SJE főmenü
RNDr. Zuzana Árki, PhD.
Név: RNDr. Zuzana Árki, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Matematika Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: TP 3B
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 746

Egyetemi tanulmányok
A Pozsonyi Komenský Egyetem, Matematika és Fizika Kar
Matematika és fizika tanári szak
1993 - 1998
Rigorózus eljárás
Konstatnín Filozófus Egyetem, Nyitra, Természettudományi Kar
Matematika
2002 - 2002
Doktori képzés (PhD.)
Konstantín Filozófus Egyetem, Nyitra, Természettudományi Kar
Matematika módszertan
1998 - 2003

Munkaviszonyok
Konstantín Filozófus Egyetem, Nyitra, Természettudományi Kar, Középeurópai tanulmányok Kara
adjunktus
2002 - 2005
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
adjunktus
2005 - 2011
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
adjunktus
2011 -


Kutatási terület Matematika tanítása, Elelmi számelmélet

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 11
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (2)
EAJ Publikációk szakmai fordításai (8)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 7
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (3)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 0

Bejegyzések száma összesen: 18

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (5)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (9)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (4)
Összesen 18

Publikációk listája

ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACB 001 ÁRKI, Zuzana. Lineáris algebra. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 118 s. [4,24 AH]. ISBN 978-80-8122-217-7.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADE 001 KISS, Gábor a Zuzana ÁRKI. Is it possible to change the information security awareness of the students in the Higher Education?. International Journal of Computing and Related Technologies. Vol. 1, no. 2 (2017), p. 13-20. ISSN 2518-4806.


AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFB 001 ÁRKI, Zuzana. Etikai kérdések az informatika oktatásában. Az információbiztonság és tiktosítás etikai vonatkozásai = Ethical Questions in Teaching Informatics. Ethical Aspects of Information Security and Encryption. In: Etika az edukációban - tanulmánykötet. = Etika v edukácii - vedecký zborník Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 7-18. ISBN 978-80-8122-196-5.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 3


AFC 001 ÁRKI, Zuzana, Gábor KISS a Carlos Arturo TORRES-GASTELÚ. Students´ perceptions of their competencies in ICT: The Case of Óbuda University and J. Selye University. Turkish Online Journal of Educational Technology [elektronický zdroj]. online, special iss. August (2015), p. 504-514. ISSN 1303-6521. SCOPUS. SNIP (2014): 0,677.

Hivatkozások:
2016  [3] MARTÍNEZ-LÓPEZ, R. - REZNICHENKO, M. - YOT, C. et al. Inventory of Activities of Learning Technologies at University: Cross-Cultural Adaptation in the National Context of Russia. In Engineering Education : Journal of the Association for Engineering Education in Russia. ISSN 1810-2883, 2016, vol. 2016, no. 20, p. 56, 61.AFC 002 KISS, Gábor a Zuzana ÁRKI. Comparison of the ICT literacy level of the Slovakian and Hungarian students in the higher education. DOI 10.1051/shsconf/20162601093 In: ERPA International Congresses on Education (ERPA). Cedex a, France: E D P SCIENCES, 2016, Vol. 26 (2016), p. [1-9]. WoS.

Hivatkozások:
2021  [4] NAGY, M. - DANCSA, D. - PORÁČOVÁ, J. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio – Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 13.

2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 13.

2021  [4] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - BALÁZS, P. - et al. Odovzdávanie poznatkov z farmakognózie a legislatívneho pozadia doplnkovej a ľudovej medicíny vo svetle nových štandardov vo vzdelávaní budúcich učiteľov na Slovensku. In Inovatívne metódy a formy vzdelávania. Zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou [Innovative Methods and Forms of Education. Proceedings of scientific contributions with international participation]. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-3886-6, p. 135.AFC 003 KISS, Gábor a Zuzana ÁRKI. The influence of game-based programming education on the algorithmic thinking. DOI 10.1016/j.sbspro.2017.02.020 In: Education, Health and ICT for a Transcultural World: Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2017, Vol. 237 (2017), p. 613-617. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] SYAHIDI, A. A. - SUPIANTO, A. A. - HIRASHIMA, T. - et al. Learning Models in Educational Game Interactions: A Review. In International Journal of Engineering Education. ISSN 2540-9808, 2021, vol. 3, no. 1, p. 19, 22, 23, 24.

2021  [1] MALIK, S. I. - TAWAFAK, R. M. - Alfarsi, G. - et al. A Model for Enhancing Algorithmic Thinking in Programming Education using PAAM. In International Journal of Interactive Mobile Technologies. ISSN 1865-7923, 2021, vol. 15, no. 9, p. 37-51.

2021  [1] GARCIA, M. B. Cooperative learning in computer programming: A quasi-experimental evaluation of Jigsaw teaching strategy with novice programmers. In Education and Information Technologies. ISSN 1360-2357, 2021, vol. 26, no. 4, p. 4839–4856. WoS ; SCOPUS

2021  [1] MALIK, S.I. - MATHEW, R. - TAWAFAK, R.M. - et al. A web-based model to enhance algorithmic thinking for novice programmers. In E-Learning and Digital Media. ISSN 1741-8887, 2021, vol. 18, no. 6, p. 616-633. WoS ; SCOPUS

2021  [1] LIU, J. - SUN, X. - SUN, M. - et al. Factors Influencing the Creativity of Chinese Upper-Secondary-School Students Participating in Programming Education. In Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078, 2021, vol. 12. WoS ; SCOPUS

2021  [3] ESTREBOU, C. CAMELE, G. - QUIROGA, F. - et al. Consolidación de Conceptos de Programación en Lenguaje Ensamblador a través de la Creación de Juegos y Animaciones Gráficas en el Entorno de Simulación WinMips64. In XVI Congreso de Tecnología en Educación & Educación en Tecnología (TE&ET 2021). La Plata : Národná univerzita v La Plata, 2021. ISBN 978-950-34-2014-0, p. 183.

2020  [3] AYUB, M. - KARNALIM, O. - RISAL, L. - et al. The Impact of Pair Programming on the Performance of Slow-Paced Students: A Study on Data Structure Courses . In Journal of Information and Organizational Sciences. ISSN 1846-3312, 2020, vol. 44, no. 2, p. 211.

2020  [1] LI, J. - LIN, Y. SUN, M. - et al. Socially shared regulation of learning in game-based collaborative learning environments promotes algorithmic thinking, learning participation and positive learning attitudes. In Interactive Learning Environments. ISSN 1049-4820, 2020. WoS

2020  [3] KOCAK, O. - GÖKSU, I. Examining 21st century skill levels of students and the relationship between skills. In Inonu Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi. ISSN 2149-9683, 2020, vol. 21, no. 2, p. 772-784.

2018  [3] SHETNEVA, V. A. - SHTEPA, J. P. Development of didactic fames for computer science and mathematics lessons based on information technology. In Постулат. ISSN 2414-4487, vol. 37, no. 12.

2018  [3] LUXTON-REILLY, A. - BECKER A., B. - OTT, L. -et al. Introductory programming: A systematic literature review. Larnaca : ITiCSE Companion, 2018. ISBN 978-1-4503-6223-8.

2017  [3] SHETNEVA, V. A. Intellectual game <> in the program Microsoft Office PowerPoint. In Postulat [online]. 2017, vol. 2017, no. 12 [cit. 2017-12-19]. Dostupné na internete: . ISSN 2414-4487.

2017  [3] DOLECK, T. – BAZELAIS, P. - LEMAY, D. J. Algorithmic thinking, cooperativity, creativity, critical thinking, and problem solving: exploring the relationship between computational thinking skills and academic performance. In Journal of Computers in Education. ISSN 2197-9987, 2017, vol. 4, p. 1-15.
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFD 001 KISS, Attila Elemér, Zuzana ÁRKI, Sándor LAKI, Gergő GOMBOS a Zoltán VINCELLÉR. Training data science in academic education. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 62-76. ISBN 978-80-8122-190-3.

Hivatkozások:
2017  [4] FEHÉR, Z. Felügyelt gépi tanulási módszerek összehasonlítása bináris osztálozás esetén. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-4, p. 43, 48.AFD 002 ÁRKI, Zuzana, Tünde BERTA a Ladislav JARUSKA. A SJE óvópedagógia szakos hallgatóinak matematikai készségei a Monitor 5 (2016) vizsgálat eredményeinek tükrében. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 7-26. ISBN 978-80-8122-221-4.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 2


BCI 001 BUKOR, József, Zuzana ÁRKI a Zoltán FEHÉR. Valószínűségszámítás. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010. 125 s. ISBN 978-80-89234-94-3.

BCI 002 ÁRKI, Zuzana. Možnosti skúmania schopnosti žiakov základných a stredných škôl riešiť problémové úlohy z teórie čísel [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. CD-ROM, 100 s. ISBN 978-80-8112-066-1.


EAJ Publikációk szakmai fordításai
Bejegyzések száma: 8


EAJ 001 ÁRKI, Zuzana. Matematika az alapiskola 5. osztálya számára: 2. rész.

EAJ 002 ÁRKI, Zuzana. Matematika az alapiskola 5. osztálya számára: 1. rész.

EAJ 003 ÁRKI, Zuzana. Matematika az alapiskola 6. osztálya és a nyolcosztályos gimnáziumok 1. osztálya számára: 1. rész.

EAJ 004 ÁRKI, Zuzana. Matematika az alapiskola 6. osztálya és a nyolcosztályos gimnáziumok 1. osztálya számára: 2. rész.

EAJ 005 ÁRKI, Zuzana. Matematika az alapiskola 7. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 2. osztálya számára: 2. rész.

EAJ 006 ÁRKI, Zuzana. Matematika az alapiskola 7. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 2. osztálya számára: 1. rész.

EAJ 007 ŽABKA, Ján, Pavol ČERNEK a Zuzana ÁRKI. Matematika az alapiskola 8. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára - 1.rész. 1. vyd. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2012. 144 s. ISBN 978-80-8120-124-0.

EAJ 008 ŽABKA, Ján, Pavol ČERNEK a Zuzana ÁRKI. Matematika az alapiskola 8. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára - 2. rész. 1. vyd. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2012. 144 s. ISBN 978-80-8120-153-0.


Prehľad publikačnej činnosti

Árki, Zuzana (1975-)

pre pracovisko: všetky pracoviská

za všetky roky

stav záznamu: zapísané, potvrdené, verifikované OHO, verifikované OHPČ
Počet výstupov spolu: 19


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 19

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 1

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 18


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 19Menný zoznam publikácií:


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 1


V2_001 Kiss, Gábor, Árki, Zuzana. The Influence of Game-based Programming Education on the Algorithmic Thinking. DOI 10.1016/j.sbspro.2017.02.020 In: 7th International Conference on Intercultural Education (EDUHEM 2016): Education, Health and ICT for a Transcultural World. [s.l.]: Elsevier, 2017, s. 613-617. ISBN 9781510879218. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Nasralla, Moustafa M. An innovative JavaScript-Based framework for teaching backtracking algorithms interactively [elektronický dokument]. DOI 10.3390/electronics11132004 In: Electronics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 11, č. 13, s. [online]. ISSN (online) 2079-9292. [angličtina]


2022 [01] Kanaki, Kalliopi, Kalogiannakis, Michail. Assessing algorithmic thinking skills in relation to age in early childhood STEM education [elektronický dokument]. DOI 10.3390/educsci12060380 In: Education sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 12, č. 6, s. [online]. ISSN (online) 2227-7102. [angličtina]


2022 [01] Gonda, Dalibor, Ďuriš, Viliam, Tirpáková, Anna, Pavlovičová, Gabriela. Teaching Algorithms to Develop the Algorithmic Thinking of Informatics Students [elektronický dokument]. DOI 10.3390/math10203857 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 10, č. 20, s. [1-13] [online]. ISSN (online) 2227-7390. https://www.mdpi.com/2227-7390/10/20/3857. [angličtina]


