SJE főmenü
Dr. habil. Ing. Péter Karácsony, PhD.
Név: Dr. habil. Ing. Péter Karácsony, PhD.
Kar: Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
Tanszék: Közgazdaságtan Tanszék
Beosztás: Egyetemi tanár
Iroda: G306
E-mail:
Telefon: +421 35 32 60 694
A tanulmányi programért felelős személy:
Vidékfejlesztés (1. szint, nappali képzés)

Egyetemi tanulmányok
Nyugat-magyarországi Egyetem
gazdasági agrármérnök, európai uniós menedzser szakirány
1999 - 2005
Doktori képzés (PhD.)
Nyugat-magyarországi Egyetem
2005 - 2008
Habilitáció
Nyugat-magyarországi Egyetem
2013

Munkaviszonyok
Nyugat-magyarországi Egyetem
egyetemi adjunktus
2009 - 2014
Nyugat-magyarországi Egyetem
egyetemi docens
2014 -
Selye János Egyetem
egyetemi docens
2013 -


Kutatási terület vezetés- és szervezés, munkavállalói motiváció, szervezeti kultúra

A1 kategória - Tudományos monográfiaszerű könyv jellegű publikációk (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Bejegyzések száma: 3
AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (1)
AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák (2)

A2 kategória - Egyéb könyv jellegű publikációk (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Bejegyzések száma: 5
ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek (1)
BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk (1)
BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek (1)
FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák (2)

B kategória - Nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratok, szerzői bozonylatok, szabadalmak és felfedezések (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Bejegyzések száma: 6
ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (6)

C kategória - Egyéb recenzált publikációk (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Bejegyzések száma: 57
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (24)
ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák (1)
AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (9)
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák (2)
AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek (14)
AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek (5)
AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai (2)

N kategória - Egyéb nem recenzált publikációk (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB)
Bejegyzések száma: 30
ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák (30)

D kategória - Egyéb - a SZKOM által meghatározott kategóriákon kívüli publikációk
Bejegyzések száma: 1
BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia) (1)

Bejegyzések száma összesen: 102

Hivatkozások:

[1] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett külföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (177)
[2] Nemzetközi (WoS vagy Scopus) adatbázisban jegyzett belföldi publikációkban megjelent hivatkozások, ill. bírálatok (1)
[3] Nemzetközi adatbázisban nem jegyzett, külföldi publikációkban megjelent hivatkozások (11)
Összesen 189

Publikációk listája

AAA Külföldi kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 1


AAA 001 VINICHENKO, Mikhail Vasilievich a Péter KARÁCSONY. УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ: XXI ВЕК – ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ: Talent management: XXI century challenges. 1. vyd. Moskva: Russian science foundation, 2019. 135 s. ISBN 978-5436-54-2-249.


AAB Hazai kiadóknál megjelent tudományos monográfiák
Bejegyzések száma: 2


AAB 001 ZABELINA, Olga, Evgeniya SHUBENKOVA, Farida MIRZABALAEVA, Ekaterina VOYKINA, Kirill KUCHERENKO, Ádám CZIBULA a Péter KARÁCSONY. Lifelong Education: Challenges of Digital Economy. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 185 s. ISBN 978-80-8122-355-6.

AAB 002 ANTALÍK, Imrich, Péter KARÁCSONY a Norbert GYURIÁN. Vállalkozói környezet Szlovákiában. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 114 s. [6AH]. ISBN 978-80-8122-347-1.


ACB Hazai kiadóknál megjelent főiskolai tankönyvek
Bejegyzések száma: 1


ACB 001 KARÁCSONY, Péter. Szervezeti ismeretek. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 111 s. [4,38 AH]. ISBN 978-80-8122-183-5.

Hivatkozások:
2019  [3] KURUCZ, A. Menedzsment ontológia versus ontológiamenedzsment. In Kultúratudomány szemle. ISSN 2676-9158, 2019, no. 2-3, p. 91-96.
ADC Külföldi karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 6


ADC 001 PINKE, Gyula, Péter KARÁCSONY, Bálint CZUCZ a Zoltán BOTTA-DUKÁT. Environmental and land-use variables determining the abudance of Ambrosia artemisifolia in arable fields in Hungary. Preslia. Vol. 83, no. 2 (2011), pp. 219-235. ISSN 0032-7786. CCC, WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 2,045.

Hivatkozások:
WoS  [1] HOFFMANN, R. - PAL-FAM, F. The effect of human disturbance on the occurrence and propagation of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in grasslands with different management types. In Grassland – a European Resource? Polish Grassland Society : Poznan, 2012. ISBN 978-83-89250-77-3, p. 679-681. 2012

2021  [1] DONG, H. - SONG, Z. - LIU, T. - et al. Causes of differences in the distribution of the invasive plants Ambrosia artemisiifolia and Ambrosia trifida in the Yili Valley, China. In Ecology and Evolution. ISSN 2045-7758, 2020, vol. 10, no. 23, p. 13122-13133. WoS ; SCOPUS

2021  [1] ŠVEC, R. - MARTINÁT, S. - PÍCHA, K. - et al. What drives visitors to tourist sites to choose “green” accommodation facilities? In Environment, Development and Sustainability. ISSN 1387-585X, 2021, vol. 23, no. 10, p. 15074-15099. WoS ; SCOPUS

2021  [1] MCGOEY, B. V. - STINCHCOMBE, J. R. Introduced populations of ragweed show as much evolutionary potential as native populations. In Evolutionary Applications. ISSN 1752-4563, 2021, vol. 14, no. 5, p. 1436-1449. WoS ; SCOPUS

2020  [1] IQBAL, M. F. - FENG, W.-W. - GUAN, M. - et al. Biological control of natural herbivores on ambrosia species at liaoning province in northeast china. In Applied Ecology and Environmental Research. ISSN 1589-1623, 2020, vol. 18, no. 1, p. 1419-1436. WoS ; SCOPUS

2020  [1] ŠTEFANIĆ, E. - ANTUNOVIĆ, S. - KOVAČEVIĆ, V. - et al. Impact of weeds from field margins on adjacent agriculture land. In Archives of Biological Sciences. ISSN 0354-4664, 2020, vol. 72, no. 3, p. 403-411. WoS ; SCOPUS

2020  [1] RANĐELOVIĆ, D. - JAKOVLJEVIĆ, K. - MIŠLJENOVIĆ, T. - et al. Accumulation of Potentially Toxic Elements in Invasive Ambrosia artemisiifolia on Sites with Different Levels of Anthropogenic Pollution. In Water, Air, and Soil Pollution. ISSN 0049-6979, 2020, vol. 231, no. 61. WoS ; SCOPUS

2019  [1] MÁJEKOVÁ, J. - ZALIBEROVÁ, M. - ŠKODOVÁ, I. Weed vegetation of arable land in Slovakia: Diversity and species composition. In Acta Societatis Botanicorum Poloniae. ISSN 0001-6977, 2019, vol. 88, no. 42. WoS ; SCOPUS

2019  [1] LUGONJA, P. - BRDAR, S. - SIMOVIĆ, I. - et al. Integration of in situ and satellite data for top-down mapping of Ambrosia infection level. In Remote Sensing of Environment. ISSN 0034-4257, 2019, vol. 235. WoS ; SCOPUS

2019  [1] GUSEV, A. P. Invasion of Ambrosia artemisifolia L. into the Landscapes of the Southeastern Belarus. In Russian journal of biological invasions. ISSN 2075-1117, 2019, vol. 10, no. 2, p. 129-135. WoS ; SCOPUS

2019  [1] GUSEV, A. P. Ambrosia artemisiifolia in an Anthropogenic Landscape of Gomel Polesye. In Russian journal of ecology. ISSN 1067-4136, 2019, vol. 50, no. 1, p. 93-96. WoS ; SCOPUS

2018  [1] MANG, T. - ESSL, F. - MOSER, D. -et al. Climate warming drives invasion history of Ambrosia artemisiifolia in central Europe. In Preslia. ISSN 0032-7786, 2018, vol. 90, no. 1, p. 59-81. SCOPUS

2018  [1] GENTILI, R. AMBROSINI, R. - MONTAGNANI, C. -et al. Effect of soil ph on the growth, reproductive investment and pollen allergenicity of ambrosia artemisiifolia I. In Frontiers in plant science. ISSN 1664-462X, 2018, vol. 9. SCOPUS

2018  [1] MANG, T. - ESSL, F. - MOSER, D. -et al. Climate warming drives invasion history of Ambrosia artemisiifolia in central Europe. In Preslia. ISSN 0032-7786, 2018. vol. 90, no. 1, p. 59-81. WoS ; SCOPUS

2017  [1] ORTMANS, W. - MAHY, G. - MONTY, A. Northern range edge equilibrium of Ambrosia artemisiifolia L. Not achieved in Western Europe [L’équilibre en bordure d’aire nord n’est pas atteint pour l’invasion d’Ambrosia artemisiifolia L. En Europe de l’Ouest]. In Biotechnology, Agronomy and Society and Environment. ISSN 1370-6233, 2017, vol. 21, no. 1, p. 12-21. WoS ; SCOPUS

2017  [1] JEHLÍK, V. - ZALIBEROVÁ, M. - MÁJEKOVÁ, J. The influence of the Eastern migration route on the Slovak flora - A comparison after 40 years. In Tuexenia. ISSN 0722-494X, 2017, vol. 37, no. 1, p. 313-332. WoS ; SCOPUS

2017  [1] MONTAGNANI, C. - GENTILI, R. - SMITH, M. - et al. The Worldwide Spread, Success, and Impact of Ragweed (Ambrosia spp.). In Critical Reviews in Plant Sciences. ISSN 0735-2689, 2017, vol. 36, no. 3, p. 139-178. WoS ; SCOPUS

2017  [1] SKÁLOVÁ, H. - GUO, W.-Y. - WILD, J. - et al. Ambrosia artemisiifolia in the Czech Republic: History of invasion, current distribution and prediction of future spread. In Preslia. ISSN 0032-7786, 2017, vol. 89, no. 1, p. 1-16. WoS ; SCOPUS

2017  [1] MAYA-MANZANO, J. M. - SADYŚ, M. - TORMO-MOLINA, R. - et al. Relationships between airborne pollen grains, wind direction and land cover using GIS and circular statistics. In Science of the Total Environment. ISSN 0048-9697, 2017, vol. 584-585, p. 603-613. WoS ; SCOPUS

2017  [1] MAZSU, N. - KAMUTI, M. - SÁNDOR, R. -et al. Examinations of weed flora and biomass production in a long-term fertilization experiment during the erly phenological stages of maize. In Agrokemia es Talajtan. ISSN 0002-1873, 2017, vol. 66, no. 1, p. 131-148. SCOPUS

2016  [1] LIU, L. - SOLMON, F. - VAUTARD, R. - et al. Ragweed pollen production and dispersion modelling within a regional climate system, calibration and application over Europe. In Biogeosciences. ISSN 1726-4170, 2016, vol. 13, no. 9, p. 2769-2786. WoS ; SCOPUS

2016  [1] ALBERTERNST, B. - NAWRATH, S. - STARFINGER, U. - et al. Biodiversity impacts of common ragweed. In Halt Ambrosia - Final Project Report and General Publication of Project Findings. Berlin : Julius Kühn-Institut, 2016. ISBN 978-3-95547-036-4, p. 188-226. WoS

2016  [1] HENN, T. - NAGY, D. U. PÁL, R. W. Adobe bricks can help identify historic weed flora – a case study from south-western Hungary. In Plant Ecology and Diversity. ISSN 1755-0874, 2016, vol. 9, no. 1, p. 113-125. WoS ; SCOPUS

2016  [1] CSECSERITS, A. - BOTTA-DUKÁT, Z. - KRÖEL-DULAY, G. et al. Tree plantations are hot-spots of plant invasion in a landscape with heterogeneous land-use. In Agriculture, Ecosystems and Environment. ISSN 0167-8809, 2016, vol. 226, p. 88-98. WoS ; SCOPUS

2016  [1] HENN, T. - NAGY, D. U. - PÁL, R. W. Adobe bricks can help identify historic weed flora – a case study from south-western Hungary. In Plant Ecology and Diversity. ISSN 1755-0874, 2016, vol. 9, no. 1, p. 113-125. WoS ; SCOPUS

2016  [1] OZASLAN, C. - ONEN, H. - FAROOQ, S. et al. Common ragweed: An emerging threat for sunflower production and human health in Turkey. In Weed Biology and Management. ISSN 1444-6162, 2016, vol. 16, no. 1, p. 42-55. WoS ; SCOPUS

2016  [1] LIU, L. - SOLMON, F. - VAUTARD, R. et al. Ragweed pollen production and dispersion modelling within a regional climate system, calibration and application over Europe. In Biogeosciences. In 1726-4170, 2016, vol. 13, no. 9, p. 2769-2786. WoS ; SCOPUS

2016  [1] CIAPPETTA, S. - GHIANI, A. - GILARDELLI, F. et al. Invasion of Ambrosia artemisiifolia in Italy: Assessment via analysis of genetic variability and herbarium data. In Flora: Morphology, Distribution Functional Ecology of Plants. ISSN 0367-2530, 2016, vol. 223, p. 106-113. WoS ; SCOPUS

2015  [1] SKÁLOVÁ, H. - MORAVCOVÁ, L. DIXON, A. F. G. - et al. Effect of temperature and nutrients on the growth and development of seedlings of an invasive plant. In AoB Plants. ISSN 2041-2851, 2015, vol. 7. WoS ; SCOPUS

2015  [1] SKÁLOVÁ, H. - MORAVCOVÁ, L. - DIXON, A. F. G. et al. Effect of temperature and nutrients on the growth and development of seedlings of an invasive plant. In AoB Plants. ISSN 2041-2851, 2015, vol. 7, no. 1. WoS ; SCOPUS

2015  [1] MAKRA, L. - MATYASOVSZKY, I. - HUFNAGEL, L. et al. The History of Ragweed in the World. In Applied Ecology and Environmental Research. ISSN 1589-1623, 2015, vol. 13, no. 2, p. 489-512. WoS ; SCOPUS

2015  [1] LAUBE, J. - ZIEGLER, K. - SPARKS TH. et al. Tolerance of alien plant species to extreme events is comparable to that of their native relatives. In Preslia. ISSN 0032-7786, 2015, vol. 87, no. 1, p. 31-53. WoS ; SCOPUS

2014  [1] MEDVECKÁ, J. - JAROMILEK, I. - SENKO, D. et al. Fifty years of plant invasion dynamics in Slovakia along a 2,500 m altitudinal gradient. In Biological Invasions. ISSN 1387-3547, 2014, vol. 16, 8, p. 1627-1638. WoS ; SCOPUS

2014  [1] MAKRA, L. - MATYASOVSZKY, I. - DEÁK, A. J. Ragweed in Eastern Europe. In Invasive Species and Global Climate Change. Wallingford : CABI International, 2014. ISBN 978-178064164-5, p. 117-128. WoS ; SCOPUS

2014  [1] THIBAUDON, M. - ŠIKOPARIJA, B. - OLIVER, G. - et al. Ragweed pollen source inventory for France - The second largest centre of Ambrosia in Europe. In Atmospheric Environment. ISSN 1352-2310, 2014, vol. 83, p. 62-71. WoS ; SCOPUS

2014  [1] MEDVECKÁ, J. - JAROLÍMEK, I. - SENKO, D. - et al. Fifty years of plant invasion dynamics in Slovakia along a 2,500 m altitudinal gradient. In Biological Invasions. ISSN 1387-3547, 2014, vol. 16, no. 8, p. 1627-1638. WoS ; SCOPUS

2014  [1] GARCÍA DE LEÓN, D. - FRECKLETON, R. P. - LIMA, M. - et al. Identifying the effect of density dependence, agricultural practices and climate variables on the long-term dynamics of weed populations. In Weed Research. ISSN 0043-1737, 2014, vol. 54, no. 6, p. 556-564. WoS ; SCOPUS

2014  [1] FENESI, A. - ALBERT, A.-J. - RUPRECHT, E. Fine-tuned ability to predict future competitive environment in Ambrosia artemisiifolia seeds. In Weed Research. ISSN 0043-1737, 2014, vol. 54, no. 1, p. 58-69. WoS ; SCOPUS

2014  [3] GUSEV, A. P. Инвазии чужеродных видов растений на начальных стадиях восстановительных сукцессий = Invasion of alien plants at initial stages of regenerative succession = Invazii čužjerodnych vidov rastienij na načaĺnych stadijach vosstanovitieĺnych sukciessij. In Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта = Viesnik Viciebskaha dziaržaŭnaha ŭniviersiteta. ISSN 2074-8566, 2014, vol. 79, no. 1, p. 30-35.

2014  [1] GARCÍA DE LEON, D. - FECKLETON, R. P. - LIMA, M. et al. Identifying the effect of density dependence, agricultural practices and climate variables on the long-term dynamics of weed populations. In Weed Research. ISSN 1365-3180, vol. 54, no. 6, p. 556-564. WoS

2014  [1] NAWRATH, S. - ALBERTERNST, B. Aktivitäten der Bundesländer zur Verhinderung der Ausbreitung der Beifuß- Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) in Deutschland = Section 3 : The situation in Germany and examples of activities in some regions. In Ambroisa in Deutschland - Lasst sich die Invasion Aufhalten?. Berlin : Julius Kühn Inst, 2014. ISBN 978-3-95547-009-8, p. 47-69. WoS

2014  [1] STORKEY, J. - STRATONOVITCH, P. - CHAPMAN, D. S. et al. A Processed-Based Approach to Predicting the Effect of Climate Change on the Distribution of an Invasive Allergenic Plant in Europe. In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, 2014, vol. 9, no. 2, Art. N. e88156. WoS ; SCOPUS

2014  [1] ALBERT, A.-J. - KELEMEN, A. - VALKO, O. et al. Secondary succession in sandy old-fields: a promising example of spontaneous grassland recovery. In Applied Vegetation Science. ISSN 1402-2001, 2014, vol. 17, no. 2, p. 214-224. WoS ; SCOPUS

2014  [1] THIBAUDON, M - ŠIKOPARIJA, B. - OLIVER, G. et al. Ragweed pollen source inventory for France - The second largest centre of Ambrosia in Europe. In Atmospheric Environment. ISSN 1352-2310, 2014, vol. 83, p. 62-71. SCOPUS

2013  [1] PRANK, M. - CHAPMAN, D. S. - BULLOCK, J. M. - et al. An operational model for forecasting ragweed pollen release and dispersion in Europe. In Agricultural and Forest Meteorology. ISSN 0168-1923, 2013, vol. 182-183, p. 43-53. WoS ; SCOPUS

2013  [1] PRANK, M. - CHAPMAN, D.S. - BULLOCK, J. M. et al. An operational model for forecasting ragweed pollen release and dispersion in Europe. In Agricultural and Forest Meteorology. ISSN 0168-1923, 2013, vol. 182-183, p. 43-53. SCOPUS

2013  [3] JUŠKEVIČIUTE, N. - ŠAULIENE, I. The influence of substrate on Ambrosia artemisiifolia L. biometric characteristics. In Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. ISSN 1407-8953, vol. 13, no. 1, p. 45-51.

2012  [1] MEDVECKÁ, J. - KLIMENT, J. - MÁJEKOVÁ, J. et al. Inventory of the alien flora of Slovakia. In Preslia. ISSN 0032-7786, 2012, vol. 84, no. 2, p. 257-309. SCOPUS

2012  [1] PYŠEK, P. - CHYTRÝ, M. - PERGL, J. et al. Plant invasions in the czech republic: Current state, introduction dynamics, invasive species and invaded habitats. In Preslia. ISSN 0032-7786, 2012, vol. 84, no. 3, p. 575-629. SCOPUS

2012  [1] MEDVECKÁ, J. - KLIMENT, J. - MÁJEKOVÁ, J. - et al. Inventory of the alien flora of Slovakia. In Preslia. ISSN 0032-7786, 2012, vol. 84, no. 2, p. 257-309. WoS ; SCOPUS

2012  [1] PYŠEK, P. - CHYTRÝ, M. - PERGL, J. - et al. Plant invasions in the Czech Republic: current state, introduction dynamics, invasive species and invaded habitats. In Preslia. ISSN 0032-7786, 2012, vol. 84, no. 3, p. 575-629. WoS ; SCOPUS

2012  [1] LESKOVSEK, R. - DATTA, A. - SIMONCIC, A. et al. Influence of nitrogen and plant density on the growth and seed production of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.). In Journal of Pest Science. ISSN 1612-4758, 2012, vol. 85, no. 4, p. 527-539. WoS ; SCOPUS

2012  [1] MIKULÁŠKOVÁ, E. - FAJMONOVÁ, Z. - HÁJEK, M. Invasion of central-European habitats by the moss Campylopus introflexus. In Preslia. ISSN 0032-7786, 2012, vol. 84, no. 4, p. 863-886. WoS ; SCOPUS

2012  [1] LESKOVSEK, R. - DATTA, A. - SIMONCIC, A. et al. Influence of nitrogen and plant density on the growth and seed production of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.). In Journal of Pest Science. ISSN 1612-4758, 2012, vol. 85, no. 4, p. 527-539. SCOPUS

2012  [1] MIKULÁŠKOVÁ, E. - FAJMONOVÁ, Z. - HÁJEK, M. Invasion of central-European habitats by the moss Campylopus introflexus. In Preslia. ISSN 0032-7786, 2012, vol. 84, no. 4, p. 863-886. SCOPUS

2012  [3] BULLOCK, J. Assessing and controlling the spread and the effects of common ragweed in Europe: Final report: ENV.B2/ETU/2010/0037. Wallingford : NERC Centre for Ecology and Hydrology, 2012. p. 69, 173.

2012  [3] SZATMARI, P.-M. Alien and invasive plants in Carei Plain natural protected area, Western Romania: impact on natural habitats and conservation implications. In South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment. ISSN 2067-9874, 2012, vol. 3, no. 1, p. 109-120.

2011  [1] MIGLÉCZ, K. - TÓTH, K. Alkalmazható-E Gyepesítés Gyomok Visszaszorítására? A Hortobágyi Nemzeti Parkban Végzett Gyeprekonstrukciók Tapasztalatai = Is the grassland restoration a vital solution for weed control? Some findings from a large scale grassland restoration case study in the Hortobágy national park. In Journal of Landscape Ecology. ISSN 1589-4673, 2011, vol. 9, no. 2, p. 243-259. SCOPUSADC 002 PINKE, Gyula, Péter KARÁCSONY, Bálint CZUCZ, Zoltán BOTTA-DUKAT a Attila LENGYEL. The influence of environment, management and site context on species composition of summer arable weed vegetation in Hungary. DOI 10.1111/j.1654-109X.2011.01158.x Applied vegetation science. Vol. 15, no. 1 (2011), pp. 136-144. ISSN 1402-2001. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2012): 2,263. SNIP (2013): 1,212.

Hivatkozások:
2021  [1] AGOSTINI, N. - CHIATANTE, G. - DELL'OMO, G. - et al. Differential autumn migration between sex and age groups in the Western marsh harrier: a longitudinal pattern analysis. In Ethology Ecology and Evolution. ISSN 0394-9370, 2021, vol. 33, no. 1, p. 73-82. WoS ; SCOPUS

2021  [1] ANDERT, S. The Method and Timing of Weed Control Affect the Productivity of Intercropped Maize (Zea mays L.) and Bean (Phaseolus vulgaris L.). In Agriculture. ISSN 2077-0472, 2021, vol. 11, no. 5. WoS ; SCOPUS

2021  [1] JIANG, R. - ZHANG, G. Distribution patterns and influencing factors of different parasitic angiosperm types in China. In Global Ecology and Conservation. ISSN 2351-9894, 2021, vol. 27. WoS ; SCOPUS

2021  [1] IRAKIZA, R. - MAKOKHA, D. W. - MALOMBE, I. - et al. Composition of weed communities in seasonally flooded rice environments in East Africa is determined by altitude. In South African Journal of Botany. ISSN 0254-6299, 2021, vol. 140, p. 143-152. WoS ; SCOPUS

2020  [1] HARRIES, M. - FLOWER, K. C. - SCANLAN, C. A. - et al. Interactions between crop sequences, weed populations and herbicide use in Western Australian broadacre farms: Findings of a six-year survey. In Crop and Pasture Science. ISSN 1836-0947, 2020, vol. 71, no. 5, p. 491-505. WoS ; SCOPUS

2020  [1] WOŹNIAK, A. Mechanical and chemical weeding effects on the weed structure in durum wheat. In Italian Journal of Agronomy. ISSN 1125-4718, 2020, vol. 15, no. 2, p. 102-108. WoS ; SCOPUS

2020  [1] WIETZKE, A. - LEUSCHNER, C. Surveying the arable plant diversity of conventionally managed farmland: a comparison of methods. In Environmental Monitoring and Assessment. ISSN 0167-6369, 2020, vol. 192, no. 21. WoS ; SCOPUS

2020  [1] KRÄHMER, H. - ANDREASEN, C. - ECONOMOU-ANTONAKA, G. - et al. Weed surveys and weed mapping in Europe: State of the art and future tasks. In Crop Protection ISSN 0261-2194, 2020, vol. 129. WoS ; SCOPUS

2020  [1] WIENBERG, J. - BÜNTE, R. - GEROWITT, B. Dry Summer, wet Summer-can Undersowing Reduce Weeds in Maize Cultivation? [Trockener Sommer, nasser Sommer – können Untersaaten Unkräuter im Maisanbau begrenzen?]. In Gesunde Pflanzen. ISSN 0367-4223, 2020, vol. 72, no. 3, p. 245-256. WoS ; SCOPUS

2020  [1] MAHAUT, L. - CHEPTOU, P.-O. - FRIED, G. - et al. Weeds: Against the Rules? In Trends in Plant Science. ISSN 1360-1385, 2020, vol. 25, no. 11, p. 1107-1116. WoS ; SCOPUS

2020  [1] WIETZKE, A. - ALBERT, K. - BERGMEIER, E. - et al. Flower strips, conservation field margins and fallows promote the arable flora in intensively farmed landscapes: Results of a 4-year study. In Agriculture, Ecosystems and Environment. ISSN 0167-8809, 2020, vol. 304. WoS ; SCOPUS

2020  [1] WIETZKE, A. - VAN WAVEREN, C.-S. - BERGMEIER, E. - et al. Leuschner C. Current State and Drivers of Arable Plant Diversity in Conventionally Managed Farmland in Northwest Germany. In Diversity-Basel. ISSN 1424-2818, 2020, vol. 12, no. 12. WoS ; SCOPUS

2019  [1] DELIGIOS, P. A. - CARBONI, G. - FARCI, R. - et al. The Influence of Herbicide Underdosage on the Composition and Diversity of Weeds in Oilseed Rape (Brassica napus L. var. oleifera DC) Mediterranean Fields. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 6. WoS

2019  [1] ZHANG, H. - SUN, Y. - LI, Y. - et al. Composted manure and straw amendments in wheat of a rice-wheat rotation system alter weed richness and abundance. In Weed Science. ISSN 0043-1745, 2019, vol. 67, no. 3, p. 318-326. WoS ; SCOPUS

2019  [1] ZHANG, H. - SUN, Y. - LI, Y. -et al. Composted manure and straw amendments in wheat of a rice-wheat rotation system alter weed richness and abundance. In Weed Science. ISSN 0043-1745, 2019, vol. 67, no. 3, p. 318-326. SCOPUS

2018  [1] ANDERT, S. - GEROWITT, B. Mechanical and chemical weed control in intercropped maize and bean. In 28th German Conference on Weed Biology and Weed Control. Berlin : Julius Kühn-Institut, 2018. ISBN 978-3-95547-054-8, p. 223-230. WoS

2018  [1] MAYEROVA, M. - MIKULKA, J. - KOLAROVA, M. - et al. Changes in weed community composition in a long-term trial with different crop rotations and herbicide treatments. In 28th German Conference on Weed Biology and Weed Control. Berlin : Julius Kühn-Institut, 2018. ISBN 978-3-95547-054-8, p. 58-66. WoS

2018  [1] TRAVLOS, I. S. - CHEIMONA, N. - ROUSSIS, I. - et al. Weed-Species Abundance and Diversity Indices in Relation to Tillage Systems and Fertilization. In Frontiers in Environmental. ISSN 2296-665X, 2018, vol. 6. WoS ; SCOPUS

2018  [1] GENTILI, R. - AMBROSINI, R. - MONTAGNANI, C. - et al. Effect of Soil pH on the Growth, Reproductive Investment and Pollen Allergenicity of Ambrosia artemisiifolia L. In Frontiers in Plant Science. ISSN 1664-462X, 2018, vol. 9. WoS ; SCOPUS

2018  [1] VON REDWITZ, C. - GEROWITT, B. Maize-dominated crop sequences in northern Germany: Reaction of the weed species communities. In Applied vegetation science. ISSN 1402-2001, 2018, vol. 21, no. 3, p. 431-441. WoS ; SCOPUS

2018  [1] MAHAUT, L. - FRIED, G. - GABA, S. Patch dynamics and temporal dispersal partly shape annual plant communities in ephemeral habitat patches. In Oikos : Open Access. ISSN 0030-1299, 2018, vol. 127, no. 1, p. 147-159. WoS ; SCOPUS

2017  [1] ARÉVALO, J. R. - FERNÁNDEZ-LUGO, S. REYES-BETANCORT, J. A. -et al. Relationships between soil parameters and vegetation in abandoned terrace fields vs. non-terraced fields in arid lands (Lanzarote, Spain): An opportunity for restoration. In Acta Oecologica. ISSN 1146-609X, vol. 85, p. 77-84. WoS ; SCOPUS

2016  [1] KRAHMER, H. Specialization of weeds and biodiversity. In Atlas of Weed Mapping. Sussex : John Wiley & Sons Ltd., 2016. ISBN 978-1-118-72071-4, p. 130-132. WoS

2016  [1] KÄMPF, I. - HÖLZEL, N. - KIEHL, K. Arable weed communities in the south of Western Siberia - impoverished species pools constrain diversity despite low land-use intensity. In Tuexenia. ISSN 0722-494X, 2016, vol. 36, p. 249-270. WoS ; SCOPUS

2016  [1] HANZLIK, K. - GEROWITT, B. Methods to conduct and analyse weed surveys in arable farming: a review. In Agronomy for Sustainable Development. ISSN 1774-0746, 2016, vol. 36, no. 1. WoS ; SCOPUS

2016  [1] ALTENFELDER, S. - KOLLMANN, J. - ALBRECHT, H. Effects of farming practice on populations of threatened amphibious plant species in temporarily flooded arable fields: Implications for conservation management. In Agriculture, Ecosystems and Environment. ISSN 0167-8809, 2016, vol. 222, p. 30-37. WoS ; SCOPUS

2016  [1] FAGÚNDEZ, J. - OLEA, P. P. - TEJEDO, P. - et al. Irrigation and Maize Cultivation Erode Plant Diversity Within Crops in Mediterranean Dry Cereal Agro-Ecosystems. In Environmental Management. ISSN 0364-152X, 2016, vol. 58, no. 1, p. 164-174. WoS ; SCOPUS

2016  [1] MAVUNGANIDZE, Z. - MADAKADZE, I. C. - NYAMANGARA, J. - et al. Influence of selected soil properties, soil management practices and socio-economic variables on relative weed density in a hand hoe-based conservation agriculture system. In Soil Use and Management. ISSN 0266-0032, 2016, vol. 32, no. 3, p. 433-445. WoS ; SCOPUS

2016  [1] WEI, L. - HULIN, F. - CHEVALIER, R. - et al. Is plant diversity on tractor trails more influenced by disturbance than by soil characteristics? In Forest Ecology and Management. ISSN 0378-1127, 2016, vol. 379, p. 173-184. WoS ; SCOPUS

2016  [1] WEI, L. - HULIN, F. - CHEVALIER, R. et al. Is plant diversity on tractor trails more influenced by disturbance than by soil characteristics? In Forest Ecology and Management. ISSN 0378-1127, 2016, vol. 379, pp. 173-184. WoS ; SCOPUS

2016  [1] ALTENFELDER, S. - KOLLMANN, J. - ALBRECHT, H. Effects of farming practice on populations of threatened amphibious plant species in temporarily flooded arable fields: Implications for conservation management. In Agriculture, Ecosystems and Environment. ISSN 0167-8809, 2016, vol. 222, p. 30-37. WoS ; SCOPUS

2015  [1] HERNÁNDEZ PLAZA, E. - NAVARRETE, L. - GONZÁLEZ-ANDÚJAR, J. L. Intensity of soil disturbance shapes response trait diversity of weed communities: The long-term effects of different tillage systems. In Agriculture, Ecosystems and Environment. ISSN 0167-8809, 2015, vol. 207, p. 101-108. WoS ; SCOPUS

2015  [1] FRIED, G. - CHAUVEL, B. - REBOUD, X. Weed flora shifts and specialisation in winter oilseed rape in France. In Weed Research. ISSN 0043-1737, 2015, vol. 55, no. 5, p. 514-524. WoS ; SCOPUS

2015  [1] DE MOL, F. - REDWITZ, C. - GEROWITT, B. Weed species composition of maize fields in Germany is influenced by site and crop sequence. In Weed Research. ISSN 0043-1737, 2015, vol. 55, no. 6, p. 574-585. WoS ; SCOPUS

2015  [1] PLAZA, EH. - NAVARRETE, L. - GONZALEZ-ANDUJAR JL. Intensity of soil disturbance shapes response trait diversity of weed communities: The long-term effects of different tillage systems. In Agriculture, Ecosystems and Environment, ISSN 0167-8809, 2015, vol. 207, p. 101-108. WoS ; SCOPUS

2015  [1] SEIFERT, C. - LEUSCHNER, C. - CULMSEE, H. Arable plant diversity on conventional cropland-The role of crop species, management and environment. In Agriculture, Ecosystems and Environment. ISSN 0167-8809, 2015, vol. 213, p. 151-163. WoS ; SCOPUS

2014  [1] ALBERT, A.-J. - KELEMEN, A. - VALKO, O. et al. Secondary succession in sandy old-fields: a promising example of spontaneous grassland recovery. In Applied Vegetation Science. ISSN 1402-2001, 2014, vol. 17, no. 2, p. 214-224. WoS ; SCOPUS

2014  [1] TANG, L. - CHENG, C. - WAN, K. et al. Impact of Fertilizing Pattern on the Biodiversity of a Weed Community and Wheat Growth. In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, 2014, vol. 9, no. 1, Ar. n. e84370. WoS ; SCOPUS

2014  [1] MAJEKOVA, J. - ZALIBEROVA, M. Phytosociological study of arable weed communities in Slovakia. In Tuexenia. ISSN 0722-494X, 2014, no. 34, p. 271-303. WoS ; SCOPUS

2014  [1] DENK, V. - BERG, C. Do short-lived ruderal and arable weed communities reflect regional climate differences? A case study from SE Styria. In Tuexenia. ISSN 0722-494X, 2014, no. 34, p. 305-328. WoS ; SCOPUS

2014  [1] TANG, L. - CHENG, C. - WAN, K. - et al. Impact of Fertilizing Pattern on the Biodiversity of a Weed Community and Wheat Growth. In PLoS ONE. ISSN 1932-6203, 2014, vol. 9, no. 18. WoS ; SCOPUS

2014  [1] ALBERT, A.-J. - KELEMEN, A. - VALKÓ, O. - et al. Secondary succession in sandy old-fields: A promising example of spontaneous grassland recovery. In Applied Vegetation Science. ISSN 1402-2001, 2014, vol. 17, no. 2, p. 214-224. WoS ; SCOPUS

2014  [1] FAGÚNDEZ, J. The Paradox of Arable Weeds Diversity, Conservation, and Ecosystem Services of the Unwanted. In Agroecology, Ecosystems, and Sustainability. ISSN 2153-9847, 2014, p. 139-150. WoS ; SCOPUS

2014  [1] HASSANNEJAD, S. - GHAFARBI, S. P. Weed flora survey in alfalfa (Medicago sativa L.) fields of Shabestar (northwest of Iran). In Archives of Agronomy and Soil Science. ISSN 0365-0340, 2014, vol. 60, no. 7, p. 971-991. SCOPUS ; WoS

2014  [3] HASSANNEJAD, S. - GHAFARBI, S. P. Effects of Nitrogen, Phosphorus, and Potassium on Weed Species Distribution in Wheat Fields of Tabriz County. In International Journal of Scientific Research in Knowledge. ISSN 2322-4541, 2014, vol. 2, SI, p. 9-14.

2014  [1] CHANG, S. - PU, C.-Y. - HSIEH, P.-J. A regional competition analysis of medical tourism industry - An example of Taiwan. In International Journal of Information and Management Sciences. ISSN 1017-1819, 2014, vol. 25, no. 2, p. 139-156. SCOPUS

2014  [1] GARCIA DE LEON, D. - STORKEY, J. - MOSS, S. R. et al. Can the storage effect hypothesis explain weed co-existence on the Broadbalk long-term fertiliser experiment? In Weed Research. ISSN 0043-1737, 2014, vol. 54, no. 5, p. 445-456. WoS ; SCOPUS

2014  [1] BATORI, Z. - LENGYEL, A. - MAROTI, M. et al. Microclimate-vegetation relationships in natural habitat islands : species preservation and conservation perspectives. In Idojaras. ISSN 0324-6329, 2014, vol. 118, no. 3, p. 257-281. WoS ; SCOPUS

2013  [1] EL-SHEIKH, M. A. Weed vegetation ecology of arable land in Salalah, Southern Oman. In Saudi Journal of Biological Sciences. ISSN 1319-562X, 2013, vol. 20, no. 3, p. 291-304. WoS ; SCOPUS

2013  [1] MEYER, S. - WESCHE, K. - KRAUSE, B. - et al. Dramatic losses of specialist arable plants in Central Germany since the 1950s/60s-a cross-regional analysis. In Diversity and Distributions. ISSN 1472-4642, 2013, vol. 19, no. 9, p. 1175-1187. WoS ; SCOPUS

2013  [1] GIBSON, D. J. - GAGE, K. L. - MATTHEWS, J. L. - et al. The effect of weed management systems and location on arable weed species communities in glyphosate-resistant cropping systems. In Applied Vegetation Science. ISSN 1654-109X, 2013, vol. 16, no. 4, p. 676-687. WoS ; SCOPUS

2013  [1] GIBSON, D. J. - GAGE, K. L. - MATTHEWS, J. L. et al. The effect of weed management systems and location on arable weed species communities in glyphosate-resistant cropping systems. In Applied Vegetation Science. ISSN 1402-2001, 2013, vol. 16, no. 4, p. 676-687. SCOPUS ; WoS

2013  [1] MEYER, S. - WESCHE, K. - KRAUSE, B. et al. Dramatic losses of specialist arable plants in Central Germany since the 1950s/60s - a cross-regional analysis. In Diversity and Distributions. ISSN 1366-9516, 2013, vol. 19, no. 9,p. 1175-1187. SCOPUS ; WoS

2013  [3] ALBERT, Á. J. - TÓTHMÉRÉSZ, B. - TÖRÖK, P. Közép-európai parlagokon zajló spontán gyepesedési folyamatok restaurációs ökológiai szempontú értékelése. In Botanikai Közlemények. ISSN 0006-8144, 2013, 100. évf., 1. sz., p. 201-216.

2013  [1] EL-SHEIKH, M. A. Weed vegetation ecology of arable land in Salalah, Southern Oman. In Saudi Journal of Biological Sciences. ISSN 1319-562X, 2013, vol. 20, no. 3, p. 291-304. SCOPUS ; WoS

2012  [1] OTTO, S. - VASILEIADIS, V. P. - MASIN, R. - et al. Evaluating weed diversity with indices of varying complexity in north-eastern Italy. In Weed Research. ISSN 1365-3180, 2012, vol. 52, no. 4, p. 373-382. WoS ; SCOPUS

2012  [1] OTTO, S. - VASILEIADIS, V. P. - MASIN, R. et al. Evaluating weed diversity with indices of varying complexity in north-eastern Italy. In Weed Research. ISSN 0043-1737, 2012, vol. 52, no. 4, p. 373-382. WoS ; SCOPUSADC 003 PINKE, Gyula, Róbert W. PÁL, Katalin TÓTH, Péter KARÁCSONY, Bálint CZUCZ a Zoltán BOTTA-DUKÁT. Weed vegetation of poppy (Papaver somniferum) fields in Hungary: effects of management and environmental factors on species composition. DOI 10.1111/j.1365-3180.2011.00885.x Weed Research. Vol. 51, no. 6 (2011). ISSN 0043-1737. CCC, WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 1,186.

Hivatkozások:
2021  [1] PETROSELLI, V. - RADICETTI, E. - LANGEROODI, A. S. - et al. Weed Spectrum in Durum Wheat under Different Soil Tillage and Fertilizer Application in Mediterranean Environment. In Sustainability. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 13. WoS ; SCOPUS

2020  [1] FANFARILLO, E. - PETIT, S. - DESSAINT, F. - et al. Species composition, richness, and diversity of weed communities of winter arable land in relation to geo-environmental factors: a gradient analysis in mainland Italy. In Botany. ISSN 1916-2804, 2020, vol. 98, no. 7, p. 381-392. WoS ; SCOPUS

2018  [1] KAUR, S. - KAUR, R. CHAUHAN, B. S. Understanding crop-weed-fertilizer-water interactions and their implications for weed management in agricultural systems. In Crop protection. ISSN 0261-2194, 2018, vol. 103, p. 65-72. WoS ; SCOPUS

2016  [1] HANZLIK, K. - GEROWITT, B. Methods to conduct and analyse weed surveys in arable farming: a review. In Agronomy for Sustainable Development. ISSN 1774- 0746, vol. 36, no. 1, art. no. 11, p. 1-18. WoS ; SCOPUS

2016  [1] WÓJTOWICZ, M. - WÓJTOWICZ, A. - WIELEBSKI, F. Efficacy of weed control for opium poppy (Papaver somniferum L.) with a mixture of tembotrione and fluroxypyr. In Journal of Plant Protection Research. ISSN 1427-4345, 2016, vol. 56, no. 2, p. 149-156. SCOPUS

2016  [1] PETIT, S. - GABA, S. - GRISON, A.-L. et al. Landscape scale management affects weed richness but not weed abundance in winter wheat fields. In Agriculture, Ecosystems and Environment. ISSN 0167-8809, 2016, vol. 223, p. 41-47. SCOPUS

2016  [1] KOLAROVA, M. - HAMOUZ, P. Approaches to the analysis of weed distribution. In Atlas of Weed Mappin. Hoboken : John Wiley & Sons, 2016. ISBN 978-1-118-72071-4, p. 440-455. WoS

2016  [1] KOLAROVA, M. - HAMOUZ, P. Data collection. In Atlas of Weed Mappin. Hoboken : John Wiley & Sons, 2016. ISBN 978-1-118-72071-4, p. 430-439. WoS

2016  [1] HANZLIK, K. - GEROWITT, B. Methods to conduct and analyse weed surveys in arable farming: a review. In Agronomy for Sustainable Development. ISSN 1774-0746, 2016, vol. 36, no. 1. WoS ; SCOPUS

2016  [1] PETIT, S. - GABA, S. - GRISON, A.-L. - et al. Landscape scale management affects weed richness but not weed abundance in winter wheat fields. In Agriculture, Ecosystems and Environment. ISSN 0167-8809, 2016, vol. 223, p. 41-47. WoS ; SCOPUS

2015  [1] DE MOL, F. - VON REDWITZ, C. - GEROWITT, B. Weed species composition of maize fields in Germany in Germany is influenced by site and crop sequence. In Weed Research. ISSN 0043-1737, 2015, vol. 55, no. 6, p. 574-585. WoS ; SCOPUS

2015  [1] DE MOL, F. - VON REDWITZ, C. - GEROWITT, B. Weed species composition of maize fields in Germany is influenced by site and crop sequence. In Weed Research. ISSN 0043-1737, 2015, vol. 55, no. 6, p. 574-585. WoS ; SCOPUS

2014  [1] MAJEKOVA, J. - ZALIBEROVA, M. Phytosociological study of arable weed communities in Slovakia. In Tuexenia. ISSN 0722-494X, 2014, no. 34, p. 271-303. WoS ; SCOPUS

2014  [1] TANG, L. - WAN, K. - CHENG, C. et al. Effect of fertilization patterns on the assemblage of weed communities in an upland winter wheat field. In Journal of Plant Ecology. ISSN 1752-9921, 2014, vol. 7, no. 1, p. 39-50. SCOPUS

2014  [1] TANG, L. - WAN, K. - CHENG, C. - et al. Effect of fertilization patterns on the assemblage of weed communities in an upland winter wheat field. In Journal of Plant Ecology. ISSN 1752-993X, 2014, vol. 7, no. 1, p. 39-50. WoS ; SCOPUS

2012  [1] ALIGNIER, A. - PETIT, S. Factors shaping the spatial variation of weed communities across a landscape mosaic. In Weed Research. ISSN 1365-3180, 2012, vol. 52, no. 5, p. 402-410. WoS ; SCOPUS

2012  [1] ALIGNIER, A. - PETIT, S. Factors shaping the spatial variation of weed communities across a landscape mosaic. In Weed Research. ISSN 0043-1737, 2012, vol. 52, no. 5, p. 402-410. SCOPUSADC 004 PINKE, Gyula, Péter KARÁCSONY, Zoltán BOTTA-DUKAT a Bálint CZUCZ. Relating Ambrosia artemisiifolia and other weeds to the management of Hungarian sunflower crops. DOI 10.1007/s10340-013-0484-z Journal of Pest Science. Vol. 86, no. 3 (2013), pp. 621-631. ISSN 1612-4758. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2015): 3,103. SNIP (2015): 1,366.

Hivatkozások:
WoS ; SCOPUS  [1] ORTMANS, W. - MAHY, G. - MONTY, A. Northern range edge equilibrium of Ambrosia artemisiifolia L. Not achieved in Western Europe [L’équilibre en bordure d’aire nord n’est pas atteint pour l’invasion d’Ambrosia artemisiifolia L. En Europe de l’Ouest]. In Biotechnology, Agronomy and Society and Environment. ISSN 1370-6233, 2017, vol. 21, no. 1, p. 12-21. 2017

2021  [1] PIOTROWSKA-WERYSZKO, K. - WERYSZKO-CHMIELEWSKA, E. - MELNYCHENKO, G. - et al. Comparison of Ambrosia L. Pollen Seasons in Lublin (Poland) and Ivano-Frankivsk (Ukraine) and Presentation of the Morphotypes of Trichomes on A. artemisiifolia L. Shoots in Terms of the Allergenic Properties of the Plant. In Agronomy. ISSN 2073-4395, 2021, vol. 11, no. 9. WoS ; SCOPUS

2020  [1] TONEV, T. - KALINOVA, S. - VANEV, M. - et al. Weed Association Dynamics in the Sunflower Fields. In Scientific Papers Series A - Agronomy. ISSN 2285-5785, 2020, vol. 63, no. 1, p. 586-593. WoS

2020  [1] DONG, H. G. - SONG, Z. L. - LIU, T. - et al. Causes of differences in the distribution of the invasive plantsAmbrosia artemisiifoliaandAmbrosia trifidain the Yili Valley, China. In Ecology and Evolution. ISSN 2045-7758, 2020, vol. 10, no. 23, p. 13122-13133. WoS

2017  [1] SKÁLOVÁ, H. - GUO, W.-Y. - WILD, J. - et al. Ambrosia artemisiifolia in the Czech Republic: history of invasion, current distribution and prediction of future spread. In Preslia. ISSN 0032-7786, 2017, vol. 89, no. 1. WoS ; SCOPUS

2017  [1] FOLLAK, S. - SCHLEICHER, C. - SCHWARZ, M. - et al. Major emerging alien plants in Austrian crop fields. In Weed research. ISSN 0043-1737, 2017, vol. 57, no. 6, p. 406-416. WoS ; SCOPUS

2015  [1] SKÁLOVÁ, H. - MORAVCOVÁ, L. - DIXON A. F. G. et al. Effect of temperature and nutrients on the growth and development of seedlings of an invasive plant. In AoB Plants. ISSN 2041-2851, 2015, vol. 7, no. 1. WoS ; SCOPUS

2015  [1] ESSL, F. - BIRÓ, K. - BRENDES, D. et al. Biological Flora of the British Isles : Ambrosia artemisiifolia. In Journal of Ecology. ISSN 0022-0477, 2015, vol. 103, no. 4, p.1069-1098. WoS ; SCOPUSADC 005 PINKE, Gyula, Katinka BLAZSEK, László MAGYAR, Katalin NAGY, Péter KARÁCSONY, Bálint CZÚCZ, Zoltán BOTTA-DUKÁT a Anna Camilla MOONEN. Weed species composition of conventional soyabean crops in Hungary is determined by environmental, cultural, weed management and site variables. DOI 10.1111/wre.12225 Weed Research. Vol. 56, no. 6 (2016), p. 470-481. ISSN 0043-1737. CCC, WoS, SCOPUS. IF (2015): 1,517. SNIP (2015): 1,186.

Hivatkozások:
2021  [1] LITTLE, N. G. - DITOMMASO, A. - WESTBROOK, A. S. - et al. Effects of fertility amendments on weed growth and weed-crop competition: A review. In Weed Science. ISSN 0043-1745, 2021, vol. 69, no. 2, p. 132-146. WoS ; SCOPUS

2018  [1] SOLE-SENAN, X. O. - JUAREZ-ESCARIO, A. - CONESA, J. A. -et al. Plant species, functional assemblages and partitioning of diversity in a Mediterran agricultural mosaic landscape. In Agriculture ecosystems & environment. ISSN 0167-8809, 2018, vol. 256, p. 163-172. WoS ; SCOPUS

2018  [1] SCHUMACHER, M. - OHNMACHT, S. - ROSENSTEIN, R. -et al. How management factors influence weed communities of cereals, their diversity and endangered weed species in Central Europe. In Agriculture-basel. ISSN 2077-0472, 2018, vol. 8, no. 11. WoS ; SCOPUS

2018  [1] JAYBHAY, S. A. - TAWARE, S. P. - VARGHESE, P. Efficacy of tank-mix-herbicide and insecticide cominations for management of weed and pests in soybean [Glycine max (L.) Merrill.]. In Journal of agricultural science and technology. ISSN 1680-7073, 2018, vol. 20, no. 6, p. 1201-1211. WoS ; SCOPUS

2017  [1] FOLLAK, S. - SCHLEICHER, C. - SCHWARZ, M. - et al. Major emerging alien plants in Austrian crop fields. In Weed research. ISSN 0043-1737, 2017, vol. 57, no. 6, p. 406-416. WoS ; SCOPUS

2017  [1] ANDRADE, J. F. - SATORRE, E. H. - ERMÁCORA, C. M. -et al. Weed communities respond to changes in the diversity of crop sequence composition and double cropping. In Weed research. ISSN 0043-1737, 2017, vol. 57, no. 3, p. 148-158. WoS ; SCOPUS

2016  [1] HARASIM, E. - KWIATKOWSI, C. A. - HALINIARZ, M. et al. Diversity of weed communities in soybean [Glycine max (L.)] crop growing under direct sowing depending on cover crops and different herbicide doses. In Acta Mycologica. ISSN 0001-625X, 2016, vol. 69, no. 4, art. n. 1698. SCOPUSADC 006 PINKE, Gyula, Bálint CZÚCZ, Zoltán BOTTA-DUKÁT a Péter KARÁCSONY. When herbicides don't really matter: Weed species composition of oil pumpkin (Cucurbita pepo L.) fields in Hungary. DOI 10.1016/j.cropro.2017.06.018 Crop Protection : The Official Journal of the International Association for the Plant Protection Sciences. č. 110 (2018), 236-244 [print]. ISSN 0261-2194. CCC, WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q1

Hivatkozások:
2019  [1] NAIL, M. H. - MAHMOOD, S. A. Response of Zucchini to the Bio-Fertilizers and the Number of Spray Times by the Biozyme. In Biochemical and Cellular Archives. ISSN 0972-5075, 2019, vol. 19, no. 2, p. 4525-4529. SCOPUS

2019  [1] MATOVA, A. - HEGEDUSOVA, A. - ANDREJIOVA, A. The Influence of Genotype and Storage Condition on the Content of Selected Bioactive Substances in the Fruit of Pumkin (Cucurbita Moschata Duch.). In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. ISSN 1338-5178, 2019, vol. 9, no. 2, p. 288-292. WoS

2019  [1] PAMBUDI, P. A. - UTOMO, S. W. - WARYONO, T. -et al. Weed management in Dryland paddy farming for environmental conservation. In IOP Conference Series: Earth and environmental science. ISSN 1755-1307, 2019, vol. 239, no. 1. WoS ; SCOPUS
ADE Külföldi nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 24


ADE 001 KARÁCSONY, Péter. Analysis of Competitiveness of Hungarian wheat Sector with Porter´s Diamond Model = A magyar búzaágazat versenyképességének elemzése Porter gyémánt modelljének segítségével. Journal of Central European Agriculture. Vol. 9, no. 3 (2008), p. 399-404. ISSN 1332-9049. WoS, SCOPUS. SNIP (2015): 0,403.

ADE 002 KISS, Anzelm a Péter KARÁCSONY. Competitive Pressure on the European Union´s Cereal Sector. Annals. Vol. 10, no. 5 (2008), p. 77-79. ISSN 1508-3535.

ADE 003 KARÁCSONY, Péter a Viktória ZRAK. Az agrárfoglalkoztatottság helyzetének vizsgálata Győr-Moson-Sopron megyében. Gazdálkodás. Évf. 54, sz. 5 (2010), p. 538-540. ISSN 0046-5518.

ADE 004 KARÁCSONY, Péter a Mária VARGA. Regionális különbségek a hazai munkaerőpiacon. Munkaügyi Szemle. Évf. 54, sz. 4 (2010), p. 86-91. ISSN 0541-3559.

ADE 005 KARÁCSONY, Péter. Munkaszervezés hatékonyságának elemzése munkanaptanulmányok módszerével. Munkaügyi Szemle [elektronický zdroj]. Évf. 58, sz. 3 (2014), online, p. 55-60. ISSN 2064-3748.

ADE 006 MÁRKUS, Richárd, Tímea NÉMETH-SZECSEI, Péter KARÁCSONY a Tamás TÓTH. Hidegen sajtolt repcepogácsa és DDGS (kukorica-alapú) etetésének hatása a hízósertések fontosabb termelési mutatóira. Állattenyésztés és takarmányozás. Évf. 65, sz. 1 (2016), p. 51-62. ISSN 0230-1614.

ADE 007 KARÁCSONY, Péter. Szlovákiai kis- és középvállalkozások vezetési stílusának elemzése = Analysis of the leadership style in Slovakian small and medium-sized enterprises. Acra Carolus Robertus. Vol. 6, no. 2 (2016), p. 188-198. ISSN 2062-8269.

ADE 008 PINKE, Gyula, Péter KARÁCSONY, Katinka BLAZSEK a Katalin NAGY. A magyarországi olajtökvetések gyomviszonyai = Weed survey of oil pumpkin fields in Hungary. Növényvédelem. Évf. 52, sz. 12 (2017), p. 589-594. ISSN 0133-0829.

ADE 009 STIRBER, Tomáš, Péter KARÁCSONY a Nikoleta NAGYOVÁ. Kína és az Európai Unió közötti kereskedelem elemzése. Acta Carolus Robertus. Vol. 7, no. 1 (2017), p. 265-277. ISSN 2062-8269.

ADE 010 VINICHENKO, Mikhail Vasilievich, Péter KARÁCSONY a N. P. LI. Development of the Training System and Human Reserve. DOI DOI 10.12737/issn.2305-7807 Human Resources and Intellectual Resources Management in Russia : Scientific and practical journal. Roč. 38, č. 5 (2018), s. 30-35 [print]. ISSN 2305-7807.

ADE 011 KARÁCSONY, Péter a Mikhail Vasilievich VINICHENKO. Optimizácijá tájm-menedžmenta pri organizacii truda personala na Vengerskich Predprijátijách = Optimization of Time-management with the Organization of Labor Staff at Hungarian Enterprises. DOI 10.12737/issn.2305-7807 Human Resources and Intellectual Resources Management in Russia : Scientific and practical journal. No. 3 (2017), s. 66-69. ISSN 2305-7807.

ADE 012 KARÁCSONY, Péter, Veronika FERENCZOVÁ, Zsuzsanna SZEINER a Tomáš STIRBER. Szlovákiai kis- és középvállalkozások menedzsment tanácsadásának elemzése = Analysis of Management Consultancy at Slovakian Small and Medium-sized Enterprises. Gradus. Roč. 5, č. 2 (2018), s. 101-109 [online]. ISSN 2064-8014 (online).

ADE 013 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Tamás HÁMORI, Péter KARÁCSONY, Renáta MACHOVÁ a Ildikó CSAPÓ. A munkaerőhiány néhány kérdése a közép-magyarországi régióban - empirikus vizsgálat alapján. DOI 10.18392/metsz/2018/4/1 Metszetek = Cross-sections : Társadalomtudományi folyóirat. = Cross-sections Évf. 7, sz. 4 (2018), p. 7-23. ISSN 2063-6415.

Hivatkozások:
2020  [3] GELENCSÉR, M. - SZIGETI, O. - SZABÓ-SZENTGRÓTI, G. A feldolgozóipari munkavlállaók munkaerő-megtartása. In Vezetéstudomány. ISSN 0133-0179, 2020, vol. LI., no. 09, p. 67-79.ADE 014 ERDÉLYI, D. a Péter KARÁCSONY. Analysis of Employer Branding in One Hungarian Company. Novoe pokolenie. č. 12 (2019), s. 76-84. ISSN 2500-3569.

ADE 015 VINICHENKO, Mikhail Vasilievich, Péter KARÁCSONY a Sergey A. MAKUSHKIN. Negotiation of Discrimination of Talents as a Factor of Reducing the Competitiveness of Modern Organizations. DOI 10.12737/article Human Resources and Intellectual Resources Management in Russia : Scientific and practical journal. Vol. 43, no. 4 (2019), p. 16-23. ISSN 2305-7807.

ADE 016 ANTALÍK, Imrich, Ildikó CSAPÓ, Péter KARÁCSONY, Ádám KOVÁCS a József POÓR. A magyarországi munkaerőpiac átalakulásának okai egy hazai empirikus kutatás tükrében. DOI 10.3311/ope.407 Opus et Educatio : online szakmai folyóirat. Vol. 7, no. 4 (2020), p. [1-12]. ISSN 2064-9908.

Hivatkozások:
2021  [3] BALOGH, R. - KARDOS, M. V. - BÁCSNÉ BÁBA, É. Az y és z generáció munkahelyválaztásának szempontjai. In Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok. ISSN 1788-7593, 2021, vol. 16, no. 1–2, p. 59.ADE 017 PATÓ, Gáborné, Krisztina DAJNOKI, Klaudia KOVÁCS, Zsolt KŐMŰVES, Judit GROTTE, Szilvia SZABÓ, István KUNOS, Gabriella METSZŐSY, Henrik HEGEDŰS, Péter KARÁCSONY a József POÓR. A HR válasza a koronavírus-járvány okozta kihívásokra = HR ́s Response to the Coronavirus Epidemic Challenges. DOI 10.14267/VEZTUD.2021.09.01 Vezetéstudomány : budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata : budapest management review. Vol. 52, no. 8-9 (2021), p. 2-17. ISSN 0133-0179.

ADE 018 KARÁCSONY, Péter. A koronavírus válság hatása a kis- és középvállalkozások működésére = The Impact of the Corona Virus Crisis on the Operation of Small and Medium Sized Enterprises. DOI 10.18531/Studia.Mundi.2021.08.04.72-82 Studia Mundi - Economica. Vol. 8, no. 4 (2021), p. 72-82. ISSN 2415-9395.

ADE 019 KARÁCSONY, Péter. A rendszerváltás gazdasági hatásainak elemzése = Analysis of the Economic Effects of the Regime Change. Közép-Európai Közlemények : történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. Évf. 13, sz. 3 (2020), p. 141-155. ISSN 1789-6339.

ADE 020 KARÁCSONY, Péter a László VASA. Analysis of the motivation of Azerbaijani employees during the COVID-19 crisis. Economics & Working Capital. No. 1-2 (2021), p. 35-39. ISSN 2398-9491.

ADE 021 CSEHNÉ PAPP, Imola, Csenge NAGY a Péter KARÁCSONY. Az emberi erőforrás menedzsment szerepe a fenntartható fejlődésben. Észak-magyarországi stratégiai füzetek = Strategic Issues of Northern Hungary : a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata : Gazdaság-Régió-Társadalom : Economy-Region-Society. = Strategic Issues of Northern Hungary Évf. 18, sz. 3 (2021), p. 103-112. ISSN 1786-1594.

ADE 022 KARÁCSONY, Péter, Mikhail Vasilievich VINICHENKO, Sergey A. MAKUSHKIN a Valentina Ju. SHALASHNIKOVA. Impact of the Covid-19 Crisis on Slovakian Small and Medium-Sized Enterprises. Technology Reports of Kansai University. Vol. 62, no. 9 (2020), p. 5043-5054. ISSN 0453-2198.

ADE 023 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, D. Allen ENGLE, Tímea JUHÁSZ, Vilmante KUMPIKAITE-VALIUNIENE, Zivile STANKEVICIUTE, Ádám KOVÁCS, Péter KARÁCSONY, Kinga KEREKES, Monica ZAHARIE, Agnes SLAVICA, Nemanja BERBER, Zsuzsanna SZEINER, Zdeněk CAHA, Barbara COVARRUBIAS VENEGAS, Zsolt HORBULÁK, Endre HEVESI a Péter SZITÁS. Labor shortage in seven central and eastern european countries in transition: before and during COVID 19. Journal of Corporate Governance Research. Vol. 5, no. 1 (2021), p. 62-92. ISSN 1948-4658.

ADE 024 KARÁCSONY, Péter. The Impact of the Coronavirus (COVID-19) on the Employment Characteristics of Hungarian SMEs. DOI 10.24193/RVM.2020.13.63 Review of economic studies and research Virgil Madgearu = Revista de studii si cercetari economice Virgil Madgearu. = Revista de studii si cercetari economice Virgil Madgearu Vol. 13, no. 2 (2020), p. 105-117. ISSN 2069-0606.


ADF Hazai nem karentált folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 1


ADF 001 KARÁCSONY, Péter a Mária VARGA. A versenyképesség és a foglalkoztatottság összefüggései Magyarországon = The Coherence of Competitiveness and Employment in Hungary. Selye e-studies. online, roč. 4, č. 3 (2013), s. 15-23. ISSN 1338-1598.


ADM A Web of Science vagy SCOPUS adatbázisban jegyzett külföldi folyóiratokban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 30


ADM 001 KARÁCSONY, Péter a Flóra BÁLINT. The impact of social and economic factors on unemployment in the Kosice region from 1993 to the present = Társadalmi és gazdasági tényezők hatása a Kassai kerület munkanélküliségének alakulására 1993-tól napjainkig. DOI 10.17649/TET.30.2.2750 Tér és Társadalom. Vol. 30, no. 2 (2016), p. 70-80. ISSN 2062-9923. WoS.

ADM 002 KARÁCSONY, Péter a Ottó TAKÁCS. The role of Hungarian civil and non-profit organizations in Slovakia = Civil és nonprofit szervezetek szerepe a szlovákiai magyarság megmaradásában. Civil Szemle. Vol. 13, no. 2 (2016), p. 67-89. ISSN 1786-3341. WoS. IF (2015): 0,136.

ADM 003 PINKE, Gyula, Katinka BLAZSEK, Katalin NAGY, Péter KARÁCSONY a László MAGYAR. Weed survey on soybean fields in Hungary = A magyarországi szójavetések gyomviszonyai. Növényvédelem. Vol. 52, no. 2 (2016), p. 75-82. ISSN 0133-0829. WoS.

Hivatkozások:
2016  [1] OZASLAN, C. - ONEN, H. - FAROOQ, S. et al. Common ragweed: An emerging threat for sunflower production and human health in Turkey. In Weed Biology and Management. ISSN 1444-6162, 2016, vol. 16, no. 1, p. 42-55. WoS ; SCOPUSADM 004 VINICHENKO, Mikhail Vasilievich, Péter KARÁCSONY, Andrey Vladimirovich KIRILLOV, Aleksandr V. MELNICHUK a Sergey A. MAKUCHKIN. Establishment of favorable conditions for the preparation and use of the management staff reserve of the organizations of the Moscow region of the Russian federation. Man in India. Vol. 97, no. 15 (2017), p. 117-126. ISSN 0025-1569. SCOPUS. SNIP (2016): 0,071.

ADM 005 VINICHENKO, Mikhail Vasilievich, Péter KARÁCSONY, Tatiana S. DEMCHEKO, Irina Yuryevna ILINA a Sergey A. MAKUCHKIN. Improvement of youth personnel policy: Social inspection. DOI 10.12973/ejac.2017.00232a Eurasian Journal of Analytical Chemistry. Vol. 12, no. 7 (2017), p. 1069-1077. ISSN 1306-3057. WoS, SCOPUS. SNIP (2016): 0,447.

Hivatkozások:
2019  [1] FROLOVA, E. - ROGACH, O. - RYABOVA, T. Mediatization of Tourism: New Trends and Tourist Attraction in the Online Space. In Mediaobrazovanie-Media Education. ISSN 1994-4160, 2019, no. 2, p. 249-257. WoS

2018  [1] RUDENKOL, L. G. - LARIONOVA, A. A. ZAITSEVA, N. A. -et al. Conceptual model of training personnel for small business services in the digital economy. In Modern journal of language teaching methods. ISSN 2251-6204, 2018, vol. 8, no. 5, p. 283-296. WoS

2018  [1] SEMENOVA, L. V. KORNEEVETS, V. S. - ZAITSEVA, N. -et al. A. Features of the implementation of cross-border cooperation projects in the development of business tourism in the Baltic Region. In Modern journal of language teaching methods. ISSN 2251-6204, 2018, vol. 8, no. 10, p. 499-508. WoSADM 006 VINICHENKO, Mikhail Vasilievich, Péter KARÁCSONY, Andrey Vladimirovich KIRILLOV, Aleksandr V. MELNICHUK a Yulyia Alexandrovna MELNICHUK. Increase of efficiency of stimulation of a personnel reserve of the educational organization. Man in India. Vol. 97, no. 14 (2017). ISSN 0025-1569. SCOPUS. SNIP (2016): 0,071.

ADM 007 VINICHENKO, Mikhail Vasilievich, Péter KARÁCSONY, Tatiana S. DEMCHEKO, Aleksandr V. MELNICHUK a Sergey A. MAKUCHKIN. Satisfaction of employees of Moscow region organizations by implementation of youth personnel policy. DOI 10.12973/ejac.2017.00203a Eurasian Journal of Analytical Chemistry. Vol. 12, no. 5b (2017), p. 697-704. ISSN 1306-3057. WoS, SCOPUS. SNIP (2016): 0,447.

Hivatkozások:
2018  [1] RYABOVA, T. - ROGACH, O. - MEDVEDEVA, N. -et al. Power and society: Key attitudes for social partnership. In National academy of managerial staff of culture and arts herald. ISSN 2226-3209, 2018, no. 2, p. 129-133. WoS

2018  [1] ROGACH, O. V. - FROLOVA, E. V. - RYABOVA, T. M. -et al. Case-method use to train management masters. In Modern journal of language teaching methods. ISSN 2251-6204, 2018, vol. 8, no. 9, p. 209-218. WoSADM 008 DEMCHEKO, Tatiana S., Péter KARÁCSONY, Irina Yuryevna ILINA, Mikhail Vasilievich VINICHENKO a Aleksandr V. MELNICHUK. Self-Marketing Of Graduates Of High Schools And Young Specialists In The System Of Personnel Policy Of The Organization. Modern Journal of Language Teaching Methods. Vol. 7, no. 9 (2017), p. 58-65. ISSN 2251-6204. WoS.

Hivatkozások:
2019  [1] CHULANOVA, O. L. - BOGDAN, E. S. Formation on competitive graduates´ competencies in extracurricular activities. In GCPMED 2018 - International scientific conference global challanges and prospects of the modern economic development. ISSN 2357-1330, 2019, vol. 57, p. 177-184. WoS

2018  [1] CHULANOVA, O. L. - VINICHENKO, M. V. - BORISENKO, N. S. -et al. Perfection Of Personnel Estimation In The Course Of Selection To Improve The Loyalty Of New Employees In The Organizations Of The Oil And Gas Complex And The Chemical Industry Of The Khanty-Mansiysk Autonomous District-Ugra. In Modern journal of language teaching methods. ISSN 2251-6204, 2018, vol. 8, no. 10, p. 519-530. WoS

2018  [1] CHULANOVA, O. L. - RYNGACH, O. L. - VINICHENKO, M. V. -et al. Increase Of Staff Loyalty By Improving The Motivation (Stimulation) System In Enterprises Oil And Gas Complex Of The Khanty-Mansiy Autonomous District-Ugra. In Modern journal of language teaching methods. ISSN 2251-6204, 2018, vol. 8, no. 8, p. 39-47. WoS

2018  [1] VINICHENKO, M. V. - CHULANOVA, O. L. - OSEEV, A. A. -et al. Interaction of the higher education and key employer for the formation of the actual profile of the competences of graduates of engineering directions. In Modern journal of language teaching methods. ISSN 2251-6204, 2018, vol. 8, no. 5, p. 394-404. WoS

2018  [1] SEMENOVA, L. V. - ZAITSEVA, N. A. - RODINOVA, N. P. Improving The Training Of Personnel Based On The Model Of Interaction Between Educational Organizations And Centers For Assessing Qualifications. In Modern journal of language teaching methods. ISSN 2251-6204, vol. 8, no. 3, p. 356-368. WoSADM 009 KARÁCSONY, Péter. The analyze of the employees motivation methods in environmentally friendly organizations. International Journal of Ecology and Development. Vol. 32, no. 3 (2017), p. 119-128. ISSN 0972-9984. WoS, SCOPUS. SNIP (2016): 0,961.

Hivatkozások:
2020  [1] MURA, L. - ZSIGMOND, T. - KOVÁCS, A. - et al. Unemployment and GDP Relationship Analysis in the Visegrad Four Countries. In Online Journal Modelling the New Europe. ISSN 2247-0514, 2020, vol. 34, p. 118-134. SCOPUSADM 010 VINICHENKO, Mikhail Vasilievich, Péter KARÁCSONY, N. P. LI, Andrey Vladimirovich KIRILLOV a Aleksandr V. MELNICHUK. Improving efficiency of personnel training and development of the personnel reserve in organizations = Mejora de la eficiencia en la formación del personal y desarrollo de la reserva de personal en organizaciones. Opción. Roč. 34, č. 85 (2018), s. 1049-1064. ISSN 1012-1587. SCOPUS.

ADM 011 VINICHENKO, Mikhail Vasilievich, Andrey V. KIRILLOY, Aleksander A. OSEEV, Oxana L. CHULANOVA, Sergey A. MAKUSHKIN, Valentina Ju. SHALASHNIKOVA a Péter KARÁCSONY. Influence Of Time Management On The State Of Health Of Students And The Quality Of Their Life. Modern Journal of Language Teaching Methods. 8 5 (2018), s. 166-184 [print]. ISSN 2251-6204. WoS.

Hivatkozások:
2020  [1] SYDORENKO, V. V. - SHOROBURA, I. M. - PONOMARENKO, A. Y. Application of Technologies of Formal and Non-Formal Education for Continuous Professional Development of the Modern Specialist. In Revista Tempos e Espaços em Educacao. ISSN 1983-6597, 2020, vol. 13, no. 32. WoS

2020  [1] RUDKEVYCH, N. - HOTSULIAK, K. I. - MARYNCHENKO, H. M. The Development of Teacher's Professional Competence Within the Conditions of Modernization of the Educational Environment. In Revista Tempos e Espaços em Educacao. ISSN 1983-6597, 2020, vol. 13, no. 32. WoS

2020  [1] KOZAK, A. V. - LAVRYNOVYCH, L. B. - SUKHAREVA, S. V. - et al. Modern Digital Technologies in Teaching Philological Disciplines. In Revista Tempos e Espaços em Educacao. ISSN 1983-6597, 2020, vol. 13, no. 32. WoS

2020  [1] FROLOVA, E. V. - ROGACH, O. V. - RYABOVA, T. M. Digitalization of Education in Modern Scientific Discourse: New Trends and Risks Analysis. In European Journal of Contemporary Education. ISSN 2304-9650, 2020, vol. 9, no. 2, p. 331-336. WoS ; SCOPUS

2020  [1] HOLOD, A. P. - SHEVCHUK, A. V. - KORKUNA, O. I. - et al. Spatial Aspects of Modernization of Regional Tourist Systems. In Turismo-Estudos E Praticas. ISSN 2316-1493, 2020, vol. 5. WoSADM 012 VINICHENKO, Mikhail Vasilievich, Oxana L. CHULANOVA, Elena S. BOGDAN, Aleksandr V. MELNICHUK, Sergey A. MAKUSHKIN a Péter KARÁCSONY. Model Of Competences Of Graduates Of High Schools Of Engineering Directions: Research Of Stakeholders. Modern Journal of Language Teaching Methods. 8 5 (2018), 369-380 [print]. ISSN 2251-6204. WoS.

Hivatkozások:
2021  [1] KULISHOV, V. S. - SKYBA, Y. A. - YERMOLENKO, A. B. - et al. Development of Scientific and Methodical Competence of Teachers of Vocational Education Institutions. In Propósitos y Representaciones. ISSN 2307-7999, 2021, vol. 9. WoS

2020  [1] SYDORENKO, V. V. - SHOROBURA, I. M. - PONOMARENKO, A. Y. Application of Technologies of Formal and Non-Formal Education for Continuous Professional Development of the Modern Specialist. In Revista Tempos e Espaços em Educacao. ISSN 1983-6597, 2020, vol. 13, no. 32. WoS

2020  [1] RUDKEVYCH, N. - HOTSULIAK, K. I. - MARYNCHENKO, H. M. The Development of Teacher's Professional Competence Within the Conditions of Modernization of the Educational Environment. In Revista Tempos e Espaços em Educacao. ISSN 1983-6597, 2020, vol. 13, no. 32. WoS

2020  [1] KOZAK, A. V. - LAVRYNOVYCH, L. B. - SUKHAREVA, S. V. - et al. Modern Digital Technologies in Teaching Philological Disciplines. In Revista Tempos e Espaços em Educacao. ISSN 1983-6597, 2020, vol. 13, no. 32. WoS

2020  [1] HOLOD, A. P. - SHEVCHUK, A. V. - KORKUNA, O. I. - et al. Spatial Aspects of Modernization of Regional Tourist System. In Turismo-Estudos E Praticas. ISSN 2316-1493, 2020, vol. 5. WoSADM 013 OSEEV, Aleksander A., Fariza A. DUDUEVA, Péter KARÁCSONY, Mikhail Vasilievich VINICHENKO a Sergey A. MAKUSHKIN. The peculiarity of the ethno-social conflicts in the Russian labor market: Comparative analysis of Russia, Great Britain and Germany. Espacios. Roč. 39, č. 22 (2018), s. 1-12. ISSN 0798-1015. SCOPUS.

ADM 014 DEMCHENKO, Tatiana S., Mikhail Vasilievich VINICHENKO, Maksim V. DEMCHENKO, Aleksandr V. MELNICHUK a Péter KARÁCSONY. Youth involvement in social control of the implementation of the youth personnel policy in the company management system. Espacios. Roč. 39, č. 21 (2018), s. 1-8. ISSN 0798-1015. SCOPUS.

ADM 015 KARÁCSONY, Péter. Analyzing the Relationship between Leadership Style and Corporate Social Responsibility in Hungarian Small and Medium-sized Enterprises. Acta Polytechnica Hungarica : An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section : journal of applied sciences. Vol. 17, no. 7 (2020), p. 183-198. ISSN 1785-8860. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q3

ADM 016 KARÁCSONY, Péter, Tilla IZSÁK a László VASA. Attitudes of Z Generation to Job Searching through Social Media. DOI 10.14254/2071-789X.2020/13-4/14 Economics & Sociology : Journal of Scientific Papers. Vol. 13, no. 4 (2020), p. 227-240. ISSN 2071-789X. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [1] BALCERAK, A. - WOŹNIAK, J. Reactions to some ict-based personnel selection tools. In Economics and Sociology. ISSN 2071-789X, 2021, vol. 14, no. 1, p. 214-231. WoS ; SCOPUS

2021  [1] KMECOVÁ, I. - STUCHLÝ, J. - SAGAPOVA, N. - et al. Sme human resources management digitization: Evaluation of the level of digitization and estimation of future developments [Cyfryzacja zarządzania zasobami ludzkimi mśp: Ocena poziomu cyfryzacji i szacowanie przyszłego rozwoju]. In Polish Journal of Management Studies. ISSN 2081-7452, 2021, vol. 23, no. 2, p. 232-248. WoS ; SCOPUSADM 017 KARÁCSONY, Péter, Mikhail Vasilievich VINICHENKO, Maksim V. DEMCHENKO, Szilvia SZABÓ a Maksim V. DEMCHENKO. Examining the characteristics of the leaders in non-profit organizations. Ikonomičeski izsledvanija = Икономически изследвания = Economic Studies. = Икономически изследвания Roč. 29, č. 4 (2020), s. 148-165 [print]. ISSN 0205-3292. SCOPUS.

ADM 018 KARÁCSONY, Péter a Ádám CZIBULA. Relationships between leadership style and organizational performance in the case of hungarian small and medium-sized enterprises = Relacje między stylem przywództwa a skutecznością organizacyjną w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw węgierskich. DOI 10.17512/pjms.2020.22.2.14 Polish Journal of Management Studies = PJMS. = PJMS Vol. 22, no. 2 (2020), p. 201-214. ISSN 2081-7452. WoS, SCOPUS.

ADM 019 VINICHENKO, Mikhail Vasilievich, Aleksandr V. MELNICHUK a Péter KARÁCSONY. Technologies of Improving the University Efficiency by using Artificial Intelligence: Motivational Aspect. DOI 10.9770/jesi.2020.7.4(9) Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vol. 7, no. 4 (2020), p. 2696-2714. ISSN 2345-0282 (online). WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [1] LIS, M. Shaping relations between higher education institutions and the enterprise world in the age of digital transformation [Kształtowanie relacji uczelni ze światem przedsiębiorczości w dobie transformacji cyfrowej digital]. In Polish Journal of Management Studies. ISSN 2081-7452, 2021, vol. 23, no. 1, p. 294-314. WoS ; SCOPUS

2021  [1] ESPINOSA-VELEZ, M. P. - CARDENAS-CARRILLO, R. Relational Marketing applied to higher education institutions in the field of Digital Society: Approach from a strategic perspective [Marketing relacional aplicado a las instituciones de educación superior en el ámbito de la Sociedad Digital: enfoque desde una perspectiva estratégica]. In Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI. New York : IEEE, 2021. ISBN 978-989546591-0. SCOPUSADM 020 VINICHENKO, Mikhail Vasilievich, Kasbi RIDHO TARIDI, Péter KARÁCSONY, N. P. LI, Gundeea S. NARRAINEN a Oxana L. CHULANOVA. The feasibility and expediency of gamification activities in higher education. DOI 10.18488/journal.61.2019.74.459.468 International Journal of Education and Practice. Vol. 7, no. 4 (2019), p. 459-468. ISSN 2311-6897. SCOPUS.

Hivatkozások:
2021  [2] FROLOVA, E. V. - ROGACH, O. V. - TYURIKOV, A. G. - et al. Online Student Education in a Pandemic: New Challenges and Risks. In European Journal of Contemporary Education. ISSN 2304-9650, 2021, vol. 10, no. 1, p. 43-52. WoS ; SCOPUS

2020  [1] FROLOVA, E. V. - ROGACH, O. V. - RYABOVA, T. M. Benefits and risks of switching to distance learning in a pandemic [Преимущества и риски перехода на дистанционное обучение в условиях пандемии]. In Perspektivy Nauki i Obrazovania. ISSN 2307-2334, 2020, vol. 48, no. 6, p. 78- 88. SCOPUSADM 021 KARÁCSONY, Péter, Mikhail Vasilievich VINICHENKO, Imrich ANTALÍK, Lóránt Dénes DÁVID a László VASA. Analysis of cross-border commuters’ spatial mobility between western regions of Hungary and Slovakia. DOI 10.21163/GT_2021.161.11 Geographia Technica. Vol. 16, no. 1 (2021), p.128-140. ISSN 1842-5135. WoS, SCOPUS.

Q Scopus=Q2

ADM 022 KARÁCSONY, Péter a Mikhail Vasilievich VINICHENKO. Analysis of the motivation of agricultural workers in Bulgaria and Hungary. Bulgarian journal of agricultural science. Vol. 27, no. 3 (2021), p. 479-486. ISSN 1310-0351. WoS, SCOPUS.

Q WoS=Q4 Q Scopus=Q3

ADM 023 KARÁCSONY, Péter. Analysis of the relationship between the ethical behaviour of board and corporate governance in the case of India. DOI 10.21003/EA.V185-04 Economic Annals-XXI = Економічний часопис = Ekonomicnij Casopis = Ekonomičnyj časopys : Research Journal : Naukovyj žurnal. = Економічний часопис Vol. 185 (2020), p. 39-47. ISSN 1728-6220. WoS, SCOPUS.

Q Scopus=Q3

ADM 024 KARÁCSONY, Péter, László VASA, Yuriy BILAN a Katalin LIPTÁK. Hungarian experiences of the transition from traditional work to telework = Perėjimo nuo tradicinio darbo prie nuotolinio darbo patirtis vengrije. Transformations in Business & Economics : international Journal of Scholarly Papers. Vol. 20, no. 3 (2021), p. 168-182. ISSN 1648-4460. WoS, SCOPUS. IF (2020): 1,725.

Q WoS=Q3 Q Scopus=Q2

ADM 025 KARÁCSONY, Péter. Impact of teleworking on job satisfaction among Slovakian employees in the era of COVID-19. DOI 10.21511/ppm.19(3).2021.01 Problems and Perspectives in Management. Vol. 19, no. 3 (2021), p. 1-10. ISSN 1727-7051. SCOPUS.

ADM 026 KARÁCSONY, Péter a Tamás BOKOR. Importance of competences in communication, as perceived by business leaders. DOI 10.3311/PPSO.15796 Periodica Polytechnica : Social and Management Sciences. Vol. 29, no. 2 (2021), p. 115-124. ISSN 1416-3837. SCOPUS.

Q Scopus=Q3

ADM 027 VINICHENKO, Mikhail Vasilievich, Elena Viktorovna FROLOVA, Galina Yurievna NIKIPORETS-TAKIGAWA a Péter KARÁCSONY. Interpretation of the views of East European catholics on the impact of artificial intelligence on the social environment. European Journal of Science and Theology. Vol. 17, no. 1 (2021), p. 11-23. ISSN 1841-0464. WoS, SCOPUS.

Q Scopus=Q1

ADM 028 KARÁCSONY, Péter. Relationship between the leadership style and organizational performance in Hungary. Economic Annals-XXI = Економічний часопис = Ekonomicnij Casopis = Ekonomičnyj časopys : Research Journal : Naukovyj žurnal. = Економічний часопис Vol. 190, no. 5-6 (2021), p. 128-135. ISSN 1728-6220. SCOPUS.

Q Scopus=Q3

ADM 029 VINICHENKO, Mikhail Vasilievich, Galina Yurievna NIKIPORETS-TAKIGAWA, N. V. LJAPUNOVA, Oxana L. CHULANOVA a Péter KARÁCSONY. The nature of the influence of digitalization and artificial intelligence on the sociocultural environment and education in the conditions of the pandemic: Views of students of generation z russia and slovakia. DOI 10.32744/pse.2021.3.2 Perspektivy Nauki i Obrazovania = Perspectives of Science and Education. = Perspectives of Science and Education Vol. 51, no. 3 (2021), p. 26-42. ISSN 2307-2334 (online). SCOPUS.

Q Scopus=Q2

ADM 030 VINICHENKO, Mikhail Vasilievich, Marina V. RYBÁKOVÁ, Oxana L. CHULANOVÁ, Sergey A. BARKOV, Sergey A. MAKUSHKIN a Péter KARÁCSONY. Views on working with information in a semi-digital society: Its possibility to develop as open innovation culture. DOI 10.3390/joitmc7020160 Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. Vol. 7, no. 2 (2021), p. [1-19]. ISSN 2199-8531 (online). SCOPUS.


AEC Külföldi recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 9


AEC 001 KARÁCSONY, Péter a József ORBÁN. Létesítmény-elhelyezés elemzése gabonatárolásnál. In: A térségfejlesztés vezetési és szervezési összefüggései. Debrecen: Center-Print, 2006, P. 158-163. ISBN 963 9274 96 8.

AEC 002 KARÁCSONY, Péter, Anzelm KISS a József ORBÁN. The Role of Biofuels in the Sustainability of the Environment. In: Global Food Insecurity. Berlin: Springer, 2011, P. 245-257. ISBN 978-94-007-0889-1.

AEC 003 KARÁCSONY, Péter. Munkaszervezési eset. In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016, P. 834-837. ISBN 978 963 05 9812 5.

AEC 004 KARÁCSONY, Péter. The Role of Corporate Social Responsibility in Environmental Sustainability. DOI DOI 10.1007/978-3-319-92828-9 In: Human and Environmental Security in the Era of Global Risks : Perspectives from Africa, Asia and the Pacific Islands: Perspectives from Africa, Asia and the Pacific Islands. Mohamed Behnassi, Himangana Gupta, Olaf Pollmann. Cham: Springer International Publishing AG, 2018, P. 377-385. ISBN 978-3-319-92827-2.

AEC 005 KARÁCSONY, Péter. Csoportok jellemzői és működésük a szervezetekben. In: Vezető és menedzser : Emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulója alkalmából: Emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulója alkalmából. Gyula László, Julianna Németh, Norbert Sipos. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2019, P. 69-76. ISBN 978-963-429-441-2.

AEC 006 CSEHNÉ PAPP, Imola a Péter KARÁCSONY. A koronavírus okozta válság hatásai a magyar gazdaságra és a vizsgált szervezetekre. In: Covid-19 - koronavírus-válság: harmadik fázis : Kihívások és HR-válaszok: Kihívások és HR-válaszok. Poór József, Balogh Gábor, Dajnoki Krisztina, Karoliny Mártonné, Kőműves Zsolt, Pató Gáborné, Szűcs Beáta, Szabó Szilvia. Gödöllő: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, 2021, P. 27-31. ISBN 978-963-269-957-8.

AEC 007 SHINKAREVA, Olga V., Olga V. KAUROVA, Alexander N. MALOLETKO, Mikhail Vasilievich VINICHENKO a Péter KARÁCSONY. Involvement of the world’s largest cooperatives in sustainable development processes. DOI 10.1007/978-3-030-57831-2_6 In: Studies in Systems, Decision and Control. [bez zostavovateľa]. Berlín: Springer Science+Business Media, 2021, P. 53-62. SCOPUS.

Q Scopus=Q4

AEC 008 PÁSZTÓOVÁ, Vivien a Péter KARÁCSONY. The Role of ICT in the Education System of Central Europe. In: Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges. Grigorii Vazov, Piotr Jarosz, Tadeusz Olejarz. Sofia: VUZF Publishing House "St. Grigorii Bogoslov, 2021, P. 369-378. ISBN 978-619-7622-11-9.

AEC 009 PAČKOVÁ, Veronika a Péter KARÁCSONY. Designing and implementing performance management systems. DOI 10.1007/978-3-642-04800-5_16 In: BUSINESS PERFORMANCE MEASUREMENT AND MANAGEMENT: NEW CONTEXTS, THEMES AND CHALLENGES: New Contexts, Themes and Challenges. Berlin: Springer-Verlag, 2010, P. 241-249. ISBN 978-3-642-04799-2. WoS, SCOPUS.

Hivatkozások:
2015  [1] GAŠPARÍN, M. Identification and description of processes at the operational and information centre of the fire and rescue service of the Czech Republic. In Quality Innovation Prosperity. ISSN 1335-1745, 2015, vol. 19, no. 1, p. 33-44. WoS ; SCOPUS

2012  [1] BIELINIA-GRAJEWSKA, M. Business Performance Management from the Systemic Communicative and Linguistic Side. In Cultural Variations and Business Performance: Contemporary Globalism. Hersey : IGI Global, 2012. ISBN 978-1-4666-0307-3, p. 230-244. WoS
AED Hazai recenzált tudományos tanulmánykötetekben, monográfiákban megjelent tudományos munkák
Bejegyzések száma: 2


AED 001 KOVÁCS, Ádám, Péter KARÁCSONY a Krisztina NÉMETHY. Elméleti alapok. In: Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban. Poór József, Antalík Imrich, Karácsony Peter, Allen D. Engle. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 15-23. ISBN 978-80-8122-346-4.

AED 002 KARÁCSONY, Péter a József POÓR. Magyarország. In: Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban. Poór József, Antalík Imrich, Karácsony Peter, Allen D. Engle. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, P. 86-98. ISBN 978-80-8122-346-4.


AFC Külföldi tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 14


AFC 001 KARÁCSONY, Péter a József ORBÁN. Competitiveness of Hungarian wheat production. In: Rural Development 2007: 3. International Scientific Conference. Lithuania: Akademija Kaunas region, 2007, P. 84-88. WoS.

AFC 002 KARÁCSONY, Péter a Aranka ORISKÓ. Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján. In: A területi fejlődés dilemmái. Szeged: SZTE, Gazdaságtudományi Kar, 2014, P. 81-92. ISBN 978-963-306-344-6.

AFC 003 KARÁCSONY, Péter. Munkavállalói motiváltság vizsgálata kis- és középvállalkozásoknál. In: Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból. Budapest: Óbudai Egyetem, 2015, P. 251-256. ISBN 978-615-5460-38-5.

AFC 004 KARÁCSONY, Péter. A munkahelyi stressz és a szervezeti elkötelezettség közötti kapcsolat vizsgálata szlovákiai kis- és középvállalkozásoknál = Exhaming the Relationship Between Job Stress and Organizational Commitment Among Slovakian Small and Medium-sized Companies. In: Ferenc Farkas International Scientific Conference = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018. Katalin Dobrai, Gyula László, Norbert Sipos. = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018 Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2018, S. 201-213. ISBN 978-963-429-238-8.

AFC 005 KARÁCSONY, Péter. Analysis of Differences in Leadership Styles Between Nonprofit and for-Profit Organizations. In: The 5th 2018 IBSM International Conference on Business, Management and Accounting : [proceedings]: [proceedings]. Thi Hong Nga Nguyen, Dagmar Lesáková. Jakarta: CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2018, S. 793-804 [CD-ROM]. ISBN 978-602-72911-6-4.

AFC 006 NAGYOVÁ, Nikoleta, Péter KARÁCSONY a Norbert GYURIÁN. Examining of the Leadership Styles According to Employees Satisfaction. In: International Day of Science 2018 - economics, management, innovation : proceedings of the international scientific conference, 12th-13th April 2018, Olomouc: proceedings of the international scientific conference, 12th-13th April 2018, Olomouc. Jarmila Zimmermannová. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018, P. 44-51. ISBN 978-80-7455-074-4.

AFC 007 KARÁCSONY, Péter, Mikhail Vasilievich VINICHENKO a Tural ALIYEV. Improvement of Motivation System in Hungarian Organizations. In: Transylvanian International Conference in Public Administration. Cristina M. Hintea, Bogdan A. Moldovan, Bianca V. Radu. Cluj-Napoca: Accent, 2018, s. 266-279. ISBN 978-606-561-184-9. WoS.

Hivatkozások:
2020  [1] ZSIGMONDOVÁ, A. Motivational Tools of Corporate Practice. In RELIK 2020: Reproduction of Human Links and Connections. Prague : Oeconomica Publishing House, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, p. 658-669. WoSAFC 008 NAGYOVÁ, Nikoleta, Péter KARÁCSONY a Mikhail Vasilievich VINICHENKO. Vezetési stílus elemzése szlovákiai kis- és középvállalkozásoknál. In: Sport - Gazdaság - Turizmus. Győr: Széchenyi István Egyetem, 2018, S. 1-7 [online]. ISBN 978-615-5837-18-0.

AFC 009 KARÁCSONY, Péter. Examining the relationship between workplace stress and organizational commitment. DOI 10.1145/3335550.3339898 In: ACM International Conference Proceeding Series. [bez zostavovateľa]. New York: Association for Computing Machinery, 2019, P. 26-30. ISBN 978-14-50362-64-1. SCOPUS.

Hivatkozások:
2020  [1] VILDJIOUNAITE, E. - KALLIO, J. - KANTOROVICH, J. - et al. Towards Social Enterprise with Internet of Office Desks. In 14th IFIP TC 9 International Conference on Human Choice and Computers. Berlin : Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2020. ISBN 978-303062802-4, p. 361-374. SCOPUSAFC 010 POÓR, József, Tímea JUHÁSZ, Péter KARÁCSONY, Imrich ANTALÍK, Zsuzsanna SZEINER, Ildikó CSAPÓ, Zsolt HORBULÁK, Péter SZITÁS, Ádám KOVÁCS a Endre HEVESI. A szervezeti jellemzők hatása a munkaerőhiány kialakulását előidéző okokra egy hazai empirikus kutatás tükrében = The effect of organizational characteristics on the causes of labor deficiency in the light of a domestic empirical research. In: 2. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020) = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020). Gábor Balogh, Gyula László, Norbert Sipos. = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2020, P. 99-120. ISBN 978-963-429-586-0.

AFC 011 KARÁCSONY, Péter, Mikhail Vasilievich VINICHENKO, Dávid SZABÓ a Ádám CZIBULA. Analysis of Leadership Characteristics at Hungarian Nonprofit Organizations. In: Sustainable Development and Resilience of Local Communities and Public Sector Organizations. Cristina Haruţa, Cristina M. Hintea, Octavian Moldovan. Cluj-Napoca: Accent & M-SPHERE, 2019, P. 326-336. ISBN 978-606-561-202-0.

AFC 012 KARÁCSONY, Péter. Mesterséges intelligencia a humán erőforrás gazdálkodásban = Artificial intelligence in human resource management. In: 2. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020) = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020). Gábor Balogh, Gyula László, Norbert Sipos. = 2nd Ferenc Farkas international scientific conference (2020) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2020, P. 544-562. ISBN 978-963-429-586-0.

AFC 013 KARÁCSONY, Péter a Kornél KRUPÁNSZKI. Analysis of the Relations between the Manager and the Employee in Hungarian Small and Medium Enterprises. In: Challenges in the Carpathian Basin : Global Challenges - Local Answers. Interdependencies or Slobalisation?: Global Challenges - Local Answers. Interdependencies or Slobalisation?. [bez zostavovateľa]. Miercurea-Ciuc: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 2021, P. 643-656. ISBN 978-973-53-2752-1.

AFC 014 SZEINER, Zsuzsanna, Imrich ANTALÍK, Péter KARÁCSONY, Norbert GYURIÁN, Ádám KOVÁCS, Dávid SZABÓ a József POÓR. Trends and Tendencies in Labor Markets of V4 Countries - Past Present and Future. In: RELIK 2021 : conference proceedings: conference proceedings. Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, online, s. 682-691. ISBN 978-80-245-2429-0.


AFD Hazai tudományos konferencián publikált cikkek
Bejegyzések száma: 5


AFD 001 KARÁCSONY, Péter a Attila DEBRECENI. Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. In: Szellemi tőke, mint versenyelőny: "avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben". Budapest: Lifelong Learning, 2010, P. 731-737. ISBN 978-963-216-270-6.

AFD 002 KARÁCSONY, Péter a Renáta MACHOVÁ. Comparison of the Employee Motivational Tools in Industrial Companies. In: 5th Central European Conference in Regional Science: Conference Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2015, P. 346-350. ISBN 978-80-553-2015-1. WoS.

Hivatkozások:
2019  [3] KURUCZ, A. Menedzsment ontológia versus ontológiamenedzsment. In Kultúratudomány szemle. ISSN 2676-9158, 2019, no. 2-3, p. 91-96.

2017  [1] RAFAJOVÁ, L. - PAFČO, M. - MAZÁK, M. Reproduction of the human capital: Case study from Slovakia. In RELIK 2017 : Conference Proceedings. Prague : University of Economics, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, p. 404-413. WoS

2017  [1] MURA, L. - KLJUČNIKOV, A. - TVARONAVIČIENÉ, M. et al. Development Trends in Human Resource Management in Small and Medium Enterprises in the Visegrad Group. In Acta Polytechnica Hungarica. ISSN 2064-2687, 2017, vol. 14, no. 7, p.105-120. WoS ; SCOPUS

2017  [3] MURA, L. Challenges of Employee Motivation in SMEs. In International Scientific Conference : Current Problems of the Corporate Sector. Bratislava : ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, p. 788, 794.AFD 003 KARÁCSONY, Péter a Éva SZALKA. A globális folyamatok hatása az Európai Únióra. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016: "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" - Sekcie ekonomických vied. = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - Gazdaságtudományi szekciók Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, CD-ROM, s. 169-176. ISBN 978-80-8122-186-6.

AFD 004 KARÁCSONY, Péter a Mikhail Vasilievich VINICHENKO. Szervezeti kommunikáció vizsgálata vállalkozásoknál. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2017: "Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia" - Sekcia ekonomických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, CD-ROM, s. 159-164. ISBN 978-80-8122-225-2.

AFD 005 KARÁCSONY, Péter, Anita GYŐRIOVÁ a Ekaterina VOYKINA. A szlovák-magyar határ menti térség munkaerővándorlás okainak elemzése = Analysis of the Reasons for the Labour Migration on the Slovak-Hungarian Border Areas. In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Munkaerőpiac- és humánerőforrás-menedzsment" szekció : "Sekcia Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov": "Sekcia Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov". József Poór, Peter Karácsony, Imrich Antalík. = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Munkaerőpiac- és humánerőforrás-menedzsment" szekció Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 72-79 [online, CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-340-2.


AFG Külföldi tudományos konferenciacikkek absztraktjai
Bejegyzések száma: 2


AFG 001 VINICHENKO, Mikhail Vasilievich, Péter KARÁCSONY a Andrey Vladimirovich KIRILLOV. Discrimination of Talents in Organization: Sociological Analysis. In: Economic and Social Development: Book of Abstracts. Moskva: [s.n.], 2017, P. 28-29.

AFG 002 SZABÓ, Dávid, Péter KARÁCSONY a Ádám CZIBULA. Motivációs eszközök elemzése kis- ls középvállalkozásoknál = A Study of Motivational Tools at Small and Medium-sized Business. In: Lokális, regionális és globális kihívások = Local, Regional and Global Challenges. Anikó Novák. = Local, Regional and Global Challenges Szabadka: Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, 2019, P. 56-57. ISBN 978-86-89635-13-3.


BAB Hazai kiadóknál megjelent könyvjellegű szakmai publikációk
Bejegyzések száma: 1


BAB 001 KARÁCSONY, Péter. The New Wawes in Human Resources Management: Possibilities and Tendencies. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 132 s. ISBN 978-80-8122-353-2.


BCI Egyetemi jegyzetek és tansegédletek
Bejegyzések száma: 1


BCI 001 KARÁCSONY, Péter. Menedzsment ismeretek az új évezredben. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 165 s. [7,3AH]. ISBN 978-80-8122-299-3.


BEE Külföldi tanulmánykötetekben megjelent szakmai munkák (konferencia és nem konferencia)
Bejegyzések száma: 1


BEE 001 KARÁCSONY, Péter a Ottó TAKÁCS. Felvidéki magyar kultúraközvetítő civil szervezetek működésének összehasonlító elemzése. In: Tanulmánykötet a 7. BBK előadásaiból. Budapest: Óbudai Egyetem, 2016, P. 457-463. ISBN 978-615-5460-97-5.


FAI Könyv jellegű szerkesztői munkák
Bejegyzések száma: 2


FAI 001 POÓR, József, Imrich ANTALÍK, Péter KARÁCSONY a D. Allen ENGLE. Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. 144 s. [6AH]. ISBN 978-80-8122-346-4.

FAI 002 POÓR, József, Péter KARÁCSONY a Imrich ANTALÍK. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 [elektronický zdroj] = A Selye János Egyetem 2019-es 11. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete - "Munkaerőpiac- és humánerőforrás-menedzsment" szekció: "Sekcia Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 173 s. [12,9AH] [online, CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-340-2.

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)

Počet výstupov: 4

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (2)


Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI)

Počet výstupov: 5

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

BCI Skriptá a učebné texty (1)

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (2)


Skupina B - Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registrované vo WoS a Scopus (ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, ADM, ADN, BDM, BDN)

Počet výstupov: 22

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1)

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (21)


Skupina P - Patenty (AGJ)

Počet výstupov: 0


Skupina D - Ostatné sledované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEE, BEF, BFA, BFB, CBA, CBB, CDE, CDF)

Počet výstupov: 37

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (15)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (6)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (11)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (1)


Skupina O - Iné, nesledované publikácie (AFK, AFL, AGI, CAI, CAJ, CEC, CED, CGC, CGD, CIA, CIB, CJA, CJB, CKA, CKB, DAI, EDI, EDJ, GAI, GHG, GII)

Počet výstupov: 0


Ostatné - mimo kategórií MŠSR

Počet výstupov: 9

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka (2)

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu (7)


Počet výstupov spolu: 77


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z: počet ohlasov: 27

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 25

Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: počet ohlasov: 2


Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 24

Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 24


Štatistika ohlasov: počet ohlasov: 51Menný zoznam publikácií:


V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Počet výstupov: 2


V2_001 Antalík, Imrich, Karácsony, Péter, Szeiner, Zsuzsanna, Gyurián, Norbert, Kovács, Ádám, Szabó, Dávid, Poór, József. A V4 országok aktuális munkaerőpiaci trendjeinek összehasonlítása. DOI 10.36007/4119.2022.09 In: 13th International Conference of J. Selye University - Economics Section. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022, s. 9-29 [online]. ISBN 978-80-8122-411-9. [maďarčina]


V2_002 Csehné Papp, Imola, Karácsony, Péter, Nemeskéri, Zsolt, Szellő, János. A munkaerőpiac globális, regionális és lokális összefüggései In: Nemzetközi menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2021, s. 155-175 [tlačená forma]. ISBN 978-963-454-653-5. [maďarčina]


V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Počet výstupov: 7


V3_001 Karácsony, Péter, Krupánszki, Kornél, Antalík, Imrich. Analysis of the Impact of the COVID-19 Crisis on the Hungarian Employees [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su14041990 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 14, č. 4, art. no. 1990, s. [1-14] [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]


V3_002 Szabó, Dávid, Karácsony, Péter. Analysis of Employee Motivation in Small and Medium-Sized Companies in Western Slovakia Region [elektronický dokument]. DOI 10.9770/jesi.2021.9.2(33) In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2021, Roč. 9, č. 2, 508-520 [online]. ISSN (online) 2345-0282. [angličtina]


V3_003 Karácsony, Péter, Pásztóová, Vivien. Az Európai Unió munkaerőpiaci helyzetének elemzése a koronavírus-válság idején [elektronický dokument]. DOI 10.32559/et.2021.2.6 In: Európai tükör: a Külügyminisztérium folyóirata. Budapest: ISM, 2021, Roč. 24, č. 2, s. 1-15 [tlačená forma]. ISSN 1416-6151. ISSN (online) 2560-287X. [maďarčina]


V3_004 Karácsony, Péter, Pásztóová, Vivien, Viničenko, Michail Vasilievič, Huszka, Peter. The Impact of the Multicultural Education on Students’ Attitudes in Business Higher Education Institutions [elektronický dokument]. DOI 10.3390/educsci12030173 In: Education sciences. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 12, č. 3, art. no. 173, s. [1-12] [online]. ISSN (online) 2227-7102. [angličtina]


V3_005 Karácsony, Péter, Morvai, Ján, Cziborová, Henrieta, Poór, József, Antalík, Imrich. A Study of the Motivation of Employees Working in the Financial Sector in Slovakia In: Transylvanian Review, 2022, Roč. 30, č. 1, s. 15898-15906. ISSN 1221-1249. [angličtina]


V3_006 Karácsony, Péter, Vinichenko, Mikhail V., Nikiporets-Takigawa, Galina Yurievna, Makushkin, Sergey A. ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СЛОВАКИИ In: Vestnik Jekaterininskogo instituta, 2021, Roč. 54, č. 2, s. 39-50 [tlačená forma]. ISSN 1997-6968. [ruština]


V3_007 Pató, Gáborné, Poór, József, Hevesi, Endre, Kovács,, Klaudia, Kőműves, Zsolt, Grotte, Judit, Szabó, Szilvia, Kunos, István, Metszősy, Gabriella, Hegedűs, Henrik, Karácsony, Péter, Dajnoki, Krisztina. Coronavirus crisis challenges and HR responses - Hungary 2020 - framework of domestic research [elektronický dokument]. DOI 10.5771/0949-6181-2022-3-551 In: Journal of East European management studies. Mering: Hampp, 2022, Roč. 27, č. 3, s. 551-577 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-8487-5704-6. ISBN (online) 978-3-8452-9869-6. ISSN 0949-6181. ISSN (online) 1862-0019. [angličtina]


AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


AAA_001 Viničenko, Michail Vasilievič, Karácsony, Péter. Управление талантами: XXI век – вызовы времени [textový dokument (print)] . 1. vyd. Moskva: Russian science foundation, 2019. ISBN 978-5436-54-2-249. [ruština]


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


AAB_001 Antalík, Imrich, Karácsony, Péter, Gyurián, Norbert. Vállalkozói környezet Szlovákiában [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. ISBN 978-80-8122-347-1. [maďarčina]


ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 2


ABD_001 Shubenkova, Evgeniya, Voykina, Ekaterina, Kucherenko, Kirill, Czibula, Ádám, Karácsony, Péter. Determinants of participation in additional education In: Lifelong Education: Challenges of Digital Economy. Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 102-152 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-355-6. [angličtina]


ABD_002 Shubenkova, Evgeniya, Voykina, Ekaterina, Karácsony, Péter. The modern system of continuing education, its features and the role in the digital economy In: Lifelong Education: Challenges of Digital Economy. Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 11-30 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-355-6. [angličtina]


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


ACB_001 Karácsony, Péter. Szervezeti ismeretek. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-183-5. [maďarčina]


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet výstupov: 1


ADC_001 Pinke, Gyula, Czúcz, Bálint, Botta-Dukát, Zoltán, Karácsony, Péter. When herbicides don't really matter: Weed species composition of oil pumpkin (Cucurbita pepo L.) fields in Hungary. DOI 10.1016/j.cropro.2017.06.018 In: Crop Protection: The Official Journal of the International Association for the Plant Protection Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2018, č. 110, s. 236-244 [tlačená forma]. ISSN 0261-2194. [angličtina]


Ohlasy:

2019 [01] Pinke, Gyula, Kolejanisz, Tamás, Vér, András, Nagy, Katalin, Milics, Gábor, Schlögl, Gerhard, Bede-Fazekas, Ákos, Botta-Dukát, Zoltán, Czúcz, Bálint. Drivers of Ambrosia artemisiifolia abundance in arable fields along the Austrian-Hungarian border [elektronický dokument]. DOI 10.23855/PRESLIA.2019.369 In: Preslia: časopis České botanické společnosti: the Journal of the Czech Botanical Society. Praha: Česká botanická společnost, 2019, Roč. 91, č. 4, 369-389 [online]. ISSN (online) 0032-7786


2019 [01] Nail, Mohammed H., Mahmood, Saad A. RESPONSE OF ZUCCHINI TO THE BIO-FERTILIZERS AND THE NUMBER OF SPRAY TIMES BY THE BIOZYME [elektronický dokument]. DOI 10.35124/bca.2019.19.2.4525 In: Biochemical and cellular archives. Ghaziabad: Connect Journals, 2019, Roč. 19, č. 2, 4525-4529 [tlačená forma] [online]. ISSN 0972-5075. ISSN (online) 0976-1772


2019 [01] Pambudi, Priyaji Agung, Utomo, Suyud Warno, Waryono, Tarsoen, Hartono, Djoko M. Weed Management in Dryland Paddy Farming for Environmental Conservation [elektronický dokument]. DOI 10.1088/1755-1315/239/1/012013 In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. ISSN 17551307. ISSN (online) 17551315


2019 [02] Maťová, Adriána, Hegedűsová, Alžbeta, Andrejiová, Alena, Kuzmová, Petra, Farkaš, Ján, Timoracká, Mária. The influence of genotype and storage condition on the content of selected bioactive substances in the fruit of pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) [elektronický dokument]. DOI 10.15414/jmbfs.2019.9.2.288-292 In: The journal of microbiology, biotechnology and food sciences. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta biotechnológie a potravinárstva, 2019, Roč. 9, č. 2, s. 288-292 [online]. ISSN (online) 1338-5178. https://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2019.9.2.288-292. [angličtina]


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet výstupov: 15


ADE_001 Viničenko, Michail Vasilievič, Li, N. P., Karácsony, Péter. Development of the Training System and Human Reserve. DOI 10.12737/issn.2305-7807 In: Human Resources and Intellectual Resources Management in Russia: Scientific and practical journal. Moskva: Scientific and Publishing Center "INFRA-M", 2018, Roč. 38, č. 5, s. 30-35 [tlačená forma]. ISSN 2305-7807. [ruština]


ADE_002 Szeiner, Zsuzsanna, Stirber, Tomáš, Karácsony, Péter, Ferenczová, Veronika. Szlovákiai kis- és középvállalkozások menedzsment tanácsadásának elemzése [elektronický dokument] In: Gradus. Kecskemét: Kecskemét College, 2018, Roč. 5, č. 2, s. 101-109 [online]. ISSN (online) 2064-8014. [maďarčina]


ADE_003 Viničenko, Michail Vasilievič, Karácsony, Péter. Optimizácijá tájm-menedžmenta pri organizacii truda personala na Vengerskich Predprijátijách. DOI 10.12737/issn.2305-7807 In: Human Resources and Intellectual Resources Management in Russia: Scientific and practical journal. Moskva: Scientific and Publishing Center "INFRA-M", 2017, č. 3, s. 66-69 [tlačená forma]. ISSN 2305-7807. [ruština]


ADE_004 Poór, József, Juhász, Tímea, Hámori, Tamás, Karácsony, Péter, Machová, Renáta, Csapó, Ildikó. A munkaerőhiány néhány kérdése a közép-magyarországi régióban - empirikus vizsgálat alapján. DOI 10.18392/metsz/2018/4/1 In: Metszetek: Társadalomtudományi folyóirat. Debrecen: Debreceni Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Politikatudományi és Szociológiai Intézet, 2018, Roč. 7, č. 4, s. 7-23 [tlačená forma]. ISSN 2063-6415. [maďarčina]


ADE_005 Viničenko, Michail Vasilievič, Karácsony, Péter, Makushkin, Sergey A. Negotiation of Discrimination of Talents as a Factor of Reducing the Competitiveness of Modern Organizations. DOI 10.12737/article In: Human Resources and Intellectual Resources Management in Russia: Scientific and practical journal. Moskva: Scientific and Publishing Center "INFRA-M", 2019, Roč. 43, č. 4, s. 16-23 [tlačená forma]. ISSN 2305-7807. [ruština]


ADE_006 Erdélyi, D., Karácsony, Péter. Analysis of Employer Branding in One Hungarian Company In: Novoe pokolenie, 2019, č. 12, s. 76-84. ISSN 2500-3569. [angličtina]


ADE_007 Antalík, Imrich, Csapó, Ildikó, Karácsony, Péter, Kovács, Ádám, Poór, József. A magyarországi munkaerőpiac átalakulásának okai egy hazai empirikus kutatás tükrében. DOI 10.3311/ope.407 In: Opus et Educatio: online szakmai folyóirat. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2020, Roč. 7, č. 4, s. 105-117 [tlačená forma] [online]. ISSN 2064-9908. http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/407/710. [maďarčina]


ADE_008 Poór, József, Antalík, Imrich, Engle, Allen D., Juhász, Tímea, Kumpikaite-Valiuniene, Vilmante, Stankeviciute, Zivile, Kovács, Ádám, Karácsony, Péter, Kerekes, Kinga, Zaharie, Monica, Slavica, Agnes, Berber, Nemanja, Szeiner, Zsuzsanna, Caha, Zdeněk, Covarrubias Venegas, Barbara, Horbulák, Zsolt, Hevesi, Endre, Szitás, Péter. Labor shortage in seven central and eastern european countries in transition: before and during COVID 19 In: Journal of Corporate Governance Research. Las Vegas: Macrothink Institute, 2021, Roč. 5, č. 1, s. 62-92. ISSN 1948-4658. [angličtina]


ADE_009 Karácsony, Péter. A rendszerváltás gazdasági hatásainak elemzése In: Közép-Európai Közlemények: történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata, 2020, Roč. 13, č. 3, s. 141-155 [tlačená forma]. ISSN 1789-6339. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekkek/article/view/33342https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekkek/article/view/33342. [maďarčina]


ADE_010 Karácsony, Péter. The Impact of the Coronavirus (COVID-19) on the Employment Characteristics of Hungarian SMEs. DOI 10.24193/RVM.2020.13.63 In: Review of economic studies and research Virgil Madgearu, 2020, Roč. 13, č. 2, s. 105-117 [tlačená forma]. ISSN 2069-0606. https://www.proquest.com/openview/480bfa3d4706cd0df74a7433e3c37552/1?pq-origsite=gscholar&cbl=136213. [angličtina]


ADE_011 Csehné Papp, Imola, Nagy, Csenge, Karácsony, Péter. Az emberi erőforrás menedzsment szerepe a fenntartható fejlődésben [elektronický dokument] In: Észak-magyarországi stratégiai füzetek: a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata: Gazdaság-Régió-Társadalom: Economy-Region-Society, 2021, Roč. 18, č. 3, s. 103-112 [tlačená forma]. ISSN 1786-1594. ISSN (online) 2560-2926. [maďarčina]


ADE_012 Pató, Gáborné, Dajnoki, Krisztina, Kovács,, Klaudia, Kőműves, Zsolt, Grotte, Judit, Szabó, Szilvia, Kunos, István, Metszősy, Gabriella, Hegedűs, Henrik, Karácsony, Péter, Poór, József. A HR válasza a koronavírus-járvány okozta kihívásokra. DOI 10.14267/VEZTUD.2021.09.01 In: Vezetéstudomány: budapesti Corvinus Egyetem, Corvinus School of Management havi szakfolyóirata: budapest management review. Budapešť: Országos Vezetőképző Központ, 2021, Roč. 52, č. 8-9, s. 2-17 [tlačená forma]. ISSN 0133-0179. [maďarčina]


ADE_013 Karácsony, Péter, Vinichenko, Mikhail V., Makushkin, Sergey A., Shalashnikova, Valentina Ju. Impact of the Covid-19 Crisis on Slovakian Small and Medium-Sized Enterprises In: Technology Reports of Kansai University. Suita: Kansai University, 2020, Roč. 62, č. 9, s. 5043-5054. ISSN 0453-2198. [angličtina]


ADE_014 Karácsony, Péter, Vasa, László. Analysis of the motivation of Azerbaijani employees during the COVID-19 crisis In: Economics & Working Capital. London: Working Capital Trading and Consulting, 2021, č. 1-2, s. 35-39. ISSN 2398-9491. [angličtina]


ADE_015 Karácsony, Péter. A koronavírus válság hatása a kis- és középvállalkozások működésére. DOI 10.18531/Studia.Mundi.2021.08.04.72-82 In: Studia Mundi - Economica. [s.l.]: Szent István Egyetem, 2021, Roč. 8, č. 4, s. 72-82 [online]. ISSN 2415-9395. [maďarčina]


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet výstupov: 21


ADM_001 Demchenko, Tatiana S., Viničenko, Michail Vasilievič, Demchenko, Maksim V., Melnichuk, Alexander V., Karácsony, Péter. Youth involvement in social control of the implementation of the youth personnel policy in the company management system [elektronický dokument] In: Revista Espacios. Caracas: Asociacion de Profesionales y Técnicos del CONICIT, 2018, Roč. 39, č. 21, s. 1-8. ISSN 0798-1015. ISSN (online) 2739-0071. [angličtina]


ADM_002 Viničenko, Michail Vasilievič, Kirilloy, Andrey V., Oseev, Aleksander A., Čulanova, Oksana Leonidovna, Makushkin, Sergey A., Shalashnikova, Valentina Ju., Karácsony, Péter. Influence Of Time Management On The State Of Health Of Students And The Quality Of Their Life In: Modern Journal of Language Teaching Methods, 2018, Roč. 8, č. 5, s. 166-184 [tlačená forma]. ISSN 2251-6204. [angličtina]


Ohlasy:

2020 [01] Holod, Andrii P., Shevchuk, Andriy, Korkuna, Oryslava, Kniazieva, Tetiana, Shevchenko, Anna. SPATIAL ASPECTS OF MODERNIZATION OF REGIONAL TOURIST SYSTEMS In: Revista turismo: estudos e práticas. Mossoró: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 2020. ISSN 2316-1493


2020 [01] Frolova, Elena V., Rogach, Olga V., Ryabova, Tatyana M. Digitalization of education in modern scientific discourse: New trends and risks analysis [elektronický dokument]. DOI 10.13187/ejced.2020.2.331 In: European journal of contemporary education. Washington: Cherkas Global University Press, 2020, Roč. 9, č. 2, 331-336 [online]. ISSN 2304-9650. ISSN (online) 2305-6746. [angličtina]


2020 [01] Sydorenko, Viktoriia V., Shorobura, Inna M., Ponomarenko, Anna Yu., Dei, Maryna O., Dzhus, Oksana V. APPLICATION OF TECHNOLOGIES OF FORMAL AND NON-FORMAL EDUCATION FOR CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE MODERN SPECIALIST [elektronický dokument]. DOI 10.20952/revtee.v13i32.14729 In: Revista Tempos e Espacos Educacao. Sergipe: Federal University of Sergipe, 2020, Roč. 13, č. 32, [tlačená forma] [online]. ISSN 1983-6597. ISSN (online) 2358-1425


2020 [01] Rudkevych, Nataliia I., Hotsuliak, Kateryna I., Marynchenko, Hanna M., Hryashchevskaya, Lyudmila M., Ivanova, Tetiana Yu. THE DEVELOPMENT OF TEACHERS' PROFESSIONAL COMPETENCE WITHIN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT [elektronický dokument]. DOI 10.20952/revtee.v13i32.14728 In: Revista Tempos e Espacos Educacao. Sergipe: Federal University of Sergipe, 2020, Roč. 13, č. 32, [tlačená forma] [online]. ISSN 1983-6597. ISSN (online) 2358-1425


2020 [01] Kozak, Alla V., Lavrynovych, Liliia B., Sukhareva, Svitlana V., Iaruchyk, Viktor P., Iaruchyk, Olga B. MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING PHILOLOGICAL DISCIPLINES [elektronický dokument]. DOI 10.20952/revtee.v13i32.14727 In: Revista Tempos e Espacos Educacao. Sergipe: Federal University of Sergipe, 2020, Roč. 13, č. 32, [tlačená forma] [online]. ISSN 1983-6597. ISSN (online) 2358-1425


ADM_003 Viničenko, Michail Vasilievič, Čulanova, Oksana Leonidovna, Bogdan, Elena S., Melnichuk, Alexander V., Makushkin, Sergey A., Karácsony, Péter. Model Of Competences Of Graduates Of High Schools Of Engineering Directions: Research Of Stakeholders In: Modern Journal of Language Teaching Methods, 2018, Roč. 8, č. 5, s. 369-380 [tlačená forma]. ISSN 2251-6204. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Kulishov, Volodymyr S., Skyba, Yurii A., Yermolenko, Andrii B., Shevchuk, Svitlana S., Shchypska, Tetyana P. Development of Scientific and Methodical Competence of Teachers of Vocational Education Institutions [elektronický dokument]. DOI 10.20511/pyr2021.v9nSPE2.994 In: PROPOSITOS Y REPRESENTACIONES, 2021, Roč. 9. ISSN 2307-7999. ISSN (online) 2310-4635


2020 [01] Holod, Andrii P., Shevchuk, Andriy, Korkuna, Oryslava, Kniazieva, Tetiana, Shevchenko, Anna. SPATIAL ASPECTS OF MODERNIZATION OF REGIONAL TOURIST SYSTEMS In: Revista turismo: estudos e práticas. Mossoró: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 2020. ISSN 2316-1493


2020 [01] Sydorenko, Viktoriia V., Shorobura, Inna M., Ponomarenko, Anna Yu., Dei, Maryna O., Dzhus, Oksana V. APPLICATION OF TECHNOLOGIES OF FORMAL AND NON-FORMAL EDUCATION FOR CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE MODERN SPECIALIST [elektronický dokument]. DOI 10.20952/revtee.v13i32.14729 In: Revista Tempos e Espacos Educacao. Sergipe: Federal University of Sergipe, 2020, Roč. 13, č. 32, [tlačená forma] [online]. ISSN 1983-6597. ISSN (online) 2358-1425


2020 [01] Rudkevych, Nataliia I., Hotsuliak, Kateryna I., Marynchenko, Hanna M., Hryashchevskaya, Lyudmila M., Ivanova, Tetiana Yu. THE DEVELOPMENT OF TEACHERS' PROFESSIONAL COMPETENCE WITHIN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT [elektronický dokument]. DOI 10.20952/revtee.v13i32.14728 In: Revista Tempos e Espacos Educacao. Sergipe: Federal University of Sergipe, 2020, Roč. 13, č. 32, [tlačená forma] [online]. ISSN 1983-6597. ISSN (online) 2358-1425


2020 [01] Kozak, Alla V., Lavrynovych, Liliia B., Sukhareva, Svitlana V., Iaruchyk, Viktor P., Iaruchyk, Olga B. MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING PHILOLOGICAL DISCIPLINES [elektronický dokument]. DOI 10.20952/revtee.v13i32.14727 In: Revista Tempos e Espacos Educacao. Sergipe: Federal University of Sergipe, 2020, Roč. 13, č. 32, [tlačená forma] [online]. ISSN 1983-6597. ISSN (online) 2358-1425


2018 [01] Chulanova, Oxana L., Bogdan, Elena. Formation of competitive graduates' competencies in extracurricular activities In: GCPMED 2018 - International scientific conference global challenges and prospects of the modern economic development. Samara: Future Academy, 2018, s. 177-184. ISSN 2357-1330. [angličtina]


ADM_004 Oseev, Aleksander A., Dudueva, Fariza A., Viničenko, Michail Vasilievič, Makushkin, Sergey A., Karácsony, Péter. The peculiarity of the ethno-social conflicts in the Russian labor market: Comparative analysis of Russia, Great Britain and Germany [elektronický dokument] In: Revista Espacios. Caracas: Asociacion de Profesionales y Técnicos del CONICIT, 2018, Roč. 39, č. 22, s. 1-12. ISSN 0798-1015. ISSN (online) 2739-0071. [angličtina]


ADM_005 Viničenko, Michail Vasilievič, Li, N. P., Kirillov, Andrey, Melnichuk, Aleksandr, Karácsony, Péter. Improving efficiency of personnel training and development of the personnel reserve in organizations [elektronický dokument] In: Opción. [s.l.]: Universidad del Zulia, 2018, Roč. 34, č. 85, s. 1049-1064 [tlačená forma] [online]. ISSN 1012-1587. ISSN (online) 2477-9385. [angličtina]


ADM_006 Viničenko, Michail Vasilievič, Ridho Taridi, Kasbi, Karácsony, Péter, Li, Natalia P., Narrainen, Gundeea S., Čulanova, Oksana Leonidovna. The feasibility and expediency of gamification activities in higher education [elektronický dokument]. DOI 10.18488/journal.61.2019.74.459.468 In: International Journal of Education and Practice, 2019, Roč. 7, č. 4, s. 459-468 [tlačená forma] [online]. ISSN 2311-6897. ISSN (online) 2310-3868. https://archive.conscientiabeam.com/index.php/61/article/download/616/907. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [02] Frolova, Elena V., Rogach, Olga V., Tyurikov, Alexander G., Razov, Pavel V. Online Student Education in a Pandemic: New Challenges and Risks [elektronický dokument]. DOI 10.13187/ejced.2021.1.43 In: European journal of contemporary education. Washington: Cherkas Global University Press, 2021, Roč. 10, č. 1, 43-52 [online]. ISSN 2304-9650. ISSN (online) 2305-6746


2020 [01] Frolova, Elena V., Rogach, Olga V., Ryabova, Tatyana M. Benefits and risks of switching to distance learning in a pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.32744/PSE.2020.6.7 In: Perspektivy Nauki i Obrazovania, 2020, Roč. 48, č. 6, 78-88 [online]. ISSN (online) 2307-2334


ADM_007 Viničenko, Michail Vasilievič, Melnichuk, Aleksandr, Karácsony, Péter. Technologies of Improving the University Efficiency by using Artificial Intelligence: Motivational Aspect [elektronický dokument]. DOI 10.9770/jesi.2020.7.4(9) In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2020, Roč. 7, č. 4, s. 2696-2714 [online]. ISSN (online) 2345-0282. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000542031600008. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089820054&origin=resultslist. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Espinosa-Velez, Maria Paula, Cardenas-Carrillo, Ramiro. Relational Marketing applied to higher education institutions in the field of Digital Society: Approach from a strategic perspective [elektronický dokument]. DOI 10.23919/CISTI52073.2021.9476438 In: Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI. ISBN 9789895465910. ISSN 21660727. ISSN (online) 21660735


2021 [01] Lis, Marcin. Shaping relations between higher education institutions and the enterprise world in the age of digital transformation. DOI 10.17512/pjms.2021.23.1.18 In: Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania, 2021, Roč. 23, č. 1, 294-314 [tlačená forma] [online]. ISSN 2081-7452


2021 [01] Livson, Maya, Eshtokin, Sergey, Vasyukov, Vitalii, Yudina, Elena, Baybarin, Andrey, Pivneva, Svetlana. IMPACT OF DIGITALIZATION ON LEGAL REGULATION: FORMATION OF NEW LEGAL PRACTICES [elektronický dokument]. DOI 10.37497/REVCAMPOJUR.V9I2.749 In: Campo Juridico. Barreiras: Advanced Institute of Higher Education of Barreiras, 2021, Roč. 9, č. 2. ISSN 23172444. ISSN (online) 23174056


ADM_008 Karácsony, Péter, Viničenko, Michail Vasilievič, Demchenko, Tatiana S., Szabó, Szilvia, Demchenko, Maksim V. Examining the characteristics of the leaders in non-profit organizations In: Ikonomičeski izsledvanija. Sofia: Economic Research Institute, 2020, Roč. 29, č. 4, s. 148-165 [tlačená forma]. ISSN 0205-3292. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087464225&origin=resultslist. [angličtina]


ADM_009 Karácsony, Péter. Analyzing the Relationship between Leadership Style and Corporate Social Responsibility in Hungarian Small and Medium-sized Enterprises [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2020, Roč. 17, č. 7, s. 183-198 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Poór, József, Jenei, Szonja, Módosné Szalai, Szilvia Valéria. Possible discrimination in the workplace following acceptance or rejection of covid-19 vaccination – opinions of hungarian employees [elektronický dokument]. DOI 10.15549/jeecar.v8i3.668 In: Journal of Eastern European and Central Asian Research. Minneapolis: Institute of Eastern Europe and Central Asia, 2021, Roč. 8, č. 3, 293-310 [tlačená forma] [online]. ISSN 2328-8272. ISSN (online) 2328-8280. [angličtina]


2021 [01] Tolner, Ferenc, Eigner, Gyorgy, Barta, Balazs. Resilience interpretations of small and medium-sized enterprises and its analytical approaches-literature review. DOI 10.1109/SAMI50585.2021.9378637 In: SAMI 2021 - IEEE 19th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, s. 495-500. ISBN 9781728180533


2021 [01] Khamis, Alaa, Meng, Jun, Wang, Jin, Azar, Ahmad Taher, Prestes, Edson, Li, Howard, Hameed, Ibrahim A., Takacs, Arpad, Rudas, Imre J., Haidegger, Lamas. Robotics and intelligent systems against a pandemic [elektronický dokument] In: Acta Polytechnica Hungarica: An international peer-reviewed scientific journal of Óbuda University, Hungarian Academy of Engineering and IEEE Hungary Section: journal of applied sciences. Budapešt: Óbudai Egyetem, 2021, Roč. 18, č. 5, s. 13-35 [tlačená forma] [online]. ISSN 1785-8860. ISSN (online) 2064-2687


ADM_010 Karácsony, Péter, Izsák, Tilla, Vasa, László. Attitudes of Z Generation to Job Searching through Social Media [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-789X.2020/13-4/14 In: Economics & Sociology: Journal of Scientific Papers. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2020, Roč. 13, č. 4, s. 227-240 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-789X. ISSN (online) 2306-3459. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Carbajal-Cribillero, Meredhit, Javier-Niño, Gabriela, Mäckelmann, Mathias, Gallardo-Echenique, Eliana. Employer branding on social media to engage generation Z [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-981-16-9272-7_38 In: Smart Innovation, Systems and Technologies. [s.l.]: Springer Publishing Company, 2022, s. 469-478. ISBN 9789811692710. ISSN 21903018. ISSN (online) 21903026


2022 [01] Wisessathorn, Manika, Pramepluem, Nuchchamon, Kaewwongsa, Sawian. Factor structure and interpretation on the Thai-Social Media Engagement Scale (T-SMES) [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.heliyon.2022.e09985 In: Heliyon. Londýn: Elsevier, 2022, Roč. 8, č. 7, [online]. ISSN (online) 2405-8440. [angličtina]


2022 [01] Garai-Fodor, Monika, Csercsa, Klaudia. Perceptions of the digital generation and the millennials on online education during the pandemic. DOI 10.1109/SAMI54271.2022.9780720 In: SAMI 2022: IEEE 20th Jubilee World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, s. 187-192 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-1-6654-9704-6. [angličtina]


2021 [01] Jazdauskaite, Jorune, Přívarová, Magdaléna, Baranskaite, Edita, Juscius, Vytautas, Kelemen-Henyel, Nikoletta. Evaluation of the impact of science and technology on the labour market [elektronický dokument]. DOI 10.21272/mmi.2021.4-12 In: Marketing and Management of Innovations. Sumy: Sumy state university, 2021, č. 4, s. 153-167 [tlačená forma] [online]. ISSN 2218-4511. ISSN (online) 2227-6718. [angličtina]


2021 [01] Horváth, Jakub, Gavurová, Beáta, Bačík, Radovan, Fedorko, Richard. Identification of uncertainty factors in the consumer behaviour of the new generation of customers at the e-commerce level. DOI 10.29036/jots.v12i22.263. SIGN-PU FM-21 107/21. SIGN-TUKE 233373 In: Journal of tourism and services. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, 2021, Roč. 12, č. 22, s. 168-183 [tlačená forma] [online]. ISSN 1804-5650. https://doi.org/10.29036/jots.v12i22.263. [angličtina]


2021 [01] Kmecová, Iveta, Stuchlý, Jaroslav, Sagapova, Nikola, Tlustý, Michal. Sme human resources management digitization: Evaluation of the level of digitization and estimation of future developments. DOI 10.17512/pjms.2021.23.2.14 In: Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania, 2021, Roč. 23, č. 2, 232-248 [tlačená forma] [online]. ISSN 2081-7452


2021 [01] Balcerak, Alicja, Woźniak, Jacek. Reactions to some ict-based personnel selection tools [elektronický dokument]. DOI 10.14254/2071-789X.2021/14-1/14 In: Economics & Sociology: Journal of Scientific Papers. Ternopiľ: Centre of Sociological Research, 2021, Roč. 14, č. 1, 214-231 [tlačená forma] [online]. ISSN 2071-789X. ISSN (online) 2306-3459


ADM_011 Karácsony, Péter, Czibula, Ádám. Relationships between leadership style and organizational performance in the case of hungarian small and medium-sized enterprises. DOI 10.17512/pjms.2020.22.2.14 In: Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania, 2020, Roč. 22, č. 2, s. 201-214 [tlačená forma] [online]. ISSN 2081-7452. https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=211690. [angličtina]


ADM_012 Viničenko, Michail Vasilievič, Frolova, Elena Viktorovna, Nikiporets-Takigawa, Galina Yurievna, Karácsony, Péter. Interpretation of the views of East European catholics on the impact of artificial intelligence on the social environment [elektronický dokument] In: European Journal of Science and Theology. Jasy: Academic organisation for environmental engineering and sustainable development, 2021, Roč. 17, č. 1, s. 11-23 [tlačená forma] [online]. ISSN 1841-0464. ISSN (online) 1842-8517. [angličtina]


ADM_013 Karácsony, Péter, Viničenko, Michail Vasilievič, Antalík, Imrich, Dávid, Lóránt Dénes, Vasa, László. Analysis of cross-border commuters’ spatial mobility between western regions of Hungary and Slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.21163/GT_2021.161.11 In: Geographia Technica. Cluj-Napoca: "Geographia Technica" Association, 2021, Roč. 16, č. 1, 128-140 [tlačená forma]. ISSN 1842-5135. ISSN (online) 2065-4421. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Kézai, Petra Kinga, Dömötör, Mihály, Fekete, Dávid. Economic development opportunities in the Hungarian-Slovakian Cross-Border Area - Szigetköz and Csallóköz (Žitný ostrov) according to development documents and local stakeholders perceptions [elektronický dokument]. DOI 10.32725/det.2022.005 In: Deturope: The Central European Journal of Regional Development and Tourism. [s.l.]: Regional Science Association of Subotica, 2022, Roč. 14, č. 1, s. 87-110 [online]. ISSN (online) 1821-2506. [angličtina]


2022 [01] Haist, Joshua, Novotný, Lukáš. Moving across Borders: The Work Life Experiences of Czech Cross-border Workers during the COVID-19 Pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.1111/jcms.13362 In: Journal of Common Market Studies. New York: John Wiley & Sons, 2022, [tlačená forma] [online]. ISSN 0021-9886. ISSN (online) 1468-5965. [angličtina]


2021 [01] Viničenko, Michail Vasilievič, Nikiporets-Takigawa, G. Yu, Chulanova, O. L., Ljapunova, Natalia V. Threats and risks from the digitalization of society and artificial intelligence: Views of generation Z students [elektronický dokument]. DOI 10.21833/ijaas.2021.10.012 In: International Journal of Advanced and Applied Sciences. Taipei: Institute of Advanced Science Extension, 2021, Roč. 8, č. 10, 108-115. ISSN 2313626X. ISSN (online) 23133724


ADM_014 Karácsony, Péter. Analysis of the relationship between the ethical behaviour of board and corporate governance in the case of India [elektronický dokument]. DOI 10.21003/EA.V185-04 In: Economic Annals-XXI: Research Journal: Naukovyj žurnal. Kyjev: Institute of society transformation, 2020, Roč. 185, č. 9-10, 39-47 [online] [tlačená forma]. ISSN 1728-6220. ISSN (online) 1728-6239. [angličtina]


ADM_015 Vinichenko, Mikhail V., Rybakova, Marina V., Chulanova, Oxana L., Barkov, Sergey A., Makushkin, Sergey A., Karácsony, Péter. Views on working with information in a semi-digital society: Its possibility to develop as open innovation culture [elektronický dokument]. DOI 10.3390/joitmc7020160 In: Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 7, č. 2, Art. no. 160, s. [1-19] [online]. ISSN (online) 2199-8531. [angličtina]


ADM_016 Karácsony, Péter, Viničenko, Michail Vasilievič. Analysis of the motivation of agricultural workers in Bulgaria and Hungary [elektronický dokument] In: Bulgarian journal of agricultural science. Sofia: Nacionalen centar za agrarni nauki, 2021, Roč. 27, č. 3, 479-486 [tlačená forma]. ISSN 1310-0351. ISSN (online) 2534-983X. [angličtina]


ADM_017 Viničenko, Michail Vasilievič, Nikiporets-Takigawa, G. Yu, Ljapunova, N. V., Chulanova, O. L., Karácsony, Péter. The nature of the influence of digitalization and artificial intelligence on the sociocultural environment and education in the conditions of the pandemic: Views of students of generation z russia and slovakia [elektronický dokument]. DOI 10.32744/pse.2021.3.2 In: Perspektivy Nauki i Obrazovania, 2021, Roč. 51, č. 3, 26-42 [online]. ISSN (online) 2307-2334. [ruština]


ADM_018 Karácsony, Péter. Impact of teleworking on job satisfaction among Slovakian employees in the era of COVID-19 [elektronický dokument]. DOI 10.21511/ppm.19(3).2021.01 In: Problems and Perspectives in Management. Sumy: Business Perspectives, 2021, Roč. 19, č. 3, 1-10 [tlačená forma] [online]. ISSN 1727-7051. ISSN (online) 1810-5467. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85109625514&origin=resultslist. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] de Palma, André, Vosough, Shaghayegh, Liao, Feixiong. An overview of effects of COVID-19 on mobility and lifestyle: 18 months since the outbreak [elektronický dokument]. DOI 10.1016/j.tra.2022.03.024 In: Transportation research part A: policy and practice. Oxford: Elsevier. Pergamon Press, 2022, Roč. 159, s. 372-397 [online] [tlačená forma]. ISSN 0965-8564. ISSN (online) 1879-2375


2022 [01] Niebuhr, Fiona, Borle, Prem, Börner-Zobel, Franziska, Voelter-Mahlknecht, Susanne. Healthy and happy working from home? Effects of working from home on employee health and job satisfaction [elektronický dokument]. DOI 10.3390/ijerph19031122 In: International journal of environmental research and public health: open access journal. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, Roč. 19, č. 3, [online] [tlačená forma]. ISSN 1661-7827. ISSN (online) 1660-4601


2022 [01] Rabelo, Ingrid N.Guayacán, Jiménez, Andrés L.Zárate, Contreras-Pacheco, Orlando E. Job satisfaction in the context of mandatory teleworking: An empirical study in the higher education sector [elektronický dokument]. DOI 10.18046/j.estger.2022.163.4994 In: Estudios Gerenciales, 2022, Roč. 38, č. 163, s. 222-234. ISSN 01235923. ISSN (online) 26656744. [angličtina]


2022 [01] Elbaz, Sasha, Richards, Justine Blaise, Savard, Yanick Provost. Teleworking and work–Life balance during the COVID-19 pandemic: a scoping review. DOI 10.1037/cap0000330 In: Canadian Psychology, 2022. ISSN 07085591. [angličtina]


2021 [01] Pordelan, Nooshin, Hosseinian, Simin, Heydari, Hamid, Khalijian, Sadaf, Khorrami, Mohammad. Consequences of teleworking using the internet among married working women: Educational careers investigation [elektronický dokument]. DOI 10.1007/s10639-021-10788-6 In: Education and Information Technologies: The Official Journal of the IFIP Technical Committee on Education. New York: Kluwer Academic Publishers, 2021, [tlačená forma]. ISSN 1360-2357. ISSN (online) 1573-7608


2021 [01] Pinter, Eva, Fenyvesi, Eva, Pinter, Tibor. Sustainability aspects of distance learning in higher education during the COVID-19 epidemic in a Hungarian University [elektronický dokument]. DOI 10.21003/EA.V190-06 In: Economic Annals-XXI: Research Journal: Naukovyj žurnal. Kyjev: Institute of society transformation, 2021, Roč. 190, č. 5-6, s. 58-74 [online] [tlačená forma]. ISSN 1728-6220. ISSN (online) 1728-6239


2021 [01] Petcu, Monica Aureliana, Sobolevschi-David, Maria Iulia, Anica-Popa, Adrian, Curea, Stefania Cristina, Motofei, Catalina, Popescu, Ana Maria. Multidimensional assessment of job satisfaction in telework conditions. Case study: Romania in the covid-19 pandemic [elektronický dokument]. DOI 10.3390/su13168965 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 13, č. 16, [online]. ISSN (online) 2071-1050


ADM_019 Karácsony, Péter, Bokor, Tamás. Importance of competences in communication, as perceived by business leaders [elektronický dokument]. DOI 10.3311/PPSO.15796 In: Periodica Polytechnica: Social and Management Sciences. Budapešť: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021, Roč. 29, č. 2, 115-124 [tlačená forma] [online]. ISSN 1416-3837. ISSN (online) 1587-3803. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85113954513&origin=resultslist. https://pp.bme.hu/so/article/view/15796. [angličtina]


ADM_020 Karácsony, Péter, Vasa, László, Bilan, Yuriy, Lipták, Katalin. Hungarian experiences of the transition from traditional work to telework In: Transformations in Business & Economics: international Journal of Scholarly Papers. Kaunas: Vilniaus universitetas. Kauno fakultetas, 2021, Roč. 20, č. 3, 168-182 [tlačená forma]. ISSN 1648-4460. [angličtina]


ADM_021 Karácsony, Péter. Relationship between the leadership style and organizational performance in Hungary [elektronický dokument] In: Economic Annals-XXI: Research Journal: Naukovyj žurnal. Kyjev: Institute of society transformation, 2021, Roč. 190, č. 5-6, s. 128-135 [online] [tlačená forma]. ISSN 1728-6220. ISSN (online) 1728-6239. [angličtina]


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 6


AEC_001 Karácsony, Péter. The Role of Corporate Social Responsibility in Environmental Sustainability [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-319-92828-9 In: Human and Environmental Security in the Era of Global Risks: Perspectives from Africa, Asia and the Pacific Islands. Cham: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2018, s. 377-385 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-319-92827-2. ISBN (online) 978-3-319-92828-9. [angličtina]


AEC_002 Karácsony, Péter. Csoportok jellemzői és működésük a szervezetekben [elektronický dokument] In: Vezető és menedzser: Emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulója alkalmából. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2019, s. 69-76 [tlačená forma]. ISBN 978-963-429-441-2. ISBN (online) 978-963-429-442-9. [maďarčina]


AEC_003 Shinkareva, Olga V., Kaurova, Olga V., Maloletko, Alexander N., Viničenko, Michail Vasilievič, Karácsony, Péter. Involvement of the world’s largest cooperatives in sustainable development processes [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-57831-2_6 In: Studies in Systems, Decision and Control. Berlín: Springer Nature. Springer Science+Business Media, 2021, 53-62 [tlačená forma]. ISSN 21984182. ISSN (online) 21984190. [angličtina]


Ohlasy:

2022 [01] Bodrova, Tatyana V., Morozova, Natalia B., Andreeva, Lydia V., Kryatova, Lyudmila A., Darinskaya, Vera V. Forecasted budgeting capabilities for continuous consumer business cooperation [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-77000-6_32 In: Сooperation and Sustainable Development. Cham: Springer Nature, 2022, s. 273-278 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-76999-4. ISBN (online) 978-3-030-77000-6


2022 [01] Minnehametova, Ilhamiya M., Gafiullina, Liliya F., Khismatullin, Marsel M. Conditions and factors of development of agricultural consumer cooperatives [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-77000-6_144 In: Сooperation and Sustainable Development. Cham: Springer Nature, 2022, s. 1241-1248 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-76999-4. ISBN (online) 978-3-030-77000-6


2022 [01] Truschenko, Irina V., Samoshkina, Marina V., Vikulina, Eugenia V., Martinenko, Oksana V., Elyazyan, Anna Sh. Outsourcing as a tool to adapt entrepreneurial structures to the spread of a new coronavirus infection COVID-2019 [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-77000-6_113 In: Сooperation and Sustainable Development. Cham: Springer Nature, 2022, s. 959-967 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-76999-4. ISBN (online) 978-3-030-77000-6


2022 [01] Suglobov, Alexander E., Khabipov, Rishat R. Regional economic policy in dairy production [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-77000-6_165 In: Сooperation and Sustainable Development. Cham: Springer Nature, 2022, s. 1419-1427 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-76999-4. ISBN (online) 978-3-030-77000-6


2022 [01] Kashtanova, E. V., Lobacheva, A. S., Ashurbekov, R. A. Organizational design of a modern HR management service during the company’s reorganization [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-94870-2_17 In: Lecture Notes in Networks and Systems. [s.l.]: Springer Publishing Company, 2022, s. 123-130. ISBN 9783030948696. ISSN 23673370. ISSN (online) 23673389


AEC_004 Karácsony, Péter. Munkaszervezési eset In: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv: innováció - megújulás - fenntarthatóság. Budapest: Akadémiai Kiadó, s. 834-837. ISBN 978 963 05 9812 5. ISSN 2061-6430. [maďarčina]


AEC_005 Csehné Papp, Imola, Karácsony, Péter. A koronavírus okozta válság hatásai a magyar gazdaságra és a vizsgált szervezetekre In: Covid-19 - koronavírus-válság: harmadik fázis: Kihívások és HR-válaszok. Gödöllő: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, 2021, s. 27-31. ISBN 978-963-269-957-8. [maďarčina]


AEC_006 Pásztóová, Vivien, Karácsony, Péter. The Role of ICT in the Education System of Central Europe In: Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges. Sofia: VUZF Publishing House "St. Grigorii Bogoslov, 2021, s. 369-378 [tlačená forma]. ISBN 978-619-7622-11-9. [angličtina]


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet výstupov: 3


AED_001 Kovács, Ádám, Karácsony, Péter, Némethy, Krisztina. Elméleti alapok In: Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 15-23 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-346-4. [maďarčina]


AED_002 Karácsony, Péter, Poór, József. Magyarország In: Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020, s. 86-98 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-346-4. [maďarčina]


AED_003 Zabelina, Olga, Shubenkova, Evgeniya, Mirzabalaeva, Farida, Voykina, Ekaterina, Czibula, Ádám, Karácsony, Péter. People-oriented continuing education as a factor of ensuring the economic growth and social mobility In: Lifelong Education: Challenges of Digital Economy. Komárno: Univerzita J. Selyeho, s. 153-163 [tlačená forma]. ISBN 978-80-8122-355-6. [angličtina]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 11


AFC_001 Nagyová, Nikoleta, Viničenko, Michail Vasilievič, Karácsony, Péter. Vezetési stílus elemzése szlovákiai kis- és középvállalkozásoknál In: Sport - Gazdaság - Turizmus. Győr: Széchenyi István Egyetem, 2018, s. 1-7 [online]. ISBN 978-615-5837-18-0. [maďarčina]


AFC_002 Karácsony, Péter. Analysis of Differences in Leadership Styles Between Nonprofit and for-Profit Organizations [elektronický dokument] In: The 5th 2018 IBSM International Conference on Business, Management and Accounting: [proceedings]. Jakarta: CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2018, s. 793-804 [CD-ROM]. ISBN 978-602-72911-6-4. ISBN (online) 978-602-72911-5-7. [angličtina]


AFC_003 Karácsony, Péter. A munkahelyi stressz és a szervezeti elkötelezettség közötti kapcsolat vizsgálata szlovákiai kis- és középvállalkozásoknál = Exhaming the Relationship Between Job Stress and Organizational Commitment Among Slovakian Small and Medium-sized Companies In: Ferenc Farkas International Scientific Conference. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2018, s. 201-213 [tlačená forma]. ISBN 978-963-429-238-8. [angličtina]


AFC_004 Viničenko, Michail Vasilievič, Aliyev, Tural, Karácsony, Péter. Improvement of Motivation System in Hungarian Organizations In: Transylvanian International Conference in Public Administration. Cluj-Napoca: Accent, 2018, s. 266-279. ISBN 978-606-561-184-9. [angličtina]


Ohlasy:

2021 [01] Vinichenko, Mikhail V., Klementyev, Dmitry S., Rybakova, Marina, Malyshev, Maksim A., Malysheva, Nadezhda S. Satisfaction with the Quality of Life in Employees of Russian Enterprises in the Social Partnership System [elektronický dokument] In: Quality - Access to Success: journal of management systems. Bucuresti: Romanian Society for Quality Assurance, 2021, Roč. 22, č. 180, 103-108 [tlačená forma]. ISSN 1582-2559. ISSN (online) 2668-4861. [angličtina]


2020 [01] Vinichenko, Mikhail V., Rybakova, Marina, Nikiporets-Takigawa, Galina Y., Chulanova, Oxana L., Ljapunova, Natalia. The Influence of Artificial Intelligence on the Human Potential Development: The Views of Orthodox Clergy and Parishioners [elektronický dokument]. DOI 10.46398/cuestpol.3865.27 In: Cuestiones Politicas. Zulia: Universidad del Zulia, 2020, Roč. 37, č. 65, 400-418 [tlačená forma] [online]. ISSN 0798-1406. ISSN (online) 2542-3185. [angličtina]


2020 [01] Viničenko, Michail Vasilievič, Melnichuk, Aleksandr, Karácsony, Péter. Technologies of Improving the University Efficiency by using Artificial Intelligence: Motivational Aspect [elektronický dokument]. DOI 10.9770/jesi.2020.7.4(9) In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2020, Roč. 7, č. 4, s. 2696-2714 [online]. ISSN (online) 2345-0282. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000542031600008. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089820054&origin=resultslist. [angličtina]


2020 [01] Zsigmondová, Annamária. Motivational Tools of Corporate Practice In: RELIK 2020: Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2020, s. 658-669 [online]. ISBN 978-80-245-2394-1. [angličtina]


2019 [01] Vinichenko, Mikhail V., Chulanova, Oxana L., Klementyev, Dmitry S., Rybakova, Marina, Malyshev, Maksim A., Shalashnikova, Valentina Ju, Korosteleva, Darla A. Improvement of the Development System of The Personnel of Organizations of the Oil and Gas Sector of the Economy [elektronický dokument] In: International journal of applied exercise physiology. Mázandarán: Asian exercise and sport science journal, 2019, Roč. 8, č. 2.1, 424-432 [online]. ISSN (online) 2322-3537


AFC_005 Nagyová, Nikoleta, Gyurián, Norbert, Karácsony, Péter. Examining of the Leadership Styles According to Employees Satisfaction In: International Day of Science 2018 - economics, management, innovation: proceedings of the international scientific conference, 12th-13th April 2018, Olomouc. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018, s. 44-51 [tlačená forma]. ISBN 978-80-7455-074-4. [angličtina]


AFC_006 Karácsony, Péter. Examining the relationship between workplace stress and organizational commitment. DOI 10.1145/3335550.3339898 In: ACM International Conference Proceeding Series. New York: Association for Computing Machinery, 2019, s. 26-30. ISBN 978-14-50362-64-1. [angličtina]


Ohlasy:

2020 [01] Vildjiounaite, Elena, Kallio, Johanna, Kantorovitch, Julia, Kyllönen, Vesa, Räsänen, Pauli, Ronkainen, Jussi. Towards Social Enterprise with Internet of Office Desks [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-62803-1_29 In: IFIP Advances in Information and Communication Technology. [s.l.] : [s.n.], 2020, 361-374. ISBN 9783030628024. ISSN 18684238. ISSN (online) 1868422X


AFC_007 Karácsony, Péter, Viničenko, Michail Vasilievič, Szabó, Dávid, Czibula, Ádám. Analysis of Leadership Characteristics at Hungarian Nonprofit Organizations In: Sustainable Development and Resilience of Local Communities and Public Sector Organizations. Cluj-Napoca: Accent & M-SPHERE, 2019, s. 326-336. ISBN 978-606-561-202-0. [angličtina]


AFC_008 Poór, József, Juhász, Tímea, Karácsony, Péter, Kovács, Ádám, Antalík, Imrich, Szeiner, Zsuzsanna, Csapó, Ildikó, Horbulák, Zsolt, Szitás, Péter, Hevesi, Endre. A szervezeti jellemzők hatása a munkaerőhiány kialakulását előidéző okokra egy hazai empirikus kutatás tükrében = The effect of organizational characteristics on the causes of labor deficiency in the light of a domestic empirical research In: 2. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2020, s. 99-120 [tlačená forma]. ISBN 978-963-429-586-0. [maďarčina]


AFC_009 Karácsony, Péter. Mesterséges intelligencia a humán erőforrás gazdálkodásban = Artificial intelligence in human resource management In: 2. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia (2020). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2020, s. 544-562 [tlačená forma]. ISBN 978-963-429-586-0. [maďarčina]


AFC_010 Szeiner, Zsuzsanna, Antalík, Imrich, Karácsony, Péter, Gyurián, Norbert, Kovács, Ádám, Szabó, Dávid, Poór, József. Trends and Tendencies in Labor Markets of V4 Countries - Past Present and Future In: RELIK 2021: conference proceedings. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, s. 682-691 [online]. ISBN 978-80-245-2429-0. [angličtina]


AFC_011 Karácsony, Péter, Krupánszki, Kornél. Analysis of the Relations between the Manager and the Employee in Hungarian Small and Medium Enterprises In: Challenges in the Carpathian Basin: Global Challenges - Local Answers. Interdependencies or Slobalisation?. Miercurea-Ciuc: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 2021, s. 643-656. ISBN 978-973-53-2752-1. [angličtina]


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet výstupov: 1


AFD_001 Karácsony, Péter, Győri, Anita, Voykina, Ekaterina. A szlovák-magyar határ menti térség munkaerővándorlás okainak elemzése = Analysis of the Reasons for the Labour Migration on the Slovak-Hungarian Border Areas In: Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019: "Sekcia Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov". Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, s. 72-79 [online] [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-340-2. [maďarčina]


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Počet výstupov: 1


AFG_001 Szabó, Dávid, Karácsony, Péter, Czibula, Ádám. Motivációs eszközök elemzése kis- ls középvállalkozásoknál = A Study of Motivational Tools at Small and Medium-sized Business In: Lokális, regionális és globális kihívások. Szabadka: Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, 2019, s. 56-57 [tlačená forma]. ISBN 978-86-89635-13-3. [angličtina. maďarčina]


BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet výstupov: 1


BAB_001 Karácsony, Péter. The New Waves in Human Resources Management [textový dokument (print)] : Possibilities and Tendencies. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. ISBN 978-80-8122-353-2. [angličtina]


BCI Skriptá a učebné texty

Počet výstupov: 1


BCI_001 Karácsony, Péter. Menedzsment ismeretek az új évezredben [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-299-3. [maďarčina]


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

Počet výstupov: 2


FAI_001 Poór, József, Karácsony, Péter, Antalík, Imrich. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2019 [elektronický dokument] : "Sekcia Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov". 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-340-2. [slovenčina. angličtina. maďarčina]


FAI_002 Poór, József, Antalík, Imrich, Karácsony, Péter, Engle, Allen D., Mészáros, Aranka, Szretykó, György. Munkaerőpiaci trendek és tendenciák Kelet-Közép-Európa országaiban [textový dokument (print)] . 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2020. ISBN 978-80-8122-346-4. [maďarčina]

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

  
spam vedelem