SJE főmenü
Mgr. Tünde Berta
Név: Mgr. Tünde Berta
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Matematika Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: TP 3B | T110
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 628A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 0

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 4
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (2)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (2)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 4
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (2)
BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (1)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 1
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 0

Bejegyzések száma összesen: 9

Publikációk listája

ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADM 001 BERTA, Tünde a Miklós HOFFMANN. Cooperative learning methods in mathematics education - 1.5 year experience from teachers' perspective. DOI 10.33039/ami.2020.12.002 Annales Mathematicae et Informaticae. Vol. 52 (2020), p. 269-279. ISSN 1787-5021. WoS, SCOPUS.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFC 001 BERTA, Tünde. Complex Instruction Programme in teaching of mathematics at primary level of elementary schools. DOI 10.21125/inted.2021.0863 In: INTED2021 Proceedings : 15th International Technology, Education and Development Conference: 15th International Technology, Education and Development Conference. Luis Goméz Chova, Agustín López Martínez, Ignacio Candel Torres. Valencia: IATED, 2021, online, p. 4236-4242. ISBN 978-84-09-27666-0.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFD 001 BERTA, Tünde. Graphical Calculators in Pre- and In - Service Teachers Training. Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". (2009), s. 26-32.

AFD 002 ÁRKI, Zuzana, Tünde BERTA a Ladislav JARUSKA. A SJE óvópedagógia szakos hallgatóinak matematikai készségei a Monitor 5 (2016) vizsgálat eredményeinek tükrében. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 7-26. ISBN 978-80-8122-221-4.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 2


BAB 001 BERTA, Tünde a Terézia STRÉDL. Kooperatív csoportmunka heterogén tanulói csoportokban: A Komplex Instrukciós program és iskolai bevezetésének lehetőségei. 1. vyd. Komárno: Inštitút pre Inováciu Vzdelávania n.o., 2019. 108 s. ISBN 978-80-972934-6-8.

BAB 002 BERTA, Tünde a Terézia STRÉDL. Kooperatívna skupinová práca v heterogénnych skupinách žiakov: Komplexný inštruktážny program a možnosti jeho zavedenia do vyučovacieho procesu. 1. vyd. Komárno: Inštitút pre Inováciu Vzdelávania n.o., 2019. 100 s. ISBN 978-80-972934-7-5.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 2


BCI 001 BERTA, Tünde. Logické spoločenské hry: Rozvíjanie myslenia pomocou logických spoločenských hier. 1. vyd. Komárno: Inštitút pre Inováciu Vzdelávania n.o., 2019. 110 s. ISBN 978-80-972934-5-1.

BCI 002 BERTA, Tünde. Logikai táblás játékok: Gondolkodás fejlesztés logikai táblás játékkal. 1. vyd. Komárno: Inštitút pre Inováciu Vzdelávania n.o., 2019. 109 s. ISBN 978-80-972934-4-4.


BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BED 001 BERTA, Tünde. Combination of traditional and computer based tools at solving of space geometrical problems- results of one experiment. ProMath 2006. s. 9-20.

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)

Počet výstupov: 0


Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI)

Počet výstupov: 3

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

BCI Skriptá a učebné texty (2)


Skupina B - Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registrované vo WoS a Scopus (ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, ADM, ADN, BDM, BDN)

Počet výstupov: 1

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1)


Skupina P - Patenty (AGJ)

Počet výstupov: 0


Skupina D - Ostatné sledované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEE, BEF, BFA, BFB, CBA, CBB, CDE, CDF)

Počet výstupov: 2

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2)


Skupina O - Iné, nesledované publikácie (AFK, AFL, AGI, CAI, CAJ, CEC, CED, CGC, CGD, CIA, CIB, CJA, CJB, CKA, CKB, DAI, EDI, EDJ, GAI, GHG, GII)

Počet výstupov: 0


Ostatné - mimo kategórií MŠSR

Počet výstupov: 0


Počet výstupov spolu: 6


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 1

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 1


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 1Menný zoznam publikácií:


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 1


ADM_001 Berta, Tünde, Hoffmann, Miklos. Cooperative learning methods in mathematics education - 1.5 year experience from teachers' perspective [elektronický dokument]. DOI 10.33039/ami.2020.12.002 In: Annales Mathematicae et Informaticae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2020, Roč. 52, 269-279 [tlačená forma]. ISSN 1787-5021. ISSN (online) 1787-6117. [angličtina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 2


AFC_001 Árki, Zuzana, Berta, Tünde, Nagy, Melinda. The role of Evaluation and Innovative tools in Traditional and Cooperative Education in the Teaching of Sciences and Mathematics. DOI 10.21125/inted.2021.1347 In: INTED2021: 15th International Technology, Education and Development Conference: conference proceedings. Valencia: IATED, 2021, s. 6770-6776 [online]. ISBN 978-84-09-27666-0. ISSN 2340-1079. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [02] Puskás, Andrea. Improving Creativity in the Digital Space: Engaging the online Learner In: Inovatívne metódy a formy vzdelávania: zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021, s. 158-166 [CD-ROM]. ISBN 978-80-553-3886-6. [angličtina]


AFC_002 Berta, Tünde. Complex Instruction Programme in teaching of mathematics at primary level of elementary schools. DOI 10.21125/inted.2021.0863 In: INTED2021: 15th International Technology, Education and Development Conference: conference proceedings. Valencia: IATED, 2021, s. 4236-4242 [online]. ISBN 978-84-09-27666-0. ISSN 2340-1079. https://library.iated.org/view/BERTA2021COM. [angličtina]


BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BAB_001 Berta, Tünde, Strédl, Terézia. Kooperatív csoportmunka heterogén tanulói csoportokban: A Komplex Instrukciós program és iskolai bevezetésének lehetőségei. 1. vyd. Komárno: Inštitút pre Inováciu Vzdelávania, 2019. ISBN 978-80-972934-6-8. [maďarčina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 2


BCI_001 Berta, Tünde. Logikai táblás játékok [textový dokument (print)] : Gondolkodás fejlesztés logikai táblás játékkal. 1. vyd. Komárno: Inštitút pre Inováciu Vzdelávania, 2019. ISBN 978-80-972934-4-4. [maďarčina]


BCI_002 Berta, Tünde. Logické spoločenské hry: Rozvíjanie myslenia pomocou logických spoločenských hier. 1. vyd. Komárno: Inštitút pre Inováciu Vzdelávania, 2019. ISBN 978-80-972934-5-1. [slovenčina]

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem