SJE főmenü
PaedDr. Terézia Strédl, PhD.
Név: PaedDr. Terézia Strédl, PhD.
Kar: Református Teológiai Kar
Tanszék: Alkalmazott Tudományok Tanszéke
Beosztás: Egyetemi docens
Iroda: T408
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 755
A tanulmányi program profiltantárgyáért felelős személy:
Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás (1. szint, nappali képzés)
Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás (2. szint, nappali képzés)

Egyetemi tanulmányok
Comenius Egyetem Pedagógiai Kara, Bratislava
speciálpedagógia
1970 - 1975
Bölcsészeti Kar Comenius Egyetem, Bratislava
iskolapszichológia
1988 - 1990
Rigorózus eljárás
Comenius Egyetem Pedagógiai Kar, Bratislava
Speciálpedagógia
- 1990
Doktori képzés (PhD.)
PdF UK Bratislava
Speciálpedagógia
- 2010

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
Tanszékvezető
2004 -
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva Dunajská Streda
speciálpedagógus
2006 - 2014
Pedagógiai-pszichológiai Tanácsadó
Terapeuta, igazgató
1975 - 2005


Kutatási terület emocionális intelligencia tolerancia rejtett tanterv gyógypedagógiai pszichológia

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 6
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (5)
ABB Hazai kiadóknál jegyzett folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent tudományos monográfia jellegű tanulmányok (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 14
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (2)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (3)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (2)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (7)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 45
ACD Hazai kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek (1)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (5)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (4)
AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (2)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (4)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (12)
AFE Külföldi meghívásos tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (11)
BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (3)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 0

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 9
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (2)
DAI Disszertációs és habilitációs munkák (1)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (1)
GAI Kutatási jelentések (1)
GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók (4)

Bejegyzések száma összesen: 74

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (5)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (4)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (28)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
Összesen 38

Publikációk listája

AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 5


AAB 001 STRÉDL, Terézia. Dramatoterapia a jej socializačné možnosti. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 111 s. [6 AH]. ISBN 978-80-8122-033-3.

Hivatkozások:
2014  [4] MAJZLANOVÁ, K. - PAJDLHAUSEROVÁ, E. Tvorivá dramatika v materskej škole. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-8052-612-2, s. 61, 104.

2014  [4] FÁBRY LUCKÁ, Z. Terapeutické intervencie a človek s viacnásobným postihnutím. Bratislava : Musica Liturgica, 2014. ISBN 978-80-89700-02-8, s. 79.AAB 002 STRÉDL, Terézia. Inkluzív pedagógia: avagy a gyógypedagógiáról másképp. 1.vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. 148 s.[8 AH]. ISBN 978-80-8122-089-0.

Hivatkozások:
2020  [1] CSEHI, A. - KANCZNÉ NAGY, K. - TÓTH-BAKOS, A. Experience Education to Alleviate Fears of Educator Candidates in Their University Studies. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 2, p. 172. WoS

2019  [4] CSEHI, Á. Az élménypedagógia helye és szerepe a felsőoktatásban. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 362-373.

2019  [4] SZABÓOVÁ, E. A projektalapú oktatás értékelése a komáromi Selye János Egyetem óvodapedagógia szakot hallgatók szemszögéből. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 323-340.

2018  [4] SZABÓOVÁ, E. A játékpedagógia oktatásának erősségei a Selye János Egyetem hallgatói szemszögéből. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 81-90.

2017  [4] ALBERT, S. Fél évszázad a katedrán : Vélemények, elképzelések, tapasztalatok, jó gyakorlatok. Komárno: Felnőttképzési Intézet, Kht., 2017. ISBN 978-80971750-4-7, s. 165.

2016  [1] TÓTH-BAKOS, A. - CSEHIOVÁ, A. Music and brain - music training transfer. In INTED2016 : 10th international technology, education and development conference. Burjassot : IATED-INT assoc technology education A& development, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, p. 1726-1732. WoS

2016  [1] TÓTH-BAKOS, A. Music Education and Music Therapy. In INTED2016 Proceedings. Valencia : IATED Academy, 2016. ISBN 978-84-608-5617-7, p. 1643-1652. WoS

2015  [4] TÓTH-BAKOS, A. Mozartov effekt - Môže hudba zlepšiť inteligenciu a kognitívne schopnosti? In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : ,,Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede". Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-144-6, s. 167, 170.

2015  [4] PUKÁNSZKY, B. Egyenlőség helyett csorbuló jogok - nőkép és nőnevelés a 18-19. századi Európában. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : ,,Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede". Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-144-6, s. 139-149.

2015  [4] ALBERT, S. Problémák és a megoldást segítő elképzelések a közoktatásban. Komárno : Felnőttképzési Intézet Kht., 2015. ISBN 978-80-971750-1-6, s. 74.

2014  [3] BAKOS, A. Zenepedagógia és zeneterápia. In XXVI. DIDMATTECH 2013 : Educational technologies in the information - and knowledge-based society. Győr - Komárno : University of West Hungary - J. Selye University, 2014. ISBN 978-963-334-185-8, p. 192.

2014  [4] TÓTH-BAKOS, A. Az egészségükben akadályozottak és a zeneterápia. In A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie. Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne, 2014. ISBN 978-80-8122-114-9, s. 55-59.

2014  [4] SZABÓOVÁ, E. Didaktické postupy učiteľa pre predprimárne vzdelávanie z perspektívy projektového prístupu. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 206, 215.

2014  [4] MAJZLANOVÁ, K. Dramatoterapia u detí s problémovým správaním v detskom domove. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 354.AAB 003 STRÉDL, Terézia. Terápiák és nevelés: A terápia szocializációs hatása a nevelésben. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. 102 s. ISBN 978-80-8122-227-6.

Hivatkozások:
2021  [3] TÓTH-BAKOS, A. Alternatív irányzatok a zenei nevelésben az inklúzió jegyében, avagy, hogyan lehet a zene tényleg mindenkié. In Parlando [online]. 2021, no. 6 [cit. 2021-12-07]. Dostupné na internete: . ISSN 2063-1979.

2020  [1] CSEHI, A. - KANCZNÉ NAGY, K. - TÓTH-BAKOS, A. Experience Education to Alleviate Fears of Educator Candidates in Their University Studies. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 2, p. 173. WoSAAB 004 NAGY, Melinda, Terézia STRÉDL a László SZARKA. Többség, kisebbség és a tolerancia II.: Kapcsolatok és identitások a számok tükrében. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 100 s. [5,2AH]. ISBN 978-80-8122-280-1.

Hivatkozások:
2021  [4] CSEHIOVÁ, A. Művészeti nevelés, tolerancia és kapcsolódási pontjaik a pedagógushallgatók szemszögéből. In Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM [Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban] [CD-ROM]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. ISBN 978-80-8122-387-7, p. 11.

2019  [4] HUSZÁR, Zs. Kutatási előzmények a kisebbségi identitás vizsgálatában és a projektben tervezett kérdőíves felmérés tartalmi koncepciója. In Kisebbségi helyzet, identitás és műveltség. A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása. Komárom : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-309-9, p. 48, 59.AAB 005 TÓTHNÉ LITOVKINA, Anna a Peter ZOLCZER. Önfejlesztés és produktivitás: Rövid útmutató személyiségünk és teljesítőképességünk fejlesztéséhez. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. 118 s. ISBN 978-80-8122-288-7.


ABB Hazai kiadóknál jegyzett folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent tudományos monográfia jellegű tanulmányok
Bejegyzések száma: 1


ABB 001 STRÉDL, Terézia. Jókai üzenete a mának: Az interkulturalitásra való nevelés Jókai művein keresztül. In: Irodalmi hagyományaink (Naše literárne tradície). Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2008, S. 325-353. ISBN 978-80-89234-35-6.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 2


ACB 001 BORDÁS, Sándor, Melinda NAGY a Terézia STRÉDL. A pszichológia és társadalomtudományai [elektronický zdroj]. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, 288 s. ISBN 978-80-8122-164-4.

Hivatkozások:
2018  [3] TÓTH, P. Mire lehet következtetni a tanulási stílusból?In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 822-847.

2018  [3] KANCZNÉ NAGY, K. - TÓTH, P. "Azért vannak a jóbarátok..." avagy, a lemorzsolódás-kutatás pilot vizsgálatának eredményei a Selye János Egyetemen. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. Budapest : Óbudai Egyetem, 2018. ISBN 978-963-449-115-6, p. 733-759.

2018  [4] TÓTH, P. A tanulmányi előmenetel háttérváltozói felsőoktatás-pedagógiai nézőpontból. In Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2018 : Sekcia: Predmetová pedagogika. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-252-8, p. 105-125.ACB 002 HORVÁTH, Kinga, András NÉMETH, Terézia STRÉDL, Edita SZABÓOVÁ a Anita TÓTH-BAKOS. Szlovák-magyar pedagógiai terminológiai kézikönyv = Slovensko-maďarská pedagogická terminologická príručka. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 132 s. ISBN 978-80-8122-160-6.

Hivatkozások:
2019  [4] MISAD, K. Szlovák-magyar általános szótárak és szakszótárak a 21. században. In Fordítás, kultúrális hibriditás és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és nyelvtudomány kontextusában. Bratislava : Univerzita Komenského, 2019. ISBN 978-80-223-4738-9, p. 79-97.

2017  [4] SZABÓOVÁ, E. Az óvopedagógus szerepe a nevelő-oktató folyamat tervezési szakaszában. In A SJE Nemzetközi Tudományos Konferenciája : „Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai”. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-221-1, p. 229, 230.

2016  [4] SZABÓOVÁ, E. Oktatási stratégiák az óvodapedagógusok képzésében a komáromi Selye János Egyetemen. In A Selye János Egyetem 2016-os ,,Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : Pedagógiai szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 414, 422.
ACD Hazai kiadók tankönyveiben megjelent fejezetek
Bejegyzések száma: 1


ACD 001 STRÉDL, Terézia. A személyiség elméleti alapjai. In: A személyiségfejlesztés új kihívásai a nemzetiségi óvodákban és iskolákban = Nové výzvy rozvíjania osobnosti v materských a základných školách s VJM. Keserű József, Vass Vilmos. = Nové výzvy rozvíjania osobnosti v materských a základných školách s VJM Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018, s. 9-37 [print]. ISBN 978-80-8122-282-5.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 5


AEC 001 STRÉDL, Terézia. Szlovákiában magyar iskolát látogatni?: A szlovákiai magyar tanítási nyelvű oktató-nevelő munkáról. Mester és Tanítvány. č. 20 (2008), s. 13 / 168. ISSN 1785-4342.

Hivatkozások:
2014  [4] PUKÁNSZKY, B. A tanárképzés szerkezeti és tartalmi változásai Magyarországon. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 22, 24.AEC 002 STRÉDL, Terézia. Szlovákiai helyzetjelentés: Edukációs stratégiák és taktikák. Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban. (2009), s. 39-53.

AEC 003 STRÉDL, Terézia. Rodovosť a jej formujúce vplyvy. Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti. (2010), s. 462-467.

AEC 004 STRÉDL, Terézia. A nemek szerepe az edukációban: A népesedés szociológiai és társadalom-gazdaságtani problémái a XX. században. Népesedés, humángazdaság és társadalompolitika. (2011), s. 55-61.

Hivatkozások:
2012  [5] LEVELEKI, M. Szretykó György (szerk.): Népesedés, humángazdaság és társadalompolitika. A népesedés szociológiai és társadalomgazdaságtani problémái a XXI. század elején (Comenius Oktató és Kiadó Kft., Pécs, 2011.). In Tér és Társadalom. ISSN 2062-9923, 2012, 26. évf., 2. sz., p. 105, 107.AEC 005 STRÉDL, Terézia. Konfliktusoldás és -megoldás, az interkulturális kölcsönhatások tükrében. In: Történelmi traumáink kezelési lehetőségei lélektani megközelítésben. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2015, P. 221-256. ISBN 978-615-5075-26-1.


AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 4


AED 001 STRÉDL, Terézia. Emocionálna inteligencia a dramatoterapia. Súčasná dramatoterapia. (2011), s. 85-91.

AED 002 STRÉDL, Terézia. Esélyegyenlőség - és egyenőtlenség az oktatásban. In: A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői: A SJE TKK Neveléstudományi Tanszékének és Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie - vedecký zborník Katedry pedagogiky a Katedry biológie PF UJS v Komárne Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 84-89. ISBN 978-80-8122-114-9.

AED 003 STRÉDL, Terézia. Az iskolaválasztás és a nyelvhasználat sajátosságai = Výber školy a zákonitosti používania materinského jazyka. In: Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vjm = Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban. Szőköl István. = Szlovák nyelv és szlovák irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, P. 87-95, [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-387-7.

AED 004 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. Egyetemi hallgatók identitásának kutatása a szlovákiai magyar felsőoktatásban. In: Kisebbségi élethelyzet, identitás és műveltség : A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása: A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása. Horváth Kinga, Tóth Péter, Németh András. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, P. 67-79 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-309-9.


AFB Hazai meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 2


AFB 001 STRÉDL, Terézia. A tolerancia és a kommunikáció jelentősége az oktatásban = Tolerance and the Importance of Communication in Education. In: Etika az edukációban - tanulmánykötet. = Etika v edukácii - vedecký zborník Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 96-110. ISBN 978-80-8122-196-5.

AFB 002 STRÉDL, Terézia. Integráció vagy inklúzió - fogalomzavar, avagy különbség?! = Integration or Inclusion - Confusion or Diference?!. In: Inkluzív iskola, inkluzív társadalom - tanulmánykötet. = Inkluzívna škola, inkluzívna spoločnosť - vedecký zborník Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, p. 83-90. ISBN 978-80-8122-229-0.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 4


AFC 001 STRÉDL, Terézia. Tanári kulcskompetencia: Empátia. In: Tudás és tanulás: Neveléstudományi Konferencia. Cluj-Napoca: Babes-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár, 2013, S. [6]. ISBN 978-973-0-14736-0.

AFC 002 STRÉDL, Terézia. Dramatoterapia a dramatopedagogika v (špeciálno) pedagogickej praxi. In: XXVII. DIDMATTECH 2014: New methods and technologies in education and practice. Olomouc: Gevak, 2014, P. 100-111. ISBN 978-80-86768-96-0.

AFC 003 STRÉDL, Terézia. Az iskolakezdés problémaköre = The matters of school start. DOI 10.15584/eti.2016.1.36 In: DIDMATTECH 2015: Edukacja - Technika - Informatyka. = Education - technology - computer science Rzeszów: Universytet Rzeszowskiego, 2016, No. 1 (2015), p. 258-269.

AFC 004 NAGY, Melinda, Terézia STRÉDL, László SZARKA a Mária ZAHATŇANSKÁ. A tolerancia és a toleranciára való nevelés kérdésköre a "többség - kisebbség együttélése" program keretében. In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben : A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Horváth Kinga, Maior Enikő, Bartal Mária, Duchon Jenő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, CD-ROM, p. 558-570. ISBN 978-80-8122-310-5.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 12


AFD 001 STRÉDL, Terézia. Sztereotípiák az edukációban. Zborník II.Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Spoločenské javy a zmeny". (2010), s. 571-578.

AFD 002 STRÉDL, Terézia. Az egyetem szupporatív lehetőségei. Egymás mellett vagy együtt?. (2011), s. 64-68.

AFD 003 STRÉDL, Terézia. A pedagógiai terápia jelentősége. In: Zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho -2012: "Vzdelávanie - identita - zdravie", Komárno 13.-14. september 2012. Komárno: Univerzita J. Selyeho, S. 778-786. ISBN 978-80-8122-044-9.

AFD 004 STRÉDL, Terézia. A szociális kompetencia professzionális dimenziói. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie UJS - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 281-288 [0,35 AH]. ISBN 978-80-8122-073-9.

Hivatkozások:
2020  [1] CSEHI, A. - KANCZNÉ NAGY, K. - TÓTH-BAKOS, A. Experience Education to Alleviate Fears of Educator Candidates in Their University Studies. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 2, p. 172. WoS

2019  [4] CSEHI, Á. Az élménypedagógia helye és szerepe a felsőoktatásban. In Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. Komárno : Selye János Egyetem, 2019. ISBN 978-80-8122-310-5, p. 362-373.

2015  [4] HORVÁTH, K. Oktatásmenedzment. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. 200 s. ISBN 978-80-8122-136-1.

2015  [4] HORVÁTH, K. - SZŐKÖL, I. A pedagógiai kommunikáció és a pedagógus kommunikációs kompetenciája. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : ,,Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede". Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-144-6, s. 268-278.

2014  [4] HORVÁTHOVÁ, K. A pedagógusképzésben történő változások előzményei és a paradigmaváltás. In A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie. Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne, 2014. ISBN 978-80-8122-114-9, s. 11, 13.

2014  [4] PUKÁNSZKY, B. A magyar iskolatörténet és pedagógusképzés paradigmái. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-096-8, p. 41.

2014  [4] PUKÁNSZKY, B. A tanárképzés szerkezeti és tartalmi változásai Magyarországon. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-104-0, p. 22, 24.AFD 005 STRÉDL, Terézia. A nevelés sajátosságai. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, CD-ROM, p. 430-443. ISBN 978-80-8122-103-3.

AFD 006 STRÉDL, Terézia. A beiskolázás optimális feltételei = Optimálne podmienky zaškolenia. In: A beiskolázás optimális feltételei. = Podmienky optimálnej školskej pripravenosti Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 20-28. ISBN 978-80-8122-156-9.

AFD 007 STRÉDL, Terézia. A patrióta jogot véd... = Vlastenec chráni právo... In: A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része. = Právne vedomie ako súčasť zdravého životného štýlu Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 67-75. ISBN 978-80-8122-157-6.

AFD 008 STRÉDL, Terézia. Befogadás és/vagy elfogadás. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-ROM, p. 214-229. ISBN 978-80-8122-144-6.

AFD 009 STRÉDL, Terézia. Ismerjük gyermekeinket?!. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Pedagógiai szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 198-204. ISBN 973-80-8122-187-3.

AFD 010 STRÉDL, Terézia. A mentálhigiéné fontossága az edukációban. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 361-366. ISBN 978-80-8122-222-1.

AFD 011 STRÉDL, Terézia. A pályaalkalmasság optimazilásának lehetőségei. DOI 10.36007/3334.2019.45-52 In: 11. International Conference of J. Selye University : Pedagogical Sections: Pedagogical Sections. Bukor József, Nagy Melinda, Pukánszki Béla István, Csehiová Agáta, Józsa Krisztián, Szőköl István. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 45-52. ISBN 978-80-8122-333-4.

AFD 012 NAGY, Melinda, Edita SZABÓOVÁ, Katalin KANCZNÉ NAGY, Terézia STRÉDL, Éva HUTTERER, Levente SZEKEDI a Zsolt NÁMESZTOVSZKI. Természettudományokhoz köthető tanári kompetenciák a biológia szakos és más tanulmányi programokba beiratkozott hallgatóknál. DOI 10.36007/3334.2019.35-43 In: 11. International Conference of J. Selye University : Pedagogical Sections: Pedagogical Sections. Bukor József, Nagy Melinda, Pukánszki Béla István, Csehiová Agáta, Józsa Krisztián, Szőköl István. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, online, s. 35-43. ISBN 978-80-8122-333-4.


AFE Külföldi meghívásos tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFE 001 STRÉDL, Terézia. The Impact of the Media on Children`s Mental development. The Europe of Regions: Literature, Media, Culture. (2007), s. 210.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFG 001 STRÉDL, Terézia. A pedagógiai terápia jelentősége. In: XXVI. DIDMATTECH 2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, S. 86-87. ISBN 978-80-8122-086-9.

AFG 002 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. Hallgatók identitás-tudatának vizsgálata egy szlovákiai magyar egyetemen. In: Család a nevelés és az oktatás fókuszában : absztraktkötet: absztraktkötet. [bez zostavovateľa]. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2020, P. [444]. ISBN 978-963-490-258-4.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 3


BAB 001 STRÉDL, Terézia. Kommunikáció és konfliktuskezelés. Komárno: Szaki, 2009. 75 s. ISBN 978-80-970011-2-4.

Hivatkozások:
2015  [4] HORVÁTH, K. - SZŐKÖL, I. A pedagógiai kommunikáció és a pedagógus kommunikációs kompetenciája. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : ,,Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede". Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-144-6, s. 268-278.

2012  [4] HORVÁTHOVÁ, K. - ONDIKOVÁ, T. A tanár kommunikációs kompetenciája. In Medzinárodná vedecká konferencia UJS - 2012. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-044-9, s. 351, 359.BAB 002 BERTA, Tünde a Terézia STRÉDL. Kooperatív csoportmunka heterogén tanulói csoportokban: A Komplex Instrukciós program és iskolai bevezetésének lehetőségei. 1. vyd. Komárno: Inštitút pre Inováciu Vzdelávania n.o., 2019. 108 s. ISBN 978-80-972934-6-8.

BAB 003 BERTA, Tünde a Terézia STRÉDL. Kooperatívna skupinová práca v heterogénnych skupinách žiakov: Komplexný inštruktážny program a možnosti jeho zavedenia do vyučovacieho procesu. 1. vyd. Komárno: Inštitút pre Inováciu Vzdelávania n.o., 2019. 100 s. ISBN 978-80-972934-7-5.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 2


BCI 001 BORDÁS, Sándor, Zsuzsanna FORRÓ, Margit NÉMETH a Terézia STRÉDL. Pszichológiai jegyzetek.

BCI 002 STRÉDL, Terézia. Tolerancia és a kommunikáció. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 104 s. ISBN 978-80-8122-159-0.


BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 11


BDF 001 STRÉDL, Terézia. Socializačný vplyv dramatoterapie. Uplatnenie pedagogickej terápie a dramatoterapie v procese edukácie. (2009), s. 29-74.

BDF 002 STRÉDL, Terézia. A másság gazdagít. Carissimi. roč. 1., č. 1. (2010), s. 3. ISSN 1338-2438.

BDF 003 STRÉDL, Terézia. A pedagógus készségtára a XXI.században. Katedra. roč. XVII., č. 3. (2009), s. 6-7. ISSN 1335-6445.

Hivatkozások:
2013  [4] HORVÁTH, K. Újszerű trendek az oktatásmenedzsmentben. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-073-9, s. 150.BDF 004 STRÉDL, Terézia. Az akadályozottság lélektani hatásai: A testi akadályozottakról. Carissimi. roč. 1., č. 0. (2010), s. 12-13. ISSN 1338-2438.

BDF 005 STRÉDL, Terézia. Differenciálás az oktatásban. Katedra. roč. 17., č. 4 (2009), s. 10-11. ISSN 1335-6445.

BDF 006 STRÉDL, Terézia. Paragrafus: A súlyos fogyatékossággal élő személy igazolványa. Carissimi. roč. 1., č. 2. (2010), s. 14-15. ISSN 1338-2438.

BDF 007 NÉMETH, Margit a Terézia STRÉDL. Pedagógusi készségtár: Empátia. Eruditio - Educatio. roč. 5., č. 1-2. (2010), s. 183-192. ISSN 1336-8893.

BDF 008 STRÉDL, Terézia. Tanulási zavarok és megelőzésük: A figyelemzavar és a figyelemfejlesztés lehetőségei. Katedra. roč. XVII:, č. 2. (2009), s. 16-17. ISSN 1335-6445.

BDF 009 STRÉDL, Terézia a Ágnes BÁLINT. Čo odkazuje krtko deťom?. Eruditio - Educatio. roč. 6, č. 1. (2011), s. 15-29. ISSN 1336-8893.

BDF 010 STRÉDL, Terézia. A lelki egészség védelme. Carissimi. Évf. 5, sz. 1 (2014), p. 21. ISSN 1338-2438.

BDF 011 STRÉDL, Terézia. Tolerancia ako podmienka kvality spolunažívania. Sociálna prevencia. Č. 1 (2015), s. 20-21. ISSN 1336-9679.


BEC Külföldi recenzált tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 3


BEC 001 STRÉDL, Terézia. Jókai Mór és az interkulturalitás. In: Ötéves a Selye János Egyetem: Tanulmánykötet Albert Sándor tiszteletére. Kovátsné Németh Mária. Győr: MTA Veszprémi Területi Bizottság Magyarságkutató és Neveléstörténeti Munkabizottsága, P. 91-102. ISBN 978-963-7385-91-9.

BEC 002 STRÉDL, Terézia. Tolerancia - intolerancia: A másság gazdagít. In: Tolerancia? Tolerancia. Tolerancia!: Kirekesztés - megtűrés - befogadás. Bertók Rózsa - Barczi Tamás - Bécsi Zsófia. Pécs: Ethosz, P. 180. ISBN 978-963-88149-0-6.

BEC 003 STRÉDL, Terézia. Életviteli diszharmóniák. Együtt a környezetért. (2011), s. 270-275.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 2


BEE 001 STRÉDL, Terézia. A gyógypedagógia helyzete Szlovákiában. In: Apáczai-napok: Tanulmánykötet I.. Győr, MR: NYME ACsJ Kar, S. 40-46. ISBN 978-963-7287-18-3.

BEE 002 STRÉDL, Terézia. Tolerancia - intolerancia. In: Nemzeti és etnikai konfliktusok a Kárpát-medencében. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2014, P. 58-67. ISBN 978-615-5075-22-3.


DAI Disszertációs és habilitációs munkák
Bejegyzések száma: 1


DAI 001 STRÉDL, Terézia. Socializačný vplyv dramatoterapie u telesne postihnutých.


EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 1


EDI 001 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. Kultúrne, sociálne a biologické determinanty edukácie. Eruditio - Educatio. Roč. 8, č. 4 (2013), s. 155-157. ISSN 1336-8893.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 7


FAI 001 STRÉDL, Terézia a Melinda NAGY. Egymás mellett vagy együtt?!: A Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Szimpóziuma - tanulmánykötet. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011. 130 s. ISBN 978-80-8122-024-1.

FAI 002 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői [elektronický zdroj] = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie - vedecký zborník Katedry pedagogiky a Katedry biológie PF UJS v Komárne: A SJE TKK Neveléstudományi Tanszékének és Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. CD-ROM, 132 s. ISBN 978-80-8122-114-9.

FAI 003 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. A beiskolázás optimális feltételei [elektronický zdroj] = Podmienky optimálnej školskej pripravenosti. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, [9,70 AH]. ISBN 978-80-8122-156-9.

FAI 004 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része [elektronický zdroj] = Právne vedomie ako súčasť zdravého životného štýlu. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. CD-ROM, [12 AH]. ISBN 978-80-8122-157-6.

FAI 005 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. Etika az edukációban - tanulmánykötet [elektronický zdroj] = Etika v edukácii - vedecký zborník. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. CD-ROM, 133 s. [10,2 AH]. ISBN 978-80-8122-196-5.

FAI 006 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. Inkluzív iskola, inkluzív társadalom [elektronický zdroj] = Inkluzívna škola, inkluzívna spoločnosť - vedecký zborník: tanulmánykötet. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, [7,9 AH]. ISBN 978-80-8122-229-0.

FAI 007 BUKOR, József, Terézia STRÉDL, Melinda NAGY, Vilmos VASS, Yvette ORSOVICS a Beáta DOBAY. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Pedagógiai szekciók: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. CD-ROM, 400 s. [32 AH]. ISBN 978-80-8122-222-1.


GAI Kutatási jelentések
Bejegyzések száma: 1


GAI 001 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része. Eruditio - Educatio. Évf. 10, sz. 4 (2015), p, 136-138. ISSN 1336-8893.


GII Különféle publikációk és dokumentumok, melyek az előbbi kategóriák egyikébe sem sorolhatók
Bejegyzések száma: 4


GII 001 STRÉDL, Terézia. Iskolaalkalmasság. Katedra. roč. XVII., č. 6. (2010), s. 8. ISSN 1335-6445.

GII 002 STRÉDL, Terézia a Margit NÉMETH. Nevelő és neveltje. Katedra. roč. XVII., č. 2 (2009), s. 17. ISSN 1335-6445.

GII 003 STRÉDL, Terézia. Pályakezdő pedagógusok. Katedra. roč. XVII., č. 1. (2009), s. 27. ISSN 1335-6445.

GII 004 NAGY, Melinda a Terézia STRÉDL. A beiskolázás optimális feltételei. Eruditio - Educatio. Évf. 9, sz. 4 (2014), p. 125-127. ISSN 1336-8893.

Menný zoznam publikácií:


V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Počet výstupov: 1


V1_001 Csehiová, Agáta, Tóth-Bakos, Anita, Szőköl, István, Strédl, Terézia, Nagy, Melinda, Drahota-Szabó, Erzsébet, Pukánszky, Béla István, Németh, András. 13th International Conference of J. Selye University [elektronický dokument] : Pedagogical Sections: Conference Proceedings: September 8-9, 2021 Komárno, Slovak Republic. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-409-6. TUTPFSPD signatúra E091576. http://uk.ujs.sk/dl/4096/Zbornik_XIII_UJS_2021_pedagogia.pdf. [slovenčina. angličtina. maďarčina. nemčina]


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 6


V2_001 Nagy, Melinda, Tóth, Péter, Strédl, Terézia, Lévai, Attila, Szarka, László. Inklúzia sociálne znevýhodnených žiakov na základných školách na Slovensku. DOI 10.36007/4096.2022.215 In: 13th International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections: Conference Proceedings: September 8-9, 2021 Komárno, Slovak Republic. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 215-220. ISBN 978-80-8122-409-6. [slovenčina]


V2_002 Strédl, Terézia, Nagy, Melinda, Baka, Patrik. Altruizmus, avagy a tanult segítés = Altruism or Learned Help. DOI 10.36007/4096.2022.181 In: 13th International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections: Conference Proceedings: September 8-9, 2021 Komárno, Slovak Republic. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 181-188. ISBN 978-80-8122-409-6. [maďarčina]


V2_003 Baka, Patrik, Strédl, Terézia. Az identitás kutatásának lehetőségei kvalitatív módszerekkel. DOI 10.36007/4096.2022.163 In: 13th International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections: Conference Proceedings: September 8-9, 2021 Komárno, Slovak Republic. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 163-174. ISBN 978-80-8122-409-6. [maďarčina]


V2_004 Huszár, Zsuzsanna, Tóth, Péter, Horváth, Kinga, Baka, Patrik, Strédl, Terézia, Nagy, Melinda, Pukánszky, Béla István, Németh, András. Szlovákiai magyar pedagógusok véleménye a foglalkozásukhoz kapcsolódó néhány kérdésben In: A Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzés és neveléstudományi kutatás aktuális és történeti tárházának értékei. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2022, s. 99-107. ISBN 978-963-626-027-9. [maďarčina]


V2_005 Strédl, Terézia. Az önkéntes munka lehetőségei az egyetemi hallgatóknál = Volunteering Opportunities for University Students In: Önkéntesség és a krízis: Tudományos tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 137-152 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-435-5. [maďarčina]


V2_006 Nagy, Melinda, Strédl, Terézia, Poráčová, Janka, Mydlárová Blaščáková, Marta, Konečná, Mária, Sántha, Ágnes, Erdei, Renáta, Dancsa, Daniel, Mészárosné Darvay, Sarolta Zsuzsanna, Szencziová, Iveta, Tóthová Tarová, Eva, Sedlák, Vincent. Önkéntes véradók az európai unióban és Szlovákiában = Voluntary Blood Donors in the European Union and Slovakia In: Önkéntesség és a krízis: Tudományos tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 201-226 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-435-5. [maďarčina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 2


V3_001 Strédl, Terézia. Oktatásszervezés az első Csehszlovák Köztársasági egyetlen magyar főiskoláján In: Historia Ecclesiastica: časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2021, Roč. 12, č. 1, s. 173-183 [tlačená forma]. ISSN 1338-4341. [maďarčina]


V3_002 Strédl, Terézia. Az inkluzív pedagógia múltja és jelene [elektronický dokument]. DOI 10.51455/Polymatheia.2022.1.2.10 In: Polymatheia: Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat. Székesfehérvár: Kodolányi János Egyetem, 2022, Roč. 19, č. 1-2, s. 168-185. ISSN 2732-2092. ISSN (online) 2732-2521. [maďarčina]


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 4


AAB_001 Nagy, Melinda, Szarka, László, Strédl, Terézia. Többség, kisebbség és a tolerancia II. [textový dokument (print)] : Kapcsolatok és identitások a számok tükrében. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2018. ISBN 978-80-8122-280-1. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02] Csehiová, Agáta, Tóth-Bakos, Anita. Art and Intercultural Education with Signs of Tolerance, Acceptance from the Perspective of Future Teachers. DOI 10.3311/ope.503 In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2022, Roč. 9, č. 2, s. 147-157 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/503. [angličtina]


AAB_002 Strédl, Terézia. Dramatoterapia a jej socializačné možnosti. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. Monographiae Comaromienses, 5. ISBN 978-80-8122-033-3. [slovenčina]


Ohlasy:

2022 [02] Csehiová, Agáta, Tóth-Bakos, Anita. Művészet - edukáció - terápia [textový dokument (print)] : Inspirációk, kölcsönhatások, interdiszciplináris megközelítések. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-434-8. [maďarčina]


AAB_003 Strédl, Terézia. Inkluzív pedagógia: avagy a gyógypedagógiáról másképp. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013. Monographiae Comaromienses, 14. ISBN 978-80-8122-089-0. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02] Csehiová, Agáta. Az élményközpontú zenei foglalkozások jelentősége az óvodapedagógusok képzésében. DOI 10.36007/4096.2022.11 In: 13th International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections: Conference Proceedings: September 8-9, 2021 Komárno, Slovak Republic. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 11-24. ISBN 978-80-8122-409-6. [maďarčina]


2022 [02] Csehiová, Agáta, Tóth-Bakos, Anita. Művészet - edukáció - terápia [textový dokument (print)] : Inspirációk, kölcsönhatások, interdiszciplináris megközelítések. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-434-8. [maďarčina]


2022 [02] Csehiová, Agáta. Zene - szó - kép: Találkozási pontok, kölcsönhatások, inspirációk multidiszciplináris megközelítésben In: Szó - kép - ritmus. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, 2022, s. 11-23 [online]. ISBN 978-615-5961-88-5. [maďarčina]


AAB_004 Strédl, Terézia. Terápiák és nevelés: A terápia szocializációs hatása a nevelésben. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-227-6. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02] Tóth-Bakos, Anita. Zeneoktatás és zeneterápia In: Szó - kép - ritmus. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, 2022, s. 409-422 [online]. ISBN 978-615-5961-88-5. [maďarčina]


ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ABB_001 Strédl, Terézia. Jókai üzenete a mának: Az interkulturalitásra való nevelés Jókai művein keresztül In: Irodalmi hagyományaink: A KEGA 3/3267/05 sz. kutatási projekt tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2008, s. 325-353. ISBN 978 80 89234 35 6. [maďarčina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


ACB_001 Horváth, Kinga, Németh, András, Strédl, Terézia, Szabóová, Edita, Tóth-Bakos, Anita. Szlovák-magyar pedagógiai terminológiai kézikönyv. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-160-6. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


Ohlasy:

2019 [02] Misadová, Katarína. Szlovák-magyar általános szótárak és szakszótárak a 21. században: nyomtatott szótárak. SIGN-UKO FI 33/19 MJ In: Fordítás, kulturális hibriditás és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és nyelvtudomány kontextusában. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 79-97 [tlačená forma]. ISBN 978-80-223-4738-9. [maďarčina]


ACB_002 Bordás, Sándor, Nagy, Melinda, Strédl, Terézia. A pszichológia és társadalomtudományai. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-164-4. [maďarčina]


ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ACD_001 Strédl, Terézia. A személyiség elméleti alapjai In: A személyiségfejlesztés új kihívásai a nemzetiségi óvodákban és iskolákban. Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 9-37 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-282-5. [maďarčina]


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 6


AEC_001 Nagy, Melinda, Horváth, Kinga, Szabóová, Edita, Kanczné Nagy, Katalin, Orsovics, Yvette, Strédl, Terézia. A lemorzsolódás vizsgálata a Selye János Egyetem Tanárképző Karán a nappali és levelezős óvópedagógus képzésben utánkövetéssel In: Oktatás - Gazdaság - Társadalom. Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2019, s. 344-354. ISBN 978-615-5657-03-0. ISSN 2064-6755. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02] Csehiová, Agáta. Az élményközpontú zenei foglalkozások jelentősége az óvodapedagógusok képzésében. DOI 10.36007/4096.2022.11 In: 13th International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections: Conference Proceedings: September 8-9, 2021 Komárno, Slovak Republic. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 11-24. ISBN 978-80-8122-409-6. [maďarčina]


2022 [02] Csehiová, Agáta. Lemorzsolódás, tolerancia, művészeti nevelés és kapcsolódási pontjaik a pedagógusképzésben In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények: Elmélet - eszmetörténet; Szakképzés - Pedagógia; Hallgatói vizsgálatok - pedagógusképzés. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2022, s. 137-149 [tlačená forma]. ISSN 2786-1856. [maďarčina]


2021 [02] Csehiová, Agáta. With music: Education against university dropout? On the connection between experiential group music sessions and the university dropout process. In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, Roč. 8, č. 1, s. 28-37 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. [angličtina]


2020 [02] Tóth, Péter. Egy empirikus kutatás tantárgy-pedagógiai aspektusai = Methodological aspects of an Empirical Research In: Új módszerek a szakképzésben: kollaboratív online tartalomfejlesztés. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, s. 33-66 [tlačená forma]. ISBN 978-963-508-949-9. [maďarčina]


AEC_002 Strédl, Terézia. A nemek szerepe az edukációban: A népesedés szociológiai és társadalom-gazdaságtani problémái a XX. században In: Népesedés, humángazdaság és társadalompolitika. Győr: COMENIUS Kft., s. 55-61. ISBN 978 963 9687 32 5. [maďarčina]


AEC_003 Strédl, Terézia. Konfliktusoldás és -megoldás, az interkulturális kölcsönhatások tükrében In: Történelmi traumáink kezelési lehetőségei lélektani megközelítésben. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, s. 221-256. ISBN 978-615-5075-26-1. [maďarčina]


AEC_004 Strédl, Terézia. Szlovákiában magyar iskolát látogatni?: A szlovákiai magyar tanítási nyelvű oktató-nevelő munkáról In: Mester és Tanítvány: konzervatív pedagógiai folyóirat. Budapest: Mondat kft., s. 13-13. ISSN 1785-4342. [maďarčina]


AEC_005 Strédl, Terézia. Szlovákiai helyzetjelentés: Edukációs stratégiák és taktikák In: Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban : Általános kérdések – (anya)nyelvi oktatás. Szabadka: MTTK, s. 39-53. ISBN 978-86-323-0753-7. [maďarčina]


AEC_006 Strédl, Terézia. Rodovosť a jej formujúce vplyvy In: Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti: Česká a Slovenská republika na počátku nového milénia. Praha: Unipress s.r.o. Turnov, s. 462-467. ISBN 978-80-86744-84-1. [slovenčina]


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 5


AED_001 Nagy, Melinda, Strédl, Terézia. Egyetemi hallgatók identitásának kutatása a szlovákiai magyar felsőoktatásban In: Kisebbségi helyzet, identitás és műveltség: A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi önmegvalósítása. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 67-79 [tlačená forma] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-309-9. [maďarčina]


AED_002 Strédl, Terézia. Az iskolaválasztás és a nyelvhasználat sajátosságai = Výber školy a zákonitosti používania materinského jazyka In: Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vjm. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 87-95 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-387-7. [maďarčina]


AED_003 Strédl, Terézia. Esélyegyenlőség - és egyenőtlenség az oktatásban In: A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői: A SJE TKK Neveléstudományi Tanszékének és Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 84-89 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-114-9. [maďarčina]


AED_004 Strédl, Terézia. Emocionálna inteligencia a dramatoterapia In: Súčasná dramatoterapia - prístupy, výzvy. Bratislava: Z-F LINGUA, 2011, s. 85-91 [tlačená forma]. ISBN 978-80-89328-56-7. [slovenčina]


AED_005 Strédl, Terézia. Socializačný vplyv dramatoterapie In: Uplatnenie pedagogickej terápie a dramatoterapie v procese edukácie. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2009, s. 29-74. ISBN 978-80-89234-80-6. [slovenčina]


AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 2


AFB_001 Strédl, Terézia. A tolerancia és a kommunikáció jelentősége az oktatásban = Tolerance and the Importance of Communication in Education In: Etika az edukációban - tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 96-110 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-196-5. [maďarčina]


AFB_002 Strédl, Terézia. Integráció vagy inklúzió - fogalomzavar, avagy különbség?! = Integration or Inclusion - Confusion or Diference?! In: Inkluzív iskola, inkluzív társadalom: tanulmánykötet: vedecký zborník. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 83-90 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-229-0. [maďarčina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 6


AFC_001 Nagy, Melinda, Szabóová, Edita, Horváth, Kinga, Kanczné Nagy, Katalin, Tóth-Bakos, Anita, Orsovics, Yvette, Strédl, Terézia. A lemorzsolódás okainak vizsgálata a harmadéves óvópedagógus hallgatók körében In: Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben: 3. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia - Tanulmánykötet. Nagyvárad: Partiumi Keresztény Egyetem, 2018, s. 903-929 [CD-ROM]. ISBN 978-963-449-115-6. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02] Csehiová, Agáta. Az élményközpontú zenei foglalkozások jelentősége az óvodapedagógusok képzésében. DOI 10.36007/4096.2022.11 In: 13th International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections: Conference Proceedings: September 8-9, 2021 Komárno, Slovak Republic. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 11-24. ISBN 978-80-8122-409-6. [maďarčina]


2022 [02] Csehiová, Agáta. Lemorzsolódás, tolerancia, művészeti nevelés és kapcsolódási pontjaik a pedagógusképzésben In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények: Elmélet - eszmetörténet; Szakképzés - Pedagógia; Hallgatói vizsgálatok - pedagógusképzés. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2022, s. 137-149 [tlačená forma]. ISSN 2786-1856. [maďarčina]


2021 [02] Csehiová, Agáta. With music: Education against university dropout? On the connection between experiential group music sessions and the university dropout process. In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, Roč. 8, č. 1, s. 28-37 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. [angličtina]


AFC_002 Nagy, Melinda, Szarka, László, Zahatňanská, Mária, Poráčová, Janka, Strédl, Terézia. Tolerancia és toleranciára való nevelés a Selye János Egyetem Tanárképző Karán In: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. százaban Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Ungvár: RIK-U, 2019, s. 295-305. ISBN 978-617-7692-33-0. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02] Csehiová, Agáta. Lemorzsolódás, tolerancia, művészeti nevelés és kapcsolódási pontjaik a pedagógusképzésben In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények: Elmélet - eszmetörténet; Szakképzés - Pedagógia; Hallgatói vizsgálatok - pedagógusképzés. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2022, s. 137-149 [tlačená forma]. ISSN 2786-1856. [maďarčina]


2022 [02] Csehiová, Agáta, Tóth-Bakos, Anita. Art and Intercultural Education with Signs of Tolerance, Acceptance from the Perspective of Future Teachers. DOI 10.3311/ope.503 In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2022, Roč. 9, č. 2, s. 147-157 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/503. [angličtina]


2022 [02] Csehiová, Agáta, Tóth-Bakos, Anita. Művészet - edukáció - terápia [textový dokument (print)] : Inspirációk, kölcsönhatások, interdiszciplináris megközelítések. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-434-8. [maďarčina]


2021 [02] Csehiová, Agáta. Művészeti nevelés, tolerancia és kapcsolódási pontjaik a pedagógushallgatók szemszögéből = Art education, tolerance and their connection from the perspective of teacher trainees In: Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vjm. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021, s. 5-22 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-387-7. [maďarčina]


AFC_003 Nagy, Melinda, Strédl, Terézia, Szarka, László, Zahatňanská, Mária. A tolerancia és a toleranciára való nevelés kérdésköre a "többség - kisebbség együttélése" program keretében In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben: A 4. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 558-570 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-310-5. [maďarčina]


AFC_004 Strédl, Terézia. Tanári kulcskompetencia: Empátia In: Tudás és tanulás: Neveléstudományi Konferencia. Cluj-Napoca: Babes-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár, 2013, s. 6-6. ISBN 978-973-0-14736-0. [maďarčina]


AFC_005 Strédl, Terézia. Dramatoterapia a dramatopedagogika v (špeciálno) pedagogickej praxi In: 27. DIDMATTECH 2014: new methods and technologies in education and practice: [international scientific and professional conference, 19th - 20th June 2014 Pedagogical Faculty of Palacky university in Olomouc]. Olomouc: Gevak, 2014, s. 100-111 [tlačená forma]. ISBN 978-80-86768-96-0. [slovenčina]


AFC_006 Strédl, Terézia. Az iskolakezdés problémaköre = The matters of school start In: Edukacja - technika - informatyka. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowskiego, 2016, s. 258-269. ISSN 2080-9069. [maďarčina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 12


AFD_001 Nagy, Melinda, Szabóová, Edita, Kanczné Nagy, Katalin, Hutterer, Éva, Szekedi, Levente, Námesztovszki, Zsolt, Strédl, Terézia. Természettudományokhoz köthető tanári kompetenciák a biológia szakos és más tanulmányi programokba beiratkozott hallgatóknál. DOI 10.36007/3334.2019.35-43 In: 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 35-43 [online]. ISBN 978-80-8122-333-4. http://uk.ujs.sk/dl/3334/4Nagy.html. [maďarčina]


AFD_002 Strédl, Terézia. A pályaalkalmasság optimazilásának lehetőségei. DOI 10.36007/3334.2019.45-52 In: 11. International Conference of J. Selye University: Pedagogical Sections. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 45-52 [online]. ISBN 978-80-8122-333-4. http://uk.ujs.sk/dl/3334/5Stredl.html. [maďarčina]


AFD_003 Strédl, Terézia. A szociális kompetencia professzionális dimenziói In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013: "Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní" - Sekcie pedagogických a humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 281-288 [0,35 AH] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-073-9. [maďarčina]


AFD_004 Strédl, Terézia. A beiskolázás optimális feltételei = Optimálne podmienky zaškolenia In: A beiskolázás optimális feltételei. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, s. 20-28 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-156-9. [maďarčina]


AFD_005 Strédl, Terézia. Befogadás és/vagy elfogadás In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, s. 214-229 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-144-6. [maďarčina]


AFD_006 Strédl, Terézia. Sztereotípiák az edukációban In: Zborník II.Medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho - "Spoločenské javy a zmeny": A Selye János Egyetem " Társadalmi jelenségek és változások " II. Nemzetközi tudományos konferenciájának tanulménykötete 2010. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2010, s. 571-578 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-008-1. [maďarčina]


AFD_007 Strédl, Terézia. Az egyetem szupporatív lehetőségei In: Egymás mellett vagy együtt?!: A Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Szimpóziuma - tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011, s. 64-68. ISBN 978-80-8122-024-1. [maďarčina]


AFD_008 Strédl, Terézia. A pedagógiai terápia jelentősége In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2012: "Vzdelávanie-identita-zdravie". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 778-786. ISBN 978-80-8122-044-9. [maďarčina]


AFD_009 Strédl, Terézia. A nevelés sajátosságai In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku na XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 430-443 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-103-3. [maďarčina]


AFD_010 Strédl, Terézia. A patrióta jogot véd... = Vlastenec chráni právo... In: A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, s. 67-75 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-157-6. [maďarčina]


AFD_011 Strédl, Terézia. Ismerjük gyermekeinket?! In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 198-204 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-187-3. [maďarčina]


AFD_012 Strédl, Terézia. A mentálhigiéné fontossága az edukációban In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 361-366 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-222-1. [maďarčina]


AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet výstupov: 1


AFE_001 Strédl, Terézia. The Impact of the Media on Children`s Mental development In: The Europe of Regions: Literature, Media, Culture. : Papers of the Conference „The Europe of Regions: Literature, Media, Culture .“by the Budapest Forum in Komárno, Slovakia, on 22nd October 2005.. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2007, s. 210-210. ISBN 978 963 9558 77 9. [angličtina]


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet výstupov: 2


AFG_001 Nagy, Melinda, Strédl, Terézia. Hallgatók identitás-tudatának vizsgálata egy szlovákiai magyar egyetemen In: Család a nevelés és az oktatás fókuszában: absztraktkötet. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2020, s. [444-444] [tlačená forma]. ISBN 978-963-490-258-4. [maďarčina]


AFG_002 Strédl, Terézia. A pedagógiai terápia jelentősége In: XXVI. DIDMATTECH 2013: medzinárodná vedecko-odborná konferencia : abstrakty. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 86-87. ISBN 978-80-8122-086-9. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


BAB_001 Berta, Tünde, Strédl, Terézia. Kooperatív csoportmunka heterogén tanulói csoportokban: A Komplex Instrukciós program és iskolai bevezetésének lehetőségei. 1. vyd. Komárno: Inštitút pre Inováciu Vzdelávania, 2019. ISBN 978-80-972934-6-8. [maďarčina]


BAB_002 Strédl, Terézia. Kommunikáció és konfliktuskezelés. 1 vyd. Komárno: Szaki, 2009. ISBN 978-80-970011-2-4. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 1


BCI_001 Strédl, Terézia. Tolerancia és a kommunikáció. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-159-0. [maďarčina]


Ohlasy:

2022 [02] Csehiová, Agáta, Tóth-Bakos, Anita. Art and Intercultural Education with Signs of Tolerance, Acceptance from the Perspective of Future Teachers. DOI 10.3311/ope.503 In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2022, Roč. 9, č. 2, s. 147-157 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/503. [angličtina]


2022 [02] Csehiová, Agáta, Tóth-Bakos, Anita. Művészet - edukáció - terápia [textový dokument (print)] : Inspirációk, kölcsönhatások, interdiszciplináris megközelítések. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022. ISBN 978-80-8122-434-8. [maďarčina]


BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Počet výstupov: 11


BDF_001 Strédl, Terézia. A másság gazdagít In: Carissimi: esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek. Bratislava: Slovenská humanitná rada, 2010, Roč. 1, č. 1, s. 3-3 [tlačená forma]. ISSN 1338-2438. [maďarčina]


BDF_002 Strédl, Terézia. A pedagógus készségtára a XXI.században [elektronický dokument] In: Katedra: szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja. Dunajská Streda: Nadácia Katedra, 2009, s. 6-7 [tlačená forma] [online]. ISSN 1335-6445. ISSN (online) 2729-9066. [maďarčina]


BDF_003 Strédl, Terézia. Az akadályozottság lélektani hatásai: A testi akadályozottakról In: Carissimi: esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek. Bratislava: Slovenská humanitná rada, 2010, Roč. 1, s. 12-13 [tlačená forma]. ISSN 1338-2438. [maďarčina]


BDF_004 Strédl, Terézia. Differenciálás az oktatásban [elektronický dokument] In: Katedra: szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja. Dunajská Streda: Nadácia Katedra, 2009, Roč. 17, č. 4, s. 10-11 [tlačená forma] [online]. ISSN 1335-6445. ISSN (online) 2729-9066. [maďarčina]


BDF_005 Strédl, Terézia. Paragrafus: A súlyos fogyatékossággal élő személy igazolványa In: Carissimi: esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek. Bratislava: Slovenská humanitná rada, 2010, Roč. 1, č. 2, s. 14-15 [tlačená forma]. ISSN 1338-2438. [maďarčina]


BDF_006 Németh, Margit, Strédl, Terézia. Pedagógusi készségtár: Empátia In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of education of J. Selye university. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2010, Roč. 5, č. 1, s. 183-192 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


BDF_007 Strédl, Terézia. Tanulási zavarok és megelőzésük [elektronický dokument]: A figyelemzavar és a figyelemfejlesztés lehetőségei In: Katedra: szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja. Dunajská Streda: Nadácia Katedra, 2009, s. 16-17 [tlačená forma] [online]. ISSN 1335-6445. ISSN (online) 2729-9066. [maďarčina]


BDF_008 Strédl, Terézia, Bálint, Ágnes. Čo odkazuje krtko deťom? In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of education of J. Selye university. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2011, Roč. 6, č. 1, s. 15-29 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [slovenčina]


BDF_009 Strédl, Terézia. A lelki egészség védelme In: Carissimi: esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek. Bratislava: Slovenská humanitná rada, 2014, Roč. 5, č. 1, s. 21-21 [tlačená forma]. ISSN 1338-2438. [maďarčina]


BDF_010 Strédl, Terézia. Tolerancia ako podmienka kvality spolunažívania In: Sociálna prevencia: odborný časopis. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2015, s. 20-21 [tlačená forma]. ISSN 1336-9679. [slovenčina]


BDF_011 Strédl, Terézia. Socializačný vplyv dramatoterapie In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of education of J. Selye university. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2008, Roč. 3, č. 3, s. 67-88 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [slovenčina]


BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (kategória zrušená)

Počet výstupov: 3


BEC_001 Strédl, Terézia. Életviteli diszharmóniák In: Együtt a környezetért. Győr: Palatia Nyomda és Kiadó, 2011, s. 270-275. ISBN 978-963-7692-35-2. [maďarčina]


BEC_002 Strédl, Terézia. Jókai Mór és az interkulturalitás In: Ötéves a Selye János Egyetem: Tanulmánykötet Albert Sándor tiszteletére. Győr: MTA Veszprémi Területi Bizottság Magyarségkutató és Neveléstörténeti Munkabizottsága, 2009, s. 91-102. ISBN 978-963-7385-91-9. [maďarčina]


BEC_003 Strédl, Terézia. (In)Tolerancia és a szubkultúrák: A másság gazdagít In: Tolerancia? Tolerancia. Tolerancia!: Kirekesztés - megtűtés - befogadás. Pécs: Ethosz, s. 180-180. ISBN 978-963-88149-0-6. [maďarčina]


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet výstupov: 1


BEE_001 Strédl, Terézia. Tolerancia - intolerancia In: Nemzeti és etnikai konfliktusok a Kárpát-medencében. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, s. 58-67. ISBN 978-615-5075-22-3. [maďarčina]


DAI Dizertačné a habilitačné práce

Počet výstupov: 1


DAI_001 Strédl, Terézia. Socializačný vplyv dramatoterapie u telesne postihnutých. 1 vyd. Bratislava: Trnavská univerzita v Trnave. Univerzitná knižnica, 2009. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [slovenčina]


EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Počet výstupov: 1


EDI_001 Nagy, Melinda, Strédl, Terézia. Kultúrne, sociálne a biologické determinanty edukácie In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of education of J. Selye university. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2013, Roč. 8, č. 4, s. 155-157 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 9


FAI_001 Nagy, Melinda, Strédl, Terézia. Inkluzív iskola, inkluzív társadalom [elektronický dokument] : tanulmánykötet: vedecký zborník. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-229-0. [maďarčina]


FAI_002 Juhász, György, Horváth, Kinga, Strédl, Terézia, Árki, Zuzana. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku na XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-103-3. Poznámka: Podujatie: "$a "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia", $3 "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia", $4 other, $e Komárno, $f 16.-17. september 2014". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_003 Nagy, Melinda, Strédl, Terézia. A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői [elektronický dokument] : A SJE TKK Neveléstudományi Tanszékének és Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. ISBN 978-80-8122-114-9. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_004 Nagy, Melinda, Strédl, Terézia. Etika az edukációban - tanulmánykötet. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-196-5. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_005 Strédl, Terézia, Nagy, Melinda. Egymás mellett vagy együtt?!: A Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Szimpóziuma - tanulmánykötet. 1 vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011. ISBN 978-80-8122-024-1. Poznámka: Do vydavateľských údajov bol pridaný príznak 1. vydanie. [maďarčina]


FAI_006 Juhász, György, Nagy, Ádám István, Strédl, Terézia, Tóth-Bakos, Anita. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015: "Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-144-6. Poznámka: Podujatie: "$a Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede, $3 Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vede, $4 other, $e Komárno, $f 16-17. september, 2015". [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_007 Nagy, Melinda, Strédl, Terézia. A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-157-6. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_008 Nagy, Melinda, Strédl, Terézia. A beiskolázás optimális feltételei. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-156-9. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


FAI_009 Bukor, József, Strédl, Terézia, Nagy, Melinda, Vass, Vilmos, Orsovics, Yvette, Dobay, Beáta. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie pedagogických vied. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017. ISBN 978-80-8122-222-1. [viaceré jazyky/mnohojazyčný]


GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Počet výstupov: 2


GII_001 Nagy, Melinda, Strédl, Terézia. A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része (Komárom, 2015. november 23–24.) In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of education of J. Selye university. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2015, Roč. 10, č. 4, [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]


GII_002 Nagy, Melinda, Strédl, Terézia. A beiskolázás optimális feltételei In: Eruditio - Educatio: vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne: A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata: Research Journal of the Faculty of education of J. Selye university. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Pedagogická fakulta, 2014, Roč. 9, č. 4, s. 125-127 [tlačená forma]. ISSN 1336-8893. [maďarčina]
 

1990: VÜDPaP Bratislava - pszichoterápiai képzés

1995: Márai Sándor Alapítvány, Dunaszerdahely - interetnikus konfliktuskezelő tréner

1997: ARK  Bratislava - mediáció

1997: Rett Alapítvány, Szlovákia - elnök

2000: ECO Brüsszel - Diszkriminációs program trénere

2010: Carissimi folyóirat - szakmai tanácsadó

 


 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem