SJE főmenü
PaedDr. Ladislav Végh, PhD.
Név: PaedDr. Ladislav Végh, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Informatika Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: TP3C
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 760

Egyetemi tanulmányok
Konstantin Filozófus Egyetem, Nitra
matematika - informatika tanár
1994 - 1999
Rigorózus eljárás
Selye János Egyetem, Komárno
informatika módszertan
2007 - 2008
Doktori képzés (PhD.)
ELTE, Budapest
Az informatika alapjai és módszertana
2009 - 2018

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Komárno
egyetemi adjunktus
2005 -


Kutatási terület programozás módszertan, animációkkal támogatott programozás oktatás, virtuális világok

Kutatási projektek Programozás oktatásának elektronikus támogatása
3/6365/08
KEGA
2008 - 2010

Az elektronikus oktatás szakterminológiája
3/7519/09
KEGA
2009 - 2011

Modellezés és animáció-szimulációs modellek az e-learningben
004UJS-4/2011
KEGA
2011 - 2013

Modellezés, szimuláció és animáció az oktatásban
010UJS-4/2014
KEGA
2014 - 2016

Interaktív animációs-szimulációs modellek az oktatásban
012TTU-4/2018
KEGA
2018 - 2020

A középiskolai természettudományi és matematikai oktatás elemzése és a tantárgyi módszertanok tartalmainak innoválása
1/0663/19
VEGA
2019 - 2021

Interaktív animációs és szimulációs modellek a mély tanulás segítésére
013TTU-4/2021
KEGA
2021 - 2023

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 5
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (4)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 73
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (4)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (43)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (14)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (3)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (4)
BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 1
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 5
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (2)
DAI Disszertációs és habilitációs munkák (1)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (2)

Bejegyzések száma összesen: 84

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (21)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (4)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (65)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (15)
Összesen 105

Publikációk listája

ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACB 001 STOFFOVÁ, Veronika, Krisztina CZAKÓOVÁ a Ladislav VÉGH. Programozás a gyakorlatban: Algoritmizáció és programozás II.. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 124 s. ISBN 978-80-8122-146-0.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


ADE 001 KRISTÓF, Zsolt, Ladislav VÉGH a Károly BODNÁR. Felsőoktatásban alkalmazott Sloodle eszközrendszer használati tapasztalatai: Egy saját eszköz bemutatása. Oktatás-Informatika. Roč. 2, č. 3-4. (2011), s. 68-76. ISSN 2061-179X.

Hivatkozások:
2012  [3] OLLÉ, J. Virtuális, környezet, virtuális oktatás. Budapest : ELTE Eötvös, 2012. p. 65, 106. ISBN 978-963-284-283-7.ADE 002 TURCSÁNYI-SZABÓ, Márta, Ladislav CSÍZI a Ladislav VÉGH. Virtual Worlds in Education - best practice, design and research consideration. Teaching Mathematics and Computer Science. Vol. 10, no. 2 (2012), pp. 309 - 323. ISSN 1589-7389.

Hivatkozások:
2013  [3] Szabó, M. Interactive learning in OpenSim In: V. Oktatás-Informatikai Konferencia. Tanulmánykötet. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013. s. 45. (abstrakt), s. 262-270. (článok). ISBN 978-963-284-316-2ADE 003 VÉGH, Ladislav a Veronika STOFFOVÁ. An interactive animation for learning sorting algorithms: How students reduced the number of comparisons in a sorting algorithm by playing a didactic game. DOI 10.5485/TMCS.2016.0415 Teaching Mathematics and Computer Science. Vol. 14, no. 1 (2016), p. 45-62. ISSN 1589-7389.

Hivatkozások:
2020  [3] CZAKOOVA, K. Developing Algorithmic Thinking by Educational Computer Games. In eLearning sustainment for never-ending learning. ISSN 2066-026X, 2020, vol. 1, p. 26.

2019  [2] GUNČAGA, J. - HVORECKÝ, J. - KOREŇOVÁ, L. Calculator as a supporting tool in mathematics education at university level. In 18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019. Bratislava : Slovak University of Technology. ISBN 978-151088214-0, p. 464-475. SCOPUS

2019  [1] UDVAROS, J. Teaching Object Oriented Programming by Visual Devices. In New technologies and redesigning learning spaces. ISSN 2066-026X, 2019, vol. 1, p. 407-413. WoS

2019  [3] UDVAROS, J. OOP tanítása vizualizációs eszközök segítségével. In Logisztika-informatika-menedzsment. ISSN 2498-9037, 2019, vol. IV, no. 1, p. 31-42.ADE 004 VÉGH, Ladislav. Javascript library for developing interactive micro-level animations for teaching and learning algorithms on one-dimensional arrays. Acta Didactica Napocensia. Vol. 9, no. 2 (2016), p. 23-32. ISSN 2065-1430.

Hivatkozások:
2020  [1] STOFFOVÁ, V. Computer Games in Programming Teaching and Learning. In eLearning sustainment for never-ending learning. eLearning and Software for Education Conference, eLSE 2020. ISSN 2066-026X, 2020, vol. 1, p. 761-838. SCOPUS

2020  [1] STOFFOVÁ, V. Discovery learning by interactive animation models. In eLearning sustainment for never-ending learning. eLearning and Software for Education Conference, eLSE 2020. ISSN 2066-026X, 2020, vol. 2, p. 246-252. SCOPUS

2019  [2] STOFFOVA, V. CZAKOOVA, K. A playful form of teaching and learning using Micro-World Applications. In New technologies and redesigning learning spaces. ISSN 2066-026X, vol. 1, p. 110-115. WoS

2019  [2] STOFFOVA, V. Educational computer games in programming teaching and learning. In New technologies and redesigning learning spaces. ISSN 2066-026X, vol. 1, p. 39-45. WoS

2019  [3] IHSAN, M. - RUKUN, K. - RIZAL, F. -et al. Effectiveness of student learning results using group investigation method and brainstorming on expert system currency. In Advances in social science, Education and humanities research. ISSN 2352-5398, 2019, vol. 299, p. 209-213.

2019  [3] BHATTI, S. - DEWANI, A. - MAQBOOL, S. -et al. A web based approach for teaching and learning programming concepts at middle school level. In International Journal of modern education and computer science. ISSN 2075-0161, 2019, vol. 11, no. 4, p. 46-53.

2019  [3] STOFFOVÁ, V. - CZAKÓOVÁ, K. Szimulációs modellekkel támogatott programozás tanítása az alapiskolában. In In INFODIDACT’2019. 12. Informatika Szakmódszertani Konferencia. Előadáskötet. Budapest : Webdidaktika Alapítvány, 2019. ISBN 978-615-80608-3-7, p. 299.

2018  [1] STOFFOVÁ, V. How to create and how to use didactic educational software. In Elearning challenges and new horizons. ISSN 2066-026X, 2018, vol. 1, p. 487-494. WoS

2018  [3] STOFFOVÁ, V. Computer games as a tool for the development of algorithmic thinking. In 9th ICEEPSY 2018 - International Conference on Education and Educational Psychology. ISSN 2357-1330, 2018.

2017  [3] STOFFOVÁ, V. - SIAKAS, K. Konnektivizmus és a közösségi hálók az oktatásban. In Infodidact 2017 - 10. Informatikai Szakmódszertani Konferencia. Zamárdi : Webdidaktika az Oktatásért és az Információs Társadalomért Alapítvány, 2017. ISBN 978-615-80608-1-3, p. 1-8.

2017  [3] SHARAF, N. - ABDENNADHER, S. - FRÜHWIRTH, T. A Rule-Based Approach for Automatic Interaction Detection and Annotation. In 2017 21th International Conference Information Visualisation. London : IEEE, 2017. ISBN 978-1-5386-0831-9, p. 194-198.
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADF 001 STOFFOVÁ, Veronika a Ladislav VÉGH. A programozás tanításának és tanulásának elektronikus támogatása. Eruditio - Educatio. Roč. 1, č. 3 (2006), s. 105-113. ISSN 1336-8893.

Hivatkozások:
2016  [3] UDVAROS, J. Visualization of OOP elements. In New methods and technologies in education and practice : XXIXth DIDMATTECH 2016. Budapest : Eötvös Loránd University in Budapest, 2016. ISBN 978-963-284-799-3, p. 101-104.

2013  [3] UDVAROS, J. Základné znalosti a metódy na výučbu objektovo-orientovaných programovacích jazykov. In: XXXI. International Coloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2013. 34. s (abstrakt) Článok na CD nosiči, 6 strán. ISBN 978-80-7231-923-7

2012  [4] USVAROS, J. Využívanie informačných technológií na distančné vzdelávanie nadaných žiakov ZŠ a SS. In: Kalaš, I. (ed.): DidInfo 2012. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2012. 264-268. s. ISBN 978-80-557-0342-8
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADM 001 VÉGH, Ladislav a Veronika STOFFOVÁ. Algorithm Animations for Teaching and Learning the Main Ideas of Basic Sortings. DOI 10.15388/infedu.2017.07 Informatics in Education. Vol. 16, no. 1 (2017), p. 121-140. ISSN 1648-5831. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,882.

Hivatkozások:
2021  [3] SU, S. - ZHANG, E. - DENNY, P. - et al. A Game-Based Approach for Teaching Algorithms and Data Structures using Visualizations. In SIGCSE '21. Proceedings of the 52nd ACM Technical Symposium on Computer Science Education. USA : ACM Order Department, 2021. ISBN 978-1-4503-8062-1, p. 1130.

2020  [1] LAVES, L. - GAJIC, D. - HENRIQUES, P. R. -et al. C tutor usage in relation to student achievement and progress: A study of introductory programming courses in Portugal and Serbia. In Computer applications in engineering education, 2020, doi: 10.1002/cae.22278. WoS ; SCOPUS

2020  [3] FAUZI, M. R. Analisis kemampuan membaca pemahman siswa sekolah dasar kelas tinggi dengan menentukan ide pokok paragraf melalui metode concentrated language encounter. In COLLASE. Creative of Learning Students Elementary Education. ISSN 2614-4085, 2020, vol. 3, no. 4, p. 152.

2020  [3] KOVÁCSNÉ PUSZTAI, K. Gamification in Higher Education. In Teaching Mathematics and Computer Science . ISSN 1589-7389, 2020, vol. 18, no. 2, p. 87-106.

2020  [1] ROMERO-HERRERA, R. - MENDEZ-SEGUNDO, L. Video Processing for Animation at Key Points of Movement in the Mimosa Pudica. In (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications. ISSN 2158-107X, 2020, vol. 11, no. 9, p. 589. WoS ; SCOPUS

2020  [3] CHOPPELLA, V. - KASTURI, V. - KUMAR, M. - et al. Algodynamics: Teaching Algorithms using Interactive Transition Systems. In ArXiv[online]. 2020 [cit. 2021-04-03]. Dostupné na internete: . ISSN 2331-8422.

2019  [2] GUNČAGA, J. - HOVRECKÝ, J. - KOREŇOVÁ, L. Calculator as a supporting tool in mathematics education at university level. In 18th conference on applied mathematics. Bratislava : Slovak University of Technology, 2019. ISBN 978-151088214-0, p. 464-475. SCOPUS

2019  [1] RESNYANSKY, D. - IBILI, E. - BILINGHURST, M. The potential of augmented reality for computer science education. In Proceedings of 2018 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering, TALE 2018. Sydney : Institute of electrical and electronics engineers, 2019. ISBN 978-153866522-0, p. 350-356. SCOPUS

2019  [1] NASAR, A. A. A mathematical analysis of student-generated sorting algorithms. In Mathematics enthusiast. ISSN 1551-3440, 2019, vol. 16, no. 1-3, p. 315-329. WoS ; SCOPUS

2019  [3] WANG, L.-X. Study of the coding of animation: Cognition of the visual and motion-based features of an animated logic symbol. In Engineering Innovation and Design. Proceedings of the 7th International Conference on Innovation, Communication and Engineering (ICICE 2018). Hangzhou, London : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-0-367-02959-3, p. 268.

2019  [3] SUPENO, H. - DHARMAWAN, F. Pembangunan Game Bantu Ajar Algoritma Berbasis Web. In Indonesian Journal on Networking and Security. ISSN 2354-6654, 2019, vol. 8, no. 2, p. [1-5].

2019  [3] PATIL, J. A. - KALE, S. P. Impact of ICT Tools in Logic Development of Computer Programming Skills. In Journal of Engineering Education Transformations, ISSN 2349-2473, 2019, vol. 33, no. 1, p. 11.

2018  [3] ORSZÁGHOVÁ, D. Information technology tools in mathematical topics. In Education - technology - computer science in building better future. Radom : Wydawnictvo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistychnego w Radomiu, 2018. ISBN 978-83-7351-860-5, p. 51-58.

2018  [1] GAJEWSKI, R.R. Algorithms, programming, flowcharts and flowgorithm. In E-learning and Smart Learning Environment for the Preparation of New Generation Specialists. E-learning, Vol. 10. Katowice – Cieszyn : Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2018. ISBN 978-83-66055-05-6, p. 403, 407. WoS

2018  [3] SAIAN, P. O. N. Parallel counting sort: A modified of counting sort algorithm. In International journal of information technology and business. ISSN 2655-9293, 2018, vol. 1, no. 1, p. 10-15.

2018  [1] RESNYANSKY, D. - IBILI, E. - BILLINGHURTST, M. The potential of augmented reality for computer science education. In IEEE TALE 2018 : Engineering Next-Generation Learning. Wollongong : Curran Associates, Inc., 2018. ISBN 978-1-5386-6522-0, p. 350-356. SCOPUS

2017  [3] COHEN YESHURUN, R. Jupyter notebooks as an effective way to teach dynamic programming. In Informatics in education. ISSN 1648-5831, 2017, vol. 16, no. 1, p. 121-140.
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AED 001 ALEXANDER, Vojtek a Ladislav VÉGH. Kognitívne procesy matematického problem solvingu žiakov ZŠ a SŠ na Slovensku. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2009: Sborník příspěvku. Praha: Univerzita Karlova v Prahe, S. 35-37. ISBN 978-80-7290-420-4.

AED 002 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Ladislav VÉGH. Folyamatábrák készítése on-line rajztáblák használatával. In: New technologies in research, science and education. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 132-204. ISBN 978-80-8122-063-0.

Hivatkozások:
2013  [4] STOFFA, V. Elektronické učebnice a elektronické vzdelávanie. E-text books and e-learning. In XXVI. Didmattech 113 : Abstracts - Abstrakty. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. s. 32-34. ISBN 978-80-8122-086-9.AED 003 ALEXANDER, Vojtek, Ladislav JARUSKA a Ladislav VÉGH. Základné komponenty tvorivosti. In: Education for Information and Knowledge based society. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 177-183. ISBN 978-80-8122-064-7.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 43


AFC 001 STOFFOVÁ, Veronika a Ladislav VÉGH. Guided animation of dynamic data structures. In: Third Central European Multimedia and Virtual Reality Conference. Veszprém: Pannonian University Press, (2006), s. 175-179. ISBN 963-9495-89-1.

Hivatkozások:
2016  [3] UDVAROS, J. Visualization of OOP elements. In New methods and technologies in education and practice : XXIXth DIDMATTECH 2016. Budapest : Eötvös Loránd University in Budapest, 2016. ISBN 978-963-284-799-3, p. 101-104.

2016  [3] PŠENÁKOVÁ, I. - BAGANJ, I. Možnosti využitia prostriedkov virtuálneho sveta vo vzelávaní. In Edukacja - Technika - Informatyka : XXVIII. DIDMATTECH 2015. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. ISSN 2080-9069, p. 212-218.

2007  [4] Gabaľová, Veronika: Názor študentov učiteľstva na zaradenie počítačov do predškolského vzdelávania. In XIX. DIDMATTECH 2006. Komárno: Univerzita J. Selyeho 2007, 278-280. p. ISBN 978-80-89234-23-3AFC 002 STOFFOVÁ, Veronika a Ladislav VÉGH. Počítačové hry a projektové vyučovanie programovania. In: International Colloquium on the Acquisition Process Management: aimed at current issues in science, education and creative thinking development. Brno: University of Defence - Faculty of Economics and Management, (2006), s. 4 s. ISBN 80-7231-139-5.

Hivatkozások:
2017  [3] NAGY, M. Projekt-elemek a környezetpedagógia oktatásban a komáromi Selye János Egyetemen. In Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban. Óbuda : Óbuda University, 2017. ISBN 978-963-449-024-1, p. 145, 149.

2015  [4] KOŘENOVÁ, L. Digitálne technológie v školskej matematike. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-8147-026-4, s. 17, 109.

2013  [3] UDVAROS, J. Základné znalosti a metódy na výučbu objektovo-orientovaných programovacích jazykov. In XXXI. International Coloquium on the Management of Educational Process. Brno : Univerzita obrany, 2013. ISBN 978-80-7231-923-7, s. 6.

2007  [4] GABAĽOVÁ, V. Názor študentov učiteľstva na zaradenie počítačov do predškolského vzdelávania. In XIX. DIDMATTECH 2006. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2007, ISBN 978-80-89234-23-3, p. 278-280.AFC 003 CSÍZI, Ladislav, Vojtek ALEXANDER a Ladislav VÉGH. Anaglyfy a možnosti ich využitia vo vyučovacom procese. In: INFOTECH 2007. Olomouc: Votobia Olomouc, 2007, S. 122–125. ISBN 978-80-7220-301-7.

AFC 004 ALEXANDER, Vojtek a Ladislav VÉGH. Tretí rozmer digitálnej fotografie. In: XXV International colloquium on the acquisition process management: proceedings of electronic version of reviewed contribution. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2007, s. 51-52. ISBN 978-80-7231-228-3.

AFC 005 CSÍZI, Ladislav a Ladislav VÉGH. Význam počítačovej grafiky v tvorbe databázových aplikácií. In: DIDMATTECH 2007. Olomouc, 2007, s. 281-284.

Hivatkozások:
2009  [3] Stoffová, V. Interaktivitás az elektronikus tankönyvekben In Stoffová, V. (ed.): XXI. DIDMATTECH 2008, 2nd part. Eger, Hungary: Eszterházy Károly Főiskola, 2009. 41-51. s. ISBN 978-963-9894-18-1AFC 006 ALEXANDER, Vojtek a Ladislav VÉGH. Kognitívne procesy matematického problem solvingu (Cognitive processes of the mathematical problem solving). In: 26. International Coloquium on the Management of Educational Process. Brno, S. [4]. ISBN 978-80-7231-511-6.

AFC 007 VÉGH, Ladislav a László CSÍZI. A programozás e-learninggel támogatott oktatása. XXI. DIDMATTECH 2008. (2009), s. 5.

Hivatkozások:
2013  [3] Stoffová, Veronika - Udvaros, József: Grafické modely štandardných údajových štruktúr a ich význam vo vyučovaní programovania. Trendy ve vzdělávaní 2013. Olomouc: agentura GEVAK s.r.o., 2013. 323-328. s. ISBN 978-80-86768-52-6

2010  [4] Stoffová, V. Testovanie vedomostí v LMS MOODLE In Stoffová, V. (ed.): XXII. DIDMATTECH 2009. Trnava - Komárno: Trnava University - Trnava & J. Selye University - Komárno, 2010. 171-181. s. ISBN 978-80-8122-006-7AFC 008 CSÍZI, Ladislav, Vojtek ALEXANDER a Ladislav VÉGH. Elektrosmog, znečistťovateľ životného prostredia: Electrosmog, the Environmental Pollution. In: 27. International Coloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita Obrany, P. 44-45. ISBN 978-80-7231-650-2.

AFC 009 ALEXANDER, Vojtek a Ladislav VÉGH. Výskum flexibilného myslenia žiakov ZŠ a SŠ. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2008. Stehlíková, N - Jirotková, D. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, S. 147-149. ISBN 978-80-7290-386-3.

AFC 010 CSÍZI, Ladislav, Vojtek ALEXANDER a Ladislav VÉGH. Vyučovanie informatiky na pedagogickej fakulte Univerzity J.Selyeho v Komárne. In: Informatika XXII/2009: Sborník abstraktu z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference. Brno: KONVOJ, S. 22-23. ISBN 978-80-7302-152-8.

AFC 011 ALEXANDER, Vojtek a Ladislav VÉGH. GPS a možnosti jeho využitia. In: Informat. Arnošt Motyčka. Brno: EUNIS-CZ, Vol. 23. (2010), p. [35]. ISBN 978-80-7375-394-8.

AFC 012 STOFFOVÁ, Veronika a Ladislav VÉGH. Szemléltető animációk a programozásban. INFODIDACT 2010, 3. Informatika Szakmódszertani Konferencia CD. (2010), s. 6.

Hivatkozások:
2017  [3] UDVAROS, J. Analysing the effects of OOP helper application. In Teaching Mathematics and Computer Science. vol. 15, no.1-2, p. 65-75.

2016  [3] UDVAROS, J. Visualization of OOP elements. In New methods and technologies in education and practice : XXIXth DIDMATTECH 2016. Budapest : Eötvös Loránd University in Budapest, 2016. ISBN 978-963-284-799-3, p. 101-104.

2016  [3] PŠENÁKOVÁ, I. - HORVÁTH, R. - SZABÓ, T. Interaktívna tabuľa vo vzelávaní budúcich pedagógov. In Edukacja - Technika - Informatyka : XXVIII. DIDMATTECH 2015. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. ISSN 2080-9069, p. 224-229.

2012  [4] Udvaros, J. Využívanie informačných technológií na distančné vzdelávanie nadaných žiakov ZŠ. In Kalaš I. (ed.): DidInfo 2012. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2012. 264-268 s. ISBN 978-80-557-0342-8.AFC 013 VÉGH, Ladislav. Vyučovanie algoritmizácie a programovania hravou formou. In: XXVIII. International Coloquium on the Management of Educational Process. Hájková, E. – Vémolová, R.. Brno: Univerzita obrany, (2010), s. 7. ISBN 978-80-7231-722-6.

AFC 014 VÉGH, Ladislav a Ladislav CSÍZI. Využitie virtuálnych svetov vo vzdelávaní. Education and technology.. (2010), pp. 238-243.

Hivatkozások:
2014  [3] STOFFOVÁ, V. - UDVAROS, J. Opportunities of visualization of object-oriented programming for learning. In New technologies in science and education. XXVI. DIDMATTECH 2013. Győr : University of West Hungary, 2014. ISBN 978-963-334-184-1, p. 142-146.AFC 015 VÉGH, Ladislav. Animácie vo vyučovaní algoritmov a programovania. In: Nové technologie ve vzdělávání : vzdělávací software a interaktivní tabule. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, P. [5]. ISBN 978-80-244-2720-1.

Hivatkozások:
2017  [3] STOFFOVÁ, V. - HORVÁTH, R. Didactic Computer Games in Teaching and Learning Process. In Could technology support learning efficiency? eLearning and Software for Education Conference, eLSE 2017. 2066-026X, 2017, vol. 1, p. 310-319.

2017  [3] STOFFOVÁ, V. Conceptual cybernetic model of teaching and learning. In Mathematical modelling. ISSN 2535-0986, 2017, vol. 1, no 2., p. 80-83.

2016  [1] STOFFOVÁ, V. The Importance of Didactic Computer Games in the Acquisition of New Knowledge. In ICEEPSY 2016 - 7th International Conference on Education and Educational Conference. ISSN 2357-1330, 2016, vol. 16, p. 676-688. WoS

2016  [3] STOFFOVÁ, V. Equipment of Schools and Readiness of Teachers to Use Digital Technologies. In XXIXth DIDMATTECH 2016. Budapest : Eötvös Loránd University in Budapest, 2016. ISBN 978-963-284-800-6, p. 101-115.

2013  [3] STOFFOVÁ, V. - TAKÁČ, O. Robotické stavebnice v príprave učiteľov informačnej výchovy. In Trendy ve vzdělávání 2013. Olomouc: Agentura GEVAK s.r.o., 2013. ISBN 978-80-86768-52-6, s. 315-322.AFC 016 VÉGH, Ladislav. From Bubblesort to Quicksort with Playing a Game. In: 29. International Colloquium on the Management of Educational Processes: Proceedings, Part 2. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2011, S. 539-549. ISBN 978-80-7231-812-4.

Hivatkozások:
2017  [3] STOFFOVÁ, V. - HORVÁTH, R. Didactic Computer Games in Teaching and Learning Process. In Could technology support learning efficiency? eLearning and Software for Education Conference, eLSE 2017. 2066-026X, 2017, vol. 1, p. 310-319.

2017  [3] STOFFOVÁ, V. Conceptual cybernetic model of teaching and learning. In Mathematical modelling. ISSN 2535-0986, 2017, vol. 1, no 2., p. 80-83.AFC 017 VÉGH, Ladislav. Hravou formou od bublinkového triedenia po rýchle triedenie. In: XXIX. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2011, P. 72. ISBN 978-80-7231-779-0.

Hivatkozások:
2016  [1] STOFFOVÁ, V. The Importance of Didactic Computer Games in the Acquisition of New Knowledge. In ICEEPSY 2016 - 7th International Conference on Education and Educational Conference. ISSN 2357-1330, 2016, vol. 16, p. 676-688. WoS

2013  [3] STOFFOVÁ, V. - TAKÁČ, O. Robotické stavebnice v príprave učiteľov informačnej výchovy. In Trendy ve vzdělávání 2013. Olomouc: Agentura GEVAK s.r.o., 2013. ISBN 978-80-86768-52-6, s. 315-322.AFC 018 JARUSKA, Ladislav, Vojtek ALEXANDER a Ladislav VÉGH. Pojem hmotnosti ako fyzikálnej veličiny na 1. stupni ZŠ. In: DIDMATTECH 24. Krakow: UPIT, P. 187-193. ISBN 978-83-7271-678-1.

AFC 019 ALEXANDER, Vojtek a Ladislav VÉGH. Princíp fungovania GPS a možnosti jeho využitia. In: DIDMATTECH 24. Krakow: UPIT, P. 224-232. ISBN 978-83-7271-678-1.

AFC 020 CSÍZI, Ladislav a Ladislav VÉGH. Virtuális világok az oktatásban. III. Oktatás – Informatikai Konferencia. (2011), s. 7.

Hivatkozások:
2012  [3] Matuszka, T. - Jámbori, A. - Kocsis Á Virtuális és kiterjesztett valóság az ELTE Informatikai Karán. In Ollé, J. (ed.): IV. Oktatás-Informatikai Konferencia. Tanulmánykötet. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. s. 47. (abstrakt), 152-156 s. (článok). ISBN 978-963-312-086-6AFC 021 VÉGH, Ladislav. Informatikai tantárgyak oktatásának lehetőségei a virtuális világokban. In: IV. Oktatás-Informatikai Konferencia. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, (2012), s. 234-238. ISBN 978-963-312-086-6.

Hivatkozások:
2014  [3] ABONYI-TÓTH, A. Virtuális környezetek akadálymentes elérését támogató elvek és fejlesztések áttekintése. In OLLÉ, J. (ed.) VI. Oktatás-informatikai Konferencia Tanulmánykötet. Budapest : ELTE PPK, 2014. p. 113-130. ISBN 978-963-284-493-0.AFC 022 VÉGH, Ladislav, Vojtek ALEXANDER a Ladislav JARUSKA. Možnosti využitia virtuálnych svetov vo vyučovaní základov 3D modelovania a simulácie. In: XXX. International Coloquium on the Management of Educational Process. Hájková, E. – Vémolová, R. (eds.). Brno: Univerzita obrany, S. 29 (abstrakt), 1-9 (článok). ISBN 978-80-7231-865-0.

AFC 023 STOFFOVÁ, Veronika a Ladislav VÉGH. Grafické modely dynamických údajových štruktúr a ich význam vo vyučovaní programovania. Trendy ve vzdělávání. S. 309-314.

Hivatkozások:
2016  [3] RÓŻOWICZ, M. - MOLGA, A. Systemy komputerowe oparte na zintegrowanych modelach danych. In XXIXth DIDMATTECH 2016. Budapest : Eötvös Loránd University in Budapest, 2016. ISBN 978-963-284-800-6, p. 57-66.AFC 024 VÉGH, Ladislav. Methods of creating educational 3D animation models in virtual worlds. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: New technologies in science and education. Győr - Komárno: University of West Hungary - J. Selye University, 2014, P. 61-65. ISBN 978-963-334-184-1.

AFC 025 VÉGH, Ladislav, Vojtek ALEXANDER a Ondrej TAKÁČ. Interaktívne animácie algoritmov vo virtuálnych svetoch. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-8]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 026 TAKÁČ, Ondrej, Vojtek ALEXANDER a Ladislav VÉGH. Návrh riešenia snímania neelektrických veličín a ukladania dát pre autonómny mobilný robot. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-8]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 027 TAKÁČ, Ondrej a Ladislav VÉGH. Possible negative impacts of utilizing ICT for educational and non-educational purposes. In: Let´s build the future through learning innovation. Bucharest, Romania: Carol I Natl Deference Univ Publishing House, 2014, Vol. 4 (2014), p. 485-490. WoS.

AFC 028 STOFFOVÁ, Veronika a Ladislav VÉGH. Prieskum vhodnosti používania animačno-simulačných modelov algoritmov vo vzdelávaní. In: XXVII. DIDMATTECH 2014: New methods and technologies in education and practice. Olomouc: Gevak, 2014, P. 36-44. ISBN 978-80-86768-96-0.

AFC 029 ALEXANDER, Vojtek, Ondrej TAKÁČ a Ladislav VÉGH. Riešenie nelineárnych optimalizačných úloh pomocou tabuľkového procesora. In: XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2015, CD-ROM, p. [1-9]. ISBN 978-80-7231-995-4.

AFC 030 STOFFOVÁ, Veronika a Ladislav VÉGH. Didaktikai kutatásra szolgáló adatbegyűjtő információs rendszer. In: Agri Media 2014: 11. Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás. Eger: Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézet, 2015, P. 563-572. ISBN 978-615-5621-15-4.

AFC 031 VÉGH, Ladislav. Interaktív algoritmus animációk az oktatásban = Interactive algorithm animations in education. In: New methods and technologies in education and practice: 29. DIDMATTECH 2016. Budapest: Eötvös Loránd University in Budapest, 2016, P. 95-100. ISBN 978-963-284-799-3.

AFC 032 VÉGH, Ladislav. Interaktívne animácie vo vyučovaní algoritmov = Interactive animation in teaching and learning algorithms. DOI 10.15584/eti.2016.1.29 In: DIDMATTECH 2015: Edukacja - Technika - Informatyka. = Education - technology - computer science Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowskiego, 2016, No. 1 (2015), p. 207-211.

Hivatkozások:
2019  [3] STOFFOVÁ, V. - CZAKÓOVÁ, K. Szimulációs modellekkel támogatott programozás tanítása az alapiskolában. In In INFODIDACT’2019. 12. Informatika Szakmódszertani Konferencia. Előadáskötet. Budapest : Webdidaktika Alapítvány, 2019. ISBN 978-615-80608-3-7, p. 295, 297.

2017  [4] STOFFOVÁ, V. - KOŽLEJ, J. Didactic Computer Games. In New Methods and Technologies in Education and Prectice : XXX. DIDMATTECH 2017. Trnava : Trnava University in Trnava, 2017. ISBN 978-80-568-0029-4, p. 90, 96.AFC 033 VÉGH, Ladislav. Using Interactive Game-based Animations for Teaching and Learning Sorting Algorithms. DOI 10.12753/2066-026X-16-083 eLearning and Software for Education. P. 565-570. ISSN 2066-026X. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] SU, S. - ZHANG, E. - DENNY, P. - et al. A Game-Based Approach for Teaching Algorithms and Data Structures using Visualizations. In SIGCSE'21. Proceedings of the 52nd ACM Technical Symposium on Computer Science Education. USA : ACM Order Department , 2021. ISBN 978-1-4503-8062-1, p. 1130.

2020  [3] KOVÁCSNÉ PUSZTAI, K. Gamification in Higher Education. In Teaching Mathematics and Computer Science . ISSN 1589-7389, 2020, vol. 18, no. 2, p. 87-106.

2019  [1] RAMLE, R. ROSLI, D. I. - NATHAN, S. S. -et al. Digital games based learning of stack data structure using question prompts. In International journal of interactive mobile technologies. ISSN 1865-7923, 2019, vol. 13, no. 7, p. 90-102. SCOPUSAFC 034 VÉGH, Ladislav a Márta TURCSÁNYI-SZABÓ. Using a Virtual School for Teaching and Learning the Basics of 3D Modeling and LSL Scripting in Second Life. DOI 10.12753/2066-026X-17-084 In: Could technology support learning efficiency?: eLearning and Software for Education Conference, eLSE 2017. Bucharest: "CAROL I" National Defence University Publishing House, 2017, P. 572-579.

Hivatkozások:
2017  [3] ŠIPOŠ, M. -BALEN, J. A survey of e-learning usage in a three-dimensional virtual environment second life. In International Conference on Smart Systems and Technologies 2017 (SST 2017). Osijek : Faculty of electrical engineering, computer science and information technology Osijek, 2017. ISBN 978-1-5386-3776-0, p. 293-298.AFC 035 STOFFOVÁ, Veronika, Ladislav VÉGH a Kerstin SIAKAS. Using Animations for Improving Learning. In: INSPIRE 23 : Technology in Education: Technology in Education. P. Marchbank, G. Staples, J. Uhomoibhi. Southampton: Southampton Solent University, 2018, S. 93-107. ISBN 978-1-9996549-0-0.

Hivatkozások:
2019  [3] SIAKAS, K. - RAHANU, H. - GEORGIADOU, E. -et al. Education and social development current pedagogical trends. In International Conference on Education Science and Development (ICESD 2019). Lancaster : DEStech Publications, 2019. ISBN 978-1-60595-593-3.

2019  [3] BHATTI, S. - DEWANI, A. - MAQBOOL, S. -et al. A web based approach for teaching and learning programming concepts at middle school level. In International Journal of modern education and computer science. ISSN 2075-0161, 2019, vol. 11, no. 4, p. 46-53.AFC 036 VÉGH, Ladislav a Veronika STOFFOVÁ. Learning Object-Oriented Programming by Creating Games. DOI 10.12753/2066-026X-19-002 In: New technologies and redesigning learning spaces : eLearning and Software for Education Conference Bucharest, April 11 - 12, 2019: eLearning and Software for Education Conference Bucharest, April 11 - 12, 2019. Ion Roceanu, Daniel Beligan, Ioana Andreea Stefan. Bucuresti: Carol 1 National Defence University, 2019, CD-ROM, p. 20-29. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [3] YILDIRIM, O. G. - OZDENER, N. An action research study on the development of object-oriented programming course. In International Journal of Technology in Education and Science (IJTES) [online]. 2021, vol. 5, no. 4, p. 620–628 [cit. 2021-11-10]. Dostupné na internete: . ISSN 2651-5369.

2020  [1] STOFFOVÁ, V. Discovery learning by interactive animation models. In eLearning sustainment for never-ending learning. eLearning and Software for Education Conference, eLSE 2020. ISSN 2066-026X, 2020, vol. 2, p. 246-252. SCOPUS

2020  [1] STOFFOVÁ, V. Computer Games in Programming Teaching and Learning. In eLearning sustainment for never-ending learning. eLearning and Software for Education Conference, eLSE 2020. ISSN 2066-026X, 2020, vol. 1, p. 761-838. SCOPUSAFC 037 TUSOR, Balázs, József BUKOR, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. Domain Reduction Techniques for Sequential Fuzzy Indexing Tables – A Case Study. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_18 In: Engineering for Sustainable Future : Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Várkonyi-Kóczy Annamária R.. Cham: Springer Nature, 2020, s. 179-190 [print]. ISBN 978-3-030-36840-1. WoS, SCOPUS.

AFC 038 VÉGH, Ladislav a Vojtek ALEXANDER. Informatika szakos hallgatók algoritmikus és logikus gondolkodásának felmérése a révkomáromi Selye János Egyetemen. In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow : Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Benedek András, Mike Gabriella. = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019, P. 223-232. ISBN 978-963-421-810-4.

AFC 039 STOFFOVÁ, Veronika a Ladislav VÉGH. Simulačné modely vo vyučovaní programovania = Simulation Models in Programming Teaching. In: Didinfo 2020 : medzinárodní konference o vyučování informatiky: medzinárodní konference o vyučování informatiky. [bez zostavovateľa]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020, online, s. 129-140. ISBN 978-80-7494-532-8.

AFC 040 UDVAROS, József a Ladislav VÉGH. New teaching methods by using microcontrollers in teaching programming. DOI 10.12753/2066-026X-20-082 In: eLearning sustainment for never-ending learning. 1 : Proceedings of the 16th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" Bucharest, April 30 - May 1, 2020: Proceedings of the 16th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" Bucharest, April 30 - May 1, 2020. Ion Roceanu, Catalin Radu, Lucian Ciolan. Bukurešť: Carol 1 National Defence University, 2020, P. 630-638. SCOPUS.

AFC 041 VÉGH, Ladislav a József UDVAROS. Possibilities of creating interactive 2d animations for education using html5 canvas javascript libraries. DOI 10.12753/2066-026X-20-119 In: eLearning sustainment for never-ending learning. 2 : Proceedings of the 16th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" Bucharest, April 30 - May 1, 2020: Proceedings of the 16th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" Bucharest, April 30 - May 1, 2020. Ion Roceanu, Maria Iuliana Dascălu, Alin Moldoveanu. Bukurešť: Carol 1 National Defence University, 2020, P. 269-274. SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [1] CHEN, S. - SAIKI, S. - NAKAMURA, M. Using Human Pose Estimation for User-Defined Indoor Location Sensing. In 2021 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops and other Affiliated Events, PerCom Workshops. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2021. ISBN 978-166540424-2, p. 495- 501. SCOPUS

2020  [3] KOVÁCSNÉ PUSZTAI, K. Gamification in Higher Education. In Teaching Mathematics and Computer Science . ISSN 1589-7389, 2020, vol. 18, no. 2, p. 87-106.AFC 042 STOFFOVÁ, Veronika a Ladislav VÉGH. The importance of a simple computer game when creating sorting algorithms. DOI 10.21125/inted.2021.0988 In: INTED Proceedings 2021 : 15th International Technology, Education and Development Conference: 15th International Technology, Education and Development Conference. Luis Goméz Chova, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2021, online, p. 4893-4899. ISBN 978-84-09-27666-0.

AFC 043 VÉGH, Ladislav. Using interactive web-based animations to help students to find the optimal algorithms of river crossing puzzles. DOI 10.12753/2066-026X-20-010 In: eLearning sustainment for never-ending learning. 1 : Proceedings of the 16th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" Bucharest, April 30 - May 1, 2020: Proceedings of the 16th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" Bucharest, April 30 - May 1, 2020. Ion Roceanu, Catalin Radu, Lucian Ciolan. Bukurešť: Carol 1 National Defence University, 2020, P. 84-90. SCOPUS.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 14


AFD 001 VÉGH, Ladislav. Vizualizácia algoritmov vo vyučovaní programovania. In: Informatika v škole a v praxi: zborník 2. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok: Katolícka univerzita, P. 65-69. ISBN 80-8084-112-8.

Hivatkozások:
2019  [3] STOFFOVÁ, V. - CZAKÓOVÁ, K. Szimulációs modellekkel támogatott programozás tanítása az alapiskolában. In In INFODIDACT’2019. 12. Informatika Szakmódszertani Konferencia. Előadáskötet. Budapest : Webdidaktika Alapítvány, 2019. ISBN 978-615-80608-3-7, p. 297.

2014  [3] STOFFOVÁ, V. - UDVAROS, J. Opportunities of visualization of object-oriented programming for learning. In New technologies in science and education. XXVI. DIDMATTECH 2013. Győr : University of West Hungary, 2014. ISBN 978-963-334-184-1, p. 142-146.

2012  [3] STOFFOVÁ, V. - CZAKÓOVÁ, K. Propaedeutic of programming and new school reform. In Journal of Technology and Information Education. ISSN 1803-537X, 2012, vol- 4, no. 3, p. 79-84.AFD 002 VÉGH, Ladislav. Elektronická podpora vyučovania dynamických údajových štruktúr. In: XIX. DIDMATTECH 2006. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007, S. 289-292.

Hivatkozások:
2014  [3] STOFFOVÁ, V. - UDVAROS, J. Opportunities of visualization of object-oriented programming for learning. In New technologies in science and education. XXVI. DIDMATTECH 2013. Győr : University of West Hungary, 2014. ISBN 978-963-334-184-1, p. 142-146.

2013  [4] STOFFA, V. - UDVAROS, J. Opportunities of visualization of object.oriented programming for learning. In XXVI. Didmattech 113 : Abstracts - Abstrakty. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. s. 47-48. ISBN 978-80-8122-086-9.

2013  [3] STOFFOVÁ, V. - UDVAROS, J. Grafické modely štandardných údajových štruktúr a ich význam vo vyučovaní programovania. Trendy ve vzdělávaní 2013. Olomouc: agentura GEVAK s. r.o., 2013. 323-328. s. ISBN 978-80-86768-52-6

2010  [4] STOFFOVÁ, V. Testovanie vedomostí v LMS MOODLE In Stoffová, V. (ed.): XXII. DIDMATTECH 2009. Trnava-Komárno: Trnava University - Trnava & J. Selye University - Komárno, 2010. 171-181. s. ISBN 978-80-8122-006-7

2009  [3] STOFFOVÁ, V. Számítógépes programozás tudástesztelés (Programming knowledge testing by computer). In Nagy, M. (ed.): Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho "Vzdelanie - Veda - Spoločnosť" (A Selye János Egyetem "Oktatás - Tudomány - Társadalom" I. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009. s. 85-89. ISBN 978-80-89234-83-7.

2009  [3] STOFFOVÁ, V. Interaktivitás az elektronikus tankönyvekben In Stoffová, V. (ed.): XXI. DIDMATTECH 2008, 2nd part. Eger, Hungary: Eszterházy Károly Főiskola, 2009. 41-51. s. ISBN 978-963-9894-18-4

2008  [3] STOFFOVÁ, V. Az animáció szerepe az elektronikus tankönyvekben In Hálózat az információs társadalom tanításáért, VIII. évf., 3. szám, Budapest, INFONIA Kiadó, 113-125. ISSN 1587-8694

2007  [4] STOFFOVÁ, V. Dynamické údajové štruktúry a ich význam vo vyučovaní programovania In Stoffa, J.-Stoffová, V. (editori) XIX. DIDMATTECH 2006. Komárno: UJS 2007, 281-288.p. ISBN 978-80-89234-23-3

2007  [3] STOFFOVÁ, V. O potrebe zavedenia predmetu tvorba elektronických učebných pomôcok od učiteľskej prípravy, In INFOTECH 2007. Olomouc: Votobia Olomouc, Czech Republic 2007, 37-37. s. ISBN 978-80-7220-301-7AFD 003 VÉGH, Ladislav. A programozás elektronikusan támogatott oktatása a Selye János Egyetemen. Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". (2009), s. 95-98.

AFD 004 STOFFOVÁ, Veronika a Ladislav VÉGH. Animácie v elektronických prezentáciách učebného materiálu. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie DNEŠNÉ TRENDY INOVÁCIÍ, Trenčín. (2010), s. 5.

AFD 005 VÉGH, Ladislav. Programozás alapjainak oktatása az LSL szkriptnyelv használatával. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 497-511. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 006 VÉGH, Ladislav. Second Life virtuális világban kialakított oktatási környezet felhasználási lehetőségei. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 107-114. ISBN 978-80-8122-190-3.

AFD 007 VÉGH, Ladislav. Creating Interactive JavaScript Animations for Demonstrating Algorithms on One-Dimensional Arrays. In: New Methods and Technologies in Education and Practice: 30. DIDMATTECH 2017. Trnava: Trnava University in Trnava, 2017, P. 75-80. ISBN 978-80-568-0029-4.

Hivatkozások:
2020  [1] STOFFOVÁ, V. Discovery learning by interactive animation models. In eLearning sustainment for never-ending learning. eLearning and Software for Education Conference, eLSE 2020. ISSN 2066-026X, 2020, vol. 2, p. 246-252. SCOPUS

2020  [1] STOFFOVÁ, V. Computer Games in Programming Teaching and Learning. In eLearning sustainment for never-ending learning. eLearning and Software for Education Conference, eLSE 2020. ISSN 2066-026X, 2020, vol. 1, p. 761-838. SCOPUSAFD 008 VÉGH, Ladislav. Python és R adatelemző nyelvek összehasonlítása. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 127-145. ISBN 978-80-8122-221-4.

AFD 009 VÉGH, Ladislav a Ondrej TAKÁČ. Using interactive card animations for understanding of the essential aspects of non-recursive sorting algorithms. DOI 10.1007/978-3-319-46535-7_25 In: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. [s.n.]: Springer, 2017, P. 336-347. ISBN 978-331946534-0. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,176.

Hivatkozások:
2019  [1] AL-SAKKAF, A. - OMAR, M. - AHMAD, M. Social worked-examples technique to enhance student engagement in program visualization. In Baghdad science journal. ISSN 2078-8665, 2019, vol. 16, no. 2, p. 453-461. WoS ; SCOPUS

2019  [1] AL-SAKKAF, A. - OMAR, M. - AHMAD, M. A systematic literature review of student engagement in software visualization: a theoretical perspective. In Computer science education. ISSN 0899-3408, 2019, vol. 29, no. 2-3, p. 283-309. WoS ; SCOPUSAFD 010 VÉGH, Ladislav. Informatikai algoritmusok tanítása és tanulása interaktív animációs modellek segítségével. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Web-alapú alkalmazások az oktatásban szekció : Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. Szarka Katarína, Gubo Štefan, Bukor József. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Web-alapú alkalmazások az oktatásban szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 93-99 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1.

AFD 011 VÉGH, Ladislav. Interactive Online Educational Visualizations of Neural Networks. In: 32. DIDMATTECH 2019 : New methods and technologies in education, Research and practice : International Scientific and Professional Conference Trnava, 20th – 21st June 2019 : proceedings: New methods and technologies in education, Research and practice : International Scientific and Professional Conference Trnava, 20th – 21st June 2019 : proceedings. Veronika Stoffová, Roman Horváth. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2019, S. [1-6]. ISBN 978-80-568-0398-1.

AFD 012 VÉGH, Ladislav, Vojtek ALEXANDER a Ondrej TAKÁČ. Az elsős informatika szakos hallgatók programozói tapasztalatainak és informatikai gondolkodásának felmérése. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika": Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Kmeť Tibor, Gubo Štefan. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 63-76. ISBN 978-80-8122-342-6.

AFD 013 TUSOR, Balázs, Vojtek ALEXANDER, Tibor KMEŤ, János TÓTH, József BUKOR, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. Building a Smart Refrigerator Using Affordable Smart Devices. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika" [elektronický zdroj]: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Kmeť Tibor, Gubo Štefan. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 43-50 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6.

AFD 014 ALEXANDER, Vojtek a Ladislav VÉGH. Középiskolás tanulók természettudományos és matematikai gondolkodását felmérő feladatsor informatikai feladatai. DOI 10.36007/3778.2020.221 In: 12th International Conference of J. Selye University : Sections of Pedagogy and Informatics: Sections of Pedagogy and Informatics. István Szőköl, Kinga Horváth, Péter Tóth. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 221-228. ISBN 978-80-8122-377-8.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 3


AFG 001 VÉGH, Ladislav. Využitie animácií vo vyučovaní algoritmov. Informatika. roč. XXIII. (2010), s. 135.

AFG 002 KRISTÓF, Zsolt, Ladislav VÉGH a Károly BODNÁR. Felsőoktatásban alkalmazott SLOODLE eszközrendszer használati tapasztalatai - egy saját eszköz bemutatása. IV. Oktatás-Informatika Konferencia. S. [37].

AFG 003 VÉGH, Ladislav. Methods of Animating 3D Models in Virtual Worlds. In: XXVI. DIDMATTECH 2013: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, P. [22]. ISBN 978-80-8122-086-9.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 4


AFH 001 ALEXANDER, Vojtek, Ladislav JARUSKA a Ladislav VÉGH. Creativity and its basic components. In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. [48]. ISBN 978-80-8122-045-6.

AFH 002 CZAKÓOVÁ, Krisztina a Ladislav VÉGH. Using Online Whiteboards in Teaching Algorithms. In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. [36]. ISBN 978-80-8122-045-6.

Hivatkozások:
2013  [4] STOFFA, V. Az algoritmusok és programozás elsajátításának vizualizált modellekkel való támogatása. In XXVI. Didmattech 113 : Abstracts - Abstrakty. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. s. 46-47. ISBN 978-80-8122-086-9.AFH 003 VÉGH, Ladislav. Interactive animations in teaching and learning computer science algorithms. Teaching Mathematics and Computer Science. Vol. 14, no. 1 (2016), p. 129-130. ISSN 1589-7389.

AFH 004 VÉGH, Ladislav. Using Interactive Web-Based Animations for Teaching and Learning Computer Service Algorithms. In: Proceedings of the abstracts of the 7th International Workshop on Surface Engineering in Komárno. Ondrej Takáč. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, online, p. [11]. ISBN 978-80-8122-287-0.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 4


BCI 001 STOFFOVÁ, Veronika, Ladislav CSÍZI, István SZŐKÖL, Krisztina TÓTH a Ladislav VÉGH. Az informatika alapjai I.. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007. 269 s. ISBN 80-89234-29-5.

BCI 002 PÓLYA, Iveta, Attila PÓLYA, Juraj CZIFRA a Ladislav VÉGH. Informačné a komunikačné technológie v praxi I.. Komárno: UJS, 2007. 485 s. ISBN 978-80-89234-41-7.

BCI 003 VÉGH, Ladislav. Programozás Delphiben I.. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 277. ISBN 978-80-8122-050-0.

Hivatkozások:
2013  [4] STOFFA, V. Az algoritmusok és programozás elsajátításának vizualizált modellekkel való támogatása. In XXVI. Didmattech 113 : Abstracts - Abstrakty. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. s. 46-47. ISBN 978-80-8122-086-9.BCI 004 VÉGH, Ladislav. Programozás Delphiben II.. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 191 s. ISBN 978-80-8122-051-7.

Hivatkozások:
2013  [4] STOFFA, V. Az algoritmusok és programozás elsajátításának vizualizált modellekkel való támogatása. In XXVI. Didmattech 113 : Abstracts - Abstrakty. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. s. 46-47. ISBN 978-80-8122-086-9.
BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BED 001 VÉGH, Ladislav. Tvorba animácií pre e-learning. XXII.Didmattech 2009. (2010), s. 195-199.

Hivatkozások:
2014  [3] STOFFOVÁ, V. - UDVAROS, J. Opportunities of visualization of object-oriented programming for learning. In New technologies in science and education. XXVI. DIDMATTECH 2013. Győr : University of West Hungary, 2014. ISBN 978-963-334-184-1, p. 142-146. 0
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 2


BEE 001 FRÖHLICH, Róbert, József Zoltán KATÓ, Vojtek ALEXANDER, Levente TAMÁS, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. 3D-2D adatok fúziója kulturális örökségvédelmi alkalmazásban = 3D-2D Data Fusion in Cultural Heritage Applications. In: ENELKO 2016 - 17. Nemzetközi energetika-elektrotechnika konferencia: SzámOkt 2016 - 26. Nemzetközi számítástechnika és oktatás konferencia. Cluj-Napoca: EMT, 2016, P. 188-193.

Hivatkozások:
2021  [4] BERNÁTOVÁ, R. - NAGY, M. - DANCSA, D. - et al. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. In Eruditio - Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 4, p. 14.BEE 002 FEHÉR, Zoltán, Ladislav JARUSKA, Katarína SZARKA a Ladislav VÉGH. Prvky matematického myslenia v úlohách z prírodovedných predmetov. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2020 : sborník příspěvků: sborník příspěvků. Naďa Vondrová. Praha: Pedagogická fakulta, 2020, online, s. 42-46. ISBN 978-80-7603-226-2.


DAI Disszertációs és habilitációs munkák
Bejegyzések száma: 1


DAI 001 VÉGH, Ladislav. A programozás tanulásának és tanításának támogatása elektronikus tananyagba beépíthető interaktív animációs modellekkel. 1. vyd. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2017. 207 s.

Hivatkozások:
2019  [3] BENDE, I. Feladatok Algoritmus Vizualizációval. In INFODIDACT’2019. 12. Informatika Szakmódszertani Konferencia. Előadáskötet. Budapest : Webdidaktika Alapítvány, 2019. ISBN 978-615-80608-3-7, p. 33.

2018  [3] BENDE, I. Usage of algorithm visualization. In Edukacja - technika - informatyka w budowaniu lepszej przyszłości. Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2018. ISBN 978-83-7351-860-5, p. 160-168.

2018  [1] STOFFOVÁ, V. How to create and how to use didactic educational software. In Elearning challenges and new horizons. ISSN 2066-026X, 2018, vol. 1, p. 487-494. WoS

2018  [3] STOFFOVÁ, V. Computer games as a tool for the development of algorithmic thinking. In 9th ICEEPSY 2018 - International Conference on Education and Educational Psychology. ISSN 2357-1330, 2018.

2017  [3] BENDE, I. Problémák, kérdések az algoritmus vizualizációval kapcsolatban. In INFODIDACT 2017 [CD-ROM]. Budapest : Webdidaktika az Oktatásért és az Információs Társadalomért Alapítvány, 2017. ISBN 978-615-80608-1-3, p. [1-10].

2017  [3] STOFFOVÁ, V. Conceptual cybernetic model of teaching and learning. In Mathematical modelling. ISSN 2535-0986, 2017, vol. 1, no 2., p. 80-83.
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 2


EDI 001 VÉGH, Ladislav. Programovanie v Macromedia Flash. In: DIDMATTECH 2006. Komárno, 2006, s. 439-440.

EDI 002 VÉGH, Ladislav. Informačné a komunikačné technológie v praxi II. XXI. DIDMATTECH 2008. (2009), s. 2.

Menný zoznam publikácií:


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 12


V2_001 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav, Juhász, György. Úspešnosť žiakov stredných škôl na Slovensku i v Maďarsku v riešení úloh z informatiky testu STEM - Výsledky pilotného prieskumu In: Sborník 10. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021, s. 44-55 [tlačená forma]. ISBN 978-80-7394-906-8. [slovenčina]


V2_002 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Középiskolás tanulók természettudományos és matematikai gondolkodását felmérő Pilot kutatás informatikai feladatainak kiértékelése. DOI 10.36007/4133.2022.187 In: 13th International Conference of J. Selye University - Sections of Pedagogy and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 187-198 [online]. ISBN 978-80-8122-413-3. [maďarčina]


V2_003 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Az informatikai, a logikus és az algoritmikus gondolkodás felmérése középiskolás tanulók és egyetemi hallgatók körében In: A természettudományos és matematikai tárgyak tanításának és tanulásának helyzete Magyarországon és Szlovákiában. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 228-290 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-405-8. [maďarčina]


V2_004 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Az informatikai algoritmusok oktatásánál hatékonyan felhasználható animációk jellemzői In: Módszertani javaslatok a STEM tárgyak oktatásához. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 26-35. ISBN 978-80-8122-407-2. [maďarčina]


V2_005 Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Mobile coding games to learn the basics of computer programming In: EDULEARN21: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5th - 6th of July, 2021. Barcelona: IATED, 2021, s. 7791-7799 [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-31267-2. ISSN 2340-1117. [angličtina]


V2_006 Takáč, Ondrej, Végh, Ladislav. Possibilities of using photogrammetry in the teaching process In: EDULEARN21: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5th - 6th of July, 2021. Barcelona: IATED, 2021, s. 9237-9242 [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-31267-2. ISSN 2340-1117. [angličtina]


V2_007 Végh, Ladislav, Gubo, Štefan. Assessment of Algorithmic and Logical Thinking of First- and Second-year Undergraduate Computer Science Students at J. Selye University In: ICERI 2021 Proceedings: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 4577-4583 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Svitek, Szilárd. Analysis of Mathematical Competences of Secondary School Students in Slovakia and Hungary In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 1677-1683 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


V2_008 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Assessment of Algorithmic: Thinking of Slovak and Hungarian Secondary School Students: results of a pilot study In: ICERI 2021 Proceedings: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 2924-2933 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Svitek, Szilárd. Analysis of Mathematical Competences of Secondary School Students in Slovakia and Hungary In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 1677-1683 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


V2_009 Takáč, Ondrej, Végh, Ladislav. Creation of 3D Models of Real Objects in the Teaching of Computer Science In: ICERI 2021 Proceedings: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 5723-5727 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. [angličtina]


V2_010 Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Online games to introducing computer programming to children In: INTED2021: 15th International Technology, Education and Development Conference: conference proceedings. Valencia: IATED, 2021, s. 10007-10016 [online]. ISBN 978-84-09-27666-0. ISSN 2340-1079. [angličtina]


V2_011 Takáč, Ondrej, Végh, Ladislav. Usage of UAVs in the protection of cultural heritage in the teaching of computer science In: INTED2021: 15th International Technology, Education and Development Conference: conference proceedings. Valencia: IATED, 2021, s. 9987-9992 [online]. ISBN 978-84-09-27666-0. ISSN 2340-1079. [angličtina]


V2_012 Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Teaching and Learning Computer Programming by Creating 2D Games in Unity In: ICERI 2021 Proceedings: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 5696-5700 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. [angličtina]


P2 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta

Počet výstupov: 1


P2_001 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Interaktív webanimációk felhasználása az algoritmikus gondolkodás és számítógép-programozás tanításánál és tanulásánál In: Oktatási jó gyakorlatok természettudományos és matematika tárgyak oktatásához. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 39-57 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-406-5. [maďarčina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ACB_001 Stoffová, Veronika, Czakóová, Krisztina, Végh, Ladislav. Programozás a gyakorlatban : Algoritmizació és progrsamozás II. [textový dokument (print)] : algoritmizació és progrsamozás II.: algoritimizácia a programovanie II. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-146-0. http://ukftp.truni.sk/epc/12749.pdf. [maďarčina]


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 4


ADE_001 Turcsányi-Szabó, Márta, Csízi, Ladislav, Végh, Ladislav. Virtual Worlds in Education - best practice, design and research consideration [elektronický dokument] In: Teaching Mathematics and Computer Science. Debrecín: Debreceni Egyetem, 2012, Roč. 10, č. 2, s. 309-323 [tlačená forma] [online]. ISSN 1589-7389. ISSN (online) 2676-8364. [angličtina]


ADE_002 Végh, Ladislav, Stoffová, Veronika. An interactive animation for learning sorting algorithms: How students reruced the number of comparisons in a sorting algorithm by playing a didactic game [elektronický dokument] In: Teaching Mathematics and Computer Science. Debrecín: Debreceni Egyetem, 2016, Roč. 14, č. 1, s. 45-62 [tlačená forma] [online]. ISSN 1589-7389. ISSN (online) 2676-8364. [angličtina]


ADE_003 Végh, Ladislav. Javascript library for developing interactive micro-level animations for teaching and learning algorithms on one-dimensional arrays [elektronický dokument] In: Acta Didactica Napocensia. Cluj: Universitatea Babes-Bolyai, 2016, Roč. 9, č. 2, s. 23-32 [online]. ISSN (online) 2065-1430. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [02] Stoffová, Veronika, Horváth, Roman. Gamification in programming learning. TUTPFKMI signatúra E087141 In: EDULEARN21: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5th - 6th of July, 2021. Barcelona: IATED, 2021, s. 9253-9258 [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-31267-2. ISSN 2340-1117. [angličtina]


2021 [02] Naveed, Muhammad. Measuring the programming complexity of C and C++ using halstead metrics [elektronický dokument] In: University of Sindh Journal of Information and Communication Technology. Jamshoro: University of Sindh, 2021, Roč. 5, č. 4, s. 158-165. ISSN 2521-5582. ISSN (online) 2523-1235. [angličtina]


2021 [02] Stoffová, Veronika, Némethová, Silvia, Naranjo, Eduardo J. From one fairy tale to another - a playful form of teaching English with the support of ICT. DOI 10.21125/inted.2021.2022. TUTPFKMI signatúra E085523 In: INTED2021: 15th International Technology, Education and Development Conference: conference proceedings. Valencia: IATED, 2021, s. 9697-9704 [online]. ISBN 978-84-09-27666-0. ISSN 2340-1079. [angličtina]


2021 [02] Stoffová, Veronika, Karpielová, Mária, Horváth, Roman, Némethová, Silvia. Some Possibilities of Distance Learning of Programming. DOI 10.21125/inted.2021.0981. SIGN-UKO MF21-0076. TUTPFKMI signatúra E085518 In: INTED2021: 15th International Technology, Education and Development Conference: conference proceedings. Valencia: IATED, 2021, s. 4838-4844 [online]. ISBN 978-84-09-27666-0. ISSN 2340-1079. https://library.iated.org/view/STOFFOVA2021SOM. [angličtina]


ADE_004 Végh, Ladislav, Stoffová, Veronika. An interactive animation for learning sorting algorithms: How students reduced the number of comparisons in a sorting algorithm by playing a didactic game [elektronický dokument]. DOI 10.5485/TMCS.2016.0415 In: Teaching Mathematics and Computer Science. Debrecín: Debreceni Egyetem, 2016, Roč. 14, č. 1, s. 45-62 [tlačená forma] [online]. ISSN 1589-7389. ISSN (online) 2676-8364. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Katyetova, Aliya. How competitions can motivate children to learn programming [elektronický dokument]. DOI 10.15388/ioi.2022.02 In: Olympiads in Informatics. Viľňus: Vilniaus universitetas, 2022, Roč. 16, s. 13-22 [tlačená forma] [online]. ISSN 1822-7732. ISSN (online) 2335-8955. [angličtina]


2022 [02] Horváth, Roman. Online education with the support of interactive teaching tools. DOI 10.21125/inted.2022.1838. TUTPFKMI signatúra E091194 In: INTED2022 Conference Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference. Barcelona: IATED, 2022, s. 7273-7280 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-37758-9. ISSN 2340-1079. [angličtina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 1


ADM_001 Végh, Ladislav, Stoffová, Veronika. Algorithm Animations for Teaching and Learning the Main Ideas of Basic Sortings [elektronický dokument]. DOI 10.15388/infedu.2017.07 In: Informatics in Education: A Journal of Eastern and Central Europe. Vilnius: Vilniaus universitetas. Matematikos ir informatikos institutas, 2017, Roč. 16, č. 1, s. 121-140 [tlačená forma]. ISSN 1648-5831. ISSN (online) 2335-8971. http://ukftp.truni.sk/epc/14428.pdf. [angličtina]


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 3


AED_001 Czakóová, Krisztina, Végh, Ladislav. Folyamatábrák készítése on-line rajztáblák használatával In: New Technologies in research, science and education. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 132-204 [2,1 AH]. ISBN 978-80-8122-063-0. [maďarčina]


AED_002 Gubo, Štefan, Jaruska, Ladislav, Végh, Ladislav. Základné komponenty tvorivosti In: Education for information and knowledge based society. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 177-183. ISBN 978-80-8122-064-7. [slovenčina]


AED_003 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Kognitívne procesy matematického problem solvingu žiakov ZŠ a SŠ na Slovensku In: Dva dny s didaktikou matematiky 2009: Sborník příspěvku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009, s. 35-37 [tlačená forma]. ISBN 978-80-7290-420-4. [slovenčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 38


AFC_001 Stoffová, Veronika, Végh, Ladislav, Siakas, Kerstin. Using Animations for Improving Learning. TUTPFKMI signatúra E073573 In: INSPIRE 23: Technology in Education. Southampton: Southampton Solent University, 2018, s. 93-107 [tlačená forma]. ISBN 978-1-9996549-0-0. [angličtina]


Ohlasy:

2020 [03] Štrbo, Milan. Aplikácie pre tvorbu interaktívnych učebných materiálov = Applications for the creation of interactive learning materials. TUTPFKMI signatúra E081207 In: Proceedings of 33. DidMatTEech 2020 Conference: New methods and technologies in education, research and practice. Budapešť: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2020, s. 165-172 [online]. ISBN 978-963-489-244-1. [slovenčina]


AFC_002 Végh, Ladislav, Stoffová, Veronika. Learning Object-Oriented Programming by Creating Games. DOI 10.12753/2066-026X-19-002. TUTPFKMI signatúra E075930 In: New technologies and redesigning learning spaces: eLearning and Software for Education Conference Bucharest, April 11 - 12, 2019. Bukurešť: Carol 1 National Defence University, 2019, s. 20-29 [tlačená forma] [CD-ROM]. ISSN 2066-026X. ISSN 2343-7669. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Katyetova, Aliya. How competitions can motivate children to learn programming [elektronický dokument]. DOI 10.15388/ioi.2022.02 In: Olympiads in Informatics. Viľňus: Vilniaus universitetas, 2022, Roč. 16, s. 13-22 [tlačená forma] [online]. ISSN 1822-7732. ISSN (online) 2335-8955. [angličtina]


AFC_003 Tusor, Balázs, Bukor, József, Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Domain Reduction Techniques for Sequential Fuzzy Indexing Tables – A Case Study [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_18 In: Engineering for Sustainable Future: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Cham: Springer Nature, 2020, s. 179-190 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-36840-1. ISBN (online) 978-3-030-36841-8. [angličtina]


AFC_004 Végh, Ladislav, Gubo, Štefan. Informatika szakos hallgatók algoritmikus és logikus gondolkodásának felmérése a révkomáromi Selye János Egyetemen In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019, s. 223-232. ISBN 978-963-421-810-4. [maďarčina]


AFC_005 Stoffová, Veronika, Végh, Ladislav. Simulačné modely vo vyučovaní programovania = Simulation Models in Programming Teaching. TUTPFKMI signatúra E081123 In: Didinfo 2020: medzinárodní konference o vyučování informatiky. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020, s. 129-140 [online]. ISBN 978-80-7494-532-8. ISSN 2454-051X. [slovenčina]


AFC_006 Végh, Ladislav. Using interactive web-based animations to help students to find the optimal algorithms of river crossing puzzles. DOI 10.12753/2066-026X-20-010 In: eLearning sustainment for never-ending learning: Proceedings of the 16th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" Bucharest, April 30 - May 1, 2020. Bukurešť: Carol 1 National Defence University, 2020, s. 84-90 [tlačená forma] [CD-ROM]. ISSN 2066-026X. ISSN 2343-7669. https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2020&index=papers&vol=35&paper=eb97963e779b09ed1f9b3ec9f25760b8. [angličtina]


AFC_007 Udvaros, József, Végh, Ladislav. New teaching methods by using microcontrollers in teaching programming. DOI 10.12753/2066-026X-20-082 In: eLearning sustainment for never-ending learning: Proceedings of the 16th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" Bucharest, April 30 - May 1, 2020. Bukurešť: Carol 1 National Defence University, 2020, s. 630-638 [tlačená forma] [CD-ROM]. ISSN 2066-026X. ISSN 2343-7669. https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2020&index=papers&vol=35&paper=f890baa417e7636e82b9bbc2d6dea70f. [angličtina]


AFC_008 Végh, Ladislav, Udvaros, József. Possibilities of creating interactive 2d animations for education using html5 canvas javascript libraries. DOI 10.12753/2066-026X-20-119 In: eLearning sustainment for never-ending learning: Proceedings of the 16th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education" Bucharest, April 30 - May 1, 2020. Bukurešť: Carol 1 National Defence University, 2020, s. 269-274 [tlačená forma] [CD-ROM]. ISSN 2066-026X. ISSN 2343-7669. https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2020&index=papers&vol=36&paper=44063a573d5f4452b250807f0aca1099. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Chen, Sinan, Saiki, Sachio, Nakamura, Masahide. Using Human Pose Estimation for User-Defined Indoor Location Sensing. DOI 10.1109/PerComWorkshops51409.2021.9431147 In: 2021 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops and other Affiliated Events. Kassel: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, s. 495-501 [tlačená forma]. ISBN 978-1-6654-0424-2


AFC_009 Stoffová, Veronika, Végh, Ladislav. The importance of a simple computer game when creating sorting algorithms. DOI 10.21125/inted.2021.0988. TUTPFKMI signatúra E085519 In: INTED2021: 15th International Technology, Education and Development Conference: conference proceedings. Valencia: IATED, 2021, s. 4893-4899 [online]. ISBN 978-84-09-27666-0. ISSN 2340-1079. [angličtina]


AFC_010 Végh, Ladislav, Csízi, Ladislav. A programozás e-learninggel támogatott oktatása = E-learning Supported Teaching of Programming In: 21. DIDMATTECH 2008: I Materials and Technologies: II New Technologies in Subject Teaching. Eger: Eszterházy Károly Egyetem, 2009, s. 65-70 [tlačená forma]. ISBN 978-963-9894-17-4. [maďarčina]


AFC_011 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Kognitívne procesy matematického problem solvingu (Cognitive processes of the mathematical problem solving). In: XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení: sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2008, s. 4-4. ISBN 978-80-7231-511-6. [slovenčina]


AFC_012 Csízi, Ladislav, Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Elektrosmog, znečistťovateľ životného prostredia: Electrosmog, the Environmental Pollution In: XXVII International colloquium on the management of educational process = XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdélávacího procesu procesu [elektronický zdroj]: sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROM-u. Brno : Univerzita obrany v Brně, 2009, s. 44-45. ISBN 978-80-7231-650-2. [slovenčina]


AFC_013 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Výskum flexibilného myslenia žiakov ZŠ a SŠ In: Dva dny s didaktikou matematiky 2008 : sborník příspěvků : 14.-15.február 2008, Praha. Praha : Univerzita Karlova, 2008: N/A, 2008, s. 147-149. ISBN 9788072903863. [slovenčina]


AFC_014 Csízi, Ladislav, Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Vyučovanie informatiky na pedagogickej fakulte Univerzity J.Selyeho v Komárne In: Informatika XXII/2009. Brno: Konvoj, 2009, s. 22-23 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7302-152-8. [slovenčina]


AFC_015 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. GPS a možnosti jeho využitia In: Informatika XXIII/2010: sborník příspěvků s mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference, Luhačovice 18-20.1.2010. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 35-35 [tlačená forma]. ISBN 978-80-7375-394-8. [slovenčina]


AFC_016 Jaruska, Ladislav, Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Pojem hmotnosti ako fyzikálnej veličiny na 1. stupni ZŠ In: DIDMATTECH XXIV.: Problemy edukacji nauczycieli. Krakow: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011, s. 187-193. ISBN 978-83-7271-678-1. [slovenčina]


AFC_017 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Princíp fungovania GPS a možnosti jeho využitia In: DIDMATTECH XXIV.: Problemy edukacji nauczycieli. Krakow: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011, s. 224-232. ISBN 978-83-7271-678-1. [slovenčina]


AFC_018 Végh, Ladislav, Gubo, Štefan, Jaruska, Ladislav. Možnosti využitia virtuálnych svetov vo vyučovaní základov 3D modelovania a simulácie In: 30th International colloquium on the Management of Educational Process [elektronický zdroj]: Brno, May 17, 2012. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2012, s. 29-29. ISBN 978-80-7231-865-0. [slovenčina]


AFC_019 Végh, Ladislav, Gubo, Štefan, Takáč, Ondrej. Interaktívne animácie algoritmov vo virtuálnych svetoch In: XXXIII international colloquium on the management of educational process: Brno, May 28, 2015: proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contribution. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2015, s. 1-8. ISBN 978-80-7231-995-4. [slovenčina]


AFC_020 Gubo, Štefan, Takáč, Ondrej, Végh, Ladislav. Riešenie nelineárnych optimalizačných úloh pomocou tabuľkového procesora In: XXXIII international colloquium on the management of educational process: Brno, May 28, 2015: proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contribution. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2015, s. 1-9. ISBN 978-80-7231-995-4. [slovenčina]


AFC_021 Takáč, Ondrej, Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Návrh riešenia snímania neelektrických veličín a ukladania dát pre autonómny mobilný robot In: XXXIII international colloquium on the management of educational process: Brno, May 28, 2015: proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contribution. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2015, s. 1-8. ISBN 978-80-7231-995-4. [slovenčina]


AFC_022 Takáč, Ondrej, Végh, Ladislav. Possible negative impacts of utilizing ICT for educational and non-educational purposes In: Let´s build the future through learning innovation. Bucharest, Romania: Carol I Natl Deference Univ Publishing House, 2014, s. 485-490. ISSN 2066-026X. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Csóka, Márk, Paksi, Dávid, Czakóová, Krisztina. Bolstering Deep Learning with Methods and Platforms for Teaching Programming [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research: recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2022, Roč. 12, č. 2, s. 308-313 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. [angličtina]


AFC_023 Csízi, Ladislav, Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Anaglyfy a možnosti ich využitia vo vyučovacom procese In: Infotech 2007: moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání: sborník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 122-122 [tlačená forma]. ISBN 978-80-7220-301-7. [slovenčina]


AFC_024 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Tretí rozmer digitálnej fotografie In: 25. international colloquium on the management of educational process: proceedings of abstract and electronic version of reviewed contributions on the CD-ROM. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2007, s. 51-52 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7231-228-3. [slovenčina]


AFC_025 Csízi, Ladislav, Végh, Ladislav. Význam počítačovej grafiky v tvorbe databázových aplikácií In: DIDMATTECH 2007. Olomouc: Votobia, 2007, s. 281-284 [tlačená forma]. ISBN 80-7220-296-0. [slovenčina]


AFC_026 Stoffová, Veronika, Végh, Ladislav. Szemléltető animációk a programozásban In: INFODIDACT 2010, 3. Informatika Szakmódszertani Konferencia CD. Szombathely: N/A, 2010, s. 6-6. [maďarčina]


AFC_027 Végh, Ladislav, Csízi, Ladislav. Využitie virtuálnych svetov vo vzdelávaní. In: Education and technology. Radom: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, 2010, [tlačená forma]. ISBN 978-83-7204-915-5. [slovenčina]


AFC_028 Csízi, Ladislav, Végh, Ladislav. Virtuális világok az oktatásban In: III. Oktatás – Informatikai Konferencia: Tanulmánykötet. Budapest: ELTE PPK, 2011, s. 7-7. ISBN 978 963 312 037 8. [maďarčina]


AFC_029 Végh, Ladislav. Animácie vo vyučovaní algoritmov a programovania In: Nové technologie ve vzdělávání : vzdělávací software a interaktivní tabule: sborník z vědecko-odborné konference, konané pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc., 11.–15. 10. 2010 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc: Olomouc, 2011. ISBN 978-80-244-2720-1. [slovenčina]


AFC_030 Végh, Ladislav. Hravou formou od bublinkového triedenia po rýchle triedenie In: XXIX. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení [elektronický zdroj]: sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu . Brno: Univerzita obrany v Brně, 2011, s. 72-72 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7231-779-0. [slovenčina]


AFC_031 Végh, Ladislav. Informatikai tantárgyak oktatásának lehetőségei a virtuális világokban In: IV. Oktatás-Informatikai Konferencia. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012, s. 234-238. ISBN 978-963-312-086-6. [maďarčina]


AFC_032 Stoffová, Veronika, Végh, Ladislav. Grafické modely dynamických údajových štruktúr a ich význam vo vyučovaní programovania In: Trendy ve vzdělávání 2013 [elektronický zdroj]. Olomouc: Gevak, 2013, s. 309-314. ISBN 978-80-86768-52-6. [slovenčina]


AFC_033 Végh, Ladislav. Methods of creating educational 3D animation models in virtual worlds In: XXVI. DIDMATTECH 2013. New technologies in science and education. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 61-65. ISBN 978-963-334-184-1. [angličtina]


AFC_034 Stoffová, Veronika, Végh, Ladislav. Prieskum vhodnosti používania animačno-simulačných modelov algoritmov vo vzdelávaní In: 27. DIDMATTECH 2014: new methods and technologies in education and practice: [international scientific and professional conference, 19th - 20th June 2014 Pedagogical Faculty of Palacky university in Olomouc]. Olomouc: Gevak, 2014, s. 36-44 [tlačená forma]. ISBN 978-80-86768-96-0. [slovenčina]


AFC_035 Végh, Ladislav. Interaktívne animácie vo vyučovaní algoritmov = Interactive animation in teaching and learning algorithms. DOI 10.15584/eti.2016.1.29 In: Edukacja - technika - informatyka. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowskiego, 2016, s. 207-211. ISSN 2080-9069. [slovenčina]


Ohlasy:

2021 [02] Stoffová, Veronika, Horváth, Roman. Gamification in programming learning. TUTPFKMI signatúra E087141 In: EDULEARN21: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5th - 6th of July, 2021. Barcelona: IATED, 2021, s. 9253-9258 [CD-ROM] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-31267-2. ISSN 2340-1117. [angličtina]


AFC_036 Stoffová, Veronika, Végh, Ladislav. Didaktikai kutatásra szolgáló adatbegyűjtő információs rendszer In: Agri Media 2014: 11. Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás. Eger: Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézet, 2015, s. 563-572. ISBN 978-615-5621-15-4. [maďarčina]


AFC_037 Végh, Ladislav. Interaktív algoritmus animációk az oktatásban = Interactive algorithm animations in education In: 29th DIDMATTECH 2016: new methods and technologies in education and practice: [international scientific and professional conference, Budapest 25th - 26th August 2016]. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2016, s. 95-100 [tlačená forma]. ISBN 978-963-284-799-3. Poznámka: vyšiel aj abstrakt of the 29. DIDMATTECH 2016. Budapest: Eötvös Loránd University, 2016. - ISBN 978-963-284-801-3. - P. [45]. [maďarčina]


AFC_038 Végh, Ladislav. Using Interactive Game-based Animations for Teaching and Learning Sorting Algorithms. DOI 10.12753/2066-026X-16-083 In: eLearning and Software for Education: eLearning Vision 2020!. Bucharest: "Carol I" National Defence University Publishing House, 2016, s. 565-570. ISSN 2066-026X. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [02] Annuš, Norbert, Takáč, Ondrej. Algorithmic and Simulation-Based Teaching of Computer Science and Mathematics in Higher Education [elektronický dokument] In: ICERI2022: conference proceedings. Valencia: IATED, 2022, s. 4904-4911 [online]. ISBN (online) 978-84-09-45476-1. ISSN (online) 2340-1095. [angličtina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 14


AFD_001 Végh, Ladislav. Informatikai algoritmusok tanítása és tanulása interaktív animációs modellek segítségével In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 93-99 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1. [maďarčina]


AFD_002 Végh, Ladislav. Interactive Online Educational Visualizations of Neural Networks [elektronický dokument] In: 32 DIDMATTECH 2019: New methods and technologies in education, Research and practice: International Scientific and Professional Conference Trnava, 20th – 21st June 2019: proceedings. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2019, s. 1-6 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-568-0357-8. ISBN (online) 978-80-568-0398-1. [angličtina]


AFD_003 Tusor, Balázs, Gubo, Štefan, Kmeť, Tibor, Tóth, János, Bukor, József, Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Building a Smart Refrigerator Using Affordable Smart Devices In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 43-50 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6. [angličtina]


AFD_004 Végh, Ladislav, Gubo, Štefan, Takáč, Ondrej. Az elsős informatika szakos hallgatók programozói tapasztalatainak és informatikai gondolkodásának felmérése In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 63-76 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6. [maďarčina]


AFD_005 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav. Középiskolás tanulók természettudományos és matematikai gondolkodását felmérő feladatsor informatikai feladatai. DOI 10.36007/3778.2020.221 In: 12th International Conference of J. Selye University: Sections of Pedagogy and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 221-228 [online]. ISBN 978-80-8122-377-8. http://uk.ujs.sk/dl/3778/Gubo.html. [maďarčina]


AFD_006 Végh, Ladislav. Programozás alapjainak oktatása az LSL szkriptnyelv használatával In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku na XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 497-511 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-103-3. [maďarčina]


AFD_007 Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Using interactive card animations for understanding of the essential aspects of non-recursive sorting algorithms. DOI 10.1007/978-3-319-46535-7_25 In: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Cham: Springer Nature. Springer, 2017, s. 336-347. ISBN 978-3-319-46534-0. ISSN 2194-5357. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Csóka, Márk, Paksi, Dávid, Czakóová, Krisztina. Bolstering Deep Learning with Methods and Platforms for Teaching Programming [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research: recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2022, Roč. 12, č. 2, s. 308-313 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. [angličtina]


AFD_008 Végh, Ladislav. Creating Interactive JavaScript Animations for Demonstrating Algorithms on One-Dimensional Arrays In: 30th DIDMATTECH 2017: new methods and technologies in education and practice: [international scientific and professional conference, Trnava 22nd - 23rd June 2017]. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta, 2017, s. 75-80 [tlačená forma]. ISBN 978-80-568-0029-4. [angličtina]


AFD_009 Végh, Ladislav. Second Life virtuális világban kialakított oktatási környezet felhasználási lehetőségei In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 107-114 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-190-3. [maďarčina]


AFD_010 Végh, Ladislav. Elektronická podpora vyučovania dynamických údajových štruktúr In: DIDMATTECH 2007. Olomouc: Votobia, 2007, s. 289-292 [tlačená forma]. ISBN 80-7220-296-0. [slovenčina]


AFD_011 Stoffová, Veronika, Végh, Ladislav. Tvorba animačno-simulačných modelov v rôznych prostrediach In: Informatika v škole a v praxi. [s.l.] : [s.n.], 2007, s. 189-194. [slovenčina]


AFD_012 Végh, Ladislav. A programozás elektronikusan támogatott oktatása a Selye János Egyetemen In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie University J.Selyeho " Vzdelávanie - Veda - Spoločnosť ": A Selye János Egyetem "Oktatás - Tudomány - Társadalom" I. nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, s. 95-98 [CD-ROM]. ISBN 978-80-89234-83-7. [maďarčina]


AFD_013 Stoffová, Veronika, Végh, Ladislav. Animácie v elektronických prezentáciách učebného materiálu In: Dnešné trendy inovácií: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie; 3.-4.6.2010 Trenčín. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút, 2010, s. 5-5. ISBN 978-80-89400-12-6. [slovenčina]


AFD_014 Végh, Ladislav. Python és R adatelemző nyelvek összehasonlítása In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 127-145 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-221-4. [maďarčina]


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet výstupov: 3


AFG_001 Végh, Ladislav. Využitie animácií vo vyučovaní algoritmov In: Informatika XXIII/2010: sborník příspěvků s mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference, Luhačovice 18-20.1.2010. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 135-135 [tlačená forma]. ISBN 978-80-7375-394-8. [slovenčina]


AFG_002 Kristóf, Zsolt, Végh, Ladislav, Bodnár, Károly. Felsőoktatásban alkalmazott SLOODLE eszközrendszer használati tapasztalatai - egy saját eszköz bemutatása In: IV. Oktatás-Informatikai Konferencia. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012, s. 37-37. ISBN 978-963-312-086-6. [maďarčina]


AFG_003 Végh, Ladislav. Methods of Animating 3D Models in Virtual Worlds In: XXVI. DIDMATTECH 2013: medzinárodná vedecko-odborná konferencia : abstrakty. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 22-22. ISBN 978-80-8122-086-9. [angličtina]


AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Počet výstupov: 4


AFH_001 Végh, Ladislav. Using Interactive Web-Based Animations for Teaching and Learning Computer Service Algorithms In: Proceedings of the abstracts of the 7th International Workshop on Surface Engineering in Komárno. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 11-11 [online]. ISBN 978-80-8122-287-0. http://workshop.ujs.sk/abstracts/proceeding-of-abstracts/. [angličtina]


AFH_002 Gubo, Štefan, Jaruska, Ladislav, Végh, Ladislav. Creativity and its basic components In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts - Abstrakty. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 48-48. ISBN 978-80-8122-045-6. [angličtina]


AFH_003 Czakóová, Krisztina, Végh, Ladislav. Using Online Whiteboards in Teaching Algorithms In: XXV. DIDMATTECH 2012: Abstracts - Abstrakty. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 36-36. ISBN 978-80-8122-045-6. [angličtina]


AFH_004 Végh, Ladislav. Interactive animations in teaching and learning computer science algorithms In: Teaching Mathematics and Computer Science. Debrecen: Institute of Mathematics, University of Debrecen, 2016, s. 129-130. ISSN 1589-7389. [angličtina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 4


BCI_001 Végh, Ladislav. Programozás Delphiben I.. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-050-0. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


BCI_002 Végh, Ladislav. Programozás Delphiben II.. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-051-7. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


BCI_003 Stoffová, Veronika, Csízi, Ladislav, Szőköl, István, Czakóová, Krisztina, Végh, Ladislav. Az informatika alapjai I.. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007. ISBN 80-89234-29-5. [maďarčina]


BCI_004 Pólya, Iveta, Pólya, Attila, Czifra, Juraj, Végh, Ladislav. Informačné a komunikačné technológie v praxi I.. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2007. ISBN 978-80-89234-41-7. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [slovenčina]


BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (kategória zrušená)

Počet výstupov: 1


BED_001 Végh, Ladislav. Tvorba animácií pre e-learning In: 22.Didmattech 2009: I Materials, Technologies, Processing, Metrology: II ICT in Education-Information Education: III Programming and Informatics-New Technologies in Their Teaching and Learning: IV New Technologies in Subject Teaching: V Common Problems of Modern Education. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2010, s. 195-199. ISBN 978-80-8122-006-7. [slovenčina]


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 3


BEE_001 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Szarka, Katarína, Végh, Ladislav. Prvky matematického myslenia v úlohách z prírodovedných predmetov In: Dva dny s didaktikou matematiky 2020: sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2020, s. 42-46 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7603-226-2. [slovenčina]


BEE_002 Gubo, Štefan, Végh, Ladislav, Juhász, György. Výskum algoritmického a logického myslenia študentov informatiky na Univerzite J. Selyeho v Komárne In: Dva dny s didaktikou matematiky 2020: sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2020, s. 47-51 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7603-226-2. [slovenčina]


BEE_003 Fröhlich, Róbert, Kató, József Zoltán, Gubo, Štefan, Tamás, Levente, Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. 3D-2D adatok fúziója kulturális örökségvédelmi alkalmazásban = 3D-2D Data Fusion in Cultural Heritage Applications In: ENELKO 2016 - 17. Nemzetközi energetika-elektrotechnika konferencia: SzámOkt 2016 - 26. Nemzetközi számítástechnika és oktatás konferencia. Cluj-Napoca: EMT, s. 188-193. ISSN 1842-4546. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [02] Nagy, Melinda, Dancsa, Daniel, Poráčová, Janka, Bernátová, Renáta. Valós és virtuális interaktív modellek a biológia oktatásában. DOI 10.36007/eruedu.2021.4.5-17. SIGN-PU PF-22 289/21 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of education of J. Selye university. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2021, Roč. 16, č. 4, s. 5-17 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. http://e-eruditio.ujs.sk/wp-content/uploads/2021/12/Eru-Edu_2021_4_00_A_full_text.pdf. [maďarčina]


DAI Dizertačné a habilitačné práce

Počet výstupov: 1


DAI_001 Végh, Ladislav. A programozás tanulásának és tanításának támogatása elektronikus tananyagba beépíthető interaktív animációs modellekkel [textový dokument (print)] . 1. vyd. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2017. [maďarčina]


EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Počet výstupov: 1


EDI_001 Végh, Ladislav. Informačné a komunikačné technológie v praxi II In: 21. DIDMATTECH 2008: I Materials and Technologies: II New Technologies in Subject Teaching. Eger: Eszterházy Károly Egyetem, 2009, s. 2-2 [tlačená forma]. ISBN 978-963-9894-17-4. [slovenčina]

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem