SJE főmenü
RNDr. Zuzana Árki, PhD.
Név: RNDr. Zuzana Árki, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Matematika Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: TP 3B
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 651

Egyetemi tanulmányok
A Pozsonyi Komenský Egyetem, Matematika és Fizika Kar
Matematika és fizika tanári szak
1993 - 1998
Rigorózus eljárás
Konstatnín Filozófus Egyetem, Nyitra, Természettudományi Kar
Matematika
2002 - 2002
Doktori képzés (PhD.)
Konstantín Filozófus Egyetem, Nyitra, Természettudományi Kar
Matematika módszertan
1998 - 2003

Munkaviszonyok
Konstantín Filozófus Egyetem, Nyitra, Természettudományi Kar, Középeurópai tanulmányok Kara
adjunktus
2002 - 2005
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
adjunktus
2005 - 2011
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
adjunktus
2011 -


Kutatási terület Matematika tanítása, Elelmi számelméletA1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 19
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (2)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (2)
EAJ Publikációk szakmai fordításai (8)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (7)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 8
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (4)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 0

Bejegyzések száma összesen: 27

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (2)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (9)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (4)
Összesen 15

Publikációk listája

ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 2


ACB 001 ÁRKI, Zuzana, Peter CSIBA, Zoltán FEHÉR a János TÓTH. Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából nemcsak felvételizőknek. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 140 s. ISBN 978-80-8122-036-4.

ACB 002 ÁRKI, Zuzana. Lineáris algebra. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 118 s. [4,24 AH]. ISBN 978-80-8122-217-7.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADE 001 KISS, Gábor a Zuzana ÁRKI. Is it possible to change the information security awareness of the students in the Higher Education?. International Journal of Computing and Related Technologies. Vol. 1, no. 2 (2017), p. 13-20. ISSN 2518-4806.


AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFB 001 ÁRKI, Zuzana. Etikai kérdések az informatika oktatásában. Az információbiztonság és tiktosítás etikai vonatkozásai = Ethical Questions in Teaching Informatics. Ethical Aspects of Information Security and Encryption. In: Etika az edukációban - tanulmánykötet. = Etika v edukácii - vedecký zborník Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 7-18. ISBN 978-80-8122-196-5.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 4


AFC 001 ÁRKI, Zuzana, Gábor KISS a Carlos Arturo TORRES-GASTELÚ. Students´ perceptions of their competencies in ICT: The Case of Óbuda University and J. Selye University. Turkish Online Journal of Educational Technology [elektronický zdroj]. online, special iss. August (2015), p. 504-514. ISSN 1303-6521. SCOPUS. SNIP (2014): 0,677.

Hivatkozások:
2016  [3] MARTÍNEZ-LÓPEZ, R. - REZNICHENKO, M. - YOT, C. et al. Inventory of Activities of Learning Technologies at University: Cross-Cultural Adaptation in the National Context of Russia. In Engineering Education : Journal of the Association for Engineering Education in Russia. ISSN 1810-2883, 2016, vol. 2016, no. 20, p. 56, 61.AFC 002 KISS, Gábor a Zuzana ÁRKI. Comparison of the ICT literacy level of the Slovakian and Hungarian students in the higher education. DOI 10.1051/shsconf/20162601093 In: ERPA International Congresses on Education (ERPA). Cedex a, France: E D P SCIENCES, 2016, Vol. 26 (2016), p. [1-9]. WoS.

Hivatkozások:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 13.

2021  [4] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - BALÁZS, P. - et al. Odovzdávanie poznatkov z farmakognózie a legislatívneho pozadia doplnkovej a ľudovej medicíny vo svetle nových štandardov vo vzdelávaní budúcich učiteľov na Slovensku. In Inovatívne metódy a formy vzdelávania. Zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou [Innovative Methods and Forms of Education. Proceedings of scientific contributions with international participation]. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-3886-6, p. 135.AFC 003 KISS, Gábor a Zuzana ÁRKI. The influence of game-based programming education on the algorithmic thinking. DOI 10.1016/j.sbspro.2017.02.020 In: Education, Health and ICT for a Transcultural World: Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2017, Vol. 237 (2017), p. 613-617. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] SYAHIDI, A. A. - SUPIANTO, A. A. - HIRASHIMA, T. - et al. Learning Models in Educational Game Interactions: A Review. In International Journal of Engineering Education. ISSN 2540-9808, 2021, vol. 3, no. 1, p. 19, 22, 23, 24.

2021  [1] MALIK, S. I. - TAWAFAK, R. M. - Alfarsi, G. - et al. A Model for Enhancing Algorithmic Thinking in Programming Education using PAAM. In International Journal of Interactive Mobile Technologies. ISSN 1865-7923, 2021, vol. 15, no. 9, p. 37-51.

2021  [3] ESTREBOU, C. CAMELE, G. - QUIROGA, F. - et al. Consolidación de Conceptos de Programación en Lenguaje Ensamblador a través de la Creación de Juegos y Animaciones Gráficas en el Entorno de Simulación WinMips64. In XVI Congreso de Tecnología en Educación & Educación en Tecnología (TE&ET 2021). La Plata : Národná univerzita v La Plata, 2021. ISBN 978-950-34-2014-0, p. 183.

2020  [3] AYUB, M. - KARNALIM, O. - RISAL, L. - et al. The Impact of Pair Programming on the Performance of Slow-Paced Students: A Study on Data Structure Courses . In Journal of Information and Organizational Sciences. ISSN 1846-3312, 2020, vol. 44, no. 2, p. 211.

2020  [1] LI, J. - LIN, Y. SUN, M. - et al. Socially shared regulation of learning in game-based collaborative learning environments promotes algorithmic thinking, learning participation and positive learning attitudes. In Interactive Learning Environments. ISSN 1049-4820, 2020. WoS

2020  [3] KOCAK, O. - GÖKSU, I. Examining 21st century skill levels of students and the relationship between skills. In Inonu Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi. ISSN 2149-9683, 2020, vol. 21, no. 2, p. 772-784.

2018  [3] SHETNEVA, V. A. - SHTEPA, J. P. Development of didactic fames for computer science and mathematics lessons based on information technology. In Постулат. ISSN 2414-4487, vol. 37, no. 12.

2018  [3] LUXTON-REILLY, A. - BECKER A., B. - OTT, L. -et al. Introductory programming: A systematic literature review. Larnaca : ITiCSE Companion, 2018. ISBN 978-1-4503-6223-8.

2017  [3] SHETNEVA, V. A. Intellectual game <> in the program Microsoft Office PowerPoint. In Postulat [online]. 2017, vol. 2017, no. 12 [cit. 2017-12-19]. Dostupné na internete: . ISSN 2414-4487.

2017  [3] DOLECK, T. – BAZELAIS, P. - LEMAY, D. J. Algorithmic thinking, cooperativity, creativity, critical thinking, and problem solving: exploring the relationship between computational thinking skills and academic performance. In Journal of Computers in Education. ISSN 2197-9987, 2017, vol. 4, p. 1-15.AFC 004 ÁRKI, Zuzana, Tünde BERTA a Melinda NAGY. The role of Evaluation and Innovative tools in Traditional and Cooperative Education in the Teaching of Sciences and Mathematics. DOI 10.21125/inted.2021.1347 In: INTED Proceedings 2021 : 15th International Technology, Education and Development Conference: 15th International Technology, Education and Development Conference. Luis Goméz Chova, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2021, P. 6770-6776. ISBN 978-84-09-27666-0.

Hivatkozások:
2021  [4] PUSKÁS, A. Improving Creativity in the Digital Space: Engaging the Online Learner. In Inovatívne metódy a formy vzdelávania. Zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou [Innovative Methods and Forms of Education. Proceedings of scientific contributions with international participation]. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-3886-6, p. 159.
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFD 001 KISS, Attila Elemér, Zuzana ÁRKI, Sándor LAKI, Gergő GOMBOS a Zoltán VINCELLÉR. Training data science in academic education. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 62-76. ISBN 978-80-8122-190-3.

Hivatkozások:
2017  [4] FEHÉR, Z. Felügyelt gépi tanulási módszerek összehasonlítása bináris osztálozás esetén. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS : „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-4, p. 43, 48.AFD 002 ÁRKI, Zuzana, Tünde BERTA a Ladislav JARUSKA. A SJE óvópedagógia szakos hallgatóinak matematikai készségei a Monitor 5 (2016) vizsgálat eredményeinek tükrében. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 7-26. ISBN 978-80-8122-221-4.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 2


BCI 001 BUKOR, József, Zuzana ÁRKI a Zoltán FEHÉR. Valószínűségszámítás. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010. 125 s. ISBN 978-80-89234-94-3.

BCI 002 ÁRKI, Zuzana. Možnosti skúmania schopnosti žiakov základných a stredných škôl riešiť problémové úlohy z teórie čísel [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. CD-ROM, 100 s. ISBN 978-80-8112-066-1.


EAJ Publikációk szakmai fordításai
Bejegyzések száma: 8


EAJ 001 ÁRKI, Zuzana. Matematika az alapiskola 5. osztálya számára: 2. rész.

EAJ 002 ÁRKI, Zuzana. Matematika az alapiskola 5. osztálya számára: 1. rész.

EAJ 003 ÁRKI, Zuzana. Matematika az alapiskola 6. osztálya és a nyolcosztályos gimnáziumok 1. osztálya számára: 1. rész.

EAJ 004 ÁRKI, Zuzana. Matematika az alapiskola 6. osztálya és a nyolcosztályos gimnáziumok 1. osztálya számára: 2. rész.

EAJ 005 ÁRKI, Zuzana. Matematika az alapiskola 7. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 2. osztálya számára: 2. rész.

EAJ 006 ÁRKI, Zuzana. Matematika az alapiskola 7. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 2. osztálya számára: 1. rész.

EAJ 007 ŽABKA, Ján, Pavol ČERNEK a Zuzana ÁRKI. Matematika az alapiskola 8. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára - 1.rész. 1. vyd. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2012. 144 s. ISBN 978-80-8120-124-0.

EAJ 008 ŽABKA, Ján, Pavol ČERNEK a Zuzana ÁRKI. Matematika az alapiskola 8. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára - 2. rész. 1. vyd. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2012. 144 s. ISBN 978-80-8120-153-0.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 7


FAI 001 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied.

FAI 002 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia teologických vied.

FAI 003 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Tamás TÖRÖK, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcia ekonomických vied.

FAI 004 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Terézia STRÉDL a Zuzana ÁRKI. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický zdroj]: "Vzdelávanie a veda na začiatku na XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, [41 AH]. ISBN 978-80-8122-103-3.

FAI 005 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Zuzana ÁRKI, József KESERŰ, Attila LÉVAI a Zoltán ŠEBEN. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015 [elektronický zdroj]: "Inovácia a kreativitia vo vzdelávaní a vede" - Sekcie teologických a humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 739 s. [35 AH]. ISBN 978-80-8122-145-3.

FAI 006 JUHÁSZ, György, Zoltán ŠEBEN a Zuzana ÁRKI. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015 [elektronický zdroj]: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie ekonomických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 444 s. [15 AH]. ISBN 978-80-8122-143-9.

FAI 007 JUHÁSZ, György, Zuzana ÁRKI a Peter CSIBA. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. CD-ROM, 114 s. [6,40 AH]. ISBN 978-80-8122-190-3.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.