2021 [01] Garcia, Manuel B. Cooperative learning in computer programming: A quasi-experimental evaluation of Jigsaw teaching strategy with novice programmers [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10639-021-10502-6 In: Education and Information Technologies: The Official Journal of the IFIP Technical Committee on Education. New York: Kluwer Academic Publishers, 2021, Roč. 26, č. 4, s. 4839-4856 [tlačená forma]. ISSN 1360-2357. ISSN (online) 1573-7608. [angličtina]


2021 [01] Seralidou, Eleni, Douligeris, Christos. Learning programming by creating games through the use of structured activities in secondary education in Greece [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10639-020-10255-8 In: Education and Information Technologies: The Official Journal of the IFIP Technical Committee on Education. New York: Kluwer Academic Publishers, 2021, Roč. 26, č. 1, s. 859-898 [tlačená forma]. ISSN 1360-2357. ISSN (online) 1573-7608. [angličtina]


2021 [01] Liu, Jun, Sun, Xue, Sun, Meng, Zhou, Yan, Li, Xinyue, Cao, Jinbo, Liu, Zile, Xu, Fei. Factors influencing the creativity of Chinese upper-secondary-school students participating in programming education [elektronický dokument]. DOI 10.3389/fpsyg.2021.732605 In: Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers Media, 2021, Roč. 12, s. [online]. ISSN (online) 1664-1078. [angličtina]


2021 [01] Malik, Sohail Iqbal, Mathew, Roy, Tawafak, Ragad M., Alfarsi, Ghaliya. A web-based model to enhance algorithmic thinking for novice programmers [elektronický dokument]. DOI 10.1177/20427530211026988 In: E-LEARNING AND DIGITAL MEDIA, 2021, Roč. 18, č. 6, s. 616-633. ISSN (online) 2042-7530. [angličtina]


2020 [01] Ayub, Mewati, Karnalim, Oscar, Risal, Laurentius, Wijanto, Maresha Caroline. The impact of pair programming on the performance of slow-paced students: A study on data structure courses [elektronický dokument]. DOI 10.31341/jios.44.2.1 In: Journal of Information and Organizational Sciences. Varaždín: Sveučilište u Zagrebu, 2020, Roč. 44, č. 2, s. 211-229 [tlačená forma] [online]. ISSN 1846-3312. ISSN (online) 1846-9418. [angličtina]


2020 [01] Karnalim, Oscar, Kurniawati, Gisela, Sujadi, Sendy Ferdian, Nathasya, Rossevine Artha. Comparing the impact of programming assessment type: In-Class Vs Take-Home [elektronický dokument]. DOI 10.3991/ijep.v10i4.13509 In: International Journal of Engineering Pedagogy. Viedeň: International Association of Online Engineering, 2020, Roč. 10, č. 4, s. 125-132 [online]. ISSN (online) 2192-4880. [angličtina]


2020 [01] Malik, Sohail Iqbal, Al-Emran, Mostafa, Mathew, Roy, Tawafak, Ragad M., Alfarsi, Ghaliya. Comparison of E-Learning, M-Learning and Game-based Learning in programming education [elektronický dokument]. DOI 10.3991/ijet.v15i15.14503 In: International Journal of Emerging Technologies in Learning. Viedeň: International Association of Online Engineering, 2020, Roč. 15, č. 15, s. 133-146 [tlačená forma] [online]. ISSN 1863-0383. ISSN (online) 1868-8799. [angličtina]


2020 [01] Li, Jiansheng, Lin, Yuyu, Sun, Mingzhu, Shadiev, Rustam. Socially shared regulation of learning in game-based collaborative learning environments promotes algorithmic thinking, learning participation and positive learning attitudes [elektronický dokument]. DOI 10.1080/10494820.2020.1857783 In: Interactive Learning Environments. Londýn: Taylor & Francis Group, 2020, s. [tlačená forma]. ISSN 1049-4820. ISSN (online) 1744-5191. [angličtina]


2019 [01] Talib, Corrienna Abdul, Aliyu, Faruku, Malik, Adi Maimun bin Abdul, Siang, Kang Hooi. Enhancing students' reasoning skills in engineering and technology through Game-Based Learning [elektronický dokument]. DOI 10.3991/ijet.v14i24.12117 In: International Journal of Emerging Technologies in Learning. Viedeň: International Association of Online Engineering, 2019, Roč. 14, č. 24, s. 69-80 [tlačená forma] [online]. ISSN 1863-0383. ISSN (online) 1868-8799. [angličtina]


2019 [01] Malik, Sohail Iqbal, Mathew, Roy, Tawafak, Ragad M., Khan, I. Gender difference in perceiving algorithmic thinking in an introductory programming course [elektronický dokument] In: EDULEARN19 Proceedings: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. [s.l.]: IATED, 2019, s. 8246-8254. ISBN (online) 978-84-09-12031-4. ISSN 2340-1117. [angličtina]


2018 [01] Jagust, Tomislav, Krzic, Ana Sovic, Gledec, Gordan, Grgic, Mislav, Bojic, Iva. Exploring different unplugged game-like activities for teaching computational thinking [elektronický dokument] In: 2018 IEEE FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE (FIE). Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. ISBN (online) 978-1-5386-1174-6. ISSN 0190-5848. [angličtina]


2018 [01] Luxton-Reilly, Andrew, Simon, Albluwi, Ibrahim, Becker, Brett A., Giannakos, Michail, Kumar, Amruth N., Ott, Linda, Paterson, James, Scott, Michael James, Sheard, Judy, Szabo, Claudia. Introductory Programming: A Systematic Literature Review. DOI 10.1145/3293881.3295779 In: Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE. [s.l.] : [s.n.], 2018, 55-106. ISBN 9781450362238. ISSN 1942647X


2017 [01] Doleck, Tenzin, Bazelais, Paul, Lemay, David John, Saxena, Anoop, Basnet, Ram B. Algorithmic thinking, cooperativity, creativity, critical thinking, and problem solving: exploring the relationship between computational thinking skills and academic performance [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40692-017-0090-9 In: JOURNAL OF COMPUTERS IN EDUCATION, 2017, Roč. 4, č. 4, s. 355-369. ISSN 2197-9987. ISSN (online) 2197-9995. [angličtina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 2


V3_001 Árki, Zuzana, Kiss, Gábor, Torres-Gastelú, Carlos. Students ́ perceptions of their competencies in ICT [elektronický dokument]: The Case of Óbuda University and J. Selye University In: The Turkish Online Journal of Educational Technology: a quarterly, open access, peer reviewed international electronic journal. Serdivan: Sakarya University, 2015, s. 504-514 [online]. ISSN (online) 2146-7242. ISSN (zrušené) 1303-6521. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Galimullina, Elvira, Ljubimova, Еlena, Mukhametshina, Dinara, Sozontova, Elena. Analysis of Requirements for the Digital Competence of a Future Teacher. DOI 10.12973/eu-jer.11.3.1729 In: European Journal of Educational Research. Enschede: Eurasian Society of Educational Research, 2022, Roč. 11, č. 3, s. 1729-1745 [online]. ISSN 2165-8714. [angličtina]


V3_002 Kiss, Gábor, Árki, Zuzana, Szász, Antónia. Level of the information security awareness of the nursery school students [elektronický dokument] In: The Turkish Online Journal of Educational Technology: a quarterly, open access, peer reviewed international electronic journal. Serdivan: Sakarya University, 2016, Roč. 2016, č. spec. issue, s. 51-60 [online]. ISSN (online) 2146-7242. ISSN (zrušené) 1303-6521. [angličtina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


ACB_001 Árki, Zuzana, Csiba, Peter, Fehér, Zoltán, Mišík, Ladislav. Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából nemcsak felvételizőknek: -. 1 vyd. Komárno: EFUJS Komárno, 2012. ISBN 978-80-8122-036-4. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


ACB_002 Árki, Zuzana. Lineáris algebra. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-217-7. [maďarčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 1


AFC_001 Árki, Zuzana, Berta, Tünde, Nagy, Melinda. The role of Evaluation and Innovative tools in Traditional and Cooperative Education in the Teaching of Sciences and Mathematics. DOI 10.21125/inted.2021.1347 In: INTED2021: 15th International Technology, Education and Development Conference: conference proceedings. Valencia: IATED, 2021, s. 6770-6776 [online]. ISBN 978-84-09-27666-0. ISSN 2340-1079. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [02] Puskás, Andrea. Improving Creativity in the Digital Space: Engaging the online Learner In: Inovatívne metódy a formy vzdelávania: zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021, s. 158-166 [CD-ROM]. ISBN 978-80-553-3886-6. [angličtina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 2


BCI_001 Árki, Zuzana. Možnosti skúmania schopnosti žiakov základných a stredných škôl riešiť problémové úlohy z teórie čísel. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8112-066-1. [slovenčina]


BCI_002 Bukor, József, Árki, Zuzana, Fehér, Zoltán. Valószínűségszámítás. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010. ISBN 978-80-89234-94-3. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


EAJ Odborné preklady publikácií

Počet výstupov: 4


EAJ_001 Žabka, Ján, Černek, Pavol. Matematika az alapiskola 8. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára - 1.rész. 1. vyd. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2012. ISBN 978-80-8120-124-0. [maďarčina]


EAJ_002 Žabka, Ján, Černek, Pavol. Matematika az alapiskola 8. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára - 2. rész. 1. vyd. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2013. ISBN 978-80-8120-153-0. [maďarčina]


EAJ_003 Žabka, Ján, Černek, Pavol. Matematika az alapiskola 7. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 2. osztálya számára [textový dokument (print)] : 1. rész. 1. vyd. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2011. ISBN 978-80-8120-075-5. [maďarčina]


EAJ_004 Žabka, Ján, Černek, Pavol. Matematika az alapiskola 6. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 1. osztálya számára [textový dokument (print)] : 2. rész. 1. vyd. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2011. ISBN 978-80-7158-992-1. [maďarčina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 7


FAI_001 Juhász, György, Horváth, Kinga, Strédl, Terézia, Árki, Zuzana. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku na XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-103-3. Poznámka: Podujatie: "$a "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia", $3 "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia", $4 other, $e Komárno, $f 16.-17. september 2014". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_002 Juhász, György, Árki, Zuzana, Csiba, Peter. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-190-3. Poznámka: Podujatie: "$a Súčasné aspekty vedy a vzdelávania, $3 Súčasné aspekty vedy a vzdelávania, $4 other, $e Komárno, $f 13-14. September, 2016". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_003 Juhász, György, Horváth, Kinga, Árki, Zuzana, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-073-9. Poznámka: Podujatie: "$a "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $3 "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $4 other, $e Komárno, $f 17.-18. september 2013". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_004 Juhász, György, Horváth, Kinga, Árki, Zuzana, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia teologických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-075-3. Poznámka: Podujatie: "$a "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $3 "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $4 other, $e Komárno, $f 17.-18. september 2013". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_005 Horváth, Kinga, Juhász, György, Árki, Zuzana, Keserű, József, Török, Tamás, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-074-6. Poznámka: Podujatie: "$a "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $3 "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní", $4 other, $e Komárno, $f 17.-18. september 2013". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_006 Juhász, György, Horváth, Kinga, Árki, Zuzana, Keserű, József, Lévai, Attila, Šeben, Zoltán. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativitia vo vzdelávaní a vede" - Sekcie teologických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-145-3. Poznámka: Podujatie: "$a Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede, $3 Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede, $4 other, $e Komárno, $f 16-17. september, 2015". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_007 Juhász, György, Šeben, Zoltán, Árki, Zuzana. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-143-9. Poznámka: Podujatie: "$a Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede, $3 Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede, $4 other, $e Komárno, $f 16-17. september, 2015". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem