SJE főmenü
Dr. phil. Mgr. Attila Mészáros
Név: Dr. phil. Mgr. Attila Mészáros
Tanszékvezető
Kar: Tanárképző Kar
Tanszék: Német Nyelv és Irodalom Tanszék
Beosztás: Adjunktus
Iroda: Sirály B 109a
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 870

Egyetemi tanulmányok
Konstantin Filozófus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
germanisztika - hungarisztika
1998 - 2003
Doktori képzés (PhD.)
Műszaki Egyetem, Chemnitz
Germanisztikai nyelvtudomány
2006 - 2008

Munkaviszonyok
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
adjunktus, oktatási dékánhelyettes
2004 -


Kutatási projektek Oktatási portál a szlovákiai magyar iskolák oktatói és tanulói számára
004UJS-4/2012
KEGA
2012 - 2015A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 1
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (1)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 2
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (1)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (1)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 0

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 28
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (2)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (7)
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek (1)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (6)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (8)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (1)
BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 1
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 4
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (2)
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók (2)

Bejegyzések száma összesen: 36

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (2)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (13)
[4] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, belföldi publikációkban megjelent hivatkozások (6)
[5] Külföldi publikációkban megjelent bírálatok (5)
[6] Belföldi publikációkban megjelent bírálatok (1)
Összesen 27

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 1


AAA 001 MÉSZÁROS, Attila. Wissenstransfer in computerfachlichen Zeitschriftenartikeln: Eine linguistische Analyse der fachexternen Wissensvermittlung. Duisburg: Universitätsverlag Rhein-Ruhr, 2009. 292. ISBN 978-3-940251-37-4.

Hivatkozások:
2020  [4] BRAXATORISOVÁ, A. Prístupy k významu slova matka a jeho tematické kontexty v nemeckom jazyku. In Philologia. ISSN 1339-2026, 2020, vol. 30, no. 2, p. 85.
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


ADE 001 MÉSZÁROS, Attila. Refugees welcome?: Eine kontrastive Diskursnetzwerkanalyse am Beispiel der deutschen und der slowakischen Einwanderungsdebatte. DOI 10.19195/0435-5865.142.17 Germanica Wratislaviensia 142. No. 3793 (2017), p. 255-272. ISSN 0435-5865.

Hivatkozások:
2018  [3] SMYKAŁA, M. Zu Benennungsstrategien von Migranten im polnischen (und deutschen) Migrationsdiskurs im Kontext der Hassrede und des Konzepts semantischer Kämpfe. In Tekst i dyskurs – text und diskurs. ISSN 1899-0983, 2018, vol. 2018, no. 11, p. 227-254.ADE 002 MÉSZÁROS, Attila. A Web 2.0 mint tudásközvetítési környezet a fordításban. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. Évf. 13, sz. 2 (2018), p. 42-54. ISSN 1788-9979.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADF 001 MÉSZÁROS, Attila. Perspektiven einer akteursorientierten Diskursanalyse der Flüchtlingsdebatte in der Slowakei. Slowakische Zeitschrift für Germanistik. Roč. 10, č. 2 (2018), s. 53-71. ISSN 1338-0796.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADM 001 MÉSZÁROS, Attila. Sprachliche Innovation im deutschen Migrationsdiskurs = Language Innovation in the German Migration Discourse. DOI 10.26650/LITERA2019-0052 Litera : Journal of Language, Literature and Culture Studies. Vol. 29, no. 2 (2019), p. 273-299. ISSN 1304-0057. WoS.

Hivatkozások:
2021  [4] BRAXATORISOVÁ, A. Ausgwählte Kapitel zur Distributions- und semantischen Analyse für Universitätsstudierende. Komárno : J.-Selye-Universität, 2021. ISBN 978-80-8122-390-7, p. 92.
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 7


AEC 001 MÉSZÁROS, Attila. Anglicizmusok a magyar internet nyelvezetében. In: Új jelenségek a magyar nyelvben: Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból. Budapest: Tinta Kiadó, S. 100-113. ISBN 963 9372 90 0.

Hivatkozások:
2014  [3] PETHŐ, A. Egy közösségi oldal nyelvhasználatának jellemzői. In Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 1. Szeged : Szegedi Egyetemi Kiadó, 2014. ISBN 978-615-5455-03-2, p. 63, 65.

2009  [4] LANSTYÁK, I. A magyar beszélt nyelv sajátosságai. Pozsony : STIMUL, 2009. ISBN 978-80-89236-63-3, p. 262.

2007  [3] CS. NAGY, L. Anyanyelvi örökségünk tíz kötetben. In Magyar Nyelvőr. ISSN 0025-0236, 2007, vol. 131, no. 3, p. 366.AEC 002 MÉSZÁROS, Attila. Metaphern in den Fachsprachen – verbotene Früchte oder kognitive Krücke?: Die Rolle von tropischen Konstruktionen beim Fachwissenstransfer am Beispiel der Computerfachsprache. Aktuelle Probleme der germanischen Philologie in der Ukraine und der Bologna-Prozess.. (2007), s. s. 26-29.

AEC 003 MÉSZÁROS, Attila. Die schaffen das: Möglichkeiten einer vergleichenden linguistischen Diskursanalyse am Beispiel der deutschen und der slowakischen Flüchtlingsdebatte. DOI 10.2381/lingtreff.13-13 In: Grenzen der Sprache - Grenzen der Sprachwissenschaft 1. Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek. Wroclaw: Neisse Verlag, 2017, S. 141-152. ISBN 978-3-86276-251-4.

Hivatkozások:
2020  [5] JANISZEWSKA, A. Grenzen der Sprache – Grenzen der Sprachwissenschaft I. In Wortfolge. Szyk Słów [online]. 2020, no. 4 [cit. 2021-20-10]. Dostupné na internete: . ISSN 2544-4093.

2020  [3] JAKOSZ, M. Hassrede im Netz : zur Macht von Fake News im aktuellen Flüchtlingsdiskurs. In Linguistische Treffen in Wrocław. ISSN 2084-3062, 2020, vol. 18, s. 182.

2019  [1] JAKOSZ, M. Phrasemes as Linguistic Means of Describing and Expressing Linguistic Aggression in Contemporary German Discourse on Refugees. In Phraseologie und Parömiologie der (Un)Höflichkeit. Hamburg : Verlag Dr. Kovac GmbH, 2019. ISBN 978-3-339-11108-1, p. 161-177. WoS

2019  [3] JAKOSZ, M. Phraseologismen als Sprachmittel zur Beschreibung und zum Ausdruck von verbaler Aggression im aktuellen deutschen Flüchtlingsdiskurs. In Phraseologie und Parömiologie der (Un)Höflichkeit. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. ISBN 978-3-339-11108-1, p. 161.

2018  [5] SUCHORAB, K. Grenzen der Sprache – Grenzen der Sprachwissenschaft I. In Studia Germanistica. ISSN 1803-408X, 2018, no. 23, p. 95–98.AEC 004 MÉSZÁROS, Attila. Die Traumkiller. Perspektiven einer diskurslinguistischen Untersuchung der ungarischen Olympia-Debatte „Budapest 2024”. DOI 10.7311/tid.11.2018.07 In: Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs. = Text und Diskurs Warszawa: Uniwersytet Warszawski Instytut Germanistyki, Vol. 11 (2018), p. 175-203.

Hivatkozások:
2021  [4] DRAHOTA-SZABÓ, E. Amikor a puzzle összeáll: Nyelvtudományi tudástartalmak a némettanár-képzésben. In Szakmódszertani és pedagógiai tanulmányok a világjárvány idején. Komárno : International Research Institute s.r.o., 2021. ISBN 978-80-89691-71-5, p. 397.AEC 005 MÉSZÁROS, Attila. Leitbegriffe der Migrationsdebatte im Spiegel der deutschen und der ungarischen Presse. In: Diskurs - kontrastiv : Diskurslinguistik als Methode zur Erfassung transnationaler und sprachübergreifender Diskursrealitäten: Diskurslinguistik als Methode zur Erfassung transnationaler und sprachübergreifender Diskursrealitäten. Attila Mészáros. Bremen: Hempen Verlag, 2018, S. 246-261. ISBN 978-3-944312-59-0.

Hivatkozások:
2021  [4] BRAXATORISOVÁ, A. Ausgwählte Kapitel zur Distributions- und semantischen Analyse für Universitätsstudierende. Komárno : J.-Selye-Universität, 2021. ISBN 978-80-8122-390-7, p. 92.

2020  [3] BRAMBILLA, M. - FLINZ, C. Migrationsdiskurse in deutschen und italienischen Zeitungen: eine interlinguale datengeleitete Untersuchung. In Annali. Sezione germanica. ISSN 1124-3724, 2020, vol. 30, p. 196.

2019  [5] VAN MOL, H. - LEUSCHNER, T. Diskurs - kontrastiv. Diskurslinguistik als Methode zur Erfassung transnationaler und sprachübergreifender Diskursrealitäten. In Germanistische Mitteilungen. ISSN 0771-3703, 2019, vol. 45, no. 1-2, p. 148-156.AEC 006 MÉSZÁROS, Attila. Wir schaffen das, wenn ...: Anspielungen in Artikelüberschriften am Beispiel der deutschen Einwanderungsdebatte. In: Convivium : Germanistisches Jahrbuch Polen 2016: Germanistisches Jahrbuch Polen 2016. Agnieszka Kalowska. Lódz: Verlag der Universität Lodz, 2017, S. 111-130.

Hivatkozások:
2019  [3] SAVA, D. Wir pfeifen nicht nach ihrer Tanze... Lachen in Zeiten der Krise. In Kronstädter Beiträge zur germanistischen Forschung . ISSN 1842-9564, 2019, no. 19, p. 187, 194, 202.

2018  [3] SAVA, D. Auch für Nichtwähler: Politische Meme. In Revista Transilvania. ISSN 0255-0539, 2018, no. 11-12, p. 117.

2018  [3] SAVA, D. Scherz, Satire & Ironie - Internet-Meme als öffentliche Kritikform. In Germanistische Beiträge. ISSN 1454-5144, 2018, vol. 43, p. 151-174.AEC 007 MÉSZÁROS, Attila. Zum Wortschatz der Migrationsdebatte im Spiegel der deutschen und der ungarischen Presse. In: Deutscher Wortschatz - interkulturell. Csaba Földes, Lyubov Nefedova. Tübingen: Narr Francke Attempo Verlag, 2019, P. 131-148. ISBN 978-3-8233-8087-0.

Hivatkozások:
2020  [5] BELJUTIN, R. Deutscher Wortschatz – interkulturell. In Muttersprache. ISSN 0027-514X, vol. 130, p. 378-382.
AFA Külföldi meghívásos tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 1


AFA 001 MÉSZÁROS, Attila. Metaphorizität im computerfachlichen Wortschatz des Deutschen. Prace germanistyczne 3. (2008), s. 153-162. ISSN 1509-2178.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 6


AFC 001 MÉSZÁROS, Attila. Tudásközvetítés az információs társadalomban. PhD-konferencia.. (2009), s. 238-249.

AFC 002 MÉSZÁROS, Attila. Uni goes 2.0.: Anwendungsmöglichkeiten und Perspektiven im akademischen Bereich. PRspektive Online - Public Relations im Netz. (2011), s. 194-208.

AFC 003 MÉSZÁROS, Attila. Offline-Vermittlungstechniken des fachexternen Wissenstransfers im Computerfachbereich. DOI 10.3726/bl2875 In: Wissenstransfer und Popularisierung: Ausgewählte Beiträge der Tagung Germanistische Forschungen zum Text (GeFoText) in Vaasa. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017, P. 67-80.

AFC 004 MÉSZÁROS, Attila. Wissen interkulturell vermitteln: Zur Problematik des fachexternen Wissenstransfers im Computerfachbereich. In: Sprach- und Textkulturen - interkulturelle und vergleichende Konzepte. Csaba Földes. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2018, S. 225-242. ISBN 978-3-8233-8086-3.

AFC 005 MÉSZÁROS, Attila. Zwischen Willkommen und Ablehnung: Eine kontrastive Analyse der Migrationsdebatte im Spiegel der deutschen und der slowakischen Presse. In: Sprachen verbinden : Beiträge der 24. Linguistik- und Literaturtage, Brno/Tschechien, 2016: Beiträge der 24. Linguistik- und Literaturtage, Brno/Tschechien, 2016. Věra Janíková, Alice Brychová, Jana Veličková. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2018, S. 241-250. ISBN 978-3-8300-9698-6. WoS.

Hivatkozások:
2021  [3] SUCHORAB, K. Das Bild des Flüchtlings in aktuellen Diskursen in Deutschland und in Polen – Vorstellung des Forschungsprojekts. In Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wrocław II. Barleben : Leipziger Universitätsverlag, 2021. ISBN 978-3-96023-394-7, p. 248.

2020  [3] JAKOSZ, M. Hassrede im Netz : zur Macht von Fake News im aktuellen Flüchtlingsdiskurs. In Linguistische Treffen in Wrocław. ISSN 2084-3062, 2020, vol. 18, s. 182.

2019  [1] JAKOSZ, M. Phrasemes as Linguistic Means of Describing and Expressing Linguistic Aggression in Contemporary German Discourse on Refugees. In Phraseologie und Parömiologie der (Un)Höflichkeit. Hamburg : Verlag Dr. Kovac GmbH, 2019. ISBN 978-3-339-11108-1, p. 161-177. WoS

2019  [3] JAKOSZ, M. Phraseologismen als Sprachmittel zur Beschreibung und zum Ausdruck von verbaler Aggression im aktuellen deutschen Flüchtlingsdiskurs. In Phraseologie und Parömiologie der (Un)Höflichkeit. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. ISBN 978-3-339-11108-1, p. 162.AFC 006 MÉSZÁROS, Attila. Információs transzfer az oktatásban.: Web-2.0-alkalmazások gyakorlati lehetőségei (felső)oktatási intézményekben. In: PhD konferencia: A Tudomány Napja tiszteletére rendezett konferencia tanulmányaiból. Budapest: Balassi Intézet Márton Áron Szakkolégium, 2010, P. 98-108. ISBN 978-963-88739-5-8.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 8


AFD 001 MÉSZÁROS, Attila. Bedeutungsveränderungen bei der Übernahme von Anglizismen ins Deutsche. Das Wort in Satz und Text: Probleme und Erkenntnisse. (2004), s. s. 153-162.

AFD 002 MÉSZÁROS, Attila. Literature in the Net - Net Literature?. The Europe of Regions: Literature, Media, Culture.. (2007), s. s. 95-100.

AFD 003 MÉSZÁROS, Attila. Web 2.0 alapú tudástranszfer megoldások a vállalati kommunikációban. Zborník z I. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.Selyeho " Vzdelávanie - veda - spoločnosť ". (2009), s. 136-145.

AFD 004 MÉSZÁROS, Attila. Social Media als Mittel des Wissenstransfers für Übersetzer. In: Cudzie jazyky v premenách času V.: recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonóm, 2015, P. 165-170. ISBN 978-80-225-4132-9.

AFD 005 MÉSZÁROS, Attila. Diskurs und Korpus im Daf-unterricht. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcie humanitných vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 301-308. ISBN 978-80-8122-223-8.

AFD 006 TÓTH-BAKOS, Anita, Andrea VARGOVÁ, Ladislav JARUSKA, Andrea PUSKÁS a Attila MÉSZÁROS. Webové aplikácie v príprave budúcich učiteľov - hodnotenie ich didaktických aspektov. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia informatických vied a IKT. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 105-119. ISBN 978-80-8122-221-4.

Hivatkozások:
2018  [3] SZARKA, K. Teoretické východiská pre implementáciu web-based aplikácií do prípravy budúcich učiteľov. In Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. Komárom : KOMPRESS Nyomdaipari Kft, 2018. ISBN 978-615-00-2597-1, p. 7-11.AFD 007 MÉSZÁROS, Attila. Flüchtlinge im Diskurs: Interdisziplinäre Annäherungen an ein multidimensionales Problem. In: Synergien - 25 Jahre Germanistik und DAAD an der Philosoph Konstantin-Universität Nitra : Sammelband. Internationale wissenschaftliche Tagung, 27.-28. April 2017, Nitra: Sammelband. Internationale wissenschaftliche Tagung, 27.-28. April 2017, Nitra. Daniel Krause, Oľga Wrede. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, S. 187-204. ISBN 978-80-558-1305-9.

AFD 008 MÉSZÁROS, Attila. Mehr Diskurs! = More Discourse! A Plea for the Integration of Discourse Linguistics in the Teaching of German as a Foregign Language: Ein Plädoyer für die Integration der Diskurslinguistik in den DaF-Unterricht. In: Cudzie jazyky v premenách času 9 = Foreign languages in changing times 9 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : reviewed conference proceedings from an international scientific conference: recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : reviewed conference proceedings from an international scientific conference. zostavovateľ/editor: Roman Kvapil, recenzenti: Radoslav Štefančík, Helena Šajgalíková ... [et al.]. = Foreign languages in changing times 9 Bratislava: Ekonóm, 2019, s. 75-86 [CD-ROM]. ISBN 978-80-225-4614-0.

Hivatkozások:
2020  [4] DRAHOTA-SZABÓ, E. Glückspilz, Pechvogel & Co. Zu den exozentrischen Komposita im Deutschen im Kontrast zum Ungarischen. In 12th International Conference of J. Selye University. Pedagogical Sections. Conference Proceedings. Komárno : J. Selye University, 2020. ISBN ISBN 978-80-8122-373-0, p. 188.
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 1


AFG 001 MÉSZÁROS, Attila a Edita PARTOVÁ. Elektronikus kurzusok Moodle-környezetben a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karán. In: Változó életformák - régi és új tanulási környezetek: Absztraktkötet. Eger: Líceum, 2013, P. [462]. ISBN 978-615-5250-32-3.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 1


BCI 001 MÉSZÁROS, Attila. Grammatisches Propädeutikum I [elektronický zdroj]: Ein Übungsbuch für das Studium der Germanistik. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021. online, 73 s. ISBN 978-80-81223-95-2.


BDF Egyéb hazai folyóiratokban megjelent szakmai munkák
Bejegyzések száma: 2


BDF 001 MÉSZÁROS, Attila. Die Rolle der Fehleranalyse im Fremdsprachenunterricht. Katedra. Évf. 9, sz. 4 (2001), p. [19]. ISSN 1335-6445.

BDF 002 MÉSZÁROS, Attila. Sprechen Sie Engleutsch?. Katedra. Évf. 9, sz. 8 (2002), p. [25]. ISSN 1335-6445.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 2


BEE 001 MÉSZÁROS, Attila. Science Blogs als Wissensressourcen in Online-Lernumgebungen. In: tekom - Jahrestagung und tcworld conference 2014 in Stuttgart: Zusammenfassungen der Referate. Stuttgart: tcworld, 2014, P. 90-92.

BEE 002 MÉSZÁROS, Attila. Übersetzung als interkultureller Wissenstransfer. In: Kulcs a világhoz = Schlüssel zur Welt - Festschrift für Erzsébet Drahota-Szabó : Drahota-Szabó Erzsébet köszöntésére: Drahota-Szabó Erzsébet köszöntésére. Dibóné Borbély Ágnes, Propszt Eszter, Sárvári Tünde. = Schlüssel zur Welt - Festschrift für Erzsébet Drahota-Szabó Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó - Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2020, P. 131-144. ISBN 978-615-5946-27-1.

Hivatkozások:
2021  [5] RADA, R. Wissensräume aufschließen. In Linguistische Treffen in Wrocław. ISSN 2084-3062, 2021, vol. 19, no. 1, p. 513-517.
EDI Folyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent recenziók
Bejegyzések száma: 2


EDI 001 MÉSZÁROS, Attila. Bründl, Monika Elisabeth (2001): Lexikalische Dynamik. In: Zeitschrift für Angewandte Linguistik., Heft 42 (2005), p. 127-135.

EDI 002 MÉSZÁROS, Attila. Roelcke, Thorsten: Fachsprachen. 2., durchges, Auflage, Berlin: Erich Schmidt, 2005 (Reihe Grundlagen der Germanistik 37), 253 S. Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2006. P. 281-288. ISSN 1217-0216.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 1


FAI 001 BRAXATORISOVÁ, Anita, Erzsébet DRAHOTA-SZABÓ, Attila MÉSZÁROS a László V. SZABÓ. Sprache - Diskurs - Kontext: Auslandsgermanistik im 21. Jahrhundert Komorner Germanistische Beiträge. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 264 s. ISBN 978-80-8122-369-3.

Hivatkozások:
2021  [6] HEGYI, N. Braxatorisová, Anita – Drahota-Szabó, Erzsébet – Mészáros, Attila – V. Szabó, László (Hg.): Sprache – Diskurs – Kontext. Auslandsgermanistik im 21. Jahrhundert. In Eruditio – Educatio. ISSN 1336-8893, 2021, vol. 16, no. 3, p. 116-119.


 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.