SJE főmenü
RNDr. Zoltán Fehér, PhD.
Név: RNDr. Zoltán Fehér, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Matematika Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: TP3B
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 769

Egyetemi tanulmányok
Konstantín Filozófus Egyetem, Nitra, Természettudományi Kar
matematika-fizika
1991 - 1996
Rigorózus eljárás
Konstantín Filozófus Egyetem, Nitra
matematika
1999 - 1999
Doktori képzés (PhD.)
Konstantín Filozófus Egyetem, Nitra
Matematika módszertan
1998 - 2001

Munkaviszonyok
Konstantín Filozófus Egyetem, Nitra
tanársegéd
1996 - 1997
Konstantín Filozófus Egyetem, Nitra
doktorandusz hallgató
1998 - 2001
Konstantín Filozófus Egyetem, Nitra
egyetemi adjunktus
2001 - 2006
Selye János Egyetem, Komárno
egyetemi adjunktus
2007 -


Kutatási terület matematika módszertan

Kutatási projektek A matematika oktatásának támogatása ingyenes matematikai szoftverek segítségével
001UJS-4/2011
KEGA
2011 - 2013

Interaktív elektronikus oktatási anyagok a modern technológiák implementálásának támogatására a mate
002UJS-4/2014
KEGA
2014 -

Web-applikációk a jövőbeni tanárok transzdiszciplináris oktatásában
002UJS-4/2016
KEGA
2016 - 2019

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 1
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 3
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 25
ACC Külföldi kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek (1)
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (8)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (8)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 8
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (8)

Bejegyzések száma összesen: 37

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (1)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (2)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (5)
Összesen 8

Publikációk listája

ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABD 001 BUKOR, József, Peter CSIBA, Zoltán FEHÉR a Ladislav JARUSKA. Aplikácia GeoGebry v rôznych oblastiach. In: GeoGebra v praxi. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 32-113. ISBN 978-80-8122-067-8.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACB 001 FEHÉR, Zoltán a Ladislav JARUSKA. Valószínűségszámítás és statisztika alapjai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 152 s. ISBN 978-80-8122-147-7.


ACC Külföldi kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ACC 001 FEHÉR, Zoltán. Digitálne kompetencie študentov - štatistická analýza prieskumu. In: Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Szarka Katarína. Komárom: KOMPRESS Nyomdaipari Kft., 2018, s. 13-32 [print]. ISBN 978-615-00-2597-1.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADE 001 FEHÉR, Zoltán. Počítačová simulácia vo vyučovaní náhodných javov. South Bohemia Mathematical Letters. Vol. 23, no. 1 (2015), p. 1-7. ISSN 2336-2081.

Hivatkozások:
2018  [4] JARUSKA, L. A GoConqr webes applikáció alkalmazásának lehetőségei a matematikaoktatás során. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 35-47.
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADF 001 SZARKA, Katarína a Zoltán FEHÉR. Vzťah myslenia, reči/jazyka a výrokovej logiky v kontexte rozvíjania logiky v prírodovedných predmetoch. DOI 10.36007/eruedu.2021.3.005-013 Eruditio - Educatio : vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne : A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata : Research Journal of the Faculty of education of J. Selye university. Roč. 16, č. 3 (2021), s. 5-14. ISSN 1336-8893.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AEC 001 MÉSZÁROSNÉ DARVAY, Sarolta Zsuzsanna, Zoltán FEHÉR, Melinda NAGY, Iveta SZENCZIOVÁ, Eva TÓTHOVÁ TAROVÁ a Pavol BALÁZS. A Covid-19 pandémia hatása a Selye János Egyetem hallgatóinak alvási szokásaira, fizikai aktivitására. In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények. Benedek András, Simonics Istvan, Tóth Béláné. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, P. 153-166.

AEC 002 FEHÉR, Zoltán, Ladislav JARUSKA a Katarína SZARKA. A természettudományos gondolkodást felmérő fizika és kémia feladatsorok elemzése. In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények. Benedek András, Lükő István, Szőköl István. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, P. 75-85.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AED 001 FEHÉR, Zoltán. Alkalmazásorientált oktatás és valószínűségszámítás. Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie UJS "Vzdelávanie - Veda - Spoločnosť". s. 48-56.

AED 002 FEHÉR, Zoltán. A GeoGebra alkalmazási lehetőségei a valószínűségi változó nevezetes eloszlásainak oktatásában. Education for information and knowledge based society. S. 151-155.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 8


AFC 001 CSIBA, Peter a Zoltán FEHÉR. Supporting Learning Activities With LMS WeB WorK. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, Pedagogical Faculty, 2014, P. 45-52. ISBN 978-80-7464-561-7.

Hivatkozások:
2016  [1] BERKOVA, A. - KULICKA, J. Advantages and disadvantages of the involvement of computer-aided assessment system in mathematics. In EDULEARN Proceedings. Valencia : IATED, 2016. ISBN 978-84-608-8860-4, p. 8493-8500. WoSAFC 002 FEHÉR, Zoltán a Katarína SZARKA. Digitális technológiák használatának felmérése a tanárképzésben. In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye = Book of Selected Papers of the Hungarian Language Teacher Training Faculty ́s Scientific Conferences. Borsos Éva, Horák Rita, Námesztovszki Zsolt. = Book of Selected Papers of the Hungarian Language Teacher Training Faculty ́s Scientific Conferences Subotica: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2018, s. 349-357 [print]. ISBN 978-86-87095-81-6.

Hivatkozások:
2019  [4] PUSKÁS, A. Creativity in teaching english as a foreign language: Establishing a theoretical framework. In 11th International conference of J. Selye University: Pedagogical sections. Komárno : J. Selyeho University, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, p. 139-148.AFC 003 FEHÉR, Zoltán, Ladislav JARUSKA a Katarína SZARKA. A természettudományos gondokodást felmérő feladatsorok előzetes tesztelésének eredményei. In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow : Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Benedek András, Mike Gabriella. = Development and Partnership in HE without Borders - Proceedings of the 1st Conference on VET & Education, Today and Tomorrow Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019, P. 522-531. ISBN 978-963-421-810-4.

AFC 004 FEHÉR, Zoltán, Ladislav JARUSKA, Katarína SZARKA a Péter TÓTH. Assessing the Condition of Scientific Inquiry Skills in Teacher Education Using Physical and Chemical Tasks. In: ICERI2020 Proceedings : 13th International conference of education, research and innovation: 13th International conference of education, research and innovation. Luis Gómez Chova, Augustín López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2020, USB-key, p. 5416-5424. ISBN 978-84-09-24232-0. DOI 10.21125/iceri.2020.

AFC 005 SZARKA, Katarína, Zoltán FEHÉR, Ivana SOTÁKOVÁ, Mária GANAJOVÁ a Beáta BRESTENSKÁ. Prediction cards as a formative assessment tool in chemistry education in the upper grades of primary school. In: ICERI2020 Proceedings : 13th International conference of education, research and innovation: 13th International conference of education, research and innovation. Luis Gómez Chova, Augustín López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED, 2020, [USB-key], p. 3218-3224. ISBN 978-84-09-24232-0. DOI 10.21125/iceri.2020.

AFC 006 FEHÉR, Zoltán, Ladislav JARUSKA a Katarína SZARKA. A természettudományos gondolkodás és kutatási készségek elemzésének eredményei kémiai és fizikai feladatok segítségével. In: Az új nemzedékek értékrendje a magyar tannyelvű tanítóképző kar tudományos konferenciájának tanulmánykötete. Rita Horák, Cintia Kovács, Zsolt Námesztovszki. Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, 2020, P. 300-309. ISBN 978-86-87095-98-4.

AFC 007 SZARKA, Katarína, Zoltán FEHÉR, Ladislav JARUSKA a Eva TÓTHOVÁ TAROVÁ. INVESTIGATION OF THE STUDENTS’ SOLUTIONS IN TASKS FOCUSED ON SELECTED ELEMENTS OF PROPOSITIONAL LOGIC IN A SCIENTIFIC AND MATHEMATICAL CONTEXT IN TEACHER EDUCATION. DOI 10.21125/iceri.2021.0256 In: ICERI 2021 : 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Chova L. Gómez, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2021, online, p. 822-831. ISBN 978-84-09-34549-6. DOI 10.21125/iceri.2021.

AFC 008 TÓTHOVÁ TAROVÁ, Eva, Katarína SZARKA, Iveta SZENCZIOVÁ, Sarolta Zsuzsanna MÉSZÁROSNÉ DARVAY, Zoltán FEHÉR, Ladislav JARUSKA, Melinda NAGY a Pavol BALÁZS. KNOWLEDGE ABOUT COVID-19 AMONG BIOLOGY AND NONBIOLOGY UNIVERSITY STUDENTS IN THE FACULTY OF EDUCATION OF J. SELYE UNIVERSITY IN SLOVAKIA. In: ICERI 2021 : 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Chova L. Gómez, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2021, online, p. 852-860. ISBN 978-84-09-34549-6. DOI 10.21125/iceri.2021.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 8


AFD 001 FEHÉR, Zoltán. Poznámky o úrovni matematických kompetencií študentov Ekonomickej fakulty UJS. Acta Mathematica 12. (2009), s. 334.

AFD 002 FEHÉR, Zoltán. Pravdepodobnosť alebo šanca?. Acta Mathematica 13. (2010), s. 97-101.

AFD 003 FEHÉR, Zoltán. Nové možnosti motivácie - skúsenosti s používaním systému WebWork. Acta Mathematica 14. (2011), s. 83-89.

Hivatkozások:
2018  [4] VARGOVÁ, A. - SZARKA, K. Az online idővonalak használatának, lehetősége és előnye a gyakorlati oktatásban.. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 86-92.AFD 004 FEHÉR, Zoltán. Statisztikai hipotézisvizsgálat szemléltetése geogebra segítségével. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 425- 429 [0,20 AH]. ISBN 978-80-8122-073-9.

AFD 005 FEHÉR, Zoltán. Véletlen események szimulálása GeoGebrával. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 467-472. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 006 FEHÉR, Zoltán. Véletlen találkozásokkal kapcsolatos valószínűségszámítási feladatok számítógépes szimulációja. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie informatických vied a IKT. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekciója Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 25-31. ISBN 978-80-8122-190-3.

Hivatkozások:
2018  [4] JARUSKA, L. A GoConqr webes applikáció alkalmazásának lehetőségei a matematikaoktatás során. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 35-48.AFD 007 FEHÉR, Zoltán. Felügyelt gépi tanulási módszerek összehasonlítása bináris osztályozás esetén. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 43-48. ISBN 978-80-8122-221-4.

AFD 008 FEHÉR, Zoltán. Hallgatói véleményfelmérés a Web-alapú applikációk használatáról. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Web-alapú alkalmazások az oktatásban szekció : Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. Szarka Katarína, Gubo Štefan, Bukor József. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Web-alapú alkalmazások az oktatásban szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, S. 13-19 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFH 001 FEHÉR, Zoltán. A házi feladatok alkalmazásának új lehetőségeiről. Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások. (2012), s. 14.

AFH 002 FEHÉR, Zoltán. Applications of Geogebra in teaching probability distributions. XXV. DIDMATTECH 2012. (2012), s. 32.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAB 001 FEHÉR, Zoltán. Vybrané didaktické aspekty vyučovania kombinatoriky. 1. vyd. Komárno: UJS Komárno, 2012. 111 s. ISBN 978-80-8122-060-9.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 1


BCI 001 BUKOR, József, Zuzana ÁRKI a Zoltán FEHÉR. Valószínűségszámítás. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010. 125 s. ISBN 978-80-89234-94-3.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 8


BEE 001 FEHÉR, Zoltán. Modelovanie súvislostí z teórie pravdepodobnosti pomocou GeoGebry. In: Sborník příspevků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, S. 94-99. ISBN 978-80-7394-448-3.

Hivatkozások:
2018  [3] JARUSKA, L. - JUHÁSZ, GY. GeoGebra mint a matematika és fizika tantárgyak közti kapcsolatok szemléltetésének egyik eszköze. In A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciái tanulmánykötete. Szabadka : Újvidéki Egyetem, 2018. ISBN 978-86-87095-81-6, p. 385-396.BEE 002 FEHÉR, Zoltán. Online domáce úlohy v praxi. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2013: Sborník príspevků. Plzeň: Vydavatelský servis, S. 27-30. ISBN 978-80-86843-44-5.

Hivatkozások:
2018  [4] CSIBA, P. Automatikusan kiértékelődő geometriai feladatok készítése. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Sekcia: webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1, p. 8-12.BEE 003 FEHÉR, Zoltán. Simulácia náhodných javov pomocou GeoGebry. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2015: Sborník příspevků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2015, P. 108-111. ISBN 978-80-7290-843-1.

BEE 004 FEHÉR, Zoltán. Podpora vyučovania pravdepodobnostných úloh experimentovaním. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2016: Sborník příspevků. Praha: Univerzita Karlova, 2016, S. 16-20. ISBN 978-80-7290-894-3.

Hivatkozások:
2018  [3] JARUSKA, L. - JUHÁSZ, GY. GeoGebra mint a matematika és fizika tantárgyak közti kapcsolatok szemléltetésének egyik eszköze. In A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciái tanulmánykötete. Szabadka : Újvidéki Egyetem, 2018. ISBN 978-86-87095-81-6, p. 385-396.BEE 005 FEHÉR, Zoltán. K problematike vyučovania kombinatorických úloh. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2017 : Sborník příspevku: Sborník příspevku. Naďa Vondrová. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2017, S. 40-44. ISBN 978-80-7290-965-0.

BEE 006 FEHÉR, Zoltán. O digitálnej kompetencii učiteľov. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2018 : sborník příspěvků: sborník příspěvků. Naďa Vondrová. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2018, S. 34-38. ISBN 978-80-7603-012-1.

BEE 007 JARUSKA, Ladislav, Zoltán FEHÉR a Katarína SZARKA. Pilotné testovanie matematických kompetencií prostredníctvom fyzikálnych úloh. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2020 : sborník příspěvků: sborník příspěvků. Naďa Vondrová. Praha: Pedagogická fakulta, 2020, online, s. 37-41. ISBN 978-80-7603-226-2.

BEE 008 FEHÉR, Zoltán, Ladislav JARUSKA, Katarína SZARKA a Ladislav VÉGH. Prvky matematického myslenia v úlohách z prírodovedných predmetov. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2020 : sborník příspěvků: sborník příspěvků. Naďa Vondrová. Praha: Pedagogická fakulta, 2020, online, s. 42-46. ISBN 978-80-7603-226-2.

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)

Počet výstupov: 0


Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI)

Počet výstupov: 5

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2)

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (2)

BCI Skriptá a učebné texty (1)


Skupina B - Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registrované vo WoS a Scopus (ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, ADM, ADN, BDM, BDN)

Počet výstupov: 0


Skupina P - Patenty (AGJ)

Počet výstupov: 0


Skupina D - Ostatné sledované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEE, BEF, BFA, BFB, CBA, CBB, CDE, CDF)

Počet výstupov: 23

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (1)

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (1)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (8)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3)

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (4)

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (1)


Skupina O - Iné, nesledované publikácie (AFK, AFL, AGI, CAI, CAJ, CEC, CED, CGC, CGD, CIA, CIB, CJA, CJB, CKA, CKB, DAI, EDI, EDJ, GAI, GHG, GII)

Počet výstupov: 0


Ostatné - mimo kategórií MŠSR

Počet výstupov: 6

P2 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta (1)

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka (3)

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu (2)


Počet výstupov spolu: 34


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 0Menný zoznam publikácií:


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 3


V2_001 Szencziová, Iveta, Kántor, Kinga, Mészárosné Darvay, Sarolta Zsuzsanna, Tóthová Tarová, Eva, Nagy, Melinda, Fehér, Zoltán, Balázs, Pavol. Az online oktatás bevezetése és hatékonysága a Selye János Egyetemen a Covid-19 pandémia első hulláma után. DOI 10.36007/4133.2022.147 In: 13th International Conference of J. Selye University - Sections of Pedagogy and Informatics. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 147-159 [online]. ISBN 978-80-8122-413-3. [maďarčina]


V2_002 Szarka, Katarína, Tóthová Tarová, Eva, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav. A matematika kompetencia fejlesztés lehetőségei természettudományi tantárgyakban In: A természettudományos és matematikai tárgyak tanításának és tanulásának helyzete Magyarországon és Szlovákiában. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 32-118 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-405-8. [maďarčina]


V2_003 Szarka, Katarína, Tóthová Tarová, Eva, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav. Tudományos és kutatási készségek a biológia, kémia és fizika tantárgyakban In: A természettudományos és matematikai tárgyak tanításának és tanulásának helyzete Magyarországon és Szlovákiában. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 119-197 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-405-8. [maďarčina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 2


V3_001 Szarka, Katarína, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Tóthová Tarová, Eva, Vargová, Andrea. Skúmanie prvkov výrokovej logiky v kontexte prírodovedných a matematických úloh [elektronický dokument]. DOI 10.14712/25337556.2022.1.2 In: Biologie, chemie, zeměpis: časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2022, Roč. 31, č. 1, s. 25-40 [tlačená forma] [online]. ISSN 1210-3349. ISSN (online) 2533-7556. [slovenčina]


V3_002 Szarka, Katarína, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Tóthová Tarová, Eva. Results of Analysis of Tasks Solutions Focused on Selected Elements of Propositional Logic in the Context of Science and Mathematics Subjects in the Post-Formal Stage of Cognitive Development [elektronický dokument] In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research: recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2022, Roč. 12, č. 1, s. 157-161 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-7890. ISSN (online) 2464-6733. [angličtina]


P2 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta

Počet výstupov: 1


P2_001 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav. A fizikai gondolkodás támogatása a GeoGebra segítségével In: Oktatási jó gyakorlatok természettudományos és matematika tárgyak oktatásához. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 58-85 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-406-5. [maďarčina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


ACB_001 Árki, Zuzana, Csiba, Peter, Fehér, Zoltán, Mišík, Ladislav. Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából nemcsak felvételizőknek: -. 1 vyd. Komárno: EFUJS Komárno, 2012. ISBN 978-80-8122-036-4. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


ACB_002 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav. Valószínűségszámítás és statisztika alapjai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-147-7. [maďarčina]


ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ACC_001 Fehér, Zoltán. Digitálne kompetencie študentov - štatistická analýza prieskumu In: Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom: KOMPRESS Nyomdaipari, s. 13-32 [tlačená forma]. ISBN 978-615-00-2597-1. [slovenčina]


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 1


ADE_001 Szarka, Katarína, Brestenská, Beáta, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Juhász, György, Tóth-Bakos, Anita. Webové aplikácie v transdisciplinárnej príprave budúcich učiteľov [elektronický dokument]. DOI 10.5507/jtie.2018.004. SIGN-UKO PR 375/18 In: Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra technické a informační výchovy, 2018, Roč. 10, č. 2, s. 31-40 [tlačená forma] [online]. ISSN 1803-537X. ISSN (online) 1803-6805. [slovenčina]


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 1


ADF_001 Szarka, Katarína, Fehér, Zoltán. Vzťah myslenia, reči/jazyka a výrokovej logiky v kontexte rozvíjania logiky v prírodovedných predmetoch. DOI 10.36007/eruedu.2021.3.005-013 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of education of J. Selye university. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2021, Roč. 16, č. 3, s. 5-14 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [slovenčina]


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 3


AEC_001 Szarka, Katarína, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Juhász, György. Results of Analysis of Specific Elements of Scientific Thinking Through Chemical Tasks [elektronický dokument]. DOI 10.24917/9788380845749.2 In: Scientific Thinking in Science Education. Krakov: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021, s. 75-88 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-83-8084-574-9. ISBN (online) 978-83-8084-575-6. [angličtina]


AEC_002 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Szarka, Katarína. A természettudományos gondolkodást felmérő fizika és kémia feladatsorok elemzése In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, s. 75-85 [tlačená forma]. ISSN 2786-1856. [maďarčina]


AEC_003 Mészárosné Darvay, Sarolta Zsuzsanna, Fehér, Zoltán, Nagy, Melinda, Szencziová, Iveta, Tóthová Tarová, Eva, Balázs, Pavol. A Covid-19 pandémia hatása a Selye János Egyetem hallgatóinak alvási szokásaira, fizikai aktivitására In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, s. 153-166 [tlačená forma]. ISSN 2786-1856. [maďarčina]


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 1


AED_001 Fehér, Zoltán. A GeoGebra alkalmazási lehetőségei a valószínűségi változó nevezetes eloszlásainak oktatásában In: Education for information and knowledge based society. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 151-155. ISBN 978-80-8122-064-7. [maďarčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 8


AFC_001 Fehér, Zoltán, Szarka, Katarína. Digitális technológiák használatának felmérése a tanárképzésben In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Subotica: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2018, s. 349-357 [tlačená forma]. ISBN 978-86-87095-81-6. [maďarčina]


AFC_002 Brestenská, Beáta, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Juhász, György, Puskás, Andrea, Szarka, Katarína. Teacher trainees attitude towards the implementation of selected web-based applications in teacher training [elektronický dokument]. SIGN-UKO PR 1050/19 In: CBU International Conference Proceedings 2019: Innovations in Science and Education. Praha: CBU Research Institute, 2019, s. 387-392 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-907722-0-5. ISBN (online) 978-80-907722-1-2. ISSN 1805-997X. ISSN (online) 1805-9961. https://ojs.journals.cz/distribution/CBUP%202019.pdf. [angličtina]


AFC_003 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Szarka, Katarína. A természettudományos gondokodást felmérő feladatsorok előzetes tesztelésének eredményei In: Fejlődés és partnerség a felsőoktatásban határok nélkül: Az I. Szakképzés és oktatás: Ma-Holnap Konferencia tanulmánykötete. Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019, s. 522-531. ISBN 978-963-421-810-4. [maďarčina]


AFC_004 Szarka, Katarína, Fehér, Zoltán, Sotáková, Ivana, Ganajová, Mária, Brestenská, Beáta. Prediction cards as a formative assessment tool in chemistry education in the upper grades of primary school. DOI 10.21125/iceri.2020.0736. SIGN-UKO PR 553/20. sign UPJS SSEP 021760 In: ICERI 2020: 13th international conference of education, research and innovation: transforming education, transforming lives. Valencia: IATED, 2020, s. 3218-3224 [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095. [angličtina]


AFC_005 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Szarka, Katarína, Tóth, Péter. Assessing the condition of scientific inquiry skills in teacher education using physical and chemical tasks. DOI 10.21125/iceri.2020.1176 In: ICERI 2020: 13th international conference of education, research and innovation: transforming education, transforming lives. Valencia: IATED, 2020, s. 5416-5424 [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095. https://library.iated.org/view/FEHER2020ASS. [angličtina]


AFC_006 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Szarka, Katarína. A természettudományos gondolkodás és kutatási készségek elemzésének eredményei kémiai és fizikai feladatok segítségével In: Az új nemzedékek értékrendje a magyar tannyelvű tanítóképző kar tudományos konferenciájának tanulmánykötete. Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, 2020, s. 300-309. ISBN 978-86-87095-98-4. [maďarčina]


AFC_007 Szarka, Katarína, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Tóthová Tarová, Eva. INVESTIGATION OF THE STUDENTS’ SOLUTIONS IN TASKS FOCUSED ON SELECTED ELEMENTS OF PROPOSITIONAL LOGIC IN A SCIENTIFIC AND MATHEMATICAL CONTEXT IN TEACHER EDUCATION. DOI 10.21125/iceri.2021.0256 In: ICERI2021: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 822-831 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. https://library.iated.org/view/SZARKA2021INV. [angličtina]


AFC_008 Tóthová Tarová, Eva, Szarka, Katarína, Szencziová, Iveta, Mészárosné Darvay, Sarolta Zsuzsanna, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Nagy, Melinda, Balázs, Pavol. KNOWLEDGE ABOUT COVID-19 AMONG BIOLOGY AND NONBIOLOGY UNIVERSITY STUDENTS IN THE FACULTY OF EDUCATION OF J. SELYE UNIVERSITY IN SLOVAKIA In: ICERI2021: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Valencia: IATED, 2021, s. 852-860 [online] [USB kľúč]. ISBN 978-84-09-34549-6. ISSN 2340-1095. [angličtina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 3


AFD_001 Fehér, Zoltán. Hallgatói véleményfelmérés a Web-alapú applikációk használatáról In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 13-19 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1. [maďarčina]


AFD_002 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Juhász, György, Szarka, Katarína, Vargová, Andrea, Puskás, Andrea, Tóth-Bakos, Anita, Brestenská, Beáta. Využitie webových aplikácií vo vyučovaní. SIGN-UKO PR 1155/19 In: Inovatívne trendy v odborových didaktikách: prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia: zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 21. november 2018. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019, s. 261-267 [tlačená forma]. ISBN 978-80-558-1408-7. [slovenčina]


AFD_003 Csiba, Peter, Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav. Matematikai ismeretek mérésének összehasonlítása In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 5-15 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6. [maďarčina]


BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


BAB_001 Fehér, Zoltán. Vybrané didaktické aspekty vyučovania kombinatoriky. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-060-9. [slovenčina]


BAB_002 Bukor, József, Csiba, Peter, Fehér, Zoltán, Gunčaga, Ján, Jaruska, Ladislav, Velichová, Daniela. GeoGebra v praxi. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-067-8. [slovenčina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 1


BCI_001 Bukor, József, Árki, Zuzana, Fehér, Zoltán. Valószínűségszámítás. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010. ISBN 978-80-89234-94-3. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 4


BEE_001 Fehér, Zoltán. K problematike vyučovania kombinatorických úloh In: Dva dny s didaktikou matematiky 2017: Sborník příspevku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2017, s. 40-44. ISBN 978-80-7290-965-0. [slovenčina]


BEE_002 Fehér, Zoltán. O digitálnej kompetencii učiteľov In: Dva dny s didaktikou matematiky 2018: sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2018, s. 34-38 [tlačená forma]. ISBN 978-80-7603-012-1. [slovenčina]


BEE_003 Fehér, Zoltán, Jaruska, Ladislav, Szarka, Katarína, Végh, Ladislav. Prvky matematického myslenia v úlohách z prírodovedných predmetov In: Dva dny s didaktikou matematiky 2020: sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2020, s. 42-46 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7603-226-2. [slovenčina]


BEE_004 Jaruska, Ladislav, Fehér, Zoltán, Szarka, Katarína. Pilotné testovanie matematických kompetencií prostredníctvom fyzikálnych úloh In: Dva dny s didaktikou matematiky 2020: sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2020, s. 37-41 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-7603-226-2. [slovenčina]


BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)

Počet výstupov: 1


BFA_001 Szarka, Katarína, Puskás, Andrea, Fehér, Zoltán, Brestenská, Beáta, Juhász, György. Web-based applications in the undergraduate training of 21st century teachers. SIGN-UKO PR 166/19 In: International Congress on Education Sciences and Learning Technology: book of abstracts . Ankara: Nobel Science and Research Center, 2018, s. 25-25 [tlačená forma]. [angličtina]

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem