SJE főmenü
doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD.
Név: doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD.
Megbízott tanszékvezető
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Matematika Tanszék
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: TP3A
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 762
A tanulmányi program profiltantárgyáért felelős személy:
Matematika tanári szak (1. és 2. szint, nappali képzés)
Matematika és informatika oktatásának elmélete - Matematika szak (3. szint, nappali képzés)

Egyetemi tanulmányok
Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Természettudományi Kar
matematika és fizika szakos tanár
1992 - 1997
Rigorózus eljárás
Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Természettudományi Kar
matematika
1999 - 1999
Doktori képzés (PhD.)
Osztravai Egyetem, Osztrava, Természettudományi Kar
Alkalmazott algebra
2001 - 2004
Habilitáció
Osztravai Egyetem, Osztrava, Természettudományi Kar
Alkalmazott matematika
2016

Munkaviszonyok
Nagytárkányi Alapiskola
matematika - fizika szakos tanár
1997 - 1997
Nagykaposi Alapiskola
matematika - fizika szakos tanár
1998 - 2000
Selye János Egyetem
adjunktus
2004 -


Kutatási terület Statisztikus számelméletA1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 3
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (2)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 6
ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (6)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 15
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (7)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (3)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (3)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 5
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (5)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 0

Bejegyzések száma összesen: 29

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (12)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (7)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (1)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (9)
Összesen 29

Publikációk listája

ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 2


ACB 001 BUKOR, József, Peter CSIBA, Ferdinánd FILIP a Ladislav JARUSKA. Függvények nemcsak felvételizőknek. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 162 s. ISBN 978-80-8122-035-7.

ACB 002 FILIP, Ferdinánd a Sándor KELEMEN. Függvények és sorozatok. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 126 s. ISBN 978-80-8122-194-1.


ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


ADC 001 FILIP, Ferdinánd, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. Dispersion of ratio block sequences and asymptotic density. DOI 10.4064/aa131-2-5 Acta Arithmetica. Vol. 131, no. 2 (2008), p. 183-191. ISSN 0065-1036. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,421. SNIP (2013): 0,914.

Hivatkozások:
2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.ADC 002 FILIP, Ferdinánd a János TÓTH. Characterization of asymptotic distribution functions of ratio block sequences. DOI 10.1007/s10998-010-2115-2 Periodica Mathematica Hungarica. Vol. 60, no.2 (2010), p. 115-126. ISSN 0031-5303. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2013): 0,379. SNIP (2013): 0,987.

Hivatkozások:
2021  [1] SVITEK, SZ. - VONTSZEMŰ, M. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union. In ANNALES MATHEMATICAE ET INFORMATICAE. ISSN 1787-5021, 2021, vol. 54, p. 109-119. WoS

2019  [4] STRAUCH, O. Distribution of sequences: A theory. Bratislava : House of the Slovak Academy of Sciences, 2019. 591s. ISBN 978-80-224-1734-1.

2016  [3] KRČMARSKÝ, D. - MIŠÍK, L. - VÁCLAVÍKOVÁ, Z. On small sets of distribution functions of ratio block sequences. In Uniform distribution theory. ISSN 1336-913X, 2016, vol. 16, no. 1, p. 165-174.ADC 003 NOSRATABADI, Saeed, Amirhosein MOSAVI, Puhong DUAN, Pedram GHAMISI, Ferdinánd FILIP, Shahab S. BAND, Uwe REUTER, Joao GAMA a Amir H. GANDOMI. Data Science in Economics: Comprehensive Review of Advanced Machine Learning and Deep Learning Methods. DOI 10.3390/math8101799 Mathematics. Vol. 8, no. 10 (2020), p. 1799-1823. ISSN 2227-7390 (online). CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q1

ADC 004 FILIP, Ferdinánd, Alexandr JANKOV a Jan ŠUSTEK. On relation between asymptotic and Abel densities. DOI 10.1016/j.jnt.2019.09.007 Journal of Number Theory. Vol. 209 (2020), p. 451-466. ISSN 0022-314X. CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q1

ADC 005 BUKOR, József, Ferdinánd FILIP a János TÓTH. Sets with Countably Infinitely Many Prescribed weighted Densities. DOI 10.1216/rmj.2020.50.467 The Rocky Mountain Journal of Mathematics. Vol. 50, no. 2 (2020), p. 467-477. ISSN 0035-7596. CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q4 Q Scopus=Q3

ADC 006 BUKOR, József, Ferdinánd FILIP, János TÓTH a László ZSILINSZKY. On I-< q - and I-<= q-convergence of arithmetic functions. DOI 10.1007/s10998-020-00345-y Periodica Mathematica Hungarica : journal of the János Bolyai Mathematical Society. Vol. 82, no. 2 (2021), p. 125-135. ISSN 0031-5303. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2019): 0,693. SNIP (2019): 0,955.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 7


ADE 001 HANČL, Jaroslav a Ferdinánd FILIP. Irrationality measure of sequences. Hiroshima Mathematical Journal. Vol. 35, no. 2 (2005), p. 183-195. ISSN 0018-2079.

ADE 002 TÓTH, János, Ferdinánd FILIP a Peter CSIBA. Distribution of terms of a logarithmic sequence. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 34 (2007), p. 33-45. ISSN 1787-5021. WoS, SCOPUS.

ADE 003 FILIP, Ferdinánd a Jan ŠUSTEK. An elementary proof that almost all real numbers are normal. Acta Univ. Sapientiae, Mathematica. Roč. 2, č. 1 (2010), s. 99-110. ISSN 1844-6094.

ADE 004 FILIP, Ferdinánd, Kálmán LIPTAI, Ferenc MÁTYÁS a János TÓTH. On the best estimations for dispersions of special ratio block sequences. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 37, no. 1 (2010), p. 85-93. ISSN 1787-5021. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,796.

Hivatkozások:
2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoSADE 005 MÁTYÁS, Ferenc, Kálmán LIPTAI, János TÓTH a Ferdinánd FILIP. Polynomials with special coefficients. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 37, no. 1 (2010), p. 101-106. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,796.

Hivatkozások:
2017  [1] SITTHASET, A. - LAOHAKOSOL, V. - MAVECHA, S. Polynomials with generalized Fibonacci number coefficients. In AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X, 2017, vol. 1905, no. 030034. WoS ; SCOPUS

2013  [1] MANSOUR, T. - SHATTUCK, M. Polynomials whose coefficients are generalized Tribonacci numbers. In Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003, 2013, vol. 219, no. 15, p. 8366-8374. WoS ; SCOPUS

2012  [1] MANSOUR, T. - SHATTUCK, M. Polynomials whose coefficients are k-fibonacci numbers. In Annales Mathematicae et Informaticae. ISSN 1787-5021, 2012, vol. 40., p. 57-76. WoS ; SCOPUSADE 006 BUKOR, József a Ferdinánd FILIP. Sets with prescribed lower and upper weighted densities. Acta Univ. Sapientiae, Mathematica. Vol. 2, no. 1 (2010), p. 92-98. ISSN 1844-6094.

ADE 007 FILIP, Ferdinánd a Jan ŠUSTEK. Normal Numbers and Cantor Expansions. Uniform Distribution Theory. Vol. 9, no. 2 (2014), p. 93-101. ISSN 1336-913X.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


ADF 001 TÓTH, János, Ladislav MIŠÍK a Ferdinánd FILIP. On some properties of dispersion of block sequences of positive integers. Mathematica Slovaca. Vol. 54, no. 5 (2004), p. 453-464. ISSN 0139-9918.

Hivatkozások:
2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2015  [2] STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences. An expository paper. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 2015, vol. 64, no. 1, p. 133-185. SCOPUS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.

2009  [2] BUKOR, J. - CSIBA, P. On estimations of dispersion of ratio block sequences. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2009, vol. 59, no. 3, p. 283-290. WoS ; SCOPUS

2008  [2] KIJONKA, V. On calculation of generalized densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2008, vol. 58., no. 2, p. 155-164. WoS ; SCOPUS

2007  [4] GREKOS, G. - STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences, II. In Uniform Distribution Theory. ISSN 1336-913X, 2007, vol. 2, no. 1, p. 77.ADF 002 FILIP, Ferdinánd, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. On distribution functions of certain block sequences. Uniform Distribution Theory. Vol. 2, no. 1 (2007), p. 115-126.

Hivatkozások:
2021  [1] SVITEK, SZ. - VONTSZEMŰ, M. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union. In ANNALES MATHEMATICAE ET INFORMATICAE. ISSN 1787-5021, 2021, vol. 54, p. 109-119. WoS

2019  [4] STRAUCH, O. Distribution of sequences: A theory. Bratislava : House of the Slovak Academy of Sciences, 2019. 591s. ISBN 978-80-224-1734-1.

2015  [2] STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences. An expository paper. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 2015, vol. 64, no. 1, p. 133-185. SCOPUS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.ADF 003 FILIP, Ferdinánd, Ladislav MIŠÍK a János TÓTH. On ratio block sequences with extreme distribution function. DOI 10.2478/s12175-009-0123-6 Mathematica Slovaca. Vol. 59, no. 3. (2009), p. 275-282. ISSN 0139-9918. WoS, SCOPUS. IF (2012): 0,394. SNIP (2013): 0,682.

Hivatkozások:
2021  [1] SVITEK, SZ. - VONTSZEMŰ, M. On structure of the family of regularly distributed sets with respect to the union. In ANNALES MATHEMATICAE ET INFORMATICAE. ISSN 1787-5021, 2021, vol. 54, p. 109-119. WoS

2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


ADM 001 BUKOR, József, Ferdinánd FILIP a János TÓTH. A criterion for comparability of weighted densities. DOI 10.12988/ams.2014.43162 Applied Mathematical Sciences. Vol. 8, no. 56 (2014), p. 2793-2799. ISSN 1312-885X. SCOPUS. SNIP (2013): 0,781.

ADM 002 CSIBA, Peter, Ferdinánd FILIP, Attila KOMZSÍK a János TÓTH. On the existence of the generalized gauss composition of means. Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 43 (2014), p. 55-65. ISSN 1787-6117. WoS, SCOPUS. SNIP (2013): 0,796.

Hivatkozások:
2019  [1] KISS, G. The influence of using self-devised multimedia applications on paper results in teaching history of cryptography and steganography. In 13th international technology, education and development cenference. Valencia : Int Assoc technology education & development, 2019. ISBN 978-84-09-08619-1, p.8659-8667. WoSADM 003 BUKOR, József, Ferdinánd FILIP a János TÓTH. On properties derived from different types of asymptotic distribution functions of ratio sequences. DOI 10.5486/PMD.2019.8498 Publicationes mathematicae : Debrecen. Vol. 95, no. 1-2 (2019), p. 219-230. ISSN 0033-3883. WoS, SCOPUS. IF (2018): 0,691.

Q WoS=Q3

ADM 004 ARDABILI, Sina Faizollahzadeh, Amir MOSAVI, Pedram GHAMISI, Ferdinánd FILIP, Annamária VÁRKONYINÉ KÓCZY, Uwe REUTER, Timon RABCZUK a Peter M. ATKINSON. COVID-19 Outbreak Prediction with Machine Learning. DOI 10.3390/a13100249 Algorithms. Vol. 13, no. 10 (2020), p. [1-36]. ISSN 1999-4893. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q3

ADM 005 TÓTH, János, József BUKOR, Ferdinánd FILIP a Ladislav MIŠÍK. On Ideals Defined by Asymptotic Distribution Functions of Ratio Block Sequences. DOI 10.2298/FIL2112945T Filomat. Vol. 35, no. 12 (2021), p. 3945-3955. ISSN 0354-5180. WoS, SCOPUS. IF (2020): 0,844.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEC 001 FILIP, Ferdinánd, Kálmán LIPTAI a János TÓTH. On prime divisors of remarkable sequences. In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: Institute of Mathematics, 2006, Vol. 33 (2006), p. 45-56. WoS, SCOPUS. SNIP (2016): 0,342.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFD 001 FILIP, Ferdinánd a János TÓTH. On estimations of dispersions of certain dense block sequences. In: Tatra Mountains Mathematical Publications. Bratislava: Tatra Mountains Mathematical Publications, 2005, Vol. 31 (2005), p. 65-74. WoS. SNIP (2013): 0,239.

Hivatkozások:
2018  [1] BUKOR, J. - CSIBA, P. Best bounds for dispersion of ratio block sequences for certain subsets of integers. In Annales mathematicae et informaticae. ISSN 1787-5021, 2018, vol. 49, p. 55-60. WoS

2015  [2] STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences. An expository paper. In Tatra Mountains Mathematical Publications. ISSN 1210-3195, 2015, vol. 64, no. 1, p. 133-185. SCOPUS

2009  [4] BUKOR, J. Remarks on distribution functions of certain block sequences. In Acta Mathematica 12. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-614-2, s. 69.

2009  [2] BUKOR, J. - CSIBA, P. On estimations of dispersion of ratio block sequences. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2009, vol. 59, no. 3, p. 283-290. WoS ; SCOPUS

2008  [2] KIJONKA, V. On calculation of generalized densities. In Mathematica Slovaca. ISSN 0139-9918, 2008, vol. 58., no. 2, p. 155-164. WoS ; SCOPUS

2007  [4] GREKOS, G. - STRAUCH, O. Distribution functions of ratio sequences, II. In Uniform Distribution Theory. ISSN 1336-913X, 2007, vol. 2, no. 1, p. 77.
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 3


AFH 001 CSIBA, Peter, Ferdinánd FILIP a János TÓTH. Convergence of sequences defined by means. In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science MaCs´10. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. [21]. ISBN 978-80-8122-003-6.

AFH 002 FILIP, Ferdinánd, József BUKOR a János TÓTH. On weighted densities. In: Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science MaCs´10. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, P. [22]. ISBN 978-80-8122-003-6.

AFH 003 FILIP, Ferdinánd a Jan ŠUSTEK. Singular functions and normal numbers. Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science MaCs´10. S. [48].


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 1


FAI 001 BUKOR, József a Ferdinánd FILIP. Abstracts of the 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science: MaCS'10. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010. 66 s. ISBN 978-80-8122-003-6.
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem