SJE főmenü
prof. Sándor Szénási, PhD.
Név: prof. Sándor Szénási, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Informatika Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: TP3B
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 651
A tanulmányi program profiltantárgyáért felelős személy:
Alkalmazott informatika (1. szint, nappali képzés)
Alkalmazott informatika (2. szint, nappali képzés)

Egyetemi tanulmányok
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar
Informatika szakos tanár
2001 - 2004
Budapesti Műszaki Főiskola, Neumann János Informatikai Főiskolai Kar
Műszaki informatika szakon mérnöktanár
1997 - 2001
Budapesti Műszaki Főiskola, Neumann János Informatikai Főiskolai Kar
Mérnök informatikus
1997 - 2001
Doktori képzés (PhD.)
Óbudai Egyetem
Alkalmazott informatika
2010 - 2013
Habilitáció
Óbudai Egyetem
Informatika tudományok
2019
Professzori-inaugurációs folyamat
Óbudai Egyetem
2022

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem
egyetemi docens
2019 -
Óbudai Egyetem
egyetemi docens
2014 -
Selye János Egyetem
adjunktus
2013 - 2018
Óbudai Egyetem
adjunktus
2005 - 2013


Kutatási terület Párhuzamos programozás, Grafikus kártyák programozása, Képfeldolgozás

Kutatási projektek Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében
EFOP-3.4.3-16-2016-00023

2017 - 2021

Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában
EFOP-3.6.2-16-2017-00016

2017 - 2020

Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések az Óbudai Egyetemen
EFOP-3.6.1-16-2016-00010

2017 - 2020

Az Óbudai Egyetem komplex intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében
EFOP-3.4.3-16-2016-00023

2017 - 2021

Inverz Hőtani Probléma Megoldása Gépi Tanulással
MS-2020

2020 - 2021

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 0

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 6
ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (6)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 49
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (35)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (11)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 15
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (15)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 0

Bejegyzések száma összesen: 70

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (26)
Összesen 26

Publikációk listája

ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


ADC 001 SZÉNÁSI, Sándor. Segmentation of colon tissue sample images using multiple graphics accelerators. DOI 10.1016/j.compbiomed.2014.05.002 Computers in Biology and Medicine. Vol. 51, no. Aug. 1 (2014), p. 93-103. ISSN 0010-4825. CCC, WoS. IF (2012): 1,162. SNIP (2013): 1,439.

ADC 002 SZÉNÁSI, Sándor a Domokos JANKÓ. A method to identify black spot candidates in built-up areas. DOI 10.1080/19439962.2015.1084409 Journal of Transportation Safety and Security. Vol. 9, no. 1 (2017), p. 20-44. ISSN 1943-9962. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,367.

Hivatkozások:
2018  [1] ZHANG, J. - QU, X. - B. - YAN, Y. - D. A Comparative Study of Weather Effects on Black Spot Identification for Motorways and Urban Arterials Roads. In CICTP 2018: Intelligence, Connectivity, and Mobility - Proceedings of the 18th COTA International Conference of Transportation Professionals. Reston : American Society of Civil Engineers, 2018. ISBN 978-078448152-3, p. 1827-1836. SCOPUS

2017  [1] RYDER, B. - GAHR, B. - EGOLF, P. et al. Preventing traffic accidents with in-vehicle decision support systems - The impact of accident hotspot warnings on driver behaviour. In Decision Support Systems. ISSN 0167-9236, 2017, vol. 99, no. SI, p. 64-74. WoS ; SCOPUSADC 003 FELDE, Imre a Sándor SZÉNÁSI. Using multiple graphics accelerators to solve the two-dimensional inverse heat conduction problem. DOI 10.1016/j.cma.2018.03.024 Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. Vol. 336 (2018), p. 286-303. ISSN 0045-7825. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2020): 6.756.

Q WoS=Q1 Q Scopus=Q1

ADC 004 FINTA, István, Sándor SZÉNÁSI a Lóránt FARKAS. Input pattern classification based on the markov property of the IMBT with related equations and contingency tables. DOI 10.3390/e22020245 Entropy. Vol. 22, no. 2 (2020), p. 5-15. ISSN 1099-4300 (online). CCC, WoS, SCOPUS. IF (2020): 2,524.

Q WoS=Q2 Q Scopus=Q2

ADC 005 SZÉNÁSI, Sándor. Analysis of historical road accident data supporting autonomous vehicle control strategies. DOI 10.7717/peerj-cs-399 PeerJ. Computer science. online, art. no. e399 (2021), p. 24-25. ISSN 2376-5992 (online). CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q1 Q Scopus=Q1

ADC 006 KERTÉSZ, Gábor, Sándor SZÉNÁSI a Zoltán VÁMOSSY. Comparative analysis of image projection-based descriptors in Siamese neural networks. DOI 10.1016/j.advengsoft.2020.102963 Advances in Engineering Software. Vol. 154 (2021), art. no. 102963, p. 2963-2963. ISSN 0965-9978. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2020): 4,141.

Q WoS=Q1 Q Scopus=Q1


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADE 001 SERGYÁN, Szabolcs, Sándor SZÉNÁSI a Zoltán VÁMOSSY. A grafikus hardveren (GPGPU) implementált alkalmazások sebezhetőségei. Hadmérnök. Évf. 9, sz. 1 (2014), p. 249-257. ISSN 1788-1919.

ADE 002 SZÉNÁSI, Sándor a Domokos JANKÓ. Data-parallel Implementation of Accident Black Spot Searching Method. Óbuda University e-Bulletin. Vol. 6, no. 1 (2016), p. [1-7]. ISSN 2062-2872.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 15


ADM 001 SZÉNÁSI, Sándor a Zoltán VÁMOSSY. Evolutionary algorithm for optimizing parameters of GPGPU-based image segmentation. DOI 10.12700/APH.10.05.2013.5.2 Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 10, no. 5 (2013), p. 7-28. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2018  [1] GUO, S. Limb movement anatomy model based on evolutionary algorithm. In Journal of advanced oxidation technologies. ISSN 1203-8407, 2018, vol. 21, no.2. SCOPUSADM 002 SZÉNÁSI, Sándor a Zoltán VÁMOSSY. Implementation of a Distributed Genetic Algorithm for Parameter Optimization in a Cell Nuclei Detection Project. Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 10, no. 4 (2013), p. 59-86. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2013  [1] KISS, B. - SÁPI, J. - KOVÁCS, L. Imaging method for model-based control of tumor diseases. In SISY 2013 - IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Proceedings. Subotica : IEEE, 2013. p. 271-275. ISBN 978-147990305-4. SCOPUS

2013  [1] KÓSI, K. - VÁRKONYI, T. A. - TAR, J. K. et al. On the simulation of RFPT-based adaptive control of systems of 4 th order response. In SISY 2013 - IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Proceedings. Subotica : IEEE, 2013. p. 259-264. ISBN 978-147990305-4. SCOPUS

2013  [1] KÁDÁR, P. - KARACSI, M. Requirements of island mode controller for microCHP in micro grid. In SISY 2013 - IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Proceedings. Subotica : IEEE, 2013. p. 83-86. ISBN 978-147990305-4. SCOPUS

2013  [1] KOPJÁK, J. Dynamic analysis of distributed control network based on event driven software gates. In SISY 2013 - IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Proceedings. Subotica : IEEE, 2013. p. 293-297. ISBN 978-147990305-4. SCOPUS

2013  [1] HORVÁTH, L. - RUDAS, I. J. New features and contexts for expert level automation of product definition. In SISY 2013 - IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Proceedings. Subotica : IEEE, 2013. p. 313-318. ISBN 978-147990305-4. SCOPUS

2013  [1] SÁNTHA, G. - HERMANN, G. Accelerometer based activity monitoring system for behavioural analysis of free-roaming animals. In SISY 2013 - IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Proceedings. Subotica : IEEE, 2013. p. 199-203. ISBN 978-147990305-4. SCOPUSADM 003 SZÉNÁSI, Sándor. Distributed region growing algorithm for medical image segmentation. International Journal of Circuits. Vol. 8 (2014), p. 173-181. ISSN 1998-4464. SCOPUS. SNIP (2013): 0,591.

ADM 004 FELDE, Imre a Sándor SZÉNÁSI. Estimation of temporospatial boundary conditions using a particle swarm optimisation technique. DOI 10.1504/IJMMP.2016.079155 International Journal of Microstructure and Materials Properties. Vol. 11, no. 3-4 (2016), p. 288-300. ISSN 1741-8410. SCOPUS. SNIP (2015): 0,534.

Hivatkozások:
2017  [1] PRANESH RAO, K. M. - NARAYAN PRABHU, K. Effect of Bath Temperature on Cooling Performance of Molten Eutectic NaNO3-KNO3 Quench Medium for Martempering of Steels. In Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. ISSN 1073-5623, 2017, vol. 48, no. 10, p. 4895-4904. WoS ; SCOPUSADM 005 FELDE, Imre, Zoltán FRIED a Sándor SZÉNÁSI. Solution of 2-D inverse heat conduction problem with graphic accelerator. DOI 10.1520/MPC20170008 Materials Performance and Characterization. Vol. 6, no. 5 (2017), p. 882-893. ISSN 2165-3992. SCOPUS. SNIP (2016): 0,323.

ADM 006 SZÉNÁSI, Sándor. Solving the inverse heat conduction problem using NVLink capable Power architecture. DOI 10.7717/peerj-cs.138 PeerJ Computer Science. Vol. 2017, no. 11, art. no. e138 (2017), p. [1-20]. ISSN 2376-5992. WoS, SCOPUS.

ADM 007 KERTÉSZ, Gábor, Sándor SZÉNÁSI a Zoltán VÁMOSSY. Multi-Directional Image Projections with Fixed Resolution for Object Matching. Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Roč. 15, č. 2 (2018), s. 211-229 [print, online]. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2020  [1] OLDAL, L. G. - KOVÁCS, A. Hand geometry and palmprint-based authentication using image processing. In SISY 2020 - IEEE 18th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics. Subotica : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. ISBN 978-172817352-8, p. 125-130. SCOPUSADM 008 SZÉNÁSI, Sándor a Imre FELDE. Database for Research Projects to Solve the Inverse Heat Conduction Problem. DOI 10.3390/data4030090 data. Vol. 4, no. 3 (2019), p. 1-11. ISSN 2306-5729. WoS, SCOPUS.

ADM 009 PINTÉR, Ádám, Balázs SCHMUCK a Sándor SZÉNÁSI. Short text evaluation with neural network. DOI 10.1556/606.2018.13.3.11 Pollack Periodica : An International Journal for Engineering and Information Sciences. Vol. 13, no. 3 (2018), p. 107-118. ISSN 1788-1994. SCOPUS.

ADM 010 FINTA, István a Sándor SZÉNÁSI. State-space analysis of the interval merging binary tree. DOI 10.12700/APH.16.5.2019.5.5 Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol. 16, no. 5 (2019), p. 71-85. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q3

ADM 011 BATHLA, Yatish a Sándor SZÉNÁSI. A web server to store the modeled behavior data and zone information of the multidisciplinary product model in the cad systems. DOI 10.31449/inf.v44i2.2660 Informatica : an International Journal of Computing and Informatics. Vol. 44, no. 2 (2020), p. 275-283. ISSN 0350-5596. SCOPUS.

Q Scopus=Q4

ADM 012 KISS, Dániel, Gábor KERTÉSZ, Máté JASKÓ, Sándor SZÉNÁSI, Anna LOVRICS a Zoltán VÁMOSSY. Evaluation of colony formation dataset of simulated cell cultures. DOI 10.33039/ami.2020.07.010 Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 51 (2020), p. 41-52. ISSN 1787-5021. WoS, SCOPUS.

ADM 013 TÓTH, Bence Tamás a Sándor SZÉNÁSI. Tree Growth Simulation based on Ray-Traced Lights Modelling. Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol. 17, no. 4 (2020), p. 221-237. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS. IF (2020): 1,806.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2

ADM 014 SZÉNÁSI, Sándor a Gábor KERTÉSZ. Special Issue on Bio-Inspired Algorithms for Image Processing. DOI 10.3390/a13120320 Algorithms. online vol. 13, no. 12 (2020), p. [1-2]. ISSN 1999-4893 (online). WoS, SCOPUS.

Q Scopus=Q3

ADM 015 SZÉNÁSI, Sándor, Gábor KERTÉSZ, Imre FELDE a László NADAI. Statistical accident analysis supporting the control of autonomous vehicles. DOI 10.3233/JCM-204186 Journal of computational methods in sciences and engineering. Vol. 21, no. 1 (2021), p. 85-97. ISSN 1472-7978. WoS, SCOPUS.

Q Scopus=Q4


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEC 001 SZÉNÁSI, Sándor. Highway Safety of Smart Cities. In: The Internet of Things: Foundation for Smart Cities, eHealth and Ubiquitous Computing. [s.l.]: CRC Press, 2017, P. 243-272. ISBN 978-1-4987-8902-8.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 35


AFC 001 KEREKES, Zoltán, Zoltán TÓTH, Sándor SZÉNÁSI, Zoltán VÁMOSSY a Szabolcs SERGYÁN. Colon cancer diagnosis on digital tissue images. DOI 10.1109/ICCCyb.2013.6617580 In: ICCC 2013 - IEEE 9th International Conference on Computational Cybernetics. Budapest: IEEE, pp. 159-163. ISBN 978-1-4799-0060-2. SCOPUS.

AFC 002 SZÉNÁSI, Sándor. Genetic algorithm for parameter optimization of image segmentation algorithm. CINTI 2013 - 14th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics. P. 351-354. SCOPUS. SNIP (2013): 0,828.

AFC 003 KOZLOVSZKY, Miklós, Krisztina HEGEDŰS, Sándor SZÉNÁSI, Gábor KISZLER, Barnabás WICHMANN, István BANDI, György EIGNER, Péter István SAS, Levente KOVÁCS, Zoltán GARAGULY, V. JONAS, Gábor KISS, Gábor VALCZ a Béla MOLNÁR. Parameter assisted HE colored tissue image classification. DOI 10.1109/INES.2013.6632811 In: INES 2013: IEEE 17th International Conference on Intelligent Engineering Systems., Art. no. 6632811, p. 203-207. ISBN 978-1-4799-0828. SCOPUS.

AFC 004 SZÉNÁSI, Sándor a Peter CSIBA. Clustering algorithm in order to find accident black spots identified by GPS coordiantes. DOI 10.5593/SGEM2014/B21/S8.063 SGEM 2014. Vol. 1 (2014), p. 497-504. ISSN 1314-2704. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [1] SANTOS, D. - SAIAS, J. - QUARESMA, P. - et al. Machine Learning Approaches to Traffic Accident Analysis and Hotspot Prediction. In. Computers. ISSN 2073-431X, 2021, vol. 10, no. 12. WoS ; SCOPUS

2020  [1] CHANTAMIT-O-PAS, P. - PONGPUM, W. - KONGSAKSRI, K. Road Traffic Injury Prevention Using DBSCAN Algorithm. In ICONIP 2020. 27th International Conference on Neural Information Processing. Berlin : Springer Science and Business Media Deutschland, 2020. ISBN 978-303063822-1, p. 180-187. SCOPUS

2018  [1] TÓTH, L. - KISS, G. The Relationship Between Standard and Autonomous Vehicles. In 2018 18th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI). New York : IEEE, 2018. ISBN 978-1-7281-1117-9, p. 269-272. WoS

2018  [1] SEVCIK, M. - GASPAROVICOVÁ, P. - ZIGOVA, M. -et al. The computation of real area using gis demonstrated on management of invasive plants. In Useful geography: Transfer from research to practice. Brno : Masaryk University Press, 2018. ISBN 978-80-210-8907, p. 326-335. WoS

2018  [1] ALMJEWAIL, A. - ALMJEWAIL, A. - ALSENAYDI, S. Analysis of traffic accident in riyadh using clustering algorithms. In Advances in Intelligent Systems and Computing. Berlin : Springer Verlag, 2018. ISBN 978-331978752-7, p. 12-25. SCOPUS

2017  [1] RYDER, B. - GAHR, B. - EGOLF, P. et al. Preventing traffic accidents with in-vehicle decision support systems - The impact of accident hotspot warnings on driver behaviour. In Decision Support Systems. ISSN 0167-9236, 2017, vol. 99, no. SI, p. 64-74. WoS ; SCOPUSAFC 005 SZÉNÁSI, Sándor. Optimizing General Purpose Computations using Kepler Based Graphics Accelerators. In: International Masaryk Conference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, P. 3354-3360. ISBN 978-80-87952-07-8.

AFC 006 FINTA, István, Lóránt FARKAS, Sándor SZÉNÁSI a Szabolcs SERGYÁN. Buffering Strategies in HDFS Environment with STORM framework. DOI 10.1109/CINTI.2015.7382939 In: Computational Intelligence and Informatics (CINTI): 16th IEEE International Symposium on. Budapest: IEEE, 2015, P. 297-302. SCOPUS.

AFC 007 FELDE, Imre, Sándor SZÉNÁSI, Attila KENÉZ, Shi WEI a Rafael COLAS. Determination of complex thermal boundary conditions using a Particle Swarm Optimization method. In: Proceedings of the 5th International Conference on Distortion Engineering, 2015. Bremen: IWT-Bremen, 2015, P. 227-237. ISBN 978-3-88722-749-4.

AFC 008 SZÉNÁSI, Sándor. GPU Implementation of dbscan algorithm for searching multiple accident black spots. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM., Vol. 1, no. 2 (2015), p. 647-652. ISBN 978-619-7105-34-6. SCOPUS.

Hivatkozások:
2017  [1] HEGYI, P. - BORSOS, A. - KOREN, C. Searching possible accident black spot locations with accident analysis and gis software based on GPS coordinates. In Pollack Periodica. ISSN 1788-1994, 2017, vol. 12, no. 3, p. 129-140. SCOPUSAFC 009 SZÉNÁSI, Sándor a Imre FELDE. Modified particle swarm optimization method to solve one-dimensional IHCP. DOI 10.1109/CINTI.2015.7382899 In: Computational Intelligence and Informatics (CINTI): 16th International Symposium on. Budapest: IEEE, 2015, P. 85-88. SCOPUS.

AFC 010 KERTÉSZ, Gábor, Sándor SZÉNÁSI a Zoltán VÁMOSSY. Parallelization Methods of the Template Matching Method on Graphics Accelerators. DOI 10.1109/CINTI.2015.7382914 In: Computational Intelligence and Informatics (CINTI): 16th International Symposium on. Budapest: IEEE, 2015, P. 161-164. SCOPUS.

Hivatkozások:
2018  [1] STOJCSICS, D. - DOMOZI, Z. - MOLNAR, A. Large-scale point cloud based volume analysis acceleration based on UAV images. In SACI 2018 - IEEE 12th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. ISBN 978-153864640-3, p. 51-56. SCOPUSAFC 011 SZÉNÁSI, Sándor a Peter CSIBA. Planar sliding window technique for searching accident hot spots. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Vol. 1, no. 2 (2015), p. 767-772. ISSN 1314-2704. WoS, SCOPUS.

AFC 012 SZÉNÁSI, Sándor, Imre FELDE a István KOVÁCS. Solving One-dimensional IHCP with Particle Swarm Optimization using Graphics Accelerators. In: Proceedings ot the 10th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI 2015). Budapest: Óbudai Egyetem, 2015, P. [5]. ISBN 978-1-4799-9910-1. SCOPUS.

AFC 013 FINTA, István, Lóránt FARKAS, Sándor SZÉNÁSI a Szabolcs SERGYÁN. A Method for Virtual Extension of LZW Compression Dictionary. In: Proceedings of the 19th IEEE International Conference on Innovation on Cloud Internet and Networking. Paris: IEEE, 2016, P. 184-188. ISBN 978-3-901882-82-1.

AFC 014 KERTÉSZ, Gábor, Sándor SZÉNÁSI a Zoltán VÁMOSSY. A novel method for robust multi-directional image projection computation. DOI 10.1109/INES.2016.7555128 In: INES 2016 - 20th Jubilee IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings. Budapest: IEEE, 2016, P. 239-244. ISBN 978-150901216-9. SCOPUS.

AFC 015 VARGA, Tamás a Sándor SZÉNÁSI. Design and implementation of parallel list data structure using graphics accelerators. DOI 10.1109/INES.2016.7555142 In: INES 2016 - 20th Jubilee IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings. Budapest: IEEE, 2016, P. 315-318. ISBN 978-1-5090-1215-2. SCOPUS.

AFC 016 SZÉNÁSI, Sándor a Imre FELDE. Heat transfer simulation using GPUs. DOI 10.1109/INES.2016.7555132 In: INES 2016 - 20th Jubilee IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings. Budapest: IEEE, 2016, P. 263-268. ISBN 978-1-5090-1215-2. SCOPUS.

AFC 017 KERTÉSZ, Gábor, Dániel KISS, Anna LOVRICS, Sándor SZÉNÁSI a Zoltán VÁMOSSY. Multiprocessing of an individual-cell based model for parameter testing. DOI 10.1109/SACI.2016.7507427 In: SACI 2016 - 11th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. Timisoara: IEEE, 2016, P. 491-496. ISBN 978-1-5090-2379-0. SCOPUS.

AFC 018 FELDE, Imre, Sándor SZÉNÁSI, Gergő PINTÉR, Wei SHI, Rafael COLÁS a Oscar ZAPATA-HERNÁNDEZ. Parallel PSO method for estimation heat transfer coefficients. In: Proceedings of the 23rd International Federation of Heat Treatment and Surface Engineering Congress 2016, IFHTSE 2016. Savannah: ASM International, 2016, P. 348-353. ISBN 978-16-270811-6-0. SCOPUS.

AFC 019 FELDE, Imre, Sándor SZÉNÁSI, Gábor KEREKES, Wei SHI a Rafael COLAS. Estimation of Temporospatial Heat Transfer Coefficients by Parallel PSO Approach. In: European Conference on Heat Treatment 2016: 3rd International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering in Automotive Applications. Prague: [s.n], 2016, USB kľúč, p. [1-11]. ISBN 978-80-904462-9-8.

AFC 020 SZÉNÁSI, Sándor a Imre FELDE. GPU-based heat transfer model. DOI 10.5593/sgem2017/21/S07.044 In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Albena: SGEM, 2017, Vol. 17, no. 21 (2017), p. 343-350. SCOPUS.

AFC 021 KERTÉSZ, Gábor, Szabolcs SERGYÁN, Sándor SZÉNÁSI a Zoltán VÁMOSSY. Implementation of object recognition based on image projection signatures using Matlab. DOI 10.1109/CINTI.2016.7846390 In: CINTI 2016 - 17th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics: Proceedings. [s.l.]: IEEE, 2017, P. 123-128. ISBN 978-150903909-8. WoS, SCOPUS.

AFC 022 FINTA, István, Lóránt FARKAS, Sándor SZÉNÁSI a Szabolcs SERGYÁN. Interval merging binary tree. DOI 10.1007/978-3-319-65482-9_32 Algorithms and Architectures for Parallel Processing. P. 452-464. SCOPUS. SNIP (2016): 0,552.

AFC 023 SZÉNÁSI, Sándor. Parallel Implementation of DBSCAN Algorithm Using Multiple Graphics Accelerators. DOI 10.5593/SGEM2016/B21/S07.042 In: Proceedings of the 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference. Albena, Bulgaria: STEF92, 2016, P. 327-334. ISBN 978-619-7105-58-2.

Hivatkozások:
2017  [1] HEGYI, P. - BORSOS, A. - KOREN, C. Searching possible accident black spot locations with accident analysis and gis software based on GPS coordinates. In Pollack Periodica. ISSN 1788-1994, 2017, vol. 12, no. 3, p. 129-140. SCOPUSAFC 024 FINTA, István, Lóránt FARKAS, Sándor SZÉNÁSI a Szabolcs SERGYÁN. Transient analysis of virtual dictionary extension compression method. DOI 10.1109/CINTI.2016.7846381 In: CINTI 2016 - 17th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics: Proceedings. [s.l.]: IEEE, 2017, Art. no. 7846381, p. 67-74. ISBN 978-150903909-8. SCOPUS.

AFC 025 SZÉNÁSI, Sándor. Variable Sized Planar Sliding Window Technique for Searching Accident Hot Spots. DOI 10.5593/SGEM2016/B21/S08.120 In: Proceedings of the 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference. Albena, Bulgaria: STEF92, 2016, P. 957-964. ISBN 978-619-7105-58-2.

AFC 026 SZÉNÁSI, Sándor. Static load balancing on heterogeneous systems containing CPU and GPU. DOI 10.5593/sgem2018/2.1/S07.091 In: SGEM 2018 conference proceedings. 2.1. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : informatics. [bez zostavovateľa]. Sofia: STEF92 Technology, 2018, P. 717-722. ISBN 978-619-7408-39-3. SCOPUS.

AFC 027 KERTÉSZ, Gábor, Sándor SZÉNÁSI a Zoltán VÁMOSSY. Vehicle Image Matching using Siamese Neural Networks with Multi-Directional Image Projections. DOI 10.1109/SACI.2018.8440917 In: SACI 2018. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, online. p. 491-496. ISBN 978-1-5386-4639-7. WoS, SCOPUS.

AFC 028 PINTÉR, Ádám a Sándor SZÉNÁSI. Comparison of Source Code Storage Methods. DOI 10.1109/CINTI-MACRo49179.2019.9105260 In: IEEE Joint CINTI-MACRo 2019 : IEEE Joint 19th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 7 th International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Sciences and Robotics: IEEE Joint 19th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 7 th International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Sciences and Robotics. [bez zostavovateľa]. Szeged: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, P. 231-236. ISBN 978-17-28156-25-5. WoS, SCOPUS.

AFC 029 BENHAMIDA, Abdallah, Miklós KOZLOVSZKY a Sándor SZÉNÁSI. GPU Usage trends in Medical Image processing. DOI 10.1109/SACI46893.2019.9111626 In: Applied Computational Intelligence and Informatics. [bez zostavovateľa]. Timişoara: Universitatea Politehnica Timisoara, 2019, online, p. 320-325. ISBN 978-1-7281-0685-4. SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [1] MYKHAYLOV, P. - VYATKIN, S. - CHEKHMESTRUK, R. - et al. Multi-Volume Data Visualization Using Bounding Shells. In 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 - Proceedings. Piscataway : IEEE, 2021. ISBN 978-166541854-6, p. 195-199. SCOPUSAFC 030 KERTÉSZ, Gábor, Sándor SZÉNÁSI a Zoltán VÁMOSSY. Multi-Directional Projection Transformations for Machine Learning based Object Matching. DOI 10.1109/SACI46893.2019.9111566 In: Applied Computational Intelligence and Informatics. [bez zostavovateľa]. Timişoara: Universitatea Politehnica Timisoara, 2019, online, s. 269-274. ISBN 978-1-7281-0685-4. SCOPUS.

AFC 031 FRIED, Zoltán, Sándor SZÉNÁSI a Imre FELDE. Prediction of objective function value for heat transfer coefficient function reconstruction by FWA. DOI 10.1109/SACI46893.2019.9111623 In: Applied Computational Intelligence and Informatics. [bez zostavovateľa]. Timişoara: Universitatea Politehnica Timisoara, 2019, online, p. 304-307. ISBN 978-1-7281-0685-4. SCOPUS.

AFC 032 PINTÉR, Ádám a Sándor SZÉNÁSI. Automatic Analysis and Evaluation of Student Source Codes. DOI 10.1109/CINTI51262.2020.9305819 In: 20th IEEE international symposium on Computational intelligence and informatics : proceedings: proceedings. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, P. 161-166 [USB-key]. ISBN 978-1-7281-8339-8 (online). SCOPUS.

AFC 033 SZÉNÁSI, Sándor, Imre FELDE a Gábor KERTÉSZ. Comparison of Accident Black Spot Identification Methods based on GPS Coordinates. DOI 10.1109/CINTI51262.2020.9305831 In: 20th IEEE international symposium on Computational intelligence and informatics : proceedings: proceedings. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, P. 61-64 [USB-key]. ISBN 978-1-7281-8339-8 (online). SCOPUS.

AFC 034 FINTA, István, Lóránt FARKAS a Sándor SZÉNÁSI. Data Structure for Packet De-Duplication in Distributed Environments. DOI 10.1109/BigDataService49289.2020.00036 In: IEEE BigDataService 2020 : 6. International Conference on Big Data Computing Service and Machine Learning Applications: 6. International Conference on Big Data Computing Service and Machine Learning Applications. [bez zostavovateľa]. Oxford: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, P. 183-188. ISBN 978-1728-17-022-0. SCOPUS.

AFC 035 VARALJAI, Gábor a Sándor SZÉNÁSI. Projectile Detection and Avoidance using Computer Vision. DOI 10.1109/CINTI51262.2020.9305816 In: 20th IEEE international symposium on Computational intelligence and informatics : proceedings: proceedings. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, P. 157-160 [USB-key]. ISBN 978-1-7281-8339-8 (online). SCOPUS.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 11


AFD 001 KERTÉSZ, Gábor, Sándor SZÉNÁSI a Zoltán VÁMOSSY. Performance Measurement of a General Multi-Scale Template Matching Method. DOI 10.1109/INES.2015.7329697 In: Intelligent Engineering Systems (INES), 2015 IEEE 19th International Conference on. [s.l.]: IEEE, 2015, P. 153-157. ISBN 978-146737939-7. SCOPUS.

Hivatkozások:
2018  [1] STOJCSICS, D. - DOMOZI, Z. - MOLNAR, A. Large-scale point cloud based volume analysis acceleration based on UAV images. In SACI 2018 - IEEE 12th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. ISBN 978-153864640-3, p. 51-56. SCOPUS

2017  [1] MONISHA, M. - MOHAN, P. S. A real-time embedded system for human action recognition using template matching. In Proceedings - 2017 IEEE International Conference on Electrical, Instrumentation and Communication Engineering, Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017. ISBN 978-150904996-7, p. 1-5. WoS ; SCOPUSAFD 002 KERTÉSZ, Gábor, Sándor SZÉNÁSI a Zoltán VÁMOSSY. Application and properties of the radon transform for object image matching. DOI 10.1109/SAMI.2017.7880333 In: SAMI 2017 - IEEE 15th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings. [s.l.]: IEEE, 2017, Art. no. 7880333, p. 353-358. ISBN 978-150905654-5. WoS, SCOPUS.

AFD 003 SZÉNÁSI, Sándor a Imre FELDE. Configuring Genetic Algorithm to Solve the Inverse Heat Conduction Problem. DOI 10.1109/SAMI.2017.7880340 In: SAMI 2017 - IEEE 15th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings. [s.l.]: IEEE, 2017, Art. no. 7880340, p. 387-392. ISBN 978-150905654-5. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [1] PERAKIS, N. - PREIS, L. - HAIDN, O. J. Wall Heat Flux Evaluation in Regeneratively Cooled Rocket Thrust Chambers. In Journal of Thermophysics and Heat Transfer. ISSN 0887-8722, 2021, vol. 35, no. 1, p. 127-141. WoS ; SCOPUS

2018  [1] STOJCSICS, D. - DOMOZI, Z. - MOLNAR, A. Large-scale point cloud based volume analysis acceleration based on UAV images. In SACI 2018 - IEEE 12th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. ISBN 978-153864640-3, p. 51-56. SCOPUSAFD 004 KERTÉSZ, Gábor, Sándor SZÉNÁSI a Zoltán VÁMOSSY. A novel method for Convolutional Neural Architecture Generation with memory limitation. DOI 10.1109/SAMI.2019.8782734 In: SAMI 2019 : IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, P. 229-234. ISBN 978-1-7281-0249-8. WoS, SCOPUS.

AFD 005 ROMHÁNYI, Ágoston a Sándor SZÉNÁSI. OpenGL-based Modular Lightweight 3D Framework with Physics Capabilities. DOI 10.1109/SAMI.2019.8782777 In: SAMI 2019 : IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, P. 239-244. ISBN 978-1-7281-0249-8. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2020  [1] PARK, H. - BAEK, N. Developing an Open-Source Lightweight Game Engine with DNN Support. In Electronics. ISSN 2079-9292, 2020, vol. 9, no. 9. WoS ; SCOPUSAFD 006 TÓTH, Bence Tamás a Sándor SZÉNÁSI. The Simulation of Tree Growth in the Light of Environmental Effects. DOI 10.1109/SAMI.2019.8782746 In: SAMI 2019 : IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, P. 245-249. ISBN 978-1-7281-0249-8. WoS, SCOPUS.

AFD 007 SZÉNÁSI, Sándor, Zoltán FRIED a Imre FELDE. GPU Accelerated Heat Transfer Simulation Supporting Heuristics to Solve the Inverse Heat Conduction Problem. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108768 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : proceedings: proceedings. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, [USB-key], s. 287-292. ISBN 978-1-7281-3149-8. WoS, SCOPUS.

AFD 008 FRIED, Zoltán, Imre FELDE a Sándor SZÉNÁSI. Reconstruction of the heat transfer coefficients by using hybrid (FWA + gradient) approach. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108767 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : proceedings: proceedings. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, [USB-key], s. 299-304. ISBN 978-1-7281-3149-8. WoS, SCOPUS.

AFD 009 SZÉNÁSI, Sándor, Zoltán FRIED a Imre FELDE. Training of Artificial Neural Network to Solve the Inverse Heat Conduction Problem. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108733 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : proceedings: proceedings. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, [USB-key], s. 293-298. ISBN 978-1-7281-3149-8. WoS, SCOPUS.

AFD 010 SALEH, Kaziwa, Sándor SZÉNÁSI a Zoltán VÁMOSSY. Occlusion Handling in Generic Object Detection: A Review. DOI 10.1109/SAMI50585.2021.9378657 In: SAMI 2021 : IEEE 19th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: IEEE 19th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, online, p. 477-483. ISBN 978-1-7281-8053-3 (online). WoS, SCOPUS.

AFD 011 MAGYAR, Dávid a Sándor SZÉNÁSI. Parsing via Regular Expressions. DOI 10.1109/SAMI50585.2021.9378647 In: SAMI 2021 : IEEE 19th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: IEEE 19th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. [bez zostavovateľa]. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, online, p. 235-238. ISBN 978-1-7281-8053-3 (online). WoS, SCOPUS.

Počet výstupov spolu: 105


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 37

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 37


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z: počet ohlasov: 23

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 23


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 60Menný zoznam publikácií:


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 30


V2_001 Finta, István, Farkas, Lóránt, Szénási, Sándor. Quantity Analysis on the Chaining of Repetition Free Words Considering the VDE Composition Rule [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465549 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, s. 431-436. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. [angličtina]. - SCO


V2_002 Bonnyai, Gergő, Szénási, Sándor. Machine Learning Assisted Temporal Continuous Clustering [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI58000.2023.10044525 In: IEEE 21st World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 81-84 [online]. ISBN 979-8-3503-1987-3. ISBN (online) 979-8-3503-1986-6. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


V2_003 Tyagi, Suryakant, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Szénási, Sándor. A Comprehensive Investigation into The Noise Reduction Techniques for Speech [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI58000.2023.10044486 In: IEEE 21st World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 207-212 [online]. ISBN 979-8-3503-1987-3. ISBN (online) 979-8-3503-1986-6. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


V2_004 Szénási, Sándor, Sipos, Miklós, Mogyorósi, Péter. PSO based Optimization of DBSCAN Algorithm Parameters for Road Accident Blackspot Localization [elektronický dokument]. DOI 10.1109/ICCC202255925.2022.9922768 In: 2022 IEEE 10th Jubilee International Conference on Computational Cybernetics and Cyber-Medical Systems: proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 43-48 [online]. ISBN (online) 978-1-6654-8177-9. [angličtina]. - SCO


V2_005 Biczó, Zoltán, Szénási, Sándor, Felde, Imre. Safe Overfitting of Boosted Tree Algorithm in Heat Transfer Modeling. DOI 10.1109/SAMI54271.2022.9780808 In: SAMI 2022: IEEE 20th Jubilee World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 379-382 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-1-6654-9704-6. [angličtina]. - SCO


V2_006 Asádová, Farida, Kertész, Gábor, Lovas, Róbert, Szénási, Sándor. Fault detection in GPU-enabled Cloud Systems – An Overview In: SAMI 2022: IEEE 20th Jubilee World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 317-322 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-1-6654-9704-6. [angličtina]. - SCO


V2_007 Pintér, Ádám, Szénási, Sándor. GPU Acceleration of Longest Common Substrings Algorithm In: SACI 2023 - 17th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 189-194. ISBN 979-8350-321-10-4. [angličtina]. - SCO


V2_008 Erdei, Barnabás, Szénási, Sándor. Procedural City Generation. DOI 10.1109/SACI58269.2023.10158565 In: SACI 2023 - 17th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 473-476. ISBN 979-8350-321-10-4. [angličtina]. - SCO


V2_009 Pintér, Ádám, Szénási, Sándor. Longest Common Subsequence-based Source Code Similarity In: SACI 2023 - 17th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 123-128. ISBN 979-8350-321-10-4. [angličtina]. - SCO


V2_010 Mogyorósi, Péter, Szénási, Sándor. GPU Database for Large Geospatial Datasets In: SACI 2023 - 17th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 399-403. ISBN 979-8350-321-10-4. [angličtina]. - SCO


V2_011 Biczó, Zoltán, Szénási, Sándor, Felde, Imre. A Novel Machine Learning Solution for the Inverse Heat Conduction Problem with Synthetic Datasets. DOI 10.1109/SACI58269.2023.10158590 In: SACI 2023 - 17th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 117-121. ISBN 979-8350-321-10-4. [angličtina]. - SCO


V2_012 Kovács, András, Szénási, Sándor, Lovas, Róbert. Vectorisation of Program Codes for Machine Learning Based Resource Estimation. DOI 10.1109/SACI58269.2023.10158583 In: SACI 2023 - 17th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 135-140. ISBN 979-8350-321-10-4. [angličtina]. - SCO


V2_013 Rőczey, Barnabás, Szénási, Sándor. Automated Moderation Helper System Using Artificial Intelligence Based Text Classification and Recommender System Techniques. DOI 10.1109/SACI58269.2023.10158593 In: SACI 2023 - 17th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 477-481. ISBN 979-8350-321-10-4. [angličtina]. - SCO


V2_014 Emődi, Márk, Kovács, József, Lovas, Róbert, Szénási, Sándor. Evaluation of GPU Virtualisation Approaches for Machine Learning Enhanced Debugging of Cloud Orchestration [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465570 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, s. 425-430. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. [angličtina]


V2_015 Szabó-Gali, Ákos, Felde, Imre, Szénási, Sándor. Adaptive Fireworks Algorithm to solve 2D Inverse Heat Conduction Problem [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465543 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, s. 443-448. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. [angličtina]


V2_016 Biczó, Zoltán, Felde, Imre, Szénási, Sándor. Distorsion Prediction of Additive Manufacturing Process using Machine Learning Methods [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465625 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, s. 249-252. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. [angličtina]


V2_017 Tyagi, Suryakant, Szénási, Sándor. A Review And Analysis of Emotion Based Harmful Speech Detection Using Machine And Deep Learning And Future Direction. DOI 10.1109/ICCC202255925.2022.9922704 In: ICCC 2022: 23rd International carpathian control conference. Sinaia, Romania. May 29 - June 1, 2022. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Computer Society, 2022, s. 89-94. ISBN 978-1-6654-6636-3. ISBN 978-1-6654-6635-6. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Yashwanth, V., Sumalatha, M. R., Yukan, A. S., Narayan, Aditya B., Paliyela, Lakshmi Harika. Real-time speech emotion detection using artificial intelligence. DOI 10.1109/CCET56606.2022.10080772 In: Proceedings of International Conference on Current Development in Engineering and Technology. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022. ISBN 9781665454155. [angličtina]. - SCO


V2_018 Farkas, Attila, Póra, Krisztián, Szénási, Sándor, Kertész, Gábor, Lovas, Róbert. Evaluation of a distributed deep learning framework as a reference architecture for a cloud environment. DOI 10.1109/ICCC202255925.2022.9922765 In: ICCC 2022: 23rd International carpathian control conference. Sinaia, Romania. May 29 - June 1, 2022. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Computer Society, 2022, s. 83-88. ISBN 978-1-6654-6636-3. ISBN 978-1-6654-6635-6. [angličtina]. - SCO


V2_019 Tyagi, Suryakant, Szénási, Sándor. Emotion Extraction from Speech using Deep Learning. DOI 10.1109/SAMI54271.2022.9780779 In: SAMI 2022: IEEE 20th Jubilee World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 181-185 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-1-6654-9704-6. [angličtina]. - SCO


V2_020 Fried, Zoltán, Felde, Imre, Szénási, Sándor. Enhancing the Firework Algorithm ecosystem for the reconstruction of the HTC function [elektronický dokument]. DOI 10.1088/1757-899X/903/1/012020 In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2020. - CPCI-S ; SCO, s. 1-8. ISSN 1757-8981. ISSN (online) 1757-899X. [angličtina]


V2_021 Tyagi, Suryakant, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Marta, Takacs, Szénási, Sándor. A Review on Emotion Based Harmful Speech Detection Using Machine Learning [elektronický dokument]. DOI 10.1109/CINTI-MACRo57952.2022.10029592 In: IEEE Joint 22nd International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 8th IEEE International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Science and Robotics: proceedings. Budapešť: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 17-23. ISBN 979-8-3503-9882-3. ISBN (online) 979-8-3503-9881-6. [angličtina]. - WOS CC


V2_022 Klopp, Bálint, Szénási, Sándor. Simulation of Fluvial Erosion [elektronický dokument] In: 2023 IEEE 23rd International Symposium on Computational Intelligence and Informatics. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 281-283 [online] [USB kľúč]. ISBN (online) 979-8-3503-4294-9. ISBN (online) 979-8-3503-4293-2. [angličtina]. - SCO


V2_023 Polónyi, Richard William, Szénási, Sándor. Bacteria Colony Simulation [elektronický dokument] In: 2023 IEEE 23rd International Symposium on Computational Intelligence and Informatics. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 249-253 [online] [USB kľúč]. ISBN (online) 979-8-3503-4294-9. ISBN (online) 979-8-3503-4293-2. [angličtina]. - SCO


V2_024 Kelemen, Dávid, Szénási, Sándor. Optimization and representation of a network of food delivery drones in simulation [elektronický dokument] In: IEEE 21st International Symposium on Intelligent Systems and Informatics: proceedings. Budapest: IEEE Hungary Section, 2023, s. 1-5. ISBN 979-83-50343-36-6. ISBN (online) 979-8-3503-4335-9. [angličtina]. - SCO


V2_025 Sipos, Miklós, Szénási, Sándor. Lightweight Blockchain Simulation with Transaction Graph Visualizer [elektronický dokument]. DOI 10.1109/CINTI59972.2023.10382093 In: 2023 IEEE 23rd International Symposium on Computational Intelligence and Informatics. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 31-36 [online] [USB kľúč]. ISBN (online) 979-8-3503-4294-9. ISBN (online) 979-8-3503-4293-2. [angličtina]. - SCO


V2_026 Tyagi, Suryakant, Szénási, Sándor, Neumann, John Von. Speech Emotion Recognition using AdaMax and Weighted Adam Optimizers [elektronický dokument]. DOI 10.1109/CINTI59972.2023.10382013 In: 2023 IEEE 23rd International Symposium on Computational Intelligence and Informatics. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 177-184 [online] [USB kľúč]. ISBN (online) 979-8-3503-4294-9. ISBN (online) 979-8-3503-4293-2. [angličtina]. - SCO


V2_027 Mogyorósi, Péter, Szénási, Sándor. Fuzzy-based Approach for Road Accident Risk Estimation on GPU [elektronický dokument]. DOI 10.1109/CINTI59972.2023.10382074 In: 2023 IEEE 23rd International Symposium on Computational Intelligence and Informatics. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 415-420 [online] [USB kľúč]. ISBN (online) 979-8-3503-4294-9. ISBN (online) 979-8-3503-4293-2. [angličtina]. - SCO


V2_028 Tyagi, Suryakant, Szénási, Sándor. Speech Emotion Recognition using Long Short-Term Memory Models and Grey Wolf Optimization [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SISY60376.2023.10417879 In: IEEE 21st International Symposium on Intelligent Systems and Informatics: proceedings. Budapest: IEEE Hungary Section, 2023, s. 643-648. ISBN 979-83-50343-36-6. ISBN (online) 979-8-3503-4335-9. https://ieeexplore-1ieee-1org-1dikuii0u052a.erproxy.cvtisr.sk/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10417879. [angličtina]. - SCO


V2_029 Kovacs, Andras, Szénási, Sándor, Lovas, Róbert. Resource estimation for executing program codes using machine learning [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI60510.2024.10432832 In: IEEE 22nd World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: Proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2024, s. 249-252 [tlačená forma] [USB kľúč]. ISBN 979-8-3503-1720-6. ISBN (online) 979-8-3503-1719-0. [angličtina]. - SCO


V2_030 Tyagi, Suryakant, Szénási, Sándor. Exploring the Potential of Convolutional Neural Networks in Sequential Data Analysis: A Comparative Study with LSTMs and BiLSTMs [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI60510.2024.10432861 In: IEEE 22nd World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: Proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2024, s. 243-248 [tlačená forma] [USB kľúč]. ISBN 979-8-3503-1720-6. ISBN (online) 979-8-3503-1719-0. [angličtina]. - SCO


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 5


V3_001 Pintér, Ádám, Szénási, Sándor. Index Dependent Nested Loops Parallelization with an Even Distributed Number of Steps [elektronický dokument]. DOI 10.31449/inf.v45i4.3130 In: Informatica: an International Journal of Computing and Informatics. Ľubľana: Slovensko društvo informatika, 2021, Roč. 45, č. 4, 493-506 [tlačená forma]. ISSN 0350-5596. ISSN (online) 1854-3871. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


V3_002 Saleh, Kaziwa, Szénási, Sándor, Vámossy, Zoltán. Generative Adversarial Network for Overcoming Occlusion in Images: A Survey [elektronický dokument]. DOI 10.3390/a16030175 In: Algorithms. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 16, č. 3, art. no. 175, s. 1-32 [online]. ISSN (online) 1999-4893. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


V3_003 Tyagi, Suryakant, Szénási, Sándor. Semantic speech analysis using machine learning and deep learning techniques: a comprehensive review [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s11042-023-17769-6 In: Multimedia Tools and Applications: An International Journal. [s.l.]: Springer Nature, 2023, s. [1-30] [tlačená forma] [online]. ISSN 1380-7501. ISSN (online) 1573-7721. https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-023-17769-6. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


V3_004 Tyagi, Suryakant, Szénási, Sándor. Optimizing Speech Emotion Recognition with Deep Learning and Grey Wolf Optimization: A Multi-Dataset Approach [elektronický dokument]. DOI 10.3390/a17030090 In: Algorithms. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2024, Roč. 17, č. 3, s. [1-15] [online]. ISSN (online) 1999-4893. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


V3_005 Mogyorósi, Péter, Szénási, Sándor, Tóth-Laufer, Edit. Fuzzy-Based Road Accident Risk Assessment [elektronický dokument]. DOI 10.3390/math12081144 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2024, Roč. 12, č. 8, s. 1-18 [online]. ISSN (online) 2227-7390. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet výstupov: 6


ADC_001 Felde, Imre, Szénási, Sándor. Using multiple graphics accelerators to solve the two-dimensional inverse heat conduction problem [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.cma.2018.03.024 In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. Amsterdam: Elsevier, 2018, č. 336, s. 286-303 [tlačená forma]. ISSN 0045-7825. ISSN (online) 1879-2138. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2022 [01/20] Ahn, Chang uk, Park, Chanhun, Park, Dong Il, Kim, Jin Gyun. Optimal hybrid parameter selection for stable sequential solution of inverse heat conduction problem [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.122076 In: International Journal of Heat and Mass Transfer. Amsterdam: Elsevier, 2022, č. 183, Part B, [tlačená forma] [online]. ISSN 0017-9310. ISSN (online) 1879-2189. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Liu, Xiao Yu, Xie, Zhi, Yang, Jian, Meng, Hong Ji. Accelerating phase-change heat conduction simulations on GPUs [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.csite.2022.102410 In: Case Studies in Thermal Engineering. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 39, [online]. ISSN (online) 2214-157X. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2022 [01/20] Kertész, Gábor. Deep metric learning using negative sampling probability annealing [elektronický dokument]. DOI 10.3390/s22197579 In: Sensors. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 22, č. 19, [online] [tlačená forma]. ISSN 1424-3210. ISSN (online) 1424-8220. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Marinov, Tchavdar T., Marinova, Rossitza S. An inverse problem solution for thermal conductivity reconstruction [elektronický dokument]. DOI 10.37394/23202.2021.20.21 In: WSEAS Transactions on Systems. [S. l.]: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2021, Roč. 20, 187-195 [tlačená forma] [online]. ISSN 1109-2777. ISSN (online) 2224-2678. - SCO


2021 [01/20] Kertész, Gábor. Different triplet sampling techniques for lossless triplet loss on metric similarity learning [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI50585.2021.9378628 In: SAMI 2021: IEEE 19th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 449-453 [online] [USB kľúč]. ISBN (online) 978-1-7281-8053-3. ISBN (online) 978-1-7281-8052-6. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] Ngondiep, Eric. An Efficient Three-Level Explicit Time-Split Approach for Solving Two-Dimensional Heat Conduction Equation [elektronický dokument]. DOI 10.18576/amis/140615 In: Applied mathematics & Information sciences. New York: Natural Sciences Publishing, 2020, Roč. 14, č. 6, 1075-1092 [tlačená forma] [online]. ISSN 1935-0090. ISSN (online) 2325-0399. - SCO


2020 [01/20] Tamaddon-Jahromi, Hamid Reza, Chakshu, Neeraj Kavan, Sazonov, Igor, Evans, Llion M., Thomas, Hywel, Nithiarasu, Perumal. Data-driven inverse modelling through neural network (deep learning) and computational heat transfer [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.cma.2020.113217 In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. Amsterdam: Elsevier, 2020, Roč. 369, [tlačená forma]. ISSN 0045-7825. ISSN (online) 1879-2138. - WOS CC ; SCO ; CCC


2020 [01/20] Kertész, Gábor. Metric embedding learning on multi-directional projections [elektronický dokument]. DOI 10.3390/A13060133 In: Algorithms. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 13, č. 6, [online]. ISSN (online) 1999-4893. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] Thaher, Thaer, Sartawi, Badie. An Experimental Design Approach to Analyse the Performance of Island-Based Parallel Artificial Bee Colony Algorithm. DOI 10.1109/AICT50176.2020.9368747 In: 14th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT 2020 - Proceedings. New York: IEEE. ISBN 9781728173856. - WOS CC ; SCO


2018 [01/20] Dankó, Bence, Kertész, Gábor. Recognition of the Hungarian Fingerspelling Alphabet using Convolutional Neural Network based on Depth Data. DOI 10.1109/CINTI.2018.8928221 In: 2018 IEEE 18th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI). New York: IEEE, 2018, 41-46 [online]. ISBN 9781728111179. - WOS CC ; SCO


ADC_002 Finta, István, Szénási, Sándor, Farkas, Lóránt. Input pattern classification based on the markov property of the IMBT with related equations and contingency tables [elektronický dokument]. DOI 10.3390/e22020245 In: Entropy. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 22, č. 2, Art. no. 245, s. 5-15 [online]. ISSN (online) 1099-4300. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000521371400035. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADC_003 Kertesz, Gabor, Szénási, Sándor, Vamossy, Zoltan. Comparative analysis of image projection-based descriptors in Siamese neural networks [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.advengsoft.2020.102963 In: Advances in Engineering Software. Barking: Elsevier, 2021, č. 154, Art. no. 102963 2963-2963 [tlačená forma]. ISSN 0965-9978. ISSN (online) 1873-5339. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965997820310097?via%3Dihub. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2023 [01/20] Huang, Yuejuan, Zeng, Fanju, Hou, Dan. Simulation research on artificial intelligence matching of image database based on neural network. DOI 10.1109/ICNETIC59568.2023.00083 In: Proceedings - 2023 International Conference on Networking, Informatics and Computing. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Computer Society, 2023, s. 370-374. ISBN 9798350313314. [angličtina]. - SCO


2023 [01/20] D'Amicantonio, Giacomo, Bondarau, Egor, De With, Peter H.N. Homography estimation for camera calibration in complex topological scenes. DOI 10.1109/IV55152.2023.10186786 In: IEEE Intelligent Vehicles Symposium. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023. ISBN 9798350346916. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Pap, Jozsef, Mako, Csaba, Illessy, Miklos, Dedaj, Zef, Ardabili, Sina, Torok, Bernat, Mosavi, Amir. Correlation analysis of factors affecting firm performance and employees wellbeing: application of advanced machine learning analysis [elektronický dokument]. DOI 10.3390/a15090300 In: Algorithms. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 15, č. 9, [online]. ISSN (online) 1999-4893. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Liu, Jie, Dey, Nilanjan, Crespo, Ruben González, Shi, Fuqian, Liu, Chanjuan. Inadequate dataset learning for major depressive disorder MRI semantic classification [elektronický dokument]. DOI 10.1049/ipr2.12437 In: IET Image Processing. Londýn: The Institution of Engineering and Technology, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 1751-9659. ISSN (online) 1751-9667. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Shan, Feng, Wang, Youya. Animation Design Based on 3D Visual Communication Technology [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2022/6461538 In: Scientific Programming. Londýn: Hindawi Publishing Corporation, 2022, Roč. 2022, [tlačená forma]. ISSN 1058-9244. ISSN (online) 1875-919X. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Tang, Hongxin. Parabolic Detection Algorithm of Tennis Serve Based on Video Image Analysis Technology [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2021/7901677 In: Security and Communication Networks. Chichester: John Wiley & Sons, 2021, Roč. 2021, [tlačená forma] [online]. ISSN 1939-0114. ISSN (online) 1939-0122. - SCO


2021 [01/20] Odry, Akos, Vizvari, Zoltan, Gyorfi, Nina, Kovács, Levente, Eigner, Gyorgy, Klincsik, Mihaly, Sari, Zoltan, Odry, Peter, Toth, Attila. Application of Heuristic Optimization in Bioimpedance Spectroscopy Evaluation [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SACI51354.2021.9465617 In: SACI 2021 - IEEE 15th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 105-112. ISBN 978-1-7281-9545-2. ISBN 978-1-7281-9543-8. ISBN (online) 978-1-7281-9544-5. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Guo, Zhenfei, Bai, Ruixiang, Lei, Zhenkun, Jiang, Hao, Liu, Da, Zou, Jianchao, Yan, Cheng. CPINet: Parameter identification of path-dependent constitutive model with automatic denoising based on CNN-LSTM. DOI 10.1016/j.euromechsol.2021.104327 In: European Journal of Mechanics - A/Solids. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 90, [online]. ISSN 0997-7538. - WOS CC ; SCO ; CCC


ADC_004 Szénási, Sándor. Analysis of historical road accident data supporting autonomous vehicle control strategies [elektronický dokument]. DOI 10.7717/peerj-cs-399 In: PeerJ. Computer science. San Francisco: Peerj INC, 2021, Roč. 7, č. February 23, art. no. e399, s. 24-25 [online]. ISSN (online) 2376-5992. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85102834227&origin=resultslist. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


Ohlasy:

2023 [01/20] Németh, Balázs. Coordinated control Design for ethical maneuvering of autonomous vehicles [elektronický dokument]. DOI 10.3390/en16104254 In: Energies. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, Roč. 16, č. 10, [online]. ISSN (online) 1996-1073. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


2023 [01/20] Maxim, Vladislav, Liguš, Ján, Ligušová, Jana, Kovaľuk, Dávid, Sabol, Matúš. Processing of collected data using an industrial 2D visual camera system [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI58000.2023.10044529 In: IEEE 21st World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 45-51 [online]. ISBN 979-8-3503-1987-3. ISBN (online) 979-8-3503-1986-6. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2022 [01/20] Koppel, Sjaan, McDonald, Hayley, Peiris, Sujanie, Zou, Xin, Logan, David B. Parents’ Willingness to Allow Their Unaccompanied Children to Use Emerging and Future Travel Modes [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14031585 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 3, [online]. ISSN (online) 2071-1050. - WOS CC ; SCO ; CCC


2021 [01/20] Mitchell, Ann. Autonomous vehicle algorithms, big geospatial data analytics, and interconnected sensor networks in urban transportation systems [elektronický dokument]. DOI 10.22381/CRLSJ13120215 In: Contemporary readings in law and social justice. New York: Addleton Academic Publishers, 2021, Roč. 13, č. 1, 50-59 [tlačená forma] [online]. ISSN 1948-9137. ISSN (online) 2162-2752. - SCO


ADC_005 Szénási, Sándor. Segmentation of colon tissue sample images using multiple graphics accelerators [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.compbiomed.2014.05.002 In: Computers in Biology and Medicine: an international journal. Amsterdam: Elsevier, 2014, č. 51, s. 93-103 [tlačená forma] [online]. ISSN 0010-4825. ISSN (online) 1879-0534. [angličtina]


ADC_006 Szénási, Sándor, Jankó, Domokos. A method to identify black spot candidates in built-up areas [elektronický dokument]. DOI 10.1080/19439962.2015.1084409 In: Journal of Transportation Safety & Security: an Official Journal of the Southeastern Transportation Center, 2017, Roč. 9, č. 1, s. 20-44 [tlačená forma]. ISSN 1943-9962. ISSN (online) 1943-9970. [angličtina]. - CCC


Ohlasy:

2018 [01/12] ZHANG, J. - QU, X. - B. - YAN, Y. - D. A Comparative Study of Weather Effects on Black Spot Identification for Motorways and Urban Arterials Roads. In CICTP 2018: Intelligence, Connectivity, and Mobility - Proceedings of the 18th COTA International Conference of Transportation Professionals. Reston : American Society of Civil Engineers, 2018. ISBN 978-078448152-3, p. 1827-1836.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2017 [01/12] RYDER, B. - GAHR, B. - EGOLF, P. et al. Preventing traffic accidents with in-vehicle decision support systems - The impact of accident hotspot warnings on driver behaviour. In Decision Support Systems. ISSN 0167-9236, 2017, vol. 99, no. SI, p. 64-74.. [s.l.] : [s.n.], 2017


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 2


ADE_001 Sergyán, Szabolcs, Szénási, Sándor, Vámossy, Zoltán. A grafikus hardveren (GPGPU) implementált alkalmazások sebezhetőségei [elektronický dokument] In: Hadmérnök: Katonai Műszaki Tudományok Online, 2014, Roč. 9, č. 1, s. 249-257 [online]. ISSN (online) 1788-1919. [maďarčina]


ADE_002 Szénási, Sándor, Jankó, Domokos. Data-parallel Implementation of Accident Black Spot Searching Method [elektronický dokument] In: Obuda University e-Bulletin. Budapešť: Óbudai Egyetem, 2016, Roč. 6, č. 1, s. 1-7 [online]. ISSN (online) 2062-2872. [angličtina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 14


ADM_001 Kertész, Gábor, Vámossy, Zoltán, Szénási, Sándor. Multi-Directional Image Projections with Fixed Resolution for Object Matching [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2018, Roč. 15, č. 2, s. 211-229 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


ADM_002 Finta, István, Szénási, Sándor. State-space analysis of the interval merging binary tree [elektronický dokument]. DOI 10.12700/APH.16.5.2019.5.5 In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2019, Roč. 16, č. 5, s. 71-85 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


ADM_003 Pintér, Ádám, Schmuck, Balázs, Szénási, Sándor. Short text evaluation with neural network [elektronický dokument]. DOI 10.1556/606.2018.13.3.11 In: Pollack Periodica: An International Journal for Engineering and Information Sciences. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2018, Roč. 13, č. 3, s. 107-118 [tlačená forma] [online]. ISSN 1788-1994. ISSN (online) 1788-3911. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85056994481&origin=resultslist. [angličtina]. - SCO


ADM_004 Szénási, Sándor, Felde, Imre. Database for Research Projects to Solve the Inverse Heat Conduction Problem. DOI 10.3390/data4030090 In: Data. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 4, č. 3, s. 1-11 [online]. ISSN 2306-5729. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000487958500037. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073339913&origin=resultslist. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


ADM_005 Tóth, Bence Tamás, Szénási, Sándor. Tree Growth Simulation based on Ray-Traced Lights Modelling [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2020, Roč. 17, č. 4, s. 221-237 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090658929&origin=resultslist. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000528215300012. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2021 [01/20] Oldal, Laura Gulyás, Kovács, András. Biometric Authentication System based on Hand Geometry and Palmprint Features. DOI 10.5220/0010408900580065 In: Proceedings of the International Conference on Image Processing and Vision Engineering, IMPROVE 2021. Setúbal: SciTePress, 58-65. ISBN 9789897585111. - SCO


ADM_006 Kiss, Dániel, Kertész, Gábor, Jaskó, Máté, Szénási, Sándor, Lovrics, Anna, Vámossy, Zoltán. Evaluation of colony formation dataset of simulated cell cultures [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2020.07.010 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2020, č. 51, s. 41-52 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/6315/1/41_52_Kiss.pdf. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


ADM_007 Bathla, Yatish, Szénási, Sándor. A web server to store the modeled behavior data and zone information of the multidisciplinary product model in the cad systems [elektronický dokument]. DOI 10.31449/inf.v44i2.2660 In: Informatica: an International Journal of Computing and Informatics. Ľubľana: Slovensko društvo informatika, 2020, Roč. 44, č. 2, s. 275-283 [tlačená forma]. ISSN 0350-5596. ISSN (online) 1854-3871. https://www.informatica.si/index.php/informatica/article/view/2660/1401. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Tarigan, Jos Timanta, Sitompul, Opim Salim, Zarlis, Muhammad, Nababan, Erna Budhiarti. Dynamic terrain data exchange in a collaborative terrain editor [elektronický dokument]. DOI 10.31449/inf.v46i4.4412 In: Informatica: an International Journal of Computing and Informatics. Ľubľana: Slovensko društvo informatika, 2022, Roč. 46, č. 4, s. 575-582 [tlačená forma]. ISSN 0350-5596. ISSN (online) 1854-3871. [angličtina]. - SCO


ADM_008 Szénási, Sándor, Kertész, Gábor, Felde, Imre, Nadai, Laszlo. Statistical accident analysis supporting the control of autonomous vehicles [elektronický dokument]. DOI 10.3233/JCM-204186 In: Journal of computational methods in sciences and engineering. Amsterdam: IOS Press, 2021, Roč. 21, č. 1, 85-97 [tlačená forma]. ISSN 1472-7978. ISSN (online) 1875-8983. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


ADM_009 Szénási, Sándor, Vámossy, Zoltán. Evolutionary algorithm for optimizing parameters of GPGPU-based image segmentation [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2013, Roč. 10, č. 5, s. 7-28 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


Ohlasy:

2018 [01/12] GUO, S. Limb movement anatomy model based on evolutionary algorithm. In Journal of advanced oxidation technologies. ISSN 1203-8407, 2018, vol. 21, no.2.. [s.l.] : [s.n.], 2018


ADM_010 Szénási, Sándor, Vámossy, Zoltán. Implementation of a Distributed Genetic Algorithm for Parameter Optimization in a Cell Nuclei Detection Project [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2013, Roč. 10, č. 4, s. 59-86 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


Ohlasy:

2013 [01/12] SÁNTHA, G. - HERMANN, G. Accelerometer based activity monitoring system for behavioural analysis of free-roaming animals. In SISY 2013 - IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Proceedings. Subotica : IEEE, 2013. p. 199-203. ISBN 978-147990305-4.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [01/12] HORVÁTH, L. - RUDAS, I. J. New features and contexts for expert level automation of product definition. In SISY 2013 - IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Proceedings. Subotica : IEEE, 2013. p. 313-318. ISBN 978-147990305-4.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [01/12] KOPJÁK, J. Dynamic analysis of distributed control network based on event driven software gates. In SISY 2013 - IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Proceedings. Subotica : IEEE, 2013. p. 293-297. ISBN 978-147990305-4.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [01/12] KÁDÁR, P. - KARACSI, M. Requirements of island mode controller for microCHP in micro grid. In SISY 2013 - IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Proceedings. Subotica : IEEE, 2013. p. 83-86. ISBN 978-147990305-4.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [01/12] KÓSI, K. - VÁRKONYI, T. A. - TAR, J. K. et al. On the simulation of RFPT-based adaptive control of systems of 4 th order response. In SISY 2013 - IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Proceedings. Subotica : IEEE, 2013. p. 259-264. ISBN 978-147990305-4.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [01/12] KISS, B. - SÁPI, J. - KOVÁCS, L. Imaging method for model-based control of tumor diseases. In SISY 2013 - IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Proceedings. Subotica : IEEE, 2013. p. 271-275. ISBN 978-147990305-4.. [s.l.] : [s.n.], 2013


ADM_011 Szénási, Sándor. Distributed region growing algorithm for medical image segmentation In: International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing. [s.n.]: North Atlantic University Union, 2014, č. 8, s. 173-181 [tlačená forma]. ISSN 1998-4464. [angličtina]


ADM_012 Felde, Imre, Szénási, Sándor. Estimation of temporospatial boundary conditions using a particle swarm optimisation technique [elektronický dokument]. DOI 10.1504/IJMMP.2016.079155 In: International Journal of Microstructure and Materials Properties. Ženeva: Inderscience Publishers, 2016, Roč. 11, č. 3, s. 288-300 [tlačená forma]. ISSN 1741-8410. ISSN (online) 1741-8429. [angličtina]


Ohlasy:

2017 [01/12] PRANESH RAO, K. M. - NARAYAN PRABHU, K. Effect of Bath Temperature on Cooling Performance of Molten Eutectic NaNO3-KNO3 Quench Medium for Martempering of Steels. In Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science. ISSN 1073-5623, 2017, vol. 48, no. 10, p. 4895-4904.. [s.l.] : [s.n.], 2017


ADM_013 Felde, Imre, Fried, Zoltán, Szénási, Sándor. Solution of 2-D inverse heat conduction problem with graphic accelerator [elektronický dokument]. DOI 10.1520/MPC20170008 In: Materials Performance and Characterization. [s.l.]: ASTM International, 2017, Roč. 6, č. 5, s. 882-893 [online] [tlačená forma]. ISSN 2379-1365. ISSN (online) 2165-3992. [angličtina]


ADM_014 Szénási, Sándor. Solving the inverse heat conduction problem using NVLink capable Power architecture [elektronický dokument]. DOI 10.7717/peerj-cs.138 In: PeerJ. Computer science. San Francisco: Peerj INC, 2017, č. November 20, s. 1-20 [online]. ISSN (online) 2376-5992. [angličtina]


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 1


AEC_001 Szénási, Sándor. Highway Safety of Smart Cities In: The Internet of Things: Foundation for Smart Cities, eHealth and Ubiquitous Computing. Boca Raton: Taylor & Francis Group. CRC Press, 2017, s. 243-272. ISBN 978-1-4987-8902-8. [angličtina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 35


AFC_001 Kertész, Gábor, Vámossy, Zoltán, Szénási, Sándor. Vehicle Image Matching using Siamese Neural Networks with Multi-Directional Image Projections. DOI 10.1109/SACI.2018.8440917 In: SACI 2018. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 491-496 [online]. ISBN 978-1-5386-4639-7. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFC_002 Szénási, Sándor. Static load balancing on heterogeneous systems containing CPU and GPU. DOI 10.5593/sgem2018/2.1/S07.091 In: SGEM 2018 conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology, 2018, s. 717-722 [tlačená forma]. ISBN 978-619-7408-39-3. [angličtina]. - SCO


AFC_003 Pintér, Ádám, Szénási, Sándor. Comparison of Source Code Storage Methods. DOI 10.1109/CINTI-MACRo49179.2019.9105260 In: 2019 IEEE 19th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 7th IEEE International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Sciences and Robotics (CINTI-MACRo 2019). New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. - CPCI-S, s. 231-236 [online]. ISBN 978-1-7281-5625-5. ISSN 2380-8586. https://ieeexplore.ieee.org/document/9105260. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFC_004 Kertész, Gábor, Szénási, Sándor, Vámossy, Zoltán. Multi-Directional Projection Transformations for Machine Learning based Object Matching. DOI 10.1109/SACI46893.2019.9111566 In: Applied Computational Intelligence and Informatics. Timişoara: Universitatea Politehnica Timisoara, 2019. - CPCI-S, Art. no. 9111566, s. 269-274 [online]. ISBN 978-1-7281-0685-4. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=9111566. [angličtina]. - SCO


AFC_005 Benhamida, Abdallah, Kozlovszky, Miklós, Szénási, Sándor. GPU Usage trends in Medical Image processing. DOI 10.1109/SACI46893.2019.9111626 In: Applied Computational Intelligence and Informatics. Timişoara: Universitatea Politehnica Timisoara, 2019. - CPCI-S, Art. no. 9111626, s. 320-325 [online]. ISBN 978-1-7281-0685-4. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=9111626. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Iqbal, Shahzaib, Khan, Tariq M., Naveed, Khuram, Naqvi, Syed S., Nawaz, Syed Junaid. Recent trends and advances in fundus image analysis: A review [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.compbiomed.2022.106277 In: Computers in Biology and Medicine: an international journal. Amsterdam: Elsevier, 2022, Roč. 151, [tlačená forma] [online]. ISSN 0010-4825. ISSN (online) 1879-0534. [angličtina]. - SCO


2022 [01/20] Zhao, Lin, Khan, Arijit, Luo, Robby. ShaderNet: graph-based shader code analysis to accelerate GPU s performance improvement. DOI 10.1145/3534540.3534688 In: Proceedings of the 5th ACM SIGMOD Joint International Workshop on Graph Data Management Experiences and Systems (GRADES) and Network Data Analytics (NDA), GRADES-NDA 2022. New York: Association for Computing Machinery, 2022. ISBN 9781450393843. [angličtina]. - SCO


2021 [01/20] Mykhaylov, Pavlo, Vyatkin, Sergey, Chekhmestruk, Roman, Perun, Ivan. Multi-volume data visualization using bounding shells. DOI 10.1109/ACIT52158.2021.9548400 In: 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). Denver: The Institute of Electrical and Eelectronics Engineers, 2021, s. 195-199. ISBN 978-1-6654-1854-6. [angličtina]. - SCO


AFC_006 Fried, Zoltán, Szénási, Sándor, Felde, Imre. Prediction of objective function value for heat transfer coefficient function reconstruction by FWA. DOI 10.1109/SACI46893.2019.9111623 In: Applied Computational Intelligence and Informatics. Timişoara: Universitatea Politehnica Timisoara, 2019. - CPCI-S, Art. no. 9111623, s. 304-307 [online]. ISBN 978-1-7281-0685-4. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=9111623. [angličtina]. - SCO


AFC_007 Pintér, Ádám, Szénási, Sándor. Automatic Analysis and Evaluation of Student Source Codes [elektronický dokument]. DOI 10.1109/CINTI51262.2020.9305819 In: 20th IEEE international symposium on Computational intelligence and informatics: proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020. - CPCI-S, Art. no. 9305819, s. 161-166 [USB kľúč]. ISBN (online) 978-1-7281-8339-8. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9305819. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2021 [01/20] Angelovski, Damjan, Stankov, Emil, Jovanov, Mile. DEMAx tool based on an improved model for semiautomatic C/C++ Source code assessment. DOI 10.1145/3470716.3470728 In: Proceedings of the 6th International Conference on Information and Education Innovations. New York: Association for Computing Machinery, 2021, s. 68-73. ISBN 9781450389488. [angličtina]. - SCO


AFC_008 Varaljai, Gábor, Szénási, Sándor. Projectile Detection and Avoidance using Computer Vision [elektronický dokument]. DOI 10.1109/CINTI51262.2020.9305816 In: 20th IEEE international symposium on Computational intelligence and informatics: proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020. - CPCI-S, . Art. no. 9305816, s. 157-160 [USB kľúč]. ISBN (online) 978-1-7281-8339-8. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9305816. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2021 [01/20] Canepa, Alessio, Ragusa, Edoardo, Zunino, Rodolfo, Gastaldo, Paolo. T-rexnet—a hardware-aware neural network for real-time detection of small moving objects [elektronický dokument]. DOI 10.3390/s21041252 In: Sensors. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 21, č. 4, 1-18 [online] [tlačená forma]. ISSN 1424-3210. ISSN (online) 1424-8220. - WOS CC ; SCO ; CCC


AFC_009 Szénási, Sándor, Felde, Imre, Kertész, Gábor. Comparison of Accident Black Spot Identification Methods based on GPS Coordinates [elektronický dokument]. DOI 10.1109/CINTI51262.2020.9305831 In: 20th IEEE international symposium on Computational intelligence and informatics: proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020. - CPCI-S, Art. no. 9305831, s. 61-64 [USB kľúč]. ISBN (online) 978-1-7281-8339-8. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9305831. [angličtina]. - SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Topcuoglu, B., Memisoglu Baykal, T., Tuydes Yaman, H. Speed-related traffic accident analysis using GIS-based DBscan and NNH clustering. DOI 10.5194/isprs-archives-XLVIII-4-W1-2022-487-2022 In: Free and Open Source Software for Geospatial: International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives. Hannover: International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, 2022, s. 487-494. ISSN 16821750. [angličtina]. - SCO


AFC_010 Farkas, Lóránt, Finta, István, Szénási, Sándor. Data Structure for Packet De-Duplication in Distributed Environments. DOI 10.1109/BigDataService49289.2020.00036 In: IEEE BigDataService 2020: 6. International Conference on Big Data Computing Service and Machine Learning Applications. Oxford: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, 183-188 [tlačená forma]. ISBN 978-1728-17-022-0. [angličtina]. - SCO


AFC_011 Szénási, Sándor, Csiba, Peter. Clustering algorithm in order to find accident black spots identified by GPS coordiantes. DOI 10.5593/SGEM2014/B21/S8.063 In: SGEM 2014. GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing: conference proceedings. Volume I. Sofia: SGEM, 2014, s. 497-504. ISBN 978-619-7105-10-0. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01/12] SANTOS, D. - SAIAS, J. - QUARESMA, P. - et al. Machine Learning Approaches to Traffic Accident Analysis and Hotspot Prediction. In. Computers. ISSN 2073-431X, 2021, vol. 10, no. 12.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2020 [01/12] CHANTAMIT-O-PAS, P. - PONGPUM, W. - KONGSAKSRI, K. Road Traffic Injury Prevention Using DBSCAN Algorithm. In ICONIP 2020. 27th International Conference on Neural Information Processing. Berlin : Springer Science and Business Media Deutschland, 2020. ISBN 978-303063822-1, p. 180-187.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2018 [01/12] TÓTH, L. - KISS, G. The Relationship Between Standard and Autonomous Vehicles. In 2018 18th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI). New York : IEEE, 2018. ISBN 978-1-7281-1117-9, p. 269-272.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [01/12] ALMJEWAIL, A. - ALMJEWAIL, A. - ALSENAYDI, S. Analysis of traffic accident in riyadh using clustering algorithms. In Advances in Intelligent Systems and Computing. Berlin : Springer Verlag, 2018. ISBN 978-331978752-7, p. 12-25.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [01/12] SEVCIK, M. - GASPAROVICOVÁ, P. - ZIGOVA, M. -et al. The computation of real area using gis demonstrated on management of invasive plants. In Useful geography: Transfer from research to practice. Brno : Masaryk University Press, 2018. ISBN 978-80-210-8907, p. 326-335.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2017 [01/12] RYDER, B. - GAHR, B. - EGOLF, P. et al. Preventing traffic accidents with in-vehicle decision support systems - The impact of accident hotspot warnings on driver behaviour. In Decision Support Systems. ISSN 0167-9236, 2017, vol. 99, no. SI, p. 64-74.. [s.l.] : [s.n.], 2017


AFC_012 Szénási, Sándor, Csiba, Peter. Planar sliding window technique for searching accident hot spots In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Albena: SGEM World Science, 2015, s. 767-772 [online]. ISBN 9786197105346. [angličtina]. - WOS CC


AFC_013 Kerekes, Zoltán, Tóth, Zoltán, Szénási, Sándor, Vámossy, Zoltán, Sergyán, Szabolcs. Colon cancer diagnosis on digital tissue images In: ICCC 2013: IEEE 9th International Conference on Computational Cybernetics. Proceedings. Tihany, Hungary July 8-10, 2013. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 159-163. ISBN 978-1-4799-0060-2. [angličtina]


AFC_014 Szénási, Sándor. Genetic algorithm for parameter optimization of image segmentation algorithm In: CINTI 2013 - 14th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics. Budapest, Hungary: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 351-354. ISBN 978-1-4799-0194-4. [angličtina]


AFC_015 Kozlovszky, Miklós, Hegedűs, Krisztina, Szénási, Sándor, Kiszler, Gábor, Wichmann, Barnabás, Bandi, István, Eigner, Gyorgy, Sas, Péter István, Kovács, Levente, Garaguly, Zoltán, Jonas, V., Kiss, Gábor, Valcz, Gábor, Molnár, Béla. Parameter assisted HE colored tissue image classification In: INES 2013: IEEE 17th International Conference on Intelligent Engineering Systems. [s.l.] : [s.n.], 2013, s. 203-207. ISBN 978-1-4799-0828. [maďarčina]


AFC_016 Szénási, Sándor. Optimizing General Purpose Computations using Kepler Based Graphics Accelerators In: MMK 2014: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, 15.-19. prosince 2014 Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2014, s. 3354-3360 [CD-ROM]. ISBN 978-80-87952-07-8. [angličtina]


AFC_017 Szénási, Sándor. GPU Implementation of dbscan algorithm for searching multiple accident black spots In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Albena: SGEM World Science, 2015, s. 647-652 [online]. ISBN 9786197105346. [angličtina]


Ohlasy:

2017 [01/12] HEGYI, P. - BORSOS, A. - KOREN, C. Searching possible accident black spot locations with accident analysis and gis software based on GPS coordinates. In Pollack Periodica. ISSN 1788-1994, 2017, vol. 12, no. 3, p. 129-140.. [s.l.] : [s.n.], 2017


AFC_018 Szénási, Sándor, Felde, Imre, Kovács, István. Solving One-dimensional IHCP with Particle Swarm Optimization using Graphics Accelerators In: Proceedings ot the 10th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI 2015). Budapest: Óbudai Egyetem, 2015, s. 5-5. ISBN 978-1-4799-9910-1. [angličtina]


AFC_019 Kertész, Gábor, Szénási, Sándor, Vámossy, Zoltán. Parallelization Methods of the Template Matching Method on Graphics Accelerators. DOI 10.1109/CINTI.2015.7382914 In: Computational Intelligence and Informatics (CINTI): 16th International Symposium on. Budapest: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 161-164. [angličtina]


Ohlasy:

2018 [01/12] STOJCSICS, D. - DOMOZI, Z. - MOLNAR, A. Large-scale point cloud based volume analysis acceleration based on UAV images. In SACI 2018 - IEEE 12th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. ISBN 978-153864640-3, p. 51-56.. [s.l.] : [s.n.], 2018


AFC_020 Szénási, Sándor, Felde, Imre. Modified particle swarm optimization method to solve one-dimensional IHCP. DOI 10.1109/CINTI.2015.7382899 In: Computational Intelligence and Informatics (CINTI): 16th International Symposium on. Budapest: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 85-88. [angličtina]


AFC_021 Felde, Imre, Szénási, Sándor, Kenéz, Attila, Wei, Shi, Colas, Rafael. Determination of complex thermal boundary conditions using a Particle Swarm Optimization method In: Proceedings of the 5th International Conference on Distortion Engineering, 2015. Bremen: IWT-Bremen, 2015, s. 227-237. ISBN 978-3-88722-749-4. [angličtina]


AFC_022 Finta, István, Farkas, Lóránt, Szénási, Sándor, Sergyán, Szabolcs. Buffering Strategies in HDFS Environment with STORM framework. DOI 10.1109/CINTI.2015.7382939 In: Computational Intelligence and Informatics (CINTI): 16th International Symposium on. Budapest: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 297-302. [angličtina]


AFC_023 Kertész, Gábor, Szénási, Sándor, Vámossy, Zoltán. A novel method for robust multi-directional image projection computation. DOI 10.1109/INES.2016.7555128 In: INES 2016: 20th Jubilee IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems: Proceedings. Budapest: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 239-244. ISBN 978-150901216-9. [angličtina]


AFC_024 Varga, Tamás, Szénási, Sándor. Design and implementation of parallel list data structure using graphics accelerators. DOI 10.1109/INES.2016.7555142 In: INES 2016: 20th Jubilee IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems. June 30 - July 2, 2016, Budapest, Hungary. Budapest: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 315-318. ISBN 978-1-5090-1215-2. [angličtina]


AFC_025 Szénási, Sándor, Felde, Imre. Heat transfer simulation using GPUs. DOI 10.1109/INES.2016.7555132 In: INES 2016: 20th Jubilee IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems. June 30 - July 2, 2016, Budapest, Hungary. Budapest: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 263-268. ISBN 978-1-5090-1215-2. [angličtina]


AFC_026 Kertész, Gábor, Kiss, Dániel, Lovrics, Anna, Szénási, Sándor, Vámossy, Zoltán. Multiprocessing of an individual-cell based model for parameter testing. DOI 10.1109/SACI.2016.7507427 In: SACI 2016. Danvers : IEEE, 2016: N/A, 2016, s. 491-496. ISBN 978-150902379-0. [angličtina]


AFC_027 Finta, István, Farkas, Lóránt, Szénási, Sándor, Sergyán, Szabolcs. A Method for Virtual Extension of LZW Compression Dictionary In: Proceedings of the 19th IEEE International Conference on Innovation on Cloud Internet and Networking. Paris: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 184-188. ISBN 978-3-901882-82-1. [angličtina]


AFC_028 Felde, Imre, Szénási, Sándor, Pintér, Gergő, Shi, Wei, Colás, Rafael, Zapata-Hernández, Oscar. Parallel PSO method for estimation heat transfer coefficients In: Proceedings of the 23rd International Federation of Heat Treatment and Surface Engineering Congress 2016, IFHTSE 2016. Savannah: ASM International, 2016, s. 348-353. ISBN 978-16-270811-6-0. [angličtina]


AFC_029 Szénási, Sándor. Variable Sized Planar Sliding Window Technique for Searching Accident Hot Spots. DOI 10.5593/SGEM2016/B21/S08.120 In: SGEM 2016. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016: N/A, 2016, s. 957-964. ISBN 978-619-7105-58-2. [angličtina]


AFC_030 Szénási, Sándor. Parallel Implementation of DBSCAN Algorithm Using Multiple Graphics Accelerators. DOI 10.5593/SGEM2016/B21/S07.042 In: SGEM 2016. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016: N/A, 2016, s. 327-334. ISBN 978-619-7105-58-2. [angličtina]


Ohlasy:

2017 [01/12] HEGYI, P. - BORSOS, A. - KOREN, C. Searching possible accident black spot locations with accident analysis and gis software based on GPS coordinates. In Pollack Periodica. ISSN 1788-1994, 2017, vol. 12, no. 3, p. 129-140.. [s.l.] : [s.n.], 2017


AFC_031 Felde, Imre, Szénási, Sándor, Kerekes, Gábor, Shi, Wei, Colas, Rafael. Estimation of Temporospatial Heat Transfer Coefficients by Parallel PSO Approach In: European Conference on Heat Treatment 2016 anf 3rd International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering in Automotive Applications [elektronický zdroj]. 11-13 May 2016, Prague, Czech Republic. Čerčany 2016: Association for the Heat Treatment of Metals, 2016, s. 1-11. ISBN 978-80-904462-9-8. [angličtina]


AFC_032 Finta, István, Farkas, Lóránt, Szénási, Sándor, Sergyán, Szabolcs. Transient analysis of virtual dictionary extension compression method. DOI 10.1109/CINTI.2016.7846381 In: CINTI 2016 - 17th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics: Proceedings. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 67-74. ISBN 978-150903909-8. [angličtina]


AFC_033 Finta, István, Farkas, Lóránt, Szénási, Sándor, Sergyán, Szabolcs. Interval merging binary tree [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-65482-9_32 In: Algorithms and Architectures for Parallel Processing: 17th International Conference, ICA3PP 2017, Helsinki, Finland, August 21-23, 2017, Proceedings. Cham: Springer Nature. Springer, 2017, s. 452-464 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-319-65481-2. ISBN (online) 978-3-319-65482-9. [angličtina]


AFC_034 Kertész, Gábor, Sergyán, Szabolcs, Szénási, Sándor, Vámossy, Zoltán. Implementation of object recognition based on image projection signatures using Matlab. DOI 10.1109/CINTI.2016.7846390 In: CINTI 2016 - 17th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics: Proceedings. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 123-128. ISBN 978-150903909-8. [angličtina]. - WOS CC


AFC_035 Szénási, Sándor, Felde, Imre. GPU-based heat transfer model. DOI 10.5593/sgem2017/21/S07.044 In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Albena: SGEM, 2017, s. 343-350. ISSN 1314-2704. [angličtina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 11


AFD_001 Romhányi, Ágoston, Szénási, Sándor. OpenGL-based Modular Lightweight 3D Framework with Physics Capabilities [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI.2019.8782777 In: SAMI 2019: IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. - CPCI-S, s. 239-244 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-1-7281-0249-8. ISBN 978-1-7281-0251-1. ISBN (online) 978-1-7281-0250-4. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFD_002 Tóth, Bence Tamás, Szénási, Sándor. The Simulation of Tree Growth in the Light of Environmental Effects [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI.2019.8782746 In: SAMI 2019: IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. - CPCI-S, s. 245-249 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-1-7281-0249-8. ISBN 978-1-7281-0251-1. ISBN (online) 978-1-7281-0250-4. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFD_003 Kertész, Gábor, Szénási, Sándor, Vámossy, Zoltán. A novel method for Convolutional Neural Architecture Generation with memory limitation [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI.2019.8782734 In: SAMI 2019: IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. - CPCI-S, s. 229-234 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-1-7281-0249-8. ISBN 978-1-7281-0251-1. ISBN (online) 978-1-7281-0250-4. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFD_004 Fried, Zoltán, Felde, Imre, Szénási, Sándor. Reconstruction of the heat transfer coefficients by using hybrid (FWA + gradient) approach [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108767 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020. - CPCI-S, s. 299-304 [USB kľúč]. ISBN 978-1-7281-3149-8. ISBN (online) 978-1-7281-3148-1. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFD_005 Szénási, Sándor, Fried, Zoltán, Felde, Imre. GPU Accelerated Heat Transfer Simulation Supporting Heuristics to Solve the Inverse Heat Conduction Problem [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108768 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020. - CPCI-S, s. 287-292 [USB kľúč]. ISBN 978-1-7281-3149-8. ISBN (online) 978-1-7281-3148-1. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2021 [01/20] Golovashkin, Dimitry, Yablokova, Liudmila. Experimental research of block algorithm for the difference solution of heat conduction equation. Implicit Difference Scheme Case. DOI 10.1109/ITNT52450.2021.9649300 In: 7th IEEE International Conference on Information Technology and Nanotechnology. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, [online]. ISBN 9781665432177. [angličtina]. - SCO


AFD_006 Szénási, Sándor, Fried, Zoltán, Felde, Imre. Training of Artificial Neural Network to Solve the Inverse Heat Conduction Problem [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI48414.2020.9108733 In: IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: proceedings. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020. - CPCI-S, s. 293-298 [USB kľúč]. ISBN 978-1-7281-3149-8. ISBN (online) 978-1-7281-3148-1. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFD_007 Saleh, Kaziwa, Szénási, Sándor, Vamossy, Zoltan. Occlusion Handling in Generic Object Detection: A Review [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI50585.2021.9378657 In: SAMI 2021: IEEE 19th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, art. no. 9378657, s. 477-483 [online] [USB kľúč]. ISBN (online) 978-1-7281-8053-3. ISBN (online) 978-1-7281-8052-6. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


Ohlasy:

2022 [01/20] Jaruenpunyasak, Jermphiphut, de Herrera, Alba García Seco, Duangsoithong, Rakkrit. Anthropometric ratios for lower-body detection based on deep learning and traditional methods [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app12052678 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 12, č. 5, [online]. ISSN (online) 2076-3417. - WOS CC ; SCO


2021 [01/20] Zhou, Xuan, Chen, Yi, Zhang, Qi. Trajectory analysis method based on video surveillance anomaly detection. DOI 10.1109/CAC53003.2021.9727735 In: Proceeding - 2021 China Automation Congress, CAC 2021. Bejing: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, s. 1141-1145. ISBN 9781665426473. - SCO


AFD_008 Magyar, David, Szénási, Sándor. Parsing via Regular Expressions [elektronický dokument]. DOI 10.1109/SAMI50585.2021.9378647 In: SAMI 2021: IEEE 19th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, art. no. 9378647, s. 235-238 [online] [USB kľúč]. ISBN (online) 978-1-7281-8053-3. ISBN (online) 978-1-7281-8052-6. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


AFD_009 Kertész, Gábor, Szénási, Sándor, Vámossy, Zoltán. Performance Measurement of a General Multi-Scale Template Matching Method. DOI 10.1109/INES.2015.7329697 In: Intelligent Engineering Systems (INES), 2015 IEEE 19th International Conference on. [s.l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 153-157. [angličtina]


Ohlasy:

2018 [01/12] STOJCSICS, D. - DOMOZI, Z. - MOLNAR, A. Large-scale point cloud based volume analysis acceleration based on UAV images. In SACI 2018 - IEEE 12th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. ISBN 978-153864640-3, p. 51-56.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2017 [01/12] MONISHA, M. - MOHAN, P. S. A real-time embedded system for human action recognition using template matching. In Proceedings - 2017 IEEE International Conference on Electrical, Instrumentation and Communication Engineering, Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017. ISBN 978-150904996-7, p. 1-5.. [s.l.] : [s.n.], 2017


AFD_010 Kertész, Gábor, Szénási, Sándor, Vámossy, Zoltán. Application and properties of the radon transform for object image matching. DOI 10.1109/SAMI.2017.7880333 In: SAMI 2017: IEEE 15th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, January, 26-28, 2017, Herľany, Slovakia. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 353-358 [online]. ISBN 978-1-5090-5654-5. [angličtina]. - WOS CC


Ohlasy:

2022 [01/20] Samarah, Khalid. Finite radon transform as subcarriers mapping technique for OFDM system. DOI 10.24138/jcomss-2022-0043 In: Journal of Communications Software and Systems. Split: Sveučilište u Splitu, 2022, Roč. 18, č. 4, s. 323-335 [tlačená forma]. ISSN 1845-6421. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2020 [01/20] Lin, Jirui, Xiao, Laiyuan, Wu, Tao. Multi-target video-based face recognition and gesture recognition based on enhanced detection and multi-trajectory incremental learning [elektronický dokument]. DOI 10.3233/THC-209004 In: Technology and health care. Amsterdam: IOS Press, 2020, Roč. 28, s. 25-35. ISSN 0928-7329. ISSN (online) 1878-7401. [angličtina]. - WOS CC ; SCO


2019 [01/20] Persico, Adriano Rosario, Ilioudis, Christos, Clemente, Carmine, Soraghan, John J. Novel classification algorithm for ballistic target based on HRRP frame [elektronický dokument]. DOI 10.1109/TAES.2019.2905281 In: IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, Roč. 55, č. 6, s. 3168-3189 [tlačená forma] [online]. ISSN 00189251. ISSN (online) 15579603. [angličtina]. - WOS CC ; SCO ; CCC


AFD_011 Szénási, Sándor, Felde, Imre. Configuring Genetic Algorithm to Solve the Inverse Heat Conduction Problem. DOI 10.1109/SAMI.2017.7880340 In: SAMI 2017: IEEE 15th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, January, 26-28, 2017, Herľany, Slovakia. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 387-392 [online]. ISBN 978-1-5090-5654-5. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01/12] PERAKIS, N. - PREIS, L. - HAIDN, O. J. Wall Heat Flux Evaluation in Regeneratively Cooled Rocket Thrust Chambers. In Journal of Thermophysics and Heat Transfer. ISSN 0887-8722, 2021, vol. 35, no. 1, p. 127-141.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2018 [01/12] STOJCSICS, D. - DOMOZI, Z. - MOLNAR, A. Large-scale point cloud based volume analysis acceleration based on UAV images. In SACI 2018 - IEEE 12th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. ISBN 978-153864640-3, p. 51-56.. [s.l.] : [s.n.], 2018


GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Počet výstupov: 1


GII_001 Szénási, Sándor, Kertész, Gábor. Special Issue on Bio-Inspired Algorithms for Image Processing [elektronický dokument]. DOI 10.3390/a13120320 In: Algorithms. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 13, č. 12, Art. no 320, s. [1-2] [online]. ISSN (online) 1999-4893. [angličtina]. - WOS CC ; SCOŠtatistika záznamov


Štatistika záznamov indexovaných v databázach Current Content Connect, Web of Science Core Collection, Scopus a ich podradených databázach:


Databáza WOS CC. Počet zaznamov spolu: 33

Hlavná databáza WOS CC: 33

Databáza SCO. Počet zaznamov spolu: 61

Hlavná databáza SCO: 61

Databáza CCC. Počet zaznamov spolu: 6

Hlavná databáza CCC: 6


Štatistika záznamovPodľa kategórie EPC od roku 2022

Počet všetkých záznamov: 35

V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka: 30

V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu: 5


Podľa kategórie EPC do roku 2021

Počet všetkých záznamov: 70

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch: 6

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 2

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: 14

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 1

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 35

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 11

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií: 1


Podľa kategórie ohlasov

Počet ohlasovaných záznamov: 23

Počet jedinečných ohlasov: 60

Počet ohlasov zapísaných do roku 2021: 23

Z toho bez autocitácií: 23

01 - Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 23

Z toho bez autocitácií: : 23

02 - Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

03 - Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

04 - Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

05 - Recenzie v zahraničných publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

06 - Recenzie v domácich publikáciách: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

Počet ohlasov zapísaných od roku 2022: 37

Z toho bez autocitácií: 37

01 - Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: 37

Z toho bez autocitácií: : 37

02 - Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: 0

Z toho bez autocitácií: : 0

03 - Recenzia a umelecká kritika v publikácii: 0

Z toho bez autocitácií: : 0


Podľa krajiny vydania

Počet domácich vydaní: 0

Počet zahraničných vydaní: 84

Počet bez krajiny vydania: 21


Podľa krajiny zverejnenia

Počet domácich zverejnení na podujatí: 0

Počet domácich zverejnení v inštitúcii: 0

Počet zahraničných zverejnení na podujatí: 0

Počet zahraničných zverejnení v inštitúcii: 0


Podľa oblasti výskumu

160 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie: 89

240 Matematika a štatistika: 11


Podľa študijného odboru

2508 informatika: 32


Podľa podujatia

Počet všetkých konferenčných publikácií a príspevkov: 48

Z toho na domácich podujatiach: 15

Z toho na zahraničných podujatiach: 33

Počet pozvaných konferenčných príspevkov: 0

Z toho na domácich podujatiach: 0

Z toho na zahraničných podujatiach: 0


Podľa projektov

Počet publikácií s naviazaným projektom: 0


Podľa databáz a citačných indexov

CCC Current Content Connect: 6

CCC Current Content Connect: 6

SCO SCOPUS: 61

SCO SCOPUS: 61

WOS CC Web of Science Core Collection: 33

WOS CC Web of Science Core Collection: 33


Podľa metrík

AIS: 9

CiteScore: 24

IF: 7

Nordic List: 1

SJR: 24

SNIP: 24


Podľa kvartilov

Počet záznamov s kvartilom AIS: 9

Z toho Q1: 2

Computer science, artificial intelligence: 1

Computer science, information systems: 1

Computer science, interdisciplinary applications: 1

Computer science, software engineering: 1

Computer science, theory & methods: 1

Engineering, multidisciplinary: 1

Z toho Q2: 1

Computer science, artificial intelligence: 1

Computer science, theory & methods: 1

Z toho Q3: 4

Computer science, software engineering: 1

Engineering, multidisciplinary: 1

Mathematics: 1

Physics, multidisciplinary: 1

Z toho Q4: 2

Computer science, software engineering: 1

Engineering, multidisciplinary: 1

Počet záznamov s kvartilom JCR: 7

Z toho Q1: 2

Computer science, software engineering: 1

Engineering, multidisciplinary: 2

Mathematics, interdisciplinary applications: 1

Mechanics: 1

Z toho Q2: 3

Computer science, interdisciplinary applications: 1

Computer science, theory & methods: 1

Physics, multidisciplinary: 1

Z toho Q3: 4

Computer science, artificial intelligence: 1

Computer science, information systems: 1

Engineering, multidisciplinary: 3

Počet záznamov s kvartilom Scimago: 14

Z toho Q1: 2

Computational mechanics: 1

Computer science applications: 1

Engineering (miscellaneous): 1

Mechanical engineering: 1

Mechanics of materials: 1

Physics and astronomy (miscellaneous): 1

Z toho Q2: 7

Computer science (miscellaneous): 1

Electrical and electronic engineering: 1

Engineering (miscellaneous): 3

Information systems: 1

Information systems and management: 1

Multidisciplinary: 3

Physics and astronomy (miscellaneous): 1

Software: 1

Z toho Q3: 5

Civil and structural engineering: 1

Computational mathematics: 1

Computational theory and mathematics: 1

Computer science applications: 3

Information systems: 1

Materials science (miscellaneous): 1

Mathematical physics: 1

Numerical analysis: 1

Software: 1

Theoretical computer science: 1

Z toho Q4: 5

Artificial intelligence: 2

Computational mathematics: 1

Computer science (miscellaneous): 1

Computer science applications: 2

Engineering (miscellaneous): 1

Mathematics (miscellaneous): 1

Modeling and simulation: 1

Software: 2

Theoretical computer science: 2
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem