SJE főmenü
PaedDr. Krisztina Czakóová, PhD.
Név: PaedDr. Krisztina Czakóová, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Informatika Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: TP3C
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 751

Egyetemi tanulmányok
Konstantín Filozófus Egyetem (Nyitra), Természettudományi Kar
1.1.1 Akadémiai (általános nevelési) tantárgyak oktatása, szak: matematika-informatika tanár
1992 - 1997
Rigorózus eljárás
Selye János Egyetem (Komárom), Tanárképző Kar
1.1.1 Akadémiai tantárgyak oktatása (informatika módszertana)
2007 - 2008
Doktori képzés (PhD.)
Comenius Egyetem (Pozsony), Matematika - fizika és informatika Tanszék
9.2.3 informatika oktatás elmélete
2010 - 2015

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Komárom, GIK, Informatikai Tanszék
egyetemi adjunktus
2005 -


Kutatási terület Számítógépes és Informatikai tudományok (Informatika okatatás elmélete)

Kutatási projektek Modellezés, szimuláció és animáció az oktatásban
010UJS-4/2014
KEGA
2014 - 2016

Modellezés és animáció-szimulációs modellek az elektronikus oktatásban
004UJS-4/2011
KEGA
2011 - 2013

Az elektronikus oktatás szakterminológiai kultúrája
3/7519/09
KEGA
2009 - 2011

Programozás oktatásának elektronikus támagotása
3/6365/08
KEGA
2008 - 2011

Új oktatási technológiák a programozás tanításában
3/3079/05
KEGA
2005 - 2008

A matematika és természetismeret tanítása az általános iskola első évfolyamában interaktív tábla tám
3/7027/09
KEGA
2009 - 2011

Interaktívne animačno-simulačné modely vo vzdelávaní
012TTU-4/2018
KEGA
2019 - 2020

Interaktív animációs-szimulációs modellek a mély tanuláshoz
013TTU-4/2021
KEGA
2021 - 2023

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 4
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (3)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 61
ACD Hazai kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek (4)
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (4)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (28)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (15)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (5)
BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 3
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)
DAI Disszertációs és habilitációs munkák (1)
GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók (1)

Bejegyzések száma összesen: 68

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (2)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (4)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (11)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (17)
Összesen 34

Publikációk listája

ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACB 001 STOFFOVÁ, Veronika, Krisztina CZAKÓOVÁ a Ladislav VÉGH. Programozás a gyakorlatban: Algoritmizáció és programozás II.. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 124 s. ISBN 978-80-8122-146-0.


ACD Hazai kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 4


ACD 001 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Veronika STOFFOVÁ. Kreativitást és az aktív tanulást támogató programkörnyezetek. In: Mikrovilág alkalmazások. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 12-34. ISBN 978-80-8122-191-0.

ACD 002 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Veronika STOFFOVÁ. Prostredie na učenie sa bádaním. In: Úvod do programovania v prostredí mikrosvetov: vysokoškolská učebnica. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, S. 8-33. ISBN 978-80-8122-170-5.

ACD 003 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Saját alkalmazás fejlesztése Imagine programkörnyezetben. In: Mikrovilág alkalmazások. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, P. 35-106. ISBN 978-80-8122-191-0.

ACD 004 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Tvorba vlastných aplikácií v Imagine. In: Úvod do programovania v prostredí mikrosvetov: vysokoškolská učebnica. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, S. 34-55. ISBN 978-80-8122-170-5.

Hivatkozások:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 13.

2021  [4] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - BALÁZS, P. - et al. Odovzdávanie poznatkov z farmakognózie a legislatívneho pozadia doplnkovej a ľudovej medicíny vo svetle nových štandardov vo vzdelávaní budúcich učiteľov na Slovensku. In Inovatívne metódy a formy vzdelávania. Zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou [Innovative Methods and Forms of Education. Proceedings of scientific contributions with international participation]. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-3886-6, p. 135.

2018  [2] STOFFOVÁ, V. How to create and how to use didactic educational software. In Elearning challenges and new horizons. ISSN 2066-026X, 2018, vol. 1, p. 487-494. WoS

2018  [3] STOFFOVÁ, V. Computer games as a tool for the development of algorithmic thinking. In 9th ICEEPSY 2018 - International Conference on Education and Educational Psychology. ISSN 2357-1330, 2018.
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADE 001 STOFFOVÁ, Veronika a Krisztina CZAKÓOVÁ. Prostredie mikrosveta v práci učiteľa 1. stupňa základnej školy. Edukacja - Technika - Informatyka. = Education - Technology - Computer Science Vol. 11, no. 1 (2015), p. 281-286. ISSN 2080-9069.

Hivatkozások:
2018  [1] HORVATH, R. The past seven years of development of the framework for teaching programming and the students´ results. In 2018 16th International Conference on emerging elearning technologies and applications. New York: IEEE, 2018. ISBN 978-1-5386-7914-2, p. 185-189. WoS
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADF 001 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Veronika STOFFOVÁ. Elektronikus prezentáció készítése edukációs célokra. Eruditio-Educatio. Évf. 1, sz. 3 (2006), p. 115-121. ISSN 1336-8893.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEC 001 TÓTH, Krisztina a Veronika STOFFOVÁ. Integrácia mikrosvetov (IKT) do vyučovania na ZŠ = Integration of ICT and micro-worlds into the education at elementary school. In: XXI.Didmattech 2008: 1st part. Eger-Komárno: EKC Eger, Univerzita J. Selyeho Komárno, 2009, P. 203-209. ISBN 978-963-9894-17-4.

Hivatkozások:
2016  [3] KOREŇOVÁ, L. Možnosti mobilých technológií v predprimárnom vzdelávaní. In XXIX. DIDMATTECH 2016. Budapest : Eötvös Loránd University, 2016. ISBN 978-963-284-799-3, 225-230.

2016  [3] PŠENÁKOVÁ, I. - HORVÁTH, R. - SZABÓ, T. Interaktívna tabuľa vo vzelávaní budúcich pedagógov. In Edukacja - Technika - Informatyka : XXVIII. DIDMATTECH 2015. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. ISSN 2080-9069, p. 224-229.

2015  [4] KOREŇOVÁ, L. Digitálne technológie v školskej matematike. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. 112 s. ISBN 978-80-8147-026-4.
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


AED 001 TÓTH, Krisztina. Mikrovilágok és a programozás bevezetése. In: Zborník z I.medzinárodnej konferencie Univerzity J. Selyeho: "Vzdelávanie - veda - spoločnosť". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, CD-ROM, p. 93-95. ISBN 978-80-89234-83-7.

AED 002 TÓTH, Krisztina a István SZŐKÖL. Programovanie na základnej škole. In: XXII. DIDMATTECH 2009. Trnava-Komárno: Tribun - Univerzita J. Selyeho, 2010, P. 157-160. ISBN 978-80-8122-006-7.

Hivatkozások:
2018  [1] HORVATH, R. The past seven years of development of the framework for teaching programming and the students´ results. In 2018 16th International Conference on emerging elearning technologies and applications. New York: IEEE, 2018. ISBN 978-1-5386-7914-2, p. 185-189. WoSAED 003 CZAKÓOVÁ, Krisztina a István SZŐKÖL. Alkalmazásfejlesztés a leendő tanítók részére Imagine programkörnyezetben. In: New technologies in research, science and education. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 139-144. ISBN 978-80-8122-063-0.

Hivatkozások:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 13.

2021  [2] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - BALÁZS, P. - et al. Odovzdávanie poznatkov z farmakognózie a legislatívneho pozadia doplnkovej a ľudovej medicíny vo svetle nových štandardov vo vzdelávaní budúcich učiteľov na Slovensku. In Inovatívne metódy a formy vzdelávania. Zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou [Innovative Methods and Forms of Education. Proceedings of scientific contributions with international participation]. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-3886-6, p. 135.AED 004 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Ladislav VÉGH. Folyamatábrák készítése on-line rajztáblák használatával. In: New technologies in research, science and education. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 132-204. ISBN 978-80-8122-063-0.

Hivatkozások:
2013  [4] STOFFA, V. Elektronické učebnice a elektronické vzdelávanie. E-text books and e-learning. In XXVI. Didmattech 113 : Abstracts - Abstrakty. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. s. 32-34. ISBN 978-80-8122-086-9.
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 28


AFC 001 SZŐKÖL, István a Krisztina TÓTH. Projektové vyučovanie Informatiky na UJS v Komárne. In: XXV. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2007, P. [1-4]. ISBN 978-80-7231-228-3.

Hivatkozások:
2017  [3] NAGY, M. Projekt-elemek a környezetpedagógia oktatásban a komáromi Selye János Egyetemen. In Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban. Óbuda : Óbuda University, 2017. ISBN 978-963-449-024-1, p. 145, 150.AFC 002 STOFFOVÁ, Veronika, István SZŐKÖL a Krisztina TÓTH. Propedeutika programovania pre učiteľov základných škôl. In: Medzinárodní vedecko-odborná konference. Olomouc: Pedagogick fakulta, 2007, S. 281-284.

AFC 003 TÓTH, Krisztina a István SZŐKÖL. Tvorba vlastných didaktických aplikácií. In: Infotech 2007: moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávaní. Olomouc: Votobia, 2007, P. 174-177. ISBN 978-80-7220-301-7.

AFC 004 TÓTH, Krisztina a Veronika STOFFOVÁ. Testovanie poznatkov o informačnej spoločnosti v prostredí Moodle. In: International Colloquium: on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2008, P. [1-6]. ISBN 978-80-7231-511-6.

Hivatkozások:
2011  [3] SZŐKÖL, I. - JARUSKA, L. Algoritmy v počítačovom testovaní vedomostí. In XXIV. DIDMATTECH 2011. Krakow : Uniwersytet Pedagogiczny - Istytut Techniki UP, 2011. ISBN 978-83-7271-678-1, p. 210-217.AFC 005 TÓTH, Krisztina a István SZŐKÖL. Mikrosvet Imagine ako prostredie na vyučovanie programovania na základných školách. In: XXVII. International Coloquium the Management of Educational Process.. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2009, Roč. 27 (2009), s. 4. ISBN 978-80-7231-650-2.

AFC 006 SZŐKÖL, István a Krisztina TÓTH. Transformácia predmetového systému výučby na modulárny systém vyučovania. In: XXVII. International Coloquium the Management of Educational Process. Hájková, E. – Vémolová, R.. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2009, P. [6]. ISBN 978-80-7231-650-2.

Hivatkozások:
2012  [3] DOBAY, B. Felmérés a szlovákiai sportturizmus fejlődéséről és lehetőségéről. In Hungarian Sport Science Booklets - VII. : Rekreológia. ISSN 2062-9559, 2012, no. 2, p. 31-39.

2011  [4] DOBAY, B. Infraštruktúra Slovenska z pohľadu športového turizmu. In Šport a zdravie : Zborník vedeckých prác. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. ISBN 978-80-8094-962-4, s. 74-80.AFC 007 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Imagine v príprave budúcich učiteľov ZŠ. In: DIDMATTECH XXIV: Problemy edukacji nauczycieli. Krakow: UPIT, 2011, P. 488-494. ISBN 978-83-7271-678-1.

Hivatkozások:
2012  [4] STOFFOVÁ, V. - KIS-TÓTH, L. - HAUSER, Z. Laptop-based classroom instruction and personalized e-learning environments. In New Technologies in Science, Research and Education - Nové technológie vo vede, výskume a v edukácii. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-063-0, s. 88-100.AFC 008 STOFFOVÁ, Veronika a Krisztina CZAKÓOVÁ. Animačné modely v didaktických aplikáciách vytvorených v LogoMotion. In: XXX. International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceeding of electronic version of reviewed contributions. Brno: Univerzita obrany, 2012, P. [6]. ISBN 978–80-7231-865-0.

Hivatkozások:
2016  [3] PŠENÁKOVÁ, I. - BAGANJ, I. Možnosti využitia prostriedkov virtuálneho sveta vo vzelávaní. In Edukacja - Technika - Informatyka : XXVIII. DIDMATTECH 2015. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. ISSN 2080-9069, p. 212-218.AFC 009 STOFFOVÁ, Veronika a Krisztina CZAKÓOVÁ. Propedeutika programovania a nová školská reforma = Propedeutic of programming and new school reform. In: Trendy ve vzdělávání 2012: Informační technologie a technické vzdělávání. DÍL II.. Olomouc: Gevak, 2012, P. 588-594. ISBN 978-80-86768-36-6.

Hivatkozások:
2015  [4] KOREŇOVÁ, L. Digitálne technológie v školskej matematike. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. 112 s. ISBN 978-80-8147-026-4.AFC 010 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Programové prostredia na rozvoj tvorivosti. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: New technologies science and education. Győr - Komárno: University of West Hungary, J. Selye University, 2014, P. 155-158. ISBN 978-963-334-184-1.

Hivatkozások:
2014  [4] VÉGH, L. Programozás alapjainak oktatása az LSL szkriptnyelv használatával. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 510.AFC 011 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Skúmanie prístupu a postoja budúcich učiteľov k tvorbe vlastnej aplikácie. In: XXVII. DIDMATTECH 2014: Sborník z mezinárodní konference. Olomouc: Agentúra Gevak, 2014, P. 15-18. ISBN 978-80-86768-88-5.

AFC 012 STOFFOVÁ, Veronika a Krisztina CZAKÓOVÁ. A pedagógiai gyakorlat fontosságáról - Az informatika tanításának gyakorlata Szlovákiában. In: INFODIDACT 2016: 9. Informatika Szakmódszertani Konferencia. Budapest: Webdidaktika az Oktatásért és az Információs Társadalomért Alapítvány, 2016, DVD, p. [1-6]. ISBN 978-615-80608-0-6.

AFC 013 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Felfedezésen alapuló aktív tanulás mikrovilág környezetben. In: New methods and technologies in education and practice: 29. DIDMATTECH 2016. Budapest: Eötvös Loránd University, 2016, P. 168-173. ISBN 978-963-284-799-3.

AFC 014 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Microworld environment of small language as "living laboratory" for developing educational games and applications. DOI 10.12753/2066-026X-17-042 In: Could technology support learning efficiency?: eLearning and Software for Education Conference. Bucharest: "CAROL I" National Defence University Publishing House, 2017, P. 286-291.

Hivatkozások:
2019  [2] STOFFOVA, V. Educational computer games in programming teaching and learning. In New technologies and redesigning learning spaces. ISSN 2066-026X, vol. 1, p. 39-45. WoSAFC 015 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Veronika STOFFOVÁ. A Playful form of Teaching and Learning using Micro-World Applications. DOI 10.12753/2066-026X-19-014 In: New technologies and redesigning learning spaces : eLearning and Software for Education Conference Bucharest, April 11 - 12, 2019: eLearning and Software for Education Conference Bucharest, April 11 - 12, 2019. Ion Roceanu, Daniel Beligan, Ioana Andreea Stefan. Bucuresti: Carol 1 National Defence University, 2019, CD-ROM, p. 110-115. WoS.

AFC 016 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Developing algorithmic thinking by educational computer games. DOI 10.12753/2066-026X-20-003 In: eLearning sustainment for never-ending learning. 1 : Proceedings of the 16th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" Bucharest, April 30 - May 1, 2020: Proceedings of the 16th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" Bucharest, April 30 - May 1, 2020. Ion Roceanu, Catalin Radu, Lucian Ciolan. Bukurešť: Carol 1 National Defence University, 2020, P. 26-33. SCOPUS.

AFC 017 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Hravá forma rozvíjania algoritmického myslenia na základnej škole = A Playful Form of Developing Algorithmic Thinking in Primary School. In: Didinfo 2020 : medzinárodní konference o vyučování informatiky: medzinárodní konference o vyučování informatiky. [bez zostavovateľa]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020, online, s. 104-111. ISBN 978-80-7494-532-8.

AFC 018 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Mathematical Model Based Interactive Simulations in Education. In: ICERI 2019 : conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019: conference proceedings : 12th International conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 11-13 November 2019. eds. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2019, s. 10120-10125 [USB-key]. ISBN 978-84-09-14755-7. WoS.

AFC 019 STOFFOVÁ, Veronika a Krisztina CZAKÓOVÁ. Szimulációs modellekkel támogatott programozás tanítása az alapiskolában. In: InfoDidact 2019 : 12. Informatika Szakmódszertani : Konferencia: 12. Informatika Szakmódszertani : Konferencia. Szlávi Péter, Zsakó László. Budapešť: Webdidaktika Alapítvány, 2020, online, p. 293-301. ISBN 978-615-80608-3-7 (online).

AFC 020 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Veronika STOFFOVÁ. Training teachers of computer science for teaching algorithmization and programming. In: IMSCI´20 : proceedings, the 14th international multi-conference on society, cybernetics and informatics, September 13-16, 2020: proceedings, the 14th international multi-conference on society, cybernetics and informatics, September 13-16, 2020. rec. Samuel Abariga, Saber Abd-Allah ... [et al.]. Winter Garden: International institute of informatics and systemics, 2020, P. 231-235. ISBN 978-1-950492-40-4. SCOPUS.

AFC 021 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Ondrej TAKÁČ. Tvorba realistického modelu v rámci obsahu predmetu stredoškolskej informatiky. In: Proceedings of 33. DidMatTEech 2020 Conference : New methods and technologies in education, research and practice: New methods and technologies in education, research and practice. Andor Abonyi-Tóth, Veronika Stoffová, László Zsakó. Budapešť: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2020, online, p. 14-21. ISBN 978-963-489-244-1.

Hivatkozások:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 14.AFC 022 CZAKÓOVÁ, Krisztina a József UDVAROS. Applications and Games for the Development of Algorithmic thinking in Favor of Experiential Learning. In: EDULEARN21 : 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5th - 6th of July, 2021: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5th - 6th of July, 2021. Luis Goméz Chova, Augustín López Martínez, I. Torres. Barcelona: IATED, 2021, P. 6873-6879 [CD-ROM, USB-key]. ISBN 978-84-09-31267-2. DOI 10.21125/edulearn.2021.

AFC 023 UDVAROS, József a Krisztina CZAKÓOVÁ. Developing of computational thinking using microcontrollers and simulations. In: EDULEARN21 : 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5th - 6th of July, 2021: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5th - 6th of July, 2021. Luis Goméz Chova, Augustín López Martínez, I. Torres. Barcelona: IATED, 2021, P. 7945-7951 [CD-ROM, USB-key]. ISBN 978-84-09-31267-2. DOI 10.21125/edulearn.2021.

AFC 024 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Game-Based Programming in Primary School Informatics. DOI 10.21125/inted.2021.1134 In: INTED Proceedings 2021 : 15th International Technology, Education and Development Conference: 15th International Technology, Education and Development Conference. Luis Goméz Chova, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2021, online, p. 5627-5632. ISBN 978-84-09-27666-0.

AFC 025 CSÓKA, Márk a Krisztina CZAKÓOVÁ. Innovations in Education Through the Application of Raspberry Pí Devices and Modern Teaching StrategiesT. DOI 10.21125/inted.2021.1327 In: INTED Proceedings 2021 : 15th International Technology, Education and Development Conference: 15th International Technology, Education and Development Conference. Luis Goméz Chova, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2021, online, p. 6653-6658. ISBN 978-84-09-27666-0.

AFC 026 TAKÁČ, Ondrej a Krisztina CZAKÓOVÁ. Protection of Cultural Heritage Implemented in Computer Science Classes. DOI 10.21125/iceri.2020.1500 In: ICERI2020 Proceedings : 13th International conference of education, research and innovation: 13th International conference of education, research and innovation. Luis Gómez Chova, Augustín López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2020, P. 10076-10080 [USB-key]. ISBN 978-84-09-24232-0. DOI 10.21125/iceri.2020.

AFC 027 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Ondrej TAKÁČ. The Application of Modern Technologies for Image Processing and Creating Real Model in Teaching Computer Science at Secondary School. DOI 10.21125/iceri.2020.1330 In: ICERI2020 Proceedings : 13th International conference of education, research and innovation: 13th International conference of education, research and innovation. Luis Gómez Chova, Augustín López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2020, P. 6180-6187 [USB-key]. ISBN 978-84-09-24232-0. DOI 10.21125/iceri.2020.

AFC 028 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Visualization of web Design. DOI 10.21125/iceri.2020.2044 In: ICERI2020 Proceedings : 13th International conference of education, research and innovation: 13th International conference of education, research and innovation. Luis Gómez Chova, Augustín López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2020, P. 9227-9233 [USB-key]. ISBN 978-84-09-24232-0. DOI 10.21125/iceri.2020.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 15


AFD 001 SZŐKÖL, István a Krisztina TÓTH. Modulárne vyučovanie Informačných Komunikačných Technológií v podmienkach UJS v Komárne. In: Informatika v škole a v praxi: zborník 2. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok: Pedagogická fakulta Košickej univerzity v Ružomberku, 2006, P. 150-153. ISBN 80-8084-112-8.

AFD 002 SZŐKÖL, István a Krisztina TÓTH. IKT ako nevyhnutná zložka Informačnej gramotnosti. In: XIX. DIDMATTECH 2006. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007, P. 205-208. ISBN 978-80-89234-23-3.

Hivatkozások:
2009  [4] STOFFOVÁ, V. A nyelvtanítás információs technológiákkal és multimédiákkal való támogatása. In Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho "Vzdelanie - Veda - Spoločnosť" (A Selye János Egyetem "Oktatás - Tudomány - Társadalom" I. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete). Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2009. ISBN 978-80-89234-83-7, s. 81-84.AFD 003 SZŐKÖL, István, Jozef MEZEI a Krisztina TÓTH. Projektová práca študentov na stredných školách v rámci predmetu informatika. In: SCHOLA. Trnava: AlumniPress, 2007, CD-ROM, p. 1-5. ISBN 978-80-8096-038-4.

Hivatkozások:
2017  [3] NAGY, M. Projekt-elemek a környezetpedagógia oktatásban a komáromi Selye János Egyetemen. In Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban. Óbuda : Óbuda University, 2017. ISBN 978-963-449-024-1, p. 145, 150.AFD 004 SZŐKÖL, István, Krisztina TÓTH a Miroslava BOŠŇÁKOVÁ. Význam riadenia samostatnej práce študentov v získavaní počítačových zručností. In: Informatika v škole a v praxi. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2007, S. 150-153.

AFD 005 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Prieskum názorov budúcich učiteľov na zavedenie mikrosvetov do prípravy učiteľov na ZŠ. In: Didinfo 2011. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2011, P. 72-78. ISBN 978-80-557-0142-4.

Hivatkozások:
2013  [4] STOFFOVÁ, V. Ideálny učiteľ v predstavách budúcich učiteľov informatiky. In DidInfo 2013 : 19. ročník národnej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied, 2013. ISBN 978-80-557-0527-9. s. 222-228.AFD 006 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Tvorba aplikácií v Imagine pre budúcich učiteľov 1. stupňa ZŠ. In: Didinfo 2012: 18. ročník národnej konferencie o vyučovaní informatiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2012, P. 66-69. ISBN 978-80-557-0342-8.

Hivatkozások:
2012  [4] STOFFOVÁ, V. - KIS-TÓTH, L. - HAUSER, Z. Laptop-based classroom instruction and personalized e-learning environments. In New Technologies in Science, Research and Education - Nové technológie vo vede, výskume a v edukácii. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-063-0, s. 88-100.AFD 007 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Imagine - prostriedok na tvorbu vlastných aplikácií k predmetom na 1. stupni ZŠ. DidInfo 2013. S. 70-76.

AFD 008 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Interaktív alkalmazások és oktatóprogramok fejlesztése. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcia pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 462-466. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 009 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Veronika STOFFOVÁ. Semantický diferenciál v pedagogickom výskume. In: DidInfo 2015: 21. ročník národnej konferencie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2015, P. 150-154. ISBN 978-80-557-0852-2.

AFD 010 TAKÁČ, Ondrej a Krisztina CZAKÓOVÁ. Riadenie Roomba robotov a určenie presnej pozície pomocou multikamerového systému. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 91-97. ISBN 978-80-8122-190-3.

AFD 011 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Élmény alapú programozás oktatás. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 27-33. ISBN 978-80-8122-221-4.

AFD 012 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Márk CSÓKA. Raspberry Pi az oktatásban. In: New Methods and Technologies in Education and Practice: 30. DIDMATTECH 2017. Trnava: Tranava University in Trnava, 2017, P. 120-125. ISBN 978-80-568-0029-4.

AFD 013 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Digitalizáció az oktatásban és hatása a társadalomra. In: Kárpát-medence, mint gazdasági tér : Tanulmányok az 1. Szlovákiai Magyar Közgazdász Találkozó előadásaiból: Tanulmányok az 1. Szlovákiai Magyar Közgazdász Találkozó előadásaiból. Antalík Imrich, Horbulák Zsolt. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 155-164. ISBN 978-80-8122-277-1.

AFD 014 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Interaktív modellek és szimulációk az oktatásban = Interactive models and simulations in education. In: 32. DIDMATTECH 2019 : New methods and technologies in education, Research and practice : International Scientific and Professional Conference Trnava, 20th – 21st June 2019 : proceedings: New methods and technologies in education, Research and practice : International Scientific and Professional Conference Trnava, 20th – 21st June 2019 : proceedings. Veronika Stoffová, Roman Horváth. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2019, online, s. [1-7]. ISBN 978-80-568-0398-1.

AFD 015 TAKÁČ, Ondrej a Krisztina CZAKÓOVÁ. Modelovanie problému navigácie mobilných robotov s pomocou argos3D - P100 = Modelling of mobile robots navigation problem with argos3D - P100. In: 32. DIDMATTECH 2019 : New methods and technologies in education, Research and practice : International Scientific and Professional Conference Trnava, 20th – 21st June 2019 : proceedings: New methods and technologies in education, Research and practice : International Scientific and Professional Conference Trnava, 20th – 21st June 2019 : proceedings. Veronika Stoffová, Roman Horváth. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2019, online, s. 1-7. ISBN 978-80-568-0398-1.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFG 001 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Mini-languages - programming environment for development of creativity. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, P. [50]. ISBN 978-80-8122-086-9.

Hivatkozások:
2014  [4] VÉGH, L. Programozás alapjainak oktatása az LSL szkriptnyelv használatával. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 510.
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 5


AFH 001 CZAKÓOVÁ, Krisztina a István SZŐKÖL. Applications development for the upcoming teachers in imagine. In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 1-34. ISBN 978-80-8122-045-6.

AFH 002 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Ladislav VÉGH. Using Online Whiteboards in Teaching Algorithms. In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. [36]. ISBN 978-80-8122-045-6.

Hivatkozások:
2013  [4] STOFFA, V. Az algoritmusok és programozás elsajátításának vizualizált modellekkel való támogatása. In XXVI. Didmattech 113 : Abstracts - Abstrakty. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. s. 46-47. ISBN 978-80-8122-086-9.AFH 003 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Creation small educational software in the micro-world of small languages. Teaching Mathematics and Computer Science. Vol. 14, no. 1 (2016), p. [117]. ISSN 1589-7389.

Hivatkozások:
2018  [2] STOFFOVÁ, V. How to create and how to use didactic educational software. In Elearning challenges and new horizons. ISSN 2066-026X, 2018, vol. 1, p. 487-494. WoS

2018  [3] CHRÁSKA, M. Typology of czech and polish grammar school students by computer game addiction. In 9th ICEEPSY 2018 - International Conference on Education and Educational Psychology. ISSN 2357-1330, 2018.

2018  [3] STOFFOVÁ, V. Computer games as a tool for the development of algorithmic thinking. In 9th ICEEPSY 2018 - International Conference on Education and Educational Psychology. ISSN 2357-1330, 2018.AFH 004 STOFFOVÁ, Veronika a Krisztina CZAKÓOVÁ. How to prepare and introduce a new subject into the teacher training curriculum. Teaching Mathematics nad Computer Science. Vol. 14, no. 1 (2016), p. [127]. ISSN 1589-7389.

AFH 005 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Programming tools in the primary school education. In: Proceedings of the abstracts of the 7th International Workshop on Surface Engineering in Komárno. Ondrej Takáč. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, online, p. [13]. ISBN 978-80-8122-287-0.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 3


BCI 001 STOFFOVÁ, Veronika, Ladislav CSÍZI, István SZŐKÖL, Krisztina TÓTH a Ladislav VÉGH. Az informatika alapjai I.. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007. 269 s. ISBN 80-89234-29-5.

BCI 002 STOFFOVÁ, Veronika, Ladislav CSÍZI, Krisztina TÓTH a István SZŐKÖL. Informačné a komunikačné technológie v praxi II.. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007. 313 s. ISBN 978-80-89234-42-4.

Hivatkozások:
2010  [3] NAGY, M. Vplyv školskej reformy na študijné programy učiteľstva akademických predmetov a učiteľstva umelecko-výchovných a výchovných predmetov na pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho. In Education and technology. Radom : Institute for Sustainable Technologies, 2010. ISBN 978-83-7204-915-5, p. 516-521.BCI 003 STOFFOVÁ, Veronika, Ladislav CSÍZI, Krisztina TÓTH a István SZŐKÖL. Információs és kommunikációs technológiák a gyakorlatban II.. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2008. 323 s. ISBN 978-80-89234-69-1.


BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEC 001 SZŐKÖL, István a Krisztina TÓTH. Introduction to modular system of teaching. In: Education and technology. Radom: Monograph, 2010, P. 426-430. ISBN 978-83-7204-915-5.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEE 001 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Veronika STOFFOVÁ. Tanárjelöltek tanítási gyakorlatának jelenlegi kérdései, a tanárképzés digitális átalakítása. In: InfoDidact 2020 : 13. Informatikai Szakmódszertani Konferencia: 13. Informatikai Szakmódszertani Konferencia. Péter Szlávi, László Zsakó. Budapest: Webdidaktika Alapítvány, 2020, P. 215-222. ISBN 978-615-80608-4-4.

Hivatkozások:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 13.

2021  [4] NAGY, M. - PORÁČOVÁ, J. - BALÁZS, P. - et al. Odovzdávanie poznatkov z farmakognózie a legislatívneho pozadia doplnkovej a ľudovej medicíny vo svetle nových štandardov vo vzdelávaní budúcich učiteľov na Slovensku. In Inovatívne metódy a formy vzdelávania. Zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou [Innovative Methods and Forms of Education. Proceedings of scientific contributions with international participation]. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-3886-6, p. 135.
DAI Disszertációs és habilitációs munkák
Bejegyzések száma: 1


DAI 001 CZAKÓOVÁ, Krisztina. Mikrosvety v príprave učiteľov primárneho vzdelávania: Dizertačná práca. Bratislava, 2015. 175 s.


GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók
Bejegyzések száma: 1


GII 001 TÓTH, Krisztina. Mikrosvety v propedeutike programovania = Mikrovilág-környezetek a programozás bevezetésében: Rigorózna práca. Komárno, 2008. 66 s.


Prehľad publikačnej činnosti

Czakóová, Krisztina (1974-)

pre pracovisko: všetky pracoviská

za všetky roky

stav záznamu: zapísané, potvrdené, verifikované OHO, verifikované OHPČ
Počet výstupov spolu: 44


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z: počet ohlasov: 1

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 1


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 6

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 1

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 5


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 7Menný zoznam publikácií:


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 8


V2_001 Udvaros, József, Czakóová, Krisztina. Using Teaching Methods Based on Visualizing By Tinkercad In Teaching Programming. DOI 10.21125/iceri.2021.1333 In: ICERI2021: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 5913-5917 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. https://library.iated.org/view/UDVAROS2021USI. [angličtina]


V2_002 Czakóová, Krisztina, Udvaros, József. Deep Learning in Informatics By Applying Activities Of The Dash Robot. DOI 10.21125/iceri.2021.0649 In: ICERI2021: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 2573-2577 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. https://library.iated.org/view/CZAKOOVA2021DEE. [angličtina]


V2_003 Takáč, Ondrej, Czakóová, Krisztina. Design of an Optical Navigation Model and ITS Real Implementation in Computer Science Lessons. DOI 10.21125/iceri.2021.1572 In: ICERI2021: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 6951-6955 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. https://library.iated.org/view/TAKAC2021DES. [angličtina]


V2_004 Takáč, Ondrej, Czakóová, Krisztina. Riešenie snímania neelektrických veličín mobilných robotov a detekcie prekážok pomocou Argos3D - P100. DOI 10.36007/4133.2022.217 In: 13th International Conference of J. Selye University - Sections of Pedagogy and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 217-223 [online]. ISBN 978-80-8122-413-3. [slovenčina]


V2_005 Czakóová, Krisztina, Csóka, Márk. Ozobot Coding Challenges In Elementary School Informatics In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 5834-5840 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


V2_006 Csóka, Márk, Czakóová, Krisztina. Teaching Students To Scrape The Web In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 5853-5858 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


V2_007 Takáč, Ondrej, Czakóová, Krisztina. Implementation of Laser Navigation within Computer Science Lessons In: EDULEARN22 - 14th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 4th-6th, 2022, Palma, Mallorca, Spain. Palma: IATED, 2022, s. 5760-5764 [online] [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-42484-9. [angličtina]


V2_008 Czakóová, Krisztina, Takáč, Ondrej. Interactive Programming Tools for Beginners in Elementary School Informatics In: EDULEARN22 - 14th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 4th-6th, 2022, Palma, Mallorca, Spain. Palma: IATED, 2022, s. 5588-5595 [online] [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-42484-9. [angličtina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 3


ACB_001 Stoffová, Veronika, Czakóová, Krisztina. Úvod do programovania v prostredí mikrosvetov [textový dokument (print)] : (Vysokoškolská učebnica). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-170-5. http://ukftp.truni.sk/epc/13632.pdf. [slovenčina]


ACB_002 Czakóová, Krisztina, Stoffová, Veronika. Mikrovilág alkalmazások [textový dokument (print)] : (Egyetemi tankönyv). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-191-0. [maďarčina]


ACB_003 Stoffová, Veronika, Czakóová, Krisztina, Végh, Ladislav. Programozás a gyakorlatban : Algoritmizació és progrsamozás II. [textový dokument (print)] : algoritmizació és progrsamozás II.: algoritimizácia a programovanie II. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-146-0. http://ukftp.truni.sk/epc/12749.pdf. [maďarčina]


ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 4


ACD_001 Czakóová, Krisztina, Stoffová, Veronika. Prostredie na učenie sa bádaním In: Úvod do programovania v prostredí mikrosvetov: (Vysokoškolská učebnica). Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 8-33 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-170-5. [slovenčina]


ACD_002 Czakóová, Krisztina. Tvorba vlastných aplikácií v Imagine In: Úvod do programovania v prostredí mikrosvetov: (Vysokoškolská učebnica). Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 34-55 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-170-5. [slovenčina]


ACD_003 Czakóová, Krisztina, Stoffová, Veronika. Kreativitást és az aktív tanulást támogató programkörnyezetek In: Mikrovilág alkalmazások: (Egyetemi tankönyv). Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 12-34 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-191-0. [maďarčina]


ACD_004 Czakóová, Krisztina. Saját alkalmazás fejlesztése Imagine programkörnyezetben In: Mikrovilág alkalmazások: (Egyetemi tankönyv). Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 35-106 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-191-0. [maďarčina]


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 4


AED_001 Czakóová, Krisztina. Mikrovilágok és a programozás bevezetése In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie University J.Selyeho " Vzdelávanie - Veda - Spoločnosť ": A Selye János Egyetem "Oktatás - Tudomány - Társadalom" I. nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, s. 93-95 [CD-ROM]. ISBN 978-80-89234-83-7. Poznámka: Podujatie: "$a Vzdelávanie - veda - spoločnosť, $3 Vzdelávanie - veda - spoločnosť, $4 other, $e Komárno, $f 07.-08.09.2009". Poznámka: Import UJS. [maďarčina]


AED_002 Czakóová, Krisztina, Szőköl, István. Alkalmazásfejlesztés a leendő tanítók részére Imagine programkörnyezetben In: New Technologies in research, science and education. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 139-144. ISBN 978-80-8122-063-0. [maďarčina]


AED_003 Czakóová, Krisztina, Végh, Ladislav. Folyamatábrák készítése on-line rajztáblák használatával In: New Technologies in research, science and education. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 132-204 [2,1 AH]. ISBN 978-80-8122-063-0. [maďarčina]


AED_004 Czakóová, Krisztina, Szőköl, István. Programovanie na základnej škole = Programming at Elementary School In: XXII.Didmattech 2009. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2010, s. 157-160. ISBN 978-80-8122-006-7. [slovenčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 15


AFC_001 Czakóová, Krisztina, Stoffová, Veronika. A Playful form of Teaching and Learning using Micro-World Applications. DOI 10.12753/2066-026X-19-014. TUTPFKMI signatúra E075928 In: New technologies and redesigning learning spaces: eLearning and Software for Education Conference Bucharest, April 11 - 12, 2019. Bukurešť: Carol 1 National Defence University, 2019, s. 110-115 [tlačená forma] [CD-ROM]. ISSN 2066-026X. ISSN 2343-7669. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [03] Gabaľová, Veronika, Krišová, Anna. Využívanie informačno-komunikačných technológií a interaktívneho softvéru na ZŠ. TRUNI ohlas E088417 In: DidMatTech 2021: Proceedings of 34. DidMatTech 2021 Conference New Methods and Technologies in Education, Research and Practice. Budapešť: Eötvös Loránd University, 2021, s. 121-131 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-963-489-413-1. [angličtina]


AFC_002 Stoffová, Veronika, Czakóová, Krisztina. Szimulációs modellekkel támogatott programozás tanítása az alapiskolában [elektronický dokument]. TUTPFKMI signatúra E078929 In: InfoDidact 2019: 12. Informatika Szakmódszertani: Konferencia. Budapešť: Webdidaktika Alapítvány, 2020, s. 293-301 [online]. ISBN (online) 978-615-80608-3-7. [maďarčina]


AFC_003 Czakóová, Krisztina. Mathematical Model Based Interactive Simulations in Education In: ICERI2019 Proceedings: 12th International conference of education, research and innovation. Valencia: IATED, 2019, s. 10120-10125 [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-14755-7. ISSN 2340-1095. [angličtina]


AFC_004 Czakóová, Krisztina, Stoffová, Veronika. Hravá forma rozvíjania algoritmického myslenia na základnej škole = A Playful Form of Developing Algorithmic Thinking in Primary School. TUTPFKMI signatúra E081123 In: Didinfo 2020: medzinárodní konference o vyučování informatiky. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020, s. 104-111 [online]. ISBN 978-80-7494-532-8. ISSN 2454-051X. [slovenčina]


AFC_005 Czakóová, Krisztina, Stoffová, Veronika. Training teachers of computer science for teaching algorithmization and programming. TUTPFKMI signatúra E082591 In: IMSCI´20: proceedings, the 14th international multi-conference on society, cybernetics and informatics, September 13-16, 2020. Winter Garden: International institute of informatics and systemics, 2020, s. 231-235 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-1-950492-40-4. ISBN 978-1-950492-46-6. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Karpielová, Mária, Miková, Karolína. Why Young Programmers Should Make Game Art: A Study from a Game-Making Course [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-90228-5_5. SIGN-UKO MF21-0464 In: Informatics in Schools. Rethinking Computing Education. Cham: Springer Nature, 2021, s. 57-68 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-90227-8. ISBN (online) 978-3-030-90228-5. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-90228-5_5. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85119883967&origin=resultslist. http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/WOS:000711927100053. [angličtina]


AFC_006 Czakóová, Krisztina, Takáč, Ondrej. Tvorba realistického modelu v rámci obsahu predmetu stredoškolskej informatiky In: Proceedings of 33. DidMatTEech 2020 Conference: New methods and technologies in education, research and practice. Budapešť: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2020, s. 14-21 [online]. ISBN 978-963-489-244-1. [slovenčina]


AFC_007 Czakóová, Krisztina. Developing algorithmic thinking by educational computer games. DOI 10.12753/2066-026X-20-003 In: eLearning sustainment for never-ending learning: Proceedings of the 16th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" Bucharest, April 30 - May 1, 2020. Bukurešť: Carol 1 National Defence University, 2020, s. 26-33 [tlačená forma] [CD-ROM]. ISSN 2066-026X. ISSN 2343-7669. https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2020&index=papers&vol=35&paper=770d643ca07ff7b44563206e6308b76e. [angličtina]


AFC_008 Czakóová, Krisztina. Visualization of web design. DOI 10.21125/iceri.2020.2044 In: ICERI 2020: 13th international conference of education, research and innovation: transforming education, transforming lives. Valencia: IATED, 2020, s. 9227-9233 [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095. https://library.iated.org/view/CZAKOOVA2020VIS. [angličtina]


AFC_009 Czakóová, Krisztina, Takáč, Ondrej. The application of modern technologies for image processing and creating real model in teaching computer science at secondary school. DOI 10.21125/iceri.2020.1330 In: ICERI 2020: 13th international conference of education, research and innovation: transforming education, transforming lives. Valencia: IATED, 2020, s. 6180-6187 [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095. https://library.iated.org/view/CZAKOOVA2020APP. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Hyksová, Hana, Stoffová, Veronika, Gabaľová, Veronika. Teaching robotics and online programming using a virtual robot. DOI 10.21125/inted.2022.1812. TUTPFKMI signatúra E091193 In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 7140-7147 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


AFC_010 Takáč, Ondrej, Czakóová, Krisztina. Protection of cultural heritage implemented in computer science classes. DOI 10.21125/iceri.2020.1500 In: ICERI 2020: 13th international conference of education, research and innovation: transforming education, transforming lives. Valencia: IATED, 2020, s. 10076-10080 [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095. https://library.iated.org/view/TAKAC2020PRO. [angličtina]


AFC_011 Czakóová, Krisztina. Game-Based Programming in Primary School Informatics. DOI 10.21125/inted.2021.1134 In: INTED2021: 15th International Technology, Education and Development Conference: conference proceedings. Valencia: IATED, 2021, s. 5627-5632 [online]. ISBN 978-84-09-27666-0. ISSN 2340-1079. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Paksi, Dávid. Experience-based Teaching of Programming for Elementary School Students In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 10560-10565 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


AFC_012 Csóka, Márk, Czakóová, Krisztina. Innovations in Education Through the Application of Raspberry Pí Devices and Modern Teaching StrategiesT. DOI 10.21125/inted.2021.1327 In: INTED2021: 15th International Technology, Education and Development Conference: conference proceedings. Valencia: IATED, 2021, s. 6653-6658 [online]. ISBN 978-84-09-27666-0. ISSN 2340-1079. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Paksi, Dávid. Experience-based Teaching of Programming for Elementary School Students In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 10560-10565 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


AFC_013 Udvaros, József, Czakóová, Krisztina. Developing of computational thinking using microcontrollers and simulations In: EDULEARN21: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5th - 6th of July, 2021. Barcelona: IATED, 2021, s. 7945-7951 [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-31267-2. ISSN 2340-1117. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Štempeľová, Iveta, Takáč, Ondrej. Návrh implementácie databázových systémov do vyučovacích hodín pre farmaceutické odbory. DOI 10.36007/4133.2022.235 In: 13th International Conference of J. Selye University - Sections of Pedagogy and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 235-245 [online]. ISBN 978-80-8122-413-3. [slovenčina]


AFC_014 Czakóová, Krisztina, Udvaros, József. Applications and Games for the Development of Algorithmic thinking in Favor of Experiential Learning In: EDULEARN21: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5th - 6th of July, 2021. Barcelona: IATED, 2021, s. 6873-6879 [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-31267-2. ISSN 2340-1117. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Štempeľová, Iveta, Takáč, Ondrej. Návrh implementácie databázových systémov do vyučovacích hodín pre farmaceutické odbory. DOI 10.36007/4133.2022.235 In: 13th International Conference of J. Selye University - Sections of Pedagogy and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 235-245 [online]. ISBN 978-80-8122-413-3. [slovenčina]


AFC_015 Czakóová, Krisztina, Stoffová, Veronika. Integrácia mikrosvetov (IKT) do vyučovania na ZŠ = Integration of ICT and micro-worlds into the education at elementary school In: XXI.Didmattech 2008 - 1st part. Eger: Eszterházy Károly Egyetem, 2009, s. 203-209 [tlačená forma]. ISBN 978-963-9894-17-4. [slovenčina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 3


AFD_001 Czakóová, Krisztina. Digitalizáció az oktatásban és hatása a társadalomra In: Kárpát-medence, mint gazdasági tér: Tanulmányok az 1. Szlovákiai Magyar Közgazdász Találkozó előadásaiból. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 155-164 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-277-1. [maďarčina]


AFD_002 Czakóová, Krisztina. Interaktív modellek és szimulációk az oktatásban [elektronický dokument] = Interactive models and simulations in education In: 32 DIDMATTECH 2019: New methods and technologies in education, Research and practice: International Scientific and Professional Conference Trnava, 20th – 21st June 2019: proceedings. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2019, s. 1-7 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-568-0357-8. ISBN (online) 978-80-568-0398-1. [angličtina]


AFD_003 Takáč, Ondrej, Czakóová, Krisztina. Modelovanie problému navigácie mobilných robotov s pomocou argos3D - P100 [elektronický dokument] = Modelling of mobile robots navigation problem with argos3D - P100 In: 32 DIDMATTECH 2019: New methods and technologies in education, Research and practice: International Scientific and Professional Conference Trnava, 20th – 21st June 2019: proceedings. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2019, s. 1-7 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-568-0357-8. ISBN (online) 978-80-568-0398-1. [slovenčina]


AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Počet výstupov: 1


AFH_001 Czakóová, Krisztina. Programming tools in the primary school education In: Proceedings of the abstracts of the 7th International Workshop on Surface Engineering in Komárno. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 13-13 [online]. ISBN 978-80-8122-287-0. http://workshop.ujs.sk/abstracts/proceeding-of-abstracts/. [angličtina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 3


BCI_001 Stoffová, Veronika, Csízi, Ladislav, Szőköl, István, Czakóová, Krisztina, Végh, Ladislav. Az informatika alapjai I.. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007. ISBN 80-89234-29-5. [maďarčina]


BCI_002 Stoffová, Veronika, Csízi, Ladislav, Czakóová, Krisztina, Szőköl, István. Informačné a komunikačné technológie v praxi II.. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007. ISBN 978-80-89234-42-4. [slovenčina]


BCI_003 Stoffová, Veronika, Csízi, Ladislav, Czakóová, Krisztina, Szőköl, István. Információs és kommunikációs technológiák a gyakorlatban II.. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2008. ISBN 978-80-89234-69-1. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (kategória zrušená)

Počet výstupov: 1


BEC_001 Szőköl, István, Czakóová, Krisztina. Introduction to modular system of teaching In: Education and technology. Radom: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, 2010, s. 426-430 [tlačená forma]. ISBN 978-83-7204-915-5. [angličtina]


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 1


BEE_001 Stoffová, Veronika, Czakóová, Krisztina. Tanárjelöltek tanítási gyakorlatának jelenlegi kérdései, a tanárképzés digitális átalakítása. TUTPFKMI signatúra E084553 In: InfoDidact 2020: 13. Informatikai Szakmódszertani Konferencia. Budapest: Webdidaktika Alapítvány, 2020, s. 215-222 [tlačená forma]. ISBN 978-615-80608-4-4. [maďarčina]


DAI Dizertačné a habilitačné práce

Počet výstupov: 1


DAI_001 Czakóová, Krisztina. Mikrosvety v príprave učiteľov primárneho vzdelávania: Dizertačná práca. 1 vyd. Bratislava: N/A, 2015. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [slovenčina]
Konzultációs idöpontok:

Hétfő, péntek: 13:30-15:00 (Tiszti Pavilon, Informatika Tanszék, iroda: C3)

Kizárólag előre egyeztetett időpont alapján:


 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem