SJE főmenü
Mgr. Ladislav Jaruska, PhD.
Név: Mgr. Ladislav Jaruska, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Matematika Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: TP3B | T110
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 769

Egyetemi tanulmányok
Konstantín Filozófus Egyetem, Természettudományok Kara, Nyitra,
matematika-fizika szakos tanár
1994 - 1999
Doktori képzés (PhD.)
Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra
fizika módszertan
1999 - 2009

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Komárom
adjunktus
2010 -
Nagycétényi Alapiskola
igazgató
2010 - 2007
Nagycétényi Alapiskola
igazgatóhelyettes
2006 - 2007
Nagycétényi Alapiskola
tanár
1999 - 2006


Kutatási terület matematika módszertan, fizika módszertan

Kutatási projektek A matematika oktatásának támogatása ingyenes matematikai szoftverek segítségével
001UJS-4/2011
KEGA
2011 - 2013

Interaktív elektronikus oktatási anyagok a modern technológiák implementálásának támogatására a mate
002UJS-4/2014
KEGA
2014 - 2016

Web-alapú alkalmazások a transzdiszciplináris tanárképzésben
002UJS-4/2016
KEGA
2016 - 2018

Magyar nyelvű oktatási portál tanárok és diákok részére Szlovákiában.
04UJS-4/2012
KEGA
2012 - 2014

A természettudományos és matematika oktatás elemzése a középiskolákon és a szakmódszertani tartalmak innoválása
1/0663/19
VEGA
2019 - 2021

Az általános iskolai természettudományos tantárgyak, matematika és informatika oktatás formatív értékelési eszközeinek digitális könyvtárának megalkotása, implementálása és hatékonyságának elemzése
004UPJŠ-4/2020
KEGA
2020 - 2022

A diákok eredményesség/eredménytelenség okainak vizsgálata a matematikában az elektronikus, távolléti oktatásra való tekintettel
1/0386/21
VEGA
2021 -

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 1
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 3
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (2)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 36
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (14)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (14)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (3)
BCK Tankönyvekben és tansegédletekben megjelent fejezetek (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 9
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (9)

Bejegyzések száma összesen: 49

Hivatkozások:

[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (3)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (3)
Összesen 6

Publikációk listája

ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABD 001 BUKOR, József, Peter CSIBA, Zoltán FEHÉR a Ladislav JARUSKA. Aplikácia GeoGebry v rôznych oblastiach. In: GeoGebra v praxi. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 32-113. ISBN 978-80-8122-067-8.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACB 001 FEHÉR, Zoltán a Ladislav JARUSKA. Valószínűségszámítás és statisztika alapjai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 152 s. ISBN 978-80-8122-147-7.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEC 001 FEHÉR, Zoltán, Ladislav JARUSKA a Katarína SZARKA. A természettudományos gondolkodást felmérő fizika és kémia feladatsorok elemzése. In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények. Benedek András, Lükő István, Szőköl István. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, P. 75-85.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AED 001 MORVAY, Ladislav a Ladislav JARUSKA. Vplyv matematických poznatkov na vyučovanie fyziky v 7. ročníku základnej školy. In: Formovanie schopnosti žiakov v prírodovednom vzdelávaní: Acta didactica 3. Nitra: Fakulta prírodovedných vied UKF v Nitre, 2000, P. 95-100. ISBN 80-8050-305-2.

AED 002 JARUSKA, Ladislav. Néhány megjegyzés a kombinatorika szerepéről az alsó tagozatos matematikában. In: Education for information and knowledge based society. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 164-170. ISBN 978-80-8122-064-7.

AED 003 ŠTEFAN, Gubo, Ladislav JARUSKA a Ladislav VÉGH. Základné komponenty tvorivosti. In: Education for Information and Knowledge based society. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 177-183. ISBN 978-80-8122-064-7.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 14


AFC 001 JARUSKA, Ladislav a István SZŐKÖL. Fyzikálne veličiny v prírodovede na 1. stupni ZŠ. In: XXIX. International Coloquium the Management of Educational Process.. Hájková, E. – Vémolová, R.. Brno: Univerzita obrany, 2011, Roč. XXIX. (2011), 4 s. ISBN 978-80-7231–779–0.

AFC 002 SZŐKÖL, István a Ladislav JARUSKA. Informačná gramotnosť a jej vplyv na kvalitu vzdelávania. In: DIDMATTECH XXIV. Krakow: UPIT, 2011, S. 343-348. ISBN 978-83-7271-678-1.

AFC 003 JARUSKA, Ladislav, Gubo ŠTEFAN a Ladislav VÉGH. Pojem hmotnosti ako fyzikálnej veličiny na 1. stupni ZŠ. In: DIDMATTECH 24. Krakow: UPIT, P. 187-193. ISBN 978-83-7271-678-1.

AFC 004 VÉGH, Ladislav, Gubo ŠTEFAN a Ladislav JARUSKA. Možnosti využitia virtuálnych svetov vo vyučovaní základov 3D modelovania a simulácie. In: XXX. International Coloquium on the Management of Educational Process. Hájková, E. – Vémolová, R. (eds.). Brno: Univerzita obrany, S. 29 (abstrakt), 1-9 (článok). ISBN 978-80-7231-865-0.

AFC 005 JARUSKA, Ladislav. Postavenie vyučovania matematiky na ZŠ. Dva dny s didaktikou matematiky 2012. (2012), s. 106-110.

AFC 006 JARUSKA, Ladislav. Presentation of the Relation Between Mathematics and Physics by the Dynamic Modeling. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, Pedagogical Faculty, 2014, P. 106-111. ISBN 978-80-7464-561-7.

AFC 007 JARUSKA, Ladislav. Možnosti využitia GeoGebry pri riešení praktických úloh. In: Sborník příspevků 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015, P. 101-105. ISBN 978-80-7394-549-7.

AFC 008 JARUSKA, Ladislav a György JUHÁSZ. A számítógépes modellezés lehetőségei a matematikaoktatásban = The possibilities of computer modeling in mathematics education. In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2017-es tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Szabadka: Újvidéki Egyetem, 2017, P. 926-933. ISBN 978-86-87095-76-2.

Hivatkozások:
2018  [3] FEHÉR, Z. - SZARKA, K. Digitális technológiák használatának felmérése a tanárképzésben. In A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciái tanulmánykötete. Szabadka : Újvidéki Egyetem, 2018. ISBN 978-86-87095-81-6, p. 349-357.

2018  [4] VARGOVÁ, A. - SZARKA, K. Az online idővonalak használatának, lehetősége és előnye a gyakorlati oktatásban.. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 86-92.

2018  [4] FEHÉR, Z. Hallgatói véleményfelmérés a web-alapú applikációk használatáról. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 13-19.AFC 009 JARUSKA, Ladislav a Anita TÓTH-BAKOS. Možnosti využitia webovej aplikácie vo vyučovaní matematiky. In: Sborník příspěvku 8. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. Přemysl Rosa. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, S. 26-36. ISBN 978-80-7394-677-7.

Hivatkozások:
2018  [4] VARGOVÁ, A. - SZARKA, K. Az online idővonalak használatának, lehetősége és előnye a gyakorlati oktatásban.. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 86-92.

2018  [3] FEHÉR, Z. - SZARKA, K. Digitális technológiák használatának felmérése a tanárképzésben. In A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciái tanulmánykötete. Szabadka : Újvidéki Egyetem, 2018. ISBN 978-86-87095-81-6, p. 349-357.AFC 010 FEHÉR, Zoltán, Ladislav JARUSKA a Katarína SZARKA. A természettudományos gondokodást felmérő feladatsorok előzetes tesztelésének eredményei. In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow : Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Benedek András, Mike Gabriella. = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019, P. 522-531. ISBN 978-963-421-810-4.

AFC 011 FEHÉR, Zoltán, Ladislav JARUSKA, Katarína SZARKA a Péter TÓTH. Assessing the Condition of Scientific Inquiry Skills in Teacher Education Using Physical and Chemical Tasks. In: ICERI2020 Proceedings : 13th International conference of education, research and innovation: 13th International conference of education, research and innovation. Luis Gómez Chova, Augustín López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2020, USB-key, p. 5416-5424. ISBN 978-84-09-24232-0. DOI 10.21125/iceri.2020.

AFC 012 FEHÉR, Zoltán, Ladislav JARUSKA a Katarína SZARKA. A természettudományos gondolkodás és kutatási készségek elemzésének eredményei kémiai és fizikai feladatok segítségével. In: Az új nemzedékek értékrendje a magyar tannyelvű tanítóképző kar tudományos konferenciájának tanulmánykötete. Rita Horák, Cintia Kovács, Zsolt Námesztovszki. Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, 2020, P. 300-309. ISBN 978-86-87095-98-4.

AFC 013 SZARKA, Katarína, Zoltán FEHÉR, Ladislav JARUSKA a Eva TÓTHOVÁ TAROVÁ. INVESTIGATION OF THE STUDENTS’ SOLUTIONS IN TASKS FOCUSED ON SELECTED ELEMENTS OF PROPOSITIONAL LOGIC IN A SCIENTIFIC AND MATHEMATICAL CONTEXT IN TEACHER EDUCATION. DOI 10.21125/iceri.2021.0256 In: ICERI 2021 : 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Chova L. Gómez, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2021, online, p. 822-831. ISBN 978-84-09-34549-6. DOI 10.21125/iceri.2021.

AFC 014 TÓTHOVÁ TAROVÁ, Eva, Katarína SZARKA, Iveta SZENCZIOVÁ, Sarolta Zsuzsanna MÉSZÁROSNÉ DARVAY, Zoltán FEHÉR, Ladislav JARUSKA, Melinda NAGY a Pavol BALÁZS. KNOWLEDGE ABOUT COVID-19 AMONG BIOLOGY AND NONBIOLOGY UNIVERSITY STUDENTS IN THE FACULTY OF EDUCATION OF J. SELYE UNIVERSITY IN SLOVAKIA. In: ICERI 2021 : 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Chova L. Gómez, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2021, online, p. 852-860. ISBN 978-84-09-34549-6. DOI 10.21125/iceri.2021.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 14


AFD 001 MORVAY, Ladislav a Ladislav JARUSKA. Pojem hustoty a jeho matematické pozadie v 6. ročníku základnej školy. In: Ciele vyučovania fyziky v novom miléniu: Zborník referátov z 12. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2000. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2001, P. 199-204. ISBN 80-8050-387-7.

AFD 002 JARUSKA, Ladislav. Pojem rýchlosti vo vyučovaní ZŠ. In: II. vedecká konferencia doktorandov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2001, P. 151-154. ISBN 80-8050-386-9.

AFD 003 JARUSKA, Ladislav. Veličinové pojmy v 7. ročníku ZŠ. In: Doktorandské štúdium v teórii vyučovania fyziky na slovenských vysokých školách: Zborník zo seminára Modra - Harmóna. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2001, P. 51-55. ISBN 80-223-1605-9.

AFD 004 JARUSKA, Ladislav. Sila a moment sily vo vyučovaní na základnej školy. In: III. vedecká konferencia doktorandov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2002, P. 173-177. ISBN 80-8050-501-2.

AFD 005 JARUSKA, Ladislav a Ladislav MORVAY. Štruktúra a proces vytvárania fyzikálnych pojmov v 6. ročníku základnej školy. In: Formovanie prírodovedných poznávacích metód: Acta Didactica 5. = Creation of cognitive methods in natural science Nitra: Fakultra prírodovedných vied UKF v Nitre, 2002, P. 111-117. ISBN 80-8050-524-1.

AFD 006 JARUSKA, Ladislav a Ladislav MORVAY. Formovanie základných pojmov z elektriny a magnetizmu v 6. roč. základnej školy. In: IV. vedecká konferencia doktorandov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2003, P. 173-177. ISBN 80-8050-582-9.

AFD 007 JARUSKA, Ladislav a Ladislav MORVAY. Overenie žiackych vedomostí v elektrine v 8. ročníku základnej školy. In: V. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2004, P. 224-227. ISBN 80-8050-670-1.

AFD 008 JARUSKA, Ladislav. Vytváranie veličinových pojmov fyziky v nových spoločensko-technických podmienkach na ZŠ. In: Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy: Zborník príspevkov. = Physics Education in the Light of New Scientific Knowledges Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2009, P. 168-173. ISBN 978-80-8094-496-4.

AFD 009 JARUSKA, Ladislav. Mozgási feladatok megoldása a geogebra segítségével. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 430-435 [0,25 AH]. ISBN 978-80-8122-073-9.

AFD 010 JARUSKA, Ladislav. Szöveges feladatok megoldásának animációja GeoGebra segítségével. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 482-490. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 011 JARUSKA, Ladislav. Gyakorlati feladatok megoldásának szemléltetése számítógép segítségével. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávani" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 52-57. ISBN 978-80-8122-190-3.

AFD 012 ÁRKI, Zuzana, Tünde BERTA a Ladislav JARUSKA. A SJE óvópedagógia szakos hallgatóinak matematikai készségei a Monitor 5 (2016) vizsgálat eredményeinek tükrében. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 7-26. ISBN 978-80-8122-221-4.

AFD 013 TÓTH-BAKOS, Anita, Andrea VARGOVÁ, Ladislav JARUSKA, Andrea PUSKÁS a Attila MÉSZÁROS. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov - hodnotenie ich didaktických aspektov. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 105-119. ISBN 978-80-8122-221-4.

Hivatkozások:
2018  [3] SZARKA, K. Teoretické východiská pre implementáciu web-based aplikácií do prípravy budúcich učiteľov. In Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom : KOMPRESS Nyomdaipari Kft, 2018. ISBN 978-615-00-2597-1, p. 7-11.AFD 014 JARUSKA, Ladislav. A GOCONQR webes applikáció alkalmazásának lehetőségei a matematikaoktatás során [electronic]., 2018.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 3


AFH 001 JARUSKA, Ladislav. A tömeg mint fizikai fogalom az alsó tagozaton. Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások. (2012), s. 10.

AFH 002 ŠTEFAN, Gubo, Ladislav JARUSKA a Ladislav VÉGH. Creativity and its basic components. In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. [48]. ISBN 978-80-8122-045-6.

AFH 003 JARUSKA, Ladislav. Kombinatorika az alsótagozatos matematikában. XXV. DIDMATTECH 2012. (2012), s. 46.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 2


BCI 001 JARUSKA, Ladislav. Zavedenie vybraných prírodovedných základných pojmov na ZŠ. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 110 s. ISBN 978-80-8122-059-3.

BCI 002 BERTA, Tünde. Logikai táblás játékok: Gondolkodás fejlesztés logikai táblás játékkal. 1. vyd. Komárno: Inštitút pre Inováciu Vzdelávania n.o., 2019. 109 s. ISBN 978-80-972934-4-4.


BCK Tankönyvekben és tansegédletekben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


BCK 001 JARUSKA, Ladislav. Možnosti GEOGEBRY ako webovej aplikácie vo vyučovaní fyziky. In: Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Szarka Katarína. Komárom: KOMPRESS Nyomdaipari Kft., 2018, s. 63-79 [1,76 AH] [print]. ISBN 978-615-00-2597-1.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 9


BEE 001 JARUSKA, Ladislav. Riešenie slovných úloh pmocou GeoGebry. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2013. Plzeň: Vydavateľský servis, S .60-63. ISBN 978-80-86843-44-5.

BEE 002 JARUSKA, Ladislav. Využitie GeoGebry pri riešení fyzikálnych úloh. In: Sborník príspevků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, S. 162-169. ISBN 978-80-7394-448-3.

BEE 003 JARUSKA, Ladislav. Modelovanie riešenia slovných úloh na spoločnú prácu pomocou GeoGebry. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2015: Sborník příspevků. Praha: Univerztia Karlova v Praze, 2015, P. 129-134. ISBN 978-80-7290-843-1.

BEE 004 JARUSKA, Ladislav. Možnosti GeoGebry pri medzipredmetových vzťahoch matematiky a fyziky. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2014: Sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014, P. 74-80. ISBN 978-80-7290-801-1.

BEE 005 JARUSKA, Ladislav. Riešenie slovných úloh na zmesi pomocou GeoGebry. In: Dva dny s didaktikou matematiky: Sborník příspevků. Praha: Univerzita Karlova, 2016, S. 40-47. ISBN 978-80-7290-894-3.

BEE 006 JARUSKA, Ladislav. Aplikovanie dynamického modelovania vo vyučovaní geometrie. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2017 : Sborník příspevku: Sborník příspevku. Naďa Vondrová. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2017, S. 64-70. ISBN 978-80-7290-965-0.

BEE 007 JARUSKA, Ladislav. Web-based aplikácia ako prostriedok pri vyučovaní matematiky. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2018 : sborník příspěvků: sborník příspěvků. Naďa Vondrová. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2018, S. 38-45. ISBN 978-80-7603-012-1.

BEE 008 JARUSKA, Ladislav, Zoltán FEHÉR a Katarína SZARKA. Pilotné testovanie matematických kompetencií prostredníctvom fyzikálnych úloh. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2020 : sborník příspěvků: sborník příspěvků. Naďa Vondrová. Praha: Pedagogická fakulta, 2020, online, s. 37-41. ISBN 978-80-7603-226-2.

BEE 009 FEHÉR, Zoltán, Ladislav JARUSKA, Katarína SZARKA a Ladislav VÉGH. Prvky matematického myslenia v úlohách z prírodovedných predmetov. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2020 : sborník příspěvků: sborník příspěvků. Naďa Vondrová. Praha: Pedagogická fakulta, 2020, online, s. 42-46. ISBN 978-80-7603-226-2.

Menný zoznam publikácií:


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 5


V2_001 Szarka, Katarína, Tóthová Tarová, Eva, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav. A matematika kompetencia fejlesztés lehetőségei természettudományi tantárgyakban In: A természettudományos és matematikai tárgyak tanításának és tanulásának helyzete Magyarországon és Szlovákiában. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 32-118 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-405-8. [maďarčina]


V2_002 Szarka, Katarína, Tóthová Tarová, Eva, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav. Tudományos és kutatási készségek a biológia, kémia és fizika tantárgyakban In: A természettudományos és matematikai tárgyak tanításának és tanulásának helyzete Magyarországon és Szlovákiában. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 119-197 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-405-8. [maďarčina]


V2_003 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Juhász, György, Szarka, Katarína, Tóthová Tarová, Eva. Az ítéletlogika elemei természettudományos és matematikai feladatokban - egyetemi hallgatók körében végzett kutatás eredményeinek elemzése In: Fenntartható örökség: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 2021, s. 367-379 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-86-81960-07-3. [maďarčina]


V2_004 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Szarka, Katarína. Gimnáziumi tanulók körében végzett felmérés fizika feladatainak kiértékelése a megoldásra szánt idő függvényében. DOI 10.36007/4492.2023.161 In: 14th International Conference of J. Selye University: Section of Economics, Mathematics and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 161-170 [online]. ISBN 978-80-8122-449-2. http://uk.ujs.sk/dl/4492/FEHER.pdf. [maďarčina]


V2_005 Szarka, Katarína, Fehér, Zoltán, Tóthová Tarová, Eva, Jaruska, Ladislav, Sógor, C., Pinke, P., Győrfi, T. Examining the Relationship Between Test Item Difficulty Ratings and the Performance of Pedagogy and Non-Pedagogy University Students In: International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2023, s. [1-10] [online]. ISBN 978-84-09-55942-8. [angličtina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 3


V3_001 Szarka, Katarína, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Tóthová Tarová, Eva, Vargová, Andrea. Skúmanie prvkov výrokovej logiky v kontexte prírodovedných a matematických úloh [elektronický dokument]. DOI 10.14712/25337556.2022.1.2 In: Biologie, chemie, zeměpis: časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2022, Roč. 31, č. 1, s. 25-40 [tlačená forma] [online]. ISSN 1210-3349. ISSN (online) 2533-7556. [slovenčina]


V3_002 Szarka, Katarína, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Tóthová Tarová, Eva. Results of Analysis of Tasks Solutions Focused on Selected Elements of Propositional Logic in the Context of Science and Mathematics Subjects in the Post-Formal Stage of Cognitive Development [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2022, Roč. 12, č. 1, s. 157-161 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Debrenti, Edith, Bordás, Andrea. Basic logical operation skills and logical reasoning competences of university students in a Western region of Romania. DOI 10.3389/feduc.2023.1273602 In: Frontiers in education. Lausanne: Frontiers Media, 2023, Roč. 8, s. 1-8 [online]. ISSN 2504-284X. [angličtina]


V3_003 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Szarka, Katarína, Tóthová Tarová, Eva. Students’ propositional logic thinking in higher education from the perspective of disciplines. DOI 10.3389/feduc.2023.1247653 In: Frontiers in education. Lausanne: Frontiers Media, 2023, Roč. 8, art. no. 1247653, s. 1-10 [online]. ISSN 2504-284X. [angličtina]


P2 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta

Počet výstupov: 2


P2_001 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav. A fizikai gondolkodás támogatása a GeoGebra segítségével In: Oktatási jó gyakorlatok természettudományos és matematika tárgyak oktatásához. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 58-85 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-406-5. [maďarčina]


P2_002 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav. Good practices - Teaching Mathematics In: PUNTE - Methodological Study: Handbook for pre-service and in-service teachers and students. Eger: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Líceum Kiadó, 2022, s. 147-173 [online]. ISBN 978-963-496-231-1. [angličtina]


ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


ABD_001 Bukor, József, Csiba, Peter, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav. Aplikácia GeoGebry v rôznych oblastiach In: GeoGebra v praxi. Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 32-113 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-067-8. [slovenčina]


ABD_002 Bukor, József, Csiba, Peter, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav. Aplikácia GeoGebry v rôznych oblastiach In: GeoGebra v praxi. Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 32-113 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-067-8. [slovenčina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


ACB_001 Bukor, József, Csiba, Peter, Filip, Ferdinánd, Jaruska, Ladislav. Függvények nemcsak felvételizőknek. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-035-7. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


ACB_002 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav. Valószínűségszámítás és statisztika alapjai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-147-7. [maďarčina]


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 1


ADE_001 Szarka, Katarína, Brestenská, Beáta, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Juhász, György, Tóth-Bakos, Anita. Webové aplikácie v transdisciplinárnej príprave budúcich učiteľov [elektronický dokument]. DOI 10.5507/jtie.2018.004. SIGN-UKO PR 375/18 In: Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra technické a informační výchovy, 2018, Roč. 10, č. 2, s. 31-40 [tlačená forma] [online]. ISSN 1803-537X. ISSN (online) 1803-6805. [slovenčina]


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 2


AEC_001 Szarka, Katarína, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Juhász, György. Results of Analysis of Specific Elements of Scientific Thinking Through Chemical Tasks [elektronický dokument]. DOI 10.24917/9788380845749.2 In: Scientific Thinking in Science Education. Krakov: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021, s. 75-88 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-83-8084-574-9. ISBN (online) 978-83-8084-575-6. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Svitek, Szilárd. Analysis of Mathematical Competences of Secondary School Students in Slovakia and Hungary In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 1677-1683 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


AEC_002 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Szarka, Katarína. A természettudományos gondolkodást felmérő fizika és kémia feladatsorok elemzése In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, s. 75-85 [tlačená forma]. ISSN 2786-1856. [maďarčina]


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 2


AED_001 Jaruska, Ladislav. Néhány megjegyzés a kombinatorika szerepéről az alsó tagozatos matematikában In: Education for information and knowledge based society. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 164-170. ISBN 978-80-8122-064-7. [maďarčina]


AED_002 Gubo, Štefan, Jaruska, Ladislav, Végh, Ladislav. Základné komponenty tvorivosti In: Education for information and knowledge based society. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 177-183. ISBN 978-80-8122-064-7. [slovenčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 16


AFC_001 Jaruska, Ladislav, Tóth-Bakos, Anita. Možnosti využitia webovej aplikácie vo vyučovaní matematiky In: Sborník příspěvku 8. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, s. 26-36. ISBN 978-80-7394-677-7. [slovenčina]


AFC_002 Jaruska, Ladislav, Juhász, György. GeoGebra mint a matematika és fizika tantárgyak közti kapcsolatok szemléltetésének egyik eszköze In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Subotica: Újvidéki Egyetem. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2018, s. 385-396 [tlačená forma]. ISBN 978-86-87095-81-6. [maďarčina]


AFC_003 Brestenská, Beáta, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Juhász, György, Puskás, Andrea, Szarka, Katarína. Teacher trainees attitude towards the implementation of selected web-based applications in teacher training [elektronický dokument]. SIGN-UKO PR 1050/19 In: CBU International Conference Proceedings 2019: Innovations in Science and Education. Praha: CBU Research Institute, 2019, s. 387-392 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-907722-0-5. ISBN (online) 978-80-907722-1-2. ISSN 1805-997X. ISSN (online) 1805-9961. https://ojs.journals.cz/distribution/CBUP%202019.pdf. [angličtina]


AFC_004 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Szarka, Katarína. A természettudományos gondokodást felmérő feladatsorok előzetes tesztelésének eredményei In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019, s. 522-531. ISBN 978-963-421-810-4. [maďarčina]


AFC_005 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Szarka, Katarína, Tóth, Péter. Assessing the condition of scientific inquiry skills in teacher education using physical and chemical tasks. DOI 10.21125/iceri.2020.1176 In: ICERI 2020: 13th international conference of education, research and innovation: transforming education, transforming lives. Valencia: IATED, 2020, s. 5416-5424 [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095. https://library.iated.org/view/FEHER2020ASS. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Assessment of Algorithmic Thinking of Slovak and Hungarian Secondary School Students [elektronický dokument]. DOI 10.21125/iceri.2022.0849 In: ICERI2022: conference proceedings. Valencia: IATED, 2022, s. 3484-3493 [online]. ISBN (online) 978-84-09-45476-1. ISSN (online) 2340-1095. [angličtina]


AFC_006 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Szarka, Katarína. A természettudományos gondolkodás és kutatási készségek elemzésének eredményei kémiai és fizikai feladatok segítségével In: Az új nemzedékek értékrendje a magyar tannyelvű tanítóképző kar tudományos konferenciájának tanulmánykötete. Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, 2020, s. 300-309 [tlačená forma]. ISBN 978-86-87095-98-4. [maďarčina]


AFC_007 Szarka, Katarína, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Tóthová Tarová, Eva. Investigation of the students’ solutions in tasks focused on selected elements of propositional logic in a scientific and mathematical context in teacher education. DOI 10.21125/iceri.2021.0256 In: ICERI 2021 Proceedings: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 822-831 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. https://library.iated.org/view/SZARKA2021INV. [angličtina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Debrenti, Edith, Bordás, Andrea. Basic logical operation skills and logical reasoning competences of university students in a Western region of Romania. DOI 10.3389/feduc.2023.1273602 In: Frontiers in education. Lausanne: Frontiers Media, 2023, Roč. 8, s. 1-8 [online]. ISSN 2504-284X. [angličtina]


2022 [02/20] Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Assessment of Algorithmic Thinking of Slovak and Hungarian Secondary School Students [elektronický dokument]. DOI 10.21125/iceri.2022.0849 In: ICERI2022: conference proceedings. Valencia: IATED, 2022, s. 3484-3493 [online]. ISBN (online) 978-84-09-45476-1. ISSN (online) 2340-1095. [angličtina]


2022 [02/20] Végh, Ladislav, Gubo, Štefan. Assessment of Algorithmic and Logical Thinking of First- and Second-Year Computer Science Students at J. Selye University in Academic Years 2019/20 and 2021/22 [elektronický dokument]. DOI 10.21125/iceri.2022.0480 In: ICERI2022: conference proceedings. Valencia: IATED, 2022, s. 1888-1895 [online]. ISBN (online) 978-84-09-45476-1. ISSN (online) 2340-1095. [angličtina]


2021 [02/20] Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Assessment of Algorithmic: Thinking of Slovak and Hungarian Secondary School Students: results of a pilot study In: ICERI 2021 Proceedings: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 2924-2933 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. [angličtina]


AFC_008 Tóthová Tarová, Eva, Szarka, Katarína, Szencziová, Iveta, Mészárosné Darvay, Sarolta Zsuzsanna, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Nagy, Melinda, Balázs, Pavol. Knowledge about COVID-19 among biology and nonbiology university students in the Faculty of Education of J. Selye University in Slovakia. DOI 10.21125/iceri.2021.0260 In: ICERI 2021 Proceedings: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 852-860 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. https://library.iated.org/view/TOTHOVATAROVA2021KNO. [angličtina]


AFC_009 Jaruska, Ladislav, Juhász, György. A számítógépes modellezés lehetőségei a matematikaoktatásban = The possibilities of computer modeling in mathematics education In: A magyar tannyelvű tanítóképző kar 2017 - es tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye: XI. nemzetközi tudományos konferencia VI. módszertani konferencia IV. IKT az oktatásban konferencia: 11. medunarodna znanstvena konferencija 6. metodička konferencija 4. IKT u obrazovanju konferencija: 11th International Scientific Conference 6th International Methodological Conference 4th ICT in Education Conference. Subotica: University of Novi Sad - Hungarian Language Teacher Training Faculty, 2017, s. 926-933. ISBN 978-86-87095-76-2. [maďarčina]


Ohlasy:

2018 [04/12] FEHÉR, Z. Hallgatói véleményfelmérés a web-alapú applikációk használatáról. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 13-19.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [04/12] VARGOVÁ, A. - SZARKA, K. Az online idővonalak használatának, lehetősége és előnye a gyakorlati oktatásban.. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 86-92.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [03/12] FEHÉR, Z. - SZARKA, K. Digitális technológiák használatának felmérése a tanárképzésben. In A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciái tanulmánykötete. Szabadka : Újvidéki Egyetem, 2018. ISBN 978-86-87095-81-6, p. 349-357.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AFC_010 Jaruska, Ladislav, Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Pojem hmotnosti ako fyzikálnej veličiny na 1. stupni ZŠ In: DIDMATTECH 24: Problemy edukacji nauczycieli. Krakow: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011, s. 187-193 [tlačená forma]. ISBN 978-83-7271-678-1. [slovenčina]


AFC_011 Végh, Ladislav, Gubo, Štefan, Jaruska, Ladislav. Možnosti využitia virtuálnych svetov vo vyučovaní základov 3D modelovania a simulácie In: 30th International colloquium on the Management of Educational Process [elektronický zdroj]: Brno, May 17, 2012. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2012, s. 29-29. ISBN 978-80-7231-865-0. [slovenčina]


AFC_012 Jaruska, Ladislav, Szőköl, István. Fyzikálne veličiny v prírodovede na 1. stupni ZŠ. In: XXIX. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení [elektronický zdroj]: sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu . Brno: Univerzita obrany v Brně, 2011, [CD-ROM]. ISBN 978-80-7231-779-0. [slovenčina]


AFC_013 Szőköl, István, Jaruska, Ladislav. Informačná gramotnosť a jej vplyv na kvalitu vzdelávania In: DIDMATTECH 24: Problemy edukacji nauczycieli. Krakow: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011, s. 343-348 [tlačená forma]. ISBN 978-83-7271-678-1. [slovenčina]


AFC_014 Jaruska, Ladislav. Postavenie vyučovania matematiky na ZŠ In: Dva dny s didaktikou matematiky 2012: sborník příspěvků, Praha, Univerzita Karlova v Praze 16. - 17. 2. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2012, s. 106-110. ISBN 978-80-7290-604-8. [slovenčina]


AFC_015 Jaruska, Ladislav. Presentation of the Relation Between Mathematics and Physics by the Dynamic Modeling In: Information and Communication Technology in Education : Proceedings [elektronický zdroj]. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014, s. 106-111. ISBN 978-80-7464-561-7. [angličtina]


AFC_016 Jaruska, Ladislav. Možnosti využitia GeoGebry pri riešení praktických úloh In: Užití počítačů ve výuce matematiky: sborník příspěvků 7. konference, České Budějovice, 5. - 7. listopadu 2015. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015, s. 101-105. ISBN 978-80-7394-549-7. [slovenčina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 8


AFD_001 Jaruska, Ladislav. A GOCONQR webes applikáció alkalmazásának lehetőségei a matematikaoktatás során In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 35-48 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1. [maďarčina]


AFD_002 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Juhász, György, Szarka, Katarína, Vargová, Andrea, Puskás, Andrea, Tóth-Bakos, Anita, Brestenská, Beáta. Využitie webových aplikácií vo vyučovaní. SIGN-UKO PR 1155/19 In: Inovatívne trendy v odborových didaktikách: prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia: zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 21. november 2018. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019, s. 261-267 [tlačená forma]. ISBN 978-80-558-1408-7. [slovenčina]


AFD_003 Csiba, Peter, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav. Matematikai ismeretek mérésének összehasonlítása In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 5-15 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6. [maďarčina]


AFD_004 Jaruska, Ladislav. Mozgási feladatok megoldása a geogebra segítségével In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 430-435 [0,25 AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-073-9. [maďarčina]


AFD_005 Jaruska, Ladislav. Szöveges feladatok megoldásának animációja GeoGebra segítségével In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku na XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 482-490 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-103-3. [maďarčina]


AFD_006 Jaruska, Ladislav. Gyakorlati feladatok megoldásának szemléltetése számítógép segítségével In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 52-57 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-190-3. [maďarčina]


AFD_007 Árki, Zuzana, Berta, Tünde, Jaruska, Ladislav. A SJE óvópedagógia szakos hallgatóinak matematikai készségei a Monitor 5 (2016) vizsgálat eredményeinek tükrében In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 7-26 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-221-4. [maďarčina]


AFD_008 Tóth-Bakos, Anita, Vargová, Andrea, Jaruska, Ladislav, Puskás, Andrea, Mészáros, Attila. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov - hodnotenie ich didaktických aspektov In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 105-119 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-221-4. [slovenčina]


Ohlasy:

2021 [01/20] Szarka, Katarína, Szőköl, István. Options of learning process of teaching subject information society [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2021, Roč. 11, č. 1, 316-321 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000674964900051. [angličtina]


2018 [02/20] Szarka, Katarína. Teoretické východiská pre implementáciu web-based aplikácii do prípravy budúcich učiteľov In: Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom: KOMPRESS Nyomdaipari, s. 7-12 [tlačená forma]. ISBN 978-615-00-2597-1. [slovenčina]


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet výstupov: 1


AFG_001 Szarka, Katarína, Jaruska, Ladislav, Juhász, György, Tóth-Bakos, Anita, Brestenská, Beáta. Webové aplikácie v transdisciplinárnej príprave budúcich učiteľov = Web-based Applications in Transdisciplinary Teacher Education In: Trendy ve vzdělávaní 2018: Technika, informatika a inovace ve vzdělávaní: Sborník abstraktů z mezinárodní konference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 46-47. ISBN 978-80-244-5318-7. [slovenčina]


AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Počet výstupov: 3


AFH_001 Gubo, Štefan, Jaruska, Ladislav, Végh, Ladislav. Creativity and its basic components In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts - Abstrakty. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 48-48. ISBN 978-80-8122-045-6. [angličtina]


AFH_002 Jaruska, Ladislav. A tömeg mint fizikai fogalom az alsó tagozaton In: Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások: Programfüzet és absztrakt. Lőcse-Levoča: Katolikus Egyetem Pedagógiai Kar, Juraj Páleš Intézet, 2012, s. 10-10. [maďarčina]


AFH_003 Jaruska, Ladislav. Kombinatorika az alsótagozatos matematikában In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts - Abstrakty. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 46-46. ISBN 978-80-8122-045-6. [maďarčina]


BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BAB_001 Bukor, József, Csiba, Peter, Fehér, Zoltán, Gunčaga, Ján, Jaruska, Ladislav, Velichová, Daniela. GeoGebra v praxi. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-067-8. [slovenčina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 1


BCI_001 Jaruska, Ladislav. Zavedenie vybraných prírodovedných základných pojmov na ZŠ. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-059-3. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [slovenčina]


BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch

Počet výstupov: 1


BCK_001 Jaruska, Ladislav. Možnosti GEOGEBRY ako webovej aplikácie vo vyučovaní fyziky In: Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom: KOMPRESS Nyomdaipari, s. 63-79 [1,76 AH] [tlačená forma]. ISBN 978-615-00-2597-1. [slovenčina]


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 9


BEE_001 Jaruska, Ladislav. Aplikovanie dynamického modelovania vo vyučovaní geometrie In: Dva dny s didaktikou matematiky 2017: Sborník příspevku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2017, s. 64-70. ISBN 978-80-7290-965-0. [slovenčina]


BEE_002 Jaruska, Ladislav. Web-based aplikácia ako prostriedok pri vyučovaní matematiky In: Dva dny s didaktikou matematiky 2018: sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2018, s. 38-45 [tlačená forma]. ISBN 978-80-7603-012-1. [slovenčina]


BEE_003 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Szarka, Katarína, Végh, Ladislav. Prvky matematického myslenia v úlohách z prírodovedných predmetov In: Dva dny s didaktikou matematiky 2020: sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2020, s. 42-46 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7603-226-2. [slovenčina]


BEE_004 Jaruska, Ladislav, Fehér, Zoltán, Szarka, Katarína. Pilotné testovanie matematických kompetencií prostredníctvom fyzikálnych úloh In: Dva dny s didaktikou matematiky 2020: sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2020, s. 37-41 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7603-226-2. [slovenčina]


BEE_005 Jaruska, Ladislav. Využitie GeoGebry pri riešení fyzikálnych úloh In: Sborník příspevků ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 162-169. ISBN 978-80-7394-448-3. [slovenčina]


BEE_006 Jaruska, Ladislav. Riešenie slovných úloh pmocou GeoGebry In: Dva dny s didaktikou matematiky 2013 : Sborník příspěvků. Plzeň: Vydavatelský servis. ISBN 978-80-86843-44-5. [slovenčina]


BEE_007 Jaruska, Ladislav. Možnosti GeoGebry pri medzipredmetových vzťahoch matematiky a fyziky In: Dva dny s didaktikou matematiky 2014 : Sborník příspěvků. Praha: Univerzita Komenského v Bratislave. Pedagogická fakulta UK, s. 74-80. ISBN 978-80-7290-801-1. [slovenčina]


BEE_008 Jaruska, Ladislav. Modelovanie riešenia slovných úloh na spoločnú prácu pomocou GeoGebry In: Dva dny s didaktikou matematiky 2015. Praha: Univerzita Karlova PdF, s. 129-134. ISBN 978-80-7290-843-1. [slovenčina]


BEE_009 Jaruska, Ladislav. Riešenie slovných úloh na zmesi pomocou GeoGebry In: Dva dny s didaktikou matematiky 2016 [elektronický zdroj]. Praha: Univerzita Karlova PdF, s. 40-47. ISBN 978-80-7290-894-3. [slovenčina]

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem