Generalized Regression Neural Network. DOI 10.1109/iSPEC48194.2019.8974895 In: Grid Modernization for Energy Revolution: ISPEC 2019: 2019 IEEE Sustainable Power & Energy Conference: Proceedings: Beijing, China, 21-23 November 2019. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, 1891-1896 [tlačená forma] [online]. ISBN 9781728149301. ISBN 1728149304. - SCO


2019 [01/12] Rodríguez-Martín, Manuel, Rodríguez-Gonzálvez, Pablo, Sánchez-Patrocinio, Alberto, Sánchez, Javier Ramón. Short CFD simulation activities in the context of fluid-mechanical learning in a multidisciplinary student body [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app9224809 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 9, č. 22, [online]. ISSN (online) 2076-3417. - WOS CC ; SCO


2019 [01/12] Györi, Alexey, Niederau, Mathis, Zeller, Violett, Stich, Volker. Evaluation of Deep Learning-based prediction models in Microgrids. DOI 10.1109/CENCON47160.2019.8974844 In: CENCON 2019 - 2019 IEEE Conference on Energy Conversion. [s.l.] : [s.n.], 2019, 95-99. ISBN 9781728134338. - WOS CC ; SCO


2019 [01/12] Lee, Sangyoon, Choi, Dae Hyun. Reinforcement learning-based energy management of smart home with rooftop solar photovoltaic system, energy storage system, and home appliances [elektronický dokument]. DOI 10.3390/s19183937 In: Sensors. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 19, č. 18, [online] [tlačená forma]. ISSN 1424-3210. ISSN (online) 1424-8220. - WOS CC ; SCO


2019 [01/12] Zorrilla, Marta, Ibrain, Álvaro. Bernard, an energy intelligent system for raising residential users awareness [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.cie.2019.06.040 In: Computers & Industrial Engineering. NewYork: Elsevier. Pergamon Press, 2019, Roč. 135, 492-499 [tlačená forma] [online]. ISSN 0360-8352. ISSN (online) 1879-0550. - WOS CC ; SCO


2019 [01/12] Monks, Ian, Stewart, Rodney A., Sahin, Oz, Keller, Robert. Revealing unreported benefits of digital water metering: Literature review and expert opinions [elektronický dokument]. DOI 10.3390/w11040838 In: Water. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 11, č. 4, [online]. ISSN (online) 2073-4441. - WOS CC ; SCO


2019 [01/12] Brahimi, Tayeb, Alwateed, Budoor, Bensenouci, Ahmed, Alhebshi, Fatima. Solar irradiation prediction using machine learning techniques: The case of Saudi Arabia [elektronický dokument] In: Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Michigan: IEOM Society, 2019, 957-965 [online]. ISSN (online) 2169-8767. - SCO


2019 [01/12] AlKandari, Mariam, Ahmad, Imtiaz. Solar power generation forecasting using ensemble approach based on deep learning and statistical methods [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.aci.2019.11.002 In: Applied Computing and Informatics. London: Emerald Group Publishing, 2019, [online]. ISSN 2634-1964. ISSN (online) 2210-8327. - SCO


2019 [01/12] Jafari-Sejahrood, Abuzar, Najafi, Bahman, Ardabili, Sina, Band, Shahab S., Mosavi, Amir, Chau, Kwok wing. Limiting factors for biogas production from cow manure: energo-environmental approach [elektronický dokument]. DOI 10.1080/19942060.2019.1654411 In: Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics. Hong Kong: Hong Kong Polytechnic University, 2019, Roč. 13, č. 1, 954-966 [tlačená forma] [online]. ISSN 1994-2060. ISSN (online) 1997-003X. - WOS CC ; SCO


ADC_002 Shamshirband, Shahaboddin, Hadipoor, Masoud, Baghban, Alireza, Mosavi, Amir, Bukor, József, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Developing an ANFIS-PSO model to predict mercury emissions in combustion flue gases [elektronický dokument]. DOI 10.3390/math7100965 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 7, č. 10, art. no. 965, s. 1-16 [online]. ISSN (online) 2227-7390. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2022 [01/20] Dashdondov, Khongorzul, Song, Mi Hwa. Factorial Analysis for Gas Leakage Risk Predictions from a Vehicle-Based Methane Survey [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app12010115 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 12, č. 1, [online]. ISSN (online) 2076-3417. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Jaypuria, Sanjib, Das, Amit Kumar, Kanigalpula, P. K.C., Das, Debasish, Pratihar, Dilip Kumar, Chakrabarti, Debalay, Jha, M. N. Swarm intelligence-based modeling and multi-objective optimization of welding defect in electron beam welding [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s13369-022-07017-8 In: Arabian Journal for Science and Engineering. Heidelberg: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 2193-567X. ISSN (online) 2191-4281. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Esmaeili, Narjes, Esmaeili Khalil Saraei, Fatemeh, Ebrahimian Pirbazari, Azadeh, Tabatabai-Yazdi, Fatemeh Sadat, Khodaee, Ziba, Amirinezhad, Ali, Esmaeili, Amin, Ebrahimian Pirbazari, Ali. Estimation of 2,4-dichlorophenol photocatalytic removal using different artificial intelligence approaches [elektronický dokument]. DOI 10.1515/cppm-2021-0065 In: Chemical Product and Process Modeling. [s.l.]: De Gruyter, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 2194-6159. ISSN (online) 1934-2659. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/12] Yang, Yong, Zheng, Shuaishuai, Ai, Zhilu, Jafari, Mohammad Mahdi Molla. On the Prediction of Biogas Production from Vegetables, Fruits, and Food Wastes by ANFIS- And LSSVM-Based Models [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2021/9202127 In: BioMed Research International. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2021, Roč. 2021, [tlačená forma] [online]. ISSN 2314-6133. ISSN (online) 2314-6141. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Kumar, Mahalingam Siva, Rajamani, Devaraj, Nasr, Emad Abouel, Balasubramanian, Esakki, Mohamed, Hussein, Astarita, Antonello. A hybrid approach of anfis—artificial bee colony algorithm for intelligent modeling and optimization of plasma arc cutting on monel™ 400 alloy [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ma14216373 In: Materials. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 21, [online]. ISSN (online) 1996-1944. - SCO


2021 [01/20] Abdi, Jafar, Hadavimoghaddam, Fahimeh, Hadipoor, Masoud, Hemmati-Sarapardeh, Abdolhossein. Modeling of CO2 adsorption capacity by porous metal organic frameworks using advanced decision tree-based models [elektronický dokument]. DOI 10.1038/s41598-021-04168-w In: Scientific reports. Londýn: Springer Nature. Nature Publishing Group, 2021, Roč. 11, č. 1, [online]. ISSN (online) 2045-2322. - SCO


2021 [01/20] Kousis, Anestis, Tjortjis, Christos. Data mining algorithms for smart cities: A bibliometric analysis [elektronický dokument]. DOI 10.3390/a14080242 In: Algorithms. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 8, [online]. ISSN (online) 1999-4893. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Rathnayake, Namal, Dang, Tuan Linh, Hoshino, Yukinobu. A Novel Optimization Algorithm: Cascaded Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40815-021-01076-z In: International Journal of Fuzzy Systems. Heidelberg: Springer Nature, 2021, Roč. 23, č. 7, 1955-1971. ISSN 15622479. ISSN (online) 21993211. - WOS CC ; SCO


2021 [01/12] Al-qaness, Mohammed A.A., Fan, Hong, Ewees, Ahmed A., Yousri, Dalia, Abd Elaziz, Mohamed. Improved ANFIS model for forecasting Wuhan City Air Quality and analysis COVID-19 lockdown impacts on air quality [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.envres.2020.110607 In: Environmental Research: A Multidisciplinary Journal of Environmental Sciences, Ecology, and Public Health. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 194, [tlačená forma]. ISSN 0013-9351. ISSN (online) 1096-0953. - SCO


2021 [01/12] Naser, M. Z. Mechanistically Informed Machine Learning and Artificial Intelligence in Fire Engineering and Sciences [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10694-020-01069-8 In: Fire technology. New York: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2021, [tlačená forma]. ISSN 0015-2684. ISSN (online) 1572-8099. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Heras, Ana De Las, Luque-Sendra, Amalia, Zamora-Polo, Francisco. Machine learning technologies for sustainability in smart cities in the post-covid era [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su12229320 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 12, č. 22, 1-25 [online]. ISSN (online) 2071-1050. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Karballaeezadeh, Nader, Danial, Mohammadzadeh S., Moazemi, Dariush, Band, Shahab S., Mosavi, Amir, Reuter, Uwe. Smart structural health monitoring of flexible pavements using machine learning methods [elektronický dokument]. DOI 10.3390/coatings10111100 In: Coatings. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 10, č. 11, 1-18 [online]. ISSN (online) 2079-6412. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Wang, Qing, Liu, Yufeng, Zhang, Xudong, Fu, Huicheng, Lin, Sen, Song, Shengyuan, Niu, Cencen. Study on an AHP-Entropy-ANFIS model for the prediction of the unfrozen water content of sodium-bicarbonate-type salinization frozen soil [elektronický dokument]. DOI 10.3390/MATH8081209 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 8, č. 8, [online]. ISSN (online) 2227-7390. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Goldar, Sakineh Zeynali, Ghiasi, Amir Rikhtegar, Badamchizadeh, Mohammad Ali, Khoshbaten, Manouchehr. An ANFIS-PSO Algorithm for Predicting Four Grades of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. DOI 10.1109/HORA49412.2020.9152881 In: HORA 2020 - 2nd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Proceedings. [s.l.] : [s.n.], 2020. ISBN 9781728193526. - SCO


2020 [01/12] Ahmad, Zulfiqar, Zhong, Hua, Mosavi, Amir, Sadiq, Mehreen, Saleem, Hira, Khalid, Azeem, Mahmood, Shahid, Nabipour, Narjes. Machine learning modeling of aerobic biodegradation for azo dyes and hexavalent chromium [elektronický dokument]. DOI 10.3390/MATH8060913 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 8, č. 6, [online]. ISSN (online) 2227-7390. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Haghshenas, Sina Shaffiee, Pirouz, Behrouz, Haghshenas, Sami Shaffiee, Pirouz, Behzad, Piro, Patrizia, Na, Kyoung Sae, Cho, Seo Eun, Geem, Zong Woo. Prioritizing and analyzing the role of climate and urban parameters in the confirmed cases of COVID-19 based on artificial intelligence applications [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijerph17103730 In: International journal of environmental research and public health: open access journal. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 17, č. 10, [tlačená forma] [online]. ISSN 1661-7827. ISSN (online) 1660-4601. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Umar, Abubakar, Shi, Zhanqun, Zheng, Lin, Khlil, Alhadi, Farouk, Zulfiqar Ibrahim Bibi. Parameter estimation for industrial robot manipulators using an improved particle swarm optimization algorithm with Gaussian mutation and archived elite learning [elektronický dokument]. DOI 10.25046/aj0506174 In: Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal: a bimonthly peer-review journal. Chicago: Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 2020, Roč. 5, č. 6, 1436-1457 [online]. ISSN (online) 2415-6698. - SCO


2020 [01/12] Gougam, Fawzi, Chemseddine, Rahmoune, Benazzouz, Djamel, Benaggoune, Khaled, Zerhouni, Noureddine. Fault prognostics of rolling element bearing based on feature extraction and supervised machine learning: Application to shaft wind turbine gearbox using vibration signal [elektronický dokument]. DOI 10.1177/0954406220976154 In: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers: Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. Bury St.Edmunds: Mechanical Engineering Publications, 2020, [tlačená forma]. ISSN 0954-4062. ISSN (online) 2041-2983. - SCO


2020 [01/12] Bemani, Amin, Baghban, Alireza, Mosavi, Amir, Band, Shahab S. Estimating CO<inf>2</inf>-Brine diffusivity using hybrid models of ANFIS and evolutionary algorithms [elektronický dokument]. DOI 10.1080/19942060.2020.1774422 In: Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics. Hong Kong: Hong Kong Polytechnic University, 2020, Roč. 14, č. 1, 818-834 [tlačená forma] [online]. ISSN 1994-2060. ISSN (online) 1997-003X. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Tran, Ngoc Thoai, Le Chau, Ngoc, Dao, Thanh Phong. A Hybrid Computational Method of Desirability, Fuzzy Logic, ANFIS, and LAPO Algorithm for Multiobjective Optimization Design of Scott Russell Compliant Mechanism [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2020/3418904 In: Mathematical Problems in Engineering. London: Hindawi Limited, 2020, Roč. 2020, [tlačená forma] [online]. ISSN 1024-123X. ISSN (online) 1563-5147. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Band, Shahab S., Babanezhad, Meisam, Mosavi, Amir, Nabipour, Narjes, Hajnal, Eva, Nadai, Laszlo, Chau, Kwok wing. Prediction of flow characteristics in the bubble column reactor by the artificial pheromone-based communication of biological ants [elektronický dokument]. DOI 10.1080/19942060.2020.1715842 In: Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics. Hong Kong: Hong Kong Polytechnic University, 2020, Roč. 14, č. 1, 367-378 [tlačená forma] [online]. ISSN 1994-2060. ISSN (online) 1997-003X. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Nabipour, Narjes, Mosavi, Amir, Baghban, Alireza, Band, Shahab S., Felde, Imre. Extreme learning machine-based model for solubility estimation of hydrocarbon gases in electrolyte solutions [elektronický dokument]. DOI 10.3390/pr8010092 In: Processes. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 8, č. 1, [online]. ISSN (online) 2227-9717. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Ouaer, Hocine, Hosseini, Amir Hossein, Amar, Menad Nait, Seghier, Mohamed El Amine Ben, Ghriga, Mohammed Abdelfetah, Nabipour, Narjes, Andersen, Pål Østebø, Mosavi, Amir, Band, Shahab S. Rigorous connectionist models to predict carbon dioxide solubility in various ionic liquids [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app10010304 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 10, č. 1, [online]. ISSN (online) 2076-3417. - WOS CC ; SCO


2019 [01/12] Nabipour, Narjes, Karballaeezadeh, Nader, Dineva, Adrienn, Mosavi, Amir, Mohammadzadeh S., Danial, Band, Shahab S. Comparative analysis of machine learning models for prediction of remaining service life of flexible pavement [elektronický dokument]. DOI 10.3390/MATH7121198 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 7, č. 12, [online]. ISSN (online) 2227-7390. - SCO


2019 [01/12] Alarifi, Ibrahim M., Nguyen, Hoang M., Bakhtiyari, Ali Naderi, Asadi, Amin. Feasibility of ANFIS-PSO and ANFIS-GA models in predicting thermophysical properties of Al<inf>2</inf>O<inf>3</inf>-MWCNT/Oil hybrid nanofluid [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ma12213628 In: Materials. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 12, č. 21, [online]. ISSN (online) 1996-1944. - WOS CC ; SCO


2019 [01/12] Yeoh, Jia Ming, Caraffini, Fabio, Homapour, Elmina, Santucci, Valentino, Milani, Alfredo. A clustering system for dynamic data streams based on metaheuristic optimisation [elektronický dokument]. DOI 10.3390/math7121229 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 7, č. 12, 1-24 [online]. ISSN (online) 2227-7390. - SCO


ADC_003 Aram, Farshid, Solgi, Ebrahim, Garcia, Ester Highueras, Mosavi, Amir, Várkonyiné Kóczy, Annamária. The Cooling Effect of Large-Scale Urban Parks on Surrounding Area Thermal Comfort [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en12203904 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 12, č. 20, s. 1-21 [online]. ISSN (online) 1996-1073. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000498391700100. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074990704&origin=resultslist. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2022 [01/20] Chen, Mo, Jia, Wenxiao, Yan, Liang, Du, Chunlei, Wang, Kai. Quantification and mapping cooling effect and its accessibility of urban parks in an extreme heat event in a megacity [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jclepro.2021.130252 In: Journal of Cleaner Production. Oxon: Elsevier, 2022, č. 334, [tlačená forma] [online]. ISSN 0959-6526. ISSN (online) 1879-1786. - SCO


2022 [01/20] Yao, Xiong, Yu, Kunyong, Zeng, Xianjun, Lin, Yuebin, Ye, Baojian, Shen, Xiabing, Liu, Jian. How can urban parks be planned to mitigate urban heat island effect in “Furnace cities” ? An accumulation perspective [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jclepro.2021.129852 In: Journal of Cleaner Production. Oxon: Elsevier, 2022, č. 330, [tlačená forma] [online]. ISSN 0959-6526. ISSN (online) 1879-1786. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Wang, Tian, Tu, Hui, Min, Bo, Li, Zuzheng, Li, Xiaofang, You, Qingxiang. The Mitigation Effect of Park Landscape on Thermal Environment in Shanghai City Based on Remote Sensing Retrieval Method [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijerph19052949 In: International journal of environmental research and public health: open access journal. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 19, č. 5, [tlačená forma] [online]. ISSN 1661-7827. ISSN (online) 1660-4601. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Javadi, Reza. Urban green space and health: The role of thermal comfort on the health benefits from the urban green space; a review study [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.buildenv.2021.108039 In: Building and Environment: the international journal of building science and its applications. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 202, [tlačená forma]. ISSN 0360-1323. ISSN (online) 1873-684X. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Mushtaha, Emad, Shareef, Sundus, Alsyouf, Imad, Mori, Taro, Kayed, Assel, Abdelrahim, Marwa, Albannay, Shamma. A study of the impact of major Urban Heat Island factors in a hot climate courtyard: The case of the University of Sharjah, UAE [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.scs.2021.102844 In: Sustainable cities and society. [Amsterdam]: Elsevier, 2021, Roč. 69, [tlačená forma] [online]. ISSN 2210-6707. ISSN (online) 2210-6715. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Cruz, J. A., Blanco, A. C., Garcia, J. J., Santos, J. A., Moscoso, A. D. Evaluation of the cooling effect of green and blue spaces on urban microclimate through numerical simulation: A case study of Iloilo River Esplanade, Philippines [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.scs.2021.103184 In: Sustainable cities and society. [Amsterdam]: Elsevier, 2021, Roč. 74, [tlačená forma] [online]. ISSN 2210-6707. ISSN (online) 2210-6715. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Irfandi, Munir, Abdul, Muslimsyah, Huda, Khairul. The Effect of Plants on Extensive Green Roofs in Urban Heat Island Mitigation Efforts in Humid Tropical Cities. DOI 10.1088/1755-1315/881/1/012043 In: 5th International Conference on Rebuilding Place: 15-16 September 2021, Banda Aceh, Indonesia (Virtual). Bristol: Institute of Physics. IOP Publishing, 2021, [online]. - SCO


2021 [01/20] Hartabela, Dadang, Dewancker, Bart Julien, Koerniawan, Mochamad Donny. A relationship between micro‐meteorological and personal variables of outdoor thermal comfort: A case study in kitakyushu, japan [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su132413634 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 13, č. 24, [online]. ISSN (online) 2071-1050. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Mohamed, Mady, Othman, Abdullah, Abotalib, Abotalib Z., Majrashi, Abdulrahman. Urban heat island effects on megacities in desert environments using spatial network analysis and remote sensing data: A case study from western Saudi Arabia [elektronický dokument]. DOI 10.3390/rs13101941 In: Remote Sensing. Bazilej: Molecular Diversity Preservation International, 2021, Roč. 13, č. 10, [online]. ISSN (online) 2072-4292. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Wei, Jiaxing, Li, Hongbo, Wang, Yuncai, Xu, Xizi. The cooling and humidifying effects and the thresholds of plant community structure parameters in urban aggregated green infrastructure [elektronický dokument]. DOI 10.3390/f12020111 In: Forests. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 12, č. 2, 1-16 [online]. ISSN (online) 1999-4907. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Banchiero, Federica, Blečić, Ivan, Saiu, Valeria, Trunfio, Giuseppe A. Neighbourhood park vitality potential: From Jane Jacobs's theory to evaluation model [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su12155881 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 12, č. 15, [online]. ISSN (online) 2071-1050. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Jamei, E., Ossen, D. R., Seyedmahmoudian, M., Sandanayake, M., Stojcevski, A., Horan, B. Urban design parameters for heat mitigation in tropics [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.rser.2020.110362 In: Renewable & Sustainable Energy Reviews. Amsterdam: Elsevier, 2020, Roč. 134, [tlačená forma]. ISSN 1364-0321. ISSN (online) 1879-0690. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Tsoka, Stella, Tsikaloudaki, Katerina, Theodosiou, Theodoros, Bikas, Dimitrios. Urban warming and cities’ microclimates: Investigation methods and mitigation strategies—A review [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en13061414 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 13, č. 6, [online]. ISSN (online) 1996-1073. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADC_004 Karballaeezadeh, Nader, Shamshirband, Shahaboddin, Mosavi, Amir, Nabipour, Narjes, Zaremotekhases, Farah, Csiba, Peter, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Intelligent road inspection with advanced machine learning; Hybrid prediction models for smart mobility and transportation maintenance systems [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en13071718 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 13, č. 7, s. 1-21 [online]. ISSN (online) 1996-1073. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000537688400187. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85082875059&origin=resultslist. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2024 [01/20] Wu, Xu, Yan, Guifeng, Zhang, Wei, Bao, Yuping. Prediction of compressive strength of high-performance concrete using multi-layer perceptron [elektronický dokument]. DOI 10.6180/jase.202407_27(7).0004 In: Journal of Applied Science and Engineering, 2024, Roč. 27, č. 7, s. 2719-2733 [tlačená forma] [online]. ISSN 2708-9967. ISSN (online) 2708-9975. ISSN (chybné) 1560-6686. [angličtina]. - SCO


2024 [01/20] Tan, Yi, Xu, Wenyu, Chen, Penglu, Zhang, Shuyan. Building defect inspection and data management using computer vision, augmented reality, and BIM technology [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.autcon.2024.105318 In: Automation in construction. Amsterdam: Elsevier, 2024, Roč. 160, [tlačená forma] [online]. ISSN 0926-5805. ISSN (online) 1872-7891. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Wu, Honglin, Gao, Tong, Ji, Zhenming, Song, Mou, Zhang, Lianzhen, Kong, Dezhi. Dark-Channel soft-constrained and object-perception-enhanced deep dehazing networks used for road inspection images [elektronický dokument]. DOI 10.3390/s23218932 In: Sensors. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 23, č. 21, s. [online] [tlačená forma]. ISSN 1424-3210. ISSN (online) 1424-8220. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Roh, Seunghyun, Lee, Jinwoo, Urbino, Ivan Jan, Lin, Wuguang, Cho, Yoonho. Airport pavement maintenance decision-making system with condition cases optimization [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app132413167 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 13, č. 24, s. [online]. ISSN (online) 2076-3417. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


2023 [01/20] Kaloop, Mosbeh R., El-Badawy, Sherif M., Hu, Jong Wan, Abd El-Hakim, Ragaa T. International Roughness Index prediction for flexible pavements using novel machine learning techniques. DOI 10.1016/j.engappai.2023.106007 In: Engineering applications of artificial intelligence: the international journal of intelligent real-time automation. Swansea: Pineridge Periodicals, 2023, Roč. 122, [tlačená forma]. ISSN 0952-1976. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Xu, Tao, Sun, Youchao. Prefetch and push method of flight information based on migration workflow [elektronický dokument]. DOI 10.2514/1.I011197 In: Journal of Aerospace Information Systems. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2023, Roč. 20, č. 12, s. 794-806. ISSN (online) 23273097. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Angelo, Asnake Adraro, Sasai, Kotaro, Kaito, Kiyoyuki. Assessing critical road sections: A decision matrix approach considering safety and pavement condition [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su15097244 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 15, č. 9, [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Azam, Abdelhalim, Alshehri, Abdulaziz H., Alharthai, Mohammad, El-Banna, Mona M., Yosri, Ahmed M., Beshr, Ashraf A.A. Applications of terrestrial laser scanner in detecting pavement surface defects [elektronický dokument]. DOI 10.3390/pr11051370 In: Processes. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 11, č. 5, [online]. ISSN (online) 2227-9717. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] del Río-Barral, P., Grandío, J., Riveiro, B., Arias, P. Identification of relevant point cloud geometric features for the detection of pavement cracks using MLS data. DOI 10.5194/isprs-archives-XLVIII-1-W1-2023-107-2023 In: International Symposium on Mobile Mapping Technology. Göttingen: Copernicus Publications, 2023, s. 107-112. ISSN 16821750. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Nguyen, Long Hoang, Vu, Dung Quang, Nguyen, Duc Dam, Jalal, Fazal E., Iqbal, Mudassir, Dang, Vinh The, Le, Hiep Van, Prakash, Indra, Pham, Binh Thai. Prediction of falling weight deflectometer parameters using hybrid model of genetic algorithm and adaptive neuro-fuzzy inference system [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11709-023-0940-7 In: Frontiers of Structural and Civil Engineering. [s.l.]: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2023, Roč. 17, č. 5, s. 812-826. ISSN 20952430. ISSN (online) 20952449. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Lee, Jung Hee, Eldor, Ibragimov, Gil, Heungbae, Lee, Jong Jae. A vision-based system for inspection of expansion joints in concrete pavement [elektronický dokument]. DOI 10.12989/sss.2023.32.5.309 In: Smart structures and systems. Daejeon: Techno Press, 2023, Roč. 32, č. 5, s. 309-318 [tlačená forma] [online]. ISSN 1738-1584. ISSN (online) 1738-1991. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Svilar, Mila, Peško, Igor, Šešlija, Miloš. Model for estimating the modulus of elasticity of asphalt layers using machine learning [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app122010536 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 12, č. 20, [online]. ISSN (online) 2076-3417. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Behrooz, Hojat, Hayeri, Yeganeh M. Machine learning applications in surface transportation systems: a literature review [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app12189156 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 12, č. 18, [online]. ISSN (online) 2076-3417. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Fournier, Nicholas, Farid, Yashar Zeinali, Patire, Anthony. Erroneous high occupancy vehicle lane data: detecting misconfigured traffic sensors with machine learning [elektronický dokument]. DOI 10.1177/03611981221126515 In: Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. Washington, DC: The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Transportation Research Board, 2022, s. [tlačená forma]. ISSN 0361-1981. ISSN (online) 2169-4052. [angličtina]. - WOS CC


2022 [01/20] Zeng, Jiangyu, Gül, Mustafa, Mei, Qipei. A computer vision-based method to identify the international roughness index of highway pavements [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.iintel.2022.100004 In: Journal of Infrastructure Intelligence and Resilience. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 1, č. 1. ISSN (online) 27729915. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Safaei, Nima, Smadi, Omar, Masoud, Arezoo, Safaei, Babak. An Automatic Image Processing Algorithm Based on Crack Pixel Density for Pavement Crack Detection and Classification [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s42947-021-00006-4 In: International Journal of Pavement Research and Technology. Jhongli: Chinese Society of Pavement Engineering, 2022, Roč. 15, č. 1, 159-172 [tlačená forma] [online]. ISSN 1996-6814. ISSN (online) 1997-1400. - SCO


2022 [01/20] Jittawiriyanukoon, Chanintorn, Srisarkun, Vilasinee. Simulation for predictive maintenance using weighted training algorithms in machine learning [elektronický dokument]. DOI 10.11591/ijece.v12i3.pp2839-2846 In: International Journal of Electrical and Computer Engineering. Melaka: Institute of Advanced Engineering and Science (IAES), 2022, Roč. 12, č. 3, 2839-2846 [online]. ISSN (online) 2088-8708. - SCO


2022 [01/20] Shtayat, Amir, Moridpour, Sara, Best, Berthold, Rumi, Shahriar. An Overview of Pavement Degradation Prediction Models [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2022/7783588 In: Journal of Advanced Transportation. London: Wiley-Hindawi, 2022, č. 31. január, [tlačená forma] [online]. ISSN 0197-6729. ISSN (online) 2042-3195. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Ali, Yousaf, Khan, Amin Ullah, Bin Hameed, Hameem. Selection of Sustainable Mode of Transportation Based on Environmental, Economic, and Social Factors: Pakistan a Case in Point [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40890-022-00152-9 In: TRANSPORTATION IN DEVELOPING ECONOMIES. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, Roč. 8, č. 1, s. ISSN 2199-9287. ISSN (online) 2199-9295. - WOS CC


2022 [01/20] Mishra, Ayushi, Jalaluddin, Zuber Mohammed, Mahamuni, Chaitanya V. Air quality analysis and smog detection in smart cities for safer transport using machine learning (ML) regression models. DOI 10.1109/CSNT54456.2022.9787618 In: Proceedings - 2022 IEEE 11th International Conference on Communication Systems and Network Technologies, CSNT 2022. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 200-206. ISBN 9781665480383. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Founoun, Adnane, Hanafi, Mahdi Alaoui, Hayar, Aawatif, Haqiq, Abdelkrim. Machine learning to support smart city initiatives [elektronický dokument] In: Journal of Theoretical and Applied Information Technology. Islamabad: Little Lion Scientific, 2022, Roč. 100, č. 7, s. 1654-1663 [tlačená forma]. ISSN 1992-8645. ISSN (online) 1817-3195. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Li, Hao, Fang, Naren, Wang, Xuancang, Fang, Yang, Li, Xianghang, Li, Chao, Ding, Siyin. Load transfer efficiency analysis and void evaluation of composite pavement cement concrete slab [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2022/4490485 In: Advances in Materials Science and Engineering. Londýn: Hindawi Publishing Corporation, 2022, č. 27. marec, [tlačená forma] [online]. ISSN 1687-8434. ISSN (online) 1687-8442. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Xu, Yang, Zhang, Zhanmin. Review of applications of artificial Intelligence algorithms in pavement management [elektronický dokument]. DOI 10.1061/JPEODX.0000373 In: Journal of Transportation Engineering Part B: Pavements, 2022, Roč. 148, č. 3. ISSN (online) 2573-5438. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Zhong, Ping, Yin, Hang, Li, Yuanfu. Construction of risk control decision-making model platform for transportation hub projects under the background of message technique [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2022/1199289 In: Mobile Information Systems. Londýn: Hindawi Publishing Corporation, 2022, č. 28. jún, [tlačená forma] [online]. ISSN 1574-017X. ISSN (online) 1875-905X. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Chavan, Aradhana, Pimplikar, Sunil, Deshmukh, Ashlesha. An overview of machine learning techniques for evaluation of pavement condition. DOI 10.1109/ICCCMLA56841.2022.9989164 In: Proceedings of 4th International Conference on Cybernetics, Cognition and Machine Learning Applications. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 139-143. ISBN 9781665462464. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Sharma, Neeraj, Kalra, Mala. Predictive maintenance for commercial vehicles tyres using machine learning. DOI 10.1109/ICCCNT54827.2022.9984497 In: 2022 13th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies, ICCCNT 2022. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. [1-6]. ISBN 9781665452625. [angličtina]. - SCO


2021 [01/20] Safaei, Nima, Smadi, Omar, Safaei, Babak, Masoud, Arezoo. Efficient road crack detection based on an adaptive pixel-level segmentation algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.1177/03611981211002203 In: Transportation Research Record. California: SAGE Publications, 2021, 370-381. ISSN 03611981. ISSN (online) 21694052. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Kalathas, Ilias, Papoutsidakis, Michail. Predictive maintenance using machine learning and data mining: A pioneer method implemented to greek railways [elektronický dokument]. DOI 10.3390/designs5010005 In: Designs. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 5, č. 1, 1-18 [online]. ISSN (online) 2411-9660. - SCO


2021 [01/12] Perez, Husein, Tah, Joseph H. M. Deep learning smartphone application for real-time detection of defects in buildings [elektronický dokument]. DOI 10.1002/stc.2751 In: Structural control and health monitoring. Chichester: John Wiley & Sons, 2021, Roč. 28, č. 7, [tlačená forma] [online]. ISSN 1545-2255. ISSN (online) 1545-2263. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/12] Safaei, Nima, Smadi, Omar, Safaei, Babak, Masoud, Arezoo. Efficient Road Crack Detection Based on an Adaptive Pixel-Level Segmentation Algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.1177/03611981211002203 In: Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. Washington, DC: The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Transportation Research Board, 2021, [tlačená forma]. ISSN 0361-1981. ISSN (online) 2169-4052. - WOS CC


2021 [01/12] Paiva, Sara, Ahad, Mohd Abdul, Tripathi, Gautami, Feroz, Noushaba, Casalino, Gabriella. Enabling technologies for urban smart mobility [elektronický dokument]: recent trends, opportunities and challenges. DOI 10.3390/s21062143 In: Sensors. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 21, č. 6, art. no. 2143, s. [1-45] [online] [tlačená forma]. ISSN 1424-3210. ISSN (online) 1424-8220. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/12] Matei, Oliviu, Erdei, Rudolf, Pintea, Camelia-M. Selective Survey: Most Efficient Models and Solvers for Integrative Multimodal Transport [elektronický dokument]. DOI 10.15388/21-INFOR449 In: Informatica: an International Journal of Computing and Informatics. Amsterdam: IOS Press, 2021, Roč. 32, č. 2, 371-396 [tlačená forma]. ISSN 0868-4952. ISSN (online) 1822-8844. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/12] Kovacic, Bostjan, Zelodec, Damjan, Doler, Damjan. Prototype of the Runway Monitoring Process at Smaller Airports: Edvard Rusjan Airport Maribor [elektronický dokument]. DOI 10.3390/pr8121689 In: Processes. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 8, č. 12, [online]. ISSN (online) 2227-9717. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/12] Maldonado Silveira Alonso Munhoz, Paulo Antonio, Dias, Fabricio da Costa, Chinelli, Christine Kowal, Azevedo Guedes, Andre Luis, Neves dos Santos, Joao Alberto, e Silva, Wainer da Silveira, Pereira Soares, Carlos Alberto. Smart Mobility: The Main Drivers for Increasing the Intelligence of Urban Mobility [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su122410675 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 12, č. 24, [online]. ISSN (online) 2071-1050. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/12] Woschank, Manuel, Rauch, E., Zsifkovits, Helmut. A Review of Further Directions for Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning in Smart Logistics [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su12093760 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 12, č. 9, [online]. ISSN (online) 2071-1050. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Kaloop, Mosbeh R., El-Badawy, Sherif M., Ahn, Jungkyu, Sim, Hyoung Bo, Hu, Jong Wan, Abd El-Hakim, Ragaa T. A hybrid wavelet-optimally-pruned extreme learning machine model for the estimation of international roughness index of rigid pavements [elektronický dokument]. DOI 10.1080/10298436.2020.1776281 In: The International journal of pavement engineering. Colchester,Essex: Taylor & Francis Group, 2020, [tlačená forma]. ISSN 1029-8436. ISSN (online) 1477-268X. - WOS CC ; SCO


ADC_005 Asghar, Muhammad Zubair, Subhan, Fazli, Imran, Muhammad, Kundi, Fazal Masud, Khan, Adil, Shamshirband, Shahaboddin, Mosavi, Amir, Csiba, Peter, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Performance Evaluation of Supervised Machine Learning Techniques for Efficient Detection of Emotions from Online Content [elektronický dokument]. DOI 10.32604/cmc.2020.07709 In: Computers, Materials & Continua. Henderson: Tech Science Press, 2020, Roč. 63, č. 3, s. 1093-1118 [tlačená forma] [online]. ISSN 1546-2218. ISSN (online) 1546-2226. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000530861300002. [angličtina]. - WOS CC ; CCC


Ohlasy:

2023 [01/20] Alohali, Manal Abdullah, Alasmari, Naif, Almalki, Nabil Sharaf, Khalid, Majdi, Alnfiai, Mrim M., Assiri, Mohammed, Abdelbagi, Sitelbanat. Textual emotion analysis using improved metaheuristics with deep learning model for intelligent systems [elektronický dokument]. DOI 10.1002/ett.4846 In: Transactions on Emerging Telecommunications Technologies. [s.l.]: John Wiley & Sons, 2023, s. [tlačená forma] [online]. ISSN 2161-5748. ISSN (online) 2161-3915. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Zhang, Shunxiang, Yu, Hongbin, Zhu, Guangli. An emotional classification method of Chinese short comment text based on ELECTRA [elektronický dokument]. DOI 10.1080/09540091.2021.1985968 In: Connection Science. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2021, [tlačená forma]. ISSN 0954-0091. ISSN (online) 1360-0494. - WOS CC


2021 [01/20] Rouf, Nusrat, Malik, Majid Bashir, Arif, Tasleem, Sharma, Sparsh, Singh, Saurabh, Aich, Satyabrata, Kim, Hee-Cheol. Stock Market Prediction Using Machine Learning Techniques: A Decade Survey on Methodologies, Recent Developments, and Future Directions [elektronický dokument]. DOI 10.3390/electronics10212717 In: Electronics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 10, č. 21, [online]. ISSN (online) 2079-9292. - WOS CC ; CCC


2021 [01/12] Chen, Heng, Duan, Jinying, Yin, Rui, Ponkratov, Vadim V., Grimaldo Guerrero, John William. Prediction of penetration rate by Coupled Simulated Annealing-Least Square Support Vector Machine (CSA_LSSVM) learning in a hydrocarbon formation based on drilling parameters [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.egyr.2021.06.080 In: Energy Reports. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 7, s. 3971-3978 [online]. ISSN (online) 2352-4847. - WOS CC ; CCC


2021 [01/12] Yu, Zhonggen, Yu, Liheng. A Meta-Analysis of Online Learning Outcomes and Their Gender Differences [elektronický dokument]. DOI 10.4018/IJDET.2021070103 In: International Journal of Distance Education Technologies, 2021, Roč. 19, č. 3, 33-50 [tlačená forma] [online]. ISSN 1539-3100. ISSN (online) 1539-3119. - WOS CC ; SCO


2021 [01/12] Qazi, Emad-ul-Haq, Hussain, Muhammad, AboAlsamh, Hatim A. Electroencephalogram (EEG) Brain Signals to Detect Alcoholism Based on Deep Learning [elektronický dokument]. DOI 10.32604/cmc.2021.013589 In: Computers, Materials & Continua. Henderson: Tech Science Press, 2021, Roč. 67, č. 3, 3329-3348 [tlačená forma] [online]. ISSN 1546-2218. ISSN (online) 1546-2226. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/12] Erenel, Zafer, Adegboye, Oluwatayomi Rereloluwa, Kusetogullari, Huseyin. A New Feature Selection Scheme for Emotion Recognition from Text [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app10155351 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 10, č. 15, [online]. ISSN (online) 2076-3417. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADC_006 Bemani, Amin, Baghban, Alireza, Shamshirband, Shahaboddin, Mosavi, Amir, Csiba, Peter, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Applying ANN, ANFIS and LSSVM Models for Estimation of Acid Solvent Solubility in Supercritical CO2 [elektronický dokument]. DOI 10.32604/cmc.2020.07723 In: Computers, Materials & Continua. Henderson: Tech Science Press, 2020, Roč. 63, č. 3, s. 1175-1204 [tlačená forma] [online]. ISSN 1546-2218. ISSN (online) 1546-2226. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000530861300007. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2024 [01/20] Makarov, Dmitriy M., Kalikin, Nikolai N., Budkov, Yury A. Prediction of Drug-like Compounds Solubility in Supercritical Carbon Dioxide: A Comparative Study between Classical Density Functional Theory and Machine Learning Approaches [elektronický dokument]. DOI 10.1021/acs.iecr.3c03208 In: Industrial & Engineering Chemistry Research. Washington: American Chemical Society, 2024, Roč. 63, č. 3, s. 1589-1603 [tlačená forma] [online]. ISSN 0888-5885. ISSN (online) 1520-5045. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Latif, Sarmad Dashti, Almalayih, Mustafa, Yafouz, Ayman, Ahmed, Ali Najah, Zaini, Nur'atiah, Irwan, Dani, AlDahoul, Nouar, Sherif, Mohsen, El-Shafie, Ahmed. Prediction of atmospheric carbon monoxide concentration utilizing different machine learning algorithms: A case study in Kuala Lumpur, Malaysia [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.eti.2023.103387 In: Environmental Technology and Innovation. Amsterdam: Elsevier, 2023, Roč. 32, [online]. ISSN (online) 2352-1864. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Ozbek, Arif. Deep learning approach for one-hour ahead forecasting of weather data [elektronický dokument]. DOI 10.1080/15567036.2023.2222690 In: Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects. [S.l.]: Taylor & Francis Group, 2023, Roč. 45, č. 3, s. 7606-7628. ISSN 1556-7036. ISSN (online) 1556-7230. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Fujii, Tatsuya, Kobune, Marina. Prediction of partition coefficient in high-pressure carbon dioxide–water systems using machine learning. DOI 10.1016/j.supflu.2021.105421 In: Journal of Supercritical Fluids. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 179. ISSN 08968446. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Sabouri, Hossein, Sajadi, Sayed Javad. Predicting hybrid rice performance using AIHIB model based on artificial intelligence [elektronický dokument]. DOI 10.1038/s41598-022-13805-x In: Scientific reports. Londýn: Springer Nature. Nature Publishing Group, 2022, Roč. 12, č. 1, [online]. ISSN (online) 2045-2322. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Huynh, Ngoc Thai, Nguyen, Tien V.T., Nguyen, Quoc Manh. Optimum design for the magnification mechanisms employing fuzzy logic–ANFIS [elektronický dokument]. DOI 10.32604/cmc.2022.029484 In: Computers, Materials & Continua. Henderson: Tech Science Press, 2022, Roč. 73, č. 3, s. 5961-5983 [tlačená forma] [online]. ISSN 1546-2218. ISSN (online) 1546-2226. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Huang, Yundi, Li, Fashe, Bao, Guirong, Xiao, Qingtai, Wang, Hua. Modeling the effects of biodiesel chemical composition on iodine value using novel machine learning algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.fuel.2022.123348 In: Fuel: the science and technology of fuel and energy. Oxford: Elsevier, 2022, Roč. 316, s. [tlačená forma] [online]. ISSN 0016-2361. ISSN (online) 1873-7153. [angličtina]. - WOS CC


2022 [01/20] Li, Jun, Ahmed, Raheel, Shi, Huanwei, Wang, Yan. An extension of gases-brine mutual solubility models to include geochemical reactions: Modeling and applications [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jconhyd.2022.104030 In: Journal of Contaminant Hydrology. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 249, [tlačená forma] [online]. ISSN 0169-7722. ISSN (online) 1873-6009. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Rituraj, Rituraj, Ecker, Diana. A comprehensive investigation into the application of convolutional neural networks (ConvNet/CNN) in smart grids [elektronický dokument]. DOI 10.1109/CINTI-MACRo57952.2022.10029542 In: IEEE Joint 22nd International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 8th IEEE International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Science and Robotics: proceedings. Budapešť: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 359-368. ISBN 979-8-3503-9882-3. ISBN (online) 979-8-3503-9881-6. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/12] Elveny, Marischa, Akhmadeev, Ravil, Dinari, Mina, Abdelbasset, Walid Kamal, Bokov, Dmitry O., Jafari, Mohammad Mahdi Molla. Implementing PSO-ELM Model to Approximate Trolox Equivalent Antioxidant Capacity as One of the Most Important Biological Properties of Food [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2021/3805748 In: BioMed Research International. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2021, Roč. 2021, [tlačená forma] [online]. ISSN 2314-6133. ISSN (online) 2314-6141. - WOS CC ; SCO


2021 [01/12] Xu, Gang, Wang, Xinyue, Zhang, Na, Wang, Zhifei, Yu, Lin, He, Liqiang. A Routing Algorithm for the Sparse Opportunistic Networks Based on Node Intimacy [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2021/6666211 In: Wireless communications and mobile computing. Londýn: Wiley-Hindawi, 2021, Roč. 2021, [online] [tlačená forma]. ISSN 1530-8669. ISSN (online) 1530-8677. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/12] Yu, Gang, Tang, Jian, Zhang, Jian, Wang, Zhonghui. Adaptive Multi-Layer Selective Ensemble Least Square Support Vector Machines with Applications [elektronický dokument]. DOI 10.32604/iasc.2021.016981 In: Intelligent Automation and Soft Computing. Nevada: Tech Science Press, 2021, Roč. 29, č. 1, 273-290. ISSN 1079-8587. ISSN (online) 2326-005X. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Jamil, Sonain, Rahman, Muhibur, Haider, Amir. Bag of features (Bof) based deep learning framework for bleached corals detection [elektronický dokument]. DOI 10.3390/bdcc5040053 In: Big Data and Cognitive Computing. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 5, č. 4, [tlačená forma]. ISSN (online) 2504-2289. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Cao, Ning, Wang, Wenli. Research on SVM Parameter Optimization Mechanism Based on Particle Swarm Optimization [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-78615-1_29 In: Communications in Computer and Information Science. Amsterdam: Elsevier, 2021, 328-337. ISBN 9783030786144. ISSN 18650929. ISSN (online) 18650937. - SCO


ADC_007 Shabani, Sevda, Samadianfard, Saeed, Sattari, Mohammad Taghi, Mosavi, Amir, Shamshirband, Shahaboddin, Kmeť, Tibor, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Modeling Pan Evaporation Using Gaussian Process Regression K-Nearest Neighbors Random Forest and Support Vector Machines; Comparative Analysis [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ATMOS11010066 In: Atmosphere. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 11, č. 1, art. no. 66, s. 1-17 [online]. ISSN (online) 2073-4433. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000516826200066. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2022 [01/20] Ehteram, Mohammad, Panahi, Fatemeh, Ahmed, Ali Najah, Huang, Yuk Feng, Kumar, Pavitra, Elshafie, Ahmed. Predicting evaporation with optimized artificial neural network using multi-objective salp swarm algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11356-021-16301-3 In: Environmental science and pollution research. Heidelberg: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, Roč. 29, č. 7, 10675-10701 [tlačená forma] [online]. ISSN 0944-1344. ISSN (online) 1614-7499. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Gupta, Sakshi, Sihag, P. Prediction of the compressive strength of concrete using various predictive modeling techniques [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00521-021-06820-y In: Neural Computing and Applications. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 0941-0643. ISSN (online) 1433-3058. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Jahangir, Mohammad Sina, Biazar, Seyed Mostafa, Hah, David, Quilty, John, Isazadeh, Mohammad. Investigating the impact of input variable selection on daily solar radiation prediction accuracy using data-driven models: a case study in northern Iran [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00477-021-02070-5 In: Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, Roč. 36, č. 1, 225-249 [tlačená forma]. ISSN 1436-3240. ISSN (online) 1436-3259. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Zhao, Ying, Li, Yue Lei, Yang, Fan. A state-of-the-art review on modeling the biochar effect: Guidelines for beginners [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.scitotenv.2021.149861 In: Science of the Total Environment: An International Journal for Scientific Research into the Environment and its Relationship with Humankind. Amsterdam: Elsevier, 2022, č. 802, [tlačená forma] [online]. ISSN 0048-9697. ISSN (online) 1879-1026. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Başakın, Eyyup Ensar, Ekmekcioğlu, Ömer, Çıtakoğlu, Hatice, Özger, Mehmet. A new insight to the wind speed forecasting: robust multi-stage ensemble soft computing approach based on pre-processing uncertainty assessment [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00521-021-06424-6 In: Neural Computing and Applications. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, Roč. 34, č. 1, 783-812 [tlačená forma] [online]. ISSN 0941-0643. ISSN (online) 1433-3058. - SCO


2022 [01/20] An, Haichao, Youn, Byeng D., Kim, Heung Soo. A methodology for sensor number and placement optimization for vibration-based damage detection of composite structures under model uncertainty [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.compstruct.2021.114863 In: Composite Structures. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 279, [tlačená forma] [online]. ISSN 0263-8223. ISSN (online) 1879-1085. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Karbasi, Masoud, Karbasi, Maryam, Jamei, Mehdi, Malik, Anurag, Azamathulla, Hazi Mohammad. Development of a new wavelet-based hybrid model to forecast multi-scalar SPEI drought index (case study: Zanjan city, Iran) [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00704-021-03825-4 In: Theoretical and Applied Climatology. Viedeň: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, Roč. 147, 499-522 [tlačená forma] [online]. ISSN 0177-798X. ISSN (online) 1434-4483. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Yapıcı, E., Akgün, H., Özkan, K., Günkaya, Z., Özkan, A., Banar, M. Prediction of gas product yield from packaging waste pyrolysis: support vector and Gaussian process regression models [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s13762-022-04013-1 In: International Journal of Environmental Science and Technology. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, [tlačená forma]. ISSN 1735-1472. ISSN (online) 1735-2630. - SCO


2022 [01/20] Hassan, Syed Ahmad, Khan, Mehwish Shafi. Climatic variability impact on river flow modeling of Chitral and Gilgit stations, Pakistan [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40808-022-01364-z In: Modeling earth systems and environment. Heidelberg: Springer Nature. Springer, 2022, Roč. 8, č. 3, s. 4295-4305 [tlačená forma] [online]. ISSN 2363-6203. ISSN (online) 2363-6211. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Garrido, M. Carmen, Cadenas, José M., Bueno-Crespo, Andrés, Martínez-España, Raquel, Giménez, José G., Cecilia, José M. Evaporation Forecasting through Interpretable Data Analysis Techniques [elektronický dokument]. DOI 10.3390/electronics11040536 In: Electronics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 11, č. 4, [online]. ISSN (online) 2079-9292. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Khan, Mehwish Shafi, Hassan, Syed Ahmad. Hydrological peaks evaluation at Chitral and Tarbela stations, Pakistan, using combined Bayesian regularized neural network and signal difference average based variational mode decomposition method: A case study [elektronický dokument]. DOI 10.2166/ws.2021.347 In: Water science and technology: water supply. London: IWA Publishing, 2022, Roč. 22, č. 2, 1375-1387 [tlačená forma]. ISSN 1606-9749. ISSN (online) 1607-0798. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Mohammadi, Mohammadreza, Safaie, Ammar, Nejatian, Amir, Iraji Zad, Azam, Tajrishy, Massoud. Lake Urmia Water Evaporation Suppression Using Self-Assembled Coating: Case Study of Pools Near the Lake [elektronický dokument]. DOI 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0002162 In: Journal of Hydrologic Engineering. Reston: American Society of Civil Engineers, 2022, Roč. 27, č. 3. ISSN 10840699. ISSN (online) 19435584. - SCO ; CCC


2022 [01/20] Hosseinzadeh, Mehdi, Hemmati, Atefeh, Rahmani, Amir Masoud. Federated learning-based IoT: A systematic literature review. DOI 10.1002/dac.5185 In: International journal of communication systems. [s.l.]: John Wiley & Sons, 2022, s. [online]. ISSN 1099-1131. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Tao, Hai, Hameed, Mohammed Majeed, Marhoon, Haydar Abdulameer, Zounemat-Kermani, Mohammad, Heddam, Salim, Sungwon, Kim, Sulaiman, Sadeq Oleiwi, Tan, Mou Leong, Sa'adi, Zulfaqar, Mehr, Ali Danandeh, Allawi, Mohammed Falah, Abba, S. I., Zain, Jasni Mohamad, Falah, Mayadah W., Jamei, Mehdi, Bokde, Neeraj Dhanraj, Bayatvarkeshi, Maryam, Al-Mukhtar, Mustafa, Bhagat, Suraj Kumar, Tiyasha, Tiyasha, Khedher, Khaled Mohamed, Al-Ansari, Nadhir, Shahid, Shamsuddin, Yaseen, Zaher Mundher. Groundwater level prediction using machine learning models: A comprehensive review [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.neucom.2022.03.014 In: Neurocomputing. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 489, s. 271-308 [tlačená forma]. ISSN 0925-2312. ISSN (online) 1872-8286. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Yin, Changjun, Liu, Yunfei, Gui, Dongwei, Liu, Yi, Lv, Wengai. A study on evaporation calculations of agricultural reservoirs in Hyper-Arid Areas [elektronický dokument]. DOI 10.3390/agriculture12050612 In: Agriculture-Basel. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 12, č. 5, [online]. ISSN (online) 2077-0472. - SCO


2022 [01/20] Ehteram, Mohammad, Graf, Renata, Ahmed, Ali Najah, El-Shafie, Ahmed. Improved prediction of daily pan evaporation using Bayesian Model Averaging and optimized Kernel Extreme Machine models in different climates [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00477-022-02235-w In: Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, s. [tlačená forma]. ISSN 1436-3240. ISSN (online) 1436-3259. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Hanoon, Marwah Sattar, Ammar, Amr Moftah, Ahmed, Ali Najah, Razzaq, Arif, Birima, Ahmed H., Kumar, Pavitra, Sherif, Mohsen, Sefelnasr, Ahmed, El-Shafie, Ahmed. Application of soft computing in predicting groundwater quality parameters [elektronický dokument]. DOI 10.3389/fenvs.2022.828251 In: Frontiers in environmental science. Lausanne: Frontiers Media, 2022, Roč. 10, [online]. ISSN (online) 2296-665X. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Zhang, Lei, Xie, Lun, Wang, Zhiliang, Huang, Chen. Cascade parallel random forest algorithm for predicting rice diseases in big data analysis [elektronický dokument]. DOI 10.3390/electronics11071079 In: Electronics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 11, č. 7, [online]. ISSN (online) 2079-9292. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Alnuwaiser, Maha Abdallah, Javed, M. Faisal, Khan, M. Ijaz, Ahmed, M. Waqar, Galal, Ahmed M. Support vector regression and ANN approach for predicting the ground water quality. DOI 10.1016/j.jics.2022.100538 In: Journal of the Indian Chemical Society. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 99, č. 7, [tlačená forma]. ISSN 0019-4522. - SCO


2021 [01/20] Sebbar, Abderrazek, Heddam, Salim, Djemili, Lakhdar. Kernel extreme learning machines (KELM): a new approach for modeling monthly evaporation (EP) from dams reservoirs [elektronický dokument]. DOI 10.1080/02723646.2020.1776087 In: Physical Geography. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2021, Roč. 42, č. 4, 351-373 [tlačená forma]. ISSN 0272-3646. ISSN (online) 1930-0557. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Malik, Anurag, Tikhamarine, Yazid, Al-Ansari, Nadhir, Shahid, Shamsuddin, Sekhon, Harkanwaljot Singh, Pal, Raj Kumar, Rai, Priya, Pandey, Kusum, Singh, Padam, Elbeltagi, Ahmed, Sammen, Saad Sh. Daily pan-evaporation estimation in different agro-climatic zones using novel hybrid support vector regression optimized by Salp swarm algorithm in conjunction with gamma test [elektronický dokument]. DOI 10.1080/19942060.2021.1942990 In: Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics. Hong Kong: Hong Kong Polytechnic University, 2021, Roč. 15, č. 1, 1075-1094 [tlačená forma] [online]. ISSN 1994-2060. ISSN (online) 1997-003X. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Almutairi, Azel, Alshawaf, Mohammad. Pan Evaporation Modelling With Artificial Neural Network And Multivariate Non-Linear Regression Compared To Empirical Methods Under An Arid Environment In: Indian journal of environmental protection. Varanasi: Kalpana Corporation, 2021, Roč. 41, č. 9, 963-971 [tlačená forma]. ISSN 0253-7141. - SCO


2021 [01/20] Sangeeta, Haji Seyed Asadollah, Seyed Babak, Sharafati, Ahmad, Sihag, P., Al-Ansari, Nadhir, Chau, Kwok-Wing. Machine learning model development for predicting aeration efficiency through Parshall flume [elektronický dokument]. DOI 10.1080/19942060.2021.1922314 In: Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics. Hong Kong: Hong Kong Polytechnic University, 2021, Roč. 15, č. 1, 889-901 [tlačená forma] [online]. ISSN 1994-2060. ISSN (online) 1997-003X. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Dong, Liming, Zeng, Wenzhi, Wu, Lifeng, Lei, Guoqing, Chen, Haorui, Kumar Srivastava, Amit, Gaiser, Thomas. Estimating the pan evaporation in northwest china by coupling catboost with bat algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.3390/w13030256 In: Water. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 13, č. 3, [online]. ISSN (online) 2073-4441. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Rehamnia, Issam, Benlaoukli, Bachir, Jamei, Mehdi, Karbasi, Masoud, Malik, Anurag. Simulation of seepage flow through embankment dam by using a novel extended Kalman filter based neural network paradigm: Case study of Fontaine Gazelles Dam, Algeria [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.measurement.2021.109219 In: Measurement: journal of the International Measurement Confederation. London: Institute of Measurement and Control, 2021, č. 176, [tlačená forma] [online]. ISSN 0263-2241. ISSN (online) 1873-412X. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Okonkwo, Clinton E., Olaniran, Abiola F., Adeyi, Oladayo, Adeyi, Abiola J., Ojediran, J. O., Adewumi, Adejoke D., Iranloye, Yetunde M., Erinle, Oluwakemi C. Drying characteristics of fermented-cooked cassava chips used in the production of complementary food: Mathematical and Gaussian process regression modeling approaches [elektronický dokument]. DOI 10.1111/jfpe.13715 In: Journal of Food Process Engineering. Hoboken: John Wiley & Sons, 2021, Roč. 44, č. 7, [tlačená forma] [online]. ISSN 0145-8876. ISSN (online) 1745-4530. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Quiroga-Novoa, Pedro, Cuevas-Figueroa, Gabriel, Preciado, José Luis, Floors, Rogier, Peña, Alfredo, Probst, Oliver. Towards better wind resource modeling in complex terrain: A k-nearest neighbors approach [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en14144364 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 14, [online]. ISSN (online) 1996-1073. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Rianjanu, Aditya, Hidayat, Shidiq Nur, Yulianto, Nursidik, Majid, Nurhalis, Triyana, Kuwat, Wasisto, Hutomo Suryo. Sensitivity prediction and analysis of nanofiber-based gas sensors using solubility and vapor pressure parameters [elektronický dokument]. DOI 10.35848/1347-4065/ac1a8e In: Japanese Journal of Applied Physics. Tokyo: Japan Society of Applied Physics, 2021, Roč. 60, č. 10, [tlačená forma] [online]. ISSN 0021-4922. ISSN (online) 1347-4065. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Gâlmeanu, Honorius, Andonie, Răzvan. Concept drift adaptation with incremental–decremental svm [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app11209644 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 11, č. 20, [online]. ISSN (online) 2076-3417. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Yang, Tiantian, Zhang, Lujun, Kim, Taereem, Hong, Yang, Zhang, Di, Peng, Qidong. A large-scale comparison of Artificial Intelligence and Data Mining (AI&amp;DM) techniques in simulating reservoir releases over the Upper Colorado Region [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jhydrol.2021.126723 In: Journal of Hydrology. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 602, [tlačená forma] [online]. ISSN 0022-1694. ISSN (online) 1879-2707. - SCO


2021 [01/20] Al-Mukhtar, Mustafa. Modeling of pan evaporation based on the development of machine learning methods [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00704-021-03760-4 In: Theoretical and Applied Climatology. Viedeň: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2021, Roč. 146, 961-979 [tlačená forma] [online]. ISSN 0177-798X. ISSN (online) 1434-4483. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Ghasemi, Porya, Karbasi, Masoud, Zamani Nouri, Alireza, Sarai Tabrizi, Mahdi, Azamathulla, Hazi Mohammad. Application of Gaussian process regression to forecast multi-step ahead SPEI drought index [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.aej.2021.04.022 In: Alexandria Engineering Journal. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 60, č. 6, 5375-5392 [tlačená forma] [online]. ISSN 1110-0168. ISSN (online) 2090-2670. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Nti, Isaac Kofi, Nyarko-Boateng, Owusu, Adekoya, Felix Adebayo, Weyori, Benjamin Asubam. An empirical assessment of different kernel functions on the performance of support vector machines [elektronický dokument]. DOI 10.11591/eei.v10i6.3046 In: Bulletin of Electrical Engineering and Informatics. [s.l.]: Institute of Advanced Engineering and Science (IAES), 2021, Roč. 10, č. 6, 3403-3411 [tlačená forma] [online]. ISSN 2089-3191. ISSN (online) 2302-9285. - SCO


2021 [01/20] Kushwaha, Nand Lal, Rajput, Jitendra, Elbeltagi, Ahmed, Elnaggar, Ashraf Y., Sena, Dipaka Ranjan, Vishwakarma, Dinesh Kumar, Mani, Indra, Hussein, Enas E. Data intelligence model and meta‐heuristic algorithms‐based pan evaporation modelling in two different agro‐climatic zones: A case study from northern india [elektronický dokument]. DOI 10.3390/atmos12121654 In: Atmosphere. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 12, č. 12, [online]. ISSN (online) 2073-4433. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Kawakita, Satoshi, Takahashi, Hidehiro, Moriya, Kazuyuki. Prediction and parameter uncertainty for winter wheat phenology models depend on model and parameterization method differences [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.agrformet.2020.107998 In: Agricultural and Forest Meteorology. Amsterdam: Elsevier. Elsevier Science, 2020, Roč. 290, [tlačená forma] [online]. ISSN 0168-1923. ISSN (online) 1873-2240. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Le Chau, Ngoc, Tran, Ngoc Thoai, Dao, Thanh Phong. A multi-response optimal design of bistable compliant mechanism using efficient approach of desirability, fuzzy logic, ANFIS and LAPO algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.asoc.2020.106486 In: Applied Soft Computing: The Official Journal of the World Federation on Soft Computing (WFSC). Amsterdam: Elsevier, 2020, Roč. 94, [tlačená forma] [online]. ISSN 1568-4946. ISSN (online) 1872-9681. - SCO


2020 [01/20] Wang, Ran, Asghari, Vahid, Hsu, Shu Chien, Lee, Chia Jung, Chen, Jieh Haur. Detecting corporate misconduct through random forest in China's construction industry [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jclepro.2020.122266 In: Journal of Cleaner Production. Oxon: Elsevier, 2020, č. 268, [tlačená forma] [online]. ISSN 0959-6526. ISSN (online) 1879-1786. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADC_008 Homaei, Mohammad Hossein, Soleimani, Faezeh, Shamshirband, Shahaboddin, Mosavi, Amir, Nabipour, Narjes, Várkonyiné Kóczy, Annamária. An Enhanced Distributed Congestion Control Method for Classical 6LowPAN Protocols Using Fuzzy Decision System [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ACCESS.2020.2968524 In: IEEE access: practical innovations, open solutions. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, Roč. 8, s. 20628-20645 [online]. ISSN (online) 2169-3536. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000525391900001. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000525391900001. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079536026&origin=resultslist. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2022 [01/20] Sridhar, V., Ranga Rao, K. V., Vinay Kumar, V., Mukred, Muaadh, Ullah, Syed Sajid, Alsalman, Hussain. A Machine Learning-Based Intelligence Approach for Multiple-Input/Multiple-Output Routing in Wireless Sensor Networks [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2022/6391678 In: Mathematical Problems in Engineering. London: Hindawi Limited, 2022, Roč. 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 1024-123X. ISSN (online) 1563-5147. - SCO


2021 [01/20] Aboubakar, Moussa, Roux, Pierre, Kellil, Mounir, Bouabdallah, Abdelmadjid. A novel scheme for congestion notification in IoT low power networks In: Proceedings of the IM 2021 - 2021 IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management. Piscataway: [s.n.], 2021. ISBN 9783903176324. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Le, Tien Loc. Multilayer Interval Type-2 Fuzzy Controller Design for Hyperchaotic Synchronization [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ACCESS.2021.3126880 In: IEEE access: practical innovations, open solutions. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, Roč. 9, 155286-155296 [online]. ISSN (online) 2169-3536. - SCO


2021 [01/20] Hu, Zhi, Wang, Xiaowei, Bie, Yuxia. Game Theory Based Congestion Control for Routing in Wireless Sensor Networks [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ACCESS.2021.3097942 In: IEEE access: practical innovations, open solutions. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, Roč. 9, 103862-103874 [online]. ISSN (online) 2169-3536. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Narayanan, V. L., Tamil Selvan, P. Energy efficient q learning based kullback sparse encoder for traffic and congestion control data delivery in wsn [elektronický dokument]. DOI 10.22075/IJNAA.2021.5440 In: International Journal of Nonlinear Analysis and Applications. Semnan: Semnan University Science and Technology Park, 2021, Roč. 12, č. 1, 2601-2618 [online]. ISSN (online) 2008-6822. - SCO


2020 [01/20] Tanveer, Muhammad, Abbas, Ghulam, Abbas, Ziaul Haq. LAS-6LE: A Lightweight Authentication Scheme for 6LoWPAN Environments. DOI 10.1109/ICOSST51357.2020.9333056 In: 2020 14th International Conference on Open Source Systems and Technologies. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020. ISBN 9781728190501. - SCO


2020 [01/20] Han, Ruiyan, Guan, Quansheng, Yu, F. Richard, Shi, Jinglun, Ji, Fei. Congestion and Position Aware Dynamic Routing for the Internet of Vehicles [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TVT.2020.3041948 In: IEEE transactions on vehicular technology. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, Roč. 69, č. 12, 16082-16094 [tlačená forma] [online]. ISSN 0018-9545. ISSN (online) 1939-9359. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Ren, Weiyan, Ma, Ou, Ji, Hongxin, Liu, Xinyuan. Human Posture Recognition Using a Hybrid of Fuzzy Logic and Machine Learning Approaches [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ACCESS.2020.3011697 In: IEEE access: practical innovations, open solutions. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, Roč. 8, 135628-135639 [online]. ISSN (online) 2169-3536. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADC_009 Khakian, Reza, Karimimoshaver, Mehrdad, Aram, Farshid, Benis Soghra, Zoroufchi, Mosavi, Amir, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Modeling Nearly Zero Energy Buildings for Sustainable Development in Rural Areas [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en13102593 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 13, č. 10, s. 1-19 [online]. ISSN (online) 1996-1073. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000539257300185. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85085841681&origin=resultslist. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2022 [01/20] Elaouzy, Y., El Fadar, A. A multi-level evaluation of bioclimatic design in Mediterranean climates [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.seta.2022.102124 In: Sustainable energy technologies and assessments. [s.l.]: Elsevier, 2022, Roč. 52, [tlačená forma] [online]. ISSN 2213-1388. ISSN (online) 2213-1396. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Manzoor, Bilal, Othman, Idris, Sadowska, Beata, Sarosiek, Wiesław. Zero‐energy buildings and energy efficiency towards sustainability: A bibliometric review and a case study [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app12042136 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 12, č. 4, [online]. ISSN (online) 2076-3417. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Saini, Lohit, Meena, Chandan Swaroop, Raj, Binju P., Agarwal, Nehul, Kumar, Ashok. Net Zero Energy Consumption building in India: An overview and initiative toward sustainable future [elektronický dokument]. DOI 10.1080/15435075.2021.1948417 In: International Journal of Green Energy. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2022, Roč. 19, č. 5, s. 544-561 [tlačená forma]. ISSN 1543-5075. ISSN (online) 1543-5083. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Sandhya, Y. Bhanu, Rao, K. Srinivas, Rajesh, P. Srinath, Prasad, G. R.K.D.Satya. The energy matching economics using simulation approach for implementation of nearly zero energy building [elektronický dokument]. DOI 10.1149/10701.1421ecst In: ECS Transactions. New Jersey: The Electrochemical Society, 2022, s. 1421-1430. ISBN 9781607685395. ISSN 19386737. ISSN (online) 19385862. - SCO


2021 [01/20] Rana, Kritika. Towards passive design strategies for improving thermal comfort performance in a naturally ventilated residence [elektronický dokument]. DOI 10.5755/j01.sace.29.2.29256 In: Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering, 2021, Roč. 29, č. 2, s. 150-174 [tlačená forma] [online]. ISSN 2029-9990. ISSN (online) 2335-2000. - SCO


2021 [01/20] Emil, Fady, Diab, Aya. Energy rationalization for an educational building in Egypt: Towards a zero energy building [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jobe.2021.103247 In: Journal of Building Engineering. [s.l.]: Elsevier, 2021, Roč. 44, [online]. ISSN (online) 2352-7102. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] de Almeida Pais, Joséedmundo, Raposo, Hugo D.N., Farinha, Josétorres, Cardoso, Antonio J.Marques, Marques, Pedro Alexandre. Optimizing the life cycle of physical assets through an integrated life cycle assessment method [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en14196128 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 19, [online]. ISSN (online) 1996-1073. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Raj, Binju P., Meena, Chandan Swaroop, Agarwal, Nehul, Saini, Lohit, Khahro, Shabir Hussain, Subramaniam, Umashankar, Ghosh, Aritra. A review on numerical approach to achieve building energy efficiency for energy, economy and environment (3e) benefit [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en14154487 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 15, [online]. ISSN (online) 1996-1073. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Moghayedi, Alireza, Awuzie, Bankole, Omotayo, Temitope, Le Jeune, Karen, Massyn, Mark, Ekpo, Christiana Okobi, Braune, Manfred, Byron, Paimaan. A critical success factor framework for implementing sustainable innovative and affordable housing: A systematic review and bibliometric analysis [elektronický dokument]. DOI 10.3390/buildings11080317 In: Buildings. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 11, č. 8, [online]. ISSN (online) 2075-5309. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Alamri, Yassir A., Albaik, Ibrahim, Mahmoud, Saad, Al-Dadah, Raya, Ismail, Mohamed A. Integration of concentrated multi-junction solar cells with small-scale organic rankine cycle [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.enconman.2021.114235 In: Energy Conversion and Management: An International Journal. Oxford: Elsevier. Pergamon Press, 2021, Roč. 239, [tlačená forma] [online]. ISSN 0196-8904. ISSN (online) 1879-2227. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Alwetaishi, Mamdooh, Benjeddou, Omrane. Impact of window to wall ratio on energy loads in hot regions: A study of building energy performance [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en14041080 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 4, [online]. ISSN (online) 1996-1073. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Padilla, Javier, Toledo, Carlos, López-Vicente, Rodolfo, Montoya, Raquel, Navarro, José Ramón, Abad, José, Urbina, Antonio. Passive heating and cooling of photovoltaic greenhouses including thermochromic materials [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en14020438 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 2, [online]. ISSN (online) 1996-1073. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADC_010 Band, Shahab S., Mohammadzadeh, Ardashir, Csiba, Peter, Mosavi, Amirhosein, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Voltage Regulation for Photovoltaics-Battery-Fuel Systems Using Adaptive Group Method of Data Handling Neural Networks (GMDH-NN) [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ACCESS.2020.3037134 In: IEEE access: practical innovations, open solutions. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, Roč. 8, s. 213748-213757 [online]. ISSN (online) 2169-3536. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000597218800001. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000597218800001. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098055101&origin=resultslist. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2023 [01/20] Xu, Lixiang, Xu, Wei, Cui, Qingzhe, Li, Mengying, Luo, Bin, Tang, Yuanyan. Deep heuristic evolutionary regression model based on the fusion of BiGRU and BiLSTM [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s12559-023-10135-6 In: Cognitive Computation. New York: Springer Nature. Springer Verlag, 2023, Roč. 15, č. 5, s. 1672-1686 [tlačená forma]. ISSN 1866-9956. ISSN (online) 1866-9964. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Al-Hawary, Sulieman Ibraheem Shelash, Muda, Iskandar, Sayed, Biju Theruvil, Fenjan, Mohammed N., Kareem, A. K. A comparative study of MARS, GEP, and GMDH methods for modeling soil thermal conductivity [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10765-023-03215-0 In: International Journal of Thermophysics: Journal of Thermophysical Properties and Thermophysics and Its Applications. New York: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2023, Roč. 44, č. 8, [tlačená forma]. ISSN 0195-928X. ISSN (online) 1572-9567. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Batiha, Belal. An iterative method for solving the dispersive partial differential equations [elektronický dokument]. DOI 10.18576/isl/120612 In: Information Sciences Letters: An International Journal. [s.l.]: Natural Sciences Publishing, 2023, Roč. 12, č. 6, s. 2357-2364. ISSN 20909551. ISSN (online) 2090956X. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Liu, Tianyuan, Zheng, Pai, Bao, Jinsong, Chen, Huabin. A state-of-the-art survey of welding radiographic image analysis: Challenges, technologies and applications [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.measurement.2023.112821 In: Measurement: journal of the International Measurement Confederation. London: Institute of Measurement and Control, 2023, Roč. 214, [tlačená forma] [online]. ISSN 0263-2241. ISSN (online) 1873-412X. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Rabie, Wafaa B., Ahmed, Hamdy M. Constructing new soliton solutions for Kudryashov’s quintuple self-phase modulation with dual-form of generalized nonlocal nonlinearity using extended F-expansion method [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11082-022-04526-6 In: Optical and Quantum Electronics. [S.l.]: Springer Nature, 2023, Roč. 55, č. 3, [tlačená forma]. ISSN 0306-8919. ISSN (online) 1572-817X. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Kazemi-Varnamkhasti, Hamed, Khazaee, Iman, Ameri, Mohammad, Toghraie, Davood. Heat storage and increasing the rate of heat transfer in polymer electrolyte membrane fuel cell by adding nano-encapsulated phase change material to water in the cooling process [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.est.2022.106497 In: Journal of Energy Storage. Amsterdam: Elsevier, 2023, Roč. 59, [tlačená forma] [online]. ISSN 2352-152X. ISSN (online) 2352-1538. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Baghoolizadeh, Mohammadreza, Dehkordi, Seyed Amir Hossein Hashemi, Rostamzadeh-Renani, Mohammad, Rostamzadeh-Renani, Reza, Azarkhavarani, Narjes Khabazian, Toghraie, Davood. Optimization of annual electricity consumption costs and the costs of insulation and phase change materials in the residential building using artificial neural network and genetic algorithm methods [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.est.2023.106916 In: Journal of Energy Storage. Amsterdam: Elsevier, 2023, Roč. 62, [tlačená forma] [online]. ISSN 2352-152X. ISSN (online) 2352-1538. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Fang, Jianfeng, Zhao, Jinbin, Mao, Ling, Qu, Keqing, Gao, Zixuan. An improved virtual synchronous generator power control strategy considering time-varying characteristics of SOC. DOI 10.1016/j.ijepes.2022.108454 In: International journal of electrical power & energy systems: the international journal for power systems computation. Oxford: Elsevier. Elsevier Science, 2023, Roč. 144, [tlačená forma]. ISSN 0142-0615. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Henda, Mouna Ben, Jebli, Marwa, Dara, Rebwar Nasir, Le, Quynh Hoang. The significance and effectiveness of combining integrated photovoltaic systems and biomaterials to improve renewable energy utilization in the built environment via molecular dynamics method. DOI 10.1016/j.enganabound.2022.12.018 In: Engineering analysis with boundary elements: the international journal for boundary element research and applications. Southampton: Computational Mechanics Publications, 2023, Roč. 148, s. 15-21 [tlačená forma]. ISSN 0955-7997. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Baghoolizadeh, Mohammadreza, Rostamzadeh-Renani, Mohammad, Dehkordi, Seyed Amir Hossein Hashemi, Rostamzadeh-Renani, Reza, Toghraie, Davood. A prediction model for CO2 concentration and multi-objective optimization of CO2 concentration and annual electricity consumption cost in residential buildings using ANN and GA [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jclepro.2022.134753 In: Journal of Cleaner Production. Oxon: Elsevier, 2022, Roč. 379, [tlačená forma] [online]. ISSN 0959-6526. ISSN (online) 1879-1786. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Batiha, Belal, Ghanim, Firas, Alayed, O., Hatamleh, Ra'Ed, Heilat, Ahmed Salem, Zureigat, Hamzeh, Bazighifan, Omar. Solving multispecies Lotka-Volterra equations by the Daftardar-Gejji and Jafari Method [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2022/1839796 In: International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences. Londýn: Hindawi Publishing Corporation, 2022, Roč. 2022, [tlačená forma]. ISSN 0161-1712. ISSN (online) 1687-0425. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Barnoon, Pouya, Toghraie, Davood, Mehmandoust, Babak, Fazilati, Mohammad Ali, Eftekhari, S. Ali. Numerical modeling of species transport and functional characteristics of a proton exchange membrane fuel cell using an agglomerate model with a multi-phase model [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.egyr.2022.08.238 In: Energy Reports. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 8, s. 11343-11362 [online]. ISSN (online) 2352-4847. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Sabzalian, Mohammad Hosein, Alattas, Khalid A., El-Sousy, Fayez F.M., Mohammadzadeh, Ardashir, Mobayen, Saleh, Vu, Mai The, Aredes, Mauricio. A neural controller for induction motors: Fractional-Order stability analysis and online learning algorithm [elektronický dokument]. DOI 10.3390/math10061003 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 10, č. 6, [online]. ISSN (online) 2227-7390. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Amiri, Mehdi, Soleimani, Seyfollah. ML-based group method of data handling: an improvement on the conventional GMDH [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40747-021-00480-0 In: Complex and intelligent systems. Heidelberg: Springer Nature, 2021, Roč. 7, č. 6, 2949-2960 [tlačená forma] [online]. ISSN 2199-4536. ISSN (online) 2198-6053. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADC_011 Tóth-Laufer, Edit, Várkonyiné Kóczy, Annamária. A Soft Computing-Based Hierarchical Sport Activity Risk Level Calculation Model for Supporting Home Exercises [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TIM.2014.2299523 In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement: a Publication of the IEEE Instrumentation and Measurement Society. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, Roč. 63, č. 6, s. 1400-1411 [tlačená forma]. ISSN 0018-9456. ISSN (online) 1557-9662. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01/12] ZHU, R. Real-time monitoring of the athlete's musculoskeletal health based on an embedded processor. In Microprocessors and Microsystems. ISSN 0141-9331, 2021, vol. 81.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2015 [01/12] MACIS, S. - LOI, D. - PANI, D. et al. Home Telemonitoring of Vital Signs Through a TV-based Application for Elderly Patients. In IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MEMEA) Proceedings. New York : IEEE, 2015. ISBN 978-1-4799-6476-5, p. 169-174.. [s.l.] : [s.n.], 2015


ADC_012 Tóth-Laufer, Edit, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Personal-Statistics-Based Heart Rate Evaluation in Anytime Risk Calculation Model [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TIM.2014.2376111 In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement: a Publication of the IEEE Instrumentation and Measurement Society. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, Roč. 64, č. 8, s. 2127-2135 [tlačená forma]. ISSN 0018-9456. ISSN (online) 1557-9662. [angličtina]


Ohlasy:

2019 [01/12] KIM, S. - LEE, K.- K. Low-complexity joint extrapolation-MUSIC-beaed 2-D parameter estimatior for vital FMCW radar. In IEEE sensors journal. ISSN 1530-437X, 2019, vol. 19, no. 6, p. 2205-2216.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2016 [01/12] SHIRMOHAMMADI, S. - BARBE, K. - GRIMALDI, D. et al. Instrumentation and Measurement in Medical, Biomedical, and Healthcare Systems. In IEEE Instrumentation & Measurement Magazine. ISSN 1094-6969, 2016, vol. 19, no. 5, p. 6-12.. [s.l.] : [s.n.], 2016


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 7


ADM_001 Tusor, Balázs, Tóth, János, Várkonyiné Kóczy, Annamária. SIT-based Functional Dependency Extraction [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2019, Roč. 16, č. 10, s. 65-81 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


ADM_002 Ardabili, Sina Faizollahzadeh, Mosavi, Amir, Ghamisi, Pedram, Filip, Ferdinánd, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Reuter, Uwe, Rabczuk, Timon, Atkinson, Peter M. COVID-19 Outbreak Prediction with Machine Learning [elektronický dokument]. DOI 10.3390/a13100249 In: Algorithms. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 13, č. 10, art. no. 249, s. [1-36] [online]. ISSN (online) 1999-4893. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000584017000001. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099545833&origin=resultslist. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2023 [01/20] Chen, Mu-Yen, Chiang, Po-Ru. COVID-19 diagnosis system based on chest X-ray images using optimized convolutional neural network [elektronický dokument]. DOI 10.1145/3558098 In: ACM TRANSACTIONS ON SENSOR NETWORKS, 2023, Roč. 19, č. 3, s. ISSN 1550-4859. ISSN (online) 1550-4867. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Mishra, Suryanshi, Singh, Tinku, Kumar, Manish, Satakshi. Multivariate time series short term forecasting using cumulative data of coronavirus [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s12530-023-09509-w In: Evolving Systems. [s.l.]: Springer-Verlag GmbH, 2023, s. ISSN 1868-6478. ISSN (online) 1868-6486. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Abuhay, Tesfamariam M., Robinson, Stewart, Mamuye, Adane, Kovalchuk, Sergey. Machine learning integrated patient flow simulation: why and how? [elektronický dokument]. DOI 10.1080/17477778.2023.2217334 In: Journal of Simulation. [s.l.]: Taylor & Francis Group, 2023, Roč. 17, č. 5, s. 580-593. ISSN 1747-7778. ISSN (online) 1747-7786. [angličtina]. - WOS CC


2023 [01/20] Kim, Yeongha, Park, Chang-Reung, Ahn, Jae-Pyoung, Jang, Beakcheol. COVID-19 outbreak prediction using Seq2Seq+Attention and Word2Vec keyword time series data [elektronický dokument]. DOI 10.1371/journal.pone.0284298 In: PLoS One. San Francisco: Public Library of Science, 2023, Roč. 18, č. 4, s. [online]. ISSN (online) 1932-6203. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Davarci, Orhun O., Yang, Emily Y., Viguerie, Alexander, Yankeelov, Thomas E., Lorenzo, Guillermo. Dynamic parameterization of a modified SEIRD model to analyze and forecast the dynamics of COVID-19 outbreaks in the United States [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00366-023-01816-9 In: Engineering with computers. New York: Springer Nature. Springer Verlag, 2023, s. [tlačená forma] [online]. ISSN 0177-0667. ISSN (online) 1435-5663. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Kumar, Rakesh, Gupta, Meenu, Agarwal, Aman A., Mukherjee, Anustup A., Islam, Sardar M. N. A. Epidemic efficacy of Covid-19 vaccination against Omicron: An innovative approach using enhanced residual recurrent neural network [elektronický dokument]. DOI 10.1371/journal.pone.0280026 In: PLoS One. San Francisco: Public Library of Science, 2023, Roč. 18, č. 3, s. [online]. ISSN (online) 1932-6203. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Santangelo, Omar Enzo, Gentile, Vito, Pizzo, Stefano, Giordano, Domiziana, Cedrone, Fabrizio. Machine learning and prediction of infectious diseases: a systematic review [elektronický dokument]. DOI 10.3390/make5010013 In: Machine learning and knowledge extraction. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 5, č. 1, s. 175-198 [online]. ISSN (online) 2504-4990. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Tushar, Chakraborty, Souvik. Deep Physics Corrector: A physics enhanced deep learning architecture for solving stochastic differential equations [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jcp.2023.112004 In: Journal of Computational Physics. San Diego : American Academic Press, 2023, Roč. 479, s. [tlačená forma] [online]. ISSN 0021-9991. ISSN (online) 1090-2716. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Keser, Sinem Bozkurt, Keskin, Kemal. A gradient boosting-based mortality prediction model for COVID-19 patients [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00521-023-08997-w In: Neural Computing and Applications. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2023, Roč. 35, č. 33, s. 23997-24013 [tlačená forma] [online]. ISSN 0941-0643. ISSN (online) 1433-3058. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Kumar, Shishupal, Lal, Kumari Nidhi. A prediction approach of coronavirus disease 2019 cases in India using regression analysis modeling of machine learning. DOI 10.1515/9783110767681-011 In: Computer Intelligence Against Pandemics: Tools and Methods to Face New Strains of COVID-19. [s.l.]: De Gruyter, 2023, s. 223-239. ISBN 9783110767681. ISBN 9783110767667. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Dutta, Shawni, Mukherjee, Utsab, Pandey, Digvijay. Recent trends of addressing COVID-19 disease by AI/ML. DOI 10.4018/978-1-6684-8618-4.ch024 In: Handbook of Research on Thrust Technologies? Effect on Image Processing. [s.l.]: IGI Global, 2023, s. 395-419. ISBN 9781668486207. ISBN 9781668486184. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Liu, Xu Dong, Wang, Wei, Yang, Yi, Hou, Bo Han, Olasehinde, Toba Stephen, Feng, Ning, Dong, Xiao Ping. Nesting the SIRV model with NAR, LSTM and statistical methods to fit and predict COVID-19 epidemic trend in Africa [elektronický dokument]. DOI 10.1186/s12889-023-14992-6 In: BMC Public Health. Londýn: Springer Nature. BioMed Central, 2023, Roč. 23, č. 1, [online]. ISSN (online) 1471-2458. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Sharifi-Kia, Ali, Nahvijou, Azin, Sheikhtaheri, Abbas. Machine learning-based mortality prediction models for smoker COVID-19 patients. DOI 10.1186/s12911-023-02237-w In: BMC Medical Informatics and Decision Making. Londýn: Springer Nature. BioMed Central, 2023, Roč. 23, č. 1. ISSN 1472-6947. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Hossain, Delowar, Scott, Stephen H., Cluff, Tyler, Dukelow, Sean P. The use of machine learning and deep learning techniques to assess proprioceptive impairments of the upper limb after stroke [elektronický dokument]. DOI 10.1186/s12984-023-01140-9 In: Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 2023, Roč. 20, č. 1. ISSN (online) 17430003. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Butt, Maryum, Tariq, Noshina, Ashraf, Muhammad, Alsagri, Hatoon S., Moqurrab, Syed Atif, Alhakbani, Haya Abdullah A., Alduraywish, Yousef A. A fog-based privacy-preserving federated learning system for smart healthcare applications [elektronický dokument]. DOI 10.3390/electronics12194074 In: Electronics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 12, č. 19, [online]. ISSN (online) 2079-9292. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Bartenschlager, Christina C., Grieger, Milena, Erber, Johanna, Neidel, Tobias, Borgmann, Stefan, Vehreschild, Jörg J., Steinbrecher, Markus, Rieg, Siegbert, Stecher, Melanie, Dhillon, Christine, Ruethrich, Maria M., Jakob, Carolin E.M., Hower, Martin, Heller, Axel R., Vehreschild, Maria, Wyen, Christoph, Messmann, Helmut, Piepel, Christiane, Brunner, Jens O., Hanses, Frank, Römmele, Christoph. Covid-19 triage in the emergency department 2.0: how analytics and AI transform a human-made algorithm for the prediction of clinical pathways [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10729-023-09647-2 In: Health Care Management Science, 2023, Roč. 26, č. 3, s. 412-429. ISSN 13869620. ISSN (online) 15729389. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Malhotra, Deepti, Kaur Sodhi, Gurinder. Hybrid deep learning model for COVID-19 prediction using convolutional neural network (CNN) and bidirectional long short-term memory (LSTM) network. DOI 10.7763/IJCTE.2023.V15.1341 In: International Journal of Computer Theory and Engineering. [s.l.]: International Journal of Computer Theory and Engineering, 2023, Roč. 15, č. 3, s. 125-129 [tlačená forma]. ISSN 1793-8201. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Hatipoğlu, Veysel Fuat. Forecasting of COVID-19 fatality in the USA: comparison of artificial neural network-based models [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40840-023-01539-6 In: Bulletin of the Malaysian Mathematical Society. KualaLumpur: Malaysian Mathematical Society, 2023, Roč. 46, č. 4, [tlačená forma] [online]. ISSN 0126-6705. ISSN (online) 2180-4206. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Butt, Muhammad Junaid, Malik, Ahmad Kamran, Qamar, Nafees, Yar, Samad, Malik, Arif Jamal, Rauf, Usman. A survey on COVID-19 data analysis using AI, IoT, and social media [elektronický dokument]. DOI 10.3390/s23125543 In: Sensors. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 23, č. 12, [online] [tlačená forma]. ISSN 1424-3210. ISSN (online) 1424-8220. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Sharma, Shruti, Gupta, Yogesh Kumar, Mishra, Abhinava K. Analysis and prediction of COVID-19 multivariate data using deep ensemble learning methods [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijerph20115943 In: International journal of environmental research and public health: open access journal. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 20, č. 11, [tlačená forma] [online]. ISSN 1661-7827. ISSN (online) 1660-4601. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] AlMohimeed, Abdulaziz, Saleh, Hager, El-Rashidy, Nora, Saad, Redhwan M.A., El-Sappagh, Shaker, Mostafa, Sherif. Diagnosis of COVID-19 using chest X-ray images and disease symptoms based on stacking ensemble deep learning [elektronický dokument]. DOI 10.3390/diagnostics13111968 In: Diagnostics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 13, č. 11, [online]. ISSN (online) 2075-4418. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Vinod, Dasari Naga, Prabaharan, S. R.S. COVID-19-the role of artificial intelligence, machine learning, and deep learning: a newfangled [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11831-023-09882-4 In: Archives of Computational Methods in Engineering. Amsterdam: Springer Nature, 2023, Roč. 30, č. 4, s. 2667-2682 [tlačená forma] [online]. ISSN 1134-3060. ISSN (online) 1886-1784. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Muñoz-Organero, Mario, Callejo, Patricia, Hombrados-Herrera, Miguel Ángel. A new RNN based machine learning model to forecast COVID-19 incidence, enhanced by the use of mobility data from the bike-sharing service in Madrid [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.heliyon.2023.e17625 In: Heliyon. Amsterdam: Elsevier, 2023, Roč. 9, č. 6, [online]. ISSN (online) 2405-8440. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Obayes, Hadab Khalid, Alhussayni, Khaldoon Hasan, Hussain, Saba Mohammed. Predicting COVID-19 vaccinators based on machine learning and sentiment analysis [elektronický dokument]. DOI 10.11591/eei.v12i3.4278 In: Bulletin of Electrical Engineering and Informatics. [s.l.]: Institute of Advanced Engineering and Science (IAES), 2023, Roč. 12, č. 3, s. 1648-1656 [tlačená forma] [online]. ISSN 2089-3191. ISSN (online) 2302-9285. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] Zhang, Jing, Wang, Hai Ying, Gu, Chang Gui, Yang, Hui Jie. Travel behavior adjustment based epidemic spreading model and prediction for COVID-19. DOI 10.7498/aps.72.20222435 In: Acta Physica Sinica. [s.l.]: Chinese Physical Society, 2023, Roč. 72, č. 9, [tlačená forma]. ISSN 1000-3290. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Karbasi, Zahra, Gohari, Sadrieh H., Sabahi, Azam. Bibliometric analysis of the use of artificial intelligence in COVID-19 based on scientific studies [elektronický dokument]. DOI 10.1002/hsr2.1244 In: Health Science Reports. London: John Wiley & Sons, 2023, Roč. 6, č. 5. ISSN (online) 23988835. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2023 [01/20] Ghosh, Nimisha, Saha, Indrajit, Gambin, Anna. Interactome-based machine learning predicts potential therapeutics for COVID-19 [elektronický dokument]. DOI 10.1021/acsomega.3c00030 In: ACS Omega. Washington: American Chemical Society, 2023, Roč. 8, č. 15, s. 13840-13854 [online]. ISSN (online) 2470-1343. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Lavric, Alexandru, Petrariu, Adrian I., Mutescu, Partemie Marian, Coca, Eugen, Popa, Valentin. Internet of Things Concept in the Context of the COVID-19 Pandemic: A Multi-Sensor Application Design [elektronický dokument]. DOI 10.3390/s22020503 In: Sensors. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 22, č. 2, [online] [tlačená forma]. ISSN 1424-3210. ISSN (online) 1424-8220. - SCO


2022 [01/20] Almalki, Abrar, Gokaraju, Balakrishna, Acquaah, Yaa, Turlapaty, Anish. Regression Analysis for COVID-19 Infections and Deaths Based on Food Access and Health Issues [elektronický dokument]. DOI 10.3390/healthcare10020324 In: Healthcare. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 10, č. 2, [online]. ISSN (online) 2227-9032. - SCO


2022 [01/20] Shahmanzari, Masoud, Tanrisever, Fehmi, Eryarsoy, Enes, Şensoy, Ahmet. Managing disease containment measures during a pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.1111/poms.13656 In: Production and operations management. Malden: John Wiley & Sons, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 1059-1478. ISSN (online) 1937-5956. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Han, Yifei, Huang, Jinliang, Li, Rendong, Shao, Qihui, Han, Dongfeng, Luo, Xiyue, Qiu, Juan. Impact analysis of environmental and social factors on early-stage COVID-19 transmission in China by machine learning [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.envres.2022.112761 In: Environmental Research: A Multidisciplinary Journal of Environmental Sciences, Ecology, and Public Health. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 208, [tlačená forma]. ISSN 0013-9351. ISSN (online) 1096-0953. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Tavakoli, Mahdieh, Tavakkoli-Moghaddam, Reza, Mesbahi, Reza, Ghanavati-Nejad, Mohssen, Tajally, Amirreza. Simulation of the COVID-19 patient flow and investigation of the future patient arrival using a time-series prediction model: a real-case study [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11517-022-02525-z In: Medical & Biological engineering & Computing: the journal of the International Federation for Medical and Biological Engineering. Heidelberg: Springer Nature. Springer, 2022, [tlačená forma]. ISSN 0140-0118. ISSN (online) 1741-0444. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] ArunKumar, K. E., Kalaga, Dinesh V., Mohan Sai Kumar, Ch, Kawaji, Masahiro, Brenza, Timothy M. Comparative analysis of Gated Recurrent Units (GRU), long Short-Term memory (LSTM) cells, autoregressive Integrated moving average (ARIMA), seasonal autoregressive Integrated moving average (SARIMA) for forecasting COVID-19 trends [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.aej.2022.01.011 In: Alexandria Engineering Journal. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 61, č. 10, 7585-7603 [tlačená forma] [online]. ISSN 1110-0168. ISSN (online) 2090-2670. - SCO


2022 [01/20] Borovkov, Alexey I., Bolsunovskaya, Marina V., Gintciak, Aleksei M. Intelligent Data Analysis for Infection Spread Prediction [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14041995 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 4, [online]. ISSN (online) 2071-1050. - SCO


2022 [01/20] Verma, Hanuman, Mandal, Saurav, Gupta, Akshansh. Temporal deep learning architecture for prediction of COVID-19 cases in India [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.eswa.2022.116611 In: Expert Systems with Applications: An International Journal. Oxford: Elsevier. Pergamon Press, 2022, č. 195, [tlačená forma] [online]. ISSN 0957-4174. ISSN (online) 1873-6793. - SCO


2022 [01/20] Samrin, Nishat Ahmed, Suzan, Md Mahmudul Hasan, Hossain, Md Selim, Mollah, Mohammad Sarwar Hossain, Haque, Md Dulal. Analysis of COVID-19 Trends in Bangladesh: A Machine Learning Analysis [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-90618-4_31 In: AI and IoT for Sustainable Development in Emerging Countries: Challenges and Opportunities. Berlin: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2022, s. 611-625 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-90617-7. ISBN (online) 978-3-030-90618-4. - SCO


2022 [01/20] Imad, Muhammad, Hussain, Adnan, Hassan, Muhammad Abul, Butt, Zainab, Sahar, Najm Ul. IoT Based Machine Learning and Deep Learning Platform for COVID-19 Prevention and Control: A Systematic Review [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-90618-4_26 In: AI and IoT for Sustainable Development in Emerging Countries: Challenges and Opportunities. Berlin: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2022, 523-536 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-90617-7. ISBN (online) 978-3-030-90618-4. - SCO


2022 [01/20] Garg, Akshit, Venkataramani, Vijay Vignesh, Karthikeyan, Akshaya, Priyakumar, U. Deva. Modern AI/ML Methods for Healthcare: Opportunities and Challenges [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-94876-4_1 In: Distributed Computing and Intelligent Technology: 18th International Conference, ICDCIT 2022, Bhubaneswar, India, January 19–23, 2022, Proceedings. Cham: Springer Nature, 2022, 3-25 [tlačená forma] [online]. ISBN 9783030948757. ISSN 03029743. ISSN (online) 16113349. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Babu, Md Ashraful, Ahmmed, Md Mortuza, Ferdousi, Amena, Mostafizur Rahman, M., Saiduzzaman, Md, Bhatnagar, Vaibhav, Raja, Linesh, Poonia, Ramesh Chandra. The mathematical and machine learning models to forecast the COVID-19 outbreaks in Bangladesh [elektronický dokument]. DOI 10.1080/09720502.2021.2015095 In: Journal of interdisciplinary mathematics. [s.l.]: Taylor & Francis Group, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 0972-0502. ISSN (online) 2169-012X. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Arowolo, Micheal Olaolu, Ogundokun, Roseline Oluwaseun, Misra, Sanjay, Agboola, Blessing Dorothy, Gupta, Brij. Machine learning-based IoT system for COVID-19 epidemics [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00607-022-01057-6 In: Computing. Berlin: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 0010-485X. ISSN (online) 1436-5057. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Mohan, Sumit, Solanki, Anil Kumar, Taluja, Harish Kumar, Anuradha, Singh, Anuj. Predicting the impact of the third wave of COVID-19 in India using hybrid statistical machine learning models: A time series forecasting and sentiment analysis approach [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.compbiomed.2022.105354 In: Computers in Biology and Medicine: an international journal. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 144, [tlačená forma] [online]. ISSN 0010-4825. ISSN (online) 1879-0534. - SCO


2022 [01/20] Zhou, Binggui, Yang, Guanghua, Shi, Zheng, Ma, Shaodan. Interpretable Temporal Attention Network for COVID-19 forecasting [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.asoc.2022.108691 In: Applied Soft Computing: The Official Journal of the World Federation on Soft Computing (WFSC). Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 120, [tlačená forma] [online]. ISSN 1568-4946. ISSN (online) 1872-9681. - SCO


2022 [01/20] Asif, Zunaira, Chen, Zhi, Stranges, Saverio, Zhao, Xin, Sadiq, Rehan, Olea-Popelka, Francisco, Peng, Changhui, Haghighat, Fariborz, Yu, Tong. Dynamics of SARS-CoV-2 spreading under the influence of environmental factors and strategies to tackle the pandemic: A systematic review [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.scs.2022.103840 In: Sustainable cities and society. [Amsterdam]: Elsevier, 2022, Roč. 81, [tlačená forma] [online]. ISSN 2210-6707. ISSN (online) 2210-6715. - SCO


2022 [01/20] Perone, Gaetano. Using the SARIMA model to forecast the fourth global wave of cumulative deaths from COVID-19: Evidence from 12 Hard-Hit Big Countries [elektronický dokument]. DOI 10.3390/econometrics10020018 In: Econometrics. [s.l.]: American Economic Association, 2022, Roč. 10, č. 2. ISSN (online) 22251146. - SCO


2022 [01/20] Comito, Carmela, Pizzuti, Clara. Artificial intelligence for forecasting and diagnosing COVID-19 pandemic: A focused review [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.artmed.2022.102286 In: Artificial Intelligence in Medicine: an international journal, 2022, Roč. 128, s. [tlačená forma]. ISSN 0933-3657. ISSN (online) 1873-2860. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Ebubeogu, Amarachukwu Felix, Ozigbu, Chamberline Ekene, Maswadi, Kholoud, Seixas, Azizi, Ofem, Paulinus, Conserve, Donaldson F. Predicting the number of COVID-19 infections and deaths in USA [elektronický dokument]. DOI 10.1186/s12992-022-00827-3 In: Globalization and health. [London]: Springer Nature. BioMed Central, 2022, Roč. 18, č. 1, [online]. ISSN (online) 1744-8603. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Eosina, Puspa, Arymurthy, A. M., Krisnadhi, Adila Alfa. A Non-Uniform continuous cellular automata for analyzing and predicting the spreading patterns of COVID-19 [elektronický dokument]. DOI 10.3390/bdcc6020046 In: Big Data and Cognitive Computing. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 6, č. 2, [tlačená forma]. ISSN (online) 2504-2289. - SCO


2022 [01/20] AlAlaween, Wafa' H., Faouri, Noor M., Al-Omar, Sarah H., Hendaileh, Elias M., Almousa, Aya Sama S., AlAlawin, Abdallah H., Abdallah, Omar H., Albashabsheh, Nibal T., Khorsheed, Bilal, Abueed, Omar A. A dynamic nonlinear autoregressive exogenous model for the prediction of COVID-19 cases in Jordan [elektronický dokument]. DOI 10.1080/23311916.2022.2047317 In: Cogent Engineering. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2022, Roč. 9, č. 1, s. [online]. ISSN (online) 2331-1916. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Munoz-Organero, Mario, Queipo-Alvarez, Paula. Deep spatiotemporal model for COVID-19 forecasting [elektronický dokument]. DOI 10.3390/s22093519 In: Sensors. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 22, č. 9, s. [online] [tlačená forma]. ISSN 1424-3210. ISSN (online) 1424-8220. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Saleem, Farrukh, Al-Ghamdi, Abdullah Saad Al-Malaise, Alassafi, Madini O., AlGhamdi, Saad Abdulla. Machine learning, deep learning, and mathematical models to analyze forecasting and epidemiology of COVID-19: A systematic literature review [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijerph19095099 In: International journal of environmental research and public health: open access journal. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 19, č. 9, s. [tlačená forma] [online]. ISSN 1661-7827. ISSN (online) 1660-4601. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Galetsi, Panagiota, Katsaliaki, Korina, Kumar, Sameer. The medical and societal impact of big data analytics and artificial intelligence applications in combating pandemics: A review focused on Covid-19 [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.socscimed.2022.114973 In: Social Science & Medicine. Oxford: Elsevier, 2022, Roč. 301, s. [tlačená forma]. ISSN 0277-9536. ISSN (online) 1873-5347. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Jaulip, Velentine, Alfred, Rayner. A review on statistical and machine learning approaches to forecasting the occurrence of Covid-19 positive cases [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-981-16-8515-6_12 In: Proceedings of the 8th International Conference on Computational Science and Technology: ICCST 2021, Labuan, Malaysia, 28–29 August. [s.l.]: Springer Nature. Springer Verlag, 2022, s. 139-155 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-981-16-8514-9. ISBN (online) 978-981-16-8515-6. - SCO


2022 [01/20] Safi, Samir K., Sanusi, Olajide Idris, Tabash, Mosab I. Forecasting the impact of COVID-19 epidemic on China exports using different time series models [elektronický dokument]. DOI 10.47654/V26Y2022I1P102-127 In: Advances in Decision Sciences. [s.l.]: Asia University, 2022, Roč. 26, č. 1. ISSN 20903359. ISSN (online) 20903367. - SCO


2022 [01/20] Jha, Preeti, Tiwari, Aruna, Bharill, Neha, Ratnaparkhe, Milind, Patel, Om Prakash, Harshith, Nilagiri, Solasa, Soundarya Lahari. A novel scalable feature extraction approach for COVID-19 protein sequences and their cluster analysis with kernelized fuzzy algorithm. DOI 10.1109/BigComp54360.2022.00021 In: Proceedings - 2022 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing, BigComp 2022. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 56-59. ISBN 9781665421973. - SCO


2022 [01/20] Vadivel, S., Jayakarthik, R. Predictive analytics on Covid-19 prediction using ResNets. DOI 10.1109/ICCMC53470.2022.9754134 In: Proceedings - 6th International Conference on Computing Methodologies and Communication, ICCMC 2022. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 280-287. ISBN 9781665410281. - SCO


2022 [01/20] Morsi, Sami A., Alzahrani, Mohammad Eid. Advanced computing approach for modeling and prediction COVID-19 pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2022/6056574 In: Applied Bionics and Biomechanics. Londýn: Hindawi Limited, 2022, Roč. 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 1176-2322. ISSN (online) 1754-2103. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Ding, Yanyu, Li, Jiaxing, Song, Weiliang, Xie, Xiaojin, Wang, Guoqiang. Global COVID-19 epidemic prediction and analysis based on improved dynamic transmission rate model with neural networks [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2022/4849928 In: Mathematical Problems in Engineering. London: Hindawi Limited, 2022, Roč. 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 1024-123X. ISSN (online) 1563-5147. - SCO


2022 [01/20] Zhao, Yu, Zhang, Rusen, Zhong, Yi, Wang, Jingjing, Weng, Zuquan, Luo, Heng, Chen, Cunrong. Statistical analysis and machine learning prediction of disease outcomes for COVID-19 and pneumonia patients [elektronický dokument]. DOI 10.3389/fcimb.2022.838749 In: Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. Lausanne: Frontiers Media, 2022, Roč. 12, [online]. ISSN (online) 2235-2988. - SCO


2022 [01/20] Feld, Yannick, Hartmann, Alexander K. Large deviations of a susceptible-infected-recovered model around the epidemic threshold [elektronický dokument]. DOI 10.1103/PhysRevE.105.034313 In: Physical Review E: Statistical, nonlinear, biological, and soft matter physics. College Park: American Institute of Physics. American Physical Society, 2022, Roč. 105, č. 3, [tlačená forma] [online] [CD-ROM]. ISSN 2470-0045. ISSN (online) 2470-0053. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Mekahlia, Fatma Zohra, Bouzama, Mohamed Zakaria, Nechar, Sara. Impact of vaccination on COVID-19 spread in real time: Visualization and analysis tool [elektronický dokument]. DOI 10.18280/isi.270213 In: Ingenierie des Systemes d'Information. Edmonton: International Information and Engineering Technology Association, 2022, Roč. 27, č. 2, s. 293-301 [tlačená forma] [online]. ISSN 1633-1311. ISSN (online) 2116-7125. - SCO


2022 [01/20] Şimşek, Hakan, Yangın, Elifnaz. An alternative approach to determination of Covid-19 personal risk index by using fuzzy logic [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s12553-021-00624-9 In: Health and Technology. Heidelberg: Springer Nature, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 2190-7188. ISSN (online) 2190-7196. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Pillai, Punitha Kumaresa, Durairaj, Devaraj, Samivel, Kanthammal. Deep learning-based forecasting of COVID-19 in India [elektronický dokument]. DOI 10.1520/JTE20200574 In: Journal of Testing and Evaluation. Philadelphia: ASTM International, 2022, Roč. 50, č. 1, [tlačená forma]. ISSN 0090-3973. ISSN (online) 1945-7553. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Khurana, Savita, Sharma, Gaurav, Miglani, Neha, Singh, Aman, Alharbi, Abdullah, Alosaimi, Wael, Alyami, Hashem, Goyal, Nitin. An intelligent fine-tuned forecasting technique for covid-19 prediction using neuralprophet model [elektronický dokument]. DOI 10.32604/cmc.2022.021884 In: Computers, Materials & Continua. Henderson: Tech Science Press, 2022, Roč. 71, č. 1, 629-649 [tlačená forma] [online]. ISSN 1546-2218. ISSN (online) 1546-2226. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Taherinezhad, Ali, Alinezhad, Alireza. Nations performance evaluation during SARS-CoV-2 outbreak handling via data envelopment analysis and machine learning methods [elektronický dokument]. DOI 10.1080/23302674.2021.2022243 In: International Journal of Systems Science: Operations and Logistics. Londýn: Taylor & Francis Group, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 2330-2674. ISSN (online) 2330-2682. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Ziyadidegan, Samira, Razavi, Moein, Pesarakli, Homa, Javid, Amir Hossein, Erraguntla, Madhav. Factors affecting the COVID-19 risk in the US counties: an innovative approach by combining unsupervised and supervised learning [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00477-021-02148-0 In: Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, [tlačená forma]. ISSN 1436-3240. ISSN (online) 1436-3259. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Reis, Hatice Catal. COVID-19 diagnosis with deep learning [elektronický dokument]. DOI 10.15446/ing.investig.v42n1.88825 In: Ingenieria e Investigacion. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2022, Roč. 42, č. 1, [tlačená forma] [online]. ISSN 0120-5609. ISSN (online) 2248-8723. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Venkateshkumar, M., Sreedevi, A. G., Lakshmanan, S. A., Yogesh kumar, K. R. Nonlinear Autoregressive Exogenous ANN Algorithm-Based Predicting of COVID-19 Pandemic in Tamil Nadu [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-981-16-2126-0_44 In: Expert Clouds and Applications: proceedings of ICOECA 2021. Berlin: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2022, 545-560 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-981-16-2125-3. ISBN (online) 978-981-16-2126-0. - SCO


2022 [01/20] Bhattacharya, Abishek, Ghosh, Goldina, Mandal, Ratna, Ghatak, Sujata, Samanta, Debabrata, Shukla, Vinod Kumar, Mukherjee, Sabyasachi, Dutta, Soumi, Mandal, Ankita. Predictive Analysis of the Recovery Rate from Coronavirus (COVID-19) [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-981-16-4284-5_27 In: Cyber Intelligence and Information Retrieval: proceedings of CIIR 2021. Berlin: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2022, 309-320 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-981-16-4283-8. ISBN (online) 978-981-16-4284-5. - SCO


2022 [01/20] Mishra, Shashvi, Tyagi, Amit Kumar. The Role of Machine Learning Techniques in Internet of Things-Based Cloud Applications [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-87059-1_4 In: Internet of Things. Berlin: Springer Science+Business Media B.V., 2022, 105-135. ISSN 21991073. ISSN (online) 21991081. - SCO


2022 [01/20] Khedhiri, Sami. Forecasting COVID-19 infections in the Arabian Gulf region [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40808-021-01332-z In: Modeling earth systems and environment. Heidelberg: Springer Nature. Springer, 2022, Roč. 8, č. 3, s. 3813-3822 [tlačená forma] [online]. ISSN 2363-6203. ISSN (online) 2363-6211. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Paiva, Henrique Mohallem, Afonso, Rubens Junqueira Magalhães, Sanches, Davi Gonçalves, Pelogia, Frederico José Ribeiro. Study of the COVID-19 pandemic trending behavior in Israeli cities. DOI 10.1016/j.ifacol.2021.10.244 In: 11th IFAC Symposium on Biological and Medical Systems BMS 2021. Amsterdam: Elsevier, 2021, 133-138 [online]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Gupta, Yogesh, Raghuwanshi, Ghanshyam, Ahmadini, Abdullah Ali H., Sharma, Utkarsh, Mishra, Amit Kumar, Mashwani, Wali Khan, Goktas, Pinar, Alshqaq, Shokrya S., Balogun, Oluwafemi Samson. Impact of Weather Predictions on COVID-19 Infection Rate by Using Deep Learning Models [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2021/5520663 In: Complexity. Cairo: Hindawi Publishing Corporation, 2021, Roč. 2021, [online]. ISSN 1076-2787. ISSN (online) 1099-0526. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Khuhawar, Umrah Zadi, Siddiqui, Isma Farah, Arain, Qasim Ali, Siddiqui, Mokhi Maan, Qureshi, Nawab Muhammad Faseeh. On-Ground Distributed COVID-19 Variant Intelligent Data Analytics for a Regional Territory [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2021/1679835 In: Wireless communications and mobile computing. Londýn: Wiley-Hindawi, 2021, Roč. 2021, [online] [tlačená forma]. ISSN 1530-8669. ISSN (online) 1530-8677. - SCO


2021 [01/20] Hasri, Hudzaifah, Aris, Siti Armiza Mohd, Ahmad, Robiah. Linear Regression and Holt's Winter Algorithm in Forecasting Daily Coronavirus Disease 2019 Cases in Malaysia: Preliminary Study. DOI 10.1109/NBEC53282.2021.9618763 In: 2021 IEEE National Biomedical Engineering Conference (NBEC). New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 157-160 [online]. ISBN 9781665436076. - SCO


2021 [01/20] Ortigoza, Gerardo, Zapata, Uriel. Covid-19 Projections: A Simple Machine Learning Approach. DOI 10.1109/ICEV52951.2021.9632647 In: 2021 IEEE International Conference on Engineering Veracruz, ICEV 2021. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, [online]. ISBN 9781665445481. - SCO


2021 [01/20] Tintín, Verónica, Florez, Hector. Artificial Intelligence and Data Science in the Detection, Diagnosis, and Control of COVID-19: A Systematic Mapping Study [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-87013-3_27 In: Computational Science and Its Applications – ICCSA 2021: 21st International Conference, Cagliari, Italy, September 13–16, 2021, Proceedings, Part IX. Cham: Springer Nature, 2021. - BKCI-S ; BKCI-SSH ; CPCI-S, 354-368 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-87012-6. ISBN (online) 978-3-030-87013-3. ISSN 03029743. ISSN (online) 16113349. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Mathur, Sandeep, Datta, Krishnasheesh. Prediction of Covid-19 Cases in India Through Machine Learning Using Python. DOI 10.1109/ICRITO51393.2021.9596116 In: 2021 9th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (Trends and Future Directions), ICRITO 2021. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, [online]. ISBN 9781665417037. - SCO


2021 [01/20] Khan, Fatima Nazish, Khanam, Ayesha Ayubi, Ramlal, Ayyagari, Ahmad, Shaban. A Review on Predictive Systems and Data Models for COVID-19 [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-981-15-8534-0_7 In: Studies in Computational Intelligence. Berlin: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2021, 123-164. ISSN 1860949X. ISSN (online) 18609503. - SCO


2021 [01/20] Luo, Xilin, Duan, Huiming, Xu, Kai. A novel grey model based on traditional Richards model and its application in COVID-19 [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.chaos.2020.110480 In: Chaos, Solitons & Fractals: an Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. Amsterdam: Elsevier. Elsevier Science, 2021, Roč. 142, [tlačená forma] [online]. ISSN 0960-0779. ISSN (online) 1873-2887. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Tayarani N., Mohammad H. Applications of artificial intelligence in battling against covid-19: A literature review [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.chaos.2020.110338 In: Chaos, Solitons & Fractals: an Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. Amsterdam: Elsevier. Elsevier Science, 2021, Roč. 142, [tlačená forma] [online]. ISSN 0960-0779. ISSN (online) 1873-2887. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Parvez, Sirajum Monir, Rakin, Syed Shahir Ahmed, Asadut Zaman, Md, Ahmed, Istiaq, Alif, Redwanul Alam, Ania-Nin-Ania, Rahman, Rashedur M. A Comparison Between Adaptive Neuro-fuzzy Inference System and Autoregressive Integrated Moving Average in Predicting COVID-19 Confirmed Cases in Bangladesh. DOI 10.1007/978-981-15-8354-4_73 In: ICT Analysis and Applications: proceedings of ICT4SD 2020, Volume 2. Berlin: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2021, 741-754. ISBN 9789811583537. - SCO


2021 [01/20] Han, Tao, Gois, Francisco Nauber Bernardo, Oliveira, Ramsés, Prates, Luan Rocha, Porto, Magda Moura de Almeida. Modeling the progression of COVID-19 deaths using Kalman Filter and AutoML [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00500-020-05503-5 In: Soft Computing: a Fusion of Foundations, Methodologies and Applications. Berlin: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2021, [tlačená forma] [online]. ISSN 1432-7643. ISSN (online) 1433-7479. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Zoha, Naurin, Ghosh, Sourav Kumar, Arif-Ul-Islam, Mohammad, Ghosh, Tusher. A numerical approach to maximize the number of testing of COVID-19 using conditional cluster sampling method [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.imu.2021.100532 In: Informatics in medicine unlocked. Londýn: Elsevier, 2021, Roč. 23, [online]. ISSN (online) 2352-9148. - SCO


2021 [01/20] Tiwari, Dimple, Bhati, Bhoopesh Singh. A Deep Analysis and Prediction of COVID-19 in India: Using Ensemble Regression Approach [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-60188-1_5 In: Studies in Computational Intelligence. Berlin: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2021, 97-109. ISSN 1860949X. ISSN (online) 18609503. - SCO


2021 [01/20] Al-Aamri, Amira K., Al-Harrasi, Ayaman A., Aal-Abdulsalam, Abdurahman K., Al-Maniri, Abdullah A., Padmadas, Sabu S. Forecasting the SARS COVID-19 pandemic and critical care resources threshold in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries: Population analysis of aggregate data [elektronický dokument]. DOI 10.1136/bmjopen-2020-044102 In: BMJ open. Londýn: British Medical Association. BMJ Publishing Group, 2021, Roč. 11, č. 5, [online]. ISSN (online) 2044-6055. - SCO


2021 [01/20] Arlis, Syafri, Defit, Sarjon. Machine Learning Algorithms for Predicting the Spread of Covid‒19 in Indonesia [elektronický dokument]. DOI 10.18421/TEM102-61 In: TEM Journal: Technology, Education, Management, Informatics. Novi Pazar: Association for Information Communication Technology Education and Science, 2021, Roč. 10, č. 2, 970-974 [tlačená forma] [online]. ISSN 2217-8309. ISSN (online) 2217-8333. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Huang, Wenbo, Ao, Shuang, Han, Dan, Liu, Yuming, Liu, Shuang, Huang, Yaojiang. Data-Driven and Machine-Learning Methods to Project Coronavirus Disease 2019 Pandemic Trend in Eastern Mediterranean [elektronický dokument]. DOI 10.3389/fpubh.2021.602353 In: Frontiers in public health. Lausanne: Frontiers Media, 2021, Roč. 9, [online]. ISSN (online) 2296-2565. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Iyiola, Olaniyi, Oduro, Bismark, Zabilowicz, Trevor, Iyiola, Bose, Kenes, Daniel. System of time fractional models for COVID-19: Modeling, analysis and solutions [elektronický dokument]. DOI 10.3390/sym13050787 In: Symmetry. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 13, č. 5, [online]. ISSN (online) 2073-8994. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Csutak, Balazs, Polcz, Peeter, Szederkenyi, Gabor. Computation of COVID-19 epidemiological data in Hungary using dynamic model inversion [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465563 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 91-96. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Mbilong, Paul Menounga, Berhich, Asmae, Jebli, Imane, Kassiri, Asmae El, Belouadha, Fatima Zahra. Artificial intelligence-enabled and period-aware forecasting COVID-19 spread [elektronický dokument]. DOI 10.18280/isi.260105 In: Ingenierie des Systemes d'Information. Edmonton: International Information and Engineering Technology Association, 2021, Roč. 26, č. 1, 47-57 [tlačená forma] [online]. ISSN 1633-1311. ISSN (online) 2116-7125. - SCO


2021 [01/20] Bansal, Ankita, Jayant, Utkarsh. Covid-19 outbreak modelling using regression techniques. DOI 10.1109/ICIPTM52218.2021.9388347 In: 2021 International Conference on Innovative Practices in Technology and Management (ICIPTM). Piscataway: IEEE, 2021, 113-118 [online]. ISBN 9780738132891. - SCO


2021 [01/20] Satu, Md Shahriare, Rahman, Md Khalilur, Rony, Maksud Alam, Shovon, Ahmedur Rahman, Adnan, Md Jane Alam, Howlader, Koushik Chandra, Shamim Kaiser, M. COVID-19: Update, Forecast and Assistant-An Interactive Web Portal to Provide Real-Time Information and Forecast COVID-19 Cases in Bangladesh. DOI 10.1109/ICICT4SD50815.2021.9396786 In: 2021 International Conference on Information and Communication Technology for Sustainable Development, ICICT4SD 2021 - Proceedings. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 456-460 [online]. ISBN 9781665414609. - SCO


2021 [01/20] Khalil, Ruhul Amin, Saeed, Nasir, Masood, Mudassir, Fard, Yasaman Moradi, Alouini, Mohamed Slim, Al-Naffouri, Tareq Y. Deep Learning in the Industrial Internet of Things: Potentials, Challenges, and Emerging Applications [elektronický dokument]. DOI 10.1109/JIOT.2021.3051414 In: IEEE Internet of Things Journal. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, Roč. 8, č. 14, 11016-11040 [online]. ISSN (online) 2327-4662. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] EL Azzaoui, Abir, Singh, Sushil Kumar, Park, Jong Hyuk. SNS Big Data Analysis Framework for COVID-19 Outbreak Prediction in Smart Healthy City [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.scs.2021.102993 In: Sustainable cities and society. [Amsterdam]: Elsevier, 2021, Roč. 71, [tlačená forma] [online]. ISSN 2210-6707. ISSN (online) 2210-6715. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Arora, Gunjan, Joshi, Jayadev, Mandal, Rahul Shubhra, Shrivastava, Nitisha, Virmani, Richa, Sethi, Tavpritesh. Artificial intelligence in surveillance, diagnosis, drug discovery and vaccine development against covid-19 [elektronický dokument]. DOI 10.3390/pathogens10081048 In: Pathogens. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 10, č. 8, [online]. ISSN (online) 2076-0817. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Hyman, Meleik, Mark, Calvin, Imteaj, Ahmed, Ghiaie, Hamed, Rezapour, Shabnam, Sadri, Arif M., Amini, M. Hadi. Data analytics to evaluate the impact of infectious disease on economy: Case study of COVID-19 pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.patter.2021.100315 In: Patterns. Amsterdam: Elsevier. Cell Press, 2021, Roč. 2, č. 8, [online]. ISSN (online) 2666-3899. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Marzouk, Mohamed, Elshaboury, Nehal, Abdel-Latif, Amr, Azab, Shimaa. Deep learning model for forecasting COVID-19 outbreak in Egypt [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.psep.2021.07.034 In: Process Safety and Environmental Protection: Official Journal of the European Federation of Chemical Engineering: Part B. London: Institution of Chemical Engineers, 2021, Roč. 153, 363-375 [tlačená forma] [online]. ISSN 0957-5820. ISSN (online) 1744-3598. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Quiroz-Juárez, Mario A., Torres-Gómez, Armando, Hoyo-Ulloa, Irma, de León-Montiel, Roberto D.J., U'Ren, Alfred B. Identification of high-risk COVID-19 patients using machine learning [elektronický dokument]. DOI 10.1371/journal.pone.0257234 In: PLoS One. San Francisco: Public Library of Science, 2021, Roč. 16, č. 9, [online]. ISSN (online) 1932-6203. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Çaparoğlu, Ömer Faruk, Ok, Yeşim, Tutam, Mahmut. To restrict or not to restrict? Use of artificial neural network to evaluate the effectiveness of mitigation policies: A case study of Turkey [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.chaos.2021.111246 In: Chaos, Solitons & Fractals: an Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. Amsterdam: Elsevier. Elsevier Science, 2021, Roč. 151, [tlačená forma] [online]. ISSN 0960-0779. ISSN (online) 1873-2887. - SCO


2021 [01/20] Nawaz, Saqib Ali, Li, Jingbing, Bhatti, Uzair Aslam, Bazai, Sibghat Ullah, Zafar, Asmat, Bhatti, Mughair Aslam, Mehmood, Anum, ul Ain, Qurat, Shoukat, Muhammad Usman. A hybrid approach to forecast the COVID-19 epidemic trend [elektronický dokument]. DOI 10.1371/journal.pone.0256971 In: PLoS One. San Francisco: Public Library of Science, 2021, Roč. 16, č. 10, [online]. ISSN (online) 1932-6203. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Nasution, Bahrul Ilmi, Nugraha, Yudhistira, Kanggrawan, Juan Intan, Lukmanto Suherman, Alex. Forecasting of COVID-19 Cases in Jakarta using Poisson Autoregression. DOI 10.1109/ICoICT52021.2021.9527454 In: 2021 9th International Conference on Information and Communication Technology, ICoICT 2021. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 594-599 [online]. ISBN 9781665404471. - SCO


2021 [01/20] Fei, Yiming. Analysis the use of machine learning algorithm-based methods in predicting COVID-19 infection. DOI 10.1145/3500931.3500948 In: ISAIMS 2021: Proceedings of the 2nd International Symposium on Artificial Intelligence for Medicine Sciences. New York: Association for Computing Machinery, 2021, 88-94 [online]. ISBN 9781450395588. - SCO


2021 [01/20] Haghighat, Fatemeh. Predicting the trend of indicators related to Covid-19 using the combined MLP-MC model [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.chaos.2021.111399 In: Chaos, Solitons & Fractals: an Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. Amsterdam: Elsevier. Elsevier Science, 2021, Roč. 152, [tlačená forma] [online]. ISSN 0960-0779. ISSN (online) 1873-2887. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Vekaria, Darshan, Kumari, Aparna, Tanwar, Sudeep, Kumar, Neeraj. ξboost: An AI-Based Data Analytics Scheme for COVID-19 Prediction and Economy Boosting [elektronický dokument]. DOI 10.1109/JIOT.2020.3047539 In: IEEE Internet of Things Journal. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, Roč. 8, č. 21, 15977-15989 [online]. ISSN (online) 2327-4662. - SCO


2021 [01/20] Rahmani, Amir Masoud, Yousefpoor, Efat, Yousefpoor, Mohammad Sadegh, Mehmood, Zahid, Haider, Amir, Hosseinzadeh, Mehdi, Ali Naqvi, Rizwan. Machine learning (Ml) in medicine: Review, applications, and challenges [elektronický dokument]. DOI 10.3390/math9222970 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 9, č. 22, [online]. ISSN (online) 2227-7390. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Saif, Sohail, Das, Priya, Biswas, Suparna. A Hybrid Model based on mBA-ANFIS for COVID-19 Confirmed Cases Prediction and Forecast [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40031-021-00538-0 In: Journal of The Institution of Engineers (India): Series B. Naí Dillí: The Institution of Engineers, 2021, Roč. 102, č. 6, 1123-1136 [tlačená forma] [online]. ISSN 2250-2106. ISSN (online) 2250-2114. - SCO


2021 [01/20] Shetty, Rashmi P., Pai, P. Srinivasa. Forecasting of COVID 19 Cases in Karnataka State using Artificial Neural Network (ANN) [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40031-021-00623-4 In: Journal of The Institution of Engineers (India): Series B. Naí Dillí: The Institution of Engineers, 2021, Roč. 102, č. 6, 1201-1211 [tlačená forma] [online]. ISSN 2250-2106. ISSN (online) 2250-2114. - SCO


2021 [01/20] Feki, Ines, Ammar, Sourour, Kessentini, Yousri, Muhammad, Khan. Federated learning for COVID-19 screening from Chest X-ray images [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.asoc.2021.107330 In: Applied Soft Computing: The Official Journal of the World Federation on Soft Computing (WFSC). Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 106, [tlačená forma] [online]. ISSN 1568-4946. ISSN (online) 1872-9681. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Goo, Taewan, Apio, Catherine, Heo, Gyujin, Lee, Doeun, Lee, Jong Hyeok, Lim, Jisun, Han, Kyulhee, Park, Taesung. Forecasting of the COVID-19 pandemic situation of Korea [elektronický dokument]. DOI 10.5808/gi.21028 In: Genomics & informatics. Seoul: Korea Genome Organization, 2021, Roč. 19, č. 1, [tlačená forma] [online]. ISSN 1598-866X. ISSN (online) 2234-0742. - SCO


2021 [01/20] Salam, Mustafa Abdul, Taha, Sanaa, Ramadan, Mohamed. COVID-19 detection using federated machine learning [elektronický dokument]. DOI 10.1371/journal.pone.0252573 In: PLoS One. San Francisco: Public Library of Science, 2021, Roč. 16, č. 6, [online]. ISSN (online) 1932-6203. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Zivkovic, Miodrag, Bacanin, Nebojsa, Venkatachalam, K., Nayyar, Anand, Djordjevic, Aleksandar, Strumberger, Ivana, Al-Turjman, Fadi. COVID-19 cases prediction by using hybrid machine learning and beetle antennae search approach [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.scs.2020.102669 In: Sustainable cities and society. [Amsterdam]: Elsevier, 2021, Roč. 66, [tlačená forma] [online]. ISSN 2210-6707. ISSN (online) 2210-6715. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Naeem, Muhammad, Yu, Jian, Aamir, Muhammad, Khan, Sajjad Ahmad, Adeleye, Olayinka, Khan, Zardad. Comparative analysis of machine learning approaches to analyze and predict the COVID-19 outbreak [elektronický dokument]. DOI 10.7717/PEERJ-CS.746 In: PeerJ. Computer science. San Francisco: Peerj INC, 2021, Roč. 7, č. December 16, [online]. ISSN (online) 2376-5992. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Thange, Uzma, Shukla, Vinod Kumar, Punhani, Ritu, Grobbelaar, Wonda. Analyzing COVID-19 dataset through data mining tool 'Orange' [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ICCAKM50778.2021.9357754 In: 2021 2nd International Conference on Computation, Automation and Knowledge Management (ICCAKM - 2021). Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 198-203 [online]. ISBN (online) 978-1-7281-9491-2. - SCO


2021 [01/20] Nayak, Janmenjoy, Naik, Bighnaraj, Dinesh, Paidi, Vakula, Kanithi, Rao, B. Kameswara, Ding, Weiping, Pelusi, Danilo. Intelligent system for COVID-19 prognosis: a state-of-the-art survey [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10489-020-02102-7 In: Applied Intelligence: the international journal of artificial intelligence, neural networks and complex problems - solving technologies. New York: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2021, Roč. 51, č. 5, 2908-2938 [tlačená forma]. ISSN 0924-669X. ISSN (online) 1573-7497. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Satu, Md Shahriare, Howlader, Koushik Chandra, Mahmud, Mufti, Shamim Kaiser, M., Islam, Sheikh Mohammad Shariful, Quinn, Julian M.W., Alyami, Salem A., Moni, Mohammad Ali. Short-term prediction of covid-19 cases using machine learning models [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app11094266 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 11, č. 9, [online]. ISSN (online) 2076-3417. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Silabela, Mxolisi, Bogdandy, Bence, Toth, Zsolt. Automatic Mask Detecion using Convolutional Neural Networks and Variational Autoencoder [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465587 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 461-466. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Bhattacharya, Sweta, Reddy Maddikunta, Praveen Kumar, Pham, Quoc Viet, Gadekallu, Thippa Reddy, Krishnan S, Siva Rama, Chowdhary, Chiranji Lal, Alazab, Mamoun, Jalil Piran, Md. Deep learning and medical image processing for coronavirus (COVID-19) pandemic: A survey [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.scs.2020.102589 In: Sustainable cities and society. [Amsterdam]: Elsevier, 2021, Roč. 65, [tlačená forma] [online]. ISSN 2210-6707. ISSN (online) 2210-6715. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Sharma, Amit, Baldi, Ashish, Kumar Sharma, Dinesh. How to spot COVID-19 patients: Speech &amp; sound audio analysis for preliminary diagnosis of SARS-COV-2 corona patients [elektronický dokument]. DOI 10.1111/ijcp.14134 In: International Journal of Clinical Practice. Hoboken: John Wiley & Sons, 2021, Roč. 75, č. 6, [tlačená forma]. ISSN 1368-5031. ISSN (online) 1742-1241. - SCO


2021 [01/20] Banyal, Siddhant, Dwivedi, Rinky, Gupta, Koyel Datta, Sharma, Deepak Kumar, Al-Turjman, Fadi, Mostarda, Leonardo. Technology landscape for epidemiological prediction and diagnosis of covid-19 [elektronický dokument]. DOI 10.32604/cmc.2021.014387 In: Computers, Materials & Continua. Henderson: Tech Science Press, 2021, Roč. 67, č. 2, 1679-1696 [tlačená forma] [online]. ISSN 1546-2218. ISSN (online) 1546-2226. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Hasan, Ahmed Mudheher, Mahmoud, Aseel Ghazi, Hasan, Zainab Mudheher. Optimized Extreme Learning Machine for Forecasting Confirmed Cases of COVID-19 [elektronický dokument]. DOI 10.22266/ijies2021.0430.44 In: International Journal of Intelligent Engineering and Systems. Fukuoka: Intelligent Network and Systems Society, 2021, Roč. 14, č. 2, 484-494 [tlačená forma] [online]. ISSN 2185-310X. ISSN (online) 2185-3118. - SCO


2021 [01/20] Garetto, Michele, Leonardi, Emilio, Torrisi, Giovanni Luca. A time-modulated Hawkes process to model the spread of COVID-19 and the impact of countermeasures. DOI 10.1016/j.arcontrol.2021.02.002 In: Annual reviews in control. Oxford: Elsevier. Pergamon Press, 2021, Roč. 51, 551-563 [tlačená forma]. ISSN 1367-5788. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Podder, Prajoy, Khamparia, Aditya, Rubaiyat Hossain Mondal, M., Rahman, Mohammad Atikur, Bharati, Subrato. Forecasting the Spread of COVID-19 and ICU Requirements [elektronický dokument]. DOI 10.3991/ijoe.v17i05.20009 In: International journal of online and biomedical engineering. Viedeň: International Association of Online Engineering, 2021, Roč. 17, č. 5, 81-99 [online]. ISSN (online) 2626-8493. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Khalilpourazari, Soheyl, Hashemi Doulabi, Hossein. Robust modelling and prediction of the COVID-19 pandemic in Canada [elektronický dokument]. DOI 10.1080/00207543.2021.1936261 In: International journal of production research. London: Taylor & Francis Group, 2021, [tlačená forma]. ISSN 0020-7543. ISSN (online) 1366-588X. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Shah, Het, Shah, Saiyam, Tanwar, Sudeep, Gupta, Rajesh, Kumar, Neeraj. Fusion of AI techniques to tackle COVID-19 pandemic: models, incidence rates, and future trends [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00530-021-00818-1 In: Multimedia systems. New York: Springer Nature, 2021. ISSN 0942-4962. ISSN (online) 1432-1882. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Raheja, Supriya, Kasturia, Shreya, Cheng, Xiaochun, Kumar, Manoj. Machine learning-based diffusion model for prediction of coronavirus-19 outbreak [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00521-021-06376-x In: Neural Computing and Applications. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2021, [tlačená forma] [online]. ISSN 0941-0643. ISSN (online) 1433-3058. - SCO


2021 [01/20] Piotrowski, Adam P., Piotrowska, Agnieszka E. Differential evolution and particle swarm optimization against COVID-19 [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10462-021-10052-w In: Artificial Intelligence Review: An International Science and Engineering Journal . Cham: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2021, [tlačená forma]. ISSN 0269-2821. ISSN (online) 1573-7462. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Brima, Yusuf, Atemkeng, Marcellin, Djiokap, Stive Tankio, Ebiele, Jaures, Tchakounté, Franklin. Transfer learning for the detection and diagnosis of types of pneumonia including pneumonia induced by COVID-19 from chest X-ray images [elektronický dokument]. DOI 10.3390/diagnostics11081480 In: Diagnostics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 11, č. 8, [online]. ISSN (online) 2075-4418. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Shakeel, Sheikh Muzaffar, Kumar, Nithya Sathya, Madalli, Pranita Pandurang, Srinivasaiah, Rashmi, Swamy, Devappa Renuka. Covid-19 prediction models: A systematic literature review [elektronický dokument]. DOI 10.24171/J.PHRP.2021.0100 In: Osong Public Health and Research Perspectives. Cheongju: Korea Centers for Disease Control and Prevention, 2021, Roč. 12, č. 4, 215-229 [tlačená forma] [online]. ISSN 2210-9099. ISSN (online) 2233-6052. - SCO


2021 [01/20] Chahar, Shivam, Roy, Pradeep Kumar. COVID-19: A Comprehensive Review of Learning Models [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11831-021-09641-3 In: Archives of Computational Methods in Engineering. Amsterdam: Springer Nature, 2021, [tlačená forma] [online]. ISSN 1134-3060. ISSN (online) 1886-1784. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Giancotti, Monica, Lopreite, Milena, Mauro, Marianna, Puliga, Michelangelo. The role of European health system characteristics in affecting Covid 19 lethality during the early days of the pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.1038/s41598-021-03120-2 In: Scientific reports. Londýn: Springer Nature. Nature Publishing Group, 2021, Roč. 11, č. 1, [online]. ISSN (online) 2045-2322. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Arslan, Hilal. COVID-19 prediction based on genome similarity of human SARS-CoV-2 and bat SARS-CoV-like coronavirus [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.cie.2021.107666 In: Computers & Industrial Engineering. NewYork: Elsevier. Pergamon Press, 2021, Roč. 161, [tlačená forma] [online]. ISSN 0360-8352. ISSN (online) 1879-0550. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Comito, Carmela, Pizzuti, Clara. Predicting COVID-19 with AI techniques: Current research and future directions. DOI 10.1145/3487351.3490958 In: ASONAM '21: Proceedings of the 2021 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining. New York: Association for Computing Machinery, 2021, 518-524 [online]. ISBN 9781450391283. - SCO


2021 [01/20] Wan Yaacob, Wan Fairos, Sobri, Norafefah Mohamad, Nasir, Syerina Azlin Md, Nordin, Noor Ilanie, Wan Yaacob, Wan Faizah, Mukhaiyar, Utriweni. Machine learning models for COVID-19 confirmed cases prediction: A meta-analysis approach. DOI 10.1088/1742-6596/2084/1/012013 In: International Conference on Mathematics, Statistics and Computing Technology 2021: 27-28 October 2021, Bangkok, Thailand. Bristol: IOP Publishing, 2021, [online]. - SCO


2021 [01/20] Aldhyani, Theyazn H.H., Alkahtani, Hasan. A bidirectional long short-term memory model algorithm for predicting covid-19 in gulf countries [elektronický dokument]. DOI 10.3390/life11111118 In: Life. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 11, č. 11, [online]. ISSN (online) 2075-1729. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Yadav, Shiwali, Kumar, Rakesh. RT-PCR Result Based Covid-19 Prediction Using Voting Classification Approach. DOI 10.1109/ICOSEC51865.2021.9591816 In: Smart Electronics and Communication (ICOSEC 2021): 2nd International Conference on Smart Electronics and Communication (ICOSEC), 7-9 October 2021, Trichy, India. Piscataway: IEEE, 2021, 1070-1078. ISBN 978-1-6654-3368-6. - SCO


2020 [01/20] Ghamizi, Salah, Rwemalika, Renaud, Cordy, Maxime, Veiber, Lisa, Bissyandé, Tegawendé F., Papadakis, Mike, Klein, Jacques, Le Traon, Yves. Data-driven Simulation and Optimization for Covid-19 Exit Strategies. DOI 10.1145/3394486.3412863 In: KDD '20: Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining. New York: Assoc Computing Machinery, 2020, 3434-3442. ISBN 978-1-4503-7998-4. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] Prakash, Anupam, Sharma, Piyush, Sinha, Indrajeet Kumar, Singh, Upendra Pratap. Spread Peak Prediction of Covid-19 using ANN and Regression (Workshop Paper). DOI 10.1109/BigMM50055.2020.00062 In: 2020 IEEE Sixth International Conference on Multimedia Big Data (BigMM). Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, 356-365 [online]. ISBN 9781728193250. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] De Moura, Luis Vinicius, Dartora, Caroline Mac Hado, De Oliveira, Christian Mattjie, Barros, Rodrigo Coelho, Da Silva, Ana Maria Marques. A Novel Approach to Differentiate COVID-19 Pneumonia in Chest X-ray. DOI 10.1109/BIBE50027.2020.00078 In: 2020 IEEE 20th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE). New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, 446-451 [online]. ISBN 9781728195742. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] Nikil, Ch H.V.S.S., Dalmia, Hemlata, Pavan Kumar, G. Janaki Rama. Covid-19 outbreak analysis. DOI 10.1109/ICSTCEE49637.2020.9276790 In: 2020 International Conference on Smart Technologies in Computing, Electrical and Electronics (ICSTCEE). Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, 347-350 [online]. ISBN 9781728172132. - SCO


2020 [01/20] Sinha, Indrajeet Kumar, Singh, Krishna Pratap, Verma, Shekhar. DP-ANN: A new Differential Private Artificial Neural Network with Application on Health data (Workshop Paper). DOI 10.1109/BigMM50055.2020.00061 In: 2020 IEEE Sixth International Conference on Multimedia Big Data (BigMM). Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, 351-355 [online]. ISBN 9781728193250. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] Gambhir, Ekta, Jain, Ritika, Gupta, Alankrit, Tomer, Uma. Regression Analysis of COVID-19 using Machine Learning Algorithms. DOI 10.1109/ICOSEC49089.2020.9215356 In: 2020 International Conference on Smart Electronics and Communication (ICOSEC). Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, 65-71 [online]. ISBN 9781728154619. - SCO


2020 [01/20] Ionescu, Valeriu Manuel, Enescu, Florentina Magda. Web application for timeline representation of COVID-19 data in Romania. DOI 10.1109/ECAI50035.2020.9223251 In: 2020 12th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI). Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, [online]. ISBN 9781728168432. - SCO


2020 [01/20] Althnian, Alhanoof, Elwafa, Afnan Abou, Aloboud, Nourah, Alrasheed, Hend, Kurdi, Heba. Prediction of COVID-19 individual susceptibility using demographic data: A case study on Saudi Arabia [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.procs.2020.10.051 In: 24th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems. Amsterdam: Elsevier, 2020. - CPCI-S, [online]. ISSN (online) 1877-0509. [angličtina]. - SCO


2020 [01/20] Dey, Lopamudra, Chakraborty, Sanjay, Mukhopadhyay, Anirban. Machine learning techniques for sequence-based prediction of viral–host interactions between SARS-CoV-2 and human proteins [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.bj.2020.08.003 In: Biomedical Journal. Amsterdam: Elsevier, 2020, Roč. 43, č. 5, 438-450 [tlačená forma] [online]. ISSN 2319-4170. ISSN (online) 2320-2890. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] S, Magesh, V.R, Niveditha, P.S, Rajakumar, S, Radha Ram Mohan, L, Natrayan. Pervasive computing in the context of COVID-19 prediction with AI-based algorithms [elektronický dokument]. DOI 10.1108/IJPCC-07-2020-0082 In: International Journal of Pervasive Computing and Communications. Bingley: Emerald Group Publishing, 2020, Roč. 16, č. 5, 477-487 [tlačená forma] [online]. ISSN 1742-7371. ISSN (online) 1742-738X. - SCO


2020 [01/20] Fayyoumi, Ebaa, Idwan, Sahar, Aboshindi, Heba. Machine learning and statistical modelling for prediction of Novel COVID-19 patients case study: Jordan [elektronický dokument]. DOI 10.14569/IJACSA.2020.0110518 In: International Journal of Advanced Computer Science and Applications. Bradford: Science and Information (SAI) Organization, 2020, Roč. 11, č. 5, 122-126 [tlačená forma] [online]. ISSN 2158-107X. ISSN (online) 2156-5570. - SCO


2020 [01/20] Mirri, Silvia, Delnevo, Giovanni, Roccetti, Marco. Is a COVID-19 second wave possible in Emilia-Romagna (Italy)? Forecasting a future outbreak with particulate pollution and machine learning [elektronický dokument]. DOI 10.3390/computation8030074 In: Computation. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 8, č. 3, [online]. ISSN (online) 2079-3197. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] Asteris, Panagiotis G., Douvika, Maria G., Karamani, Chrysoula A., Skentou, Athanasia D., Chlichlia, Katerina, Cavaleri, Liborio, Daras, Tryfon, Armaghani, Danial J., Zaoutis, Theoklis E. A novel heuristic algorithm for the modeling and risk assessment of the covid-19 pandemic phenomenon [elektronický dokument]. DOI 10.32604/CMES.2020.013280 In: Computer modeling in engineering & sciences. Henderson: Tech Science Press, 2020, Roč. 125, č. 2, 815-828 [tlačená forma]. ISSN 1526-1492. ISSN (online) 1526-1506. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Xie, Hailun, Zhang, Li, Lim, Chee Peng. Evolving CNN-LSTM Models for Time Series Prediction Using Enhanced Grey Wolf Optimizer [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ACCESS.2020.3021527 In: IEEE access: practical innovations, open solutions. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, Roč. 8, 161519-161541 [online]. ISSN (online) 2169-3536. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Prashanth, B., Neelima, G., Dule, Chhaya S., Chandra Prakash, T., Tarun Reddy, S. Data Science and Machine Learning Integrated Implementation Patterns for Cavernous Knowledge Discovery from COVID-19 Data. DOI 10.1088/1757-899X/981/2/022004 In: 2020 International Conference on Recent Advancements in Engineering and Management. Bristol: Institute of Physics. IOP Publishing, 2020, [online]. - SCO


2020 [01/20] Kumar, Sachin, Veer, Karan. Forecasting of Covid-19 cases using machine learning approach [elektronický dokument]. DOI 10.2174/1573398X17666210129131009 In: Current Respiratory Medicine Reviews. [s.l.]: Bentham Science Publishers, 2020, Roč. 16, č. 4, 240-245 [tlačená forma] [online]. ISSN 1573-398X. ISSN (online) 1875-6387. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] Shilbayeh, Samar A., Abonamah, Abdullah, Masri, Ahmad A. Partially versus purely data-driven approaches in SARS-CoV-2 prediction [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app10165696 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 10, č. 16, [online]. ISSN (online) 2076-3417. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Smit, Albertus J., Fitchett, Jennifer M., Engelbrecht, Francois A., Scholes, Robert J., Dzhivhuho, Godfrey, Sweijd, Neville A. Winter is coming: A southern hemisphere perspective of the environmental drivers of sars-cov-2 and the potential seasonality of covid-19 [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijerph17165634 In: International journal of environmental research and public health: open access journal. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 17, č. 16, 1-28 [tlačená forma] [online]. ISSN 1661-7827. ISSN (online) 1660-4601. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Miralles-Pechuán, Luis, Jiménez, Fernando, Ponce, Hiram, Martínez-Villaseñor, Lourdes. A Methodology Based on Deep Q-Learning/Genetic Algorithms for Optimizing COVID-19 Pandemic Government Actions. DOI 10.1145/3340531.3412179 In: CIKM '20: Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information & Knowledge Management. New York: Association for Computing Machinery, 2020, 1135-1144 [online]. ISBN 9781450368599. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] Wieczorek, Michał, Siłka, Jakub, Woźniak, Marcin. Neural network powered COVID-19 spread forecasting model [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.chaos.2020.110203 In: Chaos, Solitons & Fractals: an Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. Amsterdam: Elsevier. Elsevier Science, 2020, Roč. 140, [tlačená forma] [online]. ISSN 0960-0779. ISSN (online) 1873-2887. - SCO


2020 [01/20] Shahid, Farah, Zameer, Aneela, Muneeb, Muhammad. Predictions for COVID-19 with deep learning models of LSTM, GRU and Bi-LSTM [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.chaos.2020.110212 In: Chaos, Solitons & Fractals: an Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. Amsterdam: Elsevier. Elsevier Science, 2020, Roč. 140, [tlačená forma] [online]. ISSN 0960-0779. ISSN (online) 1873-2887. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Golinelli, Davide, Boetto, Erik, Carullo, Gherardo, Nuzzolese, Andrea Giovanni, Landini, Maria Paola, Fantini, Maria Pia. Adoption of digital technologies in health care during the COVID-19 pandemic: Systematic review of early scientific literature. DOI 10.2196/22280 In: Journal of Medical Internet Research. Toronto: JMIR Publications, 2020, Roč. 22, č. 11, [tlačená forma] [online]. ISSN 1438-8871. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Jarndal, Anwar, Husain, Saddam, Zaatar, Omar, Gumaei, Talal Al, Hamadeh, Amar. GPR and ANN based Prediction Models for COVID-19 Death Cases. DOI 10.1109/CCCI49893.2020.9256564 In: 2020 International Conference on Communications, Computing, Cybersecurity, and Informatics (CCCI). New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, [online]. ISBN 9781728120355. - SCO


2020 [01/20] de Lima, Clarisse Lins, da Silva, Cecilia Cordeiro, da Silva, Ana Clara Gomes, Luiz Silva, Eduardo, Marques, Gabriel Souza, de Araújo, Lucas Job Brito, Albuquerque Júnior, Luiz Antônio, de Souza, Samuel Barbosa Jatobá, de Santana, Maíra Araújo, Gomes, Juliana Carneiro, de Freitas Barbosa, Valter Augusto, Musah, Anwar, Kostkova, Patty, dos Santos, Wellington Pinheiro, da Silva Filho, Abel Guilhermino. COVID-SGIS: A Smart Tool for Dynamic Monitoring and Temporal Forecasting of Covid-19 [elektronický dokument]. DOI 10.3389/fpubh.2020.580815 In: Frontiers in public health. Lausanne: Frontiers Media, 2020, Roč. 8, [online]. ISSN (online) 2296-2565. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Kushwaha, Shashi, Bahl, Shashi, Bagha, Ashok Kumar, Parmar, Kulwinder Singh, Javaid, Mohd, Haleem, Abid, Singh, Ravi Pratap. Significant applications of machine learning for covid-19 pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.1142/S2424862220500268 In: Journal of Industrial Integration and Management. Singapur: World Scientific Publishing, 2020, Roč. 5, č. 4, 453-479 [tlačená forma] [online]. ISSN 2424-8622. ISSN (online) 2424-8630. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] Liao, Zhifang, Lan, Peng, Liao, Zhining, Zhang, Yan, Liu, Shengzong. TW-SIR: time-window based SIR for COVID-19 forecasts [elektronický dokument]. DOI 10.1038/s41598-020-80007-8 In: Scientific reports. Londýn: Springer Nature. Nature Publishing Group, 2020, Roč. 10, č. 1, [online]. ISSN (online) 2045-2322. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Alsuwaiket, Mohammed A. Predicting the COVID-19 spread, recoveries and mortalities rates in Saudi Arabia using ann [elektronický dokument] In: Journal of Theoretical and Applied Information Technology. Islamabad: Little Lion Scientific, 2020, Roč. 98, č. 23, 3643-3653 [tlačená forma]. ISSN 1992-8645. ISSN (online) 1817-3195. - SCO


2020 [01/20] Gupta, Meenu, Jain, Rachna, Gupta, Akash, Jain, Kunal. Real-time analysis of COVID-19 pandemic on most populated countries worldwide [elektronický dokument]. DOI 10.32604/cmes.2020.012467 In: Computer modeling in engineering & sciences. Henderson: Tech Science Press, 2020, Roč. 125, č. 3, 943-965 [tlačená forma]. ISSN 1526-1492. ISSN (online) 1526-1506. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADM_003 Tusor, Balázs, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Fast Regular and Interval-based Classification, using parSITs [elektronický dokument]. DOI 10.12700/APH.18.6.2021.6.6 In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2021, Roč. 18, č. 6, 107-125 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


ADM_004 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Rudas, Imre. Knowledge representation in ISpace based man-machine communication. DOI 10.1007/978-3-319-03674-8-23 In: Studies in Fuzziness and Soft Computing. Cham: Springer Nature, 2014, č. 312, s. 241-251. ISBN 978-364-2356-43-8. ISSN 1434-9922. [angličtina]


ADM_005 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Bukor, József. Improving the Model Convergence Properties of Classifier Feed-Forward MLP Neural Networks. DOI 10.1007/978-3-319-06323-2 In: Studies in Fuzziness and Soft Computing. Cham: Springer Nature, 2014, č. 317, s. 281-293. ISBN 978-364-2356-43-8. ISSN 1434-9922. [angličtina]


ADM_006 Várkonyiné Kóczy, Annamária. Fuzzy approaches in anytime systems. DOI 10.1007/978-3-642-35644-5_43 In: Studies in Fuzziness and Soft Computing. Cham: Springer Nature, 2013, č. 299, s. 725-735. ISBN 978-364-2356-43-8. ISSN 1434-9922. [angličtina]. - SCO


ADM_007 Mousavi, Seyedmajid, Mosavi, Amir, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Fazekasi, Gábor. Dynamic Resource Allocation in Cloud Computing [elektronický dokument]. DOI 10.12700/APH.14.4.2017.4.5 In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2017, Roč. 14, č. 4, s. 83-104 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


Ohlasy:

2019 [01/12] REHMAN, A. - HUSSAIN, S. S. - ur REHMAN, Z. -et al. Multi-objective approach of energy efficient workflow scheduling in cloud environments. In Concurrency computation. ISSN 1532-0626, 2019, vol. 31, no. 8.. [s.l.] : [s.n.], 2019


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 3


AEC_001 Dineva, Adrienn Alexandra, Tar, József, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tóth, János, Piuri, Vincenzo. Non-conventional Control Design by Sigmoid Generated Fixed Point Transformation Using Fuzzy Approximation [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-78437-3_1 In: Practical Issues of Intelligent Innovations. Cham: Springer Nature, 2018, s. 1-15 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-319-78436-6. ISBN 978-3-030-08698-5. ISBN (online) 978-3-319-78437-3. [angličtina]. - SCO


AEC_002 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Hancsicska, Sándor, Bukor, József. Fuzzy information measure for improving HDR imaging. DOI 10.1007/978-3-319-32229-2_9 In: Studies in Fuzziness and Soft Computing, s. 113-126. ISSN 1434-9922. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01/20] Kiran, Bagadi Ravi, Kumari, Vatsavayi Valli, Raju, K. V. S. V. N. Model for High Dynamic Range Imaging System Using Hybrid Feature Based Exposure Fusion [elektronický dokument]. DOI 10.1515/jisys-2018-0412 In: Journal of Intelligent Systems. Berlin: De Gruyter, 2021, Roč. 30, č. 1, [tlačená forma] [online]. ISSN 0334-1860. ISSN (online) 2191-026X. - WOS CC ; SCO


2021 [01/12] KIRAN, B. R. - KUMARI, V. V. - RAJU, K. V. S. V. N. Model for High Dynamic Range Imaging System Using Hybrid Feature Based Exposure Fusion. In Journal of Intelligent Systems. ISSN 0334-1860, 2021, vol. 30, no. 1, p. 346-360.. [s.l.] : [s.n.], 2021


AEC_003 Tar, József K., Bitó, János F., Várkonyiné Kóczy, Annamária, Dineva, Adrienn Alexandra. Symbiosis of RFPT-based Adaptivity and the Modified Adaptive Inverse Dynamics Controller [elektronický dokument] In: Advances in Soft Computing, Intelligent Robotics and Control: Topics in Intelligent Engineering and Informatics. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2014, [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-319-05944-0. ISBN (online) 978-3-319-05945-7. ISSN 2193-9411. [angličtina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 61


AFC_001 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Tóth, János. A fuzzy shape extraction method [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-75408-6_29 In: Recent developments and the new direction in soft-computing foundations and applications: selected papers from the 6th world conference on soft computing, May 22-25, 2016, Berkeley, USA. [s.l.]: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2018, s. 383-395. ISBN 978-3-319-75407-9. ISBN (online) 978-3-319-75408-6. [angličtina]. - SCO


AFC_002 Bukor, József, Tusor, Balázs, Várkonyiné Kóczy, Annamária. A fast line extraction method based on basic segment grouping [elektronický dokument]. DOI 10.1109/I2MTC.2018.8409852 In: 2018 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC). Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 1-6 [online]. ISBN (online) 978-1-5386-2222-3. [angličtina]. - SCO


AFC_003 Mosavi, Amir, Rituraj, Rituraj, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Review on the usage of the multiobjective optimization package of modeFrontier in the energy sector [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_28 In: Recent Advances in Technology Research and Education: Proceedings of the 16th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2017. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2018, s. 217-224 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-33-19674-58-2. ISBN (online) 978-3-319-67459-9. [angličtina]. - SCO


AFC_004 Mosavi, Amir, Bathla, Yatish, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Predicting the future using web knowledge: State of the art survey [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_42 In: Recent Advances in Technology Research and Education: Proceedings of the 16th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2017. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2018, s. 341-349 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-33-19674-58-2. ISBN (online) 978-3-319-67459-9. [angličtina]. - SCO


AFC_005 Mousavi, Seyedmajid, Mousavi, Amir, Várkonyiné Kóczy, Annamária. A load balancing algorithm for resource allocation in cloud computing [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_36 In: Recent Advances in Technology Research and Education: Proceedings of the 16th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2017. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2018, s. 289-296 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-33-19674-58-2. ISBN (online) 978-3-319-67459-9. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2021 [01/20] Chang, Zhangyu, Chan, S. H.Gary. An Approximation Algorithm to Maximize User Capacity for an Auto-Scaling VoD System [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TMM.2020.3031068 In: IEEE Transactions on Multimedia. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, Roč. 23, 3714-3725 [tlačená forma] [online]. ISSN 1520-9210. ISSN (online) 1941-0077. - WOS CC ; SCO ; CCC


AFC_006 Mosavi, Amir, Lopez, Alvaro, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Industrial applications of big data: State of the art survey [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_29 In: Recent Advances in Technology Research and Education: Proceedings of the 16th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2017. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2018, s. 225-232 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-33-19674-58-2. ISBN (online) 978-3-319-67459-9. [angličtina]. - SCO


AFC_007 Mosavi, Amir, Rabczuk, Timon, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Reviewing the novel machine learning tools for materials design [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_7 In: Recent Advances in Technology Research and Education: Proceedings of the 16th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2017. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2018, s. 50-58 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-33-19674-58-2. ISBN (online) 978-3-319-67459-9. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Wang, Jia, Wang, Yingxue, Chen, Yanan. Inverse Design of Materials by Machine Learning [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ma15051811 In: Materials. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 15, č. 5, [online]. ISSN (online) 1996-1944. - SCO


2021 [01/20] Melia, Hannah R., Muckley, Eric S., Saal, James E. Materials informatics and sustainability-The case for urgency [elektronický dokument]. DOI 10.1017/dce.2021.19 In: Data-Centric Engineering. Cambridge: Cambridge University Press, 2021, Roč. 2, č. 40, [online]. ISSN (online) 26326736. - SCO


2021 [01/20] Latif, Sohaib, XianWen, Fang, Wang, Li Li. Intelligent decision support system approach for predicting the performance of students based on three-level machine learning technique [elektronický dokument]. DOI 10.1515/jisys-2020-0065 In: Journal of Intelligent Systems. Berlin: De Gruyter, 2021, Roč. 30, č. 1, 739-749 [tlačená forma] [online]. ISSN 0334-1860. ISSN (online) 2191-026X. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Meliho, Modeste, Khattabi, Abdellatif, Asinyo, Joseph. Spatial modeling of flood susceptibility using machine learning algorithms [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s12517-021-08610-1 In: Arabian Journal of Geosciences. Heidelberg: Springer Publishing Company, 2021, Roč. 14, č. 21, [tlačená forma]. ISSN 1866-7511. ISSN (online) 1866-7538. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Hashi, Abdirahman Osman, Abdirahman, Abdullahi Ahmed, Elmi, Mohamed Abdirahman, Hashi, Siti Zaiton Mohd, Rodriguez, Octavio Ernesto Romo. A real-time flood detection system based on machine learning algorithms with emphasis on deep learning [elektronický dokument]. DOI 10.14445/22315381/IJETT-V69I5P232 In: International Journal of Engineering Trends and Technology. Tiruččiráppalli: Seventh Sense Research Group, 2021, Roč. 69, č. 5, 249-256 [tlačená forma] [online]. ISSN 2349-0918. ISSN (online) 2231-5381. - SCO


2021 [01/20] Koya, Bhanu P., Aneja, Sakshi, Gupta, Rishi, Valeo, Caterina. Comparative analysis of different machine learning algorithms to predict mechanical properties of concrete [elektronický dokument]. DOI 10.1080/15376494.2021.1917021 In: Mechanics of Advanced Materials and Structures. Philadelphia: Taylor & Francis Group, 2021, [tlačená forma]. ISSN 1537-6494. ISSN (online) 1537-6532. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Barnat-Hunek, Danuta, Omiotek, Zbigniew, Szafraniec, Małgorzata, Dzierżak, Róża. An integrated texture analysis and machine learning approach for durability assessment of lightweight cement composites with hydrophobic coatings modified by nanocellulose [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.measurement.2021.109538 In: Measurement: journal of the International Measurement Confederation. London: Institute of Measurement and Control, 2021, č. 179, [tlačená forma] [online]. ISSN 0263-2241. ISSN (online) 1873-412X. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Hashi, Abdirahman Osman, Abdirahman, Abdullahi Ahmed, Elmi, Mohamed Abdirahman, Hashim, Siti Zaiton Mohd. A Real Time Flood Detection System Based on Machine Learning Algorithms [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-70713-2_34 In: Innovative systems for intelligent health informatics. IRICT 2020. Cham: Springer Nature. Springer, 2021, s. 364-373 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-70712-5. ISBN (online) 978-3-030-70713-2. - SCO


2021 [01/12] Imran, Mirza, Sheikh Abdul Khader, P., Rafiq, Mohammd, Singh Rawat, Kishan. Forecasting water level of Glacial fed perennial river using a genetically optimized hybrid Machine learning model [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.matpr.2021.02.256 In: Materials Today: Proceedings. [s.l.] : [s.n.], 2021. - CPCI-S, 11113-11119. ISSN (online) 22147853. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] Xu, Zhaoyi, Saleh, Joseph Homer, Subagia, Rachmat. Machine learning for helicopter accident analysis using supervised classification: Inference, prediction, and implications [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.ress.2020.107210 In: Reliability Engineering & System Safety. Barking: Elsevier, 2020, Roč. 204, [tlačená forma] [online]. ISSN 0951-8320. ISSN (online) 1879-0836. - WOS CC ; SCO ; CCC


2019 [01/20] Bukovskiy, M. E., Semenova, A. V. Analysis of the effects of climatic factors on flood peak formation. DOI 10.1088/1755-1315/386/1/012034 In: 9th International Conference on Computational Information Technologies for Environmental Sciences, CITES 2019 and International Young Scientists School 2019. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2019, [tlačená forma] [online]. - SCO


2019 [01/20] Lu, Y., Blal, N., Gravouil, A. Datadriven HOPGD based computational vademecum for welding parameter identification [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00466-018-1656-8 In: Computational Mechanics: theory and application. Berlin: Springer Nature. Springer Verlag, 2019, Roč. 64, č. 1, 47-62 [tlačená forma]. ISSN 0178-7675. ISSN (online) 1432-0924. - WOS CC ; SCO ; CCC


2018 [01/20] Bui, Dac Khuong, Nguyen, Tuan, Chou, Jui Sheng, Nguyen-Xuan, H., Ngo, Tuan Duc. A modified firefly algorithm-artificial neural network expert system for predicting compressive and tensile strength of high-performance concrete. DOI 10.1016/j.conbuildmat.2018.05.201 In: Construction and Building Materials: An international journal dedicated to the investigation and innovative use of materials in construction and repair. Amsterdam: Elsevier, 2018, Roč. 180, 320-333 [tlačená forma]. ISSN 0950-0618. - SCO


AFC_008 Baranyai, Marcell, Mosavi, Amir, Vajda, István, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Optimal design of electrical machines: State of the art survey [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_27 In: Recent Advances in Technology Research and Education: Proceedings of the 16th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2017. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2018, s. 209-216 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-33-19674-58-2. ISBN (online) 978-3-319-67459-9. [angličtina]. - SCO


AFC_009 Tusor, Balázs, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tóth, János. A fuzzy data structure for variable length data and missing value classification [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_37 In: Recent Advances in Technology Research and Education: Proceedings of the 16th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2017. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2018, s. 297-304 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-33-19674-58-2. ISBN (online) 978-3-319-67459-9. [angličtina]. - SCO


AFC_010 Mosavi, Amir, Benkreif, Rami, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Comparison of Euler-Bernoulli and Timoshenko beam equations for railway system dynamics [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_5 In: Recent Advances in Technology Research and Education: Proceedings of the 16th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2017. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2018, s. 32-40 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-33-19674-58-2. ISBN (online) 978-3-319-67459-9. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2020 [01/12] Gaur, Akash, Dhurvey, Priyanka. Comparative Study of Beam Theories on the Effect of Span-Depth Ratio for Symmetric and Un-symmetric Loadings. DOI 10.1088/1757-899X/936/1/012047 In: International Conference on Materials, Mechanics and Structures 2020. Bristol: Institute of Physics. IOP Publishing, 2020, [online]. - SCO


2020 [01/12] Zhang, Xianying, Thompson, David, Sheng, Xiaozhen. Differences between Euler-Bernoulli and Timoshenko beam formulations for calculating the effects of moving loads on a periodically supported beam [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jsv.2020.115432 In: Journal of Sound and Vibration, 2020, Roč. 481, [tlačená forma]. ISSN 0022-460X. ISSN (online) 1095-8568. - SCO


AFC_011 Dineva, Adrienn Alexandra, Tusor, Balázs, Csiba, Peter, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Robot control in ispace by applying weighted likelihood function [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-67459-9_31 In: Recent Advances in Technology Research and Education: Proceedings of the 16th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2017. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2018, s. 243-248 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-33-19674-58-2. ISBN (online) 978-3-319-67459-9. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2018 [01/20] Nagy, István, Tuloki, Szilárd. Fault Analysis and System Modelling in Vehicle Engineering. DOI 10.1109/CINTI.2018.8928203 In: 2018 IEEE 18th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI). New York: IEEE, 2018, 313-317 [online]. ISBN 9781728111179. - WOS CC ; SCO


AFC_012 Dineva, Adrienn Alexandra, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Piuri, Vincenzo, Tar, József. Point cloud processing with the combination of fuzzy information measure and wavelets [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-62521-8_39 In: Recent Advances in Technology Research and Education: Proceedings of the 16th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2017. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2018, s. 455-461 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-33-19674-58-2. ISBN (online) 978-3-319-67459-9. [angličtina]. - SCO


AFC_013 Gobor, Zoltán, Ódry, Péter, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Preliminary Considerations in the Design of a Sensor for Improving the Reference Trajectory Calculation for the Individual Leg of a Hexapod. DOI 10.1109/SISY.2018.8524858 In: SISY 2018: IEEE 16th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 57-62 [online]. ISBN 978-1-5386-6841-2. ISBN (chybné) 978-153866840-5. [angličtina]. - SCO


AFC_014 Tusor, Balázs, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Bukor, József. An iSpace-based Dietary Advisor. DOI 10.1109/MeMeA.2018.8438705 In: MeMeA 2018 - 2018 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2018, s. 1035-1041. ISBN 978-15-3863-391-5. [angličtina]. - SCO


AFC_015 Tusor, Balázs, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Bukor, József. A Parallel Fuzzy Filter Network for Pattern Recognition [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-99834-3_36 In: Recent advances in technology research and education: proceedings of the 17th international conference on global research and education. Cham : Springer Nature, 2019, s. 275-282. ISBN 978-3-319-99833-6. ISBN (online) 978-3-319-99834-3. [angličtina]. - SCO


AFC_016 Torabi, Mehrnoosh, Mosavi, Amir, Ozturk, Pinar, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Vajda, István. A Hybrid Machine Learning Approach for Daily Prediction of Solar Radiation [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-99834-3_35 In: Recent advances in technology research and education: proceedings of the 17th international conference on global research and education. Cham : Springer Nature, 2019, s. 266-275. ISBN 978-3-319-99833-6. ISBN (online) 978-3-319-99834-3. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2021 [01/12] Ammar, Mohsen Ben, Ammar, Rim Ben, Oualha, Abdelmajid. Photovoltaic Power Prediction for Solar Car Park Lighting Office Energy Management [elektronický dokument]. DOI 10.1115/1.4048060 In: Journal of energy resources technology. New York: American Society of Mechanical Engineers, 2021, Roč. 143, č. 3, [tlačená forma] [online]. ISSN 0195-0738. ISSN (online) 1528-8994. - SCO


2021 [01/12] Bakay, Melahat Sevgül, Ağbulut, Ümit. Electricity production based forecasting of greenhouse gas emissions in Turkey with deep learning, support vector machine and artificial neural network algorithms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jclepro.2020.125324 In: Journal of Cleaner Production. Oxon: Elsevier, 2021, č. 285, [tlačená forma] [online]. ISSN 0959-6526. ISSN (online) 1879-1786. - SCO


2021 [01/12] Ağbulut, Ümit, Gürel, Ali Etem, Sarıdemir, Suat. Experimental investigation and prediction of performance and emission responses of a CI engine fuelled with different metal-oxide based nanoparticles–diesel blends using different machine learning algorithms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.energy.2020.119076 In: Energy: the International Journal. Londýn: Elsevier, 2021, Roč. 215, [tlačená forma] [online]. ISSN 0360-5442. ISSN (online) 1873-6785. - SCO


2021 [01/12] Elzaidi, Abdulrazak, Masek, Vlastimil, Bruneau, Stephen. Marine icing sensor with phase discrimination [elektronický dokument]. DOI 10.3390/s21020612 In: Sensors. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 21, č. 2, 1-13 [online] [tlačená forma]. ISSN 1424-3210. ISSN (online) 1424-8220. - SCO


2021 [01/20] Riahi, Shirin, Abedini, Elham, Vakili, Masoud, Riahi, Mobina. Providing an accurate global model for monthly solar radiation forecasting using artificial intelligence based on air quality index and meteorological data of different cities worldwide [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11356-021-14126-8 In: Environmental science and pollution research. Heidelberg: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2021, Roč. 28, č. 36, 49697-49724 [tlačená forma] [online]. ISSN 0944-1344. ISSN (online) 1614-7499. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/12] He, Chuan, Liu, Jiandong, Xu, Fang, Zhang, Teng, Chen, Shang, Sun, Zhe, Zheng, Wenhui, Wang, Runhong, He, Liang, Feng, Hao, Yu, Qiang, He, Jianqiang. Improving solar radiation estimation in China based on regional optimal combination of meteorological factors with machine learning methods [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.enconman.2020.113111 In: Energy Conversion and Management: An International Journal. Oxford: Elsevier. Pergamon Press, 2020, Roč. 220, [tlačená forma] [online]. ISSN 0196-8904. ISSN (online) 1879-2227. - SCO


2020 [01/12] Lai, Jung Pin, Chang, Yu Ming, Chen, Chieh Huang, Pai, Ping Feng. A survey of machine learning models in renewable energy predictions [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app10175975 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 10, č. 17, [online]. ISSN (online) 2076-3417. - WOS CC ; SCO


2020 [01/12] Kosovic, Ivana Nizetic, Mastelic, Toni, Ivankovic, Damir. Using Artificial Intelligence on environmental data from Internet of Things for estimating solar radiation: Comprehensive analysis [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jclepro.2020.121489 In: Journal of Cleaner Production. Oxon: Elsevier, 2020, č. 266, [tlačená forma] [online]. ISSN 0959-6526. ISSN (online) 1879-1786. - SCO


2020 [01/12] Dong, Jianhua, Wu, Lifeng, Liu, Xiaogang, Fan, Cheng, Leng, Menghui, Yang, Qiliang. Simulation of daily diffuse solar radiation based on three machine learning models [elektronický dokument]. DOI 10.32604/cmes.2020.09014 In: Computer modeling in engineering & sciences. Henderson: Tech Science Press, 2020, Roč. 123, č. 1, 49-73 [tlačená forma]. ISSN 1526-1492. ISSN (online) 1526-1506. - SCO


2020 [01/12] Nosratabadi, Saeed, Mosavi, Amir, Keivani, Ramin, Ardabili, Sina, Aram, Farshid. State of the Art Survey of Deep Learning and Machine Learning Models for Smart Cities and Urban Sustainability [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_22 In: Engineering for Sustainable Future: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Cham: Springer Nature, 2020. - CPCI-S, s. 228-238 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-36840-1. ISBN (online) 978-3-030-36841-8. - SCO


2019 [01/12] Danial Mohammadzadeh, S., Kazemi, Seyed Farzan, Mosavi, Amir, Nasseralshariati, Ehsan, Tah, Joseph H.M. Prediction of compression index of fine-grained soils using a gene expression programming model [elektronický dokument]. DOI 10.3390/infrastructures4020026 In: Infrastructures. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 4, č. 2, [online]. ISSN (online) 2412-3811. - SCO


2019 [01/12] AlKandari, Mariam, Ahmad, Imtiaz. Solar power generation forecasting using ensemble approach based on deep learning and statistical methods [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.aci.2019.11.002 In: Applied Computing and Informatics. London: Emerald Group Publishing, 2019, [online]. ISSN 2634-1964. ISSN (online) 2210-8327. - SCO


2018 [01/12] Mosavi, Amir, Ozturk, Pinar, Chau, Kwok wing. Flood prediction using machine learning models: Literature review [elektronický dokument]. DOI 10.3390/w10111536 In: Water. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2018, Roč. 10, č. 11, [online]. ISSN (online) 2073-4441. - SCO


AFC_017 Tusor, Balázs, Bukor, József, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Parallelized fuzzy RBF and FHM based color filtering for real-time image processing. DOI 10.1109/I2MTC.2019.8826831 In: 2019 International Instrumentation and Measurement Technology Conference. Auckland: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. - CPCI-S, s. 1-6. ISBN 978-15-38634-60-8. ISSN 1091-5281. https://i2mtc2019.ieee-ims.org/index.php/pages/home. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFC_018 Ardabili, Sina Faizollahzadeh, Mosavi, Amir, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Systematic Review of Deep Learning and Machine Learning Models in Biofuels Research [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_2 In: Engineering for Sustainable Future: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Cham: Springer Nature, 2020. - CPCI-S, s. 19-32 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-36840-1. ISBN (online) 978-3-030-36841-8. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2021 [01/20] Mitrovic, Katarina, Milosevic, Danijela. Classification of Malaria-Infected Cells using Convolutional Neural Networks [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465636 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 323-328. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. - WOS CC ; SCO


AFC_019 Ardabili, Sina Faizollahzadeh, Mosavi, Amir, Mahmoudi, Asghar, Gundoshmian, Tarahom Mestri, Nostratabadi, Saeed, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Modelling Temperature Variation of Mushroom Growing Hall Using Artificial Neural Networks [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_3 In: Engineering for Sustainable Future: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Cham: Springer Nature, 2020. - CPCI-S, s. 33-45 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-36840-1. ISBN (online) 978-3-030-36841-8. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Nikitjuk, Yuri, Bayevich, Georgy, Myshkovets, Victor, Maximenko, Alexander, Aushev, Igor. Characterization of laser welding of steel 30XГCH2A by combining artificial neural networks and finite element method. DOI 10.1007/978-981-19-0379-3_28 In: Research and Education: Traditions and Innovations: Proceedings of the 19th International Conference on Global Research and Education (Inter-Academia 2021). Singapur: Springer Nature. Springer, 2022, s. 273-279. ISBN 9789811903786. - SCO


2022 [01/20] Roshan, Shiva Hassanjani, Kazemitabar, Javad, Kheradmandian, Ghorban. Artificial intelligence aided agricultural sensors for plant frostbite protection [elektronický dokument]. DOI 10.1080/08839514.2022.2031814 In: Applied Artificial Intelligence: an international journal. [s.l.]: Taylor & Francis Group, 2022, [tlačená forma]. ISSN 0883-9514. ISSN (online) 1087-6545. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Mavani, Nidhi Rajesh, Ali, Jamal Abd, Othman, Suhaili, Hussain, Mohd Azlan, Hashim, Haslaniza, Rahman, Norliza Abd. Application of artificial intelligence in food industry—a guideline [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s12393-021-09290-z In: Food Engineering Reviews, 2021, [tlačená forma] [online]. ISSN 1866-7910. ISSN (online) 1866-7929. - WOS CC ; SCO ; CCC


AFC_020 Ardabili, Sina Faizollahzadeh, Mosavi, Amir, Dehghani, Majid, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Deep Learning and Machine Learning in Hydrological Processes Climate Change and Earth Systems a Systematic Review [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_5 In: Engineering for Sustainable Future: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Cham: Springer Nature, 2020. - CPCI-S, s. 52-64 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-36840-1. ISBN (online) 978-3-030-36841-8. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Singha, Soumya S., Singha, Sudhakar, Pasupuleti, Srinivas, Venkatesh, A. S. Knowledge-driven and machine learning decision tree-based approach for assessment of geospatial variation of groundwater quality around coal mining regions, Korba district, Central India [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s12665-021-10147-1 In: Environmental Earth Sciences. New York: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, Roč. 81, č. 2, [tlačená forma] [online]. ISSN 1866-6280. ISSN (online) 1866-6299. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Bai, Tao, Tahmasebi, Pejman. Characterization of groundwater contamination: A transformer-based deep learning model. DOI 10.1016/j.advwatres.2022.104217 In: Advances in Water Resources. Kidlington,Oxford: Elsevier. Pergamon Press, 2022, č. 164, [tlačená forma]. ISSN 0309-1708. - SCO


2022 [01/20] Jougla, Renaud, Leconte, Robert. Short-term hydrological forecast using artificial neural network models with different combinations and spatial representations of hydrometeorological inputs [elektronický dokument]. DOI 10.3390/w14040552 In: Water. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 4, s. [online]. ISSN (online) 2073-4441. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Kwak, Jaewon, Han, Heechan, Kim, Soojun, Kim, Hung Soo. Is the deep-learning technique a completely alternative for the hydrological model?: A case study on Hyeongsan River Basin, Korea [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00477-021-02094-x In: Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, Roč. 36, č. 6, s. 1615-1629 [tlačená forma]. ISSN 1436-3240. ISSN (online) 1436-3259. - WOS CC


2022 [01/20] Jin, Di, Sergeeva, Elena, Weng, Wei-Hung, Chauhan, Geeticka, Szolovits, Peter. Explainable deep learning in healthcare: A methodological survey from an attribution view. DOI 10.1002/wsbm.1548 In: WIREs mechanisms of disease. Hoboken: John Wiley & Sons, 2022, s. [online]. ISSN 2692-9368. - WOS CC


2022 [01/20] Mehr, Ali Danandeh, Ghiasi, Amir Rikhtehgar, Yaseen, Zaher Mundher, Sorman, Ali Unal, Abualigah, Laith. A novel intelligent deep learning predictive model for meteorological drought forecasting [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s12652-022-03701-7 In: Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. Heidelberg: Springer Nature. Springer, 2022, s. [tlačená forma] [online]. ISSN 1868-5137. ISSN (online) 1868-5145. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Nourani, Meysam, Alali, Najeh, Samadianfard, Saeed, Band, Shahab S., Chau, Kwok-Wing, Shu, Chi Min. Comparison of machine learning techniques for predicting porosity of chalk [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.petrol.2021.109853 In: Journal of Petroleum Science and Engineering. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 209, [tlačená forma]. ISSN 0920-4105. ISSN (online) 1873-4715. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Gharbia, Salem, Riaz, Khurram, Anton, Iulia, Makrai, Gabor, Gill, Laurence, Creedon, Leo, McAfee, Marion, Johnston, Paul, Pilla, Francesco. Hybrid Data-Driven Models for Hydrological Simulation and Projection on the Catchment Scale [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14074037 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 7, [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Ho, Hung Viet, Nguyen, Duc Hai, Le, Xuan Hien, Lee, Giha. Multi-step-ahead water level forecasting for operating sluice gates in Hai Duong, Vietnam [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10661-022-10115-7 In: Environmental Monitoring and Assessment: An International Journal Devoted to Progress in the Use of Monitoring Data in Assessing Environmental Risks to Man and the Environment. Dordrecht: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, Roč. 194, č. 6, [tlačená forma] [online]. ISSN 0167-6369. ISSN (online) 1573-2959. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Kaemo, Matheo, Hassanzadeh, Elmira, Nazemi, Ali. A locally relevant framework for assessing the risk of sea level rise under changing temperature conditions: Application in New Caledonia, Pacific Ocean [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.scitotenv.2022.155326 In: Science of the Total Environment: An International Journal for Scientific Research into the Environment and its Relationship with Humankind. Amsterdam: Elsevier, 2022, č. 834, [tlačená forma] [online]. ISSN 0048-9697. ISSN (online) 1879-1026. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Gorooh, Vesta Afzali, Asanjan, Ata Akbari, Nguyen, Phu, Hsu, Kuolin, Sorooshian, Soroosh. Deep neural network high spatiotemporal resolution precipitation estimation (Deep-STEP) using passive microwave and infrared data [elektronický dokument]. DOI 10.1175/JHM-D-21-0194.1 In: Journal of hydrometeorology, 2022, Roč. 23, č. 4, s. 597-617 [tlačená forma]. ISSN 1525-755X. ISSN (online) 1525-7541. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Cheng, Lilu, Wang, Yu, Yang, Zongfeng. Olivine in picrites from continental flood basalt provinces classified using machine learning [elektronický dokument]. DOI 10.2138/am-2022-8083 In: The American mineralogist: an international journal of earth and planetary materials. Washington: Mineralogical Society of America, 2022, Roč. 107, č. 6, s. 1045-1052 [tlačená forma]. ISSN 0003-004X. ISSN (online) 1945-3027. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Mitrovic, Katarina, Milosevic, Danijela. Classification of Malaria-Infected Cells using Convolutional Neural Networks [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465636 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 323-328. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Krajewski, Witold F., Ghimire, Ganesh R., Demir, Ibrahim, Mantilla, Ricardo. Real-time streamflow forecasting: AI vs. Hydrologic insights [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.hydroa.2021.100110 In: Journal of Hydrology X. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 13. ISSN (online) 25899155. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Sun, Lei, Lan, Yufeng. Statistical downscaling of daily temperature and precipitation over China using deep learning neural models: Localization and comparison with other methods [elektronický dokument]. DOI 10.1002/joc.6769 In: International Journal of Climatology. Hoboken: John Wiley & Sons, 2021, Roč. 41, č. 2, s. 1128-1147 [tlačená forma] [online]. ISSN 0899-8418. ISSN (online) 1097-0088. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Silabela, Mxolisi, Bogdandy, Bence, Toth, Zsolt. Automatic Mask Detecion using Convolutional Neural Networks and Variational Autoencoder [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465587 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 461-466. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Adeyemo, Adedeji Charles, Bogdandy, Bence, Toth, Zsolt. Machine Learning based Prediction of GDP using FAO Agricultural Data Set for Hungary [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465608 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 473-478. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Khan, Noman, Ullah, Fath U. Min, Haq, Ijaz Ul, Khan, Samee Ullah, Lee, Mi Young, Baik, Sung Wook. AB-Net: A novel deep learning assisted framework for renewable energy generation forecasting [elektronický dokument]. DOI 10.3390/math9192456 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 9, č. 19, s. [online]. ISSN (online) 2227-7390. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Peng, Kecheng, Cao, Xiaoqun, Liu, Bainian, Guo, Yanan, Xiao, Chaohao, Tian, Wenlong. Polar vortex multi-day intensity prediction relying on new deep learning model: A combined convolution neural network with long short-term memory based on gaussian smoothing method [elektronický dokument]. DOI 10.3390/e23101314 In: Entropy. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 23, č. 10, s. [online]. ISSN (online) 1099-4300. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Guyennon, N., Salerno, F., Rossi, D., Rainaldi, M., Calizza, E., Romano, E. Climate change and water abstraction impacts on the long-term variability of water levels in Lake Bracciano (Central Italy): A Random Forest approach [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.ejrh.2021.100880 In: Journal of Hydrology- Regional Studies. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 37, s. ISSN (online) 2214-5818. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Fan, Junliang, Zheng, Jing, Wu, Lifeng, Zhang, Fucang. Estimation of daily maize transpiration using support vector machines, extreme gradient boosting, artificial and deep neural networks models [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.agwat.2020.106547 In: Agricultural Water Management: An International Journal. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 245, s. [tlačená forma] [online]. ISSN 0378-3774. ISSN (online) 1873-2283. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Hagen, Jenny Sjåstad, Leblois, Etienne, Lawrence, Deborah, Solomatine, Dimitri, Sorteberg, Asgeir. Identifying major drivers of daily streamflow from large-scale atmospheric circulation with machine learning [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jhydrol.2021.126086 In: Journal of Hydrology. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 596, [tlačená forma] [online]. ISSN 0022-1694. ISSN (online) 1879-2707. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Sebestyén, Viktor, Czvetkó, Tímea, Abonyi, János. The Applicability of Big Data in Climate Change Research: The Importance of System of Systems Thinking [elektronický dokument]. DOI 10.3389/fenvs.2021.619092 In: Frontiers in environmental science. Lausanne: Frontiers Media, 2021, Roč. 9, [online]. ISSN (online) 2296-665X. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Le, Xuan Hien, Nguyen, Duc Hai, Jung, Sungho, Yeon, Minho, Lee, Giha. Comparison of Deep Learning Techniques for River Streamflow Forecasting [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ACCESS.2021.3077703 In: IEEE access: practical innovations, open solutions. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, Roč. 9, 71805-71820 [online]. ISSN (online) 2169-3536. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Gaiceanu, Theodora, Pastravanu, Octavian. On CNN Applied to Speech-to-Text - Comparative Analysis of Different Gradient Based Optimizers [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465635 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 85-90. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Abdolrasol, Maher G.M., Suhail Hussain, S. M., Ustun, Taha Selim, Sarker, Mahidur R., Hannan, Mahammad A., Mohamed, Ramizi, Ali, Jamal Abd, Mekhilef, Saad, Milad, Abdalrhman. Artificial neural networks based optimization techniques: A review [elektronický dokument]. DOI 10.3390/electronics10212689 In: Electronics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 10, č. 21, [online]. ISSN (online) 2079-9292. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Borisova, Julia, Aladina, Anastasia, Nikitin, Nikolay O. Hybrid modelling of environmental processes using composite models. DOI 10.1016/j.procs.2021.10.026 In: 10TH INTERNATIONAL YOUNG SCIENTISTS CONFERENCE IN COMPUTATIONAL SCIENCE (YSC2021). Amsterdam: Elsevier, 2021, s. 256-265. ISSN 1877-0509. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Iapa, Augustin-Catalin, Cretu, Vladimir-Ioan. Modified distance metric that generates better performance for the authentication algorithm based on free-text keystroke dynamics [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465601 In: IEEE 15TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLIED COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND INFORMATICS (SACI 2021). [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, s. 455-460. ISBN (online) 978-1-7281-9543-8. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Alodat, Iyas. Analysing and predicting COVID-19 AI tracking using artificial intelligence [elektronický dokument]. DOI 10.1142/S1793962321410051 In: International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing. [s.l.]: World Scientific Publishing, 2021, Roč. 12, č. 3, s. ISSN 1793-9623. ISSN (online) 1793-9615. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Hussein, Eslam A., Ghaziasgar, Mehrdad, Thron, Christopher, Vaccari, Mattia, Bagula, Antoine. Basic statistical estimation outperforms machine learning in monthly prediction of seasonal climatic parameters [elektronický dokument]. DOI 10.3390/atmos12050539 In: Atmosphere. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 12, č. 5, s. [online]. ISSN (online) 2073-4433. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Chen, Keran, Wang, Ping, Yang, Xiaojun, Zhang, Nan, Wang, Di. A model output deep learning method for grid temperature forecasts in Tianjin Area [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app10175808 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 10, č. 17, [online]. ISSN (online) 2076-3417. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] Sit, Muhammed, Demiray, Bekir Z., Xiang, Zhongrun, Ewing, Gregory J., Sermet, Yusuf, Demir, Ibrahim. A comprehensive review of deep learning applications in hydrology and water resources. DOI 10.2166/wst.2020.369 In: Water Science and Technology. London: IWA Publishing, 2020, Roč. 82, č. 12, s. 2635-2670 [tlačená forma]. ISSN 0273-1223. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Sadeghi, Mojtaba, Phu Nguyen, Hsu, Kuolin, Sorooshian, Soroosh. Improving near real-time precipitation estimation using a U-Net convolutional neural network and geographical information [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.envsoft.2020.104856 In: Environmental Modelling & Software: with environment data news. Oxford: Elsevier. Elsevier Science, 2020, Roč. 134, s. [tlačená forma] [online]. ISSN 1364-8152. ISSN (online) 1873-6726. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Zeng, Feng, Ma, Ming-Guo, Di, Dong-Rui, Shi, Wei-Yu. Separating the impacts of climate change and human activities on runoff: A review of method and application [elektronický dokument]. DOI 10.3390/w12082201 In: Water. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 12, č. 8, s. [online]. ISSN (online) 2073-4441. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Shamshirband, Shahab, Fathi, Mahdis, Chronopoulos, Anthony T., Montieri, Antonio, Palumbo, Fabio, Pescape, Antonio. Computational intelligence intrusion detection techniques in mobile cloud computing environments: Review, taxonomy, and open research issues [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jisa.2020.102582 In: Journal of Information Security and Applications. Amsterdam: Elsevier, 2020, Roč. 55, [tlačená forma] [online]. ISSN 2214-2126. ISSN (online) 2214-2134. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


AFC_021 Ardabili, Sina Faizollahzadeh, Mosavi, Amir, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Building Energy Information: Demand and Consumption Prediction with Machine Learning Models for Sustainable and Smart Cities [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_19 In: Engineering for Sustainable Future: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Cham: Springer Nature, 2020. - CPCI-S, s. 191-201 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-36840-1. ISBN (online) 978-3-030-36841-8. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Fard, Rehane Hafezi, Hosseini, Soodeh. Machine Learning algorithms for prediction of energy consumption and IoT modeling in complex networks [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.micpro.2021.104423 In: Microprocessors and microsystems: Embedded Hardware Design. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 89, [tlačená forma]. ISSN 0141-9331. ISSN (online) 1872-9436. - SCO


AFC_022 Mosavi, Amir, Ardabili, Sina Faizollahzadeh, Várkonyiné Kóczy, Annamária. List of Deep Learning Models [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_20 In: Engineering for Sustainable Future: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Cham: Springer Nature, 2020. - CPCI-S, s. 202-214 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-36840-1. ISBN (online) 978-3-030-36841-8. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Malik, Anurag, Saggi, Mandeep Kaur, Rehman, Sufia, Sajjad, Haroon, Inyurt, Samed, Bhatia, Amandeep Singh, Farooque, Aitazaz Ahsan, Oudah, Atheer Y., Yaseen, Zaher Mundher. Deep learning versus gradient boosting machine for pan evaporation prediction [elektronický dokument]. DOI 10.1080/19942060.2022.2027273 In: Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics. Hong Kong: Hong Kong Polytechnic University, 2022, Roč. 16, č. 1, s. 570-587 [tlačená forma] [online]. ISSN 1994-2060. ISSN (online) 1997-003X. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Sun, Yanwei, Malihi, Shirin, Li, Hao, Maboudi, Mehdi. DeepWindows: Windows Instance Segmentation through an Improved Mask R-CNN Using Spatial Attention and Relation Modules [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijgi11030162 In: ISPRS International journal of geo-information. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 11, č. 3, [online]. ISSN (online) 2220-9964. - SCO


2022 [01/20] Chicaiza, Janneth, Villota, Stephany D., Vinueza-Naranjo, Paola G., Rumipamba-Zambrano, Ruben. Contribution of deep-learning techniques toward fighting COVID-19: A bibliometric analysis of scholarly production during 2020 [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ACCESS.2022.3159025 In: IEEE access: practical innovations, open solutions. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, Roč. 10, s. 33281-33300 [online]. ISSN (online) 2169-3536. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Niraula, Poshan, Mateu, Jorge, Chaudhuri, Somnath. A Bayesian machine learning approach for spatio-temporal prediction of COVID-19 cases [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00477-021-02168-w In: Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. Berlín: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, [tlačená forma]. ISSN 1436-3240. ISSN (online) 1436-3259. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Mitrovic, Katarina, Milosevic, Danijela. Classification of Malaria-Infected Cells using Convolutional Neural Networks [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465636 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 323-328. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Chen, Yuehai, Yang, Jing, Zhang, Kun, Xu, Yi, Liu, Yuewen. A feature-cascaded correntropy LSTM for tourists prediction [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ACCESS.2021.3059943 In: IEEE access: practical innovations, open solutions. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, Roč. 9, s. 32810-32822 [online]. ISSN (online) 2169-3536. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Khan, Momina Rizwan, Rizvi, Shereen Zehra, Yasin, Amanullah, Ali, Mohsan. Depression Analysis of Social Media Activists Using the Gated Architecture Bi-LSTM. DOI 10.1109/ICCWS53234.2021.9703014 In: 2021 International Conference on Cyber Warfare and Security, ICCWS 2021 - Proceedings. New York: IEEE, 2021, s. 76-81. ISBN 9781665412087. - SCO


2021 [01/20] Aqeel, Sehrish, Shahid Khan, Adnan, Ahmad, Zeeshan, Abdullah, Johari. A comprehensive study on DNA based Security scheme Using Deep Learning in Healthcare [elektronický dokument]. DOI 10.1080/07366981.2021.1958742 In: EDPACS. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2021. ISSN 07366981. ISSN (online) 19361009. - SCO


2021 [01/20] Stepchenko, A. M. Land-Use Classification Using Convolutional Neural Networks [elektronický dokument]. DOI 10.3103/S0146411621040088 In: Automatic Control and Computer Sciences. Moskva: Nauka Publishers. MAIK Nauka/Interperiodica. Pleiades Publishing, 2021, Roč. 55, č. 4, s. 358-367 [tlačená forma] [online]. ISSN 0146-4116. ISSN (online) 1558-108X. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Amini, Mehran, Hatwagner, Miklos F., Mikulai, Gergely Cs, Kóczy, László T. An intelligent traffic congestion detection approach based on fuzzy inference system [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465637 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 97-104. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Shamsirband, Shahab, Mehri Khansari, Nabi. Micro-mechanical damage diagnosis methodologies based on machine learning and deep learning models [elektronický dokument]. DOI 10.1631/jzus.A2000408 In: Journal of Zhejiang University: Science A. Hangzhou: Zhejiang University Press, 2021, Roč. 22, č. 8, 585-608 [tlačená forma] [online]. ISSN 1673-565X. ISSN (online) 1862-1775. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Abdolrasol, Maher G.M., Suhail Hussain, S. M., Ustun, Taha Selim, Sarker, Mahidur R., Hannan, Mahammad A., Mohamed, Ramizi, Ali, Jamal Abd, Mekhilef, Saad, Milad, Abdalrhman. Artificial neural networks based optimization techniques: A review [elektronický dokument]. DOI 10.3390/electronics10212689 In: Electronics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 10, č. 21, [online]. ISSN (online) 2079-9292. - WOS CC ; SCO ; CCC


AFC_023 Ardabili, Sina Faizollahzadeh, Mosavi, Amir, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Advances in Machine Learning Modeling Reviewing Hybrid and Ensemble Methods [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_21 In: Engineering for Sustainable Future: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Cham: Springer Nature, 2020. - CPCI-S, s. 215-227 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-36840-1. ISBN (online) 978-3-030-36841-8. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Hasan, Md Syam, Kordijazi, Amir, Rohatgi, Pradeep K., Nosonovsky, Michael. Machine learning models of the transition from solid to liquid lubricated friction and wear in aluminum-graphite composites [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.triboint.2021.107326 In: Tribology international. Guildford: Butterworth Scientific, 2022, Roč. 165, [tlačená forma] [online]. ISSN 0301-679X. ISSN (online) 1879-2464. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Oikonomidis, Alexandros, Catal, Cagatay, Kassahun, Ayalew. Hybrid Deep Learning-based Models for Crop Yield Prediction [elektronický dokument]. DOI 10.1080/08839514.2022.2031823 In: Applied Artificial Intelligence: an international journal. [s.l.]: Taylor & Francis Group, 2022, [tlačená forma]. ISSN 0883-9514. ISSN (online) 1087-6545. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Shastry, K. Aditya, Sanjay, H. A. Computational Intelligence, Machine Learning and Deep Learning Techniques for Effective Future Predictions of COVID-19: A Review [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-74761-9_17 In: Studies in Computational Intelligence. Cham: Springer Nature, 2022, 379-402. ISSN 1860949X. ISSN (online) 18609503. - SCO


2022 [01/20] Hendria, Willy Fitra, Phan, Quang Thinh, Adzaka, Fikriansyah, Jeong, Cheol. Combining transformer and CNN for object detection in UAV imagery. DOI 10.1016/j.icte.2021.12.006 In: ICT Express. [s.l.]: Elsevier, 2022, [online]. ISSN 2405-9595. - SCO


2022 [01/20] Abbasian, Hassan, Solgi, Eisa, Mohsen Hosseini, Seyed, Hossein Kia, Seyed. Modeling terrestrial net ecosystem exchange using machine learning techniques based on flux tower measurements [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.ecolmodel.2022.109901 In: Ecological Modelling: International Journal on Ecological Modelling and Systems Ecology. Amsterdam: Elsevier, 2022, č. 466, [tlačená forma]. ISSN 0304-3800. ISSN (online) 1872-7026. - SCO


2022 [01/20] Lehna, Malte, Scheller, Fabian, Herwartz, Helmut. Forecasting day-ahead electricity prices: A comparison of time series and neural network models taking external regressors into account [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.eneco.2021.105742 In: Energy economics. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 106, [tlačená forma] [online]. ISSN 0140-9883. ISSN (online) 1873-6181. - SCO


2022 [01/20] Shakhovska, Nataliya, Melnykova, Nataliia, Chopiyak, Valentyna, Greguš, Michal. An ensemble methods for medical insurance costs prediction task [elektronický dokument]. DOI 10.32604/cmc.2022.019882 In: Computers, Materials & Continua. Henderson: Tech Science Press, 2022, Roč. 70, č. 2, 3969-3984 [tlačená forma] [online]. ISSN 1546-2218. ISSN (online) 1546-2226. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116057605&origin=resultslist. http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/000705006000034. https://doi.org/10.32604/cmc.2022.019882. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Hasan, Md Syam, Nosonovsky, Michael. Triboinformatics: Machine learning algorithms and data topology methods for surface roughness, friction, and wear [elektronický dokument]. DOI 10.1680/jsuin.22.00027 In: Surface innovations. Westminster: ICE Publishing, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 2050-6252. ISSN (online) 2050-6260. - SCO


2022 [01/20] Adib, M. N.M., Harun, Sobri. Metalearning approach coupled with CMIP6 Multi-GCM for future monthly streamflow forecasting [elektronický dokument]. DOI 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0002176 In: Journal of Hydrologic Engineering. Reston: American Society of Civil Engineers, 2022, Roč. 27, č. 6. ISSN 10840699. ISSN (online) 19435584. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Vibhuti, Jindal, Neeru, Singh, Harpreet, Rana, Prashant Singh. Face mask detection in COVID-19: a strategic review [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11042-022-12999-6 In: Multimedia Tools and Applications: An International Journal. [s.l.]: Springer Nature, 2022, Roč. 81, č. 28, s. 40013-40042 [tlačená forma] [online]. ISSN 1380-7501. ISSN (online) 1573-7721. - WOS CC ; SCO


2022 [01/12] Nikitin, Nikolay O., Vychuzhanin, Pavel, Sarafanov, Mikhail, Polonskaia, Iana S., Revin, Ilia, Barabanova, Irina V., Maximov, Gleb, Kalyuzhnaya, Anna V., Boukhanovsky, Alexander. Automated evolutionary approach for the design of composite machine learning pipelines. DOI 10.1016/j.future.2021.08.022 In: Future Generation Computer Systems. [s.l.]: Elsevier, 2022, Roč. 127, 109-125 [tlačená forma]. ISSN 0167-739X. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Alabadla, Mustafa, Sidi, Fatimah, Ishak, Iskandar, Ibrahim, Hamidah, Affendey, Lilly Suriani, Che Ani, Zafienas, Jabar, Marzanah A., Bukar, Umar Ali, Devaraj, Navin Kumar, Muda, Ahmad Sobri, Tharek, Anas, Omar, Noritah, Jaya, M. Izham Mohd. Systematic review of using machine learning in imputing missing values [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ACCESS.2022.3160841 In: IEEE access: practical innovations, open solutions. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, Roč. 10, s. 44483-44502 [online]. ISSN (online) 2169-3536. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Alsayat, Ahmed. Improving Sentiment Analysis for Social Media Applications Using an Ensemble Deep Learning Language Model [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s13369-021-06227-w In: Arabian Journal for Science and Engineering. Heidelberg: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2021, [tlačená forma] [online]. ISSN 2193-567X. ISSN (online) 2191-4281. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Paepae, Thulane, Bokoro, Pitshou N., Kyamakya, Kyandoghere. From fully physical to virtual sensing for water quality assessment: A comprehensive review of the relevant State-of-the-Art [elektronický dokument]. DOI 10.3390/s21216971 In: Sensors. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 21, č. 21, s. [online] [tlačená forma]. ISSN 1424-3210. ISSN (online) 1424-8220. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Zennaro, Federica, Furlan, Elisa, Simeoni, Christian, Torresan, Silvia, Aslan, Sinem, Critto, Andrea, Marcomini, Antonio. Exploring machine learning potential for climate change risk assessment [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.earscirev.2021.103752 In: Earth-Science Reviews: international magazine for geo-scientist. Amsterdam: Elsevier, 2021, č. 220, [tlačená forma] [online]. ISSN 0012-8252. ISSN (online) 1872-6828. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Amini, Mehran, Hatwagner, Miklos F., Mikulai, Gergely Cs, Kóczy, László T. Developing a macroscopic model based on fuzzy cognitive map for road traffic flow simulation [elektronický dokument]. DOI 10.36244/ICJ.2021.3.2 In: Híradástechnika: a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, a HTE szakmai folyóirata: a publication of the Scientific Association for Infocommunications (HTE). Budapešť: Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, 2021, Roč. 13, č. 3, 14-23 [tlačená forma]. ISSN 0018-2028. ISSN 2061-2079. ISSN (online) 2061-2125. - SCO


2021 [01/20] Kose, Utku, Deperlioglu, Omer, Alzubi, Jafar, Patrut, Bogdan. A hybrid medical diagnosis approach with swarm intelligence supported autoencoder based recurrent neural network system [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-981-15-6325-6_7 In: Studies in Computational Intelligence. Berlin: [s.n.], 2021, 107-127. ISSN 1860949X. ISSN (online) 18609503. - SCO


2021 [01/20] Mitrovic, Katarina, Milosevic, Danijela. Classification of Malaria-Infected Cells using Convolutional Neural Networks [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465636 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 323-328. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Silabela, Mxolisi, Bogdandy, Bence, Toth, Zsolt. Automatic Mask Detecion using Convolutional Neural Networks and Variational Autoencoder [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465587 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 461-466. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Mathur, Sandeep, Datta, Krishnasheesh. Prediction of Covid-19 Cases in India Through Machine Learning Using Python. DOI 10.1109/ICRITO51393.2021.9596116 In: 2021 9th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (Trends and Future Directions), ICRITO 2021. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, [online]. ISBN 9781665417037. - SCO


2021 [01/20] Ramadhan, Fauzan Hikmah, Suryani, Vera, Mandala, Satria. Analysis Study of Malware Classification Portable Executable Using Hybrid Machine Learning. DOI 10.1109/ICICyTA53712.2021.9689130 In: 2021 International Conference on Intelligent Cybernetics Technology and Applications, ICICyTA 2021. New York: IEEE, 2021, s. 86-91. ISBN 9781665417778. - SCO


2021 [01/20] Villa-Pérez, Miryam Elizabeth, Álvarez-Carmona, Miguel, Loyola-González, Octavio, Medina-Pérez, Miguel Angel, Velazco-Rossell, Juan Carlos, Choo, Kim Kwang Raymond. Semi-supervised anomaly detection algorithms: A comparative summary and future research directions [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.knosys.2021.106878 In: Knowledge-Based Systems. Amsterdam: Elsevier, 2021, č. 218, [tlačená forma] [online]. ISSN 0950-7051. ISSN (online) 1872-7409. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Mohammadi, Azadeh, Shaverizade, Anis. Ensemble deep learning for aspect-based sentiment analysis [elektronický dokument]. DOI 10.22075/IJNAA.2021.4769 In: International Journal of Nonlinear Analysis and Applications. Semnan: Semnan University Science and Technology Park, 2021, Roč. 12, č. Special Issue, 29-38 [online]. ISSN (online) 2008-6822. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Rao, Sanjeev, Verma, Anil Kumar, Bhatia, Tarunpreet. A review on social spam detection: Challenges, open issues, and future directions [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.eswa.2021.115742 In: Expert Systems with Applications: An International Journal. Oxford: Elsevier. Pergamon Press, 2021, č. 186, [tlačená forma] [online]. ISSN 0957-4174. ISSN (online) 1873-6793. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Tsap, Vladyslav, Shakhovska, Nataliya, Sokolovskyi, Ivan. The developing of the system for automatic audio to text conversion In: Modern machine learning technologies and data science workshop. Aachen: CEUR-WS, 2021, s. 75-84 [online]. - SCO


2021 [01/20] Vultureanu-Albisi, Alexandra, Bădică, Costin. Improving Students' Performance by Interpretable Explanations using Ensemble Tree-Based Approaches [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465558 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 215-220. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Shamsirband, Shahab, Mehri Khansari, Nabi. Micro-mechanical damage diagnosis methodologies based on machine learning and deep learning models [elektronický dokument]. DOI 10.1631/jzus.A2000408 In: Journal of Zhejiang University: Science A. Hangzhou: Zhejiang University Press, 2021, Roč. 22, č. 8, 585-608 [tlačená forma] [online]. ISSN 1673-565X. ISSN (online) 1862-1775. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Balogun, Habeeb, Alaka, Hafiz, Egwim, Christian Nnaemeka. Boruta-grid-search least square support vector machine for NO<inf>2</inf> pollution prediction using big data analytics and IoT emission sensors [elektronický dokument]. DOI 10.1108/ACI-04-2021-0092 In: Applied Computing and Informatics. London: Emerald Group Publishing, 2021, [online]. ISSN 2634-1964. ISSN (online) 2210-8327. - SCO


2021 [01/20] Cavus, Nadire, Mohammed, Yakubu Bala, Yakubu, Mohammed Nasiru. Determinants of learning management systems during covid-19 pandemic for sustainable education [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su13095189 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 13, č. 9, [online]. ISSN (online) 2071-1050. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Goydaragh, Maryam Ghebleh, Taghizadeh-Mehrjardi, Ruhollah, Jafarzadeh, Ali Asghar, Triantafilis, John, Lado, Marcos. Using environmental variables and Fourier Transform Infrared Spectroscopy to predict soil organic carbon [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.catena.2021.105280 In: Catena: an interdisciplinary journal of soil science, hydrology, geomorphology focusing on geoecology and landscape evolution. New York: Elsevier, 2021, Roč. 202, [tlačená forma] [online]. ISSN 0341-8162. ISSN (online) 1872-6887. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Ciaburro, Giuseppe. Security Systems for Smart Cities Based on Acoustic Sensors and Machine Learning Applications [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-72065-0_20 In: Studies in Computational Intelligence. Berlin: Springer Science+Business Media B.V., 2021, 369-393. ISSN 1860949X. ISSN (online) 18609503. - SCO


2021 [01/20] Amini, Mehran, Hatwagner, Miklos F., Mikulai, Gergely Cs, Kóczy, László T. An intelligent traffic congestion detection approach based on fuzzy inference system [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465637 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 97-104. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Genov, Evgenii, Petridis, Stefanos, Iliadis, Petros, Nikopoulos, Nikos, Coosemans, Thierry, Messagie, Maarten, Camargo, Luis Ramirez. Short-term load forecasting in a microgrid environment: Investigating the series-specific and cross-learning forecasting methods. DOI 10.1088/1742-6596/2042/1/012035 In: CISBAT 2021 Carbon-neutral cities - energy efficiency and renewables in the digital era: 8-10 September 2021, EPFL Lausanne, Switzerland. Bristol: IOP Publishing, 2021, s. 1-7 [online]. - SCO


2021 [01/20] Abdullah, Nur Atiqah Sia, Rusli, Nur Ida Aniza. Multilingual sentiment analysis: A systematic literature review. DOI 10.47836/pjst.29.1.25 In: Pertanika journal of science and technology. Seri Kembangan: Universiti Putra Malaysia. Universiti Putra Malaysia Press, 2021, Roč. 29, č. 1, 445-470 [tlačená forma]. ISSN 0128-7680. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] Demarchi, Luca, van de Bund, Wouter, Pistocchi, Alberto. Object-based ensemble learning for Pan-European riverscape units mapping based on copernicus VHR and EU-DEM data fusion [elektronický dokument]. DOI 10.3390/rs12071222 In: Remote Sensing. Bazilej: Molecular Diversity Preservation International, 2020, Roč. 12, č. 7, [online]. ISSN (online) 2072-4292. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Balogun, Abdullateef O., Lafenwa-Balogun, Fatimah B., Mojeed, Hammed A., Adeyemo, Victor E., Akande, Oluwatobi N., Akintola, Abimbola G., Bajeh, Amos O., Usman-Hamza, Fatimah E. SMOTE-Based Homogeneous Ensemble Methods for Software Defect Prediction [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-58817-5_45 In: Computational Science and Its Applications – ICCSA 2020: 20th International Conference, Cagliari, Italy, July 1–4, 2020, Proceedings, Part VI. Cham: Springer Nature, 2020, 615-631. ISBN 978-3-030-58816-8. ISBN (online) 978-3-030-58817-5. ISSN 03029743. ISSN (online) 16113349. - WOS CC ; SCO


AFC_024 Gundoshmian, Tarahom Mestri, Ardabili, Sina Faizollahzadeh, Mosavi, Amir, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Prediction of Combine Harvester Performance Using Hybrid Machine Learning Modeling and Response Surface Methodology [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_34 In: Engineering for Sustainable Future: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Cham: Springer Nature, 2020. - CPCI-S, s. 345-360 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-36840-1. ISBN (online) 978-3-030-36841-8. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFC_025 Mohammadzadeh, Danial, Karballaeezadeh, Nader, Mohemmi, Morteza, Mosavi, Amir, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Urban Train Soil-Structure Interaction Modeling and Analysis [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_35 In: Engineering for Sustainable Future: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Cham: Springer Nature, 2020. - CPCI-S, s. 361-381 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-36840-1. ISBN (online) 978-3-030-36841-8. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFC_026 Tusor, Balázs, Tóth, János, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Approximate Functional Dependency Mining with Sequential Indexing Tables. DOI 10.1109/CINTI-MACRo49179.2019.9105179 In: 2019 IEEE 19th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 7th IEEE International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Sciences and Robotics (CINTI-MACRo 2019). New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. - CPCI-S, s. 119-124 [online]. ISBN 978-1-7281-5625-5. ISSN 2380-8586. http://conf.uni-obuda.hu/cinti2019/. https://ieeexplore.ieee.org/document/9105179. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFC_027 Tusor, Balázs, Tóth, János, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Functional Dependency Detection with Sequential Indexing Tables [elektronický dokument]. DOI 10.1109/INES46365.2019.9109488 In: INES 2019: 23rd International Conference on Intelligent Engineering Systems. Piscataway, New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. - CPCI-S, s. 307-312 [tlačená forma] [online] [USB kľúč]. ISBN 978-1-7281-1214-5. ISBN 978-1-7281-1212-1. ISBN (online) 978-1-7281-1213-8. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFC_028 Tusor, Balázs, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Memory Efficient Exact and Approximate Functional Dependency Extraction with ParSIT. DOI 10.1109/INES49302.2020.9147187 In: INES 2020 - IEEE 24th International Conference on Intelligent Engineering Systems. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020. - CPCI-S, s. 133-138. ISBN 978-17-28110-59-2. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Al-atar, Munqath, Sali, Attila. Approximate keys and functional dependencies in incomplete databases with limited domains [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-031-11321-5_9 In: Foundations of Information and Knowledge Systems: International Symposium on Foundations of Information and Knowledge Systems. [s.l.]: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2022, s. 147-167. ISBN 9783031113208. ISSN 03029743. ISSN (online) 16113349. [angličtina]. - SCO


AFC_029 Benhamida, Abdallah, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Kozlovszky, Miklós. Traffic Signs Recognition in a mobile-based application using TensorFlow and Transfer Learning technics. DOI 10.1109/SoSE50414.2020.9130519 In: 2020 IEEE 15th International Conference of System of Systems Engineering. Budapešť: Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Biometrics Council, 2020. - CPCI-S, s. 537-541. ISBN 978-1-7281-8050-2. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFC_030 Tusor, Balázs, Tóth, János, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Parallelized sequential indexing tables for fast high-volume data processing. DOI 10.1109/I2MTC43012.2020.9128637 In: I2MTC 2020 - International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Proceedings. Dubrovnik: Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2020, art. no. 9128637, s. [1-6] [tlačená forma] [online]. ISBN 9781728144603. [angličtina]. - SCO


AFC_031 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Tóth, János. A Multi-attribute Classification Method to Solve the Problem of Dimensionality [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-46490-9_54 In: Recent Global Research and Education: Technological Challenges: Proceedings of the 15th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2016. Berlín: Springer Nature. Springer Verlag, 2017, s. 403-409 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-319-46489-3. ISBN (online) 978-3-319-46490-9. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Al-atar, Munqath, Sali, Attila. Approximate keys and functional dependencies in incomplete databases with limited domains [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-031-11321-5_9 In: Foundations of Information and Knowledge Systems: International Symposium on Foundations of Information and Knowledge Systems. [s.l.]: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2022, s. 147-167. ISBN 9783031113208. ISSN 03029743. ISSN (online) 16113349. [angličtina]. - SCO


AFC_032 Nagy, Gabriella, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tóth, János. An anytime voice controlled ambient assisted living system for motion disabled persons. DOI 10.1109/MeMeA.2015.7145192 In: 2015 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 163-168 [tlačená forma]. ISBN 978-1-4799-6476-5. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2021 [01/20] Kogawa, Atsunori, Onda, Moeko, Kai, Yoshihiro. Development of a remote-controlled drone system by using only eye movements: Design of a control screen considering operability and microsaccades [elektronický dokument]. DOI 10.20965/jrm.2021.p0301 In: Journal of Robotics and Mechatronics. [s.l.]: Fuji Technology Press, 2021, Roč. 33, č. 2, s. 301-312. ISSN 09153942. ISSN (online) 18838049. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Onda, Moeko, Kogawa, Atsunori, Kai, Yoshihiro, Hayama, Junko. A UAV system using an eye-tracking device for bedridden patients: consideration of control screens [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-55807-9_67 In: Advances in Italian Mechanism Science: International Conference of IFToMM ITALY. [s.l.]: Springer Science and Business Media, 2021, s. 599-607. ISSN 22110984. ISSN (online) 22110992. [angličtina]. - SCO


2021 [01/20] Kogawa, Atsunori, Onda, Moeko, Kai, Yoshihiro, Tanioka, Tetsuya, Yasuhara, Yuko, Ito, Hirokazu. Development of a remote-controlled drone system by using only eye movements for bedridden patients [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-58380-4_12 In: ROMANSY 23 - Robot Design, Dynamics and Control: Symposium on Robot Design, Dynamics and Control. [s.l.]: Springer Science and Business Media, 2021, s. 92-99. ISSN 02541971. ISSN (online) 23093706. [angličtina]. - SCO


2020 [01/20] Kai, Yoshihiro, Munir, Hafiz Muhammad Umair, Onda, Moeko, Adachi, Yoshihito, Hayama, Junko, Zhao, Yueren, Tanioka, Tetsuya, Locsin, Rozzano, Takase, Kensaku, Dino, Michael Joseph S. Evaluation of the Remote-controlled Drone System using an Eye-tracking device through the Internet for patients in bedridden conditions [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.enfcli.2019.12.005 In: Enfermeria Clinica. [s.l.]: Ediciones Doyma, 2020, Roč. 30, s. 18-22. ISSN 11308621. ISSN (online) 15792013. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2019 [01/20] Pande, Karan, Pradhan, Ashirbad, Nayak, Suraj Kumar, Patnaik, Pratyush Kumar, Champaty, Biswajeet, Anis, Arfat, Pal, Kunal. Development of a voice-controlled home automation system for the differently-abled. DOI 10.1016/B978-0-08-102420-1.00003-0 In: Bioelectronics and Medical Devices: From Materials to Devices - Fabrication, Applications and Reliability. Sawston: Elsevier. Woodhead Publishing, 2019, s. 31-45. ISBN 9780081024201. ISBN 9780081024218. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2019 [01/20] Fedinec, Csilla, Csernicsko, Istvan. The People of the "Five Hundred Villages": Hungarians, Rusyns, Jews, and the Roma in the Transcarpathian Region in Austria-Hungary [elektronický dokument]. DOI 10.1163/9789004407978_010 In: Language Diversity in the Late Habsburg Empire. [s.l.]: Brill, 2019, s. 160-195. ISBN 978-90-04-40210-2. ISBN (online) 978-90-04-40797-8. ISSN 1877-8550. [angličtina]. - WOS CC


2018 [01/20] Adach, Yoshihito, Kai, Yoshihiro, Yuyama, Tomoharu, Hayarna, Junko. A UAV system using an eye-tracking device for patients with limb disabilities: design of its control screen. DOI 10.23919/SICE.2018.8492645 In: 2018 57th Annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan, SICE 2018. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 854-859. ISBN 9784907764609. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFC_033 Tusor, Balázs, Simon-Nagy, Gabriella, Tóth, János, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Personalized dietary assistant - An intelligent space application. DOI 10.1109/INES.2017.8118575 In: INES 2017: IEEE 21st International Conference on Intelligent Engineering Systems: Proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 27-32. ISBN 978-1-4799-7677-5. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Zhou, Pengfei, Bai, Cong, Xia, Jie, Chen, Shengyong. CMRDF: A real-time food alerting system based on multimodal data [elektronický dokument]. DOI 10.1109/JIOT.2020.2996009 In: IEEE Internet of Things Journal. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, Roč. 9, č. 9, s. 6335-6349 [online]. ISSN (online) 2327-4662. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Zhou, Pengfei, Bai, Cong, Ying, Kaining, Xia, Jie, Huang, Lixin. RWMF: A real-world multimodal foodlog database. DOI 10.1109/ICPR48806.2021.9412433 In: International Conference on Pattern Recognition. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 962-968. ISBN 9781728188089. ISSN 10514651. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2019 [01/20] Mulla, Nikahat, Kurhade, Swapnali, Naik, Meghana, Bakereywala, Nida. An intelligent application for healthcare recommendation using fuzzy logic. DOI 10.1109/ICECA.2019.8821959 In: International Conference on Electronics and Communication and Aerospace Technology. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 466-472. ISBN 9781728101675. [angličtina]. - SCO


AFC_034 Tusor, Balázs, Takács, Márta, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tóth, János. A fast fuzzy decision tree for color filtering. DOI 10.1109/WISP.2015.7139160 In: 2015 IEEE 9th International Symposium on Intelligent Signal Processing. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 1-6 [tlačená forma]. ISBN 978-1-4799-7252-4. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2020 [01/20] Priyanka, Kumar, Dharmender. Decision tree classifier: A detailed survey [elektronický dokument] In: International Journal of Information and Decision Sciences. [s.l.]: Inderscience Publishers, 2020, Roč. 12, č. 3, s. 246-269. ISSN 17567017. ISSN (online) 17567025. [angličtina]. - SCO


2016 [01/20] Altay, Ayca, Cinar, Didem. Fuzzy decision trees. DOI 10.1007/978-3-319-39014-7_13 In: Studies in Fuzziness and Soft Computing. [s.l.]: Springer Nature. Springer Verlag, 2016, s. 221-261. ISSN 14349922. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFC_035 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Dineva, Adrienn Alexandra. Fuzzy approaches in anytime systems In: INES 2013 -: International Conference on Intelligent Engineering Systems. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 237-242. ISBN 978-1-4799-0828-8. [angličtina]


AFC_036 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Dineva, Adrienn Alexandra. Determination of the complexity fitted model structure of Radial Basis Function Neural Networks In: INES 2013 -: International Conference on Intelligent Engineering Systems. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 237-242. ISBN 978-1-4799-0828-8. [angličtina]. - SCO


AFC_037 Tusor, Balázs, Várkonyiné Kóczy, Annamária. A rule-based filter network for multiclass data classification. DOI 10.1109/I2MTC.2015.7151425 In: Conference Record - IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference. Pisa, Italy: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2015, s. 1102-1107. ISBN 978-147996113-9. [angličtina]


AFC_038 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Bukor, József. Data classification based on fuzzy-RBF networks [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-18416-6_65 In: Soft Computing Applications: proceedings of the 6th International Workshop Soft Computing Applications (SOFA 2014), Volume 2. Cham: Springer Nature. Springer, 2016, s. 829-840 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-319-18415-9. ISBN (online) 978-3-319-18416-6. [angličtina]


Ohlasy:

2018 [01/12] KUMAR, R. - SRIVASTAVA, S. - GUPTA, J. R. P. Online modeling and adaptive control of robotic manipulators using Gaussian radial basis function networks. In Neural computing and applications. ISSN 0941-0643, vol. 30, no. 1, p. 223-239.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AFC_039 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Tóth, János. Classification with fuzzy hypermatrices In: Conference Record - IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 990-995. ISBN 978-146739220-4. [angličtina]


AFC_040 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Tóth, János. Active problem workspace reduction with a fast fuzzy classifier for real-time applications. DOI 10.1109/SMC.2016.7844927 In: 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, SMC 2016 - Conference Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 4423-4428. ISBN 978-1-5090-1819-2. [angličtina]


Ohlasy:

2019 [01/12] IBARRA, L. - BALDERAS, D. - PONCE, P. -et al. Fast execution of black-bocx algorithms through a pice-wise linear interpolation technique. In Arabian journal for science and engineering. ISSN: 2193-567X, 2019, vol. 44, no. 11, p. 9443-9453.. [s.l.] : [s.n.], 2019


AFC_041 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Tóth, János. Robust variable length data classification with extended sequential fuzzy indexing tables. DOI 10.1109/I2MTC.2017.7969971 In: I2MTC 2017 - 2017 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Proceedings. Torino: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 1-6. ISBN 978-150903596-0. [angličtina]


AFC_042 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Segatto, Emil. Fuzzy logic supported 3D modeling based orthodontics. DOI 10.1109/MeMeA.2017.7985868 In: 2017 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2017 - Proceedings. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 159-164. ISBN 978-150902983-9. [angličtina]


Ohlasy:

2018 [01/12] TARABINI, M. - MARZAROLI, P. - CHADEFAUX, D. -et al. Measurement of the force exchanged by orthodontic masks and patients. In MeMeA 2018 - 2018 IEEE International symposium on medical measurements and applications, proceedings. Rým : IEEE, 2018. ISBN 978-1538633991-5.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AFC_043 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tóth, János. Improving color sensing by applying fuzzy information measurement based spectral power distribution filtering. DOI 10.1109/MeMeA.2016.7533812 In: 2016 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2016 - Proceedings. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 1-6. ISBN 978-146739172-6. [angličtina]


AFC_044 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Nagy, István, Tóth-Laufer, Edit, Langer, Ingrid. Intelligent Space: New challenges in research and education. DOI 10.1109/INES.2013.6632841 In: INES 2013 -: International Conference on Intelligent Engineering Systems. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 357-364. ISBN 978-1-4799-0828-8. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2014 [01/12] MOLNAR, G. Modern ICT Baced Teaching and Learning Support Systems and Solutions in Higher Education Practice. In DIVAI 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-497-2, p. 421-430.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2007 [01/12] REKLAITIS, G. V. R. Perspectives on Process Systems Engineering R&D in Support of Pharmaceutical Product/Process Development and Manufacturing. In 17th European Symposium on Computer Aided Process Engineering. Amsterdam : Elsevier Science BV, 2007. ISBN 978-0-444-53157-5, p. 35-38.. [s.l.] : [s.n.], 2007


2006 [01/12] CACHA, L. A. Shifting gears: Dimensions of research and communication behavior in the sphere of academic freedom. In Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice. Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University, 2006. p. 496-502.. [s.l.] : [s.n.], 2006


AFC_045 Tóth-Laufer, Edit, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Anytime sport activity risk level calculation using HOSVD based hierarchical fuzzy models In: MeMeA 2013 - IEEE International Symposium on Medical Measurement and Applications. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2013, s. 300-305. ISBN 978-146735-196-6. [angličtina]. - SCO


AFC_046 Nagy, István, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Dineva, Adrienn Alexandra. GA optimization and parameter tuning at the mobile robot map building process. DOI 10.1109/ICCCyb.2013.6617613 In: ICCC 2013 : 9th International Conference on Computational Cybernetics. Budapest: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 333-338. ISBN 978-1-4799-0063-3. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2014 [01/12] PUHEIM, M. - MADARÁSZ, L. Normalization of Inputs and Outputs of Neural Network Based Robotic Arm Controller in Role of Inverse Kinematic Model. In IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI). New York : IEEE, 2014. ISBN 978-1-4799-3442-3, p. 35-38.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2013 [01/12] PUHEIM, M. - BUNDZEL, M. - MADARÁSZ, L. Forward Control of Robotic Arm Using the Information from Stereo-vision Tracking System. In 14th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI). New York : IEEE, 2013. ISBN 978-1-4799-0194-4, p. 57-62.. [s.l.] : [s.n.], 2013


AFC_047 Várkonyi, Teréz A., Piuri, Vincenzo, Tar, József K., Várkonyiné Kóczy, Annamária, Rudas, Imre J. Agile online-trained neural network models by using Robust Fixed Point Transformations In: 2013 IEEE 8th International Symposium on Intelligent Signal Processing, WISP 2013 - Proceedings. Budapest: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 48-53. ISBN 978-1-4673-4544-6. [angličtina]. - SCO


AFC_048 Tóth-Laufer, Edit, Várkonyiné Kóczy, Annamária. A personal profile based patient-specific anytime risk calculation model. DOI 10.1109/MeMeA.2014.6860085 In: IEEE MeMeA 2014: IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, Proceedings. Lisbon, Portugal: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 1-6. ISBN 978-147992920-7. [angličtina]


AFC_049 Dineva, Adrienn Alexandra, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tar, József K. Wavelet-based technique for feedback control of uncertain systems - A case study. DOI 10.1109/CINTI.2013.6705206 In: Proceedings of the 14th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics. [Los Alamitos]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 281-285 [online]. ISBN 978-1-4799-0197-5. [angličtina]


AFC_050 Dineva, Adrienn Alexandra, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tar, József K. Fuzzy expert system for automatic wavelet shrinkage procedure selection for noise suppression. DOI 10.1109/INES.2014.6909361 In: INES 2014 - IEEE 18th International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2014, s. 163-168. ISBN 978-147994615-0. [angličtina]


Ohlasy:

2018 [01/12] RUSSO, F. On the Accuracy of Denoising Algorithms in Medical Imaging: A Case Study. In MeMeA 2018 - 2018 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, Proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. ISBN 978-153863391-5.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AFC_051 Dineva, Adrienn Alexandra, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tar, József K. Improved denoising with robust fitting in the wavelet transform domain. DOI 10.1007/978-3-319-16766-4_19 In: IFIP Advances in Information and Communication Technology. Berlin: Springer Nature. Springer, 2015, s. 179-187. ISBN 978-331916765-7. ISSN 1868-4238. [angličtina]


AFC_052 Dineva, Adrienn Alexandra, Tar, József K., Várkonyiné Kóczy, Annamária, Piuri, Vincenzo. Replacement of parameter tuning with simple calculation in adaptive control using "Sigmoid generated fixed point transformation". DOI 10.1109/SISY.2015.7325374 In: 13th international symposium on intelligent systems and informatics. Budapest: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 173-178. ISBN 978-1-4673-9388-1. [angličtina]


AFC_053 Bakucz, Péter, Szabó, József Zoltán, Várkonyiné Kóczy, Annamária. A non-iterative robust-Gaussian filtering algorithm for roughness measurements. DOI 10.1109/SACI.2015.7208172 In: SACI 2015. Danvers : IEEE, 2015: N/A, 2015, s. 69-72. ISBN 978-1-4799-9911-8. [angličtina]


Ohlasy:

2019 [01/12] HUANG, J. - ZHENG, H. - JIANG, L. -et al. Design of Gaussian filters based on odd and even functions used for non-closed circular profile. In Proceedings of SPIE - The international society for optical engineering. ISSN 0277-786X, vol. 11053, art. no. 110534K.. [s.l.] : [s.n.], 2019


AFC_054 Dineva, Adrienn Alexandra, Tar, József K., Várkonyiné Kóczy, Annamária, Piuri, Vincenzo. Adaptive controller using fixed point transformation for regulating propofol administration through wavelet-based anesthetic value. DOI 10.1109/MeMeA.2016.7533813D In: 2016 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2016 - Proceedings. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 522-527. ISBN 978-146739172-6. [angličtina]


Ohlasy:

2018 [01/12] MENDEZ, J. A. - LEON, A. - MARRERO, A. -et al. Improving the anesthetic process by a fuzzy rule based medical decision system. In Artifical intelligence in medicine. ISSN 0933-3657, vol. 84, p. 159-170.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [01/12] KUTI, J. - GALAMBOS, P. Tensor Product model based PID controller optimisation for propofol administration. In IFAC-PapersOnLine. ISSN 2405-8963, 2018, vol. 51, no. 4, p. 645-650.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AFC_055 Dineva, Adrienn Alexandra, Tar, József K., Várkonyiné Kóczy, Annamária, Piuri, Vincenzo. Sigmoid generated fixed point transformation control scheme for stabilization of Kapitza's pendulum system. DOI 10.1109/INES.2016.7555122 In: INES 2016: 20th Jubilee IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems: Proceedings. Budapest: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 213-218. ISBN 978-150901216-9. [angličtina]


AFC_056 Dineva, Adrienn Alexandra, Tar, József K., Várkonyiné Kóczy, Annamária, Piuri, Vincenzo. Adaptive controller using fuzzy modeling and Sigmoid Generated Fixed Point Transformation. DOI 10.1109/IS.2016.7737472 In: 2016 IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems, IS 2016 - Proceedings. Piscataway, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 522-527. ISBN 978-1-5090-1353-1. [angličtina]


AFC_057 Simon-Nagy, Gabriella, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Distance Metric for Speech Commands of Dysarthric Users in Smart Home Systems [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-46490-9_44 In: Recent Global Research and Education: Technological Challenges: Proceedings of the 15th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2016. Berlín: Springer Nature. Springer Verlag, 2017, s. 325-330 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-319-46489-3. ISBN (online) 978-3-319-46490-9. [angličtina]. - WOS CC


AFC_058 Mosavi, Amir, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Integration of Machine Learning and Optimization for Robot Learning [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-46490-9_47 In: Recent Global Research and Education: Technological Challenges: Proceedings of the 15th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2016. Berlín: Springer Nature. Springer Verlag, 2017, s. 349-355 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-319-46489-3. ISBN (online) 978-3-319-46490-9. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2021 [01/12] SEO, W. - CHA, S. - KIM, Y. - et al. SLO-Aware Inference Scheduler for Heterogeneous Processors in Edge Platforms. In ACM Transactions on Architecture and Code Optimization. ISSN 1544-3566, 2021, vol. 18, no. 4.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2020 [01/12] ROMEO, L. - PETITTI, A. - MARANI, R. - et al. Internet of Robotic Things in Industry 4.0: Applications, Issues and Challenges. In 7th International Conference on Control, Decision and Information Technologies, CoDIT 2020. New York : IEEE, 2020. ISBN 978-172815953-9, 2020, p. 177-182.. [s.l.] : [s.n.], 2020


AFC_059 Dineva, Adrienn Alexandra, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tar, József K., Piuri, Vincenzo. Performance Enhancement of Fuzzy Logic Controller Using Robust Fixed Point Transformation [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-46490-9_55 In: Recent Global Research and Education: Technological Challenges: Proceedings of the 15th International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2016. Berlín: Springer Nature. Springer Verlag, 2017, s. 411-418 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-319-46489-3. ISBN (online) 978-3-319-46490-9. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2021 [01/12] MILIAUSKAITÉ, J. - KALIBATIENE, D. Complexity in Data-Driven Fuzzy Inference Systems: Survey, Classification and Perspective. In Baltic Journal of Modern Computing. ISSN 2255-8942, 2021, vol. 8, no. 4, p. 572-596.. [s.l.] : [s.n.], 2021


AFC_060 Dineva, Adrienn Alexandra, Tar, József, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Novel Generation of Fixed Point Transformation for the Adaptive Control of a Nonlinear Neuron Model. DOI 10.1109/SMC.2015.179 In: Proceedings . 2015 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, SMC 2015. Kowloon Tong: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 987-992. ISBN 978-147998696-5. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01/12] FELDE, I. Simplified Computation of The Heat Transfer Coefficient in Quenching. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 1785-8860, 2021, vol. 18, no. 10, p. 245-256.. [s.l.] : [s.n.], 2021


AFC_061 Tusor, Balázs, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Bukor, József. Fuzzy lookup tables in classification In: Recent Developments and the New Direction in Soft-Computing Foundations and Applications: Selected Papers from the 7th World Conference on Soft Computing. Berlin: Springer Nature. Springer, 2018, s. [1-6]. ISBN 9783030471231. Poznámka: Nepodporovaná rola pre osobu "Várkonyiné Kóczy Annamária" bola zmenená z "other" na "autor". [angličtina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 7


AFD_001 Rituraj, Rituraj, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Advantages of Anytime Algorithm for Multi-Objective Query Optimization [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108713 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020. - CPCI-S, s. 141-144 [USB kľúč]. ISBN 978-1-7281-3149-8. ISBN (online) 978-1-7281-3148-1. [angličtina]. - SCO


AFD_002 Tusor, Balázs, Takáč, Ondrej, Molnár, András, Gubo, Štefan, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Shape Recognition in Drone Images Using Simplified Fuzzy Indexing Tables [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108735 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020. - CPCI-S, s. 129-134 [USB kľúč]. ISBN 978-1-7281-3149-8. ISBN (online) 978-1-7281-3148-1. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2023 [02/20] Kanta, Robert, Takáčová, Andrea. Možnosť využitia TINKERCAD v rámci programovania na hodinách informatiky. DOI 10.36007/4492.2023.171 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 171-176 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. [slovenčina]


2023 [02/20] Udvaros, József, Gubán, Miklós, Gubán, Ákos, Sándor, Ágnes. Industry 4.0 from the perspective of Education 4.0 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 230-234. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Kanta, Robert, Takáčová, Andrea. Návrh možnosti vyučovania programovania v rámci predmetu informatika pomocou autodesk TINKERCAD. DOI 10.36007/4492.2023.177 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 177-184 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. [slovenčina]


2023 [02/20] Paksi, Dávid, Annuš, Norbert, Štempeľová, Iveta, Dancsa, Daniel. Random number-based Brownian motion and practical examples of its implementing in high school computer science lessons. DOI 10.59287/ijanser.792 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 463-467. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Czakóová, Krisztina. The image processing for creating 3D model in teaching computer science. DOI 10.59287/ijanser.789 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 447-451. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Avornicului, Mihai, Forman, Norbert, Szabó, László. Internet strategy as an opportunity and challenge for small and medium-sized enterprises. DOI 10.59287/ijanser.709 In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 4, s. 253-258. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Forman, Norbert, Avornicului, Mihály. Challenges in teaching informatics In: International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. Konya: Konya Technical University, 2023, Roč. 7, č. 6, s. 381-386. ISSN 2980-0811. [angličtina]


2023 [02/20] Udvaros, József, Forman, Norbert. A QR-kódok felismerése és dekódolása In: L-I-M: Logisztika-informatika-menedzsment nemzetközi tudományos konferencia. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem, 2023, s. 72-78. ISBN 9786156342775. [maďarčina]


2022 [01/20] García‐Pulido, J. A., Pajares, G., Dormido, S. UAV landing platform recognition using cognitive computation combining geometric analysis and computer vision techniques [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s12559-021-09962-2 In: Cognitive Computation. New York: Springer Nature. Springer Verlag, 2022, [tlačená forma]. ISSN 1866-9956. ISSN (online) 1866-9964. - WOS CC


2022 [01/20] Guban, Miklos, Udvaros, Jozsef. A Path planning model with a genetic algorithm for stock inventory using a swarm of drones [elektronický dokument]. DOI 10.3390/drones6110364 In: Drones. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 6, č. 11, s. [online]. ISSN (online) 2504-446X. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


AFD_003 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tusor, Balázs, Tóth, János. A fuzzy hypermatrix-based skin color filtering method. DOI 10.1109/INES.2015.7329701 In: INES 2015: 19th International conference on intelligent engineering systems. Bratislava, Slovakia. September 3-5, 2015: Proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 173-178. ISBN 978-1-4673-7939-7. [angličtina]


Ohlasy:

2019 [01/12] IBARRA, L. - BALDERAS, D. - PONCE, P. -et al. Fast execution of black-bocx algorithms through a pice-wise linear interpolation technique. In Arabian journal for science and engineering. ISSN: 2193-567X, 2019, vol. 44, no. 11, p. 9443-9453.. [s.l.] : [s.n.], 2019


AFD_004 Dineva, Adrienn Alexandra, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Tar, József K. Combination of RFPT-based adaptive control and classical model identification. DOI 10.1109/SAMI.2014.6822401 In: SAMI 2014: IEEE 12th International symposium on applied machine intelligence and informatics: Herľany, Slovakia; 23-25 January 2014. Los Alamitos: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 173-178. ISBN 978-1-4799-3442-3. [angličtina]


AFD_005 Dineva, Adrienn Alexandra, Tar, József K., Várkonyiné Kóczy, Annamária, Piuri, Vincenzo. Adaptive control of underactuated mechanical systems using improved "sigmoid Generated Fixed Point Transformation" and scheduling strategy. DOI 10.1109/SAMI.2016.7423006 In: SAMI 2016. Danvers : IEEE, 2016: N/A, 2016, s. 193-197. ISBN 978-1-4673-8740-8. [angličtina]


AFD_006 Dineva, Adrienn Alexandra, Tar, József K., Várkonyiné Kóczy, Annamária, Piuri, Vincenzo. Generalization of a sigmoid generated Fixed Point Transformation from SISO to MIMO systems. DOI 10.1109/INES.2015.7329694 In: INES 2015: 19th International conference on intelligent engineering systems. Bratislava, Slovakia. September 3-5, 2015: Proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 135-140. ISBN 978-1-4673-7939-7. [angličtina]


AFD_007 Dineva, Adrienn Alexandra, Tar, József K., Várkonyiné Kóczy, Annamária, Piuri, Vincenzo. Application of fixed point transformation to classical model identification using new tuning rule. DOI 10.1109/SAMI.2017.7880315 In: SAMI 2017: IEEE 15th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, January, 26-28, 2017, Herľany, Slovakia. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 265-270 [online]. ISBN 978-1-5090-5654-5. [angličtina]. - WOS CC


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 1


BEE_001 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Hancsicska, Sándor, Bukor, József. Fuzzy Information Measure for Improving HDR Imaging In: 4th World Conference on Soft Computing. Berkeley, USA: University of California at Berkeley, s. 491-497. [angličtina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 1


FAI_001 Várkonyiné Kóczy, Annamária. Engineering for Sustainable Future [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. 1. vyd. Cham: Springer Nature, 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, 101. ISBN 978-3-030-36840-1. ISBN (online) 978-3-030-36841-8. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8. [angličtina]. - CPCI-S


GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Počet výstupov: 1


GII_001 Balas, Valentina Emilia, Fodor, János, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Dombi, József, Jain, Lakhmi C. Preface [elektronický dokument] In: Soft Computing Applications: proceedings of the 5th International Workshop Soft Computing Applications (SOFA). Cham: Springer Nature. Springer, 2013, [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-642-33940-0. ISBN (online) 978-3-642-33941-7. [angličtina]
Szakmai díjak, elismerések:

•Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 1999-2002

•Sigillum Universitatis Mistinae Érdemérem, ezüst fokozat, Univ. di Modena e Reggio Emilia, 2002

•Széchenyi István Ösztöndíj, 2003-2006

•Outstanding Service Award, IEEE Romania Section, 2006

•Honorary Professor, Shizuoka University, Japán, 2009-

•Interacademia Poland Award 2009

•Best Paper Award, Int. Workshop on Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, Tokyo, Japan, 2009

•Excellent Presentation Award, Int. Workshop on Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, Tokyo, Japan, 2009

•Distinguished Lecturer, IEEE IMS, 2011-2014

•Az év kutatója, Óbudai Egyetem, 2011

•Rektori Dicséret, Selye János Egyetem, 2014

•Certificate of Appreciation, Inter-Academia Community, Japan, 2015

•Rektori Dicséret, Selye János Egyetem, 2015

•Rektori Díj, Selye János Egyetem, 2016

•Certificate of Appreciation, IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2016

•Rektori Díj, Selye János Egyetem, 2017

•Rektori Díj, Selye János Egyetem, 2018

•Rektori Díj, Selye János Egyetem, 2019

•Selye János Emlékérem, 2019

•Magyar Érdemrend Tisztikeresztje, Polgári Tagozat, 2020

•Rektori Díj, Selye János Egyetem, 2020

•2019 Best Paper Award, 2.díj, Energies

•Rektori Díj, Selye János Egyetem, 2021

 

Tagságok:

•The Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA 1994 (2007-fellow, 2011-2014 distinguished lecturer)

•European Association for Signal Processing 1998

Magyar Mérnökakadémia (választott tag) 2001

•Magyar Tudományos Akadémia Köztestület 1996

•Neumann János Számítógéptudományi Társaság 1994

•Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület 1994

•Magyar Fuzzy Társaság (2000-2007 alelnök)

 

Egyéb:

•Alapító konferencia elnök: IEEE Int. Symp. on Intelligent Signal Processing, WISP (1999-) és IEEE International Workshop on Soft Computing Applications, SOFA (2005-) rendezvény sorozat

•Konferencia elnök: Interacademia’2004, Interacademia’2008, IEEE MeMeA’2012, Interacademia’2012, IEEE CIVEMSA’2016, Interacademia’2019

•Publicity Chair: 18th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, IMTC’2001, 1st International Symposium on Small-scale Intelligent Manufacturing Systems, SIMS 2016

•Nemzetközi programbizottsági elnök: SAMI’2004, SAMI’2005, ICCA’2005, SAMI’2006, ICONS’2008, I2MTC’2010, I2MTC’2012

•Special Session Chair: ICONS’2009

•Nemzetközi Programbizottsági tagság: 250 fölött

•Társszerkesztő: IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement, Int. Journal Biomedical Soft Computing and Human Sciences, Acta Polytechnica Hungarica

•Vendégszerkesztő: Journal of Advanced Computational Intelligence, IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement, Journal of Advanced Computational Intelligence & Intelligent Informatics, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Advances in Human-Computer Interaction, Energies, Algorithms (MDPI)

•Szerkesztőbizottsági tag: Int. Journal of Advanced Intelligent Paradigm, Acta Polytechnica Hungarica

•Bíráló: Egyebek közt: IEEE Transactions on Circuits and Systems II, Signal Processing Journal, IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement, IEEE Trans. on Signal Processing, International Journal of System Science, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, International Journal of Advanced Intelligence Paradigms, Soft Computing, Measurement, Athmosphere, Energies, Algorithms, IEEE Access

•Alapító és szerkesztőbizottsági tag: Periodica elektronikus folyóirat

 

Publikációk: Szerzője, illetve társszerzője 34 könyvnek/tankönyvnek (30 angol nyelvű), 58 folyóirat-cikknek (56 angol nyelvű), valamint több mint 240 referált angol nyelvű konferenciacikknek .

Hivatkozások száma: 2760 fölött, Kumulatív IF: 55,681, Hirsch index: 27.


 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem