SJE főmenü
Dr. habil. László Szarka, CSc.
Név: Dr. habil. László Szarka, CSc.
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Történelem Tanszék
Beosztás: Egyetemi tanár
Iroda: T410
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 860
A tanulmányi programért felelős személy:
Történelem tanári szak (1. és 2. szint, nappali képzés)
A tanulmányi program profiltantárgyáért felelős személy:
Történelemdidaktika (3. szint, nappali és levelező képzés)

Egyetemi tanulmányok
Komenský Egyetem, Filozófiai Kar
történelem-magyar nyelv és irodalom
1971 - 1976
Doktori képzés (PhD.)
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
Történelem
1992 - 1995
Habilitáció
Debreceni Egyetem
Történelem
2007

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem
docens
2006 -


Kutatási terület Magyar és szlovák társadalom- és politikatörténelem a dualizmus korában. A 19-20. századi nemzeti mozgalmak Kelet-Közép-Európában Nemzetállamok, nemzeti kisebbségek a két világháború közti Közép-Európában 

Kutatási projektek Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a szocializmus éveiben (1948-1989)
1/0083/20
VEGA
2020 - 2023

Inclusion4Schools. Iskola és közösség együttműködése az egyenlőtlenségek és a kirekesztés visszaszorítására: szegregált iskolák transzformatív gyakorlatai
H2020-EU.3.6.1.1.
Horizon2020
2020 - 2024

-közép-európai nacionalizmusok az első világháború éveiben. A Habsburg-monarchia nemzetállami dezintegrációjának politikai és területi programjai.
NKFIH 113004
Hungarian National Scientific Found
2014 - 2018

A trianoni Magyarország tradíció és modernitás határán. A Horthy-korszak történeti kézikönyve.
NKFIH 124142
Hungarian National Scientific Found
2017 - 2021

Interetnikus folyamatok és a multikulturalitás mindennapi gyakorlata Dél-Szlovákiában
KNM-841/2011/1.4.3
Úrad vlády SR, Kultúra národnostných menšín
2011 - 2011

A történeti emlékezet, a környezeti kultúra és a lokális identitás sajátosságai a többnemzetiségű dé
KNM-1093/2013/1.5.3
Úrad vlády SR, Kultúra národnostných menšín
2013 - 2013

A Csehszlovák Köztársaság és a szlovákiai magyar kisebbség (1918-1929)
2/0117/09
VEGA MŠVVaŠ SR a SAV.
2009 - 2011

A Csehszlovák Köztársaság és a szlovákiai magyar kisebbség (1930-1938)
2/0023/12
VEGA MŠVVaŠ SR a SAV
2012 - 2015

a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (1919-1952)
1/0528/16
VEGA
2016 - 2017

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 15
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (2)
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (5)
ABA Külföldi kiadóknál jegyzett folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent tudományos monográfia jellegű tanulmányok (1)
ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (3)
ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek (4)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 20
ACA Külföldi kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (1)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (17)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 104
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (32)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (6)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (33)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (6)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (7)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (5)
AFE Külföldi meghívásos tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
BBA Külföldi kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek (2)
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák (5)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (1)
BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)
BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 26
AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (4)
AEF Hazai, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (1)
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (13)
BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (2)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (4)
GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók (2)

Bejegyzések száma összesen: 165

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (26)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (1)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (64)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (43)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (9)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (2)
Összesen 145

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 2


AAA 001 SZARKA, László. Duna-táji dilemmák: nemzeti kisebbségek - kisebbségi politika a 20. századi Kelet-Közép-Európában. 1. vyd. Budapest: Ister, 1998. 350 s. ISBN 963 85870 4 0.

Hivatkozások:
2013  [4] VÖRÖS, L. Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. Reprezentácie udalostí rokov 1918-1920 v maďarskej a slovenskej historiografii. In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : K plotikikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. ISBN 978-80-89396-24-5, p. 28.

2010  [3] ABLONCZY, B. - BÁRDI, N. Határon túli magyarok: Mérleg, esély, jövő. In Határon túli magyarság a 21. században. Budapest : Köztársasági Elnöki Hivatal, 2010. ISBN 978-963-06-8928-1, p. 40.

2010  [3] VESZTRÓCZY, Z. Szlovákkérdés, urbanizáció, asszimiláció. Felső-magyarországi városképek a közigazgatási bizottságok jelentéseinek tükrében, 1900-1914. In Vázlatok két évszázad magyar történelméből. Budapest : ELTE, 2010. ISBN978-963-284-141-0, p. 142.

2009  [1] MICHAELA, M. Plans for Slovak autonomy in Hungarian politics. In Historicky Casopis. ISSN 0018-2575, 2009, vol. 57, no. 2, p. 271-297. WoS ; SCOPUS

2008  [3] MAUROVICH HORVATH, L. - KOLLAI, I. Asszimiláció és identitás a legújabb korban. In Meghasadt Múlt : Fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből. Budapest : Terra Recognita Alapítvány. ISBN 978-963-06-4956-8, p. 200, 212, 244.

2008  [3] DEMMEL, J. A dunai mikrokozmosz. In Meghasadt Múlt : Fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből. Budapest : Terra Recognita Alapítvány. ISBN 978-963-06-4956-8, p. 124, 126, 129, 244.

2008  [3] DEMMEL, J. 1848 és a szlovákok. In Meghasadt Múlt : Fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből. Budapest : Terra Recognita Alapítvány. ISBN 978-963-06-4956-8, p. 80, 88.

2005  [2] PÓK, A. History as part of the transformation process in Hungary. In Historický časopis. ISSN 0018-2575, 2005, vol. 53, no. 1, p. 111-122. WoS ; SCOPUS

1999  [5] NIEDERHAUSER, E. A kisebbségi kérdés Duna-táji problémái. In Magyar Tudomány. ISSN 0025-0325, 1999, 44. évf., 5. sz., p. 627-629.AAA 002 SZARKA, László. Kisebbségi léthelyzetek - közösségi alternatívák: az etnikai csoportok helye a kelet-közép-európai nemzetállamokban. 1. vyd. Budapest: Lucidus Kiadó, 2004. 342 s. ISBN 963 9465 20 8.

Hivatkozások:
2014  [3] PÓK, A. Klios Schuld, Klios Sühne : Politische Wendepunkte und Historie im Karpatenbecken, 1867-2000. Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2014. ISBN 978-963-9627-71-0, p. 23.

2014  [3] ABLONCZY, B. Strážcovia. Stratégie viacnásobnej identity. In Kor/Ridor. ISSN 2064-6410, 2014, 1. évf., 4. sz., p. 21, 36.

2013  [4] KOCSIS, K. Az etnikai alapú területi autonómiák történelmi előzményei és jelenlegi földrajzi lehetőségei a Kárpát-medencében. In A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony : Kalligram, 2013. ISBN 978-80-8101-730-8, p. 76.

2013  [4] VERES, V. A haza fogalom sajátosságai és a romániaiság megélése az erdélyi magyarok körében. In A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony : Kalligram, 2013. ISBN 978-80-8101-730-8, p. 443.

2013  [4] VIZI, B. Konfliktuskezelés és kisebbségvédelem: az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztosa és legfrisebb ajánlásai. In A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony : Kalligram, 2013. ISBN 978-80-8101-730-8, p. 76.

2013  [4] NÁDOR, O. - ŽAGAR SZENTESI, O. Nyelvpolitikai és nyelvkotatás-politikai adalékok a horvát-magyar kapcsolatok múltjához és jelenéhez. In A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony : Kalligram, 2013. ISBN 978-80-8101-730-8, p. 498.

2013  [3] GAZDAG, V. A nyelvválasztási stratégia és a pályaválasztás összefüggései a kárpátaljai beregszászi járás magyar középiskolásai körében. In Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi Intézet Márton Áron Szakkolégium, 2013. ISBN 978-963-87423-4-6, p. 202, 230.

2013  [3] GAZDAG, V. Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. In Kisebbség-Kutatás. ISSN 1215-2684, 2013, 22. évf., 2. sz., p. 67.

2013  [3] BÁRDI, N. Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után. In Metszetek. ISSN 2063-6415, 2013, 2. évf., 2-3. sz., p. 42, 79.

2010  [3] CSERNICSKÓ, I. - SZABÓMIHÁLYI, G. Hátrányból előnyt: a magyar nyelvpolitika és nyelvtervezés kihívásairól. In Határon túli magyarság a 21. században. Budapest : Köztársasági Elnöki Hivatal, 2010. ISBN 978-963-06-8928-1, p. 175.

2010  [3] ABLONCZY, B. - BÁRDI, N. Határon túli magyarok: Mérleg, esély, jövő. In Határon túli magyarság a 21. században. Budapest : Köztársasági Elnöki Hivatal, 2010. ISBN 978-963-06-8928-1, p. 40.

2010  [3] SZILÁGYI, I. Összehasonlító elemzés a finnországi svédek és a romániai magyarok nyelvi jogairól. In Határhelyzetek III. Önmeghatározási kísérletek : . Budapest : Balassi Bálint Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2010. ISBN 978-963-88739-4-1, p. 213-237.

2009  [3] A. GERGELY, A. Nemzetek utáni európai kisebbségek. In Kisebbségkutatás. ISSN 1215-2684, 2009, 18. évf., 2. sz., p. [8].

2006  [4] MICHELA, M. Collective Memory and Political Change–The Hungarians and the Slovaks in the Former Half of the 20th Century. In International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. ISSN 1336-0361, 2006, no. 3-4., p. 21, 26.

2004  [6] SIMON, A. Szarka László: Kisebbségi léthelyzetek - közösségi alternatívák. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2004, 6. évf., 3. sz., p. 191-193.
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 5


AAB 001 SZARKA, László. Szlovák nemzeti fejlődés - magyar nemzetiségi politika 1867-1918 = Slovenský národný vývin - národnostná politika v Uhorsku 1867-1918. 1. vyd. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 1995. 340 s. ISBN 80-7149-087-3.

Hivatkozások:
2014  [4] DEMMEL, J. Pánszlávok a kastélyban. Pozsony : Kalligram, 2014. ISBN 978-80-8101-804-6, p. 170, 193, 273.

2014  [4] VESZTRÓCZY, Z. Politický mysliteľ Béla Grünwald. In Horný vidiek - Felvidék : Polemika Bélu Grünwalda a Michaôa Mudroňa o slovenskej identite. Bratislava : Kalligram, 2014. ISBN 978-80-8101-838-1, p. 407, 420.

2014  [4] ROMSICS, I. Maďarské národnopolitické myslenie a Béla Grünwald. In Horný vidiek - Felvidék : Polemika Bélu Grünwalda a Michaôa Mudroňa o slovenskej identite. Bratislava : Kalligram, 2014. ISBN 978-80-8101-838-1, p. 50, 57, 60, 61.

2013  [3] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének interpretációs problémái. In Határhelyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-963-87423-4-6, p. 49.

2013  [4] VÖRÖS, L. Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. Reprezentácie udalostí rokov 1918-1920 v maďarskej a slovenskej historiografii. In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : K plotikikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. ISBN 978-80-89396-24-5, p. 50.

2013  [4] KUSÁ, D. - MICHELA, M. Dejiny a kultúrna trauma : Trianon a politiky verejného spomínania na Slovensku a v Maďarsku. In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : K plotikikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. ISBN 978-80-89396-24-5, p. 290, 328.

2011  [3] BOROS, F. A magyar-szlovák kérdés történeti kontextusban. Budapest : Hantken Kiadó, 2011. ISBN 978-963-87436-7-1, p. 34, 39, 40, 43, 45, 56, 59, 80, 314.

2011  [1] DONČOVÁ, A. The political activities of L'udovít Bazovský in Lučenec and its surroundings, 1900-1914. In Historicky Casopis. ISSN 0018-2575, 2011, vol. 59, no. 2, p. 331-352. SCOPUS

2011  [1] KELEMEN, E. The nationality references of the Hungarian education policy in the period of dualism of the Austro-Hungarian monarchy. In History of Education & Childrens Lietrature. ISSN 1971-1093, 2011, vol. 6, no. 2, p. 141-+. WoS ; SCOPUS

2011  [4] DEMMEL, J. A szlovák nemzet születése : Ľudovít Štúr és a szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon. Pozsony : Kalligram, 2011. ISBN 97-80-8101-490-1, p. 29.

2010  [3] VESZTRÓCZY, Z. Szlovákkérdés, urbanizáció, asszimiláció. Felső-magyarországi városképek a közigazgatási bizottságok jelentéseinek tükrében, 1900-1914. In Vázlatok két évszázad magyar történelméből. Budapest : ELTE, 2010. ISBN978-963-284-141-0, p. 142.

2010  [3] PIHURIK, J. Nemzet, nemzeti identitás. In Egyezzünk ki a múlttal! : Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről. Budapest : Történelemtanárok Egylete, 2010. ISBN 978-963-06-9347-9, p. 57.

2009  [4] DEMMEL, J. "Egész Szlovákia elfért egy tutajon..." : Tanulmányok a 19. századi Magyarország szlovák történelméről. Pozsony : Kalligram, 2009. ISBN 978-80-8101-171-9, p. 97, 98, 134, 191-194.

2009  [1] TÖRÖK, B. Z. Learned societies and academic sociability in nineteenth-century transylvania. In East Central Europe. ISSN 0094-3037, 2009, vol. 36, no. 2, p. 200-224. SCOPUS

2008  [3] KOLLAI, I. Egy békeszerződés pszichológiája. In Meghasadt Múlt : Fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből. Budapest : Terra Recognita Alapítvány, 2008. ISBN 978-963-06-4956-8, p. 138, 139, 142.

2008  [3] DEMMEL, J. "Tót atyafiak" és "véresszájú pánszlávok". In Meghasadt Múlt : Fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből. Budapest : Terra Recognita Alapítvány, 2008. ISBN 978-963-06-4956-8, p. 100, 204.

2008  [3] ZAHORÁN, C. A magyar állameszme bűvöletében. In Meghasadt Múlt : Fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből. Budapest : Terra Recognita Alapítvány, 2008. ISBN 978-963-06-4956-8, p. 109, 116.

2007  [1] EVANS, R. J. W. Hungarians, Czechs, and Slovaks: Some mutual perceptions, 1900-1950. In Proceedings of the British Academy. ISSN 0068-1202, 2007, vol. 140, p. 109-122. SCOPUS

2004  [1] HASLINGER, P. National or supranational history? Historiography in Slovakia within the European context. In Historicky Casopis. ISSN 0018-2575, 2004, no. 2, p. 269-280. WoS ; SCOPUS

2004  [1] BOISSERIE, E. Du Compromis austro-hungarois á la premiére indépendance (1867-1945) apercu de la querelle historiographique slovaque aprés 1989. In Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest. ISSN 0338-0599, 2004, vol. 35, no. 3, p. 39-65. SCOPUSAAB 002 SIKOS TOMAY, Tamás a László SZARKA. Menšiny a kultúrne spoločenstvá v Euroregióne Ister-Granum: Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban. Komárno: Výskumný ústav J. Selyeho, 2008. 262 s. ISBN 9788089234547.

AAB 003 SZARKA, László. A multietnikus nemzetállam: Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában. 1. vyd. Dunajská Streda: Kalligram, 2016. 376 s. ISBN 978-80-8101-926-5.

Hivatkozások:
2020  [1] HAMERLI, P. Common Points in the Policy of Italy and Central Europe. In Politics in Central Europe. ISSN 1801-3422, 2020, vol. 16, no. S1, p. 47-63. SCOPUS

2017  [5] BENCSIK, P. A multietnikus nemzetállam: Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában 1918–1992 [The multiethnic nation state: Attempts, failures, and compromises in Czechoslovakia’s nationality policy from 1918 to 1992]. In The Hungarian Historical Review. ISSN 2063-8647, 2017, vol. 6, no. 3, p. 691-694.

2017  [4] BAJCSI, I. A hivatalos Magyarország és a Sarló. Jelentések a mozgalom vezető személyiségeiről. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2017, vol. 19, no. 2, p. 59-82.

2017  [6] BAJCSI, I. Szarka László: A multietnikus nemzetállam. Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában 1918-1992, Kalligram, 2016, 376 p. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2017, vol.19, no.1, p. 150-154.AAB 004 NAGY, Melinda, Terézia STRÉDL a László SZARKA. Többség, kisebbség és a tolerancia II.: Kapcsolatok és identitások a számok tükrében. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 100 s. [5,2AH]. ISBN 978-80-8122-280-1.

Hivatkozások:
2021  [4] CSEHIOVÁ, A. Művészeti nevelés, tolerancia és kapcsolódási pontjaik a pedagógushallgatók szemszögéből. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 11.

2019  [4] HUSZÁR, Zs. Kutatási előzmények a kisebbségi identitás vizsgálatában és a projektben tervezett kérdőíves felmérés tartalmi koncepciója. In Kisebbségi helyzet, identitás és műveltség. A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása. Komárom : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-309-9, p. 48, 59.AAB 005 LÉVAI, Attila, Attila SIMON, Alfréd SOMOGYI, László SZARKA a František TÖMÖSKÖZI. Az első húsz év = Prvých dvadsať rokov. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1918-1938: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 1918-1938 között. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 126 s. ISBN 978-80-8122-338-9.

Hivatkozások:
2021  [4] SZÉNÁSI, L. Trianon hatása az oktatásra és az iskolai katechézisre a szlovenszkói és kárpátaljai református egyházban. In 12th International Conference of J. Selye University. Theological Section. Komárno : J. Selye University, 2021. ISBN 978-80-8122-374-7, p. 60.
ABA Külföldi kiadóknál jegyzett folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent tudományos monográfia jellegű tanulmányok
Bejegyzések száma: 1


ABA 001 SZARKA, László. Egy évszázad kisebbségben: Magyarok a 20. századi kelet-közép-európai nemzetállamokban. In: A mi 20. századunk. Kolozsvár: Komp-Press Kiadó, 2011, P. 257-295. ISBN 978-973-1960-26-5.


ABC Külföldi kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 3


ABC 001 SZARKA, László. A (cseh)szlovákia magyar közösség nyolc évtizede 1918-1998: történeti vázlat. In: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998 I.: Történelem, szociológia, demográfia, nyelvfejlődés, nyelvhasználat, a mindennapok kultúrája, egyház és vallás. Budapest: Ister, 1998, P. 9-80. ISBN 963-85870-1-6.

ABC 002 SZARKA, László. Németország szerepe az első bécsi döntés előkészítésében. In: Visszacsatolás vagy megszállás?: Szempontok az első bécsi döntés értelmezéséhez. Balassagyarmat: Nógrád Megyei Levéltár - Selye János Egyetem, 2010, P. 21-41. ISBN 978-963-7243-74-5.

Hivatkozások:
2010  [4] SIMON, A. Egy rövid esztendő krónikája : A szlovákiai magyarok 1938-ban. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-42-8, p. 206, 275ABC 003 SZARKA, László, Gergely SALLAI a Csilla FEDINEC. Revíziós sikerek és csapdák: Az első bécsi döntés diplomáciatörténeti olvasatai és forrásai. In: Az első bécsi döntés okmánytára: Diplomáciai iratok 1938. augusztus - 1939. június. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017, P. 15-61. ISBN 978-963-416-077-9.


ABD Hazai kiadók tudományos monográfiáiban megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 4


ABD 001 SZARKA, László. Kisebbségi többpártrendszer és közösségépítés: a szlovákiai magyar politikai pártok működése 1989-1998. In: Magyarok Szlovákiában (1989-2004): Összefoglaló jelentés. A rendszerváltástól az európai uniós csatlakozásig - I. kötet. Somorja - Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Lilium Aurum Könyvkiadó, 2004, P. 79-103. ISBN 80-8062-2353.

ABD 002 SZARKA, László. Menšinový politický pluralizmus a budovanie komunitnej identity maďarskej menšiny: Činnosť maďarských strán na Slovensku v rokoch 1989-1998. In: Maďari na Slovensku (1989-2004): Od zmeny režimu po vstup do Európskej únie. Šamorín: Fórum Inštitút, 2008, P. 89-117. ISBN 978-80-89249-16-9.

ABD 003 SZARKA, László. A magyar "etnikai tér" változásai a Mátyusföldön. In: Alsó- és Felsőszeli a 20.században 1.: Társadalomrajz két magyarlakta településről Szlovákiában. Somorja - Komárno: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010, P. 101-125. ISBN 978-80-89249-47-3.

ABD 004 SZARKA, László. Maďarská zahraničná politika a orientácia maďarskej menšinovej politiky v medzivojnovom Československu. In: Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918-1929. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, P. 91-123. ISBN 978-80-89524-03-7.


ACA Külföldi kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACA 001 SZARKA, László. A közép-európai államok kapcsolatai. 1. vyd. Budapest: Calibra Kiadó, 1997. 55 s. ISBN 963-686-434-9.


ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 32


ADE 001 SZARKA, László. Administrative Reform and the Minority Problem: the Slovak administrative reform and the plan of the Party of the Hungarian Coalition. Minorities Research 4.. No. 4 (2002), p. 122-134. ISSN 1215-2684.

Hivatkozások:
2013  [1] BOCHSLER, D. - SZÖCSIK, E. Building inter-ethnic bridges or promoting ethno-territorial demarcation lines? Hungarian minority parties in competition. In Nationalities Papers. ISSN 0090-5992, 2013, vol. 41, no. 5, p. 761-779. SCOPUS

2013  [1] BOCHSLER, D. - SZOCSIK, E. The Forbidden Fruit of Federalism: Evidence from Romania and Slovakia. In West European Politics. ISSN 0140-2382, 2013, vol. 36, no. 2, p. 426-446. WoS ; SCOPUSADE 002 SZARKA, László. Alternatívák és irányzatok a magyar kisebbségpolitikában;: közösségépítés, konszociáció, nemzeti integráció. Magyar Tudomány. Új folyam, sz. 2 (2005), p. 188-199. ISSN 0025-0325.

Hivatkozások:
2010  [3] BÁRDI, N. - MISOVICZ, T. A kisebbségi magyar közösségek támogatásának politikája. In Határon túli magyarság a 21. században. Budapest : Köztársasági Elnöki Hivatal, 2010. ISBN 978-963-06-8928-1, p. 68.ADE 003 SZARKA, László. A helvét modell alternatívája és kudarca 1918 őszén: adatok, szempontok a Károlyi-kormány nemzetiségi politikájának történetéhez. Kisebbségkutatás. No. 2 (2008), p. [1-11]. ISSN 1215-2684.

Hivatkozások:
2013  [3] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének interpretációs problémái. In Határhelyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-963-87423-4-6, p. 50.ADE 004 SZARKA, László. Jászi Oszkár, az elemző programalkotó: A nemzetiségi politika csődje. História. Évf. 30, sz. 9 (2008), p. 23-26. ISSN 0139-2409.

Hivatkozások:
2013  [3] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének interpretációs problémái. In Határhelyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-963-87423-4-6, p. 50.ADE 005 SZARKA, László. Significance of Czechoslovakian-Hungarian Population Exchange int he History of Intened Elimination of Hungarian Minority in Czechoslovakia. Minorities Research. No. 10 (2008), p. 51-65. ISSN 1585-860X.

ADE 006 SZARKA, László. A kiátkozott Károlyi - Olvasatok, álomfejtések és vádak. Rubicon. Évf. 20, sz. 10 (2010), online, p. [1-6]. ISSN 0865-6347.

Hivatkozások:
2013  [3] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének interpretációs problémái. In Határhelyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-963-87423-4-6, p. 51.ADE 007 SZARKA, László. Egy évszázad kisebbségben. Korunk. Évf. 21, sz. 4 (2010), p. 59-76. ISSN 1222-8338.

Hivatkozások:
2013  [3] BÁRDI, N. Otthon és haza : Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről. Jyväskylä-Pécs : University of Jyväskylä, 2013. ISBN 978-951-39-5396-6, p. 38, 641.ADE 008 SZARKA, László. Les Hongrois de Tchécoslovaquie et la tentative d´instauration d´un État-nation ethniquement homogene: Spoliations, émigration et assimilation forcées entre 1945 et 1948. Miroirs Brisés. P. 133-149. ISSN 1633-7452.

ADE 009 MORVAI, Tünde a László SZARKA. A magyar tannyelvű iskolák választása Dél-Szlovákiában. Kisebbségkutatás. Évf. 21, sz. 3 (2012), p. 536-567. ISSN 1215-2684.

ADE 010 SZARKA, László. Párhuzamos jelenségek a magyar és szlovák történetírásban, köztörténetben. Történelmi Szemle. Évf. 54, sz. 3. (2012), p. 469-490. ISSN 0040-9634.

Hivatkozások:
2013  [4] HOLEC, R. Trianonský diskurz v slovenskej beletrii. In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : K plotikikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. ISBN 978-80-89396-24-5, p. 136, 328.ADE 011 SZARKA, László. Hungarian National Minority Organizations and the Role of Elites between the Two World Wars: Addenda to the History of Minority Nationalism in Central and Eastern Europe. Hungarian Historical Review 2. Vol. 2, no. 3 (2013), p. 413-448. ISSN 2063-8647.

ADE 012 SZARKA, László. Kisebbségvédelem, autonómia és revízió.: Esterházy János szerepe a csehszlovákiai magyar politika alakításában 1932 - 1938. Történelmi Szemle. Évf. 55, sz. 3 (2013), p. 425-449. ISSN 0040-9634.

ADE 013 SZARKA, László. A közös történelem nehéz öröksége: Viták nemzet és állam historikumáról. Regio. Vol. 22, no. 1 (2014), p. 156-192. ISSN 0865-557X.

ADE 014 SZARKA, László. A magyar békejegyzékek érvrendszere. Rubicon. Vol. 24, no. 6 (2014), p. 46-52. ISSN 0865-6347.

ADE 015 SZARKA, László. Az értelmezés örök jelenideje: A 75 éves Rudolf Chmelről és munkásságáról. Élet és irodalom. online, p. 1-4. ISSN 0424-8848.

ADE 016 SZARKA, László. A soknemzetiségű birodalmaktól a multietnikus nemzetállamokig. Világtörténet. Évf. 37, sz. 5 (2015), p. 171-192. ISSN 0083-6265.

ADE 017 SZARKA, László. Akik végigélték a kitelepítéseket. BBC History. Évf. 5, sz. 11 (2015), p. 40-44. ISSN 2062-5200.

ADE 018 SZARKA, László. Kikényszerített lakosságcsere. BBC History. Évf. 5, sz. 11 (2015), p. 34-40. ISSN 2062-5200.

ADE 019 SZARKA, László. Minden egész eltörött ...: A Nagy Háború magyarországi emlékezetének sajátosságai. Tempevölgy. Évf. 7, sz. 3 (2015), p. 82-92. ISSN 1789-9265.

ADE 020 SZARKA, László. "Szabad szabadság" és modern patriotizmus: Jászi Oszkár és Ady elvbarátsága. Sugárút. Évf. 1, sz. 1 (2015), p. 111-120. ISSN 2458-0414.

ADE 021 SZARKA, László. A soknemzetiségű birodalmaktól a multietnikus nemzetállamokig: Kelet-közép-európai nemzet- és államépítő nacionalizmusok az I. világháború éveiben. Világtörténet 5. Évf. 37, sz. 2 (2015), p. 171-192. ISSN 0083-6265.

ADE 022 SZARKA, László. A nemzetiségi kérdés alakváltozatai a Nagy Háború éveiben: Adalékok a magyar kormányok erdélyi politikájának történetéhez. Pro Minoritate. Tél (2016), p. 3-18. ISSN 1216-9927.

ADE 023 SZARKA, László. Az államegység és a nemzetiségi jogegyenlőség dilemmái: Az 1867. évi kiegyezés nemzetiségpolitikai következményeinek történetéhez. Kisebbségkutatás. = Minority Studies Évf. 26, sz. 3 (2017), p. 7-34. ISSN 1215-2684.

ADE 024 SZARKA, László. Elmaradt nemzetiségi kiegyezés(ek) = Missed Compromise(s) with Nationalities. Magyar Tudomány. Évf. 178, sz. 12 (2017), p. 1564-1577. ISSN 0025-0325.

ADE 025 SZARKA, László. A cseh-szlovák-magyar határ kialakulása, 1918-1920. Korunk = Our Time : kultúra, haza és nagyvilág. = Our Time Évf. 3, sz. 5 (2020), p. 25-35. ISSN 1222-8338.

ADE 026 KORPÁS, Árpád a László SZARKA. Pressburg, Pozsony, Bratislava: A koronázóváros emlékezete. Rubicon: történelmi magazin. Évf. 31, sz. 6-7 (2020), p. 92-119. ISSN 0865-6347.

ADE 027 POTH, P. a László SZARKA. A New Hungary (Roots, Origin and Development of Popular Democracy 1941-1948) - Slovak - Lantayova, Dc. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. Vol. 31, no. 3-4 (1985), p. 443-446. ISSN 0001-5849. WoS.

ADE 028 SZARKA, László. A protecting power without teeth - The minorities created by the Trianon-Peact-Treaty. Hungarian Quarterly. Vol. 41, no. 159 (2000), p. 9-18. ISSN 0028-5390. WoS.

ADE 029 SZARKA, László. Hungarian-Czechoslovakian Scientific Conference on Subject of Wars for Independence in 17th-Century and 18th-Century Hungary = Session scientifique hungaro-tchéchoslovaque au sujet des guerres d´indépendance dans la Hongrie des XVII - XVIII. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. Vol. 25, no. 2 (1979), p. 155-163. ISSN 0001-5849. WoS.

ADE 030 BUZINKAY, Géza a László SZARKA. Slovak and Hungarian Historians Meet + 2-Day Conference on the Problems of Slovak-Hungarian Relations in Modern-History at Male-Vozokany in December 1990. New Hungarian Quarterly. Vol. 32, no. 122 (1991), p. 86-90. ISSN 0028-5390. WoS.

ADE 031 SZARKA, László. The Problem of Continuity in Hungarian and Slovak National Movements = Problème de la continuité dans les mouvements nationaux hongrois et slovaques. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. Vol. 28, no. 1-4 (1982), p. 147-154. ISSN 0001-5849. WoS.

ADE 032 SZARKA, László. The Slovak National Question and Hungarian Nationality Policy Before 1918. Hungarian Quarterly. Vol. 35, no. 136 (1994), p. 98-114. ISSN 0028-5390. WoS.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


ADF 001 SZARKA, László. "Nádi élet", "eltűnt gondolatok": Szlovákiai magyar önértelmezések az első bécsi döntés idején. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Évf. 9, sz. 3 (2007), p. 51-63. ISSN 1335-4361.

Hivatkozások:
2019  [3] PONGRÁCZ, A. Szlovák és magyar autonómiatörekvések a történelmi Felvidék területén, 1918-1938. In MTA Law Working Papers. ISSN 2064-4515, 2019, vol. 2019, no. 7.

2010  [4] SIMON, A. Egy rövid esztendő krónikája : A szlovákiai magyarok 1938-ban. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-42-8, p. 68, 275.ADF 002 BÁRDI, Nándor a László SZARKA. Változások Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek viszonyában = Zmeny vo vťahu Maďarska a menšinových maďarských komunít. Fórum Társadalomtudományi Szemle. Évf. 10, sz. 1 (2008), p. 4–24. ISSN 1335-4361.

ADF 003 SZARKA, László. Status slovenského a maďarského jazyka v každodennom živote južného Slovenska. Etnicita a viacjazyčnosť. Roč. 15. (2011), s. 26-38. ISSN 1335-2296.

ADF 004 SZARKA, László. Panslavismus, Austroslavismus, tschecho-slovakische Einheitsbewegung. Die Alternativen der slowakischen nationalen Entwicklung und die ungarische Nationalitätenpolitik am Ende des 19. Jahrhunderts. Eruditio - Educatio. (2012), s. 3-14. ISSN 1336-8893.

ADF 005 SZARKA, László. A szlovák autonómia és az etnikai revízió alternatívája 1938 őszén.: Esterházy János dilemmája a csehszlovák válság hónapjaiban. Fórum. Roč. 15, č. 3 (2013), s. 3-20. ISSN 1335-4361.

ADF 006 SZARKA, László. A háborús paktumtól a keleti Svájc tervezetéig: A nemzetiségi kérdés az első világháború magyar kormányzati politikájában. Eruditio - Educatio. Évf. 11, sz. 4 (2016), p. 19-33. ISSN 1336-8893.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 33


AEC 001 SZARKA, László. Magyarosodás és magyarosítás a felső-magyarországi szlovák régióban a kiegyezés korában: adalékok a dualizmus kori asszimiláció természetrajzához. In: Polgárosodás Közép-Európában: Verbürgerlichung in Mitteleuropa. Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 1991, P. 35-46. ISBN 963-8311-78-9.

Hivatkozások:
2012  [1] NEMES, R. Obstacles to Nationalization on the Hungarian-Romanian Language Frontier. In Austrian History Yearbook. ISSN 0067-2378, 2012, vol. 43, p. 28-44. WoS ; SCOPUS

2011  [1] KELEMEN, E. The nationality references of the Hungarian education policy in the period of dualism of the Austro-Hungarian monarchy. In History of Education & Childrens Lietrature. ISSN 1971-1093, 2011, vol. 6, no. 2, p. 141-+. WoSAEC 002 SZARKA, László. A csehszlovákiai magyar kisebbség felszámolását célzó dekrétumok és rendeletek. In: Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945–1948: Történeti háttér, dokumentumok és jogszabályok. Máriabesnyő-Gödöllő: Attraktor Kiadó, 2007, S. 7–33. ISBN 978 963 958 099 2.

AEC 003 SZARKA, László. A csehszlovák-magyar lakosságcsere helye a magyar kisebbség tervezett felszámolásában 1945–1948 között. In: Földönfutók.: A Magyarországot érintő kényszertelepítések a II. világháború után. Budapest: Lucidus Kiadó, 2008, P. 45–62. ISBN 978-963-9465-48-0.

AEC 004 SZARKA, László. A magyar revíziós politika eredményei és dilemmái. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest: Gondolat Kiadó, 2008, P. 138–145. ISBN 978 963 693 082 0.

AEC 005 SZARKA, László. A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest: Gondolat Kiadó, 2008, P. 14–21. ISBN 978 963 693 082 0.

Hivatkozások:
2013  [1] KOCSIS, K. Historical predecessors and current geographical possibilities of ethnic based territorial autonomies in the Carpathian Basin. In Földrajzi Értesítő / Hungarican Geographical Bulletin. ISSN 0015-5403, 2013, vol. 62, no. 1, p. 3-46. SCOPUSAEC 006 SZARKA, László. Magyarország és a magyar kisebbségek helyzete 1945-ben. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest: Gondolat, 2008, S. 186–191. ISBN 978 963 693 082 0.

AEC 007 SZARKA, László. Magyarország és a magyar kisebbségek ügye a párizsi béketárgyalásokon: határkijelölés, népszavazás, kisebbségvédelem. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest: Gondolat Kiadó, 2008, P. 22–29. ISBN 978 963 693 082 0.

AEC 008 SZARKA, László. Nemzetállamok, kisebbségek az 1920-as években. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest: Gondolat Kiadó, 2008, P. 66–73. ISBN 978 963 693 082 0.

AEC 009 SZARKA, László. Regionális és nemzeti identifikációs folyamatok a kisebbségi magyar közösségek önszerveződésében. In: Regionálna a národná identita v mad’arskej a slovenskej histórii 18.-20. storočia.. = Regionális és nemzeti identitásformák a 18-20. századi magyar és a szlovák történelemben Prešov: Universum, 2007, S. 162–172. ISBN 978-80-89046.43-0.

AEC 010 SZARKA, László. Útkeresés, önszerveződés a rendszerváltás éveiben (1989–1991). In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest: Gondolat Kiadó, 2008, S. 320–329. ISBN 978 963 693 082 0.

Hivatkozások:
2013  [1] KOCSIS, K. Historical predecessors and current geographical possibilities of ethnic based territorial autonomies in the Carpathian Basin. In Földrajzi Értesítő / Hungarican Geographical Bulletin. ISSN 0015-5403, 2013, vol. 62, no. 1, p. 3-46. SCOPUSAEC 011 SZARKA, László. Felföld, Felvidék, Szláv kerület – Slovensko: Adalékok a felföldi magyar-szlovák nemzeti térkijelölés XVIII. - XIX. századi történetéhez. In: Bennünk élő múltjaink: Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2008, P. 143-161. ISBN 978-86-86469-11-3.

AEC 012 SZARKA, László. Kapcsolat- és kisebbségtörténet közép-európai összefüggései. In: Magyarok Csehszlovákiában 1945–1948. Tanulmányok a beneši dekrétumokról, a csehországi deportálásokról és a lakosságcseréről. Budapest: Lucidus Kiadó, 2008, P. 245–250. ISBN 978-963-9465-49-7.

AEC 013 SZARKA, László. The principle and practice of ethnic revision in Hungary´s foreign policy in connection with the First Vienna Award. In: Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europe. Prague - Budapest: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2009, P. 141-159. ISBN 978-80-86495-54-5.

AEC 014 SZARKA, László. Ungarische Föderationspläne in 1918 und die Auflösung der Habsburgmonarchie. In: Integration und Desintegration in Mitteleuropa. Praha-München: Hostprický ústav AV ČR – Martin Meidenbauer, 2009, P. 145-147. ISBN 978-80-7286-115-6.

AEC 015 SZARKA, László. A soknemzetiségű Magyar Királyság felbomlása. In: Kárpátalja 1919-2009, történelem, politika, kultúra. Budapest, Ungvár: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete - Ungvári Nemzeti Egyetem Politikai Regionalizmus Kutatóintézete, 2010, P. 19-30. ISBN 978-963-446-596-6.

AEC 016 SZARKA, László. Rozpad bagatonacionalnaga Ugorskaga Korolívstva. In: Zakarpátia 1919-2009 rokiv: istória, polianka, kultúra. Budapest, Ungvár: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete - Ungvári Nemzeti Egyetem Politikai Regionalizmus Kutatóintézete, 2010, P. 23-34. ISBN 978-966-2195-98-9.

AEC 017 SZARKA, László. Végzet és Gondviselés. Adalékok Tisza István első világháború alatti nemeztiségi politikájának történetéhez. In: Az első világháború. Szabó Dániel. Budapest: Osiris, 2009, P. 766-779. ISBN 978 963 276016 2.

AEC 018 SZARKA, László. A magyar békecélok alakulása az első világháború után: Adalékok az 1918-1920 közötti béke-előkészítés történetéhez. In: Trianon 90 év távlatából: Konferenciák, műhelybeszélgetések I.. Eger: Líceum Kiadó, 2011, P. 41-59. ISBN 978-963-9894-66-2.

Hivatkozások:
2013  [3] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének interpretációs problémái. In Határhelyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-963-87423-4-6, p. 35, 38, 39, 51.AEC 019 SZARKA, László. Cultural and Historical Representations of Upper Hungary. In: A Multiethnic region and nation-state in East-Central Europe: Studies in the History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. New York: Columbia University Press, 2011, P. 9-25. ISBN 978-0-88033-690-1.

AEC 020 SZARKA, László, Nándor BÁRDI a Csilla FEDINEC. Hungarian Minorities and the Change of System, 1989-1991. In: Minority Hungarian communities in the twentieth century. New Jersey: Social Science Monographs, 2011, P. 441-455. ISBN 978-0-88033-677-2.

AEC 021 SZARKA, László. Hungary and the Situation of the Hungarian Minorities in 1945. In: Minority Hungarian communities in the twentieth century. New Jersey: Social Science Monographs, 2011, P. 279-286. ISBN 978-0-88033-677-2.

AEC 022 SZARKA, László. Hungary at the Peace Talks in Paris. In: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. New Jersey: Social Science Monographs, 2011, P. 43-51. ISBN 978-0-88033-677-2.

AEC 023 SZARKA, László. Magyar tannyelvű közoktatás és felsőoktatás Szlovákiában: Adatok a jogszabályi és tannyelvi szabályozásról. In: Nemzetiségi iskolák Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában. Národnostné školy v Maďarsku, na Slovensku a v Slovinsku. Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2011, P. 130-136. ISBN 978 615 5026 09 6.

Hivatkozások:
2019  [4] SIMON, SZ. Jazyk a edukácia so zameraním na viacjazyčnosť. In Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-308-2, p. 356-413.AEC 024 SZARKA, László. Nation States and Minorities in Central Europe. In: Minority Hungarian communities in the twentieth century. New Jersey: Social Science Monographs, 2011, P. 81-91. ISBN 978-0-88033-677-2.

AEC 025 SZARKA, László. Outcomes and Incosistencies in Hungarian Policy on Territorial Revision. In: Minority Hungarian communities in the twentieth century. New Jersey: Social Science Monographs, 2011, P. 142-156. ISBN 978-0-88033-677-2.

AEC 026 SZARKA, László. The Break-Up of Historical Hungary. In: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. New Jersey: Social Science Monographs, 2011, P. 29-42. ISBN 978-0-88033-677-2.

AEC 027 SZARKA, László. The Origins of the Hungarian-Slovak National Opposition in Upper Hungary. In: A Multiethnic region and nation-state in East-Central Europe: Studies in the History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. New York: Columbia University Press, 2011, P. 163-180. ISBN 978-0-88033-690-1.

AEC 028 SZARKA, László. Többségi befogadás - kisebbségi lojalitás. In: Asszimiláció, integráció, szegregáció: Párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban. Budapest: MTA, 2011, P. 327-346. ISBN 978-963-446-617-8.

Hivatkozások:
2013  [4] SIMON, A. Az elfeledett aktivisták : Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2013. ISBN 978-80-89249-66-4, p. 20, 197.

2013  [3] BÁRDI, N. Otthon és haza : Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről. Jyväskylä-Pécs : University of Jyväskylä, 2013. ISBN 978-951-39-5396-6, p. 641, 248.AEC 029 SZARKA, László. A nacionalizmusok funkcióváltása: Adalékok Kelet-Közép-Európa első világháborús nemzeti emlékezetének értelmezéséhez. In: A Felvidék krónikása: Tanulmányok a 70 éves Popély Gyula tiszeteletére. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, 2015, P. 289-306. ISBN 978-963-414-054-2.

AEC 030 SZARKA, László. A (cseh)szlovákiai magyar pártrendszer. In: Etnikai pártok Kelet-Közép-Európába 1989-2014. Fedinec Csilla, Szarka László, Vízi Balázs. Budapest: Gondolat Kiadó, 2018, S. 241-279. ISBN 978-963-693-819-2.

AEC 031 SZARKA, László. Die Reduktion Ungarns vom mitteleuropäischen Vielvölkerstaat zum magyarischen Nationalstaat. Narrative der "Auflösung" in der ungarischen Geschichtsschreibung und der Public History. In: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Helmut Rumpler. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2018, S. 163-187. ISBN 978-3-7001-8139-2.

AEC 032 SZARKA, László. Sociálne, politické a jazykové pozadie založenia University J. Selyeho v Komárne. In: Menšiny, vysoké školy a právo. Halász Ivan, Petráš René. Praha: Auditorium, 2018, S. 81-102. ISBN 978-80-87284-71-1.

AEC 033 SZARKA, László. István Tisza`s Policy Towards the German Alliance and Against German Influence in the Years of the Great War. In: Bulgaria and Hungary in the First World War: A view from the 21st Century. Gábor Demeter, Csaba Katona, Penka Peykovska. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, P. 87-101. ISBN 978-963-416-198-1.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


AED 001 SZARKA, László. A szlovákiai kisebbségpolitikai gyakorlat sajátosságai és alternatívái 1993–2008 között. In: Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989: ( Identita a politika II. ). Prešov: Universum, 2008, P. 19-30. ISBN 978-80-89046-53-9.

AED 002 SZARKA, László. Integračné koncepcie a politika revízie v maďarskej zahraničnej politike medzivojnového obdobia. In: Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí. Juraj Marušiak - Kamil Sládek - Peter Zelenák. Bratislava: VEDA vydavateľstvo SAV, 2008, P. 136-146. ISBN 978 80 224 1000 7.

AED 003 SZARKA, László. Die tschechisch-slowakische Einheitsbewegung in der ungarischen Regierungspolitik im Zeitalter des Dualismus. In: Kapitoly z histórie stredoeurópskeho priestoru v 19. a 20. storočí: Pocta k 70-ročnému jubileu Dušana Kováča. Bratislava: Historický ústav SAV, 2011, P. 235-242. ISBN 978-80-970302-4-7.

AED 004 SZARKA, László. Magyarország revíziós külpolitikájának dilemmái és konfliktusai Csehszlovákiával = V premenlivom svete. Maďarská menšina v Československu v tridsiatych rokoch. In: Változó világban: A magyar kisebbség a harmincas évek Csehszlovákiájában. = V premenlivom svete. Maďarská menšina v Československu v tridsiatych rokoch Komárno: Univerzita J. Selyeho - Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2015, P. 77-97. ISBN 978-80-8122-168-2.

AED 005 SZARKA, László. Tiene Trianonu. Maďarská pamäť a historiografia roka 1918. In: Rok 1918 v historickej pamäti Slovenska a strednej Európy. Róbert Letz, Pavol Makyna, Marta Dobrotková. Martin: Matica slovenská, 2020, P. 31-47. ISBN 978-80-8128-265-2.

AED 006 SZARKA, László a Ladislav ĎURDÍK. Bevezető a szlovákiai magyar pedagógusok etnikai és szakmai identitását vizsgáló tanulmánykötethez. In: Kisebbségi helyzet, identitás és műveltség : A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása: A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása. Horváth Kinga, Tóth Péter, Németh András. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, P. 6-9 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-309-9.


AEE Külföldi, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


AEE 001 SZARKA, László. Kisebbségvédelem, reciprocitás, revízió: Megegyezési kísérletek a nemzetiségi kérdés terén. In: Békétlen évtizedek 1918-1938: Tanulmányok és dokumentumok a magyar-csehszlovák kapcsolatok történetéből a két világháború között. = Decades of Restlessness 1918-1938 Budapest: Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság Magyar Tagozata, 1988, P. 45-60. ISBN 963-8311-51-7.

AEE 002 SZARKA, László. Bemerkungen zum aussen- und innenpolitischen Kontext der Diskriminierung der ungarischen Minderheiten. In: Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938-1948. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1997, P. 105-109. ISBN 3-7001-2519-4.

AEE 003 SZARKA, László. Minderheiten in Ungarn und ungarische Minderheiten in den Nachbarstaaten 1938-1948. In: Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938-1948. Wien: Verlag der Österreichishen Akademie der Wissenschaften, 1997, P. 23-26. ISBN 3-7001-2519-4.

AEE 004 SZARKA, László. A szlovákiai magyarok kérdése a párizsi békekonferencián (Otázka Maďarov zo Slovenska na parížskej mierovej konferencii). In: Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. (Pamät bez domoviny. Pamätná kniha k 60. výročiu československo-maďarskej výmeny obyvatelstva). Komárom: Kecskés László Társaság, 2007, P. 133–142. ISBN 978-963-06-2513-5.


AEF Hazai, nem recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


AEF 001 SZARKA, László. Border region or contact zone: Ethnic and ethno-social processes in small regions between the Hungarian-Slovak language and state border. In: Social networks in movement: Time, interaction and interethnic spaces in Central Eastern Europe. Šamorín - Dunajská Streda: Forum Minority Research Institute - Lilium Aurum, 2003, P. 141-155. ISBN 80-8062-179-9.

Hivatkozások:
2013  [1] BLAIVE, M. - OATES-INDRUCHOVA, L. Komarno : A flagship of symbolic politics at the Slovak-Hungarian border. In Revue D Etudes Comparatives Est-Ouest. ISSN 0338-0599, 2013, vol. 44, no. 4, p. 93-121. WoS ; SCOPUS
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFA 001 SZARKA, László. Csehszlovákia és a magyar békeszerződés. In: Az elfelejtett béke : Tanulmánykötet a párizsi magyar békeszerződés életbelépésének 70. évfordulójára: Tanulmánykötet a párizsi magyar békeszerződés életbelépésének 70. évfordulójára. Mihály Fülöp. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2018, P. 141-160. ISBN 978-615-5845-63-5.


AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFB 001 SZARKA, László. A "keleti Svájc" eszméje a magyar és a csehszlovák kisebbségpolitikában 1918-1919 = The Idea of "East-Switzerland" in the Minority Policy of Hungary and Czechoslovakia 1918-1919. In: Inkluzív iskola, inkluzív társadalom - tanulmánykötet: Inkluzívna škola, inkluzívna spoločnosť - vedecký zborník. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, p. 106-115. ISBN 978-80-8122-229-0.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 7


AFC 001 SZARKA, László. A közép-európai kisebbségek tipológiai besorolhatósága. In: Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén: A Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal által rendezett országos kisebbségkutató konferencia előadásaiból. Budapest: Osiris, 2001, P. 30-40.

Hivatkozások:
2008  [3] MAUROVICH HORVATH, L. - KOLLAI, I. Asszimiláció és identitás a legújabb korban. In Meghasadt Múlt : Fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből. Budapest : Terra Recognita Alapítvány, 2008. ISBN 978-963-06-4956-8, p. 203, 212.

2004  [1] HOMISINOVA, M. Slovak Intelligentsia in Hungary in a Reflection of Sociological Research. (Selected determinants and connection of construction of ethnic identity.). In Sociologia. ISSN 0049-1225, 2004, vol. 36, no. 4, p. 327-360. WoS ; SCOPUSAFC 002 SZARKA, László. Regionalizmus és identitáspolitika: A kisebbségi magyar közösségek önszerveződési folyamati 1989-2009. In: V. Kárpát-medencei találkozó Apáczai emlékére. Kovátsné Németh Mária. Győr: Magyar Pedagógiai Társaság Győr-Moson-Sopron megyei tagozata, 2010, P. 25-41. ISBN 978-963-7123-21-4.

AFC 003 SZARKA, László. Tisza István, a háborús miniszterelnök. In: Tisza István, két korszak határán: Tudományos Konferenciák az Országházban. Budapest: Országgyűlés Hivatala, 2016, P. 143-163. ISBN 978-963-9848-91-7.

AFC 004 NAGY, Melinda, Terézia STRÉDL, László SZARKA a Mária ZAHATŇANSKÁ. A tolerancia és a toleranciára való nevelés kérdésköre a "többség - kisebbség együttélése" program keretében. In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben : A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Péter Tóth, Kinga Horváth, Enikő Maior. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, CD-ROM, p. 558-570. ISBN 978-80-8122-310-5.

AFC 005 SZARKA, László. "Magyarok és nem-magyarok". Összefogás helyett összeomlás: Tisza István befejezetlen nemzetiségpolitikai fordulata. In: 1918 - A Nagy Összeomlás. Hermann Róbert, Ligeti Dávid. Budapest: Országház Könyvkiadó, 2019, P. 135-159. ISBN 978-615-5948-16-9.

AFC 006 SZARKA, László. Nemzetiségi egyenjogúság és a politikai nemzet egysége: Az 1868. évi nemzetiségi törvény előzményei és létrejötte. In: Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon. Kovács Kálmán Árpád. Budapest: Országház Könyvkiadó, 2019, P. 61-88. ISBN 978-615-5948-24-4.

AFC 007 SZARKA, László. The Options for a Negotiated Peace in the Danube Region: Hungary and Neighbouring Countries after the 1918 Aster Revolution. In: Central and Eastern Europe after the first world war. Burkhard Olschowsky, Piotr Juskiewicz, Rydel. Oldenbourg: De Gruyter Oldenbourg, 2021, P. 211-220. ISBN 978-3-11-059715-8.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 5


AFD 001 SZARKA, László. A szlovák kérdés a magyar kormányok nemzetiségi politikájában 1899-1914. In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, P. 318-334. ISBN 978-80-89234-83-7.

AFD 002 SZARKA, László. Az etnikai vegyesség jelenségei a szlovákiai magyarok identitásában. In: Zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho -2012: "Vzdelávanie - identita - zdravie", Komárno 13.-14. september 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, P. 232-237. ISBN 978-80-8122-044-9.

AFD 003 SZARKA, László. Autonomista együttműködési kísérlet. Az Egyesült Magyar Párt és a kisebbségi blokkpolitika kudarca az 1938. évi csehszlovák válság idején. In: Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 6-14. ISBN 978-80-8122-109-5.

AFD 004 SZARKA, László. Esterházy János közvetítő szerepe az első bécsi döntés előtt = János Esterházy, jeho sprostredkovateľská úloha pre prvou viedenskou arbitrážou. In: Esterházy Jánosról a Közép-Európai dialógus jegyében. = O Jánosovi Esterházym v duchu stredoeurópskeho dialógu Nitra: Živé Podzoborie, 2016, S. 42-63. ISBN 978-80-972053-5-5.

AFD 005 SZARKA, László. Slovenské kantóny a slovenská autonómia: Návrhy Károlyiho vlády pre riešenie otázky Slovenska v rámci Uhorska. In: Na ceste k slovenskej štátnosti. Lucia Tokárová, Richard Pavlovič (eds.). Bratislava: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2018, S. 62-83. ISBN 978-80-969971-6-9.


AFE Külföldi meghívásos tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFE 001 SZARKA, László. Történeti alternatívák és történelmi személyiségek, 1918-1919: Tisza István, Károlyi Mihály és Kun Béla történeti értékelésének változásai. In: Megújuló tankönyv: Konferenciakötet. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2016, P. 123-135. ISBN 978 963 682 992 6.


AFH Hazai tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFH 001 SZARKA, László. Identitásnarratívák a két világháború közötti csehszlovákiai magyar tudományosságban. In: Tudomány az oktatásért - oktatás a tudományért. Kozmács István. Nitra: UKF v Nitre, 2010, P. 83-84. ISBN 978-80-8094-687-6.


BAA Külföldi kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAA 001 LITVÁN, György a László SZARKA. Duna-völgyi barátságok év viták: Jászi Oszkár közép-európai dossziéja. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 1991. 283 s. ISBN 963-282-264-1.

Hivatkozások:
2007  [1] EVANS, R. J. W.. Hungarians, Czechs, and Slovaks: Some mutual perceptions, 1900-1950. In Proceedings of the British Academy. ISSN 0068-1202, vol. 140, p. 109-122. SCOPUS

1999  [1] BOKA, E. From national toleration to national liberation [three initiatirs of cooperation in Central Europe]. In East European Politics and Societies. ISSN 0888-3254, 1999, vol. 13, no. 3, p. 435-473. WoS ; SCOPUS
BBA Külföldi kiadók szakkönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 2


BBA 001 SZARKA, László. A modern szlovák nacionalizmus sajátosságai. In: A modern szlovák nacionalizmus évszázada 1780–1918.: Párhuzamos nemzetépítés a multietnikus Magyar Királyságban. Szarka László. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011, P. 11-35. ISBN 978 963 05 9075 4.

BBA 002 SZARKA, László. Közigazgatás és nemzetiségi kérdés a felső-magyarországi szlovák régióban. In: A modern szlovák nacionalizmus évszázada 1780–1918: Párhuzamos nemzetépítés a multietnikus Magyar Királyságban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011, P. 176–199. ISBN 978 963 05 9075 4.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 1


BCI 001 SZARKA, László. A szlovákok története. 1. vyd. Budapest: Bereményi Könyvkiadó, 1993. 224 s. ISBN 963-8182-008.

Hivatkozások:
2011  [1] KRÄHLING, J., NAGY, G. D. Contributions to the architectural heritage of slovak lutherians in historic hungary -the tradition of baroque centrality. In Architektura a Urbanizmus. ISSN 0044-8680, 2011, vol. 45, no. 1-2, p. 2-19. SCOPUS

2011  [3] BOROS, F. A magyar-szlovák kérdés történeti kontextusban. Budapest : Hantken Kiadó, 2011. ISBN 978-963-87436-7-1, p. 39, 314.

2009  [3] DEMMEL, J. "Egész Szlovákia elfért egy tutajon..." : Tanulmányok a 19. századi Magyarország szlovák történelméről. Pozsony : Kalligram, 2009. ISBN 978-80-8101-171-9, p. 192.

2008  [3] LAGZI, G. - KOLLAI, I. Szlovák-magyar közös múlt. In Meghasadt Múlt : Fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből. Budapest : Terra Recognita Alapítvány. ISBN 978-963-06-4956-8, p. 37, 41.

2007  [1] MÁTÉ, G. Historical and geographical research on the ethnic relations in the former "Lower Hungarian Minig Towns". In Földrajzi Értesítő. ISSN 0015-5403, 2007, vol. 56, no. 3-4, p. 181-204. SCOPUS
BDE Egyéb külföldi folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 5


BDE 001 SZARKA, László. Felvidékből Slovensko: a szlovák különválás 1918-ban. Rubicon. online, p. 1-3. ISSN 0865-6347.

Hivatkozások:
2013  [3] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének interpretációs problémái. In Határhelyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-963-87423-4-6, p. 49.BDE 002 SZARKA, László. A béketárgyalások és a kisebbségek ügye. História. Évf. 30, sz. 6-7 (2008), p. 8–12. ISSN 0139-2409.

BDE 003 SZARKA, László. Nemzeti palimpszeszt. História. Évf. 30, sz. 4 (2008), p. 18-24. ISSN 01392 409.

BDE 004 SZARKA, László. Regionális hangsúlyok és feladatok a magyar-magyar együttműködében. Fókusz. Évf. 11., sz. 3. (2009), p. 119-124. ISSN 0866-4358.

BDE 005 SZARKA, László. A Benes-dekrétumok: Szláv nemzetállam - kisebbségek nélkül. Rubicon. Évf. 21, sz. 1. (2010), p. 54-58. ISSN 0865-6347.


BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 1


BDF 001 SZARKA, László. Intézményeiben él - a közösség: Közoktatás, felsőoktatás - közművelődés. Katedra. Évf. 17, sz. 6. (2010), p. [3]. ISSN 1335-6445.


BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEC 001 SZARKA, László. A 20. századi szlovákiai magyarok közösségi identitásának változásai. In: Egyenlő esélyek - jó esélyek., 2011, P. 7-13.


BED Hazai recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 2


BED 001 SZARKA, László. Komp - a közös régióban. In: Menšiny a kultúrne spoločenstvá v euroregióne Ister-Granum: Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum eurorégióban. Komárno: Výskumný ústav J.Selyeho, 2008, P. 7-135. ISBN 9788089234547.

BED 002 SZARKA, László. Kompa - v spoločnom regióne. In: Menšiny a kultúrne spoločenstvá v euroregióne Ister-Granum: Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum eurorégióban. Komárno: Výskumný ústav J.Selyeho, 2008, P. 7-15. ISBN 9788089234547.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 13


BEE 001 SZARKA, László. Kárpátalja (Podkarpatszka Rusz) a Csehszlovák Köztársaságban 1919-1939. In: Kárpátalja 1919-2009: történelem, poliika, kultúra. Budapest: Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, 2010, P. 19-30. ISBN 978-963-446-596-6.

Hivatkozások:
2012  [3] SZŐLŐSI, N. Ígéretes kezdet. In Pro Minoritate. ISSN 1216-9927, 2012, 21. évf., 1. sz., p. 126-131.BEE 002 SZARKA, László. Akadémia, a nemzet tanácsadója. In: Változások az európai és a magyarországi kisebbségpolitikában: Tanulmánykötet Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Budapest: MTA Társadalomkutató Központja, 2011, P. 589-593. ISBN 978-963-508-610-8.

BEE 003 SZARKA, László. Változások az európai és a magyarországi kisebbségpolitikában. In: Akadémia, a nemzet tanácsadója: Tanulmánykötet Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Budapest: MTA Társadalomkutató Központja, 2011, P. 589-593. ISBN 978-963-508-610-8.

BEE 004 FEDINEC, Csilla a László SZARKA. A kárpátaljai cionista mozgalom sajátosságai. In: Zsidók Kárpátalján: Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. Budapest: Aposztróf, 2013, S. 165-172. ISBN 978-615-5056-37-6.

BEE 005 FEDINEC, Csilla a László SZARKA. Politikai választások és kulturális orientációk. In: Zsidók Kárpátalján: Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. Budapest: Aposztróf Kiadó, 2013, S. 156-164. ISBN 978-615-5056-37-6.

BEE 006 SZARKA, László. A megbékélés gondolata a köztörténetben és közgondolkodásban. In: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Évkönyve. Basel - Budapest: Európai Protestáns Szabadegyetem, 2014, P. 45-62.

BEE 007 SZARKA, László. Nemzetállami és államépítő nacionalizmusok: A magyarországi nemzetiségi kérdés átalakulása az első világháború éveiben. In: Regionális kaleidoszkóp. Szabadka: Regionális Tudományi Társaság, 2014, P. 139-147. ISBN 978-86-86929-05-1.

BEE 008 SZARKA, László. Nemzetfejlődés és kisebbségpolitika Közép-Európa multietnikus államaiban. In: Az első világháború következményei Magyarországon. Budapest: Országgyűlés Hivatala, 2015, P. 283-310. ISBN 978-963-9848-69-6.

BEE 009 SZARKA, László. Grosschmid Géza, a polgár és a politikus. In: Dr. Grosschmid Géza emlékezete (1872-1934). Budapest: Közjegyzői Akadémiai Kiadó, 2017, P. 5-35. ISBN 978 615 80176 7 1.

BEE 010 SZARKA, László. Minden egész eltörött...: A Nagy Háború magyarországi emlékezetének sajátosságai. In: Minden egész eltörött... : A Nagy Háború emlékei: A Nagy Háború emlékei. Katona Csaba. Balatonfüred: Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2018, S. 169-183. ISBN 978-963-9990-61-6.

BEE 011 SZARKA, László. Arad 1918: A magyar kormány és a Román Nemzeti Tanács tárgyalása az erdélyi kérdés átmeneti rendezéséről. In: Impériumváltás Erdélyben (1918-1920). Kovács Kiss Gyöngy. Cluj-Napoca: Komp-Press Kiadó, 2020, P. 74-98. ISBN 978-606-773-028-9.

BEE 012 SZARKA, László. Trianon megosztott és megosztó emlékezete. In: Emlékező Magyarország - I. rész. Gyurgyák János. Budapest: Osiris Kiadó, 2020, P. 492-504. ISBN 978-963-276-405-4.

BEE 013 SZARKA, László. A soknyelvű Magyarország öröksége. In: Az együttélés történelme: nemzetiségi kérdés Magyarországon : tanulmányok: tanulmányok. Balogh Béni, Majtényi György, Mikó Zsuzsanna. Budapešť: Magyar Nemzeti Levéltár, 2020, P. 9-12. ISBN 978-963-631-291-6.


BEF Hazai tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 2


BEF 001 SZARKA, László. A szlovák-magyar szakítás 1918 őszén: Elhatárolódás és önrendelkezés. In: Emlékkönyv Zeman László 80. születésnapjára. Dunajská Streda: Lilium Aurum, 2008, P. 13-46. ISBN 978-80-8062-374-6.

Hivatkozások:
2013  [3] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének interpretációs problémái. In Határhelyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-963-87423-4-6, p. 50.BEF 002 SZARKA, László. Alternatívy riešenia Československej krízy na Slovensku v roku 1938: Dodatky k dejinám maďarských a slovenských autonomistických snáh. In: V službe demokracie: Pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru. Bratislava: Kalligram, 2014, P. 197-209. ISBN 978-80-8122-109-5.


EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 4


EDI 001 SZARKA, László. "... történelem és történelmi identitás nélkül nincs nemzet". Irodalmi Szemle. Évf. júl. (2008), p. [1-3]. ISSN 1336-5088.

Hivatkozások:
2013  [3] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének interpretációs problémái. In Határhelyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-963-87423-4-6, p. 50.EDI 002 SZARKA, László. Kétnyelvű könyv a kiegyezés kori Pest-Buda és Budapest szlovák népességéről. Kissebségkutatás. P. 99-105 (2009). ISSN 1215 2684.

EDI 003 STOFFOVÁ, Veronika, Melinda NAGY a László SZARKA. Inteligentná sieť 2016 - Súbor štúdií mladých talentovaných výskumníkov. In: 29. DIDMATTECH 2016: New methods and technologies in education and practice - 2nd part. Budapest: ELTE, 2016, P. 167-173. ISBN 978-963-284-800-6.

EDI 004 NAGY, Melinda a László SZARKA. Tehetséggondozás - határtalanul. Magyar Tudomány. Sz. 5 (2017), p. 1-3. ISSN 0025-0325.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 17


FAI 001 SZARKA, László. Békétlen évtizedek 1918-1938 = Decades of Restlessness 1918-1938: Tanulmányok és dokumentumok a magyar-csehszlovák kapcsolatok történetéből a két világháború között: Studies and documents on the history of Hungaro-Czechoslovakian relations between the two World Wars. 1. vyd. Budapest: Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság Magyar Tagozata, 1988. 170 s. ISBN 963-8311-51-7.

Hivatkozások:
2007  [1] EVANS, R. J. W. Hungarians, Czechs, and Slovaks: Some mutual perceptions, 1900-1950. In Proceedings of the British Academy. ISSN 0068-1202, 2007, vol. 140, p. 109-122. SCOPUSFAI 002 SZARKA, László. Hungary and the Hungarian Minorities: Trends in the Past and in Our Time. 1. vyd. Colorado - New Jersey: Social Sciences Monographs - Atlantic Research and Publications, 2004. 305 s. ISBN 0-88033-556-4.

FAI 003 POPÉLY, Árpád, Štefan ŠUTAJ a László SZARKA. Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945–48. 1. vyd. Máriabesnyő-Gödöllő: Attraktor, 2007. 362 s. ISBN 978 963 958 099 2.

Hivatkozások:
2021  [3] KELEMEN, T. - OLÁH, K. Kitaszítottak. Komárno : Lehár Ferenc Polgári Társulás, Égisz Pszichológiai Műhely, 2021. ISBN 978-615-01-2969-3, p. 232.

2020  [3] BOTLIK, J. Nemzetünket szolgálták. A visszacsatolt területek felsőházi és képviselőházi tagjai a Magyar Országgyűlésben (1938-1944). Budapest : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, 2020. ISBN 978-615-80348-0-7, p. 630, 631,

2020  [4] DEMMEL, J. Výmena obyvateľstva v školských laviciach. Obraz rokov 1947 – 1948 v školských matrikách, triednych knihách a v iných školských dokumentoch. In Zmeny hraníc a pohyb obyvateľstva v Európe po druhej svetovej vojne. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2020. ISBN 978-80-8152-926-9, p. 274.

2020  [3] SZALAI, G. Korábbi, államilag szervezett lakosságcserék hatása a csehszlovák–magyar egyezmény megszületésére. In Közép-Európai Közlemények. ISSN 1789-6339, 2020, vol. 13, no. 1, p. 315.

2019  [3] MITÁČ, J. Administratívno-mocenské opatrenia československej štátnej moci na južnom Slovensku po roku 1945 (príklad novozámockého okresu). In Pamäť národa. ISSN 1336-6297, 2013, vol. IX, no. 2, p. 3-21.

2019  [3] HORVÁTH, A. A Beneš-dekrétumok és a hozzá kapcsolódó magyarellenes intézkedések (1945-1949). In Kisebbségvédelem. ISSN 2676-8992, 2019, no. 1, p. 150.

2019  [3] LUKÁCS, D. A Beneš-dekrétumok és az 503/2003-as szlovák kárpótlási törvény az Európai Unió jogának tükrében. In Kisebbségvédelem. ISSN 2676-8992, 2019, no,1, p. 242, 245, 246, 247, 249, 255.

2016  [3] BENCZE, D. Csehszlovákiai magyar katolikus lelkészek helyzete és szerepe a jogfosztottság éveiben. In Ingenia Hungarica II. Budapest : ELTE, 2016. ISBN 978-615-5371-53-0, p. 115-156.

2016  [3] BUKOVSZKY, L. A Csehszlovákiai Magyar Demoktarikus Népi szövetség és a Mindszenty-per szlovákiai recepciója. Nemzeti Emlékezet Bizottsága - Fórum Kisebbségkutató Intézet : Budapest - Somorja, 2016, ISBN 978-615-5656-00-2, p. 8, 273.

2016  [3] BENCSIK, P. Csehszlovákia története dokumentumokban. Budapest : Napvilág Kiadó, 2016. ISBN 978 963 338 331 5, p. 33.

2016  [4] SZARKA, L. A multietnikus nemzetállam 1918-1992 : Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában. Bratislava : Kalligram, 2016. ISBN 978-80-8101-926-5, p. 333.

2015  [3] DEÁK, L. Deportation und gemeinnützige Zwangsarbeit der oberungarischen nationalen Minderheit nach Tschechien und Mähren, 1945-1949. In "Hier war die Endstation". Pécs : Gulág PVI Emlékbizottság, 2015. ISBN 978-963-88716-7-1, p. 258, 386.

2015  [4] ŠUTAJ, Š. Maďarská menšina na Slovensku po roku 1945. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. 183 s. ISBN 978-80-8152-269-7.

2015  [4] PETRÁS, É. Menšiny v hľadáčiku národnostnej politiky maďarskej komunistickej strany po 2. svetovej vojne : Príklad nemeckej a slovenskej menšiny. In Pamäť národa. ISSN 1336-6297, 2015, roč. XI, č. 2, s. 3-8.

2014  [3] HORVÁTH, A. A Beneš-dekrétumok és a hozzá kapcsolódó diszkriminatív intézkedések Csehszlovákiában 1945 és 1948 között. In A Beneš-dekrétumok az európai parlamentben. Budapest : Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. ISBN 978-615-5491-10-8, p. 21.

2014  [4] ŠUTAJ, Š. Parížska konferencia 1946 a mierová zmluva s Maďarskom. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2014. 402 s. ISBN 978-80-89046-85-0.

2014  [4] TÓTH, L. Hontalanok : Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéhez 1945-1948/49. Emlékiratok, naplók, levelek, versek, novellák, egyéb írások. Bratislava : Kalligram, 2014. p. 644, 652. ISBN 978-80-8101-654-7.

2013  [3] HORVÁTH, A. A Beneš-dekrétumok és a hozzá kapcsolódó diszkriminatív intézkedések Csehszlovákiában 1945 és 1948 között : Jogtörténeti aspektusok. In Acta Congres : Sui Generis vagy politikai megfontolások? Budapest : Kisebbségi Jogvédő Intézet, 2013. ISBN 978-963-08-6783-2, 42. old.

2013  [4] SZALAY, Z. Kisebbségi nyelvi jogok Szlovákiában az 1918-1968 köz=otti időszakban. In TÓTH, K. (szerk.) Nyelvi Jogok : A kisebbségi és nyelvi jogok helyzete Szlovákiában I. Jogsegélyszolgálat 2009-2011. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2013. p. 40. ISBN 978-80-89249-70-1.

2013  [4] SZALAY, Z. Jazykové práva menšín na Slovensku v období od roku 1918 do roku 1968. In Fórum spoločenskovedná revue. ISSN 1335-4361, 2013, p. 105.

2013  [4] GAUCSIK, I. Lemorzsolódó kisebbség : A csehszlovákiai magyarság jogfosztásának gazdasági háttere. Pozsony : Kalligram, 2013. p. 293. ISBN 978-80-8101-621-9.

2013  [4] JANEK, I. Hungarians in Košice Soon After WWII. In GAYER, V. - OTČENÁŠOVÁ, S. - ZAHORÁN, C. (ed.) Remember the City : Guide Through the Past of Košice. Budapest - Košice : Terra Recognita Foundation - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. p. 143. ISBN 978-963-89185-2-9.

2012  [4] HORONY, Á. - OROSZ, Ö. - SZALAY, Z. A hely nevei, a nyelv helyei : A kisebbségi nyelvi jogok története Szlovákiában 1918-2012. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2012. p. 163.

2012  [3] KUGLER, J. A békés-csanádi szlovák parasztcsaládok csehszlovákiai kitelepítése a lakosságcsere keretében (1945-1948). In Közép-Európai Közlemények : Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. ISSN 1789-6339, 2012, vol. V., no. 2, p. 7-16.

2011  [4] SZALAY, Z. Kisebbségi nyelvi jogok Szlovákiában az 1918-1968 közötti időszakban. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2011, XIII. évf., 3. sz., p. 81-96.

2011  [4] SZALAY, Z. Jazykové práva menšín na Slovensku v období od roku 1918 do roku 1968. In Fórum spoločenskovedná revue. ISSN 1335-4361, 2011. s. 91-106.

2011  [3] NAGY, M. Z. The Losses of Hungarian Minorities. In BÁRDI, N. - FEDINEC, Cs. - SZARKA, L. (eds) Minority Hungarian Comunities in the Twentieth Century. New York: Columbia University Press, 2011. p. 287-294.

2011  [4] JAKAB, A. Az egyházak és a sztálinizmus. In HUSHEGYI, G. (összeáll.) Magyarok a sztálinista Csehszlovákiában 1948-1963. Pozsony: Hagyományok és Értékek Polgári Társulás - SZNM - A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, 2011. p. 57-68.

2011  [3] KISTELEKI, K. Changes in the Hungarian Regulation of Citizenship and the Hungarian Concept of Nation. In Acta Juridica Hungarica. ISSN 1216-2574, 2011, vol. 52, no. 2, p. 133-145.

2011  [4] HETÉNYI, M. (Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939-1945. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. s. 161, 241.

2011  [3] BÉKÉS, C. Hungarian Foreign Policy in the Bipolar World, 1945-1991. In Foreign Policy Review. ISSN 1587-9089, 2011, 1. sz., p. 89, 96.

2011  [3] BÉKÉS, C. Magyar külpolitika a bipoláros világban, 1945-1991. In Külügyi Szemle. ISSN 1587-9089, 2011, 4. sz., p. 119-120, 125.

2011  [3] BÁRDI, N. - FEDINEC, Cs. - SZARKA, L. (ed.) Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. New York: Columbia University Press, 2011. ISBN 978-0-88033-677-2, p. 787.

2010  [4] KUGLER, J. A szlovákiai (felvidéki) magyarság második világháború utáni jogfosztásának kérdése, illetve a lakosságcsere az elmúlt félévszázad magyar (magyarországi) történetírásában, emlékezetében. In SÁPOSOVÁ, Z. - ŠUTAJ, Š. (eds.) Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Prešov: Universum, 2010. p. 107-124.

2010  [3] NAGY, M. Z. Internarea elitei politice maghiare din Transilvania de Sud şi influenţa ei asupra organizării vieţii politice a maghiarimii în toamna anului 1944. In Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX. Sibiu : Techno Media, 2010. ISBN 978-973-739-261-9, p. 265.

2010  [3] KOLLÁR, K. A csehszlovákiai kisebbségek jogfosztása a II. világháború után. In Az állam és jog alapvető értékei I. Győr : Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2010. ISBN 978-963-7175-61-9, p. 203-204.

2010  [3] ROMSICS, I. Magyarország története a XX. században. Budapest : Osiris, 2010. p. 650. ISBN 978-963-276-179-4.

2009  [3] JAKAB, A. Vergődésben : Magyar ksiebbségek "történelmi" egyházai az átalakuló Európában. Budapest: EÖKK, 2009. p. 108.FAI 004 SZARKA, László. Bennünk élő múltjaink: történelmi tudat - kulturális emlékezet. 1. vyd. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2008. 602 s. ISBN 978-86-86469-11-3.

Hivatkozások:
2012  [1] LACZO, F. - ZOMBORY, M. Between Transnational embeddedness and Relative Isolation : The Moderate Rise of Memory Studies in Hungary. In Acta Poloniae Historica. ISSN 0001-6829, 2012, no. 106, p. 99-125. WoS ; SCOPUSFAI 005 SZARKA, László. Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2008. 508 s. ISBN 978-963-693-082-0.

Hivatkozások:
2013  [3] STARK, G. M. Pedagógusképzés és/mint kisebbségi tanulási útvonal? = Teacher eductaion and/as a minority learning path?. In Pedacta. ISSN 2248-3527, 2013, vol. 3, no. 1, p. 88.

2013  [3] BODNÁR, A. Kolhozosítás Mezőkaszonyban. In Acta Academiae Beregsasiensis. ISSN 2310-1954, 2013, tom. XII., no. 14, p. 31, 37.

2012  [5] KOZMA, T. Közösségtudat vagy politikai identitás? In Educatio. ISSN 1216-3384, 2012, 21. évf., 1. sz., p. 159-163.

2010  [4] SIMON, A. Egy rövid esztendő krónikája : A szlovákiai magyarok 1938-ban. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-42-8, p. 269.

2010  [5] NÓVÉ, B. A kisebbségtörténet revíziója. In Holmi. ISSN 0865-2864, 2010, XXII. évf., 3. sz., p. 390-395.

2009  [5] BERÉNYI, D. Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. In Magyar Tudomány. ISSN 0025-0325, 2009, 170 évf., 11. sz., p. 1431-1432.

2009  [5] EGRY, G. Létezik-e kisebbségtörténet? In Korunk [online]. 2009, 3. folyam, 20. évf., 5. sz. [cit. 2009-05]. Dostupné na internete: . ISSN 1222-8338.

2009  [5] KISGYŐRI, R. Kisebbségi magyarok a történelem sodrásában. In Pro minoritate. ISSN 1216-9927, 2009, Tavasz, p. 174-178.

2009  [5] VARGA-KUNA, B. A magyar kisebbségekről mindenkinek. In Korall. ISSN 1586-2410, 2009, 37. sz., p. 133-135.FAI 006 ŠUTAJ, Štefan a László SZARKA. Regionálna a národná identita v mad'arskej a slovenskej histórii 18.-20. storočia = Regionális és nemzeti identitásformák a 18-20. századi magyar és a szlovák. 1. vyd. Prešov: Universum, 2007. 180 s. ISBN 978-80-89046-43-0.

FAI 007 SZARKA, László, Balázs VIZI, Norbert TÓTH, Zoltán KÁNTOR a Balázs MAJTÉNYI. Etnopolitikai modellek a gyakorlatban. Budapest: Gondolat Kiadó, 2009. 376. ISBN 978 963 693 126 1. ISSN 1588-8525.

FAI 008 SZARKA, László a Emőke KÖTÉL. Határhelyzetek: Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21.század elején. 1. vyd. Budapest: Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2008. 187. ISBN 978-963-87423-3-9.

FAI 009 SZARKA, László a Károly TÓTH. Alsó- és Felsőszeli a 20.században 1.: Társadalomrajz két magyarlakta településről Szlovákiában. 1. vyd. Šamorín - Komárno: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. 216 s. ISBN 978-80-89249-47-3.

FAI 010 SZARKA, László. A modern szlovák nacionalizmus évszázada 1780-1918: Párhuzamos nemzetépítés a multietnikus Magyar Királyságban. 1. vyd. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011. 235 s. ISBN 978 963 05 9075 4.

FAI 011 SZARKA, László. A Multiethnic Region and Nation-State in East-Central Europe: Studies in the History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. New York: Columbia University Press, 2011. 520 s. ISBN 978-0-88033-690-1.

Hivatkozások:
2015  [1] WATERS, L.M. Adjudicating loyalty: Identity Politics and Civil Administration in the Hungarian-Slovak Borderlands, 1938-1940. In Contemporary European History. ISSN 0960-7773, 2015, vol. 24, no. 3, p. 351-374. WoS ; SCOPUSFAI 012 BÁRDI, Nándor, Csilla FEDINEC a László SZARKA. A Multiethnic Region in East-Central Europe. Studies in the History of Upper Hungaray and Slovakia from the 1600s to the Present. 1. vyd. New Jersey: Social Science Monographs, 2011. 860 s. ISBN 978-0-88033-690-1.

FAI 013 SZARKA, László, Nándor BÁRDI a Csilla FEDINEC. Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. 1. vyd. New Yersey: Social Science Monography, 2011. 859 s. ISBN 978-0-88033-677-2.

Hivatkozások:
2015  [3] KUKLÍK, J. Hungarian Population in the Czech Lands Between 1945 and 1949: A Traditional Minority or a New One? In Acta Humana - Emberi Jogi Közlemények. ISSN 0866-6628, 2015, 3. évf., 4.sz., 27-38 old.

2014  [1] DEMBINSKA, M. - MÁRACZ, L. - TONK, M. Introduction to the special section: minority politics and the territoriality principle in Europe. In Nationalities Papers. ISSN 0090-5992, vol. 42, no. 3, p. 355-375. SCOPUS

2013  [4] KUSÁ, D. - MICHELA, M. Dejiny a kultúrna trauma : Trianon a politiky verejného spomínania na Slovensku a v Maďarsku. In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : K plotikikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. ISBN 978-80-89396-24-5, p. 280, 320.

2013  [4] DEMMEL, J. - MICHELA, M. "Pre rodné mesto žil, pre národ pracoval." Pomník Jánosa Tubu ako možné miesto pamäti maďarskej komunity. In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : K plotikikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. ISBN 978-80-89396-24-5, p. 248, 320.

2013  [3] BÁRDI, N. Otthon és haza : Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről. Jyväskylä-Pécs : University of Jyväskylä, 2013. ISBN 978-951-39-5396-6, p. 626.

2013  [3] STARK, G. M. Pedagógusképzés és/mint kisebbségi tanulási útvonal? = Teacher eductaion and/as a minority learning path?. In Pedacta. ISSN 2248-3527, 2013, vol. 3, no. 1, p. 88.

2013  [1] KAMUSELLA, T. Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. In European Hisotry Quarterly. ISSN 0265-6914, 2013, vol. 43, no. 3, p. 522-524. WoS

2012  [5] VARGA, B. Bárdi, Nándor, Csilla Fedinec, László Szarka, eds. Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. In AHEA [online]. 2012, vol. 5 [cit. 2012]. Dostupné na internete: . ISSN 1936-8879.

2011  [1] ABLONCZY, B. Hungarians of Another Kind. In The Hungarian Quarterly. ISSN 0028-5390, 2011, vol. 52, no. 201, p. 148-150. WoS

2011  [4] ZAHORÁN, C. Fenomén Trianonu v bratislavskom zrkadle : Reakcia na článok Romana Holeca Trianonské rituály alebo úvahy nad niektorými javmi v maďarskej historiografii. In Fórum spoločenskovedná revue. ISSN 1335-4361, 2011, 13. roč., 5. č., p. 107-124.FAI 014 SZARKA, László a Melinda NAGY. Osobitosti historickej pamäti, environmentálnej kultúry a lokálnej identity v národnostne zmiešaných obciach na južnom Slovensku: Dobrá prax v školských vzdelávacích programoch. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. 97 s. ISBN 978-80-8122-092-0.

FAI 015 SZARKA, László, Gergely SALLAI a Csilla FEDINEC. Az első bécsi döntés okmánytára: Diplomáciai iratok 1938. augusztus - 1939. június. 1. vyd. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017. 719 s. ISBN 978-963-416-077-9.

Hivatkozások:
2018  [4] VARGA, SZ. Szakállas a magyarok alatt: Az Apáczaszakállasi Református Egyházközség tagjainak emlékezete az 1938-1945 közötti időszakra. Apácaszakállas : Apáczaszakállasi Református Egyházközösség, 2018, 141 s. ISBN 978-80-570-0107-2.FAI 016 SZARKA, László. Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttélés: Birodalmak és nemzetállamok a Közép-európai régióban (1848-1938). 1. vyd. Budapest: Országgyűlés Hivatala, 2017. 360 s. ISBN 978-615-5674-19-8.

FAI 017 Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában 1989-2014. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2018. 480 s. ISBN 978-963-693-819-2.


GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók
Bejegyzések száma: 2


GII 001 SZARKA, László, Ágnes HORVÁTH a Marianna ZS. DOBÓ. Egyenlő esélyek - jó esélyek. 1. vyd. Eger: Agria Universitas Egyesület, 2011. 206 s.

GII 002 NAGY, Melinda a László SZARKA. Régióismeret, environmentális kultúra az iskolai oktatási programokban: A dél-szlovákiai magyar és szlovák tannyelvű alapiskolák jó gyakorlata. Eruditio - Educatio. Évf. 9, sz. 1 (2014), p. 137-138. ISSN 1336-8893.

Počet výstupov spolu: 187


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 54

Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 48

Recenzia a umelecká kritika v publikácii: počet ohlasov: 5

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 1


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z: počet ohlasov: 134

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 62

Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 1

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 25

Recenzie v zahraničných publikáciách: počet ohlasov: 9

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: počet ohlasov: 36

Recenzie v domácich publikáciách: počet ohlasov: 1


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 188Menný zoznam publikácií:


V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 1


V1_001 Szarka, László, Pók, Attila, Gecsényi, Lajos, Sokcsevits, Dénes. Nationalisms in Action [textový dokument (print)] : The Great War and Its Aftermath in East Central Europe. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-444-7. [angličtina]


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 4


V2_001 Nagy, Melinda, Tóth, Péter, Strédl, Terézia, Lévai, Attila, Szarka, László. Inklúzia sociálne znevýhodnených žiakov na základných školách na Slovensku. DOI 10.36007/4096.2022.215 In: 13th International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections: Conference Proceedings: September 8-9, 2021 Komárno, Slovak Republic. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 215-220 [online]. ISBN 978-80-8122-409-6. [slovenčina]


V2_002 Szarka, László. National Development and Minority Policy in the Multi-Ethnic States of East-Central Europe In: Nationalisms in Action: The Great War and Its Aftermath in East Central Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 228-250. ISBN 978-80-8122-444-7. [angličtina]


V2_003 Szarka, László. The Great War in East-Central Europe: Nationalisms and Long-Term Consequences In: Nationalisms in Action: The Great War and Its Aftermath in East Central Europe. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 9-19. ISBN 978-80-8122-444-7. [angličtina]


V2_004 Szarka, László. Szlovákiai Református Keresztyén Egyház az 1950-1960-as évek csehszlovákiai egyházpolitikájában In: Nemzeti és ideológiai béklyóban: Reformátusok és a református egyház a második világháború utáni Csehszlovákiában. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 113-135 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-465-2. [maďarčina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 8


V3_001 Szarka, László. Lőcse. Szepességi szász székváros In: Rubicon: történelmi magazin. Budapešť: Kulturprofil Kisszövetkezet, 2021, Roč. 32, č. 10-11, s. 142-149 [tlačená forma]. ISSN 0865-6347. [maďarčina]


V3_002 Szarka, László. A Habsburg Monarchia: Dinasztikus sikerek, nemzeti zsákutcák In: Rubicon: történelmi magazin. Budapešť: Kulturprofil Kisszövetkezet, 2021, Roč. 32, č. 5-6, s. 114-123 [tlačená forma]. ISSN 0865-6347. [maďarčina]


V3_003 Szarka, László. Közép-európai tervek és utópiák: Dunai Egyesült Államok, keleti Svájc 1918-19 telén In: Rubicon: történelmi magazin. Budapešť: Kulturprofil Kisszövetkezet, 2023, Roč. 34, č. 6-7, s. 68-80 [tlačená forma]. ISSN 0865-6347. [maďarčina]


V3_004 Szarka, László. The Nationality Policy of the Hungarian People`s Republic in the Winter of 1918-1919 [elektronický dokument]: The "Switzerland of the East" and the option of a negotiated peace under the government of Mihály Károlyi In: Višegradskaja Jevropa: centraľnojevropejskij žurnal. Moskva: Institut Jevropy Rossijskoj akademii nauk, 2023, Roč. 17, č. 1, s. 61-77 [online]. ISSN (online) 2686-9756. [angličtina]


V3_005 Szarka, László. Sociálne a národné premeny Uhorska v revolučnom dvojročí 1848-1849. DOI 10.5817/cshr.2023.25.2.3 In: Česko-slovenská historická ročenka: recenzovaný vědecký časopis: peer-reviewed scientific journal. Praha: Akademie věd České republiky. Historický ústav AV ČR, 2023, Roč. 25, č. 2, s. 55-81 [tlačená forma] [online]. ISSN 1214-8334. [slovenčina]


V3_006 Szarka, László. Kisebbségkutatók Mekkája: A flensburgi Európai Kisebbségi Központ működéséről és kiadványairól In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2023, Roč. 25, č. 4, s. 169-176 [tlačená forma]. ISSN 1335-4361. https://adatbank.s3.eu-central-1.amazonaws.com/digitalszemle/2023-4-final.pdf. [maďarčina]


V3_007 Szarka, László. Minority Research Journals in Slovakia and Hungary In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2023, Roč. 25, č. 5, s. 87-93 [tlačená forma]. ISSN 1335-4361. https://adatbank.s3.eu-central-1.amazonaws.com/digitalszemle/2023-5-final.pdf. [angličtina]


V3_008 Morvai, Tünde, Szarka, László. School choice in South Slovakia. Practices in Gemer (Gömör), Matušova zem (Mátyusföld) and Podzoborie (Zoboralja) In: Hungarian Journal of Minority Studies. Budapest: Lucidus Kiadó, 2013, č. 15, s. 123-160. ISSN 2560-080X. [angličtina]


O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

Počet výstupov: 5


O2_001 Szarka, László. Feledésbe merült évek. Kisebbségi magyar pokoljárás a Husák-korszakban In: Gyönyör József emlékkötet: "Lesz-e végre igazi hazánk?". Budapest: Méry Ratio Kiadó, 2022, s. 56-71 [tlačená forma]. ISBN 978-615-6284-25-9. [maďarčina]


O2_002 Szarka, László. A kisebbségi magyar közösségek helyzete és fejlődési tendenciái a kutatások tükrében In: Az Európai Unió és az etnikai kisebbségek: Diagnózis és prognózis. Viedeň: Ausztriai M. Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, 2004, s. 31-44 [tlačená forma]. ISBN 3-9501286-2-X. [maďarčina]


O2_003 Szarka, László. Multietnikus nemzetállamok, nagyhatalmi forgatókönyvek a versailles-i Közép-Európában: Közösségépítés, kisebbségvédelem és revízió In: A magyar kisebbségek 100 éve: A Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és történettudományok osztályának 2022.szeptember 22-23-ai konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változata. Kolozsvár: Komp-Press, 2023, s. 69-80 [tlačená forma]. ISBN 978-606-773-035-7. [maďarčina]


O2_004 Szarka, László. Ponovembrové politické návrhy legislatívneho riešenia práv národnostných menšín na Slovensku In: Menšinové práva a ich legislatívna úprava: Príspevky z konferencie Úradu vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, 2023, s. 50-57 [online]. ISBN 978-80-8259-006-0. [slovenčina]


O2_005 Szarka, László. Értékvilágok értelmezője és tervezője, A. Gergely András In: Az Etnológiai Központ Évkönyve. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2023, s. 337-340 [tlačená forma]. ISBN 978-80-89978-35-9. https://mail.ujs.sk/service/home/~/?auth=co&loc=hu&id=12791&part=3. [maďarčina]


O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 1


O3_001 Szarka, László. Hídszerep helyett csapdahelyzet: Csehszlovákia és a magyar békeszerződés In: Rubicon: történelmi magazin. Budapešť: Kulturprofil Kisszövetkezet, 2022, Roč. 33, č. 1, s. 36-44 [tlačená forma]. ISSN 0865-6347. [maďarčina]


P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 2


P1_001 Szarka, László. Fejezetek a magyar-szlovák kapcsolatok 19. századi történetéből. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-417-1. [maďarčina]


P1_002 Szarka, László, Tóth, István. A magyarországi szlovákok [textový dokument (print)] . 1. vyd. Budapest: Magyar Nemzeti Levéltár, 2022. ISBN 978-963-631-330-2. [maďarčina]


AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


AAA_001 Szarka, László. Kisebbségi léthelyzetek - közösségi alternatívák: az etnikai csoportok helye a kelet-közép-európai nemzetállamokban. 1. vyd. Budapest: Lucidus Kiadó, 2004. ISBN 963 9465 20 8. [maďarčina]


Ohlasy:

2014 [03/12] ABLONCZY, B. Strážcovia. Stratégie viacnásobnej identity. In Kor/Ridor. ISSN 2064-6410, 2014, 1. évf., 4. sz., p. 21, 36.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2014 [03/12] PÓK, A. Klios Schuld, Klios Sühne : Politische Wendepunkte und Historie im Karpatenbecken, 1867-2000. Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2014. ISBN 978-963-9627-71-0, p. 23.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2013 [03/12] BÁRDI, N. Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után. In Metszetek. ISSN 2063-6415, 2013, 2. évf., 2-3. sz., p. 42, 79.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [03/12] GAZDAG, V. A nyelvválasztási stratégia és a pályaválasztás összefüggései a kárpátaljai beregszászi járás magyar középiskolásai körében. In Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi Intézet Márton Áron Szakkolégium, 2013. ISBN 978-963-87423-4-6, p. 202, 230.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [04/12] NÁDOR, O. - ŽAGAR SZENTESI, O. Nyelvpolitikai és nyelvkotatás-politikai adalékok a horvát-magyar kapcsolatok múltjához és jelenéhez. In A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony : Kalligram, 2013. ISBN 978-80-8101-730-8, p. 498.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [04/12] VIZI, B. Konfliktuskezelés és kisebbségvédelem: az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztosa és legfrisebb ajánlásai. In A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony : Kalligram, 2013. ISBN 978-80-8101-730-8, p. 76.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [04/12] VERES, V. A haza fogalom sajátosságai és a romániaiság megélése az erdélyi magyarok körében. In A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony : Kalligram, 2013. ISBN 978-80-8101-730-8, p. 443.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [04/12] KOCSIS, K. Az etnikai alapú területi autonómiák történelmi előzményei és jelenlegi földrajzi lehetőségei a Kárpát-medencében. In A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony : Kalligram, 2013. ISBN 978-80-8101-730-8, p. 76.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [03/12] GAZDAG, V. Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. In Kisebbség-Kutatás. ISSN 1215-2684, 2013, 22. évf., 2. sz., p. 67.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2010 [03/12] ABLONCZY, B. - BÁRDI, N. Határon túli magyarok: Mérleg, esély, jövő. In Határon túli magyarság a 21. században. Budapest : Köztársasági Elnöki Hivatal, 2010. ISBN 978-963-06-8928-1, p. 40.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2010 [03/12] CSERNICSKÓ, I. - SZABÓMIHÁLYI, G. Hátrányból előnyt: a magyar nyelvpolitika és nyelvtervezés kihívásairól. In Határon túli magyarság a 21. században. Budapest : Köztársasági Elnöki Hivatal, 2010. ISBN 978-963-06-8928-1, p. 175.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2010 [03/12] SZILÁGYI, I. Összehasonlító elemzés a finnországi svédek és a romániai magyarok nyelvi jogairól. In Határhelyzetek III. Önmeghatározási kísérletek : . Budapest : Balassi Bálint Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2010. ISBN 978-963-88739-4-1, p. 213-237.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2009 [03/12] A. GERGELY, A. Nemzetek utáni európai kisebbségek. In Kisebbségkutatás. ISSN 1215-2684, 2009, 18. évf., 2. sz., p. [8].. [s.l.] : [s.n.], 2009


2006 [04/12] MICHELA, M. Collective Memory and Political Change–The Hungarians and the Slovaks in the Former Half of the 20th Century. In International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. ISSN 1336-0361, 2006, no. 3-4., p. 21, 26.. [s.l.] : [s.n.], 2006


2004 [06/12] SIMON, A. Szarka László: Kisebbségi léthelyzetek - közösségi alternatívák. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2004, 6. évf., 3. sz., p. 191-193.. [s.l.] : [s.n.], 2004


AAA_002 Szarka, László. Duna-táji dilemmák: nemzeti kisebbségek - kisebbségi politika a 20. századi Kelet-Közép-Európában. 1. vyd. Budapest: Ister, 1998. ISBN 963 85870 4 0. [maďarčina]


Ohlasy:

2013 [04/12] VÖRÖS, L. Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. Reprezentácie udalostí rokov 1918-1920 v maďarskej a slovenskej historiografii. In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : K plotikikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. ISBN 978-80-89396-24-5, p. 28.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2010 [03/12] ABLONCZY, B. - BÁRDI, N. Határon túli magyarok: Mérleg, esély, jövő. In Határon túli magyarság a 21. században. Budapest : Köztársasági Elnöki Hivatal, 2010. ISBN 978-963-06-8928-1, p. 40.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2010 [03/12] VESZTRÓCZY, Z. Szlovákkérdés, urbanizáció, asszimiláció. Felső-magyarországi városképek a közigazgatási bizottságok jelentéseinek tükrében, 1900-1914. In Vázlatok két évszázad magyar történelméből. Budapest : ELTE, 2010. ISBN978-963-284-141-0, p. 142.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2009 [01/12] MICHAELA, M. Plans for Slovak autonomy in Hungarian politics. In Historicky Casopis. ISSN 0018-2575, 2009, vol. 57, no. 2, p. 271-297.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2008 [03/12] DEMMEL, J. 1848 és a szlovákok. In Meghasadt Múlt : Fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből. Budapest : Terra Recognita Alapítvány. ISBN 978-963-06-4956-8, p. 80, 88.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2008 [03/12] DEMMEL, J. A dunai mikrokozmosz. In Meghasadt Múlt : Fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből. Budapest : Terra Recognita Alapítvány. ISBN 978-963-06-4956-8, p. 124, 126, 129, 244.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2008 [03/12] MAUROVICH HORVATH, L. - KOLLAI, I. Asszimiláció és identitás a legújabb korban. In Meghasadt Múlt : Fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből. Budapest : Terra Recognita Alapítvány. ISBN 978-963-06-4956-8, p. 200, 212, 244.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2005 [02/12] PÓK, A. History as part of the transformation process in Hungary. In Historický časopis. ISSN 0018-2575, 2005, vol. 53, no. 1, p. 111-122.. [s.l.] : [s.n.], 2005


1999 [05/12] NIEDERHAUSER, E. A kisebbségi kérdés Duna-táji problémái. In Magyar Tudomány. ISSN 0025-0325, 1999, 44. évf., 5. sz., p. 627-629.. [s.l.] : [s.n.], 1999


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 4


AAB_001 Nagy, Melinda, Szarka, László, Strédl, Terézia. Többség, kisebbség és a tolerancia II. [textový dokument (print)] : Kapcsolatok és identitások a számok tükrében. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-280-1. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Csehiová, Agáta, Tóth-Bakos, Anita. Art and Intercultural Education with Signs of Tolerance, Acceptance from the Perspective of Future Teachers. DOI 10.3311/ope.503 In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2022, Roč. 9, č. 2, s. 147-157 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/503. [angličtina]


2021 [02/20] Csehiová, Agáta. Művészeti nevelés, tolerancia és kapcsolódási pontjaik a pedagógushallgatók szemszögéből = Art education, tolerance and their connection from the perspective of teacher trainees In: Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vjm. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 5-22 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-387-7. [maďarčina]


2019 [02/20] Huszár, Zsuzsanna. Kutatási előzmények a kisebbségi identitás vizsgálatában és a projektben tervezett kérdőíves felmérés tartalmi koncepciója In: Kisebbségi helyzet, identitás és műveltség: A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, [tlačená forma] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-309-9. [maďarčina]


AAB_002 Lévai, Attila, Simon, Attila, Somogyi, Alfréd, Szarka, László, Tömösközi, František. Az első húsz év [textový dokument (print)] : A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 1918-1938 között. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-338-9. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Vásárhelyi, Bálint. A református egyház és az állam kapcsolata 1848 és 1920 között. DOI 10.36007/4485.2023.77 In: 14th International Conference of J. Selye University: Theological Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2023, s. 77-92 [online]. ISBN 978-80-8122-448-5. [maďarčina]


2022 [02/20] Petheő, Attila. Lévai nemzetmegtartó lelkészek a XX. század elején: Birtha József és Antal Gyula életútja. 1. vyd. Komárno: Občianske združenie Coexistencia, 2022. ISBN 978-80-974485-0-9. ISBN (online) 978-80-974485-1-6. [maďarčina]


2020 [02/20] Szénási, Lilla. Trianon hatása az oktatásra és az iskolai katechézisre a Szlovenszkói és Kárpátaljai Református Egyházban. DOI 10.36007/3747.2020.59 In: 12th International Conference of J. Selye University: Theological Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 59-68 [online]. ISBN 978-80-8122-374-7. http://uk.ujs.sk/dl/3747/Szenasi.html. [maďarčina]


AAB_003 Szarka, László. A multietnikus nemzetállam: Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában. 1. vyd. Dunajská Streda: Kalligram, 2016. ISBN 978-80-8101-926-5. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Bajcsi, Ildikó. „Az új életnek útjában áll a zsidóság": Jaross Andor és a zsidókérdés (1938–1940). 1. vyd. Budapest: Clio Intézet, 2023. [maďarčina]


2022 [02/20] Vargová, Kristína. Hazatérés [textový dokument (print)] : Visszatekintés a komáromi tárgyalásokra és az első bécsi döntésre. 1. vyd. Štúrovo: Pro Culture Parkan, 2022. ISBN 978-80-972321-5-3. [maďarčina]


2021 [02/20] Gulyás, László. The First Vienna Award, the endgame: what happened on 2 November 1938 In: The Hungarian World 1938–1940. Budapest: Institute of Hungarian Research, 2021, s. 77-94. ISBN 978-615-6117-46-5. [angličtina]


2021 [02/20] Bajcsi, Ildikó. „Ezeknek ki kell kerülni a nemzet vérkeringéséből”: A komáromi és környékbeli zsidóság jogfosztása (1938–1944). 1. vyd. Budapest: Clio Intézet, 2021. ISBN 978-615-6231-05-5. [maďarčina]


2020 [01/12] HAMERLI, P. Common Points in the Policy of Italy and Central Europe. In Politics in Central Europe. ISSN 1801-3422, 2020, vol. 16, no. S1, p. 47-63.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [02/20] Gulyás, László. Az első bécsi döntés, a végjáték, avagy mi történt 1938. november 2-án In: Magyar világ 1938–1940. Budapest: Magyarságkutató Intézet, 2020, s. 69-86. ISBN 978-615-6117-15-1. [maďarčina]


2020 [01/20] Hamerli, Petra. Common Points in the Policy of Italy and Central Europe [elektronický dokument] In: Politics in Central Europe: The Journal of the Central European Political Science Association. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2020, Roč. 16, č. S1, [online]. ISSN (online) 1801-3422. - SCO


2020 [02/20] Bajcsi, Ildikó. Regionális konfliktusok és elitszerveződés az első bécsi döntést követően Komárom és a komáromi járásban In: Clio Műhelytanulmányok. Budapest: Clio Intézet, 2020, s. 4-45. [maďarčina]


2020 [02/20] Bajcsi, Ildikó. Nemzethűség és őrségváltás: A komáromi zsidóság diszkriminációja (1938-1941) In: Clio Műhelytanulmányok. Budapest: Clio Intézet, 2020, s. 5-66. [maďarčina]


2017 [03/20] Bencsik, Péter. A multietnikus nemzetállam: Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában 1918–1992 [elektronický dokument] In: The Hungarian Historical Review: Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapešť: Magyar Tudományos Akadémia. Bölcsészettudományi Kutatóközpont. Történettudományi Intézet, 2017, Roč. 6, č. 3, [tlačená forma] [online]. ISSN 2063-8647. ISSN (online) 2063-9961


2017 [03/20] Bajcsi, Ildikó. Szarka László: A multietnikus nemzetállam. Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában 1918-1992 In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2017, Roč. 19, č. 1, [tlačená forma]. ISSN 1335-4361


2017 [02/20] Bajcsi, Ildikó. A hivatalos Magyarország és a Sarló. Jelentések a mozgalom vezető személyiségeiről In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2017, Roč. 19, č. 2, [tlačená forma]. ISSN 1335-4361


2017 [03/20] Mihály, Renáta. A multietnikus nemzetállam 1918–1992. Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában In: Korall: társadalomtörténeti folyóirat: Journal for Social History. Budapešť: Új Mandátum Kiadó, 2017, Roč. 18, č. 70, s. 222-225 [tlačená forma]. ISSN 1586-2410. [maďarčina]


2017 [05/12] BENCSIK, P. A multietnikus nemzetállam: Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában 1918–1992 [The multiethnic nation state: Attempts, failures, and compromises in Czechoslovakia’s nationality policy from 1918 to 1992]. In The Hungarian Historical Review. ISSN 2063-8647, 2017, vol. 6, no. 3, p. 691-694.. [s.l.] : [s.n.], 2017


AAB_004 Szarka, László. Szlovák nemzeti fejlődés - magyar nemzetiségi politika 1867-1918. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 1995. ISBN 80-7149-087-3. Poznámka: Publikácia vyšla aj v roku 1999 ako 2. vyd. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Barna, Ábrahám. Spoločenská a národnopolitická činnosť uhrofilných slovenských osobností v období dualizmu. DOI 10.36007/eruedu.2023.3.106-121 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2023, Roč. 18, č. 3, s. 106-121 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [slovenčina]


2020 [02/20] Donáth, Péter. Pedagógusok az 1918-1919. évi politikai forgószélben. 1. vyd. Budapest: Trezor Kiadó, 2020. ISBN 978-963-8144-53-9. [maďarčina]


2014 [04/12] ROMSICS, I. Maďarské národnopolitické myslenie a Béla Grünwald. In Horný vidiek - Felvidék : Polemika Bélu Grünwalda a Michaôa Mudroňa o slovenskej identite. Bratislava : Kalligram, 2014. ISBN 978-80-8101-838-1, p. 50, 57, 60, 61.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2014 [04/12] VESZTRÓCZY, Z. Politický mysliteľ Béla Grünwald. In Horný vidiek - Felvidék : Polemika Bélu Grünwalda a Michaôa Mudroňa o slovenskej identite. Bratislava : Kalligram, 2014. ISBN 978-80-8101-838-1, p. 407, 420.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2014 [04/12] DEMMEL, J. Pánszlávok a kastélyban. Pozsony : Kalligram, 2014. ISBN 978-80-8101-804-6, p. 170, 193, 273.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2013 [04/12] KUSÁ, D. - MICHELA, M. Dejiny a kultúrna trauma : Trianon a politiky verejného spomínania na Slovensku a v Maďarsku. In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : K plotikikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. ISBN 978-80-89396-24-5, p. 290, 328.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [04/12] VÖRÖS, L. Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. Reprezentácie udalostí rokov 1918-1920 v maďarskej a slovenskej historiografii. In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : K plotikikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. ISBN 978-80-89396-24-5, p. 50.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [03/12] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének interpretációs problémái. In Határhelyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-963-87423-4-6, p. 49.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2011 [01/12] KELEMEN, E. The nationality references of the Hungarian education policy in the period of dualism of the Austro-Hungarian monarchy. In History of Education & Childrens Lietrature. ISSN 1971-1093, 2011, vol. 6, no. 2, p. 141-+.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2011 [04/12] DEMMEL, J. A szlovák nemzet születése : Ľudovít Štúr és a szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon. Pozsony : Kalligram, 2011. ISBN 97-80-8101-490-1, p. 29.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2011 [03/12] BOROS, F. A magyar-szlovák kérdés történeti kontextusban. Budapest : Hantken Kiadó, 2011. ISBN 978-963-87436-7-1, p. 34, 39, 40, 43, 45, 56, 59, 80, 314.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2011 [01/12] DONČOVÁ, A. The political activities of L'udovít Bazovský in Lučenec and its surroundings, 1900-1914. In Historicky Casopis. ISSN 0018-2575, 2011, vol. 59, no. 2, p. 331-352.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2010 [03/12] PIHURIK, J. Nemzet, nemzeti identitás. In Egyezzünk ki a múlttal! : Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről. Budapest : Történelemtanárok Egylete, 2010. ISBN 978-963-06-9347-9, p. 57.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2010 [03/12] VESZTRÓCZY, Z. Szlovákkérdés, urbanizáció, asszimiláció. Felső-magyarországi városképek a közigazgatási bizottságok jelentéseinek tükrében, 1900-1914. In Vázlatok két évszázad magyar történelméből. Budapest : ELTE, 2010. ISBN978-963-284-141-0, p. 142.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2009 [01/12] TÖRÖK, B. Z. Learned societies and academic sociability in nineteenth-century transylvania. In East Central Europe. ISSN 0094-3037, 2009, vol. 36, no. 2, p. 200-224.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2009 [04/12] DEMMEL, J. "Egész Szlovákia elfért egy tutajon..." : Tanulmányok a 19. századi Magyarország szlovák történelméről. Pozsony : Kalligram, 2009. ISBN 978-80-8101-171-9, p. 97, 98, 134, 191-194.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2008 [03/12] ZAHORÁN, C. A magyar állameszme bűvöletében. In Meghasadt Múlt : Fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből. Budapest : Terra Recognita Alapítvány, 2008. ISBN 978-963-06-4956-8, p. 109, 116.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2008 [03/12] DEMMEL, J. "Tót atyafiak" és "véresszájú pánszlávok". In Meghasadt Múlt : Fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből. Budapest : Terra Recognita Alapítvány, 2008. ISBN 978-963-06-4956-8, p. 100, 204.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2008 [03/12] KOLLAI, I. Egy békeszerződés pszichológiája. In Meghasadt Múlt : Fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből. Budapest : Terra Recognita Alapítvány, 2008. ISBN 978-963-06-4956-8, p. 138, 139, 142.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2007 [01/12] EVANS, R. J. W. Hungarians, Czechs, and Slovaks: Some mutual perceptions, 1900-1950. In Proceedings of the British Academy. ISSN 0068-1202, 2007, vol. 140, p. 109-122.. [s.l.] : [s.n.], 2007


2004 [01/12] BOISSERIE, E. Du Compromis austro-hungarois á la premiére indépendance (1867-1945) apercu de la querelle historiographique slovaque aprés 1989. In Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest. ISSN 0338-0599, 2004, vol. 35, no. 3, p. 39-65.. [s.l.] : [s.n.], 2004


2004 [01/12] HASLINGER, P. National or supranational history? Historiography in Slovakia within the European context. In Historicky Casopis. ISSN 0018-2575, 2004, no. 2, p. 269-280.. [s.l.] : [s.n.], 2004


ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ABA_001 Szarka, László. Egy évszázad kisebbségben: Magyarok a 20. századi kelet-közép-európai nemzetállamokban In: A mi 20. századunk. Kolozsvár: Komp-Press Kiadó, 2011, s. 257-295 [tlačená forma]. ISBN 978-973-1960-26-5. [maďarčina]


ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ABC_001 Szarka, László. A (cseh)szlovákiai magyar közösség nyolc évtizede 1918-1998: történeti vázlat In: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998 I.: Történelem, szociológia, demográfia, nyelvfejlődés, nyelvhasználat, a mindennapok kultúrája, egyház és vallás. Budapest: Ister, s. 9-80 [tlačená forma]. ISBN 963-85870-1-6. [maďarčina]


ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 4


ABD_001 Szarka, László. Maďarská zahraničná politika a orientácia maďarskej menšinovej politiky v medzivojnovom Československu In: Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918-1929. Košice: Slovenská akadémia vied. Centrum spoločenských a psychologických vied. Spoločenskovedný ústav, s. 91-123 [tlačená forma]. ISBN 978-80-89524-03-7. [slovenčina]


ABD_002 Szarka, László. A magyar " etnikai tér " változásai a Mátyusföldön In: Alsó- és Felsőszeli a 20.században 1.: Társadalomrajz két magyarlakta településről Szlovákiában. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, s. 101-125 [tlačená forma]. ISBN 978-80-89249-47-3. [maďarčina]


ABD_003 Szarka, László. Kisebbségi többpártrendszer és közösségépítés: a szlovákiai magyar politikai pártok működése 1989-1998 In: Magyarok Szlovákiában (1989-2004): összefoglaló jelentés - A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig - I. kötet. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, s. 79-103 [tlačená forma]. ISBN 80-8062-2353. [maďarčina]


ABD_004 Szarka, László. Menšinový politický pluralizmus a budovanie komunitnej identity maďarskej menšiny: Činnosť maďarských strán na Slovensku v rokoch 1989-1998 In: Maďari na Slovensku (1989-2004): Súhrnná správa. Od zmeny režimu po vstup do Európskej únie. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, s. 89-117 [tlačená forma]. ISBN 978-80-89249-16-9. [slovenčina]


ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ACA_001 Szarka, László. A közép-európai államok kapcsolatai. 1. vyd. Budapest: Calibra Kiadó, 1997. ISBN 963-686-434-9. [maďarčina]


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 30


ADE_001 Szarka, László. A cseh-szlovák-magyar határ kialakulása, 1918-1920 In: Korunk: kultúra, haza és nagyvilág. Kluž: Korunk Baráti Társaság, 2020, Roč. 31, č. 5, s. 25-35 [tlačená forma]. ISSN 1222-8338. [maďarčina]


ADE_002 Korpás, Árpád, Szarka, László. Pressburg, Pozsony, Bratislava: A koronázóváros emlékezete In: Rubicon: történelmi magazin. Budapešť: Kulturprofil Kisszövetkezet, 2020, Roč. 31, č. 6-7, s. 92-119 [tlačená forma]. ISSN 0865-6347. [maďarčina]


ADE_003 Szarka, László. Significance of Czechoslovakian-Hungarian Population Exchange int he History of Intened Elimination of Hungarian Minority in Czechoslovakia In: Minorities Research, 2008, č. 10, s. 51-65. ISSN 1585-860X. [angličtina]


ADE_004 Szarka, László. Párhuzamos jelenségek a magyar és szlovák történetírásban, köztörténetben In: Történelmi Szemle: a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének értesítője: az MTA Történettudományi Intézetének folyóirata. Budapešť: Magyar Tudományos Akadémia. Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2012, Roč. 54, č. 3, s. 469-490 [tlačená forma]. ISSN 0040-9634. [maďarčina]


Ohlasy:

2013 [02/20] Holec, Roman. Trianonský diskurz v slovenskej beletrii In: Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Historický ústav, 2013, s. 131-150 [tlačená forma]. ISBN 978-80-89396-24-5. [slovenčina]


ADE_005 Morvai, Tünde, Szarka, László. A magyar tannyelvű iskolák választása Dél-Szlovákiában [elektronický dokument] In: Kisebbségkutatás: Minority Studies. Budapešť: Lucidus Kiadó, 2012, Roč. 21, č. 3, s. 536-567 [tlačená forma] [online]. ISSN 1215-2684. ISSN (online) 1588-0893. [maďarčina]


ADE_006 Szarka, László. Hungarian National Minority Organizations and the Role of Elites between the Two World Wars [elektronický dokument]: Addenda to the History of Minority Nationalism in Central and Eastern Europe In: The Hungarian Historical Review: Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapešť: Magyar Tudományos Akadémia. Bölcsészettudományi Kutatóközpont. Történettudományi Intézet, 2013, Roč. 2, č. 3, s. 413-448 [tlačená forma] [online]. ISSN 2063-8647. ISSN (online) 2063-9961. [angličtina]


ADE_007 Szarka, László. Kisebbségvédelem, autonómia és revízió.: Esterházy János szerepe a csehszlovákiai magyar politika alakításában 1932 - 1938 In: Történelmi Szemle: a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének értesítője: az MTA Történettudományi Intézetének folyóirata. Budapešť: Magyar Tudományos Akadémia. Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2013, Roč. 55, č. 3, s. 425-449 [tlačená forma]. ISSN 0040-9634. [maďarčina]


ADE_008 Szarka, László. A magyar békejegyzékek érvrendszere In: Rubicon: történelmi magazin. Budapešť: Kulturprofil Kisszövetkezet, 2014, Roč. 24, č. 6, s. 46-52 [tlačená forma]. ISSN 0865-6347. [maďarčina]


ADE_009 Szarka, László. A közös történelem nehéz öröksége [elektronický dokument]: Viták nemzet és állam historikumáról In: Regio: kisebbség, kultúra, politika, társadalom. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. Társadalomtudományi Kutatóközpont. Kisebbségkutató intézet, 2014, Roč. 22, č. 1, s. 156-192 [tlačená forma] [online]. ISSN 0865-557X. ISSN (online) 2415-959X. [maďarčina]


ADE_010 Szarka, László. Az értelmezés örök jelenideje [elektronický dokument]: A 75 éves Rudolf Chmelről és munkásságáról In: Élet és Irodalom. Budapest: Irodalom, 2014, s. 1-4 [tlačená forma] [online]. ISSN 0424-8848. ISSN (online) 1588-0362. [maďarčina]


ADE_011 Szarka, László. Akik végigélték a kitelepítéseket In: BBC History - világtörténelmi magazin. Budapest: Kossuth Kiadó, 2015, Roč. 5, č. 11, s. 40-44. ISSN 2062-5200. [maďarčina]


ADE_012 Szarka, László. Kikényszerített lakosságcsere In: BBC History - világtörténelmi magazin. Budapest: Kossuth Kiadó, 2015, Roč. 5, č. 11, s. 34-40. ISSN 2062-5200. [maďarčina]


ADE_013 Szarka, László. Minden egész eltörött ...: A Nagy Háború magyarországi emlékezetének sajátosságai In: Tempevölgy: kultúra, művészet, tudomány. Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2015, Roč. 7, č. 3, s. 82-92 [tlačená forma]. ISSN 1789-9265. [maďarčina]


ADE_014 Szarka, László. "Szabad szabadság" és modern patriotizmus: Jászi Oszkár és Ady elvbarátsága In: Sugárút: Szatmári Műhely: negyedéves kulturális és társadalmi folyóirat. Satu Mare: Idea Studio, 2015, Roč. 1, č. 1, s. 111-120 [tlačená forma]. ISSN 2458-0414. [maďarčina]


ADE_015 Szarka, László. A soknemzetiségű birodalmaktól a multietnikus nemzetállamokig: Kelet-közép-európai nemzet- és államépítő nacionalizmusok az I. világháború éveiben In: Világtörténet: egyetemes történeti folyóirat. Budapešť: Magyar Tudományos Akadémia. Kutatásszervezési Intézet, 2015, Roč. 37, č. 2, s. 171-192 [tlačená forma]. ISSN 0083-6265. [maďarčina]


ADE_016 Szarka, László. A nemzetiségi kérdés alakváltozatai a Nagy Háború éveiben: Adalékok a magyar kormányok erdélyi politikájának történetéhez In: Pro Minoritate: a határokat túlélő kisebbségek lapja: a Fidesz Közép-európai és Kisebbségi Csoportjának tájékoztatója. Budapešť: FIDESZ Közép-európai és Kisebbségi Titkársága, 2016, s. 3-18 [tlačená forma]. ISSN 1216-9927. [maďarčina]


ADE_017 Szarka, László. Az államegység és a nemzetiségi jogegyenlőség dilemmái [elektronický dokument]: Az 1867. évi kiegyezés nemzetiségpolitikai következményeinek történetéhez In: Kisebbségkutatás: Minority Studies. Budapešť: Lucidus Kiadó, 2017, Roč. 26, č. 3, s. 7-34 [tlačená forma] [online]. ISSN 1215-2684. ISSN (online) 1588-0893. [maďarčina]


ADE_018 Szarka, László. Elmaradt nemzetiségi kiegyezés(ek) [elektronický dokument] In: Magyar Tudomány: a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2017, Roč. 178, č. 12, s. 1564-1577 [tlačená forma] [online]. ISSN 0025-0325. ISSN (online) 1588-1245. [maďarčina]


ADE_019 Szarka, László. Administrative Reform and the Minority Problem [elektronický dokument]: the Slovak administrative reform and the plan of the Party of the Hungarian Coalition In: Kisebbségkutatás: Minority Studies. Budapešť: Lucidus Kiadó, 2002, č. 4, s. 122-134 [tlačená forma] [online]. ISSN 1215-2684. ISSN (online) 1588-0893. [angličtina]


Ohlasy:

2013 [01/12] BOCHSLER, D. - SZOCSIK, E. The Forbidden Fruit of Federalism: Evidence from Romania and Slovakia. In West European Politics. ISSN 0140-2382, 2013, vol. 36, no. 2, p. 426-446.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [01/12] BOCHSLER, D. - SZÖCSIK, E. Building inter-ethnic bridges or promoting ethno-territorial demarcation lines? Hungarian minority parties in competition. In Nationalities Papers. ISSN 0090-5992, 2013, vol. 41, no. 5, p. 761-779.. [s.l.] : [s.n.], 2013


ADE_020 Szarka, László. Alternatívák és irányzatok a magyar kisebbségpolitikában; [elektronický dokument]: közösségépítés, konszociáció, nemzeti integráció In: Magyar Tudomány: a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2005, č. 2, s. 188-199 [tlačená forma] [online]. ISSN 0025-0325. ISSN (online) 1588-1245. [maďarčina]


Ohlasy:

2010 [03/12] BÁRDI, N. - MISOVICZ, T. A kisebbségi magyar közösségek támogatásának politikája. In Határon túli magyarság a 21. században. Budapest : Köztársasági Elnöki Hivatal, 2010. ISBN 978-963-06-8928-1, p. 68.. [s.l.] : [s.n.], 2010


ADE_021 Szarka, László. A helvét modell alternatívája és kudarca 1918 őszén [elektronický dokument]: adatok, szempontok a Károlyi-kormány nemzetiségi politikájának történetéhez In: Kisebbségkutatás: Minority Studies. Budapešť: Lucidus Kiadó, 2008, č. 2, s. 1-11 [tlačená forma] [online]. ISSN 1215-2684. ISSN (online) 1588-0893. [maďarčina]


Ohlasy:

2013 [03/12] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének interpretációs problémái. In Határhelyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-963-87423-4-6, p. 50.. [s.l.] : [s.n.], 2013


ADE_022 Szarka, László. A kiátkozott Károlyi - Olvasatok, álomfejtések és vádak In: Rubicon: történelmi magazin. Budapešť: Kulturprofil Kisszövetkezet, 2010, Roč. 20, č. 10, s. 1-6 [tlačená forma]. ISSN 0865-6347. [maďarčina]


Ohlasy:

2013 [03/12] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének interpretációs problémái. In Határhelyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-963-87423-4-6, p. 51.. [s.l.] : [s.n.], 2013


ADE_023 Szarka, László. Jászi Oszkár, az elemző programalkotó [elektronický dokument]: A nemzetiségi politika csődje In: História: a Magyar Történelmi Társulat folyóirata, 2008, Roč. 30, č. 9, s. 23-26 [tlačená forma]. ISSN 0139-2409. ISSN (online) 2064-2431. [maďarčina]


Ohlasy:

2013 [03/12] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének interpretációs problémái. In Határhelyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-963-87423-4-6, p. 50.. [s.l.] : [s.n.], 2013


ADE_024 Buzinkay, Géza, Szarka, László. Slovak and Hungarian Historians Meet + 2-Day Conference on the Problems of Slovak-Hungarian Relations in Modern-History at Male-Vozokany in December 1990 In: The New Hungarian quarterly. Budapest: Lapkiadó Pub. House, 1991, Roč. 32, č. 122, s. 86-90. ISSN 0028-5390. [angličtina]. - WOS CC


ADE_025 Szarka, László. The Problem of Continuity in Hungarian and Slovak National Movements In: Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1982, Roč. 28, č. 1, s. 147-154. ISSN 0001-5849. [angličtina]. - WOS CC


ADE_026 Szarka, László. Hungarian-Czechoslovakian Scientific Conference on Subject of Wars for Independence in 17th-Century and 18th-Century Hungary In: Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1979, Roč. 25, č. 2, s. 155-163. ISSN 0001-5849. [francúzština]. - WOS CC


ADE_027 Poth, P., Szarka, László. A New Hungary (Roots, Origin and Development of Popular Democracy 1941-1948) - Slovak - Lantayova, Dc In: Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1985, Roč. 31, č. 3, s. 443-446. ISSN 0001-5849. [francúzština]. - WOS CC


ADE_028 Szarka, László. A protecting power without teeth - The minorities created by the Trianon-Peact-Treaty In: The New Hungarian quarterly. Budapest: Lapkiadó Pub. House, 2000, Roč. 41, č. 159, s. 9-18. ISSN 0028-5390. [angličtina]. - WOS CC


ADE_029 Szarka, László. The Slovak National Question and Hungarian Nationality Policy Before 1918 In: The New Hungarian quarterly. Budapest: Lapkiadó Pub. House, 1994, Roč. 35, č. 136, s. 98-114. ISSN 0028-5390. [angličtina]. - WOS CC


ADE_030 Szarka, László. Egy évszázad kisebbségben In: Korunk: kultúra, haza és nagyvilág. Kluž: Korunk Baráti Társaság, 2010, Roč. 21, č. 4, s. 59-76 [tlačená forma]. ISSN 1222-8338. [maďarčina]


Ohlasy:

2013 [02/20] Bárdi, Nándor. OtthOn és haza: Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről. 1. vyd. Jyväskylä: Jyväskylän Yliopisto, 2013. Spectrum Hungarologicum, 6. [maďarčina]


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 7


ADF_001 Szarka, László. S„Nádi élet”, eltűnt gondolatok”: Szlovákiai magyar önértelmezések az elő bécsi döntés idején In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2007, č. 3, s. 51-51 [tlačená forma]. ISSN 1335-4361. [maďarčina]


ADF_002 Bárdi, Nándor, Szarka, László. Változások Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek viszonyában. (Zmeny vo vťahu Maďarska a menšinových maďarských komunít) In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2008, č. 1, s. 4-4 [tlačená forma]. ISSN 1335-4361. [maďarčina]


ADF_003 Szarka, László. Status slovenského a maďarského jazyka v každodennom živote južného Slovenska In: OS - Fórum občianskej spoločnosti: mesačník o prítomnosti s minulosťou pre budúcnosť. Bratislava: Kalligram, 2011, Roč. 15, s. 26-38 [tlačená forma]. ISSN 1335-2296. [slovenčina]


ADF_004 Szarka, László. Panslavismus, Austroslavismus, tschecho-slovakische Einheitsbewegung. Die Alternativen der slowakischen nationalen Entwicklung und die ungarische Nationalitätenpolitik am Ende des 19. Jahrhunderts In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2012, s. 3-14 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [nemčina]


ADF_005 Szarka, László. A szlovák autonómia és az etnikai revízió alternatívája 1938 őszén.: Esterházy János dilemmája a csehszlovák válság hónapjaiban In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2013, Roč. 15, č. 3, s. 3-20 [tlačená forma]. ISSN 1335-4361. [maďarčina]


ADF_006 Szarka, László. A háborús paktumtól a keleti Svájc tervezetéig: A nemzetiségi kérdés az első világháború magyar kormányzati politikájában In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2016, Roč. 11, č. 4, s. 19-33 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


ADF_007 Szarka, László. "Nádi élet", "eltűnt gondolatok": Szlovákiai magyar önértelmezések az első bécsi döntés idején In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2007, Roč. 9, č. 3, s. 51-63 [tlačená forma]. ISSN 1335-4361. [maďarčina]


Ohlasy:

2019 [03/12] PONGRÁCZ, A. Szlovák és magyar autonómiatörekvések a történelmi Felvidék területén, 1918-1938. In MTA Law Working Papers. ISSN 2064-4515, 2019, vol. 2019, no. 7.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2010 [04/12] SIMON, A. Egy rövid esztendő krónikája : A szlovákiai magyarok 1938-ban. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-42-8, p. 68, 275.. [s.l.] : [s.n.], 2010


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 35


AEC_001 Szarka, László. Die Reduktion Ungarns vom mitteleuropäischen Vielvölkerstaat zum magyarischen Nationalstaat. Narrative der "Auflösung" in der ungarischen Geschichtsschreibung und der Public History In: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2018, s. 163-187. ISBN 978-3-7001-8139-2. [nemčina]


AEC_002 Szarka, László. A (cseh)szlovákiai magyar pártrendszer In: Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában 1989-2014. Budapest: Gondolat Kiadó, 2018, s. 241-279. ISBN 978-963-693-819-2. [maďarčina]


AEC_003 Szarka, László. Sociálne, politické a jazykové pozadie založenia Univerzity J. Selyeho v Komárne In: Menšiny, vysoké školy a právo. Praha: Auditorium, 2018, s. 81-102 [tlačená forma]. ISBN 978-80-87284-71-1. [slovenčina]


AEC_004 Szarka, László. István Tisza`s Policy Towards the German Alliance and Against German Influence in the Years of the Great War In: Bulgaria and Hungary in the First World War: A view from the 21st Century. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, s. 87-101 [tlačená forma]. ISBN 978-963-416-198-1. [angličtina]


AEC_005 Szarka, László, Sallai, Gergely, Fedinec, Csilla. Revíziós sikerek és csapdák: Az első bécsi döntés diplomáciatörténeti olvasatai és forrásai In: Az első bécsi döntés okmánytára: Diplomáciai iratok 1938. augusztus - 1939. június. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2017, s. 15-60. ISBN 978-963-416-077-9. [maďarčina]


AEC_006 Szarka, László. Les Hongrois de Tchécoslovaquie et la tentative d´instauration d´un État-nation ethniquement homogene: spoliations, émigration et assimilation forcées entre 1945 et 1948 In: Miroirs Brisés eRécits régionaux et imaginaires croisés sur le territoire Slovaque. Paris: Institut D´Études Slaves, 2011, s. 133-149. ISBN 978-2-7204-0476-4. ISSN 1633-7452. [francúzština]


AEC_007 Szarka, László. A magyar békecélok alakulása az első világháború után: Adalékok az 1918-1920 közötti béke-előkészítés történetéhez In: Trianon 90 év távlatából: Konferenciák, műhelybeszélgetések I.. Eger: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Líceum Kiadó, s. 41-59. ISBN 978-963-9894-66-2. [maďarčina]


Ohlasy:

2013 [03/12] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének interpretációs problémái. In Határhelyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-963-87423-4-6, p. 35, 38, 39, 51.. [s.l.] : [s.n.], 2013


AEC_008 Szarka, László. Magyar tannyelvű közoktatás és felsőoktatás Szlovákiában: Adatok a jogszabályi és tannyelvi szabályozásról In: Nemzetiségi iskolák Magyarországon. Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2011, s. 130-136 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5026-09-6. [maďarčina]


Ohlasy:

2019 [02/20] Tóth, Sándor János. Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-307-5. [slovenčina]


AEC_009 Szarka, László. Cultural and Historical Representations of Upper Hungary In: A Multiethnic Region and Nation-State in East-Central Europe: Studies in the History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. New York: Columbia University. Columbia University Press, 2011, s. 9-25 [tlačená forma]. ISBN 978-0-88033-690-1. [angličtina]


AEC_010 Szarka, László. The Origins of the Hungarian-Slovak National Opposition in Upper Hungary In: A Multiethnic Region and Nation-State in East-Central Europe: Studies in the History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. New York: Columbia University. Columbia University Press, 2011, s. 163-180 [tlačená forma]. ISBN 978-0-88033-690-1. [angličtina]


AEC_011 Szarka, László, Bárdi, Nándor, Fedinec, Csilla. Hungarian Minorities and the Change of System, 1989-1991 In: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. New York: Columbia University. Columbia University Press, 2011, s. 441-455 [tlačená forma]. ISBN 978-0-88033-677-2. [angličtina]


AEC_012 Szarka, László, Bárdi, Nándor, Fedinec, Csilla. Hungary and the Situation of the Hungarian Minorities in 1945 In: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. New York: Columbia University. Columbia University Press, 2011, s. 279-286 [tlačená forma]. ISBN 978-0-88033-677-2. [angličtina]


AEC_013 Szarka, László, Bárdi, Nándor, Fedinec, Csilla. Outcomes and Incosistencies in Hungarian Policy on Territorial Revision In: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. New York: Columbia University. Columbia University Press, 2011, s. 142-156 [tlačená forma]. ISBN 978-0-88033-677-2. [angličtina]


AEC_014 Szarka, László, Bárdi, Nándor, Fedinec, Csilla. Nation States and Minorities in Central Europe In: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. New York: Columbia University. Columbia University Press, 2011, s. 81-91 [tlačená forma]. ISBN 978-0-88033-677-2. [angličtina]


AEC_015 Szarka, László. Hungary at the Peace Talks in Paris In: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. New York: Columbia University. Columbia University Press, 2011, s. 43-51 [tlačená forma]. ISBN 978-0-88033-677-2. [angličtina]


AEC_016 Szarka, László. A nacionalizmusok funkcióváltása: Adalékok Kelet-Közép-Európa első világháborús nemzeti emlékezetének értelmezéséhez In: A Felvidék krónikása: Tanulmányok a 70 éves Popély Gyula tiszeteletére. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, 2015, s. 289-306 [tlačená forma]. ISBN 978-963-414-054-2. [maďarčina]


AEC_017 Szarka, László. Felföld, Felvidék, Szláv kerület – Slovensko: Adalékok a felföldi magyar-szlovák nemzeti térkijelölés XVIII. - XIX. századi történetéhez In: Bennünk élő múltjaink: Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2008, s. 143-162 [tlačená forma]. ISBN 978-86-86469-11-3. [maďarčina]


AEC_018 Szarka, László. Kapcsolat- és kisebbségtörténet közép-európai összefüggései In: Magyarok Csehszlovákiában 1945-1948 között. Budapest: Lucidus Kiadó, s. 245-245. ISBN 9789639465497. [maďarčina]


AEC_019 Szarka, László. Ungarische Föderationspläne in 1918 und die Auflösung der Habsburgmonarchie In: Integration und Desintegration in Mitteleuropa. Praha: Akademie věd České republiky. Historický ústav AV ČR, 2009, s. 145-147 [tlačená forma]. ISBN 978-80-7286-115-6. [nemčina]


AEC_020 Szarka, László. A magyar revíziós politika eredményei és dilemmái In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest: Gondolat Kiadó, 2008, s. 138-145 [tlačená forma]. ISBN 978-963-693-082-0. [maďarčina]


AEC_021 Szarka, László. Nemzetállamok, kisebbségek az 1920-as években In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest: Gondolat Kiadó, 2008, s. 66-73 [tlačená forma]. ISBN 978-963-693-082-0. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Bajcsi, Ildikó. „Az új életnek útjában áll a zsidóság": Jaross Andor és a zsidókérdés (1938–1940). 1. vyd. Budapest: Clio Intézet, 2023. [maďarčina]


AEC_022 Szarka, László. A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest: Gondolat Kiadó, 2008, s. 14-21 [tlačená forma]. ISBN 978-963-693-082-0. [maďarčina]


Ohlasy:

2013 [01/12] KOCSIS, K. Historical predecessors and current geographical possibilities of ethnic based territorial autonomies in the Carpathian Basin. In Földrajzi Értesítő / Hungarican Geographical Bulletin. ISSN 0015-5403, 2013, vol. 62, no. 1, p. 3-46.. [s.l.] : [s.n.], 2013


AEC_023 Szarka, László. A csehszlovák–magyar lakosságcsere helye a magyar kisebbség tervezett felszámolásában 1945–1948 között In: Földönfutók. : A Magyarországot érintő kényszertelepítések a II. világháború alatt és után. Budapest: Lucidus Kiadó, 2008, s. 45-63 [tlačená forma]. ISBN 978-963-9465-48-0. [maďarčina]


AEC_024 Szarka, László. Németország szerepe az első bécsi döntés előkészítésében In: Visszacsatolás vagy megszállás?: Szempontok az első bécsi döntés értelmezéséhez. Balassagyarmat: Nógrád megyei Levéltár, 2010, s. 21-41. ISBN 978-963-7243-74-5. ISSN 0238-1990. [maďarčina]


Ohlasy:

2010 [04/12] SIMON, A. Egy rövid esztendő krónikája : A szlovákiai magyarok 1938-ban. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-42-8, p. 206, 275. [s.l.] : [s.n.], 2010


AEC_025 Szarka, László. Végzet és Gondviselés. Adalékok Tisza István első világháború alatti nemeztiségi politikájának történetéhez In: Az első világháború. Budapest: Osiris, s. 766-779. ISBN 978 963 276016 2. [maďarčina]


AEC_026 Szarka, László, Bárdi, Nándor, Fedinec, Csilla. The Break-Up of Historical Hungary In: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. New York: Columbia University. Columbia University Press, 2011, s. 29-42 [tlačená forma]. ISBN 978-0-88033-677-2. [angličtina]


AEC_027 Szarka, László. Sociálne, politické a jazykové pozadie založenia University J. Selyeho v Komárne In: Menšiny, vysoké školy a právo. Praha: Auditorium, 2018, s. 81-102 [tlačená forma]. ISBN 978-80-87284-71-1. [slovenčina]


AEC_028 Szarka, László. Magyarország és a magyar kisebbségek helyzete 1945-ben In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest: Gondolat Kiadó, 2008, s. 186-191 [tlačená forma]. ISBN 978-963-693-082-0. [maďarčina]


AEC_029 Szarka, László. Útkeresés, önszerveződés a rendszerváltás éveiben (1989–1991) In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest: Gondolat Kiadó, 2008, s. 320-329 [tlačená forma]. ISBN 978-963-693-082-0. [maďarčina]


Ohlasy:

2013 [01/12] KOCSIS, K. Historical predecessors and current geographical possibilities of ethnic based territorial autonomies in the Carpathian Basin. In Földrajzi Értesítő / Hungarican Geographical Bulletin. ISSN 0015-5403, 2013, vol. 62, no. 1, p. 3-46.. [s.l.] : [s.n.], 2013


AEC_030 Szarka, László. A csehszlovákiai magyar kisebbség felszámolását célzó dekrétumok és rendeletek In: Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945–48. Máriabesnyő-Gödöllő: Attraktor, 2007. ISBN 978 963 958 099 2. [maďarčina]


AEC_031 Szarka, László. The principle and practice of ethnic revision in Hungary´s foreign policy in connection with the First Vienna Award In: Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europe. Prague - Budapest: Akademie věd České republiky. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2009, s. 141-159. ISBN 978-80-86495-54-5. [angličtina]


AEC_032 Szarka, László. Magyarosodás és magyarosítás a felső-magyarországi szlovák régióban a kiegyezés korában: adalékok a dualizmus kori asszimiláció természetrajzához In: Polgárosodás Közép-Európában: Verbürgerlichung in Mitteleuropa. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1991, s. 35-46. ISBN 963-8311-78-9. [maďarčina]


Ohlasy:

2012 [01/12] NEMES, R. Obstacles to Nationalization on the Hungarian-Romanian Language Frontier. In Austrian History Yearbook. ISSN 0067-2378, 2012, vol. 43, p. 28-44.. [s.l.] : [s.n.], 2012


2011 [01/12] KELEMEN, E. The nationality references of the Hungarian education policy in the period of dualism of the Austro-Hungarian monarchy. In History of Education & Childrens Lietrature. ISSN 1971-1093, 2011, vol. 6, no. 2, p. 141-+.. [s.l.] : [s.n.], 2011


AEC_033 Szarka, László. Rozpad bagatonacionalnaga Ugorskaga Korolívstva In: Zakarpátia 1919-2009 rokiv: istória, polianka, kultúra. Budapest, Ungvár: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete - Ungvári Nemzeti Egyetem Politikai Regionalizmus Kutatóintézete, 2010, s. 23-34. ISBN 978-966-2195-98-9. [ukrajinčina]


AEC_034 Szarka, László. A soknemzetiségű Magyar Királyság felbomlása In: Kárpátalja 1919-2009: történelem, poliika, kultúra. Budapest: Argumentum, 2010, s. 19-30. ISBN 978-963-446-596-6. [maďarčina]


AEC_035 Szarka, László. Többségi befogadás - kisebbségi lojalitás In: Asszimiláció, integráció, szegregáció: Párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban. Budapest: Argentum, 2011, s. 327-346. ISBN 978-963-446-617-8. [maďarčina]


Ohlasy:

2013 [02/20] Simon, Attila. Az elfeledett aktivisták: Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban. 1. vyd. Šamorín: Forum Minority Research Institute, 2013. ISBN 978-80-89249-66-4. [maďarčina]


2013 [02/20] Bárdi, Nándor. OtthOn és haza: Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről. 1. vyd. Jyväskylä: Jyväskylän Yliopisto, 2013. Spectrum Hungarologicum, 6. [maďarčina]


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 7


AED_001 Szarka, László, Ďurdík, Ladislav. Bevezető a szlovákiai magyar pedagógusok etnikai és szakmai identitását vizsgáló tanulmánykötethez In: Kisebbségi helyzet, identitás és műveltség: A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 6-9 [tlačená forma] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-309-9. [maďarčina]


AED_002 Szarka, László. Die tschechisch-slowakische Einheitsbewegung in der ungarischen Regierungspolitik im Zeitalter des Dualismus In: Kapitoly z histórie stredoeurópskeho priestoru v 19. a 20. storočí: Pocta k 70-ročnému jubileu Dušana Kováča. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Pracoviská SAV. Historický ústav, s. 235-242. ISBN 978-80-970302-4-7. [nemčina]


AED_003 Szarka, László. Magyarország revíziós külpolitikájának dilemmái és konfliktusai Csehszlovákiával = V premenlivom svete. Maďarská menšina v Československu v tridsiatych rokoch In: Változó világban: A magyar kisebbség a harmincas évek Csehszlovákiájában. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, s. 77-97 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-168-2. [maďarčina]


AED_004 Szarka, László. Tiene Trianonu. Maďarská pamäť a historiografia roka 1918 In: Rok 1918 v historickej pamäti Slovenska a strednej Európy. Martin: Matica slovenská, 2020, s. 31-47 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8128-265-2. [slovenčina]


AED_005 Szarka, László. A szlovákiai kisebbségpolitikai gyakorlat sajátosságai és alternatívái 1993–2008 között In: Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie po roku 1989 (Identita a politika II). Prešov: Vydavateľstvo Universum EU, 2008, s. 19-30 [tlačená forma]. ISBN 978-80-89046-53-9. [maďarčina]


AED_006 Szarka, László. Integračné koncepcie a politika revízie v maďarskej zahraničnej politike medzivojnového obdbia In: Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2008, s. 136-146 [tlačená forma]. ISBN 978-80-224-1000-7. [slovenčina]


AED_007 Szarka, László. Kompa - v spoločnom regióne = Komp - a közös régióban In: Menšiny a kultúrne spoločenstvá v Euroregióne Ister-Granum. Komárno: Výskumný ústav J.Selyeho, 2008, s. 7-15 [tlačená forma]. ISBN 9788089234547. [slovenčina. maďarčina]


AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (kategória zrušená)

Počet výstupov: 4


AEE_001 Szarka, László. A szlovákiai magyarok kérdése a párizsi békekonferencián (Otázka Maďarov zo Slovenska na parížskej mierovej konferencii) In: Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. Komárom: Kecskés László Társaság, 2007, s. 133-133. ISBN 978-963-06-2513-5. [maďarčina]


AEE_002 Szarka, László. Minderheiten in Ungarn und ungarische Minderheiten in den Nachbarstaaten 1938-1948 In: Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938-1948. Wien: Verlag der Österreichishen Akademie der Wissenschaften, 1997, s. 23-26. ISBN 3-7001-2519-4. [nemčina]


AEE_003 Szarka, László. Bemerkungen zum aussen- und innenpolitischen Kontext der Diskriminierung der ungarischen Minderheiten In: Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938-1948. Wien: Verlag der Österreichishen Akademie der Wissenschaften, 1997, s. 105-109. ISBN 3-7001-2519-4. [nemčina]


AEE_004 Szarka, László. Kisebbségvédelem, reciprocitás, revízió: Megegyezési kísérletek a nemzetiségi kérdés terén In: Békétlen évtizedek 1918-1938: Tanulmányok és dokumentumok a magyar-csehszlovák kapcsolatok történetéből a két világháború között: Studies and documents on the history of Hungaro-Czechoslovakian relations between the two World Wars. Budapest: Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság Magyar Tagozata, 1988. ISBN 963-8311-51-7. [maďarčina]


AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (kategória zrušená)

Počet výstupov: 1


AEF_001 Szarka, László. Border region or contact zone: Ethnic and ethno-social processes in small regions between the Hungarian-Slovak language and state border In: Social Networks in Movement: time, interaction and interethnic spaces in Central Eastern Europe. Šamorín - Dunajská Streda: Forum Minority Research Institute, 2003, s. 141-155. ISBN 80-8062-179-9. [angličtina]


Ohlasy:

2013 [01/12] BLAIVE, M. - OATES-INDRUCHOVA, L. Komarno : A flagship of symbolic politics at the Slovak-Hungarian border. In Revue D Etudes Comparatives Est-Ouest. ISSN 0338-0599, 2013, vol. 44, no. 4, p. 93-121.. [s.l.] : [s.n.], 2013


AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 1


AFA_001 Szarka, László. Csehszlovákia és a magyar békeszerződés [elektronický dokument] In: Az elfelejtett béke: Tanulmánykötet a párizsi magyar békeszerződés életbelépésének 70. évfordulójára. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2018, s. 141-160 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5845-63-5. ISBN (online) 978-615-5845-64-2. [maďarčina]


AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 1


AFB_001 Szarka, László. A "keleti Svájc" eszméje a magyar és a csehszlovák kisebbségpolitikában 1918-1919 = The Idea of "East-Switzerland" in the Minority Policy of Hungary and Czechoslovakia 1918-1919 In: Inkluzív iskola, inkluzív társadalom: tanulmánykötet: vedecký zborník. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 106-115 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-229-0. [maďarčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 6


AFC_001 Nagy, Melinda, Szarka, László, Zahatňanská, Mária, Poráčová, Janka, Strédl, Terézia. Tolerancia és toleranciára való nevelés a Selye János Egyetem Tanárképző Karán In: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. százaban Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Ungvár: RIK-U, 2019, s. 295-305. ISBN 978-617-7692-33-0. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Csehiová, Agáta. Lemorzsolódás, tolerancia, művészeti nevelés és kapcsolódási pontjaik a pedagógusképzésben In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények: Elmélet - eszmetörténet; Szakképzés - Pedagógia; Hallgatói vizsgálatok - pedagógusképzés. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2022, s. 137-149 [tlačená forma]. ISSN 2786-1856. [maďarčina]


2022 [02/20] Csehiová, Agáta, Tóth-Bakos, Anita. Art and Intercultural Education with Signs of Tolerance, Acceptance from the Perspective of Future Teachers. DOI 10.3311/ope.503 In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2022, Roč. 9, č. 2, s. 147-157 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/503. [angličtina]


2022 [02/20] Csehiová, Agáta, Tóth-Bakos, Anita. Művészet - edukáció - terápia [textový dokument (print)] : Inspirációk, kölcsönhatások, interdiszciplináris megközelítések. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-434-8. [maďarčina]


2021 [02/20] Csehiová, Agáta. Művészeti nevelés, tolerancia és kapcsolódási pontjaik a pedagógushallgatók szemszögéből = Art education, tolerance and their connection from the perspective of teacher trainees In: Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vjm. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 5-22 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-387-7. [maďarčina]


AFC_002 Nagy, Melinda, Strédl, Terézia, Szarka, László, Zahatňanská, Mária. A tolerancia és a toleranciára való nevelés kérdésköre a "többség - kisebbség együttélése" program keretében In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 558-570 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-310-5. [maďarčina]


AFC_003 Szarka, László. The Options for a Negotiated Peace in the Danube Region: Hungary and Neighbouring Countries after the 1918 Aster Revolution In: Central and Eastern Europe after the first world war. Oldenbourg: De Gruyter. De Gruyter Oldenbourg, 2021, s. 211-220 [tlačená forma]. ISBN 978-3-11-059715-8. [angličtina]


AFC_004 Szarka, László. Regionalizmus és identitáspolitika : A kisebbségi magyar közösségek önszerveződési folyamati 1989-2009 In: V. Kárpát-medencei találkozó Apáczai emlékére. Győr: A Magyar Pedagógiai Társaság Győr-Moson-Sopron megyei tagozata, 2010, s. 25-41. ISBN 978-963-71-23-21-4. [maďarčina]


AFC_005 Szarka, László. Tisza István, a háborús miniszterelnök In: Tisza István, két korszak határán: Tudományos Konferenciák az Országházban. Budapest: Országgyűlés Hivatala, 2016, s. 143-163. ISBN 978-963-9848-91-7. ISSN 2046-4876. [maďarčina]


AFC_006 Szarka, László. A közép-európai kisebbségek tipológiai besorolhatósága In: Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén: A Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal által rendezett országos kisebbségkutató konferencia előadásaiból. Budapest: Osiris Kiadó, 2001, s. 30-40. ISBN 963-379-537-0. [maďarčina]


Ohlasy:

2024 [02/20] Tóth, Péter, Horváth, Kinga. Kisebbségi hallgatók pedagógiai szakok választásának motívumai = Motives of minority students to choose pedagogical courses In: I. Imre Sándor Neveléstudományi Konferencia - Oktatás egy változó világban. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2024, s. 72-81 [online]. ISBN 978-963-421-945-3. [maďarčina]


2008 [03/12] MAUROVICH HORVATH, L. - KOLLAI, I. Asszimiláció és identitás a legújabb korban. In Meghasadt Múlt : Fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből. Budapest : Terra Recognita Alapítvány, 2008. ISBN 978-963-06-4956-8, p. 203, 212.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2004 [01/12] HOMISINOVA, M. Slovak Intelligentsia in Hungary in a Reflection of Sociological Research. (Selected determinants and connection of construction of ethnic identity.). In Sociologia. ISSN 0049-1225, 2004, vol. 36, no. 4, p. 327-360.. [s.l.] : [s.n.], 2004


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 5


AFD_001 Szarka, László. Slovenské kantóny a slovenská autonómia: Návrhy Károlyiho vlády pre riešenie otázky Slovenska v rámci Uhorska In: Na ceste k slovenskej štátnosti. Bratislava: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2018, s. 62-83 [tlačená forma]. ISBN 978-80-969971-6-9. [slovenčina]


AFD_002 Szarka, László. A szlovák kérdés a magyar kormányok nemzetiségi politikájában 1899-1914 In: Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie University J.Selyeho " Vzdelávanie - Veda - Spoločnosť ": A Selye János Egyetem "Oktatás - Tudomány - Társadalom" I. nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, s. 318-334 [CD-ROM]. ISBN 978-80-89234-83-7. [maďarčina]


AFD_003 Szarka, László. Az etnikai vegyesség jelenségei a szlovákiai magyarok identitásában In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2012: "Vzdelávanie-identita-zdravie". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 232-237. ISBN 978-80-8122-044-9. [maďarčina]


AFD_004 Szarka, László. Autonomista együttműködési kísérlet. Az Egyesült Magyar Párt és a kisebbségi blokkpolitika kudarca az 1938. évi csehszlovák válság idején In: Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 6-14 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-109-5. [maďarčina]


AFD_005 Szarka, László. Esterházy János közvetítő szerepe az első bécsi döntés előtt = János Esterházy, jeho sprostredkovateľská úloha pre prvou viedenskou arbitrážou In: Esterházy Jánosról a közép-európai dialógus jegyében = O Jánosovi Esterházym v duchu stredoeurópskeho dialógu. [Kolíňany]: Živé Podzoborie, 2016, s. 42-63. ISBN 978-80-972053-5-5. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet výstupov: 1


AFE_001 Szarka, László. Történeti alternatívák és történelmi személyiségek, 1918-1919: Tisza István, Károlyi Mihály és Kun Béla történeti értékelésének változásai In: Megújuló tankönyv: Konferenciakötet. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2016, s. 123-135. ISBN 978-963-682-992-6. [maďarčina]


AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Počet výstupov: 1


AFH_001 Szarka, László. Identitásnarratívák a két világháború közötti csehszlovákiai magyar tudományosságban In: Tudomány az oktatásért - oktatás a tudományert. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, s. 83-84 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8094-687-6. [maďarčina]


BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BAA_001 Litván, György, Szarka, László. Duna-völgyi barátságok év viták: Jászi Oszkár közép-európai dossziéja. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 1991. ISBN 963-282-264-1. [maďarčina]


Ohlasy:

2007 [01/12] EVANS, R. J. W.. Hungarians, Czechs, and Slovaks: Some mutual perceptions, 1900-1950. In Proceedings of the British Academy. ISSN 0068-1202, vol. 140, p. 109-122.. [s.l.] : [s.n.], 2007


1999 [01/12] BOKA, E. From national toleration to national liberation [three initiatirs of cooperation in Central Europe]. In East European Politics and Societies. ISSN 0888-3254, 1999, vol. 13, no. 3, p. 435-473.. [s.l.] : [s.n.], 1999


BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


BBA_001 Szarka, László. Közigazgatás és nemzetiségi kérdés a felső-magyarországi szlovák régióban In: A modern szlovák nacionalizmus évszázada 1780–1918.: Párhuzamos nemzetépítés a multietnikus Magyar Királyságban. Budapest: Akadémiai Kiadó, s. 176-176. ISBN 978 963 05 9075 4. [slovenčina]


BBA_002 Szarka, László. A modern szlovák nacionalizmus sajátosságai In: A modern szlovák nacionalizmus évszázada 1780–1918.: Párhuzamos nemzetépítés a multietnikus Magyar Királyságban. Budapest: Akadémiai Kiadó, s. 11-35. ISBN 978 963 05 9075 4. [maďarčina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 1


BCI_001 Szarka, László. A szlovákok története. 1. vyd. Budapest: Bereményi Könyvkiadó, 1993. ISBN 963-8182-008. [maďarčina]


Ohlasy:

2011 [03/12] BOROS, F. A magyar-szlovák kérdés történeti kontextusban. Budapest : Hantken Kiadó, 2011. ISBN 978-963-87436-7-1, p. 39, 314.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2011 [01/12] KRÄHLING, J., NAGY, G. D. Contributions to the architectural heritage of slovak lutherians in historic hungary -the tradition of baroque centrality. In Architektura a Urbanizmus. ISSN 0044-8680, 2011, vol. 45, no. 1-2, p. 2-19.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2009 [03/12] DEMMEL, J. "Egész Szlovákia elfért egy tutajon..." : Tanulmányok a 19. századi Magyarország szlovák történelméről. Pozsony : Kalligram, 2009. ISBN 978-80-8101-171-9, p. 192.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2008 [03/12] LAGZI, G. - KOLLAI, I. Szlovák-magyar közös múlt. In Meghasadt Múlt : Fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből. Budapest : Terra Recognita Alapítvány. ISBN 978-963-06-4956-8, p. 37, 41.. [s.l.] : [s.n.], 2008


2007 [01/12] MÁTÉ, G. Historical and geographical research on the ethnic relations in the former "Lower Hungarian Minig Towns". In Földrajzi Értesítő. ISSN 0015-5403, 2007, vol. 56, no. 3-4, p. 181-204.. [s.l.] : [s.n.], 2007


BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 5


BDE_001 Szarka, László. Regionális hangsúlyok és feladatok a magyar-magyar együttműködében In: Fókusz, 2009, s. 119-124. ISSN 08664358. [maďarčina]


BDE_002 Szarka, László. Nemzeti palimpszeszt [elektronický dokument] In: História: a Magyar Történelmi Társulat folyóirata, 2008, Roč. 30, č. 4, s. 18-24 [tlačená forma]. ISSN 0139-2409. ISSN (online) 2064-2431. [maďarčina]


BDE_003 Szarka, László. A béketárgyalások és a kisebbségek ügye [elektronický dokument] In: História: a Magyar Történelmi Társulat folyóirata, 2008, Roč. 30, č. 6, s. 8-8 [tlačená forma]. ISSN 0139-2409. ISSN (online) 2064-2431. [maďarčina]


BDE_004 Szarka, László. Felvidékből Slovensko: a szlovák különválás 1918-ban In: Rubicon: történelmi magazin. Budapešť: Kulturprofil Kisszövetkezet, 1990, s. 1-3 [tlačená forma]. ISSN 0865-6347. [maďarčina]


Ohlasy:

2013 [03/12] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének interpretációs problémái. In Határhelyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-963-87423-4-6, p. 49.. [s.l.] : [s.n.], 2013


BDE_005 Szarka, László. A Benes-dekrétumok : Szláv nemzetállam - kisebbségek nélkül In: Rubicon: történelmi magazin. Budapešť: Kulturprofil Kisszövetkezet, 2010, s. 54-58 [tlačená forma]. ISSN 0865-6347. [maďarčina]


BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 1


BDF_001 Szarka, László. Intézményeiben él - a közösség [elektronický dokument]: Közoktatás, felsőoktatás - közművelődés In: Katedra: szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja. Dunajská Streda: Nadácia Katedra, 2010, s. 3-3 [tlačená forma] [online]. ISSN 1335-6445. ISSN (online) 2729-9066. [maďarčina]


BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (kategória zrušená)

Počet výstupov: 2


BEC_001 Szarka, László. A 20. századi szlovákiai magyarok közösségi identitásának változásai In: Egyenlő esélyek - jó esélyek. Eger: Agria Universitas Egyesület, 2011, s. 7-13. [maďarčina]


BEC_002 Szarka, László, Šutaj, Štefan. Előszó. sign UPJS FSEP 000066 In: Felekezetek, egyházpolitka, identitás Magyarországon és Szlovákiában. Budapest: Kossuth Kiadó, 2008, s. 9-12 [tlačená forma]. ISBN 9789630958233. [maďarčina]


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 14


BEE_001 Szarka, László. Minden egész eltörött...: A Nagy Háború magyarországi emlékezetének sajátosságai In: Minden egész eltörött...: A Nagy Háború emlékei. Balatonfüred: Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2018, s. 169-183 [tlačená forma]. ISBN 978-963-9990-61-6. [maďarčina]


BEE_002 Szarka, László. "Magyarok és nem-magyarok". Összefogás helyett összeomlás: Tisza István befejezetlen nemzetiségpolitikai fordulata In: 1918 - A Nagy Összeomlás. Budapest: Országház Könyvkiadó, 2019, s. 135-159 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5948-16-9. [maďarčina]


BEE_003 Szarka, László. Nemzetiségi egyenjogúság és a politikai nemzet egysége: Az 1868. évi nemzetiségi törvény előzményei és létrejötte In: Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon. Budapest: Országház Könyvkiadó, 2019, s. 61-88 [tlačená forma]. ISBN 978-615-5948-24-4. [maďarčina]


BEE_004 Szarka, László. Arad 1918: A magyar kormány és a Román Nemzeti Tanács tárgyalása az erdélyi kérdés átmeneti rendezéséről In: Impériumváltás Erdélyben (1918-1920). Cluj-Napoca: Komp-Press Kiadó, 2020, s. 74-98 [tlačená forma]. ISBN 978-606-773-028-9. ISBN 978-606-94721-6-3. [maďarčina]


BEE_005 Szarka, László. Trianon megosztott és megosztó emlékezete In: Emlékező Magyarország - I. rész. Budapest: Osiris Kiadó, 2020, s. 492-504 [tlačená forma]. ISBN 978-963-276-405-4. [maďarčina]


BEE_006 Szarka, László. A soknyelvű Magyarország öröksége In: Az együttélés történelme: nemzetiségi kérdés Magyarországon: tanulmányok. Budapešť: Magyar Nemzeti Levéltár, 2020, s. 9-12 [tlačená forma]. ISBN 978-963-631-291-6. ISSN 2732-1525. [maďarčina]


BEE_007 Szarka, László. Változások az európai és a magyarországi kisebbségpolitikában In: Akadémia, a nemzet tanácsadója: Tanulmánykötet Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Budapest: MTA Társadalomkutató Központja, 2011, s. 589-593. ISBN 978-963-508-610-8. [maďarčina]


BEE_008 Fedinec, Csilla, Szarka, László. Politikai választások és kulturális orientációk In: Zsidók Kárpátalján: Történelem és örökség. Budapest: Aposztróf Kiadó, s. 156-164. ISBN 978-615-5056-37-6. [maďarčina]


BEE_009 Fedinec, Csilla, Szarka, László. A kárpátaljai cionista mozgalom sajátosságai In: Zsidók Kárpátalján: Történelem és örökség. Budapest: Aposztróf Kiadó, s. 165-172. ISBN 978-615-5056-37-6. [maďarčina]


Ohlasy:

2023 [02/20] Mádi, Gabriella, Szakál, Imre. A kisebbségi tapasztalatok Kárpátalján a két világháború között. Két szépirodalmi példa [elektronický dokument] In: Acta Academiae Beregsasiensis: Philologica. Beregovo: Zakarpatsʹkij ugorsʹkij ìnstitut im. Ferenca Rakoci 2, 2023, Roč. 2, č. 1, s. 76-101 [tlačená forma] [online]. ISSN 2786-6718. ISSN (online) 2786-6726. [ukrajinčina]


2021 [02/20] Bajcsi, Ildikó. „Ezeknek ki kell kerülni a nemzet vérkeringéséből”: A komáromi és környékbeli zsidóság jogfosztása (1938–1944). 1. vyd. Budapest: Clio Intézet, 2021. ISBN 978-615-6231-05-5. [maďarčina]


2020 [02/20] Bajcsi, Ildikó. Nemzethűség és őrségváltás: A komáromi zsidóság diszkriminációja (1938-1941) In: Clio Műhelytanulmányok. Budapest: Clio Intézet, 2020, s. 5-66. [maďarčina]


BEE_010 Szarka, László. A megbékélés gondolata a köztörténetben és közgondolkodásban In: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Évkönyve. Basel - Budapest: Európai Protestáns Szabadegyetem, s. 45-62. ISSN 2296-8210. [maďarčina]


BEE_011 Szarka, László. Nemzetállami és államépítő nacionalizmusok: A magyarországi nemzetiségi kérdés átalakulása az első világháború éveiben In: Regionális kaleidoszkóp. Szabadka: Regionális Tudományi Társaság, s. 139-147. ISBN 978-86-86929-05-1. [maďarčina]


BEE_012 Szarka, László. Nemzetfejlődés és kisebbségpolitika Közép-Európa multietnikus államaiban In: Az első világháború következményei Magyarországon. Budapest: Országgyűlés Hivatala, s. 283-310. ISBN 978-963-9848-69-6. [maďarčina]


BEE_013 Szarka, László. Grosschmid Géza, a polgár és a politikus In: Dr. Grosschmid Géza emlékezete (1872-1934). Budapest: Közjegyzői Akadémiai Kiadó, s. 5-35. ISBN 978 615 80176 7 1. ISSN 1416-5635. [maďarčina]


BEE_014 Szarka, László. Kárpátalja (Podkarpatszka Rusz) a Csehszlovák Köztársaságban 1919-1939 In: Kárpátalja 1919-2009: történelem, poliika, kultúra. Budapest: Argumentum, 2010, s. 19-30. ISBN 978-963-446-596-6. [maďarčina]


Ohlasy:

2012 [03/12] SZŐLŐSI, N. Ígéretes kezdet. In Pro Minoritate. ISSN 1216-9927, 2012, 21. évf., 1. sz., p. 126-131.. [s.l.] : [s.n.], 2012


BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 2


BEF_001 Szarka, László. A szlovák-magyar szakítás 1918 őszén: Elhatárolódás és önrendelkezés In: Emlékkönyv Zeman László 80. születésnapjára. Dunajská Streda: Lilium Aurum, 2008, s. 13-46 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8062-374-6. [maďarčina]


Ohlasy:

2013 [03/12] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének interpretációs problémái. In Határhelyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-963-87423-4-6, p. 50.. [s.l.] : [s.n.], 2013


BEF_002 Szarka, László. Alternatívy riešenia Československej krízy na Slovensku v roku 1938: Dodatky k dejinám maďarských a slovenských autonomistických snáh In: Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 197-209 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-109-5. [slovenčina]


EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Počet výstupov: 4


EDI_001 Stoffová, Veronika, Nagy, Melinda, Szarka, László. Inteligentná sieť 2016 - Súbor štúdií mladých talentovaných výskumníkov In: 29th DIDMATTECH 2016: new methods and technologies in education and practice: [international scientific and professional conference, Budapest 25th - 26th August 2016]. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2016, s. 167-173 [tlačená forma]. ISBN 978-963-284-800-6. [angličtina]


EDI_002 Nagy, Melinda, Szarka, László. Tehetséggondozás - határtalanul [elektronický dokument] In: Magyar Tudomány: a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2017, č. 5, s. 1-3 [tlačená forma] [online]. ISSN 0025-0325. ISSN (online) 1588-1245. http://www.matud.iif.hu/2017/05/19.htm. [maďarčina]


EDI_003 Szarka, László. Kétnyelvű könyv a kiegyezés kori Pest-Buda és Budapest szlovák népességéről [elektronický dokument] In: Kisebbségkutatás: Minority Studies. Budapešť: Lucidus Kiadó, 2009, s. 99-105 [tlačená forma] [online]. ISSN 1215-2684. ISSN (online) 1588-0893. [maďarčina]


EDI_004 Szarka, László. "... történelem és történelmi identitás nélkül nincs nemzet" In: Irodalmi Szemle: irodalom, kritika, társadalomtudomány. Bratislava: Madách-Posonium, 2008, s. 1-3 [tlačená forma] [online]. ISSN 1336-5088. [maďarčina]


Ohlasy:

2013 [03/12] BAJCSI, I. Történeti sztereotípiák a magyar és a szlovák történetírásban a soknemzetiségű Magyarország felbomlásának, a nemzetállamok létrejöttének interpretációs problémái. In Határhelyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013. ISBN 978-963-87423-4-6, p. 50.. [s.l.] : [s.n.], 2013


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 19


FAI_001 Fedinec, Csilla, Szarka, László, Vízi, Balázs. Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában 1989-2014 [textový dokument (print)] . 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2018. ISBN 978-963-693-819-2. [maďarčina]


FAI_002 Szarka, László. A Multiethnic Region and Nation-State in East-Central Europe [textový dokument (print)] : Studies in the History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. 1 vyd. New York: Columbia University. Columbia University Press, 2011. ISBN 978-0-88033-690-1. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [angličtina]


Ohlasy:

2015 [01/12] WATERS, L.M. Adjudicating loyalty: Identity Politics and Civil Administration in the Hungarian-Slovak Borderlands, 1938-1940. In Contemporary European History. ISSN 0960-7773, 2015, vol. 24, no. 3, p. 351-374.. [s.l.] : [s.n.], 2015


FAI_003 Bárdi, Nándor, Fedinec, Csilla, Szarka, László. Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. 1 vyd. New York: Columbia University. Columbia University Press, 2011. ISBN 978-0-88033-677-2. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [angličtina]


Ohlasy:

2015 [03/12] KUKLÍK, J. Hungarian Population in the Czech Lands Between 1945 and 1949: A Traditional Minority or a New One? In Acta Humana - Emberi Jogi Közlemények. ISSN 0866-6628, 2015, 3. évf., 4.sz., 27-38 old.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2014 [01/12] DEMBINSKA, M. - MÁRACZ, L. - TONK, M. Introduction to the special section: minority politics and the territoriality principle in Europe. In Nationalities Papers. ISSN 0090-5992, vol. 42, no. 3, p. 355-375.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2013 [03/12] STARK, G. M. Pedagógusképzés és/mint kisebbségi tanulási útvonal? = Teacher eductaion and/as a minority learning path?. In Pedacta. ISSN 2248-3527, 2013, vol. 3, no. 1, p. 88.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [03/12] BÁRDI, N. Otthon és haza : Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről. Jyväskylä-Pécs : University of Jyväskylä, 2013. ISBN 978-951-39-5396-6, p. 626.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [04/12] DEMMEL, J. - MICHELA, M. "Pre rodné mesto žil, pre národ pracoval." Pomník Jánosa Tubu ako možné miesto pamäti maďarskej komunity. In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : K plotikikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. ISBN 978-80-89396-24-5, p. 248, 320.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [04/12] KUSÁ, D. - MICHELA, M. Dejiny a kultúrna trauma : Trianon a politiky verejného spomínania na Slovensku a v Maďarsku. In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : K plotikikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. ISBN 978-80-89396-24-5, p. 280, 320.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [01/12] KAMUSELLA, T. Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. In European Hisotry Quarterly. ISSN 0265-6914, 2013, vol. 43, no. 3, p. 522-524.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2012 [05/12] VARGA, B. Bárdi, Nándor, Csilla Fedinec, László Szarka, eds. Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. In AHEA [online]. 2012, vol. 5 [cit. 2012]. Dostupné na internete: . ISSN 1936-8879.. [s.l.] : [s.n.], 2012


2011 [04/12] ZAHORÁN, C. Fenomén Trianonu v bratislavskom zrkadle : Reakcia na článok Romana Holeca Trianonské rituály alebo úvahy nad niektorými javmi v maďarskej historiografii. In Fórum spoločenskovedná revue. ISSN 1335-4361, 2011, 13. roč., 5. č., p. 107-124.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2011 [01/12] ABLONCZY, B. Hungarians of Another Kind. In The Hungarian Quarterly. ISSN 0028-5390, 2011, vol. 52, no. 201, p. 148-150.. [s.l.] : [s.n.], 2011


FAI_004 Szarka, László. A modern szlovák nacionalizmus évszázada 1780-1918: Párhuzamos nemzetépítés a multietnikus Magyar Királyságban. 1 vyd. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011. ISBN 978 963 05 9075 4. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


FAI_005 Szarka, László, Nagy, Melinda. Osobitosti historickej pamäti, environmentálnej kultúry a lokálnej identity v národnostne zmiešaných obciach na južnom Slovensku: Dobrá prax v školských vzdelávacích programoch. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-092-0. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_006 Szarka, László, Sallai, Gergely, Fedinec, Csilla. Az első bécsi döntés okmánytára: Diplomáciai iratok 1938. augusztus - 1939. június. 1. vyd. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2017. ISBN 978-963-416-077-9. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02/20] Vargová, Kristína. A komáromi tárgyalások és az első bécsi döntés korabeli sajtója In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2022, Roč. 24, č. 2, s. 59-82 [tlačená forma]. ISSN 1335-4361. [maďarčina]


2021 [02/20] Gulyás, László. The First Vienna Award, the endgame: what happened on 2 November 1938 In: The Hungarian World 1938–1940. Budapest: Institute of Hungarian Research, 2021, s. 77-94. ISBN 978-615-6117-46-5. [angličtina]


2021 [02/20] Tangl, Balázs. Iratok Bárdossy László népbírósági peréhez. 1. vyd. Budapest: Clio Intézet, 2021. ISBN 978-615-6231-03-1. [maďarčina]


2021 [02/20] Bajcsi, Ildikó. „Ezeknek ki kell kerülni a nemzet vérkeringéséből”: A komáromi és környékbeli zsidóság jogfosztása (1938–1944). 1. vyd. Budapest: Clio Intézet, 2021. ISBN 978-615-6231-05-5. [maďarčina]


2020 [02/20] Bajcsi, Ildikó. Regionális konfliktusok és elitszerveződés az első bécsi döntést követően Komárom és a komáromi járásban In: Clio Műhelytanulmányok. Budapest: Clio Intézet, 2020, s. 4-45. [maďarčina]


2020 [02/20] Bajcsi, Ildikó. Nemzethűség és őrségváltás: A komáromi zsidóság diszkriminációja (1938-1941) In: Clio Műhelytanulmányok. Budapest: Clio Intézet, 2020, s. 5-66. [maďarčina]


2020 [02/20] Simon, Attila. Idegenforgalom és turizmus az 1938-as arbitrázsterületen - tervek és lehetőségek. DOI 10.36007/eruedu.2020.4.021-031 In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2020, Roč. 15, č. 4, s. 21-32 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


2020 [02/20] Gulyás, László. Az első bécsi döntés, a végjáték, avagy mi történt 1938. november 2-án In: Magyar világ 1938–1940. Budapest: Magyarságkutató Intézet, 2020, s. 69-86. ISBN 978-615-6117-15-1. [maďarčina]


2019 [02/20] Erdős, Márton. Egy történeti véletlenről. Adalékok az első bécsi döntés történetéhez (1938) [elektronický dokument] In: Hitel: irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat: irodalmi, társadalmi, művészeti folyóirat. Budapešť: Artemis, 2019, Roč. 32, s. 57-64 [tlačená forma]. ISSN 0238-9908. ISSN (online) 1588-0680. [maďarčina]


2019 [02/20] Szakál, Imre. „Bár különös, de ez egyszer, úgy látszik, mégis a magyaroknak van igazuk.”: A vízkereszti csata és a magyar diplomácia In: Közoktatás: A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség lapja. Berehove: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, 2019, Roč. 24, č. 1, s. 29-31. [maďarčina]


2019 [02/20] Popély, Árpád. Kárpáti Ukrajna az "egynapos köztársaság" In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2019, Roč. 14, č. 3, s. 21-33 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


2018 [02/20] Simon, Attila. Csak álltunk és sírtunk [textový dokument (print)] : Az első bécsi döntés napjai a kortársak szemével. 1. vyd. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2018. ISBN 978-80-89978-01-4. [maďarčina]


2018 [03/20] Hemerli, Petra. Felvidék visszacsatolása dokumentumok tükrében: Egy forráskiadvány ismertetése In: Újkor.hu: a velünk élő történelem. Budapešť: Újkor Alapítvány, 2018, č. aug.9, s. [1-2] [online]. [maďarčina]


2018 [02/20] Kerepeszki, Róbert. Darányi Kálmán: Pályakép, személyiség, korrajz. 1. vyd. Pécs: Kronosz, 2018. ISBN 9789634670155. [maďarčina]


2018 [02/20] Miklós, Dániel. A csehszlovák–magyar diplomáciai viszony változása a müncheni döntés után In: Határrevízió, nagyhatalmi érdekérvényesítés, felszabadulás: Az első bécsi döntés története és emlékezete. Komárom: TéKa - Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kultúrális Társulása, 2018, s. 13-16. ISBN 978-80-972742-3-8. [maďarčina]


2018 [04/12] VARGA, SZ. Szakállas a magyarok alatt: Az Apáczaszakállasi Református Egyházközség tagjainak emlékezete az 1938-1945 közötti időszakra. Apácaszakállas : Apáczaszakállasi Református Egyházközösség, 2018, 141 s. ISBN 978-80-570-0107-2.. [s.l.] : [s.n.], 2018


2018 [03/20] Simon, Attila. Az első bécsi döntés okmánytára. Diplomáciai iratok 1938. augusztus - 1939. június. In: Századok: a Magyar Történelmi Társulat folyóirata = Zeitschrift der Ungarischen Historischen Gesellschaft = revue de la Société historique Hongroise. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2018, Roč. 152, č. 3, s. 709-712 [tlačená forma]. ISSN 0039-8098. ISSN 1785-5314. [maďarčina]


2017 [02/20] B. Stenge, Csaba. Súlyos határincidensek Csehszlovákia és Magyarország között 1938. október–decemberében (II. rész) In: Seregszemle: Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság szakmai-tudományos folyóirata. Székesfehérvár: MH Összhaderőnemi Parancsnokság, 2017, Roč. 15, č. 3-4, s. 106-119. ISSN 2060-3924. [maďarčina]


FAI_007 Szarka, László. Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttélés: Birodalmak és nemzetállamok a Közép-európai régióban (1848-1938). 1. vyd. Budapest: Országgyűlés Hivatala, 2017. ISBN 978-615-5674-19-8. [maďarčina]


FAI_008 Papp, Richárd, Szarka, László. Bennünk élő múltjaink: Történelmi tudat – kulturális emlékezet. 1. vyd. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2008. ISBN 978-86-86469-11-3. [maďarčina]


FAI_009 Šutaj, Štefan, Szarka, László, Švorc, Peter. Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18.-20. storočia [textový dokument (print)] . 1 vyd. Prešov: Vydavateľstvo Universum EU, 2007. ISBN 978-80-89046-43-0. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [slovenčina]


FAI_010 Szarka, László, Vízi, Balázs, Tóth, Norbert, Kántor, Zoltán, Majtényi, Balázs. Etnopolitikai modellek a gyakorlatban. 1 vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2009. ISBN 978-963-693-126-1. ISSN 1588-8525. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


FAI_011 Szarka, László, Kötél, Emőke. Határhelyzetek: Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21.század elején. 1 vyd. Budapest: Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2008. ISBN 978-963-87423-3-9. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


FAI_012 Szarka, László, Tóth, Károly. Alsó- és Felsőszeli a 20.században 1.: Társadalomrajz két magyarlakta településről Szlovákiában. 1 vyd. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2010. ISBN 978-80-89249-47-3. [maďarčina]


FAI_013 Szarka, László. Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. 1 vyd. Komárom: Kecskés László Társaság, 2007. ISBN 978-963-06-2513-5. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


FAI_014 Popély, Árpád, Šutaj, Štefan, Szarka, László. Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945–48. 1. vyd. Máriabesnyő-Gödöllő: Attraktor, 2007. ISBN 978 963 958 099 2. [maďarčina]


Ohlasy:

2021 [03/12] KELEMEN, T. - OLÁH, K. Kitaszítottak. Komárno : Lehár Ferenc Polgári Társulás, Égisz Pszichológiai Műhely, 2021. ISBN 978-615-01-2969-3, p. 232.. [s.l.] : [s.n.], 2021


2020 [03/12] BOTLIK, J. Nemzetünket szolgálták. A visszacsatolt területek felsőházi és képviselőházi tagjai a Magyar Országgyűlésben (1938-1944). Budapest : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, 2020. ISBN 978-615-80348-0-7, p. 630, 631,. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [03/12] SZALAI, G. Korábbi, államilag szervezett lakosságcserék hatása a csehszlovák–magyar egyezmény megszületésére. In Közép-Európai Közlemények. ISSN 1789-6339, 2020, vol. 13, no. 1, p. 315.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2020 [04/12] DEMMEL, J. Výmena obyvateľstva v školských laviciach. Obraz rokov 1947 – 1948 v školských matrikách, triednych knihách a v iných školských dokumentoch. In Zmeny hraníc a pohyb obyvateľstva v Európe po druhej svetovej vojne. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2020. ISBN 978-80-8152-926-9, p. 274.. [s.l.] : [s.n.], 2020


2019 [03/12] LUKÁCS, D. A Beneš-dekrétumok és az 503/2003-as szlovák kárpótlási törvény az Európai Unió jogának tükrében. In Kisebbségvédelem. ISSN 2676-8992, 2019, no,1, p. 242, 245, 246, 247, 249, 255.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [03/12] HORVÁTH, A. A Beneš-dekrétumok és a hozzá kapcsolódó magyarellenes intézkedések (1945-1949). In Kisebbségvédelem. ISSN 2676-8992, 2019, no. 1, p. 150.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2019 [03/12] MITÁČ, J. Administratívno-mocenské opatrenia československej štátnej moci na južnom Slovensku po roku 1945 (príklad novozámockého okresu). In Pamäť národa. ISSN 1336-6297, 2013, vol. IX, no. 2, p. 3-21.. [s.l.] : [s.n.], 2019


2017 [02/20] Bíró Lukovics, Anikó. A Csehországba deportált magyarok kárpótlása 1950 és 1952 között In: Kölcsönös átszövődések: A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma 2016. évi PhD-konferenciájának tanulmányaiból. Budapest: Külgazdasági és Külügyminisztérium, 2017, s. 312-328. ISBN 978-615-5389-62-7. [maďarčina]


2016 [02/20] Szigeti, Magdolna. A németek kitelepítése a jogszabályok tükrében In: Jogtörténeti Szemle: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének közleményei, 2016, č. 4, s. 42-47 [tlačená forma]. ISSN 0237-7284. [maďarčina]


2016 [04/12] SZARKA, L. A multietnikus nemzetállam 1918-1992 : Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában. Bratislava : Kalligram, 2016. ISBN 978-80-8101-926-5, p. 333.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2016 [03/12] BENCZE, D. Csehszlovákiai magyar katolikus lelkészek helyzete és szerepe a jogfosztottság éveiben. In Ingenia Hungarica II. Budapest : ELTE, 2016. ISBN 978-615-5371-53-0, p. 115-156.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2016 [03/12] BENCSIK, P. Csehszlovákia története dokumentumokban. Budapest : Napvilág Kiadó, 2016. ISBN 978 963 338 331 5, p. 33.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2016 [03/12] BUKOVSZKY, L. A Csehszlovákiai Magyar Demoktarikus Népi szövetség és a Mindszenty-per szlovákiai recepciója. Nemzeti Emlékezet Bizottsága - Fórum Kisebbségkutató Intézet : Budapest - Somorja, 2016, ISBN 978-615-5656-00-2, p. 8, 273.. [s.l.] : [s.n.], 2016


2015 [04/12] PETRÁS, É. Menšiny v hľadáčiku národnostnej politiky maďarskej komunistickej strany po 2. svetovej vojne : Príklad nemeckej a slovenskej menšiny. In Pamäť národa. ISSN 1336-6297, 2015, roč. XI, č. 2, s. 3-8.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2015 [04/12] ŠUTAJ, Š. Maďarská menšina na Slovensku po roku 1945. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. 183 s. ISBN 978-80-8152-269-7.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2015 [03/12] DEÁK, L. Deportation und gemeinnützige Zwangsarbeit der oberungarischen nationalen Minderheit nach Tschechien und Mähren, 1945-1949. In "Hier war die Endstation". Pécs : Gulág PVI Emlékbizottság, 2015. ISBN 978-963-88716-7-1, p. 258, 386.. [s.l.] : [s.n.], 2015


2014 [03/12] HORVÁTH, A. A Beneš-dekrétumok és a hozzá kapcsolódó diszkriminatív intézkedések Csehszlovákiában 1945 és 1948 között. In A Beneš-dekrétumok az európai parlamentben. Budapest : Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. ISBN 978-615-5491-10-8, p. 21.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2014 [04/12] ŠUTAJ, Š. Parížska konferencia 1946 a mierová zmluva s Maďarskom. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2014. 402 s. ISBN 978-80-89046-85-0.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2014 [04/12] TÓTH, L. Hontalanok : Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéhez 1945-1948/49. Emlékiratok, naplók, levelek, versek, novellák, egyéb írások. Bratislava : Kalligram, 2014. p. 644, 652. ISBN 978-80-8101-654-7.. [s.l.] : [s.n.], 2014


2013 [04/12] JANEK, I. Hungarians in Košice Soon After WWII. In GAYER, V. - OTČENÁŠOVÁ, S. - ZAHORÁN, C. (ed.) Remember the City : Guide Through the Past of Košice. Budapest - Košice : Terra Recognita Foundation - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. p. 143. ISBN 978-963-89185-2-9.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [04/12] GAUCSIK, I. Lemorzsolódó kisebbség : A csehszlovákiai magyarság jogfosztásának gazdasági háttere. Pozsony : Kalligram, 2013. p. 293. ISBN 978-80-8101-621-9.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [04/12] SZALAY, Z. Jazykové práva menšín na Slovensku v období od roku 1918 do roku 1968. In Fórum spoločenskovedná revue. ISSN 1335-4361, 2013, p. 105.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [04/12] SZALAY, Z. Kisebbségi nyelvi jogok Szlovákiában az 1918-1968 köz=otti időszakban. In TÓTH, K. (szerk.) Nyelvi Jogok : A kisebbségi és nyelvi jogok helyzete Szlovákiában I. Jogsegélyszolgálat 2009-2011. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2013. p. 40. ISBN 978-80-89249-70-1.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [03/12] HORVÁTH, A. A Beneš-dekrétumok és a hozzá kapcsolódó diszkriminatív intézkedések Csehszlovákiában 1945 és 1948 között : Jogtörténeti aspektusok. In Acta Congres : Sui Generis vagy politikai megfontolások? Budapest : Kisebbségi Jogvédő Intézet, 2013. ISBN 978-963-08-6783-2, 42. old.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2012 [03/12] KUGLER, J. A békés-csanádi szlovák parasztcsaládok csehszlovákiai kitelepítése a lakosságcsere keretében (1945-1948). In Közép-Európai Közlemények : Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. ISSN 1789-6339, 2012, vol. V., no. 2, p. 7-16.. [s.l.] : [s.n.], 2012


2012 [04/12] HORONY, Á. - OROSZ, Ö. - SZALAY, Z. A hely nevei, a nyelv helyei : A kisebbségi nyelvi jogok története Szlovákiában 1918-2012. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2012. p. 163.. [s.l.] : [s.n.], 2012


2011 [04/12] JAKAB, A. Az egyházak és a sztálinizmus. In HUSHEGYI, G. (összeáll.) Magyarok a sztálinista Csehszlovákiában 1948-1963. Pozsony: Hagyományok és Értékek Polgári Társulás - SZNM - A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, 2011. p. 57-68.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2011 [03/12] BÁRDI, N. - FEDINEC, Cs. - SZARKA, L. (ed.) Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. New York: Columbia University Press, 2011. ISBN 978-0-88033-677-2, p. 787.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2011 [04/12] HETÉNYI, M. (Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939-1945. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. s. 161, 241.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2011 [03/12] NAGY, M. Z. The Losses of Hungarian Minorities. In BÁRDI, N. - FEDINEC, Cs. - SZARKA, L. (eds) Minority Hungarian Comunities in the Twentieth Century. New York: Columbia University Press, 2011. p. 287-294.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2011 [04/12] SZALAY, Z. Jazykové práva menšín na Slovensku v období od roku 1918 do roku 1968. In Fórum spoločenskovedná revue. ISSN 1335-4361, 2011. s. 91-106.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2011 [04/12] SZALAY, Z. Kisebbségi nyelvi jogok Szlovákiában az 1918-1968 közötti időszakban. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. ISSN 1335-4361, 2011, XIII. évf., 3. sz., p. 81-96.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2011 [03/12] BÉKÉS, C. Magyar külpolitika a bipoláros világban, 1945-1991. In Külügyi Szemle. ISSN 1587-9089, 2011, 4. sz., p. 119-120, 125.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2011 [03/12] BÉKÉS, C. Hungarian Foreign Policy in the Bipolar World, 1945-1991. In Foreign Policy Review. ISSN 1587-9089, 2011, 1. sz., p. 89, 96.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2011 [03/12] KISTELEKI, K. Changes in the Hungarian Regulation of Citizenship and the Hungarian Concept of Nation. In Acta Juridica Hungarica. ISSN 1216-2574, 2011, vol. 52, no. 2, p. 133-145.. [s.l.] : [s.n.], 2011


2010 [03/12] NAGY, M. Z. Internarea elitei politice maghiare din Transilvania de Sud şi influenţa ei asupra organizării vieţii politice a maghiarimii în toamna anului 1944. In Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX. Sibiu : Techno Media, 2010. ISBN 978-973-739-261-9, p. 265.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2010 [04/12] KUGLER, J. A szlovákiai (felvidéki) magyarság második világháború utáni jogfosztásának kérdése, illetve a lakosságcsere az elmúlt félévszázad magyar (magyarországi) történetírásában, emlékezetében. In SÁPOSOVÁ, Z. - ŠUTAJ, Š. (eds.) Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Prešov: Universum, 2010. p. 107-124.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2010 [03/12] KOLLÁR, K. A csehszlovákiai kisebbségek jogfosztása a II. világháború után. In Az állam és jog alapvető értékei I. Győr : Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2010. ISBN 978-963-7175-61-9, p. 203-204.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2010 [03/12] ROMSICS, I. Magyarország története a XX. században. Budapest : Osiris, 2010. p. 650. ISBN 978-963-276-179-4.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2009 [03/12] JAKAB, A. Vergődésben : Magyar ksiebbségek "történelmi" egyházai az átalakuló Európában. Budapest: EÖKK, 2009. p. 108.. [s.l.] : [s.n.], 2009


FAI_015 Bárdi, Nándor, Fedinec, Csilla, Szarka, László, Ablonczy, Balázs, Bereznay, András, Szász, Zoltán. Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. 1. vyd. Budapest: Gondolat Kiadó, 2008. ISBN 978-963-693-082-0. [maďarčina]


Ohlasy:

2024 [02/20] Tóth, Péter, Horváth, Kinga. Kisebbségi hallgatók pedagógiai szakok választásának motívumai = Motives of minority students to choose pedagogical courses In: I. Imre Sándor Neveléstudományi Konferencia - Oktatás egy változó világban. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2024, s. 72-81 [online]. ISBN 978-963-421-945-3. [maďarčina]


2013 [03/12] STARK, G. M. Pedagógusképzés és/mint kisebbségi tanulási útvonal? = Teacher eductaion and/as a minority learning path?. In Pedacta. ISSN 2248-3527, 2013, vol. 3, no. 1, p. 88.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2013 [03/12] BODNÁR, A. Kolhozosítás Mezőkaszonyban. In Acta Academiae Beregsasiensis. ISSN 2310-1954, 2013, tom. XII., no. 14, p. 31, 37.. [s.l.] : [s.n.], 2013


2012 [05/12] KOZMA, T. Közösségtudat vagy politikai identitás? In Educatio. ISSN 1216-3384, 2012, 21. évf., 1. sz., p. 159-163.. [s.l.] : [s.n.], 2012


2010 [04/12] SIMON, A. Egy rövid esztendő krónikája : A szlovákiai magyarok 1938-ban. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. ISBN 978-80-89249-42-8, p. 269.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2010 [05/12] NÓVÉ, B. A kisebbségtörténet revíziója. In Holmi. ISSN 0865-2864, 2010, XXII. évf., 3. sz., p. 390-395.. [s.l.] : [s.n.], 2010


2009 [05/12] EGRY, G. Létezik-e kisebbségtörténet? In Korunk [online]. 2009, 3. folyam, 20. évf., 5. sz. [cit. 2009-05]. Dostupné na internete: . ISSN 1222-8338.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2009 [05/12] BERÉNYI, D. Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. In Magyar Tudomány. ISSN 0025-0325, 2009, 170 évf., 11. sz., p. 1431-1432.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2009 [05/12] VARGA-KUNA, B. A magyar kisebbségekről mindenkinek. In Korall. ISSN 1586-2410, 2009, 37. sz., p. 133-135.. [s.l.] : [s.n.], 2009


2009 [05/12] KISGYŐRI, R. Kisebbségi magyarok a történelem sodrásában. In Pro minoritate. ISSN 1216-9927, 2009, Tavasz, p. 174-178.. [s.l.] : [s.n.], 2009


FAI_016 Szarka, László, Sisák, Gábor. Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén: A Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal által rendezett országos kisebbségkutató konferencia előadásaiból. 1 vyd. Budapest: Osiris Kiadó, 2001. ISBN 963-379-537-0. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


FAI_017 Szarka, László. Békétlen évtizedek 1918-1938: Tanulmányok és dokumentumok a magyar-csehszlovák kapcsolatok történetéből a két világháború között: Studies and documents on the history of Hungaro-Czechoslovakian relations between the two World Wars. 1. vyd. Budapest: Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság Magyar Tagozata, 1988. ISBN 963-8311-51-7. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


Ohlasy:

2007 [01/12] EVANS, R. J. W. Hungarians, Czechs, and Slovaks: Some mutual perceptions, 1900-1950. In Proceedings of the British Academy. ISSN 0068-1202, 2007, vol. 140, p. 109-122.. [s.l.] : [s.n.], 2007


FAI_018 Szarka, László. Hungary and the Hungarian Minorities: Trends in the Past and in Our Time. 1. vyd. Colorado - New Jersey: Social Sciences Monographs - Atlantic Research and Publications, 2004. ISBN 0-88033-556-4. [angličtina]


FAI_019 Sikos, Tamás, Szarka, László, Szabó, Ingrid, Tiner, Tibor. Menšiny a kultúrne spoločenstvá v Euroregióne Ister-Granum [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Výskumný ústav J.Selyeho, 2008. ISBN 9788089234547. https://egtcmonitor.cesci-net.eu/wp-content/uploads/2021/02/SZAKIR_EGYESMA_Sikos_T_Tamas_Szarka_Laszlo_2008_Kisebbsegek_az_IG_euroregioban_IG.pdf. [slovenčina. maďarčina]


GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Počet výstupov: 3


GII_001 Szarka, László, Horváth, Ágnes, Zs. Dobó, Marianna. Egyenlő esélyek - jó esélyek. 1 vyd. Eger: Agria Universitas Egyesület, 2011. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


GII_002 Nagy, Melinda, Szarka, László. Régióismeret, environmentális kultúra az iskolai oktatási programokban: A dél-szlovákiai magyar és szlovák tannyelvű alapiskolák jó gyakorlata In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of Education of J. Selye University. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2014, Roč. 9, č. 1, s. 137-138 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


GII_003 Szarka, László. A kollektív bunösség elve a szlovákiai magyar kisebbséget sújtó jogszabályokban 1944-1949 között In: Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában 1944-1949: Elnöki dekrétumok, törvények, rendeletek, szerződések. Komárom: MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2005, s. 7-36. ISBN 963 508 478 1. [maďarčina]Štatistika záznamov


Štatistika záznamov indexovaných v databázach Current Content Connect, Web of Science Core Collection, Scopus a ich podradených databázach:


Databáza WOS CC. Počet zaznamov spolu: 6

Hlavná databáza WOS CC: 6


Štatistika záznamovPodľa kategórie EPC od roku 2022

Počet všetkých záznamov: 21

V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok: 1

V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka: 4

V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu: 8

O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka: 5

O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu: 1

P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok: 2


Podľa kategórie EPC do roku 2021

Počet všetkých záznamov: 159

AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 2

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 4

ABA - Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1

ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných vydavateľstvách: 1

ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách: 4

ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 30

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 7

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 35

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 7

AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 1

AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 1

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 6

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 5

AFE - Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií: 1

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií: 1

BAA - Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1

BBA - Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách: 2

BCI - Skriptá a učebné texty: 1

BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch: 5

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch: 1

BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 14

BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 2

EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch: 4

FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...): 19

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií: 3


Podľa kategórie ohlasov

Počet ohlasovaných záznamov: 38

Počet jedinečných ohlasov: 188

Počet ohlasov zapísaných do roku 2021: 134

Z toho bez autocitácií: 134

01 - Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 25

Z toho bez autocitácií: : 25

02 - Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 1

Z toho bez autocitácií: : 1

03 - Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 62

Z toho bez autocitácií: : 62

04 - Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 36

Z toho bez autocitácií: : 36

05 - Recenzie v zahraničných publikáciách: 9

Z toho bez autocitácií: : 9

06 - Recenzie v domácich publikáciách: 1

Z toho bez autocitácií: : 1

Počet ohlasov zapísaných od roku 2022: 54

Z toho bez autocitácií: 54

01 - Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: 1

Z toho bez autocitácií: : 1

02 - Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: 48

Z toho bez autocitácií: : 48

03 - Recenzia a umelecká kritika v publikácii: 5

Z toho bez autocitácií: : 5


Podľa krajiny vydania

Počet domácich vydaní: 49

Počet zahraničných vydaní: 108

Počet bez krajiny vydania: 32


Podľa krajiny zverejnenia

Počet domácich zverejnení na podujatí: 0

Počet domácich zverejnení v inštitúcii: 0

Počet zahraničných zverejnení na podujatí: 0

Počet zahraničných zverejnení v inštitúcii: 0


Podľa oblasti výskumu

010 Pedagogické vedy: 9

020 Humanitné vedy: 44

030 Historické vedy a etnológia: 74


Podľa študijného odboru

6171 teológia: 1

7115 historické vedy: 28

7605 učiteľstvo a pedagogické vedy: 2


Podľa podujatia

Počet všetkých konferenčných publikácií a príspevkov: 11

Z toho na domácich podujatiach: 3

Z toho na zahraničných podujatiach: 8

Počet pozvaných konferenčných príspevkov: 0

Z toho na domácich podujatiach: 0

Z toho na zahraničných podujatiach: 1


Podľa projektov

Počet publikácií s naviazaným projektom: 3


Podľa databáz a citačných indexov

WOS CC Web of Science Core Collection: 6

WOS CC Web of Science Core Collection: 6 

 

 

Magyar Történelemtanárok Egyesülete; Budapest, 1996-

Közép-európai Kulturális Egyesület, Budapest; kuratóriumi tag, 1998-

Fórum Társadalomtudományi Szemle,Somorja, szerkesztőbizottság tagja, 2005-

Magyar Történelmi Társulat, Budapest, alelnök, 2010-

Magyar-Szlovák Történész Vegyesbizottság, társelnök (2000-2014)

Magyar-Szlovák Történész Vegyesbizottság, magyar tagozat tagja, 2014-

European Network of Remembrance and Solidarity, Warszawa, nemzetközi kuratórium tagja (2014-2019)

Magyar Muzeológusok Társasága, Budapest,  2006-

Historický časopis, Bratislava; nemzetközi szerkesztőbizottság tagja,  2001-

Časopis Matice moravskej, Brno; nemzetközi szerkesztőbizottság tagja, 2003-

Človek a spoločnosť (SVÚ SAV), Košice; nemzetközi szerkesztőbizottság tagja, 2004-

Československá ročenka – Bratislava-Praha, člen redakcie, 2021-

Magyar Történelemtanárok Egyesülete; Budapest, 1996-
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem