SJE főmenü
doc. RNDr. József Bukor, PhD.
Név: doc. RNDr. József Bukor, PhD.
Rektorhelyettes
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Informatika Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: R14
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 693
A tanulmányi program profiltantárgyáért felelős személy:
Informatika tanári szak (1. és 2. szint, nappali képzés)
Alkalmazott informatika (1. szint, nappali képzés)
Alkalmazott informatika (2. szint, nappali képzés)
Matematika és informatika oktatásának elmélete - Informatika szak (3. szint, nappali képzés)

Egyetemi tanulmányok
Comenius Egyetem, Pozsony, Matematikai és Fizikai Kar
elméleti kibernetika, matematikai informatika és rendszerelmélet
1982 - 1987
Doktori képzés (PhD.)
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
matematika tanításának elmélete
1998 - 2001
Habilitáció
University of Ostrava
alkalmazott matematika
2019

Munkaviszonyok
Comenius Egyetem, Pozsony, Informatika Tanszék
ösztöndíjas
1987 - 1990
Konstantin Egyetem, Nyitra, Matematika Tanszék
adjunktus
1990 - 2001
Szlovák Műszaki Egyetem, Anyagtechnológiai Kar (Nagyszombat) komáromi kihelyezett tagozata
adjunktus
2001 - 2004
Selye János Egyetem
2004 -


Kutatási terület számelmélet

Kutatási projektek Kognitív technológiák használata a matematika oktatásában
3/3080/05
KEGA
2005 - 2007

A természetes számok súlyozott sűrűségei és a blokksorozatok eloszlása
1/4006/07
VEGA
2006 - 2008

Az interaktív tananyagok létrehozása a középiskolák számára matematikai szoftverek segítségéve
3/5277/07
KEGA
2007 - 2009

Sorozatok eloszlása és a természetes számok halmazainak általánosított sűrűségei
1/0753/10
VEGA
2010 - 2011

Sorozatok eloszlása és azok alkalmazásai, a természetes számok halmazainak additív mértékei
1/1022/12
VEGA
2012 - 2014

A matematika oktatásának támogatása szabad matematikai szoftverek segítségével
001UJS-4/2011
KEGA
2011 - 2013


002UJS-4/2014
KEGA
2014 - 2017

A középiskolai természettudományos és matematikai oktatás vizsgálata és szakdidaktikai célú tartalmi innovációja
1/0663/19
VEGA
2019 - 2019

Sűrűségek, számsorozatok eloszlása és konvergenciája
1/0776/21
VEGA
2021 - 2023

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 1
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 17
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (2)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (15)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 7
ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (7)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 46
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (11)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (5)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (12)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (8)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (5)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (3)
BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 9
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (9)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 1
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)

Bejegyzések száma összesen: 81

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (53)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (2)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (11)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (10)
Összesen 76

Publikációk listája

ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ABD 001 BUKOR, József, Peter CSIBA, Zoltán FEHÉR a Ladislav JARUSKA. Aplikácia GeoGebry v rôznych oblastiach. In: GeoGebra v praxi. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, S. 32-113. ISBN 978-80-8122-067-8.


ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 7


ADC 001 BUKOR, József a János TÓTH. On Accumulation Points of Ratio Sets of Positive Integers. American Mathematical Monthly. Vol. 103, no. 6 (1996), p. 502-504. ISSN 0002-9890. WoS. IF (2013): 0,315. SNIP (2013): 1,158.

Hivatkozások:
2022  [1] ANTONY, D. - BARMAN, R. p-Adic Quotient Sets: Cubic Forms. In Archiv der Mathematik, ISSN 0003-889X, 2022, vol. 118, no. 2, p. 143-149. WoS ; SCOPUS

2021  [1] MISKA, P. A note on p-adic denseness of quotients of values of quadratic forms. In Indagationes Mathematicae. ISSN 0019-3577, 2021, vol. 32, no. 3, p. 639 - 645. WoS ; SCOPUS

2020  [1] LEONETTI, P. - SANNA, C. Directions sets: A generalisation of ratio sets. In Bulletion of the Australian mathematical society. ISSN 0004-9727, 2020, vol. 101, no. 3, p. 389-395. WoS ; SCOPUS

2020  [1] MISKA, P. - SANNA, C. p-Adic denseness of members of partitions of nand their ratio sets. In Bulletin of the malaysian mathematical sciences society. ISSN 0126-6705, 2020, vol. 43, no. 2, p. 1127-1133. WoS

2019  [1] CHATTOPADHYAY, J. - ROY, B. - SARKAR, S. On fractionally dense sets. In Rocky mountain journal of mathematics. ISSN 0035-7596, 2019, vol. 49, no. 3, p. 743-760. WoS ; SCOPUS

2019  [1] DONNAY, C. - GARCIA, S. R. - ROUSE, J. P-adic quotient sets II: Quadratic forms. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 201, p. 23-29. WoS ; SCOPUS

2019  [1] MISKA, P. - MURRU, N. - SANNA, C. On the p-adic denseness of the quotient set of a polynomial image. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 197, p. 218-227. WoS ; SCOPUS

2017  [1] GARCIA, S. R. - HONG, Y. X. - LUCA, F. et al. P-adic quotient sets. In Acta Arithmetica. ISSN 0065-1036, 2017, vol. 179, no. 2, p. 163-184. WoS ; SCOPUS

2016  [1] GARCIA, S. R. - LUCA, F. Quotients of Fibonacci numbers. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2016, vol. 123, no. 10, p. 1039-1044. WoS ; SCOPUS

2014  [1] BROWN, B. - DAIRYKO, M. - GARCIA S. R. et al. Four Quotient Set Gems. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2014, vol. 121, no. 7, p. 590-599. WoS ; SCOPUS

2013  [1] GARCIA, S. R. Quotients of Gaussian Primes. In American Mathematical Monthly. ISSN 0002-9890, 2013, vol. 120, no. 9, p. 851-853. WoS ; SCOPUS

2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.

2005  [1] KOSTYRKO, P. - STRAUCH, O. Professor Tibor Salat (1926-2005) . In Tatra Mountains Mathematical Publications : Density concepts with applications to the social sciences. ISSN 1210-3195, 2005, vol. 31, p. 1-16. WoS

2002  [4] MIŠÍK, L. Sets of positive integers with prescribed values of densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2002, vol. 52, no. 3, s. 296.ADC 002 TÓTH, László a József BUKOR. On the alternating series 1-1/2+1/3-1/4+... Journal of Mathematical Analysis and Applications. Vol. 282, no. 1 (2003), pp. 21-25. ISSN 0022-247X. CCC, WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2020  [1] LAMPRET, V. Efficient estimate of the remainder for the dirichlet function η(p) for p ∈ R+. In Miskolc Mathematical Notes. ISSN 1787-2405, 2020, vol. 21, no. 1, p. 241-247. WoS ; SCOPUS

2020  [1] LAMPRET, V. Simple effective estimation of a smooth alternating series. In Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society. ISSN 0126-6705, 2020, vol. 43, no. 2, p. 1343-1356. WoS ; SCOPUS

2019  [1] CRINGANU, J. Improving some inequalities associated with the Euler-Mascheroni constant. In Journal of Mathematical Inequalities. ISSN 1846-579X, 2019, vol. 13, no. 3, p. 667-673. WoS ; SCOPUS

2019  [1] LAMPRET, V. Asymptotic inequalities for alternating harmonics. In Bulletin of Mathematical. ISSN 1664-3607, 2019, vol. 9, no. 1. WoS ; SCOPUS

2017  [1] MAHMOUD, M. - ALMUASHI, H. On some inequalities of the Bateman's G-function. In Journal of Computational Analysis and Applications. ISSN 1521-1398, 2017, vol. 22, no. 4, p. 672-683. WoS ; SCOPUS

2016  [1] MAHMOUND, M. - AGARWAL, R. P. Bounds for Bateman's G-function and its applications. In Georgian Mathematical Journal. ISSN 1072-947X, 2016, vol. 23, no. 4, p. 579-586. SCOPUS

2015  [1] SINTEMERIAN, A. Sharp estimates regarding the remainder of the alternating harmonic series. In Mathematical Inequalities and Applications. ISSN 1331-4343, 2015, vol. 18, no. 1, p. 347-352. SCOPUS

2011  [1] GUO, B-N, QI, F. Sharp bounds for harmonic numbers. In Applied Mathamatics and Computation, 2011, vol. 218, no. 3, p. 991-995.

2006  [1] KECHRINIOTIS, A. I. - ANASTASIOU, K. S. - KOTSOS, B. A. New forms of the Taylor ́s remainder. In Journal of Interdisciplinary Mathematics. ISSN 0972-0502, 2006, vol. 9, no. 1, p. 37-48. SCOPUS

2005  [1] TIMOFTE, V. Integral estimates for convergent positive series. In Journal of Mathematical Analysis and Applications. ISSN 0022-247X, 2005, vol. 303, no. 1, p. 90-102. WoS ; SCOPUS

2004  [1] TIMOFTE, V. On Leibniz series defined by convex functions. In Journal of Mathematical Analysis and Applications. ISSN 0022-247X, 2004, vol. 300, no. 1, p. 160-171. WoS ; SCOPUSADC 003 BUKOR, József, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. Dependence of densities on a parameter. DOI 10.1016/j.ins.2009.04.014 Information Sciences. Vol. 17, no. 179 (2009), p. 2903-2911. ISSN 0020-0255. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2013): 3,893. SNIP (2013): 3,425.

Hivatkozások:
2020  [1] FILIP, F. - JANKOV, A. - SUSTEK, J. On relation between asymptotic and Abel densities. In Journal of number theory. ISSN 0022-314X, 2020, vol. 209, p. 451-466. WoS ; SCOPUS

2017  [2] GIULIANO, R. - GREKOS, G. On the upper and lower exponential density functions. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2017, vol. 67, no. 5, p. 1105-1128. WoS ; SCOPUS

2015  [1] LEE, C.-W. - CHEN, P.-L. - HSIEH, S.-Y. Weight-constrained and density-constrained paths in a tree: Enumerating, counting, and k-maximum density paths. In Discrete Applied Mathematics. ISSN 0166-218X, 2015, vol. 180, p. 126-134. WoS ; SCOPUS

2011  [1] STUPŇANOVÁ, A. 2011. Special fuzzy measures on infinite countable sets and related aggregation functions. In Fuzzy Sets and Systems, ISSN 0165-0114, 2011, vol. 167, no. 1, p. 57-64. WoS ; SCOPUS

2011  [3] SEMBIRING, R. W. - ZAIN, J. M. 2011. The design of pre-processing multidimensional data based on component analysis. In Computer and Information Science. ISSN 1913-8989, 2011, vol. 4, no. 3, p. 106-115.ADC 004 BUKOR, József, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. On mappings preserving measurability. DOI 10.1016/j.ins.2013.02.007 Information Sciences. Vol. 235 (2013), p. 323-328. ISSN 0020-0255. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2013): 3,893. SNIP (2013): 3,425.

Hivatkozások:
2017  [4] PAŠKÉTA, M. Density and related topics. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadômie vied, 2017. ISBN 978-80-200-2725-2, p. 172.

2013  [4] PAŠTÉKA, M. On four approaches to density. Bratislava : University of Trnava, 2013. 97 s. ISBN 978-80-224-1327-5.ADC 005 SHAMSHIRBAND, Shahaboddin, Masoud HADIPOOR, Alireza BAGHBAN, Amir MOSAVI, József BUKOR a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Developing an ANFIS-PSO model to predict mercury emissions in combustion flue gases. DOI 10.3390/math7100965 Mathematics. Vol. 7, no. 10 (2019), art. no. 965, p. 1-16. ISSN 2227-7390. CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q1

ADC 006 BUKOR, József, Ferdinánd FILIP a János TÓTH. Sets with Countably Infinitely Many Prescribed weighted Densities. DOI 10.1216/rmj.2020.50.467 The Rocky Mountain Journal of Mathematics. Vol. 50, no. 2 (2020), p. 467-477. ISSN 0035-7596. CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q4 Q Scopus=Q3

ADC 007 BUKOR, József, Ferdinánd FILIP, János TÓTH a László ZSILINSZKY. On I-< q - and I-<= q-convergence of arithmetic functions. DOI 10.1007/s10998-020-00345-y Periodica Mathematica Hungarica : journal of the János Bolyai Mathematical Society. Vol. 82, no. 2 (2021), p. 125-135. ISSN 0031-5303. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2019): 0,693. SNIP (2019): 0,955.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 11


ADE 001 BUKOR, József, János TÓTH a László ZSILINSZKY. The logarithmic mean and the power mean of positive numbers. Octogon Mathematical Magazine. Vol. 2, no. 1 (1994), p. 19-24. ISSN 1222-5657.

Hivatkozások:
2013  [3] PAN, X. - MENG, X. 2013. Optimal Convex Combination Bounds for the First Contraharmonic and the Logarithmic Means. In Journal of Hebei University (Natural Science Edition). ISSN 1000-1565, 2013, vol. 33, no. 2, p. 124-127.

2012  [1] XIA, W. - HOU, S. - WANG, G. - CHU., Y. 2012. Optimal one-parameter, mean bounds for the convex combination of arithmetic and geometric means. In Journal of Applied Analysis. ISSN 1085-3375, 2012, vol. 18, no. 2, p. 197-207. WoS ; SCOPUS

2012  [1] CHU, Y,-M. - SHI, M.-Y. - JIANG, Y.-P. 2012. Optimal Inequalities for the Power, Harmonic and Logarithmic Means. In Bulletin of the Iranian Mathematical Society. ISSN 1735-8515 . 2012, vol. 38, no. 3, p. 597-606. WoS ; SCOPUS

2011  [1] CHU, Y. - LONG, B. 2011. Sharp Inequalities Between Means. In Mathematical Inequalities and Applications. ISSN 1331-4343, 2011, vol. 14, no. 3, p. 647-655. WoS ; SCOPUS

2010  [1] CHU, Y.-M. - LONG, B.-Y. 2010. Optimal Power Mean Bounds for the Weighted Geometric Mean of Classical Means. In Journal of Inequalities amd Applications. ISSN 1029-242X, 2010, Vol. 2010, art no. 905679. WoS ; SCOPUS

2010  [3] SHI, M. - CHU, Y. - JIANG, Y. 2010. Three Best Inequalities for Means in Two Variables. In International Mathematical Forum. ISSN 1312-7594, vol. 5, no. 22, p. 1059-1066.

2009  [1] CHU, Y.-M. - XIA, W.-F. 2009. Two Sharp Inequalities for Power Mean, Geometric Mean, and Harmonic Mean. In Journal of Inequalities amd Applications. ISSN 1029-242X, 2009, Vol. 2009, art no. 741923. WoS ; SCOPUS

2009  [1] SHI, M.-Y. - CHU, Y.-M., - JIANG, Y.-P. 2009. Optimal Inequalities Among Various Means of Two Arguments. In Abstract and Applied Analysis. ISSN 1085-3375, 2009, art. no. 694394. WoS ; SCOPUS

2006  [4] CSIBA, P. - FILIP, F. Súlyozott közepek által definiált rekurzív sorozatokról : On certain sequences defined wit weighted means. In Eruditio-Educatio. ISSN 1336-8893, 2006, 1. évf., 3. sz., p. 11, 26.ADE 002 BUKOR, József a János TÓTH. Estimation of the mean value of some arithmetical functions. Octogon Mathematical Magazine. Vol. 3, no. 2 (1995), p. 31-32. ISSN 1222-5657.

Hivatkozások:
2004  [3] GUY, R. K. Unsolved problems in number theory. New York : Springer, 2004. p. 140.

1997  [4] TÓTH, L. Asymptotic formulae concerning the product and the quotient of the arithmetical functions sigma s and phi s. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 1997, vol. 11, p. 175.ADE 003 BUKOR, József a János TÓTH. On some properties of values of a class of arithmetical functions. Publicationes Mathematicae Debrecen. Tomus 46, fasc. 1-2 (1995), p. 187-193. ISSN 0033-3883. WoS. IF (2013): 0,519.

Hivatkozások:
2000  [4] LÁSZLÓ, B. Teória najmenšieho univerzálneho exponenta. Nitra : UKF, 2000. s. 143.ADE 004 BUKOR, József. On a certain density problem. Octogon Mathematical Magazine. Vol. 5, no. 2 (1997), p. 73-75. ISSN 1222-5657.

Hivatkozások:
2013  [4] AISTLEITNER, C. - HOFER, M. - MADRITSCH, M. On the distribution functions of two oscillating sequences. In Uniform Distribution Theory. ISSN 1336-913X, 2013, vol. 8, no. 2, p. 157-169.ADE 005 BUKOR, József a János TÓTH. On completely dense sequences. Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis. Vol. 6, no. 1 (1998), p. 37-40. ISSN 1211-4774.

Hivatkozások:
2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.

2000  [4] LÁSZLÓ, B. Teória najmenšieho univerzálneho exponenta. Nitra : UKF, 2000. s. 143.ADE 006 BUKOR, József, Péter FILAKOVSZKY a János TÓTH. On the diophantine equation x1x2...xn = h(n)(x1 + x2 + ... + xn). Annales Mathematicae Silesianae. Vol. 12 (1998), p. 123-130. ISSN 0860-2107.

ADE 007 BUKOR, József a János TÓTH. On accumulation points of generalized ratio sets of positive integers. Acta Academiae Paedagogicae Argiensis, Sectio Mathematicae, Nova Series, Tom 30. Vol. 30 (2003), p. 37-43. ISSN 1787-6117. SCOPUS.

Hivatkozások:
2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.ADE 008 BUKOR, József a János TÓTH. On some criteria for the density of the ratio sets of positive integers. JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications. Vol. 3, no. 2 (2003), p. 277-287. ISSN 0972-5555.

Hivatkozások:
2019  [1] CHATTOPADHYAY, J. - ROY, B. - SARKAR, S. On fractionally dense sets. In Rocky mountain journal of mathematics. ISSN 0035-7596, 2019, vol. 49, no. 3, p. 743-760. WoS ; SCOPUS

2019  [4] STRAUCH, O. Distribution of sequences: A theory. Bratislava : House of the Slovak Academy of Sciences, 2019. 591s. ISBN 978-80-224-1734-1.

2008  [2] KIJONKA, V. On calculation of generalized densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2008, vol. 58., no. 2, p. 155-164. WoS ; SCOPUS

2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.ADE 009 BUKOR, József. On the existence of triangle with given angle and opposite angle bisectors length. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 36 (2009), pp. 43-46. ISSN 1787-5021. SCOPUS.

ADE 010 BUKOR, József a Ferdinánd FILIP. Sets with prescribed lower and upper weighted densities. Acta Univ. Sapientiae, Mathematica. Vol. 2, no. 1 (2010), p. 92-98. ISSN 1844-6094.

ADE 011 BUKOR, József a Peter CSIBA. Notes on functions preserving density. Acta Univ. Sapientiae, Mathematica. Vol. 3, no. 2 (2011), p. 129-134. ISSN 1844-6094.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


ADF 001 BUKOR, József. A note on the Folkman number F (3,3;5). Mathematica Slovaca. Vol. 44, no. 4 (1994), p. 479-480. ISSN 0139-9918.

Hivatkozások:
2013  [3] GRAHAM, R. L., NEŠETŘIL, J. The mathematics of Paul Erdős. New York : Springer, 2013, ISBN 978-1-4614-7253-7, p. 171-193.

2002  [1] GRAHAM, R. L. - NEŠETŘIL, J. Ramsey theory and Paul Erdo's (recent results from a historical perspective). In Paul Erdos and His Mathematics II. Berlin : Springer, 2002. ISBN 3-540-42236-6, p. 339-365. WoS

1999  [1] PIWAKOWSKI, K. - RADZISZOWSKI, S. P. - URBAŃSKI, S. Computation of the Folkman number Fe(3, 3; 5). In Journal of Graph Theory. ISSN 0364-9024, 1999, vol. 32, no. 1, p. 41-49. WoS ; SCOPUSADF 002 BUKOR, József. A note on the decomposition of maximal planar bipartite graphs into two trees. Eruditio - Educatio. Vol. 3 (2006), p. 7-10. ISSN 1336-8893.

ADF 003 BUKOR, József. On divisibility property of determinants with integer entries. Eruditio - Educatio. Vol. 3 (2006), p. 27-30. ISSN 1336-8893.

ADF 004 BUKOR, József a Peter CSIBA. On estimations of dispersion of ratio block sequences. DOI 10.2478/s12175-009-0124-5 Mathematica Slovaca. Vol. 59, no. 3 (2009), p. 283-290. ISSN 0139-9918. WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,451. SNIP (2013): 0,682.

Hivatkozások:
2022  [1] ANTONY, D. - BARMAN, R. p-Adic Quotient Sets: Cubic Forms. In Archiv der Mathematik, ISSN 0003-889X, 2022, vol. 118, no. 2, p. 143-149. WoS ; SCOPUS

2021  [1] MISKA, P. A note on p-adic denseness of quotients of values of quadratic forms. In Indagationes Mathematicae. ISSN 0019-3577, 2021, vol. 32, no. 3, p. 639 - 645. WoS ; SCOPUS

2019  [1] DONNAY, C. - GARCIA, S. R. - ROUSE, J. P-adic quotient sets II: Quadratic forms. In Journal of Number Theory. ISSN 0022-314X, 2019, vol. 201, p. 23-29. WoS ; SCOPUS

2017  [1] GARCIA, S. R. - HONG, Y. X. - LUCA, F. et al. P-adic quotient sets. In Acta Arithmetica. ISSN 0065-1036, 2017, vol. 179, no. 2, p. 163-184. WoS ; SCOPUS

2010  [1] FILIP, F. - LIPTAI, K. - MÁTYÁS, F. - T. TÓTH, J. On the best estimations for dispersions of special ratio block sequences. In Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-5021, 2010, vol. 37, pp. 85-93. SCOPUSADF 005 BUKOR, József. Almost every bipartite graph has not two vertices of minimum degree. Mathematica Slovaca. Vol. 43, no. 2 (1993), p. 113-117. ISSN 0139-9918.

Hivatkozások:
2016  [1] MACKAY, B.D. - SKERMAN, F. Degree sequences of random digraphs and bipartite graphs. In Journal of Combinatorics. ISSN 2156-3527, 2016, vol. 7, no. 1, p. 21-49. WoS
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 9


ADM 001 BEGE, Antal, József BUKOR a János TÓTH. On (log-) convexity of power mean. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 42 (2013), p. 3-7. ISSN 1787-5021. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,796.

Hivatkozások:
2020  [1] TIAN, J.-F. - HA, M.-H. - XING, H.-J. Properties of the power-mean and their applications. In AIMS Mathematics. ISSN 2473-6988, 2020, vol. 5, no. 6, p. 7285-7300. WoS ; SCOPUS

2018  [1] DINH, T. H. - DUMITRU, R. - FRANCO, J. A. The matrix power means and interpolations. In Adv. Oper. Theory. ISSN 2538-225X, 2018 , vol. 3 (2018), no. 3, p. 647-654. WoS ; SCOPUS

2016  [1] ALZER, H. Inequalities for mean values in two variables. In Real Analysis Exchange. ISSN 0147-1937, 2016, vol. 41, no. 1, p. 101-122. WoS ; SCOPUS

2016  [1] RAISSOULI, M. - SÁNDOR, J. Sub-super-stabilizability of certain bivariate means via mean-convexity. In Journal of Inequalities and Applications. ISSN 1029-242X, 2016, art. n. 273. WoS ; SCOPUS

2015  [1] SÁNDOR, J. A note on log-convexity of power means. In Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-5021, 2015, vol. 45, p. 107-110. WoS ; SCOPUS

2015  [1] MATEJÍČKA, L. Short note on convexity of powermean. In Tamkang Journal of Mathematics. ISSN 00492930, 2015, vol. 46, no. 4, p. 423-426. SCOPUSADM 002 BUKOR, József, Ferdinánd FILIP a János TÓTH. A criterion for comparability of weighted densities. DOI 10.12988/ams.2014.43162 Applied Mathematical Sciences. Vol. 8, no. 56 (2014), p. 2793-2799. ISSN 1312-885X. SCOPUS. SNIP (2013): 0,781.

ADM 003 BUKOR, József, János TÓTH a László ZSILINSZKY. A note on more rapid convergence to a density. JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications. Vol. 32, no. 2 (2014), p. 79-86. ISSN 0972-5555. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,737.

ADM 004 BUKOR, József a Peter CSIBA. A remark on (C,1) means of sequences. DOI 10.12988/ijma International Journal of Mathematical Analysis. Vol. 8, no. 9-12 (2014), p. 525-528. ISSN 1312-8876. SCOPUS. SNIP (2014): 0,566.

Hivatkozások:
2019  [1] KISS, G. The influence of using self-devised multimedia applications on paper results in teaching history of cryptography and steganography. In 13th international technology, education and development cenference. Valencia : Int Assoc technology education & development, 2019. ISBN 978-84-09-08619-1, p.8659-8667. WoSADM 005 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a József BUKOR. Improving the Model Convergence Properties of Classifier Feed-Forward MLP Neural Networks. DOI 10.1007/978-3-319-06323-2 Studies in Fuzziness and Soft Computing. Vol. 317 (2014), p. 281-293. ISSN 1434-9922. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,149.

ADM 006 BUKOR, József, Ferdinánd FILIP a János TÓTH. On properties derived from different types of asymptotic distribution functions of ratio sequences. DOI 10.5486/PMD.2019.8498 Publicationes mathematicae : Debrecen. Vol. 95, no. 1-2 (2019), p. 219-230. ISSN 0033-3883. WoS, SCOPUS. IF (2018): 0,691.

Q WoS=Q3

ADM 007 BUKOR, József. A Note on Olivier`s Theorem and Convergence in Erdős-Ulam Density. DOI 10.28924/2291-8639-18-2020-332 International Journal of Analysis and Applications. Vol. 18, no. 3 (2020), p. 332-336. ISSN 2291-8639. WoS.

ADM 008 BUKOR, József a János TÓTH. On topological properties of the set of maldistributed sequences. DOI 10.2478/ausm-2020-0018 Acta Universitatis Sapientiae : Mathematica : The Journal of „Sapientia" Hungarian University of Transylvania. Vol. 12, no. 2 (2020), p. 272-279. ISSN 1844-6094. WoS, SCOPUS.

ADM 009 TÓTH, János, József BUKOR, Ferdinánd FILIP a Ladislav MIŠÍK. On Ideals Defined by Asymptotic Distribution Functions of Ratio Block Sequences. DOI 10.2298/FIL2112945T Filomat. Vol. 35, no. 12 (2021), p. 3945-3955. ISSN 0354-5180. WoS, SCOPUS. IF (2020): 0,844.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEC 001 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Sándor HANCSICSKA a József BUKOR. Fuzzy information measure for improving HDR imaging. DOI 10.1007/978-3-319-32229-2_9 Studies in Fuzziness and Soft Computing. Vol. 342 (2016), p. 113-126. ISSN 1434-9922. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,132.

Hivatkozások:
2021  [1] KIRAN, B. R. - KUMARI, V. V. - RAJU, K. V. S. V. N. Model for High Dynamic Range Imaging System Using Hybrid Feature Based Exposure Fusion. In Journal of Intelligent Systems. ISSN 0334-1860, 2021, vol. 30, no. 1, p. 346-360. WoS ; SCOPUS
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 12


AED 001 BUKOR, József. Baire category and distribution of sequences. In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: College of Education, 1992, P. 43-48. ISBN 978-80-85183-84-6.

AED 002 ŠALÁT, Tibor, József BUKOR, János TÓTH a László ZSILINSZKY. Means of positive numbers and certain types of series. In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: College of Education, 1992, P. 49-57. ISBN 978-80-85183-84-6.

Hivatkozások:
2006  [4] CSIBA, P. - FILIP, F. Súlyozott közepek által definiált rekurzív sorozatokról : On certain sequences defined wit weighted means. In Eruditio-Educatio. ISSN 1336-8893, 2006, 1. évf., 3. sz., p. 11, 26.

2005  [1] KOSTYRKO, P. - STRAUCH, O. Professor Tibor Salat (1926-2005) . In Tatra Mountains Mathematical Publications : Density concepts with applications to the social sciences. ISSN 1210-3195, 2005, vol. 31, p. 1-16. WoSAED 003 BUKOR, József, János TÓTH a László ZSILINSZKY. On certain subsets of the space of all real sequences. In: Acta Mathematica et Informatica 1. Nitra: College of Education, 1992, P. 33-37. ISBN 978-80-85183-84-6.

AED 004 BUKOR, József, Mária KMEŤOVÁ a János TÓTH. Notes on ratio sets of natural numbers. In: Acta Mathematica 2. Nitra: Faculty of Natural Sciences University of Education Nitra, 1995, P. 35-40. ISBN 978-80-8050-013-4.

Hivatkozások:
2005  [3] STRAUCH, O. - PORUBSKÝ, Š. Distribution of sequences : a sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISSN 1612-149X. p. 5-7.

2005  [3] GANGULY, D. K. - BHATTACHARJEE, R. - DASGUPTA, M. Some results on mid-point sets of sets of natural numbers. In Vietnam Journal of Mathematics. ISSN 2305-221X, 2005, vol. 33, no. 1, p. 89.

2000  [1] ŠALÁT, T. Remarks on Steinhaus´ property and ratio sets of sets of positive integers. In Czechoslovak Mathematical Journal. 2000, vol. 50, no. 1, s. 175-183. WoS ; SCOPUSAED 005 BUKOR, József, Béla LÁSZLÓ a János TÓTH. Notes on the function lambda (n) - the minimal universal exponent of n. In: Acta Mathematica 2. Nitra: Faculty of Natural Sciences University of Education Nitra, 1995, P. 29-34. ISBN 978-80-8050-013-4.

AED 006 BUKOR, József, Tibor KMEŤ a Alena PILLANKOVÁ. On the elementary open question of Erdős Pál. In: Acta Mathematica 3. Nitra: Faculty of Natural Science, Constantine the Philosopher University, 1998, P. 67-71. ISBN 978-80-8050-202-1.

AED 007 BUKOR, József a Attila KOMZSÍK. Typická funkcia nie je spojitá v žiadnom bode. In: Acta Mathematica 3. Nitra: Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 1998, P. 55-59. ISBN 978-80-8050-202-1.

AED 008 BUKOR, József a Béla LÁSZLÓ. Dolný odhad pre funkciu najmenšieho univerzálneho exponenta. In: Acta Mathematica 4. Nitra: Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 2000, P. 97-103. ISBN 978-80-8050-350-8.

AED 009 BUKOR, József a Béla LÁSZLÓ. O hustote množiny {n/ƛ(n)/n : n є N}. In: Acta Mathematica 4. Nitra: Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 2000, P. 73-78. ISBN 978-80-8050-350-8.

AED 010 BUKOR, József. O súčte prevrátených hodnôt pi(n). In: ACTA MATHEMATICA 11: Zborník zo VI. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra, 2008, P. 45-47. ISBN 978-80-8094-396-7.

AED 011 BUKOR, József. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In: Acta Mathematica 12. Nitra, (2009), s. 65-70. ISBN 978-80-8094-614-2.

AED 012 BUKOR, József a János TÓTH. Egész számok bizonyos sorozatainak halmazának Baire kategóriájáról. In: Ab igne ignem: László Béla 75. születésnapjára. Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, 2015, P. 13-17. ISBN 978-80-558-0792-8.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 8


AFC 001 BUKOR, József a János TÓTH. On more rapid convergence to a density. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae: Sect. Computatorica. Budapest, Vol. 36 (2012), p. 99-102.

Hivatkozások:
2018  [1] TRYBA, J. Characterization of uniformly distributed sets and maximal density sets. In Journal of number theory. ISSN 0022-314X, 2018, vol. 187, p. 453-46. WoS ; SCOPUSAFC 002 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Balázs TUSOR a József BUKOR. Data classification based on fuzzy-RBF networks. DOI 10.1007/978-3-319-18416-6_65 Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 357 (2016), p. 829-840. ISSN 2194-5357. SCOPUS. SNIP (2014): 0,154.

Hivatkozások:
2018  [1] KUMAR, R. - SRIVASTAVA, S. - GUPTA, J. R. P. Online modeling and adaptive control of robotic manipulators using Gaussian radial basis function networks. In Neural computing and applications. ISSN 0941-0643, vol. 30, no. 1, p. 223-239. SCOPUSAFC 003 TUSOR, Balázs, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a József BUKOR. A fast line extraction method based on basic segment grouping. DOI 10.1109/I2MTC.2018.8409852 In: I2MTC 2018 - 2018 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference: Discovering New Horizons in Instrumentation and Measurement, Proceedings. Casey Henshaw. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 1-6 [print]. ISBN 9781538622223. SCOPUS.

AFC 004 TUSOR, Balázs, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a József BUKOR. An iSpace-based Dietary Advisor. DOI 10.1109/MeMeA.2018.8438705 In: MeMeA 2018 - 2018 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, Proceedings. Emanuele Piuzzi. Piscataway: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2018, S. 1035-1041. ISBN 978-15-3863-391-5. SCOPUS.

AFC 005 TUSOR, Balázs, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a József BUKOR. A Parallel Fuzzy Filter Network for Pattern Recognition. DOI 10.1007/978-3-319-99834-3_36 In: Recent advances in technology research and education : proceedings of the 17th international conference on global research and education: proceedings of the 17th international conference on global research and education. Giedrius Laukaitis. Cham: Springer Nature, 2019, P. 275-282. ISBN 978-3-319-99833-6. SCOPUS.

AFC 006 TUSOR, Balázs, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY a József BUKOR. Fuzzy Lookup Tables in Classification. In: WConsC 2018, 7th World Conference on Soft Computing. Berlin: Springer, 2018, P. [1-6].

AFC 007 TUSOR, Balázs, József BUKOR a Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY. Parallelized fuzzy RBF and FHM based color filtering for real-time image processing. DOI 10.1109/I2MTC.2019.8826831 In: 2019 International Instrumentation and Measurement Technology Conference. [bez zostavovateľa]. Auckland: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 1-6. ISBN 978-15-38634-60-8. WoS, SCOPUS.

AFC 008 TUSOR, Balázs, József BUKOR, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. Domain Reduction Techniques for Sequential Fuzzy Indexing Tables – A Case Study. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_18 In: Engineering for Sustainable Future : Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Várkonyi-Kóczy Annamária R.. Cham: Springer Nature, 2020, s. 179-190 [print]. ISBN 978-3-030-36840-1. WoS, SCOPUS.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 5


AFD 001 BUKOR, József a Emőke BUKOR. Divergence criteries for some series. In: Zborník 1. vedeckej konferencie doktorandov FPV 1999/2000. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF, 2000, P. 167-169. ISBN 978-80-8050-289-7.

AFD 002 BUKOR, József a János TÓTH. An algebraic proof of the Steiner-Lehmus theorem. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho - "Vzdelávanie - veda - spoločnosť". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, P. 35-38. ISBN 978-80-89234-84-4.

AFD 003 BUKOR, József. Remarks on certain factorial sums. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, P. 32-35. ISBN 978-80-89234-84-4.

AFD 004 BUKOR, József. Tvorba dynamických obrázkov pomocou Java appletu "geometry". In: InfoMat 2008: Zborník príspevkov I. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008, P. 54-57. ISBN 978-80-8075-347-4.

AFD 005 TUSOR, Balázs, Vojtek ALEXANDER, Tibor KMEŤ, János TÓTH, József BUKOR, Ladislav VÉGH a Ondrej TAKÁČ. Building a Smart Refrigerator Using Affordable Smart Devices. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció : Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika" [elektronický zdroj]: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Kmeť Tibor, Gubo Štefan. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 43-50 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 3


AFH 001 BUKOR, József, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. On functions which preserve weighted density. In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science MaCs´10. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. [20]. ISBN 978-80-8122-003-6.

AFH 002 BUKOR, József, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. On mapping preserving universal fuzzy measurability. In: Abstracts of the Tenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications: FSTA 2010, February 1-5, 2010, Liptovský Ján. Liptovský Ján: Printing House of the Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2010, P. [41]. ISBN 978-80-8040-3991-1.

AFH 003 FILIP, Ferdinánd, József BUKOR a János TÓTH. On weighted densities. In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science MaCs´10. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. [22]. ISBN 978-80-8122-003-6.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 2


BCI 001 LÁSZLÓ, Béla, József BUKOR a János TÓTH. Polinomok, egyenletek, egyenletrendszerek. 1. vyd. Nitra: A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 2001. 125 s.

BCI 002 BUKOR, József, Zuzana ÁRKI a Zoltán FEHÉR. Valószínűségszámítás. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010. 125 s. ISBN 978-80-89234-94-3.


BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEC 001 BUKOR, József a Emőke BUKOR. Invariánsok. In: Talentumok: A révkomáromi matematikai diáktalálkozókon. Debrecen: Studium 96 Bt., 2012, P. 23-30. ISBN 978-963-87892-1-1.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEE 001 VÁRKONYINÉ KÓCZY, Annamária, Sándor HANCSICSKA a József BUKOR. Fuzzy Information Measure for Improving HDR Imaging. In: 4th World Conference on Soft Computing. Berkeley, USA: University of California at Berkeley, 2014, P. 491-497.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 15


FAI 001 BUKOR, József a Ferdinánd FILIP. Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science: MaCS'10. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010. 66 s. ISBN 978-80-8122-003-6.

FAI 002 BUKOR, József a Enikő KORCSMÁROS. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekció: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, 620 s. [47 AH]. ISBN 978-80-8122-225-2.

FAI 003 BUKOR, József, Erzsébet DRAHOTA-SZABÓ, Szabolcs SIMON a Sándor János TÓTH. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Humántudományi szekciók: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, 349 s. [28 AH]. ISBN 978-80-8122-223-8.

FAI 004 BUKOR, József, Terézia STRÉDL, Melinda NAGY, Vilmos VASS, Yvette ORSOVICS a Beáta DOBAY. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Pedagógiai szekciók: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, 400 s. [32 AH]. ISBN 978-80-8122-222-1.

FAI 005 BUKOR, József a Vojtek ALEXANDER. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Informatikai tudományok és IKT szekció: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, 147 s. [8,5 AH]. ISBN 978-80-8122-221-4.

FAI 006 BUKOR, József a Alfréd SOMOGYI. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Teológiai szekció: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia teologických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, 149 s. [11 AH]. ISBN 978-80-8122-224-5.

FAI 007 József BUKOR a Imrich ANTALÍK. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: "Project Life Management" szekció: Sekcia: "Project Life Management". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 73 s. [4,5AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-253-5.

FAI 008 Katarína SZARKA, Vojtek ALEXANDER a József BUKOR. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Web-alapú alkalmazások az oktatásban szekció: Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 101 s. [5,4AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-251-1.

FAI 009 József BUKOR a Zsolt GÖRÖZDI. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Teológiai szekció: Sekcia teologických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 183 s. [14,8AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-254-2.

FAI 010 József BUKOR, Katalin KANCZNÉ NAGY a Anita TÓTH-BAKOS. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Tantárgypedagógiai szekció: Sekcia: Predmetová pedagogika. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 143 s. [9,4AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-252-8.

FAI 011 József BUKOR, Szabolcs SIMON a Károly VAJDA. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók: Sekcie humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 251 s. [18,6AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-255-9.

FAI 012 József BUKOR a Enikő KORCSMÁROS. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Gazdaságtudományi szekció: Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 380 s. [27,2AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-256-6.

FAI 013 József BUKOR a Attila LÉVAI. 11. International Conference of J. Selye University: Theological Sections. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. online, 188 s. ISBN 978-80-8122-332-7.

FAI 014 József BUKOR, Melinda NAGY, Béla István PUKÁNSZKY, Agáta CSEHIOVÁ, Krisztián JÓZSA a István SZŐKÖL. 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. online, 276 s. ISBN 978-80-8122-333-4.

FAI 015 József BUKOR a Szabolcs SIMON. 11. International Conference of J. Selye University: Section on Language - Culture - Intercultural Relationships. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. online, 244 s. ISBN 978-80-8122-331-0.

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)

Počet výstupov: 0


Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI)

Počet výstupov: 19

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

BCI Skriptá a učebné texty (1)

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (16)


Skupina B - Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registrované vo WoS a Scopus (ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, ADM, ADN, BDM, BDN)

Počet výstupov: 8

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (3)

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (5)


Skupina P - Patenty (AGJ)

Počet výstupov: 0


Skupina D - Ostatné sledované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEE, BEF, BFA, BFB, CBA, CBB, CDE, CDF)

Počet výstupov: 11

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (2)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (5)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)


Skupina O - Iné, nesledované publikácie (AFK, AFL, AGI, CAI, CAJ, CEC, CED, CGC, CGD, CIA, CIB, CJA, CJB, CKA, CKB, DAI, EDI, EDJ, GAI, GHG, GII)

Počet výstupov: 0


Ostatné - mimo kategórií MŠSR

Počet výstupov: 2

BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (kategória zrušená) (1)

BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (kategória zrušená) (1)


Počet výstupov spolu: 40


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z: počet ohlasov: 20

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 20


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 36

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 30

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 6


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 56Menný zoznam publikácií:


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ACB_001 Bukor, József, Csiba, Peter, Filip, Ferdinánd, Jaruska, Ladislav. Függvények nemcsak felvételizőknek. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-035-7. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet výstupov: 3


ADC_001 Shamshirband, Shahaboddin, Hadipoor, Masoud, Baghban, Alireza, Mosavi, Amir, Bukor, József, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Developing an ANFIS-PSO model to predict mercury emissions in combustion flue gases [elektronický dokument]. DOI 10.3390/math7100965 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 7, č. 10, art. no. 965, s. 1-16 [online]. ISSN (online) 2227-7390. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Dashdondov, Khongorzul, Song, Mi Hwa. Factorial Analysis for Gas Leakage Risk Predictions from a Vehicle-Based Methane Survey [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app12010115 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 12, č. 1, [online]. ISSN (online) 2076-3417


2022 [01] Jaypuria, Sanjib, Das, Amit Kumar, Kanigalpula, P. K.C., Das, Debasish, Pratihar, Dilip Kumar, Chakrabarti, Debalay, Jha, M. N. Swarm intelligence-based modeling and multi-objective optimization of welding defect in electron beam welding [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s13369-022-07017-8 In: Arabian Journal for Science and Engineering. Heidelberg: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 2193-567X. ISSN (online) 2191-4281. [angličtina]


2022 [01] Esmaeili, Narjes, Esmaeili Khalil Saraei, Fatemeh, Ebrahimian Pirbazari, Azadeh, Tabatabai-Yazdi, Fatemeh Sadat, Khodaee, Ziba, Amirinezhad, Ali, Esmaeili, Amin, Ebrahimian Pirbazari, Ali. Estimation of 2,4-dichlorophenol photocatalytic removal using different artificial intelligence approaches [elektronický dokument]. DOI 10.1515/cppm-2021-0065 In: Chemical Product and Process Modeling. [s.l.]: Walter de Gruyter, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 2194-6159. ISSN (online) 1934-2659. [angličtina]


2021 [01] Yang, Yong, Zheng, Shuaishuai, Ai, Zhilu, Jafari, Mohammad Mahdi Molla. On the Prediction of Biogas Production from Vegetables, Fruits, and Food Wastes by ANFIS- And LSSVM-Based Models [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2021/9202127 In: BioMed Research International. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2021, Roč. 2021, [tlačená forma] [online]. ISSN 2314-6133. ISSN (online) 2314-6141


2021 [01] Kumar, Mahalingam Siva, Rajamani, Devaraj, Nasr, Emad Abouel, Balasubramanian, Esakki, Mohamed, Hussein, Astarita, Antonello. A hybrid approach of anfis—artificial bee colony algorithm for intelligent modeling and optimization of plasma arc cutting on monel™ 400 alloy [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ma14216373 In: Materials. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 21, [online]. ISSN (online) 1996-1944


2021 [01] Abdi, Jafar, Hadavimoghaddam, Fahimeh, Hadipoor, Masoud, Hemmati-Sarapardeh, Abdolhossein. Modeling of CO2 adsorption capacity by porous metal organic frameworks using advanced decision tree-based models [elektronický dokument]. DOI 10.1038/s41598-021-04168-w In: Scientific Reports. Londýn: Springer Nature. Nature Publishing Group, 2021, Roč. 11, č. 1, [online] [tlačená forma]. ISSN (online) 2045-2322


2021 [01] Kousis, Anestis, Tjortjis, Christos. Data mining algorithms for smart cities: A bibliometric analysis [elektronický dokument]. DOI 10.3390/a14080242 In: Algorithms. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 14, č. 8, [online]. ISSN (online) 1999-4893


2021 [01] Rathnayake, Namal, Dang, Tuan Linh, Hoshino, Yukinobu. A Novel Optimization Algorithm: Cascaded Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40815-021-01076-z In: International Journal of Fuzzy Systems. Heidelberg: Springer Publishing Company, 2021, Roč. 23, č. 7, 1955-1971. ISSN 15622479. ISSN (online) 21993211


2021 [01] Al-qaness, Mohammed A.A., Fan, Hong, Ewees, Ahmed A., Yousri, Dalia, Abd Elaziz, Mohamed. Improved ANFIS model for forecasting Wuhan City Air Quality and analysis COVID-19 lockdown impacts on air quality [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.envres.2020.110607 In: Environmental Research: A Multidisciplinary Journal of Environmental Sciences, Ecology, and Public Health. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 194, [tlačená forma]. ISSN 0013-9351. ISSN (online) 1096-0953


2021 [01] Naser, M. Z. Mechanistically Informed Machine Learning and Artificial Intelligence in Fire Engineering and Sciences [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10694-020-01069-8 In: Fire technology. New York: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2021, [tlačená forma]. ISSN 0015-2684. ISSN (online) 1572-8099


2020 [01] Heras, Ana De Las, Luque-Sendra, Amalia, Zamora-Polo, Francisco. Machine learning technologies for sustainability in smart cities in the post-covid era [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su12229320 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 12, č. 22, 1-25 [online]. ISSN (online) 2071-1050


2020 [01] Karballaeezadeh, Nader, Danial, Mohammadzadeh S., Moazemi, Dariush, Band, Shahab S., Mosavi, Amir, Reuter, Uwe. Smart structural health monitoring of flexible pavements using machine learning methods [elektronický dokument]. DOI 10.3390/coatings10111100 In: Coatings. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 10, č. 11, 1-18 [online]. ISSN (online) 2079-6412


2020 [01] Wang, Qing, Liu, Yufeng, Zhang, Xudong, Fu, Huicheng, Lin, Sen, Song, Shengyuan, Niu, Cencen. Study on an AHP-Entropy-ANFIS model for the prediction of the unfrozen water content of sodium-bicarbonate-type salinization frozen soil [elektronický dokument]. DOI 10.3390/MATH8081209 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 8, č. 8, [online]. ISSN (online) 2227-7390


2020 [01] Goldar, Sakineh Zeynali, Ghiasi, Amir Rikhtegar, Badamchizadeh, Mohammad Ali, Khoshbaten, Manouchehr. An ANFIS-PSO Algorithm for Predicting Four Grades of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. DOI 10.1109/HORA49412.2020.9152881 In: HORA 2020 - 2nd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Proceedings. [s.l.] : [s.n.], 2020. ISBN 9781728193526


2020 [01] Ahmad, Zulfiqar, Zhong, Hua, Mosavi, Amir, Sadiq, Mehreen, Saleem, Hira, Khalid, Azeem, Mahmood, Shahid, Nabipour, Narjes. Machine learning modeling of aerobic biodegradation for azo dyes and hexavalent chromium [elektronický dokument]. DOI 10.3390/MATH8060913 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 8, č. 6, [online]. ISSN (online) 2227-7390


2020 [01] Haghshenas, Sina Shaffiee, Pirouz, Behrouz, Haghshenas, Sami Shaffiee, Pirouz, Behzad, Piro, Patrizia, Na, Kyoung Sae, Cho, Seo Eun, Geem, Zong Woo. Prioritizing and analyzing the role of climate and urban parameters in the confirmed cases of COVID-19 based on artificial intelligence applications [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijerph17103730 In: International journal of environmental research and public health: open access journal. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 17, č. 10, [online] [tlačená forma]. ISSN 1661-7827. ISSN (online) 1660-4601


2020 [01] Umar, Abubakar, Shi, Zhanqun, Zheng, Lin, Khlil, Alhadi, Farouk, Zulfiqar Ibrahim Bibi. Parameter estimation for industrial robot manipulators using an improved particle swarm optimization algorithm with Gaussian mutation and archived elite learning [elektronický dokument]. DOI 10.25046/aj0506174 In: Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal: a bimonthly peer-review journal. Chicago: Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 2020, Roč. 5, č. 6, 1436-1457 [online]. ISSN (online) 2415-6698


2020 [01] Gougam, Fawzi, Chemseddine, Rahmoune, Benazzouz, Djamel, Benaggoune, Khaled, Zerhouni, Noureddine. Fault prognostics of rolling element bearing based on feature extraction and supervised machine learning: Application to shaft wind turbine gearbox using vibration signal [elektronický dokument]. DOI 10.1177/0954406220976154 In: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers: Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. Bury St.Edmunds: Mechanical Engineering Publications, 2020, [tlačená forma]. ISSN 0954-4062. ISSN (online) 2041-2983


2020 [01] Bemani, Amin, Baghban, Alireza, Mosavi, Amir, Band, Shahab S. Estimating CO<inf>2</inf>-Brine diffusivity using hybrid models of ANFIS and evolutionary algorithms [elektronický dokument]. DOI 10.1080/19942060.2020.1774422 In: Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics. [s.l.]: Hong Kong Polytechnic University, 2020, Roč. 14, č. 1, 818-834 [tlačená forma] [online]. ISSN 1994-2060. ISSN (online) 1997-003X


2020 [01] Tran, Ngoc Thoai, Le Chau, Ngoc, Dao, Thanh Phong. A Hybrid Computational Method of Desirability, Fuzzy Logic, ANFIS, and LAPO Algorithm for Multiobjective Optimization Design of Scott Russell Compliant Mechanism [elektronický dokument]. DOI 10.1155/2020/3418904 In: Mathematical Problems in Engineering. London: Hindawi Limited, 2020, Roč. 2020, [tlačená forma] [online]. ISSN 1024-123X. ISSN (online) 1563-5147


2020 [01] Band, Shahab S., Babanezhad, Meisam, Mosavi, Amir, Nabipour, Narjes, Hajnal, Eva, Nadai, Laszlo, Chau, Kwok wing. Prediction of flow characteristics in the bubble column reactor by the artificial pheromone-based communication of biological ants [elektronický dokument]. DOI 10.1080/19942060.2020.1715842 In: Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics. [s.l.]: Hong Kong Polytechnic University, 2020, Roč. 14, č. 1, 367-378 [tlačená forma] [online]. ISSN 1994-2060. ISSN (online) 1997-003X


2020 [01] Nabipour, Narjes, Mosavi, Amir, Baghban, Alireza, Band, Shahab S., Felde, Imre. Extreme learning machine-based model for solubility estimation of hydrocarbon gases in electrolyte solutions [elektronický dokument]. DOI 10.3390/pr8010092 In: Processes. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 8, č. 1, [online]. ISSN (online) 2227-9717


2020 [01] Ouaer, Hocine, Hosseini, Amir Hossein, Amar, Menad Nait, Seghier, Mohamed El Amine Ben, Ghriga, Mohammed Abdelfetah, Nabipour, Narjes, Andersen, Pål Østebø, Mosavi, Amir, Band, Shahab S. Rigorous connectionist models to predict carbon dioxide solubility in various ionic liquids [elektronický dokument]. DOI 10.3390/app10010304 In: Applied sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020, Roč. 10, č. 1, [online]. ISSN (online) 2076-3417


2019 [01] Nabipour, Narjes, Karballaeezadeh, Nader, Dineva, Adrienn, Mosavi, Amir, Mohammadzadeh S., Danial, Band, Shahab S. Comparative analysis of machine learning models for prediction of remaining service life of flexible pavement [elektronický dokument]. DOI 10.3390/MATH7121198 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 7, č. 12, [online]. ISSN (online) 2227-7390


2019 [01] Alarifi, Ibrahim M., Nguyen, Hoang M., Bakhtiyari, Ali Naderi, Asadi, Amin. Feasibility of ANFIS-PSO and ANFIS-GA models in predicting thermophysical properties of Al<inf>2</inf>O<inf>3</inf>-MWCNT/Oil hybrid nanofluid [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ma12213628 In: Materials. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 12, č. 21, [online]. ISSN (online) 1996-1944


2019 [01] Yeoh, Jia Ming, Caraffini, Fabio, Homapour, Elmina, Santucci, Valentino, Milani, Alfredo. A clustering system for dynamic data streams based on metaheuristic optimisation [elektronický dokument]. DOI 10.3390/math7121229 In: Mathematics. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 7, č. 12, 1-24 [online]. ISSN (online) 2227-7390


ADC_002 Bukor, József, Filip, Ferdinánd, Tóth, János. Sets with Countably Infinitely Many Prescribed weighted Densities [elektronický dokument]. DOI 10.1216/rmj.2020.50.467 In: The Rocky Mountain Journal of Mathematics. Provo: Rocky Mountain Mathematics Consortium, 2020, Roč. 50, č. 2, s. 467-477 [tlačená forma] [online]. ISSN 0035-7596. ISSN (online) 1945-3795. https://www.webofscience.com/wos/ccc/full-record/CCC:000537771800007. [angličtina]


ADC_003 Bukor, József, Filip, Ferdinánd, Tóth, János, Zsilinszky, László. On I-


Ohlasy:

2021 [01] Svitek, Szilárd, Vontszemű, Miklós. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2021.10.001 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2021, Roč. 54, 109-119 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]


2020 [02] Baláž, Vladimír, Visnyai, Tomáš. I–Convergence of Arithmetical Functions [elektronický dokument]. DOI 10.5772/intechopen.91932 In: Number Theory and Its Applications. London: Intech. IntechOpen, 2020, s. 125-147. ISBN 978-1-83968-051-9. ISBN 978-1-83968-050-2. ISBN (online) 978-1-83968-052-6. [angličtina]


2020 [02] Awel, A. Remarks on the arithmetical function (ap(n)). DOI 10.33773/jum.637104 In: Journal of Universal Mathematics. Mersin: Mersin University, 2020, Roč. 3, č. 2, s. 131-136. ISSN 2618-5660. [angličtina]


2020 [01] Awel, Abdu, Kucukaslan, M. A NOTE ON STATISTICAL LIMIT AND CLUSTER POINTS OF THE ARITHMETICAL FUNCTIONS (a(p) (n)), (gamma(n)) and (tau(n)). DOI 10.22342/jims.26.2.808.224-233 In: JOURNAL OF THE INDONESIAN MATHEMATICAL SOCIETY, 2020, Roč. 26, č. 2, 224-233. ISSN 2086-8952


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 2


ADF_001 Bukor, József, Erdős, Pál, Šalát, Tibor, Tóth, János. Remarks on the (R)-density of sets of numbers, II [elektronický dokument] In: Mathematica Slovaca. Berlín: De Gruyter, 1997, Roč. 47, č. 5, s. 517-526 [tlačená forma] [online]. ISSN 0139-9918. ISSN (online) 1337-2211. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Antony, Deepa, Barman, Rupam. p-adic quotient sets: cubic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s00013-021-01689-8 In: Archiv der Mathematik. Basel: De Gruyter. Birkhäuser, 2022, Roč. 118, č. 2, s. 143-149 [tlačená forma]. ISSN 0003-889X. ISSN (online) 1420-8938. [angličtina]


2021 [01] Miska, Piotr. A note on p-adic denseness of quotients of values of quadratic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.indag.2021.01.003 In: Indagationes Mathematicae: the Journal is published on behalf of the Mathematical Sciences of the Royal Dutch Mathematical Society (KWG) Royal Dutch Mathematical Society. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 32, č. 3, s. 639-645 [tlačená forma]. ISSN 0019-3577. ISSN (online) 1872-6100. [angličtina]


2020 [02] Garcia, Stephan. Lateral movement in undergraduate research: case studies in number theory [elektronický dokument] In: A Project-Based Guide to Undergraduate Research in Mathematics. Cham: Birkhäuser Verlag, 2020, s. 203-234. ISBN 978-3-030-37852-3. ISBN (online) 978-3-030-37853-0. [angličtina]


2020 [01] Miska, Piotr, Sanna, Carlo. p-Adic denseness of members of partitions of nand their ratio sets [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40840-019-00728-6 In: Bulletin of the Malaysian Mathematical Society. KualaLumpur: Malaysian Mathematical Society, 2020, Roč. 43, č. 2, s. 1127-1133 [tlačená forma] [online]. ISSN 0126-6705. ISSN (online) 2180-4206. [angličtina]


2020 [01] Leonetti, Paolo, Sanna, Carlo. Directions sets: a generalisation of ratio sets [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S0004972719000959 In: Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2020, Roč. 101, č. 3, s. 389-395 [tlačená forma]. ISSN 0004-9727. ISSN (online) 1755-1633. [angličtina]


2019 [01] Donnay, Christopher, Garcia, Stephan Ramon, Rouse, Jeremy. p-adic quotient sets II: Quadratic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jnt.2019.02.023 In: Journal of Number Theory. Amsterdam: Elsevier, 2019, Roč. 201, s. 23-39 [tlačená forma]. ISSN 0022-314X. ISSN (online) 1096-1658. [angličtina]


2019 [01] Chattopadhyay, Jaitra, Roy, Bidisha, Sarkar, Subha. On fractionally dense sets [elektronický dokument]. DOI 10.1216/RMJ-2019-49-3-743 In: The Rocky Mountain Journal of Mathematics. Provo: Rocky Mountain Mathematics Consortium, 2019, Roč. 49, č. 3, s. 743-760 [tlačená forma] [online]. ISSN 0035-7596. ISSN (online) 1945-3795. [angličtina]


2017 [01] Garcia, Stephan Ramon, Hong, Yu Xuan, Luca, Florian, Pinsker, Elena, Sanna, Carlo, Schechter, Evan, Starr, Adam. p-adic quotient sets [elektronický dokument]. DOI 10.4064/aa8579-4-2017 In: Acta Arithmetica. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny, 2017, Roč. 179, č. 2, s. 163-184 [tlačená forma]. ISSN 0065-1036. ISSN (online) 1730-6264. [angličtina]


2016 [01] Garcia, Stephan Ramon, Luca, Florian. Quotients of fibonacci numbers [elektronický dokument]. DOI 10.4169/amer.math.monthly.123.10.1039 In: The American Mathematical Monthly. Washington: Mathematical Association of America, 2016, Roč. 123, č. 10, s. 1039-1044 [tlačená forma] [online]. ISSN 0002-9890. ISSN (online) 1930-0972. [angličtina]


2014 [01] Brown, Bryan, Dairyko, Michael, Garcia, Stephan Ramon, Lutz, Bob, Someck, Michael. Four quotient set gems [elektronický dokument]. DOI 10.4169/amer.math.monthly.121.07.590 In: The American Mathematical Monthly. Washington: Mathematical Association of America, 2014, Roč. 121, č. 7, s. 590-599 [tlačená forma] [online]. ISSN 0002-9890. ISSN (online) 1930-0972. [angličtina]


1998 [02] Komzsík, Attila, László, Béla. On quotient base of sets of natural numbers In: Acta mathematica 3. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1998, s. 49-54. ISBN 80-8050-202-1. [angličtina]


ADF_002 Bukor, József, Šalát, Tibor, Tóth, János. Remarks on (R)-density of sets of numbers [elektronický dokument] In: Tatra Mountains Mathematical Publications. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Matematický ústav, 1997, Roč. 11, s. 159-165 [tlačená forma] [online]. ISSN 1210-3195. ISSN (online) 1338-9750. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Miska, Piotr. A note on p-adic denseness of quotients of values of quadratic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.indag.2021.01.003 In: Indagationes Mathematicae: the Journal is published on behalf of the Mathematical Sciences of the Royal Dutch Mathematical Society (KWG) Royal Dutch Mathematical Society. Amsterdam: Elsevier, 2021, Roč. 32, č. 3, s. 639-645 [tlačená forma]. ISSN 0019-3577. ISSN (online) 1872-6100. [angličtina]


2020 [02] Garcia, Stephan. Lateral movement in undergraduate research: case studies in number theory [elektronický dokument] In: A Project-Based Guide to Undergraduate Research in Mathematics. Cham: Birkhäuser Verlag, 2020, s. 203-234. ISBN 978-3-030-37852-3. ISBN (online) 978-3-030-37853-0. [angličtina]


2020 [01] Miska, Piotr, Sanna, Carlo. p-Adic denseness of members of partitions of nand their ratio sets [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s40840-019-00728-6 In: Bulletin of the Malaysian Mathematical Society. KualaLumpur: Malaysian Mathematical Society, 2020, Roč. 43, č. 2, s. 1127-1133 [tlačená forma] [online]. ISSN 0126-6705. ISSN (online) 2180-4206. [angličtina]


2020 [01] Leonetti, Paolo, Sanna, Carlo. Directions sets: a generalisation of ratio sets [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S0004972719000959 In: Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2020, Roč. 101, č. 3, s. 389-395 [tlačená forma]. ISSN 0004-9727. ISSN (online) 1755-1633. [angličtina]


2019 [01] Miska, Piotr, Murru, Nadir, Sanna, Carlo. On the p-adic denseness of the quotient set of a polynomial image [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jnt.2018.08.010 In: Journal of Number Theory. Amsterdam: Elsevier, 2019, Roč. 197, s. 218-227 [tlačená forma]. ISSN 0022-314X. ISSN (online) 1096-1658. [angličtina]


2019 [01] Donnay, Christopher, Garcia, Stephan Ramon, Rouse, Jeremy. p-adic quotient sets II: Quadratic forms [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.jnt.2019.02.023 In: Journal of Number Theory. Amsterdam: Elsevier, 2019, Roč. 201, s. 23-39 [tlačená forma]. ISSN 0022-314X. ISSN (online) 1096-1658. [angličtina]


2019 [01] Chattopadhyay, Jaitra, Roy, Bidisha, Sarkar, Subha. On fractionally dense sets [elektronický dokument]. DOI 10.1216/RMJ-2019-49-3-743 In: The Rocky Mountain Journal of Mathematics. Provo: Rocky Mountain Mathematics Consortium, 2019, Roč. 49, č. 3, s. 743-760 [tlačená forma] [online]. ISSN 0035-7596. ISSN (online) 1945-3795. [angličtina]


2017 [01] Sanna, Carlo. The quotient set of k-generalised fibonacci numbers is dense in Qp [elektronický dokument]. DOI 10.1017/S0004972716001118 In: Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2017, Roč. 96, č. 1, s. 24-29 [tlačená forma]. ISSN 0004-9727. ISSN (online) 1755-1633


2017 [01] Garcia, Stephan Ramon, Hong, Yu Xuan, Luca, Florian, Pinsker, Elena, Sanna, Carlo, Schechter, Evan, Starr, Adam. p-adic quotient sets [elektronický dokument]. DOI 10.4064/aa8579-4-2017 In: Acta Arithmetica. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny, 2017, Roč. 179, č. 2, s. 163-184 [tlačená forma]. ISSN 0065-1036. ISSN (online) 1730-6264. [angličtina]


2016 [01] Garcia, Stephan Ramon, Luca, Florian. Quotients of fibonacci numbers [elektronický dokument]. DOI 10.4169/amer.math.monthly.123.10.1039 In: The American Mathematical Monthly. Washington: Mathematical Association of America, 2016, Roč. 123, č. 10, s. 1039-1044 [tlačená forma] [online]. ISSN 0002-9890. ISSN (online) 1930-0972. [angličtina]


2014 [01] Brown, Bryan, Dairyko, Michael, Garcia, Stephan Ramon, Lutz, Bob, Someck, Michael. Four quotient set gems [elektronický dokument]. DOI 10.4169/amer.math.monthly.121.07.590 In: The American Mathematical Monthly. Washington: Mathematical Association of America, 2014, Roč. 121, č. 7, s. 590-599 [tlačená forma] [online]. ISSN 0002-9890. ISSN (online) 1930-0972. [angličtina]


1998 [02] Komzsík, Attila, László, Béla. On quotient base of sets of natural numbers In: Acta mathematica 3. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1998, s. 49-54. ISBN 80-8050-202-1. [angličtina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 5


ADM_001 Bukor, József, Csiba, Peter. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2018.05.006 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2018, Roč. 49, s. 55-60 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]


ADM_002 Bukor, József, Filip, Ferdinánd, Tóth, János. On properties derived from different types of asymptotic distribution functions of ratio sequences [elektronický dokument]. DOI 10.5486/PMD.2019.8498 In: Publicationes mathematicae: Debrecen. Debrecín: Debreceni Egyetem. Természettudományi és Technológiai Kar. Matematikai Intézet, 2019, Roč. 95, č. 1-2, s. 219-230 [tlačená forma]. ISSN 0033-3883. ISSN (online) 2064-2849. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074471499&origin=resultslist. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000480412300014. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Svitek, Szilárd, Vontszemű, Miklós. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2021.10.001 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2021, Roč. 54, 109-119 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]


ADM_003 Bukor, József. A Note on Olivier`s Theorem and Convergence in Erdős-Ulam Density. DOI 10.28924/2291-8639-18-2020-332 In: International Journal of Analysis and Applications, 2020, Roč. 18, č. 3, s. 332-336 [tlačená forma]. ISSN 2291-8639. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000530902700001. [angličtina]


ADM_004 Bukor, József, Tóth, János. On topological properties of the set of maldistributed sequences [elektronický dokument]. DOI 10.2478/ausm-2020-0018 In: Acta Universitatis Sapientiae: Mathematica: The Journal of „Sapientia" Hungarian University of Transylvania, 2020, Roč. 12, č. 2, s. 272-279 [tlačená forma]. ISSN 1844-6094. ISSN (online) 2066-7752. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099512507&origin=resultslist. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000597405600004. [angličtina]


ADM_005 Tóth, János, Bukor, József, Filip, Ferdinánd, Mišík, Ladislav. On Ideals Defined by Asymptotic Distribution Functions of Ratio Block Sequences [elektronický dokument]. DOI 10.2298/FIL2112945T In: Filomat. Niš: Univerzitet u Nišu, 2021, Roč. 35, č. 12, 3945-3955 [tlačená forma] [online]. ISSN 0354-5180. ISSN (online) 2406-0933. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Svitek, Szilárd, Vontszemű, Miklós. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2021.10.001 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2021, Roč. 54, 109-119 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 1


AEC_001 Várkonyiné Kóczy, Annamária, Hancsicska, Sándor, Bukor, József. Fuzzy information measure for improving HDR imaging. DOI 10.1007/978-3-319-32229-2_9 In: Studies in Fuzziness and Soft Computing, s. 113-126. ISSN 1434-9922. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Kiran, Bagadi Ravi, Kumari, Vatsavayi Valli, Raju, K. V. S. V. N. Model for High Dynamic Range Imaging System Using Hybrid Feature Based Exposure Fusion [elektronický dokument]. DOI 10.1515/jisys-2018-0412 In: Journal of Intelligent Systems. Berlin: Walter De Gruyter GMBH, 2021, Roč. 30, č. 1, [tlačená forma] [online]. ISSN 0334-1860. ISSN (online) 2191-026X


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 2


AED_001 Bukor, József. Remarks on distribution functions of certain block sequences In: Acta mathematica 12: zborník zo VII. nitrianskej matermatickej konferencie, organizovanej Katedrou matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre v dňoch 24. - 25. septembra 2009. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, s. 65-70 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8094-614-2. [angličtina]


AED_002 Bukor, József, Tóth, János. Egész számok bizonyos sorozatainak halmazának Baire kategóriájáról In: Ab igne ignem. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, s. 13-17 [tlačená forma]. ISBN 978-80-558-0792-8. [maďarčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 5


AFC_001 Bukor, József, Tusor, Balázs, Várkonyiné Kóczy, Annamária. A fast line extraction method based on basic segment grouping [elektronický dokument]. DOI 10.1109/I2MTC.2018.8409852 In: 2018 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC). Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 1-6 [online]. ISBN (online) 978-1-5386-2222-3. [angličtina]


AFC_002 Tusor, Balázs, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Bukor, József. An iSpace-based Dietary Advisor. DOI 10.1109/MeMeA.2018.8438705 In: MeMeA 2018 - 2018 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2018, s. 1035-1041. ISBN 978-15-3863-391-5. [angličtina]


AFC_003 Tusor, Balázs, Várkonyiné Kóczy, Annamária, Bukor, József. A Parallel Fuzzy Filter Network for Pattern Recognition [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-99834-3_36 In: Recent advances in technology research and education: proceedings of the 17th international conference on global research and education. Cham : Springer Nature, 2019, s. 275-282. ISBN 978-3-319-99833-6. ISBN (online) 978-3-319-99834-3. [angličtina]


AFC_004 Tusor, Balázs, Bukor, József, Várkonyiné Kóczy, Annamária. Parallelized fuzzy RBF and FHM based color filtering for real-time image processing. DOI 10.1109/I2MTC.2019.8826831 In: 2019 International Instrumentation and Measurement Technology Conference. Auckland: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 1-6. ISBN 978-15-38634-60-8. ISSN 1091-5281. https://i2mtc2019.ieee-ims.org/index.php/pages/home. [angličtina]


AFC_005 Tusor, Balázs, Bukor, József, Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Domain Reduction Techniques for Sequential Fuzzy Indexing Tables – A Case Study [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-36841-8_18 In: Engineering for Sustainable Future: Selected papers of the18. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia - 2019. Cham: Springer Nature, 2020, s. 179-190 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-36840-1. ISBN (online) 978-3-030-36841-8. [angličtina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 1


AFD_001 Tusor, Balázs, Gubo, Štefan, Kmeť, Tibor, Tóth, János, Bukor, József, Végh, Ladislav, Takáč, Ondrej. Building a Smart Refrigerator Using Affordable Smart Devices In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 43-50 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-342-6. [angličtina]


BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BAB_001 Bukor, József, Csiba, Peter, Fehér, Zoltán, Gunčaga, Ján, Jaruska, Ladislav, Velichová, Daniela. GeoGebra v praxi. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-067-8. [slovenčina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 1


BCI_001 Bukor, József, Árki, Zuzana, Fehér, Zoltán. Valószínűségszámítás. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010. ISBN 978-80-89234-94-3. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (kategória zrušená)

Počet výstupov: 1


BEC_001 Bukor, József, Bukor, Emőke. Invariánsok In: Talentumok: A révkomáromi matematikai diáktalálkozókon (1991-2010). Debrecen: Studium ´96 Bt., 2012, s. 23-30. ISBN 978-963-87892-1-1. [maďarčina]


BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (kategória zrušená)

Počet výstupov: 1


BED_001 Bukor, József. O súčte prevrátených hodnout Π (n) In: Acta mathematica 11: zborník zo VI. Nitrianskej matematickej konferencie, organizovanej Katedrou matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre dňa 18. septembra 2008. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, s. 45-47 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8094-396-7. [slovenčina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 16


FAI_001 Szarka, Katarína, Bukor, József, Gubo, Štefan. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 [elektronický dokument] : Sekcia: Webové aplikácie vo vzdelávaní. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-251-1. [slovenčina]


FAI_002 Antalík, Imrich, Bukor, József. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 [elektronický dokument] : Sekcia: "Project Life Management". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-253-5. [angličtina]


FAI_003 Korcsmáros, Enikő, Bukor, József. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 [elektronický dokument] : Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-256-6. [angličtina]


FAI_004 Simon, Szabolcs, Vajda, Károly, Bukor, József. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 [elektronický dokument] : Sekcie humanitných vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-255-9. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


FAI_005 Görözdi, Zsolt, Bukor, József. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 [elektronický dokument] : Sekcia teologických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-254-2. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


FAI_006 Kanczné Nagy, Katalin, Tóth-Bakos, Anita, Bukor, József. Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 [elektronický dokument] : Sekcia: Predmetová pedagogika. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


FAI_007 Zakar, Piroska, Juhász, György, Tóth, János, Bukor, József, Liszka, József, Kmeť, Tibor. A Selye János Egyetem Évkönyve 2017/2018 [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-250-4. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


FAI_008 Bukor, József, Nagy, Melinda, Pukánszky, Béla István, Csehiová, Agáta, Józsa, Krisztián, Szőköl, István. 11. International Conference of J. Selye University [elektronický dokument] : Pedagogical Sections. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4. http://uk.ujs.sk/dl/3334/3334.html. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


FAI_009 Bukor, József, Simon, Szabolcs. 11th International Conference of J. Selye University [elektronický dokument] : Section on Language - Culture - Intercultural Relationships. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-331-0. http://uk.ujs.sk/dl/3310/3310.html. http://uk.ujs.sk/dl/3310/Zbornik_UJS_2019_intercult.pdf. [slovenčina. angličtina. maďarčina. nemčina]


FAI_010 Bukor, József, Filip, Ferdinánd. Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science: MaCS'10, July 14-17, 2010, Komárno, Slovakia. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010. ISBN 978-80-8122-003-6. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [angličtina]


FAI_011 Bukor, József, Gubo, Štefan. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-4. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_012 Bukor, József, Korcsmáros, Enikő. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-225-2. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_013 Bukor, József, Drahota-Szabó, Erzsébet, Simon, Szabolcs, Tóth, Sándor János. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-223-8. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_014 Bukor, József, Strédl, Terézia, Nagy, Melinda, Vass, Vilmos, Orsovics, Yvette, Dobay, Beáta. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-222-1. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_015 Bukor, József, Somogyi, Alfréd. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia teologických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-224-5. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_016 Zakar, Piroska, Juhász, György, Tóth, János, Bukor, József, Liszka, József. A Selye János Egyetem Évkönyve 2016/2017: Ročenka Univerzity J. Selyeho 2016/2017. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-210-8. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem