SJE főmenü
PaedDr. Terézia Strédl, PhD.
Név: PaedDr. Terézia Strédl, PhD.
Tanszékvezető
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Neveléstudományi Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: Sirály B 106b
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 755

Egyetemi tanulmányok
Comenius Egyetem Pedagógiai Kara, Bratislava
speciálpedagógia
1970 - 1975
Bölcsészeti Kar Comenius Egyetem, Bratislava
iskolapszichológia
1988 - 1990
Rigorózus eljárás
Comenius Egyetem Pedagógiai Kar, Bratislava
Speciálpedagógia
- 1990
Doktori képzés (PhD.)
PdF UK Bratislava
Speciálpedagógia
- 2010

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
Tanszékvezető
2004 -
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva Dunajská Streda
speciálpedagógus
2006 - 2014
Pedagógiai-pszichológiai Tanácsadó
Terapeuta, igazgató
1975 - 2005


Kutatási terület emocionális intelligencia tolerancia rejtett tanterv gyógypedagógiai pszichológiaA1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 5
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (4)
ABB Hazai kiadóknál jegyzett folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent tudományos monográfia jellegű tanulmányok (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 16
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (2)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (3)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (2)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (9)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 33
ACD Hazai kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek (1)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (3)
AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (2)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (6)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (11)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (3)
BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 4
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (1)
GAI Hírek, tudósítások (1)
GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók (1)

Bejegyzések száma összesen: 58

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (5)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (6)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (25)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
Összesen 37

Publikációk listája

AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 4


AAB 001 STRÉDL, Terézia. Dramatoterapia a jej socializačné možnosti. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 111 s. [6 AH]. ISBN 978-80-8122-033-3.

Hivatkozások:
2014  [4] MAJZLANOVÁ, K. - PAJDLHAUSEROVÁ, E. Tvorivá dramatika v materskej škole. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-8052-612-2, s. 61, 104.

2014  [4] FÁBRY LUCKÁ, Z. Terapeutické intervencie a človek s viacnásobným postihnutím. Bratislava : Musica Liturgica, 2014. ISBN 978-80-89700-02-8, s. 79.AAB 002 STRÉDL, Terézia. Inkluzív pedagógia: avagy a gyógypedagógiáról másképp. 1.vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. 148 s.[8 AH]. ISBN 978-80-8122-089-0.

Hivatkozások:
2020  [1] CSEHI, A. - KANCZNÉ NAGY, K. - TÓTH-BAKOS, A. Experience Education to Alleviate Fears of Educator Candidates in Their University Studies. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 2, p. 172. WoS

2019  [4] CSEHI, Á. Az élménypedagógia helye és szerepe a felsőoktatásban. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 362-373.

2019  [4] SZABÓOVÁ, E. A projektalapú oktatás értékelése a komáromi Selye János Egyetem óvodapedagógia szakot hallgatók szemszögéből. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 323-340.

2018  [4] SZABÓOVÁ, E. A játékpedagógia oktatásának erősségei a Selye János Egyetem hallgatói szemszögéből. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 81-90.

2017  [4] ALBERT, S. Fél évszázad a katedrán : Vélemények, elképzelések, tapasztalatok, jó gyakorlatok. Komárno: Felnőttképzési Intézet, Kht., 2017. ISBN 978-80971750-4-7, s. 165.

2016  [1] TÓTH-BAKOS, A. - CSEHIOVÁ, A. Music and brain - music training transfer. In INTED2016 : 10th international technology, education and development conference. Burjassot : IATED-INT assoc technology education A& development, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, p. 1726-1732. WoS

2016  [1] TÓTH-BAKOS, A. Music Education and Music Therapy. In INTED2016 Proceedings. Valencia : IATED Academy, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, p. 1643-1652. WoS

2015  [4] TÓTH-BAKOS, A. Mozartov effekt - Môže hudba zlepšiť inteligenciu a kognitívne schopnosti? In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : ,,Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede". Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-144-6, s. 167, 170.

2015  [4] PUKÁNSZKY, B. Egyenlőség helyett csorbuló jogok - nőkép és nőnevelés a 18-19. századi Európában. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : ,,Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede". Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-144-6, s. 139-149.

2015  [4] ALBERT, S. Problémák és a megoldást segítő elképzelések a közoktatásban. Komárno : Felnőttképzési Intézet Kht., 2015. ISBN 978-80-971750-1-6, s. 74.

2014  [3] BAKOS, A. Zenepedagógia és zeneterápia. In XXVI. DIDMATTECH 2013 : Educational technologies in the information - and knowledge-based society. Győr - Komárno : University of West Hungary - J. Selye University, 2014. ISBN 978-963-334-185-8, p. 192.

2014  [4] TÓTH-BAKOS, A. Az egészségükben akadályozottak és a zeneterápia. In A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie. Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne, 2014. ISBN 978-80-8122-114-9, s. 55-59.

2014  [4] SZABÓOVÁ, E. Didaktické postupy učiteľa pre predprimárne vzdelávanie z perspektívy projektového prístupu. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 206, 215.

2014  [4] MAJZLANOVÁ, K. Dramatoterapia u detí s problémovým správaním v detskom domove. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 354.AAB 003 STRÉDL, Terézia. Terápiák és nevelés: A terápia szocializációs hatása a nevelésben. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 102 s. ISBN 978-80-8122-227-6.

Hivatkozások:
2020  [1] CSEHI, A. - KANCZNÉ NAGY, K. - TÓTH-BAKOS, A. Experience Education to Alleviate Fears of Educator Candidates in Their University Studies. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 2, p. 173. WoSAAB 004 NAGY, Melinda, Terézia STRÉDL a László SZARKA. Többség, kisebbség és a tolerancia II.: Kapcsolatok és identitások a számok tükrében. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 100 s. [5,2AH]. ISBN 978-80-8122-280-1.

Hivatkozások:
2019  [4] HUSZÁR, Zs. Kutatási előzmények a kisebbségi identitás vizsgálatában és a projektben tervezett kérdőíves felmérés tartalmi koncepciója. In Kisebbségi helyzet, identitás és műveltség. A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása. Komárom : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-309-9, p. 48, 59.
ABB Hazai kiadóknál jegyzett folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent tudományos monográfia jellegű tanulmányok
Bejegyzések száma: 1


ABB 001 STRÉDL, Terézia. Jókai üzenete a mának: Az interkulturalitásra való nevelés Jókai művein keresztül. In: Irodalmi hagyományaink (Naše literárne tradície). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2008, S. 325-353. ISBN 978-80-89234-35-6.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 2


ACB 001 BORDÁS, Sándor, Melinda NAGY a Terézia STRÉDL. A pszichológia és társadalomtudományai [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 288 s. ISBN 978-80-8122-164-4.

Hivatkozások:
2018  [3] TÓTH, P. Mire lehet következtetni a tanulási stílusból?In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 822-847.

2018  [3] KANCZNÉ NAGY, K. - TÓTH, P. "Azért vannak a jóbarátok..." avagy, a lemorzsolódás-kutatás pilot vizsgálatának eredményei a Selye János Egyetemen. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 733-759.

2018  [4] TÓTH, P. A tanulmányi előmenetel háttérváltozói felsőoktatás-pedagógiai nézőpontból. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 105-125.ACB 002 HORVÁTHOVÁ, Kinga, András NÉMETH, Terézia STRÉDL, Edita SZABÓOVÁ a Anita TÓTH-BAKOS. Szlovák-magyar pedagógiai terminológiai kézikönyv = Slovensko-maďarská pedagogická terminologická príručka. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 132 s. ISBN 978-80-8122-160-6.

Hivatkozások:
2019  [4] MISAD, K. Szlovák-magyar általános szótárak és szakszótárak a 21. században. In Fordítás, kultúrális hibriditás és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és nyelvtudomány kontextusában. Bratislava : Univerzita Komenského, 2019. ISBN 978-80-223-4738-9, p. 79-97.

2017  [4] SZABÓOVÁ, E. Az óvopedagógus szerepe a nevelő-oktató folyamat tervezési szakaszában. In A SJE Nemzetközi Tudományos Konferenciája : „Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-1, p. 229, 230.

2016  [4] SZABÓOVÁ, E. Oktatási stratégiák az óvodapedagógusok képzésében a komáromi Selye János Egyetemen. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 414, 422.
ACD Hazai kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ACD 001 STRÉDL, Terézia. A személyiség elméleti alapjai. In: A személyiségfejlesztés új kihívásai a nemzetiségi óvodákban és iskolákban = Nové výzvy rozvíjania osobnosti v materských a základných školách s VJM. Keserű József, Vass Vilmos. = Nové výzvy rozvíjania osobnosti v materských a základných školách s VJM Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 9-37 [print]. ISBN 978-80-8122-282-5.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AEC 001 STRÉDL, Terézia. A nemek szerepe az edukációban: A népesedés szociológiai és társadalom-gazdaságtani problémái a XX. században. Népesedés, humángazdaság és társadalompolitika. (2011), s. 55-61.

Hivatkozások:
2012  [5] LEVELEKI, M. Szretykó György (szerk.): Népesedés, humángazdaság és társadalompolitika. A népesedés szociológiai és társadalomgazdaságtani problémái a XXI. század elején (Comenius Oktató és Kiadó Kft., Pécs, 2011.). In Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923, 2012, 26. évf., 2. sz., p. 105, 107.AEC 002 STRÉDL, Terézia. Konfliktusoldás és -megoldás, az interkulturális kölcsönhatások tükrében. In: Történelmi traumáink kezelési lehetőségei lélektani megközelítésben. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2015, P. 221-256. ISBN 978-615-5075-26-1.

AEC 003 NAGY, Melinda, Kinga HORVÁTHOVÁ, Edita SZABÓOVÁ, Katalin KANCZNÉ NAGY, Yvette ORSOVICS a Terézia STRÉDL. A lemorzsolódás vizsgálata a Selye János Egyetem Tanárképző Karán a nappali és levelezős óvópedagógus képzésben utánkövetéssel. In: Oktatás - Gazdaság - Társadalom. Juhász Erika, Endrődy Orsolya. Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2019, P. 344-354. ISBN 978-615-5657-03-0.

Hivatkozások:
2021  [3] CSEHI, A. With music education against university dropout? On the connection between experiential group music sessions and the university dropout process. In Opus et Educatio [online]. 2021, vol. 8, no. 1, p. 29 [cit. 2021-03-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-9908.

2020  [3] TÓTH, P. Egy empirikus kutatás tantárgy-pedagógiai aspektusai. In Új módszerek a szakképzésben - Kollaboratív online tartalomfejlesztés. Budapest : MTA-BME, 2020. ISBN 978-963-508-949-9, p. 33-66.
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 3


AED 001 STRÉDL, Terézia. Emocionálna inteligencia a dramatoterapia. Súčasná dramatoterapia. (2011), s. 85-91.

AED 002 STRÉDL, Terézia. Esélyegyenlőség - és egyenőtlenség az oktatásban. In: A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői: A SJE TKK Neveléstudományi Tanszékének és Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie - vedecký zborník Katedry pedagogiky a Katedry biológie PF UJS v Komárne Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 84-89. ISBN 978-80-8122-114-9.

AED 003 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. Egyetemi hallgatók identitásának kutatása a szlovákiai magyar felsőoktatásban. In: Kisebbségi élethelyzet, identitás és műveltség : A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása: A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása. Horváth Kinga, Tóth Péter, Németh András. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, P. 67-79 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-309-9.


AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFB 001 STRÉDL, Terézia. A tolerancia és a kommunikáció jelentősége az oktatásban = Tolerance and the Importance of Communication in Education. In: Etika az edukációban - tanulmánykötet. = Etika v edukácii - vedecký zborník Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 96-110. ISBN 978-80-8122-196-5.

AFB 002 STRÉDL, Terézia. Integráció vagy inklúzió - fogalomzavar, avagy különbség?! = Integration or Inclusion - Confusion or Diference?!. In: Inkluzív iskola, inkluzív társadalom - tanulmánykötet. = Inkluzívna škola, inkluzívna spoločnosť - vedecký zborník Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, p. 83-90. ISBN 978-80-8122-229-0.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 6


AFC 001 STRÉDL, Terézia. Tanári kulcskompetencia: Empátia. In: Tudás és tanulás: Neveléstudományi Konferencia. Cluj-Napoca: Babes-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár, 2013, S. [6]. ISBN 978-973-0-14736-0.

AFC 002 STRÉDL, Terézia. Dramatoterapia a dramatopedagogika v (špeciálno) pedagogickej praxi. In: XXVII. DIDMATTECH 2014: New methods and technologies in education and practice. Olomouc: Gevak, 2014, P. 100-111. ISBN 978-80-86768-96-0.

AFC 003 STRÉDL, Terézia. Az iskolakezdés problémaköre = The matters of school start. DOI 10.15584/eti.2016.1.36 In: DIDMATTECH 2015: Edukacja - Technika - Informatyka. = Education - technology - computer science Rzeszów: Universytet Rzeszowskiego, 2016, No. 1 (2015), p. 258-269.

AFC 004 NAGY, Melinda, Edita SZABÓOVÁ, Kinga HORVÁTHOVÁ, Katalin KANCZNÉ NAGY, KANCZNÉ NAGY, Anita TÓTH-BAKOS, Yvette ORSOVICS a Terézia STRÉDL. A lemorzsolódás okainak vizsgálata a harmadéves óvópedagógus hallgatók körében. In: Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben : 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet: 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet. Tóth Péter, Maior Enikő, Horváth Kinga. Nagyvárad: Partiumi Keresztény Egyetem, 2018, S. 903-929 [CD-ROM]. ISBN 978-963-449-115-6.

Hivatkozások:
2021  [3] CSEHI, A. With music education against university dropout? On the connection between experiential group music sessions and the university dropout process. In Opus et Educatio [online]. 2021, vol. 8, no. 1, p. 29 [cit. 2021-03-11]. Dostupné na internete: . ISSN 2064-9908.AFC 005 NAGY, Melinda, Terézia STRÉDL, László SZARKA a Mária ZAHATŇANSKÁ. A tolerancia és a toleranciára való nevelés kérdésköre a "többség - kisebbség együttélése" program keretében. In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben : A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Horváth Kinga, Maior Enikő, Bartal Mária, Duchon Jenő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, CD-ROM, p. 558-570. ISBN 978-80-8122-310-5.

AFC 006 NAGY, Melinda, Terézia STRÉDL, László SZARKA, Mária ZAHATŇANSKÁ a Janka PORÁČOVÁ. Tolerancia és toleranciáravaló nevelés a Selye János Egyetem Tanárképző Karán. In: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. százaban Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva. Ungvár: RIK-U, 2019, P. 295-305. ISBN 978-617-7692-33-0.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 11


AFD 001 STRÉDL, Terézia. Az egyetem szupporatív lehetőségei. Egymás mellett vagy együtt?. (2011), s. 64-68.

AFD 002 STRÉDL, Terézia. A pedagógiai terápia jelentősége. In: Zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho -2012: "Vzdelávanie - identita - zdravie", Komárno 13.-14. september 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 778-786. ISBN 978-80-8122-044-9.

AFD 003 STRÉDL, Terézia. A szociális kompetencia professzionális dimenziói. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 281-288 [0,35 AH]. ISBN 978-80-8122-073-9.

Hivatkozások:
2020  [1] CSEHI, A. - KANCZNÉ NAGY, K. - TÓTH-BAKOS, A. Experience Education to Alleviate Fears of Educator Candidates in Their University Studies. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 2, p. 172. WoS

2019  [4] CSEHI, Á. Az élménypedagógia helye és szerepe a felsőoktatásban. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 362-373.

2015  [4] HORVÁTH, K. Oktatásmenedzment. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. 200 s. ISBN 978-80-8122-136-1.

2015  [4] HORVÁTH, K. - SZŐKÖL, I. A pedagógiai kommunikáció és a pedagógus kommunikációs kompetenciája. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : ,,Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede". Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-144-6, s. 268-278.

2014  [4] HORVÁTHOVÁ, K. A pedagógusképzésben történő változások előzményei és a paradigmaváltás. In A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie. Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne, 2014. ISBN 978-80-8122-114-9, s. 11, 13.

2014  [4] PUKÁNSZKY, B. A magyar iskolatörténet és pedagógusképzés paradigmái. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-096-8, p. 41.

2014  [4] PUKÁNSZKY, B. A tanárképzés szerkezeti és tartalmi változásai Magyarországon. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 22, 24.AFD 004 STRÉDL, Terézia. A nevelés sajátosságai. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 430-443. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 005 STRÉDL, Terézia. A beiskolázás optimális feltételei = Optimálne podmienky zaškolenia. In: A beiskolázás optimális feltételei. = Podmienky optimálnej školskej pripravenosti Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 20-28. ISBN 978-80-8122-156-9.

AFD 006 STRÉDL, Terézia. A patrióta jogot véd... = Vlastenec chráni právo... In: A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része. = Právne vedomie ako súčasť zdravého životného štýlu Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 67-75. ISBN 978-80-8122-157-6.

AFD 007 STRÉDL, Terézia. Befogadás és/vagy elfogadás. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 214-229. ISBN 978-80-8122-144-6.

AFD 008 STRÉDL, Terézia. Ismerjük gyermekeinket?!. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Pedagógiai szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 198-204. ISBN 973-80-8122-187-3.

AFD 009 STRÉDL, Terézia. A mentálhigiéné fontossága az edukációban. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 361-366. ISBN 978-80-8122-222-1.

AFD 010 STRÉDL, Terézia. A pályaalkalmasság optimazilásának lehetőségei. DOI 10.36007/3334.2019.45-52 In: 11. International Conference of J. Selye University : Pedagogical Sections: Pedagogical Sections. Bukor József, Nagy Melinda, Pukánszki Béla István, Csehiová Agáta, Józsa Krisztián, Szőköl István. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 45-52. ISBN 978-80-8122-333-4.

AFD 011 NAGY, Melinda, Edita SZABÓOVÁ, Katalin KANCZNÉ NAGY, Terézia STRÉDL, Éva HUTTERER, Levente SZEKEDI a Zsolt NÁMESZTOVSZKI. Természettudományokhoz köthető tanári kompetenciák a biológia szakos és más tanulmányi programokba beiratkozott hallgatóknál. DOI 10.36007/3334.2019.35-43 In: 11. International Conference of J. Selye University : Pedagogical Sections: Pedagogical Sections. Bukor József, Nagy Melinda, Pukánszki Béla István, Csehiová Agáta, Józsa Krisztián, Szőköl István. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 35-43. ISBN 978-80-8122-333-4.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFG 001 STRÉDL, Terézia. A pedagógiai terápia jelentősége. In: XXVI. DIDMATTECH 2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 86-87. ISBN 978-80-8122-086-9.

AFG 002 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. Hallgatók identitás-tudatának vizsgálata egy szlovákiai magyar egyetemen. In: Család a nevelés és az oktatás fókuszában : absztraktkötet: absztraktkötet. [bez zostavovateľa]. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2020, P. [444]. ISBN 978-963-490-258-4.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 3


BAB 001 STRÉDL, Terézia. Kommunikáció és konfliktuskezelés. Komárno: Szaki, 2009. 75 s. ISBN 978-80-970011-2-4.

Hivatkozások:
2015  [4] HORVÁTH, K. - SZŐKÖL, I. A pedagógiai kommunikáció és a pedagógus kommunikációs kompetenciája. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : ,,Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede". Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-144-6, s. 268-278.

2012  [4] HORVÁTHOVÁ, K. - ONDIKOVÁ, T. A tanár kommunikációs kompetenciája. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS - 2012. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-044-9, s. 351, 359.BAB 002 BERTA, Tünde a Terézia STRÉDL. Kooperatív csoportmunka heterogén tanulói csoportokban: A Komplex Instrukciós program és iskolai bevezetésének lehetőségei. 1. vyd. Komárno: Inštitút pre Inováciu Vzdelávania n.o., 2019. 108 s. ISBN 978-80-972934-6-8.

BAB 003 BERTA, Tünde a Terézia STRÉDL. Kooperatívna skupinová práca v heterogénnych skupinách žiakov: Komplexný inštruktážny program a možnosti jeho zavedenia do vyučovacieho procesu. 1. vyd. Komárno: Inštitút pre Inováciu Vzdelávania n.o., 2019. 100 s. ISBN 978-80-972934-7-5.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 2


BCI 001 BORDÁS, Sándor, Zsuzsanna FORRÓ, Margit NÉMETH a Terézia STRÉDL. Pszichológiai jegyzetek.

BCI 002 STRÉDL, Terézia. Tolerancia és a kommunikáció. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 104 s. ISBN 978-80-8122-159-0.


BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 3


BDF 001 STRÉDL, Terézia a Ágnes BÁLINT. Čo odkazuje krtko deťom?. Eruditio - Educatio. roč. 6, č. 1. (2011), s. 15-29. ISSN 1336-8893.

BDF 002 STRÉDL, Terézia. A lelki egészség védelme. Carissimi. Évf. 5, sz. 1 (2014), p. 21. ISSN 1338-2438.

BDF 003 STRÉDL, Terézia. Tolerancia ako podmienka kvality spolunažívania. Sociálna prevencia. Č. 1 (2015), s. 20-21. ISSN 1336-9679.


BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 2


BEC 001 STRÉDL, Terézia. Jókai Mór és az interkulturalitás. In: Ötéves a Selye János Egyetem: Tanulmánykötet Albert Sándor tiszteletére. Kovátsné Németh Mária. Győr: MTA Veszprémi Területi Bizottság Magyarságkutató és Neveléstörténeti Munkabizottsága, P. 91-102. ISBN 978-963-7385-91-9.

BEC 002 STRÉDL, Terézia. Életviteli diszharmóniák. Együtt a környezetért. (2011), s. 270-275.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEE 001 STRÉDL, Terézia. Tolerancia - intolerancia. In: Nemzeti és etnikai konfliktusok a Kárpát-medencében. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2014, P. 58-67. ISBN 978-615-5075-22-3.


EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 1


EDI 001 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. Kultúrne, sociálne a biologické determinanty edukácie. Eruditio - Educatio. Roč. 8, č. 4 (2013), s. 155-157. ISSN 1336-8893.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 9


FAI 001 STRÉDL, Terézia a Melinda NAGY. Egymás mellett vagy együtt?!: A Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Szimpóziuma - tanulmánykötet. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011. 130 s. ISBN 978-80-8122-024-1.

FAI 002 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői [elektronický zdroj] = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie - vedecký zborník Katedry pedagogiky a Katedry biológie PF UJS v Komárne: A SJE TKK Neveléstudományi Tanszékének és Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, 132 s. ISBN 978-80-8122-114-9.

FAI 003 JUHÁSZ, György, Kinga HORVÁTHOVÁ, Terézia STRÉDL a Zuzana ÁRKI. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 [elektronický zdroj]: "Vzdelávanie a veda na začiatku na XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, [41 AH]. ISBN 978-80-8122-103-3.

FAI 004 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. A beiskolázás optimális feltételei [elektronický zdroj] = Podmienky optimálnej školskej pripravenosti. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, [9,70 AH]. ISBN 978-80-8122-156-9.

FAI 005 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része [elektronický zdroj] = Právne vedomie ako súčasť zdravého životného štýlu. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, [12 AH]. ISBN 978-80-8122-157-6.

FAI 006 JUHÁSZ, György, Ádám István NAGY, Terézia STRÉDL a Anita TÓTH-BAKOS. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015 [elektronický zdroj]: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 551 s. [27 AH]. ISBN 978-80-8122-144-6.

FAI 007 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. Etika az edukációban - tanulmánykötet [elektronický zdroj] = Etika v edukácii - vedecký zborník. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. CD-ROM, 133 s. [10,2 AH]. ISBN 978-80-8122-196-5.

FAI 008 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. Inkluzív iskola, inkluzív társadalom [elektronický zdroj] = Inkluzívna škola, inkluzívna spoločnosť - vedecký zborník: tanulmánykötet. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, [7,9 AH]. ISBN 978-80-8122-229-0.

FAI 009 BUKOR, József, Terézia STRÉDL, Melinda NAGY, Vilmos VASS, Yvette ORSOVICS a Beáta DOBAY. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Pedagógiai szekciók: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, 400 s. [32 AH]. ISBN 978-80-8122-222-1.


GAI Hírek, tudósítások
Bejegyzések száma: 1


GAI 001 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része. Eruditio - Educatio. Évf. 10, sz. 4 (2015), p, 136-138. ISSN 1336-8893.


GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók
Bejegyzések száma: 1


GII 001 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. A beiskolázás optimális feltételei. Eruditio - Educatio. Évf. 9, sz. 4 (2014), p. 125-127. ISSN 1336-8893.  1990: VÜDPaP Bratislava - pszichoterápiai képzés 1995: Márai Sándor Alapítvány, Dunaszerdahely - interetnikus konfliktuskezelő tréner 1997: ARK  Bratislava - mediáció 1997: Rett Alapítvány, Szlovákia - elnök 2000: ECO Brüsszel - Diszkriminációs program trénere 2010: Carissimi folyóirat - szakmai tanácsadó  

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.